The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-07-05 11:31:55

Pioneer DEH-3600UI, DEH-2600UI HU

Pioneer DEH-3600UI, DEH-2600UI HU

CD-LEJÁTSZÓS RDS TUNER

DEH-X3600UI
DEH-2600UI

Használati útmutató

DEH-X3600UI / 2600UI

Tartalom

1. fejezet: Alapvető tudnivalók.................................. 3 Rendszermenü ....................................................... 17
AUX forrás használata............................................ 17
Tudnivalók a készülékről .......................................... 3
Teendők hibás működés esetén .............................. 3 Kijelző átkapcsolása ........................................... 17
Teendők a nem kívánt kijelzések
2. fejezet: Működtetés ................................................ 4 megjelenésekor .................................................. 17
Némítás funkció...................................................... 17
Fejegység................................................................. 4
Kijelző....................................................................... 4 3. fejezet: Telepítés................................................... 18
Beállítások menü...................................................... 4
Alapszintű műveletek ............................................... 5 Csatlakozások ........................................................ 18
Gyakran használt funkciók ....................................... 6 A fejegység bemenetei és kimenetei .................. 18
Rádió........................................................................ 6 Kábelek bekötése ............................................... 18
Végerősítő (nem tartozék) .................................. 19
Alapszintű műveletek ........................................... 6
Állomások elmentése és előhívása az egyes Beszerelés.............................................................. 19
hullámsávokra ...................................................... 6 DIN beszerelés ................................................... 20
Kijelző átkapcsolása............................................. 6 DIN beszerelés elölről ........................................ 20
Funkciók beállítása............................................... 7 DIN beszerelés oldalról....................................... 20
CD/CD-R/CD-RW és USB lejátszók......................... 8 A készülék kivétele ............................................. 20
MTP kapcsolat ..................................................... 8 Az előlap levétele és visszahelyezése................ 20
Alapszintű műveletek ........................................... 8
MIXTRAX gombbal végezhető műveletek............ 8 Kiegészítő információk ............................................ 21
Kijelző átkapcsolása............................................. 8
Fájlok/műsorszámok kiválasztása a névlistából ... 8 Hibaelhárítás .......................................................... 21
Működtetés speciális gombok használatával ....... 9 Hibaüzenetek.......................................................... 21
Funkciók beállítása............................................... 9 Kezelési útmutató ................................................... 22
iPod .......................................................................... 9
Alapszintű műveletek ........................................... 9 USB eszközök .................................................... 23
MIXTRAX gombbal végezhető műveletek............ 9 iPod .................................................................... 23
Kijelző átkapcsolása............................................. 9 Tömörített audiofájlok kompatibilitása (USB).......... 23
Tallózás a műsorszámok között ......................... 10 WMA................................................................... 23
Működtetés speciális gombok használatával ..... 10 MP3 .................................................................... 23
Aktuálisan lejátszás alatt álló műsorszámhoz WAV ................................................................... 23
társított műsorszámok lejátszása ....................... 10 Kiegészítő információk ....................................... 23
A készülék iPod funkcióinak használata az iPod USB eszközök .................................................... 24
egységről............................................................ 11 iPod kompatibilitás.................................................. 24
Funkciók beállítása............................................. 11 Hangfájlok sorrendje........................................... 24
A csatlakoztatott eszközre telepített alkalmazás Lemez................................................................. 25
használata.............................................................. 11 USB eszközök .................................................... 25
Információk a csatlakoztatott egység Orosz karaktertáblázat........................................ 25
kompatibilitásáról ............................................... 11 Szerzői jog és védjegyek ........................................ 25
Indítási eljárás iPhone felhasználók részére ...... 12 Műszaki jellemzők .................................................. 26
Alapszintű műveletek ......................................... 12
Kijelző átkapcsolása........................................... 12
Funkciók beállítása............................................. 12
Hangbeállítások ..................................................... 12
Rendszermenü....................................................... 13
Megvilágítás színének kiválasztása ....................... 14
Megvilágítás-beállító menü ................................ 14
Megvilágítás színének egyéni beállítása ............ 15
MIXTRAX mód jellemzői ........................................ 15
MIXTRAX menü ................................................. 15
Kezdeti beállítások menü ................................... 16

2

DEH-X3600UI / 2600UI

1. FEJEZET: ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

Köszönjük, hogy PIONEER terméket választott. FIGYELEM

Kérjük, mindenképpen olvassa el ezt használati • A készülék nem érintkezhet folyadékkal.
útmutatót, hogy megismerje a készülék helyes kezelési Elektromos áramütés lehet a következmény.
módját. Nagyon fontos a kézikönyvben szereplő összes Ugyanakkor a keletkezett füst vagy túlmelegedés
figyelmeztetés betartása. Az útmutatót mindig kárt tehet a készülékben is.
biztonságos és hozzáférhető helyen tartsa, mivel
bármikor szüksége lehet rá. • A Pioneer CarStereo-Pass csak Németországban
használatos.

• A hangerőt mindig úgy állítsa be, hogy a külső
zajok hallhatók maradjanak.

• Védje a készüléket nedvességtől.

Ha el szeretné dobni a terméket, ne keverje a háztartási FIGYELEM
szemét közé. A hatályos jogszabályokkal összhangban Ez a termék az 1-es lézerosztályba tartozik, az IEC
az elektromos termékek számára külön gyűjtőhelyek 60825-1:2007 biztonsági előírásoknak megfelelően.
állnak rendelkezésre, ahol biztosítani tudják a
berendezések megfelelő kezelését, helyreállítását és Teendők hibás működés esetén
újrahasznosítását.
Ha a készülék nem megfelelően működik, akkor lépjen
Az EU 25 tagállamában, Svájcban és Norvégiában a kapcsolatba a viszonteladóval vagy a legközelebbi
magán háztartások ingyen adhatják le a már nem PIONEER szervizzel.
használt elektromos termékeket a kijelölt
gyűjtőhelyeken vagy a kereskedőknél (hasonló
termékek vásárlásakor). A fentiektől eltérő országok
esetén keresse meg a helyi hatóságokat, ahol
tájékoztatást tudnak adni az ártalmatlanítás törvényes
módszeréről.

A fentiek betartásával biztosítható, hogy az eldobott
termékek megfelelő kezelésben részesüljenek, az előírt
módon végezzék a helyreállításukat és
újrafelhasználásukat, így megakadályozható, hogy kárt
tegyenek a környezetben és az emberi egészségben.

Tudnivalók a készülékről

A készülék tunerének frekvenciái nyugat-európai, ázsiai,
közel-keleti, afrikai és óceániai használatra vannak
beállítva. Más régiókban történő használata nem
kielégítő vételt eredményezhet. Az RDS (rádiós
adatrendszer) funkció csak ott működik, ahol az FM
rádióadók RDS jeleket sugároznak.

FIGYELMEZTETÉS

• A készülék beépítését és javítását kizárólag
szakember végezheti. Az elektromos
berendezések és gépjárműtartozékok házilag
történő, nem szakszerű beszerelése és javítása
elektromos áramütést és egyéb veszélyes
helyzetet okozhat.

• Ne működtesse a készüléket vezetés közben.
A készülék kezelőszerveinek használata előtt
hajtson le az útról és parkoljon le biztonságos
helyen.

3

DEH-X3600UI / 2600UI

2. FEJEZET: MŰKÖDTETÉS

Fejegység Kijelző

[1] SRC/OFF (forrás kiválasztása és kikapcsolás) [1] Fő információs szekció
[2] (lemez kivétele) gomb • Tuner: hullámsáv és frekvencia
[3] MULTI-CONTROL (multifunkciós) gomb • RDS: műsorszolgáltató neve, PTY adatok és
[4] (list) gomb egyéb szöveges információk
[5] Lemezbetöltő nyílás • CD-lejátszó, USB eszköz és iPod: lejátszásból
[6] USB port eltelt idő és szöveges információk
[7] MIX (MIXTRAX)
[2]
DEH-X3600UI Alsóbb mappa- vagy menüszint rendelkezésre
iPod állását jelzi.
DEH-2600UI
[8] BAND/ (iPod) gomb [3] (list) jelzés
[4] Segédinformációs szekció
[9] (visszaléptetés)/DIMMER (fényerő) gomb [5] LOC (lokális kereső hangolás)
[6] TP (közlekedési információk sugárzása)
[10] e/f [7] TA (közlekedési hírbemondás)
[8] (hangminőség visszaállítása)
[11] DISP gomb [9] (véletlen/kevert sorrendű lejátszás)
[12] 1/ – 6/ gombok [10] (ismétlés)
[13] AUX bemenet (3,5 mm-es sztereó aljzat) [11] (iPod vezérlés)
[14] Előlapkioldó gomb
Azt jelzi, hogy a készülék iPod funkcióit az iPod
FIGYELEM egységről működtetik.
Használjon opcionális Pioneer USB kábelt (CD-U50E)
az USB eszköz USB portra történő csatlakoztatásához, Beállítások menü
mivel közvetlen csatlakoztatás esetén az USB memória
kiemelkedik és balesetveszélyes lehet. 1 A készülék telepítése után forgassa a
gyújtáskapcsolót az ON állásba.
Ekkor megjelenik a SET UP menü.

2 Forgassa el a multifunkciós gombot a YES
válasz megjelenítéséhez.

■ Ha nem használja 30 másodpercen át a SETUP
menüt, akkor az eltűnik a kijelzőről.

■ Ha nem most szeretné elvégezni a beállításokat,
akkor forgassa el a multifunkciós gombot a NO
válasz megadásához.

4

DEH-X3600UI / 2600UI

3 Nyomja meg a multifunkciós gombot a Megjegyzések
kiválasztáshoz. • A menüopciók a SYSTEM és az INITIAL menüből

4 Az alábbi műveletekkel végezhető el a választhatók ki. A beállítások részletesebb leírását
menüelemek beállítása. lásd a "Rendszermenü" és a "Kezdeti beállítások"
részekben.
A következő menüopció csak a kiválasztás • A SETUP menü az SRC/OFF gomb
jóváhagyása után jeleníthető meg. megnyomásával zárható be.

LANGUAGE (többnyelvű megjelenítés) Alapszintű műveletek

Ez a készülék a tömörített audiofájlok szöveges Fontos
információit is meg tudja jeleníteni (beágyazott angol, • Az előlapot mindig óvatosan vegye le és tegye
orosz és török nyelv esetén is).
• Ha a beágyazott nyelv és a kiválasztott nyelv vissza.
• Az előlapot ne érje túlzott rázó hatás.
beállítása nem azonos, akkor nem garantálható a • Az előlapot ne érje közvetlen napsugárzás vagy
szöveges információk pontos megjelenítése.
• Előfordulhat, hogy egyes karakterek megjelenítése nagyon magas hőmérséklet.
nem megfelelő. • Az előlap levétele előtt kössön le minden kábelt és
1 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő
beállítás kiválasztásához. berendezést a készülékről, hogy ne fordulhasson
ENG (angol) — PYC (orosz) — TUR (török) elő a készülék vagy annak belsejének
2 Nyomja meg a multifunkciós gombot a kiválasztás meghibásodása.
jóváhagyásához.
Előlap levétele
CLOCK SET (óra beállítása)
1 Nyomja meg a levétel gombot az előlap
1 Forgassa el a multifunkciós gombot az órabeállító kioldásához.
menü kiválasztásához. 2 Tolja az előlapot felfelé (I), majd húzza maga felé
2 Nyomja meg a multifunkciós gombot a percbeállítás (II).
kiválasztásához.
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a percérték 3 A levett előlapot mindig védőtokban vagy -tasakban
megadásához. tárolja.
4 Nyomja meg a multifunkciós gombot a kiválasztás
jóváhagyásához. Az előlap visszahelyezése

FM STEP (FM hangolási lépésköz) 1 Csúsztassa balra az előlapot.

Az FM STEP menüelem használható FM hangolási 2 Nyomja be az előlap jobb oldalát a stabil
lépésköz (kereső hangolás) megadásához. illeszkedéshez.
1 Forgassa el a multifunkciós gombot az FM Ha az előlapot megpróbálja a helyére erőltetni, akkor
hangolási lépésköz megadásához. annak következménye az előlap vagy fejegység
100 (100 kHz) — 50 (50 kHz) sérülése lehet.
2 Nyomja meg a multifunkciós gombot a kiválasztás
jóváhagyásához. Bekapcsolás
Ekkor megjelenik a QUIT üzenet a kilépés jelzéséhez.
• Az FM hangolási lépésköz alapbeállítása az 50 1 Nyomja meg az SRC/OFF gombot a készülék
bekapcsolásához.
kHz.
• Az AF és TA funkció bekapcsolt állapotában az Kikapcsolás

kereső hangolás akkor is 50 kHz, ha a 100 kHz 1 Tartsa lenyomva az SRC/OFF gombot a készülék
beállítás van kiválasztva. kikapcsolásához.

5 A beállítás befejezéséhez forgassa el a
multifunkciós gombot a YES válasz
kiválasztásához.

■ Ha ismét módosítani szeretné a beállítást, akkor
forgassa el a multifunkciós gombot a NO válasz
kiválasztásához.

6 Nyomja meg a multifunkciós gombot a
kiválasztáshoz.

5

DEH-X3600UI / 2600UI

Forrás kiválasztása Keresés
1 Tartsa lenyomva, majd engedje el a e vagy f
1 Használja az SRC/OFF gombot az alábbi források
közötti váltogatáshoz: gombot.
RADIO — CD — USB/iPod — APP (alkalmazás) —
AUX A kereső hangolás a e vagy f gomb rövid ideig tartó
• Az MTP kapcsolat alatt az USB MTP jelzés látható.
• Csak DEH-2600UI megnyomásával kapcsolható ki.

Ha a fejegységre iPod egység van csatlakoztatva, A e vagy f gomb lenyomva tartásával lehetséges az
és a kiválasztott forrás nem az iPod, akkor az iPod állomások kihagyása. A kereső hangolás a e vagy f
forrás az iPod gomb megnyomásával választható
ki. gomb elengedésekor kezdődik.

Hangerő beállítása Megjegyzések
• A beállításokról részletesebb információk
1 Forgassa el a multifunkciós gombot a hangerő
beállításához. olvashatók a "SEEK (bal/jobb gomb beállítása)"
funkció leírásánál.
Megjegyzés • A készülék AF (alternatív frekvenciakeresés)
Amennyiben a készülék kék/fehér kábele az autó funkciója be- és kikapcsolható. Az AF funkciót ki
automatikus antennarelé-vezérlő kapcsához van kell kapcsolni a normál hangolási művelethez (lásd
csatlakoztatva, úgy az autóra szerelt antenna kinyúlik, az "AF (alternatív frekvenciakeresés)" funkció
amikor a készülékforrást bekapcsolják. Az antenna leírását.
behúzásához ki kell kapcsolni a forrást.
Állomások elmentése és előhívása az egyes
Gyakran használt funkciók hullámsávokra

Visszatérés az előző kijelzésre Memóriagombok használata

Visszatérés az előző listára (egy szinttel magasabb 1 Az állomások elmentéséhez hajtsa végre az
mappa) alábbi műveleteket:
1 Nyomja meg a /DIMMER gombot.
Tartsa lenyomva a megfelelő (1/ – 6/ ) gombot,
Visszatérés a normál kijelzésre amíg a memóriahely sorszámának villogása meg nem
szűnik.
Kilépés a főmenüből
1 Nyomja meg a BAND/ gombot. 2 Beprogramozott állomások előhívása:
A hallgatni kívánt állomás kiválasztásához nyomja meg
Visszatérés a normál kijelzésre a listából a megfelelő (1/ – 6/ ) gombot.

1 Nyomja meg a BAND/ gombot. Kijelző átkapcsolása

Rádió Szöveges információk kiválasztása

Alapszintű műveletek 1 Nyomja meg a DISP gombot az alábbi opciók
közötti választáshoz:
Kijelző átkapcsolása • FREQUENCY (műsorszolgáltató neve vagy

Hullámsáv kiválasztása frekvencia)
1 Nyomja meg a BAND/ gombot a megfelelő • BRDCST INFO (műsorszolgáltató neve / PTY
hullámsáv (FM1, FM2, FM3 FM sávok vagy MW/LW
sáv) megjelenítéséhez. információ)
• CLOCK (forrásnév és óra)
Programozott állomások kiválasztása
1 Nyomja meg a e vagy f gombot. Megjegyzések
• Ha a FREQUENCY beállítás esetén nem
• Válassza ki a SEEK menü PCH (programozott
csatorna) elemét a funkció használatához. jeleníthető meg a műsorszolgáltató neve, akkor
helyette az adó frekvenciája látható. Ha a készülék
Kézi hangolás (lépésről-lépésre) felismeri a műsorszolgáltató nevét, akkor az jelenik
1 Nyomja meg a e vagy f gombot. meg a frekvencia helyett,
• A hullámsávtól függően a szöveges információk
• Válassza ki a SEEK menü MAN (kézi hangolás) különbözőek lehetnek.
elemét a funkció használatához. • A módosítható szöveges információkat tartalmazó
tételek a területtől függnek.

6

DEH-X3600UI / 2600UI

PTY funkciók használata BSM (legjobb vételű adók elmentése)

Lehetőség van az állomások behangolására a PTY A BSM (legjobb vételű adók elmentése) funkció
(műsortípus) adatok használatával. lehetővé teszi a hat legjobb vételű adó frekvenciáinak
automatikus tárolását azok jelerősség szerinti
RDS állomás keresése PTY információk szerint sorrendjében.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a BSM funkció
1 Nyomja meg a (lista) gombot. bekapcsolásához.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a műsortípus A visszavonáshoz nyomja meg ismét a multifunkciós
kiválasztásához. gombot.
NEWS/INFO (hírek/információk) — POPULAR
(népszerű műsorok) — CLASSICS (klasszikusok) — REGIONAL (regionális vétel)
OTHERS (egyéb)
3 Nyomja meg a multifunkciós gombot a keresés Az AF funkció bekapcsolt állapotában a regionális
megkezdéséhez. funkció a regionális műsorokat sugárzó állomásokra
A készülék ekkor elkezdi a kiválasztott műsortípust korlátozza a kiválasztást.
szolgáltató állomás keresését. Az állomás 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a regionális
megtalálásakor megjelenik a műsorszolgáltató neve. funkció be- vagy kikapcsolásához.
• A keresés visszavonásához nyomja meg ismét a
LOCAL (lokális kereső hangolás)
multifunkciós gombot.
• Egyes állomások esetén a sugárzott műsor eltérhet A lokális kereső hangolás során a rendszer csak azokat
a rádióállomásokat hangolja be, amelyek elég erős jelet
a jelzett PTY típustól. sugároznak a megfelelő vételhez.
• Ha a készülék nem talál a kiválasztott 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő
beállítás kiválasztásához.
műsortípusnak megfelelő műsort, akkor a kijelzőn FM: OFF – LV1 – LV2 – LV3 – LV4
kb. 2 másodpercig megjelenik a NOT FOUND MW/LW: OFF – LV1 – LV2
üzenet, majd a tuner visszaáll az eredeti állomásra. A legmagasabb szint beállítása esetén csak a
legjobban fogható állomások hangolhatók be, míg az
PTY lista alacsonyabb szint esetén a gyengébb vételű állomások
kiválasztása is lehetséges.
A PTY listáról részletesebb információk találhatók az
alábbi weboldalon: TA (közlekedési hírek vételének készenléti módja)
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/tech/
CarAudio/PTYhtml 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a közlekedési
hírbemondás készenléti módjának be- vagy
Funkciók beállítása kikapcsolásához.

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü AF (alternatív frekvenciakeresés)
megjelenítéséhez.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az AF funkció
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a be- vagy kikapcsolásához.
menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg
a FUNCTION menü kiválasztásához. NEWS (műsor megszakítása hírekkel)

3 Forgassa el a multifunkciós gombot a funkciók 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a NEWS
kiválasztásához. funkció be- vagy kikapcsolásához.
Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki.
■ MW/LW hullámsáv kiválasztása esetén csak a SEEK (bal/jobb gomb beállítása)

BSM, LOCAL és SEEK funkciók választhatók ki. A készülék balra és jobbra mutató nyílgombjaihoz
funkció rendelhető hozzá.
FM SETTING (FM hangminőség beállítása) Válassza a MAN (kézi hangolás) opciót a kézi felfelé
vagy lefelé hangoláshoz vagy a PCH (programozott
A hangminőség beállítható az FM sávon sugárzott jel csatorna) opciót a programozott csatornák közötti
minőségének megfelelően. átkapcsoláshoz.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a MAN vagy
mód kiválasztásához. PCH opció kiválasztásához.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő
beállítás kiválasztásához.
• STANDARD – Standard beállítás.
• HI-FI – Ez a beállítás előnyben részesíti a kiváló

minőségű sztereó hangzást.
• STABLE – Ez a beállítás előnyben részesíti az

alacsony zajszintű monó hangzást.

7

DEH-X3600UI / 2600UI

CD/CD-R/CD-RW és USB lejátszók MIXTRAX gombbal végezhető műveletek

MTP kapcsolat MIXTRAX mód be-/kikapcsolása

MTP kompatibilis Android eszközök (Android OS 4.0 Csak DEH-X3600UI
vagy fejlettebb verzió) csatlakoztathatók MTP Ez a funkció akkor használható, ha a kiválasztott forrás
kapcsolaton át az USB forrás használatával. Az Android az USB.
eszközök csatlakoztatásához az eszköz tartozékaként Ez a mód nem használható az USB MTP kapcsolat
adott kábelt használja. létrehozásakor.
1 Nyomja meg a 3/MIX gombot a MIXTRAX mód
Megjegyzések be-/kikapcsolásához.
• Ez a funkció nem kompatibilis a MIXTRAX móddal. • A MIXTRAX mód részletesebb leírását lásd a
• Ez a funkció nem kompatibilis a WAV lejátszással.
“MIXTRAX mód jellemzői” részben.
Alapszintű műveletek • A MIXTRAX mód bekapcsolt állapotában nem

CD/CD-R/CD-RW lemezek lejátszása érthető el a hangminőség visszaállítása funkció.

1 Helyezze be a lemezt a betöltőnyílásba (a lemez Kijelző átkapcsolása
címkéje felfelé nézzen).
Szöveges információk kiválasztása
CD/CD-R/CD-RW lemezek kivétele
1 Nyomja meg a DISP gombot az alábbi opciók
1 Nyomja meg a gombot. közötti választáshoz:

Műsorszámok lejátszása az USB tárolóeszközről. CD-DA
• ELAPSED TIME (műsorszám sorszáma és
1 Nyissa ki az USB csatlakozó fedelét.
2 Csatlakoztassa az USB eszközt USB kábel lejátszási idő)
használatával. • CLOCK (forrásnév és óra)
• SPEANA (színképelemző)
Az USB eszközön tárolt fájlok lejátszásának
leállítása CD-TEXT
• TRACK INFO (műsorszám címe/műsorszám
1 Az USB eszköz bármikor lecsatlakoztatható.
előadója/lemez címe)
Mappa kiválasztása • ELAPSED TIME (műsorszám sorszáma és

1 Nyomja meg a 1/ vagy 2/ gombot. lejátszási idő)
• CLOCK (forrásnév és óra)
Műsorszám kiválasztása • SPEANA (színképelemző)
1 Nyomja meg a e vagy f gombot.
Gyorskeresés előre/vissza MP3/WMA/WAV
1 Tartsa lenyomva a e vagy f gombot. • TRACK INFO (műsorszám címe/előadó

• Tömörített audió lejátszásakor nem hallható hang a neve/album címe)
gyors előre- vagy visszacsévélés alatt. • FILE INFO (fájlnév/mappanév)
• ELAPSED TIME (műsorszám sorszáma és
Visszatérés a gyökérkönyvtárba
lejátszási idő)
1 Tartsa lenyomva a BAND/ gombot. • CLOCK (forrásnév és óra)
• SPEANA (színképelemző)
Átkapcsolás a tömörített audió és a CD-DA között
Fájlok/műsorszámok kiválasztása a
1 Nyomja meg a BAND/ gombot. névlistából

Átkapcsolás a memóriaeszközök között 1 Nyomja meg a gombot a
fájlok-/műsorszámok névlistájának aktiváláshoz.
Ha egynél több tömegtár-kompatibilis USB
memóriaeszköz van csatlakoztatva, akkor a lejátszás 2 Használja a multifunkciós gombot a megfelelő
átkapcsolható az eszközök között. fájlnév (vagy mappanév) kiválasztásához.
1 Nyomja meg a BAND/ gombot.
• Maximum 32 különböző memóriaeszköz közötti Fájl vagy mappa kiválasztása

átkapcsolás hajtható végre. 1 Forgassa el a multifunkciós gombot.

Megjegyzés Lejátszás
Ha nem használja az USB tárolóeszközt, akkor ne
feledkezzen meg annak lekötéséről. 1 A fájl vagy műsorszám kiválasztása után nyomja
meg a multifunkciós gombot.

8

DEH-X3600UI / 2600UI

Fájlok (vagy mappák) listájának megtekintése a Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki.
kiválasztott mappában • Az S.RTRV funkció nem érthető el a MIXTRAX

1 A mappa kiválasztása után nyomja meg a mód bekapcsolt állapotában.
multifunkciós gombot.
S.RTRV (hangminőség visszaállítása)
Műsorszám lejátszása a kiválasztott mappából
Automatikusan kiemeli a tömörített audiót és
1 A mappa kiválasztása után tartsa lenyomva a visszaállítja a gazdag hangzást.
multifunkciós gombot. 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő
beállítás kiválasztásához.
Működtetés speciális gombok használatával Részleteket lásd a "Tömörített audió kiemelése és
gazdag hangzás visszaállítása (hangminőség
Lejátszás ismétlési tartományának kiválasztása visszaállítása funkció)" részben.

1 Nyomja meg a 6/ gombot az alábbi opciók iPod
közötti választáshoz:
Alapszintű műveletek
CD/CD-R/CD-RW
• ALL – Összes műsorszám megismétlése iPod lejátszás
• ONE – Az aktuális műsorszám megismétlése
• FLD – Az aktuális mappa megismétlése 1 Nyissa ki az USB csatlakozó fedelét.
2 Csatlakoztassa az iPod eszközt az USB
USB eszközök bemenetre.
• ALL – Összes fájl megismétlése A lejátszás automatikusan elkezdődik.
• ONE – Az aktuális fájl megismétlése
• FLD – Az aktuális mappa megismétlése Műsorszám (fejezet) kiválasztása
1 Nyomja meg a e vagy f gombot.
Műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása
Album kiválasztása
1 Nyomja meg az 5/ gombot a véletlen sorrendű
lejátszás be- vagy kikapcsolásához. 1 Nyomja meg a 1/ vagy 2/ gombot.
A műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása a
kiválasztott ismétlési tartományon belül történik. Gyorskeresés előre/vissza
1 Tartsa lenyomva a e vagy f gombot.
• A véletlen sorrendű lejátszás alatt a f gomb
Megjegyzések
megnyomásával léphet tovább a következő • Az iPod egység nem kapcsolható be vagy ki, ha a

műsorszámra. A e gomb megnyomásakor a vezérlés mód beállítása a CONTROL AUDIO /
CTRL AUDIO.
rendszer elölről indítja az aktuális műsorszám • Az iPod egység csatlakoztatása előtt kösse le a
lejátszását. fejhallgatót.
• A gyújtáskapcsoló OFF pozícióba állítása után két
Lejátszás szüneteltetése perccel az iPod egység is kikapcsol.

1 Nyomja meg a 4/PAUSE gombot a lejátszás MIXTRAX gombbal végezhető műveletek
szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
MIXTRAX mód be-/kikapcsolása
Tömörített audió kiemelése és gazdag hangzás
visszaállítása (hangminőség visszaállítása funkció) Csak DEH-X3600UI
1 Nyomja meg a MIX gombot a MIXTRAX mód
1 Használja a 3/S.Rtrv gombot az alábbi opciók be-/kikapcsolásához.
közötti választáshoz: • A MIXTRAX mód részletesebb leírását lásd a
1 – 2 – OFF (kikapcsolva)
1 jelzi a kis tömörítési arányt, míg 2 a nagy tömörítési “MIXTRAX mód jellemzői” részben.
arányt.
• A kezelőgombok nem használhatók a MIXTRAX Kijelző átkapcsolása

mód bekapcsolt állapotában. Szöveges információk kiválasztása

Funkciók beállítása 1 Nyomja meg a DISP gombot az alábbi opciók
közötti választáshoz:
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü
megjelenítéséhez.

2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg
a FUNCTION menü kiválasztásához.

9

DEH-X3600UI / 2600UI

• TRACK INFO (műsorszám címe/előadó • Ha a CONTROL mód beállítása a CONTROL iPod
neve/album címe) / CTRL iPod, akkor az ismétlődő lejátszás
tartománya azonos lesz a csatlakoztatott iPod
• ELAPSED TIME (műsorszám sorszáma és egységen kiválasztottal.
lejátszási idő)
Kevert sorrendű (shuffle) lejátszás tartománya
• CLOCK (forrásnév és óra)
• SPEANA (színképelemző) 1 Nyomja meg a 5/ gombot az alábbi opciók
közötti választáshoz:
Tallózás a műsorszámok között • SNG – A kiválasztott listában található

1 Nyomja meg a gombot a listakeresés műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása.
kezdőmenüjének megjelenítéséhez. • ALB – A véletlenszerűen kiválasztott albumon

2 Használja a multifunkciós gombot a található műsorszámok egymást követő lejátszása.
kategória/műsorszám kiválasztásához. • OFF – A lejátszás nem véletlen sorrendben

Műsorszám vagy kategória nevének módosítása történik.

1 Forgassa el a multifunkciós gombot. Az összes műsorszám véletlen sorrendű lejátszása
Lejátszási lista — előadó — album — műsorszám — (shuffle all)
podcast — műfaj — zeneszerző — audiobook
1 Nyomja meg a 5/ gombot a kevert sorrendű
Lejátszás lejátszási mód bekapcsolásához.
• A kevert sorrendű lejátszási mód kikapcsolásához
1 A műsorszám kiválasztása után nyomja meg a
multifunkciós gombot. válassza ki az OFF beállítást. Részleteket lásd a
"Véletlen sorrendű lejátszás tartományának
Műsorszámok listájának megtekintése a kiválasztása" részben.
kiválasztott kategóriában
Lejátszás szüneteltetése
1 A kategória kiválasztása után nyomja meg a
multifunkciós gombot. 1 Nyomja meg a 4/PAUSE gombot a lejátszás
szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
Műsorszám lejátszása a kiválasztott kategóriából
Tömörített audió kiemelése és gazdag hangzás
1 A kategória kiválasztása után tartsa lenyomva a visszaállítása (hangminőség visszaállítása funkció)
multifunkciós gombot.
1 Használja a 3/S.Rtrv gombot az alábbi opciók
Keresés a listában ábécé szerint közötti választáshoz:
1 – 2 – OFF (kikapcsolva)
1 A kiválasztott kategória listájának megjelenítésekor 1 jelzi a kis tömörítési arányt, míg 2 a nagy tömörítési
nyomja meg a gombot az ábécé szerinti keresés arányt.
bekapcsolásához.
• Az ábécé szerinti keresés mód a multifunkciós Aktuálisan lejátszás alatt álló
műsorszámhoz társított műsorszámok
gomb kétszeri elforgatásával is aktiválható. lejátszása
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a betűk
kiválasztásához. Az alábbi listákból végezhető a műsorszámok
3 Nyomja meg a multifunkciós gombot az ábécé lejátszása.
szerinti lista megjelenítéséhez. • Az aktuálisan lejátszás alatt álló előadó
• A keresés visszavonásához nyomja meg a
albumlistája.
/DIMMER gombot. • Az aktuálisan lejátszás alatt álló album

Megjegyzések műsorszámlistája.
• Számítógépes alkalmazással (MusicSphere) • Az aktuálisan lejátszás alatt álló műfaj albumlistája.

létrehozott lista is lejátszható. Az alkalmazás 1 Tartsa lenyomva a gombot a társított
letölthető a weboldalunkról. lejátszási mód kiválasztásához.
• A PC alkalmazással (MusicSphere) létrehozott
lejátszási listák rövidített alakban jelennek meg. 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
módosításhoz, majd nyomja meg a kiválasztáshoz.
Működtetés speciális gombok használatával
• ARTIST – Az aktuálisan lejátszás alatt álló előadó
Lejátszás ismétlési tartományának kiválasztása albumának lejátszása.

1 Nyomja meg a 6/ gombot az alábbi opciók • ALBUM – Az aktuálisan lejátszás alatt álló album
közötti választáshoz: valamelyik műsorszámának lejátszása.
• ONE – Az aktuális műsorszám megismétlése
• ALL – A kiválasztott listában található összes • GENRE – Az aktuálisan lejátszás alatt álló műfaj
valamelyik albumának lejátszása.
műsorszám megismétlése
A kiválasztott műsorszám/album lejátszása az aktuális
műsorszám után következik.

10

DEH-X3600UI / 2600UI

Megjegyzések Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki.
• A kiválasztott műsorszám/album lejátszása a
• Az AUDIO BOOK funkció nem áll rendelkezésre,
társított kereséstől eltérő funkció kiválasztásával ha a CONTROL mód beállítása a CONTROL iPod
vonható vissza (pl. gyorskeresés előre és vissza). / CTRL iPod. Lásd a "Fejegység iPod funkcióinak
• A lejátszásra kiválasztott műsorszámtól függően az használata az iPod eszközről" részt.
aktuálisan lejátszás alatt álló műsorszám vége és a
kiválasztott műsorszám/album eleje levágásra AUDIO BOOK (audiobook sebessége)
kerülhet.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
A készülék iPod funkcióinak használata az mód kiválasztásához.
iPod egységről 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a kedvenc
beállítás kiválasztásához.
A készülék iPod funkciói a csatlakoztatott iPod • FASTER – A normál sebességnél gyorsabb
egységről is vezérelhetők.
A CONTROL iPod / CTRL iPod mód nem kompatibilis lejátszás
az alábbi iPod modellekkel. • NORMAL – Normál sebességű lejátszás
• Első generációs iPod nano. • SLOWER – A normál sebességnél lassúbb
• iPod with video
lejátszás
y Nyomja meg a BAND/ gombot a CONTROL
mód bekapcsolásához. S.RTRV (hangminőség visszaállítása)
• CONTROL iPod / CTRL iPod – A fejegység iPod
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő
funkciója a csatlakoztatott iPod egységről beállítás kiválasztásához.
működtethető. Részleteket lásd a "Tömörített audió kiemelése és
• CONTROL AUDIO / CTRL AUDIO – A fejegység gazdag hangzás visszaállítása (hangminőség
iPod funkciója a fejegységről működtethető. visszaállítása funkció)" részben.
Csak DEH-2600UI
A CONTROL mód kiválasztható az iPod gomb A csatlakoztatott eszközre telepített
megnyomásával is. alkalmazás használata

Megjegyzések A fejegység használható az iPhone eszközre vagy
• A CONTROL mód CONTROL iPod / CTRL iPod okostelefonra telepített alkalmazásokkal közvetített
jelfolyamok lejátszására, a műsorszámok vezérlésére,
funkcióra történő átkapcsolásakor a lejátszás vagy egyszerűen csak a jelfolyamok lejátszására.
szünetel. Működtesse az iPod egységet a lejátszás
folytatásához. Fontos
• Az alábbi funkciók akkor is elérhetők a készülékről,
ha a CONTROL mód beállítása a CONTROL iPod A harmadik fél által szolgáltatott appok használata
/ CTRL iPod. személyi azonosítók megadását is igényelheti, akár
— Szüneteltetés felhasználói fiók létrehozásával vagy egyéb módon,
— Gyorskeresés előre/vissza illetve egyes alkalmazások feltétele a térinformatikai
— Műsorszám (fejezet) kiválasztása adatok rendelkezésre állása. A HARMADIK FÉL ÁLTAL
• A hangerő csak a fejegységről állítható be. SZOLGÁLTATOTT ÖSSZES APP A SZOLGÁLTATÓ
KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK, IDE
Funkciók beállítása ÉRTVE A FELHASZNÁLÓI ADATOK GYŰJTÉSÉT ÉS
BIZTONSÁGÁT ÉS AZ ADATVÉDELMI
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü GYAKORLATOT. A HARMADIK FÉL ÁLTAL
megjelenítéséhez. SZOLGÁLTATOTT APPOKHOZ TÖRTÉNŐ
HOZZÁFÉRÉSSEL A FELHASZNÁLÓ ELFOGADJA A
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a SZOLGÁLTATÓ FELTÉTELEIT ÉS ADATVÉDELMI
menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg IRÁNYELVEIT. HA NEM ÉRT EGYET BÁRMELYIK
a FUNCTION menü kiválasztásához. SZOLGÁLTATÓ FELTÉTELEIVEL VAGY NEM JÁRUL
HOZZÁ ADOTT ESETBEN A TÉRINFORMATIKAI
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a funkciók ADATOK HASZNÁLATÁHOZ, AKKOR NE
kiválasztásához. HASZNÁLJA A HARMADIK FÉL ÁLTAL
SZOLGÁLTATOTT APPOT.

Információk a csatlakoztatott egység
kompatibilitásáról

Az alábbiakban részletesen ismertetjük, hogy milyen
aljzatokra van szükség, ha a fejegységgel használni
szeretné az iPhone eszközre vagy az okostelefonra
telepített alkalmazást.

11

DEH-X3600UI / 2600UI

iPhone felhasználók 3 Forgassa el a multifunkciós gombot a funkciók
kiválasztásához.
• Ez a funkció az iPhone és iPod touch eszközökkel Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki.
kompatibilis.
PAUSE (szünet)
• iOS 5.0 vagy fejlettebb operációs rendszer alatt kell
működnie az eszköznek. 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a lejátszás
szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
Megjegyzések
• Olvassa el weboldalunkon a támogatott iPhone és S.RTRV (hangminőség visszaállítása)

okostelefon alkalmazások listáját. 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő
• A Pioneer nem vállal felelősséget a helytelen vagy beállítás kiválasztásához.
1 – 2 – OFF (kikapcsolva)
hibás App-alapú tartalmak miatt bekövetkező 1 jelzi a kis tömörítési arányt, míg 2 a nagy tömörítési
semmilyen eseményért. arányt.
• A támogatott alkalmazások tartalma és
működőképessége az App-szolgáltatók Hangbeállítások
felelőssége.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü
Indítási eljárás iPhone felhasználók részére megjelenítéséhez.

1 Csatlakoztassa az iPhone eszközt az USB 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
bemenetre. menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg
az AUDIO menü kiválasztásához.
2 Kapcsoljon át az APP forrásra.
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a
3 Indítsa el az iPhone eszközre telepített hangbeállító funkciók kiválasztásához.
alkalmazást, majd kezdje el a lejátszást. Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki.
• A FADER opció nem választható ki, ha az SP-P/O
Alapszintű műveletek
MODE beállítása a SUB.W/SUB.W. Részletesebb
Műsorszám kiválasztása leírást lásd a "SP-P/O MODE (hátsó kimenet és
1 Nyomja meg a e vagy f gombot. előkimenet beállítása)" funkció leírásánál.
• A SUB.W és a SUB.W CTRL opciók nem
Gyorskeresés előre és vissza választhatók ki, ha az SP-P/O MODE beállítása a
1 Tartsa lenyomva a e vagy f gombot. REAR/REAR. Részletesebb leírást lásd a "SP-P/O
MODE (hátsó kimenet és előkimenet beállítása)"
Lejátszás szüneteltetése funkció leírásánál.
• A SUB.W CTRL opció nem választható ki, ha a
1 Nyomja meg a BAND/ gombot a lejátszás SUB.W beállítása az OFF. Részletesebb
szüneteltetéséhez vagy folytatásához. információkat lásd a "SUB.W (mélysugárzó
be-/kikapcsolásának beállítása" funkció leírásánál.
Kijelző átkapcsolása • Az SLA beállítás nem érhető el, ha FM forrás van
kiválasztva forrásként.
Szöveges információk kiválasztása
1 Nyomja meg a DISP gombot az alábbi opciók FADER (fader/balansz beállítása)
közötti választáshoz:
• TRACK INFO (műsorszám címe/előadó 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
mód kiválasztásához.
neve/album címe) 2 Forgassa el a multifunkciós gombot az első/hátsó
• APP NAME (alkalmazás neve) hangsugárzó-balansz beállításához.
• ELAPSED TIME (lejátszási idő)
• CLOCK (forrásnév és óra) BALANCE (balansz beállítása)
• SPEANA (színképelemző)
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
Funkciók beállítása mód kiválasztásához.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a bal/jobb
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü hangsugárzó-balansz beállításához.
megjelenítéséhez.
EQ SETTING (hangszínszabályzó előhívása)
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
a FUNCTION menü kiválasztásához. mód kiválasztásához.

12

DEH-X3600UI / 2600UI

2 Forgassa el a multifunkciós gombot a Levágási frekvencia: 50HZ – 63HZ – 80HZ – 100HZ –
hangszínszabályozás kiválasztásához. 125HZ – 160HZ – 200HZ
Kimeneti szint: -24-től +6-ig
POWERFUL (erőteljes) – NATURAL (természetes) – Meredekség: -12 — -24
VOCAL (vokális) – CUSTOM1 (1. egyedi) – CUSTOM2
(2. egyedi) - FLAT (változatlan) – SUPER BASS BASS BOOST (mélyhangok kiemelése)
(szupermély)
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
A hangszín-szabályozási sáv és szint a CUSTOM1 mód kiválasztásához.
vagy CUSTOM2 kiválasztása esetén módosítható. 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a szint
kiválasztásához.
A CUSTOM1 vagy CUSTOM2 beállítás kiválasztása A szint növelésekor vagy csökkentésekor egy 0 és +6
esetén az alábbi eljárást kell végrehajtani. Másik opció közötti érték látható.
kiválasztása esetén a multifunkciós gomb
megnyomásával térhet vissza az előző kijelzőre. HPF SETTING (felüláteresztő szűrő beállítása)

• Külön CUSTOM1 görbe állítható be mindegyik Használja ezt a funkciót, ha csak nagyfrekvenciás
forrásra. Az alábbi forráskombinációk hangokat szeretne hallgatni. Csak a felüláteresztő
automatikusan ugyanazt a beállítást kapják: USB, szűrőre (HPF) beállított frekvenciánál magasabb
iPod és APP (iPhone). frekvenciájú hangok kerülnek a hangsugárzókra.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
• A CUSTOM2 megosztott és közös beállítás az mód kiválasztásához.
összes forrásra. 2 Nyomja meg a multifunkciós gombot az alábbi
opciók közötti választáshoz: Levágási frekvencia –
3 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási Meredekség
mód kiválasztásához. 3 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő
beállítás kiválasztásához.
4 Nyomja meg a multifunkciós gombot az alábbi Levágási frekvencia: OFF – 50HZ – 63HZ – 80HZ –
opciók közötti választáshoz: 100HZ – 125HZ – 160HZ – 200HZ
Meredekség: -12 — -24
Hangszín-szabályozási sáv – Hangszín-szabályozási
szint SLA (hangforrásszint beállítása)

5 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő Ezzel a funkcióval akadályozható meg, hogy a hangerő
beállítás kiválasztásához. drasztikusan változzon a források átkapcsolásakor.
• A beállítások alapja az FM sáv hangerőszintje,
Hangszín-szabályozási sáv: 80HZ – 250HZ – 800HZ –
2.5KHZ – 8KHZ amely változatlan marad.
• Az MW/LW hangerőszint szintén beállítható a
Hangszín-szabályozási szint: +6-tól -6-ig
forrásszint beállítása funkcióval.
LOUDNESS (hangosságszint) • Az alábbi forráskombinációk automatikusan

A hangosságszint kompenzálja kis hangerőn az ugyanazt a beállítást kapják: USB, iPod és APP.
alacsony és magas frekvenciatartományokban 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
előforduló hiányosságokat. mód kiválasztásához.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a forrás
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő hangerejének beállításához.
beállítás kiválasztásához. Beállítási tartomány: +4-tól -4-ig

OFF (kikapcsolva) — LOW (alacsony) — MID Rendszermenü
(közepes) — HIGH (magas)
Fontos
SUB.W (mélysugárzó be-/kikapcsolásának beállítása)
Az energiatakarékos (PW SAVE) mód törlésre kerül, ha
A készülék mélysugárzó-kimenettel van ellátva, amely a gépjármű akkumulátorát lekötik, ezért ezt a módot
be- és kikapcsolható. vissza kell kapcsolni az akkumulátor ismételt
bekötésekor. Az energiatakarékos (PW SAVE) mód
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő kikapcsolt állapotában – a csatlakoztatási módszertől
beállítás kiválasztásához. függően – a készülék áramot vehet fel az
akkumulátorról, ha a gépjármű gyújtáskapcsolója nem
NOR (normál fázis) – REV (fordított fázis) – OFF rendelkezik az ACC állással.
(mélysugárzó kikapcsolva)
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü
SUB.W CTRL (mélysugárzó beállítása) megjelenítéséhez.

Csak a kiválasztott tartománynál alacsonyabb 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
frekvenciák jele vehető le a mélysugárzó kimenetén. menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg
a SYSTEM menü kiválasztásához.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
mód kiválasztásához.

2 Nyomja meg a multifunkciós gombot az alábbi
opciók közötti választáshoz:

Levágási frekvencia – Kimeneti szint – Meredekség

A beállítható értékek villogva láthatók.

3 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő
beállítás kiválasztásához.

13

DEH-X3600UI / 2600UI

3 Forgassa el a multifunkciós gombot a 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az AUX
rendszermenü funkcióinak kiválasztásához. funkció be- vagy kikapcsolásához.

Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki. DIMMER (fénytompítás)
• Az INFO DISPLAY és a BRIGHTNESS funkciók
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a
nem választhatók ki a DEH-2600UI fejegységre. fénytompítás be- vagy kikapcsolásához.
• A MUTE MODE nem választható ki a • A fényerő-szabályozó beállítása a /DIMMER

DEH-X3600Ui fejegységre. gomb lenyomva tartásával is módosítható.

LANGUAGE (többnyelvű megjelenítés) BRIGHTNESS (fényerő beállítása)

Ez a készülék a tömörített audiofájlok szöveges Ezzel a funkcióval állítható be a kijelző fényereje.
információit is meg tudja jeleníteni (beágyazott angol, A BRIGTNESS funkció beállítási tartománya függ attól,
orosz és török nyelv esetén is). hogy a DIMMER funkció be- vagy kikapcsolt állapotban
• Ha a beágyazott nyelv és a kiválasztott nyelv van-e. Részletesebb leírást lásd a "DIMMER
(fénytompítás)" funkció leírásánál.
beállítása nem azonos, akkor nem garantálható a 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
szöveges információk pontos megjelenítése. mód kiválasztásához.
• Előfordulhat, hogy egyes karakterek megjelenítése 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő
nem megfelelő. beállítás kiválasztásához.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő Bekapcsolt DIMMER funkció esetén: 1-től 4-ig.
beállítás kiválasztásához. Kikapcsolt DIMMER funkció esetén: 1-től 5-ig.
ENG (angol) — PYC (orosz) — TUR (török)
MUTE MODE (némítás mód)
CLOCK SET (óra beállítása)
A rendszer hangereje automatikusan némításra vagy
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási lehalkításra kerül, ha némítás funkcióval ellátott
mód kiválasztásához. berendezésről kap jelet a készülék.
2 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítani 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
kívánt óraszegmens kiválasztásához. mód kiválasztásához.
Hour (óra) — Minute (perc) 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő
3 Forgassa el a multifunkciós gombot az óra beállítás kiválasztásához.
beállításához. • MUTE – némítás
• 20dB ATT – Csillapítás (a 20dB ATT beállítás
12H/24H (időmegjelenítés)
hatása erősebb, mint a 10dB ATT beállításé)
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a megfelelő • 10dB ATT – Csillapítás
beállítás kiválasztásához.
12H (12-órás megjelenítés) – 24H (24-órás PW SAVE (energiatakarékos mód)
megjelenítés)
Ezzel a funkcióval csökkenthető az akkumulátorról
INFO DISPLAY (segédinformációk) levett energiaigény.
• A funkció aktivált állapotában csak a forrás
Lehetőség van kiegészítő információk megjelenítésére
az infókijelzőn. bekapcsolása funkció használható.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az
mód megjelenítéséhez. energiatakarékos mód be- vagy kikapcsolásához.
2 Válasszon az alábbi beállítások közül a
multifunkciós gomb elforgatásával Megvilágítás színének kiválasztása
SPEANA – LEVEL METER – SOURCE – CLOCK –
OFF Csak DEH-X3600UI

• A jelszintjelző sáv akkor jelenik meg a SPEANA és Megvilágítás-beállító menü

LEVEL METER kiválasztása esetén, ha a forrás 1 Nyomja meg az MC gombot a főmenü
beállítása a RADIO. megjelenítéséhez.

AUTO-PI (automatikus PI keresés) 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a ILLUMI
funkció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a
A készülék automatikusan meg tudja keresni az azonos kiválasztáshoz.
műsort sugárzó többi állomást, a programozott
állomások behívása esetén is. 3 Forgassa el az MC gombot a funkció
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az Auto PI kiválasztásához.
Seek funkció be- vagy kikapcsolásához. Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki.

AUX (segédbemenet)

Ezt a beállítást akkor kell aktiválni, ha a készülékre
csatlakoztatott segédberendezést szeretné használni.

14

DEH-X3600UI / 2600UI

KEY COLOUR (billentyűzet színének beállítása) 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a ILLUMI
funkció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a
Kiválasztható a készülék kezelőgombjainak színe. kiválasztáshoz.
1 Nyomja meg az MC gombot a beállítás mód
megjelenítéséhez. 3 Forgassa el a multifunkciós gombot a KEY
2 Forgassa el az MC gombot a megvilágítási szín COLOUR vagy DISP COLOUR funkció
kiválasztásához. kiválasztásához. Nyomja meg a gombot a
• Programozott színek (fehértől (WHITE) kékig kiválasztáshoz.

(BLUE)) 4 Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot, amíg
• SCAN (automatikus végigléptetés az összes az egyedi megvilágítási szín beállítása meg nem
jelenik a kijelzőn.
színen)
• CUSTOM (megvilágítás színének egyéni 5 Nyomja meg a multifunkciós gombot az
elsődleges szín kiválasztásához.
beállítása) R (piros) — G (zöld) — B (kék)

DISP COLOUR (kijelző színének beállítása) 6 Forgassa el a multifunkciós gombot a
fényerőszint beállításához.
Kiválasztható a kijelző színe. Beállítási tartomány: 0-tól 60-ig
1 Nyomja meg az MC gombot a beállítás mód ƒ Nem választható egyszerre 20-as alatti szint mind a
megjelenítéséhez.
2 Forgassa el az MC gombot a megvilágítási szín három – R (piros), G (zöld) és B (kék) –
kiválasztásához. színkomponensre.
• Programozott színek (fehértől (WHITE) kékig ƒ Ugyanez a művelet elvégezhető a többi színre is.

(BLUE)) Megjegyzés
• SCAN (automatikus végigléptetés az összes Nem hozható létre az egyedi megvilágítási szín, ha a
SCAN opció van kiválasztva.
színen)
• CUSTOM (megvilágítás színének egyéni MIXTRAX mód jellemzői

beállítása) Csak DEH-X3600UI
A MIXTRAX technológia használható különböző
BOTH COLOUR (billentyűzet és kijelző színének hangeffektek beillesztésére a dalok közé, így a zene
beállítása) nonstop hallgatható vizuális és fényeffektekkel
kiegészítve.
Kiválasztható a gombok és kijelző színe.
1 Nyomja meg az MC gombot a beállítás mód Megjegyzések
megjelenítéséhez. • A fájltól/műsorszámtól függően a hangeffektek
2 Forgassa el az MC gombot a megvilágítási szín
kiválasztásához. hozzáadása nem mindig lehetséges.
• Programozott színek (fehértől (WHITE) kékig • Kapcsolja ki a MIXTRAX módot, ha a vizuális

(BLUE)) effektek zavarják a vezetésben. Lásd a “MIXTRAX
• SCAN (automatikus végigléptetés az összes gombbal végezhető műveletek” részt.

színen) MIXTRAX menü

ILLUMI FX (megvilágítási effekt mód) 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü
megjelenítéséhez.
Ebben a módban megvilágítási effekt látható a kijelzőn,
pl. az ACC tápellátás be-/kikapcsolásakor vagy a CD 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
lemezek behelyezésekor / kivételekor. menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az ILLUMI FX a MIXTRAX menü kiválasztásához.
funkció be- vagy kikapcsolásához.
• A megvilágítási effekt mindig aktiválódik az ACC 3 Forgassa el a multifunkciós gombot a MIXTRAX
mód kiválasztásához.
tápellátás be-/kikapcsolásakor, attól függetlenül, Az alábbiakban ismertetett MIXTRAX funkciók
hogy a ILLUMI FX be- vagy kikapcsolt választhatók ki. Ez a funkció a MIXTRAX mód
állapotban-e. bekapcsolt állapotában használható.

Megjegyzés

A CUSTOM opció kiválasztása esetén az előzőleg
elmentett egyedi szín kerül kiválasztásra.

Megvilágítás színének egyéni beállítása

Egyedi szín is létrehozható mind a KEY COLOUR,
mind a DISP COLOUR beállításokra.

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü
megjelenítéséhez.

15

DEH-X3600UI / 2600UI

SHORT PLAYBCK (rövid lejátszási mód) Kezdeti beállítások menü

Kiválasztható a lejátszási időtartam. 1 Tartsa lenyomva az SRC/OFF gombot a
készülék kikapcsolásához.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
mód kiválasztásához. 2 Tartsa lenyomva az SRC/OFF gombot, amíg a
főmenü meg nem jelenik a kijelzőn.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő
beállítás kiválasztásához. 3 Forgassa el a multifunkciós gombot a
1.0 MIN (1 perc) – 1.5 MIN (1,5 perc) – 2.0 MIN (2 perc) menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg
– 2.5 MIN (2,5 perc) – 3.0 MIN (3 perc) – OFF az INITIAL menü kiválasztásához.
(kikapcsolás)
4 Forgassa el a multifunkciós gombot a kezdeti
FLASH AREA (villogó terület) beállítások kiválasztásához.

Kiválasztható, hogy melyik terület villogjon. Az alábbiakban ismertetett funkciók választhatók ki.

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási FM STEP (FM hangolási lépésköz)
mód megjelenítéséhez.
1 Nyomja meg a multifunkciós gombot az FM
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a használni hangolási lépésköz kiválasztásához.
kívánt beállítás kiválasztásához. 100 (100 kHz) — 50 (50 kHz)

KEY/DISPLAY (gombok és kijelző) – KEY (gombok) – SP-P/O MODE (hátsó kimenet és előkimenet beállítása)
OFF (kikapcsolás)
A készülék hátsó hangsugárzó-kimenete és RCA
• Az OFF státuszban a kijelző színe az "ILLUMI" kimenete használható a szélessávú hangsugárzók vagy
beállításban kiválasztott szín lesz. mélysugárzók csatlakoztatására. Válassza ki a
megfelelő opciót a csatlakoztatáshoz.
FLASH PATTERN (villogási séma) 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási
mód kiválasztásához.
A villogó szín és a speciális MIXTRAX effektek a 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a megfelelő
hangerő és a mélyhangok szintjének módosulásával beállítás kiválasztásához.
változnak. • REAR/SUB.W – Válassza ki ezt a beállítást, ha

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a beállítási szélessávú hangsugárzó van csatlakoztatva a
mód megjelenítéséhez. hátsó hangsugárzó-kimenetre és mélysugárzó van
bekötve az RCA kimenetre.
2 Forgassa el a multifunkciós gombot a használni • SUB.W/SUB.W – Válassza ki ezt a beállítást, ha
kívánt beállítás kiválasztásához. mélysugárzó van közvetlenül csatlakoztatva a
• SOUND LEVEL 1-től SOUND LEVEL 6-ig – hátsó hangsugárzó-kimenetre segéderősítő nélkül
és mélysugárzó van bekötve az RCA kimenetre.
A villogási séma a hangerő szintjétől függ. • REAR/REAR – Válassza ki ezt a beállítást, ha
Válassza ki a használni kívánt módot. szélessávú hangsugárzó van csatlakoztatva a
• LOW PASS 1-től LOW PASS 6-ig – A villogási hátsó hangsugárzó-kimenetre és az RCA
séma a mélyhangok szintjétől függ. Válassza ki a kimenetre.
használni kívánt módot. Ha szélessávú hangsugárzó van csatlakoztatva a
hátsó hangsugárzó-kimenetre és nincs bekötve
• RANDOM 1 – A villogási séma véletlenszerűen semmi az RCA kimenetre, akkor a REAR/SUB.W
változik a SOUND LEVEL és LOW PASS módok vagy REAR/REAR beállítás választható ki.
váltogatásával.

• RANDOM 3 – A villogási séma véletlenszerűen
változik a SOUND LEVEL mód szerint.

• RANDOM 3 – A villogási séma véletlenszerűen
változik a LOW PASS mód szerint.

DISPLAY FX (kijelzőn látható effekt)

A speciális MIXTRAX effektek kijelzése be- vagy
kikapcsolható.

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a használni
kívánt beállítás kiválasztásához.
ON (speciális MIXTRAX effektek megjelenítése) – OFF
(normál kijelzés)

CUT IN FX (kézi átkapcsolás effekt)

A MIXTRAX effektek a műsorszámok kézi
átkapcsolásával kapcsolhatók be vagy ki.

1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a használni
kívánt beállítás kiválasztásához.
ON (be) — OFF (ki)

16

DEH-X3600UI / 2600UI

Rendszermenü Teendők a nem kívánt kijelzések
megjelenésekor
1 Tartsa lenyomva az SRC/OFF gombot a
készülék kikapcsolásához. A nem kívánt kijelzések kikapcsolásához végezze el az
alábbi eljárást.
2 Tartsa lenyomva az SRC/OFF gombot, amíg a
főmenü meg nem jelenik a kijelzőn. 1 Nyomja meg a multifunkciós gombot a főmenü
megjelenítéséhez.
3 Forgassa el a multifunkciós gombot a
menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg 2 Forgassa el a multifunkciós gombot a
a SYSTEM menü kiválasztásához. menüopciók közötti kereséshez, majd nyomja meg
a SYSTEM menü kiválasztásához.
4 Forgassa el a multifunkciós gombot a
rendszermenü funkcióinak kiválasztásához. 3 Forgassa el a multifunkciós gombot a DEMO
Ezzel kapcsolatban további részleteket olvashat a OFF funkció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a
"Rendszermenü" fejezetben. kiválasztáshoz.

AUX forrás használata 4 Forgassa el a multifunkciós gombot a YES
válasz megjelenítéséhez.
1 Csatlakoztassa a sztereó minidugaszt az AUX
bemenetre. 5 Nyomja meg a multifunkciós gombot a
kiválasztáshoz.
2 Nyomja meg az SRC/OFF gombot az AUX forrás
kiválasztásához. Némítás funkció

Megjegyzés Csak DEH-X3600UI
Az AUX forrás csak a segédbemenet bekapcsolt Ez a funkció akkor aktiválódik, ha a fejegységre
állapotában választható ki. Részletesebb információkat némítási móddal rendelkező eszközt csatlakoztatnak.
lásd az "AUX (segédbemenet)" funkció leírásánál. A hang automatikusan némításra kerül, ha a némítási
móddal ellátott eszközzel hívást kezdeményeznek vagy
Kijelző átkapcsolása fogadnak.

Szöveges információk kiválasztása Megjegyzés
A hívás fogadásakor a telefon forrás jelenik meg.
1 Nyomja meg a DISP gombot az alábbi opciók
közötti választáshoz:
• Forrásnév
• Forrásnév és óra

17

DEH-X3600UI / 2600UI

3. FEJEZET: TELEPÍTÉS

Csatlakozások • Ha a rendszerhez külső végerősítő csatlakozik,
ügyeljen arra, hogy a kék/fehér vezetéket ne
Fontos csatlakoztassa az erősítő tápvezetékének
kapcsához. Ennek következménye az akkumulátor
• Ha a készüléket olyan járműbe építik be, melynek lemerülése vagy hibás működés lehet.
gyújtáskapcsolója nem rendelkezik ACC állással,
akkor a készülék piros vezetékét a gyújtáskapcsoló • A fekete vezeték a földelő vezeték. Ezt a vezetéket
működtetésével összekötött csatlakozópontra kell függetlenül kell földelni a többi berendezés
kötni, különben az akkumulátor lemerülhet. (pl. külső teljesítményerősítő) földelő vezetékétől.
Ellenkező esetben a vezeték kilazulásakor a
készülék meghibásodhat vagy tűz keletkezhet.

ACC állás Nincs ACC állás A fejegység bemenetei és kimenetei

• A készüléket az alábbi feltételek betartásával [1] Tápaljzat
használja. Ellenkező esetben tűzeset vagy [2] AUX2 bemenet (3,5 mm-es sztereó aljzat) (csak
meghibásodás fordulhat elő.
DEH-X3600UI)
— A készülék 12 V-os akkumulátorral felszerelt és Ez a dedikált bemenet némítás funkcióval ellátott
negatív testelésű járművekhez készült. eszközök csatlakoztatására használható.
[3] Hátsó kimenet vagy mélysugárzó-kimenet
— A készülékhez az alábbi jellemzőjű [4] Elülső kimenet
hangsugárzók csatlakoztathatók: 50 W [5] Antennabemenet
kimeneti teljesítmény és 4-8 ohm impedancia. [6] Biztosíték (10 A)
[7] Vezetékes távvezérlés bemenete
• A rendszer rövidzárlatának elkerülése érdekében Csatlakoztatható vezetékes távvezérlő-adapter (nem
ügyeljen az alábbi utasítások betartására: tartozék).

— A beszerelés megkezdése előtt kösse le a Kábelek bekötése
negatív akkumulátorkábelt.

— A vezetékeket rögzítse kábelbilinccsel vagy
szigetelőszalaggal. A vezetékek védelme
érdekében csavarjon szigetelőszalagot azokra
a vezetékszakaszokra, amelyek fém részekhez
érhetnek.

— A vezetékeket úgy helyezze el, hogy ne
érhessenek hozzá mozgó alkatrészekhez
(sebességváltó kar, kézifék, ülésbeállító).

— Ne vezesse el a kábeleket a fűtőlevegő kiömlő
nyílásához közel.

— Ne vezesse a sárga vezetéket a motortérbe
vezető furaton át az akkumulátorhoz való
csatlakoztatás céljából.

— A nem csatlakoztatott kábeleket mindig fedje le
szigetelőszalaggal.

— Ne rövidítse meg a vezetékeket.

— Soha ne oldja meg másik berendezés
tápellátását úgy, hogy megbontja a szigetelést
és vezetéket csatlakoztat a megbontott részre.
A vezeték a túlterhelés miatt felmelegedhet.

— Csak a biztosítéktartón előírt jellemzőjű
biztosítékot használjon.

— A hangsugárzó negatív kábelét soha ne
csatlakoztassa a földelésre.

— Soha ne kötözze össze több hangsugárzó
negatív kábeleit.

• Amikor a készülék bekapcsolt állapotban van, a
vezérlőjelek a kék/fehér vezetéken keresztül
kerülnek továbbításra. Csatlakoztassa ezt a kábelt
egy külső végerősítő rendszer-távvezérlőjéhez,
vagy a gépkocsi automatikus antennarelé-vezérlő
csatlakozójához (max. 300 mA, 12 V
egyenfeszültség). Ha az autó szélvédőre szerelt
antennával rendelkezik, akkor csatlakoztassa az
antennaerősítő tápellátásához.

18

DEH-X3600UI / 2600UI

[1] A tápaljzatra Végerősítő (nem tartozék)

[2] A gépjármű típusától függően a (3) és (5) funkciók Végezze el ezeket a csatlakozásokat opcionális erősítő
különbözőek lehetnek. Ilyen esetben kösse össze a használata esetén.
(4) és (5), továbbá a (6) és (3) csatlakozókat.
[1] Rendszer-távvezérlő
[3] Sárga Csatlakoztassa a kék/fehér kábelhez.

Segéd (vagy tartozék) [2] Végerősítő (nem tartozék)
[3] RCA dugaszos kábelek csatlakoztatása (nem
[4] Sárga
tartozék)
Csatlakoztassa a 12 V-os tápaljzatra. [4] Az első kimenetre
[5] Frontsugárzó
[5] Piros [6] A hátsó kimenetre vagy mélysugárzó-kimenetre
[7] Hátsó hangsugárzó vagy mélysugárzó
Tartozék (vagy segéd)
Beszerelés
[6] Piros
Fontos
Csatlakoztassa a gyújtáskapcsolóval vezérelt • A végleges beüzemelés előtt ellenőrizze az összes
aljzatra (12 V DC).
csatlakozást és rendszert.
[7] Mindig az azonos színű vezetékeket • A nem megfelelő alkatrészek használata
csatlakoztassa.
meghibásodást okozhat.
[8] Fekete (földelés) • Ha a beszereléshez furatokat kell készíteni vagy

[9] Kék/fehér módosítani kell valamit a járművön, akkor lépjen
kapcsolatba a legközelebbi viszonteladóval.
Az ISO csatlakozó tűkiosztása különböző az egyes • A készüléket olyan helyre szerelje:
járműtípusokra. Kösse össze a (9) és (11) — ahol nem zavarja vezetőt a vezetésben,
csatlakozót, ha az 5-ös tű antennavezérlő típusú. — nem okoz semmilyen balesetet hirtelen
Egyéb járműtípus esetén soha ne kösse össze a
(9) és (11) csatlakozót. fékezéskor, pl. vészfékezéskor.
• A félvezető lézer túlmelegedés hatására
[10] Kék/fehér
meghibásodhat. Ezért ne helyezze a készüléket a
Csatlakoztassa a végerősítő rendszervezérlő fűtőlevegő kiömlő nyílásához közel.
aljzatára (max. 300 mA, 12 V DC). • 60°-nál nagyobb szögben történő beszerelés
esetén nem garantálható a készülék optimális
[11] Kék/fehér működése.

Csatlakoztassa az automatikus antennavezérlő
aljzatra (max. 300 mA, 12V DC).

[12] Sárga/fekete

Ha a csatlakoztatott készülék némítás funkcióval
van ellátva, akkor kösse össze ezt a vezetéket a
másik készülék Audio Mute vezetékével.
Egyébként ne kösse be az Audio Mute vezetéket.

[13] Hangsugárzó-vezetékek

Fehér: Bal frontsugárzó (+)

Fehér/fekete: Bal frontsugárzó (-)

Szürke: Jobb frontsugárzó (+)

Szürke/fekete: Jobb frontsugárzó (-)

Zöld: Bal hátsó (+) vagy mélysugárzó (+)

Zöld/fekete: Bal hátsó (-) vagy mélysugárzó (-)

Lila: Jobb hátsó (+) vagy mélysugárzó (+)

Lila/fekete: Jobb hátsó (-) vagy mélysugárzó (-)

[14] ISO csatlakozó

Egyes járművek esetén az ISO csatlakozó két
részre van felosztva. Ilyenkor ne feledkezzen meg
arról, hogy mindkét felét be kell kötni.

Megjegyzések • Hagyjon elegendő helyet a hátlap mögött, és
tekerje fel a laza kábeleket, hogy ne zárják le a
• Módosítsa a készülék kezdeti beállításait. szellőző nyílásokat.
Részletesebb leírást lásd a "SP-P/O MODE (hátsó
kimenet és előkimenet beállítása)" funkció
leírásánál.

A készülék monó mélysugárzó-kimenettel van
ellátva.

• 70 W-os (2 Ω) mélysugárzó használata esetén ne
feledkezzen meg a készülék lila és lila/fekete
vezetékeinek bekötéséről. Ne csatlakoztasson
semmit a zöld és zöld/fekete vezetékekre.

19

DEH-X3600UI / 2600UI

DIN beszerelés A készülék kivétele

Ez a készülék első vagy oldalsó DIN beszereléssel 1 Vegye le a keretet.
telepíthető a gépjárműbe. A szereléshez a
kereskedelmi forgalomban kapható alkatrészek [1] Keret
használhatók. [2] Hornyolt fül
• A keret kivétele egyszerűbb, ha az előlapot kioldja.
DIN beszerelés elölről • A keret visszahelyezésekor a hornyolt fül lefelé

1 Helyezze be a készülékházat a műszerfalba. nézzen.
Keskeny helyre történő beszerelés esetén használja a 2 Helyezze be kattanásig mindkét oldalon a
tartozék házat. Ha elég hely áll rendelkezésre, akkor tartozék kihúzókulcsokat a készülékbe.
használja a gépjármű gyári készülékházát. 3 Húzza ki a készüléket a műszerfalból.

2 A készülékház rögzítéséhez hajtsa be a fém
füleket 90°-os szögben csavarhúzó használatával.

1 Műszerfal Az előlap levétele és visszahelyezése
2 Készülékház
■ Ellenőrizze, hogy a készülék stabilan van-e Az előlap levehető a lopás megelőzése érdekében.
Részletesebb információkat lásd az "Előlap levétele a
elhelyezve. Az instabil elhelyezés ugyanis a lopás megelőzése érdekében" részben.
készülék elmozdulását vagy hibás működését
okozhatja,

DIN beszerelés oldalról

1 Válassza ki azt a pozíciót, ahol a tartókonzol
furatai és a fejegység oldalfelülete egy síkba esnek.

2 Rögzítse mindkét oldalon a csavarokat.

[1] Önmetsző csavar (5 mm x 8 mm)
[2] Tartókar
[3] Műszerfal vagy konzol

20

DEH-X3600UI / 2600UI

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Hibaelhárítás CD-lejátszó

A hibajelenséget vastag betűkkel emeljük ki, míg az ERROR-07, 11, 12, 17,30
okot normál betűkkel behúzás nélkül írjuk le. Szennyezett lemez.
A teendőket normál betűkkel és behúzással ismertetjük.
Tisztítsa meg a lemezt.
A kijelző automatikusan visszatér a normál Karcolt lemez.
kijelzésre.
Nem történt semmilyen művelet kb. 30 másodpercig. Cserélje ki a lemezt.

Végezzen el ismét valamilyen műveletet. ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0
Elektromos vagy mechanikai probléma.
Az ismétlési tartomány váratlanul megváltozik.
Az ismétlési tartománytól függően, a kiválasztott Kapcsolja ON és OFF állásba a gyújtást, vagy
tartomány megváltozhat másik mappa vagy műsorszám kapcsoljon át másik forrásra, majd térjen vissza
vagy a gyors előre-/visszakeresés kiválasztásakor. ismét a CD-lejátszóhoz.

Válassza ki ismét a lejátszás ismétlési tartományát. ERROR-15
A behelyezett lemez üres.
Nem sikerült az almappa lejátszása.
Nem lehetséges az almappa kiválasztása, ha az FLD Cserélje ki a lemezt.
(mappa ismétlése) beállítás érvényes.
ERROR-23
Válasszon ki egy másik ismétlési tartományt. Nem támogatott CD-formátum.

A NO XXXX (pl. NO TITLE) üzenet jelenik meg a Cserélje ki a lemezt.
kijelzés módosításakor.
Nincs beágyazott szöveges információ. FORMAT READ
Időnként késleltetés fordul elő a lejátszás indítása és a
Kapcsolja át a kijelzőt vagy indítsa el egy másik hang megszólalása között.
műsorszám / fájl lejátszását.
Várja meg az üzenet eltűnését és ezután megszólal
A készülék hibásan működik. Interferencia fordult a hang.
elő.
Olyan eszközt használ (pl. mobiltelefon), amely hallható NO AUDIO
zavart okozhat. A behelyezett lemez nem tartalmaz lejátszható fájlokat.

Vigye távolabb azt a berendezést, amelyik az Cserélje ki a lemezt.
interferenciát okozza.
SKIPPED
Hibaüzenetek A behelyezett lemez DRM védelemmel ellátott WMA
fájlokat tartalmaz.
Ha a probléma még ekkor is fennáll, akkor lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Pioneer szervizzel. Cserélje ki a lemezt.
A hibajelenséget vastag betűkkel emeljük ki, míg az
okot normál betűkkel behúzás nélkül írjuk le. PROTECT
A teendőket normál betűkkel és behúzással ismertetjük. A behelyezett lemezen található összes fájl DRM
beágyazottsággal rendelkezik.
Közös
Cserélje ki a lemezt.
AMP ERROR
A készülék nem működik vagy a hangsugárzó bekötése USB eszköz / iPod
nem megfelelő; aktiválódott a védőáramkör.
FORMAT READ
Ellenőrizze a hangsugárzó bekötését. Ha a motor Időnként késleltetés fordul elő a lejátszás indítása és a
ki-/bekapcsolása után még mindig megjelenik a hang megszólalása között.
hibaüzenet, akkor lépjen kapcsolatba a
viszonteladóval vagy valamelyik hivatalos Pioneer Várja meg az üzenet eltűnését, és ezután
szervizzel. megszólal a hang.

21

DEH-X3600UI / 2600UI

NO AUDIO Ezután kapcsoljon vissza az USB forrásra.
Nem találhatók műsorszámok az eszközön. iPod hiba.

Másoljon át audiofájlokat az USB tárolóeszközre, Kösse le a kábelt az iPod egységről. Az iPod
majd csatlakoztassa. főmenü megjelenésekor csatlakoztassa ismét az
A csatlakoztatott USB tárolóeszköz biztonsági iPod egységet.
védelemmel van ellátva.
Hajtsa végre az USB tárolóeszközre megadott ERROR-23
utasításokat a biztonsági védelem kiiktatásához. Az USB tárolóeszköz nem FAT12, FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerű.
SKIPPED
A csatlakoztatott USB memória DRM védelemmel Az USB tárolóeszközt a FAT12, FAT16 vagy
ellátott fájlokat tartalmaz. FAT32 fájlrendszerre kell formatálni.

A védett fájlokat a rendszer kihagyja. ERROR-16
Az iPod firmware verzió régi.
PROTECT
A csatlakoztatott USB tárolóeszközön az összes fájl Frissítse az iPod verziót.
DRM kompatibilis. iPod hiba.

Cserélje ki az USB eszközt. Kösse le a kábelt az iPod egységről. Az iPod
főmenü megjelenésekor csatlakoztassa ismét az
N/A USB iPod egységet.
A csatlakoztatott USB eszközt nem támogatja a
készülék. STOP
Nincsenek műsorszámok az aktuális listában.
• Csatlakoztasson a készülékkel kompatibilis USB
tárolóeszközt. Válasszon ki olyan listát, amely tartalmaz
• Kösse le az eszközt, majd cserélje ki egy műsorszámokat.
kompatibilis USB tárolóeszközre.
NOT FOUND
CHECK USB Nincsenek műsorszámok rögzítve.
Az USB csatlakozó vagy az USB kábel rövidre zárt.
Másoljon át műsorszámokat az iPod egységre.
Ellenőrizze, hogy az USB csatlakozó vagy az USB
kábel nem akadt-e bele valamibe vagy nem sérült-e Alkalmazások
meg.
START UP APP
CHECK USB Nem kezdődött még el az alkalmazás futtatása.
A csatlakoztatott USB tárolóeszköz a maximálisan
megengedett áramnál többet fogyaszt. Hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kösse le az USB tárolóeszközt és ne használja. Kezelési útmutató
Forgassa el a gyújtáskapcsolót az OFF, majd az
ACC vagy ON állásba, majd csatlakoztasson Lemez és lejátszó
kompatibilis USB tárolóeszközt. Csak az ábrán látható jelzéssel ellátott CD-lemezeket
használjuk.
CHECK USB
Az iPod megfelelően működik, viszont nem töltődik fel. Használjon 12 cm-es lemezeket.
Csak hagyományos, kerek alakú lemezeket használjon.
Ellenőrizze, hogy az iPod eszköz csatlakozókábele Ne használja az alábbi típusú lemezeket.
nincs-e rövidre zárva (pl. nem akadt-e bele egy
fémtárgyba). Az ellenőrzés után forgassa el a • DualDiscs
gyújtáskapcsolót az OFF, majd az ON állásba, • 8 cm-es lemezeket: ha megpróbálja ezeket a
majd kösse le és csatlakoztassa ismét az iPod
egységet. lemezeket adapterrel használni, akkor annak
következménye a készülék hibás működése lehet.
ERROR-19
Kommunikációs hiba. • Ne használjon speciális alakú lemezeket.

Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét.
– Forgassa el a gyújtáskapcsolót az OFF, majd

az ON állásba.
– Kösse le az USB eszközt.
– Váltson át másik forrásra.

22

DEH-X3600UI / 2600UI

• A CD-betöltő nyílásba csak CD-lemezt szabad iPod beállítások
• iPod egység csatlakoztatása esetén a készülék az
behelyezni.
iPod egység EQ (hangszínszabályzó) beállítását
• Ne használjon olyan lemezeket, amelyeken OFF-ra módosítja az akusztikus hangzás
optimalizálása érdekében. Az iPod egység
repedés, karcolás, görbület vagy sérülés található. lekötésekor az EQ beállítás visszaáll az eredeti
állapotra.
• Csak lezárt CD-R/CD-RW lemezek lejátszása • A készülék használatakor nem kapcsolható ki az
iPod egység ismétlődő lejátszás funkciója.
lehetséges. Az ismétlődő lejátszás funkció automatikusan
Ne érintse meg a lemez írt felületét. átkapcsol az ALL (összes) beállításra az iPod
Amikor nem használja a lemezeket, tartsa tartótokban. egység csatlakoztatásakor.
Tartsa távol a lemezeket közvetlen napsugárzás vagy Az iPod egységen elmentett inkompatibilis szöveg nem
magas hőmérséklet hatásától. jelenik meg a készüléken.
Ne ragasszon címkét vagy ne alkalmazzon
vegyszereket a lemezek felületére. Tömörített audiofájlok kompatibilitása
A szennyeződések CD-lemezről történő eltávolításához, (USB)
törölje át a lemezt puha ruhával a lemez közepétől
kifelé haladva. WMA
Az esetleges páralecsapódás ronthatja a lejátszó
teljesítményét. A készüléket kb. egy órát kell hagyni Fájlkiterjesztés: .wma
állni a melegebb hőmérsékleten. Törölje át a nedves Bitsebesség: 48 kbps – 320 kbps (CBR), 48 kbps – 384
lemezeket puha törlőruhával. kbps (VBR)
A lemezek lejátszása nem lehetséges a lemezjellemzők, Mintavételi gyakoriság: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
lemezformátum, lemezíró alkalmazások, lejátszási Windows Media™ Audio Professional, Lossless,
környezet, tárolási körülmények stb. miatt. Voice/DRM Stream/Stream with video: nem kompatibilis
Az út egyenetlenségei megszakíthatják a CD-lemezek
lejátszását. MP3
A használat előtt olvassa el a lemezek saját útmutatóját.
A lemeztől függően elfordulhat, hogy nem lehetséges a Fájlkiterjesztés: .mp3
lemez behelyezése vagy kivétele. Az ilyen lemezek Bitsebesség: 8 kbps – 320 kbps (CBR), VBR
használata tönkreteheti a berendezést. Mintavételi gyakoriság: 8 kHz-től 48 kHz-ig (32 kHz,
Ne ragasszon címkéket vagy egyéb anyagokat a 44.1 kHz, 48 kHz a kiemeléshez)
lemezre. Kompatibilis ID3 címkeverzió: 1.0,1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (az
ID3 2.x címkeverzió elsőbbséget élvez az 1.x verzióval
• A lemez meggörbülhet, és nem lehetséges a szemben)
M3u lejátszási lista: nem kompatibilis
lejátszása. MP3i (MP3 interaktív), mp3 PRO: nem kompatibilis

• A lejátszás közben leválhat a címke, és nem WAV

vehető ki a lemez. A következmény a készülék Fájlkiterjesztés: .wav
tönkremenetele lehet. Kvantálási bitek: 8 és 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
Mintavételi gyakoriság: 16 kHz – 48 kHz (LPCM), 22.05
USB eszközök kHz – 44.1 kHz (MS ADPCM)

Az USB eszköz nem csatlakoztatható USB hubon át. • Ez a mód nem használható az USB MTP kapcsolat
Kizárólag csak USB tárolóeszköz csatlakoztatható. létrehozásakor.
Rögzítse stabilan az USB eszközt a vezetés alatt. Ne
ejtse le az USB eszközt a padlóra, mivel az beszorulhat Kiegészítő információk
a fék- vagy a gázpedál alá.
Az USB tárolóeszköztől függően az alábbi problémák Csak 32 karakter jeleníthető meg fájlnévként (a
fordulhatnak elő. kiterjesztést is beleszámítva) vagy mappanévként.
• A működés nem mindig egyenletes. A készüléken megjelenített orosz szöveget az alábbi
• A készülék nem mindig ismeri fel a tárolóeszközt. karakterkészlettel kell enkódolni:
• Nem mindig lehetséges a fájlok megfelelő • Unicode (UTF-8, UTF-16)
• A Windows környezetben használt, Unicode
lejátszása.
• A készülék hallható zavart okozhat a rádióhallgatás készlettől eltérő karakterkészletek beállítása az
orosz a többnyelvű beállításban.
közben.

iPod

Ne hagyja az iPod egységet nagyon magas
hőmérsékletű helyen.
Rögzítse stabilan az iPod egységet a vezetés alatt.
Ne ejtse le az iPod egységet a padlóra, mivel az
beszorulhat a fék- vagy a gázpedál alá.

23

DEH-X3600UI / 2600UI

A készülék működése nem mindig megfelelő a WMA • iPod nano (ötödik generációs)
fájlok enkódolására használt alkalmazástól függően. • iPod nano (negyedik generációs)
Kisebb késleltetés fordulhat elő a képadatokkal • iPod nano (harmadik generációs)
beágyazott audiofájlok vagy az USB eszközökön • iPod nano (második generációs)
nagyon sok mappaszinten elmentett audiofájlok • iPod nano (első generációs)
lejátszásának indításakor. • iPhone 5
• iPhone 4S
Lemez • iPhone 4
Lejátszható mappák hierarchiája: maximum nyolc • iPhone 3GS
szintig (ajánlott a maximum két szintű • iPhone 3G
mappaelrendezés). • iPhone
Lejátszható mappák: maximum 99 Az iPod generáció- vagy verziószámától függően egyes
Lejátszható fájlok: maximum 999 funkciók nem használhatók.
Fájlrendszer: ISO 9660 Level 1 és 2, Romeo, Joliet A működtetés módja függhet az iPod szoftververziótól.
Több menetben írt műsorok lejátszása: kompatibilis A Lightning csatlakozós iPod eszközzel rendelkező
Packe Write módú adatátvitel: nem kompatibilis felhasználóknak Lightning / USB kábelt (az iPod eszköz
Az eredeti felvétel műsorszámai között felvett szünetek tartozéka) kell használni.
hosszára tekintet nélkül a tömörített hangfelvételeket A dokkoló aljzattal ellátott iPod eszközzel rendelkező
tartalmazó lemez lejátszásakor a műsorszámok között felhasználóknak CD-IU51 interfészkábelt kell
rövid szünet hallható. használniuk. Részletesebb információkért keresse a
kereskedőt.
USB eszközök A fájlformátum kompatibilitását lásd az iPod egység
használati útmutatójában.
Lejátszható mappák hierarchiája: maximum nyolc Audiobook, Podcast: kompatibilis
szintig (ajánlott a maximum két szintű
mappaelrendezés) FIGYELEM
Lejátszható mappák: maximum 500 A Pioneer nem vállal felelősséget az iPod eszközön
Lejátszható fájlok: maximum 15000 bekövetkezett adatvesztésért még akkor sem, ha az
Másolásvédett fájlok lejátszása: nem kompatibilis adatvesztés a fejegység használata alatt történt.
Particionált USB tárolóeszköz: csak az első partíció
játszható le. Hangfájlok sorrendje
Kisebb késleltetés fordulhat elő az olyan audiofájlok
lejátszásának indításakor, amelyek az USB eszközön A készülék sorszámmal látja el a mappákat. Nincs
nagyon sok mappaszinten vannak elmentve. lehetőség felhasználói mappa-hozzárendelésre.
Példa a mappák elrendezésére
FIGYELEM
• A Pioneer nem garantálja az összes USB 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint

tömegtáreszközre a kompatibilitást, és nem vállal : Mappa
felelősséget a médialejátszókon, okostelefonokon : Tömörített audiofájl
vagy egyéb eszközökön előforduló adatvesztésért. 01 – 05: Mappa sorszáma
• Ne hagyja a lemezeket vagy az USB tárolóeszközt (1) - (6): Lejátszási sorrend
nagyon magas hőmérsékletű helyen.

iPod kompatibilitás

A készülék az alábbi iPod modelleket támogatja.
Modellek és verziók:
• iPod touch (ötödik generációs):
• iPod touch (negyedik generációs):
• iPod touch (harmadik generációs):
• iPod touch (második generációs):
• iPod touch (első generációs):
• iPod classic
• iPod with video
• iPod nano (hetedik generációs)
• iPod nano (hatodik generációs)

24

DEH-X3600UI / 2600UI

Lemez A bevételszerző célú felhasználás külön engedélyhez
kötött. Ezzel kapcsolatban az alábbi weboldalon
A mappa kiválasztásának sorrendje vagy a többi olvasható információ: http://mp3licensing.com.
művelet különbözhet az enkódolástól vagy az író
szoftvertől függően. WMA

USB eszközök A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye az USA-ban és/vagy egyéb országokban.
A lejátszási sorrend megegyezik az USB Ez a termék a Microsoft Corporation tulajdonában álló
tárolóeszközön elmentett műsorok írási sorrendjével. technológiát tartalmazza, és nem használható vagy
A lejátszási sorrend megadásához az alábbi módszer értékesíthető a Microsoft Licensing, Inc. engedélye
javasolt. nélkül.
[1] Hozzon létre olyan fájlnevet, amely tartalmazza a
iPod & iPhone
lejátszási sorrendet (pl., 001xxx.mp3 és
099yyy.mp3). Az iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano és iPod touch
[2] Másolja át ezeket a fájlokat egy mappába. az Apple Inc. USA-ban és a világ egyéb országaiban
[3] Mentse el a fájlokat tartalmazó mappát az USB bejegyzett védjegyei. A Lightning az Apple Inc.
tárolóeszközre. kereskedelmi védjegye.
A rendszerkörnyezettől függően előfordulhat, hogy nem A "Made for iPod" és "Made for iPhone" jelzés azt
adható meg a lejátszási sorrend. jelenti, hogy az elektronikus eszközt kifejezetten az
A hordozható USB lejátszók esetén a sorrend iPod vagy iPhone egység csatlakoztatásához tervezték,
különbözik és függ a lejátszótól. és a fejlesztő tanúsítvánnyal bizonyítja, hogy a szóban
forgó eszköz megfelel az Apple szabványoknak.
Orosz karaktertáblázat Az Apple nem vállal felelősséget az ilyen eszközök
működéséért vagy a törvény által előírt szabványoknak
D: kijelző C: karakter való megfelelőségéért. Ne feledkezzen meg arról, hogy
az iPod vagy iPhone eszköz használata befolyásolhatja
Szerzői jog és védjegyek a vezeték nélküli adatátviteli teljesítményt.

iTunes Android™

Az Apple és az iTunes az Apple Inc. USA-ban és a Az Android a Google Inc. kereskedelmi védjegye.
világ egyéb országaiban bejegyzett védjegyei.
MIXTRAX
MP3
A MIXTRAX a PIONEER CORPORATION
Ez a készülék csak magánhasználatra kapott engedélyt, kereskedelmi védjegye.
tehát kereskedelmi célokra nem használható, illetve az
engedély nem teszi lehetővé pl. élő adásokban való
alkalmazását (azaz jövedelemszerző tevékenységgel
kapcsolatos, illetve műholdas adók, kábelhálózaton
keresztül sugárzott adások és/vagy egyéb médiák általi
alkalmazását). Nem használható interneten, intraneten
és/vagy egyéb hálózaton vagy tartalomszolgáltató
rendszeren keresztüli műsorsugárzásra, többek között
fizetős vagy műsorkérő alkalmazásokra.

25

DEH-X3600UI / 2600UI

Műszaki jellemzők USB
USB standard jellemzők ........USB 2.0, teljes sebességű
Általános jellemzők Maximális áramellátás ............................................... 1 A
Tápfeszültség................................................. 14.4 V DC USB osztály ................................ MSC (tömegtárosztály)
Fájlrendszer................................ FAT12, FAT16, FAT32
(10,8 V – 15,1 V megengedett) MP3 dekódolási formátum ... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Földelési rendszer.................................... negatív típusú WMA dekódolási formátum ..........7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
Maximális áramfogyasztás ....................................10,0 A
Méretek (szél. x mag. x mély.): (2-csatornás audió)
DIN (Windows Media Player)
Beszerelési méret ...............178 mm x 50 mm x 165 mm WAV jelformátum.................. Linear PCM & MS ADPCM
Előlap ....................................188 mm x 58 mm x 15 mm
D (nem tömörített)
Beszerelési méret ...............178 mm x 50 mm x 165 mm
Előlap ....................................170 mm x 46 mm x 16 mm FM tuner
Tömeg ................................................................... 1,0 kg Frekvenciatartomány ............ 87,5 MHz-től 108,0 MHz-ig
Használható érzékenység ................ 9 dBf (0,8 µV/75 Ω,
Audió
Maximális kimeneti teljesítmény.......................50 W x 4, monó, S/N: 30 dB)
Jel-zaj viszony ..............................72 dB (IEC-A hálózat)
70 W x 1/2 Ω (mélysugárzóra)
Folyamatos kimeneti teljesítmény .....................22 W x 4 MW tuner
Frekvenciatartomány ............... 531 kHz-től 1 602 kHz-ig
(50 Hz - 15 000 Hz, 5% THD, 4 Ω terhelés, Használható érzékenység ................ 25 µV (S/N: 20 dB)
mindkét csatorna meghajtva) Jel-zaj viszony ..............................62 dB (IEC-A hálózat)

Terhelési impedancia ........4 Ω (4 Ω – 8 Ω megengedett) LW tuner
Előkimenet maximális kimeneti szintje ....................2,0 V Frekvenciatartomány .................. 153 kHz-től 281 kHz-ig
Hangosságszint........ +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz) Használható érzékenység ................ 28 µV (S/N: 20 dB)
Jel-zaj viszony ..............................62 dB (IEC-A hálózat)
(hangerő: -30 dB)
5-sávos grafikus hangszínszabályzó: Megjegyzés
Frekvencia...........80 Hz/ 250 Hz/ 800 Hz/ 2.5 kHz/ 8kHz Fenntartjuk a jogot a fenti műszaki adatok és a kivitel
Szabályozási tartomány ............. ±12 dB (2 dB-es lépés) előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Mélysugárzó (monó):
Frekvencia..........................50 Hz/ 63 Hz/ 80 Hz/ 100 Hz

/ 125 Hz/ 160 Hz/ 200 Hz
Meredekség ................................. -12 dB/oct, -24 dB/oct
Erősítés ................................................... +6 dB – -24 dB
Fázis ...................................................... Normál/fordított

CD-lejátszó
Rendszer.....................Kompakt lemezes audiorendszer
Használható lemezek ............................. Kompakt lemez
Jel-zaj viszony........................................... 94 dB (1 kHz)

(IEC-A hálózat)
Csatornák száma ...........................................2 (sztereó)
MP3 dekódolású formátum .........................MPEG-1 &2,

Audio Layer 3
WMA dekódolási formátum .............. Verzió: 7, 7.1, 8 , 9,

10, 11, 12 (2-csatornás audió)
(Windows Media Player)

WAV jelformátum ................. Linear PCM & MS ADPCM
(nem tömörített)

26


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Tau Omega 2019
Next Book
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998