The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-27 08:42:22

Behringer B2030A,B2031A HU

Behringer B2030A,B2031A HU

Használati útmutató

1.0 verzió
2003. augusztus

TRUTH B2030A/B2031A

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS:
A tűzveszély vagy elektromos áramütés veszélyének
elkerülése érdekében, a berendezést ne érje eső vagy
nedvesség hatása.

FIGYELEM:
Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében soha nem vegyük le a
berendezés fedőlapját vagy hátlapját. A berendezés belsejében nincsenek felhasználó által
javítható részek; meghibásodás esetén mindig hívjunk szakembert.

Ez a szimbólum figyelmeztet a burkolaton belüli szigeteletlen veszélyes feszültség
jelenlétére — ez a feszültség elég nagy ahhoz, hogy áramütést okozhasson.

Ez a szimbólum figyelmeztet a fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokra.
A kézikönyvben található ilyen utasításokat mindig tanácsos elolvasni.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ:

1) Olvassuk el az használati útmutatót.
2) Őrizzük meg a használati útmutatót.
3) Tartsuk be a figyelmeztetéseket.
4) Kövessük az utasításokat.
5) A készüléket ne használjuk víz közelében.
6) A készüléket csak száraz ruhával törölhetjük át.
7) Ne fedjük le a szellőző nyílásokat. Az üzembe helyezést a gyári utasítások szerint

végezzük el.
8) Hagyjunk mindig elegendő távolságot a készülék és fűtőtestek, hőtároló berendezések,

tűzhelyek vagy egyéb hősugárzó berendezések (ideértve az erősítőket is) között.
9) Ne korlátozzuk a polarizált vagy földelt dugaszok biztonságos működését.

A polarizált dugasz két érintkezőcsapja közül az egyik szélesebb mint a másik.
A földelt dugasznak két érintkezőcsapja és egy harmadik földelő villája van.
A széles érintkezőcsap vagy a harmadik villa a saját biztonságunkat szolgálja. Amennyiben
a dugasz nem illik a csatlakozóaljzatba, cseréltessük ki az aljzatot egy villanyszerelővel.
10) A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy megakadályozható legyen a rálépés vagy a
közelében elhelyezett tárgyak általi kilyukasztás. Különös figyelmet kell szentelni a
vezetékeknek és dugaszoknak, a dugaszolóaljzatoknak és annak a pontnak, ahol a
tápkábel kilép a berendezésből.

2

TRUTH B2030A/B2031A
11) Csak a gyártó által engedélyezett kiegészítőket vagy tartozékokat használhatjuk.
12) Csak a mellékelt, illetve a gyártó által engedélyezett kerekes kocsit, állványt, háromlábú

állványt, oszlopkart és asztalt használhatjuk. Kerekes kocsival történő szállításkor
ügyeljünk arra, hogy a készülékkel megrakott kocsi mozgatása közben nehogy
megbotoljunk.

13) Hosszabb használaton kívüli időszak, illetve villámlásokkal kísért vihar esetén a
berendezés tápkábelét húzzuk ki a csatlakozóaljzatból.

14) A berendezést csak szakember javíthatja. Javításra van szükség, ha a készülék bármilyen
módon (mint például a tápkábel vagy dugasz ) megsérült, a doboz belsejébe idegen tárgy
vagy folyadék került, a berendezést eső vagy túlzott nedvesség hatása érte, a berendezés
működése nem az elvárt vagy a berendezést leejtették.

FIGYELEM

A BERENDEZÉS MŰKÖDÉSEKOR A HANGNYOMÁSSZINT MEGHALADHATJA A 90 DB
ÉRTÉKET IS, AMELY MARADANDÓ HALLÁSKÁROSODÁST OKOZHAT.

3

TRUTH B2030A/B2031A

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS ............................................................................................................................ 4
1.1. HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTTI TUDNIVALÓK ............................................................................ 4
1.1.1. Szállítás....................................................................................................................... 4
1.1.2. Üzembe helyezés........................................................................................................ 4
1.1.3. Garancia...................................................................................................................... 5

2. KEZELŐSZERVEK.................................................................................................................. 5
3. ALKALMAZÁSOK ................................................................................................................... 7

3.1. CSATLAKOZTATÁS ............................................................................................................... 7
3.2. SZINTBEÁLLÍTÁS .................................................................................................................. 8
3.3. ELHELYEZÉSI JAVASLATOK ................................................................................................... 8
3.4. A TRUTH HANGSUGÁRZÓ ILLESZTÉSE A TEREM AKUSZTIKÁJÁHOZ....................................... 10
4. MŰSZAKI ADATOK............................................................................................................... 11

FIGYELMEZTETÉS!

A TRUTH hangsugárzó igen nagy hangerőn is működhet. Ne feledkezzünk meg
arról, hogy a nagy hangnyomás egyrészt tartós halláskárosodást okozhat,
másrészt pedig tönkreteheti a készüléket. A hangerő megválasztásakor ezért
mindig nagyon óvatosnak kell lenni.

1. BEVEZETÉS

1.1. Használatba vétel előtti tudnivalók

1.1.1. Szállítás
A B2030A/B2031A berendezést a biztonságos szállítás érdekében gyárilag gondosan
becsomagoljuk. Amennyiben ennek ellenére a kartonon rongálásra utaló jelek találhatók, kérjük
azonnal vizsgálja meg, hogy a berendezésen nincsenek–e külső sérülések.

Amennyiben sérülést észlel, a berendezést NE hozzánk küldje vissza, hanem először
feltétlenül értesítse a márkakereskedőt és a szállítót, ellenkező esetben az összes
kártérítési igény érvényét veszti.

1.1.2. Üzembe helyezés
Ellenőrizzük, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre a készülék körül a hűtéshez, és a
túlmelegedés elkerülése érdekében ne helyezzük a TRUTH hangdobozt magas hőmérsékletű
készülékekre, pl. teljesítményerősítőre.

A berendezés hálózati csatlakoztatása előtt ellenőrizzük, hogy az adott helyen
alkalmazott feszültség megfelel-e a berendezés üzemeltetési feszültségének!

4

TRUTH B2030A/B2031A

A hálózati csatlakozóaljzat biztosítéktartóján három háromszög alakú jelzés található. A három
háromszög közül kettő egy sorban van. A berendezés a jelek mellett látható üzemi feszültségre
van beállítva. A feszültség beállítását a biztosítéktartó 180 fokos elforgatásával változtathatjuk
meg. FONTOS: Ez nem vonatkozik a kizárólag 120 V-on működő export modellekre!

A tápfeszültég változtatása esetén a biztosítékot is ki kell cserélni a megfelelő
biztosítékra. Lásd a "Műszaki adatok" részt.
A hibás biztosítékot mindig a megfelelő jellemzőjű biztosítékra kell kicserélni. Lásd a
"Műszaki adatok" részt.
A berendezés hálózati csatlakoztatása a mellékelt tápkábel és a szabványos IEC csatlakozás
segítségével történik. Ez teljes mértékben megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak.
Ellenőrizzük, hogy az egység megfelelő földelővezetékkel van-e ellátva.
A saját biztonságunk érdekében, soha ne távolítsuk el vagy iktassuk ki a
berendezés vagy a tápkábel földelővezetékét.

1.1.3. Garancia
Kérjük ne feledkezzen meg arról, hogy a garancialevelet ki kell tölteni és azt a vásárlástól
számított 14 napon belül vissza kell küldeni annak érdekében, hogy a cég teljesíteni tudja
garanciális kötelezettségeit. A gyártási szám a hangsugárzódoboz hátlapján található.
Ugyanakkor lehetőség van az "on-line" regisztrálásra is a www.behringer.com internet címen.

2. KEZELŐSZERVEK

Az alábbiakban ismertetett kezelőszervek azonosak mindkét hangsugárzóra.

2.1. ábra: Az előlapon található kijelzők (B2030A)
1 ON. Ez a LED a berendezés bekapcsolt állapotában világít.
2 LIMIT. Ez a LED akkor kezd el világítani, amikor valamelyik beépített védelmi funkció

aktiválódik.

2.2. ábra: A hátlapon található csatlakozók
A TRUTH hangdobozon található összes csatlakozó süllyesztett típusú, hogy a berendezést
minél közelebb helyezhessük el a falhoz.
3 INPUT. A TRUTH hangsugárzó bemenetei: 1/4"-os TRS és XLR típusú kivezetések.
4 Szabványos IEC aljzat a táphálózatra csatlakozáshoz. A tápkábel a berendezés tartozéka.

5

TRUTH B2030A/B2031A

5 BIZTOSÍTÉKTARTÓ/FESZÜLTSÉGVÁLASZTÓ. A berendezés hálózati aljzathoz
csatlakoztatása előtt ellenőrizzük, hogy a kiválasztott feszültség megegyezik-e a helyi
feszültséggel. A kiégett biztosítékokat csak azonos típusú és teljesítményű biztosítékokra
cseréljük ki. Egyes készülékeknél átkapcsolhatunk a 230 V és 120 V feszültség között,
mivel a biztosítéktartó két különböző pozícióban működtethető. Ne feledjük: ha Európán
kívül csatlakozatjuk a készüléket 120 voltos hálózati aljzatra, akkor a gyári biztosítékot is ki
kell cserélnünk egy nagyobb biztosítékra.

2.3. ábra: POWER kapcsológomb
6 A POWER kapcsológomb segítségével kapcsolhatjuk be a TRUTH hangsugárzót. A

POWER kapcsoló mindig az OFF pozícióban legyen, amikor a berendezést csatlakoztatjuk
a táphálózatra.
Figyelem: A POWER kapcsológomb kikapcsolása nem jelenti a berendezés teljes
feszültségmentesítését. Ezért, ha nem használjuk a berendezést hosszú időn
keresztül, akkor húzzuk ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
A TRUTH hangdoboz az utolsó bekapcsolandó és az első kikapcsolandó berendezés
legyen a jelláncban. Ezzel a megoldással elkerülhetők, hogy a többi berendezés be-
és kikapcsolásakor hangos bekapcsolási kattogások forduljanak elő.

2.4. ábra: INPUT TRIM vezérlés
7 INPUT TRIM. Ezt a vezérlést használhatjuk a TRUTH hangdoboz bemeneti

érzékenységének illesztéséhez a jelforráshoz.

2.5. ábra: A hátlapon található kezelőszervek
8 LOW FREQUENCY. Ezzel a kapcsolóval illeszthető a mélysugárzó egy szubbasszus

rendszerhez vagy emulálható a kisebb hangsugárzó rendszerek hangkarakterisztikája.

6

TRUTH B2030A/B2031A

9 ROOM COMPENSATION. A maximális rugalmasság érdekében a TRUTH hangdobozon
egy olyan kapcsoló is található, amely a hangsugárzót a konfigurációtól függően
szabályozza.

10 HIGH FREQUENY. Ezzel a kapcsolóval illeszthető a hangsugárzó frekvencia-jelleggörbéje
a vezérlőszoba csillapítási jelleggörbéjéhez.

2.6. ábra: A hátlapon található kezelőszervek
Az alábbi kezelőszervek csak a B2031A típusjelű hangdobozon állnak rendelkezésre:
11 POWER MODE. Ezzel a kapcsolóval váltogathatunk az "ON", "OFF" és "AUTO"

üzemmódok között (lásd a 3.1. fejezetet).
12 MUTE LOW. Ezzel a kapcsolóval végezhető el a mélysugárzó inaktiválása javítás vagy

karbantartás céljából.
13 MUTE HIGH. Ezzel a kapcsolóval végezhető el a magassugárzó inaktiválása javítás vagy

karbantartás céljából.

3. ALKALMAZÁSOK

3.1. Csatlakoztatás

Használjuk a tartozékként adott tápkábelt a TRUTH hangsugárzó táphálózatra
csatlakoztatásához. A földelési hurkok elkerülése érdekében mindkét hangsugárzót és a
keverőpultot azonos hálózati aljzatról kell táplálni. A kényelmes használhatósághoz a B2031A
hangsugárzó automatikus bekapcsoló rendszerrel van ellátva, amely azonnal aktiválja a
TRUTH hangsugárzót, ha jel jelenik meg a bemeneten, illetve inaktiválja a hangsugárzót, ha
nem érkezik jel öt percnél hosszabb ideig (csak a B2031A berendezésre érvényes).
Működés: Az automatikus bekapcsoló rendszer kapcsolója három pozícióval rendelkezik ( 11 ).
Az OFF pozícióban a hangsugárzó teljesen ki van kapcsolva és nem aktiválható a POWER
gombbal ( 6 ). Az AUTO pozícióban a be- és kikapcsolás automatikusan történik a fentiekben
leírt módon. Az ON pozícióban a B2031A hangsugárzó állandóan aktív üzemmódban van, és
csak a POWER kapcsolóval ( 6 ) kapcsolható ki.

Ha a hangsugárzót hosszabb ideig nem használjuk, akkor ne feledkezzünk meg a
berendezés kikapcsolásáról.
Csatlakoztassuk mindkét hangsugárzót a keverőpulthoz XLR vagy TRS kábelek használatával.
Mivel a TRUTH aktív hangsugárzó rendszerként működik, így a hagyományos
hangsugárzókábelek helyett normál TRS vagy XLR kábeleket kell használni.
Csatlakoztassuk a TRUTH hangsugárzót a keverőpult CONTROL ROOM kimeneteire, hogy a
monitor hangerőt a MAIN MIX szintjétől függetlenül tudjuk vezérelni. Ha a keverőpult nincs
ellátva ilyen kimenetekkel, akkor használhatjuk a MAIN MIX kimeneteket is. Ebben az esetben
azonban a hangsugárzó hangereje nem állítható be a MAIN MIX szintjétől függetlenül. Tehát a
monitor hangerőt a TRUTH hangsugárzón kell beállítani. A keverőpult használati útmutatójából
tudható meg, hogy a berendezés szimmetrikus vagy aszimmetrikus kimenetekkel rendelkezik-e.
Csatlakoztassuk ezeket a kimeneteket a TRS vagy XLR ( 3 ) bemenetre. Lehetőség esetén a
szimmetrikus csatlakozókat használjuk, hogy elkerülhető legyen az interferencia vagy a búgó
hangok előfordulása.

7

TRUTH B2030A/B2031A

Nem oldja meg ezt a problémát, ha aszimmetrikus kimeneteket kötünk össze szimmetrikus
bemenetekkel. Az előbb említett előnyök csak akkor használhatók ki, ha mind a bemenetek,
mind a kimenetek szimmetrikusak.

A TRUTH hangsugárzó üzembe helyezése előtt ne feledkezzünk meg a jelforrások
némításáról.
A POWER kapcsolót csak akkor használjuk a berendezés bekapcsolására, ha már elvégeztük a
fenti csatlakoztatási műveleteket.

3.2. Szintbeállítás

A TRUTH hangsugárzó megfelelő csatlakoztatása és bekapcsolása után végezhető el a
B2030A/B2031A hangsugárzót meghajtó keverőpult kimenetének vezérlése. Ha van jelforrás
csatlakoztatva, akkor megszólal a TRUTH hangsugárzón az audiofelvétel. A hátlapon
elhelyezett INPUT TRIM ( 7 ) vezérlés gyárilag 0 dB értékre van beállítva. Ez az
egységerősítés, amely megfelelőnek tekinthető, ha a TRUTH hangsugárzó pro-level
keverőpulttal van meghajtva. Ebben az esetben a TRUTH hangsugárzó automatikusan a
maximális szinten működik, feltéve, ha a keverőpult beállítása megfelelő és a kimenete 0 dB
értékre van beállítva.
A LIMIT LED ( 2 ) segít a jelszintek ellenőrzésében. Ez a LED azonnal elkezd világítani, amint a
túlterhelés miatt valamelyik belső védelem aktiválódik. Azonban gondoskodjunk arról, hogy ne
világítson állandóan, mivel előbb vagy utóbb a berendezés aktiválni fogja a hővédelmi rendszert
és ideiglenesen elnémítja a beépített erősítőt. Így figyelmeztet arra, hogy a TRUTH
hangsugárzót túlterheljük. Ilyen esetben a jelszintet a keverőpulton vagy az INPUT TRIM
vezérlés ( 7 ) segítségével csökkenthetjük. Ha a keverőpult kimenetei nem szolgáltatnak
stúdiószintű jeleket, akkor az INPUT TRIM vezérléssel növelhető a szint. Ha a TRUTH
hangsugárzót sztereó rendszer előerősítő kimenetére csatlakoztatjuk, akkor szükség lehet arra
is, hogy a TRUTH hangsugárzón növeljük a jelszintet. Egyszerűbb sztereó rendszerek
létrehozásához közvetlenül csatlakoztathatjuk a CD-lejátszó kimeneteit a TRUTH hangsugárzó
bemeneteire, és a CD-lejátszót használhatjuk a hangerő beszabályozására.

A TRUTH hangsugárzó igen magas hangerőszinten is működhet. A felvételeket ezért
mindig közepes szinteken keverjük, mivel így biztosítható a hosszú ideig tartó
hallgathatóság és a halláskárosodás megelőzése.

3.3. Elhelyezési javaslatok

Mivel a hangsugárzó hangját a környezet is befolyásolja, így a TRUTH hangdoboz optimális
elhelyezésére kiemelt figyelmet kell szentelni. A következő javaslatokat érdemes
megfogadnunk. Fáradozásunk eredménye a még jobb hangzás és a nagyobb felbontás lesz.
A két hangdoboz azonos felépítésű. A továbbiakban nem kell azzal foglalkozzunk, hogy melyik
hangdobozt állítjuk fel a bal és melyiket a jobb oldalra. A TRUTH hangsugárzót egy sík, stabil
felületre helyezzük. A legjobb megoldás, ha egy speciálisan erre a célra gyártott állványt
használunk. Így a hangdoboz akusztikusan független a környezetétől, és nem indukál
rezgéseket a közelben elhelyezett tárgyaknál, ami tisztább mélyhangokat eredményez. Ha nem
tudunk állványt használni, akkor a TRUTH hangdobozt tüskékre vagy rezgéscsillapító
habszivacsra tegyük. A falaktól való távolság is fontos: a hangszóró és a fal között lehetőleg
nagy távolságot tartsunk, különben a mélyhangok túlzottan kiemelkednek. Ez főleg a sarkokra
vonatkozik, mivel ott két fal találkozik.
A BEHRINGER TRUTH B2030A/B2031A esetén közelterű monitor hangsugárzóról van szó,
ami azt jelenti, hogy a hangdoboz és a hallgató közötti kis távolság miatt a terem hatása
messzemenően kizárható.

8

TRUTH B2030A/B2031A

3.1. ábra: Helytelen beállítás
Ezen az ábrán egy helytelenül beállított hangdobozpár látható. Világosan felismerhető, hogy a
hangok egy része hogyan verődik vissza a falakról mielőtt a hallgató füléhez eljutna. Ezáltal a
közvetlen és a visszaverődő hangok átfedik egymást, ami a hangszín fakulásához vezet.

3.2. ábra: Helyes beállítás
Ezt a hatást csökkenthetjük, ha a hangdobozokat kissé magunk felé fordítjuk. Ezen kívül, a
mennyezetről vagy a padlóról létrejövő visszaverődés csökkentése érdekében a magassugárzó
a fül magasságában kell legyen. Ügyeljünk arra, hogy a TRUTH hangdobozt felállítva
üzemeltessük. Amennyiben ez nem lehetséges, a hangsugárzókat az ábrán látható módon
helyezzük el (a mélysugárzók egymáshoz közelebb legyenek) a jobb sztereokép eléréséhez.

3.3. ábra: TRUTH hangdoboz vízszintes pozícióban

Nemcsak az elhelyezés, hanem a terem akusztikai tulajdonságai is jelentősen
befolyásolják a TRUTH hangsugárzó hangzását. Ügyeljünk arra, hogy a terem ne
legyen se túl visszhangos, se túl elnyelő – tehát se fürdőszoba, se „süketszoba” jellegű.
A terem akusztikáját könnyen megváltoztathatjuk szőnyegek, függönyök vagy
kárpitozott bútorok behelyezésével vagy elvételével. Túlzottan visszhangos akusztika
esetén a hangsugárzókkal szemben elhelyezett faliszőnyeg segíthet a hangok
visszaverődésének csökkentésében.

9

TRUTH B2030A/B2031A

3.4. A TRUTH hangsugárzó illesztése a terem akusztikájához

Első lépésként optimálisan kell pozícionálnunk a hangsugárzókat.

3.4. ábra: A hátlapok található jelzések
Ha ezután még mindig problémák merülnek fel, akkor az alábbi beállításokkal próbálkozhatunk:
A ROOM COMPENSATION kapcsolóval ( 9 ) csökkenthetjük a mélyhangtartományt a
hangsugárzó pozícionálásától függően. Ha a TRUTH hangsugárzót a falhoz közel vagy a
sarokban helyeztük el, akkor próbálkozhatunk a kisfrekvenciás jelszint csökkentésével 2 dB-es
lépésekben. Mivel minden helyiség és hangsugárzó-beállítás egyedinek tekinthető akusztikus
tulajdonságait tekintve, így ennél pontosabb információkat nem tudunk adni. Ugyanez érvényes
a HIGH FREQUENCY kapcsolóra ( 10 ), amely a magassugárzó szintjét határozza meg (+2 dB
és -4 dB között). Itt is a helyiség akusztikus jellemzőitől függ a legjobb beállítás. Ha további
mélysugárzók találhatók a rendszerben, akkor csökkenthető a TRUTH hangsugárzó alsó
levágási frekvenciája a LOW FREQUENCY kapcsoló ( 8 ) segítségével. Erre szükség lehet a
TRUTH hangsugárzó mélysugárzóhoz történő behangolásakor. A beállítások között mindig
tartsunk szünetet az "egészséges" hangszint biztosítása érdekében.
Általánosságban érvényesek az alábbi szempontok: gondosan állítsuk fel a TRUTH dobozt és
ugyanilyen gondosan szintezzük ki. Minden műveletre szánjuk elegendő időt. A HiFi
hangszórókhoz képest a TRUTH hangsugárzó semleges hangzásra van behangolva. Ez
zavarhat bennünket, ha a B2030A/B2031A berendezésekkel első alkalommal van dolgunk. Ne
próbálkozzunk az equalizer segítségével a TRUTH hangsugárzóval bombasztikus hangokat
előcsalni saját magunk vagy mások elkápráztatására. Hogy kialakuljon bennünk egy érzék a
TRUTH hangsugárzó hangzásával kapcsolatban, minél több, stúdiókban készített felvételt kell
meghallgatnunk. Ezen kívül javasoljuk, hogy az általunk készített felvételeket más
készülékeken, pl. autós rendszerben, is hallgassuk meg. Ha pl. azt állapítjuk meg, hogy a
felvétel az összehasonlítás során nagyon tompán hangzik, annak oka a túl nagy arányú magas
hang lehet. Másfelől, ha a mélyhangszintet túl magasra állítjuk be, akkor a mixből hiányozni fog
az erőteljes mélyhangzás. A beállítás folyamata napokig eltarthat, ezért még egyszer
hangsúlyozzuk: szánjunk rá időt.
A TRUTH hangsugárzó akusztikus illesztéséhez szükség lehet egy külső equalizer
(hangszínszabályozó) beiktatására. Erre a célra a BEHRINGER ULTRACURVE PRO DEQ2496
bizonyult a legmegfelelőbbnek. Ez a készülék nem csak hangszínszabályozásra alkalmas,
ugyanis valós idejű analizátorként is működik. A BEHRINGER ECM8000 mérőmikrofon
segítségével a TRUTH hangsugárzót a helyiséghez illeszthetjük vagy a
frekvencia-jelleggörbéjét tetszés szerint megváltoztathatjuk.

10

AUDIOBEMENETEK TRUTH B2030A/B2031A
XLR csatlakozó
1/4" TRS csatlakozó 4. MŰSZAKI ADATOK
Bemeneti impedancia
Maximális bemeneti szint szervo-szimmetrikus bemenet
szervo-szimmetrikus bemenet
KOMPONENSEK 10 kΩ
B2030A +22 dBu
Magassugárzó
Mélysugárzó 19 mm dóm, ferrofluid hűtésű
172 mm polipropilén membrán
B2031A
Magassugárzó 25 mm dóm, ferrofluid hűtésű
Mélysugárzó 220 mm polipropilén membrán

ERŐSÍTŐK max. 75 watt
B2030A max. 35 watt
Kisfrekvenciás <10 dBA @ 1 m
Nagyfrekvenciás
Zajszint max. 150 watt
max. 75 watt
B2031A <10 dBA @ 1 m
Kisfrekvenciás
Nagyfrekvenciás aktív, negyedrendű Linkwitz-Riley
Zajszint 2 kHz

HANGVÁLTÓ 50 Hz – 21 kHz
Típus max. 113 dB SPL @ 1 m (pár)
Keresztezési frekvencia
50 Hz – 21 kHz
RENDSZERADATOK max. 116 dB SPL @ 1 m (pár)
B2030A
Frekvencia-jelleggörbe
Hangnyomásszint

B2031A
Frekvencia-jelleggörbe
Hangnyomásszint

11

TÁPÁRAMELLÁTÁS TRUTH B2030A/B2031A
Feszültség
Teljesítményfelvétel 230 V~, 50 Hz
B2030A 0,5 A, készenléti mód: 120 mA
B2031A 1,1 A, készenléti mód: 120 mA
Biztosíték 200-240 V~: T 1 A H 250 V
B2030A 200-240 V~: T 2.5 A H 250 V
B2031A szabványos IEC
Hálózati csatlakozó
317 mm x 214 mm x 211 mm
MÉRETEK/TÖMEG 9,9 kg
B2030A
Méretek (MaxSzxMé) 400 mm x 250 mm x 290 mm
Tömeg 15 kg

B2031A
Méretek (MaxSzxMé)
Tömeg

A Behringer cég folyamatosan azon dolgozik, hogy a legmagasabb minőségi előírásokat teljesítse. A szükséges
módosításokat minden előzetes bejelentés nélkül végezzük. Ezért a készülékek műszaki adatai és külső
megjelenése a megadott adatoktól vagy képektől eltérhet.

12


Click to View FlipBook Version