The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-29 09:12:51

Behringer SRC2496 HU

Behringer SRC2496 HU

Használati útmutató

1.2 verzió, 2004. június

SRC2496

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM: FIGYELMEZTETÉS:

Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése A tűzveszély vagy elektromos áramütés
érdekében soha nem vegyük le a berendezés veszélyének elkerülése érdekében, a berendezést
fedőlapját vagy hátlapját. A berendezés belsejében ne érje eső vagy nedvesség hatása.
nincsenek felhasználó által javítható részek;
meghibásodás esetén mindig hívjunk szakembert.

Ez a szimbólum figyelmeztet a Ez a szimbólum figyelmeztet a fontos
burkolaton belüli szigeteletlen üzemeltetési és karbantartási
veszélyes feszültség jelenlétére — utasításokra.
ez a feszültség elég nagy ahhoz, A kézikönyvben található ilyen
hogy áramütést okozhasson. utasításokat mindig tanácsos
elolvasni.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ:

1) Olvassuk el az használati útmutatót.

2) Őrizzük meg a használati útmutatót.

3) Tartsuk be a figyelmeztetéseket.

4) Kövessük az utasításokat.

5) A készüléket ne használjuk víz közelében.

6) A készüléket csak száraz ruhával törölhetjük át.

7) Ne fedjük le a szellőző nyílásokat. Az üzembe helyezést a gyári utasítások szerint
végezzük el.

8) Hagyjunk mindig elegendő távolságot a készülék és fűtőtestek, hőtároló berendezések,
tűzhelyek vagy egyéb hősugárzó berendezések (ideértve az erősítőket is) között.

9) Ne korlátozzuk a polarizált vagy földelt dugaszok biztonságos működését.
A polarizált dugasz két érintkezőcsapja közül az egyik szélesebb mint a másik.

A földelt dugasznak két érintkezőcsapja és egy harmadik földelő villája van.
A széles érintkezőcsap vagy a harmadik villa a saját biztonságunkat szolgálja.
Amennyiben a dugasz nem illik a csatlakozóaljzatba, cseréltessük ki az aljzatot egy
villanyszerelővel.

10) A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy megakadályozható legyen a rálépés vagy a
közelében elhelyezett tárgyak általi kilyukasztás. Különös figyelmet kell szentelni a
vezetékeknek és dugaszoknak, a dugaszolóaljzatoknak és annak a pontnak, ahol a
tápkábel kilép a berendezésből.

2

SRC2496
11) Csak a gyártó által engedélyezett kiegészítőket vagy tartozékokat használhatjuk.
12) Csak a mellékelt, illetve a gyártó által engedélyezett kerekes kocsit, állványt, háromlábú

állványt, oszlopkart és asztalt használhatjuk. Kerekes kocsival történő szállításkor
ügyeljünk arra, hogy a készülékkel megrakott kocsi mozgatása közben nehogy
megbotoljunk.

13) Hosszabb használaton kívüli időszak, illetve villámlásokkal kísért vihar esetén a
berendezés tápkábelét húzzuk ki a csatlakozóaljzatból.

14) A berendezést csak szakember javíthatja. Javításra van szükség, ha a készülék
bármilyen módon (mint például a tápkábel vagy dugasz ) megsérült, a doboz belsejébe
idegen tárgy vagy folyadék került, a berendezést eső vagy túlzott nedvesség hatása
érte, a berendezés működése nem az elvárt vagy a berendezést leejtették.

15) FIGYELEM – A karbantartásra, szervizelésre vonatkozó utasítások csak
szakembereknek szólnak. Az elektromos áramütés kockázatának csökkentése
érdekében kizárólag csak a használati útmutatóban szereplő szervizelési műveleteket
hajtsa végre. A többi szerelési műveletet csak szakember végezheti.

3

SRC2496

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS ............................................................................................................................ 5
1.1. BEÜZEMELÉS ELŐTTI TEENDŐK............................................................................................. 5

2. KEZELŐSZERVEK.................................................................................................................. 6
2.1 ULTRAMATCH PRO SRC2496 ELŐLAP .............................................................................. 6
2.1.1. Monitor és bemeneti szekció....................................................................................... 6
2.1.2. Üzemmódjelző szekció ............................................................................................... 8
2.1.3. Kimenet szekció .......................................................................................................... 8
2.2. ULTRAMATC PRO HÁTLAP .............................................................................................. 11

3. ALKALMAZÁSOK ................................................................................................................. 13
3.1. A/D - D/A KONVERZIÓ ULTRAMATCH PRO KONVERTERREL ............................................. 13
3.1.1. Analóg-digitális konverzió ......................................................................................... 13
3.1.2. Digitális-analóg konverzió ......................................................................................... 14
3.1.3. Párhuzamos A/D és D/A konverzió........................................................................... 15
3.2. MINTAVÉTELEZÉSI GYAKORISÁG KONVERZIÓJA ................................................................... 15
3.2.1. Jellemző stúdióalkalmazás DAT magnóval............................................................... 15
3.2.2. Merevlemezes felvétel .............................................................................................. 15
3.2.3. Master/Slave problémamegoldás.............................................................................. 16
3.2.4. Nem formatált átmenetek áthidalása ........................................................................ 16
3.3. MÁSOLÁSVÉDELMI INFORMÁCIÓK ELTÁVOLÍTÁSA ................................................................. 17
3.4. ZAJCSÖKKENTÉS EMFÁZISSAL ............................................................................................ 17
3.5. LINE BOOSTER, JELFRISSÍTŐ .............................................................................................. 17
3.6. INKORREKT MINTAVÉTELEZÉSI RÁTÁK KORREKCIÓJA ........................................................... 17
3.7. VARI-SPEED ALKALMAZÁS .................................................................................................. 18
3.8. FORMÁTUMKONVERTER ..................................................................................................... 18
3.9. FORMÁTUM-INTERFÉSZ ...................................................................................................... 18
3.10. PATCH-PANEL/SPLITTER................................................................................................... 19

4. MŰSZAKI HÁTTÉR ............................................................................................................... 19
4.1. KIS KITÉRŐ A DIGITÁLIS MINTAVÉTELEZÉSI FREKVENCIA KONVERZIÓJÁRA ............................. 19
4.2. AES/EBU ÉS S/PDIF SZABVÁNY........................................................................................ 20

5. TELEPÍTÉS............................................................................................................................ 20
5.1. CSATLAKOZTATÁSI TANÁCSOK............................................................................................ 20
5.2. ANALÓG BEMENETEK ÉS KIMENETEK................................................................................... 21
5.3. DIGITÁLIS BEMENETEK ÉS KIMENETEK................................................................................. 21
5.3.1. Szimmetrikus XLR csatlakozás................................................................................. 21
5.3.2. Aszimmetrikus koaxiális RCA csatlakoztatás............................................................ 22
5.3.3. Optikai csatlakoztatás ............................................................................................... 23
5.3.4. Órajel......................................................................................................................... 23
5.3.5. Csatlakoztatás adapterrel ......................................................................................... 24
5.4. FEJHALLGATÓKIMENET....................................................................................................... 24

6. MŰSZAKI ADATOK............................................................................................................... 25

4

SRC2496

1. BEVEZETÉS

A BEHRINGER ULTRAMATCH PRO digitális jelfeldolgozó processzor 24-bites A/D és D/A
konverterrel van felszerelve. A funkciók széles választékának köszönhetően hatékony interfészt
biztosít a zene fizikai valósága és annak digitális formátumú felvétele között. A berendezés
ugyanakkor univerzális interfészként is szolgál a különböző digitális formátumok és mintavételi
gyakoriságok között.

A kézikönyv elsődleges célja, hogy minél alaposabban megismerkedhessen a
berendezés vezérlőszerveivel és tökéletesen elsajátítsa az összes rendelkezésre álló
funkciót. A kézikönyvet az alapos áttanulmányozás után tartsa elérhető helyen,
mivel később is szükség lehet rá.

1.1. Beüzemelés előtti teendők

Az ULTRAMATCH PRO berendezést gyárilag gondosan becsomagoltuk, és a csomagolást úgy
terveztük, hogy az egység védett legyen az esetlegesen előforduló durva bánásmóddal
szemben. Mindamellett javasoljuk a csomag és tartalmának alapos átvizsgálását a szállítás
közben esetleg előforduló fizikai sérülések szempontjából.

Ha az egységen sérülés található semmiképp se küldje vissza a BEHRINGER cég
részére, hanem azonnal értesítse a márkakereskedőt és a szállítócéget, ellenkező
esetben nem garantáljuk a kár megtérítését vagy a berendezés cseréjét. A
szállítással kapcsolatos kárigényeket az áruküldemény címzettjének kell
bejelenteni.

A BEHRINGER ULTRAMATCH PRO elhelyezéséhez egy egységnyi 19"-os rack helyre van
szükség. A hátlapi csatlakoztatásokhoz hagyjunk kb. 4" szabad helyet.

A rackbe szereléshez használjunk M6-os fém anyákat és csavarokat.

Ellenőrizzük, hogy a berendezés körül elegendő hely áll-e rendelkezésre a hűtés biztosítására,
továbbá a túlmelegedés elkerülése érdekében semmiképp se helyezzük a berendezést
nagyhőmérsékletű tárgyakra, pl. hősugárzó testekre stb.

A táphálózatra csatlakoztatás előtt ellenőrizzük, hogy az ULTRAMATCH PRO az
előírt helyi feszültségre van-e beállítva.

A hálózati csatlakozóaljzatnál található biztosítéktartón három háromszögjelzés van elhelyezve.
Ezek közül kettő egymással szemben áll. A berendezés az előbb említett jelölések közelében
megjelölt feszültségre van beállítva, és a másik tápfeszültségre való átkapcsolás a
biztosítéktartó 180°-os elforgatásával lehetséges. FONTOS: ez a megállapítás nem érvényes
a csak 115 V~ feszültségre tervezett berendezésekre!

Ha a készüléket átállítja egy másik feszültségre, akkor ellenőrizze a biztosíték
típusát és névleges jellemzőit. A helyi feszültséghez tartozó biztosíték típus a
"Műszaki jellemzők" részben található.

A berendezés táphálózatra csatlakoztatását mindig a tartozékként adott tápkábel segítségével
végezze el. A tápkábel megfelel az összes nemzetközi biztonsági előírásoknak. A berendezés
standard IEC aljzattal van felszerelve.

Ellenőrizzük, hogy az összes egység megfelelően van-e földelve. A saját
biztonságunk érdekében, soha ne távolítsuk el vagy iktassuk ki a berendezés vagy
a tápkábel földelővezetékét.

5

SRC2496

A berendezést csak szakképzett személy helyezheti üzembe és üzemeltetheti. Az
üzembe helyezés és működtetés közben gondoskodni kell a megfelelő földelésről.
Az elektrosztatikus feltöltődés befolyásolhatja a berendezés működését.

2. KEZELŐSZERVEK

2.1 ULTRAMATCH PRO SRC2496 előlap

2.1. ábra: Kezelőszervek az előlapon
1 Monitor és bemeneti szekció - a szabályozható fejhallgató-csatlakozóval rendelkező

monitor szekció teszi lehetővé az analóg bemenetre érkező jelek szintszabályozását. Az
áttekinthető LED-sor részletes információkkal szolgál a digitális bemeneti jel
paramétereiről.
2 Üzemmódválasztó szekció - itt lehet meghatározni, hogy az ULTRAMATCH PRO
mintavételező konverterként vagy A/D-D/A konverterként működjön.
3 Kimenet szekció - a kimenet szekció gombjaival egyéni igények szerint szabályozható a
kimenőjel. A bemeneti szekcióhoz hasonlóan a kimeneti jellel kapcsolatos információk is
nyomon követhetők a kijelzőn.

2.1.1. Monitor és bemeneti szekció

2.2. ábra: A bemeneti szekció kezelőszervei
4 A GAIN gomb segítségével pontosan hozzáilleszthető a jelszint az ULTRAMATCH PRO

konverter áramköreihez. A jelszintet a lehetőségek szerint a legmagasabbra kell állítani,
azonban a torzítás elkerülése érdekében a 0 dB-es LED soha, vagy csak ritkán villanjon
fel.
5 A PHONES gomb a fejhallgató hangerőszintjét szabályozza. A gomb segítségével az
analóg vagy a SOURCE gombbal kiválasztott bemenetet monitorozhatjuk. Az analóg
kimeneten minden esetben megjelenik a kiválasztott digitális bemenetre kerülő jel, tehát ez
a jel is ellenőrizhető a fejhallgatóval.

6

SRC2496

Amikor az ULTRAMATCH PRO A/D-D/A konverter módban működik, a digitális
bemeneti jel csak DIG IN módban kerül az analóg kimenetre (lásd: 20, 21)
6 Sztereó 1/4" TRS csatlakozó fejhallgató fogadására.
7 Az ANALOG IN és ANALOG OUT LED-sor jelzi, hogy melyik jelet (bemeneti vagy
kimeneti) mutatja a szintjelző műszer.
8 A SOURCE kapcsolóval irányítható át az analóg bemeneti vagy kimeneti jel a szintmérőre.
9 Jelszintmérő - a műszeren látható jelszint minden esetben monitorozható a fejhallgatóval.

2.3. ábra: A bemeneti szekció kezelőszervei
10 A LED-kijelzősor mutatja a digitális bemeneti jel mintavételezési rátáját. Folyamatosan

világít az egyik LED, ha pontos a mintavételezési ráta, vagy legfeljebb 2 kHz értékkel tér el
a névleges értéktől. Ellenkező esetben villogással jelez a következő értéket mutató LED.

11 A LOCK LED világítással jelzi, ha az aktív bemeneten megjelent az ULTRAMATCH PRO
szinkronizálására szolgáló digitális jel. Digitális bemeneti jelfeldolgozás közben ez a LED
folyamatos világítással jelzi, hogy stabil a bemeneti jel.
Az ERROR LED világítással figyelmeztet a hibás bemeneti jelekre vagy a bemeneti jel
kimaradására. Különféle hibamódokat képes megjeleníteni, például "Unlock",
"paritáshiba", kétfázis-hiba és "Confidence Error". A jel ezután ellenőrzésre kerül aszerint,
hogy audiojel vagy sem. Bármilyen hiba észlelése esetén az SRC2496 elnémítja az
összes kimenetét a down-stream audioeszközök védelme érdekében. Amíg világít az
ERROR LED, az ULTRAMATCH PRO nem alkalmas bemeneti jelek feldolgozására.

12 Az EMPH LED világítással jelzi, hogy a bemeneti jel tartalmaz emfázis-markert. Az
emfázis frekvenciakiemelő funkció digitális felvételnél kerül alkalmazásra, lejátszáskor
pedig nem. A LED világítása azt jelzi, hogy a felvétel során emfázisos feldolgozásra került
a jelfolyam. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a bemeneti és a kimeneti szekció EMPH
LED kijelzői azonos státuszt jeleznek-e.
A COPY LED világítása jelzi, ha a bemeneti jelet másolásvédett vivő szolgáltatja.
Az ORIG LED információt nyújt arra vonatkozóan, hogy eredeti-e a fogadott audiojel,
vagyis lehet másolni (lásd 2.1.3. fejezet, 28. bekezdés).

13 Az AES/EBU LED világítással jelzi, ha AES/EBU rendszerű jel került az aktív bemeneti
csatlakozóra.
Ugyanez igaz az S/PDIF LED kijelzőre, amely akkor világít, amikor "consumer" formátumú
jel kerül a bemenetre.

7

SRC2496
Ha a berendezés A/D - D/A konverter módra van kapcsolva, akkor az S/PDIF LED akkor is
világít, ha nincs jelen digitális jel. Ez az alkalmazott áramkör miatt van, tehát nem jelent
meghibásodást. Az AES/EBU és S/PDIF formátumokkal kapcsolatban további információk
olvashatók a 4.2. fejezetben.
14 A SOURCE gombbal kiválaszthatjuk az aktív bemenetet. Egyidőben csak egy digitális
bemenet lehet aktív, azonban A/D-D/A konverter módban egy digitális bemenet mellett
analóg bemenetet is használhatunk (párhuzamos A/D - D/A konverzió). Ezzel
kapcsolatban a 3.1.3. fejezetben találhatunk részleteket.
15 Az XLR, RCA és OPTICAL LED-ek jelzik a felhasználó által aktivált bemenetet.

2.1.2. Üzemmódjelző szekció

2.4. ábra: Üzemmódjelző szekció
16 A SAMPLE RATE CONV és az A/D & D/A CONV LED kijelző az SRC2496 berendezés

aktuális üzemmódjáról tájékoztat, vagyis arról, hogy mintavételezés-konverter vagy A/D-
D/A konverter módban van-e a készülék.
17 A MODE kapcsoló segítségével lehet átkapcsolni a két üzemmód között.

2.1.3. Kimenet szekció

2.5. ábra: Kimenet szekció
18 A SAMPLE RATE kapcsolóval kiválasztható a mintavételezési ráta a bemeneti jel

számára, és ez a frekvencia kerül a kimenetekre. Erre a célra az SRC2496 konvertert
belső üzemmódba kell állítani, vagyis masterként kell működtetni (lásd 20. és 21.
bekezdés)

8

SRC2496

19 A 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz és 96 kHz jelű LED kijelzők mutatják a SAMPLE
RATE kapcsolóval kiválasztott mintavételezési rátát. Ha a mintavételezési ráta külső
órajellel előre be van állítva, vagy digitális bemeneti jelen keresztül van generálva, akkor a
LED kijelzők folyamatos világítása alapján lehet leolvasni a külső mintavételezési rátát (± 2
kHz-es eltéréssel). A következő értéket (2 kHz-et meghaladó eltérést) egy LED kijelző
villogása jelzi.

20 A CLOCK gombbal kiválasztható az a műsorforrás, amely meghatározza a mintavételezési
rátát az ULTRAMATCH PRO digitális kimenetén.

21 A PLL LOCK LED világítása jelzi, hogy az SRC2496 megfelelően dolgozza fel az
órajelvezérlő jeleket.

Az INTERNAL LED világítással jelzi, ha az SRC2496 saját maga állítja elő a
mintavételezési rátát (masterként), amely a legalkalmasabb mód az A/D konverterként
működő ULTRAMATCH PRO számára.

Az EXTERNAL LED világít, ha a mintavételezési rátát külső órajel vezérli. A külső
üzemmód lehetővé teszi a mintavételezési ráta generálását a kimeneten, amit nem lehet
mesterként működő SRC2496-tal elvégezni.

A DIG IN LED világítása esetén az SRC2496 konverter a készülékbe betáplált digitális
audiojelhez tartozó órajelet használja. Ez a beállítás kifejezetten hasznos, ha nem
mintavételezési rátát, hanem a digitális kimenőjel-formátumot akarunk konvertálni (S/PDIF
- AES/EBU vagy fordítva).

22 A FORMAT kapcsoló meghatározza a kimeneti oldal digitális formátumát a
csatornastátusz-adatok szerint definiált módon. Kétféle formátum áll rendelkezésre:
AES/EBU és S/PDIF.

23 Az AES/EBU és az S/PDIF LED kijelző mutatja a mindhárom digitális kimenetre beállított
kimeneti formátumot. Egy megfelelő kábel segítségével (lásd 5.3.5. fejezet) az XLR
kimenetről egy második készülékre vezethetjük az S/PDIF jelet, amennyiben az RCA
kimenet már foglalt.

24 A WORDLENGTH kapcsoló segítségével kiválaszthatjuk a tetszés szerinti digitális
felbontást (16, 20 vagy 24 bit).

Nagyobb digitális felbontás beállításához (pl. 24-bites jelek rögzítéséhez a CD, MD
vagy DAT 16 bitjével) ajánlatos bekapcsolni a dither funkciót annak érdekében, hogy
minimális maradjon a további bitek kihagyása miatt fellépő torzítás.

25 A 24 BIT, 20 BIT és 16 BIT LED a kiválasztott bitfelbontást jelzi.

26 A DITHER kapcsoló engedélyezi/letiltja a dither funkciót. A megfelelő LED világítással jelzi
a funkció aktív állapotát. Néhány szó a dither funkcióról: az analóg jelek digitálisra
(numerikus értékek halmazára) történő konverziója során végtelen számjegy (időben és
értékben állandó elektromos feszültségek formájában) áll rendelkezésre az analóg jelek
matematikai leképezéséhez. Az átalakítás során elkerülhetetlenül kerekítési hibák lépnek
fel, emellett az analóg jelek téves értelmezése kvantálási hibához vezet. A kis amplitúdójú
jeleket kedvezőtlenül befolyásolja a granuláris zajként ismert, hallható rendszerhiba. Ezek
a hibák fehérzaj hozzáadásával kiküszöbölhetők. A dither-jelnek nevezett zajtípust
pontosan meghatározható amplitúdó (csak műszerrel érzékelhető minimális amplitúdó, és
nincs hatással az audiojelre) és szélessávú frekvencia-elosztás jellemzi. Ezt kombinálva a
nagy belső 24-bites felbontással elsőrendű minőségű audiojel állítható elő.

9

SRC2496

A digitális szóhossz csökkentése (pl. 24 bitről 20 bitre) a felbontás csökkentését is jelenti.
A felbontás csökkenéséből adódó torzulások tervszerű elnyomására szolgál a dither
funkció.
27 Az EMPH LED világítása jelzi, hogy beállításra került az emfázisbit a kimenőjelben. Az
EMPHASIS gomb segítségével lehet engedélyezni/letiltani ezt a funkciót. A hangtorzítás
elkerülése érdekében a kimenőfokozathoz tartozó LED által kijelzett státusznak azonosnak
kell lennie a bemeneti fokozatban található EMPH LED kijelzésével. Abban a ritka
esetben, amikor a jel úgy tartalmaz emfázisbitet, hogy nincs magashangszín-kiemelés
alkalmazva, itt lehet korrigálni és kikapcsolni az emfázisbitet (további részletek a 3.4.
fejezetben találhatók).
28 A COPY kapcsoló lehetővé teszi a másolási bitek számának beállítását a továbbított
adatfolyamban. A COPY és az ORIG LED kijelző informál a másolásvédelem aktuális
státuszáról.

2.1. táblázat: Másolási bit beállítások
Ha mind a COPY, mind az ORIG LED világít, akkor lehet másolást végezni. Ennek megfelelően
az adat másolásvédett lesz. Amennyiben csak a COPY LED világít, úgy nincs lehetőség
digitális másolásra. Ha egyik LED sem világít, akkor kötöttség nélkül végezhető digitális
másolás. A gomb megnyomásával módosíthatjuk a meghatározó bitek státuszát és
engedélyezhetjük a korlátlan másolást.

Ez az opció kizárólag az S/PDIF jelekre értendő, mert az SCMS másoláskezelő
rendszer csak ebben a formátumban létezik. A professzionális AES/EBU
formátumon alapuló jelek szabadon másolhatók.
Annak ellenére, hogy lehetőség van a másolásvédelmi bit eltávolítására, a gyártó
felhívja a felhasználók figyelmét a szerzői jogok szigorú betartására. Ez a
berendezés nem illegális másolatkészítésre szolgál!!

10

SRC2496

2.2. ULTRAMATC PRO hátlap

2.6. ábra: Hálózati csatlakozóaljzat/biztosítéktartó
29 HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ/BIZTOSÍTÉKTARTÓ - a tartozékként mellékelt hálózati kábellel

helyezhető áram alá az SRC2496. Fontos betartani az 1.2. fejezetben ismertetett
utasításokat. A kiégett helyére kizárólag eredeti típusú és értékű biztosíték használható.

2.7. ábra: Gyári sorozatszám a hátlapon
30 GYÁRI SOROZATSZÁM - Érdemes időt szentelni a jótállási jegy kitöltésére, és a

vásárlástól számított 14 napon belül visszajuttatni a gyártóhoz a bővített garancia
érvényesítése érdekében. Lehetőség van online regisztrációra is a www.behringer.com
weboldalon.

2.8. ábra: Wordclock csatlakozó
31 A WORDCLOCK BNC csatlakozó nagy impedanciájú és nem tartalmaz belső

lezáróellenállást (75 Ohm). Ehhez a csatlakozóhoz lehet külső szinkronizáló eszközt
kapcsolni. Az ULTRAMATCH PRO szinkronizálásával kapcsolatban a 3.2.3. fejezetben
olvasható részletes információ.

2.9. ábra: Digitális kimenetek
11

SRC2496

32 A digitális XLR kimenet a szabványos AES/EBU jelek továbbítására szolgál (világít az
AES/EBU LED). Az S/PDIF kiválasztása esetén az XLR kimenet is azt a jelet továbbítja.
A csatlakozókkal kapcsolatban az 5.3. fejezetben olvashatók részletek.

33 OPTICAL (Toslink) kimeneti csatlakozó - gyárilag porvédő dugóval van lefedve az optikai
Toslink bemenet/kimenet a fénykibocsátás megakadályozása. A vakdugó egyszerűen
eltávolítható csatlakoztatás előtt. Ennek a csatlakozónak S/PDIF a digitális szabványa,
azonban AES/EBU jelek továbbítására is alkalmas a kimenet.

34 RCA kimenet - szintén S/PDIF a digitális szabványú csatlakozó. Ha a kimeneti szekcióban
az AES/EBU van kiválasztva, akkor ez a kimenet is alkalmas AES/EBU jelek
továbbítására. Az XLR csatlakozóval ellentétben ez a kimenet aszimmetrikus jelátvitelre
alkalmas.

2.10. ábra: Digitális bemenetek
35 - 37 DIGITÁLIS BEMENETEK
35 RCA bemenet S/PDIF digitális szabványú jelek fogadására.
36 OPTICAL optikai bemenet (Toslink) szintén S/PDIF jelek fogadására.
37 XLR bemenet - az AES/EBU jelek szabványos csatlakozója, emellett alkalmas S/PDIF

jelek fogadására is az RCA és az OPTICAL bemenethez hasonlóan, amelyek az S/PDIF
formátum mellett az AES/EBU jelek fogadását is támogatják.

2.11. ábra: Analóg bemenetek és kimenetek
38 ANALÓG kimenetek - a digitális formátumból konvertált analóg jelek továbbítására

szolgáló szimmetrikus (sztereó) analóg XLR kimeneti csatlakozók.
39 ANALÓG bemenetek - analóg vonalszintű jelek fogadására szolgáló szimmetrikus

(sztereó) analóg XLR bemenetek. A jelszint beállításával kapcsolatban fontos tudnivalók
találhatók a 2.1.1. fejezetben (4. rész).

12

SRC2496

3. ALKALMAZÁSOK

Az ULTRAMATCH PRO konverter szinten minden helyzetben képes praktikus eszközként
értékes segítséget nyújtani a felhasználónak. Előremutató kezelőfelületével öröm a munka. A
puritán kinézet első ránézésre megtévesztő lehet: az SRC2496 típusjelű konverter egy sor
alkalmazási területen bizonyítja rendkívüli képességeit és rugalmasságát.
Az SRC2496 által biztosított szolgáltatások és funkciók kihasználásához nincs szükség saját
professzionális stúdióra: akár otthoni körülmények között is mindennapos rutinná válnak az
olyan műveletek, mint például az optikai és koaxiális csatlakozók illesztése, a másolásvédő
bitek eltávolítása, valamint a 48-ról 44,1 vagy 32 kHz-re történő mintavételezési konverzió.
A fentiek mellett logikus választás az ULTRAMATCH PRO alkalmazása high-end A/D - D/A
konverterként vagy fejlett forrásválasztóként digitális bemenetek számára - az igényektől
függetlenül meglepően alacsony árfekvésű és megbízható alternatívát kínáló eszköz a
méregdrága megoldások között is megállja a helyét.

3.1. A/D - D/A konverzió ULTRAMATCH PRO konverterrel

3.1.1. Analóg-digitális konverzió

Az ULTRAMATCH PRO magas színvonalú A/D és D/A konverterrel van ellátva. Az SRC2496
ragyogó megoldást kínál az analóg audioadatok digitális jelfeldolgozáshoz történő
előkészítéséhez, illetve az analóg jelek átalakításához és közvetlen tárolásához digitális
médián. Az analóg bemenet stúdiós szintekre van beállítva (+4 dBu), de a GAIN gomb
segítségével alacsony jelszintekhez is adaptálható. A szintmérő műszerrel elvégezhető a
bemeneti jelszint adaptálása, a 2.1.1. fejezetben ismertetett módon. A 3.1. és 3.2. ábrán
megtekinthető a készülék bekötése.
A 3.1. ábrán látható egy jellemző konfigurációs példa a jelforrás digitális eszközre történő
rögzítésére (jelen esetben merevlemezes felvevő). Ha a HD felvevő rendszer el van látva
digitális interfésszel, akkor az ULTRAMATCH PRO segítségével "kijátszható" a hangkártya A/D
konvertere, vagyis kiküszöbölhetőek a számítógép által generált zavaró jelek. A keverőpult
subgroup kimeneteiről fogadott jelekkel egyidőben több műsorforrásról is készíthető felvétel a
megfelelő alcsoportokhoz történő hozzárendeléssel.
A gyakorlatban az SRC2496 leleményes felépítése lehetővé teszi mindazon problémák
megoldását, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a hagyományos stúdió környezethez.
Például az otthoni rendszerekben egyre népszerűbb digitális hifi felvevőeszközök (MiniDisc)
sajnálatos módon nem alkalmasak 32 kHz-es felvétel készítésére saját digitális bemenetükön
keresztül, ezáltal D/A és A/D konverzióra van szükség a digitális sugárzású programok
közvetlenül digitális rögzítéséhez.
Más a helyzet az ULTRAMATCH PRO-val, amely a sugárzott jelet 32 kHz-től kezdve bármilyen
szabványos mintavételezési gyakoriságra képes átalakítani, emellett bármilyen formátumú
másolásvédelmi információ eltávolítására is alkalmas.
Egy másik konfigurációs példán látható, hogyan lehet tárolási és archiválási célból magnóról
felvételt készíteni digitális médiára.

13

SRC2496

3.1. ábra: Bekötési példa: mikrofonjel A/D 3.2. ábra: Bekötési példa magnófelvételek A/D
konverziója konverziójára

Mivel a keverőpultok subgroup kimenetei, valamint a hifi erősítők tape és vonali kimenetei
rendszerint csak aszimmetrikus jeleket továbbítanak, fontos elolvasni az SRC2496 konverter
bekötésére vonatkozó instrukciókat (5. fejezet).

3.1.2. Digitális-analóg konverzió

Az ULTRAMATCH PRO digitális-analóg konverter módban történő használata minden olyan
alkalmazásban szóba jöhet, ahol a digitális feldolgozást követően ismét hallhatóvá kell tenni a
jeleket, például a digitális kimenettel rendelkező eszközök (hangkártyák) gyenge minőségű D/A
konvertereinek kikerülése érdekében.

Az ULTRAMATCH PRO alkalmazása kifejezetten hasznos lehet, ha a hangkártya nincs
mágnesesen árnyékolva a tápegységek vagy grafikus kártyák által gerjesztett zavarokkal
szemben. A hangkártya digitális interfészéből érkező audiót az SRC2496 digitális bemenetéhez
csatlakoztathatjuk, majd az analóg kimenetekről levehetjük. Az ULTRAMATCH PRO és a
hangkártya csatlakoztatásához szükséges kábel típusa függ az alkalmazott kimeneti
csatlakozótól.

Az 5. fejezetben részletes információ található a bekötési lépésekről.

14

SRC2496

3.1.3. Párhuzamos A/D és D/A konverzió

Az SRC2496 lehetőséget kínál egyidejű analóg-digitális és digitális-analóg konverzióra.
A/D-D/A konverter módban csak digitális-analóg konverzióra van lehetőség, amennyiben a
kimenőfokozat CLOCK kapcsolója DIG IN pozícióra van állítva. Ez esetben a mintavételezési
rátát a betáplált digitális jel határozza meg. Ellenkező esetben az ULTRAMATCH PRO csak
A/D konverterként működtethető, és a D/A konverter funkció némításra kerül. SRC módban
mindvégig aktív marad a D/A konverter.

3.2. Mintavételezési gyakoriság konverziója

Az ULTRAMATCH PRO a bemeneteire érkező digitális audió jel típusától függetlenül
szabványos formátumra konvertálja a jelfolyamot. Számos konverziós példa található a
mindennapi stúdiós alkalmazásokban:
c 48 kHz-es DAT felvételek átalakítása szabványos 44.1 kHz-es CD formátumra
c A 44.056 kHz-es régi digitális felvételek átalakítása 32, 44.1, 48, 88.2 és 96 kHz-es

formátumra
c A 32 kHz-es "idegen" anyagok átalakítása 44.1, 48, 88.2 és 96 kHz-es formátumra.
c A 24 bites felbontású audiojel átalakítása 20 vagy 16 bit formátumra, digitális médiumra

történő rögzítéshez.
c S/PDIF átalakítása AES/EBU formátumra a különféle paraméterek egyszerű manipulációja

és a javított (szimmetrikus) jelátvitel érdekében.
c Másolásvédelmi bitek beállítása vagy eltávolítása a felvételek stúdiós környezetben

történő utófeldolgozásához

3.2.1. Jellemző stúdióalkalmazás DAT magnóval

Csak a legutóbbi időkben vált lehetővé a kevésbé drága DAT magnók használata közvetlen
felvételkészítés céljára, analóg forrásokról, 44.1 kHz-es mintavételezési rátával. A "consumer"
kategóriájú DAT magnók többsége azonban csak 48 kHz-en rögzít. Az ilyen felvételeket
rendszerint analóg csatlakozáson keresztül DAT magnóról professzionális felvevőre kell
másolni. Ez a művelet felesleges minőségvesztést okoz az eredeti felvételhez képest a
járulékos D/A és A/D konverzió miatt. Az ULTRAMATCH PRO segítségével kiküszöbölhető ez a
probléma a mintavételezési ráta digitális tartományban történő átalakításával, ami az analóg
konverterekhez képest jelentős minőségjavulást biztosít.
Az inkorrekt formátumok, valamint az instabil mintavételezési frekvenciák (az aktuális
mintavételezési frekvenciától ±12,5%-os mértékben eltérő) miatti problémákat is hatékonyan
megoldja az ULTRAMATCH PRO, amely valós időben biztosítja az audiojelek sikeres átvitelét.

3.2.2. Merevlemezes felvétel

A merevlemezes felvételi alkalmazások szintén megkövetelik az egységes mintavételezési
gyakoriságot, méghozzá lehetőség szerint a majdani lejátszómédium (CD) által használt
értéket. A 32, 48, 88.2 vagy 96 kHz-es audiojel szabványos 44.1 kHz-re történő átalakításával
az ULTRAMATCH PRO biztosítja az összes forrásanyag felhasználhatóságát digitális kapcsolat
útján.

15

SRC2496

Természetesen az ULTRAMATCH PRO az audio-feldolgozási útvonal bármelyik pontjába, így
PC és DAT magnó közé is beilleszthető. Tehát a kisigényű hanganyagot 32 kHz-en
feldolgozhatjuk a felvevő rendszerben (vagy magasabb frekvencián, attól függően, hogy milyen
mintavételezésen működik a HD felvevő rendszer), és ezután konvertálhatjuk a kompletten
szerkesztett anyagot, miközben 44.1 kHz-en (vagy akár 48 kHz-en) kerül a DAT magnóra.

3.2.3. Master/Slave problémamegoldás

Digitális keverőpult használatakor ezen a ponton (vagy már korábban) master/slave problémák
léphetnek fel. A magyarázat egyszerű: CD lejátszók, DAT magnók és HD felvevő rendszerek
"normál" szintű alkalmazásakor tisztán áttekinthetők a feladatok. A lejátszókészülék a master, a
felvevő a slave, vagyis a CD lejátszó szolgáltatja a 44.1 kHz-es órajelet, amelyhez a DAT
magnó szinkronizálja magát. Keverőpult használata esetén a CD lejátszó a master és a
keverőpult a slave, azonban ez a modell azonnal összeomlik, mihelyt olyan DAT magnót
kapcsolnak a rendszerhez, amely nem csak rögzít, hanem le is játszik. A keverőpult csak
egyetlen eszközhöz tud szinkronizálni, a másik forrásból érkező audiojelek feldolgozása
inkorrekt lenne, mivel a két eszköz nincs szinkronban.

Digitális stúdiós körülmények között az eszközöket egy központi szinkronizáló forráshoz
csatlakoztatják. Például a keverőpult látja el referenciajellel (órajellel) a berendezéseket,
azonban ez csak akkor működik, ha a többi készülék rendelkezik szinkron bemenettel, vagyis
slave-ként használhatók. Egy digitális magnós, digitális effektes és merevlemezes stúdióban
nem lehet kommersz CD lejátszókat vagy DAT megnókat csatlakoztatni a pult keverő
fokozatához, mivel nem lehet őket szinkronizálni.

Ha a BEHRINGER ULTRAMATCH PRO SRC2496 konvertert beillesztjük a szinkronizálandó
eszköz és a keverőpult bemenete közé, akkor az SRC2496 képes audiojelet szolgáltatni a külső
szinkronbemeneten keresztül (WORDCLOCK, 20) betáplált stúdió órajellel együtt. Ez esetben
az ULTRAMATCH PRO egy olyan közvetítő fogaskerékként dolgozik a "sebességváltóban",
amely mindenkor elegendő hézagot biztosít a fogaskerekek között. Szinkronizálja a
szinkronizálandó eszközből érkező jeleket, miközben elvégzi az órajelnek megfelelő konverziót
a kívánt mintavételezési gyakoriságra.

Egy központi órajelgenerátoros stúdióban tehát felhasználható az ULTRAMATCH PRO
konverter bármilyen eszköz bármilyen eszközhöz történő csatlakoztatásra, függetlenül a
rendelkezésre álló egyéb opcióktól.

Ha a központi órajel nem felel meg pontosan az adott mintavételezési gyakoriságnak, az
ULTRAMATCH PRO akkor is kijelöl egy megfelelő markert a kimeneti jelhez! Ez a marker függ
az automatikusan érzékelt és kijelzett mintavételezési rátától, ami nagyon fontos, hiszen
inkorrekt mintavételezési ráta kijelzése esetén a DAT magnók rendszerint "visszautasítják" a
felvételi módba történő belépést.

3.2.4. Nem formatált átmenetek áthidalása

Kevésbé összefüggő felvétel során a DAT magnók különösen hajlamosak apró hézagok
elhelyezésére az egyes szakaszok közé. Emellett a régi felvételek átvitele során előfordulhat,
hogy a szalagon maradt rövid szakaszok mintavételezési frekvenciája eltér az aktuális
felvételétől. Az ULTRAMATCH PRO rögzített mintavételezés mellett folyamatos adatfolyammá
konvertálja ezeket az apró információ-maradványokat, emellett a DAT magnó vagy más digitális
forrás kikapcsolása vagy leállítása esetén is folytatja a folyamatos jel generálását
(szinkronizálás esetén a digitális jeltől függően).

16

SRC2496

3.3. Másolásvédelmi információk eltávolítása

A DAT magnókban eredetileg alkalmazott másolásvédelemi mechanizmus egyszerű, ám
hatékony volt: lehetetlen volt digitális felvételt készíteni CD-re. A későbbiekben kifejlesztett
lépcsőzetes SCMS technológia lehetővé tette a legalább egyszeri felvételkészítést CD-re. Az
SCMS-be implementált rutin függ a digitális audió generációjától (n-edik másolat) és eredetétől
(kategória). A professzionális stúdiótechnikában a másolásvédelmi eljárásnak nincs értelme,
ezért nem is szerepel az AES/EBU szabványban.

Gazdaságossági megfontolásokból számos stúdióban használnak olcsó kommersz eszközöket,
amelyek gyakran másolásvédelmi és/vagy formátum inkompatibilitási problémákhoz vezetnek.
Az SRC2496 képes figyelmen kívül hagyni az összes másolásvédelmi információt, és létrehozni
egy új, teljesen szabad markert, ami lehetővé teszi a sokszorosítást. Tehát az ULTRAMATCH
PRO használható kommersz DAT magnók közötti másolásra. Ezzel kapcsolatban a 2.1.3.
fejezetben olvashatók további részletek (28. rész).

3.4. Zajcsökkentés emfázissal

Egy rendkívül speciális szolgáltatás segítségével befolyásolni lehet az emfázisbit beállítását. Az
emfázis fogalma jelen esetben olyan zajcsökkentési eljárást jelent, melyben a felvétel előtt
kiemelésre kerül a magashangtartomány. A digitális adatfolyamban speciális bit (emfázisbit)
jelzi, hogy a jel ezzel a technikával került-e feldolgozásra. Ez azonban NEM az audiojel
módosítását jelenti, hanem csak a digitális adatfolyamban lévő emfázis-markerről van szó.

Ennyit az elméletről. A gyakorlatban az EMPHAZIS LED világítása nem jelenti szükségszerűen
azt, hogy valóban alkalmazásra került az emfázis funkció. Számos esetben előfordul, hogy
hibás hardver/szoftver miatt az emfázisbit beállításra kerül a mastering és szerkesztés során -
de valójában nem történik magashang-kiemelés. Ez a hiba rendszerint kiderítetlen marad
adatátvitelkor, mivel a modern DAT magnók - költségmegtakarítási szempontokból - nem
rendelkeznek emfázis-kijelzővel. Amikor a mesterszalag - időhiány miatt rendszerint csak DAT
magnón van röviden monitorozva - a felhasználói végpontra érkezik, nagy meglepetést okoz: a
magastartomány a DAT magnón 10 dB-nél nagyobb vágása, amit nem lehet korrigálni és tompa
hangzást eredményez, azaz hiányzik a csillogás a magastartományból. Ezen okból mi elláttuk
az ULTRAMATCH PRO-t emfázisjelző LED-del és egy kapcsolóval az emfázisbit-beállítás
manuális korrekciója érdekében.

3.5. Line booster, jelfrissítő

A hosszú kábel vagy a digitális patchbay használata jelminőség-romláshoz vezethet, ami
megnövekedett zajt jelent a magastartományban, sőt, szélsőséges esetben csatlakoztatási
hibát is okozhat. A ULTRAMATCH PRO speciális bemeneti áramköre eltávolítja a jittert,
megszünteti az interferenciát és a jelszint-veszteséget, ezáltal tökéletes minőségűre állítja
helyre a jelet. Ennek következményeként az SRC2496 konvertert használhatjuk jelfrissítésre
hosszú kábeles összeköttetés esetére vagy a csillapított és torzított jelek helyreállítására.

3.6. Inkorrekt mintavételezési ráták korrekciója

Hőmérsékleti és más egyéb hatások miatt bármelyik berendezésben ingadozhat a
mintavételezési gyakoriság. Normál esetben egy automatikus lezáró áramkörrel változó vagy
enyhén ingadozó órajelek mellett is biztosítható a megbízható működés. Ha viszont az
ingadozás túllép egy bizonyos határértéket, a fogadó eszköz nem szinkronizálható többé a
tápórajelhez, ezáltal nem biztosított a megfelelő működése.

17

SRC2496

Az ULTRAMATCH PRO teljesen szabad ezektől a megkötésektől, mivel a teljes
frekvenciasávban működik – 31 Hz és 100 kHz között – és nemcsak szűk tartományban az
aktuális mintavételezési frekvencia környékén. Az SRC2496 által kiadott jel mindenkor a
kiválasztott értéken kerül szinkronizálásra. Tehát az ULTRAMATCH PRO a (sampler
billentyűzeten vagy a CD lejátszón lévő vari-pitch funkcióval) szándékosan módosított
mintavételezési frekvenciákon is képes működni.

3.7. Vari-speed alkalmazás

Számos okból szükségessé válhat a digitális lejátszási sebesség módosítása, például a pitch
módosítása vagy a lejátszás másik eszközhöz történő szinkronizálása miatt. Ilyen esetekben az
ULTRAMATCH PRO képes követni a mintavételezési frekvencia változását, majd fix 44,1 kHz-
es rátával kiadni a kimenő jelet (vagy bármi más, állítható vagy definiált értéken). Tehát
megbízhatóan megszünteti a mintavételezés ingadozásait, ami ellenkező esetben lehetetlenné
tenné a digitális audiojel feldolgozását a digitális tartományban.

Az ULTRAMATCH PRO digitális bemenetére legfeljebb ±12% eltérésű jel érkezhet a
beállított rátához képest. Ellenkező esetben torzítás lép fel a kimeneten. Ha
kedvezőtlenül alakulnak a körülmények, a kapcsolat ugyan nem kerül
megszakításra, viszont átmenetileg gyengül a jel minősége, vagyis torzítás
keletkezik.

3.8. Formátumkonverter

A digitális adatátvitelt gyakran befolyásolják a kívánt formátumokkal kapcsolatos problémák.
Miközben az eszközök egy része S/PDIF jeleket igényel a bemeneten, vannak olyan
berendezések, amelyek csak AES/EBU formátumot tudnak kiadni. Az SRC2496 konverternek
köszönhetően ez nem jelent problémát. Az ULTRAMATCH PRO bemenete készen áll
bármilyen szabvány fogadására. A bemeneti oldalon kiválaszthatjuk az AES/EBU vagy az
S/PDIF formátumot, tehát mindössze egyetlen gombnyomással megvalósítható az audió
sikeres továbbítása.

3.9. Formátum-interfész

Számos CD lejátszó nem rendelkezik koaxiális kimenettel, hanem csak optikaival. Egyes DAT
magnók viszont csak koaxiális kimenettel vannak ellátva. A személyi számítógépekhez
használatos digitális interfész-kártyákon rendszerint mindkét digitális csatlakozó megtalálható.
Tehát az egyik eszközről a másikra történő adatátvitel során inkompatibilitási problémákba
ütközhetünk, ha az egyik eszköz optikai csatlakozóval, a másik pedig koaxiális RCA
csatlakozóval rendelkezik. A professzionális eszközökhöz történő csatlakoztatás meglehetősen
körülményes, mivel azok XLR csatlakozókat használnak, sőt, az optikai interfészt tartalmazó
eszközöknél meg is hiúsulhat az illesztés.

Az ULTRAMATCH PRO jóvoltából a múlté a bemenetek és kimenetek közötti inkompatibilitás
problémája. Ha például a CD lejátszó csak optikai digitális kimenettel rendelkezik, míg a DAT
magnó koaxiális RCA bemenettel, akkor az SRC2496 könnyedén kiküszöböli az illesztési
problémát saját három bemenetével és kimenetével, bármilyen formátummal. Tehát az
ULTRAMATCH PRO lényegében bármilyen, jelenleg használatos eszköz illesztését lehetővé
teszi!

18

SRC2496

3.10. Patch-panel/splitter

Az ULTRAMATCH PRO digitális kimenetei egyidőben is működtehetők. Ebben az esetben a
bemenetválasztó funkció egyfajta miniatűr patch-panelként meghatározza, hogy melyik jel
kerüljön a kimenetre. Nem kell átkapcsolni a kimenetre, mert szabadon kiválaszthatjuk a down-
stream eszközökön, hogy melyik jel kerüljön fogadásra (például felvétel aktív/inaktív). Tehát az
ULTRAMATCH PRO kimenetei egyidőben működtethetők, és mindenkor azonos jelet
tartalmaznak.

A három kimenet párhuzamos működése lehetővé teszi az SRC2496 konverter splitterként
történő alkalmazását, ami kifejezetten hasznos több DAT magnóval való másolásnál. Azokkal a
speciális berendezésekkel, amelyek nem támogatják a bemenet és kimenet közötti hurkolást,
ez a hasznos funkció lehetővé teszi a jel elosztását.

4. MŰSZAKI HÁTTÉR

4.1. Kis kitérő a digitális mintavételezési frekvencia konverziójára

A múltban a különböző mintavételezési ráták fix értékre történő átalakításához több
komponensre volt szükség, és olyan hátrányokkal járt, mint például a növelt zaj, torzítás és a
nemkívánatos tükörfrekvencia (nagyfrekvenciás ciripelés). Az ULTRAMATCH PRO
konverterben alkalmazott mintavételező-konverter chip valós időben és 24-bites pontossággal
végzi a konverziót. A jelfeldolgozás abszolút csendes, és csak világszínvonalú, rendkívül drága
műszerekkel lehet érzékelni.

A működési elvet nem könnyű megérteni, még a profi szakembereknek sem. Csak
modellezéssel lehet - viszonylag könnyen érthető módon - szemléltetni a processzorban lezajló
folyamatokat. A processzor végrehajt egy túlmintavételezést a bemeneti jelen. Az egyes minták
közé több minta kerül beillesztésre, ezáltal jelentősen megnő a mintavételezési pontok száma a
rések kitöltésével. Ezután a jel áthalad a szabályozható aluláteresztő szűrőn, ami biztosítja a
megfelelő korlátot, mely alatt nem lépnek fel tükörfrekvenciás problémák. Ezután a
mintavételezési pontok elosztásra kerülnek olyan módon, hogy elérhető legyen a kívánt
mintavételezési frekvencia a kimeneten. Ez a nagy kapacitású túlmintavételezés lehetővé teszi
az SRC processzor pontos működését a komplett konverziós tartományban. Mindeközben az
összes jittert eltávolítja a bemeneti jelből.

Nem vitás, hogy a digitális jelfeldolgozás produkálja a legalacsonyabb torzítást és zajt, azonban
mind a mai napig a mintavételezési frekvencia konverziója során keletkezik a viszonylag
alacsony torzítás és interferencia döntő hányada: hagyományos eljárások alkalmazása esetén
a bejövő adatmennyiség könnyen túllépheti a hardverek kapacitását. Ha az adatokat apróbb
darabokra bontanák a tárolási problémák elkerülése érdekében, akkor a szükséges
programfuttatási idő miatt hiúsulna meg a gyakorlati alkalmazás. Tehát a programozók vég
nélkül kísérletezhetnek a különféle algoritmusokkal, akkor is kompromisszumokat kell kötniük a
számítástechnikai teljesítmény és a hangminőség között.

A valós idejű feldolgozásnak köszönhetően hihetetlen mennyiségű adatfolyam feldolgozására
képes a BEHRINGER ULTRAMATCH PRO processzora.

A zaj és az interferencia -117 dBFS alatt marad, és a torzítási értékek bonyolult bemeneti jelek
mellett sem haladják meg a -104 dBFS küszöböt. Az ULTRAMATCH PRO gyakorlatilag "néma"
marad, mivel ezek az értékek normál esetekben nem valósíthatók meg sem A/D, sem D/A
konverterrel, de CD-vel bizonyosan nem.

19

SRC2496

4.2. AES/EBU és S/PDIF szabvány

Elvileg kétféle szabvány létezik. A legfontosabb elektromos jellemzők a 4.1. táblázatban
kerülnek ismertetésre.

Az AES/EBU szabvány XLR csatlakozókon keresztül valósítja meg a professzionális,
szimmetrikus kapcsolatot. Az interfész két azonos protokollon alapul, melyet 1985
novemberében publikált (EBU Tech. 3250-E) az European Broadcast Union és 1985
decemberében az Audio Engineering Society (AES3-1985). A Sony és a Philips erre a
szabványra alapítva kifejlesztett egy másik interfészt aszimmetrikus jeltovábbítással és a
csatornastátusz-bitek kijelölésével kapcsolatos különbségekkel. Az alapító cégekről elnevezett
S/PDIF (Sony/Philips digital Interface) csatolófelület RCA csatlakozót vagy optikai csatlakozót
használ száloptikai kábelekkel. Az IEC 958 szám alatt regisztrált eljárás önmagáért beszél,
főleg a másolásvédelmi technika bevezetése érdekében tett erőfeszítések tekintetében. Ez a
szabvány leírja az S/PDIF formátumhoz adaptált és IEC 958 Type I (professzionális) név alatt
regisztrált, átdolgozott AES/EBU csatolófelületet. Az S/PDIF neve IEC 958 Type II-re változott
(konzumer). Az ULTRAMATCH PRO konverter az AES/EBU (AES3), az IEC 60958 és az EIAJ
CP-1201 (japán szabvány) új verzióit használja.

Az első bit meghatározza, hogy a következő bitek professzionális vagy "consumer"
formátumként kerüljenek-e feldolgozásra. Amint a táblázatban látható, az audió információk
ugyanabban a pozícióban találhatók az adatfolyamban, ezáltal elvileg mindkét formátum
számára kompatibilisek. Vannak azonban információblokkok, melyek egyik normának sem
felelnek meg. Ha egy eszköz, például egy kereskedelmi forgalomban kapható DAT magnó csak
egyetlen S/PDIF bemenettel rendelkezik, akkor az eszköz rendszerint csak azt a formátumot
fogja ismerni. Ezáltal rendszerint megáll, amikor professzionális formátumú adatot kap. A
magyarázat egyszerű: ha a professzionális kódolású jelet olyan készülékkel dolgozzuk fel,
amely csak a "consumer" formátumot ismeri, akkor az hibás működéshez vezethet a
másolásvédelmi bit és az emfázis vonatkozásában.

Azonban ez a pont nem minden esetben nyilvánvaló, például a dugós-aljzatos csatlakozók
esetében (például az 1/4" TRS csatlakozók, mini-jack és speciális adapterek Sub-D számára
XLR helyett). Számos berendezés nem rendelkezik stop-funkcióval, miközben egyes eszközök
mindkét formátumot ismerik, függetlenül attól, hogy csak egyféle típusú csatlakozóval vannak
ellátva.

A fenti esetek mindegyikében problémamegoldást jelent az ULTRAMATCH PRO alkalmazása.
Valójában a bemenetekre érkező összes általános digitális jel megjelenik a kimeneten,
mégpedig új, tiszta markerekkel a vonatkozó formátumban.

5. TELEPÍTÉS

5.1. Csatlakoztatási tanácsok

Az ULTRAMATCH PRO digitális bemenetei és kimenetei rövidzárvédett és transzformátorral
kiegyenlített csatlakozók. Ez akár RCA csatlakozók használata esetén is kizárja a
testcsatlakozások által okozott földhurok lehetőségét. A digitális csatlakozók teljesen
potenciálmentes koncepciója lehetővé teszi adapterek alkalmazását, például az RCA
csatlakozó jelének egy másik készülék XLR bemenetére irányítását.

20

SRC2496

A Digitális csatlakozókkal szemben az analóg csatlakozók nincsenek galvanikusan leválasztva,
hanem szimmetrikus felépítésűek, ezáltal érzéketlenek a földhurok-problémákkal szemben.

5.2. Analóg bemenetek és kimenetek

Annak érdekében, hogy az audiojelek a lehető legjobb védelmet kapják az elektromágneses
zavarokkal szemben, az ULTRAMATCH PRO el van látva szimmetrikus XLR bemenetekkel és
kimenetekkel. Amint azt az előzőekben ismertettük, az analóg bemeneti jel a GAIN gombbal
szabályozható. A kimenet stúdió szinten működik (+4 dBu). Az alábbi ábrákon megtekinthető a
csatlakozók érintkező-kiosztása.
Természetesen arra is lehetőség van, hogy aszimmetrikus kimenetekről (például hangkártyáról
vagy a keverőpult kimenetéről) továbbítsunk jeleket az SRC2496 konverterhez a digitális
program további feldolgozásához. Analóg jelek fogadása is lehetséges (például high-end D/A
konverter használatával CD lejátszó és erősítő között) az ULTRAMATCH PRO felől
aszimmetrikus csatlakozókon keresztül (például hifi erősítő vagy magnódeck).

XLR csatlakozók aszimmetrikus konfigurációban történő alkalmazásakor a
csatlakozó 1-es és 3-as érintkezőjét össze kell kötni.

5.1. ábra: Aszimmetrikus jeltovábbítás ULTRAMATCH PRO felé

5.2. ábra: Aszimmetrikus jeltovábbítás ULTRAMATCH PRO felől

5.3. Digitális bemenetek és kimenetek

5.3.1. Szimmetrikus XLR csatlakozás

A digitális XLR bemenetek és kimenetek nincsenek AES/EBU protokollhoz kötve. Ezek a
csatlakozók mind professzionális, mind "consumer" formátumban képesek adatfogadásra és
továbbításra. Ha az RCA bemenetet egy másik eszköz foglalja, akkor is lehetséges például a
CD lejátszó kimenetét az ULTRAMATCH PRO XLR bemenetére csatlakoztatni egy adapter
segítségével. Ehhez szükség van egy, például az 5.2. ábrán látható kábelre, azzal a
különbséggel, hogy XLR foglalat helyett dugót kell rászerelni.

21

SRC2496

Az alábbi ábrán a szimmetrikus bemeneti és kimeneti csatlakozók helyes bekötése látható.
Az érintkező-kiosztás alapvetően megegyezik a szimmetrikus audio-csatlakoztatások, például a
mikrofon és a keverőpult közötti kapcsolat során használatos bekötéssel.

5.3. ábra: Az ULTRAMATCH PRO bekötése szimmetrikus konfigurációban
A kábel kiválasztása nem kritikus jelentőségű. Húsz méter alatti távolság esetén a kereskedelmi
forgalomban beszerezhető mikrofonvezetékek nincsenek negatív hatással a jelminőségre.
Ennél nagyobb távolságok áthidalásához, illetve magasabb szintű követelmények
kielégítéséhez (pl. nagyfrekvenciás erőtér) azonban speciális, kettős árnyékolású, 110 Ohmos
kábel használata ajánlott.

5.3.2. Aszimmetrikus koaxiális RCA csatlakoztatás

Az RCA bemenetek és kimenetek nincsenek S/PDIF formátumhoz kötve. A csatlakozók mind
professzionális, mind "consumer" formátumú jelfolyam fogadására és továbbítására alkalmasak.
Egy adapter közbeiktatásával akár (pl. BEHRINGER ULTRA-CURVE PRO DSP8024 vagy más
hasonló eszköz) XLR kimenetéhez is csatlakoztatható az ULTRAMATCH PRO konverter RCA
bemenete. A kérdéses XLR érzékenysége határozza meg, hogy működik-e az ULTRAMATCH
PRO RCA csatlakozójának és a másik eszköz XLR bemenetének összekötése.
Az alábbi ábrán egy korrekt csatlakozás látható aszimmetrikus bemenet és kimenet között,
RCA dugókkal.

5.4. ábra: ULTRAMATCH PRO bekötése aszimmetrikus konfigurációban
Alapvetően megegyezik a bekötési séma a hifi-rendszerekben szokásos aszimmetrikus
csatlakoztatással, például a CD lejátszó és az erősítő közötti bekötéssel.
A 10 méter alatti távolságok esetében a szabványos koaxiális kábel nem befolyásolja negatívan
a kapcsolatot, azonban ennél nagyobb távolságok áthidalásához XLR rendszerű csatlakoztatás
ajánlott.

22

SRC2496

5.3.3. Optikai csatlakoztatás

A Toslink optikai bemenetek és kimenetek szintén nincsenek kötve az S/PDIF formátumhoz.
A csatlakozó mind professzionális, mind "consumer" formátumú adafolyam fogadására és
továbbítására alkalmas. Az optikai csatlakoztatások természetüknél fogva nem érzékenyek az
elektromágneses zavarokra, emellett könnyen elvégezhető a bekötés és megdöbbentően stabil
az átvitel.
Az alábbi képen az optikai bemenet és kimenet korrekt bekötése látható.

5.5. ábra: ULTRAMATCH PRO konverter Toslink rendszerű bekötése
Számos kommersz eszköz és kommersz formátum esetében csak optikai bemenettel
valósítható meg a jelfogadás.
Az ULTRAMATCH PRO nem támogatja a többsávos ADAT formátumot, amit ezáltal nem lehet
áthurkolni, sem konvertálni. Az ADAT az Alesis Corporation regisztrált védjegye.

5.3.4. Órajel

A hátlapi BNC csatlakozóba betáplált órajel lehetővé teszi az ULTRAMATCH PRO külső
szinkronizálását. Az órajelek normál esetben hálózati konfigurációban kerülnek szétosztásra,
vagyis 75 Ohmos koaxkábellel, BNC-T adapterekkel és lezáró ellenállásokkal vannak
összekapcsolva és lezárva. A kereskedelmi forgalomban kapható BNC kábelek alkalmasak
bekötésre. A maximális rugalmasság érdekében az ULTRAMATCH PRO BNC bemenete nagy
impedanciájú, és nincs belső 75 Ohmos lezáró ellenállása. Ha viszont az ULTRAMATCH PRO
az utolsó eszköz a láncban, akkor T-konnektort kell illeszteni a BNC csatlakozóba. Egy 75
Ohmos lezáróellenállás (rövid BNC dugó formájú) kerül a T-konnektor egyik végére, és a
master-ből kijövő, órajalet közvetítő BNC kábel a másik végére.
Az alábbi ábrán az aszimmetrikus órajelbemenet megfelelő bekötése látható. A bekötési séma
megegyezik a számítógépes hálózatokban használt módszerrel, tehát nem jelent gondot a
szükséges tartozékok, T-dugók, lezáró ellenállások beszerzése a számítógépes
szaküzletekben.

5.6. ábra: Órajel-bemenet aszimmetrikus (lezárt) betáplálása az ULTRAMATCH PRO-ba

23

SRC2496

Amikor az ULTRAMATCH PRO konvertert órajeles eszközök láncában használjuk, egy T-dugón
keresztül az is el van látva órajellel, ami aztán a következő eszközhöz kapcsolódik a T-dugó
másik oldalán egy külön BNC-kábelen keresztül. A lánc utolsó tagja, amint említettük,
T-dugóval és 75 Ohmos lezáróval van lezárva. Egyes berendezések kapcsolható
lezáróellenállással rendelkeznek, mely esetben nincs szükség T-dugóra és lezáró ellenállásra.

5.7. ábra: Órajel-bemenet aszimmetrikus csatlakoztatása (loop through)

5.3.5. Csatlakoztatás adapterrel

Bizonyos esetekben hasznos megoldás az SRC2496 bemeneteit és kimeneteit adapterkábelen
keresztül csatlakoztatni a többi eszközhöz. Ha például egyidejűleg szeretnénk csatlakoztatni két
DAT magnót, és mindkét készülék egyetlen RCA (S/PDIF) csatlakozóval rendelkezik, akkor
egyszerűen elvégezhetjük az egyik DAT magnó bekötését az ULTRAMATCH PRO
konverterhez egy XLR/RCA adapterrel. Az adapterkábel megfelelő érintkező-kiosztása az 5.2.
ábrán látható.

5.4. Fejhallgatókimenet

Az SRC2496 előlapján található fejhallgató-kimenet egy 1/4"-os TRS csatlakozó. A csatlakozó
érintkezőkiosztása az 5.8. ábrán látható.

5.8. ábra: Fejhallgató-csatlakozó helyes bekötése
Fontos tudni, hogy a magas hangerő nem csak a fejhallgató számára veszélyes,
hanem halláskárosodáshoz is vezethet. A készülék bekapcsolásakor teljesen le kell
szabályozni a kimenetet a PHONES gomb bal végállásba forgatásával. A használat
során mindenkor óvatosan kell eljárni a fejhallgató hangerőszintjének
szabályozásával.

24

SRC2496

6. MŰSZAKI ADATOK

Szinkronizáció 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz
Belső mintavételezési gyakoriság 31 és 100 kHz között bármilyen
Szinkronizálás digitális bemeneten keresztül mintavételezési gyakoriság támogatott,
automatikus PLL-es szinkronizálás
Digitális bemenet (1)
Típus XLR, transzformátoros kiegyensúlyozású
Bemeneti impedancia 110 Ohm
Névleges bemeneti jelszint 0,2 V - 5 V (csúcstól csúcsig)

Digitális bemenet (2) XLR, transzformátoros kiegyensúlyozású
Típus 75 Ohm
Bemeneti impedancia 0,2 V - 5 V (csúcstól csúcsig)
Névleges bemeneti jelszint
Toslink optikai kábeles
Digitális bemenet (3)
Típus BNC
50 kOhm
Szinkronbemenet órajel (1 x FS)
Típus 2 V - 6 V (csúcstól csúcsig)
Bemeneti impedancia
Szabvány XLR, transzformátoros kiegyensúlyozású
Névleges bemeneti jelszint 110 Ohm (szimmetrikus)
3,5 V (csúcstól csúcsig)
Digitális kimenet (1)
Típus RCA, transzformátoros kiegyensúlyozású
Kimeneti impedancia 75 Ohm (szimmetrikus)
Névleges kimeneti jelszint 0,5 V (csúcstól csúcsig)

Digitális kimenet (2) Toslink optikai kábeles
Típus
Kimeneti impedancia XLR, szimmetrikus
Névleges kimeneti jelszint 20 kOhm
24-bit/96 kHz
Digitális kimenet (3) 128/64 x túlmintavételezés
Típus delta-szigma, AKM A/D konverter
-4 dBu - +22 dBu (0 dBFS), szabályozható
Analóg bemenetek >105 dB
Típus
Bemeneti impedancia
Konverter

Bemeneti jelszint
Jel-zaj viszony

25

SRC2496

Analóg kimenetek XLR, szimmetrikus
Típus 160 Ohm
Bemeneti impedancia 24-bit/96 kHz
Konverter 128 x túlmintavételező
delta-szigma, AKM A/D konverter
Kimeneti jelszint +16 dBu @ 0 dBFS
Jel-zaj viszony >108 dB

Dzsitter elnyomás >40 ns
Megengedett dzsitter a bemeneten <2 ns
Belső dzsitter a bemeneten <20 ns (10 ns jellemző)
Belső dzsitter külső szinkronizálás mellett

Csatornastátusz a kimeneti jelben professzionális, audió alkalmazás, sztereó,
Professzionális mód
nincs emfázis, 50/15 µs
Consumer mód Fs = 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz
consumer, audió alkalmazás,
kétcsatornás, kapcsolható eredeti anyag,
kapcsolható másolási engedély
Fs = 32, 44.1, 48 kHz
(88.2 és 96 kHz nincs definiálva)

Energiaellátás Európa: 230 V∼, 50 Hz
Hálózati feszültség
általános export modell: 120/230V∼, 50-60 Hz
Biztosíték 100-120 V~: T 250 mA H 250 V

Teljesítményigény 200 - 240 V∼: T 125 mA H 250 V
Csatlakozó 15 W
szabványos IEC aljzat

Méretek/tömeg 44,5 mm x 482,6 mm x 190,5 mm
Méretek kb. 2 kg
Nettó tömeg kb. 3,2 kg
Szállítási tömeg

A BEHRINGER folyamatos erőfeszítéseket tesz a lehető legmagasabb műszaki színvonal elérése érdekében. A
fejlesztési munkálatok miatt előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak a berendezések jellemzői. A készülék
felépítése a műszaki jellemzőkkel együtt eltérhet az itt közölt ábráktól és adatoktól.

26


Click to View FlipBook Version