The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Devolo Home Control Ajtó-/ablakérintrező HU

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-17 10:09:21

Devolo Home Control Ajtó-/ablakérintrező HU

Devolo Home Control Ajtó-/ablakérintrező HU

Ajtó-/ablakérintkező
Használati útmutató

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és devolo terméket
választott.

A berendezés telepítése előtt olvassa el alaposan az itt szereplő utasításokat, és őrizze meg az útmutatót,
mert később is szüksége lehet rá.

Szimbólumok jelentése

Nagyon fontos megjegyzés. Az utasítás be nem tartása hibás működést vagy anyagi
kárt okozhat.

Fontos tudnivalót tartalmazó utasítás, amit be kell tartani.

A berendezéssel kapcsolatos háttértudnivalók és konfigurációs ötletek.

Rendeltetésszerű használat

A Home Control ajtó-/ablakérzékelőt az itt szereplő utasítások szerint használja. A Home Control online súgó
segít az anyagi károk és személyi sérülések megelőzésében.

A Home Control ajtó-/ablakérzékelő teljesen karbantartásmentes, csak az elemet kell
időnként kicserélni. A berendezés nem tartalmaz a felhasználó által javítható
részegységeket!

CE megfelelőség

A rendeltetésszerű használat esetén a berendezés a megfelel a 2014/53/EU,
2014/35/EU számú irányelveknek és a Rádiófrekvenciás és Telekommunikációs
Végberendezésekről szóló törvény (FTEG) követelményeinek. A berendezés az EU,
Svájc és Norvégia területén használható. A CE tanúsítvány egy példányát
mellékeltük a berendezéshez.

devolo Home Control

A Home Control (vagy intelligens otthon) a háztartásban működő elektromos berendezések speciális
vezérlését jelenti. A devolo Home Control rendszere a Z-WaveTM vezeték nélküli szabványt használja.
A Home Control rendszer működtetéséhez Z-WaveTM kompatibilis vezérlő egységre van szükség, mint pl. a
devolo Home Control központi egység. Használja a Home Control portált a Home Control ajtó-/ablakérzékelő
és a többi Home Control berendezés koordinálására. A Home Control központi egység a my devolo
applikációval és a www.mydevolo.com internetes címen érhető el.

A Home Control központi egységgel kapcsolatban részletesebb információk találhatók a
telepítési útmutatóban és/vagy a Home Control online súgóban.

Home Control központi egység elérése a my devolo applikációval (okostelefon/táblagép):
Válassza ki a my devolo app Ö Home Control menüelemet és a Home Control Central Unit opciót.
Home Control központi egység elérése böngészővel (PC/laptop):
A www.mydevolo.com Ö Home Control címen válassza ki a Home Control Central Unit opciót.

A devolo Home Control berendezések vezérléséről és konfigurálásáról, továbbá az
alkalmazási példákról részletesebb információk találhatók a Home Control online
súgójában.

2

Home Control ajtó-/ablakérintkező

A Home Control ajtó-/ablakérintkező érintkezőből és mágnesből áll. Az egység információkat küld az ajtó
vagy ablak nyitott vagy zárt állapotáról. Ezen kívül, együttműködik a többi Home Control berendezéssel.
Például, ha nyitva van az ablak, akkor automatikusan lezárhat ugyanabban a szobában a radiátoros fűtés.
Ezen kívül, a beépített világítás- és hőmérsékletérzékelők a világításvezérlést is elindíthatják. A Home
Control ajtó-/ablakérzékelő beépített LED lámpával és kioldó gombbal van felszerelve.

Kioldó gomb
(az egység hátoldalán)

Piros LED

Mágnes

Érzékelő

3

A Home Control ajtó-/ablakérzékelő egység funkcióiról részletesebb információk találhatók
a Home Control online súgóban.

Elemek

Az elemeket mindig tartsa távol nyílt láng és magas hőmérséklet hatásától. Az
elemeket ne érje közvetlen napsugárzás vagy sugárzó hő hatása!

Az elemeket mindig vegye ki, ha a berendezést nem használja hosszabb ideig. A régi
elemek szivároghatnak és tönkretehetik a berendezést!

Ne használjon újratölthető akkumulátorokat!

Az elem behelyezésekor ellenőrizze a polaritást. Az elem helytelen behelyezése
tönkreteheti a berendezést!

A Home Control ajtó-/ablakérzékelőhöz használjon kereskedelmi forgalomban kapható
CR123(A) lítium elemet. Az elemcsere részletesebb leírását lásd a Home Control online
súgóban.

A Home Control ajtó-/ablakérzékelő regisztrálása a vezérlő egységen (pl. devolo Home
Control központi egység)

A Home Control ajtó-/ablakérzékelőket csak belső térben használja.
A Home Control ajtó-/ablakérzékelőt ne telepítse közvetlen napsugárzásnak vagy
sugárzó hőnek kitett helyen!

1 Először ne telepítse az ajtó-/ablakérzékelőt, csak tegye annak a pozíciónak a közelébe, ahová fel
szeretné szerelni (pl. az ajtó- vagy ablakszegélyre).

2 A devolo Home Control központi egységre csatlakoztatáshoz hajtsa végre a "devolo Home Control"
részben leírt utasításokat a Home Control központi egység eléréséhez, majd válassza ki a Devices
(berendezések) Ö Add device (berendezés hozzáadása) Ö devolo Home Control Door/Window Contact
elemeket. Kövesse a Home Control portál utasításait a Home Control központi egységre történő
bejelentkezéshez.

Home Control ajtó-/ablakérintkező telepítése

A Home Control ajtó-/ablakérzékelő (érzékelő és mágnes) telepítésekor az egyik egységet a mozgó részre
(ajtó vagy ablak), a másikat pedig az álló részre (keret) kell felszerelni. A mágnes a jobb vagy bal oldalon is
felszerelhető az érzékelőre merőlegesen. Határozza meg a legjobb pozíciót az adott esetre.

A Home Control ajtó-/ablakérzékelőt sima és egyenes felületre telepítse úgy, hogy a
telepítés után az érzékelő hátoldalán lévő fekete kioldó gomb benyomott állapotban
maradjon.

3 Mielőtt véglegesen rögzítené a Home Control
ajtó-/ablakérzékelőt a megfelelő helyen, végezze
el a különböző pozíciókban annak ellenőrzését,
hogy az érzékelő bekapcsolja-e a mágnest. Az
érzékelő és a mágnes közötti távolság < 2 cm
legyen.

4 Ha az ablak vagy ajtó kinyitásakor vagy
bezárásakor villog a piros LED, akkor optimális
az érzékelő pozíciója.

5 Ha kétoldalas ragasztószalagot használ a Home
Control ajtó-/ablakérzékelő rögzítéséhez, akkor
a szélesebb szalagot az érzékelő hátoldalának
középső részén ragassza fel (a kioldó gomb
alá), majd végezze el az érzékelő megfelelő
helyre rögzítését az ablakon vagy ajtón.

4

6 Ezután ragassza rá a keskeny szalagot a mágnes hátoldalának közepére, majd rögzítse az érzékelőtől
mért < 2 cm távolságban, pl. az ablak- vagy ajtókeretre.

A mágnes és az érzékelő hornyainak egyvonalban kell lenniük.

7 Ha a Home Control ajtó-/ablakérzékelő telepítéséhez
csavarokat használ, akkor válassza szét az érzékelőház
felső és alsó részét a (1) jelű fül lenyomásával (felülről
lefelé) és a két rész felülről lefelé történő ((2) és (3))
elkülönítésével.

O Válassza ketté a mágnesház felső és alsó részét, a
mágnes alján erre a célra kialakított horonytól kezdve.

Ha a telepítést falra szeretné végezni, csavarok használatával, akkor ellenőrizze,
hogy nem sérülhet-e meg a falban elvezetett gáz-, vízvezeték vagy elektromos kábel.
Elektromos áramütést okozhat, ha erre nem figyel!

O Az érzékelőház alsó részén található fúrósablon használatával készítsen furatokat az ajtó vagy ablak
megfelelő pontjain, majd rögzítse az érzékelő alsó felét a csavarok használatával.

O A mágnesház alsó részén található fúrósablon használatával készítsen furatokat az ajtó- vagy
ablakkereten, majd rögzítse a mágnes alsó felét a csavarok használatával. A mágnest középen helyezze
el az érzékelőtől mért < 2 cm távolságban.

A mágnes és az érzékelő hornyainak egyvonalban kell lenniük.

O Az érzékelőház összeszereléséhez először illessze bele az érzékelőház alsó és felső felét a ház alsó
felén kialakított megfelelő horonyba (3), majd nyomja rá a teljes felső részt (alulról felfelé ((3) és (2)) az
alsó részre, egészen a kattanásig.

O A mágnesház bezárásához helyezze rá a mágnesház felső felét a mágnesre, amíg az a helyére nem
kattan a mágnesház alsó felén. Ezzel befejeződik a Home Control ajtó-/ablakérintkező telepítése.

Ettől kezdve elvégezhető a berendezés elektronikus vezérlése a Home Control központi
egység Home Control portáljának használatával.
A devolo Home Control berendezések vezérléséről és konfigurálásáról, továbbá az
alkalmazási példákról részletesebb információk találhatók a Home Control online
súgójában.

5

Szerviz és garancia

Garancia: 3 év

Ha a devolo berendezés hibásan működik az első használatkor vagy a garanciális időszakon belül, akkor
lépjen kapcsolatba a devolo viszonteladóval. A viszonteladó gondoskodni fog a javításról vagy a garanciális
igény elintézéséről. A részletes garanciális feltételek a www.devolo.com/warranty címen olvashatók.

Nagy-Britannia 0203 024 18 38 (belföldi hívásdíj) [email protected]
Svédország
Finnország 0077 1400 480 (belföldi hívásdíj) [email protected]
Norvégia
Dánia 972 519 125 (belföldi hívásdíj) [email protected]
Egyéb országok
81 500 174 (belföldi hívásdíj) [email protected]

070 136 001 (belföldi hívásdíj) [email protected]

+49 241 70 525 18 (nemzetközi hívásdíj) [email protected]

Selejtezés

A Home Control ajtó-/ablakérzékelő és az elem nem dobható el a háztartási szeméttárolóba. Ezeket el kell
juttatni valamelyik városi gyűjtőpontra vagy át kell adni a kereskedőnek (pl. szupermarket, szakbolt).

6


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Test June
Next Book
Bee Local Magazine Summer 2019 online