The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-29 08:50:56

Behringer RX1602 HU

Behringer RX1602 HU

Használati útmutató

1.3 verzió
2003. november

EURORACK PRO RX1602

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS:
A tűzveszély vagy elektromos áramütés veszélyének
elkerülése érdekében, a berendezést ne érje eső vagy
nedvesség hatása.

FIGYELEM:
Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében soha nem vegyük le a
berendezés fedőlapját vagy hátlapját. A berendezés belsejében nincsenek felhasználó által
javítható részek; meghibásodás esetén mindig hívjunk szakembert.

Ez a szimbólum figyelmeztet a burkolaton belüli szigeteletlen veszélyes feszültség
jelenlétére — ez a feszültség elég nagy ahhoz, hogy áramütést okozhasson.

Ez a szimbólum figyelmeztet a fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokra.
A kézikönyvben található ilyen utasításokat mindig tanácsos elolvasni.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ:

1) Olvassuk el az használati útmutatót.
2) Őrizzük meg a használati útmutatót.
3) Tartsuk be a figyelmeztetéseket.
4) Kövessük az utasításokat.
5) A készüléket ne használjuk víz közelében.
6) A készüléket csak száraz ruhával törölhetjük át.
7) Ne fedjük le a szellőző nyílásokat. Az üzembe helyezést a gyári utasítások szerint

végezzük el.
8) Hagyjunk mindig elegendő távolságot a készülék és fűtőtestek, hőtároló berendezések,

tűzhelyek vagy egyéb hősugárzó berendezések (ideértve az erősítőket is) között.
9) Ne korlátozzuk a polarizált vagy földelt dugaszok biztonságos működését.

A polarizált dugasz két érintkezőcsapja közül az egyik szélesebb mint a másik.
A földelt dugasznak két érintkezőcsapja és egy harmadik földelő villája van.
A széles érintkezőcsap vagy a harmadik villa a saját biztonságunkat szolgálja. Amennyiben
a dugasz nem illik a csatlakozóaljzatba, cseréltessük ki az aljzatot egy villanyszerelővel.
10) A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy megakadályozható legyen a rálépés vagy a
közelében elhelyezett tárgyak általi kilyukasztás. Különös figyelmet kell szentelni a
vezetékeknek és dugaszoknak, a dugaszolóaljzatoknak és annak a pontnak, ahol a
tápkábel kilép a berendezésből.

2

EURORACK PRO RX1602
11) Csak a gyártó által engedélyezett kiegészítőket vagy tartozékokat használhatjuk.
12) Csak a mellékelt, illetve a gyártó által engedélyezett kerekes kocsit, állványt, háromlábú

állványt, oszlopkart és asztalt használhatjuk. Kerekes kocsival történő szállításkor
ügyeljünk arra, hogy a készülékkel megrakott kocsi mozgatása közben nehogy
megbotoljunk.

13) Hosszabb használaton kívüli időszak, illetve villámlásokkal kísért vihar esetén a
berendezés tápkábelét húzzuk ki a csatlakozóaljzatból.

14) A berendezést csak szakember javíthatja. Javításra van szükség, ha a készülék bármilyen
módon (mint például a tápkábel vagy dugasz ) megsérült, a doboz belsejébe idegen tárgy
vagy folyadék került, a berendezést eső vagy túlzott nedvesség hatása érte, a berendezés
működése nem az elvárt vagy a berendezést leejtették.

3

EURORACK PRO RX1602

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS ............................................................................................................................ 4
1.1. HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTTI TUDNIVALÓK ............................................................................ 5
1.1.1. Szállítás....................................................................................................................... 5
1.1.2. Üzembe helyezés........................................................................................................ 5
1.1.3. Garancia...................................................................................................................... 6

2. KEZELŐSZERVEK.................................................................................................................. 6
2.1. CSATORNASZEKCIÓ ............................................................................................................. 6
2.2. MAIN SZEKCIÓ ..................................................................................................................... 7
2.3. CSATLAKOZÁS A TÁPHÁLÓZATRA .......................................................................................... 9

3. ALKALMAZÁSOK ................................................................................................................. 10
3.1. SUBMIXER BILLENTYŰS HANGSZEREKHEZ ........................................................................... 10
3.2. SUBMIX HANGMINTAVEVŐVEL ............................................................................................. 11
3.3. TÖBBSÁVOS FELVEVŐK MONITOROZÁSA ............................................................................. 12
3.4. KISEBB KONFIGURÁCIÓ ÉLŐ ELŐADÁSHOZ........................................................................... 13

4. TELEPÍTÉS............................................................................................................................ 14
4.1. RACK SZERELÉS ............................................................................................................ 14
4.2. AUDIOCSATLAKOZÁSOK.................................................................................................. 14

5. AUX CSATORNÁK MÓDOSÍTÁSA ...................................................................................... 15
6. MŰSZAKI ADATOK............................................................................................................... 16

1. BEVEZETÉS

Üdvözöljük a BEHRINGER felhasználók táborában, és köszönjük, hogy a BEHRINGER
RX1602 berendezés beszerzésével termékünket választotta.
Nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem Önt. Az Ön által választott berendezést
mérnökeink több hónapig tartó fáradtságos munkával fejlesztették ki, aminek eredménye egy
kiváló minőségű, maximális rugalmassággal és egyedülálló audió minőséget és funkciók széles
körét garantáló berendezés.
Az RX1602 termék kifejlesztése nagy és felelősségteljes kihívás volt részünkre, mivel
elsődleges célunk a leendő vevők, felhasználók és zenészek igényeinek kielégítése volt.
Sokat dolgoztunk a cél elérése érdekében, gyakran éjszaka és hétvégén is. Emellett élveztük is
ezt a munkát. Egy termék kifejlesztése sok embert összehoz, és nagyszerű érzés, amikor
mindenki büszke lehet az eredményre.
Üzleti filozófiánk részét alkotja, hogy örömünket szeretnénk megosztani Önökkel, mivel a
BEHRINGER team legfontosabb résztvevői maguk a vevők. A vevők új termékkel kapcsolatos
javaslatai nagy mértékben hozzájárulnak a vállalatunk által elért sikerekhez. Viszonzásul
kifogástalan minőséget garantálunk a szigorú BEHRINGER minőségellenőrzési rendszer
(ISO9000) alkalmazásával, nem szólva a kitűnő műszaki és audió jellemzőkről és a
kimagaslóan kedvező árról. Reméljük, hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy Ön kibontakoztathassa
kreativitását anélkül, hogy mélyen a zsebébe kéne nyúlnia.

4

EURORACK PRO RX1602

Gyakran megkérdeznek bennünket, hogyan tudjuk előállítani ezt a kiváló minőséget ilyen
hihetetlenül alacsony áron. A válasz egyszerű: ennek oka maga a vevő! Az elégedett vevők
nagy száma miatt termékeinket olyan mennyiségben tudjuk értékesíteni, hogy jelentős
mértékben csökkenthetők a gyártási és logisztikai költségek. Úgy hisszük, ebből Önöknek kell
hasznot húzni, mivel az Önök sikere a mi sikerünk is!
Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett ebben a sikeres projektben. Ehhez a
sikerhez mindenki személyesen járult hozzá, legyen az tervező vagy bárki a népes
munkacsoportból; és természetesen nem feledkezhetünk meg Önről, mint BEHRINGER
felhasználóról sem.

Jövőorientált Behringer technológia
A működtetési biztonság lehető legmagasabb szintjének biztosításához az iparágban
alkalmazott legszigorúbb minőségi előírások betartása mellett gyártjuk berendezéseinket. Az
RX1602 az ISO9000 minőségbiztosítási rendszer előírásainak betartásával készült.
Szimmetrikus bemenetek
A BEHRINGER RX1602 berendezés elektronikus szervo-szimmetrikus bemenetekkel van
ellátva. Az automatikus szervofunkció érzékeli az aszimmetrikus jack csatlakozásokat, és
belsőleg állítja be úgy a jelszintet, hogy a bemeneti és kimeneti jelek között nem fordul elő
szintkülönbség (6 dB-es korrekció).

1.1. Használatba vétel előtti tudnivalók

1.1.1. Szállítás
Az RX1602 berendezést a biztonságos szállítás érdekében gyárilag gondosan becsomagoljuk.
Amennyiben ennek ellenére a kartonon rongálásra utaló jelek találhatók, kérjük azonnal
vizsgálja meg, hogy a berendezésen nincsenek–e külső sérülések.

Amennyiben sérülést észlel, a berendezést NE hozzánk küldje vissza, hanem először
feltétlenül értesítse a márkakereskedőt és a szállítót, ellenkező esetben az összes
kártérítési igény érvényét veszti.

1.1.2. Üzembe helyezés
Ellenőrizzük, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre a készülék körül a hűtéshez, és a
túlmelegedés elkerülése érdekében ne helyezzük az EURORACK berendezést magas
hőmérsékletű készülékekre, pl. teljesítményerősítőre.

A berendezés hálózati csatlakoztatása előtt ellenőrizzük, hogy az adott helyen
alkalmazott feszültség megfelel-e a berendezés üzemeltetési feszültségének!
A hálózati csatlakozóaljzat biztosítéktartóján három háromszög alakú jelzés található. A három
háromszög közül kettő egymással szemben van. A berendezés a jelek mellett látható üzemi
feszültségre van beállítva. A feszültség beállítását a biztosítéktartó 180 fokos elforgatásával
változtathatjuk meg. FONTOS: Ez nem vonatkozik a kizárólag 120 V-on működő export
modellekre!

A tápfeszültég változtatása esetén a biztosítékot is ki kell cserélni a megfelelő
biztosítékra. Lásd a "Műszaki adatok" részt.

A hibás biztosítékot mindig a megfelelő jellemzőjű biztosítékra kell kicserélni. Lásd a
"Műszaki adatok" részt.
A berendezés hálózati csatlakoztatása a mellékelt tápkábel és a szabványos IEC csatlakozás
segítségével történik. Ez teljes mértékben megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak.

Ellenőrizzük, hogy az egység megfelelő földelővezetékkel van-e ellátva.
A saját biztonságunk érdekében, soha ne távolítsuk el vagy iktassuk ki a
berendezés vagy a tápkábel földelővezetékét.

5

EURORACK PRO RX1602

1.1.3. Garancia
Kérjük ne feledkezzen meg arról, hogy a garancialevelet ki kell tölteni és azt a vásárlástól
számított 14 napon belül vissza kell küldeni annak érdekében, hogy a cég teljesíteni tudja
garanciális kötelezettségeit. A gyártási szám a hangsugárzódoboz hátlapján található.
Ugyanakkor lehetőség van az "on-line" regisztrálásra is a www.behringer.com internet címen.

2. KEZELŐSZERVEK

Ebben a fejezetben, az EURORACK PRO RX1602 különböző kezelőszerveit ismertetjük.
Minden szabályzót és csatlakozást részletesen elmagyarázunk, és azok kezeléséhez hasznos
útmutatásokat adunk.

2.1. Csatornaszekció

Előlap Hátlap

2.1. ábra: A csatornaszekció kezelőszervei

1 Monitorozás céljából vagy az effektek alkalmazásához a csatornajelet a MON/FX
vezérlőgomb segítségével a MON OUT SEND kimenetre 14 továbbíthatjuk. A MAIN
szekció MON/FX SEND vezérlőgombjával 7 határozható meg a teljes MON/FX SEND
jelszint.

Ez az AUX SEND útvonal gyárilag a „pre-fader” és „post-mute” beállítással rendelkezik.
Ez azt jelenti, hogy a MON OUT SEND kimeneten a csatornajel akkor is levehető, ha a
LEVEL vezérlőgombot 4 a bal szélső pozícióba forgatjuk. Ha a MUTE kapcsoló

3 lenyomott pozícióban van, akkor a jel nem jut el többé a MON OUT SEND kimenetre.
A LEVEL vezérlőgomb a hagyományos keverőpultok csatornahangerő-szabályzójának felel
meg.

Lehetőség van arra, hogy az effektutat utólag tegyük függővé a LEVEL vezérléstől
(„post-fader”). Ez a módosítás minden egyes csatornára külön-külön végezhető.

Ha egyes csatornákat pl. gyakran szeretnénk használni effektekhez, akkor érdemes ezt a
módosítást elvégezni.

Az ehhez szükséges műveletek az „AUX CSATORNÁK MÓDOSÍTÁSA” fejezetben
találhatók meg.

2 BALANCE vezérlőgomb:

- a monó jelek pozíciójának beállítása a sztereoképben, és

- a sztereó jelek feldolgozásakor a bal/jobb csatornajelek részarányának szabályozása.

6

EURORACK PRO RX1602

3 A MUTE gombbal a jelút megszakítható, és a szóban forgó csatorna néma üzemmódba
kapcsolható. Benyomott helyzetben (némított jel) a kapcsoló pirosan világít.
A kapcsoló alaphelyzetében a piros kapcsolóvilágítás CLIP jelzésként funkcionál, amely
jelzi, hogy túl nagy a bemeneti jelszint (>+17 dBu). A torzítások elkerülése érdekében,
csökkentsük a jelszintet a LEVEL vezérléssel 4 , ha a CLIP jelzés gyakran vagy tartósan
világít.

4 A LEVEL vezérlés adott esetben a bemeneti jelszint csökkentésére vagy a gyenge jelek
erősítésére használható (erősítés +15 dB –ig, csökkentés – ∞ -ig).
A csatorna szekciók LEVEL vezérléseivel ugyanígy meghatározhatjuk a MAIN MIX-ben a
csatornajelek részarányát.

5 Kiegészítésképp lehetőség van a készülék hátoldalán található OPERATING LEVEL
kapcsolóval az RX1602 csatornáit külön-külön a berendezés kimeneti jelszintjéhez
igazítani. A kapcsoló benyomott helyzetében (-10 dBV) a bemenetek érzékenyebbek.

6 Ezek a csatornaszekciók bemenetei, amelyek szimmetrikus 1/4"-os TRS csatlakozóként
vannak kialakítva. Természetesen monó jack dugaszok is használhatók (aszimmetrikus
üzemmód). Ha a szóban forgó csatornát egy monó jelhez szeretnénk használni, akkor
kössük össze a jelforrást a baloldali bemenettel.

2.2. Main szekció

2.2. ábra: Main szekció
7 A MON/FX SEND vezérléssel szabályozhatjuk a MON OUT SEND csatlakozóra

14 monitorozás vagy effektalkalmazás céljából küldött jelek jelszintjét.
8 A MAIN LEFT vezérlőgombbal álítható be a LEVEL és BALANCE vezérléssel létrehozott

mix baloldali jelének aránya.
Ennek megfelelően a mix jobboldali jele a MAIN RIGHT vezérléssel szabályozható.
Mindkét vezérlőgomb esetén az erősítés maximuma +15 dB.
9 A LEFT OUTPUT LEVEL és RIGHT OUTPUT LEVEL nagypontosságú 7-szegmenses
jelszintmérő mindkét csatorna kimeneti jelszintjének leolvasására szolgál.

ERŐSÍTÉS BEÁLLÍTÁSA:
Az egyes csatornák bemeneti erősítésének megfelelő beállításához nyomjuk meg a többi
csatorna MUTE kapcsolóját 3 .
Többcsatornás, digitális rekorderekkel végzett felvétel esetén a felvevő csúcsszintjelzője nem
mutathat többet 0 dB-nél. Ennek oka az, hogy az analóg felvételekkel ellentétben már a
legkisebb túlvezérlés is kellemetlen digitális torzításhoz vezethet.

7

EURORACK PRO RX1602

Analóg felvételek készítésekor a felvevő decibelmérője kb. maximum +3 dB értéket mutathat
kisfrekvenciás jelek esetén (pl. nagydob). A decibelmérők, tehetetlenségük miatt, hajlamosak
arra, hogy az 1 kHz frekvencia fölötti tartományban a jelszintet túl alacsonynak mutassák. Az
olyan berendezéseknél, mint pl. a Hi-Hat, ezért maximum csak -10 dB-ig szabályozzuk a
bemeneti erősítést. Az erős pergésű dobok esetén a beállítás maximum 0 dB legyen.

Az EURORACK PRO csúcsszintjelzői a jelszintet gyakorlatilag frekvenciafüggetlenül
mutatják. Valamennyi jelfajtához a 0 dB felvételi jelszint javasolt.
10 A TO PHONES kapcsolóval a monitor-/effektbuszra irányított jeleket a fejhallgatóra
küldhetjük ellenőrzés céljából.

FIGYELEM!
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a nagy hangerősség halláskárosodást
okozhat és/vagy a fejhallgatót tönkreteheti. A berendezés bekapcsolása előtt
forgassuk el a MAIN LEFT és MAIN RIGHT vezérlőgombokat és a MAIN szekció
PHONES vezérlőgombját a bal szélső helyzetbe. Mindig ügyeljünk a megfelelő
hangerőre.
11 A MAIN szekció LEVEL vezérlőgombjával állítható be a fejhallgató hangereje.
Csatlakoztassuk a fejhallgatót a PHONES aljzatra. Ez egy standard 1/4"-os TRS sztereó
csatlakozó.

2.3 ábra: POWER kapcsoló, LEVEL vezérlőgomb és PHONES aljzat
12 Az RX1602 berendezés a POWER kapcsolóval helyezhető üzembe. A POWER kapcsoló

mindig kikapcsolt állásban legyen, amikor a készüléket csatlakoztatjuk a táphálózatra.
Figyelem: A POWER kapcsoló kikapcsolása nem választja le teljes mértékben a
berendezést a hálózatról. Ha a berendezést hosszabb ideig nem használjuk, akkor
húzzuk ki a tápkábelt a táphálózat csatlakozóaljzatából.

2.4 ábra: MAIN OUT és MON OUT SEND aljzatok

8

EURORACK PRO RX1602
13 A MAIN OUT kimenetek 1/4"-os TRS csatlakozóként vannak kialakítva. Ezeken az

aljzatokon vehető le a MAIN MIX jel (összes csatornától érkező jel). A kimeneti jelszintet a
MAIN LEFT és a MAIN RIGHT vezérlőgombokkal állíthatjuk be 8 (jelszintcsökkentés -∞,
jelszintnövelés +15 dB-ig). A létrehozott MAIN MIX jel erről a kivezetésről pl. egy
keverőpultra vagy sztereó erősítőre továbbítható.
14 A MON OUT SEND kimenet (1/4"-os TRS csatlakozó) a monitorjel továbbítására szolgál.
Ezt a kivezetést használhatjuk effektek alkalmazása esetén is.

2.3. Csatlakozás a táphálózatra

2.5 ábra: Hálózati csatlakozóaljzat biztosítéktartóval
15 A hálózati csatlakozás standard IEC csatlakozóval történik. A megfelelő tápkábel a

berendezés tartozéka.
BIZTOSÍTÉKTARTÓ/FESZÜLTSÉGVÁLASZTÓ. A berendezés hálózati aljzathoz
csatlakoztatása előtt ellenőrizzük, hogy a kiválasztott feszültség megegyezik-e a helyi
feszültséggel. A kiégett biztosítékokat csak azonos típusú és teljesítményű biztosítékokra
cseréljük ki. Egyes készülékeknél átkapcsolhatunk a 230 V és 120 V feszültség között, mivel a
biztosítéktartó két különböző pozícióban működtethető. Ne feledjük: ha Európán kívül
csatlakozatjuk a készüléket 120 voltos hálózati aljzatra, akkor a gyári biztosítékot is ki kell
cserélnünk egy nagyobb biztosítékra.
SERIAL NUMBER (gyártási szám). Szánjon időt a jótállási jegy kitöltésére és annak
beszerzéstől számított 14 napon belüli visszajuttatására, hogy biztosított legyen a garanciális
kötelezettségek teljesítése. Ugyanakkor regisztrálhatja magát a világhálón is az alábbi címen:
www.behringer.com.

9

EURORACK PRO RX1602

3. ALKALMAZÁSOK

3.1. Submixer billentyűs hangszerekhez

A billentyűs hangszerek nagyon gyakran sztereó módban működtethetők, jeleik már
előerősítettek és többnyire nem igényelnek hangfeldolgozást sem. Annak érdekében, hogy a fő
keverőpult értékes csatornáit ne foglaljuk le másra, mint a mikrofonjelek feldolgozására, az
RX1602 berendezés submixerként is használható.
Ehhez a billentyűs hangszer audiokimeneteit, a hangmintavevőt vagy más hangforrásokat az
RX1602 bemeneteire 6 kell csatlakoztatni. Ekkor az RX 1602 MAIN OUT kimenetein
megjelenő jelek az AUX RETURN bemeneten vagy egy sztereó csatornán át továbbíthatók a fő
keverőpultra.

3.1. ábra: Billentyűs hangszerek submixe az RX 1602 berendezéssel
10

EURORACK PRO RX1602

3.2. Submix hangmintavevővel

Azok, akik stúdiós környezetben hardveres hangmintavevőkkel dolgoznak és a berendezések
kimeneti jeleit egyetlen RX1602 berendezésre továbbítják, megtakaríthatják maguknak a
gyakori kábelki-/bekötéseket, ugyanakkor egy praktikus jelszintillesztést valósíthatnak meg a
felvevő berendezések különböző bemeneteire. Végül, de nem utolsósorban rendelkezésre áll
egy extra effektútvonal is.

3.2. ábra: Hangmintavevő/PC alkalmazás
11

EURORACK PRO RX1602

3.3. Többsávos felvevők monitorozása

A professzionális hangkártyák és a többsávos felvevők egyidejűleg több sávot tudnak lejátszani.
Ehhez ideálisan használható az RX1602 helytakarékos monitor-keverőpultként.

3.3 ábra: Többsávos felvevők vagy többcsatornás hangkártyák monitorozása
12

EURORACK PRO RX1602

3.4. Kisebb konfiguráció élő előadáshoz

A sokat úton lévő zenészeknek a kisméretű, de ugyanakkor megfelelő teljesítményű
berendezés az optimális. Az ábra szerinti összeállítás (lásd 3.4 ábra) egy billentyűs hangszer
és énekhang erősítésének kompakt megoldását mutatja, amelyhez egy éneklő gitáros vagy
további zenészek csatlakoztatása is lehetséges.

3.4. ábra: Bővíthető konfiguráció élő előadáshoz
13

EURORACK PRO RX1602

4. TELEPÍTÉS

4.1. Rack szerelés

A BEHRINGER EURORACK PRO RX1602 egy egységnyi (1 HU) helyet foglal el a 19"-os
rack-ben. A hátlapon található kivezetések csatlakoztathatóságához hagyjon legalább 4" helyet.
Gondoskodjon a berendezés körüli megfelelő légáramlásról, és ne helyezze el radiátorok vagy
teljesítményerősítők közelében, mivel az ilyen elhelyezés túlmelegedést okozhat.
Az RX1602 rack-be szereléséhez használjon M6-os csavarokat és anyákat.

4.2. Audiocsatlakozások

A különböző alkalmazásokhoz igen sok kábelre van szükségünk. Az alábbi ábrákon látható,
hogy milyen bekötési lehetőségek állnak rendelkezésünkre. Mindig kiváló minőségű kábeleket
használjunk.
Az RX1602 audiobemenetei elektronikusan szimmetrizáltak a búgási problémák elkerüléséhez.
Természetesen aszimmetrikus kimenettel rendelkező készülékek is csatlakoztathatók a
szimmetrikus bemenetekre/kimenetekre. Ehhez monó dugaszokat vagy áthidalt (gyűrű és
dugasztest) sztereó dugaszokat használjunk (XLR csatlakozók esetén 1-es és 3-as tűk).

Aszimmetrikus 1/4"-os TS dugasz 1/4"-os TRS fejhallgatódugasz

4.1. ábra: 1/4"-os TS dugasz 4.2. ábra: 1/4"-os TRS dugasz fejhallgatós
alkalmazásokhoz

Szimmetrikus 1/4"-os TRS dugasz

4.3. ábra: 1/4"-os TRS dugasz
14

EURORACK PRO RX1602

5. AUX CSATORNÁK MÓDOSÍTÁSA

Minden monitor-/effektjel a MUTE kapcsoló után és a fader előtt van levéve („post-mute”,
„pre-fader”), ami a hagyományos keverőpultok pre-fader AUX csatorna funkciójához hasonlít.
Ha az AUX csatornákat túlnyomórészt effektalkalmazásokhoz szeretnénk használni, akkor
javasoljuk a „post-fader” funkció használatát. A különbség az, hogy a szóban forgó csatorna
jelét az effktmixből vesszük le akkor is, ha a LEVEL vezérlőgombot a minimum állásba
forgatjuk. Ez a módosítás az összes csatornára külön-külön végezhető el.

A következő módosítások elvégzéséhez rendelkeznünk kell forrasztási gyakorlattal.
Tehát csak akkor fogjunk hozzá ehhez a művelethez, ha ezen a területen elegendő
tapasztalatunk van. Ha bármilyen kétségünk van, inkább forduljunk szakemberhez.
Azonban mindenképpen érvényes a következő szabály: a módosítások elvégzése
megszünteti a garanciális jogokat.
Tanács a bátraknak: a forrasztásra kerülő áthidalások végeit ne dugjuk be a furatba,
hanem arra ráfektetve forrasszuk le! A két támasztási pont között a hídnak egy kicsit
felfelé hajlított állapotban kell lennie.
1. Kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a tápkábel dugaszát a csatlakozóaljzatból mielőtt
még levennénk a ház fedelét!
2. A szóban forgó helyeket az áramköri kártya előlapra merőleges részén találhatjuk meg.
Lásd az 5.1 ábrát.
Tartsuk úgy a berendezést, hogy az áramköri kártyán található FX/MON feliratot
lássuk. A forrasztási pontok helye az ábrán látható.
3. Válasszuk le a „pre-fader” útvonal vezetékét.
4. Forrasszunk be egy „post-fader” áthidalást.
5. Ezt a műveletet végezzük el az összes kiválasztott csatornára.

5.1 ábra: MON/FX „pre-fader” > „post-fader” módosítás

15

EURORACK PRO RX1602

6. MŰSZAKI ADATOK

AUDIOBEMENETEK 1/4" TRS csatlakozó, elektronikusan szimmetrizált
L/R BEMENET kb. 20 kΩ szimmetrikus, 10 kΩ aszimmetrikus
Típus -∞ és +15 dB között
Impedancia változtatható, +4 dBu/-10 dBV (átkapcsolható)
Erősítési tartomány +22 dBu
Üzemelési jelszint tipikus: 44 dB
Max. bemeneti jelszint
Közös módusú elnyomás 1/4" TRS csatlakozó, aszimmetrikus
CMRR@ 1 kHz -∞ és +15 dB között
kb. 120 Ω
AUDIO KIMENETEK +22 dBu
MAIN OUT L/R
Típus 1/4" TRS csatlakozó, aszimmetrikus, monó
Erősítési tartomány kb. 120 Ω
Impedancia +22 dBu
Max. kimeneti jelszint
1/4" TRS csatlakozó, sztereó
MON OUT 100 Ω
Típus
Impedancia 20 Hz - 20 kHz +/-0,2 dB
Max. kimeneti jelszint 20 Hz - 200 kHz +/-0,3 dB
< - 97 dB
PHONES kimenet 0,0025% @ +4 dB bemenet, 1 kHz, gain 1
Típus < - 70 dB
Minimális terhelési impedancia
Európa/U.K./Ausztrália
RENDSZERSPECIFIKÁCIÓ 230V~, 50 Hz
Sávszélesség Általános export kivitel
Frekvenciatartomány 120/230V~, 50 - 60 Hz
Jel-zaj viszony max. 14 W
THD 100 - 120V~: T 630 mA H
Áthallás 200 - 240V~: T 315 mA H
Szabványos tápkábel
TÁPÁRAMELLÁTÁS
Hálózati feszültség kb. 44,5 mm x 482,6 mm x 217 mm
kb. 2,30 kg
Teljesítményfelvétel kb. 3,55 kg
Biztosíték

Hálózati csatlakozó

MÉRETEK/TÖMEG
Méretek
Tömeg
Szállítási tömeg

A Behringer cég folyamatosan azon dolgozik, hogy a legmagasabb minőségi előírásokat teljesítse. A szükséges
módosításokat minden előzetes bejelentés nélkül végezzük. Ezért a készülékek műszaki adatai és külső
megjelenése a megadott adatoktól vagy képektől eltérhet.

16


Click to View FlipBook Version