The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2021-10-29 05:55:45

TEAC TN-175 HU

TEAC TN-175 HU

TN-175 MAGYAR

Analóg lemezjátszó

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

9) Ha a mellékelt hálózati dugó nem illik az elektromos USA-változat Európai ügyfelek számára
aljzatba, forduljon villanyszerelőhöz a konnektor
cseréje érdekében. Megfelelőségi nyilatkozat Elektromos és elektronikus berendezések,
valamint elemek és/vagy akkumulátorok
10) Védje a tápkábelt a rálépéstől vagy becsípődéstől, különösen Típusszám: TN-1705 ártalmatlanítása
a dugaljaknál, a konnektoroknál és azon a ponton, ahol a Márkajel: TEAC
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE kábel kilép a készülékből. Felelős fél: Pioneer & Onkyo U.S.A. Corporation a) Minden elektromos/elektronikai berendezést és hulladék ele-
ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. Cím: 22828 Lockness Avenue, Torrance, CA 90501 U.S.A.
A KÉSZÜLÉKBEN NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL 11) Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat/ Telefon: 1-201-785-2600 met/akkumulátort a kommunális hulladéktól elkülönítve, a
JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. A SZERVIZELÉST BÍZZA kiegészítőket használjon. Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. szakaszának. Az kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyeken
SZAKKÉPZETT SZAKEMBEREKRE. üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék keresztül kell ártalmatlanítani.
12) Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek
Az egyenlő oldalú háromszögben lévő nyílheggyel együtt forgalmazott kocsival, állvánnyal, konzollal vagy tűrnie kell a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt műkö- b) Az elektromos/elektronikus berendezések és a hulladék
ellátott villám arra hivatott, hogy figyelmeztesse a asztallal együtt használható. Az állvány/készülék kombináció dést okozó interferenciát is.
felhasználót "veszélyes feszültség" jelenlétére a termék mozgatásakor óvatosan járjon el, hogy elkerülje a akkumulátorok helyes ártalmatlanításával értékes erőforrá-
burkolatán belül, amely elegendő nagyságú lehet felborulásból eredő sérüléseket. Információ sokat takaríthat meg, és megelőzheti az egészségre és a
ahhoz, hogy veszélyes áramütést okozzon. környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat.
13) Húzza ki a készüléket a konnektorból Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a
Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel villámlás idején, vagy ha hosszabb B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC- c) Az elektromos/elektronikai berendezések és akkumulátorok
arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a ideig nem használja. szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték,
készülékhez mellékelt dokumentációban fontos hogy észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával nem megfelelő ártalmatlanítása súlyos hatással lehet a
üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) 14) Minden karbantartást bízzon szemben a lakossági környezetben történő telepítés során. Ez a környezetre és az egészségre, mivel a berendezésekben
utasítások találhatók. szakemberekre. Javításra van szükség, berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugá- veszélyes anyagok vannak.
ha a készülék tápkábele vagy a csatla- rozhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és
FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS kozói megsérültek, folyadék folyik belőle, használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. d) Az elektromos és elektronikus berendezések
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE tárgyak estek bele, a készüléket eső vagy Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem
TEGYE KI EZT A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY nedvesség érte, nem működik megfelelően, leejtették, a lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a hulladéka (WEEE) szimbólumok, amelyek
NEDVESSÉGNEK. készülék bármilyen más módon megsérült. rádió- vagy televízió-vételben, ami a berendezés ki- és bekapcso-
o A készülék áramot vesz fel a hálózati csatlakozóból, lásával megállapítható, a felhasználónak meg kell próbálnia az áthúzott kerekes szemeteseket mutatnak, azt jelzik,
Figyelem akkor is, ha a POWER vagy a STANDBY/ON kapcsoló interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több
nincs ON állásban. alkalmazásával orvosolni. hogy az elektromos/elektronikai berendezé-
o NE TÁVOLÍTSA EL A KÜLSŐ BURKOLATOtT. FELHASZNÁLÓ o A hálózati dugónak könnyen elérhetőnek és • Fordítsa el vagy helyezze át a berendezést és/vagy a
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK NINCSENEK A KÉSZÜLÉK működtethetőnek kell maradnia. seket és az elemeket/ akkumulátorokat a
BELSEJÉBEN. o Óvatosan kell eljárni, ha fülhallgatót vagy fejhallgatót vevőantennát.
használ a termékkel, mert a fülhallgatóból vagy • Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot. háztartási hulladékoktól elkülönítve Pb, Hg, Cd
o AMENNYIBEN PROBLÉMÁI VANNAK EZZEL A TERMÉKKEL, fejhallgatóból származó túlzott hangnyomás (hangerő) • Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, ame- kell gyűjteni és ártalmatlanítani.
FORDULJON AZ ELADÓHOZ VAGY A MÁRKASZERVIZHEZ. NE halláskárosodást okozhat. lyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőkészülék
HASZNÁLJA A TERMÉKET, AMÍG AZT MEG NEM JAVÍTOTTÁK. csatlakozik. Ha egy elem vagy akkumulátor az akkumulátorokról szóló
AZ USA-BAN/KANADÁBAN CSAK 120 V-OS • Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/tévé-
o AZ ELŐÍRTAKTÓL ELTÉRŐ HASZNÁLAT MEGNÖVEKEDETT TÁPFESZÜLTSÉGGEL HASZNÁLHATÓ! technikushoz segítségért. irányelvben (2006/66/EK, 2013/56/EU) meghatározott ólom
MÉRTÉKŰ RF. SUGÁRZÁSSAL JÁRHAT.
Figyelem Figyelem (Pb), higany (Hg) és/vagy kadmium (Cd) értékeknél többet
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.
2) Tartsa be ezeket az utasításokat. o Ne tegye ki ezt a készüléket fröccsenő víznek. A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott tartalmaz, akkor az említett elemek kémiai jeleit az WEEE-jel
3) Figyeljen az összes figyelmeztetésre. o Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a
4) Kövesse az utasításokat. felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó alatt kell feltüntetni.
5) Ne használja ezt a készüléket víz közelében. vázákat a készülékre. jogosultságát.
6) Csak száraz ruhával tisztítsa. o Ne telepítse ezt a készüléket zárt térbe, például könyvespolcra e) A végfelhasználók számára visszavételi és gyűjtési rendszerek
7) Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó előírásainak Kanadai változat állnak rendelkezésre. A régi elektromos/elektronikai
vagy hasonló helyre. berendezések és a hulladék elemek/akkumulátorok
megfelelően szerelje fel. o A készüléket elég közel kell elhelyezni a konnektorhoz, Industry Canada’s Compliance Statement: ártalmatlanításával kapcsolatos részletesebb információkért
8) Ne helyezze a készüléket hőforrások, például radiátorok, This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékkezelőhöz vagy
hogy bármikor könnyen elérhesse a tápkábel dugóját. ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.
hőnyílások, kályhák vagy más, hőt termelő készülékek
(beleértve az erősítőket is) közelébe. Az ebben a dokumentumban szereplő cégnevek, terméknevek
és logók a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei

2

Tartalomjegyzék Használat előtt A lemezjátszó
előkészítése
Fontos biztonsági utsítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Köszönjük, hogy a TEAC-ot választotta. Karbantartás
Használat előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, hogy a készülék a A készülék beállítása közben tartsa készenléti állapotban a
A lemezjátszó előkésztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. Ha a készülék felülete szennyezett, törölje le puha ruhával vagy készüléket (D pont a 4. oldalon).
Csatlakozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Miután elolvasta, tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra. hígított, enyhe folyékony szappannal. Használat előtt hagyja
Porvédő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 teljesen megszáradni a készülék felületét. 1 Helyezze a készüléket sík felületre.
Részegységek neve és funkciója . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Megjegyzések a hangszedőkről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Mellékelt tartozékok o Ne használjon vegyszeres tisztító kendőket, hígítót vagy A készülék lábainak magassága nem állítható, ezért a
Lemezek kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 hasonló anyagokat, mivel ezek károsíthatják a felületét. készüléket vízszintes felületre kell helyezni.
Alapműveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ellenőrizze, hogy a doboz tartalmazza-e a 7. oldalon feltüntetett
Hibakeresés .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 összes tartozékot. Kérjük, forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a Figyelem 2 Helyezze a lemezjátszó tányérjára a
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 készüléket vásárolta, ha bármelyik elem hiányzik, vagy megsérült
a szállítás során. A biztonság kedvéért tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt. gumi lemezpárnát.

A használatra vonatkozó óvintézkedések A TEAC nemzetközi webhely használata Ezt minden képpen a használatba vétel előtt végezze
el.
o Ne tegyen semmit a porvédőre. A fedélen lévő tárgyak zajt A készülékhez tartozó frissítéseket a TEAC nemzetközi
okozhatnak a rezgések miatt, vagy leeshetnek, különösen webhelyéről töltheti le:
lejátszás közben.
https://teac.jp/int/
o Kerülje, hogy a készüléket erős napfény vagy hő érje. Ne helyezze a Kattintson az oldal jobb felső sarkában a Nyelv gombra, és
készüléket olyan erősítő vagy más berendezés válassza ki a kívánt országot vagy régiót a megfelelő nyelvű
tetejére, amely a készülék működési hőmérsékleti tartományát oldal eléréséhez.
meghaladó hőt termelhet. Ellenkező esetben elszíneződés,
deformáció vagy meghibásodás léphet fel.

o Kerülje a vibrációnak vagy erős pornak, hidegnek
vagy nedvességnek kitett helyeket is.

o Mivel a készülék működés közben felmelegedhet, mindig
hagyjon körülötte elegendő helyet a szellőzéshez. A készülék
telepítésekor hagyjon helyet (legalább 20 cm (8")) a
készülék és más eszközök, falak között a jó hőelvezetés
érdekében. Ha például állványba helyezi a készüléket, hagyjon
legalább 35 cm (13 3/4") szabad helyet fölötte és 10 cm (4")
szabad helyet mögötte. Ha nem biztosítja ezen réseket, a hő
felgyülemlését okozhatja a belsejében, ami tüzet okozhat.

o NE MOZGASSA A KÉSZÜLÉKET LEJÁTSZÁS KÖZBEN. Lejátszás
közben a lemez forog. Ne emelje fel vagy mozgassa a
berendezést lejátszás közben. Ellenkező esetben megsérülhet a
lemez, a tű, a hangszedő vagy a készülék.

o A készülék áthelyezése vagy mozgatása előtt mindig távolítsa
el a lemezt. Ha a készüléket úgy mozgatja, hogy a lemez a
tányéron van, akkor a lemez, a tű és a hangszedő
megsérülhet, meghibásodhat.

o A készülékre adott feszültségnek meg kell egyeznie a hátlapon
feltüntetett értékkel. Ha bármilyen kétsége van ezzel
kapcsolatban, forduljon villanyszerelőhöz.

3

Csatlakoztatás Porvédő

A porvédő felszerelése

Porvédő

AB D Lemezjátszó
C
Csuklópánt
Mellékelt tápegység
Amikor PHONO EQ be van kapcsolva 1 Helyezze a csuklópántokat a lemez-
(ON) Óvintézkedések a csatlakoztatás során
játszó hátuljának bal és jobb végén
Csatlakoztassa az erősítő vonalszintű o Ne csatlakoztassa hálózatra a készüléket, amíg az összes lévő tartókba.
bemenetéhez. összeköttetést el nem végezte.
Amikor PHONO EQ beállítása THRU 2 Igazítsa a csuklópántok felső részeit a
Csatlakoztassa az erősítő phono o Gondosan olvassa el a csatlakoztatandó eszközök
bemenetére. használati útmutatóit, és kövesse az azokban olvasható porvédő csuklótartóihoz, és helyezze
utasításokat. be őket.
R L
o Zárja be a porvédő fedelet lejátszás közben. Ezzel
Erősítő megakadályozza a hangszedő véletlen megérintése
okozta kihagyásokat, és megvédi a tűt az akusztikai visszhatástól.
A Analóg audió kimeneti csatlakozók (L/R) FIGYELEM Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha
hosszabb ideig nem kívánja használni a o Ne nyissa ki vagy zárja be, amikor lemezt játszik le.
Ezeken a csatlakozókon analóg hangjelek kerülnek a kimenetre. Amennyiben egy erősítő PHONO bemenetéhez csatlakozik készüléket. Ellenkező esetben például a tű megugorhat a lemezen.
A PHONO EQ kapcsoló beállítása megváltoztatja a kimeneti jel ON állásban, a hangszórók és fejhallgatók hangereje
típusát. nagyon nagy lesz, ami károsíthatja a berendezést és a D STANDBY/ON gomb o Amikor csak lehetséges, tartsa zárva, hogy a port távol tartsa
Használja a mellékelt (vagy a kereskedelemben kapható) hallást. a lemezjátszó érzékeny részeitől.
audiókábelt más berendezések analóg audió bemeneti Nyomja meg a STANDBY/ON gombot a készülék
csatlakozóihoz (LINE, PHONO stb.) való csatlakoztatáshoz. C Egyenáramú (DC) bemeneti csatlakozó bekapcsolásához vagy készenléti állapotba helyezéséhez. A porvédő eltávolítása

RCA audiókábel Miután befejezte az audiókábelek csatlakoztatását, dugja Fogja meg a porvédő két szélét, és lassan emelje fel, hogy a
be a mellékelt hálózati adapter kábelét ebbe a nyílásba. csulópántokkal együtt eltávolítsa a készülékről. Ezután távolítsa el a
Fehér (L) Fehér (L) Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter hálózati csuklópántokat a porvédő burkolatról.
Piros (R) Piros (R) csatlakozója be van-e dugva egy hálózati
csatlakozóba. A porvédő nyitása, zárása
B PHONO EQ (hangkimeneti beállítás) kapcsoló o Csak a mellékelt tápegységet használja.
o A mellékelt hálózati adapter dugókkal rendelkezik, Nyitás
ON (Be)
A beépített phono equalizerrel felerősített és korrigált amelyek cserélhetők. Csatlakoztassa a felhasználási Fogja meg a porvédő első szélét, és óvatosan emelje fel
hangjelek az analóg audió kimeneti csatlakozókra régiónak megfelelő dugót. teljesen, amíg meg nem áll.
kerülnek (L/R). A porvédő ebben, a nyitott helyzetben marad.
THRU (Kikerülve) Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt a
A hangszedőről érkező jel közvetlenül az analóg megfelelő feszültséget szolgáltató Zárás
hangkimeneti csatlakozókra kerül (L/R). konnektorba dugja. A nem megfelelő
Ezt akkor használja, ha PHONO bemenettel rendelkező feszültséget szolgáltató konnektorhoz Óvatosan engedje le a porvédő fedelet, amíg az le nem záródik.
berendezéshez csatlakozik. való csatlakoztatás tüzet vagy
o A gyári beállítás ON. áramütést okozhat. Vigyázzon, hogy ne csípje be az ujjait a
Fogja meg a hálózati csatlakozót, porvédő mozgatása közben.
4 amikor bedugja a konnektorba vagy
kihúzza a konnektorból. Soha ne húzza
vagy rángassa a tápkábelt.

Részegységek neve és funkciója Megjegyzések a hangszedőkről Lemezek kezelése

o Ha a tű vagy tűszár meghajlik vagy megsérül, nem tudja Lemez kézbevétele
pontosan követni a barázdákat, és károsíthatja a lemezeket,
vagy más meghibásodást okozhat. Amikor lemezt tart a kezében, vagy kiveszi a borítójából,
. kerülje a barázdák érintését. A lemezt a címkéjénél és a
szélénél fogja meg egy kézzel, vagy a szélénél tartsa meg
o Ha a tű elszennyeződik, használjon a tisztításához a mindkét kézzel.
kereskedelemben kapható tűtisztítót. Minden más eszköz
sérülést okozhat a tűben vagy a hangszedőben

Cimke Barázdák

a Tányér h STOP gomb Tűcsere Külső szél

Helyezze a lemezeket a tányér közepére. Megállítja a lejátszástk. Ha a tűhegy elkopik, az nemcsak a hangminőséget rontja, Tisztítás
hanem a lemezeket is károsíthatja. Körülbelül 400 óra lejátszási
b Ellensúly i Hanglemez méret állító kapcsoló idő után cserélje ki a tűt az általunk megadottra. o A lemezen lévő ujjlenyomatok és a por zajokat okozhat, a
hang kimaradhat, valamint károsíthatja magát a lemezt és
c Karlift A lejátszott lemez méretét választhatja itt ki. Kérjük használjon Audio-Technica ATN3600L cseretűt. a tűt. A lemezek tisztításához használjon a kereskedelem-
o A készülékbe egy Audio-Technica AT3600L VM típusú ben kapható lemeztisztítót. Ne használjon hígítót vagy
A hangkar emeléséhez és leengedéséhez használható. j START gomb más vegyszert, mert azok károsíthatják a lemez felületét.
Normál esetben hagyja leengedve hangszedő van beszerelve.
Elindítja a lejátszást. o Kövesse a cseretű használati útmutatójában található o Lemeztisztító kendő használata esetén körkörös mozdulatokkal,
a barázdákat követve törölje át a lemez felületét.
utasításokat.
o A hangszedő cseréje nem lehetséges. Óvintézkedések

FIGYELEM o Ne hagyja a lemezeket olyan helyen, ahol közvetlen napfény
o A tűcsere előtt kapcsolja ki ezt a készüléket és az erősítőt. éri, vagy ahol nagy meleg vagy magas a páratartalom.
Amennyiben a lemezt hosszú ideig ilyen helyen hagyja, az
Ennek elmulasztása hirtelen és erős hangokat okozhat, elvetemedhet, penészedhet vagy egyéb károkat szenvedhet.
amelyek károsíthatják a hangszórókat.
o Vigyázzon, hogy ne sértse meg a kezét vagy a berendezést. o Ne rakjon egymásra több lemezt, és ne helyezzen rájuk nehéz
o Vigyázzon, nehogy a kisgyermekek véletlenül lenyeljék a tűket. tárgyakat. Ne hagyja a lemezeket hosszú ideig ferdén állni. Ez
o Ne feledje, hogy a garancia nem terjed ki például a nem vetemedést és egyéb károkat okozhat.
megfelelő vásárlói gondosságból vagy külső okból eredő
elgörbült tűkre. o Ne engedje, hogy kemény tárgyak közvetlenül
a barázdákhoz érjenek, mert karcolásokat
d Forgási sebességet kiválasztó kapcsoló okozhatnak.

A lemezen feltüntett forgási sebességet válassza ki a o Miután befejezte a lemez lejátszását, tárolás céljából mindig
lemezjátszáshoz. tegye vissza a borítóba. Ha a lemezt nem védi, az
elgörbülhet vagy megkarcolódhat.
e Hangkar tartó
o Ne használjon repedt lemezeket.
Tartó/rögzítő eszköz. Amennyiben rögzített pozícióban van,
mozdítsa ki ebből, hogy a hangkar szabadon tudjon
mozogni.

f Hangkar

g Fejszerelvény

5

Alapműveletek

Lemez lejátszása 4 Forgassa el a lemezméret választó kart Ne tegyen semmit a porvédőre. Leállítás lejátszás közben

oTávolítsa el a tűvédőt a hangszedőről a lemezjátszás a megfelelő értékre. FIGYELEM
megkezdése előtt.
o Lejátszás közben ne érintse meg a hangkart vagy a forgó
1 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a lemezt. Ellenkező esetben megsérülhet a tűhegy, és karcolások
keletkezhetnek a lemezen.
STANDBY/ON gombot a készülék hátoldalán.
o Ne állítsa le erővel a tányér forgását lejátszás közben. Mivel ez
a termék nem DJ-k számára tervezett (közvetlen meghajtású)
lemezjátszó, az ilyen jellegű műveletek meghibásodást
okozhatnak.

5 Válassza ki a lemezen feltüntetett Ha a hangerő túl nagy a felvétel lejátszása közben, a Nyomja meg a STOP gombot lejátszás közben, hogy a hangkar
hangszórók rezgése átterjedhet a tűre, ami gerjedést felemelkedjen és visszatérjen a tartójába. Ezzel a tányér forgása
forgási sebességet. okozhat. Ha ez történik, csökkentse az erősítő hangerejét. is leáll.

2 Lassan nyissa fel a porvédő fedelet. A fordulatszám beállítható 33 1/3, 45 vagy 78 fordulat/perc
sebességre.

Amikor a lejátszás befejeződik

Amikor a lemez végére ér, a hangkar automatikusan visszatér a
tartójába, és a tányér forgása leáll.

Vigyázzon, hogy ne csípje be az ujjait a 6 Nyomja meg a START gombot . A lejátszás elindítása a lemez közepén
porvédő mozgatása közben. lévő számtól
A tányér elkezd forogni, a hangkar a lemez külső
3 Rakja a lemezt a tányérra. széléhez áll, a hangszedő a lemezre süllyed, és a 1 A karlifttel emelje fel a hangkart.
lejátszás megkezdődik.
Amennyiben kislemet játszik le, tegye az adaptert a lemez oZárja le a porvédő fedelet lejátszás közben. Ezzel 2 Mozgassa a hangkart úgy, hogy a
közepére.
megakadályozza a véletlen érintkezés okozta hangszedő tűje a lejátszandó
kihagyásokat, és blokkolja a külső hangokat, így zeneszámnál legyen.
kevésbé valószínű zajok kialakulása.
oEz a lejátszási művelet nem állítható le a lejátszás Amikor a hangkar a lemez fölé ér, a tányér elkezd forogni.
közepén.
3 A karliftet engedje le.

A hangkar lassan lesüllyed, a tű a lemezre és, és a
lejátszás elindul.

6

Hibakeresés Műszaki adatok

Ha problémát tapasztal a készülékkel kapcsolatban, kérjük, A hangkar nem mozdul a START gomb megnyomása után. Tányér ÁLTALÁNOS
ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt szervizhez fordul. A problémákat Oldaj fel a kartartó rögzítését. Meghajtás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .szíjhajtás
más is okozhatja. Kérjük, ellenőrizze azt is, hogy a csatlakoztatott Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . egyenáramú motor AC adapter
eszközöket is megfelelően használják-e. Ha a készülék még mindig Fordulatszám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1/3 rpm, 45 rpm Bemenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 100 V – AC 240 V, 50–60 Hz
nem működik megfelelően, akkor forduljon a szervizhez. Wow and flutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2% or less Kiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DC 12 V, 500 mA
Jel-zaj arány . . . . . . . . . . . . . . .67 dB or higher (A-szűrő , 20kHz LPF)
A készülék nem kapcsol be. A hangkar nem süllyed le. Tányér. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . öntött gyanta Teljesítményfelvétel
Használja a karliftet. Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 W vagy kevesebb
Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter be van-e dugva 290mm (11 1/2") átmérő Be (START). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.0 W vagy kevesebb
egy fali csatlakozóba. A hangkar nem a hanglemez széléhez áll be. Súly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 kg (7 3/4 lb)
Állítsa be a megfelelő méretű lemezt a kapcsolóval. Hangkar
Ezután nyomja meg a STANDBY/ON gombot a készülék Típus . . . . . . . . . . . . . Statikusan kiegyensúlyozott egyenes hangkar Méretek (Sz × Ma × Mé) (beleértve a kiálló részeket is)
bekapcsolásához. Effectív hossz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207.9 mm Zárt porvédő tetővel
(4. oldal) Tűerő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 g 420 × 105 × 355 mm (16 5/8" × 4 1/4" × 14")
Nyitott porvédő tetővel
Nincs hang. Hangszedő 420 × 360 × 380 mm (16 5/8" × 14 1/4" × 15")
Ha a készülék analóg hangkimeneti csatlakozóit egy Típus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VM (egyenértékű az MM-el) Porvédő nélkül
erősítő vagy más berendezés hangbemeneti Kimeneti feszültség. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 mV (1 kHz, 5 cm/s) 420 × 95 × 355 mm (16 5/8" × 3 3/4" × 14")
csatlakozóihoz csatlakoztatja, állítsa a PHONO EQ Tűerő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 ±0.5 g
(hangkimeneti beállítás) kapcsolót ON (4. oldal) állásba. Hangszedő súlya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ±0.3 g o A mért adatok 20°C-on vannak megadva.
Fejszerelvény súlya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
A lejátszás nem lehetséges, csak zaj van. Mellékelt tartozékok
Ellenőrizze, hogy a (fehér műanyagból készült) tűvédőt o Gyárilag Audio-Technica AT3600L VM hangszedő van
eltávolították-e. beszerelve a lemezjátszóba. Gumi lemezpárna × 1
A lemezen lévő ujjlenyomatok és por zajokat okozhatnak, Megjegyzés: A VM típusú hangszedők jellemzői 45-ös fordulatú (kis)lemez adapter × 1
és a hang kimaradhat. A lemezek tisztításához használjon megegyeznek az MM típusú hangszedőkével. Porvédő fedél × 1
a kereskedelemben kapható lemeztisztítót (5. oldal). Csuklópántok × 2
Tisztítsa meg a tűt (8. oldal). o Cseretű: Audio-TechnicaATN3600L RCA audiókábel× 1
Amennyiben elhasználódott, cserélje ki a tűt (5. oldal). AC adapter (GPE006D-120050-Z) × 1
A készüléket a lehető legtávolabb helyezze el a Figyelem Használati útmutató × 1
tévékészülékektől, mikrohullámú sütőktől és más A hangszedő cseréje nem lehetséges.
elektromágneses hullámokat kibocsátó készülékektől. o A specifikációk és a termékek megjelenése előzetes értesítés
Kimeneti feszültség nélkül változhat.

PHONO EQ THRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 mV o A súly és a méretek hozzávetőlegesek.
PHONO EQ ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mV o A jelen használati útmutatóban szereplő ábrák némileg
Kimeneti csatlakozó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RCA
eltérhetnek a sorozatgyártású modellektől.

A hangmagasság rossz.
Válassza ki a lemezen feltüntetett forgási sebességet (6. oldal)

A hang kihagy.
A rezgések kihagyást okoznak. Helyezze ezt a készüléket
stabil helyre.
Ha a lemez piszkos, tisztítsa meg.
Ne használjon karcos lemezt.

7


Click to View FlipBook Version