The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-28 10:45:21

Bose B1 CZ

Bose B1 CZ

BASOVÝ MODUL

B1

Instalační manuál

BASOVÝ MODUL B1

OBSAH

POKYNY K INSTALACI............................................................................................. 2

Před uvedením do provozu.................................................................................................................. 2
Připojení jednoho basového modulu B1 .............................................................................................. 3
Připojení dvou basových modulů......................................................................................................... 3
Technické údaje................................................................................................................................... 4

1

POKYNY K INSTALACI

Před uvedením do provozu

Děkujeme vám, že jste si zakoupili basový modul B1 a chcete jej připojit k rodině výrobků
Personalized Amplification SystemTM společnosti Bose®. V tomto návodu jsou obsaženy určité
jednoduché pokyny týkající se připojení basového modulu B1 k napájecímu stojan PS1. Další
informace lze nalézt v uživatelské příručce dodávané spolu s výrobky řady Personalized Amplification
System nebo na adrese www.bose.com/musicians.

Jeden konec čtyřdrátového kabelu (modré barvy) určeného k připojení basového modulu B1 vložte do
jednoho z konektorů umístěného na zadním panelu příslušného basového modulu. Druhý konec
kabelu připojte ke konektoru B1 Bass Module (Amp 3 OUT) umístěného na panelu konektorů u
napájecího stojanu PS1.

Připojení přídavného basového modulu B1 k napájecímu stojanu PS1 (volitelné)

Prostřednictvím konektoru B1 Bass Module (Amp 3 OUT) umístěného na na napájecím stojanu PS1
lze náležitě řídit jeden nebo dva basové moduly B1. Basové moduly B1 lze umístit na podlahu do
vertikální nebo horizontální polohy. Při horizontálním umístění lze na sebe navrstvit až čtyři moduly.

UPOZORNĚNÍ: Ke konektoru B1 Bass Module (Amp 3 OUT) umístěném na napájecím
stojanu PS1 nepřipojujte více než dva basové moduly B1. Jsou-li z výstupu B1 Bass Module
(Amp 3 OUT) řízeny více než dva basové moduly B1, dochází k nevhodnému zatížení
zesilovače umístěného v napájecím stojanu PS1, v důsledku čehož se snižuje výkonnost
výrobku.
UPOZORNĚNÍ: Je zapotřebí, aby byly ke konektoru B1 Bass Module (Amp 3 OUT) připojeny
výhradně basové moduly B1.

Obrázek 1 Lze na sebe navrstvit nanejvýše čtyři basové moduly B1
Umístění basových modulů
Basové moduly B1 lze umístit vertikálně
nebo horizontálně

2

Připojení jednoho basového modulu B1

Jeden konec čtyřdrátového kabelu určeného k připojení basového modulu B1 vložte do jednoho
z konektorů umístěných na zadním panelu basového modulu B1. Druhý konec tohoto kabelu připojte
ke konektoru B1 Bass Module (Amp 3 OUT) umístěném na panelu konektorů napájecího stojanu
PS1.
Obrázek 2
Umístění basových modulů

Poznámka: Po náležitém zajištění konektoru basového modulu B1 se ozve slabé zacvaknutí.
UPOZORNĚNÍ: Dva napájecí stojany PS1 nemohou sdílet jeden basový modul B1.

Připojení dvou basových modulů

První basový modul B1 připojte k napájecímu stojanu PS1, tak, jak je popsáno v kapitole „Připojení
jednoho basového modulu B1“.
Jeden konec kabelu určeného k připojení druhého modulu B1 vložte do nevyužitého konektoru
umístěného na zadním panelu prvního basového modulu B1. Druhý konec kabelu připojte k jednomu
z konektorů umístěných na zadním panelu druhého basového modulu B1.

UPOZORNĚNÍ: Ke konektoru B1 Bass Module (Amp 3 OUT) umístěném na napájecím
stojanu PS1 nepřipojujte více než dva basové moduly B1. Jsou-li z výstupu B1 Bass Module
(Amp 3 OUT) řízeny více než dva basové moduly, dochází k nevhodnému zatížení zesilovače
v napájecím stojanu PS1, v důsledku čehož se snižuje výkonnost výrobku.
Poznámka: K připojení basových modulů B1 k napájecímu stojanu používejte výhradně
dodaný (modrý) čtyřvodičový kabel určený k připojení basových modulů B1. Napájecí stojan
využívá signálů ze dvou z těchto vodičů, aby automaticky rozpoznal počet připojených
basových modulů B1. Dodaný kabel NEZAMĚŇUJTE za dvouvodičový reproduktorový kabel.
Obrázek 3
Instalace dvou basových modulů B1

3

Technické údaje

Rozměry: 10.3 in (250 mm) W x 18.0 in (457 mm) D x 15.3 in (380 mm) H
Hmotnost: 28 lb (13 kg)
Impedance: 8 Ω

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Nabízející, společnost

Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA,
potvrzuje svou výhradní odpovědnost týkající se skutečnosti, že výrobek:

Druh zařízení: Reproduktor
Název (označení): Basový modul B1 (B1 Bass Modul)

je v souladu se směrnicí EMC 89/336/EEC a Článkem 10(1) této směrnice ve shodě s následující(-mi)
normou(-ami) či dokumentem(-ty):

Technická nařízení: EN61000-6-3, EN61000-6-1

Autorizováno společností Bose Corporation

14. května 2004

Bose Products B.V. Nic Merks
Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam Vice President, Evropa
Zplnomocněný zástupce pro EU nizozemského
Nizozemí
výrobce

BOSE®
Better sound through research®
©2005 Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168 USA
280183 AM Rev.01 CCM-001549

www.bose.com/

4


Click to View FlipBook Version