The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 11:18:41

Pioneer ND-PS1 CZ

Pioneer ND-PS1 CZ

Návod k instalaci ND-PS1

Parkovací asistent

BEZPEČNOST / VAROVÁNÍ

POZOR Varování
Tento produkt je určen pro provozování v • Pokud vyžaduje instalace vrtání otvorů nebo jiné úpravy vozidla,
mírných a tropických klimatických pod- obraťte se na svého prodejce vozidla.
mínkách, jak to určují Bezpečnostní poža- • Nepokoušejte se tento produkt instalovat a opravovat sami.
davky IEC 60065 pro audio, video a Instalace nebo servis tohoto produktu osobami bez odborné
podobná elektronická zařízení. přípravy a zkušeností z oblastí elektronických zařízení a automo-
bilového příslušenství může být nebezpečný a může vás vystavit
riziku úrazu elektrickým proudem, zranění nebo jiným rizikům.
• Tento produkt představuje pomocníka během couvání vozidla a
společnost Pioneer nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli
škodu nebo poškození, způsobené použitím senzorů.
Grafický symbol umístěný naBaSys CS
produktu znamená stejnosměrný proud.

Tento produkt používejte jen s produkty značky Pioneer.

POZNÁMKY

• Během instalace musí být napájení v automobilu vypnuto.
• Senzory mohou být ovlivněny v následujících situacích:
Silný déšť, štěrková cesta, nerovná vozovka, svažující se vozovka, travnatá cesta, velmi chladné nebo horké počasí, vlhké počasí, senzory
jsou pokryty sněhem nebo ledem, apod.
• Senzory by měly být instalovány následujícím způsobem.
• Senzory neinstalujte na kovový nárazník.
• Řídící jednotku neinstalujte na, nebo v blízkosti ventilačního potrubí nebo kabeláže.
• Před a po instalaci tohoto produktu zkontrolujte, zda všechna zařízení v automobilu pracují správně.
<Zkušební metoda: Viz část TEST PŘED INSTALACÍ>

2

OMEZENÍ BaSys CS

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 1: Zobrazení se nemusí shodovat s reálným stavem v Obr. 2: Za následujících podmínek lze těžko detekovat objekty:
důsledku pozice senzoru, překážky, tvaru, stavu odrazu, apod.: Hladká svažující se plocha
Hladké kulaté objekty
Pokud je objekt příliš vysoko Objekty, které absorbují vlny (například bavlna)
Pokud je objekt příliš nízko
Při couvání ze svahu

3

OBECNÉ INSTALAČNÍ SCHÉMA

BaSys CS
Řídící box Napájecí kabel
Senzor Propojovací kabel
Pioneer kompatibilní Korunkový vrták
jednotka
(prodává se samostatně)

4

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

BaSys CSTEST PŘED INSTALACÍ Couvací světlo (červený)
Uzemění (černý)
Ke kompatibilní jednotce
Pomocí tvrdé desky o rozměrech
100 cm × 100 cm nebo pomocí
stěny otestujte vzdálenost.
Nejvzdálenější detekční vzdálenost
je 2.5 m. (Nejkratší detekční
vzdálenost je 30 cm).
Před instalací nezapomeňte
provést kontrolu funkčnosti.

2.5 m

5

INSTALACE SENZORŮ
Obr. 1

55 cmBaSys CS65 cm Obr. 1: Montážní výška senzoru je
přednastavena na 55-65 cm kolmo k zemi.
Obr. 2 Obr. 2: V příslušné výškové pozici senzorů
aplikujte samolepící pásku, a poté změřte
40 cm 20 cm 20 cm40 cm instalační pozice čtyř snímačů a označte je
vhodným kreslícím nástrojem.
Obr. 3 Obr. 3: Do vrtačky upevněte 19 mm
korunkový vrták (součástí balení) a ve
19 mm vyznačených 4 pozicích vyvrtejte otvory.

6

Obr. 4 Obr. 4: Postupně vložte do otvorů všechny senzory a dotlačte
INSTALACE ŘÍDÍCÍHO BOXU je - pevně a těsně je upevněte.
Pozor
Senzory nikdy nepřebarvujte / nelakujte. Přes nanesenou barvu
by bylo velmi obtížné přijímat ultrazvukové vlny.
POZNÁMKY
BaSys CS
Červený vodič se připojuje ke kladnému vodiči světla zpátečky a
černý vodič se připojuje k zemi (uzemnění). K zakrytí přiletovaných
spojů použijte izolační pásku.

Uzemění (černý)
Couvací světlo (červený)

7

SPECIFIKACE BaSys CS
Specifikace řídícího boxu
Jmenovité napětí: 14.4 V ss
Provozní napětí: 10.8 ~ 15.1 V ss
Jmenovitý proud: 10 ~ 30 mA při 14.4 V ss
Rozsah detekce: 0,3 m ~ 2,5 m
Rozsah provozních teplot: -20 ˚C ~ 70 ˚C
Rozměry (ŠxVxH):
105.3 mm × 21,8 mm × 56,0 mm
Hmotnost: 52 g
Délka kabelu
Napájecí kabel: 1 m
Propojovací kabel: 5 m
Specifikace senzoru
Středová frekvence: 40 kHz
Směr osy X: 70°
Směr osy Y: 70°
Maximální vstupní napětí: 120 Vp-p
(při 40 kHz)
Klasifikace IP: IP67
Rozsah provozních teplot: -30 ˚C ~ 80 ˚C
Rozměry: φ23.5 mm × 19.8 mm
(bez kabelu)
Hmotnost: 50 g / 1 ks
Délka kabelu: 2.5 m

© 2018 PIONEER CORPORATION.
Všechna práva vyhrazena.

<CRB5177-A>EL


Click to View FlipBook Version