The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-10-01 11:34:48

AVH-X8800BT

AVH-X8800BT

Zobrazila se ikona a ovládání není možné. Problémy s aplikační obrazovkou
 Operace není kompatibilní s video konfigurací.
Zobrazila se černá obrazovka.
 Tato operace není možná. (Např. přehrávané DVD neobsahuje  Během ovládání aplikace byla aplikace ukončena na straně
funkci jako úhel, audio, jazyk titulků atd.)
smartphonu.
Obraz se zastavuje (pauza) a systém nelze ovládat.  Stiskněte tlačítko pro zobrazení nejvyšší nabídky.
 Čtení dat není během přehrávání disku možné.  OS smartphonu čeká na operaci na obrazovce.
 Zastavte na bezpečném místě a zkontrolujte obrazovku
 Zastavte a znovu spusťte přehrávání.
smartphonu.
Obraz je roztažený, s nesprávným poměrem stran.
 Nastavení vzhledu obrazu není správné. Obraz je zobrazený, ale operace nefunguje.
 Došlo k chybě.
 Vyberte správné nastavení obrazu.
 Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a vypněte motor.
Zobrazilo se hlášení rodičovského zámku a DVD přehrávání není Otočte klíčkem zapalování zpět do polohy ACC OFF. Pak
možné. nastartujte motor a znovu zapněte napájení systému (ACC
 Rodičovský zámek je zapnutý. ON).

 Vypněte rodičovský zámek nebo změňte úroveň.  Když je připojené zařízení Android, zrušte Bluetooth připojení a
pak je znovu sestavte.
Rodičovský zámek pro DVD přehrávání nelze zrušit.
 Kód je nesprávný. Smartphone se nenabíjí.
 Nabíjení se zastavilo, protože teplota smartphonu se zvýšila
 Zadejte správný kód.
v důsledku dlouhého používání během nabíjení.
Přehrávání neprobíhá s jazykem zvuku nebo titulků, vybraným  Odpojte smartphone od kabelu a vyčkejte, dokud nevychladne.
v nastavení „DVD/DivX Setup“.  Je spotřebováváno více energie baterie, než se stačí dobíjet.
 Přehrávané DVD neobsahuje zvuk nebo titulky v jazyce, nastaveném  Tento problém lze vyřešit zastavením zbytečných služeb na

v „DVD/DivX Setup“. smartphonu.
 Přepnutí vybraného jazyka není možné, pokud jazyk vybraný v
Stav vozidla pro směr vpřed a vzad je obrácený.
„DVD/DivX Setup“ není nahraný na disku.  Protože část stavu vozidla je posílána do připojeného zařízení, když

Obraz je extrémně nečistý/zkreslený a tmavý během přehrávání. je použitá funkce Android Auto, tento problém nastává, když je
 Disk obsahuje ochranný signál. (Některé disky ho mají.) nastavení polarity zpátečky tohoto produktu nesprávné.
 Zkontrolujte polaritu a vyberte správné nastavení.
 Protože je tento produkt kompatibilní se systémem ochrany
proti analogovému kopírování, v obraze může být rušení, když Chybová hlášení
je disk s tímto typem ochrany přehráván na některých
systémech. To není závada. Když nastane problém tímto produktem, objeví se na displeji chybové
hlášení. Viz. následující tabulka pro identifikaci problému a pak proveďte
iPod nelze ovládat. odpovídající akci. Pokud chyba přetrvává, poznamenejte si chybové
 iPod je zaseknutý. hlášení a obraťte se na servis Pioneer.

 Odpojte a znovu připojte iPod k USB kabelu pro iPod. Společná hlášení
 Aktualizujte verzi softwaru iPod.
 Došlo k chybě. AMP Error
 Odpojte a znovu připojte iPod k USB kabelu pro iPod.  Přístroj přestal fungovat nebo je chybné připojení reproboxů a
 Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a vypněte motor.
aktivovaly se ochranné obvody.
Otočte klíčkem zapalování zpět do polohy ACC OFF. Pak  Zkontrolujte připojení reproboxů. Pokud hlášení nezmizí ani po
nastartujte motor a znovu zapněte napájení systému.
 Aktualizujte verzi softwaru iPod. vypnutí/zapnutí zapalování, obraťte se na servis Pioneer.
 Kabel není správně připojený.
 Připojte správně kabel. TEMP
 Teplota tohoto produktu je mimo normální operační rozsah.
Zvuk z přístroje iPod není slyšet.
 Směr audio výstupu se může automaticky přepnout, když je  Vyčkejte, dokud se produkt nevrátí na teplotu v normálním
operačním rozsahu.
současně použité Bluetooth a USB připojení.
 Použijte iPod pro změnu směru audio výstupu. Product overheat. For protection the System will shut down
automatically in 1 minute. Re-cycle the ignition to restart the product.
Problémy s obrazovkou telefonu If this message keeps showing, please contact your dealer or local
service centre.
Vytáčení není možné, protože tlačítka dotykového panelu pro  Teplota je příliš vysoká pro fungování přístroje.
vytáčení jsou neaktivní.
 Váš telefon je z dosahu služby.  Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pokud to problém
nevyřeší, obraťte se na servis Pioneer.
 Opakujte po obnovení služby.
 Propojení mezi mobilním telefonem a tímto systémem nelze sestavit.

 Proveďte proces propojení.

- 50 -


Disk Unplayable File
 Tento typ souboru nelze přehrávat v tomto produktu.
Error-02-XX/FF-FF
 Disk je špinavý.  Vyberte jiný soubor, který lze přehrávat.
 Je aktivováno zabezpečení pro připojené externí paměťové zařízení
 Vyčistěte disk.
 Disk je poškrábaný. (USB, SD).
 Postupujte podle instrukcí k externímu paměťovému zařízení
 Vyměňte disk.
 Disk je vložený obráceně. (USB, SD) pro odstranění zabezpečení.

 Vložte disk správně. Skipped
 Je zde elektrická nebo mechanická chyba.  Externí paměťové zařízení (USB, SD) obsahuje DRM chráněné

 Stiskněte tlačítko RESET. soubory.
 Chráněné soubory jsou přeskočeny.
Different Region Disc
 Disk nemá stejné číslo regionu jako tento produkt. Protect
 Všechny soubory na připojeném externím paměťovém zařízení
 Vyměňte DVD za jiné se správným číslem regionu.
(USB, SD) jsou chráněné DRM.
Unplayable Disc  Vyměňte externí paměťové zařízení (USB, SD).
 Tento typ disku nelze přehrávat v tomto produktu.
Incompatible USB
 Vyměňte disk za jiný, který lze přehrávat.  Připojené USB paměťové zařízení není podporováno tímto

Unplayable File produktem.
 Tento typ souboru nelze přehrávat v tomto produktu.  Odpojte vaše zařízení a připojte kompatibilní USB paměťové

 Vyberte jiný soubor, který lze přehrávat. zařízení.

Skipped Incompatible SD
 Vložený disk obsahuje DRM chráněné soubory.  SD paměťová karta není podporována tímto produktem.

 Chráněné soubory jsou přeskočeny.  Vyjměte kartu a nahraďte jí kompatibilní SD paměťovou kartu.
 Naformátujte SD paměťovou kartu. Pro formátování SD
Protect
 Všechny soubory na disku jsou chráněné DRM. paměťových karet je doporučeno použít SD Formatter.

 Vyměňte disk. Check USB
 USB konektor nebo USB kabel je zkratovaný.
This DivX rental has expired.
 Vložený disk obsahuje prošlý DivX VOD obsah.  Zkontrolujte USB konektor nebo USB kabel, zda není
poškozený.
 Vyberte soubor, který lze přehrávat.
 Připojené USB paměťové zařízení spotřebovává vyšší proud, než je
Video resolution not supported. povoleno.
 Soubor nelze přehrávat.  Odpojte USB paměťové zařízení a nepoužívejte ho. Vypněte a
zapněte zapalování a připojte kompatibilní USB paměťové
 Vyberte soubor, který lze přehrávat. zařízení.

Unable to write to flash memory. HUB Error
 Historii přehrávání VOD obsahu nelze z nějakého důvodu uložit.  Připojený USB rozbočovač není podporován tímto přístrojem.

 Opakujte pokus.  Připojte USB paměťové zařízení přímo k tomuto produktu.
 Pokud se hlášení objevuje často, obraťte se na servis.
No Response
Your device is not authorized to play this DivX protected video.  Tento produkt nerozpoznal připojené USB paměťové zařízení.
 DivX registrační kód tohoto produktu nebyl autorizován
 Odpojte USB paměťové zařízení a připojte jiné USB paměťové
poskytovatelem DivX VOD obsahu. zařízení.
 Zaregistrujte produkt u poskytovatele DivX VOD obsahu.
Video resolution not supported.
Video frame rate not supported.  Soubor nelze přehrávat.
 Snímková rychlost DivX souboru je vyšší než 30 snímků/s.
 Vyberte soubor, který lze přehrávat.
 Vyberte soubor, který lze přehrávat.
USB1 was disconnected for device protection. Do not re-insert this
Audio Format not supported. USB memory into the unit. Please reset to restart USB memory.
 Soubor nelze přehrávat. (USB2 was disconnected for device protection. Do not re-insert this
USB memory into the unit. Please reset to restart USB memory.)
 Vyberte soubor, který lze přehrávat.  USB konektor nebo USB kabel je zkratovaný.

Externí paměťové zařízení (USB, SD)  Zkontrolujte USB konektor nebo USB kabel, zda není
poškozený.
Error-02-9X/-DX
 Komunikace selhala.  Připojené USB paměťové zařízení spotřebovává vyšší proud, než je
povoleno.
 Vypněte a zapněte zapalování.  Odpojte USB paměťové zařízení a nepoužívejte ho. Vypněte a
 Odpojte USB paměťové zařízení. zapněte zapalování a připojte kompatibilní USB paměťové
 Změňte na jiný zdroj. Pak se vraťte k USB paměťovému zařízení.

zařízení.  USB kabel pro iPod/iPhone je zkratovaný.
 Zkontrolujte USB kabel pro iPod/iPhone, zda není poškozený.

Audio Format not supported.
 Soubor nelze přehrávat.

 Vyberte soubor, který lze přehrávat.

- 51 -


iPod Android Auto

Error-02-6X/-9X/-DX Android Auto has stopped.
 Závada iPod.  Připojené zařízení není kompatibilní s Android Auto.

 Odpojte kabel od přístroje iPod. Když se zobrazí hlavní nabídka  Zkontrolujte, že je zařízení kompatibilní s Android Auto.
iPod, znovu ho připojte.  Spuštění Android Auto z nějaké příčiny selhalo.

Error-02-67  Odpojte kabel od smartphone, a za několik sekund smartphone
 Verze firmware iPod je stará. znovu připojte.

 Aktualizujte verzi iPod.  Restartujte smartphone.
 Vypněte a zapněte zapalování.
iTunes tagování
Pokud se chybové hlášení po provedení předchozích akcí stále
Error-8D zobrazuje, vyhledejte autorizovaný servis Pioneer.
 Vnitřní FLASH ROM zaznamenala chybu.  Čas nastavený v přístroji není správný.
 Zkontrolujte, že je přijímán GPS signál a čas je správně
 Vypněte a zapněte zapalování. nastavený.

Tag store failed. Bluetooth pairing failed. Please pair your Android phone manually.
 Tag informaci nelze uložit do tohoto produktu.  Bluetooth párování s nějakého důvodu selhalo.

 Zkuste to znovu.  Spárujte tento přístroj se zařízením ručně.

Already stored. Android Auto cannot connect right now. When safe to do so, please
 Tato tag informace je již uložená v přístroji. check your Android phone.
 Výchozí nastavení je zobrazeno na obrazovce Android Auto
 Tag informaci pro danou skladbu lze uložit pouze jednou.
Informaci nelze uložit pro danou skladbu vícekrát. kompatibilního zařízení nebo obraz nevystupuje z Android Auto
kompatibilního zařízení.
Memory full. Connect iPod.  Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a proveďte instrukce,
 Tag informace byla úspěšně uložena. Flash paměť tohoto produktu
zobrazené na obrazovce. Pokud je chybové hlášení po
je plná. provedení instrukcí z obrazovky stále zobrazené, odpojte a
 Tag informace z tohoto produktu se přenese do iPod znovu připojte zařízení.

automaticky po připojení iPod. Manipulace s disky

Memory full. Tags not stored. Connect iPod. Při manipulaci s disky jsou nutná některá základní pravidla.
 Flash paměť tohoto produktu je plná.
Vnitřní mechanika
 Tag informace z tohoto produktu se přenese do iPod
automaticky po připojení iPod.  Používejte pouze konvenční, plně kruhové disky.
Nepoužívejte tvarované disky.
iPod full. Tags not transfered.
 Paměť použitá pro tag informace na iPod je plná.  Nepoužívejte prasklé, ohnuté nebo jinak poškozené
disky, jinak se může poškodit vnitřní mechanika.
 Synchronizujte iPod s iTunes a vymažte tagovaný seznam
přehrávání.  Používejte 12 cm disky. Nepoužívejte 8 cm disky nebo
adaptér pro 8 cm disky.
Tag transfer failed. Recconect your iPod.
 Tag informace z tohoto produktu nelze přenést do iPod.  Při použití disků, na které lze tisknout, zkontrolujte
instrukce a varování k těmto diskům. Podle disku
 Zkontrolujte iPod a zkuste to znovu. nemusí být možné vložení nebo vyjmutí. Použití
takových disků může způsobit poškození tohoto
Apple CarPlay přístroje.

Attempting to connect to Apple CarPlay.  Na disky nic nelepte, nepište a nepoužívejte chemikálie.
 Komunikace selhala a systém se zkouší připojit.  Nelepte na disky prodávané samolepky nebo jiné
 Chvíli počkejte. Pak proveďte následující akci, pokud je chybové
materiály.
hlášení stále zobrazené.  Pro čištění disku použijte měkký hadřík a čistěte disk
 Restartujte iPhone.
 Odpojte kabel od iPhone, a za několik sekund iPhone znovu přímými tahy od středu k okraji.
 Kondenzace vlhkosti může dočasně způsobit
připojte.
 Vypněte a zapněte zapalování. nefunkčnost vnitřní mechaniky. Nechejte jí cca hodinu
při vyšší teplotě. Také osušte vlhké disky měkkým
Pokud se chybové hlášení po provedení předchozích akcí stále hadříkem.
zobrazuje, vyhledejte autorizovaný servis Pioneer.  Přehrávání disků nemusí být možné z důvodu
charakteristik disku, formátu disku, záznamové
Bluetooth aplikace, přehrávacího prostředí, podmínek skladování
atd.
Error-10  Nerovnosti silnice mohou přerušovat přehrávání disku.
 Chyba napájení modulu Bluetooth tohoto přístroje.  Přečtěte si upozornění k disku před jeho použitím.

 Vypněte a zapněte zapalování. Pokud chybové hlášení ani pak
nezmizí, obraťte se na servis Pioneer.

- 52 -


Okolní podmínky pro přehrávání disku Detailní informace pro přehrávatelná
média
 Při extrémních teplotách mohou teplotní ochranné
obvody tohoto přístroje vypnout automaticky napájení. Kompatibilita

 I přes špičkový design tohoto přístroje se mohou na Společné poznámky ke kompatibilitě disků
disku objevit malé škrábance, které neovlivňují aktuální  Některé funkce tohoto přístroje nemusejí být dostupné
operace, jako důsledek mechanického opotřebení,
okolních podmínek pro používání nebo manipulace s pro některé disky.
diskem. To neznamená závadu tohoto přístroje.  Kompatibilita se všemi disky není zaručena.
Považujte to za normální stav.  Není možné přehrávat disky DVD-ROM/DVD-RAM.
 Přehrávání disků nemusí být možné, když jsou
Přehrávatelné disky
vystavené slunečnímu svitu, vysoké teplotě nebo podle
DVD podmínek skladování ve vozidle.

 je obchodní značka společnosti DVD Format/Logo Disky DVD-Video
Licensing Corporation.  Disky DVD-Video, které mají nekompatibilní číslo

 Není možné přehrávat disky DVD-Audio. Tato DVD regionu, nelze přehrávat v této DVD mechanice. Číslo
mechanika nemusí být schopná přehrávat všechny regionu přehrávače najdete na štítku na tomto přístroji.
disky, mající zde uvedené značky.
Disky DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (Single Layer)/DVD-R DL (Dual
CD Layer)
 Nefinalizované disky, nahrané ve formátu Video (režim video) nelze
AVCHD nahrané disky
přehrávat.
Tento přístroj není kompatibilní s disky, nahranými ve  Disky nahrané ve formátu Video Recording (formát VR) nelze
formátu AVCHD (Advanced Video Codec High Definition).
Nevkládejte disky AVCHD. Pokud ho vložíte, disk nemusí jít přehrávat.
vysunout.  Disky DVD-R DL nahrané systémem záznamu Layer Jump nelze

Přehrávání duálních disků přehrávat.
 Pro detailní informace o záznamových režimech viz. návod k médiu,
 Duální disky jsou dvoustranné disky, které mají CD pro
audio na jedné straně a DVD pro video na druhé straně. rekordéru nebo nahrávacímu softwaru.

 Protože CD strana duálních disků není fyzicky Disky CD-R/CD-RW
kompatibilní s obecným CD standardem, nemusí být  Nefinalizované disky nelze přehrávat.
možné přehrávat CD stranu v navigačním systému.  Nemusí být možné přehrávat disky CD-R/CD-RW nahrané na

 Časté vkládání a vyjímání duálních disků může způsobit hudebních CD rekordérech nebo osobních počítačích z důvodu
jejich poškrábání. charakteristik disku, škrábanců nebo nečistot na disku nebo
škrábanců, nečistot nebo kondenzace vlhkosti na snímací čočce.
 Vážné škrábance mohou vést k problémům při  Přehrávání disků nahraných na osobních počítačích nemusí být
přehrávání na tomto navigačním systému. V některých možné podle záznamového zařízení, zapisovacího softwaru, jeho
případech se duální disky mohou zaseknout ve slotu a nastavení a dalších faktorech prostředí.
nejsou vysunout. Aby k tomu nedošlo, nedoporučujeme  Nahrávejte disky ve správném formátu. (Pro detaily kontaktujte
používat duální disky s tímto navigačním systémem. výrobce média, rekordéru nebo zapisovacího softwaru.)
 Názvy a další informace, nahrané na disku CD-R/CD-RW se nemusí
 Více informací o duálních discích najdete u jejich zobrazovat na tomto produktu (v případě audio dat (CD-DA)).
výrobce.  Přečtěte si upozornění k diskům CD-R/CD-RW před jejich použitím.

Dolby Digital Společné poznámky k externím paměťovým zařízením (USB, SD)
 Nenechávejte externí paměťová média (USB, SD) na místech s
Tento produkt vnitřně mixuje signál Dolby Digital a zvuk
vystupuje stereofonně. vysokou teplotou.
 Vyráběno v licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol  Podle druhu použitého externího paměťového zařízení (USB, SD) ho

dvojité-D jsou obchodní značky společnosti Dolby tento systém nemusí rozpoznat nebo nemusejí být soubory správně
Laboratories. přehrávány.
 Textové informace některých audio a video souborů se nemusejí
správně zobrazovat.
 Přípony souborů musejí být správně použity.
 Při přehrávání souborů z externího paměťového zařízení (USB, SD)
se složitou strukturou adresářů zde může být určité zpoždění.
 Operace se mohou lišit podle druhu externího paměťového zařízení
(USB, SD).
 Nemusí být možné přehrávat některé hudební soubory z SD nebo
USB z důvodu charakteristik souboru, formátu souboru, nahrávací
aplikace, prostředí přehrávání, podmínek skladování atd.
 Soubory chráněné autorskými právy nelze přehrávat.

- 53 -


SD paměťové karty  Lze použít až 255 souborů s titulky. Další soubory s titulky nemusejí
být rozpoznány.
 Pro detaily o kompatibilitě SD paměťových karet s tímto systémem
viz. "Specifikace" na straně 58.  Pro název souboru s titulky včetně přípony lze použít až 64 znaků.
Pokud je pro název souboru použito více jak 64 znaků, soubor
 Některé SD paměťové karty nemusejí být tímto systémem s titulky nemusí být rozpoznán.
rozpoznány, i když byly rozpoznány počítačem. Naformátování SD
paměťové karty speciální formátovacím programem může tento  Znakový kód soboru s titulky by měl odpovídat ISO-8859-1. Použití
problém vyřešit. SD paměťové karty naformátované standardní jiných znaků než ISO-8859-1 může způsobit nesprávné zobrazování
funkcí formátování na počítači nesplňují SD standardy. Může dojít znaků.
k problémů se čtením a zápisem na takové karty. Pro vyhnutí se
těmto problémům doporučujeme použít speciální formátovací  Titulky se nemusejí zobrazit správně, pokud zobrazené znaky
program. Při formátování jsou všechna data z SD paměťové karty v souboru s titulky obsahují řídící kód.
vymazána. Zazálohujte si předem důležitá data. Speciální
formátovací program pro SD paměťové karty najdete na  Pro materiály, používající vysokou přenosovou rychlost, nemusejí
následujících stránkách. být titulky s obrazem kompletně synchronizovány.
https://www.sdcard.org
 Pokud je několik titulků naprogramováno na zobrazení ve velmi
 Tento produkt není kompatibilní s kartami MMC (Multi Media Card). krátkém čase, např. 0.1 sekundy, titulky se nemusejí zobrazit ve
správném čase.
USB paměťová zařízení
Tabulka kompatibility médií
 Pro detaily o kompatibilitě USB paměťových zařízení s tímto
systémem viz. "Specifikace" na straně 58. Obecné
 Soubory nemusejí být přehrávány správně podle prostředí, ve kterém
 Protokol: bulk
 Nemůžete připojit USB paměťové zařízení k tomuto systému přes byl soubor vytvořen, nebo podle obsahu souboru.
 Tento přístroj nemusí pracovat správně podle aplikace, použité pro
USB rozbočovač.
 USB paměťové zařízení s více oddíly není kompatibilní s tímto kódování souborů.
 Podle verze Windows Media™ Player, použité pro kódování WMA
systémem.
 Při jízdě pevně zajistěte USB paměťové zařízení. Nenechejte souborů, se název alba a jiné textové informace nemusejí zobrazit
správně.
spadnout USB paměťové zařízení na podlahu, kde se může  Může zde být malé zpoždění audio souborů, kódovaných
zaseknout pod brzdový nebo plynový pedál. s obrazovými daty.
 Při spuštění přehrávání audio souborů s obrazovými daty zde může  Tento produkt není kompatibilní s paketovým zápisem dat.
být malé zpoždění.  Tento produkt může rozpoznat až 32 znaků, počínaje prvním
 Některá USB paměťová zařízení připojená k tomuto systému mohou znakem, včetně přípony souboru a názvu adresáře. Podle zobrazené
rušit radiový příjem. oblasti se tento produkt může pokusit zobrazit informace se
 Nepřipojujte nic jiného než USB paměťové zařízení. zmenšenou velikostí fontu. Avšak maximální počet znaků, které lze
 Pro USB paměťové zařízení, které přehrává hudební soubory zobrazit, se liší podle šířky každého znaku a zobrazené oblasti.
samostatně, může být sekvence přehrávání nebo hledání s tímto  Sekvence výběru adresáře a jiné operace se mohou změnit, podle
produkte odlišná od vlastního zařízení. kódování nebo zapisovacího softwaru.
 Bez ohledu na délku mezery mezi skladbami originálního záznamu
Společné poznámky k souborům DivX jsou komprimované audio disky přehrávány s krátkou pauzou mezi
skladbami.
Poznámky specifické pro DivX soubory  Maximální čas přehrávání audio souboru, uloženého na disku: 60
 Pouze pro DivX soubory stažené z DivX partnerských sítí je hodin
 Maximální čas přehrávání audio souboru, uloženého na externím
garantována správná operace. Neautorizované DivX soubory se paměťovém zařízení (USB, SD): 7.5 hodiny (450 minut)
nemusejí přehrávat správně.  Tento produkt přiřazuje čísla adresářů. Uživatel nemůže přiřadit čísla
 DRM půjčované soubory nelze ovládat, dokud nezačne přehrávání. adresářů.
 Tento produkt může zobrazit DivX soubor dlouhý až 1590 minut 43
sekund. Hledání mimo tento časový limit je zakázáno. CD-R/-RW
 Přehrávání souborů DivX VOD vyžaduje poskytnutí ID kódu tohoto Systém souborů: ISO9660 level 1, ISO9660 level 2, Romeo, Joliet UDF
produktu poskytovateli DivX VOD. Ohledně ID kódu viz. „Zobrazení 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
vašeho DivX VOD registračního kódu“ na straně 46. Maximální počet adresářů: 700
 Pro detaily o verzích DivX video, které lze přehrávat na tomto přístroji, Maximální počet souborů: 999
viz. „Specifikace“ na straně 58. Typy přehratelných souborů: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2,
 Pro více informací o DivX navštivte následující webové stránky: MPEG4
http://www.divx.com
DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW
Soubory s DivX titulky Systém souborů: ISO9660 level 1, ISO9660 level 2, Romeo, Joliet UDF
 Lze použít SRT formát souborů s titulky s příponou „.srt“. 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
 Pouze jeden soubor s titulky lze použít pro každý DivX soubor. Více Maximální počet adresářů: 700
Maximální počet souborů: 3500
souborů s titulky nelze přiřadit. Typy přehratelných souborů: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2,
 Soubory s titulky, které jsou pojmenovány stejně jako DivX soubory MPEG4

před příponou, jsou spojeny s DivX souborem. Znakový řetězec před USB paměťové zařízení/SD paměťová karta
příponou musí být zcela shodný. Avšak pokud je v jednom adresáři Systém souborů: FAT16/FAT32/NTFS
pouze jeden soubor DivX a jeden soubor s titulky, jsou soubory Maximální počet adresářů: 1500
spojeny, i když si jejich názvy neodpovídají. Maximální počet souborů: 15000
 Soubor s titulky musí být uložený ve stejném adresáři, jako soubor Typy přehratelných souborů: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264,
DivX. MPEG-2, MPEG-4, WMV, FLV, MKV, JPEG

- 54 -


Kompatibilita MP3 CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW
Přípona souboru: .avi/.divx
 ID3 tagy Ver. 2.x jsou upřednostňovány, pokud existuje i Ver. 1.x a Ver. 2.x. Profil (verze DivX): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x
 Tento produkt není kompatibilní s následujícím: MP3i (MP3 interaktivní), mp3 Kompatibilní audio kodek: MP3, Dolby Digital
Bitová rychlost (MP3): 8 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), VBR
PRO, m3u playlist Vzorkovací frekvence (MP3): 16 kHz až 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz pro
emphasis)
CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW Maximální velikost obrazu: 720 x 576 pixelů
Přípona souboru: .mp3 Maximální velikost souboru: 4 GB
Bitová rychlost: 8 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), VBR
Vzorkovací frekvence: 16 kHz až 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz pro emphasis) Kompatibilita audio a video souborů (USB, SD)
ID3 tag: ID3 tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
 Soubory nemusí být možné přehrávat podle bitové rychlosti.
USB paměťové zařízení/SD paměťová karta  Pouze USB paměťové zařízení může přehrávat soubory VOB.
Přípona souboru: .mp2, .mp3, .m2a, .mka
Bitová rychlost: 8 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), VBR .avi
Vzorkovací frekvence: 8 kHz až 48 kHz Kompatibilní video kodek: MPEG-4/H.264/H.263/Xvid
ID3 tag: ID3 tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 Kompatibilní audio kodek: Lineární PCM (LPCM)/MP3/AAC
Maximální rozlišení: 720 x 480 pixelů
Kompatibilita WMA Maximální snímková rychlost: 30 snímků/s
Maximální velikost souboru: 4 GB
 Tento produkt není kompatibilní s následujícím: Windows Media™ Audio 9 Maximální čas přehrávání: 150 minut
Professional, Lossless, Voice
.mp4
CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW Kompatibilní video kodek: MPEG-4/H.264/H.263
Přípona souboru: .wma Kompatibilní audio kodek: MP3/AAC
Bitová rychlost: 5 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), VBR Maximální rozlišení: 720 x 480 pixelů
Vzorkovací frekvence: 8 kHz až 48 kHz Maximální snímková rychlost: 30 snímků/s
Maximální velikost souboru: 4 GB
USB paměťové zařízení/SD paměťová karta Maximální čas přehrávání: 150 minut
Přípona souboru: .wma
Bitová rychlost: 5 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), VBR .3gp
Vzorkovací frekvence: 8 kHz až 48 kHz Kompatibilní video kodek: MPEG-4/H.264/H.263
Kompatibilní audio kodek: AAC
Kompatibilita WAV Maximální rozlišení: 720 x 480 pixelů
Maximální snímková rychlost: 30 snímků/s
 Vzorkovací frekvence, zobrazená na displeji, může být zaokrouhlená. Maximální velikost souboru: 4 GB
 WAV soubory na CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL nelze přehrávat. Maximální čas přehrávání: 150 minut

USB paměťové zařízení/SD paměťová karta .mkv
Přípona souboru: .wav Kompatibilní video kodek: MPEG-4/H.264/VC-1/Xvid
Formát: Lineární PCM (LPCM) Kompatibilní audio kodek: MP3/AAC/Vorbis
Vzorkovací frekvence: 16 kHz až 48 kHz Maximální rozlišení: 720 x 480 pixelů
Kvantizační bity: 8 bitů a 16 bitů Maximální snímková rychlost: 30 snímků/s
Maximální velikost souboru: 4 GB
Kompatibilita AAC Maximální čas přehrávání: 150 minut

 Tento produkt přehrává AAC soubory kódované pomocí iTunes.. .mov
Kompatibilní video kodek: MPEG-4/H.264/H.263
CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW Kompatibilní audio kodek: MP3/AAC
Přípona souboru: .m4a Maximální rozlišení: 720 x 480 pixelů
Bitová rychlost: 8 kbit/s až 320 kbit/s (CBR) Maximální snímková rychlost: 30 snímků/s
Vzorkovací frekvence: 8 kHz až 44.1 kHz Maximální velikost souboru: 4 GB
Maximální čas přehrávání: 150 minut
USB paměťové zařízení/SD paměťová karta
Přípona souboru: .aac, .adts, .mka, .m4a .f4v
Bitová rychlost: 8 kbit/s až 320 kbit/s (CBR) Kompatibilní video kodek: H.264/H.263
Vzorkovací frekvence: 8 kHz až 48 kHz Kompatibilní audio kodek: MP3/AAC
Maximální rozlišení: 720 x 480 pixelů
Kompatibilita FLAC Maximální snímková rychlost: 30 snímků/s
Maximální velikost souboru: 4 GB
USB paměťové zařízení/SD paměťová karta Maximální čas přehrávání: 150 minut
Přípona souboru: .flac, .ogg
Bitová rychlost: 8 kbit/s, 16 kbit/s, 24 kbit/s .wmv
Vzorkovací frekvence: 8 kHz až 48 kHz Kompatibilní video kodek: WMV/VC-1
Kompatibilní audio kodek: WMA
Kompatibilita DivX Maximální rozlišení: 720 x 480 pixelů
Maximální snímková rychlost: 30 snímků/s
 Tento produkt není kompatibilní s následujícím: formát DivX Ultra, DivX Maximální velikost souboru: 4 GB
soubory bez video dat, DivX soubory kódované s audio kodekem LPCM Maximální čas přehrávání: 150 minut
(Lineární PCM).

 Podle složení informací v souboru, jako je počet audio streamů, zde může být
malé zpoždění ve spuštění přehrávání z disku.

 Pokud je soubor větší jak 4 GB, přehrávání se zastaví před koncem.
 Některé operace mohou být zakázané z důvodu složení DivX souboru.
 Soubory s vysokou přenosovou rychlostí nemusejí být přehrávány správně.

Standardní přenosová rychlost je 4 Mbit/s pro CD a 10.08 Mbit/s pro DVD.
 DivX soubory na externím paměťovém zařízení (USB, SD) nelze přehrávat.

- 55 -


.asf - Ani jméno Xiph.org Foundation ani jména jejích přispěvatelů nesmějí
Kompatibilní video kodek: WMV/VC-1 být použita pro podporu nebo propagaci produktů, odvozených od
Kompatibilní audio kodek: WMA jejich softwaru, bez specifického předchozího písemného souhlasu.
Maximální rozlišení: 720 x 480 pixelů
Maximální snímková rychlost: 30 snímků/s TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV
Maximální velikost souboru: 4 GB A PŘISPĚVATELI „JAK JE“ A JAKÉKOLI VYJÁDŘENÁ NEBO
Maximální čas přehrávání: 150 minut PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ, ALE NEJEN,
PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO
.flv URČITÉ ÚČELY JE VYLOUČENA. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU
Kompatibilní video kodek: H.264 SPOLEČNOST NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI
Kompatibilní audio kodek: MP3/AAC PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO
Maximální rozlišení: 720 x 480 pixelů NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEJEN, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Maximální snímková rychlost: 30 snímků/s NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO
Maximální velikost souboru: 4 GB ZISKU, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), VZEŠLÉ JAKÝMKOLI
Maximální čas přehrávání: 150 minut ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ BYLA
AVIZOVÁNA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.
vob
Kompatibilní video kodek: H.264/MPEG-2 DivX
Kompatibilní audio kodek: Lineární PCM (LPCM)/MP3/AAC
Maximální rozlišení: 720 x 480 pixelů DivX Certified® zařízení bylo testováno pro vysoce kvalitní DivX® (.divx,
Maximální snímková rychlost: 30 snímků/s .avi) video přehrávání. Když vidíte logo DivX, víte, že můžete přehrávat své
Maximální velikost souboru: 4 GB oblíbené DivX filmy.
Maximální čas přehrávání: 150 minut DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou obchodní značky společnosti
DivX LLC a jsou použitá v licenci.
Bluetooth Toto DivX Certified® zařízení prošlo přísnými testy pro ujištění, že
přehrává DivX video.
Slovní značka Bluetooth® a loga jsou registrované obchodní značky Pro přehrávání koupených DivX filmů nejprve zaregistrujte své zařízení na
vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jsou použité společností vod.divx.com. Najděte registrační kód v DivX VOD sekci nabídky
Pioneer Corporation v licenci. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy nastavení zařízení.
patří jejich vlastníkům. Viz. „Zobrazení vašeho DivX VOD registračního kódu“ na straně 46.

SDHC AAC

AAC je zkratka pro Advanced Audio Coding a odpovídá to technologii
audio komprese používané s MPEG-2 a MPEG-4. Různé aplikace lze
použít pro kódování souborů AAC, ale formáty souborů a přípony se liší
podle aplikace, použité pro kódování. Tento přístroj přehrává soubory AAC
kódované v aplikaci iTunes.

SDHC Logo je obchodní značka společnosti SD-3C, LLC. Google, Google Play, Android™

WMA/WMV Google, Google Play a Android jsou obchodní značky společnosti Google,
Inc.
Windows Media je buď registrovaná obchodní značka nebo obchodní
značka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Android Auto
 Tento produkt obsahuje technologii vlastněnou společností Microsoft

Corporation a nelze ho používat nebo distribuovat bez licence
společnosti Microsoft Licensing, Inc.

FLAC Android Auto je obchodní značka společnosti Google, Inc.

Copyright © 2000 – 2009 Josh Coalson MIXTRAX
Copyright © 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation
MIXTRAX je obchodní značka společnosti Pioneer Corporation.

Redistribuce a použití ve zdrojové nebo binární formě, s nebo bez Detailní informace, týkající se připojeného
modifikace, je povoleno za splnění následujících podmínek: zařízení iPod
- Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat předchozí
Upozornění:
copyrightovou poznámku, tento seznam podmínek a následující  Společnost Pioneer neakceptuje žádnou odpovědnost za ztrátu dat
zřeknutí se odpovědnosti.
- Redistribuce v binární formě musí reprodukovat předchozí z přístroje iPod, i když jsou data ztracena během používání s
navigačním systémem. Zálohujte data iPod pravidelně.
copyrightovou poznámku, tento seznam podmínek a následující  Nenechávejte iPod dlouhou dobu na přímém slunci. Dlouhodobé
zřeknutí se odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiném materiálu, vystavení slunci může způsobit závadu přístroje iPod v důsledku
poskytovaném s distribucí. vysoké teploty.

- 56 -


 Nenechávejte iPod na místech s vysokou teplotou.  Aktuální účet u poskytovatele obsahové služby.
 Během jízdy iPod dobře zajistěte. Nenechejte iPod spadnout na  Datový plán pro smartphone.

podlahu, kde se může zaseknout pod brzdový nebo plynový pedál. Poznámka:
Pro detaily viz. návod k přístroji iPod. Pokud datový plán pro váš smartphone neposkytuje
neomezená data, může dojít ke zpoplatnění dalších dat
iPhone a iPod z přístupu aplikací přes sítě 3G, EDGE a/nebo LTE
(4G).
„Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená, že elektronické zařízení
bylo navrženo pro připojení přístroje iPod nebo iPhone a bylo certifikováno  Připojení k internetu přes 3G, EDGE, LTE (4G) nebo Wi-
výrobcem, že splňuje standardy Apple. Fi síť.
Společnost Apple není odpovědná za operace tohoto přístroje a za to, že
splňuje všechny bezpečností standardy.  Volitelný kabel Pioneer pro připojení vašeho přístroje
Pamatujte, že použití tohoto příslušenství s přístrojem iPod nebo iPhone iPhone k tomuto produktu.
může ovlivnit bezdrátovou výkonnost.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou obchodní značky Omezení:
společnosti Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích.
 Přístup k na aplikacích připojenému obsahu závisí na
Lightning dostupnosti mobilního a nebo Wi-Fi pokrytí, aby se váš
smartphone mohl připojit k internetu.
Lightning je obchodní značka společnosti Apple, Inc.
 Dostupnost služeb může být geograficky omezena na
App Store určitý region. Další informace získáte u poskytovatele
služby.
App Store je servisní značka společnosti Apple, Inc.
 Schopnost tohoto produktu přistupovat k připojenému
iOS obsahu je vyhrazena změně bez upozornění a může být
ovlivněna čímkoli z následujícího: problémy kompatibility
iOS je obchodní značka, na kterou drží společnosti Cisco práva v USA a s budoucími verzemi firmware smartphonu, problémy
některých dalších zemích. kompatibility s budoucími verzemi aplikací připojeného
obsahu pro smartphone, změny nebo ukončení aplikací
iTunes připojeného obsahu nebo služby jejím poskytovatelem.

iTunes je obchodní značka společnosti Apple, Inc., registrovaná v USA a  Společnost Pioneer není odpovědná za jakékoli
dalších zemích. problémy, vzešlé z nesprávného nebo chybného na
aplikacích založeného obsahu.

 Obsah a funkčnost podporovaných aplikací je na
odpovědnosti poskytovatelů aplikací.

 V režimu AppRadio Mode, Apple CarPlay a Android Auto
je funkčnost přes tento produkt omezena během jízdy,
s dostupnými funkcemi určenými poskytovateli aplikací.

 Dostupnost funkcí AppRadio Mode, Apple CarPlay a
Android Auto závisí na poskytovatelích aplikací a nikoli
na společnosti Pioneer.

 AppRadio Mode, Apple CarPlay a Android Auto
umožňují přístup k jiným než zde uvedeným aplikacím (s
výhradou omezení během jízdy), ale obsah, který lze
použít, je určený poskytovateli aplikací.

Apple Music HDMI

Apple Music je obchodní značka společnosti Apple, Inc., registrovaná
v USA a dalších zemích.

Apple CarPlay Slovo HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a
logo HDMI jsou obchodní značky nebo registrované
Apple CarPlay je obchodní značka společnosti Apple, Inc. obchodní značky společnosti HDMI Licensing, LLC v USA a
Použití loga Apple CarPlay znamená, že uživatelské rozhraní vozidla dalších zemích.
splňuje výkonnostní standardy Apple. Společnost Apple není odpovědná
za operace tohoto vozidla nebo za to, zda splňuje bezpečnostní a MHL
regulační standardy. Pamatujte, že použití tohoto produktu s iPhone nebo
iPod může ovlivňovat bezdrátovou výkonnost. MHL, Logo MHL a Mobile High-Definition Link značky
společnosti MHL, LLC v USA a dalších zemích.
Použití na aplikacích založeného
připojeného obsahu

Důležité:
Požadavky na přístup k na aplikacím založeném připojenému
obsahu s použitím tohoto produktu:

 Poslední verze Pioneer kompatibilní aplikace
s připojeným obsahem pro Smartphone, dostupná od
poskytovatele služby, nahraná do vašeho smartphonu.

- 57 -


Poznámky, týkající se sledování videa Údržba LCD obrazovky

Pamatujte, že použití tohoto systému pro komerční nebo veřejné sledování  Při odstraňování prachu z LCD obrazovky nebo při jejím čištění
může znamenat porušení autorských práv. nejprve vypněte napájení a použijte suchý a měkký hadřík.

Poznámky, týkající se sledování DVD-  Při čistění LCD obrazovky dávejte pozor na její poškrábání.
Video Nepoužívejte brusné chemické čisticí prostředky.

LED podsvícení (světelné diody)

Tento přístroj obsahuje technologii ochrany proti kopírování, která je Světelné diody jsou použité uvnitř displeje pro jeho osvětlení.
chráněná US patenty a dalšími autorskými právy společnosti Rovi  Při nízké teplotě použití LED podsvícení zvětšuje prodlevu obrazu a
Corporation. Reverzní inženýrství a rozebírání je zakázáno.
snižuje kvalitu obrazu z důvodu charakteristik LCD obrazovky.
Poznámky, týkající se použití MP3 souborů Kvalita obrazu se zlepší při vyšší teplotě.
 Životnost LED podsvícení je více jak 10000 hodin. Avšak zkracuje se
Dodávka tohoto produktu uděluje pouze licenci pro soukromé, nekomerční při použití při vysokých teplotách.
používání a neuděluje licenci ani žádné právo používat tento produkt pro  Když LED podsvícení dosáhne konce životnosti, obrazovka ztmavne
komerční účely (pro zisk vytvářející použití), jako je vysílání v reálném čase a obraz není vidět. V tomto případě se obraťte na servis Pioneer.
(pozemní, satelitní, kabelové nebo vysílání jiného typu),
vysílání/streamování přes internet, intranet nebo jiné typy sítí nebo jiné Specifikace
systémy distribuce elektronického obsahu, jako je placené audio nebo
aplikace audio-podle-požadavku. Pro takové použití potřebujete Obecná
nezávislou licenci.
Pro detaily navštivte Jmenovitý napájecí zdroj............... 14.4 V ss (přípustné 12 V až 14.4 V)
http://www.mp3licensing.com Zemnící systém ............................. Negativní typ
Maximální proudový odběr ............ 10.0 A
Poznámky, týkající se použití MP3 souborů Rozměry (Š x V x H)
DIN
Pro detaily o open source licenci pro funkce, kterými je tento přístroj Chassis.......................................... 178 x 100 x 157 mm
vybavený, navštivte: Nos ................................................ 188 x 118 x 27 mm
http://www.oss-pioneer.com/car/multimedia/ D
Chassis.......................................... 178 x 100 x 164 mm
Nos ................................................ 171 x 97 x 20 mm
Hmotnost ....................................... 2.2 kg

Správné používání LCD obrazovky Displej

Manipulace s LCD obrazovkou Velikost obrazovky/poměr stran .... 6.95“/16:9
(efektivní zobrazovací oblast: 156.6 x 81.6 mm)
 Když je LCD obrazovka vystavena dlouhou dobu přímému slunci, Pixely ............................................. 1152000 (2400 x 480)
může být horká a může dojít k poškození LCD obrazovky. Když Zobrazovací metoda...................... TFT aktivní matice
nepoužíváte tento systém, nevystavujte ho přímému slunci, pokud je Barevný systém............................. PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM
to možné.
Kompatibilní
 LCD obrazovka by měla být používána v teplotním rozsahu, Teplotní rozsah:
uvedeném v "Specifikace" na straně 58. Vypnuté napájení .......................... -20°C až +80°C

 Nepoužívejte LCD obrazovku při teplotách nad a pod teplotním Audio
rozsahem, protože LCD obrazovka nemusí pracovat správně a může
se poškodit. Maximální výstupní výkon ............. 50 W x 4
Trvalý výstupní výkon.................... 22 W x 4 (50 Hz až 15 kHz, 5% CHZ,
 LCD obrazovka je vysunutá za účelem lepší viditelnosti ve vozidle.
Netiskněte jí silou, aby se nepoškodila. 4  zátěž, oba kanály buzeny)

 Netiskněte LCD obrazovku silou, protože se může poškrábat. Zatěžovací impedance .................. 4  (4  až 8  přípustná)
 Nikdy se nedotýkejte LCD obrazovky ničím jiným než prsty, při Výstupní úroveň předzesilovače (max) .......... 4.0 V
Ekvalizér (13-pásmový grafický ekvalizér):
ovládání dotykových funkcí. LCD obrazovka se může snadno Frekvence...................................... 50 Hz/80Hz/125Hz/200Hz/
poškrábat. 315 Hz/500Hz/800 Hz/1.25 kHz/2 kHz/3.15 kHz/5 kHz/8 kHz/12.5 kHz
Zisk ................................................ ±12 dB
Displej z tekutých krystalů (LCD) HPF:
Frekvence...................................... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/
 Pokud je LCD obrazovka v blízkosti výstupu vzduchu z klimatizace,
ujistěte se, že vzduch z klimatizace na ní nefouká. Horko z topení 160 Hz/200 Hz
může způsobit prasknutí LCD obrazovky a studený vzduch z Strmost .......................................... -6 dB/oktávu, -12 dB/oktávu,
klimatizace může způsobit kondenzaci vlhkosti uvnitř systému a
případně jeho poškození. -18 dB/oktávu
Subwoofer (mono):
 Malé černé tečky nebo bílé tečky (jasné body) se mohou objevit na Frekvence...................................... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/
LCD obrazovce. To je z důvodu charakteristik LCD obrazovky a
neznamená to závadu. 160 Hz/200 Hz
Strmost .......................................... -6 dB/oktávu, -12 dB/oktávu,
 LCD obrazovka je obtížně čitelná, pokud je vystavená slunečnímu
svitu. -18 dB/oktávu
Zisk ................................................ -24 dB až +10 dB
 Při použití mobilního telefonu udržujte anténu mobilního telefonu dál Fáze............................................... Normální/Obrácená
od LCD obrazovky, aby nedocházelo k rušení videa formou bodů Časové vyrovnání.......................... 0 až 200 kroků (2.5 cm/krok)
nebo barevných proužků v obraze.

- 58 -


DVD mechanika Bluetooth

Systém...........................................DVD-Video, VCD, CD, MP3, WMA, Verze ............................................. Bluetooth 3.0 +EDR certified
AAC, DivX, MPEG přehrávač Výstupní výkon .............................. +4 dBm Max.
Číslo regionu .................................2 (Power class 2)
Použitelné disky.............................DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, Frekvenční pásmo......................... 2400 MHz až 2483.5 MHz
CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL
Frekvenční odezva ........................5 Hz až 44000 Hz (s DVD, při FM tuner
vzorkovací frekvenci 96 kHz)
Odstup signál/šum.........................96 dB (1 kHz) (síť IEC-A) (RCA úroveň) Frekvenční rozsah......................... 87.5 - 108.0 MHz
Výstupní úroveň: Použitelná citlivost......................... 11 dBf (0.8 V/75 Ω mono, S/Š: 30 dB)
Odstup signál/šum......................... 72 dB (ICE-A síť)
Video .............................................1.0 Vš-š/75  (±0.2 V)
Počet kanálů..................................2 (stereo) MW tuner
Formát MP3 dekódování ...............MPEG-1, 2 & 2.5 Audio Layer 3
Formát WMA dekódování..............Ver. 7, 8, 9 (2 kanálové audio) Frekvenční rozsah......................... 531 - 1602 kHz (9 kHz)
(Windows Media Player) Použitelná citlivost......................... 25 V (S/Š: 20 dB)
Formát AAC dekódování ...............MPEG-4 AAC (pouze kódování Odstup signál/šum......................... 62 dB (ICE-A síť)
iTunes): .m4a (Ver. 11 a novější)
Formát dekódování DivX...............Home Theater Ver. 3.11, 4.X, 5.X, 6.X: LW tuner
.avi, .divx
Formát dekódování MPEG video ..MPEG-1: mpg, mpeg, dat Frekvenční rozsah......................... 153 - 281 kHz
Použitelná citlivost......................... 28 V (S/Š: 20 dB)
MPEG-2 PS: mpg, mpeg Odstup signál/šum......................... 62 dB (ICE-A síť)
MPEG-4 Part 1 (Visual), MS MPEG-4 Ver. 3: avi
Poznámka:
USB Změna specifikace a provedení za účelem vylepšení vyhrazena bez
předchozího upozornění.
Specifikace USB standardu...........USB 1.1, USB 2.0 high speed
Maximální proudový odběr ............1.6 A
USB třída .......................................MSC (Mass Storage Class), iPod
(AuioClass, HID class)
Systém souborů.............................FAT16, FAT32, NTFS
Formát MP3 dekódování ...............MPEG-1/Layer 1, MPEG-1/Layer 2,
MPEG-1/Layer 3, MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/Layer 2, MPEG-2/Layer 3,
MPEG-2.5/Layer 3,
Formát WMA dekódování..............WMA 10 Std, WMA10 Pro, WMA9
Lossless
Formát AAC dekódování ...............MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
Formát signálu WAV .....................Lineární PCM
Formát FLAC dekódování .............Ver. 1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
Formát H.264 video dekódování ...Base Line Profile, Main Profile, High
Profile
Formát WMV video dekódování ....VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8
Formát MPEG4 video dekódování Simple Profile, Advanced SimpleProfile
(kromě GMC)
Formát JPEG dekódování .............JPEG

SD

Kompatibilní fyzický formát............verze 2.0
Systém souborů.............................FAT16, FAT32, NTFS
Formát MP3 dekódování ...............MPEG-1/Layer 1, MPEG-1/Layer 2,
MPEG-1/Layer 3, MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/Layer 2, MPEG-2/Layer 3,
MPEG-2.5/Layer 3,
Formát WMA dekódování..............WMA 10 Std, WMA10 Pro, WMA9
Lossless
Formát AAC dekódování ...............MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
Formát signálu WAV .....................Lineární PCM
Formát FLAC dekódování .............Ver. 1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
Formát H.264 video dekódování ...Base Line Profile, Main Profile, High
Profile
Formát WMV video dekódování ....VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8
Formát MPEG4 video dekódování Simple Profile, Advanced SimpleProfile
(kromě GMC)
Formát JPEG dekódování .............JPEG

- 59 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Blackpool Wyre Fylde
Next Book
Feliz Navidad 2019