The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Devolo D 9811 Home Control Radiator Thermostat CZ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 08:09:37

Devolo D 9811 Home Control Radiator Thermostat CZ

Devolo D 9811 Home Control Radiator Thermostat CZ

Home Control Radiator Thermostat

Termostatická hlavice
ZAČÍNÁME

2

Děkujeme vám za důvěru k produktům značky Devolo.

Před instalací zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uložte si tyto pokyny
k pozdějšímu použití.
Ikony:

Velmi důležité upozornění. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození
zařízení.

Důležité upozornění, které je potřeba dodržovat.

Informace a tipy pro konfiguraci zařízení.

Užívání
Používejte toto zařízení, tak jak je popsáno v následujících pokynech, abyste předešli
poškození zařízení či úrazu.

CE prohlášení o shodě

Výrobky odpovídají základním požadavkům směrnic 2014/53 / EU, 2014/35 / EU
a dalším příslušným ustanovením zákona o rádiových a telekomunikačních
vysílacích zařízeních (FTEG) a jsou určeny pro použití v EU , Švýcarsku a
Norsku. K dispozici je výtisk prohlášení CE.

3
devolo Home Control

Home Control (také známá jako inteligentní domácnost) se týká specifické kontroly elektrických
domácích zařízení. Sysém Home Control od devolo používá Z-WaveTM wireless standardy.

Systém Home Control vyžaduje Z-WaveTM- kompatibilní řídicí jednotku, jako je Centrální jednotka

od společnosti devolo. Použijte Portál Home Control pro koordinaci Termostatické Hlavice Home
Control a všech ostatních zařízení Home Control. K Centrální jednotce Home Control můžete
přistupovat prostřednictvím aplikace devolo a na adrese www.mydevolo.com v prohlížeči.

Další informace o nastavení centrální jednotky domácího ovládání naleznete v
nápovědě k instalaci a / nebo online nápovědě Home Control.

Přístup k Home Control Centrální jednotce přes my devolo app (určeno pro smartphony a tablety)

Otevřete my devolo app ı Home Control a zvolte Home Control Central Unit.

Přístup k Home Control Central Unit přes prohlížeč (PC/laptop)

Na stránce www.mydevolo.com ı Home Control zvolte Home Control Central Unit.

Další informace o ovládání a konfiguraci všech zařízení Home Control
Devolo a příkladů aplikací naleznete na stránkách 10-16.

4

5

The Home Control Radiator Thermostat - TERMOSTATICKÁ HLAVICE

Hlavice je řízena elektronicky, např. Centrální jednotkou Home Control (viz kapitola Devolo
Home Control na straně 3) nebo manuálně pomocí ovládacího tlačítka a navigačních tlačítek na
termostatu. V druhém případě vysílá Termostatická hlavice Home Control hlášení o změně do
řídicí jednotky, např. do Centrální jednotky Home Control. Kromě cílové teploty se na displeji
zobrazí stav příslušné baterie, bezdrátové připojení, alarm a znak uzamčených tlačítek, pokud je
aktivován.

Displej

Navigační tlačítko

Navigační tlačítko

Ovládací tlačítko

Podrobnější popis funkcí termostatu pro domácí chlazení naleznete v online
nápovědě Home Control.

6
Demontáž stávající radiátorové hlavice

Ujistěte se, že ovládací ventil radiátoru je přístupný pro instalaci termostatické hlavice Home
Control, odšroubujte starou hlavici u stávajícího radiátoru nebo (nový radiátor) ochranný kryt.

V závislosti na typu, se mohou termostaty demontovat různými způsoby; některé
jednoduše odšroubujete, jiné je třeba demontovat pomocí standardního nářadí.
Další informace naleznete v příslušné dokumentaci od výrobce.

Vložení baterií

Vždy udržujte baterie mimo otevřený plamen a vysoké teploty. Vyhněte se
přímému slunečnímu záření a tepelnému záření!
Vždy odstraňte všechny baterie z bateriových zařízení, která pouze skladujete
a nepoužívají se.
Staré baterie mohou vytékat a tak poškodit zařízení!
Nepoužívejte dobíjecí baterie!
Při vkládání baterií se ujistěte, že polarita je správná. Nesprávné používání
baterií může poškodit zařízení!

Do Termostatické Hlavice Home Control se používají běžně dostupné alkalické
baterie AA. Informace o výměně baterie naleznete v online nápovědě Home
Control.

7

ቢ Odstraňte kryt prostoru pro baterie a vložte baterie ve správné poloze a polaritě

(viz označení v prostoru pro baterie) do Termostatické hlavice Home Control.

ባ Při správném vložení baterií se zobrazí následující symbol , který bude blikat na
displeji Termostatické hlavice Home Control.

ቤ Opět uzavřete kryt baterií a nyní můžete pokračovat v instalaci termostatické hlavice.

Instalace Termostatické hlavice Home Control

Termostatická hlavice Home Control je určena pouze pro vnitřní použití

Termostatická hlavice Home Control je kompatibilní s většinou komerčně dostupných
radiátorových ventilů. K tomuto účelu je vybavena dvěma adaptéry (kroužky):

8

b Úzký adaptér je kompatibilní s M30 x 1.5 šroubením od následujících výrobců: Comap/SAR,

Heimeier, Honeywell-Braukmann, Idmar, Jaga, Junkers, MNG, Orkli, Oventrop, Pegler,
R.B.M., Rossweiner, Schlösser, Siemens, Simplex, Tieme, Valv Sanayii, Watts.

b Širší adaptér je kompatibilní pro všechny Danfoss RA ventily.

ብ Zasuňte nebo našroubujte správný adaptér na ventil radiátoru: pro upevnění širokého adaptéru
použijte přiložený imbusový klíč; úzký adaptér dotáhněte rukou.

Široký Úzký

ቦ Nyní namontujte Termostatickou hlavici Home Control na adaptér nainstalovaný na radiátoru
a rukou utáhněte ve směru hodinových ručiček; nepoužívejte hrubou sílu.

9

ቧ Jakmile je Termostatická hlavice upevněna, stiskněte ovládací tlačítko na 3 sekundy,

hlavice se automaticky dotáhne na ventil radiátoru a tím je instalace dokončena.

Přihlášení Termostatické hlavice Home Control k Centrální jednotce (např. Centrální
jednotka Home Control)

ቨ Poté, co jste úspěšně nainstalovali Termostatickou hlavici Home Control, pokračujte v jejím
přihlášením k centrální jednotce.

8. Pokud se připojujete k Centrální jednotce Home Control od devolo, následujte popsaný
postup na straně 3 a zvolte Home Control Central Unit dále Devices ı Add device ı
devolo Home Control Radiator Thermostat. Dále postupujte podle pokynů v textu (pouze
anglicky) nebo následujte video průvodce a přihlaste se tak k Centrální jednotce Home
Control.
Od tohoto okamžiku můžete pohodlně ovládat teplotu vašeho radiátoru pomocí portálu Home
Control a Centrální jednotky Home Control.

Další informace o nastavení a konfiguraci, stejně jako o příkladech aplikací
naleznete v online nápovědě Home Control.

Přehled funkcí portálu Home Control 10

po přihlášení na www.mydevolo.com klikněte na ikonu Home Control

zvolte již registrovanou Centrální Jednotku kterou chcete spravovat (může být zobrazeno i více
Centrálních Jednotek) nebo přes symbol + přidejte novou

11

Ovládací menu je zobrazeno ve vrchní části stránky.

Dashboard - plocha, sloužící pro rychlý přehled a přístup k nastavení jednotlivých zařízení či
funkcí. Jednoduše si zde vytvořte vlastní přehledy zařízení např. dle pokojů, pater
apod.
Možnost mít i více ploch, např 1-6 (viz obrázek)

12

Devices - zde jsou zobrazena veškerá zařízení registrovaná k Centrální jednotce.
Na této stránce můžete také přidávat nová zařízení k Centrální Jednotce.

Pro přidání zařízení klikněte na
symbol + vpravo nad tabulkou.

Zobrazí se nabídka zařízení
pro přidání, zvolte vybrané a
dále následujte video průvodce.

13

Groups - zde můžete vytvářet skupiny pro zařízení, která mají fungovat společně.

Příklady: Termostatická radiátorová hlavice a Pokojový termostat - udržování prostorové teploty
Detektor kouře a Siréna - Zvukový alarm při detekci kouře
Chytrá zásuvka a Pohybový senzor - senzor zjistí pohyb a zásuvka rozsvítí světlo nebo
zapne jiné zařízení a pod.

Můžete si vytvořit jednotlivé skupiny nebo skupiny v určitých lokacích.
Pro vytvoření skupiny použijte symbol +

Schedules - zde můžete vytvářet časové plány pro jednotlivá zařízení 14

Příklady: Termostatická hlavice od 08.00 do 20.00 na 21°C; od 20.00 do 08.00 na 18,5°C
Chytrá zásuvka (svítící dekorace v okně) - zapnuto od 18.00 do 01.00 pouze v so a ne.

Pro vytvoření časového plánu použijte
symbol +; do šedého prostoru si
přetáhněte dostupná zařízení či
skupiny zobrazené níže a zadejte
časový plán.

15 Scenes - zde si můžete připravovat různé scénáře jak mají zařízení společně fungovat a co mají

vykonat v dané situaci.
Příklad: Vodní Senzor zjistí únik vody - informovat mne pomocí emailu a Push zprávy
Důležité: tyto uložené scénáře nevykonávají žádnou činnost, slouží pro použití v sekci Rules

Notifications - slouží k zadání emailové adresy a telefonního čísla, kam následně jsou zasílány
informace a upozornění (např. životnost baterií v zařízeních nebo zvolené činnosti
zařízení). Pro přidání zvolte symbol +.

Rules (pravidla) - zde nastavujete pravidla pro fungování jednotlivých zařízení, skupin či scénářů. 16

Příklady:
Pokud (if) Okenní senzor
signalizuje otevřené okno
Pak (Then) Termostatická
Radiátorová hlavice sníží
teplotu na 17°C.

Pokud (if) Senzor Vlhkosti
signalizuje nízkou vlhkost
Pak (Then) poslat informaci
do mailu a Push zprávy.

17

Servis a Záruka

Záruka: 3 roky

Pokud zjistíte, že je vaše zařízení devolo poškozené již během instalace nebo během záruční
doby, obraťte se na prodejce, který vám produkt prodal. Prodávající se postará o opravu nebo

nárok na záruku. Úplné záruční podmínky naleznete na adrese www.devolo.com/warranty.

Great Britain 0203 024 18 38 (national rate) [email protected]
Sweden 0077 1400 480 (national rate) [email protected]
Finland 972 519 125 (national rate) [email protected]
Norway 81 500 174 (national rate) [email protected]
Denmark 070 136 001 (national rate) [email protected]
Other countries +49 241 70 525 18 (international rate) [email protected]

Likvidace

Zařízení Home Control ani jejich baterie nesmí být likvidovány s domácím odpadem. Místo toho
je můžete bezplatně vrátit na obecním sběrném místě nebo u prodejce (např. Supermarket,
specializovaná prodejna).

11

devolo AG 40960/0416
Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen – Germany
www.devolo.com


Click to View FlipBook Version