The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Devolo D 9812 Home Control Motion Sensor CZ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 08:11:40

Devolo D 9812 Home Control Motion Sensor CZ

Devolo D 9812 Home Control Motion Sensor CZ

Home Control Motion Sensor

Senzor Pohybu

ZAČÍNÁME

2

Děkujeme vám za důvěru k produktům značky Devolo.

Před instalací zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uložte si tyto pokyny
k pozdějšímu použití.
Ikony:

Velmi důležité upozornění. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození
zařízení.

Důležité upozornění, které je potřeba dodržovat.

Informace a tipy pro konfiguraci zařízení.

Užívání
Používejte toto zařízení, tak jak je popsáno v následujících pokynech, abyste předešli
poškození zařízení či úrazu.

CE prohlášení o shodě

Výrobky odpovídají základním požadavkům směrnic 2014/53 / EU, 2014/35 / EU
a dalším příslušným ustanovením zákona o rádiových a telekomunikačních
vysílacích zařízeních (FTEG) a jsou určeny pro použití v EU , Švýcarsku a
Norsku. K dispozici je výtisk prohlášení CE.

3
devolo Home Control

Home Control (také známá jako inteligentní domácnost) se týká specifické kontroly elektrických
domácích zařízení. Sysém Home Control od devolo používá Z-WaveTM wireless standardy.

Systém Home Control vyžaduje Z-WaveTM- kompatibilní řídicí jednotku, jako je Centrální jednotka

od společnosti devolo. Použijte Portál Home Control pro koordinaci Senzoru Pohybu Home
Control a všech ostatních zařízení Home Control. K Centrální jednotce Home Control můžete
přistupovat prostřednictvím aplikace devolo a na adrese www.mydevolo.com v prohlížeči.

Další informace o nastavení centrální jednotky domácího ovládání naleznete v
nápovědě k instalaci a / nebo online nápovědě Home Control.

Přístup k Home Control Centrální jednotce přes my devolo app (určeno pro smartphony a tablety)

Otevřete my devolo app ı Home Control a zvolte Home Control Central Unit.

Přístup k Home Control Central Unit přes prohlížeč (PC/laptop)

Na stránce www.mydevolo.com ı Home Control zvolte Home Control Central Unit.

Další informace o ovládání a konfiguraci všech zařízení Home Control
Devolo a příkladů aplikací naleznete na stránkách 9-15.

4

5

The Home Control Motion Sensor - Senzor Pohybu

Senzor Pohybu Home Control také měří jas a teplotu. Detekuje pohyby v úhlu 80 stupňů
horizontálně do vzdálenosti až 8 metrů. Integrovaný snímač světla může být rovněž impulsním
vysílačem pro ovládací prvky světla. Senzor Pohybu Home Control má integrované LED a
bezpečnostní tlačítko, které oznámí případné odpadnutí či demontáž senzoru.

Bezpečnostní tlačítko

(na zadní straně senzoru)

Červené LED

Senzor

Podrobnější popis funkcí Senzoru Pohybu naleznete v online nápovědě
Home Control.

6

Baterie

Vždy udržujte baterie mimo otevřený plamen a vysoké teploty. Vyhněte se přímému
slunečnímu záření a tepelnému záření!
Vždy odstraňte všechny baterie ze zařízení na baterie, která pouze skladujete a
nepoužívají se.
Staré baterie mohou vytékat a tak poškodit zařízení!
Nepoužívejte dobíjecí baterie!
Při vkládání baterií se ujistěte, že polarita je správná. Nesprávné používání baterií
může poškodit zařízení!

Do Senzoru Pohybu Home Control se používají běžně dostupné lithiové baterie
CR123(A). Informace o výměně baterie naleznete v online nápovědě Home Control.

Přihlášení Senzoru Pohybu k Centrální jednotce (např. Centrální jednotka
Home Control )

Senzor Pohybu Home Control je určen pouze k vnitřnímu použití.
Nevystavujte Senzor Pohybu Home Control přímému slunečnímu
záření a sálavému teplu!

ቢ Dříve než nainstalujete Senzor Pohybu, umístěte jej v blízkosti zvoleného místa, kde bude
instalován (například rám dveří nebo chodba).

ባ Pokud se připojujete k Centrální jednotce Home Control od devolo, následujte popsaný

postup na straně 3 zvolte Home Control Central Unit dále Devices ı

Add device ı devolo Home Control Motion Sensor. Dále postupujte podle pokynů v textu 7

(pouze anglicky) nebo následujte video průvodce a přihlaste se tak k Centrální jednotce
Home Control.

Instalace Senzoru Pohybu Home Control

Instalujte Senzor Pohybu Home Control na plochý a rovný povrch tak, aby bylo při
instalaci zařízení stisknuto černé bezpečnostní tlačítko na zadní straně snímače.

ቤ Před trvalým umístěním Senzoru Pohybu Home Control na zvoleném místě zkontrolujte, zda
senzor funguje správně. Pokud dioda LED bliká při pohybu, snímač je optimálně umístěn.

ብ Pokud používáte oboustrannou lepící pásku k upevnění Pohybového Senzoru, upevněte pásku
na střed (pod bezpečnostní tlačítko) na zadní straně senzoru a upevněte Pohybový Senzor
na požadované místo.

Při instalaci do zdi pomocí šroubů se ujistěte, že se v místě instalace
nenachází žádné plynové, vodovodní a ani elektrické vedení.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiné!

8

ቦ Pokud používáte k upevnění Senzoru Pohybu Home Control šrouby oddělte spodní

a vrchní část senzoru odjištěním příchytky na vrchní straně ᕡ a tak uvolněte kryt senzoru (od
shora dolů ᕢ a ᕣ).

ć Použijte spodní díl senzoru k označení otvorů a vyvrtání do požadovaného umístění,

následně pomocí šroubů připevněte spodní díl senzoru.

ć Nasaďte vrchní díl senzoru nejdříve ve spodní části kde je příchytka ᕣ
ć Následně přitlačte kryt v horní části (od spodu na horu, ᕣ a ᕢ). Tím dokončíte instalaci

Senzoru Pohybu Home Control.

Nyní můžete pohodlně ovládat Senzor Pohybu pomocí portálu Home Control a Centrální
jednotku. Další informace o kontrole a konfiguraci všech zařízení Devolo Home Control a
příklady aplikací naleznete v online nápovědě Home Control.

Přehled funkcí portálu Home Control 9

po přihlášení na www.mydevolo.com klikněte na ikonu Home Control

zvolte již registrovanou Centrální Jednotku kterou chcete spravovat (může být zobrazeno i více
Centrálních Jednotek) nebo přes symbol + přidejte novou

10

Ovládací menu je zobrazeno ve vrchní části stránky.

Dashboard - plocha, sloužící pro rychlý přehled a přístup k nastavení jednotlivých zařízení či
funkcí. Jednoduše si zde vytvořte vlastní přehledy zařízení např. dle pokojů, pater
apod.
Možnost mít i více ploch, např 1-6 (viz obrázek)

11

Devices - zde jsou zobrazena veškerá zařízení registrovaná k Centrální jednotce.
Na této stránce můžete také přidávat nová zařízení k Centrální Jednotce.

Pro přidání zařízení klikněte na
symbol + vpravo nad tabulkou.

Zobrazí se nabídka zařízení
pro přidání, zvolte vybrané a
dále následujte video průvodce.

12

Groups - zde můžete vytvářet skupiny pro zařízení, která mají fungovat společně.

Příklady: Termostatická radiátorová hlavice a Pokojový termostat - udržování prostorové teploty
Detektor kouře a Siréna - Zvukový alarm při detekci kouře
Chytrá zásuvka a Pohybový senzor - senzor zjistí pohyb a zásuvka rozsvítí světlo nebo
zapne jiné zařízení a pod.

Můžete si vytvořit jednotlivé skupiny nebo skupiny v určitých lokacích.
Pro vytvoření skupiny použijte symbol +

Schedules - zde můžete vytvářet časové plány pro jednotlivá zařízení 13

Příklady: Termostatická hlavice od 08.00 do 20.00 na 21°C; od 20.00 do 08.00 na 18,5°C
Chytrá zásuvka (svítící dekorace v okně) - zapnuto od 18.00 do 01.00 pouze v so a ne.

Pro vytvoření časového plánu použijte
symbol +; do šedého prostoru si
přetáhněte dostupná zařízení či
skupiny zobrazené níže a zadejte
časový plán.

14 Scenes - zde si můžete připravovat různé scénáře jak mají zařízení společně fungovat a co mají

vykonat v dané situaci.
Příklad: Vodní Senzor zjistí únik vody - informovat mne pomocí emailu a Push zprávy
Důležité: tyto uložené scénáře nevykonávají žádnou činnost, slouží pro použití v sekci Rules

Notifications - slouží k zadání emailové adresy a telefonního čísla, kam následně jsou zasílány
informace a upozornění (např. životnost baterií v zařízeních nebo zvolené činnosti
zařízení). Pro přidání zvolte symbol +.

Rules (pravidla) - zde nastavujete pravidla pro fungování jednotlivých zařízení, skupin či scénářů. 15

Příklady:
Pokud (if) Okenní senzor
signalizuje otevřené okno
Pak (Then) Termostatická
Radiátorová hlavice sníží
teplotu na 17°C.

Pokud (if) Senzor Vlhkosti
signalizuje nízkou vlhkost
Pak (Then) poslat informaci
do mailu a Push zprávy.

16

Servis a Záruka

Záruka: 3 roky

Pokud zjistíte, že je vaše zařízení devolo poškozené již během instalace nebo během záruční
doby, obraťte se na prodejce, který vám produkt prodal. Prodávající se postará o opravu nebo

nárok na záruku. Úplné záruční podmínky naleznete na adrese www.devolo.com/warranty.

Great Britain 0203 024 18 38 (national rate) [email protected]
Sweden 0077 1400 480 (national rate) [email protected]
Finland 972 519 125 (national rate) [email protected]
Norway 81 500 174 (national rate) [email protected]
Denmark 070 136 001 (national rate) [email protected]
Other countries +49 241 70 525 18 (international rate) [email protected]

Likvidace

Zařízení Home Control ani jejich baterie nesmí být likvidovány s domácím odpadem. Místo toho
je můžete bezplatně vrátit na obecním sběrném místě nebo u prodejce (např. Supermarket,
specializovaná prodejna).

10

11

devolo AG 40961/0416
Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen – Germany
www.devolo.com


Click to View FlipBook Version