The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 08:29:31

Pioneer DDJ-400 CZ

Pioneer DDJ-400 CZ

DJ kontrolér

DDJ-400

pioneerdj.com/support/

rekordbox.com

Na stránkách podpory Pioneer DJ naleznete často kladené otázky a odpovědi, a nejrůznější informace o produktu a
softwaru.

Návod k obsluze

Obsah Doplňující informace

Jak číst v tomto návodu Řešení problémů .................................................................................................... 21
• Děkujeme vám za zakoupení tohoto DJ produktu Pioneer.
Použití jako kontrolér pro další DJ aplikace ..................................................... 23
Nejprve si pečlivě přečtěte tento návod i stručný návod (průvodce rychlým
startem). Oba dva obsahují velmi důležité informace, které byste měli O ochranných známkách a registrovaných ochranných známkách ............. 23
pochopit ještě před použitím tohoto přístroje.
• V tomto návodu jsou názvy menu produktu a na displeji počítače, stejně Upozornění na autorská práva ............................................................................ 23
jako názvy tlačítek a terminálů, atd., uvedeny v závorkách (např. [Soubor],
tlačítko [CUE], výstupní terminál [PHONES]).
• Vezměte prosím na vědomí, že obrazovky a specifikace softwaru popsané v
tomto návodu, stejně jako vnější vzhled a specifikace hardwaru jsou v
neustále ve fázi vývoje a mohou se lišit od konečných specifikací.
• Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na verzi operačního systému,
webového prohlížeče, nastavení, atd., se některá ovládání a postupy mohou
lišit od postupů popsaných v tomto návodu.
• Vezměte prosím na vědomí, že jazyk na obrazovkách softwaru popsaného
v tomto návodu se může lišit od jazyka na vašich obrazovkách.
BaSys CS
Tento návod k obsluze se skládá převážně z vysvětlení funkcí tohoto přístro-
je jakožto hardwaru. Podrobné pokyny k ovládání softwaru rekordbox dj,
viz návod k obsluze rekordboxu
• Návod k obsluze softwaru rekordbox “rekordbox Operating Instructions”
si můžete stáhnout z webu:

rekordbox.com

Než začnete

Co je v balení ........................................................................................................ 3
Prohlížení úvodu “rekordbox Introduction" ................................................... 3
O softwaru rekordbox ......................................................................................... 3
Instalace rekordboxu .......................................................................................... 3

Názvy částí a funkce

Horní panel ........................................................................................................... 5
Zadní panel ......................................................................................................... 10
Přední panel ........................................................................................................ 10

Připojení

Připojení na vstupní / výstupní konektory ........................................................ 11
Připojení PC/Mac k tomuto přístroji ............................................................... 11

Základní ovládání

Spuštění systému .................................................................................................... 12
Kontrola nastavení zvuku ..................................................................................... 12
Přidání audio stop do [Collection] [Kolekce] ................................................... 12
Načtení audio stopy na deck ................................................................................ 12
Přehrávání stop ...................................................................................................... 12
Monitorování zvuku se sluchátky ........................................................................ 13
Ukončení systému .................................................................................................. 13

Pokročilé ovládání

Použití 4 beat looping ........................................................................................... 14
Použití manual looping ......................................................................................... 14
Použití performance padů .................................................................................... 14
Nastavení a vyvolání cue bodu ............................................................................. 17
Použití funkce fader start ...................................................................................... 17
Analyzování tracků ................................................................................................ 18
Použití BEAT FX ................................................................................................... 18
Použití funkce recording (záznam) .................................................................... 18
Použití mikrofonu .................................................................................................. 18

Změna nastavení

Spuštění režimu utilit (Utilities mode) .............................................................. 19
Režim utilit (Utilities mode) ................................................................................ 19
Změna nastavení rekordboxu .............................................................................. 20

2

Než začnete Instalace rekordboxu Než začnete

Co je v balení English Před instalací softwaru rekordbox

• USB kabel DDJ-400 DJ Controller Français Pokud používáte rekordbox poprvé nebo používáte rekordbox Ver. 4.x
• Záruční list (pro některé regiony) Contrôleur pour DJ nebo nižší, rekordbox nainstalujte následně uvedeným způsobem.
• Návod k obsluze (nebo průvodce rychlým startem) DJ Controller Deutsch Pokud již máte nainstalován rekordbox Ver.5.x, aktualizujte jej na
• Licenční klíč pro software "rekordbox dj" DJ Controller nejnovější verzi pomocí správce aktualizací Update Manager, který se
DJ Controller zobrazí při spuštění rekordboxu.
Controlador DJ • Uživatel je zodpovědný za přípravu PC / Mac, síťových zařízení a dalších
Controlador para DJ prvků operačního prostředí, potřebných pro připojení k Internetu.

DJ Контроллер Instalace rekordboxu

Italiano V závislosti na operačním systému (OS) vašeho PC/Mac se postupy liší.

pioneerdj.com/support/ Nederlands Español Instalace (Mac)
rekordbox.com/
For FAQs and other support information for this product, visit the above site. Português Nepřipojujte tento přístroj k Mac, dokud nedojde k dokončení instalace.
Concernant les questions les plus fréquemment posées et les autres informations de support à propos de ce • Pokud je program v Mac otevřen, zavřete jej.
produit, veuillez vous rendre sur le site ci-dessus. Русский
Besuchen Sie für FAQs und andere Support-Informationen die oben aufgeführte Website. 1 Rozbalte stažený soubor softwaru rekordbox.
Per FAQ e altre informazioni di supporto per questo prodotto, visitare il sito sopra indicato. 2 Poklepáním rozbalte soubor softwaru a potom spusťte
Voor FAQ's en andere supportinformatie voor dit product, bezoek de bovengenoemde website. instalační program.
Para consultar las preguntas frecuentes y otra información de soporte de este producto, visite el sitio de arriba. 3 Pečlivě si přečtěte podmínky licenční smlouvy softwaru,
Relativamente às FAQ e outras informações de apoio relacionadas com este produto, visite o site em cima. a poté klepněte na tlačítko [Agree] [Souhlasím].

Ответы на часто задаваемые вопросы и другую информацию о поддержке данного устройства см. на • Pokud nesouhlasíte s obsahem licenční smlouvy, klepnutím na tlačítko
приведенном выше веб-сайте. [Disagree] [Nesouhlasím] instalaci zrušte.

Operating Instructions (Quick Start Guide) 4 Jakmile se zobrazí obrazovka pro dokončení instalace,
Mode d’emploi (Guide de démarrage rapide) klikněte na [Close] [Zavřít].
Bedienungsanleitung (Kurzanleitung)
Istruzioni per l’uso (Guida di avvio veloce) Cz 3
Handleiding (Snelstartgids)
Manual de instrucciones (Guía de inicio rápido)
Manual de instruções (Guia de início rápido)
Инструкции по эксплуатации

(Краткое руководство пользователя)

Přiložený záruční list je pro evropský region.
- Pro severoamerický region jsou odpovídající informace uvedeny
na poslední straně anglické a francouzské verze návodu k obsluze.
- Pro japonský region jsou odpovídající informace uvedeny
na poslední straně návodu k obsluze.
BaSys CS
Poznámka

Prosím, licenční klíč si řádně uschovejte, protože nemůže být vydán znovu.

Prohlížení úvodu “rekordbox Introduction”

Úvod “rekordbox Introduction” vysvětluje nastavení rekordboxu.

1 Spusťte webový prohlížeč v PC/Mac a přejděte na adresu
"rekordbox.com".

2 Klikněte na [Manual] pod [Support].

3 Klikněte na požadovaný jazyk v “rekordbox Introduction.”

O softwaru rekordbox

• rekordbox je komplexní software, kterým lze ovládat audio stopy a provádět
DJ vystoupení.
• "rekordbox dj" je výkonnostní DJ funkce rekordboxu. Tuto funkci můžete
použít po zadání licenčního klíče, který je uveden na dodané licenční kartě pro
"rekordbox dj."

Minimální požadavky na provozní prostředí

Podporované operační systémy CPU a požadovaná paměť
Mac: macOS High Sierra 10.13 / Sierra Procesor Intel® Core™ i7, i5, i3
10.12 / OS X 10.11 (nejnovější verze) 4 GB RAM nebo více
Windows: Windows® 10 / Procesor Intel® Core™ i7, i5, i3
Windows® 8.1 / Windows® 7
(nejnovější service pack) 4 GB RAM nebo více
32 bit / 64 bit

Ostatní PC/Mac je nutné propojit s tímto zařízením přes port USB
USB port 2.0

Rozlišení displeje Rozlišení 1 280 x 768 nebo vyšší

Připojení k internetu Připojení k internetu je nutné pro registraci uživatelského
účtu rekordbox a nutného stahování softwaru.

• Provoz není zaručen na všech PC/Mac, a to ani v případě, že jsou splněny
všechny požadované provozní podmínky pro operační prostředí zde uvedené.
• V závislosti na nastavení úspory energie v PC/Mac, atd., CPU a pevného
disku nemusí být dostatečně zajištěny možnosti zpracování. Platí zejména pro
notebooky: zkontrolujte, zda je PC/Mac užíván za řádných podmínek tak, aby
při použití rekordboxu poskytoval konstantní vysoký výkon (například
připojením k síťovému napětí).
• Používání internetu vyžaduje samostatnou smlouvu s poskytovatelem
internetové služby a úhrady poplatků.
• U podpory operačních systémů se předpokládá, že používáte nejnovější
verze operačních systémů.
• Další informace o nejnovějších systémových požadavcích, kompatibilitě a
podporovaných operačních systémech pro rekordbox, viz [System
Requirements] [Systémové požadavky] pod [Support] [Podpora]
na webových stránkách rekordbox:
http://rekordbox.com

BaSys CS Instalace (Windows)

Nepřipojujte tento přístroj k počítači, dokud nedojde k dokončení
instalace.
• Před zahájením instalace se přihlaste do počítače jako správce.
• Pokud je nějaký program v PC otevřen, zavřete jej.

1 Rozbalte stažený soubor softwaru rekordbox.
2 Poklepáním rozbalte soubor softwaru a potom spusťte
instalační program.
3 Přečtěte si podmínky licenční smlouvy a pokud souhlasíte,
zvolte [Agree] [Souhlasím] a klepněte na [Next] [Další].

• Pokud nesouhlasíte s obsahem licenční smlouvy, klepnutím na tlačítko
[Cancel] instalaci zrušte.
Po zadání cíle se spustí instalace.
• Když je instalace dokončena, zobrazí se zpráva o její dokončení.

4 Klepnutím na tlačítko [Finish] [Dokončit] instalaci
dokončete.

Tím je instalace dokončena.

4

Názvy částí a funkce Názvy částí a funkce

BaSys CSHorní panel

1 Sekce Browser

Vybere tracky, a pak je načtěte do decku.

2 Sekce Deck

Ovládá dva decky. K dispozici jsou knoby a tlačítka na levé straně pro ovládání decku 1, a na pravé straně pro ovládání decku 2.

3 Sekce Mixer

Ovládá nastavení úrovně jednotlivých kanálů, slouží pro mixování tracků, atd.

4 Sekce Efekty

Ovládá efekty jednotky (FX1).

Cz 5

Sekce Browser Sekce Deck

BaSys CS1 Tlačítko LOAD 1 Tlačítko BEAT SYNC

Stisknutí: Stisknutí:
Vybrané tracky jsou načteny do příslušných decků. Synchronizuje s tempy (pitche) a beat gridy deck nastavený jako master
Stisknutí dvakrát: pro automatickou synchronizaci.
Načte tracky, které jsou načteny v neprovozovaném decku, do decku,
který je provozován. Pokud k tomu dojde při přehrávání tracku, track se [SHIFT] + stisknutí:
přehraje ze stejné pozice. (Instant Doubles) Přepíná variabilní rozsah stisknutého slideru [TEMPO] při
[SHIFT] + stisknutí:: každém stisknutí tlačítka [SHIFT].
Při stisknutí tlačítka [LOAD] na levé straně přesune kurzor na [±6%] [±10%]  [±16%] [WIDE]
[Related Tracks] [Související trasy] ve stromovém zobrazení.
Při stisknutí tlačítka [LOAD] na pravé straně zmenší zobrazení Stisknutí a podržení na sekundu nebo déle:
decku rekordbox dj a rozšíří sekci Browse. Po opětovném stisknutí Nastaví deck, jehož tlačítko bylo stisknuto jako master deck pro
tlačítka se vrátí do původního stavu. synchronizaci.

2 Otočný volič 2 Tlačítko CUE/LOOP CALL 

Otočení: Stisknutí:
Přesune kurzor výběru tracku v softwaru rekordbox dj. Vybere a vyvolá cue bod nebo loop bod uložený v tracku.
[SHIFT] + otočení:
Zvětšuje nebo zmenšuje rozšířené zobrazení průběhu křivek waveform Stisknutí během přehrávání smyčky:
softwaru rekordbox dj. Otočte vpravo pro zvětšení nebo doleva pro Zdvojnásobí délku přehrávání smyčky.
zmenšení. • Délka přehrávání smyčky se nezmění při pozastavení při
Stisknutí: Loop In point.
Po každém stisknutí se přesune kurzor mezi stromovým zobrazením a
seznamem tracků. [SHIFT] + stisknutí:
Otevře složku, když je na ní kurzor. Uloží cue bod během zastavení, vyvolané cue bodem. Uloží smyčku
• Když se zobrazí paleta playlistu, kurzor se pohybuje mezi playlisty, během přehrávání smyčky.
navíc jako stromové zobrazení a seznam skladeb.
• V rekordboxu dj jsou v sekci Browse k dispozici stromové zobrazení, 3 Tlačítko CUE/LOOP CALL 
seznam stop a paleta playlistu. Pro informace o jednotlivých funkce, viz
návod rekordbox. Stisknutí:
[SHIFT] + stisknutí: Vybere a vyvolá cue bod nebo loop bod uložený v tracku.
Přesune kurzor mezi stromovým zobrazením a seznamem tracků
pokaždé, když stisknete otočný volič při stisknutém tlačítku [SHIFT]. Stisknutí během přehrávání smyčky:
Zavře složku, když je na ní kurzor. Délku přehrávání smyčky zkrátí na polovinu.
• Délka přehrávání smyčky se nezmění při pozastavení při
6
Loop In point.

[SHIFT] + stisknutí:
Vymaže vyvolaný cue bod nebo loop bod.

4 Tlačítko RELOOP/EXIT

Stisknutí:
Přehrávání se vrátí k dříve nastavenému Loop In point a přehrávání
smyčky pokračuje.

Stisknutí během přehrávání smyčky:

Zruší přehrávání smyčky. c Slider TEMPO Názvy částí a funkce

BaSys CS[SHIFT] + stisknutí: Upraví rychlost přehrávání tracku.
Přepíná aktivní / neaktivní stav smyčky uložené v tracku.
(Active loop) d Performance pady
• Během přehrávání je aktivována smyčka nejblíže přehrávané
pozici uložené v tracku. Pomocí performance padů je možné provádět různé činnosti.
• Při vyvolání smyčky uložené v tracku se stav vyvolané smyčky  Použití performance padů (str.14)
změní na aktivní nebo neaktivní.
e Tlačítko PLAY/PAUSE f
5 Tlačítko OUT
Přehrávání / pozastavení stop.
Stisknutí:
Nastaví Loop Out point, a spustí se přehrávání smyčky. f Tlačítko CUE

Stisknutí během přehrávání smyčky: Stisknutí:
Upraví Loop Out point pomocí kola Jog. Nastavuje, přehrává a vyvolává cue body.
• Když je stisknuto během pauzy, cue bod je nastaven.
6 Tlačítko IN/4BEAT • Když je stisknuto během přehrávání, track se vrací na cue bod a
pozastaví se. (Back Cue)
Stisknutí: • Při stisknutí a podržení po tracku se vrací do cue bodu, a
Nastaví Loop In point. přehrávání pokračuje tak dlouho, dokud je tlačítko stisknuto.
(Cue Sampler)
Stisknutí během přehrávání smyčky: [SHIFT] + stisknutí:
Upraví Loop In point pomocí kola Jog. Vrátí pozici přehrávání na začátek tracku.

Stisknutí a podržení na sekundu nebo déle: g Tlačítko SHIFT
Zapne auto 4-beats loop.
Když je stisknuto jiné tlačítko při současném stisknutí tlačítka [SHIFT],
7 Kolo Jog je vyvolána jiná funkce.

Otáčení horní částí, pokud je režim VINYL zapnutý: Cz 7
Umožňuje scratching.

Otáčení vnější částí nebo horní částí, pokud je režim VINYL vypnutý:
Umožňuje pitch bend (nastavení rychlosti přehrávání).
• Režim VINYL lze zapnout a vypnout pomocí klávesových zkratek z

rekordbox dj.

[SHIFT] + stisknutí:
Vysokou rychlostí přesouvá pozici přehrávání ve směru otáčení Jogem.

8 Tlačítko režimu HOT CUE

Stisknutí:
Nastaví pady do režimu hot cue mode.
 Použití hot cue (str.14)

[SHIFT] + stisknutí:
Nastaví pady do režimu keyboard mode.
 Použití režimu keyboard (str.16)

9 Tlačítko režimu BEAT LOOP

Stisknutí:
Nastaví pady do režimu beat loop mode.
 Použití beat loop (str.15)

[SHIFT] + stisknutí:
Nastaví pady do režimu padu FX mode 1.
 Použití pad FX (str.16)

a Tlačítko režimu BEAT JUMP

Stisknutí:
Nastaví pady do režimu beat jump mode.
 Použití beat jump (str.15)

[SHIFT] + stisknutí:
Nastaví pady do režimu padu FX mode 2.
 Použití pad FX (str.16)

b Tlačítko režimu SAMPLER

Stisknutí:
Nastaví pady do režimu sampler.
 Použití funkce sampler (str. 15)

[SHIFT] + stisknutí:
Nastaví pady do režimu key shift mode.
 Použití funkce key shift (str. 17)

Sekce Mixer 9 Tlačítko Headphone [CUE] (CH)

Stisknutí:
Zapne výstup zvuku kanálu ze sluchátek, pro které je stisknuto tlačítko
Headphone [CUE].
[SHIFT] + stisknutí:
Klepnutím na tlačítko se nastaví tempo příslušného decku.
(Funkce Tapping)

a Kanálový fader

Upravuje výstupní úroveň audio signálu jednotlivých kanálů.

b Crossfader

Výstup audio signálů v kanále, přiřazeném buď na levý nebo pravý
crossfader.

BaSys CS1 Knob TRIM

Upravuje výstupní zisk jednotlivých kanálů.

2 Knob MASTER LEVEL

Upravuje úroveň hlasitosti master výstupu.

3 Tlačítko Headphone CUE (MASTER)

Stisknutí:
Zapne výstup master zvuku ze sluchátek.
[SHIFT] + stisknutí:
Zapne nebo vypne zobrazení jednotlivých panelů rekordboxu dj.
Všechny panely jsou vypnutéZobrazí se pouze [FX] panel.Zobrazí se pouze [SAMPLER] panel.Zobrazí se pouze [MIXER] panelZobrazí se pouze [REC] panel.

4 Knoby EQ (HI, MID, LOW)

Posiluje nebo ořezává frekvence pro různé kanály.

5 Indikátor CHANNEL LEVEL

Zobrazuje úroveň hlasitosti jednotlivých kanálů předtím, než signál
projde fadery kanálů.

6 Knob HEADPHONES MIXING

Upravuje hlasitost monitoru kanálu, pro který je stisknuto tlačítko
Headphone [CUE] a zvuk [MASTER] kanálu.

7 Knob FILTER

Zapne efektový filtr pro jednotlivé kanály.
Když je ovladač nastaven do střední polohy, na výstupu je originální
zvuk.
Otočení vpravo: Mezní kmitočet low-pass filtru se postupně snižuje.
Otočení vlevo: Mezní kmitočet high-pass filtru se postupně zvyšuje.

8 Knob HEADPHONES LEVEL

Upravuje výstupní úroveň z výstupního konektoru [PHONES].

8

Sekce Efekty Názvy částí a funkce

1 Tlačítko BEAT  BaSys CS

Stisknutí:
Při každém stisknutí tlačítka snižuje frakci beatu pro synchronizaci
zvuku FX efektu.
[SHIFT] + stisknutí:
Nastaví režim tempa beat FX na automatický režim BPM auto mode.
Jako základ pro tempo efektu se používá hodnota BPM tracku.

2 Tlačítko BEAT 

Stisknutí:
Při každém stisknutí tlačítka zvyšuje frakci beatu pro synchronizaci
zvuku FX efektu.
[SHIFT] + stisknutí:
Nastaví režim tempa beat FX na režim klepnutí BPM tap mode.
Hodnota BPM, která je použita jako základ pro beat FX, se vypočítá
podle intervalu, ve kterém je klepnuto na tlačítko.

3 Tlačítko BEAT FX SELECT

Stisknutí:
Při každém stisknutí tohoto tlačítka se změní v nabídce sestupně typ
BEAT FX.
[SHIFT] + stisknutí:
Při každém stisknutí tohoto tlačítka při stisknutí tlačítka [SHIFT] se
změní v nabídce vzestupně typ BEAT FX.

4 Switch BEAT FX CH SELECT

Přepne kanál pro přidání funkce BEAT FX.

5 Knob BEAT FX LEVEL/DEPTH

Nastavuje parametr level a depth (úroveň a hloubku) pro BEAT FX.

6 Tlačítko BEAT FX ON/OFF

Stisknutí:
Zapne a vypne BEAT FX.
[SHIFT] + stisknutí:
Zapne Release FX.

Cz 9

Zadní panel

1 Slot Kensington security 4 Vstupní terminál MIC (1/4” TS jack)

Připojení zámku pro prevenci proti krádeži. Zde se připojuje mikrofon.
• Podporován je pouze nevyvážený vstup (Ø 6.3 mm).
2 USB terminál
5 Knob MIC LEVEL
Připojení k PC/Mac.
• Propojte tento přístroj a PC/Mac přímo, pomocí přiloženého USB Nastavuje hlasitost z mikrofonního vstupu MIC.
kabelu. • Pokud mikrofon nepoužíváte, nastavte hlasitost na minimální úroveň.
• USB rozbočovač nelze použít.
• Pokud používáte PC/Mac pouze s USB portem Type-C, je nutné
použít redukční kabel USB Type-C samice na USB-A samec.

3 Výstupní konektory MASTER (typ RCA pin-jack)

Připojte k aktivním reproduktorům, zesilovačům, atd.
• Kompatibilní s nesymetrickými výstupy typu RCA pin-jack.

Přední panel
BaSys CS
1 Výstupní konektor PHONES (3.5 mm stereo mini jack)

10

Připojení Připojení

Před připojením k zařízení nebo změnou připojení odpojte USB kabel. Používejte pouze USB kabel dodávaný s tímto přístrojem.
Viz také návod k obsluze pro komponenty, které mají být připojeny.
Napájení je zajištěno pomocí napájené USB sběrnice. Přístroj můžete použít pouze při připojení k PC/Mac.
Propojovací kabel používejte správně, po kontrole správných připojovacích terminálů na tomto přístroji.
• Propojte přístroj a PC/Mac napřímo, pomocí přiloženého USB kabelu.
• Rozbočovač USB nelze použít.
• Váš PC/Mac, propojený s tímto přístrojem, připojte ke zdroji napájení (ze sítě).
• Tento přístroj nemusí být možné používat při napájení z USB sběrnice v následující situaci:

- Kapacita napájecího USB terminálu v PC/Mac je příliš nízká.
- PC/Mac je propojen s dalšími zařízeními.
- Impedance sluchátek je nižší než 32 Ω.
- Výstupní terminál [PHONES] je připojen monofonním konektorem.

BaSys CSPřipojení na vstupní / výstupní konektory Připojení PC/Mac k tomuto přístroji

Zadní panel 1 Připojte PC/Mac k tomuto přístroji pomocí USB kabelu.

Pro dosažení optimální výkonnosti proveďte přímé připojení přes dodaný
USB kabel. Rozbočovač USB nelze použít.

USB kabel PC/Mac
(součástí dodávky)

Reproduktory s vestavěným Mikrofon*3, *4
zesilovačem, atd. *1, *2

*1 Audio kabel (RCA) není součástí tohoto přístroje. 2 Zapněte PC/Mac.
*2 Nastavte hlasitost zařízení (reproduktory s vestavěným zesilovačem, 3 Zapněte zařízení (reproduktory s vestavěným
atd.), připojené na výstupní konektory [MASTER] na vhodnou zesilovačem, atd.), připojené k výstupnímu terminálu.
úroveň. Pokud je hlasitost nastavena příliš vysoko, výstup zvuku může
být velmi hlasitý.
*3 Podporován je pouze nevyvážený vstup.
*4 Pokud nepoužíváte mikrofon, nastavte ovladač [MIC LEVEL] na
minimální úroveň.

Přední panel

Sluchátka
Připojte sluchátka s impedancí 32 Ω nebo větší. Impedance sluchátek s
impedancí menší než 32 Ω není podporována.

Cz 11

Základní ovládání

Spuštění systému Přidání audio stop do [Collection] [Kolekce]

Spuštění softwaru rekordbox Obrazovka [Collection] [Kolekce] obsahuje seznam audio stop spravovaných
softwarem rekordbox. Zaregistrujte audio stopy v PC/Mac do softwaru
Pro možnost používat software rekordbox je nutné zaregistrovat účet. Pak je rekordbox a analyzujte je, aby je následně bylo možné použít je v softwaru
nutné rekordbox dj aktivovat pomocí dodaného licenčního klíče. Podrobné rekordbox.
informace o postupu naleznete na webových stránkách rekordbox.com v části
[Manual] pod [Support], pak se také podívejte na úvod k rekordboxu 1 Klepněte na [Collection] ve stromové struktuře
“rekordbox Introduction.” zobrazení.

Pro Mac Seznam audio stop registrovaných v [Collection] je zobrazen.

Ve Finder otevřete složku [Aplikace], a potom poklepejte na ikonu 2 Otevřete Finder nebo Průzkumník Windows, a pak
[rekordbox]. přetáhněte audio stopy (soubory nebo složky se zvukovými
soubory stop) do audio seznamu stop.
Pro Windows 10
Audio soubory stop jsou přidány do [Collection] [Kolekce] a poté jsou
V menu [Start] klepněte na ikonu [rekordbox] pod [Pioneer]. analyzovány dle informací o křivkách signálu (waveform) pro spuštění
souborů audio stop.
Pro Windows 8.1 Počkejte, dokud se analýza všech souborů audio stop nedokončí.

V [Přehled aplikací] klepněte na ikonu [rekordbox]. Načtení audio stopy na deck

Pro Windows 7 Tato část vysvětluje, jak načíst audio stopu na Deck 1 (levý). Tento popis je
uveden jako příklad.
V menu Windows [Start] klepněte na ikonu [rekordbox] pod [Všechny
programy] > [Pioneer] > [rekordbox X.X.X]. Otáčením otočného voliče vyberte audio stopu z [Collection]
[Kolekce] a poté stiskněte tlačítko [LOAD] na Deck 1 (levý).
Kontrola nastavení zvuku
Zvolená stopa je načtena.
BaSys CSZkontrolujte, zda jsou nastavení [Audio] v [Preferences] na rekordboxu
nastaveny jako následující: Přehrávání stop

Pro Mac Tato část vysvětluje, jak použít zvukový výstup z Deck 1 (levý) jako příklad.

[Audio]: [DDJ-400] 1 Nastavte pozice knobů, atd., jak je uvedeno níže.
[Output channels]:
Názvy knobů, atd. Pozice
[Master Output]: [DDJ-400 : MASTER + název audio zařízení TRIM knob Otočení zcela na minimum
na Mac] EQ (HI/MID/LOW) knoby Středová pozice
[Headphones Output]: [DDJ-400 : PHONES] FILTER knob Středová pozice
• Pokud je položka [PC MASTER OUT] vypnutá, [Master Output] v [Audio] Fader kanálu Dolní pozice
nastavení je [DDJ-400 : MASTER]. MASTER LEVEL knob Otočení zcela na minimum
Crossfader Středová pozice
Pro Windows

[Audio]: [DDJ-400 WASAPI]
[Output channels]:

[Master Output]: [DDJ-400 WASAPI : MASTER + název
audio zařízení na PC]
[Headphones Output]: [DDJ-400 WASAPI : PHONES]
• Pokud je položka [PC MASTER OUT] vypnutá, [Master Output] v [Audio]
nastavení je [DDJ-400 WASAPI : MASTER].
• PC MASTER OUT je funkce pro výstup master zvuku rekordbox dj z
reproduktoru PC/Mac. Ve výchozím nastavení je položka PC MASTER OUT
zapnuta.
• Chcete-li zrušit výstup zvuku rekordbox dj z reproduktoru PC/Mac,
klepněte v pravé horní části rekordboxu dj na ikonu , aby zhasla.

12

2 Stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE f] pro přehrání Monitorování zvuku se sluchátky
stopy.
3 Otočte knobem [TRIM]. Tato část vysvětluje, jak lze získat zvuk z Deck 1 (levý). Tento popis je
uveden jako příklad.
Nastavte knob [TRIM] tak, aby indikátor [CHANNEL LEVEL] svítil v
nejvyšší úrovni oranžově. 1 Nastavte pozice knobů, atd., jak je uvedeno níže.

4 Posuňte fader kanálu na maximální úroveň. Názvy knobů, atd. Pozice Základní ovládání
HEADPHONES MIXING knob Středová pozice
HEADPHONES LEVEL knob Otočení zcela na minimum

2 Stiskněte tlačítko Headphone [CUE] kanálu 1.
3 Otočte knobem [HEADPHONES LEVEL].

Upravte výstupní úroveň zvuku z konektoru [PHONES] na vhodnou
úroveň.
BaSys CS
Ukončení systému

1 Zavřete software rekordbox.
2 Odpojte USB kabel od PC/Mac.

5 Otáčením knobu [MASTER LEVEL] upravte nastavení
hlasitosti reproduktorů.

Upravte výstupní úrovně zvuku z výstupních konektorů [MASTER] na
vhodnou úroveň.

• Chcete-li upravit hlasitost reproduktorů PC/Mac, použijte ovládání pro
reproduktory PC/Mac, namísto použití knobu [MASTER LEVEL].
• Pokud není zvuk z výstupních konektorů [MASTER] k dispozici, nebo
tento přístroj není vaším zařízením PC/Mac rozpoznán, navštivte webové
stránky Pioneer DJ

pioneerdj.com/support/
V části podpory "support" vyhledejte [FAQ].

13

Pokročilé ovládání

Použití 4 beat looping BaSys CS Změna startovní pozice (Loop In point) přehrávání
smyčky
Během přehrávání stiskněte tlačítko [IN/4BEAT].
Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko [IN/4BEAT] a
4 beat loop se spustí automaticky z pozice, ve které bylo tlačítko pak otočte Jogem pro přesun Loop In point.
stisknuto a začne přehrávání smyčky.
• Když je zapnutá funkce kvantizace, výkonnost může být pomalá, aby se Změna koncové pozice (Loop Out point)
udržel čas s beatem. přehrávání smyčky

Zrušení přehrávání smyčky Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko [OUT] a pak
otočte Jogem pro přesun Loop Out point.
Stiskněte tlačítko [RELOOP/EXIT].
Použití performance padů
Přehrávání smyčky se nevrátí do bodu Loop In point při Loop Out point a
pokračuje normální přehrávání. Použití hot cue

Použití manual looping Přehrávání lze okamžitě spustit od pozice, ve které je nastaven bod hot cue.
Kromě bodů hot cue, lze nastavit i loop (smyčky) a okamžitě je vyvolat.
Přehrávání zadaného úseku se může opakovat. • Do rekordboxu dj lze nastavit a uložit až šestnáct hot cue bodů. Na tomto
• Když je funkce kvantizace zapnutá, výkonnost může být pomalá, aby se přístroji lze nastavit a uložit až 8 hot cue bodů.
udržel čas s beatem.
Nastavení a vyvolání hot cue
1 Během přehrávání stiskněte tlačítko [IN/4BEAT] v 1 Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE].
pozici (Loop In point) pro spuštění přehrávání
smyčky. Přepne do režimu hot cue.

Loop In point je nastaven. 2 V režimu přehrávání nebo pauzy stiskněte performance
pad pro nastavení bodu hot cue.
2 Stisknutím tlačítka [OUT] pozici (Loop Out point)
přehrávání smyčky ukončíte. Hot cue body jsou přiřazeny na odpovídající performance pady, jak je
uvedeno níže.
Rozdělení smyčky
Hot cue A Hot cue B Hot cue C Hot cue D
Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko [CUE/LOOP
CALL] Hot cue E Hot cue F Hot cue G Hot cue H

Délka přehrávání smyčky se při každém stisknutí tlačítka zkrátí na polovinu. 3 Stiskněte performance pad, u kterého byl nastaven hot
• Délka smyčky se také může zkrátit na polovinu během přehrávání 4 beat cue bod.
loop.
Přehrávání začne od hot cue bodu.
Prodloužení smyčky • Nastavené hot cue body lze vymazat stisknutím performance padu při
stisknutí tlačítka [SHIFT].
Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko [CUE/LOOP
CALL]. Nastavení a vyvolání 4 beat loop
1 Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE].
Délka přehrávání smyčky se při každém stisknutí tlačítka zdvojnásobí.
• Délka smyčky se také může zdvojnásobit během přehrávání 4 beat loop. Přepne do režimu hot cue.

Zrušení přehrávání smyčky 2 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko
[IN/4BEAT] po dobu alespoň jedné sekundy.
Stiskněte tlačítko [RELOOP/EXIT].
4 beat loop je nastavena na pozici, ve které je tlačítko stisknuto a začne
Přehrávání smyčky se nevrátí do bodu Loop In point při Loop Out point a přehrávání smyčky.
pokračuje normální přehrávání.

14

3 Během přehrávání smyčky stiskněte performance pad pro 2 Stiskněte pad 7 nebo pad 8 při stisknutí tlačítka
nastavení smyčky.
4 Stiskněte performance pad, na němž je smyčka nastavena. [SHIFT] pro změnu počtu beatů přiřazených na

Přehrávání smyčky začne od Loop In point. performance pad.
• Smyčku lze vymazat stisknutím performance padu při stisknutém tlačítku
[SHIFT]. Když je stisknutý pad 7 při stisknutí tlačítka [SHIFT], počet beatů se
sníží.
Nastavení a vyvolání manuální smyčky Když je stisknutý pad 8 při stisknutí tlačítka [SHIFT], počet beatů se
zvýší.

1 Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE]. Počet beatů Počet beatů Pokročilé ovládání
se sníží se zvýší
Přepne do režimu hot cue.

2 Během přehrávání stiskněte tlačítko [IN/4BEAT] a pak
stiskněte tlačítko [OUT].

Spustí se přehrávání smyčky.

3 Stisknutím performance padu během přehrávání
smyčky nastavte smyčku.
4 Stiskněte performance pad, na němž je smyčka nastavena.

Přehrávání smyčky začne od nastaveného bodu Loop In point.
• Nastavenou smyčku lze vymazat stisknutím performance padu při stisknutí
tlačítka [SHIFT].
BaSys CS 3 Stiskněte pad 1, pad 3, pad 5, nebo pad 7.

Pozice přehrávání posune doleva o počet beatů, přiřazených ke
stisknutému padu.

4 Stiskněte pad 2, pad 4, pad 6, nebo pad 8.

Pozice přehrávání posune doprava o počet beatů, přiřazených ke
stisknutému padu.

Použití beat loop Použití funkce sampler

Beat loop přiřazený na performance pad se nastaví po stisknutí padu. Tento postup lze použít k přehrávání tracků načtených ve slotu sampleru
Přehrávání smyčky pokračuje, i když prst z padu uvolníte. pomocí performance padů.

1 Stiskněte tlačítko režimu [BEAT LOOP]. Příprava pro použití sampleru

Přepne do režimu beat loop mode. Při stisknutí tlačítka [SHIFT] stiskněte tlačítko Headphone
Nastavený počet beatů z beat loop je přiřazen na jednotlivé [CUE] (MASTER) v sekci Mixer pro zobrazení [SAMPLER]
performance pady, jak je uvedeno níže. panelu na rekordbox dj.

Beat Beat Beat Beat Načtení tracku ve slotu sampleru
loop loop loop loop
1/4 loop 1/2 loop 1 loop 2 loop 1 Stiskněte tlačítko režimu [SAMPLER].

Beat Beat Beat Beat Přepne do režimu sampler mode.
loop loop loop loop
4 loop 8 loop 16 loop 32 loop 2 Klepněte na jedno z tlačítek vedle [BANK] na
obrazovce softwaru rekordbox dj pro přepnutí banky
2 Stiskněte performance pad. sampleru.

Přehrávání smyčky začíná počtem beatů přiřazených na pad, který byl Na rekordbox dj má sampler 4 banky, a každá banka má 16 slotů.
stisknutý.
3 Stisknutím otočného voliče přesuňte kurzor na
3 Stiskněte znovu stejný performance pad. seznam stop.
4 Otočte otočným voličem.
Přehrávání smyčky se zruší.
Vyberte stopu, kterou chcete načíst do slotu sampleru.
Použití beat jump
5 Stiskněte performance pad při stisknutí tlačítka
Pozici přehrávání lze okamžitě přesunout bez přerušení rytmu přehrávané [SHIFT].
stopy.
• Načítání přepsáním již načteného slotu sampleru nemusí být možné,
1 Stiskněte tlačítko režimu [BEAT JUMP]. v závislosti na [Preferences] v rekordboxu.

Přepne do režimu beat jump. Přehrávání sampleru pomocí performance padů
Počet beatů pro jump je přiřazen na jednotlivé performance pady, jak je
zobrazeno níže. (výchozí stav). Zvolená stopa je načtena na slot samplu. 1 Stiskněte tlačítko režimu [SAMPLER].

1 beat 1 beat 2 beat 2 beat Přepne do režimu sampler mode.
(levý (pravý (levý (pravý
směr) směr) směr) směr) 2 Klepněte na jedno z tlačítek vedle [BANK] na
obrazovce softwaru rekordbox dj pro přepnutí banky
4 beat 4 beat 8 beat 8 beat sampleru.
(levý (levý
směr) (pravý směr) (pravý
směr) směr)

15

3 Otočte [GAIN] na sampler decku obrazovky rekordbox 4 Stiskněte performance pad.
dj.
Hot cue se přehrává s pitchem zvuku, přiřazeném na pad, který byl
4 Stiskněte performance pad. stisknutý.
• Chcete-li vymazat hot cue vybraný pro režim keyboard mode, stiskněte
Přehrává se zvuk pro slot přiřazený k padu, který byl stisknutý. pad 1 až 6 a současně stiskněte tlačítko [SHIFT].
• Sloty sampleru jsou přiřazeny na příslušné performance pady, jak je
uvedeno níže. (Sloty v závorkách platí, když je režim padu decku 2 Použití pad FX
nastaven jako režim sampler mode.)
Pouze jednoduchým stisknutím a uvolněním performance padu dosáhnete
Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4 celé řady efektů.
(slot 9) (slot 10) (slot 11) (slot 12)
1 Přepněte na pad FX mode 1 nebo pad FX mode 2.
Slot 5 Slot 6 Slot 7 Slot 8
(slot 13) (slot 14) (slot 15) (slot 16) • Režim pad FX mode 1: Stiskněte tlačítko režimu [BEAT LOOP] a současně
stiskněte tlačítko [SHIFT].
• Režim pad FX mode 2: Stiskněte tlačítko režimu [BEAT JUMP] a současně
stiskněte tlačítko [SHIFT].
V každém režimu jsou efekty přiřazeny na performance pady, jak je uvedeno
níže.

Pokud není stisknuto tlačítko [SHIFT] (pad FX mode 1)
BaSys CS5 Během přehrávání sampleru stiskněte performance
pad. Efekt Efekt Efekt Efekt
A B C D
Přehrávání pokračuje návratem na začátek.

6 Během přehrávání sampleru stiskněte performance pad
při stisknutí tlačítka [SHIFT].

Zvuk slotu, který se právě přehrává, se zastaví.

Použití režimu keyboard mode Efekt Efekt Efekt Efekt
E F G H
V režimu keyboard mode mohou být přidány k hot cue stupnice
pomocí performance padů, podobným způsobem jako u keyboardu. Pokud je stisknuto tlačítko [SHIFT] (pad FX mode 1)

1 Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE] při stisknutí tlačítka Efekt Efekt Efekt Efekt
[SHIFT]. I J K L

Přepne do režimu keyboard mode. Efekt Efekt Efekt Efekt
M N O P
2 Stiskněte performance pad.
Pokud není stisknuto tlačítko [SHIFT] (pad FX mode 2)
Vyberte hot cue, jenž chcete v režimu keyboard mode použít.
• Není-li nastaven žádný hot cue, jako hot cue se nastaví aktuální pozice Efekt Efekt Efekt Efekt
přehrávání a použije se v režimu keyboard mode. Q R S T
• Chcete-li znovu vybrat hot cue pro použití v režimu keyboard mode,
stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE] a současně stiskněte tlačítko
[SHIFT].
Když je hot cue pro použití v režimu keyboard mode vybrán, nastavení
úrovně zvuku jsou přiřazena na příslušné performance pady, jak je
uvedeno níže. (výchozí stav)

+4 +5 +6 +7
půltón půltón půltón půltón

Efekt Efekt Efekt Efekt
U V W X

±0 +1 +2 +3
půltón půltón půltón půltón

Půltón (Semitone) je jednotka určující pitch zvuku. +1 půltón označuje Pokud je stisknuto tlačítko [SHIFT] (pad FX mode 2)
zvuk o polovinu vyšší, než originál.
Efekt Efekt Efekt Efekt
4 Stiskněte pad 7 nebo pad 8 při stisknutí tlačítka [SHIFT] Y Z AA AB
pro změnu pitche zvuku, přiřazeného na performance pad.
Efekt Efekt Efekt Efekt
Když je stisknutý pad 7 při stisknutí tlačítka [SHIFT], pitch zvuku stoupá. AC AD AE AF
Když je stisknutý pad 8 při stisknutí tlačítka [SHIFT], pitch zvuku klesá.

Výmaz Výmaz Výmaz Výmaz 2 Stiskněte a podržte performance pad, nebo stiskněte
Hot cue. Hot cue. Hot cue. Hot cue. a podržte performance pad při stisknutí tlačítka [SHIFT].

Výmaz Výmaz Půltón Půltón Efekt se zapne a působí v souladu s efektem a počtem nastavených beatů
Hot cue. Hot cue. nahoru dolů přiřazených k padu, který byl stisknut.

3 Uvolněte performance pad.

Efekt se vypne.

16

Použití release FX pomocí pad FX Nastavení a vyvolání cue bodu Pokročilé ovládání

Release FX musí být přiřazen na performance pad předem. Nastavení cue bodu

1 Stiskněte a podržte performance pad, na který byl Můžete nastavit cue nebo loop bod na track, načtený na deck.
přiřazen jiný efekt, než release FX, nebo stiskněte a podržte
performance pad při stisknutí tlačítka [SHIFT]. 1 Přesuňte pozici přehrávání, ve které chcete nastavit cue
bod.
Efekt se zapne podle nastavení efektů a beatů, přiřazených k padu, který byl 2 Během pozastavení stiskněte tlačítko [CUE].
stisknutý. 3 Stiskněte tlačítko [CUE/LOOP CALL ] při stisknutí
tlačítka [SHIFT].
2 Stiskněte a podržte performance pad, na který byl
přiřazen release FX, nebo stiskněte a podržte Cue bod nastavený v kroku 2 je uložen.
performance pad při stisknutí tlačítka [SHIFT]. Je-li stisknuto tlačítko [CUE / LOOP CALL ] při současném
stisknutí tlačítka [SHIFT], bude uložen bod smyčky loop.
Pad FX efekt se vypne a přidá se release FX.
Vyvolání cue bodu
BaSys CSPoužití funkce key shift
Cue bod nebo loop bod můžete vyvolat.
Při stisknutí performance padu se změní klíč tracku na pitch zvuku,
přiřazený na pad. Stiskněte tlačítko [CUE/LOOP CALL ] nebo tlačítko
[CUE/LOOP CALL ].
1 Stiskněte tlačítko režimu [SAMPLER] při stisknutí
tlačítka [SHIFT]. Vyvolá se nastavený cue bod nebo loop bod.

Režim se přepne na key shift mode. Smazání cue bodu
Nastavení pitche zvuku je přiřazeno na performance pady, jak je uvedeno
níže. (výchozí stav) Cue bod nebo loop bod můžete smazat.

+4 +5 +6 +7 1 Stiskněte tlačítko [CUE/LOOP CALL ] nebo tlačítko
půltón půltón půltón půltón [CUE/LOOP CALL ].

±0 +1 +2 +3 Vyvolá se nastavený cue bod nebo loop bod.
půltón půltón půltón půltón
2 Stiskněte tlačítko [CUE/LOOP CALL ] při stisknutí
Půltón (Semitone) je jednotka určující pitch zvuku. +1 půltón označuje tlačítka [SHIFT].
zvuk o polovinu vyšší, než originál.
Nastavený cue bod nebo loop bod se smaže.
2 Stiskněte pad 7 nebo pad 8 při stisknutí tlačítka [SHIFT]
pro změnu pitche zvuku, přiřazeného na performance pad. Použití funkce fader start

Když je stisknutý pad 7 při stisknutí tlačítka [SHIFT], pitch zvuku stoupá.
Když je stisknutý pad 8 při stisknutí tlačítka [SHIFT], pitch zvuku klesá.

Půltón Půltón Použití funkce start faderu kanálu
nahoru dolů
1 Nastavte cue bod.
3 Stiskněte performance pad.
Pozastavte na pozici, ze kterého chcete zahájit přehrávání a stiskněte tlačítko
Klíč tracku se změní na pitch zvuku přiřazený na pad, který byl stisknutý. [CUE] pro odpovídající deck.

2 Při stisknutí tlačítka [SHIFT] pohybujte faderem kanálu
z nejbližší pozice směrem dozadu.

Přehrávání tracku se spustí od nastaveného bodu cue.
• Je-li fader kanálu přesunut zpět z nejbližší pozice při stisknutí tlačítka
[SHIFT] během přehrávání tracku, track se okamžitě přesune zpět do
nastaveného bodu cue a je nastaven režim pauzy. (Back Cue)
• Není-li nastaven cue bod, začne přehrávání od začátku tracku.

17

BaSys CSPoužití funkce crossfader start Přepínání režimu tempa BEAT FX

1 Nastavte cue bod. rekordbox dj má dva způsoby nastavení tempa BEAT FX: Pomocí "BPM auto
mode" a "BPM tap mode".
Pozastavte na pozici, ze které chcete zahájit přehrávání, a poté stiskněte • Výchozí nastavení je automatický režim "BPM auto mode".
tlačítko [CUE] pro odpovídající deck.
BPM auto mode
2 Posuňte crossfader k levé nebo pravé krajní pozici.
Jako základ pro tempo efektu se používá hodnota BPM stopy.
Nastavte jej na opačnou stranu, než je nastaven kanál, se kterým chcete
použít funkci fader start. BPM tap mode

3 Při stisknutí tlačítka [SHIFT] přesuňte crossfader v BPM se používá jako základní hodnota a vypočítává se z intervalu, ve kterém
opačném směru od levé nebo pravé krajní pozice. je "tapnuto" na tlačítko [BEAT] při stisknutém tlačítku [SHIFT].

Přehrávání tracku se spustí od nastaveného bodu cue. Přepínání režimu BPM tap
• Je-li crossfader přesunut zpět z nejbližší pozice při stisknutí tlačítka
[SHIFT] během přehrávání tracku, track se okamžitě přesune zpět Stiskněte tlačítko [BEAT] při stisknutém tlačítku [SHIFT].
do nastaveného bodu cue a je nastaven režim pauzy. (Back Cue)
• Není-li nastaven cue bod, začne přehrávání od začátku tracku. • Je-li stisknuto tlačítko [BEAT] při stisknutém tlačítku [SHIFT], režim se
přepne do automatického režimu BPM auto mode.
Analyzování tracků
Použití funkce recording (záznam)
Analyzování tracků se spustí přetažením souboru nebo složky s tracky,
včetně souborů tracků do seznamu stop softwaru rekordbox. rekordbox dj nabízí funkci záznamu a může nahrávat mixovaný zvuk.
• Pokud je track načten na deck před dokončením analýzy (stisknutí Podrobné pokyny pro nahrávání, viz návod k rekordboxu.
tlačítka [LOAD]), zobrazení BPM a křivek (waveform) může trvat delší
dobu. 1 Při stisknutí tlačítka [SHIFT] stiskněte tlačítko
• V závislosti na počtu tracků může jejich analyzování trvat poněkud delší Headphone [CUE] (MASTER) v sekci Mixer pro zobrazení
dobu. panelu [REC] na rekordbox dj.
2 Klepněte na na panelu pro záznam v rekordboxu dj pro
Použití BEAT FX spuštění záznamu.

Beat FX může ovlivnit tempo (BPM) tracku načtené na deck. • Pokud klepnete na tlačítko znovu, nahrávání se zastaví.
• Po dokončení nahrávání se soubor automaticky uloží.
1 Při stisknutí tlačítka [SHIFT] stiskněte tlačítko • Určené cílové místo pro ukládání souboru lze změnit v
Headphone [CUE] (MASTER) sekce Mixer pro zobrazení
panelu [FX panel] v softwaru rekordbox dj. [Preferences] > [Controller] > [Recordings] kartě rekordboxu.
2 Stiskněte tlačítko [BEAT FX SELECT]. • Zvuk mikrofonu [MIC] na přístroji nelze zaznamenat.

Typ BEAT FX se mění na efekt v nabídce sestupně. Použití mikrofonu
• Při stisknutí tlačítka [SHIFT] se typ BEAT FX mění na efekt v nabídce
vzestupně. 1 Připojte mikrofon na vstupní terminál [MIC].
2 Otočte knobem [MIC LEVEL] pro úpravu hlasitosti
3 Nastavte přepínač [BEAT FX CH SELECT]. ze vstupního terminálu [MIC].

Vyberte kanál, na který chcete přidat BEAT FX. • Pokud je hlasitost nastavena příliš, výstupní zvuk může být velmi hlasitý.
— [1]: Přidá BEAT FX na zvukové signály kanálu 1.
— [2]: Přidá BEAT FX na zvukové signály kanálu 2. 4 Použijte zvuk mikrofonu.
— [MASTER]: Přidá BEAT FX na zvukové signály kanálu [MASTER].
• Vstup mikrofonu do přístroje nelze na rekordbox dj editovat.
4 Stiskněte tlačítko [BEAT ] nebo [BEAT ]. • I když zapnete funkci PC MASTER OUT, zvuk vstupního terminálu
[MIC] tohoto přístroje nelze použít pro výstup reproduktoru PC/Mac.
Nastavte frakci beatu pro synchronizaci efektu zvuku BEAT FX.

5 Stiskněte tlačítko [BEAT FX ON/OFF].

BEAT FX se přidá k audio signálům kanálu vybraného v kroku 3. Pokud
otočíte knobem [BEAT FX LEVEL/DEPTH] můžete nastavit parametr pro
úroveň a hloubku BEAT FX (level a depth).
Když je funkce BEAT FX zapnutá, tlačítko [BEAT FX ON/OFF] bliká.
• Po opětovném stisknutí tlačítka [BEAT FX ON/OFF] se funkce BEAT FX
vypne.

6 Stiskněte tlačítko [BEAT FX ON/OFF] při stisknutém
tlačítku [SHIFT].

BEAT FX se vypne a přidá se efekt release FX.

18

Změna nastavení

Spuštění režimu utilit (Utilities mode) Vynucené používání tohoto přístroje jako obecný
MIDI kontrolér
Je-li spuštěn režim utilit (utilities mode) během činnosti DJ aplikace,
nastavený status nemusí být zobrazen správně. Přístroj automaticky změní činnost, v závislosti na tom, zda je spuštěn
rekordbox, a to následujícím způsobem:
1 Odpojte USB kabel od PC/Mac. • Je-li spuštěn rekordbox, provoz kontroléru závisí na funkcích
2 Při současném stisknutí tlačítek [SHIFT] a [PLAY/PAUSE rekordboxu DJ.
f] na levém decku připojte USB kabel k PC/Mac. • Pokud rekordbox neběží, přístroj pracuje jako obecný MIDI kontrolér.
Ale i přesto, že je rekordbox spuštěn, přístroj lze nuceně používat jako
Režim Utilities mode je spuštěn. obecný MIDI kontrolér.

3 Ovládejte přístroj pro nastavení, která chcete změnit. Stiskněte tlačítko režimu [BEAT JUMP] na levém decku.

Podrobné vysvětlení nastavení naleznete níže. Po změně nastavení se tyto • Tlačítko režimu [BEAT JUMP] nesvítí: Provoz se automaticky mění
změny v přístroji uloží. Při ukládání bliká jeden řádek v levé dolní části v závislosti na tom, zda je rekordbox spuštěn nebo ne.
performance padů. Během blikání neodpojujte od přístroje USB kabel. • Tlačítko režimu [BEAT JUMP] svítí: Bez ohledu na to, zda je či není
Pokud by byl během blikání odpojen, změněné nastavení se nemusí uložit. rekordbox spuštěn, přístroj pracuje jako obecný MIDI kontrolér.
BaSys CS Změna nastavení

4 Odpojte USB kabel od PC/Mac a pak přístroj vypněte. Změna nastavení demo režimu

Nastavení v režimu utilit je dokončeno. Na tomto přístroji je demo režim nastaven tak, že se spustí, pokud není
provedena žádná operace po konkrétní dobu při běžných podmínkách
Režim utilit (Utilities mode) používání.
• Ve výchozím nastavení se demo režim spustí, pokud není přístroj ovládán
Změnit lze následující nastavení: po dobu 10 minut.
• Master výstup na monofonní nebo stereofonní nastavení • Při jakémkoliv použití knobu nebo tlačítka na tomto přístroji se demo
• Nastavení limiteru špiček Master výstupu režim zruší.
• Nastavení MIDI kontroléru
• Nastavení demo režimu Pro volbu nastavení stiskněte performance pad na levém
decku.

Aktuálně nastavená hodnota je indikována rozsvícením tlačítka.

Přepínání mezi monofonním nebo stereofonním Vyp Nastavení Nastavení Nastavení
zvukem 123

Nastavte výstupní zvuk z [MASTER] terminálu na monofonní nebo • Vyp: Režim Demo režim je zakázán.
stereofonní. • Nastavení 1: Demo režim se spustí, když přístroj není ovládán po dobu 1
• Ve výchozím nastavení je nastaven stereofonní zvuk. minuty.
• Přepnutí monofonního nebo stereofonního zvuku je možné pouze při • Nastavení 2: Demo režim se spustí, když přístroj není ovládán po dobu 5
použití rekordboxu dj. min.
• Nastavení 3: Demo režim se spustí, když přístroj není ovládán po dobu 10
Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE] na levém decku. min.

• Tlačítko režimu [HOT CUE] nesvítí: mono výstup
• Tlačítko režimu [HOT CUE] svítí: stereo výstup

Nastavení úrovně limiteru špiček Master výstupu

Redukce nepříjemných digitálních špiček signálu z Master výstupu, které se
vyskytují náhle.
• Ve výchozím nastavení je limiter špiček Master výstupu povolen.
• Nastavení úrovně limiteru špiček Master výstupu je možné pouze při
použití rekordboxu dj.

Stiskněte tlačítko režimu [BEAP LOOP] na levém decku.

• Tlačítko režimu [BEAP LOOP] nesvítí: limiter špiček Master výstupu je
zakázán.
• Tlačítko režimu [BEAP LOOP] svítí: limiter špiček Master výstupu je
povolen.

19

Změna nastavení rekordboxu BaSys CS

Na rekordboxu můžete změnit nastavení, které chcete použít pro DJ
přehrávání. Změnit nastavení položek můžete v [Controller] pod
[Preferences].
Při připojení přístroje k rekordboxu lze změnit následující nastavení:
[Controller] > [Deck] karta
[Back Spin Length] nastavení
Při provozování funkce Back Spin na kole Jog je Back Spin prováděn delší,
než je skutečná rotace kola Jog.
Délku Back Spin lze vybrat ze tří možností - dlouhá, krátká nebo normální.
[Long]: Délka Back spin - dlouhá
[Short]: Délka Back spin - krátká
[Normal]: Délka Back spin - normální
[Controller] > [Mixer] karta
[Fader Start] nastavení
Změna nastavení funkce Fader Start.
Pro aktivaci nastavení zkontrolujte [Activate the fader start when moving a
channel fader or the cross fader while pressing the SHIFT button.]
[Aktivace fader start při přesouvání faderu kanálu nebo crossfaderu při
stisknutém tlačítku SHIFT.]
[Cross Fader] – [Reverse] nastavení
Levé/pravé nastavení (obrácení stran) pro crossfader.
[On]: Z crossfaderu je levá strana [DECK2] a pravá strana je [DECK1].
[Off]: Z crossfaderu je levá strana [DECK1] a pravá strana je [DECK2].
[Cross Fader] – [Cut Lag] nastavení
Nastavení hodnoty Cut Lag na stranách crossfaderu.
Nastavit lze od 0,3 mm do 5,5 mm po 0,1 mm.
• Výchozí nastavení je 1,0 mm.
• Číslo nastavení pro cut lag je orientační a nemusí být přesné.
[Level Meter] nastavení
Nastavení měřiče úrovně kanálů nebo master měřiče úrovně pro zobrazení
na měřiči úrovně v sekci mixeru.
• Výchozí nastavení je [Channel Level].
[Channel Level]: Zobrazí se úroveň kanálu.
[Master Level]: Zobrazí se Master úroveň.

20 Cz

Doplňující informace

Řešení problémů

• Často jsou problémy nebo poruchy pouze domnělé, zaviněné nesprávnou obsluhou. Pokud si myslíte, že je s touto komponentou něco v nepořádku, zkontrolujte níže
uvedené body.
Někdy může problém spočívat v jiném zařízení. Zkontrolujte ostatní komponenty, níže uvedené body a [FAQ] na stránkách podpory Pioneer DJ:
http://pioneerdj.com/support/
V případě, že problém nelze odstranit, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Pioneer nebo svého prodejce a požádejte o provedení opravy.
• Tento přístroj nemusí správně fungovat např. kvůli vnějším vlivům, jako je statická elektřina. Pokud k tomu dojde, normální provoz může někdy obnovit restart.
Vypněte napájení, počkejte, cca 1 minutu, a pak napájení znovu zapněte.

Problém Zkontrolujte Řešení
Přístroj nelze zapnout. Je USB kabel správně připojen? Připojte správně dodaný USB kabel.
BaSys CS
Není napájení z USB portu připojeného PC/Mac Připojte se k portu USB poskytující dostatečné napájení (výkon).
nedostačující? Pokud nejsou použita pro DJ vystoupení další zařízení, která jsou
připojená k vašemu PC/Mac, odpojte je.
Doplňující informace
Připojený PC/Mac napájejte ze sítě
(nenapájejte jej pouze z baterie).

Tento přístroj není rozpoznán. Je dodaný USB kabel správně připojen? Připojte správně dodaný USB kabel.

Používáte USB rozbočovač? Rozbočovač USB nelze použít. Propojte PC/Mac a zařízení přímo pomocí
přiloženého USB kabelu.

Váš PC/Mac přístroj rozpozná? Mac: Spusťte softwarový nástroj utilities pro [Audio MIDI nastavení]
(Mac OS či OS X), vyberte [Window] > [Zobrazit audio zařízení]
zkontrolujte, zda je zobrazeno v [DDJ-400 Audio Out].

Windows: Vyberte [Správce zařízení] > [Ovladače zvuku, videa a
her], zkontrolujte, zda je zobrazeno v [DDJ-400].

Jsou spuštěny další aplikace? Ukončete další aplikace včetně spořiče obrazovky a rezidentního softwaru.
(Pokud ukončíte antivirový bezpečnostní software, před tím deaktivujte
připojení k Internetu a zajistěte bezpečnost vašeho PC/Mac.)

Jsou připojena i jiná USB zařízení, než tento přístroj? Odeberte externí pevné disky a klávesnice (u některých modelů), atd. a
zkontrolujte stav jen s vestavěným pevným diskem.

— Pokud má PC/Mac více než jeden USB konektor, zkuste použít jiný
USB konektor.

Je na Mac správně nastaven zvuk? Mac: Odpojte USB kabel spojující přístroj a Mac, spusťte software utility
pro Mac OS X [Audio MIDI nastavení] (Mac OS či OS X), a zobrazte
[MIDI Window] či [MIDI studio]. Po výběru ikony [DDJ-400] klikněte
na [[Odebrat zařízení]. (Namísto ikony [USB MIDI zařízení] může být
zobrazena ikona [DDJ-400]. V takovém případě zvolte [USB MIDI
zařízení].) Pokud je toto zařízení připojeno k Mac znovu pomocí USB
kabelu, zobrazí se ikona [DDJ-400].

Ovládací kolo Jog dial nereaguje na dotyk. Není Jog zašpiněný? Pro detekci Jogu se u tohoto přístroje používá elektrostatický systém.
Proto: je-li Jog znečištěný nebo máte na rukou mastnotu, detekce nemusí
reagovat. Při čištění Jogu jej otřete suchým měkkým hadříkem.
Pokud je velmi znečištěný, připravte si 5:1 nebo 6:1 roztok vody a
neutrálního čisticího prostředku, ponořte do něj měkký hadřík a dobře jej
vyždímejte.
Pak Jog vyčistěte a nakonec jej otřete suchým hadříkem.

Má Jog snahu reagovat při dotyku, zatímco se Pokud byste se dotkli Jogu, když se současně dotknete jiné kovové části
dotýkáte nějaké jiné kovové části přístroje? přístroje, je možné, že bude přístroj ovlivněn jiným připojeným zařízením.
Zkontrolujte propojení, prostředí (nastavení, umístění nebo stav uzemnění
zařízení, atd.) a všechna zařízení (PC/Mac, zesilovač, atd.), která jsou
k tomuto přístroji připojená.

Záznam není možný. Není úroveň záznamu nízká? Upravte nastavení nahrávání na nahrávacím panelu [REC] z
rekordbox dj.

Žádný zvuk či příliš slabý zvuk. Jsou kabely správně připojeny? Připojte správně příslušné propojovací kabely.

Nejsou terminály a konektory zašpiněné? Vyčistěte kontakty a konektory.

Jsou připojené aktivní reproduktory, atd., nastaveny Správně nastavte a vyberte externí vstup, hlasitost, atd., pro aktivní
správně? reproduktory, atd.

Jsou knob [TRIM] fadery kanálů, crossfader a Knob [TRIM] , fadery kanálů, crossfader a knob [MASTER LEVEL]
[MASTER LEVEL] nastaveny na správné pozice? nastavte na správné pozice.

Zkreslený zvuk. Je knob [MASTER LEVEL] nastaven do správné Nastavte knob [MASTER LEVEL] v souladu s připojeným zařízením.
pozice?

Je knob [HEADPHONES LEVEL] nastaven do správné Nastavte knob [HEADPHONES LEVEL] v souladu s připojeným
pozice? zařízením.

Je knob [TRIM] nastaven do správné pozice? Nastavte knob [TRIM] tak, aby se indikátor rozsvítil na max. úrovni
pouze oranžově.

Přehrávaný zvuk se přerušuje. Je hodnota velikosti vyrovnávací paměti přiměřená? Nastavte odpovídající velikost vyrovnávací paměti na rekordboxu.

Indikátor bliká a provoz je zvláštní. — Pokud neprobíhají operace jako obvykle, nebo přístroj nelze zapnout,
odpojte USB kabel, a chvíli počkejte.
Pak připojte USB kabel a zapněte přístroj znovu.

21

Problém Zkontrolujte Řešení
Provoz rekordboxu je nestabilní. Používáte současně i jiný software, než rekordbox? Pokud jste již nainstalovali rekordbox Ver.5.x, aktualizujte jej na nejnovější
verzi pomocí Aktualizačního programu Update Manager, který se zobrazí
Používáte současně jiné softwarové programy než při spuštění rekordboxu. Pokud instalujete rekordbox poprvé nebo jej
rekordbox? upgradujete z rekordboxu Ver.4.x nebo starší, přejděte na stránky
"rekordbox.com" a stáhněte si nejnovější verzi.
Při připojení jiných USB zařízení k PC/Mac. Ukončete ostatní aplikace, s cílem snížit zatížení PC/Mac.
Pokud provoz i nadále nestabilní, zkuste zakázat bezdrátovou síť nebo
Používáte USB rozbočovač? jiné bezdrátové připojení, antivirový software, spořič obrazovky, režim
úspory energie, atd.
Problém s USB A portem, ke kterému je zařízení Odpojte ostatní USB zařízení od PC/Mac. Je-li k PC/Mac připojeno
připojeno. současně další audio USB zařízení, systém nemusí fungovat nebo
Je tento přístroj připojen k notebooku běžícím na přístroj nemusí být rozpoznán, jako za normálních okolností.
baterie? USB rozbočovače nelze použít. Propojte PC/Mac a zařízení přímo pomocí
přiloženého USB kabelu.
Pokud je váš PC/Mac vybaven více porty USB A, zkuste připojit toto
zařízení k jinému portu USB A.
Zajistěte napájení notebooku za zásuvky (ze zdroje střídavého proudu).
(V závislosti na nastavení notebooku může být nastaven režim úspory
energie, kdy počítač díky provozu na baterii automaticky snižuje svůj
výkon.)

Nastavte správně velikost vyrovnávací paměti rekordbox dj.
Nastavte bod cue.
Chcete-li použít nastavení funkce fader start, vyberte kartu [Mixer] v
nabídce rekordboxu dj [Preferences] > [Controller] a poté zaškrtněte
políčko [Fader Start].
Klepněte na oblast označenou [EXPORT] v levém horním rohu
obrazovky a vyberte [PERFORMANCE].
Zadejte licenční klíč softwaru rekordbox dj dodaný s tímto přístrojem.
Tento přístroje omezuje hlasitost zvuku ze sluchátek, pokud není
zajištěno dostatečné napájení (výkon) z USB terminálu.
Pokud jsou k vašemu PC/Mac připojena jiná zařízení, která nejsou
použita pro přehrávání DJ, odpojte je.
Funkce fader start nefunguje.BaSys CS Velikost vyrovnávací paměti USB je příliš malá.
Byl nastaven bod cue?
Je funkce fader start nastavena správně?

Na obrazovce se zobrazuje pouze jedna stopa Je rekordbox nastaven do režimu [EXPORT] mode?
decku. Talíř (platter) není zobrazen.
Zvuk ze sluchátek je slabý. Byl rekordbox dj aktivován?
Je dostatečné napájení (výkon) z USB terminálu
vašeho PC/Mac?

22 Cz

Použití jako kontrolér pro další DJ aplikace Upozornění na autorská práva

Tento přístroj také z výstupu odesílá provozní data tlačítek a ovládacích rekordbox omezuje přehrávání a kopírování hudebního obsahu chráněného
prvků ve formátu MIDI. Pokud pomocí USB kabelu propojíte PC/Mac s autorským právem.
vestavěným kompatibilním MIDI DJ softwarem, můžete ovládat DJ software • Pokud jsou do hudebního obsahu vložena kódovaná data, atd., určená pro
na tomto přístroji. Zvuk hudebních souborů, které se přehrávají na PC/Mac ochranu autorských práv, nemusí být možné přístroj normálně ovládat.
může být také na výstupu z tohoto přístroje. • Pokud rekordbox detekuje, že jsou do hudebního obsahu vložena kódovaná
Chcete-li tento přístroj použít jako kontrolér pro operace s jiným DJ data, atd., určená pro ochranu autorských práv, funkce jako zpracování
softwarem, než je software rekordbox, musíte nakonfigurovat také DJ (přehrávání, čtení, atd.) nemusí být možné ovládat.
software audio a související MIDI nastavení. • Záznamy, které jste provedli, jsou určeny pro vaši osobní potřebu, a v
• Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho DJ softwaru. souladu s autorským právem nesmí být použity bez souhlasu vlastníka
autorských práv.
O MIDI zprávách • Hudba zaznamenaná z CD, apod. je chráněna autorskými právy
jednotlivých zemí a dle mezinárodních smluv. Je plně v kompetenci osoby,
Podrobné informace o MIDI zprávách tohoto přístroje, viz “List of MIDI která hudbu zaznamenala, aby zajistila, že je hudba používána legálně.
Messages” (Seznam MIDI zpráv). • Při manipulaci hudbu staženou z internetu, atd.: Je plně v kompetenci
• "List of MIDI Messages" lze získat z následující adresy: osoby, která hudbu stáhla, aby zajistila, že je hudba používána v souladu se
http://pioneerdj.com/ smlouvou uzavřenou v souvislosti s možností stažení hudby z webové
stránky.
O ovladači softwaru
Specifikace a vzhled tohoto produktu se mohou změnit bez předchozího
Tento přístroj pracuje s běžným ovladačem operačního systému. upozornění.
Tento přístroj můžete ovládat pouze po připojení k PC/Mac pomocí © 2018 Pioneer DJ Corporation.
dodaného USB kabelu. Všechna práva vyhrazena.
<DRI1551-A>
O ochranných známkách a registrovaných BaSys CS Doplňující informace
ochranných známkách

• Pioneer DJ je ochranná známka společnosti PIONEER CORPORATION a
její použití je na základě licence. rekordbox a KUVO jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti Pioneer DJ Corporation.
• Mac, MacOS, OS X a Finder jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.,
registrované v USA a dalších zemích.
• Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Intel a Intel Core jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v
USA a/nebo dalších zemích.
• Adobe a Reader jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems
Incorporated registrované v USA a dalších zemích.
Názvy společností a produktů zde uvedené jsou ochrannými známkami
příslušných vlastníků.

Tento produkt byl licencován pro neziskové účely. Tento produkt nebyl
licencován pro komerční účely (pro ziskové použití), jako jsou rozhlasové a
televizní vysílání (pozemní, satelitní, kabelové nebo jiné typy vysílání),
streaming na internetu, intranetu (firemní sítě) nebo jiné typy sítí nebo
distribuce elektronických informací (distribuce on-line digitální hudební
službou). Pro takovéto použití je třeba získat odpovídající licenci.
Podrobnosti naleznete na http://www.mp3licensing.com.

Cz 23


Click to View FlipBook Version