The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-07-05 10:24:09

Pioneer DEH-1800 HU

Pioneer DEH-1800 HU

CD-S AUTÓRÁDIÓ

DEH-1800UB
DEH-1800UBG
DEH-1800UBA
DEH-1800UBB
DEH-1801UB

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

TARTALOMJEGYZÉK TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Csatlakozások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
MIELŐTT ELKEZDENÉ . . . . . . . . . . . . . 3 A készülék hátlapja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Tápellátó kábel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
KEZDJEN BELE! . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Erősítő (külön kapható) . . . . . . . . . . . . . . .20
Alapvető használat . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Telepítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Gyakran használt műveletek . . . . . . . . . .5 DIN aljzatba szerelés . . . . . . . . . . . . . . .20
A kijelzőn megjelenő információk . . . . . . .5 Rögzítőkeret nélküli beépítés . . . . . . . . . .21
Előlap eltávolítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Az eszköz eltávolítása . . . . . . . . . . . . . . .21
A távirányító előkészítése . . . . . . . . . . . . . . .6
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK . . . . . . . . .21
BEÁLLÍTÁSOK MENÜ . . . . . . . . . . . . . . .7 Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
A demo megjelenítés kikapcsolása . . . . .8 Hibaüzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
INITIAL (kezdeti) beállítások . . . . . . . . . .8 Kezelési javaslatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Tömörített zenék kompatibilitása . . . . . . .25
RÁDIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Az elmentett adók hallgatása . . . . . . . . . .9
BSM funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Ezen füzet használatáról:
Kézi állomáskeresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 • A továbbiakban minden USB
Állomások kézi mentése . . . . . . . . . . . . . . .9
PTY funkciók használata . . . . . . . . . . . . . . .10 háttértárat (memóriaeszközt, pen-
drive-ot stb.) vagy USB zenelejátszót
USB/AUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 közösen “USB eszköz” néven em-
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 lítünk.
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
USB eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
AUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

A TÁVIRÁNYÍTÁSI MÓD . . . . . . . . . . . . . . .13
A távirányítási mód aktiválása . . . . . . . . . .13
Zenehallgatás Androidon . . . . . . . . . . . . . . .13
Alapvető használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

BEÁLLÍTÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Funkció beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Hang beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Rendszer beállítások . . . . . . . . . . . . . . .16
Megvilágítási beállítások . . . . . . . . . . . . . . .17

2

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

MIELŐTT ELKEZDENÉ

Köszönjük, hogy PIONEER terméket vásárolt!

Mielőtt megkezdené a termék használatát, kérjük, olvassa át ezt az útmutatót, hogy biz-
tosan megfelelően üzemeltesse! Különösen fontos, hogy a “VIGYÁZAT!” és a “FIGYE-
LEM!” megjelölésű szövegrészeket gondosan átolvassa, és betartsa az abban foglal-
takat! Ezt a füzetet őrizze meg egy biztonságos és hozzáférhető helyen, mert később is
szükséges lehet beleolvasnia!

Amennyiben ki akarja dobni a terméket, ne a háztartási hulladék közé
keverje! Az elektromos készülékek megfelelő megsemmisítése és/vagy
újrahasznosítása minden országban más-más törvények hatálya alá esik.

Az EU (illetve Svájc és Norvégia) polgárai a használt elektromos készülékeiket speciá-
lis elektronikai hulladék gyűjtőpontokra kell, hogy eljuttassák, vagy időszakos csereak-
cióban visszavihetők a szaküzletekbe, ha hasonló készüléket vásárolnak.
Magyarországon az elektromos hulladékok elhelyezéséről a hulladékudvarok gondos-
kodnak.
A szakszerű megsemmisítéssel kapcsolatban keresse fel a www.hulladekudvar.hu
weboldalt. A fentiek betartásával ön biztosíthatja, hogy a kidobott termék megfelelő
kezelésben részesül, ártalmatlanítják és újrahasznosítják, így megóvva magunk és
környezetünk egészségét.

FIGYELEM! VIGYÁZAT!

• Ne próbálja meg egyedül beépíte- • Ne engedje, hogy nedvesség és/
ni vagy hiba esetén megjavítani vagy folyadék kerüljön a készülékbe
a készüléket! Ha a készüléket o- vagy annak közelébe. Ez áramütést
lyan személy szereli, akinek nincs okozhat, valamint a készülék is
képesítése és tapasztalata az elek- meghibásodhat, túlmelegedhet és
tronika, autóelektronika területén, füstölhet is, ha nedvességgel érint-
akkor sérülést, áramütést szenved- kezik.
het.
• Mindig olyan hangerőn hallgassa
• Ne kezelje az eszközt vezetés közben! a zenét, hogy hallja a környezetét
Mindig húzódjon le az útról, és parkol- vezetés közben!
jon le egy biztonságos helyen, mielőtt
az eszköz kezelőszerveit használatba • A “Pioneer CarStereo-Pass” csak
venné! Németországban használható!

VIGYÁZAT!
Ez a termék első osztályú lézeres készülék, ami a biztonságos lézer termékek

IEC 60825-1:2007 szabványának megfelel.

Ha problémákat tapasztal

Ha az eszköz nem működik megfelelően, kérjük, hogy keresse fel a vásárlás helyét vagy
a legközelebbi Pioneer szakszervizt!

3

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

KEZDJEN BELE!

Alapvető használat

DEH-1800UB/DEH-1800UBG/DEH-1800UBA/DEH-1800UBB/DEH-1801UB

Multifunkciós
vezérlőgomb

OFF

TÁVVEZÉRLŐ

MEGJEGYZÉS
• Távirányítót csak az DEH-1801UB termékhez mellékelünk.

4

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

Gyakran használt műveletek

A készüléken elérhető gombok típusonként változók lehetnek.

Elvégezni kívánt Teendő
művelet
Fejegység Távvezérlő

Bekapcsolás* Nyomja meg az SRC/OFF Nyomja meg az SRC gom-
gombot, hogy bekapcsolja bot, hogy bekapcsolja az
az egységet! eszközt!
Nyomja le és tartsa lenyom- Nyomja le és tartsa lenyom-
va az SRC/OFF gombot, va az SRC gombot, hogy
hogy kikapcsolja az eszközt! kikapcsolja az eszközt!

Hangerő beállítása A hangerőt a multifunkciós Nyomja meg a VOLUME +
vezérlőgombbal állíthatja. vagy – gombokat!
Nyomja meg a MUTE
gombot, hogy elnémítsa a
készüléket!
Nyomja meg ismételten,
hogy visszaállítsa az eredeti
hangerőt!

Forrás kiválasztása Nyomja meg ismételten, Nyomja meg ismételten,

többször az SRC/OFF gombot. többször az SRC/OFF gombot.

A kijelzett információk Nyomja meg ismételten, Nyomja meg ismételten,
többször a DISP gombot!
beállítása többször a DISP gombot!

Előző képernyőre/ Nyomja meg a BAND/ Nyomja meg a ◄/►
listára visszatérés gombot! gombot, hogy kiválassza a
következő/előző mappát!

Normál képernyőre Nyomja meg és tartsa lenyom- -

visszatérés a menüből va a BAND/ gombot!

* Ha az eszköz kék/fehér vezetékét csatlakoztatjuk az autó automata antennájának
vezérlőcsatlakozójára, akkor a rádió bekapcsolásakor az antenna is automatikusan
előbújik. Az antenna visszahúzásához kapcsolja ki a rádiót, vagy váltson hangforrást!

A kijelzőn megjelenő információk

Kijelzés Leírás
Akkor jelenik meg, ha a kiválasztott menünek van alsóbb menüeleme.
LOC Akkor jelenik meg, ha a gombot megnyomja.
TP Azt jelzi, hogy a helyi adó keresés be van kapcsolva.
TA Akkor jelenik meg, ha forgalmi jelentést fog a rádió.
Megjelenik, ha a TA (forgalmi bejelentés) funkció be van kapcsolva.
Azt jelzi, hogy a Sound Retriever (hangfeljavító) mód be van kapcsolva.
Akkor jelenik meg, ha be van kapcsolva a véletlenszerű lejátszás.
Akkor jelenik meg, ha be van kapcsolva az ismétléses lejátszás.

5

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

Előlap eltávolítása

Vegye le az előlapot, így megelőzheti a kocsi feltörését és a lopást! Húzza ki az eset-
legesen az előlapra csatlakoztatott kábeleket és eszközöket, illetve kapcsolja ki az esz-
közt, mielőtt levenné az előlapot!

LEVÁLASZTÁS FELHELYEZÉS

FONTOS!

• Kerülje, hogy az előlapot nagyobb rázkódás, ütődés érje!
• Az előlapot mindig közvetlen napfénytől és nagyobb hőhatásoktól védett helyen tárolja!
• Mindig egy védőtokban vagy táskában tárolja az előlapot!

A távirányító előkészítése

Használat előtt távolítsa el a szigetelő lapkát!

HOGYAN CSERÉLJEN ELEMET?

Használjon CR2025 (3 V) elemet, ügyelve
a (+) és (-) pólusok helyes pozíciójára!

6

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

VIGYÁZAT! FIGYELEM!

• Az elemet úgy tárolja, hogy ne kerül- • Ha nem megfelelően cseréli ki az ele-
hessen kisgyermekek kezébe! Ha az met, az akár fel is robbanhat! Amikor
elemet lenyelik, azonnal forduljon or- elemet cserél, mindig megegyező tí-
voshoz! pust használjon!

• Ne tegye ki az elemet és a távirányítót • Ne sértse meg az elemet fém esz-
direkt napfénynek, vagy jelentős közökkel, vagy tárolja fém eszközökön!
hőhatásnak!
• Ha az elem ereszt, távolítsa el, és
FONTOS! törölje a távirányítót teljesen tisztára!
Ezután helyezzen be egy új elemet!
• A távirányítót mindig közvetlen nap-
fénytől és nagyobb hőhatásoktól vé- • A használt elemek kidobásánál mindig
dett helyen tárolja! vegye figyelembe a hatályos jogsza-
bályokat. Magyarországon a (pl. hiper-
• Vigyázzon, nehogy a távirányító az marketekben is) kihelyezett elemgyűj-
autó padlójára essen, mert beragad- tőkbe dobhatja a kimerült elemeket,
hat a fék vagy a gázpedál alá is! vagy tájékozódjon a www.hulladékud-
var.hu weboldalon a lehetőségekről!

Beállítások menü

Beszerelés után, amint ráadjuk a gyújtást az autóra, a képernyőn a [SET UP :YES]
felirat jelenik meg.

1 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot!
Ha nem végez újabb műveletet, akkor 30 másodperc múlva magától eltűnik a menü.
Ha nem szeretné azonnal beállítani a készüléket, akkor forgassa a multifunkciós
vezérlőgombot, és állítsa be a [NO] opciót a kijelzőn, és nyomja meg a vezérlőgom-
bot a megerősítéshez!

2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza a kívánt elemet, majd

nyomja meg a gombot a megerősítéshez!
A következő menü opcióra lépéshez mindig meg kell erősíteni az előző lépést.

Menüelem Leírás
Válassza ki a tömörített zenefájlok adatainak megjelenítendő
LANGUAGE (nyelv) nyelvét!
[ENG] (Angol)
[РУС] (Orosz) Az óra beállítása.
[TUR] (Török) Válassza ki az FM hangolás lépcsőjét - 100 kHz vagy 50 kHz.

CLOCK SET

FM STEP
[100], [50]

3 [QUIT :YES] Akkor jelenik meg, amikor minden beállítást elvégeztünk.
Hogy visszatérjen a beállítási menü első elemére, forgassa a multifunkciós
vezérlőgombot a [QUIT :NO] lehetőség kiválasztásához, és nyomja meg a
megerősítéshez!

4 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza az aktuális le-

hetőségeket.

7

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

MEGJEGYZÉS
• Megszakíthatja a menü beállítást, ha megnyomja az SRC/OFF gombot!
• Ez a lehetőség bármikor a SYSTEM menüből is működik, vagy az INITIAL (kezdeti)

beállításokból.

A demonstrációs megjelenítés kikapcsolása (DEMO OFF)

1 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot, hogy megjelenítse a főmenüt!
2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza a [SYSTEM] menüt,

majd nyomja meg a gombot megerősítéshez!

3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza a [DEMO OFF] menüele-

met, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez!

4 Forgassa Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza a [YES] le-

hetőséget, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez!

INITIAL (kezdeti) beállítások

1 Nyomja le és tartsa lenyomva az SRC/OFF gombot, amíg az eszköz kikapcsol!
2 Nyomja le és tartsa lenyomva az SRC/OFF gombot, hogy megjelenjen a főmenü!
3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza az [INITIAL] menüt,

majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez!

4 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot a kiválasztandó opcióra, majd nyomja

meg a megerősítéshez!

MEGJEGYZÉS
• A lehetőségek típusonként eltérhetnek.

Menüelem Leírás

FM STEP Válassza ki az FM hangolás lépcsőjét - 100 kHz vagy 50 kHz.
[100], [50]

SP-P/O MODE Ezt válassza, amikor egy teljes spektrumú hangszóró van csat-
[REAR/SUB.W] lakoztatva a hátsó hangszóró kimenetre, vagy ha egy mélynyo-
mó az RCA kimenetre!

[SUB.W/SUB.W] Ezt válassza, amikor egy passzív mélynyomó van kötve közvetle-
nül a hátsó hangszórókimenetre és egy mélynyomó az RCA kime-
netre!

[REAR/REAR] Ezt válassza, amikor teljes spektrumú hangszórók vannak csat-
lakoztatva a hátsó hangszóró kimenetre és az RCA kimenetre is!
Ha teljes spektrumú hangszórók vannak kötve a hátsó hangszóró
kimenetekre, és az RCA csatlakozót nem használja, akkor min-
degy, hogy [REAR/SUB.W] vagy [REAR/REAR] állásban van ez
az opció.

SYSTEM RESET A [YES]-t választva a teljes rendszerbeállítást megismételheti. Az

[YES], [CANCEL] eszköz magától újraindul. (Pár adat akkor is megmarad, ha teljes

(“Igen”, “Mégse”) rendszer-visszaállítást végez.)

8

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

RÁDIÓ

A rádió frekvenciatartománya Nyugat-Európában, Ázsiában, a Közel-Keleten, Afrikában
és Óceániában használható. Más területeken használva lehet, hogy rossz lesz a vétel.
Az RDS (rádió adatrendszer) funkció csak olyan FM rádióadóknál működik, amelyek
sugároznak RDS jeleket.

Az elmentett adók hallgatása

1 Nyomja meg többször, ismételten az SRC/OFF gombot, amíg a [RADIO] forrás nincs

kiválasztva!

2 Nyomja meg a BAND/ gombot, hogy válasszon az [FM1], [FM2], [FM3], [MW]

vagy [LW] sávok közül!

3 Nyomja meg az 1-től 6-ig gombok valamelyikét! (1/Λ - 6/ )

TIPP
• A |◄◄/►►| gombok szintén használhatók elmentett állomások keresésére, ha a

[FUNCTION] menü [PCH] almenüjében [SEEK] opció van beállítva.(14. oldal)

Legjobb vételű adók elmentése (BSM funkció)

A hat legerősebben fogható rádiót tárolja el a készülék az 1-6 gombokra.

1 Miután kiválasztotta a sávot, nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot, hogy

megjelenítse a főmenüt!

2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza a [FUNCTION] menüt,

majd nyomja meg a megerősítéshez!

3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza a [BSM] menüt, majd

nyomja meg!

Kézi állomáskeresés

1 Miután kiválasztotta a sávot, nyomja meg a |◄◄/►►| gombot!

Nyomja le és tartsa lenyomva pár másodpercig, így amikor elengedi, a rádió egy elérhető
adót fog keresni. A keresés megáll, amint a rádió egy adót talál. Hogy megszakítsa a
keresést, nyomja meg a |◄◄/►►| gombok valamelyikét.

MEGJEGYZÉS
• A [SEEK] elemnek a FUNCTION menüben [MAN] beállításon kell lennie. (14. oldal)

Állomások kézi mentése

1 Az elmenteni kívánt állomás vétele közben nyomja meg és tartsa lenyomva a

megfelelő (1/Λ - 6/ ) számgombot, amíg annak villogása abba nem marad.

9

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

PTY funkciók használata

Az eszköz PTY (“program type”, programtípus) szerint is kereshet rádióállomást.

1 Nyomja meg a keresés gombot FM rádió hallgatása közben!
2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, és válassza ki a program típusát az

alábbiak közül: [NEWS/INFO],[POPULAR], [CLASSICS] vagy [OTHERS].

3 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot!
Az eszköz elkezd rádióadót keresni. Ha talál, akkor az adó adatai kerülnek a kijelzőre.

MEGJEGYZÉS
• A keresés megszakításához nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot!
• Néhány adó aktuális műsora eltérhet attól, mint amit PTY információban sugároz.
• Ha egy állomás sem sugároz olyan típusú műsort, amit keresett, akkor a [NOT

FOUND] felirat jelenik meg a kijelzőn, majd a rádió visszaáll az eredetileg hallgatott
állomásra.

PTY lista
Ha többet szeretne tudni a PTY funkcióról, keresse fel az alábbi weboldalt:
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/tech/CarAudio/PTY.html

USB/AUX USB port

(kiadás) SRC (forrás) / OFF
CD betöltő nyílás

Muntifunkciós AUX bemenet (3,5 mm-es jack)
vezérlőgomb

CD

1 Helyezzen be egy lemezt a lemezbetöltő nyílásba, a nyomtatott felületével felfelé.
A lemez eltávolításakor először állítsa le a zenét, majd nyomja meg a (kiadás)
gombot.

10

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

Lejátszás

Csatlakoztassa le a fejhallgatót az eszközről, mielőtt csatlakoztatja az autórádióhoz!

USB eszközök

1 Nyissa ki az USB csatlakozó fedőlapját!
2 A megfelelő kábellel csatlakoztassa az eszközt!

VIGYÁZAT!

• Használja az opcionális Pioneer CD-U50E USB kábelt az eszköz csatlakoztatásakor!
Ha közvetlenül a fejegységre csatlakoztatja az eszközt az veszélyes lehet, mert kilóg
belőle!

• Mindig állítsa le a lejátszást, mielőtt kihúzza az USB-t!

MEGJEGYZÉS
Ha a SYSTEM menüben az [USB AUTO] lehetőség [ON] állásban van, akkor azonnal
elindul a zenelejátszás, amint rácsatlakoztatja az USB eszközt az autórádióra.

AOA csatlakoztatás
A részleteket a 13. oldalon találod.

MTP csatlakoztatás
A fejegység mellé kapott kábellel csatlakoztathatja Android 4.0 (vagy újabb) rendszerű
eszközét MTP lejátszáshoz. Habár, a csatlakoztatott eszköz - és az azon tárolt média-
fájlok mennyisége - függvényében előfordulhat, hogy a fejegység nem képes MTP pro-
tokollon keresztül fájlokat lejátszani. Vegye figyelembe, hogy az MTP csatlakozás nem
kompatibilis WAV és FLAC fájlformátumokkal.

MEGJEGYZÉS
• Ha MTP csatlakozást használ, a SYSTEM menüben az [ANDROID WIRED] le-

hetőségnek [MEMORY] beállításon kell lennie. (16. oldal)

AUX

1 Csatlakoztassa a sztereó mini-jack csatlakozót az AUX aljzatra!
2 Nyomja meg többször az SRC/OFF gombot, amíg az [AUX] forrás nincs

kiválasztva!

MEGJEGYZÉS
• Ha a SYSTEM menü [AUX] lehetősége [OFF], akkor nem választható ki az AUX,

mint jelforrás. (16. oldal)

11

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

Használat

Sokféle beállítást végezhet el a FUNCTION menüben. (14. oldal)
Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy az alábbi lehetőségek nem működnek egy AUX
eszközzel. Az AUX használatakor magát az eszközt vezérelje a zenelejátszáshoz!

Végrehajtani kívánt művelet Teendő

Mappa/album kiválasztása * A nyomja az 1/˄ vagy 2/˅ gombot!

Egy felvétel/dal (fejezet) kiválasztása A nyomja a |◄◄/►►| gombot!

Gyors előre és hátra tekerés Nyomja meg és tartsa úgy a |◄◄/►►| gombokat!

Fájl keresése listáról 1 Nyomja meg a gombot a lista kijelzéséhez.
2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy
kiválassza a kívánt fájlt vagy mappát, kategóriát,
majd nyomja meg a gombot kiválasztáshoz!
3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy
kíválassza a kivánt fájlt, és nyomja meg a gombot
a megerősítéshez!
Elindul a lejátszás.

A kiválasztott mappában (vagy Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot,
kategóriában) lévő fájlok listája* amikor a mappa/kategória van kiválasztva!

A kiválasztott mappában (vagy Nyomja meg és tartsa lenyomva a multifunkciós
kategóriában) lévő dal lejátszása* vezérlőgombot, amikor a mappa/kategória van

kiválasztva!

Ismétléses lejátszás Nyomja meg a 6/ gombot!

Véletlenszerű lejátszás Nyomja meg az 5/ gombot!

Szünet (pause)/lejátszás folytatása Nyomja meg a 4/PAUSE gombot!

Sound retriever* Nyomja meg a 3/S.RTRV gombot!
[1]: Alacsony tömörítési rátánál hatékony.
[2]: Magas tömörítési rátánál hatékony.

Visszatérés a gyökérkönyvtárba Tartsa nyomva a gombot!
(csak CD/USB)*

Váltás tömörített zene és CD-DA Nyomja meg a BAND/ gombot!
között (Csak CD)

Az USB eszköz meghajtóinak Nyomja meg a BAND/ gombot!
váltása. (Olyan USB eszközöknél,
amik “USB háttértár” protokollt
használnak.)

* Csak tömörített audifájlok esetében!

12

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

A TÁVIRÁNYÍTÁSI MÓD

Vezérelheti a fejegységet Android eszközére telepített távirányító szoftverrel is. Sok
esetben az app olyan aspektusait is vezérelheti az autóhifiről, mint a forrásválasztás,
szünet, lejátszás stb.
Az elérhető műveletekkel kapcsolatban az app saját súgójában találhat részletesebb
adatokat.

FIGYELEM!

• Ne kezelje az applikációt vezetés közben! Mindig húzódjon le az útról, és parkoljon le
egy biztonságos helyen, mielőtt az appot kezeli!

Ha Android eszköze van
Ez a funkció Android OS 4.1 vagy újabb szoftver esetén használható, de csak azokkal az
eszközökkel, amelyek AOA 2.0 (Android Open Accessory) támogatással rendelkeznek.

A távirányítási mód aktiválása

1 Csatlakoztassa ezt az eszközt és a mobil eszközt!
Android eszköz USB-n keresztüli csatlakoztatása kapcsán lásd a 11. oldalt.

2 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot, hogy megjelenítse a főmenüt!
3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza a [SYSTEM] menüt,

majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez!

4 A multifunkciós vezérlőgomb forgatásával válassza ki az [ANDROID WIRED]

lehetőséget, és nyomja meg a gombot a megerősítéshez!

5 USB-n csatlakoztatott Android eszköz esetén forgassa a multifunkciós

vezérlőgombot, hogy kiválassza az [APP CONTROL] lehetőséget!
Ha a [P.APP AUTO ON] menüben az [ON] opciót választotta, akkor az Android esz-
közön a távvezérlés be van kapcsolva, és ön minden lépéssel végzett.

MEGJEGYZÉS
Ha még nincs telepítve az app az Android eszközön, akkor egy üzenetet kap, hogy
telepítse. Válassza ki a [P.APP AUTO ON] menüben az [OFF] állást, hogy eltüntesse
ezt az üzenetet (17. oldal).

6 Nyomja meg az SRC/OFF gombot, hogy kiválasszon egy tetszőleges zeneforrást!
7 Tartsa lenyomva a multifunkciós vezérlőgombot!

Elindul a mobileszközön a távirányító app.

Zenehallgatás Androidon

1 Nyomja meg többször az SRC/OFF gombot, amíg az [ANDROID] forrást ki nem

választotta!

13

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

Alapvető használat

Végrehajtani kívánt művelet Teendő

Egy zene kiválasztása A nyomja meg a |◄◄/►►| gombot!

Gyors előre és hátra tekerés Nyomja meg és tartsa lenyomva a |◄◄/►►| gombokat!

Szünet (pause) / lejátszás Nyomja meg a 4/PAUSE gombot!
folytatása

Sound retriever Nyomja meg a 3/S.RTRV gombot!
[1]: Alacsony tömörítési rátánál hatékony.
[2]: Magas tömörítési rátánál hatékony.

BEÁLLÍTÁSOK

Sokféle beállítást módosíthat a főmenüben.

1 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot, hogy megjelenítse a főmenüt!
2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza az alábbi menüpon-

tok valamelyikét, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez!
• FUNCTION (funkció) beállítások (14. oldal)
• AUDIO (hang) beállítások (15. oldal)
• SYSTEM (rendszer) beállítások (16. oldal)
• ILLUMINATION (megvilágítási) beállítások (17. oldal)

3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza az opciókat, majd

nyomja meg a gombot a megerősítéshez!

FUNCTION (funkció) beállítások

A menüben található lehetőségek változhatnak a hangforrás függvényében.

Menüelem Leírás

FM SETTING (RADIO) Az FM vétel minőségéhez igazítja a hang-
[TALK], [STANDARD], [MUSIC] minőséget. Csak FM frekvenciasávú adók
esetén elérhető a funkció.

BSM (RADIO) A hat legerősebben fogható rádiót tárolja el
a készülék az (1/Λ - 6/ ) gombokra.

REGIONAL (RADIO) Specifikus regionális programokra korlá-
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) tozza a vételt, amikor az AF (automata
frekvenciakeresés) ki van választva. Csak
FM frekvenciasávú adók esetén elérhető a
funkció.

LOCAL (RADIO) Jelerősséghez korlátozza a rádióadók

FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4] hangolását.
MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2]

14

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

Menüelem Leírás

TA (RADIO) Helyi forgalmi jelentéseket fogad, ha van
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) ilyen. Csak FM frekvenciasávú adók esetén
elérhető a funkció.

AF (RADIO) Ezzel az opcióval a rádió automatiku-
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) san újrahangol, ha ugyanazt az állomást
erősebb jellel is lehet fogni. (Csak FM
rádióknál működik.)

NEWS (RADIO) Megszakítja az aktuálisan hallgatott zenét,
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) ha híreket mondanak be a rádióban. Csak
FM frekvenciasávú adók esetén elérhető a
funkció.

SEEK (RADIO) A |◄◄/►►| gombokkal kereshetsz rádióál-
[MAN], [PCH] lomásokat egyenként (kézi hangolásnál),
vagy választhatsz rádióadót az elmen-
tettek közül.

S.RTRV Feljavítja a tömörített zenék minőségét,
(USB, APP) hogy visszaállítsa a gazdag hangzást.
Nem elérhető:
[1]:Alacsony tömörítési aránynál hatékony. • CD-DA/CD-TEXT lejátszás közben.
[2]: Magas tömörítési rátánál hatékony. • Ha FLAC fájlokat hallgat.
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”)

AUDIO (hang) beállítások

Menüelem Leírás

FADER*1 Az első és a hátsó hangszórók közti
egyensúlyt állíthatja be.

BALANCE Az jobb és bal oldali hangszórók közti
egyensúlyt állíthatja be.

EQ SETTING Kiválasztható és személyre szabható vele
[SUPER BASS], [POWERFUL], az equalizer görbéje.
A [CUSTOM1] minden jelforráshoz külön
[NATURAL], [VOCAL], [CUSTOM1], állítható be. Habár az alábbi kombinációk-
hoz ugyanazt a beállítást alkalmazza.
[CUSTOM2],[FLAT] A [CUSTOM2] minden forráshoz ugyanazt a
beállítást alkalmazza.
Válasszon ki egy equalizersávot Az equalizer beállítások között az EQ gomb-
bal váltogathat.
és jelszintet a további beállítások

eléréséért!

Hangszín-szabályozási sáv:
[80HZ], [250HZ], [800HZ], [2.5KHZ],

[8KHZ]

Hangszín-szabályozási szint:
[+6] és [–6] között

LOUDNESS Kompenzálja a hangminőséget alacsony
[OFF], [LOW], [MID], [HI] hangerőnél.

15

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

Menüelem Leírás

SUB.W*2 A mélynyomó fázisát állíthatja be.
[NOR], [REV], [OFF]

SUB.W CTRL*2*3 Csak a kiválasztott frekvenciánál alacso-
Levágó frekvencia: [50HZ], nyabb hangok kerülnek lejátszásra a mély-
[63HZ], [80HZ], [100HZ],[125HZ], nyomón.
[160HZ], [200HZ]
Kimeneti jelszint: [+24] - [–6]
Levágás szintje: [+12] - [–24] dB

BASS BOOST Válassza ki a basszus kiemelés szintjét.
[0] - [+6]

HPF SETTING Csak a kiválasztott frekvenciánál ma-
Levágó frekvencia: [OFF],[50HZ], gasabb hangok kerülnek lejátszásra a
[63HZ], [80HZ], [100HZ],[125HZ], hangszórókon.
[160HZ], [200HZ]
Levágás szintje: [+12] - [–24] dB

SLA Külön állítható a jelforrások szintje (kivéve FM).
[+4] - [–4]

*1 Nem elérhető, ha a kezdeti beállításoknál az [SP-P/O MODE]-ot [SUB.W/SUB.W]
állásban használja (6. oldal).
*2 Nem elérhető, ha a kezdeti beállításoknál az [SP-P/O MODE]-ot [REAR/REAR] állás-
ban használja (6. oldal).
*3 Nem elérhető, ha a [SUB.W] mód [OFF].

SYSTEM (rendszer) beállítások

Akkor elérhetőek ezek a beállítások, ha az eszköz ki van kapcsolva.

Menüelem Leírás

LANGUAGE (Nyelv) Válassza ki a tömörített zenefájlok adatai-

[ENG] (angol), [РУС] (orosz), [TUR] (török) nak megjelenítendő nyelvét!

CLOCK SET Az óra beállítása (6. oldal).
12/24 Az idő megjelenítése.

[12H], [24H]

AUTO PI Egy másik, azonos műsort sugárzó állomás
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) keresése, az előre beállított csatornák között.

AUX Kapcsolja [ON] állásra, ha szeretné az AUX
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) bemenetet használni.

16

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

Menüelem Leírás

USB AUTO Válassza az (ON) opciót, hogy azonnal elin-
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) duljon a zenelejátszás, amint rácsatlakoztat-
ja az USB eszközét az autórádióra.
Válassza az [OFF] lehetőséget, ha az USB
eszközt csak tölteni szeretné.

MUTE MODE Némítja vagy tompítja a hangot, ha
(Némítás mód) “némítás” jelet kap a jelforrástól.
(Nem elérhető DEH-1800UBA esz-
közön!)

PW SAVE* Csökkenti az akkumulátor használatát.
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) Ha be van kapcsolva ez a lehetőség, akkor
kikapcsolt fejegységnél csak a bekapcsolás
lehetőséget lehet használni.

ANDROID WIRED Válassza ki az Android eszközének megfe-
[MEMORY], [APP CONTROL] lelő csatlakozási módot!

P.AP P AUTO ON Válassza az [ON] lehetőséget, hogy azonnal
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) elinduljon Android készülékén a távirányító
app, amint létrejön az AOA csatlakozás.
(Nem elérhető, ha az [ANDROID WIRED]
menüben [MEMORY] van kiválasztva.)

* A [PW SAVE] kikapcsol, ha a gépjármű akkumulátorát lekötik. Ilyenkor ismételt bekötéskor újra
be kell kapcsolni. Ha a [PW SAVE] ki van kapcsolva (OFF), a csatlakozási módok függvényében
merítheti az autó akkumulátorát, ha az autó gyújtáskapcsolóján nincs ACC (Accessory) mód.

ILLUMINATION (megvilágítási) beállítások

Menüelem Leírás
DIM SETTING A kijelző fényerejét állítja.

[SYNC CLOCK], [MANUAL] A kijelző fényerejét állítja.
BRIGHTNESS Az elérhető beállítási sáv változhat a [DIM
SETTING] függvényében.
[1] és [10] között

17

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

TELEPÍTÉS • Soha ne bontsa meg az áramellátó
kábel szigetelését, hogy megossza az
Csatlakozások
áramot más eszközökkel! A tápellátó

FONTOS! kábel kapacitása korlátozott.
• Csak a biztosítéktartón előírt jellemző-

Ha olyan autóba építi be, aminek a gyúj- jű biztosítékot használjon.
táskapcsolóján nincs ACC pozíció, akkor • Soha ne csatlakoztassa a hangszóró
ha nem köti be a piros (gyújtás érzékelő)
vezetéket a megfelelő csatlakozásba, a negatív kábelét közvetlenül a földelés-
fejegység lemerítheti az akkumulátort. re!
• Soha ne csatlakoztassa egybe több
hangszóró negatív kábelét!

A készüléket az alábbi feltételek Ha az eszköz be van kapcsolva, a vezérlő-
betartásával használja, ellenkező esetben jeleket a kék/fehér kábel továbbítja. Ezt a
tűzeset vagy meghibásodás fordulhat elő. kábelt kösse a külső erősítő vezérlőkap-
• A készülék 12 V-os akkumulátor- csolójára vagy az autó motorizált anten-
nájára (max. 300mA 12 V DC). Ha az
ral felszerelt és negatív testelésű autó szélvédőre szerelt antennával ren-
járművekhez készült. delkezik, akkor csatlakoztassa az anten-
• A készülékhez az alábbi jellemzőjű naerősítő tápellátásához.
hangsugárzók csatlakoztathatók: 50
W kimeneti teljesítmény és 4-8 ohm Soha ne kösse a kék/fehér kábelt egy
impedancia. erősítő tápcsatlakozására! Valamint soha
ne kösse automata antenna tápcsatla-
A rövidzárlat, túlmelegedés és meghibá- kozására! Ez meghibásodáshoz vagy az
sodás elkerülése érdekében tartsa be az akkumulátor lemerüléséhez vezet.
alábbiakat:
• Beszerelés előtt az akkumulátor A fekete vezeték a földelő vezeték. Min-
den eszköz földelő kábelét (különösen
negatív csatlakozóját válassza le! a nagy áramigényű eszközökét, mint pl.
• A kábeleket rögzítse kábelrögzítővel, egy erősítő) külön kell bekötni! Ellen-
kező esetben a vezeték meglazulása a
vagy szigetelő szalaggal. A fémmel készülék meghibásodásához vagy tűz ke-
érintkező vezetékeket tekerje körbe letkezéséhez vezethet.
szigetelő szalaggal!
• Minden kábelt úgy helyezzen el, hogy
ne érintkezzenek mozgó alkatrészek-
kel!
• Minden kábelt úgy helyezzen el, hogy
ne legyenek a közelében forró alkat-
részek, pl. a fűtés fúvókája!
• Ne kösse a sárga kábelt közvetle-
nül az akkumulátorra, a motortérbe
vezető furaton keresztül!
• Mindig fedje le a szabadon lógó ká-
belek csatlakozóit szigetelőszalaggal!
• Ne rövidítse le a kábeleket!

18

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

A készülék hátlapja Tartalék (vagy kiegészítő)
4. Sárga
DEH-1800UB/UBG/UBA/UBB/DEH-1801UB
Ezt a folyamatos 12 voltos csatla-
1. Tápellátó kábel bemenet kozóra kösse!
2. A hátsó hangszórók és a mélynyomó 5. Piros
Kiegészítő (vagy tartalék)
kimenete 6. Piros
3. Az antenna bemenete A gyújtásvezérléshez kell csatlakoz-
4. Biztosíték (10 A) tatni (12 V DC).
5. Vezetékes távirányító bemenete 7. Mindig az egyforma színezést kösse
egymáshoz.
(DEH-1800UBA készüléken nincs) 8. Fekete (ház-földelés)
Beépíthető távirányító adapter csatla- 9. Kék/fehér
koztatható ide (külön kapható). Az ISO csatlakozó tű-pozíciói az autó
típusától függően változhatnak. Csatla-
Tápellátó kábel koztassa a 9-et a 11-essel, ha az 5-ös
tű antennavezérlő. Más féle járműben
1. Tápellátó kábel bemenethez sose kösse össze a 9-est a 11-essel.
2. A jármű típusától függően a 3 és 5 10. Kék/fehér
Ide csatlakoztassa az erősítővezérlő
funkció más és más lehet. Ilyen es- csatlakozását (max. 300mA 12 V DC).
etben mindig a 4-et az 5-re, és 6-ot a 11. Kék/fehér
3-ra kösse! Csatlakoztassa az automata antenna
3. Sárga relé vezérlését (max. 300mA 12 V DC).
12. Sárga/fekete
(DEH-1800UBA készüléken nincs)
Ha használ olyan eszközt, ami
némítás funkcióval is rendelkezik, ide
kösse a hangnémító vezérlés csat-
lakozását. Ha nem, akkor ne kösse
sehova!
13. Hangszóró kimenetek.
Fehér: Bal első +
Fehér/Fekete: Bal első -
Szürke: Jobb első +
Szürke/Fekete: Jobb első -
Zöld: Bal hátsó + vagy mélynyomó +
Zöld/Fekete: Bal hátsó - vagy mélynyomó -
Ibolya: Jobb hátsó + vagy mélynyomó +
Ibolya/Fekete: Jobb hátsó - vagy mélynyomó -
14. ISO csatlakozó
Néhány autóban az ISO csatlakozó
két részre van osztva. Ilyen esetben
mindig kösse be mindkét csatla-
kozást!

19

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

MEGJEGYZÉS • A félvezető lézer túlmelegedés ese-

• Változtassa meg az eszköz kezdő tén működésképtelenné válik.

beállításait! Nézze meg az “SP-P/O • Az eszközt úgy helyezze el, hogy

MODE” leírását! (6. oldal) A mély- ne legyenek a közelében forró alk-

nyomó kimenete monó. atrészek, pl. a fűtés fúvókája!

• Ha egy 70 wattos (2 Ω-os) mély- • Akkor optimális az egység teljesít-

nyomót szeretne csatlakoztatni, ménye, ha a dőlése nem több 60°-nál.

akkor az ibolya vagy ibolya/fekete

kivezetéssel csatlakoztassa! Semmit

ne csatlakoztasson a zöld és a zöld/

fekete csatlakozóra. • Ha telepíti, győződjön meg róla, hogy

az eszköz hátán lévő hőelvezetők

Erősítő (külön kapható) körül megfelelő mennyiségű hely van
a szellőzéshez! A kábeleket is úgy
Opcionális erősítőjét a következőképp köt- csoportosítsa/rögzítse, hogy ne takar-
heti be: ják el a szellőzőket!

Hagyjon
elegendő

helyet!

1. Rendszer távirányító DIN aljzatba szerelés
Csatlakoztassa a kék/fehér kábelhez!
1 Helyezze be a mellékelt rög-
2. Erősítő (külön kapható)
3. Csatlakoztassa RCA kábellel zítőkeretet a műszerfalba!

(külön kapható) 2 Rögzítse a keretet a fém fülek behaj-
4. Hátsó kimenethez vagy mélynyomóhoz
5. Hátsó hangszórókhoz vagy mélynyo- lításával (90°)! Ehhez használjon egy
csavarhúzót!
móhoz

Telepítés

FONTOS!

• Ellenőrizze az összes rendszert és 1. Műszerfal
csatlakozót a végső beépítés előtt! 2. Készülékház

• Ne használjon nem megengedett • Győződjön meg róla, hogy biz-
alkatrészeket, mert meghibásodást tosan rögzült az egység! Az instabil
okozhatnak! beszerelés sokféle meghibásodáshoz
vezethet.
• Érdeklődjön a kereskedőnél, hogy az
ön autójába történő beszereléshez
szükség van-e fúrásra vagy egyéb
módosításokra!

• Ne telepítse az eszközt, ha:
– A jármű használatát akadályozná.
– Ha hirtelen megállásnál sérülést
okozhat az utasoknak.

20

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

Rögzítőkeret nélküli beépítés KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

1 Állítsa egy vonalba a rögzítő konzolt Hibaelhárítás

a fejegység oldalán lévő lyukakkal, úgy, A kijelző visszaáll az alap kijelzésre.
hogy a konzol a helyére kerüljön! → Nem végzett semmilyen műveletet 30
másodpercig.
2 Húzzon meg mindkét oldalon egy- – Hajtson végre egy műveletet!

egy csavart! Az ismétléses lejátszás módja váratlanul
megváltozik.
1. Menetes csavar (5 mm × 9 mm, nincs → Az ismétlés sávja megváltozhat, ha
mellékelve a termékhez) lejátszás közben zenét / mappát vált
vagy gyors előre/hátra tekerés során.
2. Rögzítőkonzol – Újra állítsa be az ismétlés módját!
3. Műszerfal vagy konzol
Az almappa lejátszása sikertelen.
Az egység eltávolítása → Almappákat nem játszik le [FLD]
(mappa) ismétlés módban.
(mellékelt rögzítőkerettel szerelve) – Újra állítsa be az ismétlés módját!

1 Távolítsa el a keretet! A hang szakadozik.
→ Ha külső eszközt használ, mint
például egy mobiltelefont, az előidézhet
ilyesmit.
– Tegye messzebb a fejegységtől az in-
terferenciát okozó eszközt!

Hibaüzenetek

Általános

1. Illesztőkeret AMP ERROR
2. Hornyolt fül → Az egység nem tud megfelelően
működni, vagy a hangszóró csatlakozás
• Az előlap eltávolításával könnyebben nem megfelelő.
elérhető az illesztő keret. → Aktiválódott a védőáramkör.
– Ellenőrizze a hangszóró csatla-
• Ha visszahelyezi a keretet, a be- kozásokat!
metszett oldala legyen alul! – Vegye le a gyújtást, majd újra adja rá
(ez újraindítja a rendszert)! Ha az üzenet
2 Tolja be a két kihúzókulcsot a fej- továbbra is jelen van, keressen fel egy
Pioneer szakszervizt vagy a vásárlás he-
egység két oldala mellett, amíg be nem lyét!
kattan a helyére!
NO XXXX (NO TITLE, például)
3 Húzza ki a fejegységet a műszerfalból! → Nincs a zenében eltárolt szövegin-
formáció.
– Váltson a kijelzésen vagy váltson ze-
nét!

21

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

CD USB eszköz

ERROR-07, 11, 12, 17, 30 FORMAT READ
→ A lemez koszos. → Néha van egy kis késedelem
– Tisztítsa meg a lemezt. a lejátszás elindítása és a zene
felcsendülése között.
→ A lemez karcos. – Várja meg, amíg az üzenet eltűnik, és
– Cserélje ki a lemezt. meg fog szólalni a hang!

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0 NO AUDIO
→ Elektromos vagy mechanikus hiba. → Nincsenek hangfájlok a csatlakozta-
– Vegye le a gyújtást, majd kapcsol- tott USB eszközön.
ja be újra (Csak szabályosan leparkolt – Másoljon zenéket az USB eszközre,
járművel!), vagy váltson át egy másik és csatlakoztassa újra!
zeneforrásra, majd vissza a CD-re!
→ A csatlakoztatott USB eszköz biz-
ERROR-15 tonsági védelemmel van ellátva.
→ A behelyezett lemez üres. – Kövesse az USB eszköz útmutatóját,
– Cserélje ki a lemezt. hogy kikapcsolja a védelmet!

ERROR-23 SKIPPED
→ Nem támogatott CD formátum. → A csatlakoztatott USB eszköz DRM
– Cserélje ki a lemezt. védett fájlokat tartalmaz.
– A védett fájlok nem játszhatók le.
FORMAT READ
→ Néha van egy kis késedelem a lejátszás PROTECT
elindítása és zene felcsendülése között. → A csatlakoztatott USB eszköz minden
– Várja meg, amíg az üzenet eltűnik, és fájlja DRM védett.
meghallja a hangot! – Cserélje ki az USB háttértárat!

NO AUDIO N/A USB
→ A behelyezett lemezen nincs zene. → A csatlakoztatott eszközt nem
– Cserélje ki a lemezt. támogatja az egység.
– Válassza le az eszközt, és használjon
SKIPPED olyat, amit felismer a fejegység!
→ A behelyezett lemezen DRM védett
fájlok találhatók. HUB ERROR
– A védett fájlok nem játszhatók le. → Az USB eszköz egy USB elosztón
(HUB) keresztül csatlakozik, ami nem
PROTECT támogatott.
→ A behelyezett lemezen minden fájl – Közvetlenül a fejegységre csatlakoz-
DRM védett. tassa az USB eszközt!
– Cserélje ki a lemezt.
CHECK USB
→ Az USB csatlakozó vagy USB kábel
rövidzárlatos.
– Ellenőrizze, hogy az USB csatlakozó
vagy USB kábel nem akadt bele vala-
mibe, vagy nem sérült-e.

22

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

→ A csatlakoztatott eszköz több áramot Kezelési javaslatok
fogyaszt, mint amennyit a fejegység
engedélyez. Lemezek és lejátszó
– Távolítsa el az USB háttértárat, és ne
használja! Vegye le a gyújtást, majd újra • Csak az alábbi logókkal ellátott le-
adja rá (ez újraindítja a rendszert)! Csak mezeket használja:
kompatibilis USB háttértárat használjon!
• 12 centiméteres lemezeket használ-
ERROR-19 jon.
→ Nem sikerült a kommunikáció.
– Az alábbi lehetőségekkel próbálkoz- • Csak hagyományos, teljesen kerek
zon, majd váltson vissza az USB esz- lemezeket használjon!
közre!
• Vegye le a gyújtást, és adja rá újra! • Az alábbi típusú lemezek nem
• Távolítsa el az USB háttértárat. használhatók.
• Váltson másik hangforrásra. – Kétrétegű lemezek
– 8-cm-es lemezek: Ha ilyet próbál
ERROR-23 meg használni, a készülék meghibá-
→ Az USB eszköz nincs megfelelően sodhat.
megformázva. – Speciális formájú, nem kerek le-
– Formázza meg a USB eszközt FAT12, mezek.
FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerre. – Nem CD lemezek.
– Sérült lemezek, repedt, tört szélű
STOP vagy bevonatos lemezek.
→ Nincs hangfájl az aktuális listán. – Lezáratlan CD-R/RW lemezek.
– Válasszon olyan listát, amely tartal-
maz hangfájlokat! • Ne írjon rá a lemezekre vagy kezelje
azokat vegyszerekkel.

• A CD-k tisztításához belülről kifelé ha-
ladva törölje át a lemezeket egy puha
kendővel!

• A pára ideiglenesen ronthatja a le-
játszás minőségét. Hagyja kb. egy
órán keresztül állni a lemezt mele-
gebb helyen! Ezen kívül egy száraz,
puha kendővel át is törölheti.

• Ha nyomtatott felületű lemezt használ,
ellenőrizze a lemezen lévő figyelmez-
tetéseket! Néhány lemezt lehet, hogy
nem lehet behelyezni a lejátszóba
vagy kivenni onnan. Ha ilyet használ,
megsérülhet a fejegység.

• Ne ragasszon öntapadós címkéket
vagy egyebeket a lemezekre!
– Meghajolhatnak tőle a lemezek, és
lejátszhatatlanná válhatnak.
– A címkék leválhatnak lejátszás köz-
ben, és megakadályozhatják a lemez
kiadását, amitől a lejátszó meghibá-
sodhat!

23

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

USB háttértár Tömörített zenék kompatibilitása

• USB elosztó (HUB) használata nem • Mint a fájl neve vagy mappa neve
támogatott. csak a szövegek első 32 karaktere
jeleníthető meg (beleértve a fájl
• Biztosan csatlakoztassa a háttértárat kiterjesztését).
vezetés előtt! Vigyázzon, nehogy az
autó padlójára essen az eszköz, mert • Az eszköz nem biztos, hogy lejátszik
beragadhat a fék- vagy a gázpedál minden WMA fájlt, ezt a fájl enkódolá-
alá is! sa okozhatja.

• Az USB eszköz függvényében az • Lehet, hogy lassabban indul el a
alábbi hibák léphetnek föl. zenelejátszás, ha kép információk
– Az elérhető műveletek változhatnak. vannak a fájlba kódolva, vagy túl sok
– Lehet, hogy az USB eszközt nem le- mappa van az USB eszközön.
het felismerni.
– Lehet, hogy a fájlokat nem lehet le- • Az orosz szövegeket akkor tudja
játszani. megjeleníteni, ha azok kódolása:
– Az eszköz lehet, hogy interferenciát – Unicode (UTF-8, UTF-16)
generál rádióhallgatás közben. – A Windows környezetben használt,
Unicode készlettől eltérő karakter-
készletek beállítása a többnyelvű
beállításban orosz.

VIGYÁZAT!

• A Pioneer nem garantálja, hogy min-
den USB háttértárral kompatibilis, és a
Pioneer nem vállal felelősséget sem-
milyen adatvesztésért, ami a készülék
használata során esetleg előfordul a
médialejátszókon, okostelefonokon
vagy más eszközökön.

• Ne hagyjon lemezeket, USB esz-
közöket közvetlen napfénynek vagy
nagyobb hőhatásnak kitéve.

WMA fájlok

Fájl kiterjesztés .wma
Bit ráta
48 kbps - 320 kbps
Mintavételezési (CBR), 48 kbps -
frekvencia 384 kbps (VBR)
Windows Media™
Audio Professional, 32 kHz, 44.1 kHz,
Lossless, Voice/ 48kHz
DRM Stream/
Videóképes Nem kompatibilis
stream

24

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

MP3 fájlok .mp3 Lemezek

Fájl kiterjesztés 8 kbps - 320 kbps • Az eredeti lemezen lévő,
Bit ráta (CBR), VBR műsorszámok közti szünet hosszától
függetlenül, a tömörített zenefájlok
Mintavételezési 8 kHz - 48 kHz (32 között mindig lesz egy kicsi szünet.
frekvencia kHz, 44.1 kHz, 48
kHz kiemelve) Lejátszható map- Akár 8 szint. (A
Kompatibilis ID3 pák hierarchiája gyakorlatias hier-
tag verzió 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, archia kevesebb,
2.4 Lejátszható mint két szintű.)
M3u lejátszási (ID3 tag verzió 2.x mappák száma Akár 99
lista prioritást élvez 1.x. Lejátszható fájlok
MP3i verziókkal szem- Fájlrendszer Akár 999
(MP3 interaktív), ben) ISO 9660 1 és
mp3 PRO Multi-session 2 szint, Romeo,
Nem kompatibilis lejátszás Joliet
Csomag alapú Kompatibilis
Nem kompatibilis adatátvitel
Nem kompatibilis
WAV fájlok
USB eszköz
• WAV fájlformátumok nem csatlakoz-
tathatók MTP protokollon keresztül. • Lehet, hogy lassabban indul el a
zenelejátszás, ha túl sok mappa van
Fájl kiterjesztés .wav az USB eszközön.
Kvantizációs bitek
8 és 16 (LPCM), 4 Lejátszható map- Akár 8 szint. (A
Mintavételezési (MSADPCM) pák hierarchiája gyakorlatias hier-
frekvencia archia kevesebb,
16 kHz - 48 kHz Lejátszható mint két szintű.)
(LPCM), 22.05 mappák száma Akár 500
kHz és 44.1 kHz Lejátszható fájlok
(MS ADPCM) Jogvédett fájlok Akár 15 000
lejátszása Nem kompatibilis
FLAC fájlok Partícionált USB
eszköz Csak az első
• FLAC fájl formátumok nem csatlakoz- partíció játszható le.
tathatók MTP protokollon keresztül.

• A FLAC fájlok kódolásuktól függően
nem biztos, hogy lejátszhatók.

Fájl kiterjesztés .flac

Mintavételezési 8/11.025/12/16/
frekvencia 22.05/24/32/44.1/
48 kHz

Kvantizációs bitek 16 bit

Csatorna mód 1/2 ch

25

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

Zenefájlok sorrendje Szerzői jogok és védjegyek

A felhasználó nem rendelhet sorszámot a WMA
zenékhez, hogy meghatározza azok sor- A “Windows Media” a Microsoft Corpo-
rendjét. A zenefájlok sorrendje a csatla- ration bejegyzett védjegye az USA-ban
koztatott eszközökön múlik. és más országokban. A termék használ
Az USB-n tárolt rejtett fájlokat a fejegység a Microsoft Corporation által birtokolt
nem játsza le. technológiákat, ezeket a Microsoft írásos
Példa a hierarchiára: engedélye nélkül nem lehet továbbadni.

1-től 6-ig: Lejátszási sorrend. FLAC
01 - 05: Mappa sorszáma Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org alapítvány
Orosz nyelvű karaktertábla A szoftver mind forráskód, mind bináris
formában történő, módosított vagy
módosítás nélküli terjesztése és használa-
ta engedélyezett, ha az alábbi feltételekkel
tesszük:

– A forráskód újra kiosztásakor a fen-
tebbi Copyright figyelmeztetést, a fel-
használási feltételek alábbi listáját és
az azt követő figyelmeztetést is tartal-
maznia kell.
– Bináris formában terjesztve a fenteb-
bi Copyright üzenetet, a felhasználási
feltételeket és az alábbi nyilatkozatot
meg kell jelenítenie a szoftvernek akár
a dokumentációjában, akár egyéb, a
disztribúcióhoz mellékelt médiumon.
A szoftver felhasználása esetén sem a Xiph.
org alapítvány vagy az alapítvány külső
munkatársainak neve nem használható a
termék promótálására, csak előzetes írásos
engedéllyel.

A MELLÉKELT SZOFTVERT KÉSZEN

KAPTA A JOGTULAJDONOSKTÓL ÉS

MUNKATÁRSAIKTÓL. SEMMIFÉLE GA-

RANCIÁLIS IGÉNNYEL NEM ÉLHET,

HA A SZOFTVER NEM FELEL MEG A

SPECIFIKUS IGÉNYEINEK, CÉLJAINAK.

SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓ

AZ ALAPÍTVÁNY FELELŐSSÉGRE,

SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZ-

VETETT, SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN,

SPECIÁLIS KONZEKVENCIÁLIS

KÁRÉRT (BELEÉRTVE DE NEM

KIZÁRÓLAGOSAN: CSERE TERMÉK

D: kijelző VAGY SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA,
C: karakter
ADATVESZTÉS, ÜZLETI KÁR, ÜZLE-

TI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSA),

26

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

BÁRMILYEN ELMÉLET SZERINTI (AKÁR Műszaki adatok
SZERZŐDÉSES) FELELŐSSÉGÉRT,
SZIGORÚAN VETT FELELŐSSÉGÉRT Általános
VAGY SÉRELEMÉRT (LEGYEN AZ
GONDATLANSÁGBÓL VAGY MÁS- Tápellátás:
BÓL SZÁRMAZÓ), AMI A SZOFTVER 14.4 V DC (10.8 V - 15.1 V meg-
HASZNÁLATA KÖZBEN TÖRTÉNT; MÉG engedhető)
AKKOR SEM, HA ELŐRE FIGYELMEZ-
TETVE IS LETTEK ILYEN KÁROK LE- Földelési rendszer:
HETŐSÉGÉRE. Negatív típus

Android™ Maximális áramfogyasztás:
Az Android a Google Inc. bejegyzett véd- 10.0 A
jegye.
Méretek (Sz × H × M):
DIN:
• Ház: 178 mm × 50 mm × 165 mm
• Orr: 188 mm × 58 mm × 17 mm
D:
• Ház: 178 mm × 50 mm × 165 mm
• Orr: 170 mm × 46 mm × 17 mm

Tömeg:
1 kg

Audio

Maximális teljesítmény kimenet:
50 W × 4 csatorna/4 Ω
(mélynyomó nélkül)
50 W × 2 csatorna /
4 Ω + 70W x 1 csatorna/2 ohm
(mélynyomóval)

Folytonos teljesítmény kimenet:
22 W × 4 (50 Hz - 15 000 Hz, 5 %
THD, 4 Ω terhelés, mindkét csatorna
meghajtva)

Ellenállás:
4 Ω (4 Ω - 8 Ω megengedhető)

Előerősítés maximális kimeneti szint:
2.0 V

Hangosítási kontúr:
+10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz)
(hangerő: –30 dB)

Equalizer (5-sávos grafikus equalizer):
Frekvencia: 80 Hz/250 Hz/800 Hz/2.5
kHz/8 kHz
Equalizációs sáv: ±12 dB
(2 dB-es lépcső)

Mélynyomó (monó)
Frekvencia: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100
Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Lejtés: –12 dB/oktáv, –24 dB/oktáv
Erősítés: +6 dB - –24 dB
Fázis: Normál/Fordított

27

DEH-1800UB / UBG / UBA / UBB / DEH-1801UB

CD lejátszó FM rádiókészülék

Rendszer: Frekvencia sáv:
CD hangrendszer 87.5 MHz to 108.0 MHz

Használható lemezek: CD Használható érzékenység:
Jel-zaj-ráta: 11 dBf (1.0 μV/75 Ω mono, S/N: 30 dB)

94 dB (1 kHz) (IEC-A hálózat) Jel-zaj-ráta:
Csatornák száma: 72 dB (IEC-A hálózat)

2 (sztereó) MW rádiókészülék
MP3 dekódoló formátum:
Frekvencia sáv:
MPEG-1 & 2 Audio Layer 3 531 kHz to 1 602 kHz
WMA dekódoló formátum:
Hasznnálható érzékenység:
Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 25 μV (S/N: 20 dB)
(2 csatornás hang)
(Windows Media Player) Jel-zaj-ráta:
WAV jelformátum: 62 dB (IEC-A hálózat)
Lineáris PCM & MS ADPCM
(Tömörítetlen) LW rádiókészülék

USB Frekvencia sáv:
153 MHz to 281 MHz
USB szabvány specifikáció:
USB 2.0 full speed Használható érzékenység:
28 μV (S/N: 20 dB)
Maximális áramellátás: 1 A
USB protokoll: Jel-zaj-ráta:
62 dB (IEC-A hálózat)
MSC (Mass Storage Class)
MTP (Media Transfer Protocol) MEGJEGYZÉS!
AOA (Android Open Accessory) 2.0 A termék specifikációi és megjelenése
Fájl rendszer: előzetes bejelentés nélkül megvál-
FAT12, tozhat az újabb verziókban (fejlesztések
FAT16, kapcsán).
FAT32
MP3 dekódoló formátum:
MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA dekódoló formátum:
Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
(2 csatornás hang)
(Windows Media Player)
FLAC dekódoló formátum:
v1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
WAV jel formátum:
Lineáris PCM & MSADPCM
(Tömörítetlen)

28


Click to View FlipBook Version
Previous Book
West of Scotland Housing Association
Next Book
КОРАЦИ