The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-07-03 09:21:29

Pioneer MVH-S100 HU

Pioneer MVH-S100 HU

DIGITÁLIS AUTÓRÁDIÓ

MVH-S100UI
MVH-S100UB
MVH-S100UBG
MVH-S100UBA
MVH-S100UBW
MVH-S010UB

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

TARTALOMJEGYZÉK Csatlakozások/Telepítés . . . . . . . . . . . . .22
Csatlakozások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Mielőtt elkezdené . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Telepítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Ha problémákat tapasztal . . . . . . . . . . . . . . .3 Kiegészítő információk . . . . . . . . . . . . . . .25

Kezdjen bele! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Hibaüzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Alapvető használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Kezelési javaslatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Előlap eltávolítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 iPod kompatibilitás . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

SETUP (beállítás) menü . . . . . . . . . . . . . . .6 Zenefájlok sorrendje . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

A demó megjelenítés kikapcsolása . . . . . . .6 Orosz karaktertábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

INITIAL (kezdeti) beállítások . . . . . . . . . . . .7 Szerzői jogok és védjegyek . . . . . . . . . . . .29

Rádió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Specifikációk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Az elmentett adók hallgatása . . . . . . . . . . . .8

Legjobb állomások memóriája . . . . . . . . . .8

Egy állomás kézi keresése . . . . . . . . . . . . . .8

Egy állomás eltárolása manuálisan . . . . . . .8

PTY funkciók használata . . . . . . . . . . . . . . .9 Ezen füzet használatáról:
USB/iPod/AUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 • A továbbiakban minden USB háttértárat
Használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 (memóriaeszközt, pendrive-ot stb.)
Hasznos funkciók iPodhoz . . . . . . . . . . . . .12 vagy USB zenelejátszót közösen “USB
App mód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 eszköz” néven említünk.
Appról történő lejátszás a fejegységgel. . .13
Spotify® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 • Ebben a használati utasításban az iP-
Spotify hallgatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 od-ot/iPhone készülékre közösen, mint
Alapvető használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 „iPod” készülékre hivatkozunk.
Pioneer ARC APP használata . . . . . . . . .16
Csatlakozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Megfelelési nyilatkozat az R&TTE,
Zenehallgatás Androidon . . . . . . . . . . . . . .17 2014/53/EC direktívával kapcsolatban:
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Megvilágítási beállítások . . . . . . . . . . . . . .18 Manufacturer: Pioneer Corporation, 28-8,
Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo
113-0021, Japan

EU Representative’s & Importer: Pioneer
Europe NV, Haven 1087, Keetberglaan
1, 9120 Melsele, Belgium, http://www.pio-
neer-car.eu

Funkció beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 (*)MVH-S100UI, MVH-S100UB, MVH-
Hang beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 S100UBG, MVH-S100UBA, MVH-
Rendszer beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . .21 S100UBW, MVH-S010UB

Pioneer igazolja, hogy a [*] típusú rádió-
berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilat-
kozat teljes szövege elérhető a következő
internetes címen: http://www.pioneercar.eu/
compliance.

2

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

MIELŐTT ELKEZDENÉ

Köszönjük, hogy PIONEER terméket vásárolt!
Mielőtt használatba venné a terméket, kérjük olvassa át ezt az útmutatót, hogy biztos megfe-
lelően használja! Különösen fontos hogy a “VIGYÁZAT!” és a “FIGYELEM!” jelzésű részeket
gondosan átolvassa, és betartsa az abban foglaltakat! Ezt a füzetet őrizze meg egy biz-
tonságos és hozzáférhető helyen, mert később is szükséges lehet beleolvasnia!

Ha valaha is ki akarja dobni a terméket, ne a háztartási hulladék közé dobja! Az elek-
tromos készülékek megfelelő megsemmisítésével és/vagy újrahasznosításával kapc-
solatban minden országban más-más törvények hatályosak.
Az EU (illetve Svájc és Norvégia) polgárai a használt elektromos készülékeiket speciális
elektromos hulladék gyűjtő pontokra kell eljuttassák, vagy időszakos csereakcióban vissza-
vihetők a szaküzletekbe, ha hasonló készüléket vásárolnak.
Magyarországon az elektromos hulladékok elhelyezéséről a hulladékudvarok gondoskodnak.
A szakszerű megsemmisítéssel kapcsolatban keresse fel a www.hulladekudvar.hu we-
boldalt, és járuljon hozzá a környezetünk megóvásához!

FIGYELEM!
• Ne próbálja meg egyedül beépíteni vagy megjavítani a készüléket! Ha a készüléket

olyan személy szereli, akinek nincs tapasztalata és képesítése elektronika, autóelek-
tronika területén, akkor sérülést, áramütést szenvedhet.
• Ne kezelje az eszközt vezetés közben! Mindig húzódjon le az útról, és parkoljon le egy
biztonságos helyen, mielőtt az eszközt használná!
VIGYÁZAT!
• Ne engedje, hogy folyadék vagy nedvesség kerüljön a készülékbe, vagy annak kö-
zelébe. Ez áramütést okozhat. Ráadásul a készülék is meghibásodhat, túlmelegedhet
és füstölhet is, ha nedvességgel érintkezik.
• Mindig olyan hangerőn hallgassa a zenét, hogy hallja a környezetét vezetés közben!
• “Pioneer CarStereo-Pass” csak Németországban szükséges
• Ezt a terméket mérsékelt övi és trópusi klímában teszteltük, audio, videó és hasonló
elektronikai eszközként - IEC 60065 biztonsági előírásoknak megfelelően.

Ha problémákat tapasztal

Ha az eszköz nem működik megfelelően, kérjük, keresse fel a vásárlás helyét, vagy a legkö-
zelebbi Pioneer szakszervizt!

3

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

KEZDJEN BELE!

Alapvető használat

MVH-S100UI/S100UB/S100UBG/S100UBA/S100UBW/S010UB

Multifunkciós vezérlőgomb USB port

Némítás Kijelző
SCR (Forrás) / Kikapcsol

BAND / Leválasztó gomb

DISP (Kijelzés) AUX bemenet (3,5 mm-es jack csatlakozó)
Gyakran használt műveletek

Cél Használat

Bekapcsolás Nyomja meg az SRC-t, hogy bekapcsolja
az eszközt!

Nyomja le és tartsa úgy az SRC/OFF gom-
bot, az eszköz kikapcsolásához!

Hangerő állítása Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot!

Nyomja meg a MUTE gombot, hogy el-
némítsa a hangot!

Nyomja meg ismételten, vagy forgassa
a multifunkciós vezérlőgombot, hogy
visszaállítsa az eredeti hangerőt!

Egy forrás kiválasztása Nyomja meg ismételten az SRC-t!

A kijelzett információk beállítása Nyomja meg többször a DISP gombot!

Előző képernyőre/listára visszatérés Nyomja meg a BAND/ gombot!

Normál képernyőre visszatérés a menüből Nyomja meg és tartsa úgy a BAND/ gom-
bot!

* Ha az eszköz kék/fehér vezetékét csatlakoztatjuk az autó automata antennájának vezérlőcsatlakozó-
jára, akkor a rádió bekapcsolásakor az antenna is automatikusan előbújik. Az antenna visszahúzásához
kapcsolja ki a rádiót, vagy váltson hangforrást!

4

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

A kijelzőn megjelenő elemek

Kijelzés Leírás
Akkor jelenik meg, ha a kiválasztott menünek van alsóbb menüeleme.
Akkor jelenik meg, ha a gombot megnyomjuk.
Azt jelzi, hogy a helyi adó keresés be van kapcsolva. (19. oldal)
Akkor jelenik meg, ha forgalmi jelentést fog a rádió.
Megjelenik, ha a TA (forgalmi bejelentés) funkció be van kapcsolva. (19. oldal)
Azt jelzi, hogy a Sound Retriever (hangfeljavító) mód be van kapcsolva. (19. oldal)
Azt jelzi, hogy az iPod vezérlés funkció él. (13. oldal)

Előlap eltávolítása

Vegye le az előlapot, így nem lopják el! Húzza ki az esetlegesen az előlapra csatlakoztatott
kábeleket és eszközöket, és kapcsolja ki az eszközt, mielőtt levenné az előlapot!

FONTOS
• Kerülje el, hogy az előlapot nagyobb rázkódás, ütődés érje!
• Az előlapot mindig közvetlen napfénytől és nagyobb hőhatásoktól védett helyen tárolja!
• Mindig egy védőtokban vagy táskában tárolja az előlapot!

5

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

SETUP (beállítás) menü

Beszerelés után, amint ráadjuk a gyújtást az autóra, a képernyőn a [SET UP :YES] felirat
jelenik meg.

1 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot!

Ha nem végez semmilyen műveletet, 30 másodperc múlva magától eltűnik a
menü. Ha nem szeretné azonnal beállítani a készüléket, forgassa a multifunkciós
vezérlőgombot [NO] állásba, és nyomja meg!

2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot az opciókra (options) és nyomja meg! A

következő menü opcióra lépéshez mindig meg kell erősíteni az előző lépést.

Menüelem Leírás

LANGUAGE (Nyelv) Válassza ki a tömörített zenefájlok adatainak
[ENG](anghol), megjelenítendő nyelvét!

[РУС](Orosz),

[TUR](Török)

CLOCK SET Az óra beállítása.

FM STEP Válassza ki az FM hangolás lépcsőjét - 100 kHz
[100], [50] vagy 50 kHz.

3 [QUIT :YES] Akkor jelenik meg, amikor minden beállítást elvégeztünk.

Hogy visszatérjen a beállítási menü elejére, forgassa a multifunkciós vezérlőgom-
bot a [QUIT :NO] lehetőségre, és nyomja meg!

4 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza az aktuális le-

hetőségeket.

MEGJEGYZÉS

• Megszakíthatja a menü beállítást, ha megnyomja az SRC/OFF gombot!

• Ez a lehetőség bármikor a SYSTEM menüből is működik, vagy az INITIAL (kezdeti)
beállításokból. (7 vagy 21. oldal)

A demonstrációs (demó) megjelenítés kikapcsolása (DEMO OFF)

1 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot, hogy megjelenítse a főmenüt!

2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot a [SYSTEM] menüre, majd nyomja meg!

3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot a [DEMO OFF] menüelemre. majd nyomja meg!

4 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot a [YES] lehetőségre, majd nyomja meg!

6

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

INITIAL (kezdeti) beállítások
1 Nyomja le és tartsa úgy az SRC/OFF gombot, amíg az eszköz kikapcsol!
2 Nyomja le és tartsa úgy az SRC/OFF gombot, hogy megjelenjen a főmenü!
3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot az [INITIAL] menüre, majd nyomja meg!
4 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot a kiválasztandó opcióra, majd nyomja

meg a megerősítéshez!
MEGJEGYZÉS
• A lehetőségek típusonként eltérhetnek.

Menüelem Leírás
FM STEP
Válassza ki az FM hangolás lépcsőjét - 100 kHz vagy 50 kHz.
[100], [50]
SP-P/O MODE Ezt válassza, amikor egy teljes spektrumú hangszóró van csatla-
koztatva a hátsó hangszóró kimenetre, vagy ha egy mélynyomó
[REAR/SUB.W] az RCA kimenetre!
[SUB.W/SUB.W]
Ezt válassza, amikor egy passzív mélynyomó van kötve közvet-
[REAR/REAR] lenül a hátsó hangszórókimenetre és egy mélynyomó az RCA
kimenetre!
S/W UPDATE
[SYSTEM INFO] Ezt válassza, amikor teljes spektrumú hangszórók vannak csat-
lakoztatva a hátsó hangszóró kimenetre és az RCA kimenet-
SYSTEM UPDATE re is! Ha teljes spektrumú hangszórók vannak kötve a hátsó
(Rendszerfrissítés) hangszórókimenetekre, és az RCA csatlakozót nem használja,
akkor mindegy, hogy [REAR/SUB.W] vagy [REAR/REAR] állás-
SYSTEM RESET ban van ez az opció.
[YES], [NO]
Válassza ki, hogy megerősítse a legújabb rendszerinformációkat
az eszközön!

Válassza ki, hogy a legfrissebb szoftverre frissítse a készüléket!
A szoftver frissítésével kapcsolatban látogassa meg a webolda-
lunkat!

A [YES]-t választva a teljes rendszerbeállítást megismételheti. Az
eszköz magától újraindul.
(Pár adat akkor is megmarad, ha teljes rendszervisszaállítást végez.)

7

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

RÁDIÓ

A rádió frekvenciatartománya Nyugat-Európában, Ázsiában, a Közel-Keleten, Afrikában és
Óceániában használható. Más területeken használva lehet, hogy rossz lesz a vétel. Az RDS
(rádió adatrendszer) funkció csak olyan FM rádióadóknál működik, amik sugároznak RDS
jeleket.

Az elmentett adók hallgatása
1 Nyomja meg annyiszor az SRC/OFF gombot, amíg a [RADIO] forrás nincs kiválasztva!
2 Nyomja meg a BAND gombot, hogy válasszon az [FM1], [FM2], [FM3], [MW] vagy

[LW] sávok közül!

3 Nyomja meg az 1-től 6-ig számozott gombok valamelyikét!

TIPP
• A / gombok szintén használhatók elmentett állomások keresésére, ha a [FUNC-

TION] menü [PCH] almenüjében [SEEK] van beállítva.

Legjobb állomások memóriája (BSM)

A hat legerősebben fogható rádiót tárolja el a készülék az 1-6 gombokra.

1 Miután kiválasztotta a sávot, nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot, hogy

megjelenítse a főmenüt!

2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot a [FUNCTION] menüre, majd nyomja meg!
3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot az [BSM] menüre, majd nyomja meg!

Egy állomás kézi keresése
1 Miután kiválasztotta a sávot, nyomja meg vagy a / gombot!

Nyomja le, tartsa úgy egy picit, és amikor elengedi, a rádió egy elérhető szolgál-
tatást fog keresni.
A keresés megáll, amint a rádió egy adót talál. Hogy megszakítsa a keresést,
nyomja meg vagy a / gombokat!
MEGJEGYZÉS
• A [SEEK] elemnek a FUNCTION menüben [MAN] (“Kézi”) beállításon kell lennie. (19. oldal)

Egy állomás eltárolása manuálisan
1 Ha el akarja tárolni az éppen hallgatott rádióadót, nyomja meg (és tartsa lenyomva)

a számozott gombok valamelyikét, amíg abba nem hagyja a villogást!

8

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

PTY funkciók használata

Az eszköz PTY (“program type”, programtípus) szerint is kereshet rádióállomást.

1 Nyomja meg a keresés gombot FM rádió hallgatása közben!
2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, és válassza ki a program típusát az aláb-

biak közül: [NEWS/INFO],[POPULAR], [CLASSICS] vagy [OTHERS].

3 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot!

Az eszköz elkezd rádióadót keresni. Ha talál, akkor az adó adatai kerülnek a ki-
jelzőre.
MEGJEGYZÉS
• A keresés megszakításához nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot!
• Néhány adó aktuális műsora eltérhet attól, mint amit PTY információban sugároz.
• Ha egy állomás sem sugároz olyan típusú műsort, amit keresett, akkor a [NOT FOUND]
jelenik meg a kijelzőn, majd a rádió visszaáll az eredetileg hallgatott állomásra.

9

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

USB/IPOD/AUX

MEGJEGYZÉS
• Az iPod funkciók nem elérhetőek az MVH-S100UB / S100UBG / S100UBA / S100UBW

/ S010UB.

Lejátszás

Húzza ki a fülhallgatót az eszközből, mielőtt csatlakoztatja az autórádióhoz!

USB eszközök (Beleértve Andriod/iPod)

1 Nyissa ki az USB csatlakozó fedőlapját!
2 A megfelelő kábellel csatlakoztassa az eszközt!

MEGJEGYZÉS
• Ha a SYSTEM menüben az [USB AUTO] lehetőség [ON] állásban van, akkor azonnal elin-

dul a zenelejátszás, amint rácsatlakoztatja az USB eszközt az autórádióra. (21. oldal)
VIGYÁZAT!
• Használja az opcionális Pioneer CD-U50E USB kábelt az eszköz csatlakoztatásakor! Ha

közvetlenül a fejegységre csatlakoztatja az eszközt, az veszélyes lehet, mert kilóg belőle!
• Mindig állítsa le a zenelejátszást, mielőtt kihúzza az USB-t!

AOA csatlakoztatás
• A részleteket a 13. oldalon találja.

MTP csatlakoztatás
• A fejegység mellé kapott kábellel csatlakoztathatja Android 4.0 (vagy újabb) rendszerű

eszközét MTP lejátszáshoz. Habár, a csatlakoztatott eszköz - és az azon tárolt médi-
afájlok mennyiségének függvényében előfordulhat, hogy nem képes MTP protokollon
keresztül fájlokat lejátszani. Vegye figyelembe, hogy az MTP csatlakozás nem kompat-
ibilis WAV és FLAC fájlformátumokkal.
MEGJEGYZÉS
• Ha MTP csatlakozást használ, a SYSTEM menüben az [ANDROID WIRED] le-
hetőségnek [MEMORY] beállításon kell lennie. (21. oldal)

AUX

1 Csatlakoztassa a sztereó mini-jack csatlakozót az AUX aljzatra!
2 Nyomja meg többször az SRC/OFF gombot, amíg az [AUX] forrás nincs kiválasztva!

MEGJEGYZÉS
• Ha a SYSTEM menü [AUX] lehetősége [OFF], akkor nem választható ki az AUX, mint

jelforrás (21. oldal).

10

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

Használat

Sokféle beállítást végezhet el a FUNCTION menüben (19. oldal) Vegye figyelembe, hogy
az alábbi lehetőségek nem működnek egy AUX eszközzel. Az AUX használatakor magát az
eszközt vezérelje a zenelejátszáshoz!

Cél Használat
Mappa/Album kiválasztása *1 A nyomja meg az 1/ vagy 2/ -t!
Egy zene (fejezet) kiválasztása A nyomja meg a / gombot!
Gyors előre és hátra tekerés *2
Fájl keresése listáról Nyomja meg és tartsa úgy a / gombokat!

A kiválasztott mappában (vagy kate- 1 Nyomja meg a gombot a lista kijelzéséhez
góriában) lévő fájlok listája *1 2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot a
A kiválasztott mappában (vagy kate-
góriában) lévő fájl lejátszása *1 kiválasztani kívánt fájlra vagy mappára, kate-
ABC szerinti keresés (csak iPod) góriára, majd nyomja meg a kiválasztáshoz!

Ismétléses lejátszás 3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot a
Véletlenszerű lejátszás
Minden zene véletlenszerű lejátszása kiválasztandó zenére, és nyomja meg! Elindul a
(csak iPod) lejátszás.
Szünet (pause)/lejátszás folytatása
Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot,
amikor a mappa/kategória van kiválasztva!

Nyomja meg és tartsa lenyomva a multifunkciós
vezérlőgombot, amikor a mappa/kategória van
kiválasztva!

1 Nyomja meg a gombot a lista kijelzéséhez
2 A multifunkciós vezérlőgomb tekerésével

válassza ki a kívánt listát, majd nyomja meg, hogy
belépjen az ABC szerinti keresés módba! (Ha
kétszer eltekeri a multifunkciós vezérlőgombot,
akkor is belép az ABC szerinti keresés módba.)

3 A multifunkciós vezérlőgomb tekerésével

válassza ki a kívánt betűt, majd nyomja meg,
hogy megjelenítse a betű szerinti listát!
A betű szerinti keresésből való kilépéshez nyom-
ja meg a BAND/ gombot!
Nyomja meg a 6/ gombot!
Nyomja meg a 5/ gombot!
Nyomja le és tartsa úgy az 5/ gombot!

Nyomja meg a 4/PAUSE gombot!

11

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

Sound retriever Nyomja meg a 3/ gombot!

[1]: Alacsony tömörítési rátánál hasznos

[2]: Magas tömörítési rátánál hasznos

Visszatérés a gyökérkönyvtárba Nyomja le és tartsa úgy a gombot!
(Csak USB) *1

USB eszközön meghajtóváltás Nyomja meg a BAND/ gombot!

(Olyan USB eszközöknél, amik “USB
háttértár” protokollt használnak)

*1 Csak tömörített zenéknél

*2 Ha VBR kódolású fájlt teker gyorsan előre vagy hátra, akkor a zene idejét nem biztos, hogy jól jeleníti meg a
készülék.

Hasznos funkciók iPodhoz

Link (kapcsolt) lejátszási mód

Kereshet zenét az aktuálisan játszott zene előadójához, albumához vagy stílusához igazítva.

1 Miközben zenét hallgat, nyomja meg és tartsa lenyomva a keresés gombot, hogy

bekapcsolja a link (kapcsolt) lejátszást!

2 A multifunkciós vezérlőgomb tekerésével válassza ki, hogy előadó, album, vagy

stílus ([ARTIST], [ALBUM], [GENRE]) szerint keres, majd nyomja meg!

A kiválasztott zene/album lesz a következő, amit lejátszik a készülék.
MEGJEGYZÉS
• A album/zeneszám kiválasztása elvész, ha más funkciókat használ, mint pl. a gyors keresés.

iPod vezérlés

Vezérelheti a fejhegységet a rácsatlakoztatott iPoddal.

Az alábbi iPod modellek nem kompatibilisek ezzel a funkcióval.
– iPod nano 1. generáció, iPod videóval.

1 Nyomja meg a BAND gombot lejátszás közben, hogy kiválassza a vezérlő módot!

[CONTROL iPod]: Az eszköz iPod funkciói vezérelhetők a csatlakoztatott iPodról.

[CONTROL AUDIO]: A fejegység iPod funkciói csak a fejegység gombjaival vagy a
mellékelt távirányítójával vezérelhetők. Az ebben a módban csatlakoztatott iPod-ot
nem lehet ki-be kapcsolni.

MEGJEGYZÉS

• Az iPod megnyomásakor is aktiválódhat a vezérlőfunkció (Csak MVH-S100UI-val).

• Ha a vezérlési módot [CONTROL iPod]-ra állítja, a zenelejátszást szünetelteti. Használ-
ja a csatlakoztatott iPod-ot, hogy folytassa a lejátszást!

• A következő lehetőségek akkor is működnek a fejegységen, ha a vezérlés [CONTROL
iPod]-ba van kapcsolva.

– Pause (szünet), gyors előre/hátra tekerés, dal/fejezet választás.
• A hangerőt csak a fejegységen tudja állítani

12

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

APP MÓD

(Az APP mód nem érhető el az MVH-S100UB/S100UBG/S100UBA/S100UBW/ S010UB
készülékeken.)

Egy iPhone/Android készülék zenelejátszó appjáról is hallgathat zenét a fejegységgel. Sok
esetben még az appot is vezérelheti az autóhifiről.

A támogatott eszközök listáját megtalálja a weboldalunkon.

FONTOS

• Harmadik féltől származó applikációk használata külön személyes információkezelés-
sel járhat, akár felhasználói fiók létrehozásával; vagy néhány applikációnál földrajzi hely
megadásával is járhat.

• MINDEN, HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ PROGRAM/APPLIKÁCIÓ HASZNÁLA-
TA AZ AZT SZOLGÁLTATÓ JOGI SZEMÉLY FELELŐSSÉGE, BELEÉRTVE A BIZ-
TONSÁGI, SZEMÉLYISÉGI JOGI, ADATKEZELÉSI GYAKORLATOT IS. A HARMADIK
FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK HASZNÁLATAKOR EL KELL FOGADNIA AZON
TERMÉKEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIT. HA NEM ÉRT EGYET EZEN ALKAL-
MAZÁSOK SZABÁLYZATÁVAL, VAGY ADOTT ESETBEN SZEMÉLYES/FÖLDRAJZI
ADATOK MEGADÁSÁVAL (AZ ADOTT PROGRAM FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI
SZERINT), AKKOR NE HASZNÁLJA AZT AZ APPOT!

iPhone felhasználóknak
• Ez a funkció iOS 5.0, vagy újabb rendszerrel telepített iPhone és iPod készülékekkel

érhető el.

MEGJEGYZÉS
• A PIONEER NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A KÉSZÜLÉKEKEN HASZNÁLT APPLIKÁCIÓK

MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN. A HASZNÁLT APPOK FUNKCIONALITÁSA ÉS
TARTALMA AZ AZT KÖZZÉTEVŐ JOGI SZEMÉLY KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE!

Appról történő lejátszás a fejegységgel.
1 Csatlakoztassa ezt az eszközt és a mobil eszközt!

• iPhone készüléket USB-vel (10. oldal)

2 Nyomja meg többször az SRC/OFF gombot, amíg az [APP] forrás nincs kiválasztva!
3 A mobil eszközön indítsa el és használja az applikációt!

Alapvető használat

Sokféle beállítást végezhet el a FUNCTION menüben (17. oldal)

Cél Használat

Egy zene kiválasztása A nyomja meg a / gombot!

Gyors előre és hátra tekerés Nyomja meg és tartsa úgy a / gombokat!

Szünet (pause)/lejátszás folytatása Nyomja meg a BAND/ gombot!

13

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

SPOTIFY®

(Az MVH-S100UI csak iPhone-ra telepített Spotify applikációval használható)
A Spotify internetes zeneszolgáltatás nem a Pioneer szolgáltatása.
További információkat talál a http://www.spotify.com weboldalon.
A Spotify mobil applikáció a legtöbb iPhone-ról és okostelefonról elérhető. Kérjük, keresse
fel a http://www.spotify.com weboldalt a legújabb kompatibilitási információkkal kapcsolatban.
Hogy vezetés közben is hallgathasson Spotify-t, először töltse le a Spotify appot az iPhone
készülékére!
Letölthető az iTunes App Store-ból. Válasszon ingyenes, vagy előfizetett szolgáltatást, vagy
az applikáción belül, vagy a spotify.com weboldalon! Az előfizetés több lehetőséget ad,
például offline zenehallgatást.

FONTOS
• A Spotify szoftver harmadik fél általi licenc használatának minősül, amit itt talál: www.

spotify.com/connect/third-party-licenses.
• Hogy megtudja, melyik országban elérhető a Spotify, nézze meg a https://www.spotify.

com/us/select-your-country/ weboldalt!

Spotify hallgatás

A használat előtt frissítse a Spotify applikációt a legújabb verzióra!

1 Csatlakoztassa ezt az eszközt és a mobil eszközt!

• iPhone készüléket USB-vel (10. oldal)

2 Nyomja meg többször az SRC/OFF gombot, amíg az [SPOTIFY] forrás nincs

kiválasztva!

3 Indítsa el a mobileszközön a Spotify applikációt, és indítsa el a lejátszást!

14

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

Alapvető használat

Sokféle beállítást végezhet el a FUNCTION menüben (17. oldal)

MEGJEGYZÉS

• Az elérhető műveletek változhatnak a lejátszani kívánt tartalom alapján (zene, album,
előadó, lejátszási lista, rádió).

Cél Használat

Zene átugrása A nyomja meg a / gombot!

Fájl keresése listáról 1 Nyomja meg a lista gombot a lista meg-

jelenítéséhez!

2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot a

kiválasztandó kategóriára, és nyomja meg!

3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot

a kiválasztandó zenére, és nyomja meg!
Elindul a lejátszás.

Szünet (pause)/lejátszás folytatása Nyomja meg a 4/PAUSE gombot!

Zene kedvelése (csak rádióval) Nyomja meg az 1/ gombot!

Zene nem kedvelése (csak rádióval) Nyomja meg a 2/ gombot!

Véletlenszerű lejátszási sorrend Nyomja meg az 5/ gombot!

(Csak zenék/ albumok / előadók / lejátszási listák)

Ismétlés (Csak zenék/ albumok / előadók / Nyomja meg a 6/ gombot!
lejátszási listák)

Rádiócsatorna indítása az épp hallgatott 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a keresés
zene alapján
(list) gombot a rádió indításához!

2 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot!

Ez a funkció nem biztos, hogy a kiválasztott
dallal működik.

Az épp játszott dalt elmenti a saját Spotify
zenelistánkra

Az eltárolt zene információinak törlése 1 Nyomja le és tartsa úgy a 3/ gombot!

[SAVE]/[UNSAVE] jelenik meg.

2 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot!

MEGJEGYZÉS

• A Spotify néhány funkciója nem biztos, hogy használható a készülékkel.

15

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

PIONEER ARC APP HASZNÁLATA

(A távirányítási mód MVH-S100UB/S100UBG/ S100UBA/S100UBW/S010UB készülékekkel
nem elérhető iPhone-ról.)

Vezérelheti a fejegységet iPhone/Android eszközére telepített Pioneer ARC APP távirányító
szoftverrel is. Sok esetben az app olyan aspektusait is vezérelheti az autóhifiről, mint a for-
rásválasztás, szünet, lejátszás, stb.

Az app saját súgójában találhat erről részletesebb adatokat.

FIGYELEM!
• Ne kezelje az applikációt vezetés közben! Mindig húzódjon le az útról, és parkoljon le

egy biztonságos helyen, mielőtt az appot kezeli!

iPhone felhasználóknak
• Ez a funkció iOS 8.0 vagy újabb rendszerrel telepített iPhone (iPhone 5 és újabb) és

iPod touch készülékekkel érhető el.

• A Pioneer ARC APP letölthető az iTunes App Store-ból.

Ha Android eszköze van
• Ez a funkció Android OS 4.1 vagy újabb szoftver esetén használható, de csak azokkal,

amik AOA (Android Open Accessory) 2.0 támogatással rendelkeznek.

• A Pioneer ARC APP letölthető a Google Play-ről.

MEGJEGYZÉS
• Néhány, AOA 2.0 protokoll szerint csatlakoztatott Android eszköz a szoftverének egye-

disége miatt nem biztos, hogy megfelelően csatlakozik, vagy ad ki hangot, a rendszer
verziójától függetlenül.

Csatlakozás Pioneer ARC APP használatával.
1 Csatlakoztassa ezt az eszközt és a mobil eszközt!

• iPhone/Android eszközt USB-n (10. oldal)

Ha iPhone-hoz USB lehetőséget választotta, lépjen tovább a 6-os pontra!

2 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot, hogy megjelenítse a főmenüt!
3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot a [SYSTEM] menüre, majd nyomja meg!
4 A multifunkciós vezérlőgomb tekerésével válassza ki az [ANDROID WIRED] le-

hetőséget, és nyomja meg!

5 USB-n csatlakoztatott Android eszköz esetén forgassa a multifunkciós vezérlőgom-

bot az [APP CONTROL] lehetőségre!

Ha a [P.APP AUTO ON] menüben [ON] az állás, akkor az Android eszközön a Pio-
neer ARC APP automatikusan elindul és ön minden lépéssel végzett.

MEGJEGYZÉS
• Ha még nincs telepítve az app az Android eszközön, akkor egy üzenetet kap, hogy

telepítse. Válassza a [P.APP AUTO ON] menüben az [OFF] állást, hogy eltüntesse ezt
az üzenetet (21. oldal)

16

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

6 Nyomja meg az SRC/OFF gombot, hogy kiválasszon egy tetszőleges zeneforrást!
7 Indítsa el a Pioneer ARC APP applikációt a mobileszközén!

MEGJEGYZÉS
• Az iPhone applikációt a multifunkciós vezérlőgomb hosszan nyomásával is elindíthatja.

Zenehallgatás Androidon
1 Nyomja meg többször az SRC/OFF gombot, amíg az [ANDROID] forrás nincs

kiválasztva!

Alapvető használat

Cél Használat
Egy zene kiválasztása
Gyors előre és hátra tekerés A nyomja meg a / gombot!

Szünet (pause)/lejátszás folytatása Nyomja meg és tartsa úgy a / gom-
Sound retriever bokat!

Nyomja meg a 4/PAUSE gombot!

Nyomja meg a 3/ gombot!

[1]: Alacsony tömörítési rátánál hasznos

[2]: Magas tömörítési rátánál hasznos

17

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

BEÁLLÍTÁSOK

Sokféle beállítást módosíthat a főmenüben.

1 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot, hogy megjelenítse a főmenüt!
2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot az alábbi menüpontok valamelyikére, és

nyomja meg!
• FUNCTION (funkció) beállítások (19. oldal)
• AUDIO (hang) beállítások (20. oldal)
• SYSTEM (rendszer) beállítások (21. oldal)
• ILLUMINATION (megvilágítási) beállítások (18. oldal)

3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot az opciókra és nyomja meg a

megerősítéshez!
MEGJEGYZÉS
• Az iPod-hoz kapcsolódó menüelemek és az azt követő táblázatok nem vonatkoznak az

MVH-S100UB/ S100UBG/S100UBA/S100UBW/S010U készülékekre.
• Az APP Módhoz kapcsolódó menüelemek és az azt követő táblázatok nem vonatkoznak

az MVH-S100UB/ S100UBG/S100UBA/S100UBW/S010UB készülékekre.

ILLUMINATION (megvilágítási) beállítások

Menüelem Leírás
DIM SETTING A kijelző fényerejét állítja.

[SYNC CLOCK], [MANUAL] A kijelző fényerejét állítja.
BRIGHTNESS (fényerő) Az elérhető beállítási sáv változhat a [DIM SETTING]
függvényében.
[1] és [10] között

18

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

FUNCTION (funkció) beállítások

A menüben található lehetőségek változhatnak a hangforrás függvényében.

Menüelem Leírás

FM SETTING Az FM vétel minőségéhez igazítja a hang-
[TALK], [STANDARD], [MUSIC] minőséget. (Csak FM rádióknál működik.)

BSM A hat legerősebben fogható rádiót tárolja el
a készülék az 1-6 gombokra.

REGIONAL (regionális) Specifikus regionális programokra korlá-
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) tozza a vételt, amikor az AF (automata
frekvenciakeresés) ki van választva.

(Csak FM rádióknál működik.)

LOCAL (helyi) Jelerősséghez korlátozza a rádióadók
FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4] hangolását.

MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2]

TA Helyi forgalmi jelentéseket fogad, ha van
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) ilyen. (Csak FM rádióknál működik.)

AF Ezzel az opcióval a rádió automatiku-
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) san újrahangol, ha ugyanazt az állomást
erősebb jellel is lehet fogni. (Csak FM
rádióknál működik.)

NEWS (“Hírek”) Megszakítja az aktuálisan hallgatott zenét,
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) ha híreket mondanak be a rádióban. (Csak
FM rádióknál működik.)

SEEK (“keresés”) A / gombokkal kereshet rádióál-
[MAN], [PCH] lomásokat egyenként (kézi hangolásnál),
vagy választhat rádióadót az elmentettek
közül.

SAVE Az épp játszott dalt elmenti a saját Spotify
zenelistánkra

UNSAVE A [SAVE]-ben tárolt zene eltávolítása onnan.

S.RTRV Feljavítja a tömörített zenék minőségét,
[1]: Alacsony tömörítési rátánál hasznos hogy visszaállítsa a gazdag hangzást.
[2]: Magas tömörítési rátánál hasznos
Nem elérhető ha FLAC fájlokat hallgat.

[OFF]

AUDIO BOOK (Hangoskönyv) A lejátszási sebességet állíthatja. (Nem

[FASTER], [NORMAL], iPod [SLOWER] elérhető [CONTROL iPod] módban.)

(“Gyorsabb”, “Normál”, “Lassabb”)

PAUSE Szünetelteti vagy folytatja a lejátszást.

19

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

AUDIO (hang) beállítások

Menüelem Leírás
FADER *1
Az első és a hátsó hangszórók közti
egyensúlyt állíthatja be.

BALANCE A jobb és bal oldali hangszórók közti
egyensúlyt állíthatja be.

EQ SETTING Az equalizer sávját és szintjét választhatja
meg.
[SUPER BASS], [POWERFUL], Kiválasztható és személyre szabható vele
[NATURAL], [VOCAL], [CUSTOM1], az equalizer görbéje.
[CUSTOM2],[FLAT] (“Szuper basszus”, A [CUSTOM1] minden jelforráshoz külön
“Erőteljes”, “Természetes”, “Vokál”, állítható be.
“Egyéni 1”, “Egyéni 2”, “Lapos”) Habár az alábbi kombinációkhoz ugyanazt
a beállítást alkalmazza: USB, iPod, AN-
Equalizer sávok: [80HZ], [250HZ], DROID, SPOTIFY és APP (iPhone)
[800HZ], [2.5KHZ], [8KHZ] A [CUSTOM2] minden forráshoz ugyanazt
a beállítást alkalmazza.
Equalizer szintje: [+6] - [–6] Az equalizer beállítások között az EQ
gombbal váltogathat
(Csak MVH-S100UB/S100UBG/S100UBA/
S100UBW/S010UB készülékeknél).

LOUDNESS Kompenzálja a hangminőséget alacsony
[OFF], [LOW], [MID], [HI] hangerőnél.

SUB.W *2 A mélynyomó fázisát állíthatja be.

[NOR], [REV], [OFF] Csak a kiválasztott frekvenciánál alacso-
SUB.W CTRL *2 *3 nyabbak kerülnek lejátszásra a mélynyo-
món.
Levágó frekvencia: [50HZ], [63HZ], [80HZ],
[100HZ],[125HZ], [160HZ], [200HZ]

Kimeneti jelszint: [-24] - [+6]

Levágás szintje: [-12] - [–24] dB

BASS BOOST A basszus kiemelés szintje.

[0] - [+6]

HPF SETTING Csak a kiválasztott frekvenciánál ma-

Levágó frekvencia: [OFF],[50HZ], [63HZ], gasabb hangok kerülnek lejátszásra a
[80HZ], [100HZ],[125HZ], [160HZ], [200HZ] hangszórókon.

Levágás szintje: [-12] - [–24] dB

SLA Külön állítható a jelforrások szintje (Kivéve FM).

[+4] - [–4] Az alábbi kombinációkhoz ugyanazt a
beállítást alkalmazza: USB, iPod, AN-
DROID, SPOTIFY és APP (iPhone)

*1 Nem elérhető, ha a kezdeti beállításoknál az [SP-P/O MODE]-ot [SUB.W/SUB.W] állásban használja (7. oldal).
*2 Nem elérhető, ha a kezdeti beállításoknál az [SP-P/O MODE]-ot [REAR/REAR] állásban használja (7. oldal).
*3 Nem elérhető, ha a [SUB.W] mód [OFF]

20

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

SYSTEM (rendszer) beállítások

Akkor is elérhetőek ezek a beállítások, ha az eszköz ki van kapcsolva.

Menüelem Leírás

LANGUAGE (Nyelv) Válassza ki a tömörített zenefájlok adatain-

[ENG] (Angol), [РУС] (Orosz), [TUR] (török) ak megjelenítendő nyelvét!

CLOCK SET Az óra beállítása (7. oldal)

[12H], [24H] 12/24 óra. Az idő megjelenítése.

AUTO PI Egy másik állomást keres hasonló program-
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) mal.

AUX Kapcsolja [ON] állásra, ha szeretné az AUX
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) bemenetet használni!

SPOTIFY Állítsa [ON] állásra, ha használ Spotify funkciót.

[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”)

MUTE MODE (Némítás mód) Némítja vagy tompítja a hangot, ha
(Csak MVH-S100UI eszköznél) “némítás” jelet kap a jelforrástól.

[MUTE], [20dB ATT], [10dB ATT] Csökkenti az akkumulátor használatát.
PW SAVE *1

[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) Ha be van kapcsolva ez a lehetőség, akkor
kikapcsolt fejegységnél

csak a bekapcsolás lehetőséget lehet
használni.

ANDROID WIRED Válassza ki az Android eszközének megfe-
[MEMORY], [APP CONTROL] lelő csatlakozási módot!

P. APP AUTO ON Válassza az [ON] lehetőséget, hogy azon-
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) nal elinduljon

Android készülékén a Pioneer ARC APP,
amint létrejön az AOA csatlakozás.

(Nem elérhető, ha az [ANDROID WIRED]
menüben [MEMORY] van kiválasztva.)

USB AUTO [ON] állásnál azonnal elindul a zenele-
[ON], [OFF] (“Be”, “Ki”) játszás, amint rácsatlakoztatja az USB esz-
közt/iPod-ot az autórádióra

Válassza az [OFF] lehetőséget, ha az USB
eszközt/iPod-ot csak tölteni szeretné!

*1 A [PW SAVE] kikapcsol, ha az autó akkumulátorát kikötjük. Ilyenkor újra be kell kapcsolni, ha vissza-
jött az áram. Ha a [PW SAVE] ki van kapcsolva (OFF), a csatlakozási módok függvényében merítheti az
autó akkumulátorát, ha az autó gyújtáskapcsolóján nincs ACC (Accessory) mód.

21

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

CSATLAKOZÁSOK/TELEPÍTÉS

Csatlakozások – Ne kösse a sárga kábelt közvetlenül az
akkumulátorra, a motortérbe vezető lyu-
FONTOS kon keresztül!
• Ha olyan autóba építi be, aminek a
– Fedje le a szabadon lógó kábelek csat-
gyújtáskapcsolóján nincs ACC pozíció, lakozóit szigetelőszalaggal!
akkor ha nem köti be a piros (gyújtás
érzékelő) vezetéket a megfelelő csat- – Ne rövidítse le/ vágja el a kábeleket!
lakozásba, a fejegység lemerítheti az
akkumulátort. – Soha ne blankolja meg az áramellátó
kábelt, hogy megossza az áramot más
• Az alábbi feltételek nélkül a beszerelés eszközökkel! A tápellátó kábel kapacitá-
tűz- és balesetveszélyes: sa korlátozott.

– Negatív földelésű 12 voltos akku- – Az előírt kapacitású biztosítékot
mulátor. használja!

– Ha a hangszóró kimenetet 4 csatorna – Soha ne kösse a negatív hangszóró
használja, akkor egyenként legyenek–50 kábelt közvetlenül a földelésre!
Watt maximális kimeneti teljesítményű,
4Ω és 8Ω közötti hangszórók. Ne használ- – Soha ne kösse egybe több hangszóró
jon 1 Ω és 3 Ω közötti hangszórókat ezzel negatív kábeleit!
az eszközzel.
• Ha az eszköz be van kapcsolva, a
– Ha a hátsó hangszórókimenetet egy 2 vezérlőjeleket a kék-fehér kábel továb-
Ω-os mélynyomó használja, akkor a többi bítja. Ezt a kábelt kösse a külső erősítő
hangszóró legyen minimum 70 watt max- vezérlőkapcsolójára vagy az autó
imális terhelhetőségű! motorizált antennájára (max. 300mA
* A csatlakozások menüben találja a rész- 12 V DC). Ha üveg-antennája van a
leteket. járműnek, csatlakoztassa az antenna
tápellátó csatlakozására!
• A rövidzárlat, túlmelegedés és
meghibásodás elkerülése érdekében tart- • Soha ne kösse a kék-fehér kábelt egy
sa be az alábbiakat: erősítő táp csatlakozására! Valamint
soha ne kösse az automata antenna táp
– Beszerelés előtt az akkumulátor negatív csatlakozására! Ha ráköti, az meghibá-
csatlakozóját válassza le! sodáshoz, vagy az akkumulátor le-
merüléséhez vezet.
– A kábeleket rögzítse kábelrögzítővel
vagy szigetelő szalaggal. A fémmel érint- • A fekete kábel a föld. Minden eszköz
kező vezetékeket tekerje körbe szigetelő földelés kábelét (különösen a nagy
szalaggal! áramigényű eszközökét, mint pl. egy
erősítő) külön kell bekötni! Ha nem így
– Minden kábelt úgy helyezzen el, hogy tesz, és véletlenül leválik, az tűz és
ne érintkezzenek mozgó alkatrészekkel! balesetveszélyes:

– Minden kábelt úgy helyezzen el, hogy ne • A grafikai jelzés a terméken egyenára-
legyenek a közelében forró alkatrészek, mot jelöl.
pl. a fűtés fúvókája!

22

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

Ez az egység 7. Mindig az egyforma színezést kösse
egymáshoz.

8. Fekete (ház-földelés)

9. Kék/fehér

1. Tápellátó kábel bemenete Az ISO csatlakozó tű-pozíciói az autó tí-
2. Hátsó hangszórók és mélynyomó kimenete pusától függően változhat. Csatlakoztas-
3. Első kimenet (Csak MVHS100UI) sa a 9-et a 11-essel, ha az 5-ös tű anten-
4. Antenna bemenet navezérlő. Más féle járműben sose kösse
5. Biztosíték (10 A) össze a 9-est a 11-essel.

10. Kék/fehér

Ide csatlakoztassa az erősítő vezérlőcsatla-
kozását (max. 300 mA 12 V DC).

6. Vezetékes távirányító bemenet (Csak 11. Kék/fehér
MVHS100UI)
Csatlakoztassa az automata antenna relé
Beépíthető távirányító adapter csatla- vezérlését (max. 300mA 12 V DC).
koztatható ide (külön kapható).
12. Sárga/fekete (Csak MVHS100UI)

Tápellátó kábel Ha használ olyan eszközt, ami némítás
funkcióval is rendelkezik, ide kösse a hang-
némító vezérlés csatlakozását. Ha nem, ak-
kor ne kösse sehova!

13. Hangszóró kimenetek.

Fehér: Bal első +

Fehér/Fekete: Bal első -

Szürke: Jobb első +

Szürke/Fekete: Jobb első -

Zöld: Bal hátsó + vagy mélynyomó +

Zöld/fekete: Bal hátsó - vagy mélynyomó -

Ibolya: Jobb hátsó + vagy mélynyomó +

Ibolya/Fekete: Jobb hátsó - vagy mélyny-
omó -

1. Tápellátó kábel bemenethez 14. ISO csatlakozó

2. A jármű típusától függően a 3 és 5 funkció Néhány autóban az ISO csatlakozó két rész-
más és más lehet. Ilyen esetben mindig a re van osztva. Ilyen esetben mindig kösse
4-et az 5-re, és 6-ot a 3-ra kösse! be mindkettő csatlakozást!

3. Sárga MEGJEGYZÉS

Tartalék (vagy kiegészítő) • Változtassa meg az eszköz kezdő
4. Sárga beállításait!

Ezt a folyamatos 12 Voltos csatlakozóra • Nézze át az “SP-P/O MODE” leírását!
kösse! (7. oldal) A mélynyomó kimenete monó.

5. Piros • Ha egy 2 Ω-os mélynyomót használ, ak-
kor az ibolya / ibolya-fekete kivezetésre
Kiegészítők (vagy tartalék) kösse! Semmit ne kössön a zöld és a
zöld/fekete csatlakozóra.
6. Piros

A gyújtásvezérléshez kell csatlakoztatni (12
V DC).

23

Erősítő (külön kapható) MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
Ha erősítőt használ, így kösse be: MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

közelében forró alkatrészek, pl. a fűtés
fúvókája!

• Akkor optimális az egység
teljesítménye, ha a dőlése nem
több 60°-nál.

• Ha telepíti, győződjön meg róla, hogy
az eszköz hátán lévő hőelvezetők körül
megfelelő hely van a szellőzéshez! A
kábeleket is úgy csoportosítsa, rögzí-
tse, hogy ne takarják el a szellőzőket!

1. Rendszer távirányító DIN aljzatba szerelés

Csatlakoztassa a Kék/fehér kábelhez! 1 Helyezze be a mellékelt rög-

2. Erősítő (külön kapható) zítőkeretet a műszerfalba!

3. Csatlakoztassa RCA kábellel (külön 2 Rögzítse a keretet a fém fülek be-
kapható)
hajlításával (90°)! Ehhez használjon egy
4. Első kimenethez* csavarhúzót!

5. Első hangszórókhoz 1. Műszerfal
2. Rögzítőkeret
6. Hátsó kimenethez vagy mélynyomóhoz • Győződjön meg róla, hogy biztosan rög-

7. Hátsó hangszórókhoz vagy mélynyo- zült az egység! Az instabil beszerelés
móhoz sokféle meghibásodáshoz vezethet.
Ha nem használja a mellékelt rög-
* Csak MVH-S100UI készülékeken zítőkeretet

Telepítés 1 Állítsa egy vonalba a rögzítő kon-

FONTOS zolt a fejegység oldalán lévő lyukakkal, hogy
a konzol a helyére kerüljön!
• Ellenőrizze az összes rendszert és cs-
atlakozót a végső beépítés előtt! 2 Mindkét oldalon egy-egy csavart

• Ne használjon nem megengedett húzzon meg, hogy ne essen le a konzol!
alkatrészeket, mert meghibásodást
okozhatnak!

• Érdeklődjön a kereskedőjénél, hogy
az ön autójába történő beszereléshez
szükség van-e fúrásra vagy egyéb
módosításokra.

• Ne telepítse az eszközt, ha:

– A jármű használatát akadályozná.

– Ha hirtelen megállásnál sérülést
okozhat az utasoknak.

• A félvezető lézer túlmele-
gedés esetén elromlik.
Az eszközt úgy helyezze
el, hogy ne legyenek a

24

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

1. Menetes csavar (5 mm × 9 mm, nincs Kiegészítő információk
mellékelve a termékhez)
Hibaelhárítás
2. Rögzítő konzol
3. Műszerfal vagy konzol A kijelző visszaáll az alap kijelzésre.
→ Nem végezett semmilyen műveletet 30
A mellékelt rögzítő konzol használata másodpercig.
– Használja a készüléket!
Ellenőrizze, hogy a mellékelt konzol megfe- Az ismétléses lejátszás módja váratlanul
lelő-e az autójához, és ha igen, akkor rögzí- megváltozik.
tse az alábbi módon:

→ Az ismétlés sávja megváltozhat, ha le-
játszás közben zenét / mappát váltunk.

– Változtassa meg megint az ismétlés mód-
ját!

Nem játszik le egy almappát.

1. Csavarok → Almappákat nem játszik le [FLD] (mappa)
2. Konzol ismétlés módban.

– Változtassa meg megint az ismétlés mód-
ját!

Az eszköz eltávolítása (ha a mellékelt A hang szakadozik.
konzollal rögzítette)
→ Ha külső eszközt használunk, mint
1 Távolítsa el a keretet! például egy mobiltelefont, az előidézhet ily-
esmit.

– Tegye messzebb a fejegységtől az inter-
ferenciát okozó eszközt!

Hibaüzenetek

1. Keret! Általános

2. Bemetszett fül AMP ERROR

3. Az előlap eltávolításával könnyebben → Az egység nem tud megfelelően működ-
kivehető a rögzítőkeret. ni, vagy a hangszóró csatlakozás nem meg-
felelő.
4. Ha visszahelyezi a keretet, a be-
metszett oldala legyen alul! → Aktiválódott a védőáramkör.

2 Tolja be a két kivevő kulcsot a fejegység – Ellenőrizze a hangszóró csatlakozásokat!

két oldala mellett, amíg be nem kattannak a – Vegye le a gyújtást, majd újra adja rá (ez
helyükre! újraindítja a rendszert)! Ha az üzenet továb-
bra is jelen van, keressen fel egy Pioneer
3 Húzza ki a fejegységet a műszerfalból! szakszervizt vagy a vásárlás helyét!

NO XXXX (NO TITLE, például)

→ Nincs a zenében eltárolt szöveg in-
formáció.

– Váltson a kijelzésen, vagy váltson zenét!

25

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

USB eszköz/iPod – Távolítsa el az USB háttértárat, és ne
használja! Vegye le a gyújtást, majd újra
“FORMAT READ” adja rá (ez újraindítja a rendszert)! Csak
kompatibilis USB háttértárat használjon!
→ Néha van egy kis késedelem a lejátszás
elindítása és zene felcsendülése között. → Az iPod jól működik, de nem tölt.

– Várja meg, amíg az üzenet eltűnik, és meg – Győződjön meg róla, hogy nehogy rövidre
fog szólalni a hang! zárjon a kábel, például fém dolgok közé
NO AUDIO szorulva. Ezután vegye le a gyújtást (ter-
mészetesen parkoljon le előtte!), és adja rá
→ Nincsenek zenék. újra, ez újraindítja a hifit.

– Másoljon zenéket az USB eszközre, és ERROR-19
csatlakoztassa újra!

→ A csatlakoztatott USB eszköz biztonsági → Nem sikerült a kommunikáció.
védelemmel van ellátva.
– Az alábbi lehetőségekkel próbálkozzon,
– Kövesse az USB eszköz útmutatóját, hogy majd váltson vissza az USB eszközre!
kikapcsolja a védelmet!
• Vegye le a gyújtást, majd újra adja rá
SKIPPED (ez újraindítja a rendszert)!

→ A csatlakoztatott USB eszköz DRM vé- • Távolítsa el az USB háttértárat!
dett fájlokat tartalmaz.
• Váltson másik hangforrásra!
– A védett fájlok nem játszhatók le.
→ iPod hiba.
PROTECT
→ A csatlakoztatott USB eszköz minden fá- – Húzza ki a kábelt az iPodból. Amint az iPod
jlja DRM védett. menüje megjelenik, csatlakoztassa újra!

– Cserélje ki az USB háttértárat! ERROR-23
→ Az USB eszköz nincs megfelelően meg-
N/A USB formázva.

→ A csatlakoztatott eszközt nem támogatja – Formázza meg az USB eszközt FAT12,
az egység.
FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerre.

– Válassza le az eszközt, és használjon oly- ERROR-16
at, amit felismer a fejegység! → Régi az iPod firmware-e.
– Frissítse az iPod verzióját!
HUB ERROR → iPod hiba.
– Húzza ki a kábelt az iPodból. Amint az iPod
→ Az USB eszköz egy USB elosztón (HUB) menüje megjelenik, csatlakoztassa újra!
keresztül csatlakozik, de ez nem támogatott. STOP
→ Nincs dal az aktuális listán.
– Közvetlenül a fejegységre csatlakoztassa az – Válasszon olyan listát, amin vannak dalok!
USB eszközt (esetleg hosszabbító kábellel)! NOT FOUND
→ Nincsenek zenék.
CHECK USB – Másoljon zenéket az iPodra!

→ Az USB csatlakozó vagy USB kábel
rövidzárlatos.

– Ellenőrizze, hogy az USB csatlakozó vagy
USB kábel nem akadt bele valamibe, vagy
nem sérült-e!

→ A csatlakoztatott eszköz több áramot fog-
yaszt, mint amennyit a fejegység le képes adni.

26

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

APP jeleníti meg, amik nem kompatibilisek a
fejegység megjelenítési képességeivel.
START UP APP
→ Az applikáció nem indult még el. Tömörített zenék kompatibilitása

–Amobil eszköz használatával indítsa el az appot. • A szövegek (beleértve a fájl neveket is)
első 32 karaktere jeleníthető meg.
Spotify
• Az eszköz nem biztos, hogy lejátszik
CHECK APP minden WMA fájlt, ez a kódoló pro-
→ Nem sikerült csatlakozni a Spotify ap- gramon múlik.
plikációhoz.
• Lehet, hogy lassabban indul el a
– Kövesse az eszköz kijelzőjén megjelenő zenelejátszás, ha kép információk van-
utasításokat! nak a fájlba kódolva, vagy túl sok map-
pa van az USB eszközön.
Kezelési javaslatok
• Az orosz szövegeket akkor tudja meg-
USB háttértár jeleníteni, ha azok kódolása:

• USB elosztó (HUB) használata nem – Unicode (UTF-8, UTF-16)
támogatott
– Ha nem unicode, akkor a Windowsnak
• Biztosan csatlakoztassa a háttértárat az orosz nyelvi beállítása alatt kódolták.
mielőtt vezetni kezd! Vigyázzon, neho-
gy az autó padlójára essen az eszköz, VIGYÁZAT!
mert beragadhat a fék- vagy a gázpedál
alá is! • A Pioneer nem garantálja, hogy mind-
en USB háttértárral kompatibilis, és a
• Az USB eszköz függvényében az aláb- Pioneer nem vállal felelősséget sem-
bi hibák léphetnek föl. milyen adatvesztésért, ami a készülék
használata során esetleg előfordul a
– Az elérhető műveletek változhatnak. médialejátszókon, okostelefonokon
vagy más eszközökön.
– Lehet, hogy az USB eszközt nem le-
het felismerni. • Ne hagyjon lemezeket, USB esz-
közöket közvetlen napfényben, vagy
– Lehet, hogy a fájlokat nem lehet le- ahol nagyobb hőnek vannak kitéve.
játszani.
WMA fájlok
– Az eszköz lehet, hogy interferenciát
generál rádióhallgatás közben. Fájl kiterjesztés .wma

iPod 48 kbps (CBR) - 320

• Ne hagyja meleg helyen az iPodot! Bit ráta kbps / 48 kbps - 384

• Vigyázzon, nehogy az iPod az autó kbps (VBR)
padlójára essen, mert beragadhat a
fék- vagy a gázpedál alá is! Mintavételezési 32 kHz, 44.1 kHz, 48

• Az olyan beállítások, mint EQ és frekvencia kHz
ismétléses lejátszás automatikusan
válthat, amint csatlakoztatja az iPodot. Windows Media™
Amikor az iPo-ot leválasztja, ezek a
beállítások visszatérnek az eredetihez. Audio Professional,

Lossless, Voice/DRM Nem kompatibilis

Stream/ Videóképes

stream

• Az olyan szöveg-információkat nem

27

MP3 fájlok MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

USB eszköz

Fájl kiterjesztés .mp3 • Lehet, hogy lassabban indul el a
zenelejátszás, ha túl sok mappa van az
Bit ráta 8 kbps - 320 kbps USB eszközön.
(CBR), VBR

Mintavételezési 8 kHz - 48 kHz (32 Akár 8 szint (A gya-
frekvencia kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
kiemelve) Lejátszható mappák korlatias hierarchia

hierarchiája kevesebb, mint két

1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 szintű.)
(ID3 tag verzió 2.x
Kompatibilis ID3 tag prioritást élvez 1.x. Lejátszható mappák Akár 1500
verzió verziókkal szemben) száma

M3u lejátszási lista Nem kompatibilis Lejátszható fájlok Akár 15 000

MP3i (MP3 interaktív), Nem kompatibilis Jogvédett fájlok Nem kompatibilis
mp3 PRO lejátszása

WAV fájlok Partícionált USB Csak az első partíció
eszköz játszható le

• WAV fájl formátumok nem csatlakoz- iPod kompatibilitás
tathatók MTP protokollon keresztül.
Az eszköz csak az alábbi iPod modelleket
Fájl kiterjesztés .wav támogatja. A támogatott iPod szoftverek
Kvantizációs bitek verzióit itt lentebb láthatod. Régebbi verziók
8 és 16 (LPCM), 4 nem támogatottak.
Mintavételezési (MSADPCM)
frekvencia 16 kHz - 48 kHz Használható:
(LPCM), 22.05 kHz
FLAC fájlok és 44.1 kHz (MS – iPod touch 1-6. generáció
ADPCM)
– iPod Classic

– iPod videóval

• FLAC fájl formátumok nem csatlakoz- – iPod nanó 1-7. generáció
tathatók MTP protokollon keresztül.
– iPhone 6s
• A FLAC fájlok kódolásuktól függően
nem biztos, hogy lejátszhatók. – iPhone 6s Plus

– iPhone 6

Fájl kiterjesztés .flac – iPhone 6 Plus

Mintavételezési 8/11.025/12/16/22.05/ – iPhone5s
frekvencia 24/32/44.1/48 kHz
Kvantizációs bitek 16 bit – iPhone5c

Csatornamód 1/2 ch – iPhone5

– iPhone4s

– iPhone4

– iPhone3GS

– iPhone3G

– iPhone

28

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG / Orosz karaktertábla
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

• Az alkalmazható műveletek az iPod
szoftvere/generációja függvényében
változhatnak.

• Lightning csatlakozós iPod felhasználók
az iPod mellé kapott lightning/usb átal-
akító kábelt használhatják.

• Dock csatlakozós iPodhoz a CD-
IU51 kábelt javasoljuk. A részletekért
érdeklődjön a kereskedődnél!

• A támogatott fájl/formátum kompatibil-
itással kapcsolatban nézze át az iPod
használati útmutatóját.

• Hangoskönyv, Podcast: kompatibilis

VIGYÁZAT!

• A Pioneer nem vállal semmilyen fe-
lelősséget az iPodon esetlegesen
bekövetkező adatvesztéssel kapc-
solatban, akkor sem, ha az autóhifi
használata közben történt.

Zenefájlok sorrendje Szerzői jogok és védjegyek

A felhasználó nem rendelhet sorszámot a iTunes
zenékhez, hogy meghatározza azok sor-
rendjét. A zenefájlok sorrendje a csatlakoz- Apple és iTunes az Apple Inc. bejegyzett
tatott eszközökön múlik. védjegyei az USA-ban és más országokban.

Az USB-n tárolt rejtett fájlokat a fejegység
nem játssza le.

Példa a hierarchiára

WMA

A “Windows Media” a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye az USA-ban és más
országokban.

A termék használ a Microsoft Corporation
által birtokolt technológiákat, ezeket a Mi-
crosoft írásos engedélye nélkül nem lehet
továbbadni.

1-től 5-ig: Lejátszási sorrend. FLAC
01 - 05: Mappa sorszáma
Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org alapítvány
A szoftver mind forráskód, mind bináris
formában történő, módosítás nélküli terjesz-

29

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

tése és használata engedélyezett, ha az leljen az Apple által elvárt szabványoknak.
alábbi feltételekkel tesszük:
Az Apple nem tehető felelőssé ennek a
- A forráskód újra kiosztásakor a föntebbi terméknek a használatával kapcsolatban.
Copyright figyelmeztetést, a felhasználási Vegye figyelembe, hogy a készülék iPoddal,
feltételek alábbi listáját, és az azt követő fi- iPhone-nal, vagy iPaddel történő használata
gyelmeztetést is tartalmaznia kell. során csökken a WiFi teljesítménye!

- Bináris formában terjesztve a fönteb- Android és Google Play
bi Copyright üzenetet, a felhasználá-
si feltételeket és az alábbi nyilatkozatot Android, Google Play, és a Google Play logó
meg kell jelenítenie a szoftvernek akár a a Google Inc. védjegyei.
dokumentációjában, akár egyéb, a disz-
tribúcióhoz mellékelt médiumon. Spotify®

A szoftver felhasználása esetén sem a Xiph. A SPOTIFY és a Spotify logó a Spotify AB
org alapítvány, vagy az alapítvány külső bejegyzett védjegyei. A használatához arra
munkatársainak neve nem használható a kompatibilis mobileszköz szükséges prémi-
termék promótálására, csak előzetes írásos um Spotify előfizetéssel. Részletek: https://
engedéllyel. www.spotify.com.

A MELLÉKELT SZOFTVERT KÉSZEN

KAPTA A JOGTULAJDONOSOKTÓL ÉS

MUNKATÁRSAIKTÓL. SEMMIFÉLE GA-

RANCIÁLIS IGÉNNYEL NEM ÉLHET, HA A

SZOFTVER NEM FELEL MEG A SPECIFI-

KUS IGÉNYEINEK, CÉLJAINAK. SEMMILY-

EN ESETBEN SEM VONHATÓ AZ ALAPÍT-

VÁNY FELELŐSSÉGRE, SEMMILYEN

KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SZÁNDÉKOS,

VÉLETLEN, SPECIÁLIS KONZEKVENCIÁ-

LIS KÁRÉRT (BELEÉRTVE DE NEM

KIZÁRÓLAGOSAN: ADATVESZTÉS,

ÜZLETI KÁR, KIESETT BEVÉTEL STB.),

BÁRHOGYAN IS KÖVETKEZETT BE A

SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL KAPCSO-

LATBAN, AKKOR IS HA ERRE NEM FI-

GYELMEZTETTÉK.

iPod/iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano és
iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védj-
egyei az USA-ban és más országokban.

A Lightning az Apple Inc. bejegyzett védj-
egye.

“Made for iPod” és “Made for iPhone” azt
jelenti, hogy ez az elektromos készülék
úgy lett kialakítva, hogy iPod vagy iPhone
készülékkel használható legyen, és megfe-

30

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

Specifikációk USB

Általános USB szabvány specifikáció: USB 2.0 full
speed
Tápellátás: 14.4 V DC (10.8 V - 15.1 V me-
gengedhető) Maximális áramellátás: 1 A
Földelési rendszer: Negatív típus
Maximális áramfogyasztás: 10.0 A USB protokoll
Méretek (Sz × H × M):
DIN MSC (Háttértár osztály)

Ház: 178 mm × 50 mm × 97 mm MTP (Média-átviteli protokoll)
Előlap: 188 mm × 58 mm × 17 mm
D AOA (Android Nyílt Kiegészítő) 2.0
Ház: 178 mm × 50 mm × 97 mm
Előlap: 170 mm × 46 mm × 17 mm Fájlrendszer: FAT12, FAT16, FAT32
Tömeg: 0.5 kg
Audio (hang) MP3 dekódoló formátum: MPEG-1 & 2 Au-
Maximális kimeneti teljesítmény: dio Layer 3

WMA dekódoló formátum: Ver. 7, 8, 9, 9.1,
9.2 (2 csatornás hang)

FLAC dekódoló formátum: v1.3.0 (Free
Lossless Audio Codec)

WAV jel formátum: Lineáris PCM & MSADP-
CM (Tömörítetlen)

• 50 W × 4 csatorna/4 Ω (mélynyomó FM rádió
nélkül)
Frekvencia sáv: 87.5 MHz to 108.0 MHz
• 50 W × 2 csatorna/4 Ω + 70Wx 1 csator- Használható érzékenység: 11 dBf (1.0
na 2 Ω (mélynyomóval) μV/75 Ω mono, S/N: 30 dB)
Jel-zaj-ráta: 72 dB (IEC-A hálózat)
Folytonos teljesítmény kimenet:
MW rádiókészülék
• 22 W × 4 (50 Hz - 15 000 Hz, 5 % THD, 4
Ω terhelés, mindkét csatorna meghajtva)

Ellenállás: 4 Ω (4 Ω - 8 Ω megengedhető) Frekvencia sáv: 531 kHz - 1602 kHz
Előerősítés maximális kimeneti szint: 2.0 V
Hangosítási kontúr: +10 dB (100 Hz), +6.5 Használható érzékenység: 25 μV (S/N: 20
dB (10 kHz) (hangerő: –30 dB) dB)
Equalizer (5-sávos grafikus equalizer):
Frekvencia: 80 Hz/250 Hz/800 Hz/2.5 kHz/8 Jel-zaj-ráta: 62 dB (IEC-A hálózat)
kHz
Equalizációs sáv: ±12 dB (2 dB lépcső) LW tuner
Mélynyomó (monó)
Frekvencia: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/ Frekvenciasáv: 153 MHz - 281 MHz
100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Lejtés: –12 dB/oktáv, –24 dB/oktáv Használható érzékenység: 28 μV (S/N: 20
Erősítés: +6 dB - –24 dB dB)
Fázis: Normál/Fordított
Jel-zaj-ráta: 62 dB (IEC-A hálózat)

MEGJEGYZÉS
• A termék specifikációi és megjelenése

előzetes bejelentés nélkül megvál-
tozhat az újabb verziókban (fejlesz-
tések kapcsán).

31

MVH-S100UI / MVH-S100UB / MVH-S100UBG /
MVH-S100UBA / MVH-S100UBW / MVH-S010UB

32


Click to View FlipBook Version
Previous Book
4ª Domingueira
Next Book
Constellations 2