The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2020-01-29 10:31:04

Marantz SR5014 CZ

Marantz SR5014 CZ

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha
.

AV Surround Receiver

SR5014

Přední panel Displej Zadní panel 1 Ovládání Návod k obsluze

Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Příslušenství BaSys CS 8 Připojení TV 52
Vložení baterií 9 Připojení 1: Televizor vybavený konektorem HDMI a kompatibilní
Provozní dosah dálkového ovladače 9 s ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return 53
10 Channel)
Vlastnosti 10 Připojení 2: Televizor vybavený konektorem HDMI a nekompatibilní 55
Vysoce kvalitní zvuk 11 s ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return 56
Vysoká výkonnost 15 Channel) 57
Snadné ovládání 16 Připojení 3: Televizor není vybaven konektorem HDMI 58
16 59
Názvy součástí a funkce 19 Připojení zařízení pro přehrávání 60
Přední panel 21 Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV) 61
Displej 25 Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray přehrávače 62
Zadní panel Připojení videokamery nebo herní konzole 63
Dálkový ovladač Připojení gramofonu 65
65
Připojení Připojení USB paměťového zařízení k USB portu 66
67
Instalace reproduktorů 29 Připojení antény FM/AM 67
68
Připojení reproduktorů 36 Připojení k domácí síti (LAN) 69
Kabelová síť LAN
Před připojením reproduktorů 36 Bezdrátové LAN připojení (WLAN)

Konfigurace reproduktorů a nastavení "Amp Assign" 40 Připojení externího ovládacího zařízení
Konektory REMOTE CONTROL
Připojení 5.1-kanálových reproduktorů 41 Konektor DC OUT

Připojení 7.1-kanálových reproduktorů 42 Připojení napájecího kabelu

Připojení 5.1-kanálových reproduktorů: Bi-amp připojení předních 48
reproduktorů

Připojení 5.1-kanálových reproduktorů: Druhý pár předních reproduktorů 49

Připojení multi-zone reproduktorů 50

Přední panel Displej Zadní panel 2 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Přehrávání 71 Poslech internetového rádia 92
71 Poslech internetového rádia 93
Základní ovládání 71 94
72 Přehrávání souborů uložených v počítači nebo NAS 95
Zapnutí napájení 72 Přehrávání souborů uložených v PC nebo NAS 98
Výběr vstupního zdroje 72 99
Nastavení hlasitosti 73 Získání aplikace HEOS App 100
Dočasné utlumení zvuku (Muting) 74 HEOS účet 103
Přehrávání DVD / Blu-ray přehrávače 77 Přehrávání streamingových hudebních služeb 107
78 Poslech stejné hudby v různých místnostech (multiple room) 108
Přehrávání USB paměťového zařízení 79 108
Přehrávání souborů uložených na USB paměťových zařízeních 80 Funkce AirPlay
81 Přehrávání skladeb ze zařízení iPhone, iPod touch nebo iPad 109
Poslech hudby z Bluetooth zařízení 82 Přehrávání iTunes přes tento přístroj 110
Přehrávání hudby z Bluetooth zařízení 84 Přehrávání skladby ze zařízení iPhone, iPod touch nebo iPad 110
Párování s dalšími Bluetooth zařízeními 84 na více synchronizovaných zařízeních (AirPlay 2)
Opětovné připojení Bluetooth zařízení k tomuto přístroji 85
86 Funkce Spotify Connect
Poslech vysílání FM/AM 86 Přehrávání hudby Spotify přes tento přístroj
Poslech vysílání FM/AM BaSys CS 87
Naladění stanice přímým zadáním frekvence (Direct Tune)
RDS vyhledávání 87
PTY vyhledávání 88
TP vyhledávání 88
Radio text 89
Změna režimu ladění (Tune Mode) 90
Naladění stanic a jejich automatické uložení do paměti 91
(Auto Preset Memory)
Uložení aktuálně přijímané stanice do paměti (Preset Memory)
Poslech stanic uložených do paměti
Pojmenování stanice uložené do paměti (Preset Name)
Přeskočení stanic uložených do paměti (Preset Skip)
Zrušení přeskočení stanice (Preset Skip)

Přední panel Display Zadní panel 3 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Komfortní funkce 111 Funkce Smart Select 136
Přidání k HEOS oblíbeným 112 Vyvolání uložených nastavení 137
Přehrávání HEOS oblíbených 112 Změna nastavení 138
Odstranění HEOS oblíbených 139
Nastavení hlasitosti jednotlivých kanálů podle vstupního zdroje 113 Funkce uzamčení panelu (Panel lock) 139
(Channel Level Adjust) Zakázání veškerého ovládání tlačítky 139
Nastavení tónu (Tone) 140
Zobrazení požadovaného videa během přehrávání zvuku 114 Zakázání veškerého ovládání tlačítky, kromě VOLUME 141
(Video Select) 115 Zrušení funkce uzamčení panelu 141
Nastavení kvality obrazu pro vaše prostředí BaSys CS 141
(Picture Mode) 116 Funkce uzamčení dálkového ovládání (Remote lock) 142
Přehrávání stejné hudby ve všech zónách (All Zone Stereo) Zakázání senzoru dálkového ovládání tohoto přístroje 142
144
Volba režimu zvuku 117 Povolení senzoru dálkového ovládání 144
Volba režimu zvuku 146
Přehrávání v režimu Direct 118 Funkce Web control
Přehrávání v režimu Pure Direct 119 Ovládání přístroje z webového prohlížeče 148
Přehrávání v režimu Auto surround 152
Popis typů zvukových režimů 120 Přehrávání v ZONE2 (vedlejší místnost) 153
Režim zvuku, který lze vybrat pro jednotlivé vstupní signály 121 Připojení ZONE2 153
121 Přehrávání ZONE2 153
Funkce HDMI Control 154
Postup nastavení 122 Nastavení 157
123 158
Funkce Smart Menu 159
127 Mapa nabídek 160
Funkce časovače vypnutí (Sleep Timer) 131 Ovládání nabídek 162
Používání časovače vypnutí Sleep Timer
131 Menu Audio
132 Nastavení úrovně dialogu (Center Level Adjust)
134 Nastavení úrovně subwooferu (Subwoofer Level Adjust)
135 Parametry prostorového zvuku (Surround Parameter)

M-DAX
Zpoždění zvuku (Audio Delay)
Nastavení pro hlasitost (Volume)
Audyssey®
Grafický ekvalizér (Graphic EQ)

Přední panel Displej Zadní panel 4 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Menu Video 164 Manuální nastavení (menu Manual Setup) 192
Úprava obrazu (Picture Adjust) 164 Přiřazení zesilovače (Amp Assign) 192
Nastavení HDMI (HDMI Setup) 166 Konfigurace reproduktorů (Speaker Config.) 193
Nastavení výstupu (Output Settings) 171 Vzdálenosti (Distances) 198
Zobrazení na obrazovce (On Screen Display) 175 Úrovně (Levels) 199
Formát 4K signálu (4K Signal Format) 176 Dělící frekvence (Crossovers) 200
TV formát (TV Format) 177 Basy (Bass) 201
178 Přední reproduktor (Front Speaker) 202
Vstupy (menu Inputs) 203
Přiřazení vstupu (Input Assign) 178 Síť (menu Network) 203
Přejmenování zdroje (Source Rename) 181 Informace (Information) 203
Skrytí zdrojů (Hide Sources) 181 Připojení (Connection) 204
Úroveň zdroje (Source Level) 181 Nastavení Wi-Fi (Wi-Fi Setup) 206
182 Nastavení (Settings) 208
Reproduktory (menu Speakers) 182 Síťové ovládání (Network Control) 208
184 Popisný název (Friendly Name) 209
Nastavení Audyssey® 190 Diagnostika (Diagnostics) 209
Postup pro měření a nastavení reproduktorů (Audyssey® Setup) 191 AirPlay
Chybová hlášení BaSys CS
Obnova nastavení Audyssey® Setup

Přední panel Displej Zadní panel 5 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

HEOS účet (menu HEOS Account) 210 Tipy
Nejste přihlášeni (You have not signed in) 210
Jste přihlášeni (You have already signed in) 210 Tipy 227
211 Řešení problémů 229
Obecné (menu General) 211 Napájení nelze zapnout / Napájení se vypne 230
Jazyk (Language) BaSys CS 211 Není možné ovládání pomocí dálkového ovladače 231
ECO 215 Displej na tomto přístroji nic nezobrazuje 231
Nastavení ZONE2 (ZONE2 Setup) Žádný zvuk 232
Přejmenování zóny (Zone Rename) 216 Na výstupu není požadovaný zvuk 233
Názvy Smart Select (Smart Select Names) 216 236
Výstup spouště (Trigger Out) 217 Zvuk je přerušovaný nebo vzniká šum 237
Přední displej (Front Display) 217 Žádný obraz na TV 239
Firmware Obrazovka menu se na TV nezobrazuje
Informace (Information) 218 Barva menu a provozních dat pro ovládání zobrazovaných na 239
Používání dat (Usage Data) 221 televizoru se liší od normálního zobrazení 240
Uložení a načtení (Save & Load) 241
Uzamčení nastavení (Setup Lock) 222 AirPlay nelze přehrát 242
Obnova nastavení (Reset) 223 USB paměťová zařízení nelze přehrát 243
223 Bluetooth zařízení nelze přehrát 244
Omezení ovládání zóny pomocí dálkového ovladače 224 Internetové rádio nelze přehrávat 245
225 Hudební soubory uložené v PC nebo NAS nelze přehrávat 245
246
Nelze přehrát různé online služby 247
248
Funkce HDMI Control nefunguje 249

Nelze se připojit k bezdrátové síti LAN

Chybové zprávy ohledně aktualizace / upgrade

Reset na tovární nastavení

Reset síťových nastavení

Přední panel Displej Zadní panel 6 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Příloha BaSys CS 250
253
O HDMI 255
256
Funkce konverze videa 257
Přehrávání USB paměťových zařízení 258
Přehrávání Bluetooth zařízení 258
Přehrávání souborů, uložených na PC a NAS 258
Přehrávání internetového rádia 259
Funkce Personal memory plus 261
Funkce Last memory 264
Režimy zvuku a výstupní kanály 267
Režimy zvuku a surround parametry 276
Typy vstupních signálů a odpovídající režimy zvuku 278
Vysvětlivky pojmů 284
Informace k ochranným známkám 287
Specifikace
Index
Licence

Přední panel Displej Zadní panel 7 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu Marantz.
Pro zajištění správného ovládání a provozování si přečtěte pečlivě tento návod k obsluze ještě předtím, než začnete produkt používat.
Po přečtení návodu jej uložte pro budoucí použití.

Příslušenství

Zkontrolujte, zda jste s produktem obdrželi následující:
BaSys CS
.

Stručný návod Bezpečnostní instrukce Upozornění týkající se Poznámky k rádiu Kabelové štítky
používání baterií

Napájecí kabel FM vnitřní anténa AM smyčková anténa Kalibrační mikrofon Stojan pro
kalibrační mikrofon

Dálkové ovládání Baterie R03/AAA Externí antény pro Bluetooth /
(RC035SR) bezdrátové připojení

Přední panel Displej Zadní panel 8 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Vložení baterií Poznámka
Aby nedošlo k poškození ovladače nebo úniku kapaliny z baterie:
1 Vysuňte víčko bateriového prostoru ve směru šipky - Nepoužívejte společně nové a staré baterie.
a vyjměte jej. - Nepoužívejte společně dva různé typy baterií.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte baterie.
- Pokud dojde k vytečení baterií, pečlivě vyčistěte/vysušte bateriový prostor a vložte nové
baterie.
BaSys CS
. Provozní dosah dálkového ovladače

2 Vložte dvě baterie - dbejte na jejich správnou orientaci Při používání nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání
(viz označení uvnitř bateriového prostoru). na přístroji.
Baterie
Cca. 7 m 30° 30°
.
.
3 Vložte zpět víčko bateriového prostoru.

Přední panel Displej Zadní panel 9 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Vlastnosti

Vysoce kvalitní zvuk BaSys CS • Speaker Virtualizer (str. 156)
Funkce virtuálních reproduktorů Speaker Virtualizer vám dokáže nabídnout
• Díky technologii diskrétních obvodů poskytuje výkonový zesilovač stejnou pohlcující zážitky z domácího kina i při tradičním rozložení reproduktorů,
kvalitu pro všech 7 kanálů (140 W x 7 kanálů). založených na kanálech, díky zpracování digitálního signálu, včetně virtua-
Pro optimální realistický zvuk a ohromující dynamický rozsah je sekce výkono- lizace Dolby Atmos height a virtualizace prostorového zvuku.
vého zesilovače navržena s diskrétními prvky (nikoli integrované obvody). • Funkce Speaker Virtualizer není určena pro použití s připojenými Height reproduk-
Použitím silnoproudých, vysoce výkonných samostatných prvků s vysokým tory a současně surround reproduktory.
výkonem je zesilovač schopen snadno vybudit i vysoce kvalitní reproduktory. • Funkce Height Virtualization není určena pro použití s připojenými surround
• Vysokorychlostní proudová zpětná vazba reproduktory.
Tento přístroj používá pro svůj předzesilovač obvody vysokorychlostní proudo- * Tato funkce bude podporována prostřednictvím aktualizace firmwaru.
vé zpětné vazby tak, aby signály z Blu-ray přehrávače a dalších zařízení, která
podporují zvukové formáty s vysokým rozlišením, byly zesíleny s vysokou • DTS:X (str. 271)
věrností. Vysokorychlostní proudová zpětná vazba zesilovače také zajišťuje Tento přístroj je vybaven technologií dekodéru DTS:X. DTS:X přináší do
reprodukci přirozeného zvukového prostoru. domácího kina nové zážitky díky jeho zvukové technologii, založené na
• Dolby Atmos (str. 267) objektech, která odstraňuje přeslechy mezi kanály. Flexibilita těchto objektů
Tento přístroj je vybaven dekodérem s podporou zvukového formátu Dolby umožňuje odstupňování síly zvuku a jeho pohyb v místnosti s větší přesností
Atmos. Poloha nebo pohyb zvuku jsou přesně reprodukovány přidáním dal- než kdykoli dříve, což vede k bohatšímu zvukovému vjemu a zážitku.
ších reproduktorů nad hlavou, což vám umožní zažít neuvěřitelně přirozené • DTS Virtual:X (str. 271)
a realistické prostorové zvukové pole. Technologie DTS Virtual obsahuje proprietární DTS funkce virtuálních
height reproduktorů a virtuální zpracování prostorového zvuku pro dosažení
dokonalého zvukového zážitku z jakéhokoli typu vstupního zdroje (stereo na
7.1.4) při jakékoliv konfiguraci reproduktorů.
• DTS Virtual:X není určen pro použití s Height reproduktory.

Přední panel Displej Zadní panel 10 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Vysoká výkonnost • Digitální video procesor převzorkuje analogové video signály (rozlišení SD)
na HD (720p/1080p) a 4K (str. 173)
• Podpora 4K 60Hz pro vstup / výstup

BaSys CS Až na 1080p 4K
převzorkování

. .

Při použití technologie 4K Ultra HD (High Definition) je dosaženo pro video Tento přístroj je vybaven funkcí 4K video upscaling pro zvýšení rozlišení
signály vstupní / výstupní rychlosti 60 snímků za sekundu (60p). Při připojení videa, která umožňuje analogové video nebo SD (standardní rozlišení) video
4K Ultra HD a 60p kompatibilnímu televizoru si můžete vychutnat realismus, výstup přes HDMI sledovat v rozlišení 4K (3840 x 2160 pixelů). Tato funkce
jaký je možný pouze u obrazu s vysokým rozlišením, a to i při sledování videa Tato funkce umožňuje připojení k TV pomocí jediného HDMI kabelu a
obsahující velmi rychlé pohyby. vytvoření HD obrazu pro jakýkoli zdroj videa.
Tento přístroj podporuje i zpracování obrazu videa 4K 60p, 4:4:4 a 24-bit.
Zpracováním videa v původním, originálním rozlišení vám poskytuje • Kompatibilita funkce eARC (Enhanced Audio Return Channel)
perfektní HD (high definition) kvalitu obrazu. Funkce eARC je kompatibilní s konvenčními audio formáty (kompatibilními
Tento přístroj podporuje také široký barevný gamut HDR (High Dynamic s funkcí ARC), kromě multi-kanálového linear PCM, Dolby TrueHD, Dolby
Range) a BT.2020. Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X a dalších audio formátů, které běžná
funkce ARC nemůže přenášet.
• HDCP 2.3 Navíc, připojení ke kompatibilnímu eARC televizoru umožňuje požitek z
Tento přístroj je kompatibilní se standardem pro ochranu proti kopírování vyšší kvality surround přehrávání audio obsahu, přehrávaného z televizoru.
HDCP 2.3.

Přední panel Displej Zadní panel 11 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

• HDMI propojení umožňuje připojení různých digitálních AV zařízení • Přístroj je kromě síťových funkcí, jako je například internetové rádio,
(8 vstupů, 2 výstupy) apod., vybaven funkcí AirPlay® (str. 107)

82

In Out
BaSys CS
. .

Tento přístroj je vybaven 8-mi HDMI vstupy a 2-mi HDMI výstupy, které Můžete si vychutnat širokou škálu obsahu, včetně poslechu internetového
umožňují připojení k různým HDMI kompatibilním zařízením, jako jsou rádia, či přehrávání zvukových souborů uložených na vašem PC.
přehrávače Blu-ray disků, herní konzole a HD videokamery. Tento pří- Toto zařízení také podporuje technologii Apple AirPlay, která vám umožní
stroj je navíc vybaven 2-mi monitor výstupy, které umožňují pomocí to- streamovat hudební knihovnu z iPhone®, iPad®, iPod touch® nebo iTunes®.
hoto přístroje současnou projekci stejného obrazu.
• Podpora bezdrátového přenosu zvuku AirPlay 2®
Synchronizace více zařízení / reproduktorů, kompatibilních se systémem
AirPlay 2 pro současné přehrávání obsahu.
Tento přístroj podporuje AirPlay 2 wireless audio a vyžaduje iOS 11.4
nebo novější.

Přední panel Displej Zadní panel 12 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha
GZONE2H
• Přehrávání DSD a FLAC souborů přes USB a sítě • Multi-Room audio (str. 118)
Tento přístroj podporuje přehrávání audio formátů s vysokým rozlišením, GMAIN ZONEH
jako jsou soubory DSD (5.6 MHz) a FLAC 192 kHz. Poskytuje vysokou
kvalitu přehrávání souborů s vysokým rozlišením.

• Bezdrátové propojení s Bluetooth zařízeními lze provést velmi jednoduše
(str. 77)
BaSys CS
. .

Vaši hudbu si můžete vychutnat jednoduše bezdrátovým připojením Můžete zvolit a přehrávat příslušné vstupy v MAIN ZONE (hlavní poslecho-
k smartphonu, tabletu, počítači, atd. vá místnost) a v ZONE2 (vedlejší poslechová místnost). Navíc k tomu - když
je zvolena funkce All Zone Stereo - lze hudbu přehrávanou v MAIN ZONE
poslouchat současně ve všech zónách. To je výhodné v případě, že chcete
poslouchat BGM (hudební kulisa) v celém domě.

• Energeticky úsporný design
Tento přístroj je vybaven funkcí ECO Mode, která vám umožňuje vychutná-
vat si hudbu a filmy se sníženou spotřebou energie, a funkcí automatického
pohotovostního režimu auto-standby, která automaticky vypne napájení,
když se přístroj nepoužívá. Tím je spotřeba energie minimalizována.

Přední panel Displej Zadní panel 13 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

• Kompatibilní s aplikací "Marantz 2016 AVR Remote" pro možnost • HEOS umožňuje streamování hudby z vašich oblíbených online hudebních
základního ovládání tohoto přístroje pomocí zařízení iPad, iPhone nebo zdrojů
Android™ (Google, Amazon Kindle Fire)

.BaSys CS .

Spolu s mnoha novými funkcemi byla kompletně přepracována grafická a HEOS - bezdrátový multi-room zvuk, který vám umožní vychutnat si vaši
uživatelská rozhraní. Nová aplikace vám umožní plnou kontrolu nad tím- oblíbenou hudbu kdekoliv a kdykoliv po celém domě. Využitím stávající
to přístrojem, stejně jako přístup k nabídkám nastavení pro detailní úpravy domácí sítě a aplikace HEOS (k dispozici pro iOS, Android a Amazon)
nastavení z vašich telefonů a tabletů. Aplikace "Marantz 2016 AVR můžete vyhledávat, procházet a přehrávat hudbu z vaší vlastní hudební
Remote" vám také umožňuje rychlý přístup k funkcím, jako jsou zobrazení knihovny nebo z mnoha online streamingových hudebních služeb.
stavu receiveru, možnosti nabídek, ovládání Blu-ray přehrávače Marantz a Pokud je ke stejné síti připojeno více HEOS zařízení, tato HEOS zařízení
přístup k uživatelské příručce online - pro vaše pohodlí. mohou být seskupena tak, aby současně přehrávala stejnou hudbu na všech
* Stáhněte si příslušnou aplikaci "Marantz 2016 AVR Remote" pro vaše iOS zařízení nebo zařízeních, nebo může být přehrávána různá hudba na každém jednotlivém
Android zařízení. Tento přístroj musí být připojen ke stejné síti LAN či Wi-Fi (bezdráto- HEOS zařízení.
vé síti LAN), ke které je připojeno iPad, iPhone nebo Android™ zařízení.

Přední panel Displej Zadní panel 14 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Snadné ovládání

• "Setup Assistant" umožňuje snadné nastavení podle pokynů na obrazovce
Po výzvě nejprve vyberte jazyk. Poté postupujte podle pokynů na televizní
obrazovce a nastavte reproduktory, síť, atd.

• Jednoduché grafické uživatelské rozhraní
Pro snadnější ovládání je toto zařízení vybaveno grafickým uživatelským
rozhraním.
BaSys CS

Přední panel Displej Zadní panel 15 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha
rt
Názvy součástí a funkce

Přední panel BaSys CS

q we yu i

. o Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 W0 W1

Podrobnosti, viz následující strana.

Přední panel Displej Zadní panel 16 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha
qwe
rt yu i C INPUT SELECTOR volič
Volba vstupu (vstupního zdroje). (str. 71)
o BaSys CS
D PURE DIRECT indikátor
. Svítí, když je jako režim zvuku vybrán "Pure Direct".
(str. 121)
A Tlačítko napájení (X)
Používá se k zapnutí / vypnutí (pohotovostní režim) napájení v MAIN E M-DAX indikátor
ZONE (místnost, kde je tento přístroj umístěn). (str. 71) Svítí, když je vybrán režim M-DAX. (str. 157)

B Indikátor napájení F Displej
Svítí následovně, v závislosti na statusu napájení: Zde se zobrazují různé informace. (str. 19)
• Nesvítí: napájení je zapnuto
• Červená: normální pohotovostní režim (standby) G Senzor dálkového ovládání
• Oranžová: Slouží k příjmu signálů z dálkového ovladače. (str. 9)
• Je-li "HDMI Pass Through" nastaveno na "On" (str. 166)
• Je-li "HDMI Control" nastaveno na "On" (str. 168) H VOLUME ovladač
• Je-li “Network Control” nastaveno na “Always On” (str. 208) Upravuje úroveň hlasitosti. (str. 71)

I Konektor pro připojení sluchátek (PHONES)
Slouží pro připojení sluchátek.
Po připojení sluchátek do tohoto konektoru jsou vypnuty připojené
reproduktory a na výstupech PRE OUT není žádný signál.

Poznámka
• Pro vyloučení možného poškození sluchu nepoužívejte při poslechu přes
sluchátka příliš vysokou hlasitost!

Přední panel Displej Zadní panel 17 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Q0 Q1Q2 Q3 Q4Q5 QQ6 7Q8Q9 W0 W1 BaSys CS N Tlačítka předvoleb tuneru
(TUNER PRESET CH +, –)
. Slouží pro výběr přednastavených stanic rádia. (str. 88)

J PURE DIRECT tlačítko O AUX1-HDMI konektor
Přepíná zvukový režim mezi Direct, Pure Direct a Auto Surround. Slouží k připojení HDMI výstupů kompatibilních zařízení, jako jsou
• “Přehrávání Direct” (str. 121) videokamery a herní konzole. (str. 60)
• “Přehrávání Pure Direct” (str. 121)
• “Přehrávání Auto surround” (str. 122) P DIMMER tlačítko
Každým stisknutím se přepne jas displeje. (str. 217)
K M-DAX tlačítko
Přepne na režim M-DAX. (str. 157) Q STATUS tlačítko
Každým stisknutím tohoto tlačítka se přepíná mezi stavovými informacemi,
L ZONE2 ON/OFF tlačítko zobrazenými na displeji.
Zapne / vypne napájení ZONE2 (samostatná místnost). (str. 146)
R SOUND MODE tlačítko
M ZONE2 SOURCE tlačítko Přepíná mezi režimy zvuku (str. 119)
Slouží pro výběr vstupního zdroje pro ZONE2. (str. 146)
S USB port (T)
Používá se k připojení USB paměťových zařízení (například USB paměťových
zařízení). (str. 62)

T AUX1 INPUT konektory
Slouží k připojení analogových výstupů kompatibilních zařízení, jako
jsou videokamery a herní konzole. (str. 60)

U SETUP MIC jack
Používá se k připojení dodávaného mikrofonu pro kalibraci zvuku.
(str. 185)

Přední panel Displej Zadní panel 18 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Zobrazení

Zde se zobrazují název vstupního zdroje, režim zvuku, hodnoty nastavení a další informace.

o Standardní zobrazení o Zobrazení tuneru

Rozsvítí se podle podmínek příjmu, když je vstupní zdroj nastaven na
"Tuner".
BaSys CS
er

qw .

. C Rozsvítí se, když je stanice správně naladěna.
D V režimu FM se rozsvítí při příjmu stereofonního vysílání.
A Indikátor hlasitosti
B Indikátor vstupního zdroje

Zobrazí se aktuálně zvolený název vstupního zdroje.
Pokud byl název vstupního zdroje pomocí nabídky “Source Rename”
(Přejmenování zdroje) změněn, zobrazí se změněný název vstupního
zdroje. (str. 161)

Přední panel Displej Zadní panel 19 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Indikátor časovače vypnutí o Zobrazení napájení ZONE2

y

tBaSys CS .

. F Rozsvítí se, je-li zapnuto napájení ZONE2 (samostatná místnost). (str. 146)

E Rozsvítí, je-li zvolen režim časovače vypnutí "sleep mode". (str. 134)

Přední panel Displej Zadní panel 20 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Zadní panel

BaSys CS
0 1 2 34 56 7

.

Podrobnosti, viz následující strana.

Přední panel Displej Zadní panel 21 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

q B FLASHER IN konektor
Používá se při použití řídící jednotky control BOX nebo jiného ovládacího
zařízení pro ovládání tohoto přístroje.

C REMOTE CONTROL konektory
Používají se k připojení infračervených přijímačů / vysílačů pro ovládání
tohoto přístroje a externích zařízení z jiné místnosti. (str. 67)
BaSys CS
A Konektory antény Bluetooth / bezdrátové sítě LAN D Digitální audio konektory (DIGITAL AUDIO)
Slouží k připojení k síti pomocí přiložené externí antény prostřednictvím Používá se pro připojení zařízení vybavených digitálními audio konektory
bezdrátové technologie Bluetooth / bezdrátové sítě LAN nebo pro připojení (DIGITAL AUDIO).
k přenosným zařízením přes Bluetooth. (str. 66) • "Připojení 2 : TV je vybaven konektorem HDMI a není kompatibilní s
ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return
Channel)" (str. 55)

• "Připojení 3 : TV není vybaven konektorem HDMI" (str. 56)
• "Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV)" (str. 58)
• "Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray přehrávače" (str. 59)

A Umístěte každou externí Bluetooth / LAN anténu pro bezdrátové připojení E Video konektory (VIDEO)
rovnoměrně nad šroubovací svorkou v zadní části. Používá se pro připojení zařízení vybavených video konektory.
B Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nejsou antény zcela uchyceny. • "Připojení 3 : TV není vybaven konektorem HDMI" (str. 56)
C Natočte antény směrem vzhůru pro co nejlepší příjem.
• "Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV)" (str. 58)

• "Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray přehrávače" (str. 59)

q we

. Displej Zadní panel 22 Ovládání Index

Přední panel

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

F NETWORK konektor BaSys CS H RS-232C konektor
Používá se pro připojení LAN kabelu při připojení ke kabelové síti Používá se k připojení kontroleru, který slouží jako zařízení pro řízení
LAN. (str. 65) domácí automatizace (home automation controller), vybaveného
konektory RS-232C. Další informace o ovládání takovéhoto zařízení
G HDMI konektory naleznete v jeho návodu k obsluze.
Používá se pro připojení zařízení vybavených konektory HDMI. Proveďte níže uvedené činnosti.
• "Připojení 1 : TV je vybaven konektorem HDMI a je kompatibilní s A Zapněte napájení tohoto přístroje.
ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return B Vypněte napájení tohoto přístroje z externího kontroleru.
Channel)" (str. 53) C Zkontrolujte, zda je přístroj v pohotovostním režimu.
• "Připojení 2 : TV je vybaven konektorem HDMI a není kompatibilní s
ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return I DC OUT konektor
Channel)" (str. 55) Slouží k připojení zařízení, které jsou vybaveny funkcí spouště.
• "Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV)" (str. 58) (str. 68)
• "Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače". (str. 59)
J Konektory FM/AM antén (ANTENNA)
Používá se k připojení FM antény a AM smyčkové antény. (str. 63)

K SIGNAL GND terminál
Používá se k připojení uzemňovacího vodiče pro gramofon (str. 61)

Přední panel Displej Zadní panel 23 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

N PRE OUT konektory
Používá se k připojení subwooferu s vestavěným zesilovačem nebo
externím zesilovačem.
• "Připojení subwooferu" (str. 37)
•"Připojení 2: Připojení pomocí externího zesilovače (ZONE2)" (str. 145)

O Komponentní video konektory (COMPONENT VIDEO)
Používá se pro připojení zařízení vybavených konektory komponentního
videa.
• "Připojení 3 : TV není vybaven konektorem HDMI" (str. 56)
• "Připojení set-top boxu (satelitní tuner / kabelová TV)” (str. 58)
• "Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray Disc přehrávače". (str. 59)

P AC zdířka (AC IN)
Používá se k připojení napájecího kabelu. (str. 69)
L Analogové audio konektory (AUDIO)BaSys CS
Používají se k připojení zařízení vybavených analogovými audio konektory. Poznámka
• "Připojení set-top boxu (satelitní přijímač / kabelová televize)" (str. 58) Nedotýkejte se vnitřních pinů konektorů na zadním panelu. Elektrostatický náboj by
• "Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray přehrávače" (str. 59) mohl způsobit trvalé poškození přístroje.
• "Připojení gramofonu (str. 61)

M Terminály reproduktorů (SPEAKERS)
Používají se pro připojení reproduktorů. (str. 36)

Přední panel Displej Zadní panel 24 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Dálkový ovladač

BaSys CS A ZONE SELECT tlačítka
Tato tlačítka přepínají zónu (MAIN ZONE, ZONE2), která je ovládána
pomocí dálkového ovladače.
• "Přehrávání v ZONE2". (str. 146)
• "Operace s menu" (str. 152)

B Tlačítka volby vstupního zdroje
Slouží pro výběr vstupního zdroje.
• „Volba vstupního zdroje“ (str. 71)
• "Přehrávání v ZONE2" (str. 146)

C Tlačítka vyhledávání kanálu/stránky (CH/PAGE df)
Slouží k výběru rozhlasových stanic zaregistrovaných jako předvolby
nebo k přepínání stránek. (str. 88)

D MUTE tlačítko (:)
Utlumí výstupní zvuk.
• "Dočasné utlumení zvuku (Muting)" (str. 72)
• "Dočasné utlumení zvuku (Muting) (ZONE2)" (str. 147)

E Tlačítko informací (INFO)
Slouží k zobrazení stavových informací na TV obrazovce. (str. 222)

F Kurzorová tlačítka (uio p)
Slouží k volbě položek.

Přední panel Displej Zadní panel 25 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

BaSys CS G BACK tlačítko
Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

H Systémová tlačítka
Provádí přehrávání souvisejících operací.
Tlačítka ladění nahoru / ladění dolů (TUNE +, -)
Volba FM nebo AM rozhlasového vysílání. (str. 82)

I SMART SELECT tlačítka (1 - 4)
Slouží pro vyvolání nastavení registrovaných ke každému tlačítku, jako
například vstupní zdroj, úroveň hlasitosti a nastavený režim zvuku. (str. 136)

J SOUND MODE tlačítka
Slouží k nastavení režimu zvuku. (str. 119)

K Vysílač signálů dálkového ovládání
Slouží k vysílání signálů z dálkového ovladače. (str. 9)

L SLEEP tlačítko
Slouží pro nastavení časovače ( funkce SLEEP TIMER). (str. 134)

Přední panel Displej Zadní panel 26 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

BaSys CS Q3 M POWER tlačítko (X)
• Zapne / vypne napájení.
Q4
Q5 "Zapnutí přístroje" (str. 71)
Q6 • "Přehrávání v ZONE2" (str. 146)
Q7
Q8 N ECO Mode tlačítko (G)
Přepíná do režimu ECO. (str. 211)

O VOLUME tlačítka (df)
Nastavení úrovně hlasitosti.
• "Nastavení hlasitosti" (str. 72)
• "Nastavení hlasitosti (ZONE2)" (str. 147)

P OPTION tlačítko
Slouží k zobrazení možnosti voleb menu na TV obrazovce.

Q ENTER tlačítko
Slouží k potvrzení výběru.

R SETUP tlačítko
Slouží k zobrazení menu na TV obrazovce. (str. 152)

Přední panel Displej Zadní panel 27 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Obsah 29 o Kabely, použité pro připojení
36
Instalace reproduktorů 52 Zajistěte si potřebné kabely podle zařízení, které chcete připojit.
Připojení reproduktorů 56
Připojení TV BaSys CS 62 Reproduktorový kabel .
Připojení zařízení pro přehrávání 63 .
Připojení USB paměťového zařízení k USB portu 65 Kabel pro subwoofer .
Připojení antény FM/AM 67 HDMI kabel
Připojení k domácí síti (LAN) 69
Připojení externího ovládacího zařízení
Připojení napájecího kabelu

Komponentní video kabel

Poznámka Video kabel .
• Nepřipojujte napájecí kabel, dokud nejsou dokončena všechna připojení! Nicméně, pokud Koaxiální digitální kabel .
běží funkce "Setup Assistant", postupujte při provádění připojení podle pokynů na obrazov- Optický kabel .
ce "Setup Assistant" (strana 9 separátního manuálu "Quick Start Guide"). (Během činnosti .
"Setup Assistant" nejsou vstupní/výstupní konektory pod proudem.)
• Napájecí kabel veďte odděleně od připojovacích (signálových) kabelů! V opačném případě
může dojít ke vzniku šumu.

Audio kabel L L
LAN kabel R R

.
.

Přední panel Displej Zadní panel 28 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Instalace reproduktorů FL/FR Umístěte levý a pravý reproduktor FRONT do stejné

Stanovte systém reproduktorů, v závislosti na počtu použitých reproduktorů
a instalujte všechny reproduktory a subwoofer v místnosti. Instalace repro-
duktorů je vysvětlena s použitím tohoto příkladu typické instalace.
BaSys CS (Front speaker left/right) vzdálenosti od hlavní poslechové pozice. Vzdálenost
(přední levý/pravý): mezi reproduktory a televizorem by měla být stejná.

FL FR SR C Umístěte CENTER reproduktor mezi přední
SL C SW2 (Center) (středový): reproduktory, a nad nebo pod váš televizor.
SL/SR Umístěte levý a pravý reproduktor SURROUND do
SW1 (Surround speaker left/ stejné vzdálenosti k levé a pravé straně hlavní posle-
right) (surround levý/ chové pozice. Pokud nemáte zadní surround repro-
SBL pravý): duktory, přesuňte surround reproduktory mírně za
poslechovou pozici.
.
SB SBR SBL/SBR Umístěte levý a pravý reproduktor SURROUND
(Surround back speaker BACK do stejné vzdálenosti od hlavní poslechové
left/right) (zadní pozice a přímo za hlavní poslechovou pozici. Při
surround levý/pravý): použití jednoho zadního surround reproduktoru
(SB) jej umístěte přímo za poslechovou pozici.

SW 1/2 Umístěte SUBWOOFER na vhodné místo v blízkosti
(Subwoofer): předních reprosoustav. Pokud máte dva subwoofery,
umístěte je asymetricky napříč přední částí vašeho
pokoje.

Přední panel Displej Zadní panel 29 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

. TML TMR FHL/FHR Umístěte levý a pravý reproduktor FRONT HEIGHT
TFL TFR (Front height speaker přímo nad přední reproduktory. Instalujte je co
left/right) (přední nejblíže ke stropu a zaměřte je směrem k hlavní
FHL FHR height levý/pravý): poslechové pozici.
TFL/TFR Horní pravý a pravý reproduktor TOP FRONT
BaSys CS (Top front speaker instalujte na strop, mírně před hlavní poslechovou
left/right) (přední pozici a zarovnejte je s levým a pravým předním
horní levý/pravý): reproduktorem.
TML/TMR
(Top middle speaker Střední levý a pravý reproduktor TOP MIDDLE
left/right) (střední instalujte přímo nad hlavní poslechovou pozici a
horní levý/pravý): zarovnejte je s levým a pravým předním
reproduktorem.

Přední panel Displej Zadní panel 30 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

O reproduktorech Dolby Atmos Enabled
Reproduktory Dolby Atmos Enabled jsou speciální reproduktory, které směřují
vzhůru a odrážejí zvuk od stropu tak, aby mohl zvuk přicházet z prostoru nad
hlavou, přestože jsou tyto reproduktory umístěny na podlaze (na předních
reproduktorech). Zvuk Dolby Atmos 3D si tímto způsobem můžete vychutnat i
v prostředí, kde nelze instalovat stropní reproduktory.
FDL BaSys CS FDR
SDR
SDL

.

FDL/FDR Umístěte reproduktor FRONT Dolby Atmos Enabled
(Front Dolby speaker na přední reproduktor. Pokud je reproduktor Dolby
left/right) (přední Atmos Enabled integrovaný v předním reproduktoru,
Dolby levý/pravý): umístěte jej namísto předního reproduktoru.

.

SDL/SDR Umístěte reproduktor SURROUND Dolby Atmos
(Surround Dolby Enabled na surround reproduktor. Pokud je repro-
speaker left/right) duktor Dolby Atmos Enabled integrovaný v surround
(surround Dolby reproduktoru, umístěte jej namísto surround repro-
levý/pravý): duktoru.

Přední panel Displej Zadní panel 31 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

• Tento přístroj je kompatibilní s formáty Dolby Atmos a DTS: X, které nabízí ještě širší Rozložení height reproduktorů
a hlubší prostorový pocit.
• Pro přehrávání Dolby Atmos s konfigurací reproduktorů 5.1 kanálů nebo méně FHL FHR
musí být funkce „Speaker Virtualizer“ nastavena na „On“ (Zapnuto).
• DTS:X lze vybrat bez ohledu na konfiguraci reproduktorů.
• Níže uvedený obrázek použijte jako vodítko, jak mají být jednotlivé reproduktory
nainstalovány. Výška nemusí být přesně stejná.
z1 FL FR
TFL C TFR
BaSys CS
Top middle reproduktor TML TMR
Top front reproduktor SL SR

Přední height z3 Surround Pohled shora
reproduktor z2 reproduktor
Mírně Surround .
směrem dolů Pohled z boku back
reproduktor
Přední
reproduktor

. *1: 30° – 45° *2: 30° – 55° *3: 65° – 100°

Přední panel Displej Zadní panel 32 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Pokud jsou instalovány reproduktory 7.1ch za použití o Pokud jsou instalovány reproduktory 5.1ch
surround back reproduktorů

FL FR
BaSys CS
FL FR

SW C z1
z2
SWzC1
z2 z3 SL SR
SR
SL

Poslechová .
SBL pozice SBR
z1 22° - 30° z2 120°

.

z1 22° - 30° z2 90° - 110° z3 135° - 150°

Při použití jednoho zadního prostorového reproduktoru (surround back) jej umístěte přímo
za poslechovou pozici.

Přední panel Displej Zadní panel 33 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Rozložení včetně height reproduktorů a stropních n Příklad rozložení stropních reproduktorů
reproduktorů
Kombinace 5.1ch reproduktorů a top middle reproduktorů.

n Příklad rozložení height reproduktorů TML TMR

Kombinace 5.1ch reproduktorů a předních front height reproduktorů.
BaSys CS
FL FR SR
SL SW C

FHL FHR SR

FL FR
SL SW C

.

.

Přední panel Displej Zadní panel 34 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

n Příklad rozložení reproduktorů Dolby Atmos Enabled

Kombinace 5.1ch reproduktorů a předních Dolby reproduktorů.

FDL FDRBaSys CS

SL FL SW C FR SR

.

Přední panel Displej Zadní panel 35 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojení reproduktorů

Připojení reproduktorů instalovaných v místnosti s tímto přístrojem.

Před připojením reproduktorůBaSys CS

Poznámka Poznámka
• Před připojováním reproduktorů odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Rovněž vypněte/ Při použití reproduktorů s impedancí 4 až 6 Ω proveďte následující nastavení.
odpojte napájení subwooferu.
• Připojení proveďte tak, aby vodiče jádra reproduktorového kabelu nevyčnívaly ven ze 1. Na přístroji stiskněte a podržte současně tlačítka ZONE2 SOURCE a STATUS po
svorky reproduktoru. Pokud dojde ke kontaktu vodičů jádra reproduktorového kabelu dobu nejméně 3 sekund.
se zadním panelem, nebo k vzájemnému kontaktu (+) a (-) vodičů reproduktorového Na displeji se zobrazí “Video Format < PAL>”.
kabelu, může se aktivovat ochranný obvod. ("Ochranný obvod", viz str. 275)
• Nikdy se nedotýkejte svorek reproduktorů, pokud je připojen napájecí kabel! Mohlo 2. Na přístroji třikrát stiskněte tlačítko DIMMER.
by dojít k zásahu elektrickým napětím!
• Když je spuštěn “Setup Assistant” (strana 8 v samostatném manuálu "Quick Start Na displeji se zobrazí “Sp.Imp.:<8ohms>”.
Guide"), při připojování postupujte podle instrukcí na obrazovce "Setup Assistant". 3. Na přístroji stiskněte TUNER PRESET CH + nebo TUNER PRESET CH - pro
(Během "Setup Assistant" nejsou reproduktorové svorky pod napětím.)
• Použijte reproduktory s impedancí 4 až 16 Ω. výběr impedance.

8ohms Vyberte, pokud je impedance všech připojených
(Výchozí): reproduktorů 8 Ω/ohmů nebo více.
Vyberte, pokud je impedance některého z
6ohms: připojených reproduktorů 6 Ω/ohmů.
Vyberte, pokud je impedance některého z
4ohms: připojených reproduktorů 4 Ω/ohmy.

4. Na přístroji stiskněte tlačítko STATUS pro dokončení nastavení.

Přední panel Displej Zadní panel 36 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Připojení reproduktorových kabelů o Připojení subwooferu

Pečlivě zkontrolujte polaritu levého (L) a pravého (R) kanálu a polaritu (+) Pro připojení subwooferu použijte příslušný kabel pro subwoofer. K tomuto
(červená) a (-) (černá) reproduktorů připojených k tomuto přístroj a ujistěte přístroji můžete připojit maximálně 2 subwoofery.
se, že kabely jsou připojeny správně. Na svorkách pro připojení subwooferu je identický signál.

1 Odstraňte z konce kabelu izolaci v délce asi 10 mm a pak pevněBaSys CS
zkruťte drátky jádra kabelu nebo je opatřete dutinkou.

.

2 Otočením konektoru reproduktoru proti směru hodinových ručiček
jej uvolněte.

. SW1 SW2

3 Vložte jádro kabelu do otvoru v konektoru reproduktoru. .

.

4 Otočením konektoru reproduktoru po směru hodinových ručiček
jej dotáhněte.

Přední panel . Zadní panel 37 Ovládání Index

Displej

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o O kabelových štítcích (součástí dodávky) pro Terminály reproduktorů Barva
identifikaci kanálů FRONT L bílá
FRONT R
Sekce terminálů reproduktorů pro připojení reproduktorových kabelů na CENTER červená
zadní stěně tohoto přístroje je barevně kódována pro snadnou identifikaci SURROUND L zelená
jednotlivých kanálů. Ke každému reproduktorovému kabelu připojte SURROUND R světle modrá
odpovídající identifikační štítek. SURROUND BACK L modrá
Tím bude usnadněno správné připojení příslušných reproduktorových SURROUND BACK R béžová
kabelů k odpovídajícím terminálům na zadní stěně tohoto přístroje. FRONT HEIGHT L hnědá
BaSys CS FRONT HEIGHT R béžová
ZONE2 L hnědá
ZONE2 R béžová
TOP FRONT L hnědá
TOP FRONT R béžová
TOP MIDDLE L hnědá
TOP MIDDLE R béžová
FRONT DOLBY L hnědá
FRONT DOLBY R béžová
SURROUND DOLBY L hnědá
SURROUND DOLBY R béžová
SUBWOOFER 1 hnědá
SUBWOOFER 2 černá
černá

Přední panel Displej Zadní panel 38 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojte kabelový štítek každého kanálu k příslušnému reproduktorovému
kabelu podle obrázku. Připojení štítku k reproduktorovým kabelům, viz ta-
bulka. Následně proveďte připojení tak, že bude barva reproduktorových
terminálů odpovídat barvě kabelových štítků.

BaSys CSJak připojit kabelový štítek

Reproduktor Tento přístroj

.

Přední panel Displej Zadní panel 39 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Konfigurace reproduktorů a nastavení "Amp Assign"

Tento přístroj je vybaven 7-kanálovým (7.1-channel) výkonovým zesilovačem. Kromě základního 5.1-kanálového systému (5.1-channel) lze celou řadu reproduktoro-
vých systémů konfigurovat změnou nastavení v nabídce "Amp Assign" tak, aby vyhovovala dané aplikaci, jako jsou například 7.1-kanálové systémy, bi-amp připojení a
2-kanálové systémy pro multi-zone přehrávání. (str. 192)
Proveďte nastavení "Amp Assign", které bude odpovídat počtu místností a konfiguraci instalovaných reproduktorů. (str. 192)
BaSys CS
Přehrávání reproduktoru a zóny ZONE2 Nastavení “Amp Assign” Připojení
MAIN ZONE 2-channel (Pre-out) strana
5.1-channel 2-channel (Pre-out) Lze nastavit ve všech režimech“Amp Assign”
7.1-channel (surround back) 2-channel (Pre-out) Surround Back (Výchozí) 41
7.1-channel (front height) 2-channel (Pre-out) Front Height 42
7.1-channel (top front) 2-channel (Pre-out) Top Front 43
7.1-channel (top middle) 2-channel (Pre-out) Top Middle 44
7.1-channel (front Dolby Atmos Enabled reproduktor) 2-channel (Pre-out) Front Dolby 45
7.1-channel (surround Dolby Atmos Enabled reproduktor) 2-channel (Pre-out) Surround Dolby 46
5.1-channel (bi-amp připojení pro přední reproduktor) 2-channel (Pre-out) Bi-Amp 47
5.1-channel + druhý pár předních reproduktorů Front B 48
2-channel 49
5.1-channel (Speaker out) ZONE2
50

Režim zvuku, který lze zvolit, se mění v závislosti na konfiguraci reproduktorů. Podporované režimy zvuku viz "Režimy zvuku a výstupní kanály" (str. 259).

Přední panel Displej Zadní panel 40 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojení 5.1-kanálových reproduktorů

Slouží jako základní 5.1-kanálový surround systém.

FL FR BaSys CS

SW C SR
SL

.

. SW FR FL C SR SL

Přední panel Displej Zadní panel 41 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojení 7.1-kanálových reproduktorů

Systém pro přehrávání 7.1-kanálového prostorového zvuku.

o Příklad připojení při použití surround back reproduktorů

Tento 7.1-kanálový surround systém je stejný jako základní 5.1-kanálový systém, ale se surround back reproduktory.
BaSys CS
FL FR

SW C

SL SR

SBL SBR

. . SW FR FL C SR SL SBR SBL

Nastavte “Assign Mode” na “Surround Back”. (str. 192)

Při použití jednoho zadního surround reproduktoru jej připojte k terminálu SURROUND
BACK L.

Přední panel Displej Zadní panel 42 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Příklad připojení při použití front height reproduktorů

Tento 7.1-kanálový surround systém je stejný jako základní 5.1-kanálový systém, ale s front height reproduktory.

FHL FHR

FL FR BaSys CS

SW C SR
SL
. SW FR FL C SR SL FHR FHL
.

Nastavte “Assign Mode” na “Front Height” (str. 192)

Přední panel Displej Zadní panel 43 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Příklad připojení při použití top front reproduktorů

Tento 7.1-kanálový surround systém je stejný jako základní 5.1-kanálový systém, ale s top front reproduktory.

TFL TFR BaSys CSSR

FL FR
SL SW C

. . SW FR FL C SR SL TFR TFL

Nastavte “Assign Mode” na “Top Front”. (str. 192)

Přední panel Displej Zadní panel 44 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Příklad připojení při použití top middle reproduktorů

Tento 7.1-kanálový surround systém je stejný jako základní 5.1-kanálový systém, ale s top middle reproduktory.

TML BaSys CSTMR

FL FR SR
SL SW C

. . SW FR FL C SR SL TMR TML

Nastavte “Assign Mode” na “Top Middle”. (str. 192)

Přední panel Displej Zadní panel 45 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Příklad připojení při použití předních (front) Dolby Atmos Enabled reproduktorů

Tento 7.1-kanálový surround systém je stejný jako základní 5.1-kanálový systém, ale s předními reproduktory Dolby Atmos Enabled.

FDL FDRBaSys CS

SL FL SW C FR SR

. . SW FR FL C SR SL FDR FDL

Nastavte “Assign Mode” na “Front Dolby”. (str. 192)

Přední panel Displej Zadní panel 46 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

o Příklad připojení při použití surround Dolby Atmos Enabled reproduktorů

Tento 7.1-kanálový surround systém je stejný jako základní 5.1-kanálový systém, ale se surround reproduktory Dolby Atmos Enabled.

SDL FL BaSys CS FR SDR
SL SW C SR

. . SW FR FL C SR SL SDR SDL

Nastavte “Assign Mode” na “Surround Dolby". (str. 192)

Přední panel Displej Zadní panel 47 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojení 5.1-kanálových reproduktorů: Bi-amp připojení předních reproduktorů

Tento systém přehrává 5.1 kanálů. Pro přední reproduktory můžete použít bi-amp připojení. Bi-amp připojení je metoda pro připojení separátních zesilovačů k
terminálům vysokotónových (tweeter) a hlubokotónových (woofer) bi-amp kompatibilních reproduktorů. Toto zapojení umožňuje "back EMF" (= vracení výkonu
bez výstupu) z wooferu do tweeteru - bez ovlivnění kvality zvuku a tedy získání vyšší kvality zvuku.
BaSys CS
FL FR
(Bi-Amp) (Bi-Amp)

SW C SW C SR SL

SL SR . (R) (L)

. qw

Nastavte “Assign Mode” na “Bi-Amp”. (str. 193) FL
Poznámka
Při provádění bi-amp zapojení musíte odstranit propojovací svorky nebo drátové
propojky mezi svorkami pro připojení tweeteru a wooferu.

qw

FR

Přední panel Displej Zadní panel 48 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojení 5.1-kanálových reproduktorů: Druhý pár předních reproduktorů

Tento systém umožňuje podle potřeby přepínat mezi předními reproduktory A a B.

FL FL BaSys CSFR FR
(B) (A) (A) (B)

SW C SR
SL
SW FR (A) FL (A) C SR SL FR (B) FL (B)
.
.
Nastavte “Assign Mode” na “Front B”. (str. 193)

Přední panel Displej Zadní panel 49 Ovládání Index

Obsah Připojení Přehrávání Nastavení Tipy Příloha

Připojení multi-zone reproduktorů

o Připojení 5.1-kanálových (MAIN ZONE) + 2-kanálových (ZONE2) reproduktorů

Tato metoda připojení vytváří 5.1-kanálový systém reproduktorů v hlavní zóně MAIN ZONE a dvoukanálový systém ve vedlejší místnosti ZONE2.

MAIN ZONE
BaSys CS
FL FR SW FR FL C SR SL ZONE2 ZONE2
RL
SW C

SL SR

.

ZONE2

.

ZONE2 ZONE2
L R

Nastavte “Assign Mode” na “ZONE2”. (str. 193)

. Displej Zadní panel 50 Ovládání Index

Přední panel


Click to View FlipBook Version