The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-05 04:17:42

Pioneer DDJ-SB3 CZ

Pioneer DDJ-SB3 CZ

DJ KONTROLÉR DDJ-SB3

DDJ-SB3

Návod k použití

pioneerdj.com/support/
http://serato.com
Pro otázky a odpovědi a další podpůrné informace pro tento produkt navštivte předchozí
webové stránky.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne 24.1.1997 a nařízení
vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Jak číst tento návod
 Děkujeme, že jste si koupili tento produkt značky Pioneer.

Přečtěte si tento návod před použitím přístroje. Návod obsahuje důležité informace, které musíte pochopit před použitím
tohoto přístroje. Po přečtení návod uschovejte pro pozdější použití.
 Pamatujte, že obrazovky a specifikace softwaru, uvedené v tomto návodu, stejně jako externí vzhled a specifikace hardwaru
jsou aktuálně ve vývoji a mohou se lišit od konečné specifikace.
 Pamatujte, že podle verze operačního systému, nastavení webového prohlížeče atd. se operace mohou lišit od postupů,
popsaných v tomto návodu.

Tento návod popisuje především funkce tohoto přístroje jako hardwaru. Pro instrukce k softwaru Serato DJ Lite viz. návod
dodávaný k softwaru Serato DJ Lite.
 Návod pro software Serato DJ Lite si můžete stáhnout z „Serato.com“. Pro detaily viz. „Stažená návodu k softwaru Serato

DJ Lite“ na straně 20.
 Poslední verzi návodu k použití si můžete stáhnout ze stránek podpory Pioneer DJ. Pro detaily viz. „Získání poslední verze

návodu k použití na straně 20.

Obsah

01 Než začnete ..............................................................................................................................................................................3 

Co je v krabici .............................................................................................................................................................................3 
O Serato DJ Lite .........................................................................................................................................................................3 

02 Instalace Serato DJ Lite ..........................................................................................................................................................4 

Před instalací Serato DJ Lite ......................................................................................................................................................4 
Instalace Serato DJ Lite..............................................................................................................................................................4 

03 Názvy a funkce částí................................................................................................................................................................6 

Horní panel .................................................................................................................................................................................6 
Zadní panel.................................................................................................................................................................................9 
Čelní panel..................................................................................................................................................................................9 

04 Připojení .................................................................................................................................................................................10 

Připojení vstupních/výstupních zdířek ......................................................................................................................................10 
Připojení vašeho počítače k přístroji .........................................................................................................................................10 

05 Základní ovládání...................................................................................................................................................................11 

Připojení....................................................................................................................................................................................11 
Spuštění systému .....................................................................................................................................................................12 
Vypnutí systému .......................................................................................................................................................................14 

06 Pokročilé operace ..................................................................................................................................................................15 

Použití efektů ............................................................................................................................................................................16 
Mixování zvuku z mikrofonu......................................................................................................................................................17 
Analyzování stop ......................................................................................................................................................................17 

07 Režim UTILITY........................................................................................................................................................................18 

Spuštění režimu UTILITY..........................................................................................................................................................18 
Změna nastavení ......................................................................................................................................................................18 

08 Další informace ......................................................................................................................................................................19 

Odstraňování závad..................................................................................................................................................................19 
Získání návodu .........................................................................................................................................................................20 
Použití kontroléru pro jiný DJ software......................................................................................................................................20 
Obchodní značky a registrované obchodní značky...................................................................................................................21 
Upozornění k autorským právům ..............................................................................................................................................21 

-2-

01 Než začnete

Co je v krabici

 USB kabel
 Návod k použití
 Záruční list

O Serato DJ Lite

Serato DJ Lite je DJ sofware, vyvinutý společností
Serato. Umožňuje DJ vystupování připojením počítače
s nainstalovaným softwarem k tomuto produktu.

Minimální operační prostředí

Podporované operační CPU a požadovaná paměť

systémy

macOS High Sierra 10.13, Procesor Intel® Core™ i3, i5,

macOS Sierra 10.12, OS X: i7, 1.07 GHz nebo více

10.11 (poslední aktualizace) 4 GB RAM nebo více

Windows 10, Windows 8.1, Procesor Intel® Core™ i3, i5,

Windows 7 (poslední service i7, 1.07 GHz nebo více

pack) 4 GB RAM nebo více

32-bitová nebo 64-bitová verze

Ostatní

USB port Pro připojení tohoto přístroje k počítači je

vyžadován port USB 2.0.

Rozlišení displeje Rozlišení 1280 x 720 nebo vyšší.

Internetové připojení Pro registraci uživatelského účtu

„Serato.com“ a stažení softwaru je nutné

připojení k internetu.

 Podpora operačního systému předpokládá, že je
použitá poslední verze.

 Operace nejsou garantovány na všech počítačích,
i když plně splňují předchozí podmínky na operační
prostředí.

 Podle nastavení napájení počítače atd. nemusí
CPU a pevný disk poskytovat optimální výkon.
Především u notebooků se ujistěte, že je při použití
Serato DJ Lite nastavený maximální výkon (např.
nechejte připojený napájecí kabel).

 Připojení k internetu vyžaduje uzavřenou smlouvu
s poskytovatelem internetového připojení.

 Pro poslední informace o vyžadovaném operačním
prostředí, kompatibilitě a podporovaných
operačních systémech viz. „Software Info“ pro
„DDJ-SB3“ na webových stránkách podpory
Pioneer DJ
pioneerdj.com/support/

-3-

02 Instalace Serato DJ Lite 9. Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu, a pokud s ní
souhlasíte, vyberte [I agree to the license terms and
Před instalací Serato DJ Lite condition] a klikněte na [Install] pro spuštění
instalace.
Pro poslední verzi softwaru Serato DJ Lite přejděte na  Pokud nesouhlasíte s obsahem licenční smlouvy,
stránky Serato.com a stáhněte si z nich software. klikněte na [Close] pro ukončení instalace.
 Pro detaily viz. „Instalace (Windows)“ nebo „Instalace
Po dokončení instalace se zobrazí hlášení o úspěšné
(Mac)“. instalaci.
 Uživatel je odpovědný za přípravu počítače, síťových
10. Klikněte na [Close] pro opuštění instalačního
zařízení a dalších prvků internetového prostředí, programu Serato DJ Lite.
vyžadovaného pro připojení k internetu.
Instalace je nyní kompletní.
Instalace Serato DJ Lite
Instalace (Mac)
Instalace (Windows)
Nepřipojujte tento přístroj k počítači, dokud není instalace
Nepřipojujte tento přístroj k počítači, dokud není instalace dokončena.
dokončena.
 Pokud jsou na počítači spuštěné jiné programy,
 Před instalací se přihlaste na počítači jako správce. ukončete je.
 Pokud jsou na počítači spuštěné jiné programy,
1. Přejděte na webové stránky Serato.
ukončete je. http://serato.com

1. Přejděte na webové stránky Serato. 2. Klikněte na [Serato DJ Lite] pro [DJ PRODUCTS].
http://serato.com Objeví se stránka pro stažení Serato DJ Lite.
 Změna stránky pro stažení softwaru vyhrazena bez
2. Klikněte na [Serato DJ Lite] pro [DJ PRODUCTS]. předchozího upozornění.
Objeví se stránka pro stažení Serato DJ Lite.
 Změna stránky pro stažení softwaru vyhrazena bez 3. Klikněte na [Download SERATO DJ LITE].
předchozího upozornění. 4. Vytvořte účet na "Serato.com".

3. Klikněte na [Download SERATO DJ LITE].  Pokud již máte zaregistrovaný uživatelský účet na
4. Vytvořte účet na "Serato.com". "Serato.com", pokračujte krokem 6.

 Pokud již máte zaregistrovaný uživatelský účet na  Pokud ještě nemáte zaregistrovaný uživatelský
"Serato.com", pokračujte krokem 6. účet, proveďte následující postup.
- Podle instrukcí na obrazovce zadejte
 Pokud ještě nemáte zaregistrovaný uživatelský emailovou adresu a heslo, které chcete
účet, proveďte následující postup. nastavit a zvolte region, ve kterém žijete.
- Podle instrukcí na obrazovce zadejte - Pokud zatrhnete "E-mail me Serato
emailovou adresu a heslo, které chcete newsletter", bude vám společnost Serato
nastavit a zvolte region, ve kterém žijete. posílat informační emaily s nových produktech
- Pokud zatrhnete "E-mail me Serato a novinkách.
newsletter", bude vám společnost Serato - Jakmile je registrace uživatelského účtu
posílat informační emaily s nových produktech dokončena, přijde vám e-mail na uvedenou e-
a novinkách. mailovou adresu. Přečtěte si obsah zaslaného
- Jakmile je registrace uživatelského účtu e-mailu od "Serato.com".
dokončena, přijde vám e-mail na uvedenou e-
mailovou adresu. Přečtěte si obsah zaslaného
e-mailu od "Serato.com".

 Nezapomeňte e-mailovou adresu a heslo uvedené
při registraci. Tyto údaje budou vyžadovány pro
aktualizaci softwaru.

 Osobní informace, zadávaní při registraci
uživatelského účtu, jsou shromažďovány,
zpracovávány a používány podle pravidel,
uvedených na stránkách společnosti Serato.

5. Klikněte na link, uvedený v e-mailu od "Serato.com".
Tím se dostanete na stránku pro stažení softwaru Serato
DJ. Pokračujte krokem 7.

6. Přihlaste se.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo, které jste uvedli při
registraci na "Serato.com".

7. Zkontrolujte DDJ-SB3 pro použitý model a pak
klikněte na ikonu [Continue] a uložte soubor.

8. Klikněte na ikonu [Download Serato DJ Lite].
Rozbalte stažený soubor a pak dvakrát klikněte na
rozbalený soubor pro spuštění instalátoru.

-4-

 Nezapomeňte e-mailovou adresu a heslo uvedené 12. Postupujte podle instrukcí na obrazovce pro
při registraci. Tyto údaje budou vyžadovány pro instalaci.
aktualizaci softwaru.
13. Klikněte na [Close] pro opuštění instalačního
 Osobní informace, zadávaní při registraci programu Serato DJ Lite.
uživatelského účtu, jsou shromažďovány,
zpracovávány a používány podle pravidel,
uvedených na stránkách společnosti Serato.

5. Klikněte na link, uvedený v e-mailu od "Serato.com".
Tím se dostanete na stránku pro stažení softwaru Serato
DJ. Pokračujte krokem 7.

6. Přihlaste se.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo, které jste uvedli při
registraci na "Serato.com".

7. Zkontrolujte DDJ-SB3 pro použitý model a pak
klikněte na ikonu [Continue] a uložte soubor.

8. Klikněte na ikonu [Download Serato DJ Lite].
Rozbalte stažený soubor a pak dvakrát klikněte na
rozbalený soubor pro spuštění instalátoru.

9. Klikněte na [Continue].

10. Přečtěte si licenční smlouvu a pak klikněte na
[Continue].

11. Pokud souhlasíte s obsahem licenční smlouvy,
klikněte na [Agree].

 Pokud nesouhlasíte s obsahem licenční smlouvy,
klikněte na [Disagree] pro ukončení instalace.

-5-

03 Názvy a funkce částí Když je kurzor v panelu [Files], kurzor se přesune
do nižší vrstvy.
Funkce částí zde uvedené jsou na základě funkcí
softwaru Serato DJ Lite. [SHIFT] + stisknutí:
Popis funkcí, které lze použít po upgradu na Serato DJ Když je kurzor v panelu [crates], podřízená složka
Pro je označený jako Serato DJ Pro. se otevře nebo zavře.
Pro detaily o funkcích viz. následující webové stránky Když je kurzor v panelu knihovny, kurzor se
Pioneer DJ. přesune do panelu [crates].
pioneerdj.com/ Kurzor v panelu [Files] se přesune do vyšší vrstvy.

Horní panel Sekce přehrávače

Sekce přehrávače je použitá pro ovládání čtyř
přehrávačů. Tlačítka pro ovládání přehrávače 1 a 3
jsou umístěná na levé straně kontroléru a tlačítka pro
ovládání přehrávače 2 a 4 jsou umístěná na pravé
straně kontroléru.

[1] Sekce prohlížeče
[2] Sekce přehrávače
[3] Sekce mixéru
[4] Sekce efektů

Sekce prohlížeče

(1) Tlačítko LOAD (1) Táhlo TEMPO
Stisknutí: Použijte pro nastavení rychlosti přehrávání stopy.
Vybrané stopy jsou nahrány do odpovídajících
přehrávačů. (2) Otočný knoflík JOG
 Když stisknete tlačítko LOAD dvakrát na druhé Otáčení vršku:
straně, než je přehrávající přehrávač, stav Když je zapnutý režim Vinyl, je možná operace
aktuálně přehrávajícího přehrávače je také „škrábání“.
aplikován na přehrávač na druhé straně Když je vypnutý režim Vinyl, je možná operace
(okamžité zdvojení). ohýbání tónu (nastavení rychlosti přehrávání).

(2) Otočný volič (BACK) [Shift] + otáčení vršku:
Otočení: Když je knoflík JOG otáčen při stisknutém tlačítku
Kurzor v panelu knihovny nebo v panelu [crates] se SHIFT během přehrávání, stopa je rychle
posune nahoru nebo dolu. posouvána vpřed/vzad.

Stisknutí: (3) Tlačítko režimu HOT CUE (BEAT JUMP)
Když je kurzor v panelu [crates] nebo panelu Stisknutí:
knihovny, kurzor se přesune mezi panelem [crates] Nastavení režimu rychlého příposlechu.
a panel knihovny při každém stisknutí otočného
voliče (BACK). [Shift] + stisknutí: Serato DJ Pro
Nastavení režimu BEAT JUMP.

-6-

(4) Tlačítko režimu FX FADE (ROLL) (12) Tlačítko / (PLAY/PAUSE)
Stisknutí: Stisknutí:
Nastavení režimu FX FADE. Použijte pro přehrávání/pauzu stopy.

[Shift] + stisknutí: Serato DJ Pro [Shift] + stisknutí:
Nastavení režimu ROLL. Návrat na dočasné místo příposlechu a spuštění
přehrávání (STUTTER).
(5) Tlačítko režimu PAD SCRATCH (SLICER)
Stisknutí: (13) Tlačítko CUE
Nastavení režimu PAD SCRATCH. Stisknutí:
Toto je použito pro nastavení, přehrávání a vyvolání
[Shift] + stisknutí: Serato DJ Pro dočasných míst příposlechu.
Nastavení režimu SLICER.
 Když je tlačítko CUE stisknuto během pauzy,
(6) Tlačítko režimu SAMPLER (TRANS) dočasné místo příposlechu je nastaveno.
Stisknutí:
Nastavení režimu SAMPLER.  Když je tlačítko CUE stisknuto během přehrávání,
stopa se vrátí na dočasné místo příposlechu a
[Shift] + stisknutí: zapne se pauza (zpětný příposlech).
Nastavení režimu TRANS.
 Když je tlačítko CUE stisknuto a podrženo, po
(7) Tlačítko VINYL (SLIP) návratu stopy na dočasné místo příposlechu,
Stisknutí: přehrávání pokračuje, dokud je tlačítko drženo
Zapnutí/vypnutí režimu VINYL. stisknuté (vzorkování místa příposlechu).

[Shift] + stisknutí: Serato DJ Pro  Když je tlačítko / (PLAY/PAUSE) stisknuto
Zapnutí/vypnutí režimu SLIP. během vzorkování místa příposlechu, přehrávání
pokračuje od tohoto místa.
(8) Tlačítko AUTO LOOP
Stisknutí: [Shift] + stisknutí:
Zapnutí a vypnutí automatické smyčky. Nahrání předchozí stopy v panelu knihovny (Předchozí
Zrušení smyčky během přehrávání smyčky. stopa).

[Shift] + stisknutí:  Pokud aktuální pozice přehrávání není na začátku
Zrušení přehrávání smyčky (LOOP EXIT). stopy, stopa se vrátí na začátek.
Návrat na dříve nastavené místo smyčky po
zrušení přehrávání smyčky a obnovení přehrávání (14) Tlačítko SYNC (OFF) přehrávačů lze
smyčky (RELOOP). Stisknutí:
Tempo (tonalitu) stop spojených
(9) Tlačítko LOOP 2X automaticky synchronizovat.
Stisknutí:
Výběr automatické smyčky podle taktu. [Shift] + stisknutí:
Při každém stisknutí tlačítka během přehrávání Zrušení režimu synchronizace.
smyčky se délka přehrávané smyčky zdvojnásobí.
(15) Tlačítko SHIFT
[Shift] + stisknutí: Když je jiné tlačítko stisknuto při stisknutém tlačítku
Nastavení konce smyčky a spuštění přehrávání SHIFT, vyvolá se jiná funkce.
smyčky.
Jemné doladění konce smyčky knoflíkem JOG (16) Tlačítko DECK 3
během přehrávání smyčky. Stisknutí:
Přepne ovládaný přehrávač.
(10)Tlačítko LOOP 1/2X Když indikátor přehrávače svítí, je vybrán přehrávač 3.
Stisknutí: Přehrávač na pravé straně má tlačítko DECK 4.
Výběr automatické smyčky podle taktu.
Zkrácení délky přehrávané smyčky na polovinu. (17) Tlačítko KEY LOCK (TEMPO RANGE)
Stisknutí:
[Shift] + stisknutí: Zapne a vypne funkci zámku tóniny.
Nastavení místa smyčky. Když je funkce zámku tóniny zapnutá, tónina se nemění,
Jemné doladění začátku smyčky knoflíkem JOG ani když změníte rychlost přehrávání táhlem TEMPO.
během přehrávání smyčky.
 Zvuk je digitálně zpracováván, takže se kvalita
(11)Výkonné plochy zvuku zhorší.
Použitím těchto ploch lze provést různé akce.
[Shift] + stisknutí:
Při každém stisknutí tlačítka se rozsah změny táhlem
TEMPO přepne.

-7-

Sekce mixéru (6) Křížový prolínač
Přepne audio výstup mezi pravým a levým
(1) Knoflík TRIM přehrávačem.
Nastavení výstupního zisku individuálních kanálů.
[Shift] + posunutí:
(2) Knoflíky EQ (HI, MID, LOW) Použití funkce spuštění prolínačem.
Zvýraznění nebo potlačení frekvencí pro různé
kanály. (7) Knoflík MASTER LEVEL
Nastavení řídící výstupní úrovně zvuku.
(3) Knoflík FILTER
Zapne efekt filtru pro každý kanál. (8) Knoflík HEADPHONES LEVEL
Když je knoflík nastavený do střední polohy, Nastavení výstupní úrovně z výstupní zdířky
vystupuje originální zvuk. PHONES.
Otočení doleva:
Mezní frekvence filtru dolní pásmové propusti se (9) Tlačítko HEADPHONES CUE MASTER
plynule snižuje. Zapne výstup řídícího zvuku do sluchátek.
Otočení doprava:  Stiskněte znovu pro vypnutí výstupu.
Mezní frekvence filtru horní pásmové propusti se
plynule zvyšuje. (10)Indikátor CHANNEL LEVEL
Zobrazuje úroveň zvuku odpovídajícího kanálu
(4) Tlačítka HEADPHONE CUE 1/2 před průchodem kanálovým prolínačem.
Zapne výstup zvuku ze sluchátek, když je tlačítko
stisknuto. Sekce efektů
 Stiskněte znovu pro vypnutí výstupu.
[Shift] + stisknutí: Sekce efektů je použitá pro ovládání dvou efektových
Tempo stopy lze nastavit tisknutím tlačítka (funkce jednotek (FX1 a FX2). Knoflíky a tlačítka, použitá pro
TAP). ovládání jednotky FX1 jsou umístěná na levé straně
kontroléru a ta pro ovládání jednotky FX2 jsou
(5) Kanálový prolínač umístěná na pravé straně kontroléru.
Posunutí:
Nastavuje úroveň výstupu audio signálu v každém (1) Tlačítko efektu 1
kanále. Zapne/vypne efekt.
[Shift] + posunutí:
Použití funkce spuštění prolínačem. [Shift] + stisknutí:
Přepne typ efektu.

(2) Tlačítko efektu 2
Zapne/vypne efekt.

[Shift] + stisknutí:
Minimalizuje frakci taktu pro synchronizaci zvuku
efektu taktu FX při každém stisknutí tlačítka.

(3) Tlačítko efektu 3
Zapne/vypne efekt.

[Shift] + stisknutí:
Maximalizuje frakci taktu pro synchronizaci zvuku
efektu taktu FX při každém stisknutí tlačítka.

(4) Knoflík úrovně efektu
Nastavuje parametry efektu.
Viz. „Použití efektů“ na straně 16.

-8-

Zadní panel

(1) Bezpečnostní zámek Kensington
Připojte zámek na lanku pro ochranu před krádeží.

(2) USB konektor
Připojte k počítači.
 Propojte přístroj a počítač přímo USB kabelem z příslušenství.
 USB rozbočovač nelze použít.

(3) Výstupní zdířky MASTER (typu RCA)
Připojte reproboxy s vnitřním zesilovačem, aktivní reproboxy atd.
 Kompatibilní s RCA nevyváženým výstupem.

(4) Vstupní zdířka MIC (1/4“ TS zdířka)
Připojte mikrofon.
 Je podporován pouze nevyvážený vstup.

(5) Knoflík MIC LEVEL
Nastavte hlasitost ze vstupní zdířky MIC.
 Když nepoužíváte mikrofon, snižte hlasitost na minimální úroveň.

Čelní panel

(1) Výstupní zdířka PHONES (3.5 mm stereo mini jack)
Připojte sluchátka.
Lze použít stereo mini konektor (průměr 3.5 mm)
 Připojte sluchátka mající impedanci 32 Ω nebo více. Sluchátka s impedancí menší než 32 Ω nejsou
podporována.

-9-

04 Připojení

Před připojením zařízení nebo změnou připojení odpojte USB kabel. Použijte pouze USB kabel, dodávaný s tímto
přístroje.
Přečtěte si návod k použití připojovaného komponentu.
Napájení je dodáváno přes USB sběrnici. Přístroj můžete použití pouze při připojení k počítači.
Připojte propojovací kabel správně po nalezení umístění konektoru na přístroji.

 Propojte přístroj a počítač USB kabelem z příslušenství.

 USB rozbočovač nelze použít.

 Připojte počítač, připojený k tomuto přístroji, do sítě.

 Tento přístroj nemusí být možné použít s napájením přes USB sběrnici v následujících situacích.
- Kapacita napájení USB konektoru počítače je příliš malá.
- Váš počítač je připojený k jinému zařízení.
- Impedance sluchátek je menší než 32 Ω.
- Výstupní zdířka PHONES je připojená k monofonní zdířce.

Připojení vstupních/výstupních zdířek Připojení vašeho počítače k přístroji

Zadní panel 1. Připojte počítač k přístroji USB kabelem.
Pro optimální výkonnost poveďte přímé propojení
USB kabelem z příslušenství. USB rozbočovač
nelze použít.

USB kabel (z příslušenství) Počítač

Reproboxy s vnitřním Mikrofon *3*4

zesilovačem, aktivní
reproboxy atd. *1*2

*1: Audio kabel (RCA) není dodáván s tímto přístroje. 2. Zapněte počítač.
*2: Nastavte hlasitost zařízení (reproboxy s vnitřním
zesilovače, aktivní reproboxy atd.), připojeného 3. Zapněte zařízení (reproboxy s vnitřním
k výstupním zdířkám MASTER na vhodnou úroveň. zesilovačem, aktivní reproboxy atd.) připojené
Pamatujte, že výstupní zvuk může být velmi hlasitý, k výstupním zdířkám.
pokud je nastavená příliš vysoká hlasitost.
*3: Pro vstupní zdířku MIC je podporován pouze
nevyvážený vstup.
*4: Když nepoužíváte mikrofon, otočte knoflík MIC
LEVEL na minimální úroveň.

Čelní panel

Sluchátka

Připojte sluchátka mající impedanci 32 Ω nebo více.
Sluchátka s impedancí menší než 32 Ω nejsou
podporována.

- 10 -

05 Základní ovládání 3. Připojte tento přístroj k počítači pomocí USB
kabelu.
Připojení

1. Připojte sluchátka do zdířky PHONES.

Počítač

Sluchátka  Pro uživatele Windows
2. Připojte zařízení, jako je výkonový zesilovač, Při prvním připojení přístroje k počítači nebo při
připojení k jinému USB portu se může objevit
aktivní reproboxy atd. k výstupním zdířkám hlášení [Installing device driver software]. Vyčkejte,
MASTER. dokud se neobjeví hlášení [Your devices are ready
for use].
Výkonový zesilovač,
aktivní reproboxy atd. 4. Zapněte napájení počítače.

5. Zapněte napájení zařízeních, připojených
k výstupním zdířkám (výkonový zesilovač,
aktivní reproboxy atd.).
 Pokud je mikrofon připojený ke vstupním
zdířkám, zapněte rovněž napájení mikrofonu.

 Pro detaily o připojení vstupních/výstupních
zdířek viz. „Připojení“ na straně 10.

- 11 -

Spuštění systému

Spuštění Serato DJ Lite
Pro Windows 8.1/10
V [App view] klikněte na ikonu [Serato DJ Lite].
Pro Windows 7
V nabídce [Start] klikněte na [All Programs] > [Serato] > [DJ Lite] > ikonu [Serato DJ Lite].
Pro Mac
V programu Finder otevřete adresář [Applications] a klikněte na ikonu [Serato DJ Lite].
Po spuštění softwaru Serato DJ Lite se ihned objeví následující obrazovka.

A
B

C

Počítačová obrazovka, zobrazená po nahrání stopy do softwaru Serato DJ Lite.

A

B

C

A Sekce přehrávače
Zobrazuje informace o stopě (název nahrané stopy, jméno interpreta, BPM atd.), celkovou signálovou vlnu a další
informace.
B Zobrazení signálové vlny
Zobrazuje signálovou vlnu nahrané stopy.
C Sekce prohlížeče
Zobrazuje složky v panelu [crates].
Stopy jsou zobrazeny v panelu knihovny.
Tento návod popisuje především hardware tohoto přístroje. Pro detailní instrukce k softwaru Serato DJ Lite viz. návod
dodávaný k softwaru Serato DJ Lite.

- 12 -

Import stop

Základní postup pro import stop je následující.
 Jsou zde různé způsoby importu stop do softwaru Serato DJ Lite. Pro detaily viz. návod k softwaru Serato DJ

Lite.
 Můžete použít knihovny stop, vytvořené pomocí softwaru Serato DJ (Scratch Live, ITCH nebo Serato DJ).

1. Klikněte na tlačítko [Files] na obrazovce Serato DJ Lite pro otevření panelu [Files].
Obsah vašeho počítače nebo komponentů připojených k počítači, se zobrazí v panelu [Files].

2. Klikněte na adresář, obsahující stopy pro přidání do knihovny v panelu [Files].
3. Uchopte a přetáhněte vybraný adresář do panelu [crates] na obrazovce softwaru Serato DJ Lite.

Složka je vytvořena a stopy jsou přidány v panelu knihovny.

a

b 3. Stiskněte otočný volič (BACK) pro posun
kurzoru na panel knihoven v obrazovce a pak
a Panel [Files] otočte otočným voličem (BACK) a vyberte
b Panel [crates] stopu.

Přehrávání stop

Následující je postup pro nahrání stop do přehrávače
1, jako příklad.

a

b

a Panel knihovny
b Panel [crates]

4. Stiskněte tlačítko LOAD pro nahrání vybrané
stopy do přehrávače.

(1) Tlačítko LOAD
(2) Otočný volič (BACK)

1. Stiskněte otočný volič (BACK) při stisknutém
tlačítku SHIFT na přístroji pro posun kurzor na
panel [crates] obrazovky a pak otočte otočným
voličem (BACK) pro výběr složky atd.

2. Pokud je panel [FIles] otevřený, klikněte na
ikonu [Files] pro zavření panelu [Files].

- 13 -

Přehrávání stop a výstup zvuku 2. Stiskněte tlačítko / pro přehrávání stopy.

Následující je postup pro výstup zvuku kanálu 1 jako
příklad.
 Nastavte hlasitost komponentů (výkonový

zesilovač, aktivní reproboxy atd.), připojených
k výstupním zdířkám MASTER na odpovídající
úroveň. Pokud bude hlasitost příliš vysoká, bude
vystupovat hlasitý zvuk.

Sekce mixéru

3. Otočte knoflíkem TRIM.
Nastavte knoflík TRIM tak, aby indikátor úrovně
kanálu svítil oranžově při nejvyšší hlasitosti.

4. Posuňte kanálový prolínač na maximální
úroveň.

5. Otáčejte knoflíkem MASTER LEVEL pro
nastavení hlasitosti zvuku z reproboxů.
Nastavte úroveň zvuku ze zdířek MASTER na
odpovídající úroveň.

Monitorování zvuku přes sluchátka

Nastavte ovládací prvky následovně.

Název prvku Operace

Knoflík HEADPHONES Otočte zcela doleva.

(3) Knoflík TRIM LEVEL
(4) Knoflíky EQ (HI, MID, LOW)
(5) Knoflík FILTER 1. Stiskněte tlačítko sluchátek [CUE] pro kanál 1.
(6) Tlačítko sluchátek CUE 2. Otočte knoflíkem [HEADPHONES LEVEL].
(7) Kanálový prolínač
(8) Křížový prolínač Nastavte výstup zvuku ze sluchátek na
(9) Knoflík MASTER LEVEL odpovídající úroveň.
(10)Knoflík HEADPHONES LEVEL
(11)Tlačítko HEADPHONES CUE MASTER Poznámka:
(12)Indikátor CHANNEL LEVEL Tento přístroj a software Serato DJ Lite poskytují různé
funkce, které umožňují individuální DJ vystupování.
1. Nastavte ovládací prvky následovně. Pro detaily o těchto funkcích viz. návod, dodávaný se
softwarem Serato DJ Lite.
Název prvku Operace
Knoflík TRIM Otočte zcela doleva.  Návod pro software Serato DJ Lite si můžete
Knoflíky EQ (HI, Nastavte na střed. stáhnout z „Serato.com“. Pro detaily viz. „Stažená
MID, LOW) návodu k softwaru Serato DJ Lite“ na straně 20.
Knoflík FILTER Nastavte na střed.
Kanálový prolínač Posuňte na minimum.  Poslední verzi návodu k použití si můžete stáhnout
Knoflík MASTER Otočte zcela doleva. ze stránek podpory Pioneer DJ. Pro detaily viz.
LEVEL „Získání poslední verze návodu k použití na straně
Křížový prolínač Nastavte na střed. 20.

Vypnutí systému

1. Zavřete [Serato DJ Lite].
Objeví se potvrzující hlášení pro zavření softwaru.
Klikněte na [Yes] pro zavření.

2. Odpojte USB kabel od počítače.

- 14 -

06 Pokročilé operace Použití funkce škrábání

Od tohoto místa následuje popis funkcí, které jsou specifické Operace škrábání je možná s místem rychlého příposlechu 1
při použití kombinace tohoto přístroje a softwaru Serato DJ jako místem začátku.
Lite. Toto není popsáno v návodu k použití softwaru Serato
DJ Lite. 1. Stiskněte tlačítko režimu [PAD SCRATCH (SLICER)].
Tlačítko režimu [PAD SCRATCH (SLICER)] se rozsvítí a
Pro akční plochy DDJ-SB3 je k dispozici pět režimů. dojde k přepnutí do režimu škrábání.

Režim akční plochy 2. Stiskněte akční plochu pro provedení škrábání.
Ovládání funkce rychlého příposlechu, FX FADE, škrábání, Typy škrábání jsou přiřazeny odpovídajícím akčním
sampleru a TRANS. plochám následovně.

Použití rychlých příposlechů Použití funkce sampleru

Přehrávání lze spustit okamžitě od pozice s nastaveným Tento postup lze použít pro přehrávání stop, nahraných ve
místem příposlechu. Navíc k rychlým příposlechům lze slotech sampleru, použitím akčních ploch.
nastavit smyčky a okamžitě je vyvolat.
 Pro stopu lze nastavit a uložit až čtyři místa rychlého 1. Klikněte na (vzorek) na obrazovce počítače pro

příposlechu. otevření panelu (vzorky).

1. Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE (BEAT JUMP)]. 2. Stiskněte tlačítko režimu [SAMPLER (TRANS)].
Tlačítko režimu [HOT CUE (BEAT JUMP)] se rozsvítí a Tlačítko režimu [SAMPLER (TRANS)] se rozsvítí a dojde
dojde k přepnutí do režimu rychlého příposlechu. k přepnutí do režimu sampleru.

2. Během přehrávání nebo pauzy stiskněte akční 3. Uchopte a přetáhněte stopu myší a nahrajte stopu do
plochu pro nastavení místa rychlého příposlechu.
Místa rychlého příposlechu jsou přiřazena odpovídajícím každého slotu panelu (vzorky).
akčním plochám následovně.
Nastavení sampleru a nahrané stopy se uloží.
3. Stiskněte akční plochu, pod kterou bylo nastaveno
místo rychlého příposlechu. 4. Stiskněte akční plochu.
Přehrávání začne od místa rychlého příposlechu. Přehrávání zvuku ze slotu, přiřazeného akční ploše nebo
 Nastavená místa rychlého příposlechu lze vymazat změna pozice přehrávání.
stisknutím akční plochy při stisknutém tlačítku
[SHIFT].  Když stisknete akční plochu při stisknutém tlačítku
SHIFT, zvuk slotu, který je přehráván, se zastaví
Použití funkce FX FADE nebo se pozice přehrávání změní.

Zvuk stopy se mění s ubíhajícím časem.

1. Stiskněte tlačítko režimu [FX FADE (ROLL)].
Tlačítko režimu [FX FADE (ROLL)] se rozsvítí a dojde
k přepnutí do režimu FX FADE.

2. Během přehrávání stiskněte akční plochu pro
zapnutí funkce FX FADE.
Typy funkce FX FADE jsou přiřazeny odpovídajícím
akčním plochám následovně.

3. Stiskněte akční plochu znovu pro vypnutí funkce FX
FADE.
Funkce FX FADE je vypnuta i po změně režimu akčních
plochy.

- 15 -

Použití funkce TRANS (1) Zobrazení typu efektu
(2) Zobrazení času efektu
Toto je funkce pro odstranění zvuku v tandemu s BPM časováním stopy, (3) Zobrazení, zda je efekt zapnutý nebo vypnutý
nahrané v přehrávači. (4) Zobrazení úrovně efektu

1. Stiskněte tlačítko režimu [SAMPLER (TRANS)] při stisknutém Ovládání knoflíky úrovně efektu tohoto přístroje řídí současně
tlačítku SHIFT. úrovně všech tří efektů Serato DJ Lite.
Dojde k přepnutí do režimu TRANS. Tento přístroj lze použít pro ovládání až tří efektů současně.
Takt akční plochy efektu TRANS je přiřazený odpovídajícím akčním
plochám následovně.

Zvuk je odstraněn, když je akční plocha stisknutá. Ovládání efektů

2. Během přehrávání držte stisknutou akční plochu. Následující popis vysvětluje jako příklad ovládání prvního
Během tisknutí akční plochy je zvuk odstraněn v tandemu s časování efektu efektové jednotky FX1.
taktu. Pamatujte, že postup, popsaný v tomto návodu je pouze
 Režim akční plochy TRANS nefunguje, když ke kanálový jedním příkladem, operaci je také možné provést použitím
prolínač v minimální poloze. Pro použití režimu akční plochy jiných postupů.
TRANS posuňte kanálový prolínač nahoru.
Uvolněte prst z akční plochy. 1. Stiskněte tlačítko efektu 1 při stisknutém tlačítku
Návrat k normálnímu přehrávání. SHIFT pro výběr typu prvního efektu.
Typ efektu se zobrazí na obrazovce Serato DJ Lite.
Přepnutí tempa režimu akční plochy TRANS
2. Ovládejte knoflík úrovně efektu pro nastavení
Pro režim akční plochy TRANS je k dispozic „režim automatického úrovně efektu.
tempa“ a „režim ručního tempa“ pro nastavení tempa. Pozice všech tří knoflíků úrovně efektů na obrazovce
 Režim automatického tempa je výchozí nastavení. Serato DJ Lite se pohybuje současně.
 Pozice knoflíků úrovně efektů nelze nastavit
 Režim automatického tempa samostatně.

Hodnota BPM stopy je nástrojem určení tempa. 3. Ovládejte tlačítko efektu 2 nebo efektu 3 při
stisknutém tlačítku SHIFT pro nastavení času efektu.
 Režim ručního tempa
4. Stiskněte tlačítko efektu 1 pro zapnutí prvního
Hodnotu BPM stopy lze vypočítat z intervalu tisknutí tlačítka efektu.
HEADPHONES CUE 1/2 při stisknutém tlačítku SHIFT. Tlačítko [ON] prvního efektu na obrazovce Serato DJ
Lite se zvýrazní.
 Přepnutí do režimu ručního tempa  Po zapnutí efektu můžete opakovat kroky 2 a 3 pro
nastavení úrovně efektu a času efektu.
Stiskněte tlačítka HEADPHONES CUE 1/2 více jak třikrát při
stisknutém tlačítku SHIFT v režimu automatického tempa. 5. Stiskněte tlačítko efektu 1 pro vypnutí prvního
 Když je tlačítko HEADPHONES CUE 1/2 stisknuto při efektu.

stisknutém tlačítku SHIFT na déle jak 1 sekundu v režimu Současné ovládání tří efektů
ručního tempa, režim tempa se přepne do režimu
automatického tempa. Následující popis vysvětluje jako příklad ovládání tří efektů
 Hodnota BPM, nastavená v režimu ručního tempa, se současně.
nezobrazuje. Pamatujte, že postup, popsaný v tomto návodu je pouze
jedním příkladem, operaci je také možné provést použitím
Použití efektů jiných postupů.

Serato DJ Lite obsahuje dvě efektové jednotky, FX1 a FX2. Tři
efekty na každou efektovou jednotu lze vybrat pro daný přístroj.
Efektová jednotka FX1 je aplikována na přehrávač 1 a 3 a efektová
jednotka FX2 na přehrávač 2 a 4.

Zobrazení efektové jednotky Serato DJ Lite
Když kliknete na [FX] na počítačové obrazovce, zobrazí se [FX] panel.

- 16 -

Příklad operace Mixování zvuku z mikrofonu

(1) Nastavte úroveň efektu na 0% (nastavte pozici zcela 1. Připojte mikrofon do vstupní zdířky MIC (1/4“
vlevo). TS zdířka).
Zapněte první efekt.
2. Spusťte systém.
(2) Během plynulého zvyšování úrovně efektu zapněte Viz. „Spuštění systému“ na straně 12.
druhý efekt.
3. Otočte knoflíkem MIC LEVEL.
(3) Během dalšího zvyšování úrovně efektu zapněte třetí Tím nastavíte výstupní audio úroveň.
efekt. Dávejte pozor, protože otočení knoflíkem do zcela
pravé polohy způsobí velmi hlasitý zvuk.
(4) Zvyšte úroveň efektu na 100% (nastavte pozici zcela
vpravo).
Nakonec vypněte všechny tři efekty.

Úroveň Analyzování stop
efektu
Když je stisknuto jedno z tlačítek LOAD přístroje a
1 234 stopy jsou nahrány do jednoho z přehrávačů, stopy
jsou analyzovány, ale může být vyžadován určitý čas
1. Vyberte typ efektu. pro dokončení analýzy a než se zobrazí hodnota BPM
Stiskněte tlačítko efektu 1 při stisknutém tlačítku SHIFT a zvuková vlna.
pro výběr typu prvního efektu. Když je software Serato DJ Lite použit jako offline
přehrávač, stopy lze analyzovat předem. Pro stopy,
2. Ovládejte knoflík úrovně efektu pro nastavení který byly již analyzovány se hodnota BPM a zvuková
úrovně efektu. vlna zobrazí okamžitě, když jsou stopy nahrány do
V tomto příkladu otočte knoflík úrovně efektu zcela přehrávače.
doleva (0%). Pro detaily o použití softwaru Serato DJ Lite jako offline
přehrávače a pro instrukce k analyzování stop viz.
3. Stiskněte tlačítko efektu 1 pro zapnutí prvního návod k použití softwaru Serato DJ Lite.
efektu.  Podle počtu stop může být pro analýzu vyžadován
První efekt je zapnutý.
určitý čas.
4. Ovládejte knoflík úrovně efektu pro nastavení
úrovně efektu.
Otáčejte knoflíkem úrovně efektu plynule doprava pro
zvýšení úrovně efektu. Při této operaci je aktivní pouze
první efekt.

5. Stiskněte tlačítko efektu 2 pro zapnutí druhého
efektu.
První a druhý jsou nyní zapnuté současně.

6. Ovládejte knoflík úrovně efektu pro nastavení
úrovně efektu.
Otáčejte knoflíkem úrovně efektu dále doprava pro
zvýšení úrovně efektu. Při této operaci je aktivní první i
druhý efekt.

7. Stiskněte tlačítko efektu 3 pro zapnutí třetího efektu.
Všechny tři efekty jsou nyní zapnuté současně.

8. Ovládejte knoflík úrovně efektu pro nastavení
úrovně efektu.
Otáčejte knoflíkem úrovně efektu ještě více doprava pro
zvýšení úrovně efektu. Při této operaci jsou aktivní
všechny tři efekty.

9. Vypněte efekty.
Stiskněte tlačítko efektu 1 pro vypnutí prvního efektu.
Stiskněte tlačítko efektu 2 pro vypnutí druhého efektu.
Stiskněte tlačítko efektu 3 pro vypnutí třetího efektu.
 Když je zapnuto více efektů, jejich odpovídající
úrovně jsou stejné.
Úroveň efektů nelze nastavit jednotlivě.

- 17 -

07 Režim UTILITY

Lze změnit následující nastavení: Zakázání demonstračního režimu
 Nastavení prodlevy oříznutí
 Zakázání demonstračního režimu Na tomto přístroji se spustí demonstrační režim, když není za
 Přepnutí délky zpětného otáčení normálních podmínek použití provedena žádná operace více
 Nastavení spuštění kanálovým prolínačem jak 10 minut.
 Ve výchozím nastavení je demonstrační režim zapnutý.
Spuštění režimu UTILITY  Když je během demonstračního režimu použit ovládací

Když je spuštěný režim UTILITY během spuštěné DJ prvek nebo tlačítko, demonstrační režim se zruší.
aplikace, stav nastavení se nemusí zobrazit správně.
Spusťte režim UTILITY a stiskněte tlačítko [HOT CUE
1. Opusťte DJ aplikaci na počítači. (BEAT JUMP)] na levé straně.
- Tlačítko [HOT CUE (BEAT JUMP)] svítí: Demonstrační
2. Odpojte USB kabel od tohoto přístroje.
Vypnete napájení tohoto přístroje. režim je povolený.
 Neodpojujte USB kabel od počítače. - Tlačítko [HOT CUE (BEAT JUMP)] nesvítí:

3. Připojte USB kabel k tomuto přístroji při Demonstrační režim je zakázaný.
stisknutém tlačítku SHIFT a tlačítku /
(PLAY/PAUSE) na levém přehrávači. Změna délky zpětného otáčení
Režim UTILITY se spustí.
Tento přístroj může provádět zpětné otáčení delší než je
4. Po nastavení režimu UTILITY ovládejte aktuální otáčení knoflíkem JOG, když je knoflíkem JOG
kontrolér pro nastavení položek, které chcete prováděna operace zpětného otáčení.
změnit. Délku zpětného otáčení lze vybrat ze tří typů: krátká,
Pro nastavení, která lze změnit, viz. dále. normální a dlouhá.

5. Odpojte USB kabel, propojující tento přístroj Spusťte režim UTILITY a stiskněte jedno z tlačítek
s počítačem a uložte nastavení. akčních ploch 5, 6 nebo 7 levého přehrávače.
Pro uložení nastavení musíte vypnout napájení
tohoto přístroje. - Tlačítko akční plochy 5 svítí: Délka zpětného otáčení je
krátká.
Změna nastavení
- Tlačítko akční plochy 6 svítí: Délka zpětného otáčení je
Nastavení prodlevy oříznutí křížového normální.
prolínače
- Tlačítko akční plochy 7 svítí: Délka zpětného otáčení je
Nastavte prodlevu oříznutí na obou stranách křížového dlouhá.
prolínače. Prodlevu oříznutí lze nastavit od 0 (0.5 mm)
do 52 (5.7 mm) v kroku 0.1 mm. Změna nastavení spuštění prolínače
 Výchozí nastavení je 5 (1.0 mm).
Nastavení funkce spuštění prolínačem lze změnit.
Otáčejte otočným voličem.  Ve výchozím stavu je nastavená funkce spuštění
Zobrazuje se aktuální hodnota (0 až 52) svícením
indikátoru kanálové úrovně a akčních ploch. prolínačem bez režimu synchronizace.
 Svítící počet na indikátoru kanálové úrovně CH2:
Spusťte režim UTILITY a stiskněte jedno z tlačítek
jednotky 0 až 5. akčních ploch 1, 2 nebo 3 levého přehrávače.
 Svítící počet na indikátoru kanálové úrovně CH1:
- Tlačítko akční plochy 1 svítí: Je nastaveno spuštění
jednotky 6 až 9. prolínače s režimem synchronizace. (Funkce
 Svítící počet akčních ploch na pravém přehrávači: synchronizace je aktivována současně se spuštěním
prolínačem.)
desítky 0 až 5.
- Tlačítko akční plochy 2 svítí: Je nastaveno spuštění
prolínače bez režimu synchronizace. (Funkce
synchronizace není aktivována při spuštění
prolínačem.)

- Tlačítko akční plochy 3 svítí: Funkce spuštění
prolínačem je zakázána.

- 18 -

08 Další informace

Odstraňování závad

 Pokud je s přístrojem něco špatného, zkontrolujte následující položky. Také se podívejte na webové stránky podpory Pioneer DJ se sekce FAQ pro
DDJ-SB3.
Některé problémy mohou být způsobené připojenými komponenty. Pokud nelze problém po kontrole připojených komponentů vyřešit, obraťte se na
autorizovaný servis.

 Tento přístroj nemusí pracovat správně v důsledku statické elektřiny nebo jiného vnějšího vlivu. V tomto případě lze obnovit normální funkci odpojením
US kabelu a jeho opakovaným připojením.

Problém Kontrola Náprava
Napájení nelze zapnout. Připojte správně kabel z příslušenství.
Je USB kabel z příslušenství právně
připojený? Připojte USB port, poskytující dostatečné napájení.
Pokud je k jinému USB portu připojené zařízení, nepoužívané pro DJ
Je napájení z USB portu připojeného vystupování, také je odpojte pro poskytnutí dostatečného napájení.
počítače dostatečné? Zkuste napájet připojený počítač ze sítě, místo z baterie.
Připojte správně připojený USB kabel z příslušenství.
Tento přístroj nebyl Je správně připojený USB kabel
rozpoznán. z příslušenství? USB rozbočovač nelze použít. Připojte tento přístroj k počítači přímo
pomocí USB kabelu z příslušenství.
Nepoužíváte USB rozbočovač? Aktualizujte software na poslední verzi.

Stopy se nezobrazují Používáte poslední verzi softwaru Serato DJ Importujte správně hudební soubory.
v panelu knihovny. Lite? Pro detaily o importu souborů viz. návod k softwaru Serato DJ Lite.
Buď vyberte složky nebo podložky, obsahující stopy, nebo přidejte do
Byly hudební soubory importovány? složek nebo podložek stopy.
Zatrhněte [Show iTunes Library].
Stopy iTunes se Složky nebo podložky neobsahují žádné Pro detaily o importu souborů viz. návod k softwaru Serato DJ Lite.
vybrané stopy? Buď vyberte složky nebo podložky, obsahující stopy, nebo přidejte do
nezobrazují v panelu složek nebo podložek stopy.
Je [Show iTunes Library] zatrženo v nabídce Nastavte knoflík TRIM, kanálové prolínače, křížový prolínač a knoflík
knihovny. MASTER LEVEL do správné polohy. Navíc, pokud se hodnoty ovládané
(Setup)? Serato DJ Lite při přepnutí přehrávače liší od pozice ovládacích prvků, táhel
Chybí zvuk nebo je zvuk atd. tohoto přístroje, přemístěte knoflíky, táhla atd. do polohy odpovídající
slabý. Složky nebo podložky neobsahují žádné hodnotám ovládaným Serato DJ Lite (strana 8).
vybrané stopy? Nastavte správně externí vstup, hlasitost atd. na aktivních reproboxech atd.

Jsou knoflík TRIM, kanálové prolínače, Připojte správně propojovací kabely.
křížový prolínač a knoflík MASTER LEVEL Vyčistěte konektory před jejich připojením.
ve správné poloze? Režim akční plochy TRANS nefunguje, pokud je kanálový prolínač
v minimální poloze.
Režim akční plochy Jsou připojené aktivní reproboxy atd. Použijte režim s posunutým kanálovým prolínačem.
TRANS nefunguje. správně nastavené? Nastavte délku zpětného otáčení v režimu UTILITY na krátkou. Když se
Po zastavení otáčení otáčení knoflíku JOG zastaví, zapne se pauza přehrávání na tomto místě
knoflíkem JOG se pozice Je propojovací kabel správně připojený? nebo začne normální přehrávání od tohoto místa.
přehrávání stopy posune
ve směru otáčení. Nejsou konektory špinavé? Nastavte knoflík TRIM tak, aby oranžový indikátor kanálové úrovně svítil při
Zkreslený zvuk. špičkových úrovních.
Není kanálový prolínač v minimální poloze? Nastavte knoflík MASTER LEVEL tak, aby oranžový indikátor řídící úrovně
Při použití DJ softwaru je svítil při špičkových úrovních.
zvuk přerušován. Není nastavení délky zpětného otáčení
v režimu UTILITY nastaveno na standardní Nastavte audio úroveň vstupující do zdířek na vhodnou úroveň pro
nebo dlouhé? připojené zařízení.

Je knoflík TRIM ve správné poloze? Nastavte pro DJ software správnou hodnotu velikosti vyrovnávací paměti
(latence).
Je knoflík MASTER LEVEL ve správné
poloze?
Je audio, vstupující do vstupní zdířky MIC
(1/4“ TS zdířka) nastavené na odpovídající
úroveň?
Je správně nastavená velikost vyrovnávací
paměti (latence)?

Indikátory blikají a operace --- Normální operace lze obnovit odpojením USB kabelu na cca 1 minutu a
jsou podivné. opětovným připojením.
Není funkce FX FADE zapnutá? Pokud symptomy přetrvávají, odpojte přístroj od USB kabelu a vyhledejte
Tón se nemění při použití Když je funkce FX FADE zapnutá, tón se při servis.
knoflíku FILTER. použití knoflíku FILTER nemění.
Vypněte funkci FX FADE.

- 19 -

Problém Kontrola Náprava
Operace Serato DJ Lite Používáte poslední verzi softwaru? Neplacenou aktualizaci Serato DJ Lite si můžete stáhnout
jsou nestabilní. z webových stránek. Použijte poslední verzi (strana 4).
Nepoužíváte současně jiný software Ukončete ostatní aplikace pro snížení zátěže počítače. Pokud je
Hodnota BPM se než Serato DJ Lite? operace nadále nestabilní, zkuste vypnout bezdrátové aplikace,
nezobrazuje. antivir, spořič obrazovky atd.
Funkce synchronizace a Není k počítači připojené jiné USB Odpojte USB zařízení od počítače.
automatické smyčky zařízení? Pokud je jiné USB audio zařízení připojené k počítači, nemusí tento
nefungují. přístroj pracovat nebo být rozpoznán normálně.
Hodnota BPM se Nepoužíváte USB rozbočovač? USB rozbočovač nelze použít. Propojte počítač a tento přístroj
nezobrazuje správně. přímo USB kabelem z příslušenství.
Může být problém s USB portem, Pokud má počítač více USB portů, zkuste připojit přístroj k jinému
ke kterému je přístroj připojený. portu.
Není tento přístroj připojený k počítači Napájejte počítač ze sítě. (Podle nastavení počítače může být při
napájenému z baterie? napájení z baterie snížen výkon počítače).
Velikost USB vyrovnávací paměti je Zvětšete velikost USB vyrovnávací paměti v nabídce (Setup)
příliš malá. Serato DJ Lite.
Byla stopa analyzována? Znovu analyzujte stopu.
Je [Set BPM] zatrženo v nastavení Znovu analyzujte stopu při zatrženém nastavení [Set BPM].
offline přehrávače? Pro detailní instrukce o analyzování stop viz. návod k softwaru
Serato DJ Lite.
Je správně nastavený rozsah BPM
analýzy v nastavení offline Změňte rozsah analýzy BPM, pak znovu analyzujte stopu. Když to
přehrávače? problém nevyřeší, nastavte BPM ručně.

Získání návodu Použití kontroléru pro jiný DJ software

Návod může být ve formátu souboru PDF. Pro zobrazení Tento přístroj má také výstup operačních dat pro
PDF souboru je vyžadována instalace Adobe® Reader®. tlačítka a knoflíky v MIDI formátu. Když připojíte
počítač s MIDI kompatibilním DJ softwarem pomocí
Zobrazení poslední verze návodu k použití USB kabelu, můžete ovládat DJ software na tomto
přístroji. Zvuk hudebních souborů, přehrávaných na
1. Spusťte na počítači webový prohlížeč a přejděte na počítači, také může vystupovat z DDJ-SB3.
webové stránky Pioneer DJ. Pro použití kontroléru pro ovládání DJ softwaru jiného
pioneerdj.com než Serato DJ Lite také proveďte audio a MIDI
 Pro změnu jazyka na obrazovce klikněte na ikonu nastavení DJ softwaru.
vlajky nebo klikněte na ikonu GLOBAL v pravém  Pro detaily viz. návod k použití vašeho DJ
dolním rohu obrazovky a vyberte jazyk ze seznamu.
softwaru.
2. Klikněte na [Support].
3. Klikněte na [Tutorials, manuals & documentation]. O MIDI hlášeních
4. Klikněte na [DDJ-SB3] v kategorii [DJ
Pro detaily o MIDI hlášeních tohoto přístroje viz.
CONTROLLER]. „Seznam MIDI hlášení“.
5. Klikněte na požadovaný jazyk ze seznamu.  „Seznam MIDI hlášení můžete získat na

Stažení návodu k softwaru Serator DJ Lite následujících stránkách:
pioneerdj.com/
1. Přejděte na stránky Serato.
http://serato.com

2. Klikněte na [Serato DJ Lite] pod [PRODUCTS].
3. Klikněte na [DOWNLOAD SERATO DJ LITE].
4. Klikněte na [Manuals and Downloads].
5. Klikněte na návod k softwaru Serato DJ Lite v

požadovaném jazyce.

- 20 -

Obchodní značky a registrované obchodní
značky

 „Pioneer DJ“ je obchodní značka společnosti
Pioneer Corporation a je použitá v licenci.

 Windows je registrovaná obchodní značka
společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo
dalších zemích.

 Adobe a Reader jsou buď registrované obchodní
značky nebo obchodní značky společnosti Adobe
Systems v USA a/nebo dalších zemích.

 Mac, OS X a iTunes jsou obchodní značky
společnosti Apple Inc, registrované v USA a
dalších zemích.

 Intel a Intel Core jsou obchodní značky společnosti
Intel Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

 Serato DJ Lite, Scrytch Live, ITCH, Serato DJ a
Serato DJ Pro jsou registrované obchodní značky
společnosti Serato Limited.

Názvy společností a produktů zde zmíněné jsou
obchodní značky jejich vlastníků.

Tento produkt je určený pro neziskové použití. Tento
produkt není licencován pro komerční účely (pro
generování zisku), jako je vysílání (pozemní, satelitní,
kabelové neb vysílání jiného typu), streamování přes
Internet, Intranet (korporátní sítě) nebo jiné typy sítí
nebo distribuce elektronické informace (služby online
distribuce digitální hudby). Pro také použití musíte
získat odpovídající licence.
Pro detaily viz. http://www.mp3licensing.com.

Upozornění k autorským právům

Prováděné nahrávky jsou pro vaše soukromé účely a
podle autorských práv nesmějí být použity bez
souhlasu majitele autorských práv.
 Hudba nahraná z CD atd. je chráněna autorskými

právy jednotlivých zemí a mezinárodním právem.
Je plně na osobě, která hudbu nahrává, aby
zajistila, že je používána legálně.
 Při manipulaci s hudbou staženou z internetu atd.
je plně na odpovědnosti osoby, která hudbu
stahuje, že bude použitá v souladu se smlouvou,
uzavřenou s poskytovatelem obsahu.

Změna specifikace a provedení vyhrazena bez
upozornění.
© 2018 Pioneer DJ Corporation
Všechna práva vyhrazena

- 21 -


Click to View FlipBook Version