The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Devolo D 9809 Home Control Door/Window Contact CZ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-07 11:39:57

Devolo D 9809 Home Control Door/Window Contact CZ

Devolo D 9809 Home Control Door/Window Contact CZ

Home Control Door/Window Contact

Okenní/Dveřní senzor
ZAČÍNÁME

2

Děkujeme vám za důvěru k produktům značky Devolo.

Před instalací zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uložte si tyto pokyny
k pozdějšímu použití.
Ikony:

Velmi důležité upozornění. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození
zařízení.

Důležité upozornění, které je potřeba dodržovat.

Informace a tipy pro konfiguraci zařízení.

Užívání
Používejte toto zařízení, tak jak je popsáno v následujících pokynech, abyste předešli
poškození zařízení či úrazu.

CE prohlášení o shodě

Výrobky odpovídají základním požadavkům směrnic 2014/53 / EU, 2014/35 / EU
a dalším příslušným ustanovením zákona o rádiových a telekomunikačních
vysílacích zařízeních (FTEG) a jsou určeny pro použití v EU , Švýcarsku a
Norsku. K dispozici je výtisk prohlášení CE.

3
devolo Home Control

Home Control (také známá jako inteligentní domácnost) se týká specifické kontroly elektrických
domácích zařízení. Sysém Home Control od devolo používá Z-WaveTM wireless standardy.

Systém Home Control vyžaduje Z-WaveTM- kompatibilní řídicí jednotku, jako je Centrální jednotka

od společnosti devolo. Použijte Portál Home Control pro koordinaci Okenní/Dveřní Senzoru Home
Control a všech ostatních zařízení Home Control. K Centrální jednotce Home Control můžete
přistupovat prostřednictvím aplikace devolo a na adrese www.mydevolo.com v prohlížeči.

Další informace o nastavení centrální jednotky domácího ovládání naleznete v
nápovědě k instalaci a / nebo online nápovědě Home Control.

Přístup k Home Control Centrální jednotce přes my devolo app (určeno pro smartphony a tablety)

Otevřete my devolo app ı Home Control a zvolte Home Control Central Unit.

Přístup k Home Control Central Unit přes prohlížeč (PC/laptop)

Na stránce www.mydevolo.com ı Home Control zvolte Home Control Central Unit.

Další informace o ovládání a konfiguraci všech zařízení Home Control
Devolo a příkladů aplikací naleznete na stránkách 17-23.

4

11

The Home Control Door/Window Contact - Okenní / Dveřní senzor

Okenní/Dveřní senzor se skládá ze snímače a magnetu. Posílá informace o otevřeném nebo
uzavřeném stavu dveří nebo oken. Spolupracuje také s dalšími zařízeními Home Control.
Například otevřené okno může automaticky vypnout topné těleso ve stejné místnosti. Kromě
toho mohou integrované světelné a teplotní čidla fungovat jako iniciátory světelných kontrol.
Centrální jednotka Snímače je navíc vybavena integrovanou LED a Bezpečnostním tlačítkem,
které oznámí případné odpadnutí či demontáž senzoru.

Bezpečnostní tlačítko

(ze zadní strany zařízení)

Červené LED

Magnet

Senzor

12
Baterie

Kromě příležitostné výměny baterií je Senzor dveří/oken Home Control zcela
bezúdržbový. Zařízení neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem!
Vždy držte baterie mimo otevřený plamen a vysoké teploty. Vyhněte se přímému
slunečnímu záření a tepelnému záření!
Vždy odstraňte všechny baterie z bateriových zařízení, které pouze skladujete a
nepoužívají se. Staré baterie mohou unikat a poškodit zařízení!
Při vkládání baterie zkontrolujte, zda je správná polarita. Použití nesprávné baterie může
poškodit zařízení!
Nepoužívejte dobíjecí baterie!

Pro Okenní/Dveřní Senzor Home Control se používá běžně dostupná lithiová baterie
CR123 (A). Informace o výměně baterie naleznete v online nápovědě Home Control.

Přihlášení Okenního/dveřního senzoru k Centrální jednotce
Senzor dveří /oken je určen pouze pro vnitřní použití.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo sálavému teplu!

13

ቢ Před instalací, položte okenní/dveřní senzor blízko místa, kde ho chcete instalovat (dveře

nebo okno).

ባ Na ovládacím portálu jděte na Home Control Central Unit a zvolte Devices ı Add device ı

devolo Home Control Door/Window Contact. Dále postupujte podle pokynů v textu (pouze

anglicky) nebo následujte video průvodce a přihlaste se tak k Centrální jednotce Home Control.

Instalace Okenního/Dveřního senzoru

Při instalaci Okenního / Dveřního senzoru (senzor a magnet) je jedna součást montována na
pohyblivou část (okno nebo dveře) a druhá na pevnou část (rám). Magnet lze instalovat vpravo
nebo vlevo, vodorovně nebo vertikálně k čidlu. Zvolte si pro vás nejlepší instalační pozici.

Nainstalujte Okenní / Dveřní senzor na rovnou plochu tak, aby bylo při
připojení přístroje stisknuto černé spouštěcí tlačítko na zadní straně
snímače.

ቤ Před trvalým upevněním senzoru na požadovaném místě vyzkoušejte různé polohy, abyste
zajistili, že magnet spustí senzor. Vzdálenost mezi snímačem a magnetem musí být <2 cm.

ብ Jestliže LED bliká červeně, když je okno/dveře otevřené /zavřené, je pozice
snímače optimální.

14

ቦ Jestliže používáte oboustrannou lepící pásku pro upevnění snímače, přilepte širší lepící pásek na
střed (pod spouštěcím tlačítkem) zadní strany snímače a přilepte snímač do požadované polohy,
například na okno nebo dveře.

ቧ Potom použijte užší lepenku pro magnet přilepte k zadní části magnetu a upevněte jej ve vzdálenosti
< 2 cm od senzoru na rám okna či dveří.

Mezera mezi magnetem a senzorem by měla být stejná.

15

ቨ Používáte-li šrouby pro montáž Okenního/Dveřního senzoru, otevřete senzor uvolněním

horní a dolní části, odjištěním západky ᕡ a uvolněním krytu (od shora dolů, ᕢ a ᕣ).

ć Odjištěním horní a dolní části pouzdra magnetu jej oteřete.

Při instalaci do zdi pomocí šroubů se ujistěte, že se zde nenachází žádné plynové,
vodní ani elektrické vedení. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem či jiné!
ć Podle šablony spodního dílu snímače vyvrtejte otvory v požadovaném místě instalace na

okně nebo na dveřích a potom pomocí šroubů připevněte dolní část.

16

ć Podle spodního krytu magnetu vyvrtejte otvory na požadovaném místě instalace na
rámu okna nebo dveří (vzdálenost magnetu od snímače <2 cm) a potom pomocí
šroubů připevněte dolní část magnetu.

Mezera mezi magnetem a senzorem by měla být stejná.
ć K uzavření krytu snímače nejprve vložte spodní konec krytu ᕣ pak vložte horní konec

krytu a následně zacvakněte z zdola nahoru.
ć Chcete-li uzavřít pouzdro magnetu, vložte horní část magnetu do krytu a zacvakněte na

spodní části magnetu. Tím se dokončí instalace Okenního/Dveřního senzoru.

Od tohoto okamžiku, můžete pohodlně elektronicky ovládat Okenní/Dveřní
senzor pomocí portálu Home Control.

Přehled funkcí portálu Home Control 17

po přihlášení na www.mydevolo.com klikněte na ikonu Home Control

zvolte již registrovanou Centrální Jednotku kterou chcete spravovat (může být zobrazeno i více
Centrálních Jednotek) nebo přes symbol + přidejte novou

18

Ovládací menu je zobrazeno ve vrchní části stránky.

Dashboard - plocha, sloužící pro rychlý přehled a přístup k nastavení jednotlivých zařízení či
funkcí. Jednoduše si zde vytvořte vlastní přehledy zařízení např. dle pokojů, pater
apod.
Možnost mít i více ploch, např 1-6 (viz obrázek)

19

Devices - zde jsou zobrazena veškerá zařízení registrovaná k Centrální jednotce.
Na této stránce můžete také přidávat nová zařízení k Centrální Jednotce.

Pro přidání zařízení klikněte na
symbol + vpravo nad tabulkou.

Zobrazí se nabídka zařízení
pro přidání, zvolte vybrané a
dále následujte video průvodce.

20

Groups - zde můžete vytvářet skupiny pro zařízení, která mají fungovat společně.

Příklady: Termostatická radiátorová hlavice a Pokojový termostat - udržování prostorové teploty
Detektor kouře a Siréna - Zvukový alarm při detekci kouře
Chytrá zásuvka a Pohybový senzor - senzor zjistí pohyb a zásuvka rozsvítí světlo nebo
zapne jiné zařízení a pod.

Můžete si vytvořit jednotlivé skupiny nebo skupiny v určitých lokacích.
Pro vytvoření skupiny použijte symbol +

Schedules - zde můžete vytvářet časové plány pro jednotlivá zařízení 21

Příklady: Termostatická hlavice od 08.00 do 20.00 na 21°C; od 20.00 do 08.00 na 18,5°C
Chytrá zásuvka (svítící dekorace v okně) - zapnuto od 18.00 do 01.00 pouze v so a ne.

Pro vytvoření časového plánu použijte
symbol +; do šedého prostoru si
přetáhněte dostupná zařízení či
skupiny zobrazené níže a zadejte
časový plán.

22 Scenes - zde si můžete připravovat různé scénáře jak mají zařízení společně fungovat a co mají

vykonat v dané situaci.
Příklad: Vodní Senzor zjistí únik vody - informovat mne pomocí emailu a Push zprávy
Důležité: tyto uložené scénáře nevykonávají žádnou činnost, slouží pro použití v sekci Rules

Notifications - slouží k zadání emailové adresy a telefonního čísla, kam následně jsou zasílány
informace a upozornění (např. životnost baterií v zařízeních nebo zvolené činnosti
zařízení). Pro přidání zvolte symbol +.

Rules (pravidla) - zde nastavujete pravidla pro fungování jednotlivých zařízení, skupin či scénářů. 23

Příklady:
Pokud (if) Okenní senzor
signalizuje otevřené okno
Pak (Then) Termostatická
Radiátorová hlavice sníží
teplotu na 17°C.

Pokud (if) Senzor Vlhkosti
signalizuje nízkou vlhkost
Pak (Then) poslat informaci
do mailu a Push zprávy.

24

Servis a Záruka

Záruka: 3 roky

Pokud zjistíte, že je vaše zařízení devolo poškozené již během instalace nebo během záruční
doby, obraťte se na prodejce, který vám produkt prodal. Prodávající se postará o opravu nebo

nárok na záruku. Úplné záruční podmínky naleznete na adrese www.devolo.com/warranty.

Great Britain 0203 024 18 38 (national rate) [email protected]
Sweden 0077 1400 480 (national rate) [email protected]
Finland 972 519 125 (national rate) [email protected]
Norway 81 500 174 (national rate) [email protected]
Denmark 070 136 001 (national rate) [email protected]
Other countries +49 241 70 525 18 (international rate) [email protected]

Likvidace

Zařízení Home Control ani jejich baterie nesmí být likvidovány s domácím odpadem. Místo toho
je můžete bezplatně vrátit na obecním sběrném místě nebo u prodejce (např. Supermarket,
specializovaná prodejna).

devolo AG 40959/0416
Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen – Germany
www.devolo.com


Click to View FlipBook Version