The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Devolo D 9808 Home Control Wall Switch CZ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-07 10:50:37

Devolo D 9808 Home Control Wall Switch CZ

Devolo D 9808 Home Control Wall Switch CZ

Home Control Wall Switch

Vypínač

ZAČÍNÁME

2

Děkujeme vám za důvěru k produktům značky Devolo.

Před instalací zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uložte si tyto pokyny
k pozdějšímu použití.
Ikony:

Velmi důležité upozornění. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození
zařízení.

Důležité upozornění, které je potřeba dodržovat.

Informace a tipy pro konfiguraci zařízení.

Užívání
Používejte toto zařízení, tak jak je popsáno v následujících pokynech, abyste předešli
poškození zařízení či úrazu.

CE prohlášení o shodě

Výrobky odpovídají základním požadavkům směrnic 2014/53 / EU, 2014/35 / EU
a dalším příslušným ustanovením zákona o rádiových a telekomunikačních
vysílacích zařízeních (FTEG) a jsou určeny pro použití v EU , Švýcarsku a
Norsku. K dispozici je výtisk prohlášení CE.

3
devolo Home Control

Home Control (také známá jako inteligentní domácnost) se týká specifické kontroly elektrických
domácích zařízení. Sysém Home Control od devolo používá Z-WaveTM wireless standardy.

Systém Home Control vyžaduje Z-WaveTM- kompatibilní řídicí jednotku, jako je Centrální jednotka

od společnosti devolo. Použijte Portál Home Control pro koordinaci Vypínače Home Control a
všech ostatních zařízení Home Control. K Centrální jednotce Home Control můžete přistupovat
prostřednictvím aplikace devolo a na adrese www.mydevolo.com v prohlížeči.

Další informace o nastavení centrální jednotky domácího ovládání naleznete v
nápovědě k instalaci a / nebo online nápovědě Home Control.

Přístup k Home Control Centrální jednotce přes my devolo app (určeno pro smartphony a tablety)

Otevřete my devolo app ı Home Control a zvolte Home Control Central Unit.

Přístup k Home Control Central Unit přes prohlížeč (PC/laptop)

Na stránce www.mydevolo.com ı Home Control zvolte Home Control Central Unit.

Další informace o ovládání a konfiguraci všech zařízení Home Control
Devolo a příkladů aplikací naleznete na stránkách 9 - 15.

4

5

The Home Control Wall Switch - VYPÍNAČ

Vypínač Home Control umožňuje ovládání vašich zařízení Home Control stisknutím tlačítka.
Má dva druhy vypínání.

Podrobnější popis funkcí Vypínače naleznete v online nápovědě Home
Control.

6
Baterie

Vždy udržujte baterie mimo otevřený plamen a vysoké teploty. Vyhněte se
přímému slunečnímu záření a tepelnému záření!

Vždy odstraňte všechny baterie ze zařízení na baterie, která pouze
skladujete a nepoužívají se.

Nepoužívejte dobíjecí baterie!

Do Vypínače Home Control se používají běžně dostupné lithiové baterie CR123(A).
Informace o výměně baterie naleznete v online nápovědě Home Control.

Přihlášení Pohybového Senzoru k Centrální jednotce (např. Centrální jednotka Home Control)
ቢ Začněte elektronickým přihlášením k řídící jednotce. Chcete-li tak učinit, umístěte Vypínač
Home Control poblíž místa, kde zamýšlíte umístění vypínače.

ባ Pokud se připojujete k Centrální jednotce Home Control od devolo, následujte popsaný

postup na straně 3 zvolte Home Control Central Unit a dále Devices ı Add device
ı devolo Home Control Wall Switch. Dále postupujte podle pokynů v textu (pouze anglicky)

nebo následujte video průvodce a přihlaste se tak k Centrální jednotce Home Control.

Vypínač je určen pouze k vnitřnímu použití

7

Instalace vypínače

ቤ Pokud ovládací prvek zařízení funguje prostřednictvím Vypínače, nainstalujte vypínač na
vámi zvolené místo.

Ovládací kryt elektronika 1 2
Montážní rámeček Rámeček 4
TOP

3

ብ Pokud připevňujete Vypínač oboustrannou lepící páskou, přilepte tuto pásku na rohy montážního
rámečku a připevněte na zvolené místo.

Při instalaci Vypínače se ujistěte, že značka "TOP se šipkou nahoru" pro
směr umístění směřuje nahoru tak, aby bylo pořadí spínačů správné
1-2-3-4 (viz obrázek vpravo).

ć Vložte vybraný kryt Vypínače (dělený či nedělený)

8

Při instalaci do zdi pomocí šroubů se ujistěte, že se v místě instalace nenachází
žádné plynové, vodovodní a ani elektrické vedení.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiné!

ቦ Používáte-li šrouby pro upevnění Vypínače Home Control, nejdříve jej rozeberte tak, jak je
znázorněno na stránce 7.

ć Potom použijte montážní rámeček pro vyvrtání otvorů na požadovaném místě a
připevněte montážní rámeček pomocí šroubů.

Při instalaci Vypínače se ujistěte, že značka "TOP se šipkou nahoru" pro
směr umístění směřuje nahoru tak, aby bylo pořadí spínačů správné
1-2-3-4 (viz obrázek vpravo).
ć Nejprve nasaďte rámeček vypínače a potom elektroniku v souladu s rámečkem a

označením "TOP se šipkou nahoru".

ć Pak nasaďte zvolený kryt vypínače. Tím se dokončí instalace Vypínače Home Control.

Od tohoto okamžiku můžete pohodlně ovládat Vypínač pomocí portálu Home
Control a Centrální jednotku Home Control.

Další informace o tom, jak ovládat a konfigurovat všechna zařízení Devolo Home
Control, stejně jako příklady aplikací naleznete v online nápovědě Home Control.

Přehled funkcí portálu Home Control 9

po přihlášení na www.mydevolo.com klikněte na ikonu Home Control

zvolte již registrovanou Centrální Jednotku kterou chcete spravovat (může být zobrazeno i více
Centrálních Jednotek) nebo přes symbol + přidejte novou

10

Ovládací menu je zobrazeno ve vrchní části stránky.

Dashboard - plocha, sloužící pro rychlý přehled a přístup k nastavení jednotlivých zařízení či
funkcí. Jednoduše si zde vytvořte vlastní přehledy zařízení např. dle pokojů, pater
apod.
Možnost mít i více ploch, např 1-6 (viz obrázek)

11

Devices - zde jsou zobrazena veškerá zařízení registrovaná k Centrální jednotce.
Na této stránce můžete také přidávat nová zařízení k Centrální Jednotce.

Pro přidání zařízení klikněte na
symbol + vpravo nad tabulkou.

Zobrazí se nabídka zařízení
pro přidání, zvolte vybrané a
dále následujte video průvodce.

12

Groups - zde můžete vytvářet skupiny pro zařízení, která mají fungovat společně.

Příklady: Termostatická radiátorová hlavice a Pokojový termostat - udržování prostorové teploty
Detektor kouře a Siréna - Zvukový alarm při detekci kouře
Chytrá zásuvka a Pohybový senzor - senzor zjistí pohyb a zásuvka rozsvítí světlo nebo
zapne jiné zařízení a pod.

Můžete si vytvořit jednotlivé skupiny nebo skupiny v určitých lokacích.
Pro vytvoření skupiny použijte symbol +

Schedules - zde můžete vytvářet časové plány pro jednotlivá zařízení 13

Příklady: Termostatická hlavice od 08.00 do 20.00 na 21°C; od 20.00 do 08.00 na 18,5°C
Chytrá zásuvka (svítící dekorace v okně) - zapnuto od 18.00 do 01.00 pouze v so a ne.

Pro vytvoření časového plánu použijte
symbol +; do šedého prostoru si
přetáhněte dostupná zařízení či
skupiny zobrazené níže a zadejte
časový plán.

14 Scenes - zde si můžete připravovat různé scénáře jak mají zařízení společně fungovat a co mají

vykonat v dané situaci.
Příklad: Vodní Senzor zjistí únik vody - informovat mne pomocí emailu a Push zprávy
Důležité: tyto uložené scénáře nevykonávají žádnou činnost, slouží pro použití v sekci Rules

Notifications - slouží k zadání emailové adresy a telefonního čísla, kam následně jsou zasílány
informace a upozornění (např. životnost baterií v zařízeních nebo zvolené činnosti
zařízení). Pro přidání zvolte symbol +.

Rules (pravidla) - zde nastavujete pravidla pro fungování jednotlivých zařízení, skupin či scénářů. 15

Příklady:
Pokud (if) Okenní senzor
signalizuje otevřené okno
Pak (Then) Termostatická
Radiátorová hlavice sníží
teplotu na 17°C.

Pokud (if) Senzor Vlhkosti
signalizuje nízkou vlhkost
Pak (Then) poslat informaci
do mailu a Push zprávy.

16

Servis a Záruka

Záruka: 3 roky

Pokud zjistíte, že je vaše zařízení devolo poškozené již během instalace nebo během záruční
doby, obraťte se na prodejce, který vám produkt prodal. Prodávající se postará o opravu nebo

nárok na záruku. Úplné záruční podmínky naleznete na adrese www.devolo.com/warranty.

Great Britain 0203 024 18 38 (national rate) [email protected]
Sweden 0077 1400 480 (national rate) [email protected]
Finland 972 519 125 (national rate) [email protected]
Norway 81 500 174 (national rate) [email protected]
Denmark 070 136 001 (national rate) [email protected]
Other countries +49 241 70 525 18 (international rate) [email protected]

Likvidace

Zařízení Home Control ani jejich baterie nesmí být likvidovány s domácím odpadem. Místo toho
je můžete bezplatně vrátit na obecním sběrném místě nebo u prodejce (např. Supermarket,
specializovaná prodejna).

17

18

devolo AG 40965/0416
Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen – Germany
www.devolo.com


Click to View FlipBook Version