The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-07-17 10:41:46

Pioneer DDJ-SX HU

Pioneer DDJ-SX HU

DDJ-SX

DJ kontroller

Kezelési útmutató

http://pioneerdj.com/support/
A fenti Pioneer weboldalon válaszolunk a gyakran ismételt kérdésekre, információkat nyújtunk a szoftverről és egyéb
típusú szolgáltatásokról, biztosítva ezzel a termék minél kényelmesebb kezelését.

DDJ-SX

Köszönjük, hogy PIONEER terméket választott. A készülék működtetésének megismeréséhez feltétlenül olvassa el ezt a
használati útmutatót. Az elolvasás után tegye az útmutatót biztonságos helyre, mivel később is szüksége lehet rá.
Egyes országokban vagy régiókban a tápkábel dugasza és a hálózati aljzat alakja különbözhet a magyarázó rajzokon
láthatóktól. A csatlakoztatás módja és a készülék kezelése azonban nem különbözik.

FONTOS!

A fekete háromszögben elhelyezett FIGYELEM: A fekete háromszögben elhelyezett

villámszimbólum a készülék belsejében AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS felkiáltójel a készülék kezelési

lévő szigeteletlen, ezért életveszélyes MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN útmutatójában található fontos
feszültség jelenlétére hívja fel a NEM SZABAD LEVENNI A KÉSZÜLÉK üzemeltetési és karbantartási

felhasználó figyelmét. Ez a feszültség BURKOLATÁT (VAGY HÁTLAPJÁT). A utasításokra hívja fel a figyelmet.
elég nagy lehet ahhoz, hogy
BURKOLATON BELÜL NINCSENEK
elektromos áramütést okozzon.
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ

RÉSZEGYSÉGEK. A JAVÍTÁST CSAK

SZAKKÉPZETT SZERELŐ

VÉGEZHETI.

A tápkábel csatlakozódugaszának cseréjét és felszerelését csak szakképzett szerelő végezheti.

Ha el szeretné dobni a terméket, akkor ne keverje a háztartási szemét közé. A hatályos jogszabályokkal
összhangban az elektromos termékek számára külön gyűjtőhelyek állnak rendelkezésre, ahol biztosítani
tudják a berendezések megfelelő kezelését, helyreállítását és újrahasznosítását.

Az EU 25 tagállamában, Svájcban és Norvégiában a magán háztartások ingyen adhatják le a már nem használt
elektromos termékeket a kijelölt gyűjtőhelyeken vagy a kereskedőknél (ha hasonló terméket vásárol).

A fentiektől eltérő országok esetén keresse meg a helyi hatóságokat, ahol tájékoztatást tudnak adni az ártalmatlanítás
megfelelő módszeréről.

A fentiek betartásával biztosítható, hogy az eldobott termékek megfelelő kezelésben részesüljenek, az előírt módon
végezzék a helyreállításukat és újrafelhasználásukat, így megakadályozható, hogy negatív hatással legyenek a
környezetre és az emberi egészségre.

FIGYELMEZTETÉS +5°C - +35°C között; 85% relatív páratartalom
Ez a berendezés nem vízálló. A tűzesetek vagy rezgés (hűtőnyílások nyitott állapotában).
miatt bekövetkező sérülések elkerülése érdekében ne A berendezés nem használható az alábbi
helyezzen el a készülék közelében folyadékot környezetekben: közvetlen napsugárzásnak vagy igen
tartalmazó edényt (pl. vázát vagy virágcserepet), illetve erős mesterséges fénynek kitett helyeken; nagy
ne tegye ki az egységet csepegő, fröccsenő folyadék nedvességtartalmú vagy nem megfelelően szellőző
vagy eső, nedvesség hatásának. helyiségekben.

FIGYELMEZTETÉS Ha a tápkábel dugasza nem illeszthető be a hálózati
A berendezés első csatlakoztatása előtt olvassa el csatlakozóaljzatba, akkor a dugaszt le kell szerelni és
alaposan az alábbi részt. kicserélni egy megfelelő típusúra. A tápkábel
A tápfeszültség eltérő lehet az országtól vagy csatlakozódugaszának cseréjét és felszerelését csak
régiótól függően. Ellenőrizze, hogy a berendezés szakképzett szerelő végezheti. Súlyos elektromos
használati helyén a tápfeszültség megfelel-e a áramütést okozhat, ha a levágott dugaszt bedugják a
készülékház oldalán feltüntetett értéknek (pl. 230 V tápaljzatba. Ezért ne feledkezzen meg a levágott
vagy 120 V). dugasz eldobásáról.
Ha a berendezést hosszabb ideig nem használják (pl.
FIGYELMEZTETÉS nyaralás miatt), akkor a tápkábelt húzza ki a fali
A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen nyílt aljzatból.
lángú forrásokat (pl. égő gyertyát) a berendezésre.
A termék használatakor tartsa be a készülék alján
Működési feltételek felsorolt biztonsági utasításokat.
Az üzemelési környezet előírt hőmérséklete és
nedvességtartalma:

2

DDJ-SX

FIGYELMEZTETÉS
A kisebb részegységeket tartsa távol a gyerekektől.
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Ez a termék általános háztartási használatra készült.
Ha a terméket nemcsak magáncélokra használják (pl.
üzleti célra étteremben, gépjárműben vagy hajón), és
ennek következménye az, hogy a berendezést javítani
kell, akkor a javítás díját ki kell fizetni a garanciális
időszak alatt is.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A TÁPKÁBELLEL
KAPCSOLATBAN
A tápkábelt mindig a dugaszánál fogja meg. Soha ne
húzza ki a kábelt a vezetéknél fogva, és soha ne
nyúljon a kábelhez vizes kézzel, mivel ennek
következménye rövidzárlat vagy elektromos áramütés
lehet. A tápkábelre soha ne helyezzen tárgyakat,
bútorokat, stb. Ügyeljen a tápkábel sértetlenségére. Ne
kössön csomót a kábelre, illetve ne kösse össze másik
kábellel. A tápkábelt mindig úgy helyezze el, hogy ne
léphessen rá senki. A sérült kábel tüzet vagy
elektromos áramütést okozhat. Végezze el a tápkábel
rendszeres ellenőrzését. Ha sérülést talál rajta, keresse
fel a legközelebbi PIONEER márkakereskedőt és
rendeljen cserekábelt.

FIGYELEM
A STANDBY/ON kapcsoló kikapcsolt állapotában a
berendezés nincs leválasztva teljes egészében a
táphálózatról. Tehát olyan elhelyezést kell választani,
hogy baleset előfordulása esetén könnyen kihúzható
legyen a hálózati csatlakozódugó. A berendezést olyan
helyre kell telepíteni, hogy a tápkábel könnyen
kihúzható legyen a hálózati aljzatból egy esetleges
baleset előfordulása esetén. Ha a berendezést
hosszabb ideig nem használja (pl. nyaralás miatt),
akkor a tápkábelt húzza ki a fali aljzatból.

3

DDJ-SX

Tartalom Alapvető tudnivalók ................................................... 5

Kézikönyv használata A doboz tartalma....................................................... 5
Szoftver telepítése .................................................... 5
• Köszönjük, hogy PIONEER terméket választott.
Tudnivalók a meghajtó szoftverről (Windows) ....... 5
A készülék használatának megkezdése előtt Serato DJ szoftver................................................. 5
feltétlenül olvassa el a használati útmutatót! Telepítési eljárás....................................................... 5
Az útmutatóban szereplő információkat ugyanis a Telepítési eljárás (Windows) ................................. 5
felhasználónak feltétlenül ismernie kell. Telepítési eljárás (Mac OS X)................................ 6

A részletes használati útmutató letölthető pdf Működtetés.................................................................. 8
formátumban.
Csatlakozások........................................................... 8
• Ebben a kézikönyvben a számítógép képernyőjén Rendszer indítása ................................................... 10
megjelenő panelek és menük, a gombok nevei és a
készüléken található aljzatok stb. szögletes Serato DJ futtatása.............................................. 10
zárójelben láthatóak. (pl.: [CUE] gomb, [FILES] Trackek importálása ............................................ 11
panel, [VINYL] mód, [AUX IN] bemenet) Trackek betöltése és lejátszása .......................... 11
Trackek lejátszása és audiojelek kimenetre
• Megjegyzés: a kézikönyvben ismertetett szoftver küldése ................................................................ 12
képernyői és specifikációi, továbbá a hardver külső Audiojelek ellenőrzése a fejhallgatón át .............. 13
megjelenése és műszaki jellemzői fejlesztés alatt Kilépés a rendszerből ............................................. 13
állnak, ezért különbözhetnek a végső kiviteltől. Részegységek megnevezése ................................. 13
Böngésző szekció ............................................... 13
• Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az operációs Deck szekció ....................................................... 14
rendszer verziójától függően a web böngésző Keverőpult szekció .............................................. 14
beállítása stb. különbözhet az útmutatóban Effektvezérlő szekció........................................... 14
ismertetett eljárástól.
Használati útmutató letöltése .................................. 15
• Egyes országokban vagy régiókban a tápkábel
dugasza és a hálózati aljzat alakja különbözhet a A kontroller részletes használati útmutatójának
magyarázó rajzokon láthatóktól. A csatlakoztatás letöltése .................................................................. 15
módja és a készülék kezelése azonban nem Serato DJ szoftver használati útmutatójának
különbözik. letöltése .................................................................. 15

AC adapter ................................................................ 16

Biztonsági előírások ................................................ 16
Csatlakozódugasz szerelése .................................. 17

Csatlakozódugasz kivétele .................................. 17
Csatlakozódugasz ............................................... 17

Kiegészítő információk ............................................ 18

Hibaelhárítás........................................................... 18
Kereskedelmi védjegyek és bejegyzett védjegyek .. 20
A szerzői joggal kapcsolatos figyelmeztetések ....... 20
Műszaki jellemzők................................................... 20

4

DDJ-SX

ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

A doboz tartalma Egyéb CD-ROM olvasására alkalmas
Optikai meghajtó optikai lemezmeghajtó
• CD-ROM (telepítő szoftvert tartalmazó lemez)
• AC adapter USB port USB 2.0 port szükséges a
• Tápkábel számítógép és a kontroller
• USB kábel Kijelző felbontása csatlakoztatásához.
• Garancialevél Internetes kapcsolat
• Fontos információk / gyors használati útmutató Minimum 1 280 x 720 felbontás

Szoftver telepítése Internetes kapcsolat szükséges a
“Serato.com” felhasználói fiók
Teendők a meghajtó szoftver telepítése előtt létrehozásához és a szoftver
A Serato DJ szoftver legfrissebb verziója a serato.com letöltéséhez.
honlapon található meg, és onnan tölthető le. A szoftver
letöltéséhez szükséges link megtalálható a tartozék • Az operációs rendszerkörnyezetről és kompatibilitásról,
CD-ROM-on is. továbbá a legfrissebb operációs rendszer beszerzésének
• Részletesebb leírást lásd a “Telepítési eljárás módjáról a Pioneer "http://pioneerdj.com/support/"
weboldalának “DDJ-SX”/ “Software Info” részében
(Windows)” vagy a “Telepítési eljárás (Mac OS X)” olvashat.
részben.
• A felhasználó felelős a számítógép, a hálózati • A működtetés nem garantált az összes számítógépen
eszközök és az internetes csatlakozáshoz még akkor sem, ha az operációs rendszerkörnyezetre
szükséges használati környezet egyéb elemeinek előírt összes feltétel teljesül.
előkészítéséért.
• A számítógép energiatakarékossági beállításaitól stb.
Tudnivalók a meghajtó szoftverről függően előfordulhat, hogy nem elegendő a CPU és a
(Windows) merevlemezes feldolgozási kapacitás. Notebook
használata esetén különösen figyelni kell arra, hogy a
A meghajtó szoftver egy kizárólagos ASIO meghajtó az számítógép megfelelő állapotban legyen az állandó és
audió jelek számítógépről történő továbbításához. kiváló teljesítmény biztosításához (pl. állandó AC
• Mac OS X operációs rendszer használata esetén tápellátás) a Serato DJ szoftver használata alatt.

nem kell telepíteni a meghajtó szoftvert. • Az internet használatához szerződést kell kötni egy
internetszolgáltatóval.
Meghajtó szoftver legújabb információinak
ellenőrzése Telepítési eljárás
A meghajtó szoftverről részletesebb információk
olvashatók a Pioneer DJ alábbi weboldalán. A telepítési eljárás függ attól, hogy milyen operációs
http://pioneerdj.com/support/ rendszerrel (OS) működik a számítógép.

Serato DJ szoftver Windows

A Serato DJ a Serato cég DJ alkalmazása. A DJ A meghajtó szoftver telepítése után hajtható végre a
előadás létrehozásához telepíteni kell a számítógépre a Serato DJ alkalmazás telepítése.
szoftvert, majd a számítógépet csatlakoztatni kell a
készülékre. Mac OS X

Minimális rendszerkörnyezet Csak a Serato DJ szoftvert kell telepíteni.

Támogatott operációs rendszerek Telepítési eljárás (Windows)
Mac OS X : 10.6.8 és 10.7.4
Windows: Windows 7 Ne csatlakoztassa a kontrollert és a számítógépet,
amíg be nem fejeződött a telepítési eljárás.

• Az alkalmazás telepítése előtt lépjen be a
rendszerbe adminisztrátorként.

• Ha a számítógépen fut valamilyen program, akkor
zárja be.

1 Helyezze be a tartozék CD-ROM-ot a számítógép
optikai meghajtójába.

Ekkor megjelenik a CD-ROM menü.

• Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg a CD-ROM
behelyezésekor, akkor nyissa meg az optikai
meghajtót a [Start] menü Sajátgép oldalán, majd
kattintson kétszer a [CD_menu.exe] ikonra.

2 A CD-ROM menü megjelenésekor válassza
ki az [Install Driver Software
(Pioneer_DDJ_SX_Driver_x.xxx.exe)] elemet,
majd kattintson a [Start] gombra.

5

DDJ-SX

• A CD-ROM menü bezárásához kattintson az [Exit] Bontsa ki a letöltött fájlt, majd kattintson kétszer a
parancsra. kibontott fájlra a telepítő indításához.
12 Olvassa el alaposan a szoftverhasználati
3 Hajtsa végre a szoftver telepítését a képernyőn szerződés tartalmát, és ha egyetért, akkor pipálja ki
megjelenő utasításokat követve. az [I accept the terms in the license agreement]
jelölőnégyzetet, majd kattintson az [Install] gombra.
Ha a [Windows Security] üzenet jelenik meg a
képernyőn a telepítés alatt, akkor kattintson az [Install • Ha nem ért egyet a szerződésben szereplő
this driver software anyway] opcióra, majd folytassa a kikötésekkel, akkor ne telepítse a szoftvert, hanem
telepítést. kattintson a [Close] gombra.

A telepítés befejezésekor megjelenik a befejezést jelző Ekkor elkezdődik a telepítés.
üzenet.
A telepítés befejezésekor megjelenik a telepítés sikeres
A meghajtó szoftver telepítése után hajtható végre a befejezését tartalmazó üzenet.
Serato DJ alkalmazás telepítése. 13 Kattintson a [Close] gombra a Serato DJ
telepítő bezárásához.
4 A CD-ROM menüben válassza ki az [Install DJ
Software (Serato DJ/Download)] elemet, majd Telepítési eljárás (Mac OS X)
kattintson a [Start] gombra.
Ne csatlakoztassa a kontrollert és a számítógépet,
5 Ekkor megjelenik az “An internet environment amíg be nem fejeződött a telepítési eljárás.
is required to access the site. Connected to the • Ha a számítógépen fut valamilyen program, akkor
internet?” üzenet. Kattintson a [Yes] gombra.
zárja be.
A rendszer elindítja a webböngészőt és megjelenik a 1 Helyezze be a tartozék CD-ROM-ot a számítógép
Pioneer DJ support oldal. optikai meghajtójába.
Ekkor megjelenik a CD-ROM menü.
6 Válassza ki a Pioneer DJ support oldalon a • Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg a CD-ROM
[DDJ-SX], majd a [Software Info] elemeket.
behelyezésekor, akkor használja a Finder funkciót
Ezután megjelenik a [Serato DJ Support Information] az optikai meghajtó megnyitásához, majd kattintson
oldal. kétszer a [CD_menu.app] ikonra.
2 A CD-ROM menüben válassza ki az [Install DJ
7 Kattintson a Serato DJ letöltő oldalára vezető Software (Serato DJ/Download)] elemet, majd
linkre. kattintson a [Start] gombra.
3 Ekkor megjelenik az “An internet environment
Ennek hatására megnyílik a Serato DJ letöltő oldala. is required to access the site. Connected to the
internet?” üzenet. Kattintson a [Yes] gombra.
8 Lépjen be a “Serato.com” felhasználói fiókba. A rendszer elindítja a webböngészőt és megjelenik a
Pioneer DJ support oldal.
• Ha már rendelkezik “Serato.com” felhasználói
fiókkal, akkor folytassa a 10. lépéssel.

• Ha még nem fejezte be a regisztrálást, akkor hajtsa
végre az alábbi eljárást.

— Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat,
adja meg az e-mail címét, állítsa be a jelszavát,
majd válassza ki azt a régiót, ahol lakik.

— Az [E-mail me Serato newsletters]
jelölőnégyzet kiválasztása esetén a Serato cég
elküldi Önnek a Serato termékek legfrissebb
információit tartalmazó hírleveleket.

— A felhasználói fiók létrehozása után a cég
elküld az Ön által megadott e-mail címre egy
levelet. Ellenőrizze a Serato cég által küldött
levél tartalmát.

• Ne felejtse el, hogy a milyen e-mail címet és jelszót
adott meg a regisztrálás során. Ezekre ugyanis
szükség lesz a szoftver frissítésekor.

• Az új felhasználói fiók regisztrálásakor megadott
személyes adatok összegyűjtése, feldolgozása és
felhasználása a Serato weboldalán található
titoktartási eljárás szerint történik.

9 Kattintson a Serato cég által küldött levélben
megadott linkre.

Ez a link vezet a Serato DJ letöltő oldalához. Folytassa
a 11. lépéssel.

10 Jelentkezzen be.

Adja meg a “Serato.com”oldalon regisztrált e-mail címet
és bejelentkezési jelszót.

11 Töltse le a letöltő oldalon található Serato DJ
szoftvert.

6

DDJ-SX

4 Válassza ki a Pioneer DJ support oldalon a 11 Ha az alábbi képernyő jelenik meg, akkor húzza
[DDJ-SX], majd a [Software Info] elemeket. át a [Serato DJ] ikont az [Applications] mappához.

Ezután megjelenik a [Serato DJ Support Information]
oldal.

5 Kattintson a Serato DJ letöltő oldalára vezető
linkre.

Ennek hatására megnyílik a Serato DJ letöltő oldala.

6 Lépjen be a “Serato.com” felhasználói fiókba.

• Ha már rendelkezik “Serato.com” felhasználói
fiókkal, akkor folytassa a 8. lépéssel.

• Ha még nem fejezte be a regisztrálást, akkor hajtsa
végre az alábbi eljárást.

— Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat,
adja meg az e-mail címét, állítsa be a jelszavát,
majd válassza ki azt a régiót, ahol lakik.

— Az [E-mail me Serato newsletters]
jelölőnégyzet kiválasztása esetén a Serato cég
elküldi Önnek a Serato termékek legfrissebb
információit tartalmazó hírleveleket.

— A felhasználói fiók létrehozása után a cég
elküld az Ön által megadott e-mail címre egy
levelet. Ellenőrizze a Serato cég által küldött
levél tartalmát.

• Ne felejtse el, hogy a milyen e-mail címet és jelszót
adott meg a regisztrálás során. Ezekre ugyanis
szükség lesz a szoftver frissítésekor.

• Az új felhasználói fiók regisztrálásakor megadott
személyes adatok összegyűjtése, feldolgozása és
felhasználása a Serato weboldalán található
titoktartási eljárás szerint történik.

7 Kattintson a Serato cég által küldött levélben
megadott linkre.

Ez a link vezet a Serato DJ letöltő oldalára. Folytassa a
9. lépéssel.

8 Jelentkezzen be.

Adja meg a “Serato.com”oldalon regisztrált e-mail címet
és bejelentkezési jelszót.

9 Töltse le a letöltő oldalon található Serato DJ
szoftvert.

Bontsa ki a letöltött fájlt, majd kattintson kétszer a
kibontott fájlra a telepítő indításához.

10 Olvassa el alaposan a lincencszerződés
tartalmát, majd kattintson az [Agree] gombra.

• Ha nem ért egyet a szerződésben szereplő
kikötésekkel, akkor ne telepítse a szoftvert, hanem
kattintson a [Disagree] gombra.

7

DDJ-SX

MŰKÖDTETÉS

• Az AC adaptert csak akkor csatlakoztassa, ha már • Ha az audiojeleket a [BOOTH] aljzatokról szeretné
elvégezte az összes többi bekötést. levenni, akkor csatlakoztassa a hangsugárzókat
A csatlakozások elkészítése vagy módosítása előtt vagy a többi berendezést a [BOOTH] aljzatokra.
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az AC
adaptert a fali aljzatból. • A bemenetek és kimenetek csatlakoztatását
Lásd a csatlakoztatni kívánt komponens használati bővebben ismertetjük a részletes használati
útmutatóját. útmutatóban.

• Csak a berendezés tartozékaként adott AC 3 Csatlakoztassa a készüléket a számítógépre
adaptert használja. USB kábellel.

• A kontroller az AC adapterről kapja a tápellátást.
• Csatlakoztassa közvetlenül a berendezést a

számítógépre a tartozék USB kábellel.
• USB hubok nem használhatók.

FIGYELEM
A termék műszaki megoldása miatt a kijelző teljesen
kikapcsolhat, amikor a főegységen vagy a távvezérlőn
(ha van ilyen tartozék) működtetik a kapcsolókat, azaz
úgy tűnhet, mintha a kontrollert lekötötték volna a
hálózati tápellátásról. Ilyen esetben azonban a
kontroller tápellátása továbbra is megmarad.
Ha a kontrollert teljesen le szeretné választani a
tápellátásról, akkor húzza ki az AC adaptert a hálózati
tápaljzatból. A kontrollert a hálózati aljzat közelében
telepítse, hogy az AC adapter könnyen hozzáférhető
legyen. Ha a berendezést nem használja hosszabb
időn át, pl. utazás miatt, akkor húzza ki az AC adaptert
a tápaljzatból. Ellenkező esetben tűzeset fordulhat elő.

Csatlakozások

1 Csatlakoztassa a fejhallgatót valamelyik
[PHONES] aljzatra.

2 Csatlakoztassa a [MASTER OUT 1] és [MASTER 4 Kapcsolja be a számítógépet.
OUT 2] kimenetekre az aktív hangsugárzókat, a
végerősítőt, a komponenseket stb. 5 Helyezze fel a csatlakozódugaszt az AC
adapterre.

Csúsztassa rá a csatlakozódugaszt az AC adapteren
kialakított sínekre (lásd az alábbi ábrát), majd nyomja
be addig, amíg kattanó hangot nem hall.

8

DDJ-SX

8 Kapcsolja be a csatlakoztatott berendezéseket
(aktív hangsugárzók, végerősítők, komponensek
stb.).
• Ha mikrofon, DJ lejátszó vagy egyéb külső

berendezés van csatlakoztatva a bemenetekre,
akkor a csatlakoztatott egység is áram alá kerül.
• Az AC adapterről részletesebb leírás található
ebben az útmutatóban.
• A dugasz alakja függ attól, hogy a terméket melyik
régióban vették.
6 Csatlakoztassa az AC adaptert.

7 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
hátlapon található [STANDBY/ON] gombot.

Kapcsolja be a készüléket.
• Windows felhasználók

Amikor a berendezést először csatlakoztatja a
számítógépre vagy a számítógép másik USB
portjára köti be, akkor megjelenhet az [Installing
device driver software] üzenet. Várja meg a [Your
devices are ready for use] üzenet megjelenését.

9

DDJ-SX

Rendszer indítása

Serato DJ futtatása
Windows

Válassza ki a Windows [Start] menü [All Programs] > [Serato] > [Serato DJ] elemeit, majd kattintson a [Serato DJ]
ikonra.

Mac OS X

Nyissa meg a Finder alkalmazásban az [Application] mappát, majd kattintson a [Serato DJ] ikonra.
Számítógépes képernyő közvetlenül a Serato DJ szoftver indítása után

Számítógépes képernyő, miután megtörtént a track betöltése a Serato DJ szotverrel

A Deck szekció
Ez a szekció mutatja a trackkel kapcsolatos információkat (betöltött track címe, előadó neve, BPM érték stb.), az
általános hullámalakot és egyéb információkat.

B Hullámalak szekció
Itt látható a betöltött track hullámalakja.

C Böngésző szekció
Itt láthatók a könyvárakból átmásolt és a csoportosított trackeket tartalmazó kosarak.

Ebben az útmutatóban főleg a készülék kezelőszerveinek leírásával foglalkozunk. A Serato DJ szoftver működtetésének
bővebb leírását lásd a Serato DJ-szoftver részletes használati útmutatójában.

10

DDJ-SX
Trackek importálása

Az alábbiakban ismertetjük a trackek importálásának jellemző eljárását.
• A Serato DJ szoftverrel többféle módon importálhatók a trackek. Részletesebb leírást lásd a Serato DJ szoftver

használati útmutatójában.
• Ha már korábban is használt Serato DJ szoftvert (Scratch Live, ITCH vagy Serato DJ Intro), és előzőleg már

létrehozott trackkönyvtárakat, akkor ezek a könyvtárak felhasználhatók.
1 Kattintson a Serato DJ képernyőn a [Files] gombra a [Files] panel megnyitásához.
A számítógép vagy a számítógépre csatlakoztatott perifériális egység tartalma megjelenik a [Files] panelen.
2 Kattintson a [Files] panelen arra a mappára, amely tartalmazza a könyvtárhoz hozzáadni kívánt trackeket,
majd végezze el a trackek kiválasztását.
3 Húzza át a Serato DJ szoftverképernyőn a kiválasztott mappát a kosárlista panelre.
Ekkor a rendszer létrehoz egy kosarat és hozzáadja a trackeket a könyvtárhoz.

a [Files] panel
b Kosárlista panel

Trackek betöltése és lejátszása

Az alábbiakban példaként ismertetjük a trackek betöltését az [1]-es deckre.

1 Forgó választógomb
2 BACK gomb
3 LOAD gomb
1 Nyomja meg a [BACK] gombot, mozgassa át a kurzort a számítógépes képernyőn a kosárlista panelre, majd
forgassa el a választókapcsolót a kosár stb. kiválasztásához.

11

DDJ-SX

2 Nyomja meg a forgó választókapcsolót, mozgassa el a kurzort a számítógépes képernyőn a könyvtárhoz,
majd forgassa el a választókapcsolót a track kiválasztásához.

a Könyvtár
b Kosárlista panel

3 Nyomja meg a [LOAD] gombot a kiválasztott track betöltéséhez a deckre.

Trackek lejátszása és audiojelek kimenetre küldése

Az alábbiakban példaként ismertetjük az audiojelek 4 TRIM vezérlés
1-es csatornára küldését. 5 EQ (HI, MID, LOW) vezérlések
6 FILTER vezérlés
• Állítsa be a [MASTER OUT 1] és [MASTER OUT 7 Fejhallgató CUE gomb
2] kimenetekre csatlakoztatott berendezések 8 Csatornafader
(végerősítő, aktív hangsugárzók stb.) hangerejét a 9 Keresztfader választókapcsolója
megfelelő szintre. Ne feledkezzen meg arról, hogy 10 MASTER LEVEL gomb
nagy hangerő beállítása esetén túl hangos jelek 11 BOOTH MONITOR LEVEL vezérlés
kerülnek a kimenetre. 12 HEADPHONES MIXING vezérlés
13 MASTER CUE gomb
14 Keresztfader
15 HEADPHONES LEVEL vezérlés
16 INPUT SELECT kapcsoló
17 Keresztfader-görbe választókapcsolója

1 Állítsa a vezérléseket stb. az alábbi pozíciókba.

Vezérlés stb. neve Pozíció
MASTER LEVEL vezérlés Bal szélső pozícióban
TRIM vezérlés Bal szélső pozícióban
EQ (HI, MID, LOW) vezérlések Középen
FILTER vezérlés Középen
Csatornafader Előretolva
Keresztfader választókapcsolója [THRU] pozíció
INPUT SELECT kapcsoló [PC] pozíció

12

2 Nyomja meg a [ / ] gombot a track DDJ-SX
lejátszásához.
Kilépés a rendszerből

1 Kilépés a [Serato DJ] szoftverből.
A kilépés előtt megjelenik a képernyőn egy üzenet,
hogy valóban be szeretné-e zárni a programot.
Kattintson a [Yes] gombra a bezáráshoz.
2 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a
hátlapon található [STANDBY/ON] gombot.
3 Kösse le az USB kábelt a számítógépről.

Részegységek megnevezése

3 Tolja felfelé a csatornafadert. 1 Böngésző szekció
2 Deck szekció
4 Forgassa el a [TRIM] vezérlést. 3 Keverőpult szekció
4 Effektvezérlő szekció
Végezze el a [TRIM] funkció beállítását úgy, hogy a
csatornaszintjelzőn a narancsszínű jelzés a maximális Böngésző szekció
értéket mutassa.
1 LOAD gomb
5 Forgassa el a [MASTER LEVEL] vezérlést a 2 Forgó választógomb
hangsugárzók hangerőszintjének beállítására. 3 BACK gomb
4 LOAD PREPARE gomb
Állítsa be a [MASTER OUT 1] és [MASTER OUT 2]
aljzatokról levehető audiojelek hangerejét a megfelelő
szintre.

Audiojelek ellenőrzése a fejhallgatón át

Állítsa a vezérléseket stb. az alábbi pozíciókba.

Vezérlés stb. neve Pozíció
Középen
HEADPHONES MIXING
vezérlés Bal szélső pozícióban

HEADPHONES LEVEL
vezérlés

1 Nyomja meg az 1. csatornára a fejhallgató
[CUE] gombot.

2 Forgassa el a [HEADPHONES LEVEL] vezérlést.
Ezzel a vezérléssel állítható be a fejhallgató
hangerőszintje.

Megjegyzés

Ez a kontroller és a Serato DJ szoftver számos funkciót
kínál az egyedi DJ előadások létrehozásához. Az egyes
funkciók leírását lásd a részletes útmutatóban és a
Serato DJ szoftver útmutatójában.

• A részletes használati útmutató letölthető a Pioneer
DJ support oldaláról. Bővebb leírást lásd a
"Kontroller részletes használati útmutatójának
letöltése" részben.

• A Serato DJ szoftver útmutatója a “Serato. com”
honlapról tölthető le. Bővebb leírást lásd a "Serato
DJ szoftver útmutatójának letöltése" részben.

13

DDJ-SX

Deck szekció Keverőpult szekció

Ebben a szekcióban végezhető a négy deck vezérlése.
Az 1-es és 3-as deck működtetésére szolgáló gombok
és vezérlések a kontroller bal oldalán, míg a 2-es és
4-es deckek kezelőszervei a jobb oldalon vannak
elhelyezve.

1 JOG tárcsa 1 FX 1 gomb
2 VINYL gomb 2 FX 2 gomb
3 NEEDLE SEARCH keresőpad 3 TRIM vezérlés
4 TEMPO fader 4 EQ (HI, MID, LOW) vezérlések
5 KEY LOCK gomb 5 Csatornaszint jelzése
6 Átvétel jelzése 6 FILTER vezérlés
7 AUTO LOOP gomb 7 Fejhallgató CUE gomb
8 Loopfelezés gomb 8 Fejhallgató CUE/MIC TALK OVER gomb
9 Loopduplázás gomb 9 Csatornafader
10 LOOP IN gomb 10 Keresztfader választókapcsolója
11 LOOP OUT gomb 11 Keresztfader
12 HOT CUE gomb 12 MASTER LEVEL vezérlés
13 ROLL gomb 13 MASTER szint jelzése
14 SLICER gomb 14 BOOTH MONITOR szintvezérlés
15 SAMPLER gomb 15 HEADPHONES MIXING vezérlés
16 Performance padok 16 MASTER CUE gomb
17 PRAMETER1/2 gomb 17 SAMPLER VOLUME fader
18 PLAY/PAUSE / gomb
19 CUE gomb Effektvezérlő szekció
20 SYNC gomb
21 SHIFT gomb Ebben a szekcióban végezhető a két effektegység
22 DECK gomb vezérlése (FX1 és FX2). Az FX1 effektprocesszor
23 DUAL DECK gomb működtetésére szolgáló gombok és vezérlések a
24 GRID ADJUST gomb kontroller bal oldalán, míg az FX2 kezelőszervei a jobb
25 GRID SLIDE gomb oldalon vannak elhelyezve. Az effekt-hozzárendelő
26 SLIP gomb gombokkal állítható be, hogy melyik csatornára kell
27 CENSOR gomb alkalmazni az effektet.
28 PANEL SELECT gomb
1 Effektparaméter vezérlések
2 FX BEATS vezérlés
3 Effektparaméter gombok
4 TAP gomb

14

DDJ-SX

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LETÖLTÉSE

A használati útmutató PDF fájlban áll rendelkezésre. Serato DJ szoftver használati
A PDF formátumú fájlok olvasásához telepíteni kell az útmutatójának letöltése
Adobe® Reader® szoftvert. Ha a számítógépen nincs
Adobe Reader, akkor telepítse a CD-ROM 1 Helyezze be a tartozék CD-ROM-ot a számítógép
menüképernyőn található linkre kattintva. optikai meghajtójába.

A kontroller részletes használati Ekkor megjelenik a CD-ROM menü.
útmutatójának letöltése
Ha a CD-ROM behelyezésekor nem jelenik meg a
1 Helyezze be a tartozék CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM menü, akkor végezze el az alábbi
optikai meghajtójába. műveleteket.
Ekkor megjelenik a CD-ROM menü.
Ha a CD-ROM behelyezésekor nem jelenik meg a • Windows
CD-ROM menü, akkor végezze el az alábbi
műveleteket. Nyissa meg a [Start] menü [Computer (vagy My
• Windows Computer)] képernyőjén az optikai meghajtót,
majd kattintson kétszer a [CD_menu.exe] ikonra.
Nyissa meg a [Start] menü [Computer (vagy My
Computer)] képernyőjén az optikai meghajtót, • Mac OS X
majd kattintson kétszer a [CD_menu.exe] ikonra.
• Mac OS X Kattintson kétszer a Finder képernyőn a
Kattintson kétszer a Finder képernyőn a [CD_menu.app] ikonra.
[CD_menu.app] ikonra.
2 A CD-ROM menü megjelenésekor válassza ki a
2 A CD-ROM menü megjelenésekor válassza ki a [Serato DJ Software Manual (PDF file/Download)]
[DDJSX: Operating Instructions (PDF elemet, majd kattintson a [Start] gombra.
file/Download)] elemet, majd kattintson a [Start]
gombra. A rendszer elindítja a webböngészőt és megjelenik a
A rendszer elindítja a webböngészőt és megjelenik a Pioneer DJ support oldal.
Pioneer DJ support oldal.
• A CD-ROM menü bezárásához kattintson az [Exit]
3 Válassza ki a Pioneer DJ support oldalon a parancsra.
“DDJ-SX” használati útmutatót.
3 Válassza ki a Pioneer DJ support oldalon a
4 Válassza ki a megfelelő nyelvet a letöltő [DDJ-SX], majd a [Software Info] elemeket.
oldalon.
Ekkor elkezdődik a használati útmutató letöltése. Ezután megjelenik a [Serato DJ Support Information]
oldal.

4 Kattintson a Serato DJ szoftver letöltő
oldalához vezető linkre.

Ennek hatására megnyílik a Serato DJ szoftver
letöltésére szolgáló oldal.

5 Lépjen be a “Serato.com” felhasználói fiókba.

Adja meg a “Serato.com”oldalon regisztrált e-mail címet
és bejelentkezési jelszót.

6 A letöltő oldal jobb felén található “More
Downloads” listából válassza ki a “Serato DJ x.x
User Manual” opciót.

Ekkor elkezdődik a Serato DJ szoftver használati
útmutatójának letöltése.

15

DDJ-SX

AC ADAPTER

Biztonsági előírások Idegen tárgyak vagy folyadék bejutása
Ne tegyen be idegen tárgyakat a berendezésbe.
A személyes biztonság garantálásához és a Vigyázzon arra, hogy ne kerüljön folyadék a meghajtó
berendezés teljesítményének maximalizálásához belsejébe vagy felületére.
olvassa el és tartsa be az alábbi biztonsági
utasításokat. Szervizelés
A burkolat kinyitásakor vagy eltávolításakor veszélyes
Utasítások elolvasása és megőrzése feszültségnek vagy egyéb veszélyeknek van kitéve a
Olvassa el a termékkel kapcsolatos összes használati felhasználó. Ha a terméket javíttatni szeretné, akkor
és kezelési utasítást. lépjen kapcsolatba a Pioneer által meghatalmazott
valamelyik szervizzel (lásd a jótállási jegyet).
Tisztítás
A külső ház tisztításához nedves törlőruhát használjon. Javítást igénylő meghibásodások
Kerülje a folyékony tisztítószeres, aeroszol- vagy Húzza ki a tápkábelt a tápaljzatból, és lépjen
alkoholtartalmú tisztítószerek használatát. kapcsolatba szakszervizzel az alábbi esetekben:
y Ha a tápkábel, csatlakozódugasz vagy ház
Víz és nedvesség
A berendezést lehetőleg ne működtesse vagy telepítse megsérül.
víz vagy folyadékforrás közelében. y Ha a termékbe folyadék vagy idegen tárgy kerül.
y Ha a készülékbe esővíz vagy víz kerül.
Tartozékok y Ha a készülék nem működik előírásszerűen a
Ne helyezze a berendezést instabil tolókocsira,
állványra vagy asztalra. A berendezés leeshet és használati utasítások betartása ellenére sem. Csak
komoly károsodást szenvedhet. azokat a vezérléseket használja, amelyek leírása
szerepel az útmutatóban. A többi vezérlés nem
Szellőzés megfelelő beállítása meghibásodáshoz vezethet,
Ne zárja el vagy ne fedje le a használat alatt álló aminek következtében szakképzett személyek
berendezést. A berendezést csak akkor szabad hosszadalmas munkájára lehet szükség a normál
beépítve telepíteni, ha biztosítva van a megfelelő működtetés visszaállításához.
szellőzés. y Ha a készülék teljesítménye jelentősen romlik,
akkor mindenképpen javításra van szükség.
Környezetvédelem Ellenőrizze az AC adapter és a csatlakozódugasz
A berendezést ne helyezze olyan helyre, ahol nagy a sértetlenségét, majd tolja be a kattanásig a
portartalom, magas a hőmérséklet és/vagy páratartalom, csatlakozódugaszt az AC adapteren kialakított aljzatba.
vagy a berendezést túlzott rezgető vagy rázó hatás éri. Részletesebb leírást lásd a "Csatlakozódugasz
szerelése" részben.
Tápellátás Ha probléma fordul elő az AC adapterrel vagy
A berendezést csak az ajánlott tápforrásokról csatlakozódugasszal, akkor lépjen kapcsolatba a
működtesse. Ha kétsége merül fel a tápforrásokkal legközelebbi Pioneer szervizzel vagy viszonteladóval a
kapcsolatban, akkor lépjen kapcsolatba valamelyik javítás elvégzéséhez.
Pioneer viszonteladóval. • Ne használja a berendezést, ha az AC adapter és a
csatlakozódugasz közé pénzérme, gemkapocs
Tápkábel védelme vagy egyéb fémtárgy kerül. Ennek következménye
A tápkábel kihúzásakor mindig a dugaszt, soha ne a ugyanis rövidzárlat, tűzeset vagy elektromos
kábelt fogja meg. A kábelt vagy dugaszt ne fogja meg áramütés lehet.
nedves kézzel; ennek következménye ugyanis
elektromos áramütés lehet. A tápkábelt védeni kell • Az AC adapter fali aljzatra történő
kilyukasztással vagy terheléssel szemben. A tápkábelt csatlakoztatásakor ellenőrizze, hogy nincs-e rés az
ezért ne vezesse el olyan helyen, ahol emberek AC adapter és a fali aljzat között. A hibás
közlekednek. érintkezés vagy pénzérme, gemkapocs vagy egyéb
fémtárgy résbe jutása rövidzárlatot, tűzesetet vagy
Tápellátás elektromos áramütést okozhat.
A berendezés vagy egyéb hardver eszközök telepítése
előtt kapcsolja ki a rendszert.

Túlterhelés
Ne csatlakoztasson túl sok berendezést egyszerre
egyetlen tápaljzatra vagy tápforrásra, mivel ennek
következménye tűzeset vagy rövidzárlat lehet.

16

DDJ-SX

Csatlakozódugasz szerelése

Csúsztassa rá a csatlakozódugaszt az AC
adapteren kialakított sínekre (lásd az alábbi ábrát),
majd nyomja be addig, amíg kattanó hangot nem
hall.

• A csatlakozódugasz kicsúszhat az AC adapterből, Csatlakozódugasz kivétele
ha valaki rálép az AC adapter tápkábelére vagy
valami nekiütközik az adapternek. Ilyen eset Az AC adapter [PUSH] gombjának megnyomása
előfordulása esetén vegye ki a tápaljzatban maradt közben vegye ki a dugaszt az adapterből az alábbi
csatlakozódugaszt száraz kézzel az alábbi ábrán ábrán látható módon.
látható módon és a fém részek megérintése nélkül. A csatlakozódugaszt a beszerelés után nem szükséges
A kivételhez ne használjon szerszámot. kivenni az adapterből.

Csatlakozódugasz

A berendezéshez az alábbi típusú dugaszok tartoznak.
Használja az országnak vagy régiónak megfelelő
dugaszt.
1. típus (Európa)

2. típus (Egyesült Királyság)

17

DDJ-SX

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Hibaelhárítás

• A készülék nem előírásszerű működtetése gyakran okoz meghibásodást. Ha bármilyen problémát észlel a készülék
működtetésekor, akkor végezze el az ellenőrzést az alábbi táblázat alapján. Fontos tudni, hogy másik berendezés is
okozhat problémát. Ellenőrizze a többi komponenst és elektromos berendezést. Ha a hibát nem sikerül kijavítani az
alábbi útmutató használatával, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Pioneer szervizzel vagy kereskedővel, mivel
a készülék javításra szorul.

• A lejátszó működésekor problémák fordulhatnak elő statikus elektromosság és egyéb külső hatások miatt. Ilyen
esetben a normál működés általában visszaállítható a készülék kikapcsolásával, majd a 1 perc várakozás után a
készülék visszakapcsolásával.

Probléma Ellenőrzési szempontok Teendő
Nem kapcsol be a készülék. A tápellátás [STANDBY/ON]
kapcsolójának beállítása az [ON]? Állítsa a [STANDBY/ON] kapcsolót az [ON]
A rendszer nem ismeri fel a Az AC adapter megfelelően van pozícióba?
berendezést. csatlakoztatva?
Szerelje be az előírt módon a csatlakozódugaszt az
Nem jelennek meg trackek a A tartozék USB kábel megfelelően van AC adapterbe.
könyvtárban. csatlakoztatva? Csatlakoztassa a tartozék AC adaptert megfelelő
USB hubot használ? módon a hálózati aljzatra.
Nem jelennek meg az iTunes
trackek a könyvtárban. Megfelelően van beállítva a meghajtó Csatlakoztassa a tartozék AC adapter DC dugaszát
szoftver? megfelelő módon a berendezés tápaljzatára.
A könyvtárban található zenefájlok Vannak importálva zenefájlok?
nem szerkeszthetők (tracknevek Csatlakoztassa megfelelően a tartozék USB kábelt.
módosítása stb.). A kiválasztott kosár vagy alkosár nem
Nem lehetséges a felvételkészítés. tartalmaz tracket? USB hubok nem használhatók. Csatlakoztassa
közvetlenül a berendezést a számítógépre a tartozék
Nincs hang vagy nagyon halk. Ki van választva a [SETUP] menüben USB kábellel.
a [Show iTunes Library] füllel
kiválasztható [Show iTunes Library] Végezze el a meghajtó szoftver megfelelő
jelölőnégyzet? beállítását.

A kiválasztott kosár vagy alkosár nem Végezze el a zenefájlok megfelelő importálását.
tartalmaz tracket? Részletesebb leírást lásd a Serato DJ szoftver
használati útmutatójában.
Aktiválva van a [SETUP] menüben a
[Protect library] funkció? Válasszon ki olyan kosarat vagy alkosarat, amelyik
tartalmaz trackeket vagy adjon hozzá trackeket a
Alacsony a felvételi szint? kosárhoz vagy alkosárhoz.

Elmentette a felvételt a rögzítés Válassza ki a [SETUP] menüben a [Show iTunes
befejezése után? Library] füllel kiválasztható [Show iTunes Library]
jelölőnégyzetet.
A [TRIM], csatornafader, keresztfader Részletesebb leírást lásd a Serato DJ szoftver
és [MASTER LEVEL] vezérlések a használati útmutatójában.
megfelelő pozícióra vannak beállítva?
Megfelelő a csatlakoztatott aktív Válasszon ki olyan kosarat vagy alkosarat, amelyik
hangsugárzók stb. beállítása? tartalmaz trackeket vagy adjon hozzá trackeket a
A csatlakozókábelek megfelelően kosárhoz vagy alkosárhoz.
vannak bekötve?
Nincsenek bepiszkolódva az aljzatok Kapcsolja ki a [Protect library] funkciót.
és dugaszok?
Megfelelően van beállítva a meghajtó Állítsa be a Serato DJ szoftver [Record] panelén az
szoftver? erősítést.

Mentse el a felvételt a rögzítés befejezése után.
Részletesebb leírást lásd a Serato DJ szoftver
használati útmutatójában.

Állítsa a [TRIM], csatornafader, keresztfader és
[MASTER LEVEL] vezérléseket a megfelelő
pozícióba.

Válassza ki megfelelően az aktív hangsugárzókon a
külső bemenetet, hangerőt stb.

Végezze el a csatlakozókábelek megfelelő
bekötését.

A csatlakozások elkészítése előtt tisztítsa meg az
aljzatokat és dugaszokat.

Végezze el a meghajtó szoftver megfelelő
beállítását.

18

DDJ-SX

Probléma Ellenőrzési szempontok Teendő
Torzított hang. A [MASTER LEVEL] vezérlés a
megfelelő pozícióba van beállítva? Végezze el a [MASTER LEVEL] beállítását úgy,
A DJ szoftver használatával hogy a MASTER szintjelzőn a narancsszínű jelzés a
végzett lejátszáskor a hang A [TRIM] vezérlés a megfelelő maximális értéket mutassa.
megszakad. pozícióba van beállítva?
Végezze el a [TRIM] vezérlés beállítását úgy, hogy a
A külső berendezés vagy mikrofon Megfelelő a [SETUP] menü csatornaszint kijelzőjén a narancsszínű jelzés a
audiojele nem jelenik meg a [HEADROOM] beállítása? maximális értéket mutassa.
kimeneten. A meghajtó szoftver várakozási
A hang megszakad az ASIO késleltetése megfelelő? Végezze el a szint megfelelő beállítását.
meghajtó beállításakor.
A kijelző villog és furcsán működik. Az [INPUT SELECT] kapcsoló a Állítsa be a meghajtó szoftver várakozási
megfelelő pozícióba van beállítva? késleltetését a megfelelő értékre.
A Serato DJ szoftver működése
nem stabil. Az ASIO meghajtó beállítása közben Állítsa be a DJ szoftver várakozási késleltetését a
fut a Serato DJ szoftver? megfelelő értékre.

Állítsa be az [INPUT SELECT] kapcsolót a megfelelő
A szoftver a legújabb verzióját pozícióba.
használja?
Az ASIO meghajtót a Serato DJ program indítása
A Serato DJ szoftverrel egyidejűleg előtt állítsa be.
másik programot is futtat?
A normál üzemelés általában visszaállítható az AC
Ha másik USB egység van adapter kihúzásával, majd 1 perc eltelte után az AC
csatlakoztatva a számítógépre. adapter visszadugásával.

USB hubot használ? Ha a jelenség még mindig fennáll, akkor kösse le az
AC adaptert, és kérjen javítást.
Probléma van a készülék
csatlakoztatására használt USB A Serato DJ szoftver frissítése ingyenesen tölthető le
porttal. az internetről. Látogassa meg a Serato weboldalt a
A készülék akkumulátorról működtetett szoftver legújabb verziójának letöltéséhez.
notebook számítógépre van
csatlakoztatva? Lépjen ki a többi alkalmazásból, hogy csökkentse a
számítógép terhelését.
Az USB pufferméret túl kicsi.
Ha a működés továbbra is instabil. akkor próbálja
meg letiltani a vezeték nélküli hálózatot vagy a többi
vezeték nélküli kapcsolatot, a vírusirtó szoftvert, a
képernyőkímélőt, az energiatakarékos módot.

Kösse le a másik USB egységet a számítógépről.

Ha másik USB audiolejátszó is van csatlakoztatva
egyidejűleg a számítógépre, akkor nem garantálható
a normál működés vagy felismerés.

USB hubok nem használhatók. Csatlakoztassa
közvetlenül a berendezést a számítógépre a tartozék
USB kábellel.

Ha a számítógépen több USB port van, akkor
próbálja meg csatlakoztatni a készüléket egy másik
USB portra.

A notebook számítógépet hálózati tápellátásról
működtesse.

(A notebook számítógép beállításaitól függően
energiatakarékos üzemmód kerülhet beállításra, ha
a számítógép a saját akkumulátoráról működik, és
ilyenkor automatikusan csökken a számítógép
teljesítménye.)

Növelje meg a pufferméretet.

19

DDJ-SX

Kereskedelmi védjegyek és bejegyzett Standard kimeneti szint / terhelőimpedancia / kimeneti
védjegyek impedancia

• A Pioneer a PIONEER CORPORATION bejegyzett MASTER OUT 1 ...................... +8 dBu/10 kΩ/330 Ω
védjegye. MASTER OUT 2 ........................ +2 dBu/10 kΩ/1 kΩ
BOOTH .................................... +8 dBu/10 kΩ/330 Ω
A fent említett vállalatnevek és termékek a megfelelő PHONE ........................................+4 dBu/32 Ω/32 Ω
tulajdonosok kereskedelmi védjegyei. Névleges kimeneti szint / terhelő impedancia
MASTER OUT 1 .................................26 dBu/10 kΩ
A szerzői joggal kapcsolatos MASTER OUT 2 .................................20 dBu/10 kΩ
figyelmeztetések BOOTH...............................................26 dBu/10 kΩ
Áthallás
Az Ön által elkészített felvételek csak a saját LINE ............................................................... 87 dB
szórakoztatásra szolgálnak, és a szerzői jogokról szóló Csatorna-hangszínszabályzó jelleggörbéje
törvény értelmében nem használhatók fel a szerzői jog HI ..................................... –26 dB ... +6 dB (13 kHz)
tulajdonosának engedélye nélkül. MID .................................... –26 dB ... +6 dB (1 kHz)
• A CD-lemezekről felvett zenei anyagokat az egyes LOW ................................ –26 dB ... +6 dB (70 kHz)

országok és a nemzetközi egyezmények szerzői Bemeneti/kimeneti aljzatok
jogról szóló törvényei védik. A zenei felvételt CD bemenet
elkészítő személy teljes felelőssége a zenei
anyagok legális használata. RCA aljzat...............................................................2
• A zenei anyagok internetről stb. történő letöltése PHONO/LINE bemenetek
esetén a zenei anyagot letöltő személy teljes
felelőssége annak biztosítása, hogy az anyagot a RCA aljzat...............................................................2
letöltési hellyel megkötött szerződés betartásával MIC1 aljzat
használja.
XLR aljzat/phone jack aljzat (Ø 6,3 mm).................1
Műszaki jellemzők MIC2 aljzat

AC adapter Phone jack aljzat (6,3 mm) .....................................1
Tápellátás...................... AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz MASTER OUT 1 kimenet
Névleges áramerősség .......................................800 mA
Névleges teljesítmény .................................. DC 5 V, 3 A XLR csatlakozó.......................................................1
MASTER OUT 2 kimenet
Általános jellemzők – főegység
Főegység tömege ................................................. 5,8 kg RCA aljzat...............................................................1
Maximális külső méretek ........664 mm (szél.) x 70,4 mm BOOTH kimenet

(mag.) x 357 mm (mély.) Phone jack aljzat (6,3 mm) .....................................1
Működési hőmérséklet-tartomány .....+5 °C-tól +35 °C-ig PHONES kimenet
Működési páratartalom...5% - 85% (kondenzáció nélkül)
Sztereó phone aljzat (Ø6,3 mm) .............................1
Audió szekció Sztereó mini phone aljzat (3,5 mm) ........................1
Mintavételi gyakoriság.......................................44,1 kHz USB aljzat
A/D, D/A konverter ............................................. 24 bites "B" típusú ................................................................1
Frekvenciaátvitel
• Fenntartjuk a jogot a fenti műszaki adatok, a
USB, LINE, MIC .........................20 Hz-tól 20 kHz-ig szoftver és a kivitel előzetes értesítés nélküli
Jel/zaj arány (névleges teljesítmény, A-súlyozás) megváltoztatására.
© 2012 PIONEER CORPORATION. Minden jog
USB ...............................................................105 dB fenntartva.
LINE ................................................................95 dB
PHONO ...........................................................92 dB
MIC..................................................................92 dB
Teljes harmonikus torzítás (20 Hz — 20 kHz BW)
USB .............................................................0.003 %
LINE ............................................................0.005 %
Standard bemeneti szint/impedancia
LINE ................................................. –12 dBu/47 kΩ
PHONO ............................................ –48 dBu/47 kΩ
MIC................................................... –52 dBu/10 kΩ

20


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BODEGAS LAN #WINPW
Next Book
Sir Vital Company and Product Information