The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2020-01-10 07:45:08

Behringer X32-RACK HU

Behringer X32-RACK HU

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT

40 bemenetes, 25 buszos rack keverőpult 16 programozható MIDAS előerősítővel, USB audió interfésszel és
iPad/iPhone távvezérléssel

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT

Fontos biztonsági utasítások 1. Olvassa el a használati útmutatóban szereplő
utasításokat.
FIGYELEM!
ELEKTROMOS 2. Őrizze meg a használati útmutatót.
3. Vegye figyelembe az útmutatóban szereplő
ÁRAMÜTÉS
KOCKÁZATA! figyelmeztetéseket.
NE NYISSA KI! 4. Kövesse az útmutatóban szereplő

Az ábrán látható szimbólummal utasításokat.
megjelölt aljzatok elektromos feszültség alatt 5. Ne használja víz közelében a készüléket.
állnak, és elektromos áramütést okozhatnak. 6. Csak száraz ruhát használjon a készülék
A csatlakoztatáshoz kiváló minőségű
professzionális 1/4"-os TS vagy bajonett rögzítésű tisztításához.
csatlakozóval ellátott kábelek használhatók. 7. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Az üzembe
Az összes többi szerelési vagy módosítási munkát
csak szakképzett személy végezheti. helyezést a gyári utasítások szerint hajtsa
végre.
Ez a szimbólum a burkolaton belüli 8. Hagyjon mindig elegendő távolságot a
szigeteletlen veszélyes feszültség jelenlétére hívja készülék és a fűtőtestek, hőtároló
fel a figyelmet — a feszültség mértéke elegendő berendezések, tűzhelyek vagy egyéb
ahhoz, hogy áramütést okozhasson. hősugárzó berendezések (ideértve az
erősítőket is) között.
Ez a szimbólum figyelmeztet a mellékelt 9. Ne iktassa ki a polarizált vagy földelt dugaszok
útmutatókban szereplő fontos kezelési és biztonsági funkcióit. A polarizált dugasz két
karbantartási utasításokra. Kérjük, hogy olvassa el érintkezőcsapja közül az egyik szélesebb, mint
a használati útmutatót. a másik. A földelt dugasznak két
érintkezőcsapja és egy harmadik földelő villája
Figyelem van. A széles érintkezőcsap vagy a harmadik
Az elektromos áramütés elkerülése érdekében villa a saját biztonságunkat szolgálja. Ha a
soha ne vegye le a berendezés fedőlapját vagy dugasz nem illik a csatlakozóaljzatba, akkor
hátlapját. A berendezés nem tartalmaz a cseréltesse ki az aljzatot villanyszerelővel.
felhasználó által javítató alkatrészeket. A készülék 10. A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy
szervizelését csak szakember végezheti. megakadályozható legyen a rálépés vagy a
közelében elhelyezett tárgyak általi fizikai
Figyelem behatás.
A tűzesetek vagy az elektromos áramütés 11. Csak a gyártó által ajánlott csatlakozó
veszélyének elkerülése érdekében a berendezést elemek/tartozékok használhatók.
soha ne érje eső vagy nedvesség. A berendezésre 12. Csak a mellékelt, illetve a gyártó által
nem kerülhet csepegő vagy freccsenő víz, illetve engedélyezett kerekes kocsi, állvány,
tilos a készülék tetejére folyadékkal töltött háromlábú állvány, tartókar és asztal
edényeket (pl. vázát) helyezni. használható. Kerekes kocsival történő
szállításkor ügyelni kell arra, hogy a
Figyelem készülékkel megrakott kocsi mozgatása
A javítási utasítások csak szakképzett közben nehogy valaki megbotoljon.
szerviztechnikus számára szolgálnak
információkkal. Az elektromos áramütés 13. Hosszabb használaton kívüli időszak, illetve
elkerülése érdekében csak a használati villámlásokkal kísért vihar esetén a keverőpult
útmutatóban szereplő műveleteket szabad tápkábelét ki kell húzni a csatlakozóaljzatból.
végrehajtani. A javítást kizárólag szakképzett
személyek végezhetik. 14. A készülék szervizelését csak szakember
végezheti. Javításra van szükség, ha a
készülék bármelyik komponense (például a
tápkábel vagy dugasz ) megsérül, a doboz
belsejébe idegen tárgy vagy folyadék kerül, a
berendezést eső vagy túlzott nedvesség
hatása éri, a berendezés működése nem az
elvárt vagy a berendezést leejtették.

2

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT

15. A berendezést védőföldeléssel kell KORLÁTOZOTT GARANCIA
csatlakoztatni a táphálózat
csatlakozóaljzatára. A MUSIC Group korlátozott garanciájának aktuális
garanciális feltételei és további információk
16. Ha hálózati csatlakozódugaszt vagy IEC olvashatók a www.music-group.com/warranty
átalakítót használ a berendezés internetes címen.
feszültségmentesítésére, akkor annak
szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

Jogi nyilatkozat

A MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ ÉS A KIVITEL
ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHAT,
A TELJES PONTOSSÁGOT NEM
GARANTÁLJUK. A BEHRINGER, A KLARK
TEKNIK, A MIDAS, A BUGERA ÉS A
TURBOSOUND A MUSIC GROUP TAGJA
(MUSIC-GROUP.COM). AZ ÖSSZES
KERESKEDELMI VÉDJEGY A MEGFELELŐ
TULAJDONOS TULAJDONÁBA TARTOZIK.
A MUSIC GROUP NEM VÁLLAL
FELELŐSSÉGET AZ OLYAN VESZTESÉGÉRT,
AMELY ÚGY KÖVETKEZIK BE, HOGY A
BERENDEZÉST HASZNÁLÓ SZEMÉLY
TELJESEN VAGY RÉSZBEN AZ ITT SZEREPLŐ
LEÍRÁSOKRA, KÉPEKRE VAGY
MEGÁLLAPÍTÁSOKRA HAGYATKOZIK.
A TERMÉK SZÍNEI ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐI
KISMÉRTÉKBEN ELTÉRHETNEK. A MUSIC
GROUP TERMÉKEKET CSAK HIVATALOSAN
FELHATALMAZOTT TELEPÍTŐK ÉS
VISZONTELADÓK ÉRTÉKESÍTHETIK.
A FORGALMAZÓK ÉS A VISZONTELADÓK NEM
A MUSIC GROUP KÉPVISELŐI, ÉS SEMMIKÉPP
SEM JOGOSULTAK A MUSIC GROUP CÉGET
KAPCSOLATBA HOZNI BÁRMILYEN
KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL VAGY
KÉPVISELETTEL. EZT A KÉZIKÖNYVET
SZERZŐI JOG VÉDI. NEM MEGENGEDETT A
KÉZIKÖNYV EGYIK RÉSZÉNEK SEM
BÁRMILYEN FORMÁBAN ÉS ESZKÖZZEL,
ELEKTRONIKUSAN VAGY MECHANIKUSAN
(IDE ÉRTVE A FÉNYMÁSOLÁST VAGY
BÁRMILYEN RÖGZÍTÉST) ÉS BÁRMILYEN
CÉLRA TÖRTÉNŐ REPRODUKÁLÁSA VAGY
TOVÁBBADÁSA A MUSIC GROUP IP LTD.
KIFEJEZETT ÍRÁSBELI ENGEDÉLYE NÉLKÜL.

MINDEN JOG FENNTARTVA.
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

3

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT

1. lépés: Csatlakoztatás

Alapkonfiguráció

4

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT
X32 RACK alkalmazása élő előadásokra, S16, X32 berendezésekkel és P16 monitor rendszerrel

5

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT
X32 RACK alkalmazása felvevő stúdióban

Vezérlő szoba Felvevő helyiség

Kábelezés az összes AES50 bekötéshez az X32 pult és az S16 stageboxok között:
• Árnyékolt CAT-5e kábel, Ethercon csatlakozókkal (javasolt)
• Maximális kábelhossz: 100 méter

6

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT

2. lépés: Vezérlések

[1] Az USB gombbal nyitható meg a főkijelzőn a [6] Az INPUT METER LED sor jelzi a kiválasztott
"Recorder View" funkció, aminek hatására a csatorna pre-fader bemeneti szintjét.
LED-ek zölden világítanak. A LED piros
világítása jelzi a hozzáférést a DATA/AUDIO [7] A SOLO gombbal irányítható át az aktuálisan
bemenethez. Ha a LED nem világít, akkor nem kiválasztott csatorna a monitor jelútvonalakra.
lehet hozzáférni az adatokhoz és a "Recorder Világító LED jelzi az aktív állapotot.
View" funkció inaktív.
[8] A CHANNEL LEVEL vezérléssel állítható be
[2] A DATA/AUDIO USB bemenet szolgál az USB az aktuálisan kiválasztott csatorna kimeneti
flash meghajtók csatlakoztatására a firmware szintje.
frissítésekhez, a jelenetek és show-fájlok
betöltéséhez/elmentéséhez, továbbá a WAV [9] MUTE gomb szolgál az aktuálisan kiválasztott
fájlok lejátszásához vagy rögzítéséhez. csatorna elnémítására. Világító LED jelzi az
aktív állapotot.
[3] A CHANNEL SELECT gomb elforgatásával
választhatók ki a csatornák. A gomb [10] A MAIN MENU gombokkal nyithatók meg a
megnyomásával választható ki a következő főkijelzőn a különböző menük.
csatornatípus.
[11] A főkijelző folyamatosan mutatja a keverőpult
[4] CHANNEL TYPE LED-ek jelzik az aktuálisan konfigurációját és az aktuálisan kiválasztott
kiválasztott csatorna típusát. menüvel kapcsolatos információkat.

[5] A CHANNEL NUMBER kijelző mutatja az [12] A kijelzőkódoló gombokkal végezhetők a
aktuálisan kiválasztott csatorna sorszámát. beállítások és a főkijelző alján megjelenített
menütételek be- és kikapcsolása.

7

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT

[13] A fő szintmérő mutatja a bal oldalon a fő [30] Az AES50 A és B típusú csatlakozók 96
MONO vagy SOLO szintet, míg a jobb oldalon csatornával gondoskodnak a kétirányú
a fő STEREO szintet. audiofolyamról az S16 DIGITAL SNAKE vagy
a X32 családba tartozó berendezések
[14] A lapozó gombokkal végezhető a főkijelzőn a csatlakoztatásakor. Az X32 és S16
vízszintes mozgatás és az IGEN/NEM berendezések között mindig árnyékolt CAT-5e
jóváhagyás. kábeleket kell használni az AES50 kapcsolat
létrehozásához.
[15] A rétegválasztó gombok szolgálnak a
kijelzőkódoló gombokkal szerkeszthető [31] Az XLR IN aljzatok XLR kábeleken át fogadják
különböző paraméterrétegek kiválasztására. a bemeneti jeleket. Ezek a bemenetek 16
MIDAS-tervezésű és 72 dB erősítési
[16] A TALK gombbal kapcsolható be a tartományú MIC/LINE előerősítővel vannak
TALKBACK mikrofon. A jelút kiválasztása a ellátva. Mindegyik bemenet mellett piros LED
"Monitoring Preferences" oldalon végezhető jelzi a 48 V-os fantomtáp bekapcsolt állapotát.
el.

[17] A TALK LEVEL gombbal állítható be a
TALKBACK mikrofon erősítése.

[18] A CLEAR SOLO gomb világítással jelzi, hogy
valamelyik csatornára kiválasztották a SOLO
funkciót. A gomb megnyomásával
kapcsolható ki az összes aktivált SOLO
funkció.

[19] A MAIN LR LEVEL gomb szolgál a fő sztereó
kimeneti busz beállítására.

[20] Az ON/OFF gombbal kapcsolható be és a ki a
készülék.

[21] A MONITORING LEVEL gomb a fejhallgató és
a monitorsugárzó kimeneti szintjének
szabályozására szolgál. A fejhallgató az
előlap 1/4"-os bemenetére csatlakoztatható.

[22] A TALKBACK bemenet szolgál a TALKBACK
mikrofon csatlakoztatására XLR kábellel.

[23] A MONITOR kimenetek továbbítják az audió
jeleket a monitorsugárzókra 1/4" szimmetrikus
kábelek használatával.

[24] Az AUX IN és OUT aljzatok szolgálnak a jelek
küldésére és fogadására 1/4"-os és RCA
csatlakozókon át.

[25] Az XLR OUT aljzatok XLR kábelekkel
továbbítják az audiojeleket. A kimeneti jelek
konfigurálása a főkijelző "Routing/Aux Out"
oldalán végezhető el.

[26] Az X-USB kártya 32 bemeneti és kimeneti
csatornát biztosít a DAW alkalmazást
használó és USB kábellel csatlakoztatott
személyi számítógéppel végzett
kommunikációhoz.

[27] Az ETHERNET aljzat biztosítja az X32 RACK
teljeskörű OSC távvezérlését.

[28] A MIDI IN/OUT aljzatok használatával MIDI
parancsok küldhetők és fogadhatók standard
5 pólusú DIN kábelekkel.

[29] Az ULTRANET csatlakozó 16 csatornát
továbbít a P16 monitor rendszerre.

8

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT

3. lépés: Kezdeti beállítások

I/O jelútválasztás
Az X32 RACK keverőpult hátlapján 16 analóg, mikrofon-előerősítésű XLR bemenet, valamint 8 XLR kimenet
és 6 TRS Aux Send és Return aljzat található. Ezen kívül a berendezés két olyan AES50 porttal rendelkezik,
amelyek mindegyikéhez 48 bemeneti és kimeneti csatorna tartozik, továbbá a 32 bemeneti és kimeneti
csatornát fogadó kártyarés használható a számítógépek USB 2.0 rendszerű csatlakoztatására.
A bemeneti jelek a keverőpult belső hangfeldolgozó egységére 8 jeles blokkokban küldhetők a korábban
említett bármelyik bemeneti forrásról.
Megjegyzés: A hangfeldolgozóra bekötött összes jelblokk automatikusan csatlakozik a megfelelő bemeneti
csatornákra.
A 17-24. és 25-32. bemeneteket zárójellel listázzuk, mivel ezek nem állnak rendelkezésre fizikailag a
berendezésen. Az ilyen bemenetek hozzárendelése nem jelent jeltovábbítást, viszont felhasználhatók az X32
keverőpulttal vezérelt előadások előkészítésére.
Kábelezés az AES50 bekötésekhez az X32 pult és az S16 stageboxok között:
• Árnyékolt CAT-5e kábel, Ethercon csatlakozókkal (javasolt)
• Maximális kábelhossz: 100 méter

A kimeneti jelek szabadon hozzárendelhetők bármelyik belső jelforrásról a következő kimenetek
bármelyikéhez:

9

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT
• 8 analóg lokális XLR kimenet (szabályozható digitális késleltetéssel a hangsugárzók fázisillesztéséhez)
• 8 virtuális kimenet (* szimbólummal megjelölve) az AES50 rendszerű vagy kártyakimeneteken át történő

jelútválasztáshoz.
• 1/4"-os TRS csatlakozós 6 AUX SEND aljzat
• 16 személyi monitorcsatorna a keverőpult P-16 kimeneti buszaljzatát használva
A fenti összes jel vagy a jelek bármelyike 8 jeles blokkokban türközhető az alábbiakra:
• 48 x AES50 csatorna, "A" port
• 48 x AES50 csatorna, "B" port
• 32 x csatorna, UBS interfész kártyán

Az 1-16. bemeneti csatornák gyárilag vannak konfigurálva az 1-16. lokális bemeneti jelekre, de
átrendezhetők bármilyen egyéb rendelkezésre álló jel használatához hangfeldolgozás céljából (pl. Mix Bus /
alcsoport kimenetek). A csatornaforrás a "Preamp Config" oldalon módosítható.
A 17-32. bemeneti csatornák gyárilag vannak konfigurálva az 1-16. AES50 "A" bemenetekre, így az S16
stagebox "A" portra történő csatlakoztatásakor automatikusan létrejön a csatornák betáplálása.
Az 1-8. Aux Return csatornák gyárilag a 6 AUX bemenet és a két USB kimenet használatára vannak
konfigurálva, de átrendezhetők a keverőpult bármilyen egyéb rendelkezésre álló jelének használatához.
Az 1L-4R FX Return csatornák vezérlik az FX1-4 oldallánc 4 sztereó kimeneti jelét.

Az 1-16. Mix Bus csatornák programozhatók (a "Setup/Global" oldalon), illetve a konfigurálásuk elvégezhető
egyedileg vagy csatornánként is.

10

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT

A buszfeldolgozás az alábbi lépésekből áll (a felsorolás szerinti sorrendben):
• Insert pont (átkapcsolható a post-EQ és pre-EQ között)
• 6 sávos teljesen parametrikus EQ
• Kompresszor/expander (átkapcsolható a post-EQ és pre-EQ között)
• Buszjelek küldése 6 mátrix kimenetre
• Balanszírozás balról jobbra
• Mono/Center szint

Az LR/C fő buszcsatornák mindig elérhetők és függetlenek a Mix busztól. A jelútvonal feldolgozási lépései az
alábbiak (a felsorolás szerinti sorrendben):
• Insert pont (átkapcsolható a post-EQ és pre-EQ között)
• 6 sávos teljesen parametrikus EQ
• Kompresszor/expander (átkapcsolható a post-EQ és pre-EQ között)
• Buszjelek küldése 6 mátrix kimenetre

Az 1-6. mátrix csatornák kizárólag a MAIN LRC és 1-16. Mix Bus jeleket fogadják. A feldolgozás az alábbi
lépésekből áll (a felsorolás szerinti sorrendben).
• Insert pont (átkapcsolható a post-EQ és pre-EQ között)
• 6 sávos teljesen parametrikus EQ
• Kompresszor/expander (átkapcsolható a post-EQ és pre-EQ között)

Effektfeldolgozás (1-8)
Az X32 RACK keverőpult nyolc valódi sztereó, belső effektprocesszort tartalmaz.
• Az 1-4. FX effektek oldallánc vagy Insert effektként konfigurálhatók, míg az 5-8. FX effektek csak a

csatornák vagy buszok Insert pontjain használhatók.
• Az FX Home képernyőn választhatók ki az 1-4. FX bemeneti források, és kiválaszthatók a virtuális rack 8

FX résének mindegyikére az effekttípusok / algoritmusok.
• Az FX képernyő FX1-FX8 füleivel nyitható meg a kiválasztott effektprocesszor összes paraméterének

szerkesztésére szolgáló ablak.

iPad alkalmazás az X32 RACK keverőhöz
Az X32 RACK keverőpult több funkciója is távvezérelhető dedikált iPad alkalmazással. Az alkalmazás
letöltéséről, konfigurálásáról és működtetéséről részletesebb információk olvashatók az X32 RACK keverőpult
bővített használati útmutatójában.
Az alkalmazás kezelőfelülete az iPad eszközök érintőképernyős használatára van optimalizálva, és csak a
keverőpult legfontosabb távvezérlő funkcióra koncentrál. Az alkalmazással többek között az alábbi funkciók
használhatók: monitormixek beállítása a színpadról a zenészekkel együttműködve, vagy FOH mix beállítása a
nézőtérről, pontosan ugyanazt a mixet figyelve, mint amit a nézők hallanak.

Linux/OS X és Windows alkalmazások az X32 RACK keverőpulthoz
Külön – gazdaszámítógépeken futó – távoli szerkesztőprogram is használható, amellyel az X32 RACK
keverőpult összes szerkesztő funkciója használható Ethernet kapcsolaton át. A távoli szerkesztőprogram
letöltéséről, konfigurálásáról és működtetéséről részletesebb információk olvashatók az X32 RACK keverőpult
bővített használati útmutatójában. További információkhoz látogassa meg a behringer.com honlapot.
Ötlet: Az X32 RACK távvezérelt kommunikációja OSC (Open Sound Control) alapú. Ezt a protokollt
megosztjuk a weboldalunkon, hogy a fejlesztők megtervezhessék a saját vezérlő szoftverüket. Az OSC
protokollról további részletek olvashatók a behringer.com honlapon.

X-USB bővítő kártya
Az X-USB kártya akár 32 csatorna átvitelét is támogatja a keverőpult és a számítógép között. A keverőpult
számítógépre csatlakoztatása előtt töltse le az X-USB meghajtókat és a gyors útmutatót a behringer.com
honlapról. A kártya CoreAudio kompatibilis, ezért a keverőpult meghajtó nélkül is képes együttműködni a
számítógépekkel az Apple, Inc. OS X operációs rendszerével.

11

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT

Fő kijelzőterület

A főkijelző felső részén láthatóak a hasznos státuszinformációk. A bal felső sarokban látható a kiválasztott
csatorna sorszáma, annak rövid elnevezése és a kiválasztott ikon. A következő blokk mutatja az aktuális
jelenet számát és megnevezését sárgán világítva, továbbá a következő jelenetet. A középső részen látható a
lejátszási fájl neve az eltelt és fennmaradó időtartammal, továbbá a felvevő státuszikonja. A jobbra következő
blokk 4 szegmenset tartalmaz, az "A" és "B" AES50 portok, a kártyarés, valamint az audió óraszinkronizáló
forrás és a mintavételi sebesség (jobb felső) státuszának megjelenítésére. A kicsi és zöld színű négyszögek
jelzik a csatlakoztathatóságot. A jobb szélső blokk mutatja a keverőpultra a "Setup/Config" oldalon beállított
pontos időt.
Ha bármelyik képernyővel dolgozni szeretne, akkor használja az előlap lapozó gombjait a különböző oldalak
közötti átváltáshoz.
Az egyes képernyőkön a kijelző alatti 6 kódológombbal végezhető a paraméterek szerkesztése és a
beállítások módosítása.
• A folyamatos vezérlés vagy listabevitel alatt a megfelelő gomb elforgatható a szerkesztéshez (a különböző

kör alakú ikonok jelzik).
• Ha a gombokhoz kapcsoló vagy billenőkapcsoló funkció van hozzárendelve, akkor a mező alsó részén

széles négyszöggomb jelenik meg. A kódológomb megnyomásával kapcsolható be/ki a megfelelő funkció
státusza. Ha a négyszöggomb színe szürke, akkor a megfelelő funkció ki van kapcsolva vagy nincs
aktiválva; ha sárga színnel világít, akkor a funkció be van kapcsolva vagy aktiválva van. Ellenőrizze a
"Setup/Config" oldalon a szinkronizálás beállításait.

X32 RACK keverő testreszabása a "Utilities" oldal használatával
Nyomja meg a főkijelző jobb oldalán található UTILITY gombot, ha a hasznos funkciókat környezetfüggő
módon szeretné használni. Példa:
• Ha az EQ beállítását végzi valamelyik csatornára, akkor a UTILITY gomb megnyomása után elvégezhető

az EQ beállítások másolása, beillesztése, betöltése vagy elmentése.
• Ha a "Routing" oldalak használatakor nyomja meg a UTILITY gombot, akkor megjelenik a beprogramozott

jelirányítási forgatókönyvek betöltésére és elmentésére szolgáló ablak.
• Ha a "Scenes" menü használatakor nyomja meg a UTILITY gombot, akkor elvégezhető a jelenetek

betöltése, elmentése vagy elnevezése.

MEGJEGYZÉS: Az X32 RACK DCA csoportjai a csatornaválasztó vezérléssel választhatók ki a faderszint,
némítás vagy SOLO státusz beállításához. Azonban figyelembe kell venni, hogy a főkijelző a DCA csoport
kiválasztása előtti utolsó valódi csatornára (busz vagy bemenet) összpontosít, mivel a DCA csoportok nem
rendelkeznek feldolgozási funkcióval.

Beindítás, lekapcsolás és aktualizálás:
Javasoljuk, hogy az X32 RACK keverőpultot mindig először kapcsolja be és utoljára kapcsolja ki a
hangrendszerek csatlakoztatásakor. Így megelőzhető a váratlan zajok előfordulása a beindítási/lekapcsolási
folyamat alatt.
A "Setup" képernyő általános beállítási oldala tartalmazza a biztonságos szintek megadására szolgáló
funkciót. A funkció aktív státuszában a keverőpult automatikusan elnémítja a fő LRC szinteket a rendszer
beindításakor. Ugyanakkor megakadályozza azt is, hogy a jelenetek betöltése befolyásolja a fő szinteket.
A szinkronizálás és a mintavételi gyakoriság a "Setup/Config" oldalon is beállítható, de ne feledkezzen meg
arról, hogy a mintavételi gyakoriság módosításához a keverőpultot újra kell indítani. Ha a főkijelző felső részén
megjelenik egy piros négyszög, akkor mindenképpen érdemes ellenőrizni a szinkronizálás beállításait a
"Setup/Config" oldalon.

12

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT
Javasoljuk a biztonságos lekapcsolás funkció kiválasztását a "Setup/Global" oldalon, hogy megelőzhető
legyen bármilyen hiba előfordulása, ha a tárolási művelet alatt áramkimaradás fordul elő.
MEGJEGYZÉS: Az X32 RACK nem szándékos használattal szembeni zárolásához aktiválja a 'Lock Console'
funkciót a "Setup/Global" oldalon. Ebben az állapotban nem végezhető semmilyen módosítás, és a kijelzőn az
"X" jelzés látható. Az X32 zárolásának feloldásához tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a HOME gombot.
A X32 firmware egyszerűen aktualizálható az alábbi lépések végrehajtásával:
• Töltse le az új firmware verziót az X32 RACK termékoldaláról az USB meghajtó gyökérkönyvtárába.
• Csatlakoztassa az USB memóriát az előlapi USB aljzatra a keverőpult kikapcsolt állapotában.
• Tartsa lenyomva az USB gombot a keverőpult bekapcsolása közben. A rendszerindítás közben az X32

RACK teljesen automatikusan végzi el a firmware frissítését, így a művelet 2-3 perccel hosszabb ideig
tarthat, mint a normál indítás.
Ha az USB memórián nem áll rendelkezésre frissítő fájl vagy a memória hibás, akkor frissítő mód aktív marad,
hogy ne folytatódjon az X32 beindítása. Kapcsolja ki, majd be a keverőpultot, de ne tartsa lenyomva az USB
gombot. Ekkor a keverőpult a meglévő firmware használatával indul be.
FIGYELEM: Ne zárja el az X32 RACK oldalán található szellőző nyílásokat! Különösen ügyeljen a megfelelő
légáramlásról, ha az X32 RACK pultot hordozható táskába telepíti.

13

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT

Kapcsolási rajz

14

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT

Műszaki jellemzők

Jelfeldolgozás 32 bemeneti csatorna, 8 AUX csatorna, 8 FX Return
Jelfeldolgozó csatornák száma csatorna, 16 AUX busz, 6 mátrix, fő LRC
8 / 16
Belső effektberendezés, valós sztereó /
monó 100
Belső, előhívható jelenetek (előerősítvel és
faderrel) 40 bites lebegőpontos
Jelfeldolgozás 24-bit @ 44,1/48 kHz, 114 dB dinamikatartomány
A/D-D/A konvertálás (Cirrus Logic A/D
CS5368, D/A CS4385) 0,8 ms
Lokális I/O várakozási idő (lokális bemenet >
keverőpultos feldolgozás* > lokális kimenet) 1,1 ms
Hálózati I/O várakozási idő (stagebox
bemenet > keverőpultos feldolgozás* >
stagebox kimenet)

Csatlakozók 16
XLR bemenetek, MIDAS programozható
mikrofon-előerősítők 1 külső (nincs belső mikrofon)
"Talkback" mikrofonbemenet, XLR 2/2
RCA bemenetek/kimenetek 8
XLR kimenetek 2
1/4"-os TRS (szimmetrikus) monitor
kimenetek 6/6
1/4" TRS (szimmetrikus) AUX
bemenetek/-kimenetek 1 sztereó (előlap)
1/4" TRS fejhallgató-kimenetek 2
AES50 portok, SuperMAC 32 csatornás audió bemenet/kimenet, különböző
Kártyarés bővítéshez szabványok
1
P-16 aljzat, Ultranet (nincs tápellátás) 1/1
MIDI bemenetek/kimenetek 1
Ethernet, RJ45, hátlap, távvezérléshez 1
"A" típusú előlapi USB aljzat audiók és
adatok exportálásához/ importálásához

Mikrofon-bemeneti karakterisztikák MIDAS
Előerősítő típusa < 0,006%, A-súlyozású
5 kΩ/ 10 kΩ
THD + zaj, 20 dB erősítés, 0 dBu kimenet
+23 dBu
Bemeneti impedancia, XLR, aszimmetrikus / 48 V
szimmetrikus -128 dBu
Maximális bemeneti szint levágásig, XLR
>70 dB
Fantomtáp, bemenetenként kapcsolható >80 dB

Egyenértékű bemeneti zajszint, XLR
(bemenet rövidre zárva)

CMRR, XLR, @ 20 dB erősítés (jellemző)

CMRR, XLR, @40 dB erősítés

15

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT

Bemeneti/kimeneti jellemzők 10 Hz – 22 kHz

Frekvenciatartomány, @ 48 kHz mintavételi 106 dB
gyakoriság, 0 dB-től -1 dB-ig
109 dB
Dinamikatartomány, analóg bemenetről
analóg kimenetig (jellemző) 108 dB

A/D dinamikatartomány, előerősítő és 100 dB
konverter (jellemző)
+4 dBu/+21 dBu
D/A dinamikatartomány, konverter és 75 Ω / 75 Ω
kimenet 20 kB/ 40 kB

Áthallás kiszűrése @1 kHz, szomszédos +16 dBu
csatornák között +4 dBu/+16 dBu
150 Ω/ 300 Ω
Kimeneti szint, XLR, névleges/maximum
40 Ω / +25 dBm (sztereó)
Output impedance, XLR, unbal. / bal. -87 dB (A-súlyozású)

Bemeneti impedancia, TRS, aszimmetrikus /
szimmetrikus

Maximális bemeneti szint levágásig, TRS

Névleges kimeneti szint, TRS

Kimeneti impedancia, TRS,
aszimmetrikus/szimmetrikus

Fejhallgató-kimeneti impedancia / jelszint

Visszamaradó zajszint, XLR és TRS

Kijelzések 5", 800 x 480, 262k színes TFT
Főkijelző 18 szegmens (-45 dB levágásig)
Fő szintmérő

Tápellátás 100-240 V automatikus tartomány (50/60 Hz)
Kapcsolt üzemmódú tápellátás 60 W
Teljesítményfelvétel

Fizikai jellemzők 5°C - 40°C
Standard üzemelési hőmérséklet 132 x 483 x 287 mm
Méretek 6,5 kg
Tömeg

*) beleértve az összes buszműveletet az Insert effektek és a vonalkésleltetések kivételével

Az iPhone, iPad és az OS X az Apple Inc. USA-ban és a világ egyéb országaiban bejegyzett védjegyei.
A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az USA-ban és/vagy egyéb országokban.
A Cirrus Logic a Cirrus Logic Inc. kereskedelmi védjegye. A Linux a Linus Torvalds bejegyzett védjegye.

16

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT

Fontos információk

1. Online regisztrálás. Regisztrálja a MUSIC Group berendezést a vásárlást követően a behringer.com
honlapon. Ha a termék beszerzését regisztrálja, akkor gyorsabban és hatékonyabban intézhetők el a
javítási igények. Olvassa el a garanciális feltételeket.

2. Hibás működés. Ha nem található MUSIC Group viszonteladó a közelben, akkor lépjen kapcsolatba az
adott országban található valamelyik hivatalos MUSIC Group képviselővel (a listát lásd a
www.behringer.com weblap "Support" címszava alatt). Ha az Ön országa nem szerepel a listában, akkor
ellenőrizze, hogy a probléma kezelhető-e az "Online Support" oldalon, amely "Support" címszó alatt
található a www.behringer.com weboldalon. Ugyanakkor, a termék visszaküldése előtt benyújtható online
garanciális igény is a www.behringer.com weboldalon.

3. Tápaljzatok. A berendezés tápaljzatra csatlakoztatása előtt ellenőrizze a tápfeszültséget az érintett
modellre. A kiégett biztosítékokat mindig azonos típusú és névleges jellemzőjű biztosítékokkal szabad
kicserélni!

4. AES50. Az előírások maradéktalan betartása érdekében (többek között az EU tagállamokra érvényes
2004/108/EC EMC irányelvek és az USA-ban érvényes FCC előírások 15. fejezete) a Behringer X32
Ultranet, Ethernet és AES50 "A" és "B" csatlakozásaihoz árnyékolt CAT5/5e vagy CAT6 kábeleket kell
használni.

FCC megfelelőségi nyilatkozat

BEHRINGER

X32 DIGITÁLIS RACK KEVERŐPULT

Felelős fél neve: MUSIC Group Services USA Inc.
Cím: 18912 North Creek Parkway,
Suite 200 Bothell, WA 98011, USA
Telefon: +1 425 672 0816

Az X32 RACK típusjelű termékünk megfelel az alábbi bekezdésekben szereplő FCC előírásoknak:

A berendezés gyári tesztelése során megállapításra került, hogy megfelel a Class B osztályba tartozó digitális
berendezésekre előírt követelményeknek (FCC előírások 15. fejezete). A betartandó korlátok célja, hogy
védelmet biztosítson a lakóterületeken előforduló káros interferenciákkal szemben. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát generálhat, használhat és sugározhat, továbbá, ha nem az utasítások betartásával
használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiófrekvenciás kommunikációban. Azonban a fentiek
betartása mellett sem garantálható, hogy az adott telepítési környezetben nem fordul elő interferencia. Ha a
készülék ennek ellenére zavart okoz a rádió- és tévévételben (az egység ki- és bekapcsolásával állapítható
meg), akkor javasolt az alábbi műveletek közül egy vagy több elvégzése az interferencia megszüntetése
érdekében:

• Módosítsa a vevőantenna irányítottságát vagy helyét.

• Válassza szét jobban a berendezést és a vevőkészüléket.

• A berendezést ne arra az áramkörre csatlakoztassa, amire a vevőkészülék csatlakoztatva van.

• Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy tapasztalt rádió-/tévészerelővel.

Ez a berendezés megfelel az FCC előírások 15. fejezetében szereplő irányelveknek. A készülék
működtetésének az alábbi két feltétele van:

(1) a készülék nem okozhat veszélyes interferenciát.

(2) a készüléknek fel kell ismernie a vételi zavarokat, beleértve a nemkívánatos működést okozó interferenciát
is.

Fontos információk:

Ha a berendezésen a MUSIC Group engedélye nélkül módosításokat hajtanak végre, akkor visszavonható a
felhasználó működtetési joga.

17


Click to View FlipBook Version