The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2021-10-19 11:36:30

Energy Music Box 1+ HU, CZ, HR, SK, PL

Energy Music Box 1+ HU, CZ, HR, SK, PL

Music Box 1+ Bluetooth CZ Zapnutí / vypnutí / nabíjení Záruka
Pro zapnutí / vypnutí zařízení podržte tlačítko (1). Energy Sistem poskytuje záruku na vady výrobku po dobu 36 měsíců. Tato
12345 Úvod Pro nabití baterie připojte Music Box k USB portu PC nebo nabíječky záruka pokrývá vady zpracování nebo materiálu. Záruka se nevztahuje na
Děkujeme vám za projevenou důvěru a zakoupení nového produktu Energy pomocí dodaného kabelu. LED indikátor (11) se rozsvítí červeně a po vady způsobené fyzickou újmou, nesprávným použitím nebo svévolnou
76 Music Box 1+ Bluetooth. Věříme, že s ním budete spokojeni. dokončení nabíjení zhasne. úpravou výrobku třetí osobou. Ve třetím nadstandardním roce záruky nelze
8 9 10 11 Přenosný reproduktor s technologií Bluetooth. Užijte si hudbu z Nenechávejte přístroj připojený k USB déle než 8 hodin, neskladujte žádat vrácení peněz, může vám však být výměnou nabídnut stejný či
libovolného bezdrátového zařízení a MicroSD karet a vezmete ji všude s výrobek s vybitou baterií. Může dojít ke snížení životnosti baterie. novější výrobek téže modelové řady. Baterie v přístroji je spotřební
sebou. Až 6 hodin nepřetržitého proudu hudby díky nabíjecí lithiové baterii. materiál, výrobce uvádí životnost 24 měsíců.
Před prvním použitím si prosím přečtěte pokyny k použití. Nevystavujte Pracovní režimy
výrobek extrémně vysokým či nízkým teplotám, přímému slunci, vlhkosti, Pro změnu pracovního režimu stiskněte tlačítko Režim (2). Aktuální mód Prohlášení o shodě
prachu, chraňte jej před otřesy a fyzickým poškozením. Plnou verzi se zobrazí na indikátoru (6): Výrobce: Energy Sistem Technology, Španělsko.
uživatelské příručky naleznete na internetových stránkách výrobce. Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výrobek Energy Music Box
Bluetooth (modrý indikátor) 1+ Bluetooth (země výroby: Čína) je v souladu se všemi normami a
Popis přístroje Podržte tlačítko (2) na 2 sekundy a indikátor (6) začne blikat. Zapněte standardy:
1. Zapnout / Vypnout Bluetooth na vašem zařízení a spárujte se s Energy Music Box 1+.
2. Režim / Bluetooth vyhledávání dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne
3. Hlasitost - / Zpět Externí paměti (MicroSD - bliká bílý indikátor) 16. dubna 2014.
4. Přehrávání / Pauza / Hovor Přehrávání MP3 a WAV souborů z MicroSD paměťových médií až do kapacity
5. Hlasitost + / Další 128GB. Podržením tlačítka (2) můžete přejít na obsah další složky. Tento symbol na produktu nebo v návodu k použití znamená, že toto
6. Indikátor funkce zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto
7. Mikrofon Analogový vstup (AUX - bílý indikátor) označené nefunkční zařízení můžete odevzdat k recyklaci u vašeho
8. Indikátor nabíjení Music Box 1+ je vybaven analogovým stereo vstupem 3,5 mm (11) pro prodejce nebo ve specializované sběrně.
9. MicroUSB port nabíjení připojení externích audio zařízení.
10. MicroSD slot Dovozce pro ČR:
11. 3,5mm mini jack AUX FM rádio (zelený indikátor) BaSys CS, s.r.o. , Sodomkova 1478/8, 102 00 Praha 10
V režimu FM rádia stiskněte a podržte tlačítko (2) pro automatické www.basys.cz
Obsah balení vyhledání dostupných stanic a jejich uložení do paměti. Indikátor (6)
Energy Music Box 1+, audio kabel, nabíjecí kabel, poutko začne blikat. Krátkým stiskem tlačítek (3) a (5) můžete přepínat mezi
stanicemi v paměti.

HU Bekapcsolás / kikapcsolás / feltöltés Jótállás HR
A készülék kikapcsolására / bekapcsolására használja a (1) nyomógombot. Az Energy Sistem a termékekre 36 hónapos jótállást biztosít. Ez a jótállás magába
Bevezetés Az elemek feltöltésének elvégzésére a műszer kapcsolja össze a mellékelt foglalja a szerelési, valamint a hibás anyag miatt keletkezett meghibásodásokat. Uvod
Köszönjük Önnek kinyilvánította irányunkban a bizalmát és megvásárolta az kábel alkalmazásával a PC USB portjához vagy a töltőhöz. A LED (8) pirosan A jótállás nem vonatkozik a készülékre történő fizikai behatások, helytelen Hvala Vam na ukazanom povjerenju i kupnji novog proizvoda Energy Music
Energy Music Box 1+ Bluetooth új terméket. Bízunk benne, hogy a termék világít és a töltés befejezése után kikapcsol. A készüléket ne hagyja az USB- használat vagy egy harmadik személy által végzett, nem megengedett szerelés Box 1+ Bluetooth. Vjerujemo da ćete s njime biti zadovoljni.
működésével elégedett lesz. hez kapcsolva több mint 8 óra hosszan és a készüléket lemerült elemmel ne következtében keletkezett meghibásodásokra. A jótállás harmadik, a jótállás Prijenosni zvučnik s tehnologijom Bluetooth. Uživajte u glazbi iz bilo kojeg
Bluetooth technológiával ellátott hordozható hangszóró. Élvezze a tetszőleges tárolja. Ez az elem élettartamának csökkenését okozhatja. biztosítása idejének átlagon felüli évében, nem lehet kérni az termék vételárának bežičnog uređaja i uzmite ju svugdje sa sobom. MicroSD Card port. Čak 6
készülékre, vezeték nélkül kapcsolódó hangszóró által biztosított zene visszatérítését, viszont a meghibásodott készüléket ki lehet cserélni egy sati neprekidnog toka glazbe zahvaljujući punjivoj litijskoj bateriji.
hallgatását és a készüléket vigye magával mindehova. MicroSD port. Akár 6 órán Üzemmódok ugyanolyantípusú új, vagyújabbmodellheztartozótermékre.Akészülékbenlévő Prije prve uporabe molimo pročitati upute za uporabu. Proizvod nemojte
keresztülizenehallgatásátafeltölthetőlítiumelemekbiztosítják. Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg a Mód gombot (2). Az elem fogyóeszköznek minősül, a gyártó élettartamát 24 hónapban határozta izlagati ekstremno visokim ili niskim temperaturama, izravnoj sunčevoj
Kérjük, hogy a készülék első használata előtt olvassa el a készülék használati aktuális üzemmód a kijelzőn (6) látható: meg. svjetlosti, vlazi, prašini, štitite ih od udara i fizičkih oštećenja. Punu verziju
utasítását. A terméket ne tegye ki extrém magas vagy alacsony hőmérséklet, korisničkog priručnika možete naći na internetskim stranicama proizvođača.
közvetlen napsugárzás, nagy páratartalom, por hatásának és védje a nagy Bluetooth (kék jelző) Megfelelőségi nyilatkozat
rezgések és fizikai hatások ellen. A készülék használati utasításának teljes Tartsa lenyomva a gombot (2) 2 másodpercig, és a kijelzők (6) villogni Gyártó: Energy Sistem Technology, Spanyolország. Opis aparata
szövege megtalálható a termék gyártójának elektronikus honlapján. kezdenek. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a készüléken, és párosítsa az A saját kizárólagos felelősségünk tudatában nyilatkozzuk, hogy az Energy 1. Uključi / Isključi
Energy Music Box 1-et. Music Box 1+ Bluetooth (gyártás országa: Kína) álatal készített termék, 2. Promjena načina rada / Bluetooth pretraživanje
A készülék leírása teljesíti az Európai Parlament és Tanács 2014. április 16-án kiadott 3. Glasnoća – / Prethodni
1. Bekapcsol / Kikapcsol; Külső memória (MicroSD - villogó fehér jelző) 2014/53/EU irányelve alapján kiadott összes szabvány és szabályzat 4. Reproduciranje / Pauza / Razgovor
2. Módozat váltóztatása / Bluetooth keresés MP3 és WAV fájlok lejátszása MicroSD tárolóeszközről 128 GB-ig. A követelményéit. 5. Glasnoća + / Dalje
3. Hangerő - / Előző lejátszási módot a (2) gomb lenyomva tartásával módosíthatja. 6. Funkcijski pokazatelji
4. Lejátszás / Szünet / Hívás Ez a terméken vagy a használati utasításban található szimbólum 7. Mikrofon
5. Hangerő + / Következő Analóg bemenet (AUX - fehér jelző) azt jelzi, hogy ez a berendezés elektromos hulladék és ezért nem 8. LED indikator punjenja
6. Üzemmódjelzők A Music Box 1+ analóg 3,5 mm-es sztereó bemenettel (11) rendelkezik tartozik a háztartási hulladékok közé. Az ilyen jelöléssel ellátott 9. Port za punjenje
7. Mikrofon külső audioeszközök csatlakoztatására. működésképtelen készülék, újrahasznosításra, leadható a 10. Slot za MicroSD karticu
8. Töltésjelző készülék árusításának helyén vagy a specializált hulladékgyűjtőben. 11. Audio ulaz
9. Töltő port FM rádió (zöld jelző)
10. MicroSD kártya portja FM rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a (2) gombot a HU importőre: Sadržaj pakovanja
11. Audio bemenet rendelkezésre álló állomások automatikus kereséséhez és tárolásához. BaSys Magyarországi Kft., 2045 Törökbálint, Tópark utca 9 Energy Music Box 1+ Bluetooth, kabel punjenja, audio kabel, prozorčić
Nyomja meg röviden a (3) és a (5) gombot az állomások közötti váltáshoz. West Gate Business Park
A csomagolás tartalma www.basys.hu
Energy Music Box 1+ Bluetooth, töltő kábel, audio kábel, fűzőlyuk

Uključivanje / isključivanje / punjenje Jamstvo PL Włączenie / wyłączenie / ładowanie
Koristite gumb (1) za uključenje / isključenje uređaja. Energy Sistem pruža jamstvo na nedostatke proizvoda u roku od 36 Zastosuj przycisk (1) do włączenia / wyłączenia urządzenia.
Za punjenje baterije spojite slušalice na USB priključak računala ili na mjeseci. Ovo jamstvo pokriva nedostatke proizvodnje ili materijala. Wprowadzenie W celu doładowania baterii przyłączyć słuchawki do portu USB komputera
punjač preko isporučenog kabla. Indikator (8) će se promijeniti u crveno Jamstvo se ne odnosi na nedostatke uzrokovane uslijed fizičke štete, Dziękujemy za zaufanie i kupno nowego produktu Energy Music Box 1+ stacjonarnego lub ładowarki przy pomocy dodanego kabla. Wskaźnik (8)
svjetlo. Kad je punjenje završeno, svjetlo se isključuje. nepravilne uporabe ili samovoljne prilagodbe proizvoda od strane treće Bluetooth. Wierzymy, że będziesz z nich zadowolony. świeci na czerwono i gaśnie, gdy ładowanie jest zakończone.
Uređaj nemojte ostavljati priključen na USB dulje od 8 sati, proizvod nemojte osobe. U trećoj iznad standardnoj godini nije moguće zahtijevati povratak Głośnik mobilny z technologią Bluetooth. Ciesz się muzyką z dowolnego Urządzenie nie pozostawiać przyłączone do USB przez okres dłuższy niż 8
spremati s praznom baterijom. Može se smanjiti vijek trajanja baterije. novca, ali bit će vam za zamjenu ponuđen isti ili noviji proizvod iste serije urządzenia bezprzewodowego i zabierz ją z sobą dokądkolwiek. MicroSD godzin, nie przechowywać produktu z rozładowaną baterią. Może dojść do
modela. Baterija u aparatu je potrošni materijal, proizvod navodi vijek Cart port. Aż 6 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki dzięki obniżenia wytrzymałości baterii.
Načini rada trajanja od 24 mjeseci. doładowywanej baterii litowej.
Za promjenu načina rada, pritisnite gumb Mode (1). Trenutni način rada Przed pierwszym zastosowaniem prosimy o przeczytanie Instrukcji obsługi. Tryby pracy
prikazan je na indikatoru (6): Izjava o suglasnosti Produkt nie może być wystawiany na działanie temperatur ekstremalnych, Aby zmienić tryb pracy, naciśnij przycisk Mode (2). Aktualny tryb
Proizvođač: Energy Sistem Technology, Španija. bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu, chronić je trzeba wyświetlany jest na wskaźniku (6):
Bluetooth (plave LED) Ovime isključivo na vlastitu odgovornost izjavljujemo da je proizvod przed wstrząsami i uszkodzeniem fizycznym. Pełną wersję podręcznika
Držite gumb (2) na 2 sekunde i indikatori (6) počinju bljeskati. Uključite Energy Music Box 1+ Bluetooth (zemlja proizvodnje: Kina) u skladu sa użytkownika można znaleźć na stronach internetowych producenta. Bluetooth (niebieska dioda LED)
Bluetooth na uređaju i uparite se s Energy Music Boxom 1+. svim normama i standardima prema Direktivi Europskog parlamenta i Przytrzymaj przycisk (2) przez 2 sekundy, a wskaźniki (6) zaczną migać.
Vijeća 2014/53/CE od 16. travnja 2014. Opis urządzenia Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i sparuj z Energy Music Box 1+.
Vanjska memorija (MicroSD - bijela LED bljeska) 1. Włączyć / Wyłączyć,
Reproducirajte MP3 i WAV datoteke s MicroSD medija za pohranu do 128 Ovaj simbol na proizvodu ili u uputama ima značenje da je ovaj 2. Zmiana trybu pracy / Parowanie Bluetooth Pamięć zewnętrzna (MicroSD - biała dioda LED miga)
GB. Mapu za reprodukciju možete promijeniti pritiskom na gumb (2). uređaj električni i elektronički otpad i ne spada u kućanski otpad. 3. Głośność –/ Poprzedni Odtwarzaj pliki MP3 i WAV z nośników MicroSD o pojemności do 128 GB.
Tako označene ne funkcionalne uređaje možete predati na 4. Odtwarzać / Przerwa / Połączenie Możesz zmienić folder odtwarzania, przytrzymując przycisk (2).
Analogni ulaz (AUX - bijela LED) recikliranje kod vašeg prodavača ili na posebno sabirno mjesto. 4. Głośność + / Następny
Music Box 1+ ima analogni 3.5mm stereo ulaz (11) za spajanje vanjskih 6. Wskaźniki trybu Wejście analogowe (AUX - biała dioda LED)
audio uređaja. 7. Mikrofon Music Box 1+ wyposażony jest w analogowe wejście stereo 3,5 mm (11)
8. Wskaźnik ładowania do podłączenia zewnętrznych urządzeń audio.
FM radio (zelena LED) 9. Port ładowania
U FM radiju pritisnite i držite (2) za automatsko pretraživanje i 10. Slot karty MicroSD Radio FM (zielona dioda LED)
pohranjivanje dostupnih postaja. Kratko pritisnite (3) i (5) za prebacivanje 11. Wejście audio W trybie radia FM naciśnij i przytrzymaj (2), aby automatycznie wyszukać i
između postaja. zapisać dostępne stacje. Krótkie naciśnięcie (3) i (5) przełącza między
Zawartość pakietu stacjami.
Energy Music Box 1+ Bluetooth, kabel ladowania, kabel audio, pętla

Gwarancja SK Zapnutie / vypnutie / nabíjanie Záruka
Energy Sistem udziela gwarancji na wady produktu na okres 36 miesięcy. Pre zapnutie / vypnutie zariadenia podržte tlačidlo (1). Energy Sistem poskytuje záruku na vady výrobku po dobu 36 mesiacov. Táto
Niniejsza gwarancja obejmuje wady opracowania lub materiału. Úvod Pre nabitie batérie pripojte Music Box k USB portu PC alebo nabíjačky záruka pokrýva chyby spracovania alebo materiálu. Záruka sa nevzťahuje na
Gwarancja nie dotyczy wad spowodowanych uszczerbkami fizycznymi, w Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a zakúpenie nového produktu Energy pomocou dodaného kábla. LED indikátor (11) sa rozsvieti červeno a po chyby spôsobené fyzickou ujmou, nesprávnym použitím alebo svojvoľnú
konsekwencji niewłaściwego wykorzystania lub samowolnej modyfikacji Music Box 1+ Bluetooth. Veríme, že s ním budete spokojní. dokončení nabíjania zhasne. úpravou výrobku treťou osobou. V treťom nadštandardnom roku záruky
produktu przez osobę trzecią. W trzecim ponadstandardowym roku Prenosný reproduktor s technológiou Bluetooth. Užite si hudbu z Nenechávajte prístroj pripojený k USB dlhšie ako 8 hodín, neskladujte nemožno žiadať vrátenie peňazí, môže vám byť však výmenou ponúknutý
gwarancji nie można się domagać zwrotu pieniędzy, może Ci jednak ľubovoľného bezdrôtového zariadenia a MicroSD kariet a vezmete ju všade výrobok s vybitou batériou. Môže dôjsť k zníženiu životnosti batérie. rovnaký alebo novší výrobok rovnakej modelovej rady. Batéria v prístroji je
zostać zaproponowana wymiana za taki sam lub nowszy produkt tej samej so sebou. Až 6 hodín nepretržitého prúdu hudby vďaka nabíjacej lítiovej spotrebný materiál, výrobca uvádza životnosť 24 mesiacov.
serii modelowej. Bateria w urządzeniu jest materiałem eksploatacyjnym, batérii. Pracovné režimy
producent podaje żywotność 24 miesięcy. Pred prvým použitím si prosím prečítajte pokyny na použitie. Nevystavujte Pre zmenu pracovného režimu stlačte tlačidlo Režim (2). Aktuálny mód sa Vyhlásenie o zhode
výrobok extrémne vysokým či nízkym teplotám, priamemu slnku, vlhkosti, zobrazí na indikátore (6): Výrobca: Energy Sistem Technology, Španielsko.
Deklarację zgodności prachu, chráňte ho pred otrasmi a fyzickým poškodením. Plnú verziu Prehlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že výrobok Energy Music
Producent: Energy Sistem Technology, Hiszpania. používateľskej príručky nájdete na internetových stránkach výrobcu. Bluetooth (modrý indikátor) Box 1+ (krajina výroby: Čína) je v súlade so všetkými normami a
Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt Energy Podržte tlačidlo (2) na 2 sekundy a indikátor (6) začne blikať. Zapnite štandardmi podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53 / EÚ
Music Box 1+ Bluetooth (kraj produkcji: Chiny) jest w zgodzie z wszystkimi Popis prístroja Bluetooth na vašom zariadení a spárujte sa s Energy Music Box 1+. zo 16. apríla 2014.
normami i standardami wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 1. Zapnúť / Vypnúť
Rady 2014/53/CE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 2. Režim / Bluetooth vyhľadávanie Externé pamäti (MicroSD - bliká biely indikátor) Tento symbol na produkte alebo v návode na použitie znamená, že
3. Hlasitosť - / Späť Prehrávanie MP3 a WAV súborov z MicroSD pamäťových médií až do toto zariadenie je elektroodpad a nepatrí do domového odpadu.
Ten symbol na produkcie lub w Instrukcji obsługi oznacza, że 4. Prehrávanie / Pauza / Hovor kapacity 128GB. Podržaním tlačidla (2) môžete prejsť na obsah ďalšie Takto označené nefunkčné zariadenie môžete odovzdať na
urządzenie to jest odpadem elektronicznym i nie należy do odpadu z 5. Hlasitosť + / Ďalší zložky. recykláciu u vášho predajcu alebo v špecializovanej zberni.
gospodarstwa domowego. Tak oznaczone niedziałające 6. Indikátor funkcie
urządzenie można oddać do recyklingu u swojego sprzedawcy lub w 7. Mikrofón Analógový vstup (AUX - biely indikátor) Dovozca pre SR:
specjalistycznym punkcie zbiorczym. 8. Indikátor nabíjania Music Box 1+ je vybavený analógovým stereo vstupom 3,5 mm (11) pre BaSys SK, s.r.o., Stará Vajnorská 37/C, 831 04 Bratislava
9. MicroUSB port nabíjania pripojenie externých audio zariadení. www.basys.sk
10. MicroSD slot
11. 3,5mm mini jack AUX FM rádio (zelený indikátor)
V režime FM rádia stlačte a podržte tlačidlo (2) pre automatické
Obsah balenia vyhľadávanie staníc a ich uloženie do pamäte. Indikátor (6) začne blikať.
Energy Music Box 1+, audio kábel, nabíjací kábel, pútko Krátkym stlačením tlačidiel (3) a (5) môžete prepínať medzi stanicami v
pamäti.


Click to View FlipBook Version