The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-07-02 11:01:42

Pioneer PL-30-K HU

Pioneer PL-30-K HU

Kezelési útmutató

SZTEREÓ LEMEZJÁTSZÓ

PL-30-k

Az elhasznált és tönkrement készülékek és akkumulátorok szakszerű kezelése, feldolgozása és
újrahasznosítása érdekében mindig a helyileg érvényes jogszabályokat és előírásokat kell
követni a selejtezés során.

Az EU tagállamain kívül Svájcban és Norvégiában is törvény biztosítja az elhasznált elektronikai berendezések
költségmentes begyűjtését az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyeken és a kereskedőknél (hasonló berendezés
vásárlása esetén).

Európán kívül az adott ország vonatkozó előírásait kell figyelembe venni a selejtezéshez.

Az előírásoknak megfelelő selejtezés hozzájárul a természeti erőforrások megóvásához, ezen keresztül az egészség
megőrzéséhez.

FIGYELMEZTETÉS A hálózati kábelre vonatkozó
Ez a berendezés nem vízálló. Az elektromos tűz és figyelmeztetések
az áramütés elkerülése érdekében tilos folyadékot
tartalmazó edényt (vázát) a készülékre helyezni, A hálózati kábel csatlakoztatását és a csatlakozás
illetve annak közvetlen környezetében tartani. bontását mindig a csatlakozódugó megfogásával
A berendezést nem érheti esővíz, és magas végezze.
nedvességtartalmú levegő. A vezetéknél fogva soha ne húzza ki csatlakozót a fali
konnektorból. Áramütés veszélye miatt tilos nedves
FIGYELEM! kézzel hozzáérni a feszültség alatt lévő hálózati
A tűzveszély megelőzése érdekében tilos a kábelhez. Az erősítőt nem szabad ráhelyezni a
készülékre nyílt lángot használó eszközöket (például hálózati vezetékre és a többi jelkábelre.
gyertyát) helyezni! A hálózati kábel vezetését úgy kell megoldani, hogy a
helyiségben közlekedő személyek ne léphessenek rá.
MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK A sérült hálózati kábel elektromos tüzet és áramütést
okozhat. Rendszeres időközönként ajánlatos
A környezeti hőmérsékletre és páratartalomra ellenőrizni a hálózati kábel állapotát.
vonatkozó üzemeltetési feltételek: Sérült kábelt tilos használni: haladéktalanul Pioneer
+5°C - +35°C között; maximum 85% relatív márkaszervizhez kell fordulni.
páratartalom mellett (hűtőnyílások nyitott
állapotában). FIGYELMEZTETÉS

A berendezés nem működtethető közvetlen A készülék apró tartozékait és alkatrészeit nem
napsugárzásnak vagy igen erős mesterséges fénynek szabad gyermekek és korlátozottan cselekvőképes
kitett helyeken, illetve magas nedvességtartalmú vagy személyek által hozzáférhető helyen tartani. Lenyelés
nem megfelelően szellőző helyiségben. esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

FONTOS! SZELLŐZÉS
Az elektromos hálózati kábelével lehet áramtalanítani
a készüléket, mégpedig a csatlakozódugó A készüléket olyan helyre telepítse, ahol legalább
kihúzásával. Ennek megfelelően ügyeljen arra, hogy 15 cm szabad tér van felül, illetve 5-5 cm hátul és
szükség esetén könnyen hozzáférhető helyen legyen oldalanként.
a hálózati áramforrásul szolgáló dugaszolóaljzat.
Tűzvédelmi és egyéb megfontolásokból célszerű Ez a termék általános magánhasználatra készült.
kihúzni a hálózati csatlakozódugót, ha huzamos ideig Bármilyen üzleti jellegű (pl. étterem, hajó)
használaton kívül marad a készülék. felhasználásból eredő meghibásodás esetén a
javítási költségeket a felhasználónak kell viselnie a
FONTOS! garanciális időtartam alatt is.

AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS MEGELŐZÉSE
ÉRDEKÉBEN SOHA NE SZERELJE SZÉT A
KÉSZÜLÉKET, ÉS NE TÁVOLÍTSA EL A
BURKOLATOKAT.
A KÉSZÜLÉK BELSEJE NEM TARTALMAZ A
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZT.

2

PL-30-k
Köszönjük, hogy PIONEER gyártmányú készüléket választott!
A készülék szakszerű és biztonságos működtetése érdekében feltétlenül ajánlott alaposan elolvasni a jelen
használati útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg, a későbbiekben szüksége lehet rá.

Tartalom

01 Bekapcsolás előtt
Tulajdonságok .......................................................4
A csomag ellenőrzése ...........................................4
Összeszerelés .......................................................4
02 Kezelés
Kezelőszervek és funkciók ....................................5
Beszabályozás.......................................................6
A készülék csatlakoztatása....................................8
Lejátszás................................................................9
Lejátszás szüneteltetése .......................................9
Lejátszás befejezése .............................................9
Kiegészítő műveletek.......................................... 10
03 Egyéb információk
Hibaelhárítás....................................................... 12
Fontos információk ............................................. 13
Karbantartás ....................................................... 13
Védjegyinformációk ............................................ 13
Műszaki adatok................................................... 14

3

PL-30-k

01 Bekapcsolás előtt

Tulajdonságok A csomag ellenőrzése

Könnyű kezelhetőség, teljesen automatikus Kicsomagolás után ellenőrizze az alábbi tartozékok
működés sértetlenségét:
Miután megtörtént a lemezméret kiválasztása, y Lemezjátszó
mindössze annyi a teendő, hogy megnyomja a y Lemeztányér
[START] gombot a lejátszás indításához. y Porvédő fedél leszerelhető pántokkal
Az utolsó szám lejátszása után automatikusan y Adapter kislemezhez
visszatér a hangkar az eredeti pozíciójába. y Ellensúly
y Hangszedőtartó kagyló hangszedővel
Stabil lejátszás az alacsony súlypontnak y Tartalék vezetékek
köszönhetően y Hálózati csatlakozókábel
A lemezjátszó aljához rögzített fémtányér y Használati útmutató
gondoskodik a sasszi alacsony súlypontjáról, ezen y Garancialevél
keresztül a hanglemezek stabil és rezgésmentes
lejátszásáról. FIGYELEM!

Be- és kikapcsolható phono korrektor Gyermekektől és korlátozott cselekvőképességű
A lemezjátszó saját, beépített korrektora lehetővé személyektől elzárva kell tartani az apró
teszi a csatlakoztatást a phono bemenet nélküli alkatrészeket. Az esetleges lenyelés esetén
erősítőkhöz. Ha az erősítő rendelkezik saját haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
lemezjátszó-előerősítővel, akkor tetszés szerint
kikapcsolható a lemezjátszó saját előerősítője. Összeszerelés

Kiváló minőségű mozgómágneses y Ne távolítsa el a hangkar-bilincset a lemezjátszó
hangszedő teljes összeállításáig.
Nincs szükség külön hangszedő beszerzésére,
kicsomagolás után azonnal használható a y A hálózati kábel csatlakoztatása az utolsó
tartozékként mellékelt hangszedő. összeállítási lépés legyen.

Közepesen vastag tányérgumi 1 Helyezze fel a lemeztányért.
Az 5 mm vastag tányérgumi a külső vibrációs hatások y Óvatos mozdulattal végezze a műveletet,
kiszűrésével teremt közvetlen kapcsolatot a semmiképpen ne ejtse a tányért a csapra.
hanglemez és a tányér között, ezáltal biztosítja a
stabil lejátszást.

Konzervatív felépítés

A puritán megjelenés és a megfontolt felépítés
egyaránt harmonikus illeszkedést biztosít a
hangrendszer többi komponenséhez, valamint a
szoba berendezéséhez.

Kihúzható hálózati tápkábel

Szállításhoz és mozgatáshoz célszerű lecsatolni a
hálózati csatlakozókábelt az esetleges sérülések
elkerülése érdekében.

4

PL-30-k

2 Forgassa el a lemeztányért, hogy látható 7 Szerelje fel a hangkarra a hangszedőtartó
legyen a hajtógörgő és a hajtószíjat tartó kagylót.
szalag a négyszögletes kivágáson keresztül.
Illessze be a hangszedőt tartalmazó fejet a
3 Fogja meg a szalagot és helyezze rá a hangkarba, majd tartsa vízszintes pozícióban és
hajtószíjat a görgő közepére. húzza meg a záróanyát.

8 Szerelje fel a hangkar hátsó végére az
ellensúlyt.

Az ábrán látható módon történjen az ellensúly
felcsavarása a hangkarra.

1 Görgő 9 Szerelje fel a porvédő fedőt a lemezjátszót.
2 Hajtószíj Illessze be a pántokat a lemezjátszó hátsó
3 Szalag oldalán kialakított tartókba.
4 Szögletes kivágás a lemeztányéron
y Teljesen ütközésig be kell tolni a pántot a tartóba.
4 Távolítsa el a szalagot a hajtószíjról. y Az eltávolításhoz teljesen fel kell hajtani a fedelet,

5 Forgassa lassan négy-öt fordulatot a majd a pántfogó megtartása mellett felfelé
lemeztányért. kiemelni.
Forgatás közben ellenőrizze, hogy a hajtószíj a 10 Távolítsa el a hangkar-leszorító bilincset.
görgő közepén fut-e.
Miután megtörtént a lemezjátszó összeállítása,
6 Helyezze fel a tányérgumit. feltétlenül távolítsa el a hangkar-leszorító
y Úgy kell felhelyezni a tányérgumit, hogy az bilincset.
alján látható Pioneer logó lefelé nézzen.

5

PL-30-k

02 Kezelés
Kezelőszervek és funkciók

[ 1 ] Fordulatszám-váltó gomb [ 9 ] Hangkar-emelő kar

A gomb elforgatásával lehet kiválasztani a A kar felhúzásával felemelkedik a helyéről a

lemeztányér fordulatszámát. hangkar. A kar leengedésekor leereszkedik a

[ 2 ] START gomb hangkar a támasztóra.

A gomb megnyomásával forogni kezd a [ 10 ] Hangkar-emelő

lemeztányér. Ez az alkatrész végzi a hangkar emelését és

[ 3 ] STOP gomb süllyesztését a hangkar-emelő kar pozíciója
A gomb megnyomásával leáll a lemeztányér. szerint.

[4] SIZE SELECT kapcsoló [ 11 ] Anti-skating tárcsa
A kapcsolóval kiválasztható a lejátszani kívánt A hanglemez lejátszásakor fellépő erő a
lemez mérete. lemez közepe felé tolja a hangszedőtűt.
A tárcsa és a tűnyomás-beállító gyűrű
[ 5 ] Hangszedő-tartó kagyló
segítségével semlegesíthető a középpont felé
A hangszedő gyárilag be van szerelve a
irányuló erőhatás.
tartóba.
[ 12 ] Tűnyomás-beállító gyűrű
[ 6 ] Hangszedő-záró csavaranya
A gyűrű a hangszedőtű nyomásának
Ez a csavar rögzíti a hangszedő-tartót a
illesztésére szolgál.
hangkarhoz.
[ 13 ] Ellensúly
[ 7 ] Hangkar
Az ellensúllyal lehet elvégezni a hangkar

[ 8 ] Hangkar-támasztó kiegyenlítését a tűnyomásnak megfelelően.

Alaphelyzetben ezen a támasztón fekszik a [ 14 ] Középlemez adapter

hangkar. A szabványos középlemezekhez használható.

6

PL-30-k

Beszabályozás

A hangkar kiegyensúlyozása Forgassa el a tűnyomás-beállító gyűrűt az adott
hangszedőhöz előírt értékre.
Hajtsa végre az alábbi lépéseket:
y A tűnyomás-beállító gyűrű is együtt forog az
y Távolítsa el a tűvédőt a hangszedőről (ha van). ellensúllyal, ezért a beszabályozás alatt kézzel
meg biztosítani kell az ellensúlyt elforgás ellen.
y Eressze le a hangkart az emelőkar lehajtásával.
y A lemezjátszóhoz tartozó hangszedő előírt
1 Állítsa "0" pozícióba az [ANTI-SKATING] tűnyomása 3,5 gramm, ezért "3.5"-re kell állítani a
tárcsát. nyomásbeállító gyűrűt.

2 Tartsa meg kézzel a hangkart és állítsa
vízszintes helyzetbe az ellensúly megfelelő
irányban történő elforgatásával.

y A hangkar kiegyensúlyozása során ügyeljen arra,
hogy a hangszedő ne érjen hozzá a
lemezjátszóhoz.

Túlságosan hátra van állítva az ellensúly Anti-skating beállítás

Túlságosan előre van állítva az ellensúly A megfelelő anti-skating beállítás megakadályozza a
hangszedőtű ugrálását.
A tűnyomás beszabályozása
1 Állítsa a tűnyomás-szabályozó gyűrűvel
1 Helyezze a hangkart a támasztóra. azonos pozícióba az [ANTI-SKATING] tárcsát.
2 Állítsa a tűnyomás-beállító gyűrű "0" jelét a
2 Forgassa el az [ANTI-SKATING] tárcsát
hangkar középvonalára. ugyanabba az állásba, ami a tűnyomás-
Egyik kézzel fogja meg az ellensúlyt, nehogy szabályozó tárcsán látható.
elforogjon a tűnyomás-beállító gyűrű elforgatása
közben. Csak a nyomásbeállító gyűrű forogjon,
amikor a "0" jelet a hangkar középvonalára állítja.

3 Végezze el a tűnyomás beállítását.

7

PL-30-k

A készülék csatlakoztatása

y Bármilyen csatlakoztatási művelet előtt ki kell
húzni a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.

y Tanulmányozza át a csatlakoztatni kívánt
készülék használati útmutatóját a bekötés előtt.

y A hálózati csatlakoztatás az utolsó bekötési
művelet legyen.

Csatlakozók a készüléken

[ 1 ] Korrektor kapcsoló [ 3 ] Elektromos hálózati csatlakozóaljzat
Tolja a megfelelő állásba a kapcsolót, Végezze el a hálózati csatlakoztatást a
aszerint, hogy a csatlakoztatott erősítő készülékhez mellékelt tápkábel segítségével.
rendelkezik-e phono előerősítővel vagy sem. Fontos betartani a sorrendet, vagyis az
elektromos csatlakoztatás legyen az utolsó
[ 2 ] RCA kimeneti csatlakozók bekötési lépés.
A kimenetet az (elő)erősítő (vagy más
komponens) hangbemenetébe kell
csatlakoztatni.

Csatlakoztatás az (elő)erősítőre vagy más komponensre

1 Állítsa a korrektor kapcsolót a megfelelő 3 Csatlakoztassa a hálózati kábelt előbb a
pozícióba. lemezjátszó AC IN bemeneti aljzatába, majd a
másik végét a konnektorba.
PHONO: Ha az erősítő phono bemenetéhez van
csatlakoztatva az audio-kimenet, akkor ebbe a Kizárólag a tartozékként mellékelt hálózati kábelt
pozícióba kell állítani a kapcsolót. Ebben az használja a csatlakoztatáshoz. A hálózati
esetben kiiktatásra kerül a lemezjátszó saját csatlakoztatás előtt végezze el az interkonnekt
előerősítő fokozata. kábelek bekötését.

LINE: Ha az erősítő vonalszintű bemenetéhez y Az elektromos hálózati csatlakoztatás előtt
csatlakozik a lemezjátszó, akkor ebbe a pozícióba győződjön meg arról, hogy az áramforrás
kell állítani a kapcsolót. Ebben az esetben a megfelel a lemezjátszó vonatkozó
lemezjátszó saját előerősítő fokozata dolgozza fel specifikációinak (váltóáram, 50Hz, 230V).
a hangszedő jelét.
y Előfordulhat, hogy a csatlakoztatás
2 Kösse össze a lemezjátszó RCA kimenetét az pillanatában forogni kezd a lemeztányér. Ilyen
(elő)erősítő vagy másik komponens bemeneti esetben nyomja meg a [STOP] gombot.
csatlakozójával.

8

PL-30-k

Telepítési hely y Zajt és gerjedést okozhat, ha a lemezjátszó
közelében AM/FM rádiókészüléket működtetnek.
A készülék működtetési helyével kapcsolatos A zavar elkerülése érdekében minél távolabb
ajánlások: legyen a lemezjátszótól az ilyen készülék.
y Sík, vízszintes és rezgésektől mentes helyen

használja a készüléket.
y A lehetőségekhez mérten minél távolabb

helyezkedjen el a lemezjátszó a hangszóróktól.

Lejátszás

Ebben a fejezetben a lejátszás lépései kerülnek y A lemezjátszó automatikus rendszere nem
ismertetésre. használható 25 centiméteres lemezekhez.
Az ilyen méretű lemezeket manuálisan kell
y Helyezzen hanglemezt a lemeztányérra. lejátszani, és amennyiben nem tér vissza a
hangkar a lemez lejátszása után, a [STOP]
y Távolítsa el a tűvédő takarót ügyelve arra, hogy gombot kell használni a leállításhoz.
ne érjen hozzá semmivel a tűhöz.
Lejátszás szüneteltetése
1 Válassza ki a felvételhez alkalmas
fordulatszámot a [SPEED] gomb segítségével. A lejátszás felfüggesztéséhez emelje fel a hangkart
az emelőkar segítségével.
A 45-ös lemezek lejátszásakor felső állásban Az emelőkar működtetésekor a lemez fölé emelkedik
legyen a gomb ( ), míg a 33 1/3-os lemezekhez a hangkar.
a gomb benyomott pozíciója a megfelelő ( ). y A lejátszás folytatásához eressze le a hangkart az

y Használja az adaptert a szabványos EP emelőkar visszasüllyesztésével.
lemezekhez.
Lejátszás befejezése
2 Kapcsolja a [SIZE SELECT] kart a lemeznek
megfelelő pozícióba. 1 Emelje fel a hangkart az emelőkarral, hajtsa
vissza a hangkart az indulási pozíciójába,
A 17 cm átmérőjű lemezekhez a [17], a 30 cm-es majd eressze le az emelőkar lesüllyesztésével.
lemezekhez a [30] állást kell használni.
2 Nyomja meg a [STOP] gombot.
y Használja az adaptert a szabványos EP y Tegye vissza a tűvédőt, ha nem használja a
lemezekhez. lemezjátszót.

3 Nyomja meg legalább 1 másodpercig a
[START] gombot a lejátszás indításához.

A művelet hatására automatikusan kezdetét veszi
a lejátszás.

y Az utolsó szám befejezésekor automatikusan
felemelkedik és visszatér a hangkar az
indulási pozícióba, majd megáll a
lemeztányér.

y Tegye vissza a tűvédőt, ha nem használja a
lemezjátszót.

y A készülék rendelkezik automatikus
visszatérő funkcióval, amely automatikusan
visszahúzza a hangkart az indulási
pozíciójába, miután a hangkar elérte az adott
pozíciót a lejátszás befejezések után.
A normál méretű lemezeknél nem szokott
probléma felmerülni, azonban speciális
lemezeknél előfordulhat idő előtti visszatérés.

y Lejátszás közben ne érjen hozzá a hangkarhoz,
és ne kapcsolja ki a lemezjátszót.

9

PL-30-k

Kiegészítő műveletek

A hangszedőtű cseréje 2 Hajtsa fel kattanásig a tűt az ábrán látható
módon.
A lemezjátszóhoz tartozó tű működési élettartama
megközelítőleg 400 óra. Az értékes hanglemezek A hangszedő komplett cseréje
megóvása érdekében ajánlatos hamarabb elvégezni
a cserét. Célszerű ott beszerezni a hangszedőtűt, Amennyiben másik hangszedőt szeretne használni,
ahol a lemezjátszót vásárolta. Fontos tudni, hogy a úgy 4,5 és 9,5 gramm közötti modellt vásároljon.
lemezjátszóhoz mellékelt tű csak a PL-30-k A hangszedő-kagyló (headshell) beszerzésekor a
modellhez használható. PL-30-k modellel kompatibilis alkatrészt keressen.

y Kapcsolja ki a lemezjátszót, majd húzza ki a
hálózati csatlakozódugót a konnektorból.

y Maga a tű rendkívül sérülékeny alkatrész, ezért
fokozott óvatosságra van szükség a kezelése
során. Használjon speciális kefét a tűre rakódott
szennyeződések eltávolításához.

y Célszerű leszerelni a hangszedő kagylót a
tűcseréhez.

A cserélhető tű eltávolítása A hangszedő eltávolítása

1 Fogja meg egyik kezével a hangszedő-kagylót, 1 Lazítsa meg a hangkaron lévő szorítóanyát a
a másik kezével pedig hajtsa lefelé a tűt. hangszedő leszereléséhez.

2 Húzza ki óvatosan a tűt az ábrán látható
irányban.

2 Szerelje ki a hangszedő-tartó csavarokat.

A cserélhető tű behelyezése 3 Kösse ki a vezetékeket a hangszedő oldalán.

1 Fogja meg egyik kezével a hangszedő-kagylót,
és vegye a másik kezébe az új tűt, és tolja
teljesen befelé.

10

PL-30-k

A hangszedő beszerelése

1 Kösse be a vezetékeket a hangszedőbe. y A hangszedő cseréje után el kell végezni a
kiegyensúlyozást, valamint a tűnyomás és az
Az alábbi táblázat alapján azonosítható a színkód: anti-skating beállítását.

Szín Funkció y Eltérő méretű csatlakozóhüvely esetén
bizonytalanná válhat az elektromos érintkezés.
Piros Jobb csatorna (R) Ilyen esetben használja a tartozékként mellékelt
Fehér Bal csatorna (L) vezetékeket.
Zöld Jobb csatorna, test (RG)
Kék Bal csatorna, test (LG)

Felső oldal

A hangszedő hátoldala

2 Szerelje be a hangszedőt a kagylóba.

A szükséges túlnyúlás biztosítása érdekében olyan
pozícióban kell rögzíteni a hangszedőt, hogy a tű
hegye megközelítőleg 45 mm távolságra kerüljön a
kagyló felfekvő felületétől (gumialátét), az ábrán
látható módon.

y Ezzel a lemezjátszóval 19 mm-es túlnyúlás az
ideális.

Hátulról

Elölről

3 Rögzítse a szerelt hangszedőt a hangkarhoz a
szorítóanyával.

11

PL-30-k

Hibaelhárítás

y Tanulmányozza át az alábbi táblázatot a lemezjátszó rendellenes működése esetén. Forduljon a kijelölt
márkaszervizhez, ha nem sikerül elhárítani a problémát.

Hibajelenség Ellenőrzés Megoldás

Nem kapcsol be a készülék Csatlakoztatva van a hálózati kábel? Végezze el a csatlakoztatást az elektromos
Nem forog a lemeztányér hálózatra.
Helyén van a hajtószíj?
Nincs hang, vagy alig Ellenőrizze a görgőket és a hajtószíjat. Szükség
hallható Nincs elszakadva a hajtószíj? esetén állítsa be a hajtószíjat az összeállítással
Megfelelő az összekötő kábel foglalkozó fejezet alapján.
Torz a hang csatlakoztatása?
Nincs elszennyeződve a csatlakozó? Cserélje ki az elszakadt hajtószíjat.
Élvezhetetlenül gyenge a Szakszerűen van bekötve a
hangerő hangszedő-tartó headshell? Végezze el figyelmesen az összekötő kábelek
Fel van cserélve a bal és a "LINE" állásban van a phono-erősítő csatlakoztatását.
jobb csatorna kapcsolója, miközben az erősítő
Gerjedés, morajlás kíséri a PHONO bemenetéhez csatlakozik a Bekötés előtt törölje át a csatlakozó felületeket.
lejátszást lemezjátszó?
Nem ér hozzá a tű a "PHONO" állásban van a phono- Rögzítse a hangszedőt a vonatkozó fejezet
lemezhez erősítő kapcsolója, miközben az alapján.
erősítő vonalszintű bemenetéhez
Ugrál a tű lejátszás közben csatlakozik a lemezjátszó? Ha a külső (elő)erősítő PHONO bemenetéhez
Megfelelő a hangszedő vezetékek csatlakoztatja a lemezjátszó hangkimenetét, akkor
Megakad a hangkar bekötése? a készülék hátulján lévő kapcsolót "PHONO"
Nincs a lemezjátszó környezetében állásba kell tolni.
Túl halk vagy hangos a zavaró elektromos berendezés,
felvétel esetleg túl közel elektromos kábel? Ha a külső (elő)erősítő vonalszintű bemenetéhez
Megfelelő a tűnyomás beállítása? van csatlakoztatva a lemezjátszó hangkimenete,
akkor a készülék hátulján lévő kapcsolót "LINE"
Megtörtént a hangkar állásba kell tolni.
kiegyensúlyozása?
Megfelelő a tűnyomás beállítása? Ellenőrizze a hangszedő bekötését a vonatkozó
fejezetben ismertetett módon.
Nem sérült, karcos a lemez?
Gondoskodjon a zavaró eszköz kikapcsolásáról
Nincs beszennyeződve a tű? vagy távolabb helyezéséről.

Megfelelő az anti-skating beállítás? Szabályozza be a tűnyomást a hangszedő gyártói
ajánlása szerint.
Megfelelő a karmagasság beállítása?
Állítsa vízszintes helyzetbe a hangkart a kar végén
Nem sérült, karcos a lemez? lévő ellensúly elforgatásával.

Hozzáér a tű a lemezhez? Szabályozza be a tűnyomást a hangszedő gyártói
ajánlása szerint.
A hangszedő típusának megfelelő az
erősítés? Ellenőrizze a hanglemez állapotát, esetleges
sérülését.

Távolítsa el a hangszedőre rakódott
szennyeződést puha szőrű ecset segítségével.

Végezze el az anti-skating beállítását a vonatkozó
fejezetben ismertetett módon.

Végezze el a hangkar-magasság beállítását a
vonatkozó fejezetben ismertetett módon.

Ellenőrizze a hanglemez állapotát, esetleges
sérülését.

Ellenőrizze a hangkar akadálytalan mozgását, és
szüntesse meg az esetleges akadályt.

A vonatkozó fejezet szerint végezze el a
csatlakoztatást és a beállítást.

12

PL-30-k

Fontos információk A porvédő fedél és a készülékház
tisztítása
Páralecsapódás
Használjon puha ruhát a készülékház törléséhez.
Vízcseppek formájában páralecsapódás keletkezhet y Lejátszás közben ne törölje a porvédő fedelet,
a lemezjátszó belsejében, valamint az alkatrészek
felületén, ha hideg környezetből meleg helyiségbe mert statikus elektromosság keletkezhet.
kerül a készülék. Akkor is páralecsapódás léphet fel,
ha mozgatás nélkül - valamilyen oknál fogva - hirtelen Védjegyinformációk
és jelentős mértékben megemelkedik a helyiség
hőmérséklete (például radiátor felett). y A Pioneer kifejezés a PIONEER CORPORATION
A páralecsapódás működési zavarokat okozhat, ezért tulajdonát képező védjegynek minősül.
ilyen esetben kikapcsolt állapotban várni kell 1-2 óra
időtartamig, hogy felvehesse a szobahőmérsékletet a A jelen dokumentumban említett egyéb cégek és
készülék. A szükséges várakozási időt befolyásolja a termékelnevezések a vonatkozó tulajdonosok
páralecsapódás mértéke és a kiváltó ok jellege. regisztrált védjegyei.
Célszerű áthelyezni a lemezjátszót, ha a közelben
működtetett klímaberendezés miatt gyakran előfordul
a probléma.

A lemezjátszó szállítása, mozgatása

Használja az eredeti csomagolást a készülék
szállításához. Teendők, ha nem áll rendelkezésre az
eredeti csomagolás:

y Távolítsa el a lemeztányért és csomagolja be
gondosan.

y Szerelje le a hangszedőtartó kagylót és az
ellensúlyt a hangkarról, majd gondosan
csomagolja be az alkatrészeket.

y Rögzítse a hangkart a bilinccsel, és szalaggal
erősítse meg a rögzítést.

y Tekerje be a készüléket puha csomagoló
anyaggal.

Karbantartás

A hangszedő szerelése előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
fali dugaszolóaljzatból. Komoly rongálódást okozhat a
hangsugárzóknak, ha bekapcsolt állapotban végzi a
hangszedő leszerelését vagy felszerelését.

y Szerelje le a hangszedőtartó kagylót, és puha
ecset segítéségével törölje meg a tűt.

y Tisztítsa meg a lemezeket minőségi
tisztítószerrel.

y Használjon puha ruhát a hangszedő érintkezőinek
a törléséhez, majd szerelje vissza a hangkarba.

13

PL-30-k

Műszaki adatok

Áramellátás....................................................................................... 220 V ~ 240 V váltóáram, 50/60Hz
Teljesítményigény.............................................................................................................................. 2 W
Tömeg ............................................................................................................................................ 5,6 kg
Maximális méretek...........................................435 mm (széles) x 110 mm (magas) x 372,6 mm (mély)
Működési hőmérséklet-tartomány ..................................................................................... +5°C ~ +35°C
Megengedett környezeti páratartalom......................................................... 5% ~ 85% (nem kicsapódó)
Futómű
Meghajtás ............................................................................................................. hajtószíjas mechanika
Motor ........................................................................................................................ egyenáramú szervo
Fordulatszám..................................................................................................................33 1/3, 45 / perc
Fordulatszám-ingadozás ...............................................................max. 0,1% WRMS (JIS WTD) szerint
Jel-zaj viszony ................................................................................................................... 60 dB (DIN B)
Lemeztányér.............................................................................................................. alumínium-öntvény
Hangkar
Kar típusa ....................................................................... statikusan kiegyensúlyozott, egyenes hangkar
Tényleges hosszúság...............................................................................................................221,5 mm
Túlnyúlás .......................................................................................................................................19 mm
Tűnyomás................................................................................ 0 gramm ~ 4,0 gramm (1 osztás = 0,1 g)
Használható hangszedő.................................................................................... 4,5 gramm ~ 9,5 gramm
Hangszedő fajtája................................................................................................MM (mozgómágneses)
Hangszedőtartó tömege .................................................. 10,0 gramm (csavarokkal és anyákkal együtt)
Kimeneti feszültség
PHONO ........................................................................................................................................ 2,5 mV
LINE............................................................................................................................................. 150 mV

y A gyártó fenntartja a jogot a specifikációk és a tervezés előzetes értesítés nélküli
módosítására.

y © 2014 PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION - Minden jog fenntartva

14


Click to View FlipBook Version
Previous Book
NLBE Magazine July
Next Book
MOOD BOARDFLIP