The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-30 10:08:19

Pioneer A-50, A-70 HU

Pioneer A-50, A-70 HU

Integrált erősítő

Kezelési útmutató

A-70 / A-50-k/-s

FIGYELEM!

A fekete háromszögben ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE A fekete háromszögben
elhelyezett villámszimbólum MIATT TILOS ELTÁVOLÍTANI A elhelyezett felkiáltójel a
a készülék belsejében lévő BURKOLATOT! készülék kezelési
szigeteletlen, ezért A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A útmutatójában található
életveszélyes feszültség FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ fontos üzemeltetési és
jelenlétére hívja fel a ALKATRÉSZT. karbantartási instrukciókra
felhasználó figyelmét. JAVÍTÁSRA KIZÁRÓLAG SZAKEMBER hívja fel a figyelmet.
JOGOSULT.

Az elhasznált készülékek és elemek selejtezésével kapcsolatos információk

A termékeken, csomagolásokon és/vagy a mellékelt dokumentációkban
feltüntetett szimbólumok arra hívják fel a figyelmet, hogy nem szabad az
általános háztartási hulladékkal együtt kezelni a tönkrement vagy elhasznált
elektronikai eszközöket és elemeket.
Az elhasznált és tönkrement készülékek és akkumulátorok szakszerű kezelése,
feldolgozása és újrahasznosítása érdekében mindig a helyileg érvényes
jogszabályokat és előírásokat kell követni a selejtezés során.
Az előírásoknak megfelelő selejtezés hozzájárul a természeti erőforrások
megóvásához, ezen keresztül az egészség megőrzéséhez.

Az elhasznált elektronikai termékek begyűjtésével és újrahasznosításával
kapcsolatban a helyi önkormányzatok, a kijelölt gyűjtőhelyek, valamint az
értékesítők szolgálnak részletes információkkal.

Az ábrán látható szimbólumok kizárólag az Európai Unióban érvényesek.

Európán kívül az adott ország vonatkozó előírásait kell figyelembe venni a
selejtezéshez.

FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM!
A tűzveszély megelőzése érdekében tilos a
Ez a berendezés nem vízálló. Az elektromos tűz és készülékre nyílt lángot használó eszközöket (például
az áramütés elkerülése érdekében tilos folyadékot gyertyát) helyezni!
tartalmazó edényt (vázát) a készülékre helyezni,
illetve annak közvetlen környezetében tartani. SZELLŐZÉS
A berendezést nem érheti esővíz, és magas A készüléket olyan helyre telepítse, ahol legalább 30
nedvességtartalmú levegő. cm szabad tér van felül, hátul és oldalanként.

FONTOS!

A berendezés első hálózati csatlakoztatása előtt,
alaposan tanulmányozza át a következő fejezetet.
A különböző országokban eltérő lehet a hálózati
feszültség, ezért feltétlenül ellenőrizni kell, hogy a
berendezés felhasználási helyén a hátlapon jelzett
hálózati tápfeszültség áll-e rendelkezésre (pl. 230v).

2

A-70 / A-50-k/-s

FIGYELEM! FONTOS!

A készülékházon kialakított nyílások a túlmelegedés A KÉSZÜLÉK STANDBY/ON KAPCSOLÓJA A
megelőzését szolgálják. A nyílásokat tilos letakarni HÁLÓZATI TRANSZFORMÁTOR SZEKUNDER
újsággal, kárpittal, abrosszal vagy más hasonló KÖRÉHEZ VAN KÖTVE, EZÉRT KÉSZENLÉTI
anyaggal, mert túlmelegedés tüzet is okozhat. ÜZEMMÓDBAN IS FESZÜLTSÉG ALATT MARAD A
Ezen kívül a készüléket nem ajánlatos puha KÉSZÜLÉK! ENNEK MEGFELELŐEN A KÉSZÜLÉK
süppedős felületre (például szőnyegre) helyezni. HELYÉT ÚGY KELL KIVÁLASZTANI, HOGY BALESET
ESETÉN KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ LEGYEN A
HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ. A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ-
DUGÓ KIHÚZÁSÁVAL AJÁNLATOS ÁRAMTALANÍTANI
A RENDSZERT, HA HUZAMOS IDEIG NEM HASZNÁLJA
A KÉSZÜLÉKET.

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK Ez a termék általános magánhasználatra készült.
Bármilyen üzleti jellegű (pl. étterem, hajó)
A környezeti hőmérsékletre és páratartalomra felhasználásból eredő meghibásodás esetén a
vonatkozó üzemeltetési feltételek: javítási költségeket a felhasználónak kell viselnie a
+5°C - +35°C között; maximum 85% relatív garanciális időtartam alatt is.
páratartalom mellett (hűtőnyílások nyitott
állapotában). A HÁLÓZATI KÁBELLEL KAPCSOLATOS
A berendezés nem működtethető közvetlen FIGYELMEZTETÉSEK
napsugárzásnak vagy igen erős mesterséges
fénynek kitett helyeken, illetve magas A hálózati kábel csatlakoztatását és a csatlakozás
nedvességtartalmú vagy nem megfelelően szellőző bontását mindig a csatlakozódugó megfogásával
helyiségben. végezze. A vezetéknél fogva soha ne húzza ki
csatlakozót a fali konnektorból. Áramütés veszélye
Ha a rendelkezésre álló fali dugaszolóaljzat miatt tilos nedves kézzel hozzáérni a feszültség alatt
kialakítása nem alkalmas a készülék hálózati lévő hálózati kábelhez. Az erősítőt nem szabad
csatlakozódugójának a fogadására, lehetőség van a ráhelyezni a hálózati vezetékre és a többi jelkábelre.
dugó cseréjére. A hálózati csatlakozódugó A hálózati kábel vezetését úgy kell megoldani, hogy
átalakítását csak szakember végezheti. A hálózati a helyiségben közlekedő személyek ne léphessenek
kábelről eltávolított dugót el kell dobni, mert egy rá.
esetleges csatlakoztatás esetén áramütést okozhat. A sérült hálózati kábel elektromos tüzet és
áramütést okozhat. Rendszeres időközönként
ajánlatos ellenőrizni a hálózati kábel állapotát.
Sérült kábelt tilos használni: haladéktalanul Pioneer
márkaszervizhez kell fordulni.

Köszönjük, hogy PIONEER gyártmányú készüléket választott!

A készülék szakszerű és biztonságos működtetése érdekében feltétlenül ajánlott alaposan elolvasni a jelen
használati útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg, a későbbiekben szüksége lehet rá.

3

A-70 / A-50-k/-s

TARTALOM

01 Bekapcsolás előtt
A doboz tartalma ..................................................................................................5
Elemek behelyezése a távvezérlőbe....................................................................5
A távvezérlő használata ..................................................................................5
Az erősítő telepítése.............................................................................................6

02 Csatlakoztatás
Kábelbekötések....................................................................................................7
Néhány szó a kettős hangsugárzó-bekötésről (bi-wire).......................................8
Hangsugárzókábelek bekötése............................................................................9
Audiokábelek bekötése ........................................................................................9
Központi vezérlés Pioneer komponensekkel .................................................... 10
Digitális audiobemeneti csatlakoztatás (A-70 modell) ...................................... 10
Csatlakoztatás számítógéphez USB kábellel (A-70 modell)............................. 11
Csatlakoztatás az elektromos hálózatba........................................................... 11

03 Kezelő- és kijelzőszervek
Előlap ................................................................................................................ 12
Hátlap ................................................................................................................ 14
Távvezérlő......................................................................................................... 15

04 Kezelés
Lejátszás ........................................................................................................... 16
Készülék készenléti módba kapcsolása ...................................................... 17
Készülék használata végerősítőként ........................................................... 17
Hanglejátszás digitális forráseszközről (A-70 modell) ................................. 18
Hanglejátszás számítógépről (A-70 modell) ................................................ 18
Hangfelvétel készítése ...................................................................................... 19
Automatikus kikapcsolás beállítása .................................................................. 20
A gyári alapbeállítások visszaállítása................................................................ 20

05 Kiegészítő információk
Hibaelhárítás ..................................................................................................... 21
Készülékház tisztítása....................................................................................... 22
Műszaki adatok ................................................................................................. 23

4

A-70 / A-50-k/-s

01 Bekapcsolás előtt

A doboz tartalma y Ne használjon vagy tároljon az elemeket
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen vagy
Kicsomagolás után ellenőrizze az alábbi tételek nagyon meleg környezetben (pl. autó belsejében
hiánytalanságát és sértetlenségét: vagy hősugárzó közelében).
- Távvezérlő Ennek következménye szivárgás, túlzott
- 2 darab AAA/IEC R03 szárazcellás elem felmelegedés, robbanás vagy tűzeset lehet,
- Hálózati kábel (1,8 méteres) ugyanakkor csökkenhet az elemek élettartama
- Két darab rövidre záró dugó (gyárilag a hátlapi vagy teljesítménye.

PHONO IN bemenetbe van csatlakoztatva) y A távvezérlő szakszerűtlen használata az
- Kezelési útmutató elemek kifolyásához vagy akár felrobbanásához
- Garancialevél is vezethet. Ennek elkerülése érdekében
feltétlenül tartsa be az alábbiakat:
y A kezelési útmutatóban feltüntetett illusztrációk
leegyszerűsített formában láthatók, ezért y Nem szabad régi és új elemet együtt használni.
eltérhetnek a tényleges megjelenéstől.
y Ne használjon eltérő márkájú elemeket, mert
y A kezelési útmutatóban túlnyomórészt az A-70 előfordulhat, hogy különbözik a névleges
modell szerepel illusztrációként. feszültségük.

Elemek behelyezése a y Az elemek behelyezésekor ellenőrizze a
távvezérlőbe polaritást az elemtartó kamra falán feltüntetett
"+" és "-" jelzés alapján.
1 Nyissa fel a távvezérlő hátlapi fedelét.
y Ha huzamosabb ideig (hónapokig) nem
használja a készüléket, akkor vegye ki az
elemeket a távvezérlőből. Elemszivárgás esetén
alaposan tisztítsa meg az elemtartó kamra falát,
mielőtt új elemet helyezne a távvezérlőbe.
A bőrre került folyadékot bő vízzel mossa meg.

y Az elhasznált elemek kidobásakor mindig a
helyileg érvényes környezetvédelmi előírások
szerint járjon el.

A távvezérlő használata

A távvezérlő maximális hatótávolsága
megközelítőleg 7 méter az erősítő előlapjától
számítva, és az előlapra merőleges vonaltól
számított 30°-30°-os szög alatt.

2 Helyezze be az új elemeket, ügyelve a
helyes polaritásra. Az elemtartó
kamrán fel vannak tüntetve a pólusok
(+/-).

3 Zárja vissza az elemtartó fedelet.

Az erősítőhöz mellékelt elemek kapacitása kisebb
lehet az elvártnál. Az elemek lemerülése után
célszerű hosszú élettartamú alkáli elemet vásárolni.

5

A-70 / A-50-k/-s

y A távvezérlő és a készülék előlapján lévő
érzékelő között ne legyen akadályozó tárgy.

y A távvezérlő működését jelentős mértékben
akadályozhatja, ha a készülék előlapján található
érzékelőt erős fény éri.

y Az egymáshoz közel működtetett távirányítók
zavarhatják egymást.

y A távvezérlő hatótávolságának érezhető
csökkenése esetén ki kell cserélni az elemeket.

Az erősítő telepítése

• Telepítés során vízszintes, stabil felületre
helyezze az erősítőt.
Ne használja az alábbi helyeken az erősítőt:
- színes TV-készülék tetején (képtorzítás léphet
fel)
- magnódecken vagy hasonló, mágneses
mezőt alkalmazó készülék közvetlen
közelében, a hangtorzítás elkerülése
érdekében
- közvetlen napsugárzásnak kitett helyen
- nedves, vizes helyiségben
- szélsőséges időjárási körülmények között
- fizikai behatásnak (pl. rezgésnek) kitett helyen
- fokozottan poros levegőjű helyiségben
- forró gőz és olajpára jelenlétében (pl.
konyha).

6

A-70 / A-50-k/-s

02 Csatlakoztatás

Kábelbekötések

Fontos!

• Bármilyen jellegű kábelcsatlakoztatás előtt áramtalanítani kell az erősítőt a hálózati csatlakozódugó
kihúzásával.

• Bekötés során az utolsó lépés legyen a hálózati dugó csatlakoztatása.

7

A-70 / A-50-k/-s

• Az erősítő SIGNAL GND jelű testkivezetése Néhány szó a kettős hangsugárzó-
zajcsökkentésre szolgál hagyományos bekötésről (bi-wire)
lemezjátszó csatlakoztatása esetén.
Ez az erősítő támogatja a hangsugárzók kettős
• Az erősítő PHONO IN bemenete gyárilag bekötését. A magas és az alsó frekvenciatartomány
rövidzárdugóval van ellátva. Ezt a dugót csak bekötését fokozott körültekintéssel kell elvégezni.
hagyományos lemezjátszó használata esetén
távolítsa el, és gondosan őrizze meg. • Lejátszás közben mind a SPEAKERS A, mind a
SPEAKERS B gombot ON-állásba kell nyomni.
• Az erősítő PHONO IN bemenetébe kizárólag
korrektor nélküli lemezjátszót szabad
csatlakoztatni. Ellenkező esetben túlvezérlés
léphet fel, ami a hangsugárzók rongálódásához
vezethet.

• Az erősítő PHONO IN bemenete
mozgómágneses hangszedővel rendelkező
lemezjátszó fogadására szolgál. Nem
használható mozgótekercses (MC) hangszedős
lemezjátszóval.

• Bekötés közben ügyeljen arra, hogy ne maradjon
kábel a készülék tetején, mert az erősítő
transzformátora által gerjesztett mágneses tér
zajt és gerjedést vihet a hangrendszerbe.

• Az erősítő POWER AMP DIRECT bemenetét
kizárólag másik előerősítő PRE-AMP OUT
kimenetéhez szabad csatlakoztatni.

• Ha a lemezjátszó rendelkezik testvezetékkel,
akkor csatlakoztassa azt az erősítő
földkivezetéséhez.

• Magnódeck csatlakoztatása esetén zaj jelenhet • Kettős hangsugárzó-bekötés esetén feltétlenül
meg a lejátszásban a telepítési helytől függően. távolítsa el a HIGH és a LOW jelzésű
Ezt a zajt jellemzően az erősítő transzformátora csatlakozókat összekötő áthidaló síneket.
által gerjesztett mágneses tér okozza. Célszerű Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat
áthelyezni vagy távolabb helyezni a magnót az a hangsugárzóhoz mellékelt használati
erősítőtől a zaj megszüntetése érdekében. útmutatóban.

• Az iPod az Apple Inc. regisztrált védjegye az
Egyesült Államokban és a világ számos
országában.

8

A-70 / A-50-k/-s

• Kiszerelhető hangváltóval rendelkező • A hangsugárzó-kimeneti csatlakozókon
hangsugárzó használata esetén fontos tudni, veszélyes feszültség van jelen, ezért a
hogy eltávolított hangváltó mellett egyrészt nincs hangsugárzó-kábel bekötése vagy bontása előtt
hatása a kettős bekötésnek, másrészt meg is feltétlenül áramtalanítani kell a rendszert a
rongálódhat a hangsugárzó. hálózati csatlakozódugó kihúzásával.

• Alternatív megoldásként csatlakoztassa a • Bekötés után szemrevételezéssel ellenőrizze,
SPEAKERS A jelű hangsugárzó-terminálokat a hogy nem ér-e hozzá a hangsugárzókábel
hangsugárzó HIGH (magas), a SPEAKERS B csupaszított vége az erősítő hátlapjához, mert
terminálokat pedig a hangsugárzó LOW (mély) egy esetleges zárlat esetén működésbe lép az
kivezetéséhez (fordítva az ábrán illusztrálthoz erősítő védőáramköre, ami automatikus
képest). kikapcsolást jelent.

Hangsugárzókábelek bekötése Audiokábelek bekötése

1 Sodorja össze a megcsupaszított Csatlakoztassa a fehér dugót a bal (L), a piros dugót
vezetékvéget. a jobb (R) audió-aljzatba.

2 Lazítsa meg a SPEAKERS terminál
szorítócsavarját, és illessze be a
vezetéket a terminál palástján
kialakított furatba.

3 Húzza meg a csavart a vezeték
rögzítéséhez.

• Ha egyetlen hangsugárzórendszer van használva
(SPEAKERS A vagy SPEKARS B), vagy kettős
kábelezés esetén a hangsugárzók impedanciája
4Ω és 16Ω között lehet.
Ha mindkét hangsugárzó-rendszer használatban
van akkor a csatlakoztatott hangsugárzók
impedanciája 8Ω és 32Ω között legyen.
Az impedanciával kapcsolatban tanulmányozza
át a hangsugárzóhoz mellékelt használati
útmutatót.

• Gondoskodjon a hangsugárzók polaritáshelyes
bekötéséről, vagyis a '+' és '-' hangsugárzó-
kimeneti terminál a hangsugárzó azonos jelölésű
csatlakozójához legyen bekötve.

9

A-70 / A-50-k/-s

Központi vezérlés Pioneer Digitális audiobemeneti
komponensekkel csatlakoztatás (A-70 modell)

Lehetőség van a CONTROL IN/OUT csatlakozóval Lehetőség van digitális audiokimenettel ellátott
ellátott Pioneer komponensek központi vezérlésére. forráskészülék csatlakoztatására (külön
A rendszervezérlés az erősítő távvezérlő-szenzorán megvásárolható) digitális koaxkábel segítségével az
keresztül történik. erősítő DIGITAL IN COAXIAL bemenetéhez, és a
Ezzel a módszerrel lehetővé válik az önálló digitális tartalom lejátszására az erősítőn keresztül.
távvezérlővel nem rendelkező készülékek kezelése
az erősítő távvezérlőjével. A DIGITAL IN COAXIAL bemenetre táplált digitális
audióval kapcsolatban a számítógépes
hanglejátszással foglalkozó fejezetben olvasható
további információ.

• A bekötéshez használjon monó miniplug dugós • Az erősítő digitális bemenete a különféle
kábelt (ellenállás nélkülit). formátumok mellett alkalmas a PCM jelfolyamok
fogadására is, egészen 192 kHz/32 bit
• A CONTROL IN/OUT csatlakozók bekötésekor mintavételezésig. Az adott forráskészüléktől és
audió összeköttetésre is szükség van, melyhez az egyéb körülményektől függően nem minden
interkonnekt kábeleket kell használni, ugyanis a esetben garantált a működés.
CONTROL IN/OUT bekötés önmagában nem
elegendő a teljes rendszervezérléshez.

• Ha vezérlőkábel van csatlakoztatva az erősítő
CONTROL IN bemenetéhez, akkor
automatikusan letiltásra kerül az adott készülék
távszenzora.

10

A-70 / A-50-k/-s

Csatlakoztatás számítógéphez Csatlakoztatás az elektromos
USB kábellel (A-70 modell) hálózatba

Az erősítő DIGITAL IN USB csatlakozója lehetővé • Áramtalanítsa a rendszert a hálózati
teszi számítógép fogadását, illetve a számítógépen csatlakozódugó kihúzásával, ha huzamos ideig
tárolt zenei anyagok lejátszását az erősítőn (hetekig) nem használja a készüléket. Az erősítő
keresztül. Az USB kábel nem tartozék. beállításait hosszú ideig megőrzi a memória.
A számítógépes hanglejátszással foglalkozó
fejezetben további információ olvasható. • Ha bontani kell a hangsugárzók kábelbekötéseit,
akkor első lépésként az előlapon található
• Az USB kapcsolaton történő lejátszáshoz STANDBY/ON gombbal ki kell kapcsolni az
meghajtóprogramok telepítésére lehet szükség a erősítőt, és csak utána szabad bontani a
számítógépen. Ezzel kapcsolatban a Pioneer csatlakoztatásokat.
weboldalán tudhat meg részleteket.
• Miután megtörtént a komponensek bekötése,
utolsó lépésként végezze el az erősítő
csatlakoztatását az elektromos hálózatba.

• Az idegen gyártmányú hálózati kábel használata
a garancia megszűnését vonja magával, mivel a
Pioneer nem vállal felelősséget az esetleges
hibákért. A mellékelt hálózati kábel 10 amper
névleges kapacitású.

• Az erősítő áramellátásához csak a tartozékként
mellékelt hálózati kábelt szabad felhasználni.

• Az erősítő hálózati kábele nem használható más
célra.

Miután megtörtént a komponensek bekötése, utolsó
lépésként végezze el az erősítő csatlakoztatását az
elektromos hálózatba.

• Az USB kábellel csatlakoztatott számítógépen a 1 Illessze be a mellékelt hálózati csatlakozót
Media Player alkalmazást kell használni a sikeres 2 az erősítő AC IN dugaszolóaljzatába.

lejátszáshoz. Csatlakoztassa a hálózati kábel másik
végét a váltóáramú dugaszolóaljzatba
(konnektorba).

11

A-70 / A-50-k/-s

03 Kezelő- és kijelzőszervek

Előlap

1 STANDBY/ON A gomb megnyomott pozíciójában világít a
kijelző, és a 'B' hangrendszerhez tartozó
Erősítő be- és kikapcsolása. Bekapcsolt hangsugárzók közvetítik a programot (a
állapotban világítással jelez a gomb. PHONES kimenethez csatlakoztatott
fejhallgatóval együtt).
2 STANDBY/APD
A gomb kikapcsolt pozíciójában nem kerül
Készenléti módban piros színben világít a hang a 'B' hangsugárzó-rendszerhez.
kijelző. Az automatikus kikapcsolásra szolgáló Ezt a pozíciót kell használni, ha egyedül
APD funkció aktív állapotában zöld színben fejhallgatóval szeretné hallgatni a műsort.
világít a kijelző.

3 SPEAKERS A (gomb és kijelző) 5 LOUDNESS (gomb és kijelző)

Ezzel a gombbal lehet kiválasztani az 'A' Ezzel a gombbal kiemelés végezhető az alsó
hangsugárzó-rendszert, vagyis a SPEAKERS és a felső frekvenciatartományban, ami
A jelű hangkimenetekhez csatlakoztatott élvezhetővé teszi a műsort alacsony hangerő
hangsugárzókat. mellett.

A gomb megnyomott pozíciójában világít a A gomb megnyomott pozíciójában világít a
kijelző, és az 'A' hangrendszerhez tartozó kijelző, és kiemelt mély- és magas
hangsugárzók közvetítik a programot (a hangszínben élvezhető a program.
PHONES kimenethez csatlakoztatott
fejhallgatóval együtt). A gomb kikapcsolt (normál) pozíciójában
kialszik a kijelző és nincs kiemelés.

A gomb kikapcsolt pozíciójában nem kerül • Ez a gomb nem működik a DIRECT gomb
hang az 'A' hangsugárzó-rendszerhez. megnyomott állapotában.
Ezt a pozíciót kell használni, ha egyedül
fejhallgatóval szeretné hallgatni a műsort. • A hangerőszint növelésével arányosan
mérséklődik a LOUDNESS funkció hatása.

4 SPEAKERS B (gomb és kijelző)

Ezzel a gombbal lehet kiválasztani a 'B'
hangsugárzó-rendszert, vagyis a SPEAKERS
A jelű hangkimenetekhez csatlakoztatott
hangsugárzókat.

12

A-70 / A-50-k/-s

6 Távvezérlő-szenzor 12 ATTENUATOR gomb (csak A-70)

Ez a szenzor a távvezérlő által küldött jelek Ezzel a gombbal finomszabályozás végezhető

érzékelésére szolgál. a VOLUME gombbal alacsonyra állított

hangerőn.

7 PHONES csatlakozó 13 VOLUME gomb

Ebbe az aljzatba kell csatlakoztatni a

fejhallgatót. Fontos tudni, hogy a POWER Ezzel a gombbal történik az általános

AMP DIRECT gomb megnyomott állapotában hangerőszint szabályozása (a fejhallgatóval

némításra kerül a fejhallgatókimenet. együtt).

8 DIRECT gomb / kijelző 14 CARTRIDGE gomb (csak A-70)

A gomb megnyomott állapotában világít a Lemezjátszó hangszedőtípus választógomb.

kijelző, és a hangszínt befolyásoló áramkörök

kikerülésével kerül a hangkimenetre a jel. 15 POWER AMP DIRECT gomb/kijelző

A DIRECT funkció biztosítja a legmagasabb A gomb megnyomásakor végerősítőként
hanghűséget a BASS, TREBLE, BALANCE használható az erősítő.
és LOUDNESS funkció kiiktatása révén.

A gomb kikapcsolt állapotában nem világít a 16 INPUT SELECTOR gomb/kijelzők

kijelző, és a jel áthalad a A gomb balra vagy jobbra forgatásával lehet
hangszínszabályozásra szolgáló áramkörökön bemenetet választani. Kijelzők világítása jelzi
(mély-, magashangszín, balansz, loudness). az aktuálisan kiválasztott bemeneti

9 BASS gomb műsorforrást. A távvezérlő MUTE gombjának
a megnyomásakor némításra kerül a hang, és

Ez a gomb a mélyhangszín szabályozására villogni kezd a kiválasztott bemenetet jelző
szolgál. A gomb középső állásában nincs kijelző.

szabályozás. Jobbra forgatva nő, balra

forgatva csökken a mélyhangszín kiemelése.

• A DIRECT gomb megnyomása esetén
kiiktatásra kerül a BASS gomb.

10 TREBLE gomb

Ez a gomb a magas hangszín szabályozására
szolgál. A gomb középső állásában nincs
szabályozás. Jobbra forgatva nő, balra
forgatva csökken a magas hangszín
kiemelése.

• A DIRECT gomb megnyomása esetén
kiiktatásra kerül a TREBLE gomb.

11 BALANCE gomb

Ez a gomb a hangkép kiegyenlítésére szolgál.
Akkor célszerű használni, ha az egyik
hangsugárzó hangosabban szól a másiknál.
Ha a jobb oldal hangosabb, akkor balra
forgatással lehet kiegyenlíteni a hangképet,
illetve fordítva: amennyiben a bal oldal
hangosabb, akkor forgassa jobbra a gombot.

• A DIRECT gomb megnyomása esetén
kiiktatásra kerül a BALANCE gomb.

13

A-70 / A-50-k/-s

Hátlap

1 PHONO IN (MM/MC) (A-70) 10 SACD/CD IN

PHONO IN (MM) (A-50) SACD / CD bemeneti csatlakozó

Lemezjátszó fogadására szolgáló csatlakozók
11 NETWORK IN

2 AUX IN (csak A-50) Adathálózati bemenet

Segédbemeneti csatlakozó 12 TUNER IN
3 RECORDER IN/OUT Tuner bemeneti csatlakozó

Felvevő- és forráskészülék fogadására 13 POWER AMP DIRECT IN
szolgáló csatlakozó

4 DIGITAL IN USB (csak A-70) Erre a bemenetre kell csatlakoztatni a külső
előerősítőt

Digitális USB bemenet számítógépes 14 DIGITAL IN COAXIAL (csak A-70)
lejátszáshoz

5 'A' hangsugárzó-terminálok (jobb Digitális koax audiobemenet
csatorna) 15 CONTROL IN/OUT

6 'B' hangsugárzó-terminálok (jobb Rendszervezérlő csatlakozó
csatorna) 16 AC IN

7 'B' hangsugárzó-terminálok (bal Ebbe az aljzatba kell csatlakoztatni a hálózati
csatorna) dugót

8 'A' hangsugárzó-terminálok (bal
csatorna)

9 GND (lemezjátszó-testelés)

Ehhez a kivezetéshez kell csatlakoztatni a
lemezjátszó testkábelét a zajcsökkentés
érdekében.

14

A-70 / A-50-k/-s

Távvezérlő

1 STANDBY/ON 4 NETWORK AUDIO PLAYER gombok

Erősítő be- és kikapcsolása Ezekkel a gombokkal lehet működtetni a

Pioneer gyártmányú hálózati lejátszókat.

2 Bemenetválasztó gombok 5 LOUDNESS

Nyomja meg a megfelelő bemenetválasztó

gombot a kívánt műsorforrás kiválasztásához. LOUDNESS funkció be- és kikapcsolása.

• Az A-50 csatlakoztatása esetén letiltásra 6 MUTE
kerül az OPTION, az USB és a COAXIAL Hang némítása és a némítás feloldása.

gomb.

3 SACD PLAYER gombok 7 DIRECT
A Direct műsorhallgatási mód aktiválása.
Ezek a gombok az SACD/CD lejátszó
kezelésére szolgálnak.

15

A-70 / A-50-k/-s

8 DIMMER 11 SPEAKERS B (gomb és kijelző)

Előlapi kijelzők fényerőszint-beállítása három Ezzel a gombbal lehet kiválasztani az 'B'
fokozatban (a STANDBY kijelzőre nincs hangsugárzó-rendszert, vagyis a 'SPEAKERS
hatással a beállítás). B' jelű hangkimenetekhez csatlakoztatott
hangsugárzókat.
9 VOLUME +/-
Hangerőszint-beállítás. 12 APD
Automatikus kikapcsolás beállítása.
10 SPEAKERS A (gomb és kijelző)

Ezzel a gombbal lehet kiválasztani az 'A'
hangsugárzó-rendszert, vagyis a 'SPEAKERS
A' jelű hangkimenetekhez csatlakoztatott
hangsugárzókat.

04 Kezelés

Lejátszás

1 Kapcsolja be a lejátszó készüléket. • Ha az A-70 modellen a PHONO bemenet
került kiválasztásra, akkor a CARTRIDGE
2 Kapcsolja be az erősítőt. gombbal választhat mozgómágneses és
• Ha készenléti módban van az erősítő, mozgótekercses hangszedő közül.
akkor nyomja meg a távvezérlő
STANDBY/ON gombját a 4 Indítsa el a lejátszást a kiválasztott
bekapcsoláshoz. készüléken.

3 Válasszon műsorforrást. 5 Szabályozza be a hangerőt a VOLUME
gombbal.
PHONO SACD/CD NETWORK
TUNER RECORDER AUX
USB COAXIAL

• Az előlapon az INPUT SELECTOR gomb
elforgatásával lehet bemenetet választani.

16

A-70 / A-50-k/-s

6 Szabályozza be a kívánt hangzást a • Az alábbiak szerint változnak a funkciók a
BASS, a TREBLE és a LOUDNESS POWER AMP DIRECT kijelző világításakor:
gomb segítségével.
A DIRECT gomb megnyomott állapotában - Letiltásra kerül a hangerő-szabályozás,
nincs hatásuk a hangszínszabályzó valamint a hangszínszabályozás és a balansz
gomboknak. az erősítőn. Ezeknek a funkcióknak a
vezérlését a POWER AMP DIRECT
Erősítő készenléti módba kapcsolása bemenethez csatlakoztatott készülék
(előerősítő) veszi át.
1 Nyomja meg a STANDBY/ON gombot
a távvezérlőn. - Letiltásra kerül a LOUDNESS és az
ATTENUATOR gomb (A-70 modell).
Ugyanezzel a gombbal lehet visszakapcsolni az
erősítőt. - A POWER AMP DIRECT gomb világításakor
automatikusan maximális hangteljesítményre
• Ha az előlapon nyomja meg a STANDBY/ON kapcsol az erősítő végfokozata.
gombot, akkor kompletten kikapcsol a készülék. Ha végerősítőként használja az erősítőt, akkor
Teljesen kikapcsolt állapotból nem lehet a ellenőrizze a POWER AMP DIRECT
távvezérlő STANDBY/ON gombjával bemenethez csatlakoztatott készülék
visszakapcsolni az erősítőt, csak az előlapi (előerősítő) kimeneti jelszintjét, és állítsa
gombbal. alacsonyra, mielőtt bekapcsolná a végerősítő
funkciót a POWER AMP DIRECT gombbal a
Készülék használata végerősítőként váratlanul magas hangerő elkerülése
érdekében.

- Végerősítő üzemmódban sem a fejhallgató-
kimeneten, sem a RECORDER OUT felvevő
kimeneten nincs hang.

• A végerősítő funkcióval kapcsolatban
tanulmányozza át a POWER AMP DIRECT
bemenethez csatlakoztatott készülék használati
útmutatóját.

Lehetőség van az erősítő végerősítőként történő
működtetéséhez. Ehhez egy előerősítőre van
szükség, amelyet az erősítő POWER AMP DIRECT
IN bemenetéhez kell csatlakoztatni.

1 Nyomja meg az erősítő előlapján
található POWER AMP DIRECT
gombot.

Világítani kezd a POWER AMP DIRECT
gomb kijelzője.

17

A-70 / A-50-k/-s

Hanglejátszás digitális • Az alábbi lineáris PCM jelfolyamok
forráseszközről (A-70 modell) lejátszása támogatott USB kapcsolaton
keresztül:
Az alábbiak szerint történik a lejátszás az erősítő - kvantálási bit: 16, 24, 32
DIGITAL IN COAXIAL bemenetéhez csatlakoztatott - mintavételezési frekvenciák: 44,1 kHz, 48
digitális lejátszóval. kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

1 Végezze el a digitális csatlakoztatást. • USB kapcsolaton keresztül történő lejátszás
során nem vezérelhető a lejátszás az
• Lásd a digitális csatlakoztatást ismertető erősítő kezelőszerveivel. Csak a
fejezetet, a 10. oldalon. számítógépes alkalmazás használható.

2 Nyomja meg a COAXIAL gombot a • Az USB csatlakozó kihúzása előtt minden
DIGITAL IN COAXIAL bemenet esetben állítsa meg a lejátszást a
kiválasztásához. számítógépen.

• Az előlapon az INPUT SELECTOR gomb • Nem garantált a lejátszás, ha a számítógép
elforgatásával lehet kiválasztani a koaxiális USB csatlakozója nem USB 2.0HS
bemenetet. kompatibilis.

• A RECORDER OUT kimeneten megjelenik • Az erősítő nem támogatja az USB hub
a hang. használatát. Minden esetben közvetlenül
kell a számítógépet csatlakoztatni USB
• Az erősítő digitális bemenete a különféle kábellel.
formátumok mellett alkalmas a PCM
jelfolyamok fogadására is, egészen 192 • Az USB kapcsolaton történő lejátszáshoz
kHz/32 bit mintavételezésig. meghajtóprogramok telepítésére lehet szükség a
Az adott forráskészüléktől és az egyéb számítógépen. Ezzel kapcsolatban a Pioneer
körülményektől függően nem minden weboldalán tudhat meg részleteket.
esetben garantált a működés.

Hanglejátszás számítógépről

(A-70 modell)

Az alábbi lépésekkel történik a számítógépen tárolt
hangfájlok lejátszása USB csatlakozón keresztül.

1 Végezze el a digitális csatlakoztatást.

• Lásd az USB kábeles csatlakoztatást
ismertető fejezetet, a 11. oldalon.

2 Nyomja meg az USB gombot a DIGITAL
IN USB bemenet kiválasztásához.

• Az előlapon az INPUT SELECTOR gomb
elforgatásával lehet kiválasztani a koaxiális
bemenetet.

• A RECORDER OUT kimeneten megjelenik
a hang.

3 Indítsa el a hanglejátszást a
számítógépen.

18

A-70 / A-50-k/-s

Hangfelvétel készítése

Lehetőség van hangfelvétel készítésére az erősítőhöz csatlakoztatott komponensek között.

1 Válassza ki a felvételre szánt 2 Indítsa el a felvételt a felvevő
műsorforrást a bemenetválasztó eszközön, majd utána a lejátszást a
gombok segítségével. forráskészüléken.

• Győződjön meg arról, hogy a rövidzárdugó ne
legyen benne a RECORDER OUT kimeneti
csatlakozóban, mert hibás működést okoz.

19

A-70 / A-50-k/-s

Automatikus kikapcsolás beállítása

Az APD funkció aktív állapotában 30 perc gombnyomás nélküli tétlenség után automatikusan készenléti
módba kapcsol az erősítő.

1 Nyomja meg a távvezérlő APD gombját az erősítő bekapcsolt állapotában.

Az APD funkció aktív állapotában zöld színben • A tétlenségi idő számítását megszakítja a
világít az előlapi STANDBY/APD kijelző. hangszínszabályzó és a hangerőszabályzó gomb
Nyomja meg a gombot a funkció kikapcsolásához. elforgatása

• A LOUDNESS és a POWER AMP DIRECT gomb • Az erősítőhöz csatlakoztatott készülék típusától
3 másodpercig tartó együttes megnyomásával is függően előfordulhat, hogy audiónak értelmezi az
elvégezhető a beállítás. erősítő a magas szintű jelbemenetet, és letiltja az
automatikus kikapcsolást.
• Gyárilag aktív az APD funkció.

A gyári alapbeállítások visszaállítása

1 Nyomja meg és tartsa megnyomva 5 másodpercig az előlapi POWER AMP DIRECT és
a SPEAKERS A gombot egyszerre a készenléti módba kapcsolt erősítőn.

2 Kapcsolja be az erősítőt.

20

A-70 / A-50-k/-s

05 Kiegészítő információk

Hibaelhárítás

A rendeltetésszerű kezelésre vonatkozó instrukciók figyelmen kívül hagyása a készülék meghibásodásához
vezethet. A készülék rendellenes működése esetén tanulmányozza át az alábbi táblázat tartalmát.
A hibás működést a készülékhez csatlakoztatott komponensek is okozhatják, ezért olvassa el a mellékelt
kezelési útmutatók idevágó fejezeteit is. Ha nem sikerül elhárítani a problémát az alábbi táblázat alapján,
akkor forduljon a kijelölt Pioneer márkaszervizhez segítségért.

• A készülék rendellenes működését okozhatja az elektrosztatikus feltöltődés. Ilyen esetben áramtalanítsa a
készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával, majd illessze vissza a dugót a konnektorba.

Hibajelenség Megoldás

Nem kapcsol be az erősítő • Csatlakoztassa a hálózati kábelt elsőként az erősítőhöz, majd a másik
végét a hálózati dugaszolóaljzatba (11. oldal).

Kikapcsol az erősítő • Működésbe lépett az automatikus kikapcsolás funkció? Ha nem szeretné
használni az ADP funkciót, akkor tiltsa le a 20. oldalon ismertetett módon.

Lejátszás közben megszűnik a • Túlmelegedés miatt működésbe lépett az erősítő hővédelmi áramköre.
hang, és fél másodperces
gyakorisággal piros színben - Kapcsolja ki az erősítőt, és a visszakapcsolásig hagyja lehűlni.
villog a STANDBY/APD kijelző - Megfelelő szellőzésű helyen működtesse az erősítőt.

- Gondoskodjon a megfelelő telepítésről. Ha lehűlés nélkül kapcsolja

vissza az erősítőt, akkor ismét fellép a probléma.

- Ha rendszertelen gyakorisággal villog a STANDBY/APD kijelző, akkor
valószínűleg meghibásodott az erősítő. Áramtalanítsa az erősítőt és
forduljon márkaszervizhez.

Lejátszás közben megszűnik a • Túlmelegedés miatt működésbe lépett az erősítő hővédelmi áramköre.
hang, és 1 másodperces
gyakorisággal piros színben - Kapcsolja ki az erősítőt, és a visszakapcsolásig hagyja lehűlni.
villog a STANDBY/APD kijelző - Megfelelő szellőzésű helyen működtesse az erősítőt.

- Gondoskodjon a megfelelő telepítésről. Ha lehűlés nélkül kapcsolja

vissza az erősítőt, akkor ismét fellép a probléma.

Lejátszás közben megszűnik a • Valószínűleg nem megfelelő a csatlakoztatott hangsugárzók
hang, és 2 másodperces
impedanciája. Csak az erősítő által támogatott impedanciájú
gyakorisággal piros színben
hangsugárzókat szabad használni (9. oldal).
villog a STANDBY/APD kijelző • Ellenőrizze a hangsugárzó-kábelek bekötését (9. oldal). Az egymáshoz

vagy az erősítő hátlapjához érő csupasz vezetékvégek zárlatot

okozhatnak.

Lejátszás közben megszűnik a • Meghibásodott az erősítő. Áramtalanítsa a rendszert, és forduljon Pioneer
hang, és rendszertelenül
márkaszervizhez segítségért.
villogni kezd piros színben a

STANDBY/APD kijelző

Bekapcsolás után • Meghibásodott az erősítő. Áramtalanítsa a rendszert, és forduljon Pioneer

rendszertelenül piros színben márkaszervizhez segítségért.
villog a STANDBY/APD kijelző

21

A-70 / A-50-k/-s

Hibajelenség Megoldás

Funkcióválasztáskor nincs • Ellenőrizze a kábelcsatlakoztatásokat.
hang
• Elszennyeződtek a kábelérintkezők. Törölje át a csatlakozó-érintkezők
felületét.

• Ellenőrizze a bemenetválasztó gomb állását. Válasszon bemeneti
műsorforrást a csatlakoztatott forráskészülék szerint.

• Nyomja meg a MUTE gombot az aktív némítás megszüntetéséhez.

Nem szól az egyik • Ellenőrizze a hangsugárzó-kábelek bekötését. Az egymáshoz vagy az
hangsugárzó erősítő hátlapjához érő csupasz vezetékrészek zárlatot okozhatnak.

Nem működik a távvezérlő • Cseréljen elemet (5. oldal)

• Az elem hatótávolsága az erősítő előlapjától számítva 7 méter, mégpedig
30°-os szögön belül (5. oldal).

• Távolítsa el a távvezérlő és az erősítő közötti akadályt, vagy másik
pozícióból próbálja kezelni az erősítőt.

• Az erősítő előlapján található érzékelőt nem érheti közvetlen fény.

• Konfigurált rendszervezérlés esetén ellenőrizze a vezérlőkábelek
csatlakoztatását.

Nem lehet bemeneti forrást • Ellenőrizze az automatikus kikapcsolás funkció státuszát. Ha aktív a
váltani funkció, akkor nyomja meg az előlapi POWER AMP DIRECT gombot a
kikapcsoláshoz (20. oldal).

Nincs hang a 96 kHz-es és a • Előfordulhat, hogy nem megfelelő digitális koaxkábel van használva a
magasabb mintavételezésű digitális forráskészülék csatlakoztatásához.
PCM jelfolyam lejátszásakor a
DIGITAL IN COAXIAL
csatlakozón keresztül

Nem lehetséges a lejátszás a • Ellenőrizze, hogy megfelelő eszközmeghajtó program van telepítve a
DIGITAL IN USB bemenethez számítógépen. Miután megtörtént az USB kábeles csatlakoztatás,
csatlakoztatott számítógéppel
keresse meg és töltse le a számítógéphez megfelelő meghajtóprogramot
a Pioneer weboldaláról, majd telepítse azt.

Nincs hang a számítógépes • Ellenőrizze az operációs rendszer és a lejátszó program
lejátszáskor hangerő-beállítását

• Törölje a némítást az operációs rendszeren

• Egyidejűleg csak a médialejátszó alkalmazás fusson a számítógépen.
Zárja be a párhuzamosan futó programokat.

• Ellenőrizze az operációs rendszer audiokimeneti beállítását. A "Pioneer
USB Audio Device" legyen kiválasztva eszközként.

Készülékház tisztítása

• Az erősítő házáról száraz törlőkendővel távolítsa • Tilos benzin, hígító vagy a hagyományos
el a port. bakelitlemezek tisztításához való folyadék
használata!
• Az erős szennyeződések eltávolításához
használjon semleges kémhatású tisztítószeres
vízbe mártott, majd alaposan kicsavart ruhát.
Ezután száraz ruhával törölje át a felületeket.

22

A-70 / A-50-k/-s

Műszaki adatok

Erősítő szekció y Hangsugárzó-impedancia

A teljesítményre vonatkozó adatok 230 voltos A, B.................................................................... 4 ~ 16 Ω
tápfeszültség mellett érvényesek A+B.................................................................... 8 ~ 32 Ω
Kettős bekötés ("bikábelezés") .......................... 4 ~ 16 Ω
y Folyamatos kimenőteljesítmény (mindkét
csatorna 20Hz és 20kHz közötti tartományban Egyéb
hajtva)
Áramellátás..............................AC 220 V ~ 230 V, 50 Hz
A-70 / A-50 ......................................................... 2x 90 W Energiaigény
(THD 0,5%, 4 Ω) A-70 ........................................................................ 74 W
A-50 ........................................................................ 72 W
A-70 / A-50 ......................................................... 2x 65 W Készenléti mód ...................................................... 0,2 W
(THD 0,5%, 8 Ω) Méretek

Audió szekció A-70 ...................................................435 mm széles
141,5 mm magas
y Bemenet (érzékenység / impedancia) 361,5 mm mély

SACD/CD, NETWORK, TUNER, AUX, Méretek
RECORDER (A-50)...................................200 mV/50 kΩ A-50 ...................................................435 mm széles
POWER AMP DIRECT.....................................1 V/10 kΩ 138,5 mm magas
PHONO (MM).............................................2,8 mV/50 kΩ 357 mm mély
PHONO (MC) ..................... 0,24 mV / 100 Ω (csak A-70)
COAXIAL.......................... 500 mVp-p / 75 Ω (csak A-70) Tömeg (csomagolás nélkül)
A-70 ..................................................................... 17,1 kg
y Kimenet (érzékenység / impedancia) A-50 ..................................................................... 11,1 kg

RECORDER OUT ....................................200 mV/2,2 kΩ Tartozékok

y Frekvencia-átvitel Távvezérlő .....................................................................1
AAA/IEC R03 szárazcellás elem....................................2
SACD/CD, NETWORK, TUNER, AUX, Rövidzárdugó.................................................................2
RECORDER (A-50)..................................5 ~ 20 kHz ±2* Hálózati kábel
PHONO (MM)................................ 20 ~ 20 kHz ±0,5 dB* Garancialevél
PHONO (MC) (Csak A-70) ............ 30 ~ 20 kHz ±0,5 dB* Kezelési útmutató

* DIRECT gomb bekapcsolva y A folyamatos műszaki fejlesztések miatt a gyártó
fenntartja a jogot a specifikációk előzetes értesítés
y Hangszínszabályozás nélküli módosítására.

(Hangerő-szabályozás: -30 dB) y A jelen füzetben ismertetett cég- és terméknevek a
vonatkozó vállalatok regisztrált védjegyét képezik.
Mélyhangszín ........................................ ±10 dB (100 Hz)
Magashangszín......................................±10 dB (10 kHz)

y Jel-zaj viszony (IHF rövidzár, A-NETWORK)

SACD/CD, NETWORK, TUNER, AUX,
RECORDER (A-50).............................................101 dB*
PHONO (MM, 5 mV bemenet) ..............................89 dB*
PHONO (MC, 0,5 mV bemenet)........ 74 dB* (csak A-70)

* DIRECT gomb bekapcsolva

23


Click to View FlipBook Version