The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2020-01-29 11:11:19

Marantz PM7000N CZ

Marantz PM7000N CZ

Integrovaný síťový receiver

PM7000N

Manuál
uživatele

Obsah

OBSAH

OBSAH....................................................................................................................................................................... 2

Příslušenství.............................................................................................................................................................. 5
Vložení baterií...............................................................................................................................................................5
Provozní dosah dálkového ovladače...........................................................................................................................6

Charakteristiky.......................................................................................................................................................... 6
Vysoce kvalitní zvuk .....................................................................................................................................................6
Vysoký výkon ................................................................................................................................................................7

Jednotlivé části - názvy a funkce .............................................................................................................................. 9
Přední panel .................................................................................................................................................................9
Zadní panel................................................................................................................................................................ 10
Dálkový ovladač ........................................................................................................................................................ 11
DO - ovládání CD přehrávače ................................................................................................................................... 13

PŘÍPOJKY ................................................................................................................................................................ 15

Kabely použité pro připojení ................................................................................................................................... 15

Instalace reproduktorů ........................................................................................................................................... 16
Připojení reproduktorových kabelů .......................................................................................................................... 16
Připojení subwooferu ................................................................................................................................................ 17
Připojení reproduktorů.............................................................................................................................................. 17

Připojení přehrávacího zařízení............................................................................................................................... 18

Připojení záznamového zařízení ............................................................................................................................. 18

Připojení zařízení s digitálními audio výstupními konektory ................................................................................... 19

Připojení USB paměťového zařízení do USB portu ................................................................................................. 20

Připojení k domácí síti (LAN) ................................................................................................................................... 21
Kabelová síť LAN ....................................................................................................................................................... 21
Bezdrátové LAN připojení (WLAN) ............................................................................................................................ 22

Připojení zařízení s konektory REMOTE CONTROL.................................................................................................. 23
Operace ovládání pomocí dálkového ovladače bez vizuálního kontaktu.............................................................. 23
Vzdálené připojení audio komponentů Marantz ..................................................................................................... 23

Připojení síťové šňůry.............................................................................................................................................. 24
PŘEHRÁVÁNÍ ........................................................................................................................................................... 25

Základní operace .................................................................................................................................................... 25
Zapnutí napájení ....................................................................................................................................................... 25
Přepnutí napájení do pohotovostního režimu (STANDBY)...................................................................................... 25
Volba vstupu/zdroje.................................................................................................................................................. 26
Nastavení hlasitosti .................................................................................................................................................. 26
Dočasné utlumení zvuku (Muting) ........................................................................................................................... 26

Poslech internetového rádia................................................................................................................................... 27

2

Obsah

Poslech internetového rádia .................................................................................................................................... 28

Přehrávání souborů uložených PC nebo NAS ......................................................................................................... 29
Přehrávání souborů uložených PC nebo NAS.......................................................................................................... 30

Přehrávání z USB paměťového zařízení.................................................................................................................. 31
Přehrávání souborů uložených na USB paměťovém zařízení................................................................................. 32

Poslech hudby z Bluetooth zařízení ........................................................................................................................ 33
Poslech hudby z Bluetooth zařízení ......................................................................................................................... 34
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth.................................................................................................................. 34
Obnovení připojení zařízení Bluetooth k této jednotce........................................................................................... 35

Získání HEOS App ................................................................................................................................................... 36
HEOS Account ........................................................................................................................................................... 36
Přehrávání ze streamovaných hudebních služeb ................................................................................................... 37
Poslech stejné hudby ve více místnostech.............................................................................................................. 39

Přehrávání digitálního vstupu ................................................................................................................................. 41

Funkce AirPlay ........................................................................................................................................................ 42
Přehrávání skladeb z Vašeho iPhone, iPod touch nebo iPad................................................................................. 42
Přehrávání hudby iTunes touto jednotkou .............................................................................................................. 43
Přehrávejte skladbu z Vašeho iPhone, iPod touch nebo iPad na více synchronizovaných zařízeních (AirPlay 2)
................................................................................................................................................................................... 43

Funkce Spotify Connect .......................................................................................................................................... 44
Přehrávání hudby Spotify touto jednotkou .............................................................................................................. 44

Komfortní funkce .................................................................................................................................................... 45
Přidání k HEOS Favorites.......................................................................................................................................... 45
Přehrávání HEOS Favorites ...................................................................................................................................... 45
Vymazání HEOS Favorites......................................................................................................................................... 46
Nastavení barvy zvuku.............................................................................................................................................. 46
Přehrávání v režimu source direct ........................................................................................................................... 46
Změna jasu displeje.................................................................................................................................................. 46
Používání časovače vypnutí...................................................................................................................................... 47
Záznam ...................................................................................................................................................................... 47

NASTAVENÍ.............................................................................................................................................................. 48

Menu map............................................................................................................................................................... 48

Operace menu ........................................................................................................................................................ 50

Vkládání znaků ....................................................................................................................................................... 51
Použití numerických tlačítek..................................................................................................................................... 51
Použití kurzorových tlačítek ...................................................................................................................................... 51

Audio ....................................................................................................................................................................... 52
Volume Limit.............................................................................................................................................................. 52
Subwoofer - Filtr dolní propusti ................................................................................................................................ 52

Všeobecně .............................................................................................................................................................. 53

3

Obsah

TV Input...................................................................................................................................................................... 53
IR Control ................................................................................................................................................................... 53
Language ................................................................................................................................................................... 53
Auto-Standby ............................................................................................................................................................. 54
Usage Data ................................................................................................................................................................ 54
Firmware.................................................................................................................................................................... 54
Information ................................................................................................................................................................ 56
Reset.......................................................................................................................................................................... 56

Network................................................................................................................................................................... 57
Network Information ................................................................................................................................................. 57
Network & USB-A....................................................................................................................................................... 57
Wi-Fi ........................................................................................................................................................................... 57
Network Control ........................................................................................................................................................ 57
Friendly Name ........................................................................................................................................................... 58
Connection ................................................................................................................................................................ 58
Settings...................................................................................................................................................................... 59
Diagnostics ................................................................................................................................................................ 60

HEOS Account ......................................................................................................................................................... 61
Nejste přihlášeni... .................................................................................................................................................... 61
Jste přihlášeni... ........................................................................................................................................................ 61

TIPY ......................................................................................................................................................................... 62
VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ ........................................................................................................ 63

Chybová hlášení aktualizace/upgrade ................................................................................................................... 69

Resetování síťových nastavení ............................................................................................................................... 69
PŘÍLOHA.................................................................................................................................................................. 70

Přehrávání USB paměťového zařízení .................................................................................................................... 70

D/A převodník......................................................................................................................................................... 70

Přehrávání zařízení Bluetooth................................................................................................................................. 71

Přehrávání souborů uložených v PC a NAS............................................................................................................. 71

Přehrávání internetového rádia .............................................................................................................................. 72

Funkce Last memory .............................................................................................................................................. 72

Vysvětlení pojmů..................................................................................................................................................... 73

Informace k ochranným známkám ......................................................................................................................... 75

Technická data ....................................................................................................................................................... 76

Rozměry .................................................................................................................................................................. 78

Licence.................................................................................................................................................................... 79

4

Obsah

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Marantz. Pro zajištění správného ovládání výrobku si pečlivě
pročtěte tento Manuál ještě předtím, než začnete výrobek používat. Tento Manuál si po jeho přečtení peč-
livě uložte pro budoucí použití.

Příslušenství

Zkontrolujte, zda jste s výrobkem obdrželi následující:

Stručný návod pro uživatele Bezpečnostní instrukce Opatření týkající se použití Poznámky k příjmu roz-
baterií hlasu

Síťová šňůra Dálkový ovladač - DO Baterie R03/AAA Externí antény pro Blueto-
(RC004PM) oth / Wi-Fi

Vložení baterií

1 Vysuňte víčko bateriového prostoru ve směru šipky a vyjměte je

2 Vložte dvě baterie - dbejte na jejich správnou orientaci (viz označení
uvnitř bateriového prostoru.

3 Vložte zpět víčko bateriového prostoru.

POZNÁMKA!
Zabraňte poškození / vytečení baterií:
- nepoužívejte společně nové a staré baterie;
- nepoužívejte společně dva různé typy baterií.
- pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte baterie;
- pokud dojde k vytečení baterií, pečlivě vyčistěte/vysušte bateriový prostor a vložte nové baterie.

5

Obsah

Provozní dosah dálkového ovladače

Při používání nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání na jednotce.

přibližně 7 m

Charakteristiky

Vysoce kvalitní zvuk

Plně diskrétní zesilovač se zpětnou vazbou
Vlastní zesilovač se zpětnou vazbou Marantz využívající diskrétní komponenty je zabudován do výkonového
zesilovače. Vysokorychlostní zesilovač používá technologii vyvinutou pro zesilovače vyšší třídy.

HDAM®SA3
Tato jednotka obsahuje HDAM®SA3 vyvinuté pro zesilovače vyšší třídy. HDAM®SA3 se používá v obvodech
zesilovače se zpětnou vazbou této jednotky.

Vylepšená dodávka okamžitého proudu
Je dobře známo, že zesilovače se stejnými specifikacemi mohou mít různou kvalitu zvuku. Za tajemství vy-
soké kvality Marantz je považován výkon ovladače reproduktoru. Výkonový zesilovač této jednotky dokáže
dodávat okamžitý proud vyšší než 32 A, čímž poskytuje mocný výkon reproduktorů.

Rozvržení obvodů "short power"
Rozvržení obvodů, které integruje výkonový obvod a výstupní úroveň výkonového zesilovače, se používá ke
zlepšení dodávky okamžitého proudu. Toto rozvržení využívá minimum potřebných vedení s velkým prou-
dem, uspořádaných symetricky nalevo a napravo.

Nově vyvinutý obvod gramofonového ekvalizéru
Pro gramofonový ekvalizér (MM přenoska) je použit nový obvod gramofonového ekvalizéru, vyvinutý pro
PM7000N.

Toroidní transformátor s dvojitým stíněním
Tato jednotka obsahuje toroidní transformátor, vytvářející méně vibrací a nižší rozptylový tok v porovnání s
běžnými transformátory.

Blokový elektrolytický kondenzátor s vysokou kapacitou
Silový obvod výkonového zesilovače obsahuje nový vysokokapacitní (15000 μF) vyvinutý s koncepcí použí-
vanou ve vysokojakostních zesilovačích.

6

Obsah

Podpora pro přehrávání High Quality Audio prostřednictvím USB a sítí
Tato jednotka podporuje přehrávání zvukových formátů s vysokým rozlišením (high resolution) jako jsou na-
příklad soubory DSD (2,8 / 5,6 MHz) a WAV/FLAC/Apple Lossless Audio Codec (ALAC) souborů až do 192
kHz / 24 bit.

Funkce vypnutí periferních obvodů minimalizuje interference vystupujícího audio signálu
S cílem minimalizovat hluk z periferních obvodů, který může způsobovat interference s audio signálem, je
tato jednotka vybavena funkcí pro vypnutí sítě a přehrávání paměťového zařízení USB, Wi-Fi a obvodu Blu-
etooth, stejně jako funkcí pro vypnutí displeje.

Vysoký výkon

Funkce tónové kontroly
Tato jednotka má funkci ovládání tónu pro nastavení bass (nízkých frekvencí) a treble (vysokých frekvencí)
pro vytvoření Vámi požadovaného tónu.

Podporuje množství zařízení s digitálními vstupy
Je vybavena dvěma optickými digitálními vstupy a jedním koaxiálním digitálním vstupem pro připojení tele-
vizorů a dalších zařízení s digitálními vstupy. Tato jednotka má také funkci automatického přehrávání. Když
je zařízení připojené k této jednotce digitálním připojením zapnuto, tato jednotka se automaticky zapne a
přehrává zvuk ze zařízení.

Lze ovládat z dálkového ovladače Vašeho TV
Naučíte-li se infračervený signál dálkového ovladače Vašeho TV, můžete tuto jednotku ovládat pomocí dál-
kového ovladače TV.

Zařízení je vybaveno funkcí AirPlay® a dalšími síťovými funkcemi – internetové rádio apod.
Díky tomu můžete přehrávat širokou škálu programů – včetně poslechu internetového rádia a přehrávání
souborů uložených na Vašem PC. Jednotka rovněž podporuje Apple AirPlay – tím je umožněno streamovat
Vaše hudební soubory (knihovny) z iPhone®, iPad®, iPod touch® nebo iTunes®.

Podporuje bezdrátové audio AirPlay 2®
Synchronizujte více AirPlay 2 kompatibilních zařízení/reproduktorů pro současné přehrávání. Tato jednotka
podporuje AirPlay 2 a vyžaduje iOS 11.4 nebo novější.

Jednoduché bezdrátové spojení se zařízeními Bluetooth
Jednoduchým bezdrátovým připojením Vašeho tabletu, smartphone nebo PC atd. můžete poslouchat hudbu.

Podpora přehrávání Gapless
Přehrávání bez mezer mezi hudebními soubory.
(Pouze pro WAV/FLAC/Apple Lossless/DSD)

Kompatibilita s HEOS App* pro možnost základního ovládání této jednotky pomocí iPad,
iPhone nebo zařízení Android™ (Google, Amazon Kindle Fire)
* Stáhněte si příslušnou aplikaci HEOS pro Vaše zařízení iOS nebo Android. Tato jednotka musí být připojena
ke stejné síti LAN nebo WLAN (Wi-Fi) jako iPad, iPhone nebo Android.

7

Obsah
HEOS poskytuje streamovanou hudbu z Vašich oblíbených online hudebních zdrojů

HEOS bezdrátový multi-room zvukový systém Vám umožňuje užívat si Vaši oblíbenou hudbu – kdekoliv a
kdykoliv v celém Vašem domově. Využitím vaší stávající domácí sítě a aplikace HEOS (dostupná pro zařízení
iOS, Android a Amazon) můžete vyhledávat, listovat a přehrávat hudbu z vaší vlastní hudební knihovny nebo
z množství online streamovacích hudebních služeb.
Pokud je ke stejné síti připojeno několik HEOS zařízení, pak tato HEOS zařízení mohou být seskupena pro
simultánní přehrávání stejné hudby na všech zařízeních, nebo lze na každém zařízení HEOS přehrávat růz-
nou hudbu.
Displej OLED (Organic Light Emitting Diode), který zobrazuj 3 řádky
Vybaven funkcí auto standby mode, která snižuje spotřebu energie

8

Obsah

Jednotlivé části – názvy a funkce

Přední panel

1 Tlačítko napájení

Pro zapnutí/vypnutí (standby) napájení v MAIN ZONE (= místnost, kde je umístěna tato jed-

notka).

2 Indikátor napájení

Svítí následovně v závislosti na statusu napájení:

Nesvítí: Napájení je zapnuto

Červená: Během normálního pohotovostního režimu (když je pro "Auto-Play" nasta-
vení "Off".)

Oranžová: Když je pro "Auto-Play" nastavení "On"
Když je pro "Network control" nastavení "On"

3 INPUT SELECTOR točítko

Slouží pro volbu vstupu/zdroje.

4 Displej OFF indikátor

Svítí, když je displej vypnutý.

5 Displej

Zde se zobrazují různé informace.

6 Kurzorová tlačítka ()

Slouží k volbě položky.

7 Tlačítko Přehrávání / Pauza / ENTER (► / ⏸/ ENTER)

Přehrává a pozastavuje skladby a zadává vybraný obsah.

8 VOLUME točítko

Slouží k nastavení úrovně hlasitosti.

9 PHONES konektor

Slouží pro připojení sluchátek. Po připojení sluchátek do tohoto konektoru jsou vypnuty připo-
jené reproduktory a na výstupech PRE OUT není žádný signál.
Pro vyloučení možnosti poškození sluchu nepoužívejte při poslechu prostřednictvím sluchátek
příliš vysokou hlasitost!

10 SOURCE DIRECT tlačítko/indikátor

Zapnutí/vypnutí režimu source direct.

11 Knoflík pro ovládání Bass

Toto nastavení upravuje úroveň hlasitosti pro Bass.

12 Knoflík pro ovládání Treble

Toto nastavení upravuje úroveň hlasitosti pro Treble.

13 Knoflík Balance

Nastavení vyvážení výstupu hlasitosti mezi levým a pravým reproduktorem.

14 BACK tlačítko

Návrat na předchozí položku.

9

Obsah

15 Senzor dálkového ovládání

Slouží k příjmu signálů z DO.

(11), (12). (13) lze upravit, když je (10) vypnuto (je vypnut režim source direct).

Zadní panel

1 Konektory antén Bluetooth / Wi-Fi

Pokud připojujete jednotku k síti prostřednictvím
WLAN nebo připojujete přenosné Bluetooth zařízení,
připojte zde prutové antény (součást dodávky).
1. Umístěte externí antény Bluetooth/Wi-Fi souměrně

do šroubovacích konektorů na zadním panelu.
2. Otáčením antény zašroubujte až na doraz.
3. Antény natočte tak, aby bylo dosaženo co nejlep-

šího příjmu.

2 DIGITAL AUDIO IN konektor

Pro připojení zařízení vybavených výstupními konektory DIGITAL AUDIO.
Slouží k připojení USB paměťového zařízení (například USB flash disk).

3 NETWORK konektor

Slouží k připojení LAN kabelu, když připojujete jednotku k síti kabelem.

4 SIGNAL GND šroub

Připojení zemnícího vodiče gramofonu.

5 SPEAKERS konektory reproduktorů

Slouží k připojení reproduktorů.

6 REMOTE CONTROL konektory

Používá se pro připojení audio zařízení Marantz, které je kompatibilní s funkcí REMOTE CON-
TROL.

7 AC IN konektor pro síťovou šňůru

Použije se k připojení síťové šňůry

8 AUDIO IN konektory

Pro připojení zařízení vybavených výstupními konektory ANALOG AUDIO.

9 AUDIO OUT konektory

Pro připojení vstupních konektorů záznamového zařízení.

10 PRE OUT konektor

Pro připojení aktivního subwooferu.

10

Obsah

Dálkový ovladač

1 Vysílač signálů dálkového ovládání

Slouží k vysílání signálů z dálkového ovladače.

2 Tlačítka volby vstupu/zdroje

Slouží pro volbu vstupu/zdroje.

3 Systémová tlačítka

Provádí přehrávání spojených operací.

4 Tlačítka volby vstupu/zdroje (INPUT)

Slouží k přepínání vstupních zdrojů.

5 SOURCE DIRECT tlačítko

Zapnutí/vypnutí režimu source direct.

6 INFO tlačítko

Slouží k přepínání informací o skladbě zobrazených na displeji během přehrávání.

7 QUEUE tlačítko

Zobrazuje čekající hudební soubory.

8 ENTER tlačítko

Slouží k potvrzení výběru.

9 Kurzorová tlačítka ()

Slouží k volbě položky.

10 BACK tlačítko

Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

11 Tlačítka čísel / písmen (0 – 9, +10)

Slouží k zadání písmen nebo číslic.

11

Obsah

12 DIMMER tlačítko

Nastavení jasu displeje této jednotky.

13 RANDOM tlačítko ()

Přepnutí na režim přehrávání v náhodném pořadí (RANDOM).

14 Tlačítko napájení (AMP )

Pro zapnutí / vypnutí (STANDBY) jednotky.

15 Tlačítko pro dálkový výběr režimu (REMOTE MODE AMP)

Přepne režim ovládání DO na tuto jednotku.

16 FAVORITES ADD / CALL tlačítka

Umožňuje přidat obsah do “HEOS Favorites” a přidaný obsah vyvolat.

17 Tlačítka VOLUME (▲▼)

Slouží k nastavení úrovně hlasitosti.

18 OPTION tlačítko

Slouží k zobrazení voleb menu na obrazovce TV.

19 MUTE tlačítko ( )

Slouží k dočasnému utlumení zvuku

20 SETUP tlačítko

Slouží k zobrazení menu na obrazovce TV.

21 CLEAR tlačítko

Zruší nastavení.

22 SLEEP tlačítko

Nastavení časovače (SLEEP TIMER).

23 REPEAT tlačítko ( )

Přepnutí na režim opakovaného přehrávání (REPEAT).

12

Obsah

DO - ovládání CD přehrávače

Je možné ovládat CD přehrávač Marantz.

1 Tlačítko napájení (CD )

Pro zapnutí / vypnutí (STANDBY) jednotky.

2 Tlačítko pro dálkový výběr režimu (REMOTE MODE CD)
3 Systémová tlačítka

Tlačítka přeskoku (⏮ / ⏭)
Tlačítko přehrávání/pauza ( / )
Tlačítko zastavení (⏹)
Volba vstupu/zdroje

4 Tlačítka volby vstupu/zdroje (INPUT)
5 SOURCE DIRECT tlačítko

Zapnutí/vypnutí režimu source direct.

6 INFO tlačítko
7 Kurzorová tlačítka ()
8 ENTER tlačítko

Slouží k potvrzení výběru.

9 Tlačítka čísel / písmen (0 – 9, +10)

Slouží k zadání písmen nebo číslic.

13

Obsah

10 BACK tlačítko

Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

11 RANDOM tlačítko ()

Přepnutí na režim přehrávání v náhodném pořadí (RANDOM).

12 MODE tlačítko
13 SETUP tlačítko
14 CLEAR tlačítko
15 SLEEP tlačítko
16 REPEAT tlačítko ( )

POZNÁMKA!
Dálkový ovladač (DO) nemusí správně fungovat s některými produkty.

14

Přípojky

PŘÍPOJKY

POZNÁMKA!
Síťovou šňůru připojte jako poslední - až po provedení VŠECH ostatních přípojek!!!
Síťovou šňůru veďte odděleně od připojovacích (signálových) kabelů! V opačném případě může dojít ke
vzniku šumu.

Kabely použité pro připojení

Obstarejte si potřebné kabely podle zařízení, která chcete připojit.
Reproduktorový kabel
Kabel pro subwoofer
Optický kabel
Koaxiální digitální kabel
Audio kabel
Kabel pro dálkové ovládání

15

Přípojky

Instalace reproduktorů

Stanovte systém reproduktorů v závislosti na počtu použitých reproduktorů a instalujte všechny reproduktory
a subwoofer v místnosti.
Instalace reproduktorů je vysvětlena s použitím tohoto příkladu typické instalace.

Připojení reproduktorových kabelů

Pečlivě zkontrolujte polaritu levého (L) a pravého (R) kanálu a polaritu (+) (červená) a (-) (černá) reproduktorů
připojených k této jednotce a ujistěte se, že kabely jsou připojeny správně.
1. Odstraňte z konce kabelu izolaci v délce asi 10 mm a pak pevně zkruťte drátky jádra kabelu nebo je

opatřete dutinkou.

2. Uvolněte svorku pro připojení kabelu reproduktoru otáčením proti smyslu pohybu hodinových ručiček.

3. Vložte jádro kabelu do otvoru ve svorce reproduktoru.

4. Utáhněte svorku pro připojení kabelu reproduktoru otáčením ve smyslu pohybu hodinových ručiček.

Vidlicový konektor

16

Přípojky

Připojení subwooferu

Pro připojení subwooferu použijte příslušný kabel.

Připojení reproduktorů

17

Přípojky

Připojení přehrávacího zařízení

K této jednotce můžete připojit gramofony, tunery a CD přehrávače.
Tato jednotka je kompatibilní s gramofony osazenými přenoskou MM (moving magnet). Pokud připojujete
tuto jednotku ke gramofonu s přenoskou MC (moving coil). použijte komerčně dostupný MC korekční zesilo-
vač nebo step-up transformátor.
Pokud nastavíte vstupní zdroj této jednotky "PHONO" a náhodně zvýšíte hlasitost BEZ připojeného gramo-
fonu, můžete z reproduktorů slyšet brum.

POZNÁMKA!
Signálová zemnící svorka (SIGNAL GND) této jednotky NENÍ určena pro uzemnění! Tuto svorku použijte ke
snížení případného vysokého šumu při připojení gramofonu. Uvědomte si, že v závislosti na gramofonu může
mít připojení zemnícího vodiče k této svorce opačný efekt = zvýšení šumu! V takovém případě toto připojení
není nutné.

Připojení záznamového zařízení

POZNÁMKA!
Nikdy nezasunujte zkratovací kolíkovou zástrčku do analogových výstupních konektorů (AUDIO OUT RE-
CORDER). V opačném případě může dojít k poškození jednotky.

18

Přípojky

Připojení zařízení s digitálními audio výstupními konektory

Použijte toto připojení k výstupu digitálních audio signálů z této jednotky a převeďte signály pro přehrávání
pomocí D/A převodníku této jednotky.

POZNÁMKA!
Když k této jednotce připojujete TV, vypněte audio výstup interních reproduktorů TV. Podrobnosti viz Manuál
Vašeho TV.
POZNÁMKA!
K jednotce lze připojit pouze signál Linear PCM se vzorkovací frekvencí 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz,
96 kHz, 176.4 kHz, nebo 192 kHz.
Nepřipojujte jiné než PCM signály (jako například Dolby Digital, DTS nebo AAC). Vzniklý šum může poškodit
reproduktory!
Specifikace podporovaných audio formátů
Viz "D/A převodník".

19

Přípojky

Připojení USB paměťového zařízení do USB portu

Instrukce viz "Přehrávání z USB paměťového zařízení".

POZNÁMKA!
Společnost Marantz negarantuje možnost použití nebo napájení veškerých USB paměťových zařízení s touto
jednotkou! Pokud používáte přenosný USB harddisk (HDD) s externím napájením (AC adaptér), použijte
tento dodávaný AC adaptér.

POZNÁMKA!
Připojení USB paměťových zařízení prostřednictvím USB hubu není podporováno.
Tuto jednotku nelze používat propojením USB portu této jednotky s PC prostřednictvím USB kabelu!
Pro připojení USB paměťového zařízení nepoužívejte USB prodlužovací kabel! Mohlo by dojít ke vzniku
interferencí s ostatními zařízeními.

20

Přípojky

Připojení k domácí síti (LAN)

Tuto jednotku lze připojit k domácí síti pomocí kabelového (LAN) nebo bezdrátového (WLAN) připojení.
Jednotku můžete připojit k Vaší domácí síti (LAN) pro možnost různých způsobů přehrávání a ovládání, jak
je popsáno v následujícím.
Přehrávání zvuku po síti – například internetové nebo Váš media server.
Přehrávání streamovaných hudebních služeb
Použití funkce Apple AirPlay
Ovládání této jednotky prostřednictvím sítě
Ovládání s bezdrátovým multi-room zvukovým systémem HEOS
Aktualizace firmware

Pro připojení k internetu kontaktujte vašeho ISP (poskytovatele internetových služeb) nebo speci-
alizovaný obchod s výpočetní technikou.

Kabelová síť LAN

Pro připojení prostřednictvím kabelové sítě (LAN) připojte k této jednotce router pomocí LAN kabelu - viz
následující obrázek.

21

Přípojky

Bezdrátové LAN připojení (WLAN)

Pokud se připojujete k síti bezdrátově (Wi-Fi), připojte externí Bluetooth/Wi-Fi antény na zadním panelu a
postavte je svisle.
Způsob připojení WLAN routeru viz "Nastavení Wi-Fi".

Router s přístupovým bodem

POZNÁMKA!
Pro použití s touto jednotkou se doporučuje router vybavený následujícími funkcemi:
- Vestavěný DHCP server.

Tato funkce automaticky přiřazuje IP adresy na síti LAN.
- Vestavěný 100BASE-TX switch.

Pokud připojujete několik zařízení, doporučuje se použít hub s funkci switche s rychlostí 100 Mbps
nebo vyšší.
Používejte výhradně stíněný kabel STP nebo ScTP LAN (dostupný v obchodech s elektronikou). (doporučuje
se CAT-5 nebo vyšší)
Použití normálních stíněných kabelů LAN se nedoporučuje. Pokud používáte plochý typ kabelu nebo nestí-
něný kabel, ostatní zařízení mohou být ovlivněna šumem.
Pokud používáte tuto jednotku připojenou k síti bez funkce DHCP, proveďte konfiguraci IP adresy atd. v
"Network".
POZNÁMKA!
Typy routerů, které lze použít, závisí na Vašem ISP. Pro podrobnosti kontaktujte Vašeho ISP nebo obchod
s výpočetní technikou.
Tato jednotka není kompatibilní s PPPoE. Pokud Vaše smluvní připojení není nastaveno na použití PPPoE,
budete potřebovat PPPoE kompatibilní router.
Nepropojujte konektor NETWORK této jednotky přímo s LAN portem / konektorem Ethernet vašeho PC!
Některé online služby mohou být zrušeny bez předchozího oznámení!

22

Přípojky

Připojení zařízení s konektory REMOTE CONTROL

Operace ovládání pomocí dálkového ovladače bez vizuálního kontaktu

Ke konektorům REMOTE CONTROL můžete připojit externí IR přijímač k ovládání této jednotky pomocí
dálkového ovladače - bez vizuálního kontaktu. Toto může být potřebné v případě, že jednotka je umístěna
ve skříni/racku nebo na takovém místě, kdy nemůžete dálkový ovladač nasměrovat přímo na jednotku.

Vzdálené připojení audio komponentů Marantz

Signály dálkového ovládání můžete přenášet jednoduše připojením audio zařízení Marantz ke konektorům
REMOTE CONTROL IN/OUT s použitím kabelu dodávaného se zařízením.
Pro možnost využití této funkce nastavte přepínač dálkového ovládání umístěný na zadním panelu připoje-
ného audio komponentu do polohy "EXTERNAL".

23

Přípojky

Připojení síťové šňůry

Pro dokončení a kontrole všech přípojek připojte síťovou šňůru do AC zásuvky.

Síťová zásuvka
(AC 230V, 50/60Hz)

Síťová šňůra (součást dodávky)

24

Přehrávání

PŘEHRÁVÁNÍ

Základní operace

Tlačítka volby
vstupu/zdroje

Zapnutí napájení

1. Stiskněte AMP pro zapnutí napájení této jednotky.
Indikátor napájení se zapne.

POZNÁMKA!
Můžete rovněž přepnout napájení z pohotovostního režimu stisknutím na hlavní jednotce.
Stisknutím tlačítka / můžete zapnout napájení z pohotovostního režimu. Pro zapnutí napájení,
když jednotka je v pohotovostním/standby režimu, můžete stisknout tlačítko volby vstupu (zdroje).

Přepnutí napájení do pohotovostního režimu (STANDBY)

1. Stiskněte AMP .
Jednotka se přepne do režimu STANDBY.

POZNÁMKA!
Můžete rovněž přepnout napájení do pohotovostního režimu stisknutím na hlavní jednotce.
I když je jednotka v režimu STANDBY, některé obvody jsou stále napájeny. Pokud nebudete jednotku
používat delší dobu (dovolená apod.), odpojte napájecí šňůru ze síťové zásuvky.

25

Přehrávání

Volba vstupu/zdroje

1. Stiskněte tlačítko voliče vstupu/zdroje, který chcete přehrávat.
Požadovaný vstup (zdroj) může být zvolen přímo.
POZNÁMKA!
Pokaždé, když stisknete OPT/COAX, přepne se tato jednotka mezi Optical 1, Optical 2 a Coaxial.
Rovněž můžete stisknout INPUT pro volbu vstupu (zdroje).
Požadovaný zdroj (vstup) můžete rovněž zvolit otáčením voliče vstupu INPUT SELECTOR na hlavní
jednotce.

Nastavení hlasitosti

1. Pro nastavení hlasitosti použijte VOLUME ▲▼.
POZNÁMKA!
Hlasitost můžete rovněž nastavit otáčením regulátoru hlasitosti VOLUME na hlavní jednotce.

Dočasné utlumení zvuku (Muting)

1. Stiskněte MUTE .
Na displeji je zobrazeno "Mute".
POZNÁMKA!
Pro zrušení dočasného utlumení proveďte úpravu hlasitosti nebo znovu stiskněte MUTE .

26

Přehrávání

Poslech internetového rádia

Internetové rádio = rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím internetu. Můžete přijímat stanice interneto-
vého rádia z celého světa.
seznam stanic internetového rádia na této jednotce obsahuje databázi služeb poskytovaných službou TuneIn
Radio.
Typy formátů audio a specifikací podporovaných pro přehrávání touto jednotkou jsou následující.
Podrobnosti viz "Přehrávání stanic internetového rádia".

WMA
MP3
MPEG-4 AAC

27

Přehrávání

Poslech internetového rádia

1. Stiskněte tlačítko INTERNET RADIO.
2. Zvolte stanici, kterou chcete přehrávat

Ovládací tlačítka Funkce
Přehrávání / Pauza
/*
Přeskok na předchozí stopu / Přeskok na následující stopu
⏮/⏭*
 Volba položky
ENTER Zadání zvolené položky / přehrávání.
BACK Posun o jednu úroveň nahoru ve hierarchie
FAVORITES CALL Vyvolání z "HEOS Favorites"
FAVORITES ADD Přidání k "HEOS Favorites"
INFO Přepínání jména rádiové stanice a formátu souboru
QUEUE Zobrazuje čekající hudební soubory
* Aktivní při přehrávání Podcast.

POZNÁMKA!
Nezobrazitelné znaky budou nahrazeny "." (tečka). (tečka)

POZNÁMKA!
Databáze rozhlasových stanic může být zastavena nebo jinak znepřístupněna bez oznámení.

28

Přehrávání

Přehrávání souborů uložených PC nebo NAS

Tato jednotka může přehrávat hudební soubory a playlisty (m3u, wpl) z DLNA kompatibilních serverů včetně
PC a NAS zařízení na Vaší síti.
Typy formátů audio a specifikací podporovaných pro přehrávání touto jednotkou jsou následující.
Detaily viz "Přehrávání souborů uložených na PC a NAS".

WMA
MP3
WAV
MPEG-4 AAC
FLAC
Apple Lossless
DSD

29

Přehrávání

Přehrávání souborů uložených PC nebo NAS

Trno postup použijte k přehrávání hudebních souborů nebo playlistů uložených na DLNA serverech na
Vaší domácí síti.

1. Stiskněte MUSIC SERVERS pro přepnutí vstupu/zdroje na "Music Servers".

2. Zvolte název PC nebo NAS (Network Attached Storage) serveru na Vaší síti.

3. Procházejte hudbou uloženou na Vašem PC/NAS a zvolte si to, co chcete přehrát.

POZNÁMKA!
Následně budete dotázáni na to, jak chcete vaši hudbu zařadit do fronty.

Play Now: Vloží položku do fronty za aktuálně přehrávanou stopu a pře-
hrává okamžitě zvolenou položku.
Play Now & Replace Queue:
Play Next: Vymaže frontu a okamžité přehrává zvolenou položku.

Add to End of Queue: Vloží položku do fronty za aktuální stopu a přehraje ji, jakmile
aktuální skladba skončí.

Přidá položku na konec fronty.

4. Pomocí  zvolte "Play Now" nebo "Play Now & Replace Queue" a pak stiskněte ENTER.
Zahájí se přehrávání.

Ovládací tlačítka Funkce
/ Přehrávání / Pauza

⏹ Zastavení
⏮⏭
ENTER Přeskok na předchozí stopu / Přeskok na následující stopu
BACK
REPEAT Vložte zvolenou položku.
Posun o jednu úroveň nahoru ve hierarchie
RANDOM Opakované přehrávání
INFO Přepínání mezi "Single-track repeat" (jedna stopa) a "All-track
QUEUE repeat" (všechny stopy).
Přehrávání v náhodném pořadí
Přepínání jména alba a formátu souboru
Zobrazuje čekající hudební soubory

POZNÁMKA!
Při přehrávání hudebních souborů s Vaším PC nebo NAS připojeným prostřednictvím bezdrátové sítě
(WLAN) může v závislosti na Vašem prostředí WLAN docházet k přerušení zvuku. V takovém případě pou-
žijte kabelové připojení LAN.
Pořadí, v jakém jsou stopy/soubory zobrazovány, závisí na specifikaci serveru. Pokud nejsou stopy/soubory
vzhledem ke specifikaci serveru zobrazovány v abecedním pořad, vyhledávání podle prvního písmena ne-
musí správně fungovat.

30

Přehrávání

Přehrávání z USB paměťového zařízení

Přehrávání hudebních souborů uložených na USB paměťovém zařízení.
Tato jednotka podporuje přehrávání pouze těch USB paměťových zařízení, která odpovídají standardům
"mass storage class".
Tato jednotka je kompatibilní s USB paměťovými zařízeními s formátem souborů "FAT32" nebo "NTFS".
Typy formátů audio a specifikací podporovaných pro přehrávání touto jednotkou jsou následující.
Detaily viz "Přehrávání z USB paměťových zařízení".

WMA
MP3
WAV
MPEG-4 AAC
FLAC
Apple

31

Přehrávání

Přehrávání souborů uložených na USB paměťovém zařízení

1. Vložte USB paměťové zařízení do USB portu zadního panelu.
2. Stiskněte USB pro přepnutí vstupu/zdroje na "USB Music".
3. Zvolte název této jednotky.
4. Listujte hudebními soubory na Vašem USB paměťovém zařízení a zvolte, co chcete přehrávat.

POZNÁMKA!
Následně budete dotázáni na to, jak chcete vaši hudbu zařadit do fronty.

Play Now: Vloží položku do fronty za aktuálně přehrávanou stopu a pře-
hrává okamžitě zvolenou položku.
Play Now & Replace Queue: Vymaže frontu a okamžité přehrává zvolenou položku.
Play Next:
Vloží položku do fronty za aktuální stopu a přehraje ji, jakmile
Add to End of Queue: aktuální skladba skončí.

Přidá položku na konec fronty.

4. Pomocí  zvolte "Play Now" nebo "Play Now & Replace Queue" a pak stiskněte ENTER.
Zahájí se přehrávání.

Ovládací tlačítka Funkce
/ Přehrávání / Pauza

⏹ Zastavení
⏮⏭
 Přeskok na předchozí stopu / Přeskok na následující stopu
ENTER
BACK Volba položky
REPEAT Zadání zvolené položky / přehrávání.
Posun o jednu úroveň nahoru ve hierarchie
RANDOM Opakované přehrávání
INFO Přepínání mezi "Single-track repeat" (jedna stopa) a "All-track
QUEUE repeat" (všechny stopy).
Přehrávání v náhodném pořadí
Přepínání jména alba a formátu souboru
Zobrazuje čekající hudební soubory

POZNÁMKA!

Marantz nepřebírá žádnou odpovědnost jakéhokoli druhu za jakékoli problémy vzniklé v souvislosti s daty
uloženými v USB paměťovém zařízení při používání této jednotky společně s USB paměťovým zařízením.

Když je USB paměťové zařízení připojeno k této jednotce, jednotka načte všechny soubory, které se na něm
nacházejí Načítání může chvíli trvat, pokud USB paměťové zařízení obsahuje velké množství složek a/nebo
souborů.

32

Přehrávání

Poslech hudby z Bluetooth zařízení

Po spárování a připojení Bluetooth zařízení (smartphone, digitální přehrávač, apod,) můžete prostřednictvím
této jednotky poslouchat hudební soubory uložené v těchto zařízeních.
Komunikace je možná v dosahu přibližně 30 m.
POZNÁMKA!
Pro přehrávání hudby z Bluetooth zařízení musí toto zařízení podporovat profil A2DP.

33

Přehrávání

Poslech hudby z Bluetooth zařízení

Pro možnost přehrávání hudby z Bluetooth zařízení musí být toto zařízení nejprve spárováno s touto jednot-

kou.
Jakmile je Bluetooth zařízení jednou spárováno, není nutné nové párování.

1. Stiskněte Bluetooth.
Při prvním přehrávání obsahu prostřednictvím Bluetooth na této jednotce přejde jednotka automaticky
do režimu Bluetooth párování a displeji jednotky se zobrazí hlášení "Bluetooth Pairing Mode".

2. Aktivujte nastavení Bluetooth na vašem Bluetooth zařízení.

3. Jakmile se na displeji Bluetooth zařízení zobrazí seznam nalezených zařízení, zvolte tuto jed-
notku.
Dokud je na displeji jednotky zobrazeno hlášení "Bluetooth Pairing Mode", připojte Bluetooth zařízení.
Připojení proveďte se zařízením Bluetooth umístěným v blízkosti jednotky (přibližně 1 m).

4. Přehrávání hudby pomocí aplikace uložené v Bluetooth zařízení.
Bluetooth zařízení může být rovněž ovládáno pomocí dálkového ovladače této jednotky.

Při následujícím stisknutí tlačítka Bluetooth na DO se tato jednotka automaticky připojí k zařízení Blu-
etooth, které bylo připojeno jako poslední.

Ovládací tlačítka Funkce
/ Přehrávání / Pauza

⏮⏭ Přeskok na předchozí stopu / Přeskok na následující stopu
INFO
Přepínání jména Bluetooth zařízení a názvu alba.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

Spárujte zařízení Bluetooth s touto jednotkou.

1. Aktivujte nastavení Bluetooth na vašem Bluetooth zařízení.

2. Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na DO po dobu nejméně 3 sekund.
Jednotka přejde do režimu párování.

3. Jakmile se na displeji Bluetooth zařízení zobrazí seznam nalezených zařízení, zvolte tuto jed-

notku.
S touto jednotkou je možno spárovat maximálně 8 zařízení Bluetooth. Pokud spárujete další (deváté)
zařízení, bude zaregistrováno na místě nejstaršího registrovaného zařízení.
Do režimu párování můžete přejít rovněž stisknutím tlačítka OPTION, když je zobrazena obrazovka
přehrávání Bluetooth, a volbou "Pairing Mode" ze zobrazeného menu.

POZNÁMKA!
Pro možnost ovládat zařízení Bluetooth prostřednictvím dálkového ovladače této jednotky musí zařízení Blu-

etooth podporovat profil AVRCP.
Dálkové ovládání této jednotky nemusí fungovat se všemi zařízeními Bluetooth.
V závislosti na typu zařízení Bluetooth může z této jednotky vystupovat audio signál s úrovní spojenou s
hlasitostí nastavenou na zařízení Bluetooth.

34

Přehrávání

Obnovení připojení zařízení Bluetooth k této jednotce

Jakmile je párování dokončeno, zařízení Bluetooth může být připojeno k této jednotce - bez provedení jaké-
koliv ovládání na této jednotce.
Tato operace musí být rovněž provedena, když přepnete zařízení Bluetooth na přehrávání.
1. Pokud je zařízení Bluetooth aktuálně připojeno, deaktivujte pro odpojení tohoto zařízení nasta-

vení Bluetooth na tomto zařízení.
2. Aktivujte nastavení Bluetooth na zařízení Bluetooth, které chcete připojit.
3. Zvolte tuto jednotku ze seznamu zařízení zobrazených na displeji Vašeho Bluetooth zařízení.
4. Přehrávání hudby pomocí aplikace uložené v Bluetooth zařízení.
POZNÁMKA!
Pokud je zapnuto napájení a funkce Bluetooth této jednotky, pak se, pokud je připojeno zařízení Bluetooth,
vstupní zdroj automaticky přepne na "Bluetooth".
Jestliže je pro "Network Control" této jednotky nastavení "On" a zařízení Bluetooth je připojeno a přehráváno
na jednotce v pohotovostním režimu, pak se napájení této jednotky zapne automaticky.

35

Přehrávání

Získání HEOS App

Můžete využívat online streamovanou hudbu z aplikace HEOS. V závislosti na geografické lokalitě můžete
volit z mnoha možností.
Stáhněte si HEOS App for iOS pro Android z App Store, Google Play store nebo Amazon Appstore pro
"HEOS".

POZNÁMKA!
Specifikace HEOS App se pro účely vylepšení mohou bez předchozího oznámení lišit.

HEOS Account

Účet HEOS můžete registrovat v "HEOS Account" v menu této jednotky klepnutím na záložku "Music" - ikonu
"Settings" v aplikaci HEOS App.
Co je to účet HEOS?
Účet HEOS je hlavní účet neboli "keychain" pro správu všech vašich hudebních serverů HEOS pod jediným
uživatelským jménem a heslem.
Proč potřebujete účet HEOS?
S účtem HEOS musíte zadat přihlašovací jména a hesla k Vašim hudebním serverům pouze jednou. To
umožňuje snadné a rychlé používání mnoha ovládacích aplikací na různých zařízeních. Přihlásíte se k Va-
šemu účtu HEOS na kterémkoli zařízení a budete mít přístup ke všem vašim asociovaným hudebním služ-
bám, historii přehrávání a playlistům – i když jste na návštěvě u přátel a posloucháte hudbu na jejich HEOS
systému.
Přihlášení k účtu HEOS
Při prvním pokusu o přístup k jakékoli hudební službě budete vyzváni k přihlášení k účtu HEOS z hlavního
menu "Music" aplikace HEOS.
Změna Vašeho účtu HEOS
1. Klepněte na záložku "Music".
2. Zvolte ikonu Settings vlevo nahoře na obrazovce.
3. Zvolte "HEOS Account".
4. Změňte vaši lokalitu, heslo, vymažte Váš účet, nebo se odhlaste z Vašeho účtu.

36

Přehrávání

Přehrávání ze streamovaných hudebních služeb

Hudební služba je online hudební společnost, poskytující přístup k obrovské kolekci hudby zdarma nebo
prostřednictvím placených subskripcí. V závislosti na geografické lokalitě můžete volit z mnoha možností.

POZNÁMKA!
Aplikace a značka HEOS není spojena s žádným výrobcem jakéhokoli mobilního zařízení. Dostupnost hu-
debních služeb se může v jednotlivých regionech lišit. V době koupě nemusí být k dispozici všechny služby.
Některé služby mohou být čas od času přidávány nebo přerušovány na základě rozhodnutí poskytovatelů
hudebních služeb nebo jiných.

Volba místnosti/zařízení

1. Klepněte na záložku "Rooms". Pokud je k dispozici více zařízení HEOS, zvolte "Marantz
PM7000N".

POZNÁMKA! vpravo nahoře pro přepnutí na editační režim. Můžete změnit zobrazený

Klepněte na ikonu tužky
název.

Volba hudební stopy nebo stanic z hudebních zdrojů

1. Klepněte na záložku "Music" a zvolte hudební zdroj.

POZNÁMKA!
Veškeré zobrazené hudební služby NEMUSÍ být dostupné ve Vaší lokalitě!

37

Přehrávání

2. Procházení hudby pro přehrávání.
Po zvolení hudební stopy nebo rozhlasové stanice aplikace automaticky změní obrazovku na "Now
Playing".

POZNÁMKA!
Když jste zvolili hudební stopu pro přehrávání, budete dotázáni na to, jak chcete vaši hudbu zařadit do
fronty.

Play Now: Vloží položku do fronty za aktuálně přehrávanou stopu a pře-
hrává okamžitě zvolenou položku.
Play Now & Replace Queue:
Play Next: Vymaže frontu a okamžité přehrává zvolenou položku.

Add to End of Queue: Vloží položku do fronty za aktuální stopu a přehraje ji, jakmile
aktuální skladba skončí.

Přidá položku na konec fronty.

POZNÁMKA!
Když jste zvolili rozhlasovou stanici, zobrazí se následující položky:

Play Now: Vloží položku do fronty za aktuálně přehrávanou stopu a pře-
Add to HEOS Favorites: hrává okamžitě zvolenou položku.

Přidání k HEOS Favorites.

38

Přehrávání

Poslech stejné hudby ve více místnostech

Systém HEOS je skutečný multi-room audio systém, který automaticky synchronizuje přehrávání audio mezi
několika HEOS zařízeními, takže zvuk přicházející z různých místností je perfektně synchronní a vždycky zní
úžasně! K Vašemu systému HEOS můžete přidat až 32 zařízení HEOS. Můžete připojit nebo seskupit až 16
individuálních zařízení HEOS do skupiny zařízení HEOS, tato zařízení pak fungují jako jediné zařízení HEOS.
Seskupení místností
1. Stiskněte a podržte prst na místnosti, ve které není přehrávána hudba.
2. Zatáhněte ji prstem do místnosti, ve které je přehrávána hudba (označené červeným obrysem)

a uvolněte prst.
3. Dvě místnosti budou seskupeny do skupiny jediného zařízení a bude v nich přehráván perfektně

synchronní zvuk.

Rozdělení místností
1. Stiskněte a podržte prst na místnosti, kterou chcete odebrat ze skupiny.
2. Zatáhněte ji prstem ven ze skupiny a uvolněte prst.

POZNÁMKA!
Nemůžete odebrat první místnost, která zahájila přehrávání hudby před seskupením.

39

Přehrávání
Seskupení všech místností (režim "Party")
Pomocí gesta "pinch" (sevření) můžete jednoduše seskupit 16 místností do režimu "Party".
1. Umístěte dva prsty ne obrazovku přes seznam místností.
2. Tyto dva prsty rychle sevřete a uvolněte.
3. Všechny Vaše místnosti budou seskupeny dohromady a budou přehrávat perfektně synchroni-

zovanou hudbu.

Rozdělení všech místností
Pomocí gesta "spread" (rozevření) můžete jednoduše rozdělit 16 místností a odejít z režimu "Party".
1. Umístěte dva prsty společně na seznam místností.
2. Tyto dva prsty rychle vzájemně rozevřete a uvolněte.
3. Všechny Vaše místnosti budou rozděleny.

40

Přehrávání

Přehrávání digitálního vstupu

1. Proveďte přípravu pro přehrávání.
Zkontrolujte připojení a zapněte tuto jednotku. ("Připojení zařízení s digitálními audio výstupními ko-
nektory")

2. Stiskněte OPT/COAX pro přepnutí vstupu/zdroje na "Optical 1", "Optical 2" nebo "Coaxial".
3. Přehrávejte komponent připojený k této jednotce.

Pokud nelze vzorkovací frekvenci detekovat, zobrazí se hlášení "Signal Unlock".
Hlášení "Unsupported" se zobrazí v případě, že vstupující audio signál není touto jednotkou podporo-
ván.
POZNÁMKA!
Když je v menu nastaveno "TV Input", jednotka se automaticky zapne, když je zapnut TV připojený k této
jednotce, a vstupní zdroj se přepne na "Optical 1", "Optical 2" nebo "Coaxial".
POZNÁMKA!
Nepřipojujte jiné než PCM signály (jako například Dolby Digital, DTS nebo AAC). Vzniklý šum může poškodit
reproduktory!
Specifikace podporovaných audio formátů
Viz "D/A převodník".

41

Přehrávání

Funkce AirPlay

Hudební soubory uložené ve vašem iPhone, iPod touch, iPad nebo iTunes lze přehrávat po síti prostřednic-
tvím této jednotky.

POZNÁMKA!
Po zahájení přehrávání AirPlay bude vstup/zdroj přepnut na "AirPlay".
Přehrávání AirPlay můžete zastavit volbou jiného vstupu/zdroje.
Informace k používání iTunes viz rovněž Nápověda pro iTunes.
Zobrazení se může lišit v závislosti na OS a verzi software.

POZNÁMKA!
Při přehrávání pomocí funkce AirPlay zvuk vystupuje s hlasitostí nastavenou na iPhone, iPod touch, iPad
nebo iTunes. Před zahájením přehrávání musíte snížit hlasitost iPhone, iPod touch, iPad nebo iTunes a
následně nastavit vhodnou úroveň hlasitosti.

Tato jednotka podporuje AirPlay 2.

Synchronizujte více AirPlay 2 kompatibilních zařízení/reproduktorů pro současné přehrávání.

POZNÁMKA!
Tato jednotka podporuje AirPlay 2 a vyžaduje iOS 11.4 nebo novější.

Přehrávání skladeb z Vašeho iPhone, iPod touch nebo iPad

Pokud aktualizujete Váš "iPhone/iPod touch/iPad" na iOS 4.2.1 nebo novější, můžete streamovat hudbu
uloženou ve Vašem "iPhone/iPod touch/iPad" přímo do této jednotky.

1. Připojte Váš iPhone, iPod touch nebo iPad Wi-Fi ke stejné síti jako tuto jednotku.
Podrobnosti viz Manuál Vašeho zařízení.

2. Přehrávejte skladbu na Vašem iPhone, iPod touch nebo iPad.
Ikona AirPlay je zobrazena na displeji iPhone, iPod touch nebo iPad.

3. Klepněte na ikonu AirPlay a zvolte tuto jednotku.

[Příklad] iOS 10 [Příklad] iOS 9

42

Přehrávání

Přehrávání hudby iTunes touto jednotkou

1. Instalujte iTunes 10 nebo novější na Váš Mac nebo Windows PC, připojený ke stejné síti jako
tato jednotka.

2. Spusťte iTunes a klikněte na ikonu AirPlay pro volbu této jednotky.
[Příklad] iTunes

3. Zvolte skladbu a klikněte na PLAY v iTunes.
Zahájí se streamování hudby do této jednotky.
POZNÁMKA!
Pokud je “Network Control” nastaveno na “On”, je možné zapnout tuto jednotku ovládáním iTunes.

Přehrávejte skladbu z Vašeho iPhone, iPod touch nebo iPad na více synchro-
nizovaných zařízeních (AirPlay 2)

Skladby z iPhone, iPod touch nebo iPad s iOS 11.4 nebo novějším lze synchronizovat s více zařízeními
podporovanými AirPlay 2 pro současné přehrávání.
1. Přehrávejte skladbu na Vašem iPhone, iPod touch nebo iPad.

Ikona AirPlay je zobrazena na displeji iPhone, iPod touch nebo iPad.

3. Klepněte na ikonu AirPlay.
Zobrazí se seznam zařízení/reproduktorů, ze kterých lze přehrávat ve stejné síti.
Na pravé straně AirPlay 2 kompatibilních zařízení je zobrazen kroužek.

3. Klepněte na zařízení/reproduktory, které chcete použít.
Je možno zvolit několik zařízení AirPlay 2 kompatibilních zařízení.
Hlasitost lze nastavit pro každé zařízení zvlášť nebo pro všechna synchronizovaná zařízení současně.

43

Přehrávání

Funkce Spotify Connect

Spotify je celosvětově nejpopulárnější streamovací služba. Pokud si předplatíte Spotify Premium, můžete
ovládat Vaše nové reprodukční zařízení pomocí vašeho telefonu nebo tabletu. Protože Spotify je instalována
do Vašeho reprodukčního zařízení, můžete stále přijímat hovory nebo používat jiné aplikace - hudba se nikdy
nezastaví.
Pro informace k nastavení a používání Spotify Connect navštivte webovou stránku www.spotify.com/connect

Přehrávání hudby Spotify touto jednotkou

Předem si stáhněte aplikaci "Spotify App" na Vaše Android nebo iOS zařízení. Pro přehrávání skladeb Spotify
na této jednotce se musíte nejprve zaregistrovat do účtu Spotify Premium.
1. Na zařízení iOS nebo Android nastavte Wi-Fi pro připojení do stejné sítě jako tato jednotka.
2. Spusťte aplikaci Spotify.
3. Přehrávejte skladbu Spotify.
4. Klepněte na na obrazovce přehrávání a zvolte tuto jednotku.

Zahájí se streamování hudby do této jednotky.

44

Přehrávání

Komfortní funkce

V této sekci bude vysvětleno používání funkcí komfortního ovládání, které lze použít pro každý vstup (zdroj).
Řízení operací "HEOS Favorites" je optimalizováno pro aplikaci. Více informací ohledně získání aplikace viz
"Získání HEOS App".

Tlačítka volby
vstupu/zdroje

Přidání k HEOS Favorites

Tato funkce je k dispozici pouze pro streamovaný obsah.
1. Během přehrávání programu stiskněte FAVORITES ADD.

Zobrazí se obrazovka menu voleb (OPTION).
2. Použijte  k volbě "HEOS Favorites", číslo, pod kterým chcete Váš obsah uložit, a poté stisk-

něte ENTER.
POZNÁMKA!
Pro zobrazení možností menu stiskněte během přehrávání obsahu OPTION na DO. Obsah lze také přidat
do “HEOS Favorites” z možností menu.

Přehrávání HEOS Favorites

1. Stiskněte FAVORITES CALL.
Zobrazí se hlášení "HEOS Favorites".

2. Použijte tlačítka  pro volbu obsahu, který chcete přehrávat, a následně stiskněte tlačítko
ENTER.

3. Použijte tlačítka  pro volbu "Play Now", a následně stiskněte tlačítko ENTER.
POZNÁMKA!
Můžete zvolit obsah, který chcete přehrávat z Vašeho HEOS Favorites, stisknutím 0-9 a +10.

45

Přehrávání

Vymazání HEOS Favorites

1. Stiskněte FAVORITES CALL.
Zobrazí se hlášení "HEOS Favorites".

2. Když je zobrazen seznam/obsah HEOS Favorites, pomocí  zvolte položku, kterou chcete
odstranit z HEOS Favorites a pak stiskněte ENTER.

3. Pomocí  zvolte "Remove from HEOS Favorites" a pak stiskněte ENTER.

Nastavení barvy zvuku

1. Stiskněte SOURCE DIRECT pro vypnutí režimu source direct.
Indikátor SOURCE DIRECT zhasne.

2. Otáčejte točítky BASS, TREBLE a BALANCE pro nastavení barvy zvuku.
POZNÁMKA!
Pro vypnutí režimu source direct můžete rovněž stisknout tlačítko SOURCE DIRECT na hlavní jednotce.

Přehrávání v režimu source direct

Signál neprochází obvody pro úpravu tónu (BASS, TREBLE a BALANCE), což má za následek přehrávání
vyšší kvality zvuku.
1. Stiskněte SOURCE DIRECT pro zapnutí režimu source direct.

Indikátor SOURCE DIRECT svítí.
POZNÁMKA!
Pro zapnutí režimu source direct můžete rovněž stisknout tlačítko SOURCE DIRECT na hlavní jednotce.

Změna jasu displeje

Jas displeje můžete nastavit ve 4 úrovních. Vypnutím displeje se sníží šum ovlivňující kvalitu zvuku - tak lze
získat lepší kvalitu přehrávání.
1. Stiskněte DIMMER.

Každým stisknutí tlačítka se jas displeje změní.
POZNÁMKA!
Když je displej vypnut, rozsvítí se indikátor DISPLAY OFF.
Pokud jsou tlačítka ovládána při vypnutém displeji, informace budou zobrazeny pouze dočasně.
Jas displeje je továrně nastaven na nejvyšší.

46

Přehrávání

Používání časovače vypnutí

Můžete nastavit automatický přechod do pohotovostního režimu po uplynutí dané doby. Toto je výhodné při
poslechu před usnutím.
1. Během přehrávání stiskněte SPEEP a zvolte čas.

Indikátor se rozsvítí.
Časovač vypnutí lze nastavit na hodnotu až 90 minut, v krocích po 10 minutách.
Po 5 sekundách je nastavení zadáno a displej se vrátí do stavu, v jakém byl předtím.
Zrušení časovače vypnutí
1. Stiskněte SLEEP pro nastavení "Sleep 1 Off".
Indikátor na displeji zhasne.
POZNÁMKA!
Nastavení Sleep Timer je zrušeno, když jednotka přejde do pohotovostního režimu.
Pro kontrolu zbývající doby do "usnutí" během aktivního časovače stiskněte SPEEP.

Záznam

Audio signály vstupující do této jednotky mohou být přenášeny na externí záznamové zařízení. Při záznamu
zvuku z přehrávacího zařízení připojeného k této jednotce lze zvuk zaznamenat pomocí přehrávacího zaří-
zení připojeného k této
jednotce.
1. Pro zapnutí stiskněte AMP .
2. Stiskněte tlačítko volby vstupu (zdroje) pro volbu vstupu (zdroje), který chcete zaznamenat.

Na displeji se zobrazí zvolený vstup/zdroj.
3. Spustí se záznam.

Informace viz Manuál uživatele poskytnutý záznamovém zařízení.

47

Nastavení

NASTAVENÍ

Menu map

Operace s menu viz následující stránka.
Tato jednotka má implicitně provedena doporučená nastavení. Tuto jednotku si můžete přizpůsobit podle
Vašeho aktuálního systému a Vašich preferencí.

Položka nasta- Podrobnosti Popis
vení
TV Input Toto nastavte, pokud přehráváte zvuk z TV prostřednictvím této jednotky.
IR Control Přiřaďte operace na této jednotce k dálkovému ovladače Vašeho TV. Toto
Vám umožní ovládat tuto jednotku pomocí dálkového ovladače Vašeho
Language TV.
Auto-Standby Nastavení jazyka pro zobrazení menu.
Usage Data Nastavení pohotovostního stavu, když jednotka není používána.
Volba odesílání/neodesílání anonymních dat o používání společnosti Ma-
Firmware rantz.
Nastavte, zda bude/nebude prováděna kontrola aktualizací firmware, ak-
Všeobecně tualizace firmware, a zda budou/nebudou zobrazována hlášení up-
date/upgrade.
Information
Check for Update
Network Reset Auto-Update
Network Information Allow Update
Network & USB-A Upgrade Notification
Add New Feature
Wi-Fi Zobrazení oznámení Zde se rovněž nastavuje, zda při zapnutí napájení
budou nebo nebudou zobrazena oznámení.
Bluetooth Notification Alerts
Check for Notifications
Network Control Zobrazení různých informací o síti.
Zobrazení informací o síti.
Friendly Name Funkce přehrávání ze sítě a USB paměťového zařízení (USB-A) lze zasta-
Connection vit, aby se zabránilo šumu, který ovlivňuje kvalitu zvuku.
Wi-Fi Funkci Wi-Fi lze vypnout s cílem předejít šumu, který ovlivňuje kvalitu
zvuku.
Wired Vypnutím funkce Bluetooth se sníží šum ovlivňující kvalitu zvuku - tak
lze získat lepší kvalitu přehrávání.
Provádí nastavení vypnutí/zapnutí pro síťové funkce v pohotovostním re-
žimu.
Editace názvu zobrazeného na internetu.
Volba způsobu připojení k domácí díti - WLAN nebo LAN.
Pro bezdrátové (funkce Wi-Fi) připojení k síti.
Auto-Scan
Share Wi-Fi setting from an iOS device
WPS Router
Manual
Pro připojení k síti pomocí LAN kabelu.

48

Nastavení

Položka nasta- Podrobnosti Popis
vení
Settings Manuální nastavení IP adresy
HEOS Account DHCP
Quick setup IP Address*1
Subnet Mask*1
Gateway*1
DNS*1
Save

Diagnostics Kontrola připojení k síti.
Physical Connection*2
Router Access
Internet Access

Když je uživatel odhlášen od účtu HEOS

I have a HEOS Account Zvolte pro přihlášení.

Create Account Vytvoření nového účtu HEOS.

Forgot Password Pokud zapomenete heslo, zašleme Vám e-mail s instrukcemi pro reseto-
vání hesla.

Když je uživatel přihlášen k účtu HEOS

Signed in As Zobrazení Vašeho účtu HEOS.

Change Location Změna Vaší lokality.

Change Password Změna Vašeho hesla k účtu HEOS.

Delete Account Vymazání vašeho účtu HEOS.

Sign Out Odhlášení od vašeho účtu HEOS.

--- Provede se nastavení sítě pomocí okna Průvodce (Wizard). Podrobnosti
viz separátní "Rychlý návod pro Start".

*1 Zobrazeno, když pro "DHCP" je nastavení "Off".
*2 Pokud používáte WLAN připojení, zobrazí se "Connection Wireless (Wi-Fi)".

49

Nastavení

Operace menu

1. Stiskněte SETUP.
Na displeji se zobrazí menu.

3. Použijte  pro volbu menu, které chcete nastavit nebo ovládat, a pak stiskněte ENTER.
4. Použijte  pro změnu na požadované nastavení.
5. Stiskněte ENTER pro zadání nastavení.

Pro návrat na předchozí položku stiskněte tlačítko BACK.
Pro opuštění menu stiskněte při zobrazeném menu tlačítko SETUP. Obrazovka se vrátí zpět na nor-
mální obrazovku.

50


Click to View FlipBook Version