The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-29 10:30:08

Behringer UP1000 HU

Behringer UP1000 HU

Használati útmutató

1.0 verzió, 2003. július

UP1000

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM:
Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében a berendezés tisztításának vagy
szervizelésének megkezdése előtt mindig végezzük el a feszültségmentesítést. A berendezés belsejében
nincsenek felhasználó által javítható részek; meghibásodás esetén mindig hívjunk szakembert.
FIGYELMEZTETÉS:
A tűzveszély vagy elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében, a spotlámpát ne
érje eső vagy nedvesség hatása.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ:

1) Olvassuk el az használati útmutatót.
2) Őrizzük meg a használati útmutatót.
3) Tartsuk be a figyelmeztetéseket.
4) Kövessük az utasításokat.
5) A készüléket ne használjuk víz közelében.
6) A készüléket csak száraz ruhával törölhetjük át.
7) Ne fedjük le a szellőző nyílásokat. Az üzembe helyezést a gyári utasítások szerint

végezzük el.
8) Hagyjunk mindig elegendő távolságot a készülék és fűtőtestek, hőtároló berendezések,

tűzhelyek vagy egyéb hősugárzó berendezések (ideértve az erősítőket is) között.
A spotlámpát ne szereljük fel gyúlékony felületekre vagy azok közelében.
9) Semmiképp se távolítsuk el a tápkábel dugaszának biztonsági elemét.
10) A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy megakadályozható legyen a rálépés vagy a
közelében elhelyezett tárgyak általi kilyukasztás. Vigyázzon arra is, hogy nehogy
megsérüljön a tápkábel a kilépési pontnál.
11) Csak a gyártó által engedélyezett kiegészítőket vagy tartozékokat használhatjuk.
12) Csak a mellékelt, illetve a gyártó által engedélyezett kerekes kocsit, állványt, háromlábú
állványt, oszlopkart és asztalt használhatjuk. Kerekes kocsival történő szállításkor
ügyeljünk arra, hogy a készülékkel megrakott kocsi mozgatása közben nehogy
megbotoljunk.

13) Hosszabb használaton kívüli időszak, illetve villámlásokkal kísért vihar esetén a
berendezés tápkábelét húzzuk ki a csatlakozóaljzatból.

2

UP1000

14) A berendezést csak szakember javíthatja. Javításra van szükség, ha a készülék bármilyen
módon (mint például a tápkábel vagy dugasz ) megsérült, az egység belsejébe idegen
tárgy vagy folyadék került, a berendezést eső vagy túlzott nedvesség hatása érte, a
berendezés működése nem az elvárt vagy a berendezést leejtették.

15) Ezt a spotlámpát nem kültéri használatra terveztük, így csak száraz levegőjű helyiségben
használható, ahol a nedvességtartalom nem haladja meg a 90%-ot. Ne használjuk a
spotlámpát víz közelében (pl. fürdőkád, mosdókagyló, mosogató, mosókád, nedves
alagsori helyiség vagy uszoda stb.).

16) A spotlámpa bekapcsolása előtt ne feledkezzünk meg a lencse beszereléséről és a
védőrács elhelyezéséről. A színes keret rögzítőkarját a spotlámpa bekapcsolása előtt
feltétlenül a rögzítési pozícióba kell helyezni.

17) A spotlámpát fel kell szerelni a tartókarra. Ha állványt vagy kampót használunk az
elhelyezéshez, akkor a spotlámpát rögzítsük M12-es csavarral, alátéttel és záróanyával.
Ezen kívül a spotlámpát rögzíteni kell még a tartón vagy állványon egy biztonsági
acélkábellel is.

18) A spotlámpát a megvilágítandó tárgytól minimum 2 méter távolságban kell elhelyezni,
mivel a fénysugár akár 90C°-ra is felmelegítheti a tárgyakat. A fénysugár útjában ne
helyezzünk el könnyen gyulladó anyagokat.

19) A spotlámpát úgy helyezzük el, hogy a pozícionálása ne akadályozza a megfelelő
szellőzést. Pl. a spotlámpát ne helyezzük el kanapén, ágyon vagy hasonló felületen;
ugyanez érvényes a tartón történő elhelyezésre is, mivel ilyen esetben is biztosítani kell a
megfelelő szellőzést.

3

UP1000

1. BEVEZETÉS

Gratulálunk, hogy a BEHRINGER ULTRAPAR UP1000 berendezést választotta. Ez a kiváló
minőségű spotlámpa egy kompakt, rendkívül robusztus és tartós igénybevételt bíró házban van
elhelyezve és számos tartozékkal működtethető.

1.1. Beüzemelés előtti teendők

Az ULTRAPAR berendezést gyárilag gondosan becsomagoltuk, és a csomagolást úgy
terveztük, hogy az egység védett legyen az esetlegesen előforduló durva bánásmóddal
szemben. Mindamellett javasoljuk a csomag és tartalmának alapos átvizsgálását a szállítás
közben esetleg előforduló fizikai sérülések szempontjából.

Ha az egységen sérülés található semmiképp se küldje vissza a BEHRINGER cég
részére, hanem azonnal értesítse a márkakereskedőt és a szállítócéget, ellenkező
esetben nem garantáljuk a kár megtérítését vagy a berendezés cseréjét. A
szállítással kapcsolatos kárigényeket az áruküldemény címzettjének kell bejelenteni.

1.2. Csatlakoztatás a táphálózatra

Az UP1000 spotlámpa első beüzemelése előtt a tápkábelre fel kell szerelni a hálózati
csatlakozódugót. Ehhez használjunk kereskedelmi forgalomban kapható érintésbiztos dugaszt
minimum 2,5 A névleges jellemzővel (220/240 V). A csatlakozókábel vezetékei a funkciójuk
szerint meg vannak jelölve.
A spotlámpa max. 120 V/5A vagy 240 V/2,5 A jellemzőjű táphálózatról működtethető. A hálózati
frekvencia 50/60 Hz legyen.

Ne feledkezzünk meg az ULTRAPAR spotlámpa megfelelő földeléséről. A saját
biztonságunk érdekében tilos eltávolítani vagy hatástalanítani a spotlámpa vagy
tápkábel földelővezetékét.

A spotlámpa szerelését csak szakképzett személy végezheti.

2. LÁMPA

Az UP1000 működtetéséhez szükséges halogénlámpa nem tartozik a szállítási terjedelembe.
Az ULTRAPAR spotlámpa használatának megkezdése előtt helyezzünk be BEHRINGER 575H
(575 watt 110/230 V-on) vagy egyéb kompatibilis lámpát a G9.5 foglalatba. Ellenőrizzük, hogy
az alkalmazott lámpa megfelel-e a helyi feszültségnek.

Ha a lámpát a névleges feszültség feletti feszültségen üzemeltetjük, akkor az
tönkremehet/meghibásodhat vagy jelentősen csökkenhet az üzemelési tartama.

2.1. A lámpatest szétszerelése/a lámpa beszerelése

A tönkrement lámpákat azonnal ki kell cserélni! A lámpacserét az alábbi módon kell
végrehajtani:

A lámpa jelentősen felforrósodik a spotlámpa működése alatt, így a kiszerelés előtt
hagyja lehűlni!
• Húzzuk ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, majd csavarjuk ki a lámpatest (3) hátlapján
elhelyezett szárnyas csavart (G 9.5 foglalat).

4

UP1000

• Óvatosan húzzuk aki a lámpatestet (3) a spotlámpa hátsó részéből.

• Vegyük ki óvatosan az új lámpát a dobozából és tartsuk meg a foglalatánál:

Soha ne érintsük meg a lámpa üvegburáját, mivel ez jelentősen csökkentheti a
lámpa üzemelési tartamát. Ha a beszerelés közben megérintjük a burát, akkor
töröljük át egy etilalkohollal benedvesített, pihementes törlőruhával.

• A foglalat típusától függően használjuk a tartozékként rendelkezésre álló hőálló gumi
adaptert.

• Nyomjuk be a lámpafoglalatot (és a gumi adaptert) a lámpatesten (3) belül található tartóba
egészen addig, amíg az biztonságosan nincs rögzítve. A lámpafoglalat teljes alsó részének
érintkezésben kell lennie a lámpatesttel.

• Szereljük ismét fel a lámpatestet, majd csatlakoztassuk a spotlámpa földelővezetékéhez
(2). Csavarjuk be a szárnyas csavart a lámpatest biztonságos rögzítéséig.

• A reflektort soha ne érintsük meg csupasz kézzel. A zsíros ujjnyomok beéghetnek az
üvegfelületbe és jelentősen ronthatják a optikai minőséget.

3. LENCSÉK

Az ULTRAPAR spotlámpát négy üveglencsével szállítjuk.

Soha ne használjuk az ULTRAPAR lámpát a színszűrő tartókeretébe helyezhető
védőrács nélkül, mivel ez akadályozza meg a forró lámpafelületettel történő
érintkezést. Ugyanakkor ez a rács meggátolja azt is, hogy az esetleg széttört üveg
szétszóródhasson a környezetben.

A lencsék alakja határozza meg, hogy a spotlámpa milyen fénysugárt hoz létre (3.1. táblázat).
A fénysugár irányának optimális beállításához használjuk a forgatható gyűrűt.

Név Minőség Tulajdonságok

Lencse keskeny Átlátszó üveg Kerek fénysugár (15°)
fénysugárhoz

Lencse spotfényhez Szemcserácsos üveg Kerek, enyhén szétszórt
fénysugár (19°)

Lencse közepes fényárhoz Üveg kevés csiszolt éllel Hosszúkás fénysugár
(21° x 34°)

Lencse közepes és széles Üveg sok csiszolt éllel Hosszúkás fénysugár
fényárhoz (30° x 51°)

3.1. táblázat: ULTRAPAR lencsék és tulajdonságaik
A hibás lencséket (karcolások, repedések stb.) azonnal ki kell cserélni.

5

UP1000

3.1. A lencse kiszerelése

A lencse jelentős mértékben felforrósodik a spotlámpa működése alatt, így a
kiszerelés előtt meg kell várni, hogy lehűljön.
• Végezzük el a spotlámpa feszültségmentesítését, majd várjuk meg, hogy lehűljön.
• Helyezzük a spotlámpát egy sík és stabil felületre. A lencse beszerelését vagy kiszerelését
soha ne végezzük el a spotlámpa tartóra vagy állványra rögzített állapotában.
• Vegyük le a védőrácsot (8): nyomjuk meg a két rugós kengyelt, majd húzzuk ki a rácsot.
• A lencse előtt közvetlenül egy kivehető fémkapocs (4) van rárögzítve a lencsegyűrűre (5).
Forgassuk el a lencsegyűrűt addig, amíg a fémkapocs a spotlámpa felső részére nem kerül
(közvetlenül a rögzítőkar (13) alá).
• Döntsük előre a spotlámpa elülső részét legalább 45°-os szögben.
• Nyomjuk felfelé a fémkapcsot a lencsék kiszereléséhez és kihúzásához.

3.2. A lencse beszerelése

• Döntsük előre a spotlámpát és forgassuk el a lencsegyűrűt (5) addig, amíg a kivehető
fémkapocs(4) a spotlámpa felső részére nem kerül (közvetlenül a rögzítőkar alá).

• Helyezzük be a lencsét úgy, hogy a lekerekített része a hátoldal felé nézzen. A lencse alsó
széle a lencsegyűrű kiemelkedő elemei (6) mögött legyen.

• Nyomjuk a lencse felső szélét egy kicsit hátrafelé, amíg az be nem kattan a fémkapocs (4)
mögött.

• Védőrács (8) felszerelése: nyomjuk meg a védőrács két rugós kengyelét, majd helyezzük
közvetlenül a lencsegyűrű (5) elé. Az ULTRAPAR öntött házában két nyílás található a
védőrács "lábainak" elhelyezésére. A két rugós kengyelt közvetlenül a rögzítőkar (13) alá
kell helyezni.

4. SZÍNSZŰRŐKERET

A színszűrőkeret (11) szolgál a színszűrők megfogására. A színszűrőkeret az alábbi módon
szerelhető be:
• Oldjuk ki a spotlámpa felső részén elhelyezett rögzítőkart (13) a kar oldalirányú eltolásával.

Ezután nyissuk meg a rögzítőkart és toljuk hátrafelé.
• Helyezzük a színszűrő keretet a kerettartókba (9 és 12), azaz az ULTRAPAR elülső részén

található külső vezetősínbe (három oldalon ütközőkkel ellátva).
• Nyomjuk oldalra a rögzítőkart (13), majd mozgassuk addig lefelé, amíg a helyére nem

ugrik.
Megfelelő hőállóságú színszűrőket használjunk!
Soha ne használjunk színszűrőkereteket a védőrács nélkül, mivel ez a rács szolgál
arra, hogy ne fordulhasson elő közvetlen érintkezés a forró lámpafelülettel.
Ugyanakkor megakadályozza azt is, hogy a lencse véletlen széttörése esetén
üvegdarabok szóródjanak szét a környezetben.

6

UP1000

5. A REFLEKTOR TISZTÍTÁSA

• Végezzük el a spotlámpa feszültségmentesítését, majd szereljük le a lámpatestet a 2.1.
fejezetben ismertetett módon.

• Szereljük le a színszűrőkeretet (11), a védőrácsot és a lencsét (10), hogy a reflektor
könnyen hozzáférhető legyen.

• A reflektor tisztítása: használjuk olajmentes sűrített levegőt vagy puha, pihementes
pamuttörlőt. A makacs szennyeződések gyenge szappanos oldattal távolíthatók el. Ne
feledkezzünk meg a szappanmaradványok eltávolításáról sem.

• Szereljük össze a spotlámpát (lásd a 2.1. és 3.2. fejezeteket).
Soha ne tisztítsuk a reflektort kereskedelmi forgalomban kapható ablaktisztítóval,
mivel az ilyen szerekben előforduló vegyszerek tönkretehetik a reflektort!
Ne használjunk papírtörülközőt vagy egyéb durva felületű anyagot a reflektor
tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a reflektor felületét.
Ne nyúljunk a reflektorhoz csupasz kézzel, mivel az ujjakról rákerülő zsír beéghet az
üvegfelületbe és így jelentősen romolhat az optikai minőség.

6. FELFÜGGESZTETT SZERELÉS

Használjuk a tartókart (1) a spotlámpa állványra vagy tartóra szereléséhez. A spotlámpa
rögzítéséhez használjunk M12-es csavarokat. Az UP1000 lámpát ezen kívül még rögzíteni kell
egy acélkábellel (7) is. Az acélkábelt szereljük rá a spotlámpa házán található fülre (15).
A spotlámpa beálítása után, végezzük el annak rögzítését a szárnyas csavarral (14).

7

UP1000

Az UP1000 perspektívikus bontott részábrázolása

7. MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény: max. 575 watt (120 V/240 V)
Maximális környezeti hőmérséklet: Ta = 45°C
A külső felületek maximális hőmérséklete: Tmax = 175 °C
Méretek (magasság x átmérő): kb. 300 mm x 237 mm
Tömeg: kb. 3,8 kg

A BEHRINGER cég folyamatosan törekszik a legmagasabb minőségi szintet fenntartani. Szükség esetén külön
tájékoztatás nélkül módosításokra kerülhet sor. A műszaki adatok és az egység külső megjelenése ezért eltérhet az
itt szereplő táblázatok, illetve ábrák tartalmától.

8


Click to View FlipBook Version