The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2021-03-18 05:42:32

Gastroback 42426 design Hőfokszabályzós vízforraló

G 42426 HU

Design Hőfokszabályzós
Vízforraló

Használati utasítás

A termék cikkszáma: G 42426

Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az első
használat előtt! A modell és a tartozékai változhatnak!
Kizárlólag háztartási használatra!

1

Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt elindítaná a
készüléket! Vegye figyelembe az ebben az utasításban említett
figyelmeztetéseket és instrukciókat.

Tartalom

Ismerje meg a Gastroback Design Hőfokszabályzós vízforralót!........................................... 4
Fontos biztonsági utasítások ...................................................................................................... 5

Általános biztonsági utasítások .................................................................................5
Fontos biztonsági előírások elektromos készülékekhez............................................7
Magas hőmérséklet – Égési sérülés veszélye ............................................................8

Műszaki adatok .......................................................................................................................... 9
A vízforraló jellemzői................................................................................................................ 10

Funkciók ..................................................................................................................10
Túlmelegedés elleni védelem ..................................................................................11

Az első használat előtt ............................................................................................................. 11
Működés.................................................................................................................................. 12

A víz forralása ..........................................................................................................14
A melegen tartás funkció használata....................................................................14
A melegítési folyamatot követően ..........................................................................15

Ápolás és tisztítás ..................................................................................................................... 16

Vízkőmentesítés ......................................................................................................16

Tárolás...................................................................................................................................... 17
Környezetvédelmi tudnivalók .................................................................................................. 18
Információ és szerviz .............................................................................................................. 18
Garancia .................................................................................................................................. 18

2

Kedves Vásárló!

A kettős falú vízforralót a vákuum szigetelt kulacs mintájára tervezték, elkerülve a túlzott
energiaveszteséget a használat során. A víz hosszú ideig forró marad a vízforralóban. Így
melegítés után felesleges lesz a vizet egy vákuum szigetelt kulacsba helyezni. Ez lehetővé
teszi a víz melegítését környezetbarát módon, energiatakarékossággal. Ezenkívül a
vízforraló külseje hűvös marad, elkerülve az égési veszélyt a készülék külső részének
megérintésekor. Amikor csak lehetséges, használja új készülékét a víz felmelegítésére.
Az elektronikus vezérlés lehetővé teszi a víz felmelegítését a kívánt hőmérsékletre 40°C
és 100°C között. A kijelzőn a vízforralóban lévő víz tényleges hőmérséklete jelenik meg.
Még így is sok energiát takaríthat meg egy másik egyszerű vízforralóhoz képest, mert a
legtöbb esetben nincs szükség a víz felforralására, majd arra, hogy megvárja, míg az a
kívánt hőmérsékletre hűl. A melegen tartás funkcióval akár 4 órán keresztül is a
kiválasztott hőmérsékleten tarthatja a vizet, minimális energiafelhasználással.
A használati utasítás tájékoztatja Önt a készülék tulajdonságairól és jellemzőiről, ami
megkönnyíti a kezelést. Reméljük, hogy elégedett lesz új készülékével!
BaSys Magyarországi Kft.

3

Ismerje meg a Gastroback Design Hőfokszabályzós
vízforralót!

Kiöntő
Szigetelő fedél
Fedél záró gombok

Kiöntő zár
Fogantyú

Dupla falú vízforraló
Tápegység bekapcsoló gombbal

On/OFF gomb
Hőmérséklet választó gombok

+ és –
Kijelző
Melegen tartó gomb

Fontos biztonsági utasítások

A készülék üzemeltetése előtt alaposan olvassa el a használati utasítást, és
őrizze meg további információkért.

• Ez a készülék csak háztartási használatra szolgál.

• A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel
rendelkező, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek
(beleértve a 8 évesnél idősebb gyermekeket is) használhatják, ha
felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék használatával kapcsolatban.
A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a
készülékkel, a készülék bármely részével vagy a csomagolással. Ne hagyja
a készüléket felügyelet nélkül, ha kisgyermekek számára elérhető. Még a
tisztítást sem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

• Ne használja ezt a készüléket a jelen használati utasításban leírt
rendeltetésen kívüli célra. Bármely más használat, különösen a helytelen
használat, súlyos sérüléseket vagy áramütést, vagy tüzet okozhat.

• Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha áramellátáshoz van
csatlakoztatva.

• A készülék vagy annak bármely részének a javítását és műszaki
karbantartását (pl.: alkatrészek cseréje), az ebben az útmutatóban leírtaktól
eltérően, csak hivatalos szervizközpontban szabad elvégezni. Kérjük, lépjen
kapcsolatba az eladóval.

Általános biztonsági utasítások

• Ne üzemeltesse és ne tárolja a készüléket nedves helyen vagy a
szabadban. Ez a készülék nem használható csónakokban vagy mozgó
járművekben. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat vagy
alkatrészeket. A sérült vagy nem megfelelő alkatrészek repedéseket,
torzulásokat vagy forró víz szivárgását okozhatják. Ne használja a
készüléket, ha a készülék vagy annak bármely része valószínűleg
megsérült, hogy elkerülje a tűz, a túlcsordulás, a hő, az áramütés vagy
más személyi sérülés kockázatát.

• A vízforralót csak a kijelölt tápegységgel együtt használja. Sem a
vízforraló, sem a tápegység nem használható más készülékek más
részeivel.

5

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a vízforraló. A
kondenzáció miatt azonban kis mennyiségű nedvesség keletkezhet az
alapon. Ez normális. Rendszeresen ellenőrizze a tápegység és a tápkábel
megfelelő működését. A csatlakozóknak simának és tisztának kell lenniük,
elszíneződés nélkül. Ne üzemeltesse a készüléket, ha annak bármely része
valószínűleg sérült vagy nem működik megfelelően.

• Ha a készülék nem megfelelően működik, vagy túlmelegedik, vagy
megengedhetetlen terhelés éri (pl.: nedvesség az elektromos
csatlakozókban), vigye vissza a készüléket egy hivatalos szervizbe
vizsgálatra és javításra. Ha működés közben súlyos probléma lép fel (pl.:
túlfolyó víz), azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót. Ne próbálja meg
önállóan szétszedni vagy megjavítani a készüléket.

• A készüléket jól hozzáférhető, hőálló, vízálló, stabil, vízszintes, száraz és
megfelelő méretű asztalon vagy pulton üzemeltesse. Ne helyezze a
készüléket ferde felületre, ahonnan leeshet. Győződjön meg arról, hogy
az alap stabilan áll, mielőtt a vízforralót ráhelyezné és a készüléket
működtetné. A gőz, hő vagy kondenzátum által okozott károk elkerülése
érdekében ne üzemeltesse a készüléket hő- vagy nedvességre érzékeny
anyagok, vagy lámpák alatt vagy azok közelében. Üzem közben tartsa a
készüléket mindkét oldalon legalább 20 cm távolságban a többi tárgytól.

• A tűz, az áramütés és a túlmelegedés veszélyének elkerülése érdekében
ne tegyen semmilyen ruhát, szövetet vagy egyéb tárgyat a készülék alá
vagy a készülékre. Ne helyezze a készüléket az asztal vagy a pult széléhez.

• Ne helyezze a készüléket vagy annak bármely részét forró felületekre vagy
azok közelébe (pl.: fűtőberendezés). A készüléket beépített elektromos
fűtőelemek fűtik. Ne tegye a készülék egyetlen részét se forró sütőre.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha az áramforráshoz csatlakozik.
Mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból, ha nem használja,
és mielőtt áthelyezné vagy tisztítaná a készüléket. Tisztítás előtt mindig
hagyja kihűlni a készüléket. Mindig győződjön meg arról, hogy a vízforraló
megfelelően van feltöltve, és a vízforraló külső része és az elektromos
csatlakozók szárazak és tiszták, mielőtt a vízforralót az elektromos aljzatra
helyezné.

6

• Ne töltse túl a vízforralót. Mindig tartsa be a MAX töltési szintet.
Ellenkező esetben a forró víz kifröccsenhet és túlcsordulhat, ami súlyos
forrázást okozhat. A vízforralót mindig vegye le az elektromos aljzatról, és
vegye le a fedelet a vízforraló feltöltéséhez. Ne melegítse addig a
vízforralót, amíg az üres! Működés előtt mindig ellenőrizze, hogy a
vízforralóban legalább 0,2 liter víz van-e. A készüléket csak tiszta víz
melegítésére használja. Ne adjon hozzá semmilyen ételt vagy élelmiszer-
adalékot. Ne töltsön tejet vagy más italokat a vízforralóba. Ne helyezzen
idegen tárgyakat a vízforralóba. A vásárlónak nincs garanciális igénye, ha
a készülék sérülését vagy hibáját a nem megfelelő kezelés okozta.

• A fedelet a fedélzár gomb egyszeri megnyomásával könnyen kinyithatja.
Ne használjon erőszakot. Üzembe helyezés előtt mindig zárja le a fedelet.

• A készülék vagy annak bármely részének tisztításához ne használjon
súrolószert. Ne tisztítsa a készüléket maró vegyszerekkel. Ne használjon
kemény vagy éles szélű tárgyakat az üzemeltetéshez vagy a tisztításhoz. Ne
helyezze a készüléket vagy a tápkábelt mosogatógépbe.

Fontos biztonsági előírások elektromos készülékekhez

• Helyezze a készüléket megfelelő fali aljzat közelébe, és csatlakoztassa
közvetlenül egy védett hálózati tápfeszültséghez. Ehhez mindig tekerje le
teljesen a tápkábelt. Ne használjon hosszabbítót. Győződjön meg arról,
hogy a hálózati tápegység névleges feszültsége megfelel-e a készülék
feszültségigényének (220 - 240 V, 50/60 Hz, AC, legalább 16 A névleges
értékre).

A tápellátást biztosító elektromos áramkörbe erősen ajánlott egy áram-
védőkapcsoló (max. 30 mA) telepítése. Ha kétségei vannak, forduljon
villanyszerelőhöz további információkért.

• A különböző külföldi országokban a tápegységekre vonatkozó előírások
eltérőek. Ezért lehetséges, hogy a külföldi országok tápegységei nem
felelnek meg a készülék biztonságos üzemeltetésének követelményeinek.
Ezért mielőtt a készüléket külföldön üzemeltetné, győződjön meg a
biztonságos üzemeltetésről.

7

• A tápkábelt soha ne csomózza, csavarja, húzza, feszítse meg. Ne hagyja,
hogy a csatlakozó vagy a hálózati kábel lelógjon az asztal vagy a pult
széléről. Ügyeljen arra, hogy senki ne húzza a készüléket a tápkábelnél
fogva, és ne takarja le a tápkábelt. A tápkábel kihúzásához mindig fogja
meg a csatlakozót. Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz vagy a
készülékhez, miközben a készülék a hálózati tápegységhez van
csatlakoztatva.

• A készülék alapjának áthelyezése vagy tisztítása előtt mindig húzza ki a
készüléket a konnektorból, és vegye le a vízforralót. Ne hagyja felügyelet
nélkül a készüléket, ha az áramhoz van csatlakoztatva.

• A tápkábel nem érhet forró felületekhez vagy éles szélekhez. Ne helyezze
a készüléket a tápkábelre. Ha a tápkábel nyilvánvalóan megsérült és /
vagy működés közben felforrósodik, cserélje le az egész tápkábelt. Ne
próbálja megjavítani a tápkábelt!

• Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében: Mindig azonnal törölje le
a kiömlött folyadékokat és a kondenzátumot. Ne helyezze vagy merítse a
vízforralót, a tápegységet vagy a tápkábelt vízbe vagy bármilyen más
folyadékba. Ne öntsön vagy csöpögtessen semmilyen folyadékot a
tápkábelre vagy a készülékre. Ne helyezze a készüléket vagy annak
bármely részét mosogatógépbe.

• Ha folyadék ömlik a készülékre, vagy a tápkábelre, vagy víz folyik ki a
vízforralóból, azonnal húzza ki a készüléket. Ezután tisztítsa meg és
szárítsa meg a készüléket, majd vigye egy hivatalos szervizközpontba
vizsgálatra és javításra.

Magas hőmérséklet – Égési sérülés veszélye

• Ne töltse túl a vízforralót (legfeljebb 1,7 liter). A kiöntés előtt nyomja meg
többször a kiöntés gombot (pouring), hogy elkerülje a forró víz
kifröccsenése miatti forrázást.

Működés közben mindig tartsa csukva a fedelet. Forró gőz távozhat a
fedélből és a kiöntőből. Működés közben ne tartsa a kezét, karját és /
vagy arcát a készülék felett, hogy elkerülje a forrázást. Ez különösen
érvényes akkor, ha a fedelet röviddel a működés után kinyitják.

8

• A forró víz súlyos égési sérüléseket okozhat! Ne hagyja felügyelet
nélkül a készüléket, ha kisgyermekek számára elérhető, különösen
akkor, ha a vízforralóban forró a víz!

• A fedél és a kiöntő a gőz hatására felmelegedhet. Működés közben és
után hagyja a fedelet zárva, még a kiöntés céljából is, mert a fedél
kinyitásakor nagy mennyiségű forró gőz távozik. Ügyeljen a forró gőzre,
amikor a forró vizet kiönti. A kiöntéshez nyomja meg a kiöntés gombot.

• Amikor a vizet előre meghatározott hőmérsékletre melegíti, a fűtőlemez
maradék hője miatt a víz hőmérséklete még akkor is emelkedhet, ha a
vízforraló automatikusan kikapcsol. Ha vizet melegít azonnali
fogyasztáshoz vagy bébiétel elkészítéséhez, mindig győződjön meg arról,
hogy a víz hőmérséklete megfelelő.

• A melegítés során a nyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében a
vízforraló fedele nem vízzáró. A töltött vízforraló mozgatásakor ügyeljen
arra, hogy a készüléket függőlegesen és vízszintesen tartsa, hogy elkerülje
a kiömlött forró víz okozta sérüléseket.

• Tisztítás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket.

Műszaki adatok A termék cikkszáma: G 42426
Gastroback Design Hőfokszabályzós vízforraló
Modell: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, legalább 16 A

Tápegység: 1850 - 2200 W
Energiafogyasztás:
A tápkábel hossza: kb. 100 cm
Súly:
Méretek, vízforraló: kb. 1.8 kg

készülék kb. 207 x 151 x 258 mm (szélesség x méység x
alapja: magasság)
kb.170 x 203 x50mm (szélesség x mélység x
Kapacitás: magasság)
Tanúsítvány: max. 1.7 liter

9

A vízforraló jellemzői

A vízforraló az ivóvíz 40°C és a forráshőmérséklet (100°C) közötti hőmérsékletre
történő felmelegítésére szolgál. A beállított hőmérséklet elérése után a készülék
automatikusan kikapcsolja a fűtőlapot. A Melegen tartás funkció használatával a
kiválasztott hőmérséklet legfeljebb 4 órán keresztül tartható. További melegen
tartási időtartam a felesleges energiafogyasztás elkerülése érdekében nem adható
meg.

A készülék alapjának gombjai érzékenyek az érintésre. Nem kell megnyomni egyik
gombot sem. A kezelőpanel sima, így a tisztítás könnyű és puha, nedves ruhával gyorsan
elvégezhető.

Fontos: Működés közben mindig tartsa csukva a fedelet. Nyitott fedéllel a
hõmérséklet-szabályozás és az automatikus kikapcsolás nem működnek megfelelően,
és nagy az energiaveszteség. Ezenkívül nagy mennyiségű forró gőz távozik, és a
vízforraló maximális feltöltése esetén még a forrásban lévő víz is kifröccsenhet, ami
magas égési és áramütés kockázatot jelent.

Fontos: A víz keménységétől függően a készüléket rendszeresen vízkőmentesíteni kell.
Ellenkező esetben a hőmérséklet-szabályozás nem működik megfelelően, növekszik az
energiaveszteség, és a fűtőlap túlmelegedhet.

Funkciók

• Ha csak felforralni akarja a vizet, egyszerűen nyomja meg az ON / OFF gombot. A
készülék a forralási hőmérséklet (100°C) elérése után automatikusan kikapcsol. A
vízforraló tényleges hőmérséklete a folyamat alatt megjelenik a kijelzőn.

• A vizet a kívánt hőmérsékletre melegítheti 40°C és 100°C között. Így megkapja az
optimális hőmérsékletet a kívánt teafőzéshez vagy italok készítéséhez. Ehhez
használja a hőmérsékletválasztó gombokat + és -.

• Ezenkívül melegen tarthatja a vizet a Melegen tartás gombbal. Ezzel a funkcióval 4
órás melegen tartás érhető el a túlzott és felesleges energiafogyasztás elkerülése
érdekében.

Fontos: Kérjük, ne feledje, hogy a hatékony hőszigetelés miatt a vízforralóban a víz
hőmérséklete kikapcsolás után is kissé megemelkedik (15°C-ig). Ez a kiválasztott
hőmérséklettől és a vízmennyiségtől függ. Így italok vagy bébiételek elkészítésekor
tartsa be a kijelzőn látható hőmérsékleti értéket, és fogyasztás vagy etetés előtt
ellenőrizze a tényleges vízhőmérsékletet. Ezenkívül vegye figyelembe, hogy a vízforraló
nem igazán pontos hőmérsékletmérő eszköz.

10

Note
Ha a készülék 30 mp-nél hosszabb ideig nem működik, az energia-megtakarítás
érdekében a kijelző automatikusan elsötétedik. Bármelyik gomb megérintésével
újraaktiválhatja a kijelzőt.

Túlmelegedés elleni védelem
A készülék túlmelegedés elleni védőberendezéssel rendelkezik, amely véd a fűtőlap
túlmelegedésétől. A túlmelegedést okozhatja:
• túl sok vízkő van a fűtőlapon. Rendszeresen vízkőmentesítse a készüléket.
• túl kevés víz van a vízforralóban. Mindig töltsön legalább 0,2 litert (1 nagy

kávéscsésze) a vízforralóba, mielőtt a vízforralót az alapra helyezné. Ne feledje, hogy
a víz elpárolog, ha hosszú ideig magas hőmérsékleten hagyja a készülékben,
miközben a fedél nyitva van. Működés közben mindig tartsa csukva a fedelet.
Túlmelegedés esetén a vízforraló automatikusan kikapcsolja a fűtőlapot. Ebben az
esetben vegye le a vízforralót az alapról, és öntse ki a vizet. Ezután hagyja hűlni a
készüléket kb. 15 percig. Ezt követően újra aktiválhatja a készüléket.

Az első használat előtt

Figyelmeztetés: NE hagyja, hogy kisgyermekek játszanak a készülékkel,
annak bármely részével, vagy a csomagolással!
1. Óvatosan csomagolja ki a készüléket és minden tartozékát, és ellenőrizze, hogy nem

sérült-e vagy nem hiányzik-e alkatrész.
Óvatosan távolítsa el az összes szállítási és promóciós anyagot, de ne távolítsa el a
figyelmeztető címkéket vagy a modell címkéjét. Különösen ügyeljen arra, hogy a
vízforralóban ne legyenek idegen tárgyak (pl. Csomagolás).
2. Az első használat előtt és hosszabb tárolás után alaposan öblítse át a vízforralót.
3. A tápegység tápkábele szándékosan rövid, hogy senki ne gabalyodjon bele a
tápkábelbe, vagy a tápkábelt a tápkábelnél fogva vigye. Ha a tápkábel még mindig túl
hosszú, akkor 1 fordulattal (maximum!) lazán tekercselje át a tápkábel alján található
kábeltároló körül.

11

Figyelmeztetés: A hálózati kábel tárolója körül csak egyszer tekerje körül a
kábelt, hogy elkerülje a túlmelegedést, az áramütést és a tüzet.

4. Töltse fel a vízforralót a maximális töltöttségi szintig tiszta, hideg csapvízzel, majd
kapcsolja be a készüléket, hogy a víz felforrjon. Ezután öntse ki a vizet. Hagyja kihűlni
a vízforralót, majd öblítse át újra. A vízforraló használatra kész.

Működés

Figyelmeztetés: Mindig győződjön meg arról, hogy a készülék nem érhető el
kisgyermekek számára! A működéskor ügyeljen arra, hogy senki ne húzza meg a
készüléket a tápkábelnél fogva. A készüléket mindig stabil és vízszintes felületre
helyezze, ahonnan nem dőlhet le. Ellenkező esetben a forró víz kifröccsenhet és / vagy
túlcsordulhat, súlyos forrázást és károkat okozva.

A készülék beépített elektromos fűtőlappal működik. Ne melegítse a készülék vízforralóját
más hőforrással (pl.: főzőlap, mikrohullámú sütő). A töltéshez távolítsa el a fedelet. Az
üzemeltetéshez azonban a fedelet biztonságosan le kell zárni. A töltéshez és a kiöntéshez
mindig vegye le a vízforralót az elektromos alapról. Működés közben gőz távozhat a
kiöntőnél és a fedél alatt. Vigyázzon a forró vízre, a kondenzátumra és a gőzre, amikor a
forró vizet kiönti és / vagy a fedelet röviddel a működés után kinyitja. Működés közben,
röviddel utána, forró víz kiöntésekor vagy a fedél kinyitása közben ne tartsa a kezét vagy
arcát a vízforraló felett. Ügyeljen arra, hogy a vízforralót vízszintesen tartsa, ha tele van.
Működés után ne helyezze a vízforralót nedvesség- vagy hőérzékeny felületekre.

A túlmelegedés, a tűz és az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne
csatlakoztassa a készüléket hosszabbítóhoz. A készüléket közvetlenül csatlakoztassa a
védett hálózati tápfeszültséghez.

Ne helyezzen semmilyen ruhát, szalvétát vagy más idegen tárgyat a vízforralóra vagy a
készülék alapjára, vagy a vízforraló belsejébe. Ne használja a készülék alapját és a
vízforralót más, idegen alkatrészekkel vagy készülékekkel együtt.

A készülék tiszta, hideg ivóvíz melegítésére szolgál. Ne töltsön más folyadékot vagy ételt
a vízforralóba a túlmelegedés, a tűz és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében!
Mindig tartsa be a vízforraló belsejében a minimális mennyiséget (0,2 liter) és a MAX
töltési jelet (1,7 liter).

Fontos: Ha a fedél nyitva van működés közben, a vízforraló nem kapcsol ki
automatikusan, és nagy az energiaveszteség. Ezért a működéshez elengedhetetlen,
hogy mindig zárja le a fedelet.

12

Note
A vízforraló automatikusan kikapcsol, amikor működés közben eltávolítja a készülék
alapjáról. Így bármikor leállíthatja a működést azzal, hogy egyszerűen leveszi a
vízforralót az alapról. Ha újra szeretné használni a vízforralót, egyszerűen helyezze a
vízforralót az alapra, és válassza ki a kívánt hőmérsékleti funkciót.

1. Vegye le a vízforralót az alapról, és nyomja le a fedél záró gombokat a fedél
eltávolításához. Töltsön bele legalább 0,2 liter (1 nagy kávéscsésze) hideg, tiszta
ivóvizet a felső nyíláson keresztül. A vízforralót MAX töltési jelig (1,7 liter) töltheti fel.
Töltés után helyezze a fedelet a vízforralóra, és nyomja le a fedelet, amíg egy
kattintással a megfelelő helyre nem kerül.

2. Helyezze az alapot egy megfelelő asztalra vagy pultra. Győződjön meg arról, hogy a
készülék alapja és a vízforraló külseje tiszta és száraz. Ezután helyezze a vízforralót az
alapra.

3. Dugja a hálózati csatlakozót egy megfelelő fali aljzatba. Jelzés hallatszik és a kijelző
világít.

Note
Ha a vízforraló az alapon van, a kijelzőn a vízforraló aktuális hőmérséklete látható. Ha
eltávolítja a vízforralót, a kijelzőn 3 kötőjel jelenik meg. Az energiatakarékosság
érdekében a kijelző kb. 30 másodperc után kikapcsol, ha a készülék tétlen. Ebben az
esetben egyszerűen érintse meg bármelyik gombot a képernyő újraaktiválásához. Ha a
kijelzőn megjelenő aktuális vízhőmérséklettől 5°C-nál nem magasabb hőmérsékletet
állít be, akkor a fűtőlap nem kapcsol be.

4. Válassza ki a kívánt funkciót, az alábbiakban leírtak szerint. Kiválaszthat egy
speciális hőmérsékletet, vagy felforralhatja a vizet. Ezenkívül használhatja a
Melegen tartás funkciót is. Bármikor megszakíthat bármilyen fűtési folyamatot
az ON / OFF gomb megérintésével vagy a vízforraló eltávolításával a
tápegységről. A „HEAT” vagy „WARM” jelző törlődik a kijelzőről, és a fűtőlap
kikapcsol.

Fontos: Ne feledje, hogy forró gőz távozhat a kiöntőből a fedél alatt, különösen a fedél
kinyitásakor. Működés közben és röviddel azután mindig tartsa a megfelelő távolságot
a vízforralótól. A túlfolyás elkerülése érdekében mindig tartsa vízszintesen a vízforralót.
Kerülje a fedél kinyitását, miközben a vízforralóban még forró a víz. Zárt fedéllel öntse
ki a vizet a kiöntőgomb megnyomásával.

13

Figyelmeztetés: A kiválasztott hőmérséklet nem lesz pontosan teljesítve. A
tényleges vízhőmérséklet megjelenik a kijelzőn. A víz mennyiségétől és a kiválasztott
hőmérséklettől függően a fűtőlemez maradék hője miatt a víz hőmérséklete
kikapcsolás után is megemelkedhet. Ezért, ha italokhoz vagy bébiételekhez és
hasonlókhoz szeretné használni a vizet, fogyasztás előtt győződjön meg arról, hogy a
hőmérséklet a kívánt hőmérséklet-e.

A víz forralása

A forralási folyamat elindításához egyszerűen nyomja meg az ON / OFF gombot.

A vízforraló azonnal melegíteni kezd. A kijelzőn az aktuális vízhőmérséklet látható, a
kijelzőn pedig a „HEAT” felirat jelenik meg. Amint a víz eléri a forrás hőmérsékletet
(100°C), jelzés hallatszik, és a fűtőlap automatikusan kikapcsol.

A víz melegítése a kívánt hőmérsékletre

Érintse meg a + és / vagy - hőmérsékletválasztó gombokat a kívánt hőmérséklet
beállításához. Minden beállításnál sípol a készülék. A kiválasztott hőmérséklet háromszor
villog a kijelzőn. Ezt követően a készülék elkezd melegedni. Megjelenik az aktuális
vízhőmérséklet és a „HEAT” jelző.

A beállított hőmérsékletet bármikor megváltoztathatja. Ehhez egyszerűen érintse meg a
hőmérsékletválasztó gombokat + vagy - az új hőmérséklet beállításához.

Amint a vízforraló eléri a kiválasztott hőmérsékletet, a fűtőlap automatikusan kikapcsol.
A kijelző az aktuális hőmérsékletet kb. 30 másodpercig mutatja. Ezután a kijelző sötét
lesz, hogy energiát takarítson meg. Ha a kijelző kikapcsolása után szeretné ellenőrizni az
aktuális vízhőmérsékletet, röviden érintse meg bármelyik gombot a kijelző
újraaktiválásához.

A melegen tartás funkció használata

Érintse meg a Melegen tartás gombot. A kijelzőn a „WARM” felirat látható. A + és / vagy -
hőmérséklet-választó gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A beállított
hőmérséklet háromszor villog. Ezután a vízforraló melegíteni kezd, és a kijelzőn a „HEAT”
felirat jelenik meg.

Amint eléri a kiválasztott hőmérsékletet, a „HEAT” jelzés eltűnik a kijelzőről, és a fűtőlap
automatikusan kikapcsol. A készülék figyeli a víz hőmérsékletét, és ha szükséges, a
fűtőlapot automatikusan be- és kikapcsolja a beállított hőmérséklet fenntartása
érdekében.

14

Note
Nem aktiválja meggondolatlanul a Melegen tartás funkciót. A vízmennyiségtől és a
kiválasztott hőmérséklettől függően a vízforraló további melegítés nélkül akár 1 órán át
is melegen tartja a vizet. A melegen tartás funkció maximális időkorlátja 4 óra, a
haszontalan energiafogyasztás elkerülése érdekében.

A melegítési folyamatot követően

Figyelmeztetés: A forró víz kiöntésekor nagy mennyiségű forró gőz távozhat. A
forrázás elkerülése érdekében hagyja a fedelet lezárva a kiöntéshez. Nyomja meg a
kiöntés gombot. A fedél nem záródik vízzáróan, hogy elkerülje a magas nyomás
felhalmozódását a fűtési folyamat során. A megtöltött vízforraló mozgatása közben
mindig tartsa a vízforralót függőleges helyzetben.
5. Húzza ki a tápegységet, ha nem akarja újra használni a készüléket.
6. Fogja meg a vízforralót a fogantyújánál fogva, és vegye le a vízforralót a

tápegységről. Ne feledje, hogy a víz még mindig forrhat a vízforralóban, így
kifröccsenhet a kiöntőből. A kiöntés előtt nyomja meg többször a kiöntés gombot.
Óvatosan öntsön forró vizet a kiöntés gomb megnyomásával.
7. Javasoljuk, hogy minden használat után teljesen ürítse ki a vízforralót, hogy elkerülje
a vízkő túlzott mértékű lerakódását. Öblítse át a vízforralót hideg, tiszta csapvízzel.

Figyelmeztetés: A túlmelegedés, a tűz és az áramütés kockázatának elkerülése
érdekében mindig húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, ha nem használja.
8. A kiürítés után, ha nem kívánja újra használni a vízforralót, győződjön meg arról,

hogy a tápegységet leválasztotta az áramforrásról. Ezután helyezze vissza a
vízforralót az alapjára, hogy megvédje a vízforralót és az elektromos csatlakozóit a
portól, nedvességtől és a sérülésektől.

Note
Ha a vízforralót túl alacsony vízmennyiséggel kapcsolja be, a túlmelegedés elleni
védelem szinte azonnal kikapcsolja a készüléket. Hagyja a vízforralót legalább 15 percig
hűlni, mielőtt újra bekapcsolja.

15

Ápolás és tisztítás

Figyelmzetetés: Használat után, majd még néhány percig a vízforraló fedele és
belseje nagyon forró lehet. A készülék tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket,
húzza ki a hálózati csatlakozót és hagyja teljesen kihűlni a készüléket. A kiömlött vizet
vagy kondenzátumot mindig azonnal törölje le. Ne öntsön folyadékot a vízforralóra
vagy az alapjára. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne merítse a
vízforralót, az alapot, a tápkábelt, a hálózati csatlakozót vízbe vagy bármilyen más
folyadékba. Ne tegye a készüléket vagy annak bármely részét mosogatógépbe.

Figyelmeztetés: A készülék vagy annak bármely részének tisztításához ne
használjon kemény vagy éles élű tárgyakat, maró vegyszereket, fertőtlenítőszereket,
súrolószereket vagy súroló párnákat. Ne használjon erőszakot a készülékkel szemben.

A készülék nem igényel különösebb gondozást. Használat után csak öblítse át tiszta vízzel
a vízforraló belsejét, és rendszeresen vízkőmentesítse a vízforralót.
Ha szükséges, törölje át a készülék külsejét egy puha, nedves ruhával. Ezután törölje át
tiszta vízzel és alaposan szárítsa meg. Ne használjon maró tisztítószert.

Note
A víz keménységétől függően a vízforralót rendszeresen vízkőmentesíteni kell.

Note
Esetleg barnás foltokat figyelhet meg a vízforralóban. Ez azonban nem a vízforraló
bármilyen korróziójának eredménye.

Vízkőmentesítés

Figyelmeztetés: Ne lélegezze be a vízkőmentesítő oldat gőzeit, hogy elkerülje a
légutak súlyos sérüléseit. A vízkőmentesítés során mindig tartsa csukva a fedelet,
különösen akkor, ha a vízkőmentesítő oldat forró. Gondoskodjon a jó szellőzésről a
vízkőtelenítési eljárás során.

Figyelmeztetés: A készülék vagy annak bármely részének tisztításához ne
használjon kemény vagy éles élű tárgyakat, maró vegyszereket, fertőtlenítőszereket,
súrolószereket vagy súroló párnákat. Ne használjon magas savtartalmú maró
vízkőtelenítőt. Használjon ecetet vagy általános vízkőtelenítő oldatot.

16

A víz keménységének függvényében a vízforralóban használat közben vízkő képződik, ami
rontja a vízforraló teljesítményét és elszíneződéshez vezet. Távolítsa el ezeket a
lerakódásokat az alábbi utasítások szerint.
1. Keverjen össze kb. 0,5 liter ecetet és max. 1,2 liter vizet. Öntse az oldatot a

vízforralóba. Az oldatnak teljesen le kell fednie a vízkövet. Zárja le a fedelet.
2. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a helyiségben, és a hőmérséklet-választó

gombokkal válassza ki a 60°C-ot. Várjon, amíg a vízforraló automatikusan kikapcsol.
Ezután húzza ki a csatlakozódugót, és néhány órán át (egy éjszakán át) hagyja a
vízkőmentesítő oldatot a vízforralóban, a fedelet lezárva.
3. Ürítse ki a vízforralót, és alaposan öblítse át tiszta csapvízzel.
4. Töltsön tiszta csapvizet a készülékbe, a maximális feltöltési szintig (1,7 liter / MAX).
Az ON / OFF gombbal forralja fel a vizet. Ezután öntse ki a forró vizet. Öblítse át újra
tiszta csapvízzel a készüléket.
5. Ha még mindig érezhető a vízkőmentesítő szaga a készülékben, ismételje meg a 4.
lépést, amíg a szag meg nem szűnik. Ezt követően a vízforraló ismét készen áll a
normál használatra.

Tárolás

Figyelmeztetés: A túlmelegedés, a tűz és az áram okozta veszélyek elkerülése
érdekében mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.
Tárolás előtt ürítse ki teljesen a vízforralót és tisztítsa meg a készüléket. Ha hosszabb
ideig kívánja tárolni a készüléket, vízkőmentesítse a vízforralót.
Szükség esetén a tápkábelt lazán fel tudja tekerni a készülék alapjának alján levő
vezetéktároló körül.
Gondoskodjon arról, hogy a készüléket tiszta, száraz helyen, fagytól, közvetlen napfénytől
és megengedhetetlen terheléstől távol tartja, és ahol kisgyermekek számára nem
elérhető. Ne helyezzen kemény vagy nehéz tárgyakat a készülékre, a készülékbe vagy a
tápkábelre. A vízforralót helyezze a készülék alapjára, hogy megvédje a csatlakozókat a
portól, a nedvességtől és a sérülésektől.

17

Környezetvédelmi tudnivalók

A készüléket és a csomagolást a hatályos helyi előírásoknak és az elektromos
készülékekre vonatkozó követelményeknek megfelelően kell ártalmatlanítani. Kérjük,
forduljon a helyi hulladékkezelő vállalathoz.

Ne dobja az elektromos készülékeket válogatás nélküli kommunális hulladékba.
Használjon külön gyűjtőeszközt. Az elérhető gyűjtőhelyekkel kapcsolatos
információkért forduljon a helyi önkormányzathoz. Ha az elektromos berendezéseket
hulladéklerakókban vagy szeméttelepen ártalmatlanítják, veszélyes anyagok
szivároghatnak a felszín alatti vízekbe és bejuthatnak az élelmiszerláncba, károsítva
az Ön egészséget és közérzetét.

Információ és szerviz

További információ a www.gastroback.hu oldalon található. Technikai támogatásért
forduljon a BaSys Magyarországi Kft-hez. Telefonon a + 36-23 / 887-920 számon vagy e-
mailben az [email protected] címen.

Garancia

Garantáljuk, hogy minden termékünk hibáktól mentes a vásárlás pillanatában. Bármely
bizonyítható gyártási vagy anyaghiba esetén a vásárlást követő 2 éven belül a készüléket
ingyenesen javítjuk vagy kicseréljük. A vásárló elveszti a jótállási jogát, ha a készülék
károsodása vagy meghibásodása a nem megfelelő kezelés, túlterhelés vagy telepítési
hibák miatt következett be. A jótállási igény elveszti érvényességét, ha írásos
megállapodás nélkül harmadik fél technikai beavatkozást végez rajta. A vásárlónak be kell
mutatnia a blokkot követelési igényének benyújtásakor és viselnie kell minden költséget,
valamint a szállítás kockázatát.

Note

Javítás és szervizelés céljából kérjük, küldje el a Gastroback terméket a

következő címre: 2045 Törökbálint, Tópark u. 9.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás díját nem térítjük meg. A készülékek beküldése:
Kérjük, győződjön meg róla, hogy a készüléket becsomagolta és szállításra előkészítette a
tartozékok nélkül. Mellékelje a blokkot és egy rövid hibaleírást. A feldolgozási idő a hibás
készülék kézhezvételét követően kb. 2 hét; automatikusan értesíteni fogjuk. A jótállási
idő lejárata után kérjük, hogy a hibás készüléket az adott címre küldje el. Ingyenes
árajánlatot fog kapni, majd eldöntheti, hogy megjavítsuk-e a készüléket az esetlegesen
felmerülő költségek mellett; vagy ingyenesen visszaküldjük a hibás készüléket vagy
ingyenesen megsemmisítsük azt.

18

A készülék kizárólag háztartási használatra készült, és NEM alkalmas ipari használatra. Ne
kísérelje meg a készüléket más módon vagy a rendeltetésszerű használaton kívüli más
célra használni, mint ahogy az az útmutatóban leírásra került. Bármilyen más felhasználás
nem rendeltetésszerű vagy téves használatnak minősül és súlyos sérüléseket vagy
károkat okozhat. A vásárló garanciális igénye nem érvényes, ha a sérülések és károk a
nem rendeltetésszerű használatból adódnak.

19

BaSys Magyarországi Kft. 20180207

2045 Törökbálint, Tópark u. 9.
Telefon +36-23/887-920

[email protected] , www.gastroback.hu


Click to View FlipBook Version