The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-10-04 08:21:04

TC_HELICON_PLAY_ELECTRIC_CZ

TC_HELICON_PLAY_ELECTRIC_CZ

TC_PLAY_ELECTRIC_CZ

PLAY ELECTRIC

NÁVOD K OBSLUZE

OBSAH 3

Důležité bezpečnostní instrukce 5
5
Než začnete 5
O tomto manuálu 5
Getting support 5
VoiceSupport
Prosíme, registrujte si Váš Play Electric 6
6
Úvod 6
Popis schémat (obrázků)
Schéma 7
7
Základy 8
Vstupy a výstupy 10
Nastavení gainu 11
Ovládání a provoz 13
Ovládací knob a tlačítka šipek
Tlačítka soft 14
14
Schémata propojení 14
S mixážním pultem 14
Vstupy a výstupy na zadním panelu Play Electric 15
Stereo (nebo mono) vokály a kytara 15
Mono vokály a kytarový zesilovač 15
Mono vokály a kytara s TC-Helicon FX150 16
Mono vokály přes FX150 a kytarový zesilovač 16
Kytara a vokály přes FX150 a stereo výstup do PA
Stereo PA a TC-Helicon kytarový a sluchátkový kabel 16
17
Setup tlačítko/sekce 19
Stránka Input (1/8) 20
Stránka Output (2/8) 21
Stránka Guitar (3/8) 22
Stránka System (4/8) 23
Stránka System 2 (5/8) 24
Stránka Loop (6/8) 25
Stránka Switch-3 (7/8)
Stránka Product Info (8/8) 25
26
Vocal FX tlačítko/sekce 27
Stránka Harmony (1/7) 27
Stránka Harmony Advanced 28
Stránka Double (2/7) 29
Stránka Delay (3/7) 29
Stránka Delay Advanced 30
Stránka Reverb (4/7) 31
Stránka HardTune (5/7) 31
Stránka Transducer (6/7)
Stránka Transducer Advanced 2

Stránka µMod (7/7) 32

Guitar FX tlačítko/sekce 33
Stránka Guitar amp (1/5) 33
Stránka Advanced Amp 34
Stránka Guitar compressor (2/5) 34
Stránka Guitar µMod (3/5) 35
Stránka Guitar Delay (4/5) 35
Stránka Delay Advanced 36
Stránka Guitar Reverb (5/5) 37

Mix tlačítko/sekce 38
Stránka Mix (1/2) 38
Stránka Mix (2/2) 38

Looper 39
Co je smyčka/looping? 39
Použití smyčky na Play Electric 39
Tipy ke smyčkám 40
Použití pedálu Switch-3 pro smyčku 41

Odstranění závad 41
Obecné závady 41

Dodatek 42
Referenční tabulka stupnic TC-Helicon 42
Linky 42
Technické specifikace 43

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. Přečtěte si tento návod.
2. Uschovejte si tento návod.
3. Dbejte na všechna varování.
4. Následujte všechny instrukce.
5. Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody.
6. Otírejte jen suchým hadrem.
7. Neblokujte otvory pro ventilátory. Instalujte pouze podle instrukcí dodaných

výrobcem.
8. Neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla jako radiátoru, ohřívače, kamen nebo jiných

přístrojů produkujících teplo.
9. Nezanedbávejte roli polarizované nebo uzemňovací přípojky. Polarizovaná přípojka

má dvě lopatky, jednu širší. Přípojka s uzemněním má dvě lopatky a třetí zemnící.
Třetí lopatka nebo širší z těch dvou jsou pro zajištění ochrany. Pokud dodaná
zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, poraďte se s elektrikářem, aby vám ji vyměnil.
10. Ochraňte napěťový kabel před chozením po něm nebo zalomením při zástrčce,
úchytech a místě, kde vystupuje z přístroje.
11. Používejte pouze přípojky a příslušenství doporučené výrobcem.

3

12. Používejte pouze vozík, podstavec, stojan, držák nebo stolek doporučené výrobcem
nebo prodány spolu s přístrojem. Když se používá vozík, dbejte při manipulaci s ním
a přístrojem na prevenci před úrazem.

13. Přístroj odpojte během bouřky, nebo pokud nebude využíván delší dobu.
14. Veškeré servisní zásahy ponechte na kvalifikovaný servis. Když se na přístroji

vyskytne vada nějakého druhu, např. když se zničí napájecí kabel, pokud vám
něco spadlo do přístroje, nebo jste ho polili, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo
vlhku, pokud spadl nebo nefunguje normálně, kontaktujte svého prodejce.

Výstraha:

Každý zásah do přístroje nebo změna, která není uvedena v tomto manuálu, může zrušit
oprávnění obsluhovat toto zařízení.

Servis:

• V zařízení nejsou žádné části, které by mohl opravovat uživatel.
• Servis musí být proveden kvalifikovanou osobou.

Varování!

• Abyste snížili riziko požáru nebo zásahu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení
kapání nebo stříkání a zajistěte, aby na zařízení nebyly položené objekty naplněné
tekutinou, jako např. vázy.

• Neumisťujte přístroj do stísněných nebo uzavřených prostorů.

Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele před
přítomností nebezpečného napětí pod krytem produktu, který může být dostatečný
na to, aby způsobil elektrický šok.

Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na
přítomnost důležitých instalačních a uživatelských instrukcí, obsažených
v literatuře dodávané s produktem.

EMC/EMI

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle
části 15 Pravidel FCC.

Tato omezení jsou vytvořena kvůli poskytnutí přiměřené ochrany proti škodlivému rušení v
instalacích v obytných zónách. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii
rádiových frekvencí, a pokud není instalováno a používáno ve shodě s pokyny, může
způsobit rušení rádiové komunikace. Každopádně, neexistuje záruka, že se rušení v určité
instalaci neobjeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení přijímání radiového, nebo
televizního vysílání, prokazatelné zapnutím, nebo vypnutím zařízení, potom uživateli
doporučujeme zkusit zabránit rušení pomocí jednoho, nebo
několika z následujících opatření:

* Otočit, nebo přemístit přijímací anténu.
* Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
* Připojte zařízení do jiné síťové zásuvky, než ve které je připojen přijímač.
* O pomoci se poraďte s prodejcem, nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

4

NEŽ ZAČNETE

O tomto manuálu
Tento uživatelský manuál Vám pomůže naučit se chápat a ovládat Váš Play Electric.
Nejaktuálnější verzi manuálu můžete stáhnout z
tc-helicon.com/products/play-electric/support/
Pro maximální užitek ze čtení manuálu jej prosím přečtěte od začátku do konce, aby Vám
neunikla žádná důležitá informace.

Získání podpory
Pokud máte stále otázky o tomto produktu po přečtení manuálu, můžete kontaktovat
uživatelskou podporu TC-Helicon: tc-helicon.com/support/

VoiceSupport
VoiceSupport je aplikace, která Vám umožňuje plně objevit celý potenciál Vašeho TC-
Helicon produktu a zůstat v kontaktu s posledními novinkami, tipy a triky.

VoiceSupport klíčové vlastnosti zahrnují:
- Profesionálně vytvořené knihovny presetů
- Přímý přístup k produktovým manuálům
- Informování o updatech - pomůže Vám udržovat aktuální verze vašeho software
- Drag & drop (vezmi a polož) management presetů
- Uživatelsky nastavený obsah o Vašich produktech
- VoiceCouncil nabídne nejnovější rady pro zpěváky
- Firmware upgradování
- Spravování Vašeho účtu
- Přístup k podpoře.
Aplikaci VoiceSupport pro Microsoft Windows a Mac OS X můžete stáhnout z
tc-helicon.com/products/voicesupport/

Prosíme, registrujte si Váš Play Electric
Pro registraci Vašeho Play Electric použijte VoiceSupport software, spusťte VoiceSupport a
klikněte na tlačítko ACCOUNT.
Upozorňujeme, že registrace Vašeho produktu NENÍ vyžadována pro použití VoiceSupport,
stahování presetů, updatování firmwaru či kontaktování podpory.

5

ÚVOD

Vítejte v Play Electric uživatelském manuálu!
Nejdříve vám chceme poděkovat za zakoupení Play Electric. U nás v TC-Helicon si jsme
jistí, že vokálový a akustický výkon kytary bude pozitivně ovlivněn tímto skvělým efektovým
procesorem.
Jak už jste si možný všimli v Průvodci rychlým nastavením, (stručný manuál v krabici), Play
Electric je snadné používat na špičkové úrovni, ale pod "kapotou" tohoto kompaktního
zařízení je mnohem víc, než byste si mysleli. Doporučujeme se chovat k procesoru Play
Electric jako k jakémukoli novému nástroji a věnovat nějaký čas tomu, abyste se ho naučili
používat. Ano, to znamená PSCM! Přečtěte si celý manuál.
A když se někdy ocitnete bez tohoto manuálu: Na spodku procesoru Play Electric najdete
“přehled”, který vysvětluje ty nejdůležitější funkce.

Popis schémat (obrázků)
Následující ikony jsou použity na schématech v tomto manuálu.

Mikrofon / akustická kytara / monitorovací mix / Mixpult / Kytarový zesilovač / P.A.

/ XLR kabely / ¼”/6.5 mm TRS a TS kytarové kabely /1/8”/ 3.5 mm kabel

Schéma
Na následujících stránkách uvidíte některá schémata zapojení. Nastavili jsme je tak, aby
Vám poskytly jasné a stručné znázornění o tom, o co kde jde.
Je pár věcí, které bychom rádi, abyste si uvědomili, když koukáte na tato schémata:

1. Vstupy do Play Electric budou
nalevo na obrázku zadního panelu.
2. Výstupy z Play Electric budou
napravo na obrázku zadního panelu.
3. Na spodní části každého schématu
jsou dva boxy.
– Play Electric box ukazuje “co slyšíte”
ze sluchátkového výstupu Play
Electric.
– P.A. box ukazuje “co slyšíte” z P.A.
reproduktorů.
4. Neřešíme další vstupy/nástroje při
zobrazení "co slyšíte" z P.A., takže
neuvidíte obrázky bicích, atd.
5. V některých případech “co slyšíte”
bude stejné pro Play Electric sluchátkový výstup a výstup P.A. – ale může být také odlišný.

6

ZÁKLADY

Vstupy a výstupy

Konektory jsou popisované zprava doleva. Pro příklad sestav viz “Schémata zapojení”.

Konektor MIC
Tady se dějí zázraky!
Sem zapojte svůj dynamický, kondenzátorový, MP-75 nebo e835 fx mikrofon. Nezapomeňte
správně nastavit typ mikrofonu a úroveň, tak jak je popsáno v Průvodci rychlým nastavením.

Konektor GUITAR IN
K tomuto vstupu zapojte kytaru.

Konektor GUITAR THRU
Guitar THRU je určen pro předávání kytarového signálu přímo ze vstupu do externího
zesilovače nebo pedálové desky. Pokud nechcete používat jakýkoli z vestavěných
kytarových efektů, ale chcete, aby Play Electric „četl“ vaše akordy pro detekci NaturalPlay
tóniny/stupnice, zapojte kytaru ke konektoru IN a propojte konektor THRU se
zesilovačem/pedálovou deskou. Všechny kytarové zvuky do Play Electric jsou
potlačeny, když je konektor THRU propojen s jiným zařízením.

Konektor Guitar Out
Toto je přímý kytarový výstup. Zapojte ho ke kytarovému zesilovači nebo kanálu na
mixážním pultu. Když je tento Guitar OUT výstup zapojen, všechny kytarové signály jsou
odstraněny z XLR výstupů.

Konektor AUX
Pomocí 1/8” kabelu sem zapojte jakýkoli hudební zdroj, který chcete použít s procesorem
Play Electric (zejména ten 8Track z 1974 Comet). Když je zde detekován zdroj a není
zapojena žádná kytara, procesor Play Electric použije hudební signál k určení tóniny a
stupnice.

Výstupní konektory XLR
Toto jsou hlavní výstupní konektory z procesoru Play Electric. Při výchozím nastavení jsou
stereo vokály posílány přes tyto výstupy. Pokud nezapojíte kabel ke konektoru Guitar Out,
kytarové signály budou rovněž poslány přes tyto výstupy.

GND spínač
Toto je spínač přerušení uzemnění. Pokud bude při používání procesoru Play Electric
docházet k brumu, vyzkoušejte stiskem tohoto spínače GND redukovat nebo odstranit brum.

Konektor pro sluchátka
Sluchátka zapojte k tomuto sluchátkovému konektoru.

7

Konektor PEDAL
Pomocí kabelu TRS zapojte Switch-3 (volitelný) ke konektoru PEDAL. Pokud používáte
Switch-3, máte přímý přístup k ovládání smyčky a dalších efektů. Podrobnější informace o
přiřazení ovladačů jednotlivým tlačítkům na Switch-3 najdete v oddíle Switch-3 menu.

Konektor USB
Pomocí přiloženého kabelu sem zapojte svůj počítač. Software VoiceSupport můžete
používat ke správě prezetů a k aktualizaci interního softwaru produktu (firmware).
VoiceSupport můžete stáhnout zde: tc-helicon.com/products/voicesupport/

Stereo audio vstup a výstup přes USB je rovněž podporován při 16bitovém rozlišení se
vzorkovací frekvencí 44.1 nebo 48 kHz.
Příchozí USB audio signály NEPROCHÁZEJÍ USB výstupem, což dovoluje zpívat/hrát za
doprovodu tracků z vašeho DAW, zatímco se nahrávají “pouze vokály a kytara”.

Napájecí zdířka
Sem zapojte přiložený napájecí zdroj. Procesor Play Electric se okamžitě zapne. Vždy
používejte napájecí zdroj TC-Helicon (12V, 400 mA).
Použití jakéhokoli napájecího zdroje by mohlo poškodit přístroj a mohli byste ztratit nárok na
záruku.

Nastavení gainu

Jak fungují LED diody vstupní úrovně
LED diody na horní straně procesoru Play Electric slouží k indikaci úrovně jak vokálů, tak
kytary.

Při nastavování úrovně vašeho mikrofonu nebo kytary dávejte pozor na tom, abyste
zpívali nebo hráli samostatně. Pokud nastavujete úroveň svých vokálů, nehrajte na kytaru
- a naopak.
Indikátory budou ukazovat kombinovanou úroveň kytary i vokálů, když budete zpívat i hrát.
Pokud bude LED dioda svítit červeně - indikovat clipping - pomůže hrát/zpívat jednotlivě,
abyste viděli, který vstup má příliš vysokou úroveň.
Mějte na paměti, že kombinovaná úroveň dvou vstupů může způsobit clipping,
přestože u jednotlivých vstupů k němu nedochází. Pokud se tak stane, je nejlepší lehce
stáhnout každý ze vstupů tak, aby přestala LED dioda červeně svítit, když současně zpíváte
a hrajete.

Nastavení gainu mikrofonu
Poté, co jste zapojili mikrofon a zvolili typ mikrofonu (dynamický, kondenzátorový, MP-75,
e835 FX), pomocí knobu Mic Gain na boku procesoru Play Electric nastavte vstupní úroveň
mikrofonu.
Jak zvyšujete úroveň, tak dávejte pozor na LED diodu na horní straně Play Electric.
Potřebujete, aby vstup rozsvítil LED diodu zeleně. Je v pořádku, pokud LED dioda občas
svítí žlutě, ale neměla by svítit červeně. Pokud svítí červeně, tak snižte úroveň hlasitosti.
Červená znamená, že a) vstup je přetížený a b) že máte silné plíce!

Nastavení úrovně kytary
Ovladač kytarového vstupu je na straně 1 menu Setup. K menu Setup se dostanete
stisknutím tlačítka SETUP a poté se pomocí tlačítek < nebo > přesuňte na stranu 1.
Stiskněte tlačítko “soft” u okna “Guitar IN”a pomocí ovládacího knobu upravte úroveň.

8

Čtení LCD displeje
Displej Play Electric
Na LCD displeji procesoru Play Electric jsou zobrazeny
následující informace:

Název prezetu
Název aktuálně zvoleného prezetu. Na obrázku nahoře
to je “High Harmony“. Koncept prezetů je vysvětlen v oddíle “Co jsou prezety?”.

Číslo prezetu
Specifické číslo prezetu - tzn. číslo slotu, ve kterém je prezet uložen. Na obrázku výše to je
1.

“FAV” indikátor
Indikátor “FAV” je zobrazen v horním pravém rohu displeje, pokud byl aktuální prezet
označen jako Favorite (oblíbený).
.
“NP” indikátor
Indikátor “NP” je zobrazen ve spodním pravém rohu displeje, když byla procesorem Play
Electric zjištěna informace o změně akordu.
Někdy může docházet k tomu, že indikátor “NP” svítí nebo nesvítí poněkud nevyzpytatelně,
jak se zpracovává příchozí informace o hudbě. To je normální.

Co je to NaturalPlay?
NaturalPlay je, woodoo, které probíhá uvnitř Play Electric při zjišťování tóniny, ve které je
Vaše hudba. Pokud zapojíte kytaru do konektoru GUITAR IN, NaturalPlay použije tento
vstup pro informaci o tónině/stupnici. Poté se podívá na vstup Aux a poslechne si
RoomSense mikrofony.
Poté, co Play Electric “uslyší” informaci o tónině/stupnici z jednoho z těchto vstupů, nastaví
tóninu/stupnici okamžitě. “NP” se zobrazí pouze, pokud je tónina/stupnice detekována, tak
nepanikařte, pokud jej neuvidíte pořád.

“LOOP” indikátor
Indikátor “LOOP” je zobrazen v pravém dolním rohu displeje, když je používána smyčka, ale
nejste právě na obrazovce režimu smyčky Loop.

GB (Guitar Boost) indikátor
Indikátor GB (“Guitar Boost”) je zobrazen v levém spodním rohu displeje, když je aktivní
funkce Guitar Boost.

Indikátor Genre
Pokud jste nastavili volič Genre na jakoukoli jinou hodnotu než “AN”, aktuálně zvolený žánr
bude zobrazen v levém horním rohu displeje. Na obrázku výše to je “Harmony“.

9

Ovládání a provoz

Nožní spínače DOWN a UP
Odteď budeme označovat...
- footswitch s trojúhelníkem směřujícím dolů jako nožní spínač DOWN a
- footswitch s trojúhelníkem směřujícím nahoru jako nožní spínač UP.
Nožní spínače DOWN a UP umožňují
procházet prezety.
- Jedním stiskem footswitche přepnete na předchozí nebo následující slot prezetu.
- Stiskem a přidržením footswitche rychle procházejte prezety.

Nožní spínač HIT / Hold for TALK
V normálním provozním módu toto tlačítko funguje jako tlačítko HIT. Co to znamená?
Když aktivujete HIT poklepáním na nožní spínač, nový efekt (nebo více efektů) bude přidáno
k aktuálnímu zvuku. Tato funkce je perfektní pro "okořenění" sekce skladby pomocí určitého
efektu, např. Harmony.

Režim TALK
Když stisknete a přidržíte nožní spínač HIT / Hold for TALK, procesor Play Electric vstoupí
do režimu TALK.
V režimu TALK jsou všechny vokálové efekty vynechány a mikrofonní vstup je poslán do
výstupu.

Režim TALK/Tuner
Pokud je ke vstupu GUITAR IN zapojena kytara, vstoupíte do režimu TALK/Tuner a
aktivujete kytarovou ladičku, zabudovanou do procesoru Play Electric. Kytarový výstup je
zatlumen pro umožnění ladění, ale nezpracovaný signál hlasu bude dál pokračovat do
výstupu, čímž můžete naladit kytaru a zároveň pobavit publikum vtipnou historkou.

Aktivace režimu Loop
Pro vstup do režimu smyčky stiskněte a přidržte nožní
spínače DOWN a UP současně.
Další informace o smyčce najdete v oddíle “Looper”.

Displej režimu loop

V režimu Loop ovládá nožní spínač DOWN následující funkce:
- PLAY
- REC (Record)
- Overdub
Přidržením nožního spínače DOWN odstraníte naposled zaznamenaný overdub.

V režimu Loop ovládá nožní spínač UP následující funkce:
- STOP
- ERA (PŘIDRŽENÍM vymazat)

Pro opuštění režimu Loop klepněte na nožní spínač HIT.
Režim Loop můžete opustit i v okamžiku, kdy se smyčka stále ještě přehrává. To znamená,
že si můžete vybrat nový zvuk vokálů - a poté znovu vstoupit do režimu Loop a přidat nový
overdub ke smyčce.

10

Loop Undo/Redo
Pokud chcete odstranit overdub smyčky, stiskněte a přidržte nožní spínač DOWN.
Pokud chcete overdub obnovit (funkce Redo), znovu stiskněte a přidržte nožní spínač
DOWN. Obnovení overdubu smyčky tímto způsobem je možné pouze tehdy, pokud jste po
použití funkce Undo (odstranit) nenahráli další overdub.

Looping s pedálem Switch-3
Pokud zapojíte pedál TC-Helicon Switch-3 (volitelný) ke konektoru PEDAL na procesoru Play
Electric, můžete ho používat k ovládání všech funkcí smyčky.
Výhodou používání pedálu Switch-3 je přidání vyhrazeného tlačítka Undo.
Když je připojen pedál Switch-3, nožní spínače UP a DOWN pedálu Play Electric jsou
přiřazeny nastavení tóniny/stupnice.

Více informací najdete dále v tomto Návodu k obsluze.

Použití spínačů DOWN a UP pro nastavení tóniny a stupnice
Aktivace režimu Loop současným stiskem nožních spínačů DOWN a UP je výchozí režim.
Existuje i alternativní režim, kdy vám současný stisk nožních spínačů DOWN a UP umožní
nastavit tóninu/stupnici. Tento režim můžete nastavit na stránce 5 systému pod “UP/DN
Function”.
Když jste aktivovali tento alternativní režim, současným stisknutím nožních spínačů UP a
DOWN budete moci pomocí těchto dvou nožních spínačů nastavovat tóninu a stupnici.
Pokud neznáte tóninu/stupnici písně, kterou hrajete, zkuste použít poslední akord písně pro
tóninu a Major 2 pro stupnici (SCALE). Zejména v populární hudbě je to často správně.

Více informací viz “Referenční tabulka stupnic TC-Helicon”. Tuto tabulku najdete také na
webových stránkách TC-Helicon:
support.tc-helicon.com/entries/ 21051886-scale-chart-for-TC-helicon-products/

Pokud chcete používat nově zvolenou tóninu a stupnici, jednoduše stiskněte EXIT.
Pokud chcete uložit stávající prezet se zvolenou tóninou a stupnicí, dvakrát stiskněte
STORE. Ukládání prezetů je podrobněji popsáno později v tomto Návodu k obsluze.

Tap tempo
Pro přístup k vyťukávání tempa stiskněte a přidržte nožní
spínače UP a HIT současně.

Displej Tap tempo

Jakmile uvidíte aktuální tempo zobrazené na LCD obrazovce, ťukejte na tlačítko HIT v rytmu
své hudby.
Poté, co skončíte, přestaňte ťukat a obrazovka sama se vrátíte zpět na obrazovku prezetu..

Ovládací knob a tlačítka šipek

BACK, STORE, tlačítka
šipek a ovládací knob

11

Ovládací knob slouží pro procházení přes presety a procházení přes různá nastavení v
menu Edit, System nebo v jiných menu.
Tlačítka šipek fungují podobně, takže vám dovolují pohybovat se prezety, stránkami
efektů/nastavení, styly, žánry apod.
Rychlí tip: Můžete stisknout a přidržet tlačítka šipek a “přeskočit” na první nebo poslední
stránku v menu. Například v režimu Vocal FX se můžete přímo přesunout z Harmony (strana
1) na Transducer (strana 7) stiskem a přidržením tlačítka >.

Tlačítko BACK
Stiskem tlačítka BACK ukončete aktuální displej nebo režim.

Tlačítko STORE
Co to jsou prezety?
Abyste mohli procesor Play Electric používat efektivně, musíte chápat koncept prezetů.
Prezet je v zásadě záznam všech nastavení pro skupinu efektů, který můžete rychle a
snadno vyvolat.
Koncept prezetu je extrémně flexibilní. Preset může sloužit obecnému účelu - jako například
jednoduchá zvuk Reverb nebo Harmony. Ale prezet může rovněž představovat specifickou
skladbu nebo část skladby přes různé efekty a nastavení.
Dobrá moderní analogie prezetu je uživatelský účet na počítači. I když má každý uživatel
přístup ke stejnému hardwaru (CPU, RAM apod.), každý uživatel může měnit wallpaper
plochy, ikony na ploše chování programu a mnoho dalšího. Když se každý uživatel zaloguje,
počítač vyvolá všechna jeho uživatelská nastavení.

V závislosti na tom, jak rádi pracujete s efekty, můžete přijít na to, že budete používat několik
obecných prezetů. Nebo můžete být ten typ, který raději věnuje trochu času předem
vytvoření si různých prezetů pro všechny možné věci.
Poté, co doladíte všechna nastavení ve vokálové sekci, měli byste je uložit jako prezet,
abyste si je mohli později vyvolat.

Ukládání presetů
Pokud jste provedli změny v prezetu, jednoduše stiskněte tlačítko STORE.
Jedním stiskem tlačítka STORE zobrazíte název/umístění, což vám dovolí přejmenovat
a/nebo umístit prezet.
Dalším stiskem tlačítka STORE se uloží prezet, spolu s novým názvem a umístěním.

Změna názvu prezetů
Pro změnu názvu prezetu jednou stiskněte tlačítko STORE a poté stiskněte levé modré soft
tlačítko a pomocí ovládacího knobu upravte písmena/čísla. Dalším stiskem tlačítka STORE
ukončete proces.

Uložení prezetů na jiné místo
Pro uložení aktuálního prezetu do různých slotů prezetů (umístění), stiskněte jednou tlačítko
Store, poté stiskněte pravé modré tlačítko soft a použijte ovládací tlačítko pro výběr čísla
destinace prezetu. Stiskněte tlačítko STORE znovu pro dokončení operace.
Pokud změníte názor a nebudete chtít uložit změny, jednoduše stiskněte BACK.

12

Tlačítka soft

Na Play Electric je šest “soft” tlačítek - tři na každé straně LCD displeje.
Každé tlačítko má v kontextu určitou funkci, což znamená, že pokud má nějakou funkci, tak
bude rozsvícené s BÍLOU nebo MODROU LED diodou.

Když není k dispozici žádná funkce, tlačítko se nerozsvítí.
- V režimu bílé LED text na tlačítku informuje o činnosti tlačítka.
- V režimu modré LED bude tlačítko segment LCD obrazovky, který je přímo vedle
tlačítka.
Ne každé menu používá všech šest tlačítek.

TLAČÍTKO VOCAL FX
Stiskem tlačítka Vocal FX otevřete menu Vocal FX, které ovládá nastavení vokálových
efektů. Toto tlačítko je popsáno v příslušné kapitole: “Vocal FX tlačítko/sekce”.

TLAČÍTKO GUITAR FX
Stiskem tlačítka FX otevřete menu Guitar FX, které ovládá nastavení kytarových efektů. Toto
tlačítko je popsáno v příslušné kapitole: “Guitar FX tlačítko/sekce”

TLAČÍTKO MIX
Stiskem tlačítka Mix otevřete menu Mix, které umožňuje upravit úrovně signálů. Toto tlačítko
je popsáno v příslušné kapitole: “Mix tlačítko/sekce”

TLAČÍTKO FAVORITE
Prezet můžete označit štítkem jako “Favorite”. To vám umožní např. označit všechny
prezety, které chcete použít při vystoupení a vyfiltrovat všechny ostatní. To znamená, že
můžete použít Oblíbené (Favorite) k vytvoření seznamu anebo jednoduše vytvořit skupinu
všech oblíbených prezetů, nezávisle na jejich žánru.
- Pokud chcete přidat aktuální prezet k oblíbeným, stiskněte tlačítko FAVORITE. V
pravém horním rohu displeje se zobrazí “FAV”.
- Pokud chcete aktuální prezet z oblíbených odebrat, stiskněte tlačítko FAVORITE.
- Pokud chcete procházet pouze prezety zařazenými mezi oblíbené, stiskněte tlačítko
GENRE a zvolte FAV jako žánr. Pro návrat do základní obrazovky stiskněte tlačítko BACK.
Pokud nejsou k dispozici žádné prezety označené jako oblíbené, v menu Genre nebude
možnost FAV zobrazena.

TLAČÍTKO GENRE
Žánry umožňují filtrovat prezety podle kategorií, jako jsou hudební styly nebo typy efektů.
Stisknutím tlačítka GENRE otevřete menu Genre.
V menu Genre pomocí ovládacího knobu procházejte možnostmi, které jsou k dispozici.
Zvolte žánr.
Stiskem tlačítka BACK se vrátíte do hlavního okna, kde uvidíte pouze prezety, které jsou v
žánru, který jste zvolili.
Prezety mohou být přiřazeny k více žánrům.

TLAČÍTKO SETUP
Stiskem tlačítka SETUP otevřete menu Setup, které ovládá obecné funkce tohoto zařízení.
Toto tlačítko je popsáno v příslušné kapitole: “Setup tlačítko/sekce”

13

SCHÉMATA PROPOJENÍ

Následující schémata propojení ukazují některé běžné způsoby, jak Play Electric zapojit. Pro
základní informace o audio vstupech a výstupech viz oddíl “Vstupy a výstupy”.

S mixážním pultem
Pro zapojení k mixážnímu pultu nebo k PA viz toto Craig’s Corner video:
youtube.com/watch?v=qq0AOtafIjs

Je velice důležité postupovat podle pokynů ohledně gainu, abyste u svého zařízení dosáhli
co nejlepšího poměru signálu k šumu (SNR) a předešli tak zkreslení v signálovém řetězci.

Vstupy a výstupy na zadním panelu Play Electric

Stereo (nebo mono) vokály a kytara
Toto schéma ukazuje zapojení jak pro
Stereo tak i pro Mono PA aplikace.
Pokud je Play Electric nastaven na
Stereo, budete muset panovat jeden
kanál doleva a jeden doprava (nebo
použít jeden Stereo kanál) v mixu.
Mix úrovně Vocal/Guitar se provádí v
rámci procesoru Play Electric.
V režimu výstupu Mono máte kontrolu
nad vokálovými a kytarovými zvuky
nezávisle v PA mixu. V režimu Mono
nepanujete kanály doleva a doprava.
Vstup Aux lze odstranit z XLR
výstupů v menu Setup, pokud budete
chtít (Setup - Aux to Main Out).

14

Mono vokály a kytarový
zesilovač
Tato konfigurace pracuje dobře,
když chcete předat kytarové
signály zesilovači a vokálové
signály mixážnímu pultu nebo
aktivnímu PA reproduktoru.

Mono vokály a kytara s TC-
Helicon FX150
Tato konfigurace umožňuje
monitoring stojanového mikrofonu
a ovládání vokálových a
kytarových kanálů posíláním
složeného mono signálu do
mixážního pultu nebo PA.
Další možnosti ovládání můžete
přidat zapojením hudebního
přehrávače do kanálu Aux na
FX150 místo k procesoru Play
Electric, čímž získáte kontrolu nad
vokály, kytarou a Aux samostatně.
Signály budou i tak sloučeny do
jednoho monofonního signálu na
výstupu FX150. Více informací
ohledně FX150 najdete na
tc-helicon.com/products/voicesolo-fx150/

Mono vokály přes FX150 a
kytarový zesilovač
Při tomto zapojení můžete posílat
vokálové signály do FX150 a
kytarové signály do zesilovače.

15

Kytara a vokály přes FX150 a
stereo výstup do PA
Při tomto zapojení můžete použít
sluchátkový výstup z Play
Electric pro poslání signálů
kytary, vokálu a Aux do FX150 a
poslat stereo mix do PA
prostřednictvím výstupů XLR na
Play Electric.

Stereo PA a TC-Helicon
kytarový a sluchátkový kabel
Pokud vlastníte náš kytarový a
sluchátkový kabel (prodává se
samostatně), můžete používat
externí monitorovací send do
vstupu Aux na Play Electric pro
vytvoření sluchátkového/IEM
mixu.

SETUP TLAČÍTKO/SEKCE

Stránka Input (1/8)

Parametr Input
Parametr Input použijte ke zvolení typu mikrofonu, který budete používat.
Nastavení Dynamic Mic
Nastavení Dynamic Mic použijte pro dynamické mikrofony (jako je SM-58 nebo OM5).
Nastavení Condenser Mic
Nastavení Condenser Mic použijte pro kondenzátorové mikrofony (jako je Beta 87a).
Nastavení mikrofonu MP-75 nebo e835fx
Nastavení mikrofonu MP-75 nebo e835fx použijte s mikrofony MP-75 nebo e835fx, které
mají vestavěný spínač pro ovládání různých funkcí procesoru Play Electric, jako jsou funkce
HIT nebo LOOP.

16

Když je typ mikrofonu nastaven na “MP-75” nebo na “e835fx”, výchozí nastavení funkce Mic
Control je HIT.

Nastavení USB
Digitální audio lze poslat do Play Electric přes USB port, což dovoluje posílání vokálu z
DAWu do přístroje kvůli zpracování.
Když posíláte vokály “dry” z DAWu, v mixu DAWu nastavte pan vokálového signálu zcela
DOLEVA.
Pokud máte nahraný kytarový track a chcete ho použít k vedení harmonie, v mixu DAWu
nastavte pan zcela DOPRAVA.

Parametr RoomSense
Ovládání způsobu, jakým pracují dva vestavěné RoomSense mikrofony.

Nastavení Ambient
S nastavením Ambient funkce RoomSense používá vestavěné mikrofony a předává signál
přes sluchátkový výstup.
Ovládání úrovně RoomSense najdete v sekci mix (výchozí nastavení je OFF).
Abyste předešli vzniku zpětné vazby, výstup RoomSense je přenesen pouze do
sluchátkového výstupu a ne do výstupů XLR.
Můžete také smíchat nějaké ambientní signály do in-ear odposlechu pro přidání
prostorového zvuku k přímému signálu z mikrofonu.

Nastavení Ambient/Auto
S nastavením Ambient/Auto funkce RoomSense používá vestavěné mikrofony a předává
signál přes sluchátkový výstup. Vestavěné RoomSense mikrofony rovněž “uslyší” hudební
informaci z okolního prostředí (nástroj založený na jednom akordu nebo dokonce celou
kapelu!) k určení tóniny/stupnice pro efekty Harmony a HardTune.
Pokud máte zapojenou kytaru, kytara funguje jako primární zdroj pro detekci akordu. Pokud
přestanete hrát na kytaru, funkce RoomSense se pokusí určit tóninu/stupnici podle toho, “co
uslyší” v místnosti.

Nastavení Voice
S nastavením Voice mikrofony RoomSense procesoru Play Electric jsou používány jako
primární vokálový vstup. Toto nastavení je k dispozici pouze přes sluchátka.

Parametr Mic Control
Parametr Mic Control použijte k nastavení činnosti, kterou chcete propojit s tlačítkem Mic.
Tento parametr lze nastavit pouze tehdy, když používáte mikrofon MP-75 nebo e835 fx.
Pokud jste nastavili parametr Mic Type na jiný typ mikrofonu, tento parametr bude zobrazen
jako “N/A” (není k dispozici).

Nastavení HIT
S nastavením HIT stiskem tlačítka na mikrofonu kompatibilním s funkcí Mic Control aktivujete
funkci HIT v jakémkoli prezetu, který má přiřazenou funkci HIT.

Nastavení HIT + TALK
S nastavením HIT + TALK stiskem tlačítka na mikrofonu kompatibilním s funkcí Mic Control
aktivujete funkci HIT.
Stiskem a přidržením tlačítka na vašem mikrofonu kompatibilním s funkcí Mic Control
aktivujete režim TALK, ve kterém se vynechají všechny efekty. Pokud chcete ukončit režim
TALK, znovu stiskněte tlačítko mikrofonu.

17

Nastavení PRESET UP
Při nastavení PRESET UP stiskem tlačítka na mikrofonu kompatibilním s funkcí Mic Control
budete procházet prezety zařízení ve směru vpřed.

Nastavení Loop
Při nastavení Loop se stiskem tlačítka na mikrofonu kompatibilním s funkcí Mic Control
aktivuje nebo deaktivuje funkce Record/Play/Overdub smyčky.

Parametr Tone Style
Pomocí parametru Tone Style použijete různé množství efektů EQ, komprese a Gate k
signálu.

Nastavení Off
Není použita žádná úprava zvuku.

Nastavení NORMAL
Na signál jsou použity efekty “bottom”, “mid” a “air” EQ, lehká komprese a menší gating.
“Menší gating” znamená: Když se úroveň vstupu dostane dostatečně nízko, gain vstupu je
snížen, aby se zlepšila rezistance vůči zpětné vazbě mikrofonu.

Nastavení LESS BRIGHT
Nastavení LESS BRIGHT je podobné nastavení NORMAL, ale s menším důrazem na
vysokofrekvenční EQ pásmo.

Nastavení NORM+WARMTH
Nastavení NORM+WARMTH je podobné nastavení NORMAL, s menším “mid bump”, aby
byla hlasu přidána vřelost.

Nastavení MORE COMP
Nastavení MORE COMP používá normální nastavení EQ a Gate, ale má agresivnější
nastavení komprese. To je užitečné, pokud máte velký dynamický rozptyl při zpěvu a chcete
srovnat úrovně těchto hlasitostí.

Nastavení NORM NO GATE
Nastavení vyřazuje funkci Gate z nastavení NORMAL.

Nastavení LESS BRIGHT NG
Nastavení LESS BRIGHT NG je stejné jako nastavení LESS BRIGHT, ale s vyřazenou
funkcí Gate (NG = “No Gate”).

Nastavení WARMTH NG
Nastavení WARMTH NG je stejné jako nastavení NORM+WARMTH, ale s vyřazenou funkcí
Gate.

Nastavení MORE COMP NG
Nastavení MORE COMP NG je stejné jako MORE COMP, ale s vyřazenou funkcí Gate.

Korekce ladění
Parametr Pitch Cor Amt
Parametr Pitch Correction použijte k ovládání úrovně automatické korekce výšky tónu, kterou
Play Electric aplikuje na všechny příchozí signály z mikrofonu.

18

Pro přirozený zvuk doporučujeme začít s nastavením 50% nebo méně. Pokud vám nejde
určit tóny přesně, nebo pokud chcete automaticky laděný zvuk na všechny své vokály,
experimentujte s nastavením bližším ke 100% nebo použijte blok efektů Hard-Tune.
Nastavení Pitch Cor Amt jsou dočasně přepsána, když je blok HardTune aktivní.

Korekce ladění a (vnímané) fázování
Pokud se teprve seznamujete s auto-chromatickou korekcí výšky tónu, tak se Vám může
zdát, že zvuk s aktivovanou korekcí zní "zdvojeně". To je způsobeno tím, že slyšíte jak
doladěný signál z Play Electric, tak svůj vlastní hlas (v hlavě). Tyto dva zvuky mají malé
rozdíly, které lze interpretovat jako “zdvojení”. Je to naprosto v pořádku, ale může trvat chvíli
si na to zvyknout. Posluchači neuslyší “zdvojení”, které slyšíte vy.
Více informací o fázování korekce ladění viz následující Craig’sCorner video:
youtube.com/watch?v=KWrEIuiDXsA

Stránka Output (2/8)

Parametr Output
Parametr Output použijte k nastavení toho, jak jsou signály posílány přes výstupy XLR
procesoru Play Electric.

Nastavení Stereo
Pokud není nic zapojeno k výstupu GUITAR OUT, jak vokály, tak kytarové signály jsou
posílány ve stereu přes tyto výstupy. Pokud je výstup GUITAR OUT zapojen, budou poslány
pouze stereo vokály.

Nastavení Mono
S nastavením Mono jsou signály Mono Vocal posílány přes LEFT XLR výstup.
Pokud je zapojen výstup GUITAR OUT, nezpracované vokálové signály (s korekcí tónu a
globální korekcí ladění) jsou poslány přes LEFT XLR výstup a vokálové efekty pouze (ne
dry/nezpracovaný signál) jsou posílány přes RIGHT XLR výstup.
Tento režim je skvělý, pokud chcete ovládat vyvážení zpracovaného/nezpracovaného
(wet/dry) signálu vokálu na mixážním pultu.
Pokud výstup GUITAR OUT NENÍ zapojen, vaše kytarové zvuky zpracované efekty jsou
přidány do kanálu LEFT.

Nastavení Dual Mono
Pokud je zapojen výstup GUITAR OUT, vaše vokály s efekty jsou poslány přes výstup LEFT
XLR a vaše kytarové zvuky s efekty jsou posílány přes GUITAR OUT. Kytarové zvuky ve
výstupu RIGHT XLR jsou potlačeny.
Pokud NENÍ výstup GUITAR OUT zapojen, vaše vokálové zvuky s efekty jsou poslány přes
výstup LEFT XLR a kytarové zvuky s efekty přes výstup RIGHT XLR.

Funkce Vocal Cancel
Funkce Vocal Cancel se pokusí odstranit vokály ze skladby.

Nastavení Off
S nastavením Off není na vstupním Aux signálu provedeno žádné jeho zpracování.

Nastavení On
S nastavením On se Play Electric pokusí odstranit sólové vokály ze skladby.
Tento proces může vytvořit “Karaoke”-styl hudby, která vám umožní zpívat společně s
hudebním podkladem, včetně informace o tónině pro vytváření harmonie.
Možnosti tohoto zpracování se mohou lišit v různých písních, v závislosti na tom, jak je píseň
původně smíchána.

19

Parametr Lead Mute
Parametr Lead Mute použijte k utlumení sólového vokálu a k výstupu pouze zpracovaných
signálů.

Nastavení Off
Hlavní vokály jsou směrovány do hlavního mixu.

Nastavení On
Hlavní vokály jsou odstraněny z hlavního mixu.

Parametr Out Level
Parametr Out Level použijte k přepínání mezi režimy výstupů na mikrofonní a linkové úrovni.
Většinou budete používat nastavení Mic level – ale když nebudete mít dostatečný signál na
mixážním pultu nebo na jiné destinaci a jste si jisti, že úrovně Mic Input a Mix Out jsou
v pořádku, zkuste nastavení Line.

Parametr USB Out Level
Parametr USB Out Level použijte k nastavení celkové úrovně výstupu USB z Play Electric.
Tento parametr použijte k utlumení signálu, pokud DAW přijímá signál, který je příliš hlasitý.

Stránka Guitar page (3/8)

Parametr Guitar
Parametr Guitar použijte k ovládání úrovně vstupu kytary. Nastavte úroveň tak, aby když
hrajete na kytaru, ANIŽ byste zpívali, In LED dioda svítila zeleně/žlutě, ale nesvítila červeně.

Parametr Speaker Sim
Parametr Speaker Sim použijte k zapínání a vypínání efektu Speaker Simulation na Play
Electric. Pokud jste zapojení k PA přes XLR výstup nebo k FRFR (plné pásmo, plochá
odezva) reproduktor přes výstup Guitar OUT, nechte tento parametr nastavený na ON.
Pokud jste připojeni ke kytarovému zesilovači, vypněte ho (OFF).

Parametr Guitar Gate
Parametr Guitar Gate používejte k nastavení prahu šumové brány pro vstup GUITAR.
Kytary mají ve svém signálu různé množství “šumu”. Někdy může být lepší nastavit bránu na
“ořez” nebo “utlumení” kytary, když je příchozí signál příliš nízký.
Ve výchozím nastavení je práh nastaven celkem nízko, ale možná ho budete chtít zvýšit, aby
vyhovoval vašemu stylu hry. Vyšší práh šumové brány může být efektivní, když hrajete
rychlé akordy s přestávkami mezi nimi.

Parametr Global Guitar FX
Parametr Global Guitar FX použijte k nastavení aktuálního kytarového zvuku a jeho
uzamčení, takže zabráníte nastavení kytarových efektů přes všechny prezety. To se může
hodit, když hrajete akustický set a chcete pouze jeden zvuk.
Tady je tip: Pokud chcete zkopírovat kytarový zvuk z jednoho prezetu do druhého, můžete
použít parametr Global Guitar FX, abyste toho dosáhli:
• Jděte do prezetu, ze kterého chcete zkopírovat nastavení kytarových efektů.
• Nastavte parametr Global Guitar FX na ON.
• Jděte do prezetu, do kterého chcete zkopírovat nastavení kytarových efektů.
• Dvakrát stiskněte tlačítko Store.
• Parametr Global Guitar FX nastavte na OFF.

20

Stránka System (4/8)

Parameter LCD Contrast
Pomocí parametru LCD Contrast nastavte kontrast LCD obrazovky. V závislosti na okolním
světle v místnosti mohou mít různá nastavení větší či menší efekt.

Funkce UP/DN
Pomocí parametru UP/DN Function definujete, co by se mělo stát, když stisknete současní
nožní spínače DOWN a UP.
Všimněte si prosím, že když zapojíte pedál TC-Helicon Switch-3 ke konektoru PEDAL na
Play Electric, výchozí chování funkce UP/DN se změní z “Loop” na “Set Key.”

Nastavení Looping
Současným stiskem nožních spínačů DOWN a UP vstoupíte do a vystoupíte z režimu Loop,
který umožňuje přehrávat a nahrávat smyčky.

Nastavení Set Key
Současným stiskem nožních spínačů DOWN a UP vstoupíte do režimu Set Key/Scale, který
umožňuje manuální nastavení tóniny a stupnice skladby.

Parametr Lead Delay
Parametr Lead Delay použijte k velmi lehkému zpoždění příchozího signálu, aby se
kompenzovala malá latence, ke které dochází, když jsou zařízením zpracovávány efekty.
Toto zpoždění zajišťuje, že zpracované/generované hlasy - jako harmonie - budou perfektně
synchronizovány s hlavním vokálem.

Nastavení None
Není použito žádné zpoždění.

Nastavení Voice Sync
Hlavní vokál je zpožděn o dobu odpovídající maximální latenci systému se všemi zapnutými
efekty.

Nastavení Auto
Hlavní vokál bude opožděn o latenci právě aktivovaných bloků efektů. Použití více bloků
zvýší úroveň kompenzace latence.

Parametr Tune Reference
Pomocí parametru Tune Reference definujete referenční frekvenci pro kytarovou ladičku a
jakékoli efekty Harmony nebo HardTune. Výchozí nastavení je 440 Hz (A), které lze změnit v
0,5 Hz krocích.

Parametr Aux In Type
Funkce Aux In Type provede kouzelné výpočty, aby pomohla zpřesnit harmonie..

Nastavení Live
Použijte při živém hraní či zpracování nahrané stopy vokálů z Vašeho DAW pomocí vstupu
AUX pro připojení řídící stopy.

Nastavení Tracks
Nastavení Tracks použijte, když zpíváte spolu s předem nahranou hudbou, např. z MP3
přehrávače.

21

Nastavení Monitor
Nastavení Monitor použijte k odstranění příchozích Aux signálů z hlavního výstupu. Díky
tomu uslyšíte Aux audio přes sluchátka, ale toto audio nebude předáváno do PA. Toto je
skvělé řešení pro nenákladný in-ear odposlech.

TC-Helicon kytarový & sluchátkový kabel je skvělý způsob, jak kombinovat kytarové a
sluchátkové signály do jednoho kabelu. Další informace viz: tc-helicon.com/products/guitar-
headphone-cable/

Stránka System 2 (5/8)

Parametr Global Key
Pomocí parametru Global Key definujete, zda informace tóniny a stupnice pro generování
harmonie a/nebo korekci ladění by mělo být globální nebo pro určité prezety.

Nastavení Off
Tóninu lze nastavit pro jednotlivé prezety, přes přímé nastavení klíče (C, D, F# atd.), Guitar
IN přes Natural-Play, RoomSense nebo Aux.

Nastavení On
Pokud je tónina zvolena při presetu, tak bude zachována i pokud je preset změněn.

Parametr Global Tempo
Parametr Global Tempo použijte pro definování toho, zda by se efekty založené na tempu
měly řídit globálním nastavením tempa anebo nastavením tempa v jednotlivých prezetech.

Nastavení Off
Nastavené vyťukaná tempo v jednom presetu se změní při změně presetu.

Nastavení On
Pokud jste nastavili tempo pomocí vyťukávání tempa v rámci prezetu, toto tempo zůstane i v
případě, že přepnete na jiný prezet.

Parametr RoomSense LoCut
Pomocí parametru RoomSense LoCut “se odstraní” nežádoucí frekvence z vašeho mixu.
Při některých okolnostech nízké frekvence “in the room” - jako je basový buben nebo kopák -
mohou způsobit, že mikrofony RoomSense budou znít zakaleně. Vestavěný high-pass filtr
umožňuje, abyste redukovali tento druh “dunění”.

Parametr Mic Boost
Pokud jste méně hlasitý zpěvák, můžete použít parametr Mic Boost ke zvýšení gainu
mikrofonu.
Někteří hudebníci zpívají tišeji než ostatní, takže musí mít knob Mic Gain nastaven hodně
doprava. Abychom toto mohli kompenzovat, přidali jsme funkci Mic Boost, která umožňuje +6
(“Low”) nebo +12 (“High”) dB extra gainu, pokud ho budete potřebovat. Výchozí hodnota je
+6 dB (“Low”).

22

Stránka Loop (6/8)

Parametr Input
Pomocí parametru Input nastavte vstupní zdroj(e) pro nahrávání smyčky. Můžete použít
následující nastavení:
- Guitar
- Lead
- Aux
- Lead + Guitar
- Lead + Aux
- Guitar + Aux
- All: S nastavením All bude vše, co slyšíte, nahráno také jako součást smyčky.

Parametr Undo
Pomocí parametru Undo zapínáte a vypínáte funkci Loop undo.

Nastavení On
Funkce Undo je aktivní a může být použita pro vrácení posledně provedené změny Vaší
smyčky. Je běžné používat funkci Undo, když vytvoříte sekci smyčky, která se Vám nelíbí a
chcete to zkusit znovu. Můžete rovněž stisknout Undo podruhé a vrátit tak vaši poslední
Undo akci. Tím se vrátí overdub smyčky, který jste předním odstranili pomocí funkce Undo.
V tomto režimu je celková doba smyčky, která je k dispozici, 15 sekund.

Nastavení Off
Vypne funkci Undo, uvolní tím nějakou paměť pro prodloužení smyčky.
V tomto režimu je celková doba smyčky, která je k dispozici, 30 sekund.

Parametr Loop Feedback
Parametr Loop Feedback použijte k ovládání zpětné vazby zaznamenané smyčky.
Při nahrávání smyčky s více přechody (nebo částmi), signál z prvního průchodu smyčky je
přidán k následujícímu, a tak dále.
Pokud by byly všechny tyto průchody dány dohromady při plné (100 %) hlasitosti, smyčka,
na které pracujete, by byla hlasitější, hlasitější a HLASITĚJŠÍ, takže byste skončili se
zkresleným výstupním signálem. Účel ovládání zpětné vazby je, aby tomuto jevu zesilování
hlasitosti zabránila.
Pokud nahráváte další vrstvu do existující smyčky, tak je nahrána se 100% hlasitosti, ale
existující smyčka je spojena dohromady s ní s hlasitostí, která je nastavena v parametru
Loop Feedback.

Výpočet vypadá takto:
Vstup + (Loop x Loop Feedback) = výstup smyčky
Tzn. vstup + (Loop x 90%) = výstup

(Rychle pryč! Matika!)

Většině uživatelů vyhovuje výchozí nastavení kolem 98%, ale můžete najít nějaké jiné
nastavení jako vhodné pro Vaše využití.

23

Stránka Switch-3 (7/8)

Parametr Control
Switch-3 je volitelný vysoce kvalitní dálkový ovladač, který můžete používat se svým
zařízením TC-Helicon. Pomocí parametru Control nastavte funkčnost připojeného pedálu
Switch-3.

Nastavení Loop Mode
S nastavením Loop Mode budou tři nožní spínače na Switch-3 ovládat funkce smyčky:
- Tlačítko 1 aktivuje Record / Play / Overdub.
- Tlačítko 2 ukončí nahrávání/přehrávání a lze ho použít pro mazání smyčky (jeho
přidržením).
- Tlačítko 3 se používá pro Undo.

Nastavení Custom
S nastavením Custom můžete přiřadit funkce ze seznamu třem nožním spínačům na pedálu
Switch-3.
Jednoduše stiskněte soft tlačítko vedle “Switch 1”, “Switch 2” nebo “Switch 3” na pravé
straně displeje a pomocí knobu Control určete funkci, kterou by příslušný nožní spínač měl
ovládat.

Nastavení k dispozici jsou:
- Loop Rec/Play
- Loop Stop/Clear
- Loop Undo
- Loop Start/Stop
- 1 Btn Looper
- Tap Tempo
- Set Key
- Preset Down
- Preset Up
- Hit
- Harmony
- Harm Moment
- Doubling
- Delay
- Delay Moment
- Reverb
- HardTune
- Transducer
- µMod
- Gtr Amp
- Gtr Boost
- Gtr Compressor
- Gtr µMod
- Gtr Delay
- Gtr Reverb

Harm Moment a Delay Moment
Když jste zvolili nastavení Custom, dvě položky menu budou pracovat lehce odlišně od
ostatních: Harm Moment a Delay Moment.

S “Harm Moment” a “Delay Moment”, bude příslušný efekt (harmonické hlasy nebo
zpoždění) aktivní pouze tehdy, když stisknete nožní spínač Down. Někteří uživatelé preferují
přesnost, která je tímto režimem umožněna.

24

Nastavení 1 Btn Looper
Nastavení 1 Btn Looper (1 Button Looper) je pohodlný způsob, jak ovládat všechny
relevantní funkce Looperu pomocí jednoho nožního spínače. To vám umožní přiřadit dvě
zbývající tlačítka na pedálu Switch-3 pro jiné funkce (např. Hit).

- Pokud není žádná smyčka k dispozici, jedním klepnutím na nožní spínač nahrávejte.
- Dalším klepnutím na nožní spínač definujete délku smyčky a přepnete na přehrávání
smyčky.
- Opět klepněte na nožní spínač pro overdub během přehrávání.
- Přidržte nožní spínač, abyste odstranili poslední overdub.
- Znovu přidržte nožní spínač, abyste obnovili (vrátili) poslední overdub.
- Dvojím rychlým poklepáním na nožní spínač zastavíte smyčku. Nezapomeňte, že při
zastavení je nahrána krátká audio pasáž.
- Klepnutím na nožní spínač přehrávejte nebo přidržením nožního spínače vymažte
smyčku.
TIP: Pokud raději chcete mít Play Electric nahoře na stojanu, můžete použít “Preset DN”,
“Preset UP” a “HIT” jako své zákaznické Switch-3 přiřazení, abyste kopírovali ovladače
nožního spínače.

Stránka Product Info (8/8)

Stránka System Info obsahuje informace o ...
- instalovaná verze firmwaru,
- sériové číslo a
- datum výroby pro vaše zařízení.
Pokud potřebujete zákaznickou podporu, mějte tato čísla po ruce. Viz “Podpora”.

VOCAL FX TLAČÍTKO/SEKCE

Stisknutím tlačítka VOCAL FX otevřete menu Vocal Effects, které se skládá z několika
stránek. Každá stránka obsahuje parametry ovládající odpovídající bloky vokálových efektů.
Jeden parametr je společný pro všechny efektové stránky:

Parametr Control
Parametr Control použijte k zapínání a vypínání bloku efektů.

Nastavení Off
Efektový blok není aktivní, neprobíhá žádné zpracování signálu.

Nastavení On
Efektový blok je aktivní a signál bude zpracován podle zvoleného stylu.

Nastavení HIT
Efektový blok je přiřazen tlačítku HIT na Play Electric (nebo tlačítku na mikrofonu
podporujícím Mic Control) a bude aktivní, když svítí tlačítko HIT.
V oddíle Setup najdete pokyny, jak aktivovat Mic Control.

25

Stránka Harmony (1/7)

Pomocí bloku Harmony vytvořte harmonie, které doprovázejí hlavní vokál pomocí dvou
dalších hlasů.

Parametr Style
Parametr Style určuje počet harmonických hlasů a způsob, kterým se tyto hlasy vztahují k
hlavnímu vokálu.

Vyberte z následujících stylů:
- High
- Higher
- Low
- Lower
- Octave Up
- Octave Down
- High & Low
- High & Higher
- High & Lower
- Higher & Lower
- Higher & Low
- Lower & Low
- Oct Down & Up
- Oct Down & Higher
- Oct Down & High
- Oct Down & Low
- Oct Down & Lower
- Oct Up & Higher
- Oct Up & High
- Oct Up & Low
- Oct Up & Lower
- +7 Semitones
- -5 Semitones
- +7 & -5 Semitones
- +12 & +7 Semitones
- +12 & -5 Semitones
- -12 & +7 Semitones
- -12 & -5 semitones

Parametr Level
Pomocí parametru Level ovládejte celkovou úroveň harmonií.
Stiskem horního pravého soft tlačítka zvolte tento parametr a použijte ovládací knob k
úpravě úrovně.
0 dB je maximální hlasitost pro tento efekt.

Parametr Key
Tónina je nejdůležitější nastavení pro vytvoření harmonií. Nastavte ji dobře a budou znít
skvěle. Nastavte ji špatně a budou znít - no - blbě.

Nastavení Auto
S nastavením Auto je tónina nastavena automaticky podle vstupu z...
- kytarového vstupního konektoru
- Aux konektoru
- RoomSense mikrofonů v tomto konkrétním pořadí.

26

Priorita vstupů je taková, jak jsou napsány. Například pokud máte kytaru zapojenou do
vstupu GUITAR IN a stopy hrající přes vstup Aux, systém přečte informaci o tónině/stupnici z
kytary. Pokud kytara přestane hrát a signál na Aux pokračuje, systém bude hledat informaci
o akordu na vstupu Aux.

Nastavení Key
S nastavením Key můžete vybírat jakoukoli z 12 tónin (C až b) západní hudby.

Stránka Harmony Advanced

Pro vstup na stránku pokročilých nastavení Harmony Advanced stiskněte a přidržte jakékoli
modře rozsvícené soft tlačítko. Pro opuštění stránky Advanced stiskněte tlačítko BACK.

Parametr Scale
Pokud je tónina nastavena manuálně (ne automaticky), tak pokročilé menu Vám umožní
nastavit stupnici, asociovanou s tóninou.
Zvolte jedno z následujících nastavení:
- Major 1
- Major 2
- Major 3
- Minor 1
- Minor 2
- Minor 3
Více informací viz “Referenční tabulka stupnic TC-Helicon”. Tuto tabulku najdete také na
webových stránkách TC-Helicon:
support.tc-helicon.com/entries/ 21051886-scale-chart-for-TC-helicon-products/

Parametr Portamento
Parametr Portamento použijte pro ovládání množství “posouvání” mezi tóny, jak zpíváte. Čím
více Portamenta používáte, tím více budou harmonické hlasy klouzat, nikoli přeskakovat, od
tónu k tónu.
- Nastavení 0 vypne Portamento.
- 100 je maximální nastavení.

Pokud byste použili vysoké úrovně jak parametru Humanize, tak Portamento, mohly by vaše
harmonické hlasy znít tak, jako by ... uhm ... pili .... hodně. Většinou je lepší použít menší
úrovně.

Parametr Humanize
Pomocí parametru Humanize “zlidšťuje” harmonické hlasy tím, že hlasu dávají trochu
variovaného timingu a ladění.
V zásadě jde o to, že jsou harmonické hlasy méně přesné - ale právě tato nedokonalost je
něco, díky čemuž hlasy znějí více “reálněji”.
- Nastavení 0 vypne parametr Humanize.
- 100 je maximální nastavení.

Stránka Double (2/7)

Efektový blok Double vytvoří pocit, že jeden či více vokalistů zpívá unisono s malými rozdíly
v časování a zabarvení každého hlasu. Někteří označují doubling za “zhuštění” nebo
“dvojitou stopu”. Ten druhý výraz odkazuje na metodu studiového nahrávání, kdy se stejný
vokálový part zpívá na dvou samostatných stopách a poté jsou přehrávány současně.

27

Parametr Style
Parametr Style použijte k nastavení počtu hlasů a časování zdvojení.
Vyberte z následujících stylů:
- 1 Voice Tight*
- 1 Voice Loose*
- 2 Voices Tight*
- 2 Voices Loose*
- Shout
- 1 Voice Oct Up
- 1 Voice Oct Down
- 2 Voices Oct Up
- 2 Voices Oct Down
- Oct Up & Oct Down
* “Tight” a “Loose” ukazují jak blízko je zdvojení načasováno k hlavnímu vokálu. Uvolněnější
(Loose) časování může být pocitově "větší" či více zefektováno.

Parametr Level
Pomocí parametru Level ovládejte celkovou úroveň efektu zdvojení. Stiskem horního
pravého soft tlačítka zvolte tento parametr a použijte ovládací knob k úpravě úrovně. 0 dB je
maximální hlasitost pro tento efekt.

Stránka Delay (3/7)

Efektový blok Delay opakuje vstupní signál podle stylu a aktuálního tempa.

Parametr Style
Zvolte menu Style stiskem spodního levého soft tlačítka. Bude jediné rozsvícené na levé
straně displeje.

Vyberte z následujících stylů:
- Quarter
- Eighth
- Triplet
- Dotted 1/8th
- Dotted V
- V Triplet
- Sixteenth
- Ping Pong 1
- Ping Pong 2
- Ping Pong 3
- Multitap 1
- Multitap 2
- Multitap 3
- Multitap 4
- Multitap 5
- Multitap 6
- Classic Slap
- Set Time

Parametr Level
Pomocí parametru Level ovládejte celkovou úroveň efektu zpoždění. Stiskem horního
pravého soft tlačítka zvolte tento parametr a použijte ovládací knob k úpravě úrovně. 0 dB je
maximální hlasitost pro tento efekt.

28

Parametr Feedback
Parametr Feedback použijte k ovládání množství zpožděného signálu, který je veden zpět do
efektu. Vyšší úrovně zpětné vazby (feedback) protáhnou délku dozvuku opakování.

Stránka Delay Advanced

Pro vstup na stránku pokročilých nastavení Delay Advanced stiskněte a přidržte jakékoli
modře rozsvícené soft tlačítko. Pro opuštění stránky Delay Advanced stiskněte tlačítko
BACK.

Parametr Dly Filter Style
Použijte parametr Dly Filter Style pro přidání filtrů ke zpožděnému signálu, které budou
simulovat různé typy zpoždění hardwaru nebo zvuku.
Vyberte z následujících stylů:
- Digital
- Tape
- Analog
- Radio
- Megaphone
- Cell Phone
- Lo Fi
- Hi Cut 1
- Hi Cut 2
- Hi Cut 3
- Low Cut 1
- Low Cut 2
- Low Cut 3

Některé ze stylů filtrů zpoždění jsou neměnné, to znamená, že zvuk je ovlivněn (jako
megafon) a všechna další ťuknutí delaye zní stejně. Některé delay filtry jsou souhrnné - např.
“analog”, kde je zpracování signálu aplikováno přes zpětnou vazbu smyčky, která průběžně
mění zvuk zpoždění.

Experimentujte se styly pro nalezení toho, co nejlépe funguje pro Váš zvuk.

Parametr Tempo
Parametr Tempo použijte k manuálnímu nastavení tempa zpoždění.
Nastavení jsou uložena podle jednotlivých prezetů. Jsou nahrazena (ale ne přepsána) při
aktivním parametru Global tempo.
Pokud jste v parametru Delay style zvolili Slap nebo Time, parametr Tempo řekne “Time” a
bude reprezentován hodnotou v milisekundách.

Stránka Reverb (4/7)

Efektový blok Reverb vytváří “prostor” kolem vašeho hlasu. V podstatě zasadí Váš suchý
hlas do simulovaného prostoru, malého či velkého, pro přidání pocitu hloubky a vzdálenosti.

Parametr Style
Pomocí parametru Style určete velikost simulovaného prostoru a rovněž typ materiálu, který
se používá pro vytvoření simulace.

29

Vyberte z následujících stylů:
- Smooth Plate
- Reflection Plate
- Thin Plate
- Bright Plate
- Real Plate
- Real Plate Long
- Jazz Plate
- Quick Plate
- Soft Hall
- Amsterdam Hall
- Broadway Hall
- Snappy Room
- Library
- Dark Room
- Music Club
- Studio Room
- Warehouse
- Bouncy Room
- Cozy Corner
- Bright Chamber
- Wooden Chamber
- St. Joseph Church
- Dome Chapel
- Hockey Arena
- Museum
- Indoor Arena
- Warehouse
- Thin Spring
- Full Spring

Parametr Level
Pomocí parametru Level ovládejte celkovou úroveň reverbu. Stiskem horního pravého soft
tlačítka zvolte tento parametr a použijte ovládací knob k úpravě úrovně. 0 dB je maximální
hlasitost pro tento efekt.

Parametr Decay
Parametr Decay použijte k definování toho, jak dlouho bude reverb odeznívat. Delší časy
obecně zní jako větší prostory a kratší časy zní jako malé prostory.
Každý styl reverbu má svůj vlastní čas dozvuku, ale můžete ho změnit.

Stránka HardTune (5/7)

HardTune...
Někteří tomuto efektu říkají Cher efekt, a ostatní mu říkají Auto-ladění (Auto-Tune™). Ať už
to pojmenujete jakkoli: Jestliže hledáte popový rádiový zvuk, tohle je váš efekt.
Efektový blok HardTune lze rovněž použít pro na stupnici založenou přirozenou korekci
ladění - takže nepodceňujte tento efekt, pokud hledáte korekci, která nezní “roboticky”!

Parametr Style
Parametr Style použijte k určení přesnosti, rychlosti a “agresivnosti” efektu ladění.
Vyberte z následujících stylů:
- Pop
- Country Gliss

30

- Robot
- Correct Natural
- Correct Chromatic (není založen na stupnici)
- Drone
- Gender Bender

Parametr Shift
Pomocí parametru Shift posuňte tón, který zpíváte, nahoru nebo dolů o jeden nebo více
půltónů. Hlas můžete posunout nahoru nebo dolů až o 36 půltónů.

Parametr Gender
Parametr Gender použijte k ovládání témbru svého hlasu, aby zněl spíše jako mužský hlas
nebo jako ženský hlas. Extrémní nastavení tohoto parametru budou znít velmi nepřirozeně,
ale mohou vést k efektu, který hledáte!

Stránka Transducer (6/7)

Efektový blok Transducer modifikuje zvuk tak, že přidává různé filtry a overdrive
komponenty.

Parametr Style
Parametr Style použijte k definování stylu efektu Transducer.
Vyberte z následujících stylů:
- Megaphone
- Radio
- On The Phone
- Overdrive
- Buzz Cut
- Stack
- Tweed
- Combo

Parametr Drive
Parametr Drive použijte k ovládání množství přebuzení použitého na signál. Více drivu
zkreslí signál a vytvoří efekty stylu megafonu.

Parametr Filter
Parametr Filter zvolte k použití filtru EQ, který zvuk Transduceru “ztenčí” nebo “zakalí”, v
závislosti na prezetu. Tenčí nastavení filtru zní více jako rádio či vysílačka.

Stránka Transducer Advanced

Pro vstup na stránku pokročilých nastavení Transducer Advanced, stiskněte a přidržte
jakékoli modře rozsvícené soft tlačítko.

Parametr Routing
Parametr Routing použijte k definování toho, které signálové komponenty by měly být
ovlivněny efektem Transducer.

Nastavení Output
S nastavením Output je efekt aplikován na hlavní hlas a jakékoli odvozené hlasy, jako
Harmony nebo Doubling.

31

Nastavení FX
S nastavením FX je efekt aplikován pouze na hlasy v rámci efektu. Například pokud
použijete Delay, nebude na úvodní "ťuknutí" delaye aplikován žádný efekt, ale na následná
“ťuknutí” bude efekt měniče Transducer aplikován.

Parametr Gate Threshold
Efekty Transducer jsou velmi náchylné ke zpětné vazbě přes PA nebo monitory. Blok
Transducer má nezávislou šumovou bránu, kterou lze nastavit, aby se zpětná vazba
zmírnila.
Zvýšení prahu citlivosti může způsobit, že se efekt spustí až při vyšší úrovni hlasitosti, čímž
se zabrání možné zpětné vazbě. když nezpíváte.
Více informací o zpětné vazbě a tipy, jak ji redukovat nebo eliminovat, najdete v tomto
Craig’sCorner videu: youtube.com/watch?v=VlN1 RJ4gcAo

Parametr Gain
Pomocí parametru Gain ovládejte celkovou úroveň efektu měniče.

Stránka µMod (7/7)

µMod znamená “mikro modulace”. Efektový blok µMod se používá k vytvoření efektů, které
modulují signál, jako jsou flanger, phaser, panning nebo chorus.

Parametr Style
Parametr Style použijte k definování stylu efektu µMod.
Vyberte z následujících stylů:
- Micromod Clone
- Micromod Wider
- Thicken
- Light Chorus
- Medium Chorus
- Wide Chorus
- Mono Chorus
- Fast Rotor
- Panner
- Flanger
- Flange Feedback
- Flange Negative
- Mono Flange
- Soft Flange
- Tube
- Up Tube
- Down Tube
- Down & Up Tube
- Rise and Fall
- Auto Wah
- Cylon Mono
- Cylon Stereo
- Alien Voiceover
- Underwater

32

Parametr Level
Pomocí parametru Level ovládejte celkovou úroveň efektu µMod. Stiskem horního středního
soft tlačítka zvolte tento parametr a použijte ovládací knob k úpravě úrovně. 0 dB je
maximální hlasitost pro tento efekt.

Parametr Speed
Pomocí parametru Speed upravte rychlosti, při které se “oscilace” nebo modulace objevuje v
rámci efektu.

Guitar FX tlačítko/sekce

Stiskem tlačítka GUITAR FX otevřete menu Guitar Effects, které se skládá z pěti stránek.
Každá stránka obsahuje parametry ovládající odpovídající bloky vokálových efektů.
Kytarové efekty jsou zpracovávány stejným způsobem, jako vokálové efekty - viz “Vocal FX
tlačítko/sekce”.
Kytarové zvuky v Play Electric jsou globální - znamená to, že je musíte upravit pouze jednou.
Když změníte prezety, vaše kytarové zvuky zůstanou stejné.
Každý kytarový efekt má parametr Control, podobný tomu v sekci Vocal FX. Nicméně pro
kytarové efekty má parametr Control pouze nastavení On a Off. Nejsou zde žádné Guitar
HIT nastavení/ funkce.

Stránka Guitar amp (1/5)

Parametr Style
Parametr Style použijte k volbě stylů efektu simulace zesilovače. K dispozici jsou různé
simulace zesilovače, pokrývající široký rozsah stylů a preferencí.
Pokud si efekt simulace zesilovače nepřejete použít, nastavte parametr Control na OFF.

Vyberte z následujících stylů:
- Clean Brit
- Cali Clean
- UK Clean
- Deep Clean
- Bright Switch
- Warm
- Little Thing
- Chicken Picker
- Brit OD
- AC Crunch
- Chunky Brit
- Lil Champion
- Chime Drive
- 2x12 Combo
- 4x12 Crunch
- Swamptone
- Nasaltone
- Brown
- Scooped
- Metallic
- Dark Matter
- OD Pedal
- Dark OD Pedal
- Distortion Pedal
-

33

- Acoustic
- Acoustic Shape

Parametr Drive
Drive parametr ovládá úroveň, která jde do sekce předzesilovače simulátoru zesilovače.
Tento ovladač se většinou používá k ovládání množství distorze v zesilovači. Nižší hodnoty
jsou více “čisté”.

Parametr Level
Parametr Level ovládá úroveň sekce výkonového zesilovače u simulátoru zesilovače.
Tento ovladač je často na skutečných zesilovačích označován “Master” nebo “Volume” a
ovládá výstupní hlasitost zesilovače.

Stránka Advanced Amp

Pro vstup do pokročilého editačního menu stiskněte a přidržte jakékoli rozsvícené “soft
tlačítko” v okamžiku, když jste na stránce Amp.

Parametr Treble
Parametr Treble ovládá úroveň vysokopásmového ekvalizéru, takže napodobuje ovladač
“high” nebo “treble” zesilovače.

Parametr Mid
Parametr Mid ovládá úroveň středního pásma ekvalizéru, takže napodobuje ovladač „middle”
nebo “mid” zesilovače.

Parametr Bass
Parametr Bass ovládá úroveň nízkopásmového ekvalizéru, takže napodobuje ovladač “low”
nebo “bass” zesilovače.

Parametr Mid Freq
Parametr Mid Freq ovládá provozní frekvenci středopásmového ekvalizéru.

Stránka Guitar compressor (2/5)

Efektový blok Compressor použijte k ovládání dynamického rozsahu kytarového signálu,
k posílení ataku, sustainu nebo obou.

Parametr Style
Parametr Style použijte k výběru typu komprese, která se má používat. Tyto styly dovolují
vybírat mezi různými uspořádáními běžných kytarových kompresorů, jak rychlé nebo pomalé
jsou doby ataku a více nebo méně agresivní poměry komprese.

Vyberte z následujících stylů:
Subtle Tube
Subtle Sustain
Sustain Attack
Sustain Pop

Parametr Amount
Parametr Amount použijte k úpravě množství komprese přidané k signálu. Tento parametr je
podobný ovladači “Level” u jiných efektů, ale ovládá různé parametry “pod kapotou”.

34

Parametr Makeup
Poté, co změníte nastavení “Amount”, možná budete potřebovat “make up” snížení gainu,
abyste si uchovali výstupní úroveň signálu. Makeup gain dovoluje zachovat úrovně signálu
konzistentní od vstupu kompresoru k výstupu.
Většinou se tento parametr nastavuje poslechem, pokud nemáte měřiče vstupu a výstupu
(což některé lepší kompresory mají).

Stránka Guitar µMod (3/5)

Stejně jako vokálové efekty stejného názvu i efektový blok µMod v sekci Guitar aplikuje
variace ladění a časování, aby se ke zvuku přidala hlobka a tloušťka. µMod znamená
“mikro modulace”.

Parametr Style
Parametr Style použijte k definování stylu efektu µMod.

Vyberte z následujících stylů:
- Corona 12:00 - based on the CoronaChorus from TCElectronic
- Corona Fast
- Corona Slow
- Vortex Flanger – based on the Vortex Flanger from TC Electronic
- Vortex Fast
- Silky Detune
- Medium Detune
- Mono Chorus
- Fast Rotor
- Stereo Panner
- Flanger
- Flange Feedback
- Flange Negative
- Mono Flange
- Soft Flange
- Tremolo
- Auto Filter

Parametr Mix
Pomocí parametru Mixl ovládejte celkovou úroveň efektu µMod.

Parametr Speed
Pomocí parametru Speed upravte rychlosti, při které se “oscilace” nebo modulace objevuje v
rámci efektu. Pomalejší rychlosti často znamenají efekty, které jsou více poznat.

Stránka Guitar Delay (4/5)

Podobně jako efekt Delay v sekci Vocal FX, Delay umožňuje přidat efekty typu echa ke
zvuku kytary. Tempo pro blok Guitar Delay je sdíleno s blokem Vocal Delay, což dovoluje
udržet zpoždění kytary i vokálu souběžné.

Parametr Level
Ovládá úroveň efektů Delay.

Parametr Feedback
Feedback definuje, kolik je “ťuknutí” echa, což znamená, “jak dlouho zpoždění trvá” před tím,
než odezní.

35

Parametr Style
Definuje zvuky playe, včetně jeho rozdělení (1/4, osminy atd.)
Vyberte z následujících stylů:
- Flashback 2290
- Flashback analog
- Flashback Tape
- Flashback LoFi
- Flashback Slap
- Edge-Y Mod
- Analog Modular
- Half
- Quarter
- Dotted 1/8
- Ping Pong
- Ping Pong FX
- Multitap
- 300 ms
- Long & Thin
- Reverb Tank

Stránka Delay Advanced

Na stránce Delay Advanced jsou dva další ovladače:

Parametr Tempo
Tady můžete manuálně nastavit tempo a uložit tato nastavení v rámci prezetu.
Pokud jste jako styl delaye zvolili “Slap” nebo “Time”, uvidíte čas v milisekundách (ms), ne
v hodnotě BPM.
Pokud je Global Tap Tempo v menu Setup nastaveno na ON, nastavení manuálně
nastaveného/uloženého tempa bude dočasně přenastaveno (ale ne přepsáno).

Parametr Division
Parametr Division použijte k manuální volbě Delay Division. Je tu více možností, než najdete
v seznamu Style.

Parametr Dly Filter Style
Parametr Dly Filter Style použijte k přidání filtrů ke zpožděnému signálu, které budou
simulovat různé typy delaye zařízení nebo zvuku.

Vyberte z následujících stylů:
- Digital
- Tape
- Analog
- Radio
- Megaphone
- Cell Phone
- Lo Fi
- Hi Cut 1
- Hi Cut 2
- Hi Cut 3
- Low Cut 1
- Low Cut 2
- Low Cut 3

36

Stránka Guitar Reverb (5/5)

Reverb vytváří “room” kolem signálu. V podstatě zasadí nezpracovaný kytarový zvuk do
simulovaného prostoru, malého či velkého, pro přidání pocitu hloubky a vzdálenosti.

Parametr Style
Pomocí parametru Style určete velikost simulovaného prostoru a rovněž typ materiálu, který
se používá pro vytvoření simulace.
Vyberte z následujících stylů:
- Hall of Fame - Hall
- Hall of Fame - Plate
- Hall of Fame - Room
- Hall of Fame - Church
- Hall of Fame - Spring
- Hall of Fame - Ambience
- Hall of Fame - Lofi
- Hall of Fame - Tile
- Smooth Plate
- Reflection Plate
- Thin Plate
- Bright Plate
- Real Plate
- Real Plate Long
- Jazz Plate
- Quick Plate
- Soft Hall
- Amsterdam Hall
- Broadway Hall
- Snappy Room
- Library
- Dark Room
- Music Club
- Studio Room
- Bouncy Room
- Cozy Corner
- Bright Chamber
- Wooden Chamber
- St. Joseph Church
- Dome Chapel
- Hockey Arena
- Museum
- Indoor Arena
- Warehouse
- Thin Spring
- Full Spring

Parametr Level
Pomocí parametru Level ovládejte celkovou úroveň reverbu. Stiskem horního středního soft
tlačítka zvolte tento parametr a použijte ovládací knob k úpravě úrovně.
0 dB je maximální hlasitost pro tento efekt.

Parametr Decay
Parametr Decay použijte k definování toho, jak dlouho bude reverb odeznívat. Delší časy
obecně zní jako větší prostory a kratší časy zní jako malé prostory.
Každý styl reverbu má svůj vlastní čas dozvuku, ale můžete ho změnit.

37

Mix tlačítko/sekce

Stiskem tlačítka MIX vstupte do menu Mix, kde lze upravit různé úrovně audio signálu na
Play Electric.

Stránka Mix (1/2)

Parametr Harmony
Pomocí parametru Harmony ovládejte celkovou úroveň všech efektových bloků generujících
harmonie, jako je Harmony a Double.

Parametr Guitar Level
Pomocí parametru Guitar Level upravte výstupní úroveň kytarového signálu. Tento ovladač
je rovněž závislý na úrovni kytarového vstupu, nastavené v menu Setup. Ujistěte se, že jste
svou vstupní úroveň nastavili v souladu s pokyny a parametr Guitar Level k nastavení
“celkové výstupní hlasitosti kytary”.

Parametr Out Level
Parametr Out Level použijte k nastavení celkové výstupní úrovně Play Electric.

Parametr Delay/Reverb Level
Parametr Delay/Reverb level použijte k nastavení úrovně efektů Delay/Reverb u všech
prezetů.
Tento ovladač je užitečný, když se při živém vystoupení ocitnete v prostředí, kde je hodně
(nebo velmi málo) přirozeného dozvuku a rádi byste “vyladili” zvuk na dané prostředí, aniž
byste museli manuálně nastavit všechny prezety.

Parametr Headphone Level
Pro úpravu hlasitosti sluchátkového výstupu použijte parametr Headphone Level.

Parametr RoomSense
Parametr RoomSense použijte k ovládání množství ambientního RoomSense posílaného do
sluchátkového mixu. Tento parametr NEUMOŽŇUJE, aby byl RoomSense poslán do
hlavního mixu, jelikož by to způsobovalo zpětnou vazbu.

Parametr Aux Level
Parametr Aux Level se zobrazí pouze tehdy, pokud je zdroj signálou zapojen ke konektoru
Aux.
Pomocí parametru Aux Level upravte úroveň signálu přijímaného na vstupu Aux.
Pokud dáváte přednost tomu, abyste ve sluchátkách slyšeli pouze vstup Aux, jděte do menu
Setup/Output a změňte “Aux to Main Out” na OFF.
Pokud si přejete, aby vstup Aux “slyšel” informaci o akordu, ale to nebylo slyšet přes hlavní
výstup nebo výstup sluchátek, nastavte parametr Aux Level na OFF.

Stránka Mix (2/2)

Parametr USB Level
Pomocí parametru USB Level upravujete úroveň příchozího USB audio signálu (jako jsou
doprovodné tracky).

Tento ovladač nemá žádný efekt, když je vstup nastaven na USB a vy následně
zpracováváte přijímaný signál přes DAW. Ovládání tracku v rámci DAWu samotného určuje
výstupní úroveň (a tudíž USB vstupní úroveň na Play Electric).

38

Looper

Co je to smyčka/looping?
V zásadě je smyčka jednoduchý proces, kdy se vezme krátká audio nahrávka a plynule se
přehrává stále dokola. Při spojení této funkce s kreativitou a hudebními schopnostmi,
výsledek může být fantastický.

Základní koncepty smyčky
Většina looperů - včetně toho v procesoru Play Electric
- jsou postaveny na několika základních ovladačích: Record, Play a Overdub. Record a
Play byste měli znát. Overdubbing je proces nahrávání dalšího “taku” k nahrávce, aniž by se
původní "take" vymazal.

Použití smyčky na Play Electric
Aktivace režimu Loop
Pro vstup do režimu smyčky stiskněte a přidržte nožní
spínače DOWN a UP současně.

Displej režimu Loop
V režimu Loop ovládá nožní spínač DOWN následující
funkce:
- PLAY
- REC (Record)
- Overdub
- Undo (odstraní naposled nahraný Overdub, pokud nějaký je)

V režimu Loop ovládá nožní spínač UP následující funkce:
- STOP
- ERA (PŘIDRŽENÍM vymazat)

Ukončení režimu Loop

Pro opuštění režimu Loop klepněte na nožní spínač HIT. Režim Loop můžete opustit i v

okamžiku, kdy se smyčka stále ještě přehrává. To znamená, že si můžete zvolit nový

vokálový zvuk - a poté opět vstoupit do režimu Loop a přidat nový overdub ke smyčce.

Nahrávání vaší první smyčky
- Stiskem nožního spínače přiřazeného k REC/PLAY/ ODUB spusťte nahrávání.
- Dalším stiskem nožního spínače ukončete nahrávání a okamžitě začněte přehrávat.
- Případně můžete stiskem nožního spínače přiřazeného ke STOP/ERA(se) ukončit
nahrávání, aniž byste přepnuli na přehrávání.
- Dalším stiskem nožního spínače REC/PLAY/ODUB nahrávejte overdub (jinou část)
ke své původní nahrávce. Overdubbing můžete provést kolikrát jen chcete.

Co bude nahráno jako část vaší smyčky?
Parametr Loop Input v menu SETUP použijte k nastavení toho, které části vyší hry jsou
zachyceny v looperem. Looper lze například nastavit tak, aby nahrával pouze kytaru, ne
vokály, anebo naopak, anebo oboje.
Tady je dobrý příklad toho, proč byste možná chtěli zachytit jen kytaru, když současně
zpíváte a hrajete na kytaru.

39

Máte 8 taktů s progresí akordu, při které zpíváte. Po druhé 8akordové “sloce” chcete zahrát
kytarové sólo. Nebylo by skvělé, pokud by rytmický kytarový part hrál i dál, když hrajete
sólo? Se smyčkou to je možné!
1. Nastavte smyčku na nahrávání “Guitar”.
2. Zahrajte sloku, jak byste ji normálně zahráli.
3. Když se dostanete k druhému kolu progrese akordů, pokračujte ve zpěvu a hře, ale
stiskněte REC na Looperu.
4. Na konci akordové progrese znovu stiskněte tlačítko REC. Play Electric okamžitě
začne přehrávat kytarovou akordovou progresi, kterou jste právě nahráli.
5. Začněte hrát kytarové sólo přes nahranou akordovou progresi.
6. Když skončí sólová sekce, jednoduše zastavte smyčku stiskem nožního spínače
Stop/Era(se) a znovu začněte hrát/zpívat.

Toto je jen základní příklad toho, jak můžete smyčku hladce zahrnout do svého vystoupení.
Subtilní smyčka přicházející “odnikud” může být skvělý zážitek pro vaše publikum.

Zastavení přehrávání smyčky
Pro ukončení přehrávání smyčky stiskněte nožní spínač Stop/Era(se).

Mazání smyčky
Pro úplné mazání smyčky stiskněte a přidržte nožní spínač Stop/Era(se).

Loop Undo / Redo
Pokud chcete odstranit overdub smyčky, stiskněte a přidržte nožní spínač DOWN.
Pokud chcete overdub obnovit (funkce Redo), znovu stiskněte a přidržte nožní spínač
DOWN. Obnovení overdubu smyčky tímto způsobem je možné pouze tehdy, pokud jste po
použití funkce Undo (odstranit) nenahráli další overdub.
Funkci Undo můžete použít, když uděláte chybu - jen odstraníte overdub, který se vám
nepovedl, a nahrajte ho znovu. Funkce Undo a Redo můžete použíte také kreativně pro
part/track, který chcete jen na okamžik: nahrajte základní akordovou progresi pro skladbu,
přidejte chytlavou melodii jako overdub, odstraňte tento overdub, abyste mohli zazpívat sloku
a pomocí funkce Redo vraťte melodii zpět pro sbor.

Tipy ke smyčkám

Pokud jde o smyčky, tak cvičení je klíč!
Můžete zjistit, že Vaše smyčky mají malou mezeru mezi konecm fráze a místem, kde smyčka
znovu začíná. To se stává, pokud správně netrefíte okamžik, kdy stisknout tlačítko(a)
PLAY/REC/ODUB. Dejte pozor při koordinaci stisknutí tlačítka s první dobou tak, aby
začátek i konec smyčky byl neznatelný.

Experimentujte při opuštění módu smyček a zvolení jiného vokálního zvuku pro další ODUB
vrstvu. Můžete získat opravdu dobré výsledky jednoduše při měnění zvuků, které jsou
součástí smyčky.

Při přidávání předabované ODUB vrstvy, můžete nahrát více vrstev (ODUB partů) bez
spuštění nebo zastavení smyčky. To Vám umožní přidat více těchto vrstev, které mohou být
všechny odstraněny jednoduchou akcí UNDO - zpět (mohou být také samozřejmě rušeny
postupným opakováním funkce UNDO).

40

Použití pedálu Switch-3 pro smyčku

Zapojením pedálu Switch-3 (volitelný) k Play Electric získáte permanentní přístup ke
vytváření smyček, aniž byste museli používat spínače DOWN a UP. Tyto nožní spínače se
uvolní, takže je můžete přiřadit k volbě tóniny/stupnice. To vám umožní měnit prezety, aniž
byste museli vstupovat a opouštět režim Loop.

Tlačítka na Switch-3 jsou namapována následovně:
- Rec/Play/Odub
- Stop/Erase (přidržet pro mazání)
- Undo

Výhoda toho, že máte funkci Undo (zpět) přiřazenou samostatnému nožnímu spínači je
možnost perfektního časování této funkce spíš než čekání na to, až bude registrováno
podržení tlačítka (hold).

Přiřazení spínače Play Electric při použití Switch-3
Když je Switch-3 zapojen a režim Switch-3 je nastaven na Looping, volba tóniny/stupnice je
automaticky přiřazena nožním spínačům DOWN a UP na Play Electric.
Když je Switch-3 odpojen, nožní spínače DOWN a UP se vrátí k nastavením UP/DN, která
byla aktivní před připojení pedálu Switch-3.
Pro více informací o přepínači Switch-3 navštivte: tc-helicon.com/products/switch-3/

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Někdy věci nefungují tak, jak byste čekali. Zde je několik věcí, na které je dobré se zaměřit.

Obecné závady

“Zpívám, ale nic neslyším!”
- Ujistěte se, že jste zapnuli vstupní gain, takže vstupní LED kontrolka svítí zeleně.
- Nemáte zapojena sluchátka nebo nezapojili jste procesor k PA?
- Je PA zapnutý, připojený k reproduktorům a přijímá signál? Pokud ne, podívejte se
do návodu k obsluze a ujistěte se, že je všechno nastaveno správně.
- Používáte kondenzátorový mikrofon?
- Ujistili jste se, že jste změnili v menu Setup typ mikrofonu na kondenzátorový?

“Zapnul jsem efekty harmony, ale zní divně.”
- Zvolili jste tóninu/stupnici?
- Je pro skladbu zvolena správná tónina?
- Pokud používáte RoomSense k poslechu pro informaci o tónině, ujistěte se, že k
nástroji, který hraje ty nejjasněji definované akordy (rytmická kytara, piáno apod.).
- Pokud používáte MP3 přehrávač ke zpěvu s hudebním doprovodem, nastavte
parametr AUX IN TYPE v menu Setup na TRACKS. Některé tracky budou s NaturalPlay
pracovat lépe než jiné, podle mixu a nástrojům v nahrávce.
- Pokud k ovládání harmonií používáte kytaru, ujistěte se, že tóninu nastavenou na
AUTO na stránce efektů Harmony.

“Nevypadá to, že by některý z efektů cokoli dělal se zvukem!”
- Je zařízení v režimu Talk/Tuner?
- Pokud LED kontrolka tlačítka HIT bliká, jednou na něj klepněte, abyste se vrátili do
režimu normálního provozu.

41

“Jak obnovím všechny tovární prezety?”
- Když zapnete zařízení, stiskněte a přidržte dvě tlačítka “šipek” u ovládacího knobu.
Všechny změny, které jste u prezetů provedli, budou vymazány.
- Zálohujte si všechny vlastní prezety přes VoiceSupport.

“Jak provedu úplný tovární rezet?”
- Když zapínáte přístroj, stiskněte a přidržte “Back” a “store”.
- Jakékoli změny provedené u prezetů nebo informace o nastavení budou vymazány.
- Zálohujte si všechny vlastní prezety a data o nastavení přes VoiceSupport.
“VoiceSupport mě trochu mate - kde se o něm můžu něco dozvědět?”
- Podívejte se na tc-helicon.com/products/ voicesupport/support/

DODATEK

Referenční tabulka stupnic TC-Helicon

Harmony tóny v tónině C

Označená políčka ukazují rozdíl mezi stupnicemi.
“nc” = beze změny.

LINKY

Podpora
Můžete používat velmi rozsáhlou FAQ Knowledge bázi a fórum. Ujistěte se prosím, že jste
nejdříve svůj konkrétní problém zkusili najít na tomto fóru předtím, než vyplníte formulář
podpory. Je pravděpodobné, že nějdo již měl stejnou otázku a na fóru tudíž bude uvedena
odpověď.

- TC-Helicon Support: tc-helicon.com/support/

- TC-Helicon user forum: support.tc-helicon.com/categories/20073491-

User-Forum/

- TC-Helicon Play Series forum: support.tc-helicon.com/forums/21577876-Play-

Series/

- TC-Helicon warranty information: tc-helicon.com/support/warranty/

42

O TC-Helicon ... tc-helicon.com/
- the web: facebook.com/tchelicon
- Facebook: twitter.com/tchel icon
- Twitter: youtube.com/tchelicon
- YouTube:

TC-Helicon newsletter
Více informací o produktech TC-Helicon, posledních novinkách a aktualizacích, tipech a
tricích získáte, pokud si necháte zasílat náš newsletter:
- tc-helicon.com/subscribe

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Funkce

Vokálové efekty
Harmony, Double, Delay, Reverb, HardTune, Transducer, µMod

Kytarové efekty
Amp a Speaker Simulation, Compressor, uMod (včetně TC Electronic Corona
Chorus), Delay (včetně TC Electronic FlashBack Delay), Reverb (včetně TC
Electronic Hall of Fame Reverb)

VLOOP™

Ovládání
Nožní spínače Preset Up/Down a HIT
Grafický LCD displej
Knob Mic Level chráněný před nárazy
Dvoubarevná podsvícená tlačítka
Vyhrazená tlačítka bloku efektů On/Off

Rozměr a velikost
45 x 200 x 156 mm (v x š x h),

Hmotnost
0,95 kg

Konstrukce
Duální clamshell design, akrylátové čočky, kovový spojovací panel, pogumované
nožky, podsvícený grafický LCD displej

Zapojení mikrofónní vstup: XLR
Analogové vstupy Aux vstup: 1/8“ stereo mini jack
Konektory, symetrické kytarový vstup: 1/4“
symetricky/nesymetricky: Mic.: 2.14/1.07 kOhm
Konektory, nesymetrické -42 dBu až +13 dBu
Impedance -127 dBu
Úroveň Mic vstupu @ 0 dBFS > 104 dB
EIN @ Max Mic Gain Rg = 150 Ohm +48 V (zapnutí/vypnutí přes menu Setup)
Mic SNR +2 dBu
Fantomové napájení 24 bit, 128 x přesamplovaný bitstream,
Úroveň Aux vstupu @ 0 dBu 110 dB SNR podle křivky A
Konverze A na D
24 bit, 128 x přesamplovaný bitstream,
Analogové výstupy 115 dB SNR podle křivky A
Konverze D na A

43

Konektory, symetrické XLR
Konektory nesymetrické Kytarový výstup a Guitar Thru: ¼“
Výstupní impedance symetricky/nesymetricky 300/150 Ohm
XLR výstup 0 dBFS +2 dBu
Dynamický rozsah > 109 dB, 20 Hz až 20 kHz
Frekvenční odezva +0.30/-0 dB, 20 Hz až 20 kHz
Sluchátkový výstupt 1/8” Mini stereo jack

Ovládání USB-B (aktualizace firmware, správa presetů,
USB audio I/O)
¼” TRS phone jack
Pedál
Napájení 100 až 240 VAC, 50 až 60 Hz (volitelné
Externí napájení 12 V DC 0.4 A maximální výstup
automaticky) < 14 W
Příkon
EN 55103-1 and EN 55103-2, FCC part 15,
Bezpečnost Class B, CISPR 22, Class B
EMC - v souladu s IEC 65, EN 60065, UL6500 a CSA IEC 65, EN
60065, UL6500 a CSA
Bezpečnost - certifikováno podle
0° C až 50° C
Prostředí -30° C až 70° C
Provozní teplota: Max. 90 % bez kondenzace
Skladovací teplota:
Vlhkost:

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA
AudioMaster CZ a.s.
Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 131 134
www.audiomaster.cz

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
AudioMaster CZ a.s.
Rakovnická 2665
440 01 Louny
Tel.: 415 652 566

E-mail: [email protected]

44


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือการแข่งขัน-ผสาน
Next Book
Cosmetic Surgery in Manchester by Dr. Deemesh Oudit