The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2022-03-25 10:49:58

Energy Fabric Box 1+ Pocket CZ, HU, SK

Energy Fabric Box 1+ Pocket CZ, HU, SK

Fabric Box 1+ Pocket CZ Zapnutí / vypnutí / nabíjení Záruka
Pro zapnutí / vypnutí zařízení podržte tlačítko (1). Energy Sistem poskytuje záruku na vady výrobku po dobu 36 měsíců. Tato
1 23 45 Úvod Pro nabití baterie připojte Fabric Box k USB portu PC nebo nabíječky záruka pokrývá vady zpracování nebo materiálu. Záruka se nevztahuje na
Děkujeme vám za projevenou důvěru a zakoupení nového produktu Energy pomocí dodaného kabelu. LED indikátor (10) se rozsvítí červeně a po vady způsobené fyzickou újmou, nesprávným použitím nebo svévolnou
6 Fabric Box 1+ Pocket. Věříme, že s ním budete spokojeni. dokončení nabíjení zhasne. úpravou výrobku třetí osobou. Ve třetím nadstandardním roce záruky nelze
Přenosný reproduktor s technologií Bluetooth 5.0. Užijte si hudbu z Nenechávejte přístroj připojený k USB déle než 8 hodin, neskladujte žádat vrácení peněz, může vám však být výměnou nabídnut stejný či
libovolného bezdrátového zařízení, USB flash a MicroSD karet a vezměte ji výrobek s vybitou baterií. Může dojít ke snížení životnosti baterie. novější výrobek téže modelové řady. Baterie v přístroji je spotřební
všude s sebou. Až 5 hodin nepřetržitého proudu hudby díky nabíjecí lithiové materiál, výrobce uvádí životnost 24 měsíců.
baterii. Pracovní režimy
Před prvním použitím si prosím přečtěte pokyny k použití. Nevystavujte Pro změnu pracovního režimu stiskněte tlačítko Režim (2). Aktuální mód Uplatnění záruky
výrobek extrémně vysokým či nízkým teplotám, přímému slunci, vlhkosti, oznámí zvukový signál: Záruku můžete uplatnit u svého prodejce nebo v autorizovaném servisním
prachu, chraňte jej před otřesy a fyzickým poškozením. Plnou verzi středisku. K výrobku vždy přiložte průvodní dopis s kompletními kontakty,
uživatelské příručky naleznete na internetových stránkách výrobce. Bluetooth kopii nákupního dokladu a originální příslušenství, pokud se k němu vada
Podržte tlačítko (2) na 3 sekundy a indikátor (6) začne blikat. Zapněte může vztahovat.
Popis přístroje Bluetooth na vašem zařízení a spárujte se s Energy Fabric Box 1+.
1. Zapnout / Vypnout Prohlášení o shodě
2. Režim / Vyhledávání Externí paměti (MicroSD / USB) Výrobce: Energy Sistem Technology, Španělsko.
3. Hlasitost - / Zpět Přehrávání MP3 a WAV souborů z USB a MicroSD paměťových médií až do Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výrobek Energy
4. Přehrávání / Pauza / Hovor / TWS kapacity 64GB. Režim přehrávání můžete měnit podržením tlačítka (4). Fabric Box 1+ Pocket (země výroby: Čína) je v souladu se všemi
5. Hlasitost + / Další normami a standardy dle směrnice Evropského parlamentu a Rady
6. Indikátor funkce Analogový vstup (AUX) 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014.
7. Audio vstup Fabric Box 1+ je vybaven analogovým stereo vstupem 3,5 mm (7) pro Tento symbol na produktu nebo v návodu k použití znamená, že toto
8. USB port připojení externích audio zařízením. zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto
9. MicroSD slot označené nefunkční zařízení můžete odevzdat k recyklaci u vašeho
10. Indikátor nabíjení FM rádio prodejce nebo ve specializované sběrně.
11. Nabíjecí port V režimu FM rádia stiskněte a podržte tlačítko (2) pro automatické
vyhledání dostupných stanic a jejich uložení do paměti. Krátkým stiskem Dovozce pro ČR:
Obsah balení tlačítek (5) a (3) můžete přepínat mezi stanicemi v paměti. BaSys CS, s.r.o. , Sodomkova 1478/8, 102 00 Praha 10
Energy Fabric Box 1+, audio kabel, nabíjecí kabel www.basys.cz
TWS (True Wireless Stereo)
11 9 87 Pomocí tohoto systému můžete spárovat dva Fabric Box 1+ dohromady pro HR
10 dvojnásobný zvukový výkon. Na obou reproduktorech zapněte režim
Bluetooth, jeden reproduktor spárujte s telefonem. Na druhém reproduktoru Uvod
podržte tlačítko (4) po dobu 2 sekund. Jakmile jsou přístroje spárovány, ozve Hvala Vam na ukazanom povjerenju i kupnji novog proizvoda Energy Fabric
se zvukový signál. První spárovaný reproduktor bude hrát levý audio kanál, Box 1+ Pocket. Vjerujemo da ćete s njime biti zadovoljni.
druhý reproduktor bude hrát pravý audio kanál. Pro deaktivaci TWS podržte Prijenosni zvučnik s tehnologijom Bluetooth 5.0. Uživajte u glazbi iz bilo
déle tlačítko (4). kojeg bežičnog uređaja i uzmite ju svugdje sa sobom. USB Flash + MicroSD
Card port. Čak 5 sati neprekidnog toka glazbe zahvaljujući punjivoj litijskoj
HU világít és a töltés befejezése után kikapcsol. A készüléket ne hagyja az USB- Jótállás bateriji.
hez kapcsolva több mint 8 óra hosszan és a készüléket lemerült elemmel ne Az Energy Sistem a termékekre 36 hónapos jótállást biztosít. Ez a jótállás magába Prije prve uporabe molimo pročitati upute za uporabu. Proizvod nemojte
Bevezetés tárolja. Ez az elem élettartamának csökkenését okozhatja. foglalja a szerelési, valamint a hibás anyag miatt keletkezett meghibásodásokat. A izlagati ekstremno visokim ili niskim temperaturama, izravnoj sunčevoj
Köszönjük Önnek kinyilvánította irányunkban a bizalmát és megvásárolta az jótállás nem vonatkozik a készülékre történő fizikai behatások, helytelen használat svjetlosti, vlazi, prašini, štitite ih od udara i fizičkih oštećenja. Punu verziju
Energy Fabric Box 1+ Pocket új terméket. Bízunk benne, hogy a termék Üzemmódok vagy egy harmadik személy által végzett, nem megengedett szerelés korisničkog priručnika možete naći na internetskim stranicama proizvođača.
működésével elégedett lesz. Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg a Mód gombot (2). Az következtében keletkezett meghibásodásokra. A jótállás harmadik, a jótállás
Bluetooth 5.0 technológiával ellátott hordozható hangszóró. Élvezze a aktuális üzemmódot hangjelzés jelzi: biztosítása idejének átlagon felüli évében, nem lehet kérni az termék vételárának Opis aparata
tetszőleges készülékre, vezeték nélkül kapcsolódó hangszóró által biztosított visszatérítését, viszont a meghibásodott készüléket ki lehet cserélni egy 1. Uključi / Isključi
zene hallgatását és a készüléket vigye magával mindehova. USB Flash + MicroSD Bluetooth ugyanolyan típusú új, vagy újabb modellhez tartozó termékre. A készülékben lévő 2.Promjena načina rada
port.Akár5óránkeresztülizenehallgatásátafeltölthetőlítiumelemekbiztosítják. Tartsa lenyomva a gombot (2) 2 másodpercig, és a kijelzők (6) villogni elemfogyóeszköznekminősül,agyártóélettartamát24hónapbanhatároztameg. 3. Glasnoća – / Prethodni
Kérjük, hogy a készülék első használata előtt olvassa el a készülék használati kezdenek. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a készüléken, és párosítsa az 4. Reproduciranje / Pauza / Razgovor / TWS
utasítását. A terméket ne tegye ki extrém magas vagy alacsony hőmérséklet, Energy Fabric Box 1+-et. A jótállás érvényesítése 5. Glasnoća + / Dalje
közvetlen napsugárzás, nagy páratartalom, por hatásának és védje a nagy A jótállás érvényesíthető a termék vásárlásának helyén vagy a szerződött, 6. Funkcijski pokazatelji
rezgések és fizikai hatások ellen. A készülék használati utasításának teljes Külső memória (MicroSD / USB) jogosultsággal rendelkező márkaszerviznél. A meghibásodott termékhez 7. Audio ulaz
szövege megtalálható a termék gyártójának elektronikus honlapján. MP3 és WAV fájlok lejátszása USB és MicroSD tárolóeszközről 64 GB-ig. A mindig csatolja az összes elérhetőségét tartalmazó kísérőlevelét, a vásárlási 8. Flashdisk USB port
lejátszási módot a (4) gomb lenyomva tartásával módosíthatja. bizonylat másolatát és az eredeti tartozékokat, amennyiben a meghibásodás 9. Slot za MicroSD karticu
A készülék leírása ezekre is vonatkozhat. 10. LED indikator punjenja
1. Bekapcsol / Kikapcsol Analóg bemenet (AUX) 11. Port za punjenje
2. Módozat váltóztatása A Fabric Box 1+ analóg 3,5 mm-es sztereó bemenettel (7) rendelkezik Megfelelőségi nyilatkozat
3. Hangerő - / Előző külső audioeszközök csatlakoztatására. Gyártó: Energy Sistem Technology, Spanyolország. Sadržaj pakovanja
4. Lejátszás / Szünet / Hívás / TWS A saját kizárólagos felelősségünk tudatában nyilatkozzuk, hogy az Energy Fabric Box 1+ Pocket, Kabel punjenja, Audio kabel
5. Hangerő + / Következő FM rádió Energy Fabric Box 1+ Pocket (gyártás országa: Kína) álatal
6. Üzemmódjelzők FM rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a (2) gombot a készített termék, teljesíti az Európai Parlament és Tanács 2014.
7. Audio bemenet rendelkezésre álló állomások automatikus kereséséhez és tárolásához. április 16-án kiadott 2014/53/EU irányelve alapján kiadott összes
8. USB Flash port Nyomja meg röviden a (3) és a (5) gombot az állomások közötti váltáshoz. szabvány és szabályzat követelményéit.
9. MicroSD kártya portja Ez a terméken vagy a használati utasításban található szimbólum
10. Töltésjelző TWS (True Wireless Stereo) azt jelzi, hogy ez a berendezés elektromos hulladék és ezért nem
11. Töltő port Ezzel a rendszerrel párhuzamosan két zenegépet kétszer lehet összeilleszteni tartozik a háztartási hulladékok közé. Az ilyen jelöléssel ellátott
dupla hanghoz. Mindkét hangszórón kapcsolja be a Bluetooth funkciót. működésképtelen készülék, újrahasznosításra, leadható a készülék
A csomagolás tartalma Csatlakoztasson egy hangszórót a mobilkészülékhez. A második hangszórón árusításának helyén vagy a specializált hulladékgyűjtőben.
Energy Fabric Box 1+ Pocket, töltő kábel, audio kábel tartsa lenyomva a (4) gombot 2 másodpercig. Ha az eszközök párosulnak, egy
hangjelzés hallható. A TWS kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot (4) HU importőre:
Bekapcsolás / kikapcsolás / feltöltés hosszabbideig. BaSys Magyarországi Kft., 2045 Törökbálint, Tópark utca 9
A készülék kikapcsolására / bekapcsolására használja a (1) nyomógombot. West Gate Business Park
Az elemek feltöltésének elvégzésére a műszer kapcsolja össze a mellékelt www.basys.hu
kábel alkalmazásával a PC USB portjához vagy a töltőhöz. A LED (10) pirosan

Uključivanje / isključivanje / punjenje Jamstvo PL Włączenie / wyłączenie / ładowanie
Koristite gumb (1) za uključenje / isključenje uređaja. Energy Sistem pruža jamstvo na nedostatke proizvoda u roku od 36 Zastosuj przycisk (1) do włączenia / wyłączenia urządzenia.
Za punjenje baterije spojite slušalice na USB priključak računala ili na mjeseci. Ovo jamstvo pokriva nedostatke proizvodnje ili materijala. Wprowadzenie W celu doładowania baterii przyłączyć słuchawki do portu USB komputera
punjač preko isporučenog kabla. Indikator (10) će se promijeniti u crveno Jamstvo se ne odnosi na nedostatke uzrokovane uslijed fizičke štete, Dziękujemy za zaufanie i kupno nowego produktu Energy Fabric Box 3+ stacjonarnego lub ładowarki przy pomocy dodanego kabla. Wskaźnik
svjetlo. Kad je punjenje završeno, svjetlo se isključuje. nepravilne uporabe ili samovoljne prilagodbe proizvoda od strane treće Trend. Wierzymy, że będziesz z nich zadowolony. (10) świeci na czerwono i gaśnie, gdy ładowanie jest zakończone.
Uređaj nemojte ostavljati priključen na USB dulje od 8 sati, proizvod nemojte osobe. U trećoj iznad standardnoj godini nije moguće zahtijevati povratak Głośnik mobilny z technologią Bluetooth 5.0. Ciesz się muzyką z dowolnego Urządzenie nie pozostawiać przyłączone do USB przez okres dłuższy niż 8
spremati s praznom baterijom. Može se smanjiti vijek trajanja baterije. novca, ali bit će vam za zamjenu ponuđen isti ili noviji proizvod iste serije urządzenia bezprzewodowego i zabierz ją z sobą dokądkolwiek. USB Flash + godzin, nie przechowywać produktu z rozładowaną baterią. Może dojść do
modela. Baterija u aparatu je potrošni materijal, proizvod navodi vijek MicroSD Cart port. Aż 5 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki dzięki obniżenia wytrzymałości baterii.
Načini rada trajanja od 24 mjeseci. doładowywanej baterii litowej.
Za promjenu načina rada, pritisnite gumb Mode (2). Trenutni način rada Przed pierwszym zastosowaniem prosimy o przeczytanie Instrukcji obsługi. Tryby pracy
najavljen je zvučnim signalom: Primjena jamstva Produkt nie może być wystawiany na działanie temperatur ekstremalnych, Aby zmienić tryb pracy, naciśnij przycisk Mode (2). Aktualny tryb pracy
Jamstvo možete primijeniti kod svoga prodavača ili u ovlaštenom centru bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu, chronić je trzeba sygnalizowany jest sygnałem akustycznym.:
Bluetooth za servisiranje. Uz proizvod uvijek priložite prateći dopis sa svim przed wstrząsami i uszkodzeniem fizycznym. Pełną wersję podręcznika
Držite gumb (2) na 2 sekunde i indikatori (6) počinju bljeskati. Uključite kontaktima, presliku računa o kupnji i izvornu dodatnu opremu, ukoliko se użytkownika można znaleźć na stronach internetowych producenta. Bluetooth
Bluetooth na uređaju i uparite se s Energy Fabric Boxom. na istu može odnositi nedostatak. Przytrzymaj przycisk (2) przez 2 sekundy, a wskaźniki (6) zaczną migać.
Opis urządzenia Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i sparuj z Energy Fabric Box 1+.
Vanjska memorija (MicroSD / USB) Izjava o suglasnosti 1. Włączyć / Wyłączyć
Reproducirajte MP3 i WAV datoteke s USB i MicroSD medija za pohranu do Proizvođač: Energy Sistem Technology, Španija. 2. Zmiana trybu pracy Pamięć zewnętrzna (MicroSD / USB)
64 GB. Način reprodukcije možete promijeniti pritiskom na gumb (4). Ovime isključivo na vlastitu odgovornost izjavljujemo da je 3. Głośność – / Poprzedni Odtwarzaj pliki MP3 i WAV z nośników USB i MicroSD o pojemności do 64
proizvod Energy Fabric Box 1+ Pocket (zemlja proizvodnje: Kina) u 4. Odtwarzać / Przerwa / Połączenie / TWS GB. Możesz zmienić tryb odtwarzania, przytrzymując przycisk (4).
Analogni ulaz (AUX) skladu sa svim normama i standardima prema Direktivi Europskog 5. Głośność + / Następny
Fabric Box 1+ ima analogni 3.5mm stereo ulaz (7) za spajanje vanjskih parlamenta i Vijeća 2014/53/CE od 16. travnja 2014. 6. Wskaźniki trybu Wejście analogowe (AUX)
audio uređaja. Ovaj simbol na proizvodu ili u uputama ima značenje da je ovaj 7. Wejście audio The Fabric Box 1+ wyposażony jest w analogowe wejście stereo 3,5 mm
uređaj električni i elektronički otpad i ne spada u kućanski otpad. 8. Port USB pendrive (7) do podłączenia zewnętrznych urządzeń audio.
FM radio Tako označene ne funkcionalne uređaje možete predati na 9. Slot karty MicroSD
U FM radiju pritisnite i držite (2) za automatsko pretraživanje i recikliranje kod vašeg prodavača ili na posebno sabirno mjesto. 10. Wskaźnik ładowania Radio FM
pohranjivanje dostupnih postaja. Kratko pritisnite (3) i (5) za prebacivanje 11. Port ładowania W trybie radia FM naciśnij i przytrzymaj (2), aby automatycznie wyszukać i
između postaja. zapisać dostępne stacje. Krótkie naciśnięcie (3) i (5) przełącza między
Zawartość pakietu stacjami.
TWS (True Wireless Stereo) Energy Fabric Box 1+ Pocket, kabel ładowania, kabel audio
S ovim sustavom možete spojiti dva Fabric Boxy zajedno za dvostruki TWS (True Wireless Stereo)
zvuk. Na oba zvučnika uključite Bluetooth. Spojite jedan zvučnik na svoj W tym systemie możesz połączyć dwie Fabric Box 1+ w podwójne dźwięki.
telefon. Na drugom zvučniku držite gumb (4) na 2 sekunde. Kad su uređaji Włącz Bluetooth na obu głośnikach, sparuj jeden głośnik z telefonem. Na
upareni, zvučni signal zvuči. Jedan zvučnik sada reproducira lijevi audio drugim głośniku przytrzymaj przycisk (4) przez 2 sekundy. Po sparowaniu
kanal, drugi zvučnik reproducira pravi audio kanal. Da biste deaktivirali urządzeń rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Pierwszy sparowany głośnik
TWS, držite gumb (4) dulje. odtwarza lewy kanał audio, drugi głośnik odtwarza prawy kanał audio. Aby
wyłączyć TWS, przytrzymaj dłużej przycisk (4).

Gwarancja SK Zapnutie / vypnutie / nabíjanie Záruka
Energy Sistem udziela gwarancji na wady produktu na okres 36 miesięcy. Pre zapnutie / vypnutie zariadenia podržte tlačidlo (1). Energy Sistem poskytuje záruku na vady výrobku po dobu 36 mesiacov. Táto
Niniejsza gwarancja obejmuje wady opracowania lub materiału. Úvod Pre nabitie batérie pripojte Fabric Box k USB portu PC alebo nabíjačky záruka pokrýva chyby spracovania alebo materiálu. Záruka sa nevzťahuje na
Gwarancja nie dotyczy wad spowodowanych uszczerbkami fizycznymi, w Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a zakúpenie nového produktu Energy pomocou dodaného kábla. LED indikátor (10) sa rozsvieti červeno a po chyby spôsobené fyzickou ujmou, nesprávnym použitím alebo svojvoľnú
konsekwencji niewłaściwego wykorzystania lub samowolnej modyfikacji Fabric Box 1+ Pocket. Veríme, že s ním budete spokojní. dokončení nabíjania zhasne. úpravou výrobku treťou osobou. V treťom nadštandardnom roku záruky
produktu przez osobę trzecią. W trzecim ponadstandardowym roku Prenosný reproduktor s technológiou Bluetooth 5.0. Užite si hudbu z Nenechávajte prístroj pripojený k USB dlhšie ako 8 hodín, neskladujte nemožno žiadať vrátenie peňazí, môže vám byť však výmenou ponúknutý
gwarancji nie można się domagać zwrotu pieniędzy, może Ci jednak ľubovoľného bezdrôtového zariadenia, USB flash a MicroSD kariet a výrobok s vybitou batériou. Môže dôjsť k zníženiu životnosti batérie. rovnaký alebo novší výrobok rovnakej modelovej rady. Batéria v prístroji je
zostać zaproponowana wymiana za taki sam lub nowszy produkt tej samej vezmite ju všade so sebou. Až 5 hodín nepretržitého prúdu hudby vďaka spotrebný materiál, výrobca uvádza životnosť 24 mesiacov.
serii modelowej. Bateria w urządzeniu jest materiałem eksploatacyjnym, nabíjacej lítiovej batérii. Pracovné režimy
producent podaje żywotność 24 miesięcy. Pred prvým použitím si prosím prečítajte pokyny na použitie. Nevystavujte Pre zmenu pracovného režimu stlačte tlačidlo Režim (2). Aktuálny mód Uplatnenie záruky
výrobok extrémne vysokým či nízkym teplotám, priamemu slnku, vlhkosti, oznámi zvukový signál: Záruku môžete uplatniť u svojho predajcu alebo v autorizovanom servisnom
Wykorzystanie gwarancji prachu, chráňte ho pred otrasmi a fyzickým poškodením. Plnú verziu stredisku. K výrobku vždy priložte sprievodný list s kompletnými kontakty,
Gwarancję można wykorzystać u swojego sprzedawcy lub w autoryzowanym používateľskej príručky nájdete na internetových stránkach výrobcu. Bluetooth kópiu nákupného dokladu a originálne príslušenstvo, ak sa k nemu vada
ośrodku serwisowym. Do produktu zawsze trzeba dodać list polecony z Podržte tlačidlo (2) na 3 sekundy a indikátor (6) začne blikať. Zapnite môže vzťahovať.
kompletnymi kontaktami, kopią dokumentu zakupu i wyposażeniem Popis prístroja Bluetooth na vašom zariadení a spárujte sa s Energy Fabric Box 1+.
oryginalnym, jeśli wada może go dotyczyć. 1. Zapnúť / Vypnúť Vyhlásenie o zhode
2. Režim / Vyhľadávanie Externé pamäti (MicroSD / USB) Výrobca: Energy Sistem Technology, Španielsko.
Deklarację zgodności 3. Hlasitosť - / Späť Prehrávanie MP3 a WAV súborov z USB a MicroSD pamäťových médií až do Prehlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že výrobok Energy
Producent: Energy Sistem Technology, Hiszpania. 4. Prehrávanie / Pauza / Hovor / TWS kapacity 64GB. Režim prehrávania môžete meniť podržaním tlačidla (4). Fabric Box 1+ (krajina výroby: Čína) je v súlade so všetkými
Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt 5. Hlasitosť + / Ďalší normami a štandardmi podľa smernice Európskeho parlamentu a
Energy Fabric Box 1+ Pocket (kraj produkcji: Chiny) jest w zgodzie z 6. Indikátor funkcie Analógový vstup (AUX) Rady 2014/53 / EÚ zo 16. apríla 2014.
wszystkimi normami i standardami wg rozporządzenia Parlamentu 7. Audio vstup Fabric Box 1+ je vybavený analógovým stereo vstupom 3,5 mm (7) pre Tento symbol na produkte alebo v návode na použitie znamená, že
Europejskiego i Rady 2014/53/CE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 8. USB port pripojenie externých audio zariadením. toto zariadenie je elektroodpad a nepatrí do domového odpadu.
Ten symbol na produkcie lub w Instrukcji obsługi oznacza, że 9. MicroSD slot Takto označené nefunkčné zariadenie môžete odovzdať na
urządzenie to jest odpadem elektronicznym i nie należy do odpadu 10. Indikátor nabíjania FM rádio recykláciu u vášho predajcu alebo v špecializovanej zberni.
z gospodarstwa domowego. Tak oznaczone niedziałające 11. Nabíjací port V režime FM rádia stlačte a podržte tlačidlo (2) pre automatické
urządzenie można oddać do recyklingu u swojego sprzedawcy lub vyhľadávanie staníc a ich uloženie do pamäte. Krátkym stlačením tlačidiel Dovozca pre SR:
w specjalistycznym punkcie zbiorczym. Obsah balenia (5) a (3) môžete prepínať medzi stanicami v pamäti. BaSys SK, s.r.o., Stará Vajnorská 37/C, 831 04 Bratislava
Energy Fabric Box 1+, audio kábel, nabíjací kábel www.basys.sk
TWS (True Wireless Stereo)
Pomocou tohto systému môžete spárovať dva Fabric Box 1+ dohromady
pre dvojnásobný zvukový výkon. Na oboch reproduktoroch zapnite režim
Bluetooth, jeden reproduktor spárujte s telefónom. Na druhom
reproduktore podržte tlačidlo (4) po dobu 2 sekúnd. Akonáhle sú prístroje
spárované, ozve sa zvukový signál. Prvý spárovaný reproduktor bude hrať
ľavý zvukový kanál, druhý reproduktor bude hrať pravý audio kanál. Pre
deaktiváciu TWS podržte dlhšie tlačidlo (4).


Click to View FlipBook Version