The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-28 07:37:17

Behringer BCF2000, BCR2000 HU

Behringer BCF2000, BCR2000 HU

Használati útmutató

1.1-es verzió, 2004. október

BCF2000, BCR2000

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM: FIGYELMEZTETÉS:

Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése A tűzveszély vagy elektromos áramütés
érdekében soha nem vegyük le a berendezés veszélyének elkerülése érdekében, a berendezést
fedőlapját vagy hátlapját. A berendezés belsejében ne érje eső vagy nedvesség hatása.
nincsenek felhasználó által javítható részek;
meghibásodás esetén mindig hívjunk szakembert.

Ez a szimbólum figyelmeztet a Ez a szimbólum figyelmeztet a fontos
burkolaton belüli szigeteletlen üzemeltetési és karbantartási
veszélyes feszültség jelenlétére — utasításokra.
ez a feszültség elég nagy ahhoz, A kézikönyvben található ilyen
hogy áramütést okozhasson. utasításokat mindig tanácsos
elolvasni.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ:

1) Olvassuk el az használati útmutatót.

2) Őrizzük meg a használati útmutatót.

3) Tartsuk be a figyelmeztetéseket.

4) Kövessük az utasításokat.

5) A készüléket ne használjuk víz közelében.

6) A készüléket csak száraz ruhával törölhetjük át.

7) Ne fedjük le a szellőző nyílásokat. Az üzembe helyezést a gyári utasítások szerint
végezzük el.

8) Hagyjunk mindig elegendő távolságot a készülék és fűtőtestek, hőtároló berendezések,
tűzhelyek vagy egyéb hősugárzó berendezések (ideértve az erősítőket is) között.

9) Ne korlátozzuk a polarizált vagy földelt dugaszok biztonságos működését.
A polarizált dugasz két érintkezőcsapja közül az egyik szélesebb mint a másik.

A földelt dugasznak két érintkezőcsapja és egy harmadik földelő villája van.
A széles érintkezőcsap vagy a harmadik villa a saját biztonságunkat szolgálja.
Amennyiben a dugasz nem illik a csatlakozóaljzatba, cseréltessük ki az aljzatot egy
villanyszerelővel.

10) A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy megakadályozható legyen a rálépés vagy a
közelében elhelyezett tárgyak általi kilyukasztás. Különös figyelmet kell szentelni a
vezetékeknek és dugaszoknak, a dugaszolóaljzatoknak és annak a pontnak, ahol a
tápkábel kilép a berendezésből.

2

BCF2000, BCR2000
11) Csak a gyártó által engedélyezett kiegészítőket vagy tartozékokat használhatjuk.
12) Csak a mellékelt, illetve a gyártó által engedélyezett kerekes kocsit, állványt, háromlábú

állványt, oszlopkart és asztalt használhatjuk. Kerekes kocsival történő szállításkor
ügyeljünk arra, hogy a készülékkel megrakott kocsi mozgatása közben nehogy
megbotoljunk.

13) Hosszabb használaton kívüli időszak, illetve villámlásokkal kísért vihar esetén a
berendezés tápkábelét húzzuk ki a csatlakozóaljzatból.

14) A berendezést csak szakember javíthatja. Javításra van szükség, ha a készülék
bármilyen módon (mint például a tápkábel vagy dugasz ) megsérült, a doboz belsejébe
idegen tárgy vagy folyadék került, a berendezést eső vagy túlzott nedvesség hatása
érte, a berendezés működése nem az elvárt vagy a berendezést leejtették.

15) FIGYELEM – A karbantartásra, szervizelésre vonatkozó utasítások csak
szakembereknek szólnak. Az elektromos áramütés kockázatának csökkentése
érdekében kizárólag csak a használati útmutatóban szereplő szervizelési műveleteket
hajtsa végre. A többi szerelési műveletet csak szakember végezheti.

3

BCF2000, BCR2000

ELŐSZÓ

Kedves Vevő!!

Üdvözöljük a BEHRINGER felhasználók táborában, és
köszönjük, hogy a B-CONTROL berendezés beszerzésével
BEHRINGER terméket választott.

Nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem Önt. Az Ön által
választott USB MIDI vezérlőt mérnökeink több hónapig tartó
fáradtságos munkával fejlesztették ki. Mindkét MIDI vezérlő a
rendkívüli rugalmasságának köszönhetően központi
vezérlőegységként használható az USB/MIDI interfész
alkalmazásával, ugyanakkor lehetőség nyílik arra is, hogy csak a
MIDI vezérlő alkalmazásokat használják. Az új B-CONTROL
termékek kifejlesztése nagy és felelősségteljes kihívás volt
részünkre, mivel elsődleges célunk a leendő vevők, felhasználók
és zenészek igényeinek kielégítése volt.

Sokat dolgoztunk a cél elérése érdekében, gyakran éjszaka és hétvégén is. Emellett élveztük is
ezt a munkát. Egy termék kifejlesztése sok embert összehoz, és nagyszerű érzés, amikor
mindenki büszke lehet az eredményre.

Üzleti filozófiánk részét alkotja, hogy örömünket szeretnénk megosztani Önökkel, mivel a
BEHRINGER team legfontosabb résztvevői maguk a vevők. A vevők új termékkel kapcsolatos
javaslatai nagymértékben hozzájárulnak a vállalatunk által elért sikerekhez. Viszonzásul
kifogástalan minőséget garantálunk a szigorú BEHRINGER minőségellenőrzési rendszer
alkalmazásával, nem szólva a kitűnő műszaki és audió jellemzőkről és a kimagaslóan kedvező
árról. Reméljük, hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy Ön kibontakoztathassa kreativitását anélkül,
hogy mélyen a zsebébe kéne nyúlnia.

Gyakran megkérdeznek bennünket, hogyan tudjuk előállítani ezt a kiváló minőséget ilyen
hihetetlenül alacsony áron. A válasz egyszerű: ennek oka maga a vevő! Az elégedett vevők
nagy száma miatt termékeinket olyan mennyiségben tudjuk értékesíteni, hogy jelentős
mértékben csökkenthetők a gyártási és logisztikai költségek. Úgy hisszük, ebből Önöknek kell
hasznot húzni, mivel az Önök sikere a mi sikerünk is!

Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett a sikeres "B-CONTROL" projektben.
Ehhez a sikerhez mindenki személyesen járult hozzá, legyen az tervező vagy bárki a népes
munkacsoportból; és természetesen nem feledkezhetünk meg Önről, mint BEHRINGER
felhasználóról sem.

Kedves barátaim, megéri a fáradtságot!

Köszönettel

Uli Behringer

4

BCF2000, BCR2000

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS ...................................................................................................................................... 6
1.1. TEENDŐK A BERENDEZÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT................................................................. 6
1.1.1. Szállítás ................................................................................................................................ 6
1.1.2. Beindítás............................................................................................................................... 6
1.1.3. Garancia............................................................................................................................... 7
1.2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK........................................................................................................ 7

2. BEVEZETÉS A MIDI RENDSZERBE............................................................................................ 7
2.1. MIDI VEZÉRLÉS KEZDŐKNEK....................................................................................................... 7
2.2. A MIDI SZABVÁNY....................................................................................................................... 9
2.3. MIDI CSATLAKOZÁSOK................................................................................................................ 9
2.4. A MIDI FORMÁTUM ................................................................................................................... 10

3. KEZELŐSZERVEK ÉS CSATLAKOZÁSOK............................................................................. 12
4. MŰKÖDTETÉS ............................................................................................................................... 15

4.1. ÜZEMMÓDOK.............................................................................................................................. 15
4.1.1. USB módok ......................................................................................................................... 16
4.1.2. Stand-alone módok ............................................................................................................. 19

4.2. "PLAY" MÓD MENÜ..................................................................................................................... 23
4.2.1. Preset kiválasztása ............................................................................................................. 23
4.2.2. Presetek másolása/tárolása................................................................................................ 23
4.2.3. Enkódercsoportok másolása............................................................................................... 24

4.3. PROGRAMOZÁS........................................................................................................................... 24
4.3.1. A LEARN funkció................................................................................................................ 24
4.3.2. Programozás az EDIT módban .......................................................................................... 25

4.4. MIDI ÜZENETEK ......................................................................................................................... 30
4.5. A GLOBAL SETUP MENÜ BEÁLLÍTÁSAI....................................................................................... 31
4.6. TOVÁBBI FUNKCIÓK ................................................................................................................... 33
5. FÜGGELÉK ..................................................................................................................................... 35
6. MŰSZAKI JELLEMZŐK................................................................................................................... 37
8. GARANCIA .......................................................................................................................................... 38

5

BCF2000, BCR2000

1. BEVEZETÉS

Üdvözöljük a BEHRINGER felhasználók táborában, és köszönjük, hogy a B-CONTROL
berendezés beszerzésével BEHRINGER terméket választott.
A B-CONTROL berendezés rendkívül rugalmas kezelőfelülete széleskörű alkalmazhatóságot
garantál. A berendezéssel intuitív módon vezérelhető a szekvenszer szoftver (keverőpultokkal,
plug-in alkalmazásokkal és virtuális hangszerekkel). Ugyanakkor MIDI funkciók sokasága áll
rendelkezésre a rack szintetizátorok, általános MIDI hanggenerátorok és effektprocesszorok
vezérlésére. Nem szólva arról, hogy a B-CONTROL kezelése szinte gyerekjáték.
A lehető legnanyobb működtetési biztonság garantálásához a berendezést az audió ipar
legszigorúbb szabványainak alkalmazásával terveztük. A berendezés gyártása az ISO9000
minőségbiztosítási rendszer előírásainak betartásával történt.

A kézikönyv elsődleges célja, hogy minél alaposabban megismerkedhessen a
berendezés vezérlőszerveivel és tökéletesen elsajátítsa az összes rendelkezésre álló
funkciót. A kézikönyvet az alapos áttanulmányozás után tartsa elérhető helyen,
mivel később is szükség lehet rá.

1.1. Teendők a berendezés üzembe helyezése előtt

1.1.1. Szállítás

A B-CONTROL berendezést gyárilag gondosan becsomagoltuk, és a csomagolást úgy
terveztük, hogy az egység védett legyen az esetlegesen előforduló durva bánásmóddal
szemben. Mindamellett javasoljuk a csomag és tartalmának alapos átvizsgálását a szállítás
közben esetleg előforduló fizikai sérülések szempontjából.

Ha az egységen sérülés található semmiképp se küldje vissza a BEHRINGER cég
részére, hanem azonnal értesítse a márkakereskedőt és a szállítócéget, ellenkező
esetben nem garantáljuk a kár megtérítését vagy a berendezés cseréjét. A
szállítással kapcsolatos kárigényeket az áruküldemény címzettjének kell
bejelenteni.

A B-CONTROL berendezés használat és szállítás közbeni optimális védelme
érdekében javasoljuk, hogy azt mindig a tartótáskában helyezze el.

Kérjük, hogy mindig az eredeti csomagolást használja, hogy elkerülhető legyen a
tárolás vagy szállítás alatti rongálódás.

Ne hagyja, hogy a berendezéssel vagy annak csomagolásával gyerekek játszanak
felügyelet nélkül.

A csomagoláshoz használt anyagokat a környezetvédelmi előírások betartása
mellett dobja ki.

1.1.2. Beindítás

Ellenőrizze, hogy a berendezés körül elegendő hely áll-e rendelkezésre a hűtés biztosítására,
továbbá a túlmelegedés elkerülése érdekében semmiképp se helyezze a B-CONTROL
berendezést nagyhőmérsékletű tárgyakra, pl. hősugárzó testekre stb.
A biztonsági követelményeket kielégítő és a berendezés hálózati csatlakoztatására szolgáló
tápegység a B-CONTROL berendezés tartozéka.

6

BCF2000, BCR2000

1.1.3. Garancia

Szánjon időt a jótállási jegy kitöltésére és annak beszerzéstől számított 14 napon belüli
visszajuttatására, hogy biztosított legyen a garanciális kötelezettségek teljesítése. Ugyanakkor
regisztrálhatja magát a világhálón is az alábbi címen: www.behringer.com. A gyártási szám a
berendezés tetején található. Ha a terméket nem regisztrálja, akkor annak következménye a
garanciális kötelezettségek érvénytelenítése lehet.

1.2. Rendszerkövetelmények

USB működtetésre:
A B-CONTROL USB MIDI kompatibilis a WINDOWS XP és MAC OS operációs
rendszerekben. A többi operációs rendszerre is ingyenesen letölthetők a meghajtók,
és a többkészülékes támogatásra új presetek és Windows editor állnak
rendelkezésre a www. behringer.com honlapon.
A BCF2000/BCR2000 stand-alone üzemmódban is üzemeltethető PC nélkül önálló
MIDI vezérlőként. A MIDI-n át végzett szoftveres vezérlés is lehetséges, ha a
számítógép MIDI interfésszel van felszerelve.

2. BEVEZETÉS A MIDI RENDSZERBE

2.1. MIDI vezérlés kezdőknek

A két B-CONTROL berendezés, azaz BCF2000 és BCR2000, alkalmazási lehetőségei
rendkívül széles skálát ölelnek fel. Először szeretnénk néhány magyarázatot adni és példát
bemutatni, hogy segítséget nyújtsunk a MIDI alapismeretek megértéséhez.
Pontosan milyen feladatokat lát el a B-CONTROL berendezés?
Egyszerűen megfogalmazva távvezérlőként működik az összes MIDI berendezésre. A faderek
(csak a BCF2000-re), enkóderek (fokozatmentes forgó potméterek) és billentyűk egy sor
vezérlőfunkció végrehajtására alkalmasak. A paraméterek beszabályozásával külső
berendezések (hardver vagy szoftver) különböző funkcióinak valós idejű vezérlése oldható
meg. Például számos szoftveres keverőpult, hanggenerátor vagy effekt távvezérlése hajtható
végre. Ezekkel a szoftveres alkalmazásokkal a számítógépen valós berendezések
szimulálhatók, amelyek a számítókép monitoron vizuálisan is megjelennek, miközben a
számítógép átveszi azok funkcióit.
Hogyan működik ez a rendszer?
A B-CONTROL berendezés esetén minden egyes vezérlő elemhez MIDI adatok rendelhetők
hozzá; például elvégezhető az úgynevezett "7-es MIDI vezérlő" (CC 07) hozzárendelése, amely
a MIDI berendezés hangerejét a BCF2000/BCR2000 vezérléseinek egyikével állítja be. Ha
eltoljuk/elforgatjuk a B-CONTROL megfelelő potméterét, akkor hallható a fogadó MIDI
berendezés hangerejének változása (feltéve, ha audiokimenetre van csatlakoztatva). Ne
feledkezzünk meg az alábbiról:

A MIDI adatok csak vezérlőadatok, tehát nem tartalmaznak audió információkat!

7

BCF2000, BCR2000

Milyen beállításokat kell elvégeznem? Hol? Hogyan?

A MIDI vezérlőadatok azonosítói, az úgynevezett Control Change vagy CC kódok általában
különálló MIDI paraméterekhez rendelhetők hozzá. Különösen jellemző ez a megoldás a zenei
szoftverekre, például a szoftveres szekvenszerekre, keverőpultokra és hanggenerátorokra,
továbbá az úgynevezett "plug-in"-ekre (az effektberendezések és a hanggenerátorok a
szoftverbe vannak integrálva).

Alapvetően két lehetőség áll rendelkezésre:

Vagy beállítjuk a használni kívánt vezérlőazonosítót a B-CONTROL berendezésen és elküldjük
a vezérelni kívánt szoftvernek, vagy pedig közvetlenül végezzük el a vezérlőadatok beállítását a
MIDI berendezésen és a B-CONTROL berendezéssel fogadjuk a hozzárendeléssel kapcsolatos
információkat a LEARN (tanítási) eljárással.

Példa:

Egy szoftveres szintetizátoron a szűrőfrekvenciát, a szűrőrezonanciát és a hangerőt szeretnénk
vezérelni az 5-ös, 6-os és 7-es MIDI vezérlőkkel.

A MIDI adatok fogadásához az alábbi beállításokat kell elvégezni a szoftveres szintetizátoron:

c szűrőfrekvencia beállítása a CC 05-re,

c szűrőrezonancia beállítása CC 06-ra (adatfogadás),

c hangerőbeállítása CC 07-re (adatfogadás).

Ezek hozzárendelésével kapcsolatban részletesebb információk találhatók a 4.3.2.
"Programozás az EDIT módban" fejezetben.

Ezután határozzuk meg a B-CONTROL berendezésre azokat a vezérlőelemeket, amelyek
vezérelni fogják ezt a 3 paramétert. Használhatjuk a LEARN funkciót, ha a szoftveres
szintetizátor lehetővé teszi a CC parancsok MIDIN-n keresztüli elküldését, vagy pedig
elvégezhetjük manuálisan is az alábbi beállításokat:

c rendeljük hozzá az 1. enkóder gombhoz a CC 05 parancsot a szűrőfrekvencia
forgógombos vezérléséhez,

c rendeljük hozzá a 2. enkóder gombhoz a CC 06 parancsot a szűrőrezonancia
forgógombos vezérléséhez,

c rendeljük hozzá a 3. enkóder gombhoz a CC 07 parancsot a hangerő forgógombos
vezérléséhez.

Hogyan csatlakoztassam a B-CONTROL berendezést?

Több klasszikus példa található a különböző üzemelési módok magyarázatában (lásd a 4.1.
"Üzemelési módok" fejezetet). Alapvetően az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

c Hardver MIDI berendezés vezérléséhez használjuk a MIDI csatlakozókat.

c Szoftveres MIDI berendezés vezérléséhez használhatjuk a B-CONTROL MIDI csatlakozóit
(feltéve, hogy a számítógépen van MIDI interfész) vagy az USB csatlakozót.

c A hardver és szoftveres berendezések távvezérléséhez több kombinációs mód áll
rendelkezésre. Ezeket a 4.1. fejezetben ismertetjük.

Milyen berendezéseket vezérelhetek a B-CONTROL egységgel?

Gyakorlatilag bármilyen MIDI formátumot támogató berendezés vezérelhető. A hardver és
szoftveres MIDI berendezések vezérlése pontosan megegyezik. Az egyetlen különbség a
csatlakoztatásban van.

8

BCF2000, BCR2000

Az alábbiakban a B-CONTROL berendezés néhány alkalmazási területét ismertetjük:

c Szintetizátorok (virtuális), hangmintavételezők, GM/GS/XG hanggenerátorok
hangparamétereinek szerkesztése.

c Effektberendezések/szoftver "plug-in"-ek, mint pl. effektprocesszorok, akusztikus
szimulátorok, kompresszorok, hangszínszabályozók stb. vezérlő paramétereinek
előállítása.

c Szoftveres keverőpultok távvezérlése (hangerő, Panorama szabályozás,
hangszínszabályozók stb.).

c Szalagtovábbítási funkciók távvezérlése (lejátszás, előrecsévélés, leállítás stb.)
szekvenszereknél, merevlemezes felvevőknél, dobgépeknél stb.

c A BCF2000 fadereinek használata "drawbar" vezérlőként a virtuális és digitális orgona
expanderekhez.

c MIDI-képes világítóberendezések vezérlése.

c Hangerő és hangparaméterek vezérlése expandereknél.

c Rövid hangminták, dob "loop"-ok, "shout"-ok, effektek stb. élő lejátszása.

c Groove boxok, step szekvenszerek, MIDI generátorok (pl. arpeggiátorok stb.), DJ szoftver
és egyéb "élő" szoftverek távvezérlése.

c Hanggenerátorok programváltása és hangerővezérlése (ugyanúgy, mint a master
billentyűzet).

c Használhatják még zenekari billentyűsök, szóló előadók, orgonisták, elektronikus zenei
anyagok előadói, DJ-k, hangmérnökök, házi/projekt stúdiók tulajdonosai, színházi
technikusok stb.

2.2. A MIDI szabvány

A MIDI szabványt (Musical Instruments Digital Interface) eredetileg a nyolcvanas években
fejlesztették ki abból a célból, hogy különböző gyártók elektronikus hangszerei között kölcsönös
kommunikációt lehessen biztosítani. Az évek során a lehetséges MIDI-alkalmazások köre
jelentősen kibővült. Napjainkban teljesen megszokott, hogy komplett stúdiókat MIDI-csatornán
kötnek össze.

A hálózat középpontjában a szekvenszer szoftvert futtató számítógép áll, amely a periférikus
eszközök vezérlését látja el. A B-CONTROL berendezést egy ilyen stúdióban a szekvenszer és
a számítógépen futó többi szoftvereszköz vezérlésére használhatjuk (pl. szoftveres
keverőpultok, VST hangszerek, effekt "plug-in"-ek). Ha nem használjuk a számítógépet, akkor a
B-CONTROL berendezés a stúdió központi kezelőfelületeként használható a rack
szintetizátorok, GM/GS/XG hanggenerátorok és effektberendezések kényelmes
szerkesztéséhez.

2.3. MIDI csatlakozások

A B-CONTROL berendezés szabványos 5-pólusú, DIN szabványnak megfelelő MIDI
csatlakozóval van ellátva a hátlapján. A B-CONTROL másik MIDI-készülékhez történő
csatlakoztatásához MIDI-kábel szükséges. Erre a célra a kereskedelmi forgalomban kapható
készre szerelt kábelek használhatók. Ezek hosszúsága ne haladja meg a 15 métert.

9

BCF2000, BCR2000

MIDI IN: MIDI vezérlőadatok vételére (paraméterek visszacsatolása, SysEx adatok) vagy a MIDI
jelek és B-CONTROL jelek keverésére (MERGE funkció).

MIDI OUT A/B: A MIDI OUT kimeneten keresztül adatokat küldhetünk egy másik MIDI-
eszközre.

A B-CONTROL berendezés két kimenettel rendelkezik. A MIDI OUT B konfigurálható
MIDI THRU kimenetként, és ekkor a MIDI IN bemeneten beérkező adatok változatlan
formában haladnak át a rendszeren.

2.4. A MIDI formátum

A B-CONTROL berendezést ugyan rendkívül egyszerű kezelni, azonban mindenképpen
érdemes egy kis időt fordítani a MIDI adatformátum megértésére. Minden egyes, üzenetnek
nevezett MIDI parancs egy státuszbájtból és maximum 2 adatbájtból áll. A státuszbájt határozza
meg a parancs típusát, és az adatbájtok tartalmazzák a megfelelő értékeket. A B-CONTROL
berendezés által használt különböző MIDI-üzenet típusokat az alábbiakban ismertetjük:

"Note" üzenetek:

A billentyűzet-hotshotok között a Note On és a Note Off üzenetek az alapvető MIDI üzenetek
közé tartoznak. MIDI hangszerek master billentyűzetről és számítógépről történő lejátszása
csak ezekkel az üzenetekkel lehetséges. A B-CONTROL is küldhet Note üzeneteket, viszont
nem feltétlenül csak zene lejátszásához. Ezzel a megoldással a Note események dobloopok
vagy hangmintavevőkből származó egyedi hangok bekapcsolására is használhatók. Számos
effektberendezés pedig lehetővé teszi a Note parancsok segítségével a késleltetési idők vagy
tempók ritmikus megadását.

A Note On és a Note Off üzenetek az alábbi adatformátummal rendelkeznek:

Note Off Státuszbájt 1. adatbájt 2. adatbájt
Note On &8n (n = csatornaszám) Note#
Velocity (leütési
&9n (n = csatornaszám) Note# sebesség)

Velocity (leütési
sebesség)

2.1. táblázat: A Note On és Note Off üzenetek adatformátuma

A csatornaszámok értéktartománya 1 és 16 közé esik; adatbájtok esetén ez a tartomány 0 és
127 közötti. Annak ellenére, hogy a Note Off üzeneteket már nem használják billentyűs
hangszeren játszó zenészek, a B-CONTROL mégis támogatja a státuszinformációk elküldését.

A Velocity a billentyű letüési sebességének felel meg, ami egyben megfelel a leütésérzékeny
billentyűzetek (zongora) hangerejének. Mivel a B-CONTROL funkciói között nem szerepel a
leütésérzékeny billentyűzet, így a Velocity értéke rögzített érték, amit a programozás során
lehet beállítani.

A Note parancsot csak bilentyűzetekhez, lábkapcsolókhoz és nyomógombos
funkciókhoz rendelhetjük hozzá.

Control Change (CC):

A Control Change üzenetek a legerőteljesebb MIDI üzenetek közé tartoznak. Ezek
használatával rengeteg paraméter és funkció aktiválható és automatizálható. Külön-külön
vezérlőelemek (faderek, forgó potméterek, nyomógombok stb.) rendelhetők hozzá a CC
üzenetekhez a B-CONTROL berendezésen. Mivel nemcsak nyomógombok, hanem faderek és
forgó potméterek is használhatók, így a kontrollerkódok valós időben szabályozhatók statikusan
vagy dinamikusan. A standard kontrollerkódista a felhasználói útmutató mellékletében található.

10

BCF2000, BCR2000

NRPN:
Ezen kívül, használhatunk olyan kontrollereket, amelyek nem rendelkeznek szabványosított
hozzárendeléssel, tehát a hozzárendelés nem előre meghatározott szabályok szerint történik.
Ezeket a vezérlőket NRPN (nem regisztrált paraméterszámok) kódoknak nevezzük. A NRPN
kódok a lehető legmagasabb felbontás elérése érdekében fel vannak még osztva MSB-re
(legmagasabb helyiértékű bájt) és LSB-re (legkisebb helyiértékű bájt). A kisebb felbontást
különösen könnyű megfigyelni a keverőpult faderének mozgatásakor, amikor 7-bites (=128
érték) ugrások hallhatók a jelszintben. A NRPN kódok MSB-re és LSB-re történő felbontásával
a faderek és forgó potméterek 14-bites felbontását érhetjük el, ami azt jelenti, hogy a fader útja
16.000 (214) fokozatnál többre van felosztva. A NRPN kódokon kívül RPN (regisztrált
paraméterszámok) is rendelkezésre állnak. Az RPN parancsok MIDI szabványai a GM
(általános MIDI), a GS (Roland) és az XG (Yamaha).
Pitch Bend (hangmagasság)
A billentyűzet hangmasságvezérlő tárcsája használható a hangfrekvenciás modulációra, és a
MIDI formátumban saját parancsokkal rendelkezik.
After Touch
Az After Touch funkcióval ellátott MIDI billentyűzetek reagálni tudnak a különböző erejű
billentyű lenyomásra még a billentyű elengedése után is, majd az adatokat továbbítják a MIDI-n
keresztül. Ez a funkció vagy billentyűspecifikusan (billentyű lenyomásának mértéke) vagy az
összes hangra egyszerre reagál (csatornanyomás).
MIDI Machine Control (MMC)
A MIDI Machine Control funkcióval a szekvenszerhez vagy dobgéphez szalagtovábbítási
funkciók rendelhetők hozzá (pl. indítás, leállítás, csévélés előre és vissza), ugyanakkor az
egyes gombokhoz helyzetmeghatározó pontok rendelhetők állandó szabályozású időpozícióval
(helymeghatározás, be- és kikötés, azaz punch in és punch out).
Programváltás üzenetek és MIDI Bank kiválasztása:
A programváltás üzenetek használhatók a B-CONTROL berendezéshez csatlakoztatott MIDI
berendezések programjainak/presetjeinek kiválasztására. 128 program választható ki. A
128-nál több presettel rendelkező berendezések esetén használjuk a bankválasztási funkciót,
amellyel kikereshetők a tárolóbankok a programváltási parancs elküldése előtt.
Futtatási státusz:
Mivel a MIDI interfész egy soros adatátviteli formátum (ez azt jelenti, hogy az adatok
továbbítása különálló adatszegmensek sorozataként történik), így elég hamar nyilvánvalóvá
vált, hogy ez a megoldás nem megfelelő gyorsaságát tekintve. A MIDI adatkimenet érzékelhető
késleltetésének elkerülése érdekében hoztuk létre a futtatási státuszt. Ez a megoldás az
egymást követő MIDI üzenetek továbbításakor letilja a státuszbájtok továbbítását. Ez azt jelenti,
hogy például a kontroller adatbájtjának folyamatos változása esetén (pl. hangerő) a
státuszbájtot a rendszer csak egyszer küldi el. Az adatbájtok továbbítása tehát csak akkor jön
létre, ha azokban változás következik be. Ez egészen addig így történik, amíg egy másik
státuszbájtot el nem küld a rendszer. Minden egyes elküldött üzenet esetén így nyolc bit
takarítató meg.

11

BCF2000, BCR2000

SysEx Dump:

A rendszerkizáró adatok esetén olyan funkciókról van szó, amelyek lehetővé teszik a nem
specifikált adatok MIDI-n át történő továbbítását. Ezt a funkciót gyakran használják
memóriatartalom kiíratására az adathordozók külső eszközön történő tárolásához.

A státuszbájt jelöli meg az adattípust (SysEx); az első három adatbájt a gyártó azonosítója, így
nagyobb MIDI hálózat esetén mindig a megfelelő MIDI berendezés szólítható meg.

Annak érdekében, hogy egyidőben több azonos B-CONTROL berendezést is használhassunk.
az egyes berendezésekhez eszközszámot rendelhetünk hozzá (device ID) az egyes
B-CONTROL egységek Global Setup menüjében. Így a visszaküldéskor az adatok mindig a
megfelelő berendezésre érkeznek.

3. KEZELŐSZERVEK ÉS CSATLAKOZÁSOK

Ebben a fejezetben ismertetjük a B-CONTROL berendezés különböző kezelőszervekeit. Az
összes kezelőszervet és csatlakozóaljzatot részletesen ismertetjük, és hasznos tanácsokat
adunk azok használatát illetően.

1 A 8 fokozatmentesen szabályozható enkódergombot használhatjuk a MIDI adatok
elküldésére. A gombok két funkcióval vannak ellátva (nyomás és forgatás), amelyek
különböző MIDI parancsokhoz rendelhetők hozzá.

2 A 16 gomb mindegyike egy-egy MIDI parancs elküldésére használható.

3 A négyjegyű LED-kijelző egy rövid időre megmutatja az aktuális szoftververziót a beindítás
alatt. Ezután a kiválasztott preset sorszáma látható. A lejátszás üzemmódban a
vezérlőelemek egyikének aktiválásakor valós időben látható az érték változása.
Programozás üzemmódban a MIDI parancsok típusát, a program-/csatornaszámokat és a
paraméterértékeket mutatja.

4 Az ENCODER GROUP gombok használatával választhatók ki a presetenkénti
enkódercsoportok, így nyolc nyomógombos enkóder áll rendelkezésre 64 különböző MIDI
funkcióra.

5 Ezek a LED-ek az alábbiakat mutatják:

A MIDI IN, OUT A és OUT B LED akkor világít, ha a MIDI adatfolyam halad át az adott
csatlakozón.

Az USB Mode LED akkor világít, ha a számítógéppel aktív USB kapcsolat áll fenn (a
számítógépnek ekkor bekapcsolt állapotban kell lennie).

A FOOT SW LED-ek akkor világítanak, ha a lábkapcsolót működtetik.

A FOOT CTRL LED (csak BCF2000 esetén) akkor világít, ha a lábkontrollert működtetik
(MIDI adatok kükldése).

6 Ehhez a billentyűszekcióhoz állandó funkciók vannak hozzárendelve:

A STORE szolgál a presetek elmentésére.

A LEARN segítségével kapcsolhatunk át a LEARN (betanítás) módba.

Az EDIT használatával kapcsolhatunk át az EDIT (szerkesztés) módba.

Az EXIT gombbal léphetünk ki a programozási szintből (szerkesztés/Global Setup mód).
Ugyanakkor ezt a gombot használhatjuk a tárolási vagy másolási eljárás megszakítására
is.

12

BCF2000, BCR2000

7 A BCF2000 nyolc 100 mm-es tolópotméteréhez (fader) szabadon rendelhetünk hozzá
MIDI vezérléseket. Ezek motoros faderek, így egy másik presetre történő átkapcsolás
esetén automatikusan visszaállnak a memorizált beállításukra. Ha a vezérelt szoftver vagy
a csatlakoztatott MIDI berendezés támogatja a paraméter-visszacsatolást, akkor a
faderpozíció automatikusan változik.

8 A PRESET gombok segítségével 32 preset választható ki. A preset sorszáma a kijelzőn
látható.

9 Ez a négy gomb tetszés szerint rendelhető hozzá bármelyik MIDI parancshoz.

10 A BRC2000 berendezés 24 fokozatmentesen szabályozható forgó potméterei (enkóderek)
beprogramozhatók a MIDI vezérlőparancsok továbbítására. A világító LED-ek jelzik az
aktuális értéket.

11 A SWITCH aljzatok szolgálnak a lábkapcsoló csatlakoztatására. A polaritást a berendezés
automatikusan érzékeli. A BRC2000 berendezésnél az első aljzatra (SWITCH1) dupla
lábkapcsoló is csatlakoztatható sztereó jack dugaszok segítségével. Ebben az esetben a
SWITCH2 aljzat nem használható.

3.1. ábra: A B-CONTROL berendezések vezérlőfelülete

13

BCF2000, BCR2000

3.2. ábra: A BCF2000 hátlapja (a 13 -tól 17 -ig terjedő aljzatok azonosak a BCR2000
berendezéssel)

12 CONTROLLER aljzat (csak BCF2000). Erre az aljzatra csatlakoztatható egy expression
pedál, amely a hozzárendelhető MIDI adatok vezérlésére használható.

13 A POWER kapcsolóval kapcsolhatjuk be a B-CONTROL berendezést. A berendezés
táphálózatra történő csatlakoztatásakor a POWER kapcsoló mindig az "Off" pozicíóban
legyen.
Figyelem: A POWER kapcsoló kikapcsolásakor a berendezés nem kerül
feszültségmentes állapotba. Ha a berendezést hosszabb időn át nem használjuk,
akkor mindig húzzuk ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.

14 A berendezés áramellátása szabványos tápaljzattal történik. Az ehhez szükséges tápkábel
a berendezés tartozéka.

15 SERIAL NUMBER: Kérjük, szánjon időt a garancialevél kitöltésére és a beszerzési
dátumtól számított 14 napon belüli visszaküldésére, hogy érvényesítse az általunk
biztosított kiterjesztett garanciát. A gyártási szám a berendezés hátlapján található.
Ugyanakkor lehetőség van a www.behringer.com honlapon történő regisztrálásra is.

16 Az USB csatlakozó szolgál a berendezés
csatlakoztatására egy számítógép USB
bemenetére.

17 Ezek a B-CONTROL berendezés MIDI
aljzatai. A kiválasztott üzemmódtól
függően a MIDI OUT működtethető MIDI
THRU-ként is.

3.3. ábra: A BCR2000 lábkapcsoló
csatlakozója

14

BCF2000, BCR2000

4. MŰKÖDTETÉS

4.1. Üzemmódok

A B-CONTROL berendezés különböző célokra használható, így először mindig ki kell választani
az üzemelési módot.
A berendezés használható egyszerű USB vezérlőként a számítógépes alkalmazásokhoz
(szoftveres keverőpultok, szekvenszerek, szoftveres szintetizátorok, VST effektek stb.), stand-
alone MIDI vezérlőként, illetve kombinált üzemmódban különböző MIDI interfész konfigurációs
lehetőségekkel. Az alábbiakban ismertetjük az üzemmód kiválasztásának módját:
c Tartsuk egyszerre lenyomva az EDIT és a STORE gombot.
c Ekkor bekerülünk a Global Setup menübe, és elengedhetjük mindkét gombot.
c Ezután az 1. enkódergomb elforgatásával válasszunk ki egy üzemmódot. Az U-1 – U-4

USB módok és az S-1 – S-4 stand-alone módok közül választhatunk. Az üzemmódok
részletes leírása a 4.1.1. és az utána következő fejezetekben található meg a használatra
vonatkozó példákkal. Lásd a 4.3.3. fejezetet is.
c A Global Setup menü bezáráshoz nyomjuk meg az EXIT gombot.
A Global Setup menüben elvégzett beállításokat a berendezés automatikusan
elmenti, tehát nincs szükség külön mentési utasítás kiadására.
Az USB kapcsolat egy rövid időre megszakad, ha átváltunk az USB módok között, vagy az USB
módból átkapcsolunk a stand-alone módba és fordítva.
Ha a B-CONTROL berendezés bekapcsolt állapotában USB kapcsolat jön létre vagy a
kapcsolat megszakad, akkor a beállított üzemmód marad fenn.

15

BCF2000, BCR2000

4.1.1. USB módok

U-1 USB mód:
Az 1-es USB módban a B-CONTROL
berendezés a számítógéphez USB kábellel
csatlakozik. MIDI adatokat továbbít és
paraméter-visszacsatolásokat fogad a
számítógépről, feltéve, ha a vezérelt zenei
szoftver támogatja ezeket a funkciókat. Így az
aktuális paraméterértékek megjeleníthetők a
LED kijelzőn, illetve a faderpozíciókkal.
A B-CONTROL berendezés összes MIDI
portja ki van kapcsolva. Ez a mód optimális a
szoftvereszközök vezérlésére (keverőpultok,
szekvenszerek, VST effektek stb.),
amennyiben nincs szükség további MIDI
portokra. Ez az üzemmód akkor is hasznos,
ha már használunk egy másik többcsatornás
MIDI interfészt a számítógépen, és nem
tudunk megcímezni másikat.

4.1. ábra: Adatút-választás és használat az
1-es USB módban

16

U-2 USB mód: BCF2000, BCR2000
U-3 USB mód:

4.2. ábra: Adatút-választás és használat az 4.3. ábra: Adatút-választás és használat az
2-es USB módban 3-as USB módban

A 2-es USB módra bemutatott példában a B-CONTROL berendezés MIDI adatokat küld a
számítógépnek és paraméter-visszacsatolásokat fogad, feltéve, hogy a vezérelt szoftver
támogatja ezt a funkciót. A MIDI IN és OUT A aljzatok 16-csatornás interfészként szolgálnak a
számítógéphez. Az OUT B aljzat MIDI THRU-ként is használható, és a MIDI IN adatokat
változatlan formában továbbítja. Az OUT B aljzat nem elérhető a számítógépről, és nem küld
vezérlőadatokat a B-CONTROL berendezésről. Ez az alkalmazás akkor ideális, ha zenei
szoftver vezérlését végezzük a számítógépen és ezzel egyidőben USB MIDI interfészre is
szükségünk van egy IN és egy OUT aljzattal.

17

BCF2000, BCR2000

Ezen kívül egy MIDI billentyűzet is leágaztatható a MIDI THRU (OUT B) aljzatnál. Ezzel a
megoldással egy master billentyűzet használható fel az "arrangement" szekvenszerbe
importálásához vagy a szoftveres szintetizátor lejátszásához. Az OUT A hardveres
hangmintavevőt vezérel, miközben egy MIDI expander (hanggenerátor billentyűzet nélkül; pl.
rack szintetizátor vagy egy egyszerű preset egység), egy effektprocesszor vagy hasonló egység
csatlakoztatható az OUT B aljzatra, ami közvetlenül csak billentyűzettel vagy csak
programváltásokkal van vezérelve.

A 3-as USB mód a számítógépes alkalmazásokkal leggyakrabban használt "standard mód".

A 4.3. ábrán látható beállítás optimális megoldás a szoftver vezérlésére, miközben az összes
MIDI csatlakozót a számítógép USB-MIDI interfészeként használjuk. Ezzel a funkcióval 16
bemeneti csatorna és 32 kimeneti csatorna áll rendelkezésre a zenei szoftverhez (IN és OUT A
+ OUT B).

A B-CONTROL berendezés az adatokat az USB-n át továbbítja a számítógépre.
A paraméter-visszacsatolás rendelkezésre állása a számítógépről a B-CONTROL egységre
függ a vezérelt szoftvertől. A MIDI expanderek nem férhetők hozzá közvetlenül a billentyűzetről
ebben az üzemmódban. Ezt az üzemmódot csak a MIDI sávok szekvenszerbe történő
importálására használjuk.

U-4 USB mód (bővített)

4.4. ábra: Alkalmazás 4-es USB módban (bővített)

18

BCF2000, BCR2000

Ezt az üzemmódot akkor kell kiválasztani, ha 4.5 ábra: Adatút-választás a 4-es USB
két B-CONTROL berendezést szeretnénk módban
összekötni (pl. 1xBCF2000 & 1xBCR2000) a
szoftver mindkét berendezéssel történő
vezérlésére egy közös USB porton át. Ezen
kívül, az első B-CONTROL berendezés MIDI
OUT B aljzatát a számítógép 16-csatornás
MIDI kimenetként használhatja. Mindkét
B-CONTROL berendezés adatai keverésre
kerülnek, és a rendszer ezeket elküldi a
gazdaszámítógépre az USB-n át. A második
berendezésre válasszuk a 3-as stand-alone
módot.

4.1.2. Stand-alone módok

A stand-alone módokra akkor van szükség, ha a B-CONTROL berendezést nem USB
kontrollerként használjuk a PC alkalmazások vezérléséhez, hanem egyszerű MIDI vezérlőként
működtetjük. Az összes stand-alone módban mindegyik MIDI csatlakozó egyidejűleg
használható, és ezek a módok csak abban különböznek, hogy az adatok milyen módon
kerülnek a MIDI kimenetekre. Természetesen, nemcsak hanggenerátorok távvezérlése oldható
meg (amint az ábrán látható), hanem effektprocesszorok, groove boxok, hardver
szekvenszerek, világító berendezések, kompakt stúdiók, hordozható billentyűzetek, e-zongorák
stb. vezérlése is, tehát gyakorlatilag bármilyen MIDI bemenettel rendelkező berendezésé. Az
USB csatlakozó nem használható, amikor a B-CONTROL valamelyik stand-alone módban
működik. Az összegző (merge) funkció, amely a két különböző forrásról érkező MIDI adatok
keverését végzi el egy kimenetre, az S-1 – S-3 stand-alone módokban az "A" kimenetnél aktív.

19

S-1 stand-alone mód: BCF2000, BCR2000
S-2 stand-alone mód:

4.6. ábra: Adatútvonal-választás az 4.7. ábra: Adatúvonal-választás a
1. stand-alone módban 2. stand-alone módban

Az S-1 módot használják a leggyakrabban a stand-alone alkalmazások standard üzemmódjai
közül. Akkor javasoljuk a használatát, ha a B-CONTROL berendezésről két hanggenerátort
szeretnénk vezérelni, ahol mindkét generátor lejátszása egyidőben folyik egy master
billentyűzetről. Ehhez az szükséges, hogy a B-CONTROL berendezésről és a billentyűzetről
érkező MIDI adatokat keverjük, és azokat továbbküldjük mindkét MIDI OUT kimenetre. Ez a
művelet az integrált összegző (merge) funkció használatával végezhető el. A master
billentyűzet a B-CONTROL MIDI bemenetére van csatlakoztatva. A két MIDI kimenethez
csatlakoztatott mindkét expander lejátszása a master billentyűzetről történik és a vezérlést a
B-CONTROL berendezés végzi. A BCF2000/BCR2000 vezérlőadatai programváltási vagy valós
idejű vezérlőparancsok lehetnek, miközben a billentyűzet jellemzően billentyűzetparancsokat
továbbít (Note On/Off, Velocity, After Touch, Pitch Band.

Az S-2 stand-alone példában tegyük fel, hogy a B-CONTROL berendezéssel csak egy
hanggenerátort szeretnénk vezérelni, mivel a hanggenerátor kiterjedt szerkesztési lehetőséget
biztosít (pl. rack szintetizátor vagy Sampler a 4.7. ábrán látható példában). A MIDI
billentyűzeten azonban mindkét hanggenerátort le kell játszani. Ebben az esetben az S-2 az
optimális beállítási mód. A második hangmodul egyszerű preset egység lehet, amely nem tesz
lehetővé semmilyen programozást. Azonban ez lehet egy effektberendezés is, amely csak
programparancsokat fogad a billentyűzetről. Ez az üzemmód igen hasznos, ha a második
egység által fogadott adatok nem szükségesek és zavart okozhatnak a működésben (pl. MIDI
funkciók, amelyek nem kapcsolhatók ki vagy a MIDI csatorna nem változtatható).

20

BCF2000, BCR2000

S-3 stand-alone mód:

Ebben a módban a BCF2000/BCR2000

berendezéről érkező MIDI adatokat a rendszer

a MIDI bemenet adataival keveri

(összegző/merge funkció), viszont az adatok

továbbítása kizárlólag az "A" kimenetre

történik. A "B" kimeneten csak a B-CONTROL

berendezés vezérlőadatai állnak

rendelkezésre.

Ezzel a megoldással két MIDI egység
vezérelhető a B-CONTROL berendezésről,
viszont csak az OUT A kimenetre
csatlakoztatott berendezés játszható le
kiegészítésképp a MIDI billentyűzetről.

Ha két B-CONTROL berendezést sorosan 4.8. ábra: Adatút-választás és használat a
szeretne összekapcsolni a MIDI berendezések 3-as stand-alone módban
együttes vezérléséhez, akkor az első
B-CONTROL berendezés OUT A kimenetét
csatlakozatni kell a második B-CONTROL
berendezés MIDI IN bemenetére. A második
B-CONTROL berendezés OUT A kimenetét
csatlakoztatni kell az effektberendezés MIDI
bemenetére. Ha további MIDI berendezéseket
kell "megszólítani", akkor csatlakoztassuk a
MIDI berendezés THRU portját a következő
MIDI berendezés IN portjára. Így a különböző
MIDI csatorna hozzárendelésekkel minden
egyes MIDI berendezés vezérelhető
mindegyik B-CONTROL egységről.

Ha további MIDI bemenetekre van szükség, akkor a külső MIDI Merge boxokat kell alkalmazni.
Például, ha a hangmodul csak egy MIDI IN csatlakozóval rendelkezik, és ezt több MIDI
kontrollerről és egy billentyűzetről szeretnénk vezérelni, akkor 2-in/1-out Merge boxra van
szükségünk.

Ha további MIDI kimenetekre van szükség, akkor külső Thru boxokat kell alkalmazni.
Összetettebb MIDI beállítás esetén a Thru boxok alkalmasak hosszabb láncok kiépítésére az
adatátviteli problémák elkerülése érdekében.

Ha nincs szükség válaszfunkcióra a szoftveres vezérlés alatt, akkor a MIDI-vel tetszőleges
számú BCF2000/BCR2000 berendezés összekapcsolható. A láncban elhelyezett utolsó B-
CONTROL berendezést a számítógép MIDI IN bemenetére kell csatlakoztatni. Ezzel a
megoldással egy szoftveres keverőpult tetszőleges számú csatornája vezérelhető. Azonban ne
feledkezzünk meg arról, hogy a berendezéseknek 16 csatornán kell osztozniuk.

21

BCF2000, BCR2000

S-4 stand-alone mód: 4.9. ábra: Adatút-választás és használat a
4-es stand-alone módban
Az S-4 stand-alone mód nagyon hasonlít az
S-2 módra, azzal a különbséggel, hogy a
összegző (merge) funkció nem áll
rendelkezésre. Ezt a módot kiválóan
alkalmazhatjuk arra, hogy a számítógép MIDI
interfészére USB csatlakozó nélkül
kapcsolódjunk. A B-CONTROL berendezés
átirányítja a beérkező adatokat a "B" MIDI
bemenetre (THRU funkció). A MIDI
vezérlőparancsok kiadása az "A" kimeneten
történik. Ezzel a megoldással oldható meg a
paraméter-visszacsatolás úgy, hogy közben
nem áll fenn a veszélye MIDI hurok (loop)
létrejöttének.

Csatlakoztassuk a számítógép MIDI kimenetét
a B-CONTROL MIDI IN bemenetére. Az
OUT A kimenetet csatlakoztassuk az interfész
MIDI IN bemenetére. További MIDI vevő
csatlakoztatható az OUT B kimenetre.
Elképzelhető egy bővítés is egy második
B-CONTROL berendezéssel. Ehhez a "B"
kimenetet csatlakoztassuk a következő MIDI
vevő MIDI IN bemenetére. Ha több MIDI
parancsot szeretnénk elküldeni több
berendezésről a PC-re, akkor használjunk
MIDI Merge boxot.

Fontos információk a stand-alone
módokkal kapcsolatban:

Az itt bemutatott bekötési példák esetén a
vezérelt berendezés paraméterértékei
megjeleníthetők a B-CONTROL LED kijelzőin
(paraméter-visszacsatolás). Ha a
megjelenítést fontosnak tartjuk, akkor
csatlakoztassuk a MIDI IN bemenetet a
vezérelt berendezés MIDI kimenetére.

Természetesen az alkalmazott hardvernek támogatnia kell a paraméterértékek visszaküldését.
Kétség esetén, olvassuk el az alkalmazott berendezés saját használati útmutatóját.

A paraméter-visszacsatolás az összes standard stand-alone módban használható. A többi
stand-alone módban nemkívánatos MIDI hurkok jöhetnek létre. Az 1-3 stand-alone módokban a
B-CONTROL vezérlőadatai a "B" MIDI kimenetre kerülnek átirányításra az összegző (merge)
funkció nélkül.

A B-CONTROL berendezés felhasználható a számítógép vezérlésére is MIDI-n keresztül (USB
csatlakozás nélkül), ha a számítógép rendelkezik MIDI interfésszel. Ebben az esetben az
összes stand-alone mód használható. A paraméter-visszacsatolás megvalósításához javasolt a
4-es stand-alone mód használata. Vagylagosan az S-3 mód is használható a számítógép MIDI
OUT B kimeneten keresztüli csatlakoztatásához, így nem jön létre MIDI visszacsatolási hurok.

22

BCF2000, BCR2000

4.2. "Play" mód menü

A Play mód menü a legmagasabb menüszint a B-CONTROL berendezésben. Ezt a menüt a
normál üzemmódban használjuk a MIDI adatok valós idejű vezérléséhez.
Megjelenítés:
A berendezés bekapcsolása után egy rövid időre megjelenik a rendszerszoftver aktuális
verziója. A vezérlőelemek használatakor láthatók az értékek változásai, feltéve, ha azok
aktiválva vannak.
Vezérlőelemek:
Több gomb, enkóder és fader egyidejű működtetése és azok MIDI adatainak elküldése
lehetséges. A MIDI adattípusok osztályozása a 4.4. fejezetben található. A hozzárendelt MIDI
adattípustól függően mindegyik vezérlőelem az aktuális paraméterértéket mutatja a hozzá
tartozó LED-el vagy LED-gyűrűvel.
A faderek pozíciója automatikusan változik, amint új presetet választunk ki, illetve a beérkező
paraméterüzenek alatt.
LED kijelző:
Az enkóder LED-gyűrűje vagy a nyomógombok státuszjelző LED-je automatikusan változik,
amikor a kontroller felvételeit egy szekvenszeren futtatjuk, feltéve természetesen, hogy az
összes csatlakozást megfelelően hoztuk létre, a megfelelő üzemmódot akitváltuk és a
szoftveres szekvenszer támogatja a paraméterértékek elküldését.
A gomb megvilágítása a kontrollermódnak megfelelően változik: ha a gomb a "Toggle on"
módban van, akkor a gomb LED-je elkezd világítani, amint a gombok megnyomjuk. A LED csak
akkor alszik ki, ha a gombot még egyszer megnyomjuk. Ha a gomb a "Toggle off" módban van,
akkor a hozzá tartozó LED csak a gomb megnyomásának idejére világít.
A vezérlőgombok, kijelző és a LED jelzések viselkedésmódja egyedileg állítható be. Lásd a 4.3.
Programozás fejezetet.

4.2.1. Preset kiválasztása

c A presetek kiválasztásához használjuk a PRESET ( 8 ) gombot. Az új preset sorszáma
ekkor megjelenik a kijelzőn.

c Ugyanakkor a presetek kiválaszthatók a PRESET gomb megnyomásával és lenyomva
tartásával is, miközben az egyik enkóder gombot ( 1 ) elmozgatjuk.

c A PRESET gomb elengedése után az új preset aktiválódik.

4.2.2. Presetek másolása/tárolása

c A preset mentéséhez nyomjuk meg a STORE gombot. Ekkor a gombon található LED
elkezd villogni.

c Válasszuk ki a memóriahely számát a PRESET gombbal vagy a PRESET gomb lenyomva
tartásával az enkóder gomb elforgatása közben. Ekkor a kijelzőn villogva látható az új
preset sorszáma.

c A STORE gomb ismételt megnyomásakor a STORE LED és a kijelző villogása
abbamarad.

23

BCF2000, BCR2000

c Ha felül szeretnénk írni az aktuális presetet, akkor nyomjuk meg kétszer a STORE gombot
(a 2. lépés kihagyható).

c Az eljárásból az EXIT gomb megnyomásával léphetünk ki.
Az automatikus tárolás funkciót szándékosan nem építettük be a rendszerbe. Így egy új MIDI
vezérlés az aktuális preset változtatása nélkül hozzárendelhető egy vezérlőelemhez. Ha az
eredeti presetet vissza szeretnénk állítani, akkor röviden válasszunk ki egy másik presetet,
majd térjünk vissza a szerkesztési módba. Ekkor megtörténik a régi adatok visszaállítása.

4.2.3. Enkódercsoportok másolása

Ezzel a funkcióval teljes enkódercsoportok másolhatók egy preseten belül. Ezzel rengeteg
programozási idő takarítható meg, ha a preseten belüli összes enkódercsoport azonos
alapfunkciókat tartalmaz (pl. MIDI csatorna, CC-kód a forgatási és eltolási funkciókhoz).
c Nyomjuk meg a másolni kívánt csoport enkóder gombját.
c Nyomjuk meg a STORE gombot; ekkor a STORE gombon található LED elkezd világítani.
c Ezután válasszuk ki az enkóder célcsoportot. Ekkor a célcsoporthoz tartozó enkóder gomb

LED-je elkezd villogni.
c Nyomjuk meg ismét a STORE gombot, aminek hatására a STORE gombon található LED

kialszik.
c A tárolási eljárás bármikor megszakítható az EXIT gombbal.

Az enkóder csoportbeállítások állandó tárolásához hajtsuk végre a 4.2.2. fejezetben
ismertetett presettárolási eljárást.

Az enkódercsoport eltérő presetbe történő bemásolásához az egész presetet át kell
másolni! Ezután az enkódercsoport a fentiekben ismertetett módon átmásolható
vagy átrendezhető egy új presetbe.

4.3. Programozás

4.3.1. A LEARN funkció

A MIDI funkciók egyedi vezérlőelemekhez történő hozzárendelésének legegyszerűbb módja a
LEARN funkció használata. Ebben az esetben a MIDI adatok távoli hozzárendelése történik
meg. Például, egy MIDI szekvenszerről a B-CONTROL berendezésre elküldött MIDI adatok
hozzárendelhetők egy előzőleg kiválasztott vezérlőelemhez.
A LEARN funkcióval nemcsak CC, NRPN és Note parancsok fogadhatók, hanem szinte az
összes MIDI adat, beleértve a rövid SysEx sztringeket is.
c Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a LEARN gombot, miközben működtetünk egy

tetszőleges vezérlőelemet. Ez lehet fader (csak BCF2000), enkóder (csak BCR2000),
enkódergomb, nyomógomb, lábkapcsoló vagy hangkitartó (sustain) pedál (csak
BCF2000). A vezérlőelem a kijelzőn látható (pl. E24 vagy Fd8).

Enkódergombok használata esetén először ki kell választani egy enkódercsoportot.
Ezen kívül meg kell különböztetni a forgató és nyomó funkciókat.
c Ezután engedjük el a LEARN gombot. A B-CONTROL ekkor készenlétben áll a MIDI
adatok fogadására.

24

BCF2000, BCR2000

c Kezdjük el a MIDI adatok továbbítását a szekvenszerről. A kijelzőn látható, amint a
BCF2000/BCR2000 fogadja az adatokat.

c A megfelelő adatátvitel után a kijelzőn a GOOD üzenet olvasható, míg hibás átvitel, hiba
vagy túl sok adat elküldése esetén a "bAd" üzenet jelenik meg.

c A LEARN funkció befejezéséhez vagy megszakításához nyomjuk meg az EXIT gombot.

4.3.2. Programozás az EDIT módban

Az EDIT módban különböző típusú MIDI parancsok (Pitchbend, After Touch, MMC stb.)
rendelhetők hozzá az egyes vezérlőelemekhez.
c Az EDIT mód aktiválásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az EDIT gombot, majd

működtessük a vezérlőelemet. Ez lehet fader, hangkitartó pedál (csak BCF2000), enkóder
(csak BCR2000), enkódergomb, nyomógomb vagy lábkapcsoló. A vezérlőelem a kijelzőn
látható (pl. E 24, Fd 8).
Enkódergombok használata esetén először ki kell választani egy enkódercsoportot.
Ezen kívül meg kell különböztetni a forgató és nyomó funkciókat.
c Engedjük el az EDIT gombot; ekkor bekerülünk az EDIT módba.
c Az enkódergombok használatával MIDI parancsok rendelhetők hozzá a kiválasztott
vezérlőelemhez. Az összes MIDI funkció felsorolása a 4.1. és 4.2. táblázatokban található
azok magyarázatával együtt.
c Ha MIDI adatokat szeretnénk hozzárendelni további vezérlőelemekhez, akkor nyomjuk
meg és tartsuk lenyomva az EDIT gombot, és működtessük a vezérlőelemek egyikét.
Ezután engedjük el mindkét vezérlőelemet, majd használjuk az enkódergombot a funkciók
hozzárendeléséhez (lásd a 4.1. és 4.2 táblázatokat).
c Az EDIT móból történő kilépéshez nyomjuk meg az EXIT gombot.
Először, az összes ilyen módon elvégzett beállítást a berendezés ideiglenesen
elmenti! A beállítás presetben történő tárolásához lásd a 4.2.2. fejezetet.
Az EDIT funkciók részletes leírása a következő két táblázatban található. A hozzárendelhető
vezérlőelemekre a CONTINOUS és SWITCH típusokat különböztetjük meg.
c A CONTINUOUS típusú vezérlőelemek közé tartozik (4.1. táblázat) a nyolc BCF2000 fader
és a hangkitartó pedál, a BCR2000 24 enkódere, az enkódergomb forgatási funkciója.
c A SWITCH típusú vezérlőelemek közé tartoznak (4.2. táblázat) a nyomógombok, az
enkódergombok nyomó funkciói és a lábkapcsolók.

25

BCF2000, BCR2000
CONTINUOUS TÍPUSÚ KONTROLLEREK
(enkóderek, enkódergombok forgató funkciói, faderek, lábvezérlők)

4.1. táblázat: Az enkódergombok hozzárendelése az EDIT módban (CONTINUOUS típus)
26

BCF2000, BCR2000
SWITCH TÍPUSÚ KONTROLLEREK
(nyomógombok, lábkapcsolók, enkódergombok nyomógombos funkciói)

4.2. táblázat: Enkódergombok hozzárendelése az EDIT módban (CONTINUOUS típus)
A táblázat magyarázata:
Az EDIT módban végzett összes beállítás az enkódergombok elforgatásával történik. Az
enkódergomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik az aktuális érték. Ezen kívül, a beállítási
opciók attól függenek, hogy a kiválasztott vezérlőelem SWITCH vagy CONTINUOUS típusú.
Az EDIT módban az 1. enkóder gomb választja ki (elforgatással) a vezérlőelemhez
hozzárendelt parancs típusát.
A 2. enkóder gombbal választható ki az a MIDI csatorna, amelyen keresztül megtörténik a
vezérlőelemek adatainak elküldése.

27

BCF2000, BCR2000

A 3-5. enkóder gombok szolgálnak a kiválasztott MIDI típus paramétereinek és értékeinek
beállítására. Ezek a MIDI funkciótól függően különbözőek lehetnek. Ezzel kapcsolatban
részletesebb információk találhatók ebben a fejezetben.

A 6. enkóder gombbal (kontroller mód) adható meg az előzőleg kiválasztott vezérlőelemek
viselkedésmódja attól függően, hogy SWITCH vagy CONTINUOUS típusról van-e szó.

CONTINUOUS típusú elemek:

A CONTINUOUS típusú elemvezérlések az alábbi módokra vannak felbontva: abszolút,
abszolút (14 bites), relatív 1 (2. komplemens), relatív 2 (bináris eltolás), relatív 3 (MSB,
legnagyobb helyiértékű bájt), relatív 1 (14 bites), relatív 2 (14 bites), relatív 3 (14 bites) és
növekedés/csökkenés. Az Absolute a fader adatértékeinek abszolút értékét jelenti annak
ellenére, hogy ugrások jelenhetnek meg az értékváltozásoknál. A Relative az aktuális
paraméterértéket jelenti a vezérlések pozíciójától függetlenül. Az Absolute (14-Bit) vagy
valamelyik Relative (14-Bit) mód standard módok a nagyfelbontású NRPN paramétereknél
bekövetkezett értékváltozásokra. Ezek egyes szoftveres keverőpultoknál használhatók, ha
128-nál több fokozatra van szükség. Az Increment/Decrement szolgál az értékek lépésenkénti
növelésére vagy csökkentésére az adatnövelő/-csökkentő parancsok használatával (lásd az
5.1. függelékben található listát).

A klasszikus vezérlőmód az alkalmazások többsége esetén "abszolút". Az összes
többi módot támogatnia kell a MIDI szoftvernek vagy a vezérelt berendezésnek.

A 7. enkódergomb használatával beállítható, hogy a vezérlőelemek hogyan jelenítsék meg az
információkat. Attól függően, hogy enkóderről, enkódergombról, faderről vagy lábpedálról van-e
szó, különböző opciók állnak rendelkezésre.

Az enkódergombok LED kijelzője:

OFF A LED-gyűrű kikapcsolt állapotban van.

1d (1 számjegy): Csak egy LED világít (standard beállítás).

1d- A LED-gyűrű az "1d" módhoz hasonlóan működik, viszont, ha az érték 0, akkor nem
kezd el világítani a LED.

2d A LED-gyűrűk megjelenítése két képcsőben történik. Ha az enkódert lassan balról
jobbra forgatjuk, először csak egy LED kezd el világítani, majd a következő világít,
miközben az előző LED kialszik stb. Ezzel a megoldással még a legkisebb
értékmódosítások is pontosan reprezentálhatók.

Bar Oszlopdiagram formátumú megjelenítés: az érték változásakor az összes LED
egymás után kezd el világítani.

Bar- A "Bar" megjelenítéshez hasonló, viszont 0 érték esetén nem világít LED.

Sprd Szórt megjelenítés: Amikor az érték 0, akkor a felső középső LED világít; az érték
növelésekor a LED-gyűrű fokozatosan kezd el világítani mindkét irányba haladva (bal
és jobb).

Pan A középső pozícióban (érték=64) csak a felső középső LED világít. Kisebb értékek
esetén a LED-gyűrű balra kezd el világítani, míg nagyobb értéknél a LED-gyűrű
világítása jobbra halad (panoráma szabályozás).

Qual (Quality Q) A szórt megjelenítéssel ellentétes hatása van: A LED-gyűrű fokozatosan
kezd el világítani, amikor a paraméter értéke csökkent. Ezt a beállítást használhatjuk
a szűrési minőség kijelzésére a parametrikus hangszínszabályozóknál.

Cut A levágás optimális az aluláteresztő szűrő levágási frekvenciájának vezérlésére,
például egy szintetizátoron. Amikor az érték 0, akkor az összes LED világít. A LED-ek
egymást követően alszanak ki, amikor az értéket növelik.

28

BCF2000, BCR2000

Damp Csillapítás: szűrők csillapítására használható. Amikor az érték 0, a jobb külső LED
világít. Ha az értékeket növeljük, akkor a LED-gyűrű legyezőszerűen világít jobbról
balra, amíg az összes LED el nem kezd világítani. Ezzel a módszerrel a növekvő
csillapítás jobb megjelenítése valósítható meg.

Enkóder LED kijelző (BCR2000):

1d (1 számjegyes): Csak egy LED világít egyszerre (standard beállítás).

1d- A LED-gyűrű az 1d módhoz hasonlóan világít, viszont 0 érték esetén nem világít
LED.

Faderfunkciók (BCF2000):

Move Ha a fadert kézzel mozgatjuk, akkor az közvetlenül elküldi az új értéket. Emellett a
paraméterértékben ugrások fordulhatnak elő, ha az aktuális érték nem felel meg a
faderpozíciónak. Ez időnként előfordulhat, mivel ebben a módban a
paraméter-visszacsatolás nem okoz faderelmozdulást.

P-UP Pick up: A fader nem veszi figyelembe a paraméter-visszacsatolást. Azonban az
értékugrások elkerülhetők, mivel a fader csak akkor küld jeleket, ha az aktuális
értéket (a faderbeállítástól különböző) túllépik.

Mot Motor. A paraméter-visszacsatolással a motoros fader automatikusan bekapcsol és
mindig az aktuális értéket jelzi.

Lábkontroller funkció:

Move A pedál azonnal elküldi az értékváltozásokat. Értékugrások fordulhatnak elő.

P-UP Pick-Up: A lábpedál csak akkor aktiválódik és küld el értékeket, ha a beállított értéket
túllépik.

SWITCH típusú elemek:

A SWITCH típusú elemek három különböző móddal rendelkeznek: A "Toggle On", "Toggle Off"
és "Increment". A Toggle On mód hasonló a kapcsolási funkcióhoz (pl. villany felkapcsolása). A
gomb minden egyes megnyomásakor az elküldött érték az "on" (4-es enkóderrel beállítva) és az
"off" (5-ös enkóderrel beállítva) között váltakozik. Ez a beállítás ideális megoldás dobhurkok
aktiválásához a hangmintavevőből (egyszeri megnyomás = indítás, megnyomás még egyszer =
leállítás).

A Toggle Off mód a pillanatérintkezős gombnak felel meg, ami az elektromos ajtónyitó
kapcsolójához hasonlítható. Az "on" érték elküldése csak a gomb megnyomásának idejére
történik. A gomb elengedése után az "off" érték érvényes. Ez a típus használható a Note On és
Note Off üzenetek elküldésével rövid hangeffektek vagy hangminták aktiválására (hasonló egy
billentyűzet használatához).

Az Increment opció csak gombokra működik, és csak CC, NRPN és After Touch parancsokra.
Ebben a módban fokozatosan növelhető a kontrollerérték minden egyes új billentyűleütéssel. A
növekmény mértéke a 7-es enkóderrel állítható be. A gomb ismételt megnyomásakor az
elküldött érték az előre kiválasztott mértékben nő minden egyes alkalommal. Ha a növekmény
értékét "10"-re állítjuk be, akkor a 0, 10, 20, 30 ..... 110, 120, 0, 10 értékek egymást követő
elküldése jön létre. Negatív érték (pl. -10) is megadható az értékek fokozatos csökkentéséhez.
Ha a 4-es és 5-ös enkódert használjuk a legalacsonyabb és legmagasabb értékek
behatárolására, akkor az értékek ebben a tartományban maradnak. Ezzel a funkcióval
lehetőség van arra, hogy a B-CONTROL berendezést több mint két kapcsolási állapottal
rendelkező szoftvergombok vezérlésére használjuk.

29

BCF2000, BCR2000

A 8-as enkódergombbal aktiválható értékmegjelenítés azonos a SWITCH és CONTINUOUS
típusú elemekre. Amikor ez az értékmegjelenítés aktív, akkor az aktuális értéket a négyjegyű
kijelző mutatja a kezelőszerv működtetésekor. A kezelőszerv elengedésekor a kijelző ismét az
preset sorszámot mutatja.

4.4. MIDI üzenetek

Programváltás:

A 3-as és 4-es enkóderrel bankszámok választhatók ki. Ha a MIDI berendezés 128-nál több
presetet/programot tartalmaz, akkor először a bankváltás parancsot kell elküldeni.
Tulajdonképpen itt egy kontroller parancsról van szó. Ezt a parancsot a programváltás előtt kell
elküldeni, mivel kapcsolódik a presetek átváltásához. Ha nincs szükség bankválasztó üzenetre,
akkor válasszuk ki az "off" opciót.

Az 5-ös enkóder választja ki a programszámot. Ha a kiválasztott vezérlőelem egy
vezérlőtárcsa (CONTINUOUS típus), akkor a programszám kiválasztása közvetlenül
történik a tárcsa elforgatásával. A gomb megnyomása közvetlenül választja ki a
hozzárendelt programszámot. Ez akkor lehet hasznos, ha mindig ugyanabból a presetből
szeretnénk indítani.

Control Change CC:

A vezérlés kontrollerszámból és a hozzá tartozó értékből áll. A 3-as enkóderrel állítható be a
kontrollerszám. A gombokkal különböző értékek állíthatók be azok megnyomásával és
elengedésével (a beállítás a 4-es és 5-ös enkóderrel történik). Ez a funkció akkor hasznos, ha
fix paraméter-beállításokat kell elküldeni.

A faderek és vezérlőtárcsák (CONTINUOUS típus) esetén az értéktartomány a 4-es (minimum
érték) és az 5-ös (maximum érték) enkóderekkel határozható meg.

Lehetőség van az értékskála invertálására is a 127 minimális érték és a 0 maximális
érték hozzárendelésével (skálainvertálás). Klasszikus alkalmazás a virtuális vagy
digitális orgonák vagy orgonaexpanderek "drawbar-os" vezérlése. Ha a 7-es
kontrollert (hangerő) hozzárendeljük a BCF2000 fadereihez, akkor a jel halkabbá
válik a fader elmozdításakor. A fader lefelé húzása hasonló a drawbar kihúzásához,
aminek hatására a hangerő növekszik.

NRPN:

Az NRPN üzenetekre akkor van szükség, ha a 127 standard kontrollerszám egyike sem áll
rendelkezésre a használni kívánt funkcióhoz.

A 3-as enkóderrel választható ki a paraméterszám. A keverőpultfaderek hozzárendeléséhez
javasoljuk a nagy felbontás használatát ("Absolute 14 bit"), amennyiben a vezérlő
hardver/szoftver azt támogatja.

Note (hangjegy):

Természetesen a hangjegyek csak egyetlen SWITCH elemhez rendelhetők hozzá. A hangjegy
beállítása a 3-as enkóderrel végezhető el. A Note C3 (C kulcs) a 60-as hangjegyszámnak felel
meg. A 4-es enkóderrel állítható be a hangjegy hangereje (leütési sebesség).

Pitch Bend:

A Pitch Bend (hangmagasság) csak egyetlen CONTINUOUS elemhez rendelhető hozzá. Mivel
ez egy saját státuszbájttal rendelkező parancs, így elegendő a MIDI csatorna (2-es enkóder) és
a szabályozási tartomány (4-es enkóder) kiválasztása.

30

BCF2000, BCR2000

After Touch:

Normál esetben itt az "ALL" beállítást kell kiválasztani. Ez azt jelenti, hogy az After Touch az
összes hangjegyre azonosan érvényes ("Channel pressure"). Ha polifónikus After Touch opciót
szeretnénk használni, akkor a 3-as enkóderrel választható ki az a hangjegy, amire az After
Touch parancs érvényes lesz. Mivel ezt a folyamatot csak néhány hanggenerátor támogatja,
így az esetek többségében a Channel After Touch (összes MIDI csatorna) opció a legjobb
megoldás. Ha SWITCH típusú elemet választunk ki, akkor beállítható egy "on" és "off" érték is
(elengedési dinamika). Így az After Touch használatával korlátozható a modulációs tartomány
(effektmélység).

MMC:

A MIDI Machine Control adatok csak gombokhoz rendelhetők hozzá.

A 4-es enkóderrel (1. érték) állíthatók be a "Locate Time" óra és perc értékei, illetve az 5-ös
enkóder (2. érték) szolgál a másodpercek és keretek megadására. A "Locate Position" értéke
mindig elküldésre kerül az MMC parancs előtt. Ebből adódik az alábbi kapcsolási logika:

Ha a "Locate" paramétert választjuk ki, akkor a 4.3. táblázat: GS/GX paraméter, Main Controls
szekvenszer vagy a merevlemezes felvevő
mindig a beállított pozícióra ugrik. A "Play"
(lejátszás) paraméterként történő kiválasztása
esetén (gombra) a szekvenszer mindig a
beállított helyzetmeghatározó (locator) ponttól
indul, amint a gombot megnyomják. A
"Rewind" (visszacsévélés) művelet mindig a
kiválasztott helyzetmeghatározó pontnál
kezdődik. A 6-os enkóderrel választhatók ki a
keretek következő letapogatási sebességei
(Frame Rate): 24, 25, 30 (teljes keret), 30d
(események lezajlási kerete) vagy "off" (ebben
az esetben csak az MMC üzenet elküldése
történik meg, helyzetmeghatározó pozícióra
vonatkozó információ nélkül).

GS/GX:

A 3-as enkóder közvetlenül választja ki a legfontosabb "Main Control" paramétereket. A kijelzőn
ezek rövidített szöveg formájában jelennek meg (lásd a 4.2. táblázatot). Ebben az esetben CC
vagy NRPN üzenetekről van szó (nincsenek SysEx adatok).

A 4-es és 5-ös enkóderekkel korlátozhatók vagy invertálhatók az egyes kontroller
értéktartományok.

4.5. A Global Setup menü beállításai

A presetekre vonatkozó összes beállítás a Global Setup menüben adható meg.
c Tartsuk lenyomva az EDIT gombot, ezzel egyidőben nyomjuk meg a STORE gombot.
c A Global Setup menü megjelenésekor elengehetjük mindkét gombot.
c Ezután forgassuk el az 1-8 enkódergombokat a megfelelő beállítás kiválasztásához. Az

enkódergombok kiosztása a következő táblázatban található.

31

BCF2000, BCR2000

c A Global Setup menü bezárásához nyomjuk meg az EXIT gombot.

A Global Setup menü beállításai azonnal aktiválódnak, és nem szükséges egy külön
mentési parancs kiadása.

Üzemelési mód (Operating mode): 4.4. táblázat: Enkódergombok kiosztása a
Global Setup menüben
A különböző üzemmódok lerása a 4.1.
fejezetben található. Az U-1 – U-4 USB módok
és az S-1 – S-4 stand-alone módok
választhatók ki.

Globális RX csatorna (Global RX Channel):

A B-CONTROL programváltási parancsokat
fogad ezen a csatornán.

Lábkapcsoló típusa (Footswitch):

Mivel különböző típusok állnak rendelkezésre a lábkapcsolókból (azok kapcsolásmódját
illetően), ezért beállítható a lábkapcsoló csatlakozójának polaritása (normál/fordított), vagy az
automatikusan is érzékelhető a berendezés bekapcsolásakor (automatikus felismerés).

Kezdő preset száma (Start-Preset):

A 32 preset mindegyike kiválasztható kezdő presetként. Ezen kívül a "Last" funkcióval arra is
lehetőség van, hogy mindig az utolsóként használt presetet töltse be a rendszer a berendezés
ismételt bekapcsolásakor.

A beredezés azonosítószáma (Device ID):

A berendezés azonosítószámát csak akkor kell módosítani, ha egyszerre használnak több
BCF2000 vagy BCR2000 berendezést, és emiatt problémák merülnek fel a berendezések
felismerésében a SysEx Dump eljárás alatt.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a SysEx memóriakiíratásokat csak olyan
azonosítójú berendezések tudják fogadni, amelyekről az elküldés megtörtént!

SysEx Dump kiválasztása:

A 6-os enkódergomb elforgatásával választhatunk, hogy az aktuális preset (Single) vagy a 32
preset teljes (All) memóriatartalmát kell-e elküldeni SysEx memóriakiíratásként. A 6-os enkóder
egyszeres megnyomásával indítható a memóriakiíratás.

A SysEx memóriakiíratás fogadásához a berendezésen nem módosítható semmilyen beállítás.
Ha egyetlen presetet küldünk a B-CONTROL berendezésre, akkor az adatok ideiglenes tárban
kerülnek elmentésre; az állandó tároláshoz az adatokat tetszés szerinti tárhelyen helyezhetjük
el (Preset Store funkció).

FIGYELMEZTETÉS: Ha az "ALL-Dump" parancsot küldjük el a B-CONTROL
berendezésre, akkor a teljes memóriatartalom felülírásra kerül! Nem jelenik meg
biztonsági kérdés a művelet jóváhagyására, és a memória nem rendelkezik
redundáns biztonsági funkcióval!

c A SysEx Dump eljárás befejezéséhez nyomjuk meg az EXIT gombot.

32

BCF2000, BCR2000

MIDI adatintervallum (MIDI Data Interval):
Itt adható meg az adatátviteli sebesség. Ez a beállítás csak a MIDI adatcsomagokra vonatkozik,
mint pl. a SysEx memóriakiíratásokra, tehát nincs hatással a MIDI parancsok (valós idejű)
vezérlésére. Az adatátviteli sebesség millimásodperc mértékegységben adható meg.

4.6. További funkciók

Ideiglenes "Local Off":
A "Local Off" azt jelenti, hogy a B-CONTROL vezérlőelemének mozgatásakor nem jön létre
MIDI adatok átvitele. Ha a vezérlőelem pozíciója különbözik a szoftver aktuális értékétől, akkor
a pozíció utólagosan is beszabályozható, amíg meg nem találjuk a megfelelő pozíciót. Ezután a
vezérlőelem ismét elmozdítható úgy, hogy nem hallható értékeltérés.
A vezérlőelem pozíciója és az aktuális paraméterérték közötti eltérés akkor fordulhat elő, ha
nem történik paraméter-visszacsatolás az érték szoftverben történő módosítása alatt (pl.
keverőpult-automatizálás).
c Nyomjuk meg az EXIT gombot és tartsuk lenyomva.
c Mozgassuk el a vezérlőemelet a megfelelő érték eléréséig.
c Engedjük el az EXIT gombot. A vezérlőelem ezután ismét elmozdítható.
Panic Reset:
Ez a funkció visszaállítja a legfontosabb MIDI adatokat azok gyári beállításaira.
c Nyomjuk meg az EDIT gombot és tartsuk lenyomva.
c Ezután nyomjuk meg az EXIT gombot. A visszaállítás az EXIT gomb megnyomásakor

azonnal végrehajtásra kerül. A kijelzőn a "PAnC" üzenet látható.
c Amint a visszaállítás befejeződik, a B-CONTROL automatikusan a lejátszási üzemmódba

kerül, és a kijelzőn megjelenik az aktuális preset.
Data Request (adatkérés):
A B-CONTROL egységhez csatlakoztatott MIDI berendezés aktuális beállításai a Data Request
funkcióval továbbíthatók a B-CONTROL berendezésre (feltéve, hogy a MIDI berendezés
támogatja ezt a funkciót, és adatkérési parancsot definiáltak a szerkesztő szoftver
használatával). Ebben az esetben nem a MIDI berendezés továbbítja az adatokat, hanem a
B-CONTROL igényli az adatok elküldését.
c Nyomjuk meg a LEARN gombot, miközben az EDIT gombot lenyomva tartjuk. Ekkor

megtörténik az adatigénylés, és a B-CONTROL berendezés kijelzi a fogadó MIDI
berendezés vezérlőértékeit a LED-gyűrűn vagy a faderpozíciókkal.
Snapshot Send:
A Snapshot Send funkcióval a rendszer az összes aktuális kontrollerértéket elküldi abból a
célból, hogy a B-CONTROL berendezés beállításai továbbításra kerüljenek a csatlakoztatott
MIDI berendezésre.
c Nyomjuk meg a " PRESET" gombot, miközben lenyomva tartjuk az EDIT gombot. A
B-CONTROL ekkor elküldi a kontroller aktuális beállításait.

33

BCF2000, BCR2000

Single Preset Dump:
A Global Setup menü SysEx Dump funkcióján kívül a következő billentyűkombinációval az
aktuális preset összes beállítása elküldhető:
c Nyomjuk meg a "PRESET " gombot, miközben lenyomva tartjuk az EDIT gombot.
c A memóriakiíratás megszakításához nyomjuk meg az EXIT gombot.

A SnapShot Send és a Single Preset Dump az elküldés alatt álló adattípustól függ: A
SnapShot Send funkcióval csak az aktuális vezérlőértékek kerülnek továbbításra,
azok csatlakoztatott MIDI berendezéssel történő szinkronizálásához. A Single Preset
Dump esetén az aktuális preset teljes tartalma – a vezérlés aktuális
hozzárendeléseivel együtt – elküldésre kerül. Ezzel a funkcióval egyszerűen
archiválhatók egyes presetek, vagy azok kicserélhetők egyéb B-CONTROL
felhasználókkal.
Motor Off Function (BCF2000):
A BCF2000 fadermotorok ideiglenesen kikapcsolhatók. Ennek megvalósításához egy vagy több
faderhez hozzá kell rendelni egy vezérlőgombot, amely kikapcsolja a fader motorját a
vezérlőgomb lenyomásának időtartamára. A 20 programozható vezérlőgomb közül ( 2 és 9 )
bármelyik használható erre a célra.
c Nyomjuk meg az EDIT gombot és tartsuk lenyomva.
c Mozgassuk el azokat a fadereket, amelyeket ki szeretnénk kapcsolni.
c Nyomjuk meg azt a gombot, amelyhez hozzá szeretnénk rendelni a motorkikapcsolás
funkciót.
c A programozást fejezzük be az EXIT gombbal.
A vezérlőgombhoz hozzárendelt MIDI parancs megmarad. Így a MIDI funkció együtt
is használható a fadermotor vezérlőgomb lenyomása alatti kikapcsolásával.

34

BCF2000, BCR2000

5. FÜGGELÉK

5.1. táblázat: Standard MIDI vezérlő
35

BCF2000, BCR2000
5.2. táblázat: GS/GX paraméter, Main Control

5.3. táblázat: MIDI hangjegyszámok hozzárendelése

36

BCF2000, BCR2000

6. MŰSZAKI JELLEMZŐK

USB INTERFÉSZ

Típus: 12 MBit/sec. teljes sebesség, USB MIDI megfelelőség

MIDI INTERFÉSZ

Típus: 5-tűs DIN csatlakozók (IN, OUT A, OUT B/THRU)

VEZÉRLŐELEMEK

BCF2000

Vezérlések 8 motoros 100 mm-es fader

8 fokozatmentesen szabályozható enkódergomb LED gyűrűvel

Vezérlőgombok 20 gomb

10 rendszergomb (4x enkódercsoport, 4x programozás, 2x preset)

BCR2000

Vezérlések 24 fokozatmentesen szabályozható enkóder LEG-gyűrűvel

8 fokozatmentesen szabályozható enkódergomb LED-gyűrűvel

Vezérlőgombok 20 gomb

10 rendszergomb (4x enkódercsoport, 4x programozás, 2x preset)

KIJELZŐ

Típus 4-jegyű 7-szegmenses LED-kijelző

KAPCSOLT BEMENETEK

BCF2000

Lábkapcsoló 1 x 1/4" TS csatlakozó automatikus polaritásérzékeléssel

Lábpedál 1 x 1/4" TRS csatlakozó

BCR2000

Lábkapcsoló

1. bemenet: 1/4" TRS sztereó csatlakozó a kettős lábkapcsolóhoz

2. bemenet: 1/4" TS csatlakozó, mindegyik automatikus polaritásérzékeléssel

TÁPELLÁTÁS

Feszültség: 100 – 240 V~, 50/60 Hz

Fogyasztás: max. 10 W

Biztosíték: T 1 A H 250 V

Tápcsatlakozó: standard IEC aljzat

MÉRETEK/TÖMEG

Méretek:

(sz. x. ma. x mé.) 330 mm x 100 mm x 300 mm

Tömeg:

BCR2000 kb. 2,15 kg

BCF2000 kb. 2,60 kg

A BEHRINGER cég folyamatosan törekszik a legmagasabb minőségi szintet fenntartani. Szükség esetén külön tájékoztatás nélkül
módosításokra kerülhet sor. A műszaki adatok és az egység külső megjelenése ezért eltérhet az itt szereplő táblázatok, illetve
ábrák tartalmától.

37

BCF2000, BCR2000

8. GARANCIA

1 § GARANCIALEVÉL/ONLINE REGISZTRÁLÁS

A hosszabbított garanciális igények érvényesítése érdekében a vevőnek a 3§ előírásaival összhangban -
a termék beszerzését követő 14 napon belül - vissza kell küldeni a BEHRINGER Spezielle Studiotechnik
GmbH részére a garancialevelet. A garancialevél időben való visszaküldésének elmulasztása (postai
bélyegző dátuma alapján) a hosszabbított garanciális kötelezettségek érvénytelenítését vonja maga után.

Az itt felsorolt feltételek szerint a vevő választhatja az online regisztrálás módszerét is az alábbi Internet
címeken: www.behringer.com vagy www.behringer.de.

2 § GARANCIA

1. BEHRINGER (BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, beleértve a BEHRINGER
leányvállalatait is, a BEHRINGER Japan kivételével) garanciát vállal a termék mechanikus és elektromos
részegységeinek anyag- és megmunkálási hibáira a termék beszerzésétől számított egy (1) éves
időszakra az alábbi garanciális szabályok szerint. Amennyiben a terméknél bármilyen hiányosság vagy
meghibásodás tapasztalható a megadott garanciális időszakon belül, - kivéve a normál kopást és/vagy
nem előírásszerű kezelést -, a BEHRINGER vállalja saját megítélése szerint a termék javítását vagy
cseréjét.

2. Ha a garanciális igény jogos, a terméket a BEHRINGER visszaküldi bérmentesített szállítmányban.

3. A fentiektől eltérő garanciális igény kifejezetten elutasításra kerül.

3 § JÓVÁHAGYÁSI SZÁM VISSZAKÜLDÉSE

1. A garanciális szerviz biztosításához a vevőnek (vagy a márkakereskedőnek) fel kell hívnia
munkaidőben a BEHRINGER által kijelölt képviseletek egyikét (lásd a csatolt listát) még a termék
visszaküldése előtt. A beszélgetés során ismertetni kell a felmerült problémát. A BEHRINGER ezt
követően kiad egy engedélyezési számot.

2. Ezután a terméket vissza kell küldeni az eredeti csomagolásban - az engedélyezési szám
megjelölésével - a BEHRINGER által megadott címre.

3. A BEHRINGER nem fogad bérmentesítés nélküli szállítmányokat.

4 § GARANCIÁLIS SZABÁLYOK

1. A garanciális szolgáltatás csak akkor biztosítható, ha a termékkel együtt elküldik a kereskedő által
kibocsátott eredeti számlát. A BEHRINGER által a garanciális szabályok figyelembe vételével javításra
vagy cserére alkalmasnak ítélt terméket, a BEHRINGER az átvételtől számított 30 napon belül kijavítja
vagy kicseréli.

2. Ha a terméket módosítani vagy adaptálni kell az alkalmazott nemzeti, illetve nemzetközi műszaki
vagy biztonsági szabványoknak való megfelelőség érdekében (a berendezés eredeti fejlesztési vagy
gyártási országától eltérő országban), úgy ez a módosítás/adaptálás nem tekinthető anyag- vagy
megmunkálási hibának. A garancia nem vonatkozik ilyenfajta módosításokra/adaptálásra, és független
attól, hogy annak végrehajtása előírásszerű vagy sem. A jelen garancia kikötései értelmében a
BEHRINGER nem tehető felelőssé az ilyen módosításból/adaptálásból eredő költségekért.

3. A garancia nem érvényes a szemlékre és karbantartási/javítási munkákra, különösen abban az
esetben, ha ennek szükségessége az előírásoktól eltérő használat miatt következett be.

Ugyanez vonatkozik a normál elhasználódásra vagy kopásra is, különös tekintettel az alábbi
részegységekre: faderek, potméterek, billentyűzetek/gombok és hasonló elemek.

38

BCF2000, BCR2000

4. Az alábbi okok miatt bekövetkező meghibásodásokra/üzemzavarokra nem vonatkozik a garancia:
c nem előírásszerű használat, a berendezés hanyag vagy hibás működtetése a BEHRINGER kezelési

és karbantartási útmutatójában szereplő utasítások be nem tartása miatt,
c a berendezés csatlakoztatása vagy üzemeltetése a termék felhasználási országában alkalmazandó

műszaki vagy biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával,
c vis maior vagy a BEHRINGER által nem befolyásolható körülmények által okozott

meghibásodások/üzemzavarok.
5. Jogosulatlan személy által végzett javítás vagy a termék kinyitása érvényteleníti a garanciát.
6. Ha a termék BEHRINGER által végzett felülvizsgálatának eredménye az, hogy a kérdéses
meghibásodás nem tartozik a garanciális kötelezettségek közé, úgy a felülvizsgálat költségét a vevőnek
kell állnia.
7. A garanciális feltételeknek nem megfelelő termék javítási költségeit kizárólag a vevő állja. A
BEHRINGER informálja a vevőt az ilyen körülmény fennállásáról. Ha a vevő nem bocsát ki írásbeli
javítási megrendelést az értesítést követő 6 héten belül, a BEHRINGER visszajuttatja a terméket a
szállítás és csomagolás költségeit tartalmazó számlával együtt. Az ilyen költségek szintén külön
számlázásra kerülnek, ha a vevő írásban megrendeli a javítást.

5 § A GARANCIA ÁTRUHÁZHATÓSÁGA
A garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg (a kereskedő ügyfele) és nem ruházható át a terméket
esetleg később megvásárló vevőre. A BEHRINGER nevében senki sem (kiskereskedő, stb.) vállalhat
garanciális kötelezettséget a termékre.

6 § KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY
A BEHRINGER nem megfelelő garanciális szolgáltatása nem jogosítja fel a vevőt kártérítési igény (pl.
következményes kár miatt) benyújtására. A BEHRINGER kártérítési kötelezettsége semmiképp sem
haladhatja meg a termék számlázott értékét.

7 § EGYÉB GARANCIÁLIS JOGOK ÉS NEMZETI JOGSZABÁLYOK
1. Ez a garancia nem zárja ki vagy korlátozza a vevő nemzeti jogszabályokban lefektetett törvényes
jogait, különös tekintettel az eladóval szemben fennálló, a hatályos eladási szerződésből fakadó jogokra.
2. Az itt megfogalmazott garanciális rendelkezések mértékadók, kivéve ha sértik a nemzeti
jogszabályok hatályos előírásait.

39


Click to View FlipBook Version