The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-12-06 04:52:10

Pioneer DEH-P75BT CZ

Pioneer DEH-P75BT CZ

CD/MP3/WMA/AAC PŘEHRÁVAČ S BEZDRÁTOVOU TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH, TUNEREM DEH-P75BT
RDS A OVLÁDÁNÍM MULTI-CD PŘEHRÁVAČE

DEH-P75BT

Instalační
a uživatelský manuál

91

OBSAH 90

INSTALAČNÍ MANUÁL .....................................................................................5
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ ............................................................. 5
Připojení napájecího kabelu ............................................................................................................. 7
Připojení samostatně dodávaného výkonového zesilovače ............................................................ 8
INSTALACE ........................................................................................................................................ 9
Montáž zepředu a zezadu podle DIN............................................................................................... 9
Montáž zpředu podle DIN................................................................................................................. 9
Montáž zezadu podle DIN .............................................................................................................. 10
Upevnění čelního panelu................................................................................................................ 11
Instalace mikrofonu ........................................................................................................................ 11
Nastavení sklonu mikrofonu ........................................................................................................... 12

UŽIVATELSKÝ MANUÁL................................................................................12
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU.................................................................................................... 12
O tomto přístroji.............................................................................................................................. 12
Rozsah provozních podmínek........................................................................................................ 13
Registrace výrobku......................................................................................................................... 13
O tomto manuálu............................................................................................................................ 13
V případě problémů........................................................................................................................ 13
Popis funkcí.................................................................................................................................... 13
O souborech WMA ......................................................................................................................... 14
O souborech AAC .......................................................................................................................... 14
O technologii Bluetooth .................................................................................................................. 14
Resetování mikroprocesoru ........................................................................................................... 15
Vymazání veškerého obsahu paměti ............................................................................................. 15
Ochrana proti krádeži ..................................................................................................................... 15
O demonstračním (demo) režimu .................................................................................................. 16
Používání a péče o dálkový ovladač.............................................................................................. 16
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ......................................................................................................... 18
Čelní panel ..................................................................................................................................... 18
Dálkový ovladač ............................................................................................................................. 19
ZÁKLADNÍ ÚKONY........................................................................................................................... 19
Zapnutí napájení přístroje .............................................................................................................. 19
Volba požadovaného zdroje signálu .............................................................................................. 19
Vložení kompaktního CD disku do mechaniky............................................................................... 20
Nastavení hlasitosti ........................................................................................................................ 21
Vypnutí napájení přístroje .............................................................................................................. 21
Poslech rozhlasového vysílání....................................................................................................... 21
Ovládání složitějších funkcí tuneru ................................................................................................ 22
Ukládání kmitočtů rozhlasových stanic do paměti a jejich vyvolávání........................................... 22
Ukládání rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem do paměti předvoleb................................. 23
Výběr rozhlasových stanic ze seznamu předvoleb ........................................................................ 23
Ladění rozhlasových stanic se silným signálem ............................................................................ 23
POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU RDS ............................................................................................................ 24
Úvodní informace o systému RDS ................................................................................................. 24
Přelaďování na alternativní kmitočty .............................................................................................. 25
Příjem dopravních hlášení.............................................................................................................. 26
Vyhledávání požadovaného typu programu (funkce PTY) ............................................................ 26
Používání funkce radiového textu .................................................................................................. 27
Seznam názvů typu programu (PTY)............................................................................................. 28

1

Výstup pro subwoofer: OVLÁDÁNÍ VESTAVĚNÉHO CD PŘEHRÁVAČE ........................................................................... 29
Dělicí kmitočet…………………………………………… ………….........……….…….50/63/80/100/125 Hz Přehrávání kompaktních disků....................................................................................................... 29
Strmost……………………………………………………………………………………......………-18 dB / okt Přímá volba skladby ....................................................................................................................... 29
Zisk......…………………………………………………………………………………...…...……………±12 dB Ovládání složitějších funkcí vestavěného CD přehrávače............................................................. 30
Fáze.............................................................................................................................normální/obrácená Opakované přehrávání................................................................................................................... 30
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ........................................................................................ 30
CD přehrávač Přehrávání ukázek skladeb na kompaktním disku......................................................................... 31
Systém...........................................................................................systém zvukových kompaktních disků Přerušení přehrávání pauzou......................................................................................................... 31
Použitelné zvukové nosiče...............................................................................................kompaktní disky Používání komprese zvuku a funkce BMX..................................................................................... 31
Signálový formát: Volba metody vyhledávání ............................................................................................................. 31
Vzorkovací kmitočet.....................................................................................................................44,1kHz Vyhledávání každé 10. skladby na aktuálním disku ...................................................................... 32
Počet kvantizačních bitů..........................................................................................................16; lineární Práce s tituly kompaktních disků.................................................................................................... 32
Kmitočtová charakteristika.......................................................................................5 - 20,000 Hz (±1dB) Používání funkcí pro textové kompaktní disky (CD TEXT) ............................................................ 33
Odstup signál/šum................................................................................................94dB (1kHz, síť IEC-A) Přehrávání souborů MP3/WMA/AACWAV..................................................................................... 34
Dynamický rozsah.................................................................................................................92dB (1kHz) Přímá volba skladby v aktuální složce ........................................................................................... 35
Počet kanálů...............................................................................................................................2 (stereo) Ovládání složitějších funkcí přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/WAV na vestavěném CD
Formát dekódování souborů MP3....................................................................MPEG-1&2 Audio Layer-3 přehrávači....................................................................................................................................... 35
Formát dekódování souborů WMA........................................................Ver. 7,7.1, 8,9 (2-kanálový zvuk) Opakované přehrávání................................................................................................................... 36
Formát dekódování souborů AAC.......................................................................................MPEG-4 AAC Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ........................................................................................ 36
Přehrávání ukázek složek a skladeb.............................................................................................. 36
(kódování pouze formátem iTunes®) Přerušení přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/WAV pauzou....................................................... 37
Formát dekódování souborů WAV...............................................................lineární PCM & MS ADPCM Používání komprese zvuku a funkce BMX..................................................................................... 37
Volba metody vyhledávání ............................................................................................................. 37
FM tuner Vyhledávání každé 10. skladby v aktuální složce.......................................................................... 37
Kmitočtový rozsah..........................……………................................................................87,5 - 108MHz Zobrazení textových informací na discích se soubory MP3/WMA/AAC/WAV ............................... 38
Použitelná citlivost............................................…………….....…......8dBf (0,7µV/75Ω, mono, S/Š:30dB) Rolování textových informací na displeji ........................................................................................ 38
Práh citlivosti při 50dB......................................................………………...........10dBf (0,9µV/75Ω, mono) Výběr skladeb ze seznamu titulů ................................................................................................... 39
Odstup signál/šum................................................……………….....................................75dB (síť IEC-A)
Zkreslení.............................................................…………….....................0,3% (při 65dBf, 1kHz, stereo) POUŽÍVÁNÍ TELEFONU S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH.............................................................. 39
Telefonování s volnýma rukama (handsfree) z mobilních telefonů vybavených technologií
0,1% (při 65dBf, 1kHz, mono) Bluetooth ........................................................................................................................................ 39
Kmitočtová charakteristika..................................................……………..................30 - 15,000Hz (±3dB) Telefon jako zdroj signálu............................................................................................................... 40
Separace stereofonních kanálů.........................................……………..................45dB (při 65dBf, 1kHz) Před použitím telefonování s volnýma rukama .............................................................................. 40
Selektivita......................................................................................................................80 dB (±200 kHz) Základní úkony telefonování s volnýma rukama............................................................................ 41
Ovládání složitějších funkcí telefonování s volnýma rukama......................................................... 42
MW tuner Odstranění registrovaného telefonu............................................................................................... 45
Kmitočtový rozsah.......................………….......….................................................531 - 1,602kHz (9kHz) Připojení registrovaného mobilního telefonu.................................................................................. 45
Použitelná citlivost............................……………............................................................18µV (S/Š:20dB) Používání telefonního seznamu..................................................................................................... 46
Odstup signál/šum................................................……………….....................................65dB (síť IEC-A) Vymazání obsahu paměti............................................................................................................... 49
Používání historie volání ................................................................................................................ 50
LW tuner Potlačení ozvěny a redukce šumu ................................................................................................. 51
Kmitočtový rozsah.................................................................…………….............................153 - 281kHz Nastavení vyzvánění ...................................................................................................................... 51
Použitelná citlivost..............................................................……………..........................30µV (S/Š:20dB) Nastavení automatického zamítání volání ..................................................................................... 52
Odstup signál/šum................................................……………….....................................65dB (síť IEC-A) Nastavení automatického odpovídání............................................................................................ 52
Zobrazení BD adresy (zařízení Bluetooth)..................................................................................... 52
Bluetooth Zobrazení verze systému pro případ opravy.................................................................................. 53
Verze..............................................................................................................Certifikovaný Bluetooth 1.2 Nastavení animačního okna pro příchozí volání............................................................................ 53
Výstupní výkon........................................................................................+4dBm Max. (výkonová třída 2)
POUŽÍVÁNÍ AUDIO PŘEHRÁVČE BLUETOOTH ........................................................................... 54
Charakteristika laserové diody Přehrávání skladeb na audio přehrávači Bluetooth ....................................................................... 54
Vlnová délka.......................................................................................................................785 až 815nm Připojení audio přehrávače Bluetooth ............................................................................................ 55
Maximální výstupní úroveň...........................................................................................................1190um Ovládání funkcí .............................................................................................................................. 55
(Emisní perioda: neomezená) Přehrávání skladeb na audio přehrávači Bluetooth ....................................................................... 55
Přerušení přehrávání skladby pauzou ........................................................................................... 56
Poznámka: Zastavení přehrávání ..................................................................................................................... 56
Technické údaje a konstrukce mohou být za účelem zlepšení modifikovány bez předchozího Odpojení audio přehrávače Bluetooth............................................................................................ 56
upozornění.
2
89

OVLÁDÁNÍ MULTI-CD PŘEHRÁVAČE ........................................................................................... 57 Zápis po částech (packet-write)
Přehrávání kompaktního disku....................................................................................................... 57 Tento výraz je obecným označením metody záznamu dat na disk CD-R, atd. po jednotlivých
Přímá volba skladby ....................................................................................................................... 57 souborech obdobně, jako probíhá záznam souborů na diskety nebo na pevné disky.
Používání 50-ti diskového multi-CD přehrávače............................................................................ 58
Ovládání složitějších funkcí multi-CD přehrávače ......................................................................... 58 SDP
Opakované přehrávání skladeb ..................................................................................................... 58 SDP je zkratkou pro Service Discovery Protocol. Tento protokol slouží k vyhledávání dostupných
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ........................................................................................ 59 služeb a charakteristik v jiných zařízeních vybavených bezdrátovou technologií Bluetooth.
Přehrávání ukázek kompaktních disků a skladeb.......................................................................... 59
Přerušení přehrávání kompaktního disku pauzou ......................................................................... 59 VBR
Používání hracích seznamů funkce ITS......................................................................................... 60 VBR je zkratkou pro proměnný bitový tok. Obecně platí, že konstantní bitový tok (CBR) je rozšířenější.
Práce s tituly kompaktních disků.................................................................................................... 61 Z důvodů flexibilního přizpůsobení bitového toku potřebám zvukové komprese však lze zařídit, aby
Používání funkcí pro textové kompaktní disky (CD TEXT) ............................................................ 62 komprese upřednostňovala kvalitu zvuku.
Používání komprese zvuku a zvýraznění dynamiky basů ............................................................. 63
WAV
PŘEHRÁVÁNÍ SKLADEB NA PŘEHRÁVAČI IPOD........................................................................ 63 WAV je zkratkou od slova "waveform" - vlnová křivka a představuje standardní formát zvukových
Přehrávání skladeb na přehrávači iPod ......................................................................................... 63 souborů v prostředí Windows®.
Vyhledávání požadované skladby.................................................................................................. 64
Zobrazení textových informací přehrávače iPod............................................................................ 65 WMA
Ovládání složitějších funkcí adaptéru iPod .................................................................................... 65 Zkratka WMA znamená Windows MediaTM Audio a označuje technologii komprese zvukového signálu
Opakované přehrávání................................................................................................................... 65 vyvinutou společností Microsoft Corporation. Data formátu WMA lze kódovat pomocí přehrávače
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ........................................................................................ 66 Windows Media Player verze 7 nebo vyšší. Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou ochranné
Přerušení přehrávání skladby pauzou ........................................................................................... 66 známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území USA
a dalších zemí.
OVLÁDÁNÍ TELEVIZNÍHO TUNERU ............................................................................................... 66
Sledování televizního programu..................................................................................................... 66 TECHNICKÉ ÚDAJE
Ovládání složitějších funkcí televizního tuneru .............................................................................. 67
Ukládání televizních stanic do paměti předvoleb........................................................................... 67 Všeobecné
Postupné televizních stanic s nejsilnějším signálem do paměti předvoleb.................................... 67
Výběr televizních stanic ze seznamu předvoleb ............................................................................ 68 Napájecí napětí...…...……………..........................................14.4V ss (přípustný rozsah: 12,0V - 14,4V)
Přehrávání DVD disků.................................................................................................................... 68 Systém zemnění..........................…………….............................................................................negativní
Volba požadovaného disku ............................................................................................................ 69 Maximální odběr proudu...............................……………..................................................................10,0A
Volba požadované složky............................................................................................................... 69 Rozměry (Š x V x H):
Ovládání složitějších funkcí DVD přehrávače................................................................................ 69 DIN
Opakované přehrávání................................................................................................................... 69 (šasi)..............................................................................……………...............ŠxVxH: 178 x 50 x 161mm
Přerušení přehrávání pauzou......................................................................................................... 70 (čelní panel)........................................................................……………............ŠxVxH: 188 x 58 x 28mm
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ........................................................................................ 70 D
Přehrávání ukázek skladeb CD/MP3/WMA ................................................................................... 71 (šasi)..............................................................................……………...............ŠxVxH: 178 x 50 x 166mm
Používání hracích seznamů funkce ITS a práce s tituly disků....................................................... 71 (čelní panel)........................................................................……………............ŠxVxH: 170 x 45 x 23mm
Práce s tituly kompaktních disků.................................................................................................... 71 Hmotnost.............................................................................................…..…….............................1,68kg

NASTAVENÍ ZVUKOVÝCH FUNKCÍ................................................................................................ 71 Zvuková část
Úvodní informace o nastavení zvukových funkcí........................................................................... 71
Nastavení symetrií.......................................................................................................................... 72 Maximální výstupní výkon...................................................…………….......................................50W x 4
Používání ekvalizéru ...................................................................................................................... 72 50W x 2/4Ω + 70 W x 1/2Ω (pro subwoofer)
Úpravy ekvalizačních křivek ........................................................................................................... 73
Nastavení 7-pásmového grafického ekvalizéru ............................................................................. 73 Trvalý výstupní výkon...........................................…………….................27W x 4 (DIN45324,+B=14,4V)
Nastavení fyziologické regulace hlasitosti (Loudness) .................................................................. 73 Zátěžná impedance...........................……...............................................................................4Ω - 8Ω x 4
Používání subwooferového výstupu .............................................................................................. 74
Zesílení úrovně basů...................................................................................................................... 74 4Ω - 8Ω x 2 + 2Ω x 1
Používání filtru s horní propustí ..................................................................................................... 75 Maximální úroveň výstupu předzesilovače/výstupní impedance..…………………........……...2,2 V/1 kΩ
Funkce přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje (SLA)...................................................................... 75 7-pásmový grafický ekvalizér
Automatické přizpůsobování hlasitosti (ASL)................................................................................. 76 Kmitočty.............................................................................................50/125/315/800/2k/5k/12.5k/20kHz
Rozsah ekvalizace................................................................................................................±12dB (2 dB)
POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ ................................................................................................................ 76 Křivka stejné hlasitosti
Změna počátečních nastavení ....................................................................................................... 76 (Hloubky)..............…………….................................................................+3,5 dB (100Hz),+3 dB (10kHz)
Nastavení jazyka zobrazení ........................................................................................................... 76 (Středy).................................……………...............................................+10 dB (100Hz),+6,5 dB (10kHz)
Nastavení data ............................................................................................................................... 77 (Výšky)..................................................……………...............................+11 dB (100Hz),+11 dB (10kHz)
Nastavení časového údaje ............................................................................................................. 77
Zapínání a vypínání displeje bez hodin.......................................................................................... 77 (hlasitost: -30dB)
Změna kroku ladění FM tuneru ...................................................................................................... 78 Filtr s horní propustí (HPF):
Zapínání a vypínání funkce Auto PI Seek...................................................................................... 78 Kmitočet...................................................................................................................50/63/80/100/125 Hz
Zapínání/vypínání varovného tónu................................................................................................. 78 Strmost....................................................................................................................................-12 dB / okt
Nastavení automatického otevírání čelního panelu ....................................................................... 78
Zapínání/vypínání vstupu pro externí zařízení............................................................................... 78 88

3

GAP Zapínání/vypínání snížení jasu displeje ......................................................................................... 79
GAP je zkratkou pro Generic Access Profile, základní profil bezdrátové technologie Bluetooth. Nastavení úrovně jasu displeje ...................................................................................................... 79
Nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu .............................................. 79
HFP Vypínání zvuku/snížení hlasitosti během telefonování .................................................................. 79
HFP je zkratkou pro Hands Free Profile. Tento profil se používá k bezdrátovému telefonování pomocí Zapínání/vypínání funkčního demonstračního režimu ................................................................... 80
zařízení vybavených bezdrátovou technologií Bluetooth. Zapínání/vypínání reverzního demonstračního režimu.................................................................. 80
Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever Scroll) ................................................ 80
HSP Aktivace audio zdroje Bluetooth..................................................................................................... 80
HSP je zkratkou pro Head Set Profile. Tento profil se používá k propojení sluchátek a komunikačního Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth.................................... 80
terminálu pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Resetování modulu bezdrátové technologie Bluetooth.................................................................. 81
OSTATNÍ FUNKCE ........................................................................................................................... 81
ID3 Tag Používání externího zařízení připojeného ke vstupu AUX............................................................. 81
Metoda zanesení informací o skladbě do souboru MP3. Tyto vložené informace obvykle obsahují Používání různých zábavných zobrazení na displeji ..................................................................... 82
název skladby, jméno umělce skladby, název alba, hudební žánr, rok produkce, komentáře a další DOPLŇKOVÉ INFORMACE ............................................................................................................. 83
údaje. Jejich obsah lze volně upravovat pomocí programů vybavených funkcemi na úpravu ID3 Tagů. Chybová hlášení............................................................................................................................. 83
Délka těchto informací je sice omezena počtem znaků, lze je však prohlížet během přehrávání CD přehrávač a péče o kompaktní disky ....................................................................................... 83
skladeb. Pokyny týkající se používání nahrávatelných a přepisovatelných disků (CD-R/CD-RW).............. 84
Formát ISO9660 Duální disky.................................................................................................................................... 84
Tento formát představuje mezinárodní standard logiky formátování složek a souborů na discích O souborech MP3, WMA, AAC a WAV.......................................................................................... 84
CD-ROM. Formát ISO9660 je dále upraven předpisy pro následující dvě úrovně: Slovníček pojmů ............................................................................................................................. 86
Level 1: TECHNICKÉ ÚDAJE......................................................................................................................... 88
Název souboru je vytvořen ve formátu 8.3 znaků (název se skládá maximálně z 8 znaků složených z
půl-bytových velkých písem anglické abecedy, půl-bytových číslovek a podtržítka "_". Přípona souboru 4
má 3 znaky).
Level 2:
Název souboru může obsahovat maximálně 31 znaků (včetně oddělovacího znaménka "." a přípony
souboru). Každá složka smí obsahovat nejvýše 8 vnořených složek.
Rozšířené formáty
Joliet: název souboru může obsahovat maximálně 64 znaků.
Romeo: název souboru může obsahovat maximálně 128 znaků.

Lineární pulzně-kódová modulace - PCM (LPCM)
Tato zkratka označuje pulzně-kódovou modulaci, která představuje záznamový systém hudebních
disků CD a DVD.
m3u
Hrací seznamy skladeb vytvořené pomocí programu "WINAMP" mají příponu .m3u.
MP3
MP3 je zkratkou pro MPEG Audio Layer 3 a představuje standard komprese zvukových dat podle
pracovní skupiny (MPEG) organizace ISO (International Standards Organization). Formát MP3 je
schopen zkomprimovat zvuková data až na 1/10 objemu obvyklého u konvenčních disků.

MS ADPCM
Tato zkratka označuje adaptivní diferenční pulzně-kódovou modulaci společnosti Microsoft
představující záznamový formát signálu používaný multimediálním programovým vybavením
Microsoft.

Multi-session
Multi-session je metoda nahrávání umožňující pozdější přidání dalších dat na disk. Během nahrávání
dat na disk CD-ROM, CD-R nebo CD-RW jsou všechna data od začátku až do konce považována za
jedinou jednotku neboli session. Multi-session je metoda záznamu více, než 2 takovýchto jednotek na
disk.
Počet kvantizačních bitů
Počet kvantizačních bitů je jedním z faktorů určujících celkovou kvalitu zvuku. Čím vyšší je "bitová
hloubka", tím vyšší je také kvalita zvuku. Se stoupající bitovou hloubkou však stoupá také objem dat
a tedy i potřebný úložný prostor.
OPP
OPP je zkratkou pro Object Push Profile. Tento profil se používá k přenosu dat telefonního seznamu,
dat kalendáře, apod. mezi zařízeními vybavenými bezdrátovou technologií Bluetooth.

87

CD přehrávač / přehrávač souborů O umístění souborů MP3/WMA/AAC/WAV ve složkách
MP3/WMA/AAC s bezdrátovou technologií Na obrázku vpravo je znázorněna struktura disku CD-ROM
Bluetooth, tunerem RDS obsahujícího soubory MP3/WMA/AAC/WAV. Podsložky
a ovládáním multi-CD přehrávače jsou znázorněny jako složky nacházející se v aktuálně
Instalační a uživatelský manuál vybrané složce.

VÝSTRAHA ! Poznámky:
Čísla složek budou přiřazena tímto přístrojem - uživatel
Výrobek je vybaven laserem. nemůže složky očíslovat.
Složky neobsahující soubory MP3/WMA/AAC/WAV nelze
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. kontrolovat. (Tyto složky budou automaticky vynechány bez
Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi. zobrazení odpovídajícího čísla).
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory
NEBEZPEČÍ ! MP3/WMA/AAC/WAV obsažené až v 8 úrovních složek.
Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. U souborů nacházejících se ve složkách s vyššími
Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. úrovněmi však může docházet ke zpoždění začátku
přehrávání. Z těchto důvodů se nedoporučuje používat
Tento výrobek vyhovuje novému barevnému značení kabelů. disky s více, než 2 úrovněmi složek.
Na jediném disku lze přehrávat soubory umístěné
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování maximálně v 99 složkách.
a další šíření díla zakázáno.
Slovníček pojmů
INSTALAČNÍ MANUÁL
A2DP
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ Zkratka A2DP znamená Advanced Audio Distribution Profile. Tento profil slouží k přenosu vysoce
kvalitních zvukových stereofonních nebo monofonních dat pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.
Poznámky:
Tento přístroj je určen pro vozidla používající 12-ti voltovou baterii a negativní systém zemnění. AAC
Zkratka AAC znamená Advanced Audio Coding neboli pokročilé kódování zvukových dat a označuje
Před nainstalováním přístroje do rekreačního vozidla, nákladního automobilu nebo do autobusu standardní technologii komprese zvukového signálu pro formáty MPEG 2 a MPEG 4.
zkontrolujte jmenovité napětí baterie.
AVRCP
Z důvodů zamezení zkratu v elektrickém systému nezapomeňte před zahájením instalace odpojit Zkratka AVRCP znamená Audio/Video Remote Control Profile. Tento profil umožňuje vzájemnou
od baterie kabel záporného pólu (-). spolupráci mezi audio a video funkcemi zařízení Bluetooth připojeného pomocí bezdrátoré technologie
Bluetooth.
Podrobnosti o připojení výkonového zesilovače a ostatních přístrojů vyhledejte v příslušných
uživatelských manuálech, poté proveďte správné propojení. Bitový tok
Tato veličina vyjadřuje objem dat za jednu sekundu v jednotkách bps (bity za sekundu). Čím vyšší je
Kabely zajistěte pomocí kabelových úchytek nebo pomocí lepicí pásky. Kabely chraňte před bitový tok, tím více informací je k dispozici pro reprodukci zvuku a tím je také vyšší jeho kvalita při
mechanickým poškozením omotáním lepicí páskou v místech, kde spočívají na kovových částech. použití stejné metody kódování (např. MP3).

Trasy volte bezpečně tak, aby se kabely nedotýkaly pohyblivých částí, jako je řadicí páka, ruční Bluetooth
brzda nebo kolejnice sedadel. Kabely neveďte místy s vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu Bluetooth je technologie bezdrátového připojení na krátkou vzdálenost pomocí elektromagnetických
topení. Roztavení nebo potrhání kabelové izolace má za následek nebezpečí zkratu na kostru vozidla. vln vyvinutá jako náhrada za kabely pro mobilní telefony, ruční počítače PC a další zařízení.
Technologie Bluetooth pracující na kmitočtu 2,4 GHz, přenáší hlas a data rychlostí až 1 MB za
Nepřipojujte žlutý přívodní kabel k baterii jeho protažením otvorem do prostoru motoru vozidla. sekundu. Technologie Bluetooth byla uvedena na trh v roce 1998 speciální zájmovou skupinou (SIG)
Tím dojde k poškození izolace tohoto vodiče a způsobení velmi nebezpečného zkratu. tvořenou firmami Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba a IBM. V současné době ji používá
již takřka 2000 firem na celém světě.
5
86

U disků obsahujících soubory MP3/WMA/AAC/WAV v kombinaci se zvukovými daty nahranými Nezkracujte žádné přívodní kabely; v opačném případě nemusí ochranný obvod v žádané situaci
v režimu CD-EXTRA nebo MIXED-MODE CD lze přehrávat oba druhy dat přepínáním režimů správně fungovat.
MP3/WMA/AAC/WAV a CD-DA.
Pořadí výběru jednotlivých složek na disku pro přehrávání a další úkony jsou určeny pořadím Nikdy nepřivádějte elektrickou energii k jiným přístrojům odstraněním izolace napájecího kabelu
jejich nahrání ve vypalovacím programu. Z těchto důvodů nemusí být skutečné pořadí přehrávání tohoto přístroje a následným napojením na tento kabel. Tím by došlo k překročení jeho proudové
totožné s předpokládaným pořadím. Některé vypalovací programy však umožňují pořadí zatížitelnosti a následnému přehřátí.
přehrávání vytvořit.
Některé zvukové kompaktní CD disky obsahují sousední skladby, které na sebe hladce navazují Při výměně pojistky dbejte na použití pouze takové pojistky, která má jmenovitou hodnotu stejnou,
bez pauzy. V případě převedení takovýchto skladeb na soubory MP3/WMA/AAC/WAV s jako je hodnota předepsaná na držáku pojistky.
následným vypálením na disk CD-R/CD-RW/CD-ROM je tento přehrávač bude přehrávat s
krátkou pauzou bez ohledu na délku pauzy mezi skladbami na originálním zvukovém CD disku. Vzhledem k tomu, že je tento přístroj vybaven jedinečným obvodem BPTL, nikdy nezapojujte
Ruské texty zobrazované tímto přístrojem musejí být kódovány následujícími znakovými sadami: reproduktorové kabely tak, aby byly přímo uzemněny, nebo aby byly přívody s označením (-)
- Unicode (UTF-8, UTF-16) společné pro pravý a levý reproduktor.
- Jiné znakové sady než Unicode používané v prostředí Windows nastavené na ruskou azbuku
Reproduktory připojené k tomuto přístroji musí mít minimální jmenovitý výkon 50W a impedanci
pomocí vícejakykového nastavení. v rozmezí 4 až 8Ω. Připojení reproduktorů, jejichž jmenovitý výkon a/nebo impedance neleží v těchto
mezích může mít za následek vývin kouře, shoření nebo trvalé poškození.
Upozornění:
Při vytváření názvu souboru MP3/WMA/AAC/WAV je nutné přidat odpovídající příponu (.mp3, Během zapnutí napájení tohoto přístroje je na jeho modrém/bílém vodiči přítomen řídící signál;
.wma, .m4a nebo .wav). tento vodič propojte s vodičem systémového dálkového ovládání externího výkonového zesilovače
Tento přístroj automaticky identifikuje soubory MP3/WMA/AAC/WAV určené k přehrávání podle nebo s reléovou řídící svorkou automobilové antény (maximální zatížitelnost 300mA, 12V ss). Pokud
přípony (.mp3, .wma, .m4a nebo .wav). Z důvodů zamezení vzniku rušivých signálů a chybné je vozidlo vybaveno okenní anténou, propojte tento vodič s napájecí svorkou anténního
funkce proto tuto příponu nepoužívejte u souborů jiných typů, než MP3/WMA/AACWAV. předzesilovače.

Další informace o souborech WMA Pokud je k tomuto systému připojen externí výkonový zesilovač, pak dbejte na to, abyste
nepřipojili modrý/bílý vodič k jeho napájecí svorce. Stejně tak nepřipojujte modrý/bílý vodič k napájecí
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WMA nahrané pomocí programu Windows Media Player svorce automobilové antény. Takovéto propojení by mohlo způsobit nadměrný odběr proudu a
verze 7, 7.1, 8, 9 a 10. poruchu.
Na tomto přístroji lze přehrávat pouze soubory WMA nahrané se vzorkovacím kmitočtem 32, 44.1
a 48kHz. Z důvodů zamezení zkratu chraňte nezapojené přívody a zejména reproduktorové kabely zakrytím
Obecně platí, že kvalita zvuku souborů WMA se zlepšuje se zvyšujícím se bitovým tokem. Tento izolační páskou.
přístroj je schopen přehrávat soubory s bitovým tokem v rozsahu 48 kb/s až 320 kb/s (CBR) nebo
48 kb/s až 384 kb/s (VBR); vzhledem k dosažení určitého kvalitativního standardu zvuku se však Z důvodů zamezení nesprávného propojení je vstupní konektor kabelu IP-BUS označen modrou a
doporučuje přehrávat pouze soubory nahrané vyššími bitovými toky. výstupní konektor černou barvou. Propojte správně konektory se shodným barevným označením.
Tento přístroj nepodporuje přehrávání následujících formátů:
− Windows Media Audio 9 Professional (5.1 kanálů) Pokud je tento přístroj nainstalován ve vozidle, jehož spínač zapalování není vybaveno ACC
− Windows Media Audio 9 Lossless (bezeztrátový formát) (pomocnou) polohou, pak je nutné spojit červený vodič tohoto přístroje s tou svorkou, jejíž spínání je
− Windows Media Audio 9 Professional (hlasový formát) svázáno s polohou spínače zapalování vozidla ON/OFF (zapnuto/vypnuto). V opačném případě může
při opuštění vozidla na několik hodin dojít k vybití jeho baterie.
Další informace o souborech AAC
Černý vodič slouží k uzemnění (připojení na kostru). Dbejte na to, aby zem spojená s tímto
Tento přístroj přehrává soubory AAC kódované v programu iTunes® verze 4.8 a novější. vodičem byla oddělená od země komponent odebírajících velký proud, jako například výkonových
Na tomto přístroji lze přehrávat pouze soubory AAC nahrané se vzorkovacím kmitočtem 11.025, zesilovačů. V případě připojení těchto přístrojů na společnou zem a pozdějšího přerušení uzemnění
16, 22.05, 24, 32, 44.1 a 48kHz. hrozí nebezpečí jejich poškození nebo shoření.
Obecně platí, že kvalita zvuku souborů AAC se zlepšuje se zvyšujícím se bitovým tokem. Tento UPOZORNĚNÍ:
přístroj je schopen přehrávat soubory s bitovým tokem v rozsahu 16 kb/s až 320 kb/s. Vzhledem
k dosažení určitého kvalitativního standardu zvuku se však doporučuje přehrávat pouze soubory Barvy přívodních kabelů k tomuto přístroji a k jiným přístrojům se mohou vzájemně lišit i přesto, že
nahrané vyššími bitovými toky. jejich funkce jsou stejné. Při propojování tohoto přístroje s jiným přístrojem si proto prostudujte
Tento přístroj nepodporuje přehrávání následujících formátů: dodávané instalační manuály obou přístrojů a propojte vzájemně kabely se stejnou funkcí.
- Apple Lossless
6
Další informace o souborech WAV

Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WAV nahrané ve formátu lineární pulzně-kódové
modulace (LPCM) nebo ve formátu MS ADPCM.
Soubory WAV určené k přehrávání na tomto přístroji musejí mít vzorkovací kmitočet 16 kHz,
22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz nebo 48 kHz (LPCM) nebo 22.05 kHz a 44.1 kHz (MS
ADPCM). Vzorkovací kmitočet zobrazený na displeji může být zaokrouhlen.
Obecně platí, že kvalita zvuku souborů WAV se zlepšuje se zvyšujícím se stoupajícím počtem
kvantizačních bitů. Tento přístroj je schopen přehrávat nahrávky s 8 a 16 (LPCM) nebo 4 (MS
ADPCM) kvantizačními bity. Aby mohlo být dosaženo uspokojivé kvality zvuku, doporučuje se
používat pouze disky nahrané s větším počtem kvantizačních bitů.

85

Připojení napájecího kabelu Pokyny týkající se používání nahrávatelných a přepisovatelných disků (CD-
7 R/CD-RW)

Na tomto přístroji lze přehrávat pouze disky CD-R/CD-RW, které byly uzavřeny (finalizovány).
Přehrávání nahrávatelných disků CD-R/CD-RW nahraných na hudebním nahrávači nebo v
osobním počítači může být na tomto přístroji znemožněno v důsledku charakteristik, poškrabání
nebo znečistění disku nebo v také v důsledku znečistění či kondenzace čočky tohoto přístroje.
Přehrávání disků nahraných v osobním počítači může být znemožněno také vlivem nastavení
vypalovacího programu a operačního systému. Dodržujte proto správný formát záznamu na disk.
(Informace obdržíte u výrobce příslušného programu).
Přehrávání disků CD-R/CD-RW může být znemožněno vlivem jejich vystavení přímým slunečním
paprskům, vysokým teplotám nebo v důsledku skladovacích podmínek ve vozidle.
Na displeji tohoto přístroje se nemusejí správně zobrazit tituly a jiné textové informace nahrané na
disku CD-R/CD-RW (v případě zvukových dat (CD-DA)).
Tento přístroj podporuje funkci vynechávání skladeb na discích CD-R/CD-RW. Skladby obsahující
informace o vynechání skladeb budou automaticky vynechávány (v případě zvukových dat (CD-
DA)).
U disků CD-RW používaných v tomto přístroji je hrací čas delší v porovnání v konvenčními disky
CD nebo CD-R.
Před použitím disků CD-R/CD-RW si pozorně prostudujte pokyny uvedené na jejich obalech.

Duální disky

Duální disky jsou dvoustranné disky, které na jedné straně obsahují nahrávatelný zvukový CD
disk a na druhé straně nahrávatelný DVD video disk.
Vzhledem k tomu, že CD strana duálních disků není fyzicky kompatibilní se všeobecným CD
standardem, přehrávání tohoto disku na tomto přístroji může být znemožněno.
Časté vkládání a vyjímání duálního disku může mít za následek jeho poškrabání; silná poškrabání
mohou způsobit problémy s přehráváním na tomto přístroji. Duální disk se někdy může také
zaseknout ve štěrbině mechaniky; z těchto důvodů je doporučeno duální disky na tomto přístroji
nepoužívat.
Více informací o duálních discích naleznete v dokumentaci od výrobce.

O souborech MP3, WMA, AAC a WAV

MP3 je zkratkou pro MPEG Audio Layer 3 a standardem technologie zvukové komprese.
WMA je zkratkou pro Windows MediaTM Audio a označuje technologii komprese zvukového
signálu vyvinutou společností Microsoft Corporation. Soubory WMA lze vytvářet pomocí programu
Windows Media Player verze 7 nebo vyšší.
Zkratka AAC znamená Advanced Audio Coding neboli pokročilé kódování zvukových dat a
označuje standardní technologii komprese zvukového signálu.
WAV je zkratkou od slova "waveform" - vlnová křivka a představuje standardní formát zvukových
souborů v prostředí Windows®.
Přehrávání souborů WMA nemusí probíhat správně v závislosti na aplikaci, ve které byly
vytvořeny.
Zobrazení názvu alba a další znakových informací u souborů WMA nemusí být správné v
závislosti na verzi programu Windows Media Player, ve kterém byly vytvořeny.
Přehrávání souborů WMA/AAC se zakódovanými obrazovými daty může být zahájeno s určitým
zpožděním.
Tento přístroj umožňuje přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/WAV nahraných na discích CD-
ROM, CD-R a CD-RW. Přehrávat lze disky kompatibilní se standardem ISO9660 Level 1 a Level 2
a se systémem souborů Romeo a Joliet.
Na tomto přístroji lze také přehrávat disky nahrané metodou multi-session.
Soubory MP3/WMA/AAC/WAV nejsou kompatibilní se zápisem dat po částech (packet-write).
Maximální počet zobrazitelných znaků názvu souboru včetně přípony (.mp3, .wma, m4a nebo
.wav) je 64 počínaje od prvního znaku.
Maximální počet zobrazitelných znaků názvu složky je 64.
U souborů nahraných podle standardů systému souborů Romeo nebo Joliet lze zobrazit pouze
prvních 64 znaků.

84

DOPLŇKOVÉ INFORMACE Připojení samostatně dodávaného výkonového zesilovače
8
Chybová hlášení

Následující chybová hlášení si poznamenejte pro případ kontaktování servisu Pioneer.

Chybové hlášení Možná příčina Nápravné opatření
ERROR-11, 12, 17, 30
ERROR-11, 12, 17, 30 Znečistěný kompaktní disk. Vyčistěte disk.
ERROR-10, 11, 12, 15,
17, 30, A0 Poškrabaný kompaktní disk. Použijte jiný disk.

ERROR-15 Elektrická nebo mechanická Zapněte zapalování vozidla a opět jej

ERROR-22, 23 závada. vypněte, nebo přepněte na jiný zdroj

No audio signálu pro poslech, poté zpět na CD

TRK SKIPPED přehrávač.

PROTECT Vložený disk neobsahuje žádná Použijte jiný disk.

data.

Nelze přehrávat formát Použijte jiný disk.

vloženého kompaktního disku.

Vložený disk neobsahuje žádné Použijte jiný disk.

přehrávatelné soubory.

Vložený disk obsahuje soubory Použijte jiný disk.

WMA chráněné systémem

DRM.

Všechny soubory na vloženém Použijte jiný disk.

disku jsou chráněny systémem

DRM.

CD přehrávač a péče o kompaktní disky

Na tomto CD přehrávači přehrávejte pouze kompaktní disky
označené některým z vpravo uvedeným symbolů COMPACT
DISC DIGITAL AUDIO.

Tento přístroj je určen výhradně pro přehrávání konvenčních
kruhových kompaktních disků; kompaktní disky nepravidelných
tvarů se mohou v CD přehrávači zaseknout nebo může dojít ke
znemožnění jejich přehrávání.

Před zahájením přehrávání každý kompaktní disk zkontrolujte a nepoužívejte polámané,
poškrabané nebo zohýbané kompaktní disky.
Při manipulaci s kompaktními disky dbejte na to, abyste se nedotýkali jejich nahraného (duhově
zabarveného) povrchu.
Po použití uložte kompaktní disk do určeného obalu.
Kompaktní disky nevystavujte přímým slunečním paprskům, ani vysokým teplotám.
Na povrch kompaktních disků nepřilepujte žádné štítky, nepište na ně a zabraňte jejich styku s
chemikáliemi.
Nečistotu z kompaktního disku odstraníte otřením měkkou tkaninou od
středového otvoru směrem k okrajům.

Po zapnutí topení vozidla v chladném počasí se může na vnitřních součástech CD přehrávače
vytvořit kondenzace, která narušuje jeho správnou funkci. Nastane-li takováto situace, pak přístroj
ponechte vyschnout vypnutím zhruba na jednu hodinu a vlhké kompaktní disky vysušte otřením
měkkou tkaninou.
Nárazy během jízdy způsobené nerovnostmi na silnici mohou způsobit výpadky v přehrávání.

83

INSTALACE Zadání názvu komponenty připojené ke vstupu AUX
Názvy komponent připojených ke vstupu AUX1 nebo AUX2 lze měnit podle potřeby.
Poznámky: 1. Po vybrání komponenty připojené ke vstupu AUX jako zdroje signálu vyberte pomocí
Před konečným nainstalováním přístroje proveďte předběžné kabelové propojení, přesvědčte se, vícefunkčního ovladače položku FUNCTION, poté položku TitleInput "A".
zda je vše správně propojeno a zda systém a tento přístroj správně fungují. 2. Stisknutím tlačítka DISPLAY vyberte požadovanou znakovou sadu.
Pro zajištění správného nainstalování používejte pouze součásti dodávané k tomuto přístroji. Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte postupně následující znakové sady:
Použití součástí neschválených výrobcem může mít za následek chybnou funkci. abeceda (velká písmena), číslice a symboly - abeceda (malá písmena) - evropské znaky, například
Obraťte se na vašeho dealera s žádostí o posouzení, zda instalace bude vyžadovat vrtání děr písmena s diakritikou (např. á, à, ä, ç) - číslice a symboly
nebo jiné úpravy vozidla. 3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo
Přístroj instalujte na takovém místě, kde nebrání pohybům řidiče a kde nemůže způsobit poranění dolů vyberte požadovaný znak abecedy.
cestujících při náhlém zastavení, například nouzovém.
Polovodičový laser bude v případě přehřátí poškozen, proto přístroj neinstalujte na místě s Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru se zobrazí jednotlivé znaky, číslice a
vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu topení. symboly ve vzestupném pořadí (A B C...). Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem
Pokud instalační úhel překročí velikost 600 od vodorovné roviny, nemusí přístroj vykazovat dolů se jednotlivé znaky zobrazí v sestupném pořadí.
optimální výkon. 4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava přesuňte kurzor na následující
znakovou pozici.
Aby byl zajištěn řádný odvod tepla během provozu, dbejte při instalaci na ponechání dostatečně Jakmile se zobrazí požadovaný znak, přesuňte kurzor vychýlením vícefunkčního ovladače směrem
velkého prostoru za zadním panelem a na svázání veškerých uvolněných kabelů, aby neblokovaly doprava na následující pozici, poté vyberte další znak. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem
větrací otvory. doleva přesunete kurzor na displeji zpět.
5. Po zadání celého titulu přesuňte kurzor na poslední pozici vychýlením vícefunkčního
Montáž zepředu a zezadu podle DIN ovladače směrem doprava.
Dalším vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava bude zadaný titul uložen do paměti.
Tento přístroj lze nainstalovat buď "zpředu" (konvenční přední montáž DIN) nebo "zezadu" (zadní 6. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přehrávání.
montáž DIN s použitím závitových otvorů na boku šasi). Podrobnosti naleznete na následujících
obrázcích popisujících instalační metody. Používání různých zábavných zobrazení na displeji

Montáž zpředu podle DIN Během poslechu programu z jednotlivých zdrojů signálu můžete sledovat různá zábavná zobrazení na
displeji.
Instalace s gumovou průchodkou 1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT.
9 2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku ENTERTAINMENT.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr.
BGV-1 (vizuální pozadí 1) - BGV-2 (vizuální pozadí 2) - BGV-3 vizuální pozadí 3) - BGV-4 (vizuální
pozadí 4) - BGV-5 (vizuální pozadí 5) - BGP-1 (obrázek na pozadí 1) - BGP-2 (obrázek na pozadí 2) -
BGP-3 (obrázek na pozadí 3) - BGP-4 (obrázek na pozadí 4) - ENT. OFF (jednoduché zobrazení) -
SPECTRUM ANALYZER (spektrální analyzátor) - LEVEL METER (měřič úrovně) - LEVEL
INDICATOR (indikátor úrovně 1) - SOUND PULSE METER (měřič zvukovým pulzů) - BATTERY
VOLTAGE (indikátor napětí) - ENT CLOCK (zábavné hodiny) - MOVIE-1 (animace 1) - MOVIE-2
(animace 2)

Napětí, které ukazuje indikátor napětí, může být odlišné od skutečného napětí baterie.
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doleva můžete jednotlivá zobrazení přepínat také
v obráceném pořadí.
Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přehrávání.

82

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Pincode input (zadání PIN kódu). Vyjmutí přístroje
Na displeji se zobrazí nápis Pincode input.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadované číslo. Montáž zezadu podle DIN
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde ke změně čísla.
3. Vychýlením vícefunčního ovladače směrem doprava přesuňte kurzor na následující pozici. Instalace s použitím otvorů pro šrouby na boční straně přístroje.
Po zobrazení požadovaného čísla přesuňte kurzor na následující pozici vychýlením vícefunkčního 1. Vyjměte rám.
ovladače směrem doprava, poté vyberte další číslo. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem Chcete-li rám vyjmout, odblokujte jej vytažením horní a spodní hrany směrem ven. (Rám při
doleva se na displeji můžete pohybovat zpět. nasazování orientujte tak, aby drážka směřovala dolů).
4. Po dokončení zadání PIN kódu (maximální 16 číslic) stiskněte vícefunkční ovladač.
Zadaný PIN kód je nyní připraven k uložení do paměti. Vyjmutí rámu usnadníte uvolněním předního panelu.
Dalším stisknutím vícefunkčního ovladače ve stejném zobrazení bude zadaný PIN kód uložen do
tohoto přístroje. 2. Upevnění přístroje do továrních montážních úchytek.
Nalezněte polohu, ve které se závitové otvory v montážní úchytce a
Vychýlením vícefunkčního ovladače v potvrzujícím zobrazení směrem doprava se navrátíte k v hlavní jednotce nacházejí v zákrytu, poté vložte a utáhněte 2
zobrazení okna pro zadání PIN kódu, kde můžete PIN kód změnit. šrouby na každé straně. V závislosti na tvaru závitových otvorů
v úchytce použijte stahovací šrouby (5 x 8 mm) nebo šrouby se
Resetování modulu bezdrátové technologie Bluetooth zapuštěnou hlavou (5 x 9 mm).

Vestavěný modul bezdrátové technologie Bluetooth je možné v případě potřeby resetovat. Tím dojde 10
také k vymazání obsahů veškerých pamětí uložených v telefonu včetně položek telefonního seznamu,
předvolených čísel, registračních přiřazení a historie volání.
Více informací o této činnosti naleznete v článku "Vymazání veškerého obsahu paměti" na straně 15.

OSTATNÍ FUNKCE

Používání externího zařízení připojeného ke vstupu AUX

K tomuto přístroji lze připojit až dvě externí zařízení, například videorekordér nebo přenosné zařízení
(dodávané samostatně). Tato zařízení budou po připojení automaticky rozpoznána jako zdroje AUX s
označením AUX1 nebo AUX2. Vztah mezi zdroji AUX1 a AUX2 je vysvětlen v následujících
odstavcích.

O vstupech AUX1 a AUX2
Externí komponentu lze k tomuto přístroji připojit dvěma způsoby.

Zdroj AUX1:
Připojení externí komponenty pomocí stereofonního kabelu s konektorem minijack.

Zasuňte stereofonní konektor minijack do vstupní zásuvky na tomto přístroji.
Více informací naleznete v instalačním manuálu.
Tato externí komponenta bude automaticky identifikována jako zdroj AUX1.

Zdroj AUX2:
Připojení externí komponenty pomocí adaptéru IP-BUS-RCA (dodávaného samostatně)

Propojte tento přístroj s externí komponentou vybavenou výstupem RCA-CINCH pomocí
adaptéru IP-BUS-RCA, například CD-RB20/CD-RB10 (dodávaného samostatně).
Více informací naleznete v uživatelském manuálu adaptéru IP-BUS-RCA.
Tato externí komponenta bude automaticky identifikována jako zdroj AUX2.
Toto propojení je k dispozici pouze tehdy, je-li externí komponenta vybavena výstupy RCA-
CINCH.

Zvolení externí komponenty připojené ke vstupu AUX jako zdroje signálu
Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte externí komponentu (AUX1 nebo AUX2) jako zdroj
signálu.

Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí nápis AUX.
Externí komponentu nelze vybrat jako zdroj signálu, pokud je vstup AUX vypnutý. Více informací
naleznete v článku "Zapínání / vypínání vstupu pro externí zařízení" na straně 78.

81

Upevnění čelního panelu Zapínání/vypínání funkčního demonstračního režimu

Pokud nechcete používat odnímání a nasazování čelního panelu, připevněte jej pomocí dodávaných Funkční demonstrační režim bude automaticky spuštěn při vypnutí napájení tohoto přístroje, pokud je
montážních šroubů k tomuto přístroji. klíč zapalování nastaven v poloze ACC nebo ON.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Demonstration (demonstrační režim).
Instalace mikrofonu Na displeji zobrazí nápis Demonstration (demonstrační režim).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkční demonstrační režim.
Pro instalaci mikrofonu vyberte místo a orientaci, které umožňují snímání hlasu osob ovládajících Na displeji se zobrazí nápis ON (zapnuto).
systém.
Instalace mikrofonu na sluneční clonu Zobrazení funkčního demonstračního režimu na displeji vypnete opětovným stisknutím
1. Nasaďte mikrofon do držáku. vícefunkčního ovladače.
Poznámky:
2. Nasaďte mikrofonní držák na sluneční clonu. Pamatujte na to, že pokud se funkční demonstrační režim používá během vypnutí motoru vozidla,
Mikrofonní držák nasaďte za zdviženou sluneční clonu. (Sklopením clony dojde ke snížení schopnosti může docházet k vybíjení baterie.
rozpoznávání hlasových operací). Funkční demonstrační režim můžete zapínat a vypínat také stisknutím tlačítka DISPLAY během
vypnutí tohoto přístroje. Více informací naleznete v článku "Funkční demonstrační režim" na
Instalace mikrofonu na sloupek řízení straně 16.
1. Nasaďte mikrofon do držáku.
Zapínání/vypínání reverzního demonstračního režimu
11
Pokud neprovedete žádný úkon do cca 30-ti sekund, zobrazení na displeji se změní na reverzní a
tento děj se bude opakovat každých 10 sekund.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Reverse mode (reverzní demonstrační režim).
Na displeji zobrazí nápis Reverse mode (reverzní demonstrační režim).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte reverzní demonstrační režim.
Na displeji se zobrazí nápis ON (zapnuto).

Zobrazení funkčního demonstračního režimu na displeji vypnete opětovným stisknutím
vícefunkčního ovladače.

Poznámka:
Reverzní demonstrační režim můžete zapínat a vypínat také stisknutím tlačítka BAND během
vypnutí tohoto přístroje. Více informací naleznete v článku "Reverzní demonstrační režim" na
straně 16.

Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever Scroll)

Pokud je funkce nepřetržitého rolování na displeji (Ever Scroll) zapnutá, budou se textové informace
zaznamenané na kompaktním CD disku nebo v přehrávači iPod na displeji posouvat nepřetržitě;
pokud chcete, aby se tyto informace posouvaly pouze jednou, vyberte pro tuto funkci nastavení OFF
(vypnuto).
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Ever-Scroll (nepřetržité rolování).
Na displeji se zobrazí položka Ever-Scroll (nepřetržité rolování).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkci nepřetržitého rolování.
Na displeji se zobrazí položka ON (nepřetržité rolování zapnuto).

Funkci nepřetržitého rolování vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

Aktivace audio zdroje Bluetooth

Před použitím audio přehrávače Bluetooth je nutné aktivovat audio zdroj Bluetooth (BT Audio).
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku BT AUDIO.
Na displeji se zobrazí nápis BT AUDIO.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte audio zdroj Bluetooth.
Na displeji se zobrazí nápis ON.

Chcete-li audio zdroj Bluetooth (BT Audio) vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth

Chcete-li k tomuto přístroj připojit mobilní telefon pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, je nutné
nejprve ověřit připojení zadáním PIN kódu do telefonu. Výchozí kód je nastaven na 0000, tuto hodnotu
však můžete změnit.

Některé audio přehrávače Bluetooth mohou vyžadovat zadání PIN kódu nejprve do tohoto
přístroje, aby byl připraven na vytvoření připojení z audio přehrávače Bluetooth.

80

Zapínání/vypínání snížení jasu displeje 2. Nasaďte mikrofonní držák na sloupek řízení.

Z důvodů zamezení nadměrného jasu displeje tohoto přístroje v nočních hodinách dochází při zapnutí UPOZORNĚNÍ:
světel vozidla ke snížení intenzity jasu; tuto funkci můžete podle potřeby zapínat/vypínat. Omotání mikrofonního kabelu kolem sloupku řízení na řadicí páky je extrémně nebezpečné.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim zapínání/vypínání snížení jasu displeje. Dbejte na to, aby mikrofon nainstalován v poloze, která nebrání řízení.
Na displeji se zobrazí nápis Dimmer.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte snížení jasu displeje. Nastavení sklonu mikrofonu
Na displeji se zobrazí nápis Dimmer ON (zapnuto).
Sklon mikrofonu nastavíte pohybem kloubu držáku směrem dopředu nebo
Chcete-li snížení jasu displeje vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač. dozadu.

Nastavení úrovně jasu displeje UŽIVATELSKÝ MANUÁL
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
Tato funkce slouží k nastavení jasu displeje; jas displeje je implicitně nastaven na stupeň 12.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim nastavení jasu displeje. Tento výrobek při likvidaci nekombinujte s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci
Na displeji se zobrazí nápis Brightness. elektronických výrobků vyžadujících řádné zpracování a recyklaci je k dispozici samostatný
2. Nastavte požadovaný jas vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava. sběrný systém v souladu s platnou legislativou.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde ke zvýšení nebo Soukromé domácnosti ve 25-ti členských zemí EU, v Švýcarsku a v Norsku nabízejí bezplatné vracení
ke snížení úrovně jasu displeje; v průběhu zvyšování nebo snižování úrovně jasu se na displeji použitých elektronických výrobků do určených sběrných zařízení nebo maloobchodnímu prodejci
zobrazuje symbol 0 - 15. (v případě zakoupení jiného podobného výrobku).
Informace o správné metodě likvidace v ostatních zemích obdržíte u místních úřadů.
Je-li zapnuto snížení jasu displeje, lze jas nastavit v rozsahu 0 až 10. Touto likvidací je zaručeno, že likvidovaný výrobek bude podroben správnému zpracování a recyklaci
a budou tedy vyloučeny nežádoucí účinky na životní prostředí a lidské zdraví.
Nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu
O tomto přístroji
K zadnímu výstupu tohoto přístroje (výstupy pro zadní reproduktory a zásuvky RCA-CINCH) lze
připojit širokopásmové reproduktory (položka Rear SP:F.Range) nebo subwoofer (položka Rear Tuner tohoto přístroje je svými kmitočty určen pro provoz na území Západní Evropy, Asie, Středního
SP:S/W). Pokud pro zadní výstup tohoto přístroje vyberete nastavení Rear SP:S/W, pak k přívodům východu, Afriky a Oceánie. Jeho provoz v jiných oblastech může mít za následek nevyhovující příjem.
pro zadní reproduktory můžete připojit přímo subwoofer bez nutnosti použití samostatného zesilovače. Funkci RDS lze využívat pouze v oblastech pokrytých signálem rozhlasových stanic v pásmu FM,
které vysílají data RDS.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte nastavení výstupu pro zadní reproduktory.
Na displeji se zobrazí nápis S/W Control. 12
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte požadované nastavení výstupu pro zadní
reproduktory.
Každým stisknutím vícefunkčního ovladače bude vybráno nastavení Rear SP:F.Range
(širokopásmový reproduktor) nebo Rear SP: S/W (subwoofer) a odpovídající stav se zobrazí na
displeji.

Pokud není k zadnímu výstupu připojen subwoofer, vyberte nastavení Rear SP:F.Range
(širokopásmové reproduktory).
Pokud je k zadnímu výstupu připojen subwoofer, vyberte nastavení Rear SP :S/W.

Poznámky:
Po provedení požadovaného nastavení bude zvukový signál na výstupu k dispozici teprve po
zapnutí subwooferového výstupu (viz článek "Používání subwooferového výstupu" na str.74)
v nabídce zvukových funkcí.
V případě změny nastavení ovladače subwooferu bude obnoveno výchozí (tovární) nastavení
subwooferového výstupu a přímého výstupu v nabídce zvukových funkcí.
V tomto režimu nastavení dochází k současnému přepínání druhu signálu na přívodech pro zadní
reproduktory a na zadním výstupu RCA-CINCH.

Vypínání zvuku/snížení hlasitosti během telefonování

Pomocí této funkce můžete vybrat úplné vypnutí nebo jen snížení hlasitosti zvuku systému během
volání nebo přijímání hovorů na mobilním telefonu připojeném k tomuto přístroji.

Během telefonování dojde k vypnutí zvuku systému, na displeji se zobrazuje nápis MUTE nebo
ATT a nelze provádět žádná nastavení zvukových funkcí.
Po ukončení telefonování bude obnoven normální provoz.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Mute.
Na displeji se zobrazí nápis Mute.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače podle potřeby vyberte vypnutí nebo snížení hlasitosti
zvuku systému během telefonování.
Každým stisknutím vícefunkčního ovladače bude střídavě vybráno snížení hlasitosti (TEL ATT) nebo
vypnutí (TEL mute) zvuku systému během telefonování a odpovídající stav se zobrazí na displeji.

79

UPOZORNĚNÍ: Změna kroku ladění FM tuneru
Zabraňte styku tohoto přístroje s tekutinami - v opačném případě může dojít k úrazu elektrickým
proudem, k poškození, k vývinu kouře nebo k přehřátí. Za normálních okolností je krok automatického ladění v pásmu FM nastaven na 50kHz; v případě
Funkci Pioneer CarStereo-Pass lze používat pouze na území Spolkové republiky Německa. zapnutí funkce AF (přelaďování na alternativní kmitočty) nebo TA (dopravní hlášení) se krok ladění
Mějte tento uživatelský manuál vždy po ruce pro odkazy na ovládací postupy a upozornění. změní na 100kHz. Během zapnutí funkce přelaďování na alternativní kmitočty však může být žádoucí
Úroveň hlasitosti udržujte vždy na dostatečně nízké úrovni, abyste mohli vnímat okolní zvuky. změnit krok ladění na 50kHz.
Chraňte tento přístroj před vlhkostí. 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim (funkci) nastavení kroku ladění FM tuneru.
Při odpojení automobilové baterie bude obsah paměti předvoleb vymazán a předvolby bude nutné Na displeji se zobrazí nápis FM step.
naprogramovat znovu. 2. Stisknutím vícefunkčního ovladače nastavte požadovaný krok ladění v pásmu FM.
Opakovaným stisknutím vícefunkčního ovladače dojde k přepnutí kroku ladění FM tuneru na
Rozsah provozních podmínek hodnotu 50kHz nebo 100kHz, která bude použita během aktivace funkce AF nebo TA. Nastavený krok
ladění FM tuneru se zobrazí na displeji.
Tento přístroj je nutné provozovat v dále uvedeném rozsahu teplot.
Rozsah provozních teplot: -10 až +60 0C Poznámka:
Zkušební teplota podle EN300328: -20 a +55 0C Pro ruční ladění stanic bude vždy použit krok 50kHz.

Registrace výrobku Zapínání a vypínání funkce Auto PI Seek

Navštivte naše webové stránky na následující adrese: Tento přístroj je schopen automaticky vyhledávat jiné rozhlasové stanice vysílající stejný program
i během vyvolávání předvolených stanic.
Zaregistrujte svůj výrobek. Podrobnosti o nákupu uchováváme v databázi, abychom vám tyto 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim (funkci) automatického vyhledávání stejného
informace mohli poskytnout v případě pojistné události, například ztráty nebo krádeže. typu programu.
Na displeji se zobrazí nápis Auto PI.
O tomto manuálu 2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkci Auto PI seek.
Na displeji se zobrazí nápis ON (zapnuto).
Tento výrobek je vybaven celou řadou dokonalých funkcí, které zaručují špičkovou provozní a
příjmovou kvalitu. Koncepce všech těchto funkcí směřuje k maximální uživatelské jednoduchosti, Funkci Auto PI Seek vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
mnohé z nich však nehovoří samy za sebe. Proto si tento uživatelský manuál klade za cíl vám pomoci
k získání toho největšího možného užitku, které tyto funkce nabízejí a maximalizovat tak vaši Zapínání/vypínání varovného tónu
poslechovou pohodu.
Doporučujeme, abyste se před použitím tohoto přístroje seznámili se všemi funkcemi a způsobem Pokud do 5-ti sekund neodejmete čelní panel z hlavního trupu přístroje nebo nevypnete zapalování
jejich ovládání prostudováním tohoto manuálu. Je obzvláště důležité, abyste si přečetli a řídili se vozidla, ozve se varovný tón. Znění varovného tónu můžete podle potřeby zapínat a vypínat.
VAROVÁNÍMi a UPOZORNĚNÍMi v tomto manuálu. 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim zapínání / vypínání varovného tónu.
Na displeji se zobrazí nápis Warning tone.
V případě problémů 2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte znění varovného tónu.
Na displeji se zobrazí nápis ON (zapnuto).
Pokud tento výrobek vykazuje nevyhovující funkčnost, obraťte se na Vašeho dealera nebo na
autorizovaný servis Pioneer. Znění varovného tónu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

Popis funkcí Nastavení automatického otevírání čelního panelu

Přehrávání kompaktních CD disků Čelní panel se z důvodů ochrany proti krádeži automaticky otevírá a lze jej snadno odnímat;
Na tomto přístroji lze přehrávat hudební disky CD / CD-R / CD-RW. automaticky otevírání je podle výchozích nastavení zapnuto.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci automatického otevírání čelního panelu (Face
Přehrávání souborů MP3 auto open).
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory MP3 zaznamenané na disku CD-ROM / CD-R / CD-RW Na displeji se zobrazí nápis Face auto open.
(nahrávky odpovídající standardu ISO9660 Level 1/Level 2). 2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte automatické otevírání čelního panelu.
Na displeji se zobrazí nápis ON (zapnuto).
Dodávka tohoto přístroje poskytuje licenci pouze pro soukromé, nekomerční využití a neposkytuje Chcete-li automatické otevírání čelního panelu vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.
licenci ani předpokládaný nárok na použití tohoto výrobku pro jakékoli komerční (tedy ziskové)
vysílání v reálném čase (prostřednictvím pozemních, satelitních, kabelových nebo jiných médií), Zapínání/vypínání vstupu pro externí zařízení
vysílání/stahování přes internet, intranet nebo jiné sítě či jiné systémy na distribuci elektronických
dat, například aplikace poskytující placený přístup nebo přístup na požádání ke zvukových datům. K tomuto přístroji lze připojit externí zařízení; pokud jej chcete používat, je nejprve nutné aktivovat
Pro takovéto účely je nutné obdržet zvláštní licenci. Podrobnosti naleznete na webových vstup AUX. Informace o připojení a používá externích zařízení naleznete v článku "Používání
stránkách http://www.mp3licencing.com. externího zařízení připojeného ke vstupu AUX" na straně 81.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim nastavení vstupu pro externí komponentu
13 (položka AUX1/AUX2).
Na displeji se zobrazí nápis AUX1/AUX2.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte vstup AUX1/AUX2.
Na displeji se zobrazí nápis ON (zapnuto).

Vstup pro externí komponentu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

78

Nastavení data Přehrávání souborů WMA

Kalendář nastavený pomocí této funkce se zobrazí při vybrání telefonu jako zdroje nebo při vypnutí Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WMA zaznamenané na discích CD-ROM/CD-R/CD-RW (v
napájení a funkčního demonstračního režimu. souladu se standardem ISO9660 Level 1 / Level 2).
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Calendar (kalendář).
Na displeji se zobrazí nápis Calendar (kalendář). Přehrávání souborů AAC
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte údaj kalendáře,
který chcete nastavit. Na tomto přístroji lze přehrávat také soubory AAC zaznamenané na discích CD-ROM / CD-R / CD-
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo RW.
doprava vyberete jednotlivé údaje kalendáře v následujícím
pořadí: Přehrávání souborů WAV
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WAV nahrané na discích CD-ROM/CD-R/CD-RW (nahrávky
Den - Měsíc - Rok podle normy ISO9660 Level 1/Level 2).

Vybraný údaj kalendáře bude na displeji blikat. Telefonování s volnýma rukama (handsfree)
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů nastavte datum Tento přístroj podporuje snadné telefonování s volnýma rukama pomocí technologie Bluetooth.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru, resp. dolů dojde ke zvýšení, resp. snížení
údaje vybraného dne, měsíce nebo roku. Kompatibilita s audio přehrávačem Bluetooth
Pomocí tohoto přístroje lze ovládat audio přehrávač podporující bezdrátovou technologii Bluetooth.
Nastavení časového údaje
Kompatibilita se zařízením iPod®
Tato funkce slouží k nastavení hodin na displeji přístroje. Pokud je k tomuto přístroji připojen adaptér iPod (CD-IB100), můžete ovládat přehrávač iPod,
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim nastavení hodin. přehrávač iPod mini nebo iPod Photo.
Na displeji se zobrazí nápis Clock.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte údaj, který chcete iPod® je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. na území USA a dalších zemí.
nastavit v následujícím pořadí:
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava bude vždy vybrán jeden O souborech WMA
segment v následujícím pořadí:
Logo Windows MediaTM vytištěné na obalu sděluje, že tento přístroj je schopen
Hodiny - Minuty přehrávat soubory WMA.
Zkratka WMA znamená "Windows Media Audio" a označuje technologii komprese
Vybraný údaj určený k nastavení (hodiny nebo minuty) bude na zvukového signálu vyvinutou společností Microsoft Corporation. Data formátu
displeji blikat. WMA lze kódovat pomocí přehrávače Windows Media Player verze 7 nebo vyšší.
Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo
3. Nastavte správný časový údaj vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území USA a
dolů. dalších zemí.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru, resp. dolů dojde ke zvýšení, resp. ke snížení
hodinového nebo minutového údaje. Poznámky:
V závislosti na konkrétní aplikaci, pomocí které bylo provedeno kódování souborů WMA, nemusí
Poznámky: jejich přehrávání probíhat normálním způsobem.
Stisknutím vícefunkčního ovladače můžete hodiny synchronizovat s časovým znamením V závislosti na konkrétní aplikaci, pomocí které bylo provedeno kódování souborů WMA, nemusí
rozhlasu: být správné ani zobrazení názvu alba a dalších znakových informací.

- V rozsahu 00 až 29 minut bude minutový údaj zaokrouhlen směrem dolů (např. údaj 10:18 se O souborech AAC
změní na 10:00).
- V rozsahu 30 až 59 minut bude minutový údaj zaokrouhlen směrem nahoru (např. údaj 10:36 se Zkratka AAC znamená Advanced Audio Coding neboli pokročilé kódování zvukových dat a označuje
změní na 11:00). standardní technologii komprese zvukového signálu pro formáty MPEG 2 a MPEG 4. Ke kódování
souborů AAC lze použít několik aplikací; formáty souborů a jejich přípony se však liší podle aplikace
Časový údaj se na displeji zobrazuje vždy i při vypnutí napájení. Zobrazení hodin můžete zapínat použité pro kódování.
a vypínat stisknutím tlačítka CLOCK během vypnutí napájení a funkčního demonstračního režimu. Tento přístroj přehrává soubory AAC kódované v programu iTunes® verze 4.1.1.54. iTunes® je
ochrannou známkou společnosti Apple Computer, Inc., registrovanou na území USA a dalších zemí.
Zapínání a vypínání displeje bez hodin
O technologii Bluetooth
Pokud je aktivován displej bez hodin, pak při vypnutí napájení a funkčního demonstračního režimu se
na displeji zobrazí kalendář a hodiny. Bluetooth je technologie bezdrátového připojení na krátkou vzdálenost pomocí
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Off Clock (displej bez hodin). elektromagnetických vln vyvinutá jako náhrada za kabely pro mobilní telefony,
Na displeji se zobrazí nápis Off clock. ruční počítače PC a další zařízení. Technologie Bluetooth pracující na kmitočtu
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte displej bez hodin. 2,4 GHz, přenáší hlas a data rychlostí až 1 MB za sekundu. Technologie
Na displeji se zobrazí nápis ON. Bluetooth byla uvedena na trh v roce 1998 speciální zájmovou skupinou (SIG)
tvořenou firmami Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba a IBM.
Chcete-li displej bez hodin znovu vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač. V současné době ji používá již takřka 2000 firem na celém světě.

77 Název a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškerá užití těchto
názvů firmou Pioneer Corporation podléhají licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy
jsou majetkem příslušných společností.

14

Resetování mikroprocesoru Automatické přizpůsobování hlasitosti (ASL)

Mikroprocesor je nutné resetovat v následujících případech: Za jízdy se hladina hluku ve vozidle mění v závislosti na rychlosti jízdy a stavu vozovky. Funkce
Před prvním použitím tohoto přístroje po provedení instalace. automatického přizpůsobování hlasitosti (ASL) tento proměnný hluk monitoruje a pokud jeho hladina
Tento přístroj nevykazuje správnou funkci. stoupne, automaticky zvýší úroveň hlasitosti. Citlivost funkce ASL (velikost změny hlasitosti
Na displeji neznámé (chybné) nápisy. v závislosti na hladině hluku) lze nastavit v 5-ti úrovních.
Resetování mikroprocesoru provedete stisknutím tlačítka RESET 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim (funkci) automatického přizpůsobování
na hlavním trupu přístroje pomocí hrotu pera nebo jiného nástroje hlasitosti (ASL).
se špičkou. Na displeji se zobrazí nápis ASL.
2. Zapněte funkci automatického přizpůsobování hlasitosti (ASL) stisknutím vícefunkčního
Vymazání veškerého obsahu paměti ovladače.
Na displeji se zobrazí nápis Mid.
Chcete-li ochránit osobní a soukromé informace, je možné data telefonu uložená v paměti tohoto
přístroje vymazat. Funkci ASL vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
1. Stiskněte tlačítko SOURCE a podržte je, dokud nedojde k vypnutí napájení přístroje.
2. Stiskněte vícefunkční ovladač a podržte jej, dokud se na displeji nezobrazí nápis Language 3. Vyberte požadovanou úroveň citlivosti funkce ASL vychýlením vícefunkčního ovladače
(jazyk). směrem doleva nebo doprava.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte položku Phone reset (resetovat telefon). Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava se na displeji zobrazí
Na displeji se zobrazí nápis Phone reset. požadovaná úroveň automatického přizpůsobování hlasitosti (ASL) z následujících možností:
4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava zapněte zobrazení potvrzujícího okna. Low (nízká) - Mid-L (středně nízká) - Mid (střední) - Mid-H (středně vysoká) - High (vysoká)
Na displeji se zobrazí nápis Clear memory YES (Ano, vymazat paměť); přístroje nyní v pohotovosti
pro vymazání paměti. POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

Pokud paměť vymazat nechcete, stiskněte tlačítko BAND. Změna počátečních nastavení
5. Vymažte obsah paměti stisknutím vícefunkčního ovladače.
Veškerá data v paměti telefonu včetně položek telefonního seznamu, předvolených čísel a historie Nabídka počátečních nastavení slouží k provedení různých výchozích nastavení tohoto přístroje.
volání budou vymazána. (1) Funkční zobrazení

Ochrana proti krádeži V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí.

Čelní panel tohoto přístroje lze odejmout z hlavní jednotky a uložit do ochranného pouzdra za účelem 1. Stiskněte tlačítko SOURCE a podržte je, dokud nedojde k vypnutí přístroje.
odlákání zlodějů. 2. Stiskněte vícefunkční ovladač a podržte jej, dokud se na displeji nezobrazí časový údaj.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte jednu z dostupných funkcí počátečních nastavení.
Pokud čelní panel neodejmete do 5-ti sekund po vypnutí zapalování vozidla, ozve se varovný tón. Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava budou postupně vybírány jednotlivé funkce
Znění varovného tónu lze vypínat; více informací naleznete v článku "Zapínání / vypínání počátečních nastavení v následujícím pořadí:
varovného tónu" na straně 78.
Také automatické otevírání čelního panelu lze zapínat a vypínat; více informací naleznete v Language select (volba jazyka) - Calendar (kalendář) - Clock (nastavení časového údaje) - Off
článku "Nastavení automatického otevírání čelního panelu" na straně 78. Clock (vypnutí hodin) - FM Step (nastavení kroku ladění FM tuneru) - Auto PI (zapínání/vypínání
funkce Auto PI Seek) - Warning tone (zapínání/vypínání znění varovného tónu) - Face auto open
Upozornění: (automatické otevírání čelního panelu) - AUX1 (vstup pro externí komponentu 1) - AUX2 (vstup pro
Při odnímání/nasazování čelního panelu nikdy nevyvíjejte sílu a dbejte na to, abyste ani displej externí komponentu 2) - Dimmer (zapínání/vypínání snížení jasu displeje) - Brightness (nastavení
nebo tlačítka nesvírali silou. úrovně jasu displeje) - S/W control (nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače
Čelní panel chraňte před nárazy. subwooferu) - Mute (vypínání zvuku/snížení hlasitosti během telefonování) - Demonstration (funkční
Čelní panel chraňte před přímým slunečním světlem a vysokými teplotami. demonstrační režim) - Reverse mode (reverzní demonstrační režim) - Ever-Scroll
Čelní panel se automaticky otevírá/zavírá za několik sekund po zapnutí/vypnutí zapalování (zapínání/vypínání nepřetržitého rolování textu na displeji) - BT AUDIO (audio přehrávač Bluetooth) -
vozidla; během této činnosti může dojít k uskřípnutí prstů do panelu, proto do něj nezasunujte Pincode input (zadání PIN kódu) - Phone reset (resetování telefonu)
prsty.
Způsob ovládání jednotlivých funkcí je popsán v následujících odstavcích.
15
Nabídku počátečních nastavení zrušíte stisknutím tlačítka BAND.

Nastavení jazyka zobrazení

Tento přístroj podporuje vícejazykové zobrazení na displeji; požadovaný jazyk vyberete podle
následujícího postupu.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Language select (Volba jazyka).
Na displeji se zobrazí nápis Language select.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný jazyk.
Každým stisknutím vícefunkčního ovladače dojde k přepnutí jazyka v následujícím pořadí:
Angličtina - Francouzština - Italština - Španělština - Němčina - Holandština/Vlámština - Ruština

76

Používání filtru s horní propustí Odejmutí čelního panelu
1. Otevřete čelní panel stisknutím a podržením tlačítka EJECT.
Chcete-li zamezit reprodukci zvuků s nízkými kmitočty obsažených ve výstupním signálu pro 2. Odejměte čelní pane vytažením směrem k sobě.
subwoofer z předních nebo ze zadních reproduktorů, zapněte filtr s horní propustí (HPF). Z předních a Během vytahování čelního panelu dbejte na to, abyste jej nesvírali nadměrnou
ze zadních reproduktorů pak budou vystupovat pouze signály s kmitočty vyššími, než odpovídá spodní silou nebo neupustili; zabraňte jeho kontaktu s vodou a jinými tekutinami, aby
hranici pásma určené vybraným kmitočtem. nedošlo k trvalému poškození.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim nastavení filtru s horní propustí (položka 3. Sejmutý čelní panel uložte do dodávaného ochranného pouzdra, kde
HPF). bude bezpečně uchován.
Na displeji se zobrazí nápis HPF.
2. Zapněte filtr s horní propustí stisknutím vícefunkčního ovladače. Nasazení čelního panelu
Na displeji se zobrazí symbol 80 Hz a filtr s horní propustí je nyní zapnutý. 1. Ujistěte se, zda je vnitřní kryt zavřený.
2. Nasaďte čelním panel zaklapnutím do určené polohy.
Filtr s horní propustí vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava nastavte požadovaný O demonstračním (demo) režimu
dělicí kmitočet filtru s horní propustí.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava bude vybrán dělicí Tento přístroj je vybaven dvěma demonstračními režimy, a sice reverzním a funkčním.
kmitočet v následujícím pořadí: Demonstrační režim nelze vypnout (zrušit) při otevřeném čelním panelu.
50Hz - 63Hz - 80Hz - 100Hz - 125Hz (Hz)
Z předních a ze zadních reproduktorů budou vystupovat pouze signály s kmitočty vyššími, než Upozornění:
odpovídá spodní hranici pásma určené vybraným kmitočtem. Červený vodič (ACC) tohoto přístroje je nutné propojit se svorkou svázanou s klíčem zapalování
vozidla (zapnuto/vypnuto); v opačném případě může dojít k vybíjení baterie.
Funkce přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje (SLA)
Reverzní demonstrační režim
Funkce SLA (Source Level Adjustment) zamezuje vzniku radikálních skoků v hlasitosti během Pokud neprovedete do cca 30-ti sekund žádný úkon, zobrazení na displeji se změní na reverzní a
přepínání jednotlivých zdrojů signálu. tento děj bude opakovat každých 10 sekund. Reverzní demonstrační režim zrušíte stisknutím tlačítka
BAND při vypnutém napájení tohoto přístroje a nastavení klíče zapalování vozidla do polohy ACC
Nastavení jsou odvozena z hlasitosti rozhlasového příjmu v pásmu FM, která zůstává konstantní. nebo ON; opětovným stisknutím tlačítka BAND bude reverzní demonstrační režim pokračovat.
1. Porovnejte si poslechem hlasitost příjmu v pásmu FM s hlasitostí jiného zdroje signálu, který Funkční demonstrační režim
chcete nastavit. Funkční demonstrační režim bude zahájen automaticky při vypnutí napájení tohoto přístroje během
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim (funkci) přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje nastavení klíče zapalování do polohy ACC nebo ON. Funkční demonstrační režim zrušíte v
(položka SLA). jeho průběhu stisknutím tlačítka DISPLAY. Opětovným stisknutím tlačítka DISPLAY bude funkční
Na displeji se zobrazí nápis SLA. demonstrační režim pokračovat. Pamatujte na to, že pokud funkční demonstrační režim pokračuje i po
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů podle potřeby zvyšte nebo vypnutí motoru vozidla, může dojít k vybíjení baterie.
snižte úroveň hlasitosti zdroje signálu.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde ke zvýšení nebo ke Používání a péče o dálkový ovladač
snížení úrovně hlasitosti vybraného zdroje.
Vložení baterie
Během zvyšování nebo snižování úrovně hlasitosti zdroje se na displeji se zobrazuje symbol Vysuňte držák baterie v zadní části dálkového ovladače a vložte baterii se správnou orientací
SLA +4 - SLA -4. kladného (+) a záporného (-) pólu.
Poznámky:
Hlasitost zvuku AM tuneru lze pomocí funkce SLA upravovat stejně, jako u jiných zdrojů signálu, Před prvním použití dálkového ovladače vyjměte z výsuvného talíře vyčnívající fólii.
než tuner.
Hlasitosti zvuku z vestavěného CD přehrávače a z multi-CD přehrávače budou pomocí funkce 16
SLA automaticky nastaveny na společnou úroveň.
Podobně budou automaticky nastaveny na společnou úroveň také hlasitosti zvuku z externí
komponenty 1 a z externí komponenty 2.

75

VAROVÁNÍ: Na displeji se zobrazí symbol aktuální úroveň fyziologické hlasitosti (např. Mid).
Lithiovou baterii udržujte mimo dosah dětí; v případě spolknutí ihned vyhledejte lékaře. Fyziologickou regulaci hlasitosti vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

UPOZORNĚNÍ: 3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava nastavte požadovanou
Používejte pouze lithiovou baterii CR2025 (3V). úroveň fyziologické regulace hlasitosti.
Pokud nemáte v úmyslu dálkový ovladač používat po dobu delší, než 1 měsíc, vyjměte baterii. Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k přepnutí úrovně
Vyčerpanou baterii znovu nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte ani nevhazujte do ohně. fyziologické hlasitosti v následujícím pořadí:
S baterií nemanipulujte pomocí kovových nástrojů.
Baterii neskladujte společně s kovovými materiály. Low (nízká) - Mid (střední) - High (vysoká)
V případě výtoku baterie dálkový ovladač dokonale vyčistěte a vložte novou baterii.
Vyčerpanou lithiovou baterii likvidujte v souladu s platnými zákony a ekologickými předpisy. Používání subwooferového výstupu
Používání dálkového ovladače
Chcete-li tento přístroj ovládat dálkovým ovladačem, zaměřte dálkový ovladač na čelní panel. Tento přístroj je vybaven výstupem pro subwoofer, který lze podle potřeby zapínat a vypínat.
Dálkový ovladač nemusí vykazovat správnou funkci na přímém slunečním světle. 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Sub W.1.
Na displeji se zobrazí nápis Sub W.1.
Upozornění: 2. Zapněte subwooferový výstup stisknutím vícefunkčního ovladače.
Dálkový ovladač neukládejte na místech s vysokou teplotou ani na přímém slunečním světle. Na displeji se zobrazí nápis Normal. Subwooferový výstup je nyní zapnutý.
Zabraňte pádu dálkového ovladače na podlahu vozidla, kde by mohl vniknout pod brzdový nebo
plynový pedál. Subwooferový výstup vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava nastavte požadovanou
Popis funkcí tlačítek FUNCTION a AUDIO fázi subwooferového výstupu.
Požadovaný režim lze vybrat také pomocí tlačítek FUNCTION a AUDIO na dálkovém ovladači. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva, resp. doprava vyberete obrácenou (na displeji
Funkce tlačítek FUNCTION a AUDIO na dálkovém ovladači je však odlišná od funkce vícefunkčního se zobrazí symbol Reverse), resp. normální fázi (na displeji se zobrazí symbol Normal).
ovladače na hlavní jednotce. Na dálkovém ovladači se jednotlivé režimy přepínají způsobem
popsaným v následujících odstavcích. Nastavení dělicího kmitočtu a výstupní úrovně subwooferového výstupu
Popis funkce tlačítka FUNCTION Pokud je výstup pro subwoofer zapnutý, můžete nastavit dělicí kmitočet a výstupní úroveň jeho
signálu.
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte požadovaný zdroj signálu pro poslech 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Sub W.2.
(např. vestavěný CD přehrávač). Na displeji se zobrazí nápis Sub W.2.
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte požadovaný režim v následujícím pořadí:
Play mode (opakované přehrávání) - Random mode (přehrání skladeb v náhodném pořadí) - Scan Položka Sub W.2 je k dispozici pouze tehdy, pokud je subwooferový výstup zapnutý.
mode (přehrávání ukázek skladeb) - Compression (komprese a funkce BMX) - Search mode (volba 2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte požadovaný
metody vyhledávání) - TitleInput "A" (zadání titulů kompaktních disků) dělicí kmitočet.
Poznámka: Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte dělicí kmitočet
Další informace naleznete v článku "Ovládání složitějších funkcí vestavěného CD přehrávače" na v následujícím pořadí:
straně 30. 50Hz - 63Hz - 80Hz - 100Hz - 125Hz (Hz)
Popis funkce tlačítka AUDIO Ze subwooferu budou reprodukovány pouze signály s kmitočet nižším, než je horní hranice pásma
Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte požadovaný režim. určená zadaným kmitočtem.
Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO vyberte požadovaný režim v následujícím pořadí: 3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte výstupní úroveň
Fader (nastavení symetrií) - PWRFL (grafický ekvalizér) - 50Hz (nastavení 7-pásmového grafického signálu subwooferu.
ekvalizéru) - LOUD (nastavení fyziologické regulace hlasitosti) - Sub W.1 (zapínání / vypínání Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde ke zvýšení nebo ke
subwooferového výstupu) - Sub. W2 (nastavení dělicího kmitočtu subwooferového výstupu) - Bass snížení úrovně signálu subwooferu. Během zvyšování nebo snižování úrovně se na displeji zobrazuje
(zesílení basů) - HPF (strmost filtru s horní propustí) - SLA (přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje) - symbol +6 až -24.
ASL (automatické přizpůsobování hlasitosti)
Poznámka: Zesílení úrovně basů
Více informací naleznete v článku "Úvodní informace o nastavení zvukových funkcí" na straně 71.
Funkce zesílení úrovně basů zesiluje úroveň hlubokých kmitočtů v pásmu pod 100Hz; čím je úroveň
17 basů vyšší, tím je basový zvuk výraznější a celkový zvuk silnější. Pokud tuto funkci používáte ve
spojení se subwooferem, dochází k zesílení zvuku pod dělicím kmitočtem.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Bass.
Na displeji se zobrazí nápis Bass.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů nastavte požadovanou úroveň.
Během zvyšování/snižování úrovně se na displeji zobrazuje nápis 0 až +6.

74

Powerful (silná)- Natural (přirozená) - Vocal (zpěvy) - Custom1 (vlastní) - Custom2 (vlastní) - Flat POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ
(rovná) - S.Bass (Super bass)
Čelní panel
Úpravy ekvalizačních křivek
(1) Tlačítko BAND (8) Tlačítko RESET
Tovární ekvalizační křivky s výjimkou rovné (Flat) křivky lze jemně nastavit.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte nastavení grafického ekvalizéru. Toto tlačítko slouží k přepínání pásem FM a Toto tlačítko slouží k resetování
Na displeji se zobrazí nápis PWRFL.
Pokud byla ekvalizační křivka vybrána dříve, na displeji se namísto křivky PWRFL zobrazí naposledy MW/LW a ke zrušení režimu ovládání mikroprocesoru.
vybraná křivka.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte ekvalizační jednotlivých funkcí.
křivku.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k přepnutí (2) Tlačítko SOURCE (9) Tlačítko DISPLAY
ekvalizační křivky v následujícím pořadí:
Vybráním zdroje signálu dojde zároveň k Toto tlačítko slouží k přepínání různých
Powerful (silná)- Natural (přirozená) - Vocal (zpěvy) - Custom1 (vlastní) - Custom2 (vlastní) - Flat
(rovná) - S.Bass (Super bass) zapnutí tohoto přístroje. Opakovaným režimů zobrazení.

3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte ekvalizační křivku stisknutím budou přepínány všechny
podle vlastních požadavků.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde ke zvýšení nebo ke dostupné zdroje.
snížení úrovně vybraného pásma.
Během zvyšování/snižování úrovně se na displeji zobrazuje symbol +6 - -6. (3) Tlačítko LIST (10) Tlačítko EQ

Skutečný rozsah nastavení se liší podle toho, jaká ekvalizační křivka je vybrána. V závislosti na zdroji signálu zobrazíte Toto tlačítko slouží k přepínání různých
Ekvalizační křivku, u které jsou všechny kmitočty nastaveny na 0, nelze upravit.
opakovaným stisknutím tohoto tlačítka ekvalizačních křivek.
Nastavení 7-pásmového grafického ekvalizéru
seznam titulů disků, seznam názvů skladeb,
U křivek Custom 1 a Custom 2 lze nastavit úroveň každého pásma.
Ekvalizační křivku Custom 1 lze vytvořit samostatně pro každý zdroj signálu; (pro vestavěný CD seznam složek, seznam souborů nebo
přehrávač a multi-CD přehrávač bude automaticky vytvořena společná ekvalizační křivka). V
případě provedení změn během vybrání jiné křivky než Custom 2 budou nastavení uložena do seznam předvolených kanálů.
paměti pod položkou Custom 1.
Ekvalizační křivku Custom 2 je společná pro všechny zdroje. V případě provedení změn během (4) Tlačítko PHONE (11) Indikátor stavu připojení
vybrání křivky Custom 2 bude tato křivka aktualizována.
Toto tlačítko slouží k vybrání telefonu jako Tento indikátor svítí, pokud je k tomuto
1. Vyvolejte z paměti ekvalizační křivku, kterou chcete upravit.
Proveďte postup v předchozím článku "Vyvolávání ekvalizačních křivek". zdroje signálu. Během ovládání telefonu přístroji připojen mobilní telefon pomocí
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte nastavení 7-pásmového grafického ekvalizéru.
Na displeji se zobrazí kmitočet a úroveň (např. 50Hz +4). dojde stisknutím tohoto tlačítka k ukončení technologie Bluetooth.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte ekvalizační
pásmo, které chcete upravit. volání, k zamítnutí příchozího volání nebo ke
Při každém vychýlení vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k přepnutí
ekvalizačního pásma v následujícím pořadí: zrušení volání.

50 - 125 - 315 - 800 - 2k - 5k - 12,5k (Hz) (5) Vícefunkční ovladač (12) Tlačítko ATT

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů nastavte požadovanou Pohybem tohoto ovladače se provádí ruční a Toto tlačítko slouží k rychlému snížení
úroveň vybraného pásma.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde ke zvýšení nebo automatické ladění stanic, rychlý postup úrovně hlasitosti o cca 90%; dalším
snížení úrovně ekvalizačního pásma.
vpřed/vzad na disku a vyhledávání skladeb. stisknutím bude obnovena původní hlasitost.
Během zvyšování / snižování úrovně se na displeji zobrazuje nápis +6 až -6.
Tento ovladač se také používá k ovládání
Zopakováním uvedeného postupu nastavte úroveň dalšího pásma.
5. Režim nastavení 7-pásmového ekvalizéru zrušíte stisknutím tlačítka BAND. různých funkcí.

Nastavení fyziologické regulace hlasitosti (Loudness) Otáčením se provádí zvyšování/snižování

Funkce Loudness (fyziologická regulace hlasitosti) provádí kompenzaci poklesů úrovní v oblasti hlasitosti.
nízkých a vysokých kmitočtů při nízkých hlasitostech.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim (funkci) nastavení fyziologické regulace (6) Tlačítko TA/NEWS
hlasitosti.
Na displeji se zobrazí nápis Loud. Stisknutím tohoto tlačítka provedete zapnutí
2. Zapněte fyziologickou regulaci hlasitosti stisknutím vícefunkčního ovladače.
nebo vypnutí funkce dopravního hlášení.
73
Podržením provedete zapnutí nebo příjmu

zpravodajských relací (NEWS).

(7) Tlačítko EJECT

Stisknutím tohoto tlačítka vyjmete kompaktní

CD disk z mechaniky; stisknutím a

podržením dojde k otevření čelního panelu.

18

Dálkový ovladač Položka Sub W.2 je k dispozici pouze tehdy, pokud byl výstup pro subwoofer dříve zapnutý
pomocí položky Sub W.1.
Ovládání se provádí stejným způsobem jako pomocí odpovídajících tlačítek na hlavní jednotce. Funkce SLA (přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje) nelze aktivovat, pokud je jako zdroj signálu
vybrán FM tuner.
(13) Tlačítka regulace hlasitosti (VOLUME) Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení jednotlivých zdrojů signálu.
Stisknutím těchto tlačítek dojde ke snížení nebo zvýšení
hlasitosti. Poznámka:
Pokud neprovedete změnu nastavení některé zvukové funkce do 30-ti sekund, na displeji bude
(14) Funkční tlačítko (FUNCTION) automaticky obnoveno zobrazení zdroje signálu.
Toto tlačítko slouží k přepínání jednotlivých funkcí.
Nastavení symetrií
(15) Joystick
Pohybem tohoto joysticku se provádí ruční / automatické Pomocí této funkce můžete nastavit předo-zadní poměr a stereováhu pro dosažení ideálních
ladění stanic, rychlý postup vpřed/vzad a vyhledávání skladeb; poslechových podmínek ve všech obsazených místech vozidla.
joystick se používá také k ovládání různých funkcí. 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim symetrií.
Způsob ovládání funkcí je stejný, jako u vícefunkčního Na displeji se zobrazí nápis Fader.
ovladače s výjimkou regulace hlasitosti.
Pokud bylo nastavení symetrií upravováno již dříve, na displeji se zobrazí nápis Balance.
(16) Tlačítko DIRECT 2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte podle potřeby
Po stisknutí tohoto tlačítka lze provádět přímou volbu skladeb. předo-zadní poměr hlasitostí.
Každým stisknutím vícefunkčního ovladače dojde k posunu středu hlasitosti směrem k předním nebo
(17) Tlačítko CLEAR k zadním reproduktorům.
Toto tlačítko se používá ke zrušení zadaného čísla při
používání tlačítek 0-9. Během posunu středu hlasitostí od předních reproduktorů směrem k zadním reproduktorům se na
displeji zobrazuje symbol F 15 - R 15.
(18) Sada tlačítek 0-9 Správné nastavení při použití pouze dvou reproduktorů je F/R 0.
Tato tlačítka slouží k přímé volbě požadované skladby, Nastavení předo-zadního poměru hlasitostí není k dispozici, pokud je výstup pro zadní
předvolby nebo disku; pokud je jako zdroj signálu vybrán reproduktory tohoto přístroje nastaven na subwoofer (je vybrána položka Rear SP :S/W). Další
telefon (Telephone), tato tlačítka se používají k volbě informace naleznete v článku "Nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu"
telefonního čísla. Tlačítka 1-9 se používají k ovládání na straně 79.
předvoleb tuneru nebo k volbě požadovaného disku v multi- 3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava upravte podle potřeby
CD přehrávači. stereováhu (stereofonní střed mezi levými a pravými reproduktory).
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k posunutí středu
(19) Tlačítko OFF HOOK (zvednout) stereofonní symetrie směrem k levým nebo k pravým reproduktorům.
Po stisknutí tohoto tlačítka můžete začít hovořit do telefonu, je-li vybrán telefon jako zdroj Během pohybu středu stereofonní symetrie zleva doprava se na displeji zobrazuje symbol
signálu. L 15 - R 15.

(20) Tlačítko ON HOOK (zavěsit) Používání ekvalizéru
Toto tlačítko slouží k ukončení volání nebo k zamítnutí příchozího hovoru, je-li vybrán telefon
jako zdroj signálu. Funkce ekvalizéru umožňuje dosáhnout požadovaného přizpůsobení reprodukovaného zvuku
akustickým charakteristikám interiéru vozidla nastavením jeho tónových korekcí.
(21) Tlačítko ENTERTAINMENT
Toto tlačítko slouží k přepínání zábavných zobrazení na displeji. Vyvolávání ekvalizačních křivek

(22) Tlačítko AUDIO Tento přístroj je vybaven sedmi předvolenými ekvalizačními křivkami, které lze podle potřeby kdykoli
Toto tlačítko slouží k přepínání různých funkcí na řízení kvality zvuku. snadno vyvolat; předvolené křivky jsou popsány v následující tabulce:

ZÁKLADNÍ ÚKONY Zobrazení na displeji Popis ekvalizační křivky
Powerful Silná křivka
Zapnutí napájení přístroje Natural Přirozená křivka
Vocal Zpěvová křivka
Napájení přístroje zapnete stisknutím tlačítka SOURCE na čelním panelu. Custom1 Vlastní křivka1
Napájení přístroje bude zapnuto v okamžiku vybrání některého zdroje signálu. Custom2 Vlastní křivka2
Flat Rovná křivka
Volba požadovaného zdroje signálu S.Bass Super bass - zvýraznění basů

Požadovaný zdroj signálu vyberete stisknutím tlačítka SOURCE; chcete-li používat vestavěný CD Položky Custom1 a Custom2 představují vlastní ekvalizační křivky vytvořené uživatelem. Jejich
přehrávač, vložte do tohoto přístroje kompaktní disk (viz str.20). úpravy se provádějí pomocí 7-pásmového grafického ekvalizéru.
V případě vybrání položky Flat (rovná křivka) nebudou na zvuk aplikovány žádné úpravy ani
Vyberte požadovaný zdroj signálu stisknutím tlačítka SOURCE. korekce. Toto nastavení je tedy výhodné pro posouzení účinku ostatních křivek přepínáním
Každým stisknutím tlačítka SOURCE dojde k přepnutí zdroje v následujícím pořadí: "rovné" křivky (Flat) a vybrané nastavené křivky.
Stisknutím tlačítka EQ vyberte požadovanou ekvalizační křivku.
tuner - televizní tuner - DVD přehrávač / multi-DVD přehrávač - vestavěný CD přehrávač - multi-
CD přehrávač - přehrávač iPod - externí komponenta 1- externí komponenta 2 - vstup AUX1 - Opakovaným stisknutím tlačítka EQ přepínejte následující ekvalizační křivky:
vstup AUX2 - audio přehrávač Bluetooth
72
19

Přehrávání ukázek skladeb CD/MP3/WMA Poznámky:
Zdroj signálu pro poslech nelze vybrat v následujících případech:
Ovládání této funkce je k dispozici pouze během přehrávání kompaktního CD disku/souboru - K tomuto přístroji není připojena zdrojová komponenta odpovídající vybranému zdroji signálu.
MP3/WMA. - V mechanice tohoto přístroje není vložen kompaktní CD disk.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci přehrávání ukázek skladeb. - V mechanice DVD přehrávače není vložen DVD disk.
Na displeji se zobrazí nápis Scan mode. - V multi-CD přehrávači není vložen zásobník.
2. Zapněte funkci přehrávání ukázek stisknutím vícefunkčního ovladače. - V multi-DVD přehrávači není vložen zásobník.
Tím bude zahájeno přehrávání prvních 10-ti sekund z každé skladby. - Vstup pro externí zdroj signálu (AUX) je vypnutý - viz str.78.
3. Jakmile naleznete požadovanou skladbu, vypněte funkci přehrávání ukázek stisknutím - Audio přehrávač Bluetooth (BT Audio) je vypnutý - viz článek "Aktivace zdroje Bluetooth" na
vícefunkčního ovladače. straně 80.
Přehrávání aktuální skladby bude pokračovat normálním způsobem. Externí komponentou se rozumí výrobek značky Pioneer (dostupný například v budoucnu), který
Pokud bylo na displeji automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání, vyberte režim sice není s tímto přístrojem kompatibilní jako zdroj signálu, avšak je uzpůsoben k ovládání svých
přehrávání ukázek (Scan mode) znovu pomocí vícefunkčního ovladače. základních funkcí pomocí tohoto přístroje. Tímto přístrojem lze ovládat až dvě externí
komponenty. V případě připojení dvou externích komponent jim tento přístroj automaticky přiřadí
Používání hracích seznamů funkce ITS a práce s tituly disků označení "externí komponenta 1" a "externí komponenta 2".
Pokud je modrý/bílý vodič tohoto přístroje připojen k reléové ovládací svorce automobilové antény,
Tyto funkce lze ovládat pouze tehdy, pokud je k tomuto přístroji připojen multi-DVD přehrávač. pak při zapnutí napájení tohoto přístroje dojde k vysunutí antény. Chcete-li anténu zasunout,
Činnost této funkce je poněkud odlišná od přehrávání pomocí funkce ITS na multi-CD přehrávači. vypněte napájení tohoto přístroje.
V případě multi-DVD přehrávače lze přehrávání pomocí funkce ITS používat pouze pro kompaktní
CD disky. Více informací naleznete v článku "Používání hracích seznamů funkce ITS" na straně Vložení kompaktního CD disku do mechaniky
60.
1. Otevřete čelní panel přístroje stisknutím tlačítka OPEN.
Práce s tituly kompaktních disků Tím bude zpřístupněn otvor pro vkládání kompaktního disku.

Pro jednotlivé kompaktní CD disky můžete zadat tituly, které lze později zobrazit. Pomocí titulů můžete Po vložení kompaktního disku vyberte vestavěný CD přehrávač stisknutím tlačítka SOURCE.
snadno vyhledávat požadované kompaktní disky pro přehrávání. 2. Vložte kompaktní CD disk do mechaniky přehrávače.
Čelní panel se automaticky zavře a bude zahájeno přehrávání.
Tuto funkci lze používat během přehrávání kompaktních CD disků.
Zadávání titulů kompaktních disků Kompaktní disk vyjmete stisknutím tlačítka EJECT.

Pomocí této funkce můžete do paměti multi-DVD přehrávače uložit tituly o délce až 10-ti znaků. Více Poznámky:
informací o způsobu zadávání titulů a ovládání naleznete v článku "Zadávání titulů kompaktních disků" Na vestavěném CD přehrávači lze současně přehrávat jeden standardní (jednoduchý) 12cm nebo
na straně. jeden 8cm kompaktní disk. Nepoužívejte adaptér na 8cm kompaktní disky.
Do CD mechaniky nevkládejte jiné předměty kromě kompaktních disků.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je k tomuto přístroji připojen DVD přehrávač. V některých případech může dojít po zahájení přehrávání kompaktního disku ke zpoždění
Režim zobrazení titulů není k dispozici během přehrávání textového kompaktního CD disku (CD reprodukce zvuku; během této doby probíhá čtení dat a na displeji se zobrazuje nápis Format
TEXT) na DVD přehrávači kompatibilním se standardem CD TEXT, neboť na tomto disku jsou Read.
textové informace již zaznamenány. Pokud disk nelze do mechaniky zcela zasunout nebo pokud po zasunutí disku nedojde k zahájení
jeho přehrávání, ujistěte se, zda je vložen etiketovou stranou nahoru - vyjměte disk stisknutím
NASTAVENÍ ZVUKOVÝCH FUNKCÍ tlačítka EJECT a před opětovným vložením jej zkontrolujte, zda není poškozen.
Pokud vkládání a vyjímání disku neprobíhá správně, můžete kompaktní CD disk vyjmout
Úvodní informace o nastavení zvukových funkcí stisknutím a podržením tlačítka EJECT se současným otevřením čelního panelu.
Pokud nastanou problémy s provozem vestavěného CD přehrávače, na displeji se může zobrazit
(1) Zobrazení vybrané zvukové funkce chybové hlášení, například ERROR-11. V takovémto případě problém identifikujte podle článku
V této pozici se zobrazuje název vybrané zvukové funkce "Chybová hlášení vestavěného CD přehrávače" na straně 83.
a stav jejího nastavení.
20
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku AUDIO.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr.
Na displeji se zobrazí název vybrané funkce.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava budou postupně vybírány jednotlivé funkce
v následujícím pořadí:

Fader (nastavení symetrií) - PWRFL (nastavení ekvalizační křivky) - 50Hz (nastavení 7-pásmového
grafického ekvalizéru) - LOUD (nastavení fyziologické regulace hlasitosti) - Sub W.1 (zapínání /
vypínání a nastavení fáze subwooferového výstupu) - Sub W.2 (nastavení dělicího kmitočtu / úrovně
subwooferového výstupu) - Bass (zesílení úrovně basů) - HPF (filtr s horní propustí) - SLA
(přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje signálu) - ASL (automatické přizpůsobování hlasitosti)

71

Nastavení hlasitosti Přehrávání disků DVD-Video:
Stiskněte opakovaně vícefunkční ovladač, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný rozsah
Požadovanou úroveň hlasitosti nastavíte pomocí vícefunkčního ovladače. opakovaného přehrávání z následujících možností:
Hlasitosti zvýšíte nebo snížíte otáčením vícefunkčního ovladače na hlavní jednotce.
Na dálkovém ovladači hlasitosti zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítek VOLUME. Disc repeat - opakování aktuálního disku.
Chapter repeat- opakování pouze aktuální kapitoly.
Vypnutí napájení přístroje Title repeat - opakování pouze aktuálního titulu.
Přehrávání disků Video CD nebo CD:
Napájení přístroje vypnete stisknutím tlačítka SOURCE a jeho podržením po dobu zhruba Stiskněte opakovaně vícefunkční ovladač, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný rozsah
jedné sekundy. opakovaného přehrávání z následujících možností:
Disc repeat - opakování aktuálního disku.
Poslech rozhlasového vysílání Track repeat - opakování pouze aktuální skladby.
Přehrávání souborů MP3/WMA:
V následujícím článku jsou popsány základní kroky potřebné k Stiskněte opakovaně vícefunkční ovladač, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný rozsah
ovládání tuneru. Popis ovládání složitějších funkcí tuneru začíná na opakovaného přehrávání z následujících možností:
následující straně. Disc repeat - opakování aktuálního disku.
Folder repeat - opakování aktuální složky.
Funkci AF (přelaďování na alternativní kmitočty) tohoto přístroje lze zapínat a vypínat. Při normálním Track repeat - opakování pouze aktuální kapitoly.
způsobu ladění stanic musí tato funkce zůstat vypnutá (viz str.25). Poznámky:
(1) Indikátor přijímaného pásma (BAND) Pokud během opakovaného přehrávání vyberete jiný kompaktní disk, režim opakovaného
přehrávání skladeb se změní na Disc repeat (opakování aktuálního disku).
Tento indikátor sděluje aktuální přijímané pásmo tuneru: MW, LW nebo FM. Pokud během opakovaného přehrávání jedné skladby (Track repeat) na disku Video CD nebo
(2) Indikátor stereofonního příjmu ( ) CD provedete přechod na jinou skladbu nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah opakovaného
přehrávání se změní na Disc repeat (opakování aktuálního disku).
Tento indikátor sděluje, že aktuálně přijímaná rozhlasová stanice vysílá stereofonní signál. Pokud během opakovaného přehrávání souborů MP3/WMA vyberete jinou složku, rozsah
(3) Indikátor čísla předvolené stanice opakovaného přehrávání se změní na Disc repeat (opakování aktuálního disku).
Pokud během opakovaného přehrávání jedné skladby (Track repeat) u souborů MP3/WMA
Tento indikátor sděluje aktuálně vybranou předvolbu. provedete přechod na jinou skladbu nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah opakovaného
(4) Indikátor LOC přehrávání se změní na Folder repeat (opakování aktuální složky).

Tento indikátor sděluje aktivaci automatického ladění místních stanic. Přerušení přehrávání pauzou
(5) Indikátor přijímaného kmitočtu
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci pauzy.
Tento indikátor sděluje aktuální přijímaný kmitočet tuneru. Na displeji se zobrazí nápis Pause.
1. Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte tuner jako zdroj signálu. 2. Zařaďte pauzu stisknutím vícefunkčního ovladače.
Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud nebude vybrán tuner jako zdroj signálu pro poslech. Přehrávání aktuální skladby bude přerušeno pauzou.
2. Stisknutím tlačítka BAND vyberte požadované pásmo.
Stiskněte opakovaně tlačítko BAND, dokud se na displeji nezobrazí požadované pásmo: FM-1, FM-2, Pauzu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
FM-3 (pásmo FM) nebo MW/LW.
3. Chcete-li zahájit ruční ladění, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva nebo doprava. Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
Při každém vychýlení se krokově zvýší nebo sníží přijímaný kmitočet.
4. Chcete-li spustit automatické ladění, vychylte a podržte vícefunkční ovladač směrem doleva Ovládání této funkce je k dispozici pouze během přehrávání kompaktního CD disku /souborů
nebo doprava zhruba na 1 sekundu, poté jej uvolněte. MP3/WMA.
Tuner bude procházet kmitočtové pásmo, dokud nebude nalezena rozhlasová stanice s dostatečně 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
silným kmitočtem pro příjem. Na displeji se zobrazí nápis Random mode.
2. Zapněte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí stisknutím vícefunkčního ovladače.
Automatické ladění zrušíte opětovným vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo Jednotlivé skladby budou přehrávány v náhodném pořadí.
doprava. Funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního
Vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava můžete ovladače.
jednotlivé rozhlasové stanice vynechávat. Automatické ladění bude pokračovat v okamžiku
uvolnění vícefunkčního ovladače. 70

21

Volba požadovaného disku Ovládání složitějších funkcí tuneru

Ovládání této funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je k tomuto přístroji připojen multi-DVD (1) Funkční zobrazení
přehrávač. V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí.
Požadovaný disk vyberete vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Volba požadované složky Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Tuto funkci lze ovládat pouze tehdy, pokud je k tomuto přístroji připojen DVD přehrávač Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr.
podporující přehrávání disků MP3/WMA. Na displeji se zobrazí název vybrané funkce.
Vyberte požadovanou složku vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo 3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.
dolů. Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava budou postupně vybírány jednotlivé funkce v
následujícím pořadí:
Ovládání složitějších funkcí DVD přehrávače BSM (paměť nejlepších stanic) - Regional (příjem regionálních stanic) - Local (automatické ladění
místních stanic) - PTY search (volba požadovaného typu programu - PTY) - Traffic Announce
(1) Funkční zobrazení (pohotovost pro dopravní hlášení) - Alternative FREQ (přelaďování na alternativní kmitočty) - News
V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí. Interrupt (přerušení vysílání příjmem zpráv)

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku. Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doleva můžete jednotlivé funkce přepínat také v
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT. obráceném pořadí.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přijímaného kmitočtu.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr. Na displeji se Pokud je vybráno pásmo MW/LW, jsou k dispozici pouze funkce BSM nebo Local.
zobrazí název vybrané funkce. Poznámka:
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci. Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, bude automaticky
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava budou postupně vybírány jednotlivé funkce obnoveno zobrazení přijímaného kmitočtu.
v následujícím pořadí:
Přehrávání disků DVD-Video nebo Video CD: Ukládání kmitočtů rozhlasových stanic do paměti a jejich vyvolávání
Play mode (opakované přehrávání) - Pause (zařazení pauzy v přehrávání)
Přehrávání disků CD: Do paměti lze snadno uložit až šest rozhlasových stanic pro pozdější vyvoláván stisknutím
Play mode (opakované přehrávání) - Random mode (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - Scan příslušného tlačítka.
mode (přehrávání ukázek skladeb) - Pause (zařazení pauzy v přehrávání) - ITS Play mode 1. Po nalezení kmitočtu rozhlasové stanice, který chcete uložit do paměti vyberte režim
(přehrávání pomocí funkce ITS) - ITS memo (programování hracího seznamu funkce ITS) - TitleInput seznamu předvoleb otáčením vícefunkčního ovladače.
"A" (zadávání titulů disků) 2. Pomocí vícefunkčního ovladače uložte kmitočet vybrané stanice do paměti.
Přehrávání souborů MP3/WMA: Otáčením vyberete požadované číslo předvolby, stisknutím a podržením uložíte kmitočet do paměti.
Play mode (opakované přehrávání) - Random mode (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - Scan Indikátor čísla předvolené stanice odpovídajícího stisknutému tlačítku bude blikat a poté se trvale
mode (přehrávání ukázek skladeb) - Pause (zařazení pauzy v přehrávání) rozsvítí. Vybraná rozhlasová stanice tak bude uložena do paměti předvoleb.

Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání. Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, bude automaticky
Poznámka: obnoveno zobrazení přijímaného kmitočtu.
Poznámky
Funkce ITS Play mode (přehrávání pomocí funkce ITS), ITS memo (programování hracího Název dané stanice se na displeji zobrazuje pouze tehdy, pokud tuner přijímá příslušný kmitočet.
seznamu funkce ITS) a zadávání titulů disků jsou k dispozici pouze tehdy, pokud je k tomuto Do paměti tohoto přístroje lze uložit až 18 rozhlasových stanic v pásmu FM (po 6-ti v každém ze
přístroji připojen multi-DVD přehrávač. tří dílčích pásem FM) a 6 rozhlasových stanic v pásmech MW/LW.
Rozhlasové stanice lze uložit do paměti také pomocí tlačítek 1 - 6 na dálkovém ovladači.
Opakované přehrávání
22
Ovládání této funkce není k dispozici během přehrávání disků Video CD pomocí funkce PBC
(řízení přehrávání).
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim opakovaného přehrávání.
Na displeji zobrazí nápis Play mode.
2. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání stisknutím vícefunkčního ovladače.

69

Ukládání rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem do paměti předvoleb Výběr televizních stanic ze seznamu předvoleb

Funkce BSM (paměť nejlepších stanic) provádí automatické ukládání šesti nejsilnějších rozhlasových Jednotlivé předvolené stanice lze zobrazit v seznamu, ze kterého lze vybrat požadovanou stanici pro
stanic do paměti předvoleb pod tlačítky 1 - 6. Po uložení do paměti lze tyto stanice snadno naladit příjem.
stisknutím příslušného tlačítka. 1. Během zobrazení kanálů aktivujte seznam předvoleb kanálů stisknutím tlačítka LIST.
2. Vyberte požadovanou televizní stanici pomocí vícefunkčního ovladače.
1. Vyberte funkci BSM pomocí vícefunkčního ovladače. Otáčením, resp. stisknutím provedete změnu, resp. výběr předvolené stanice.
Na displeji se zobrazí nápis BSM.
2. Zapněte funkci BSM stisknutím tlačítka vícefunkčního ovladače. Jednotlivé stanice můžete také vybírat vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru
Na displeji začne blikat nápis Searching (Probíhá vyhledávání); během této doby bude do paměti nebo dolů.
uloženo šest nejsilnějších rozhlasových stanic v pořadí podle síly jejich signálu pod tlačítky předvoleb Pokud neprovedete žádnou změnu v seznamu předvoleb do cca 30-ti sekund, dojde
1 - 6. Po dokončení se na displeji zobrazí seznam předvolených stanic. k automatickému zrušení režimu seznamu předvoleb.

Chcete-li ukládání stanic do paměti vypnout v průběhu jeho činnosti, stiskněte vícefunkční Poznámky:
ovladač. Jednotlivé stanice přiřazené číslům předvoleb můžete vyvolávat z paměti také vychýlením
3. Vyberte požadovanou stanici pomocí vícefunkčního ovladače. vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů během zobrazení kanálu.
Otáčením, resp. stisknutím vícefunkčního ovladače provedete změnu, resp. výběr stanice. Jednotlivé stanice přiřazené číslům předvoleb 1- 6 můžete vyvolávat z paměti stisknutím jednoho
Jednotlivé stanice můžete také vybírat vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru z tlačítek 1-6 na dálkovém ovladači.
nebo dolů.
Pokud neprovedete žádnou změnu v seznamu předvoleb do cca 30 sekund, dojde k Přehrávání DVD disků
automatickému zrušení režimu seznamu předvoleb.
Pomocí tohoto přístroje lze ovládat jednodiskový DVD přehrávač nebo multi-DVD přehrávač, který je
Poznámka: dodáván samostatně.
Rozhlasové stanice uložené do paměti předvoleb pomocí funkce BSM pravděpodobně nahradí Podrobnosti týkající se ovládání jednodiskového DVD přehrávače nebo multi-DVD přehrávače
rozhlasové stanice, které byly do dříve paměti předvoleb uloženy ručně pomocí tlačítek 1- 6. naleznete v jeho uživatelském manuálu. V této kapitole jsou uvedeny informace týkající se ovládání
DVD přehrávače pomocí tohoto přístroje, které je odlišné od ovládání popsaného v uživatelském
Výběr rozhlasových stanic ze seznamu předvoleb manuálu jednodiskového DVD přehrávače nebo multi-DVD přehrávače.
V následujícím článku jsou popsány základní kroky potřebné k ovládání jednodiskového DVD
Jednotlivé předvolené stanice lze zobrazit v seznamu, ze kterého lze vybrat požadovanou stanici pro přehrávače nebo multi-DVD přehrávače. Popis ovládání složitějších funkcí multi-DVD přehrávače
příjem. začíná na následující straně.
1. Během zobrazení přijímaného kmitočtu aktivujte seznam předvolených kanálů stisknutím
tlačítka LIST. (1) Indikátor DVD.V/VCD/CD/MP3/WMA
2. Vyberte požadovanou stanici pomocí vícefunkčního ovladače. V této pozici se zobrazuje typ aktuálně přehrávaného disku.
Otáčením, resp. stisknutím provedete změnu, resp. výběr předvolené stanice.
(2) Indikátor čísla disku
Jednotlivé stanice můžete také vybírat vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávaného disku.
nebo dolů.
Pokud neprovedete žádnou změnu v seznamu předvoleb do cca 30 sekund, dojde k (3) Indikátor čísla titulu/složky
automatickému zrušení režimu seznamu předvoleb. V této pozici se zobrazuje číslo titulu (během přehrávání
disku DVD Video) nebo složky (během přehrávání souboru
Poznámky: MP3 nebo WMA) aktuálního výběru.
Jednotlivé stanice přiřazené číslům předvoleb můžete vyvolávat také vychýlením vícefunkčního
ovladače směrem nahoru nebo dolů během zobrazení seznamu kanálů. (4) Indikátor čísla kapitoly/skladby
Rozhlasové stanice přiřazené číslům předvoleb 1 - 6 můžete vyvolávat také stisknutím jednoho z V této pozici se zobrazuje číslo aktuální kapitoly (během
tlačítek 1 - 6 na dálkovém ovladači. přehrávání disku DVD-Video) nebo skladby (během
přehrávání disku Video CD, CD, souboru MP3 nebo WMA).
Ladění rozhlasových stanic se silným signálem
(5) Indikátor zesílení basů
Funkce automatického ladění místních stanic umožňuje uložit do paměti pouze stanice s dostatečně V této pozici se zobrazuje úroveň zesílení basů.
silným signálem a zaručit tak kvalitní příjem. Více informací naleznete v článku "Zesílení úrovně basů" na
straně 74.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim ladění místních stanic.
Na displeji se zobrazí nápis Local. (6) Indikátor uplynulého hracího času
2. Zapněte režim automatického ladění místních stanic stisknutím tlačítka vícefunkčního V této pozici se zobrazuje čas uplynulý od začátku aktuální
ovladače. skladby.
Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená citlivost ladění místních stanic (např. Level 2).
1. Vyberte jednodiskový /multi-DVD přehrávač jako zdroj signálu stisknutím tlačítka SOURCE.
Chcete-li režim ladění místních stanic vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač. Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí nápis DVD.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava nebo doleva vyberte požadovanou 2. Chcete-li provést rychlý postup vpřed nebo vzad, vychylte a podržte vícefunkční ovladač
citlivost. směrem doleva nebo doprava.
V pásmu FM, resp. MW/LW jsou k dispozici čtyři, resp. dvě úrovně citlivosti: 3. Přechod na jinou kapitolu/skladbu směrem vzad nebo vpřed provedete vychýlením
vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava.
FM: Level 1 - Level 2 - Level 3 - Level 4
MW/LW: Level 1 - Level 2 68

Nastavení Level 4 umožňuje příjem pouze stanic s nejsilnějším signálem, zatímco nižší nastavení
postupně umožňují přijímat stanice se slabším signálem.

23

Ovládání složitějších funkcí televizního tuneru POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU RDS

(1) Funkční zobrazení Úvodní informace o systému RDS
V této pozici se zobrazují názvy funkcí.
RDS (Radiový datový systém) je systém na předávání textových informací spolu s rozhlasovými
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku. programy v pásmu FM. Tyto informace, které nejsou slyšitelné, poskytují celou řadu možností, jako
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT. například název programové služby (=název stanice), zobrazení typu programu, pohotovost pro
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION. dopravní hlášení a automatické ladění. Účelem těchto informací je usnadnit posluchačům nalezení a
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr. naladění požadované stanice.
Na displeji se zobrazí nápis BSSM.
(1) Indikátor přijímaného pásma (BAND)
Stisknutím tlačítka BAND zobrazíte přijímaný kmitočet. Tento indikátor sděluje aktuální přijímané pásmo tuneru: MW/
LW nebo FM.
Poznámka:
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, bude automaticky (2) Indikátor stereofonního příjmu ( )
obnoveno zobrazení přijímaného kmitočtu. Tento indikátor sděluje, že aktuálně přijímaná rozhlasová
stanice vysílá stereofonní signál.
Ukládání televizních stanic do paměti předvoleb
(3) Indikátor čísla předvolené stanice
Do paměti lze snadno uložit až 12 televizních stanic. Tento indikátor sděluje aktuálně vybranou předvolbu.
1. Po nalezení televizní stanice, kterou chcete uložit do paměti, vyberte režim seznamu
předvolených kanálů stisknutím tlačítka LIST. (4) Indikátor LOC
2. Pomocí vícefunkčního ovladače uložte vybranou stanici do paměti předvoleb. Tento indikátor sděluje aktivaci automatického ladění místních stanic.
Otáčením, resp. stisknutím a podržením změníte číslo předvolby, resp. uložíte vybranou stanici do
paměti. (5) Indikátor TP( )
Indikátor stisknutého čísla předvolby bude na displeji blikat, poté se trvale rozsvítí. Vybraná stanice Tento indikátor svítí, je-li naladěna rozhlasová stanice vysílající dopravní informace (TP).
byla uložena do paměti.
(6) Indikátor News ( )
Pokud neprovedete žádnou změnu v seznamu předvoleb do cca 30-ti sekund, dojde Tento indikátor svítí během příjmu zadaného zpravodajského programu (NEWS).
k automatickému zrušení režimu seznamu předvoleb.
(7) Název programové služby
Poznámky: V této pozici se zobrazuje název vysílaného programu.
Do paměti tohoto přístroje lze uložit až 24 televizních stanic (po 12-ti stanicích v každém ze dvou
televizních pásem). (8) Zobrazení informace o typu programu (PTY)
Dané stanice můžete po tlačítky předvoleb 1 - 6 ukládat do paměti také stisknutím a podržením V této pozici se zobrazují informace o typu programu (PTY).
jednoho z tlačítek předvoleb 1 - 6 na dálkovém ovladači.
(9) Indikátor TEXT
Postupné televizních stanic s nejsilnějším signálem do paměti předvoleb Tento indikátor sděluje příjem stanice vysílající rozhlasový text.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION a zapněte funkci BSSM 1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
(sekvenční paměť nejlepších stanic). Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT.
2. Zapněte funkci BSSM stisknutím vícefunkčního ovladače. 2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Indikátor Searching začne blikat a během této doby bude do paměti předvoleb uloženo Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr.
12 nejsilnějších televizních stanic ve vzestupném pořadí od kanálu s nejnižším číslem. Po ukončení se Na displeji se zobrazí název vybrané funkce.
zobrazí seznam předvolených kanálů. 3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava budou postupně vybírány jednotlivé funkce
Chcete-li ukládání stanic do paměti vypnout v průběhu jeho činnosti, stiskněte vícefunkční v následujícím pořadí:
ovladač.
3. Vyberte požadovanou stanici pomocí vícefunkčního ovladače. BSM (paměť nejlepších stanic) - Regional (příjem regionálních stanic) - Local (automatické ladění
Otáčením, resp. stisknutím vícefunkčního ovladače provedete změnu, resp. výběr stanice. místních stanic) - PTY search (volba požadovaného typu programu - PTY) - Traffic Announce
Jednotlivé stanice můžete také vybírat vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru (pohotovost pro dopravní hlášení) - Alternative FREQ (přelaďování na alternativní kmitočty) - News
nebo dolů. Interrupt (přerušení vysílání příjmem zpráv)
Pokud neprovedete žádnou změnu v seznamu předvoleb do cca 30-ti sekund, dojde
k automatickému zrušení režimu seznamu předvoleb. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přijímaného kmitočtu.
Pokud je vybráno pásmo MW/LW, jsou k dispozici pouze funkce BSM nebo Local.
Poznámka:
Rozhlasové stanice uložené do paměti předvoleb pomocí funkce BSSM pravděpodobně nahradí Poznámky:
rozhlasové stanice, které byly do dříve paměti předvoleb uloženy ručně pomocí tlačítek P1 - P12. Pokud neprovedete žádnou změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, na displeji bude
automaticky obnoveno zobrazení přijímaného kmitočtu.
67 Všechny rozhlasové stanice nemusejí vysílat data RDS.
Funkce RDS, jako například AF (vyhledávání alternativních kmitočtů) nebo TA (pohotovost pro
dopravní hlášení) jsou aktivovány pouze tehdy, je-li tuner naladěn na rozhlasové stanice vysílající
data RDS.

24

Přelaďování na alternativní kmitočty Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Pokud signál během poslechu naladěné rozhlasové náhle zeslábne, nebo nastanou jiné problémy, Pro skladby uložené v přehrávači iPod jsou k dispozici 2 rozsahy přehrávání skladeb v náhodném
pak tato funkce automaticky přeladí přijímač na jiný kmitočet v dané síti, na kterém je vysílán silnější pořadí: Shuffle Songs (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) a Shuffle albums (přehrávání alb v
signál. náhodném pořadí).
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim opakovaného přehrávání.
Funkce AF je podle výchozího nastavení zapnutá. Na displeji se zobrazí nápis Shuffle mode.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte oblíbené nastavení.
1. Aktivujte režim zapínání/vypínání funkce AF (přelaďování na alternativní kmitočty) pomocí Opakovaným stisknutím vícefunkčního ovladače přepínejte následující nastavení:
vícefunkčního ovladače.
Na displeji se zobrazí nápis Alternative FREQ. Shuffle Songs (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - Přehrávání skladeb ve vybraném
2. Zapněte funkci AF stisknutím vícefunkčního ovladače. seznamu v náhodném pořadí.
Na displeji zobrazí symbol ON. Shuffle Albums (přehrávání alb v náhodném pořadí) - Náhodný výběr alba, poté přehrávání
všech skladeb v náhodném pořadí.
Chcete-li funkci AF vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač. Shuffle OFF (přehrávání v náhodném pořadí je vypnuto).

Poznámky: Přerušení přehrávání skladby pauzou
Pokud je funkce AF zapnutá, pak automatické ladění nebo ladění pomocí funkce BSM bude
omezeno pouze na stanice RDS. Tato funkce umožňuje dočasné přerušení přehrávání skladby pauzou.
Pokud vyvoláte předvolenou rozhlasovou stanici z paměti, může tuner tuto rozhlasovou stanici
aktualizovat novým kmitočtem ze seznamu alternativních kmitočtů této stanice. V případě 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci pauzy.
odlišnosti RDS dat přijímané stanice od RDS dat původně uložené stanice se na displeji Na displeji se zobrazí nápis Pause.
nezobrazí žádné číslo předvolené stanice. 2. Zařaďte pauzu stisknutím vícefunkčního ovladače.
Během vyhledávání alternativního kmitočtu funkcí AF může dojít k dočasnému přerušení zvuku Přehrávání aktuální skladby bude přerušeno.
jiným programem.
Funkci AF lze zapínat a vypínat samostatně v každém pásmu FM. Pauzu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

Používání funkce PI Seek (vyhledávání programu podle jeho identifikace) OVLÁDÁNÍ TELEVIZNÍHO TUNERU
Pokud se přístroji nepodaří nalézt vhodný alternativní kmitočet nebo pokud příjem během poslechu
rozhlasového programu zeslábne, tuner automaticky zahájí vyhledávání jiné stanice vysílající stejný Sledování televizního programu
program. Během tohoto vyhledávání se na displeji zobrazí symbol PI seek a zvukový výstup je vypnut.
Po dokončení vyhledávání funkcí PI Seek bude reprodukce zvuku obnovena bez ohledu na K tomuto přístroji lze připojit samostatně dodávaný TV tuner.
úspěšnost.
Podrobnosti týkající se ovládání TV tuneru naleznete v jeho uživatelském manuálu. V této kapitole
Používání funkce Auto PI Seek pro předvolené rozhlasové stanice jsou uvedeny informace týkající se ovládání TV tuneru pomocí tohoto přístroje, které je odlišné od
Pokud předvolené stanice nelze vyvolat z paměti, například během cest na dlouhé vzdálenosti, pak ovládání popsaného v uživatelském manuálu TV tuneru.
tento přístroj lze nastavit tak, aby prováděl vyhledávání funkcí PI Seek také při ladění stanic uložených
v paměti předvoleb. (1) Indikátor přijímaného pásma
Tento indikátor ukazuje pásmo, na které je TV tuner aktuálně
Funkce Auto PI Seek je podle výchozího nastavení vypnutá (stav OFF); zapnutí této funkce naladěn.
provedete podle postupu v článku "Zapínání a vypínání funkce Auto PI Seek" na straně.
(2) Indikátor čísla předvolené stanice
Omezení přijímaných stanic na stanice vysílající regionální programy Tento indikátor sděluje číslo zvolené předvolby.
Pokud k automatickému přelaďování tuneru používáte funkci AF, pak funkce regionálního příjmu
omezuje výběr pouze na stanice vysílající regionální programy. (3) Indikátor kanálu
Tento indikátor ukazuje kanál, na který je TV tuner aktuálně
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci regionálního příjmu. naladěn.
Na displeji se zobrazí nápis Regional.
2. Zapněte funkci regionálního příjmu stisknutím vícefunkčního ovladače. 1. Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte TV tuner jako zdroj signálu.
Na displeji se zobrazí nápis ON. Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí nápis Television
(Televizní tuner).
Funkci regionálního příjmu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
2. Stisknutím tlačítka BAND vyberte požadované pásmo.
Poznámky: Stiskněte opakovaně tlačítko BAND, dokud se nezobrazí požadované pásmo z následujících
Regionální programové vysílání a regionální sítě jsou organizovány odlišně v závislosti na dané možností: TV-1 nebo TV-2.
zemi (t.zn. mohou se měnit s časem, podle státu nebo oblasti). 3. Chcete-li spustit ruční ladění, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva nebo doprava.
Číslo předvolené rozhlasové stanice může na displeji zhasnout, pokud tuner naladí regionální Přijímané kanály se budou postupně měnit směrem nahoru nebo dolů.
rozhlasovou stanici, která je odlišná od stanice původně zadané. 4. Chcete-li spustit automatické ladění, vychylte a podržte vícefunkční ovladač směrem doleva
Funkci regionálního příjmu lze zapínat a vypínat samostatně v každém pásmu FM. nebo doprava zhruba na jednu sekundu, poté jej uvolněte.
Tuner bude procházet jednotlivé kanály, dokud nebude nalezena stanice s dostatečně silným
25 kmitočtem pro příjem.

Automatické ladění zrušíte vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava.
Vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava můžete
jednotlivé kanály vynechávat. Automatické ladění bude pokračovat v okamžiku uvolnění
vícefunkčního ovladače.

66

Zobrazení textových informací přehrávače iPod Příjem dopravních hlášení

Pomocí této funkce lze zobrazit textové informace zaznamenané v přehrávači iPod Funkce TA (pohotovost pro dopravní hlášení) umožňuje automatické přeladění na poslech dopravního
hlášení bez ohledu na zdroj signálu, který právě posloucháte. Funkci TA lze aktivovat pro příjem
Stiskněte tlačítko DISPLAY. stanice TP (stanice vysílající dopravní informace) nebo pro příjem stanice EON TP obsahující
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení: informace o dalších programových okruzích (odkazy na další stanice TP).
zobrazení hracího času - : zobrazení titulu disku a hracího času - : zobrazení názvu skladby a
hracího času - : zobrazení jména umělce a hracího času - : zobrazení jména umělce a : 1. Nalaďte rozhlasovou stanici TP nebo EON TP.
názvu alba - : zobrazení názvu skladby a : názvu alba Po naladění rozhlasové stanice TP nebo EON TP se na displeji rozsvítí indikátor TP ( ).
2. Stisknutím tlačítka TA/NEWS zapněte pohotovost pro příjem dopravních hlášení.
Znaky zaznamenané v přehrávači iPod, které nejsou s tímto přístrojem kompatibilní, se nezobrazí. Po stisknutí tlačítka TA/NEWS se na displeji rozsvítí indikátor TA ON (zapnuto) a bude aktivována
pohotovost pro příjem dopravních hlášení.
Poznámky:
Stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY zahájíte rolování textových informací směrem doleva. Chcete-li pohotovost pro dopravní hlášení vypnout, stiskněte znovu tlačítko TA/NEWS.
Pokud byla v nabídce počátečních nastavení zapnuta funkce nepřetržitého rolování (Ever Scroll),
budou se textové informace uložené na kompaktním CD disku na displeji posouvat nepřetržitě. 3. Po zahájení příjmu dopravního hlášení upravte úroveň hlasitosti pomocí vícefunkčního
Pokud chcete dočasně zobrazit prvních 14 znaků textových informací a zahájit rolování od ovladače.
začátku, stiskněte a podržte tlačítko DISPLAY. Více informací naleznete v článku Otáčením tohoto ovladače podle potřeby zvyšte nebo snižte úroveň hlasitosti. Nově nastavená
"Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever Scroll)" na straně 80. hlasitost je uložena v paměti a bude použita pro následující dopravní hlášení.
4. Příjem dopravních hlášení můžete v jeho průběhu zrušit stisknutím tlačítka TA/NEWS.
Ovládání složitějších funkcí adaptéru iPod Vypnutím příjmu dopravních hlášení bude obnovena reprodukce zvuku z původního zdroje signálu,
tuner však zůstane v pohotovosti pro další příjem, dokud nebude znovu stisknuto tlačítko TA/NEWS.
(1) Funkční zobrazení
V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí. Příjem dopravních hlášení můžete ukončit také stisknutím tlačítka SOURCE, BAND nebo
stisknutím VÍCEFUNKČNÍHO OVLADAČE.
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT. Poznámky:
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION. Během příjmu dopravních hlášení se zobrazuje okno přerušení příjmem dopravních hlášení.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr. Na displeji se Funkci TA můžete také zapínat a vypínat v nabídce, která je přístupná po stisknutí tlačítka
zobrazí název vybrané funkce. vícefunkčního ovladače.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci. Po ukončení příjmu dopravního hlášení se systém přepne zpět na poslech z původního zdroje
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava budou postupně vybírány jednotlivé funkce signálu.
v následujícím pořadí: Pokud je zapnutá funkce TA, budou během automatického ladění nebo ladění pomocí funkce
BSM do paměti uloženy pouze stanice TP nebo EON TP (informace o dalších programových
Play mode (opakované přehrávání) - Shuffle mode (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - Pause okruzích).
(zařazení pauzy v přehrávání)
Vyhledávání požadovaného typu programu (funkce PTY)
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doleva můžete jednotlivé funkce přepínat také
v obráceném pořadí. Rozhlasovou stanici můžete naladit také pomocí informací o typu programu (PTY).
Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přehrávání.
Naladění rozhlasové stanice RDS podle informací o požadovaném typu programu (PTY)
Poznámka:
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, na displeji bude Tato funkce slouží k vyhledávání rozhlasových stanic podle požadovaného typu programu; seznam
automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání. jednotlivých typů programu naleznete na straně 28.

Opakované přehrávání 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci vyhledávání požadovaného typu programu.
Na displeji se zobrazí nápis PTY Search.
Pro skladby uložené v přehrávači iPod jsou k dispozici 2 rozsahy opakovaného přehrávání: Repeat 2. Vyberte požadovaný typ programu vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo
One (opakované přehrávání jedné skladby) a All repeat (opakované přehrávání všech skladeb doprava.
v seznamu). K dispozici jsou čtyři následující kategorie programů:
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim opakovaného přehrávání.
Na displeji zobrazí nápis Play mode. News&Inf (zprávy a informace) - Popular (populární hudba) - Classics (klasická hudba) - Others
2. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání stisknutím vícefunkčního ovladače. (ostatní)
Stiskněte opakovaně vícefunkční ovladač, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný rozsah
opakovaného přehrávání z následujících možností: 3. Spusťte vyhledávání stisknutím vícefunkčního ovladače.
Po stisknutí tlačítka vícefunkčního ovladače bude název typu programu na displeji blikat; přístroj
Repeat One - opakované přehrávání aktuální skladby. zahájí vyhledávání rozhlasové stanice vysílající požadovaný typ programu. Po nalezení této stanice se
Repeat all - opakované přehrávání všech skladeb ve vybraném seznamu. na displeji zobrazí název odpovídajícího typu programu.
Seznam typů programu (ID kódy) naleznete na straně 28.
65
Vyhledávání zastavíte opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

Poznámky:
Skutečné programy některých rozhlasových stanic se mohou lišit od názvu vysílaného kódem
PTY.
Při nenalezení rozhlasové stanice vysílající zvolený typ programu se na displeji zobrazí na cca 2
sekundy symbol Not Found (nenalezeno), poté bude obnoven příjem původní stanice.

26

Přerušení příjmem zpravodajského programu 1. Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte adaptér iPod jako zdroj signálu pro poslech.
Tento přístroj lze nastavit tak, aby v případě přijmutí zpravodajského programu stanice identifikované Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí nápis iPod.
příslušným kódem PTY došlo k přepnutí příjmu z libovolné aktuální stanice na zpravodajský program. 2. Rychlý postup vpřed nebo vzad provedete vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače
Po ukončení tohoto zpravodajského programu bude obnoven příjem původního programu. směrem doleva nebo doprava.
3. Přechod na jinou skladbu směrem vzad nebo vpřed provedete vychýlením vícefunkčního
Stisknutím a podržením tlačítka TA/NEWS zapněte pohotovost pro přerušení ovladače směrem doleva nebo doprava.
zpravodajským programem. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava bude proveden přechod na začátek
Podržte tlačítko TA/NEWS, dokud se na displeji nezobrazí nápis NEWS ON (zapnutí pohotovosti pro následující skladby. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva bude proveden přechod na
příjem zpráv). začátek aktuální skladby; opětovným vychýlením směrem doleva bude proveden přechod vždy na
Chcete-li pohotovost pro přerušení zpravodajským programem vypnout, znovu stiskněte a podržte začátek předchozí skladby.
tlačítko TA/NEWS, dokud se na displeji nezobrazí nápis OFF (vypnutí pohotovosti pro příjem
zpráv). Vyhledávání požadované skladby
Příjem zpravodajského programu můžete zrušit také stisknutím tlačítka TA/NEWS.
Příjem zpravodajského programu můžete ukončit v jeho průběhu také stisknutím tlačítka Ovládání přehrávače iPod pomocí tohoto přístroje bylo zkonstruováno tak, aby se co nejvíce blížilo
SOURCE, BAND nebo stisknutím vícefunkčního ovladače. ovládání samotného přehrávače iPod a bylo možné snadno vyhledávat skladby.
1. Stisknutím tlačítka LIST přejděte do nejvyšší úrovně nabídky vyhledávání v seznamu.
Poznámka: 2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou kategorii.
Pohotovost pro přerušení zpravodajským programem můžete zapínat a vypínat také v nabídce, Otáčením, resp. stisknutím změníte, resp. vyberete požadovanou kategorii z následujících možností:
která se zobrazí po stisknutí vícefunkčního ovladače.
PLAYLIST (hrací seznamy) - ARTIST (seznam umělců) - ALBUM (seznam alb) - SONG (seznam
Příjem varovných hlášení pomocí funkce PTY Alarm skladeb) - GENRE (seznam žánrů)
PTY Alarm je speciálním PTY kódem, kterým jsou vysílána hlášení týkající se mimořádných událostí,
například přírodních katastrof. Pokud tuner přijme kód varovného hlášení, na displeji se zobrazí Zobrazí se seznam vybrané kategorie.
symbol ALARM a úroveň hlasitosti bude nastavena na hodnotu zvolenou pro funkci TA. Jakmile Přehrávání ve vybrané kategorii zahájíte stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače.
stanice přestane vysílat varovné hlášení, systém se navrátí k poslechu z předchozího zdroje signálu. Kategorii změníte také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
Kategorii vyberete také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava.
Příjem varovných hlášení můžete zrušit stisknutím tlačítka TA/NEWS. Chcete-li se navrátit k předchozímu seznamu, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva.
Příjem varovných hlášení můžete zrušit také stisknutím tlačítka SOURCE, BAND, nebo stisknutím Chcete-li se navrátit k nejvyšší úrovni nabídky vyhledávání podle seznamu, vychylte a podržte
vícefunkčního ovladače. vícefunkční ovladač směrem doleva.
Pokud neprovedete žádný úkon do 30 sekund, bude režim vyhledávání v seznamu zrušen.
Používání funkce radiového textu
Vyhledávání požadované skladby
Tuner tohoto přístroje je schopen zobrazovat data radiového textu vysílaná rozhlasovými stanicemi
RDS, například informace o aktuální rozhlasové stanici, název aktuálně vysílané skladby nebo jméno 1. Stisknutím tlačítka LIST přejděte do nejvyšší úrovně nabídky vyhledávání v seznamu.
umělce. 2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou kategorii z následujících možností:
žánry, umělce, alba nebo skladby.
Tuner automaticky uloží do paměti radiový text z posledních tří relací, přičemž text příslušející Otáčením, resp. stisknutím provedete změnu, resp. výběr dané kategorie.
nejstarší relaci bude vždy nahrazen novým přijímaným textem. Zobrazí se seznam vybrané kategorie.
3. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou položku ze seznamu skladeb, alb,
Zobrazení radiového textu umělců nebo žánrů.
Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit aktuálně přijímaný radiový text a tři poslední relace radiového Otáčením, resp. stisknutím provedete změnu, resp. výběr dané položky.
textu. Zobrazí se seznam příslušející vybrané položce.
1. Zobrazte radiový text stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY.
Na displeji se zobrazí radiový text aktuálně naladěné rozhlasové stanice. V případě vybrání kategorie SONG (skladby) bude přehrávání zahájeno ihned od vybrané
skladby.
Zobrazení radiového textu zrušíte stisknutím tlačítka DISPLAY nebo BAND. 4. Zopakováním kroku 3 vyhledejte skladbu, kterou chcete poslouchat.
Pokud příjem radiového textu právě neprobíhá, na displeji se zobrazuje symbol No text.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyvolejte z paměti Výběr hracího seznamu
postupně poslední tři relace radiového textu.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k přepnutí Z hracích seznamů přehrávače iPod můžete vybrat požadovaný.
zobrazení současného radiového textu a posledních tří relací radiového textu. 1. Stisknutím tlačítka LIST přejděte do nejvyšší úrovně nabídky vyhledávání v seznamu.
Pokud nejsou v paměti uložena žádná data radiového textu, zobrazení na displeji se nezmění. 2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou kategorii.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů rolujte zobrazení radiového Otáčením, resp. stisknutím provedete změnu, resp. výběr kategorie.
textu na displeji. Zobrazí se seznam hracích seznamů (PLAYLIST).
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru přejdete na začátek relace radiového textu; 3. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný hrací seznam.
vychýlením vícefunkčního ovladače směrem dolů bude zahájeno rolování radiového textu. Otáčením, resp. stisknutím provedete změnu, resp. výběr kategorie.
Zobrazí se seznam skladeb z vybraného seznamu.
27
Přehrávání skladeb ve vybraném hracím seznamu zahájíte stisknutím a podržením
vícefunkčního ovladače.
4. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte z hracího seznamu požadovanou skladbu.
Otáčením, resp. stisknutím provedete změnu, resp. zahájení přehrávání.
Pokud v hracím seznamu nejsou uloženy žádné skladby, na displeji se zobrazí nápis STOP a
přehrávání se zastaví.

64

Poznámka: Ukládání radiového textu do paměti a jeho vyvolávání
Pokud byla v nabídce počátečních nastavení zapnuta funkce nepřetržitého rolování (Ever Scroll),
budou se textové informace uložené na kompaktním CD disku na displeji posouvat nepřetržitě. Pod tlačítky 1 - 6 můžete uložit do paměti data až 6-ti relací radiového textu.
Více informací naleznete v článku "Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever 1. Zobrazte radiový text, který chcete uložit do paměti.
Scroll)" na straně 80. Postupujte podle pokynů v předchozím článku "Zobrazení radiového textu".
2. Uložte vybraný radiový text do paměti stisknutím a podržením libovolného z tlačítek 1 - 6 na
Výběr skladeb ze seznamu titulů dálkovém ovladači.
Na displeji se zobrazí číslo předvolby a vybraný radiový text bude takto uložen do paměti.
Funkce seznamu titulů skladeb slouží k zobrazení titulů skladeb na textovém kompaktním CD disku Dalším stisknutím stejného tlačítka na dálkovém ovladači v režimu zobrazení radiového textu bude
(CD TEXT) a k výběru požadované skladby pro přehrávání. uložený text z paměti vyvolán.
1. Během zobrazení přehrávání aktivujte režim seznamu titulů skladeb stisknutím tlačítka LIST.
Pokud chcete zobrazit seznam skladeb aktuálního disku, vychylte vícefunkční ovladač doprava. Seznam názvů typu programu (PTY)
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný titul na textovém kompaktním disku
(CD TEXT). Obecná kategorie Úzká kategorie Typ programu
Otáčením, resp. stisknutím provedete přechod na jiný titul skladby, resp. zahájení přehrávání. News&INF NEWS Zprávy
AFFAIRS Aktuální události
Jednotlivé tituly skladeb můžete přepínat také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem Popular INFO Všeobecné rady a informace
nahoru nebo dolů. SPORT Sportovní programy
Pokud pro některý disk nebyl zadán žádný titul, na displeji se zobrazí nápis No D.Title. Classics WEATHER Zprávy o počasí/meteorologické informace
Pokud není v zásobníku vložen žádný disk, na displeji se vedle čísla disku zobrazí nápis No disc. Others FINANCE Zprávy z kapitálového trhu, ekonomiky, obchodu, apod.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače doprava zapněte zobrazení seznamu názvů skladeb. POP MUS Populární hudba
Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva se navrátíte k seznamu titulů disků. ROCK MUS Současná moderní hudba
4. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný název skladby. EASY MUS Hudba pro snadný poslech
Otáčením, resp. stisknutím provedete přechod na jiný název skladby, resp. zahájení přehrávání. OTH MUS Ostatní druhy hudby, které nelze zařadit do žádné kategorie
Jednotlivé tituly skladeb můžete přepínat také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem JAZZ Programy vysílající jazzovou hudbu
nahoru nebo dolů. COUNTRY Programy vysílající country hudbu
NAT MUS Programy vysílající národní hudbu
Používání komprese zvuku a zvýraznění dynamiky basů OLDIES Programy vysílající staré hity a hudbu "zlaté éry"
FOLK MUS Programy vysílající folkovou hudbu
Tyto funkce lze používat pouze u multi-CD přehrávače, který je podporuje. L.CLASS Lehká klasická hudba
CLASSIC Vážná klasická hudba
Funkce COMP (komprese) a DBE (zvýraznění dynamiky basů) umožňují nastavit kvalitu EDUCATE Vzdělávací programy
přehrávaného zvuku multi-CD přehrávače. Každou z těchto funkcí lze nastavit ve dvou úrovních. DRAMA
Funkce komprese (COMP) vyrovnává rozdíly hlasitějších a tišších pasáží při vyšších úrovních CULTURE Veškeré rozhlasové hry a seriály
hlasitosti. Funkce zvýraznění dynamiky basů (DBE) vytváří bohatší zvuk zvyšováním úrovně
hlubokých kmitočtů. Porovnejte jednotlivé efekty poslechem a vyberte ten, který je nejvhodnější pro SCIENCE Program zabývající se všemi aspekty národní nebo
zlepšení zvuku poslouchané skladby. VARIED regionální kultury
CHILDREN
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci nastavení komprese zvuku/zvýraznění SOCIAL Programy z oblasti přírody, vědy a techniky
dynamiky basů. RELIGION
Na displeji se zobrazí nápis Compression. PHONE IN Lehké zábavné programy
TOURING
Pokud připojený multi-CD přehrávač funkce COMP/DBE nepodporuje, na displeji se při pokusu Programy pro děti
o jejich aktivaci zobrazí nápis No COMP. LEISURE
2. Stisknutím tlačítka vícefunkčního ovladače vyberte požadované nastavení. DOCUMENT Programy o společenských událostech
Opakovaným stisknutím vícefunkčního ovladače přepínejte postupně následující nastavení:
COMP OFF (vypnuto) - COMP 1 - COMP 2 - COMP OFF (vypnuto) - DBE1 - DBE2 Náboženské programy nebo služby

PŘEHRÁVÁNÍ SKLADEB NA PŘEHRÁVAČI iPod Programy s možností telefonování v průběhu pořadu

Přehrávání skladeb na přehrávači iPod Cestovní programy, nejsou určeny k poskytování hlášení o
dopravních situacích
K tomuto přístroji lze připojit samostatně dodávaný adaptér iPod.
Programy o zájmových a rekreačních činnostech
V následujícím článku jsou popsány základní kroky potřebné k adaptéru iPod. Popis složitějších funkcí
ovládání adaptéru iPod začíná na následující straně. Dokumentární programy

(1) Indikátor čísla skladby 28
V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávané skladby
ve vybraném seznamu.

(2) Indikátor hracího času
V této pozici se zobrazuje čas uplynulý od začátku aktuální
skladby (souboru).

63

OVLÁDÁNÍ VESTAVĚNÉHO CD PŘEHRÁVAČE Poznámky:
Zadané tituly disků zůstávají uloženy v paměti i po vyjmutí disku ze zásobníku multi-CD
Přehrávání kompaktních disků přehrávače a při jeho opětovném vložení budou znovu vyvolány.
Po uložení dat 100 kompaktních disků do paměti budou data nejstaršího disku vždy přepsána
V následujícím článku jsou popsány základní kroky potřebné k ovládání vestavěného CD přehrávače. daty nového disku.
Popis ovládání složitějších funkcí začíná na straně 30.
Zobrazení titulů disků
(1) Indikátor čísla skladby Pomocí této funkce lze zobrazit titul libovolného disku, pro který byl titul dříve zadán.
V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávané
skladby. Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení:
(2) Indikátor uplynulého hracího času zobrazení hracího času - : zobrazení titulu disku a hracího času
Tento indikátor sděluje uplynulý čas od začátku aktuální
skladby. Výběr požadovaného kompaktního disku ze seznamu titulů
V seznamu titulů na displeji se zobrazují tituly kompaktních disků, které byly zadány do paměti
1. Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte vestavěný CD přehrávač jako zdroj signálu pro poslech. multi-CD přehrávače; z tohoto seznamu lze vybrat požadovaný titul pro přehrávání.
Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí nápis Compact Disc. 1. Během zobrazení přehrávání aktivujte stisknutím tlačítka LIST režim zobrazení seznamu
titulů kompaktních disků.
Vestavěný CD přehrávač (položka Compact Disc) nelze vybrat, pokud v mechanice tohoto 2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný titul disku pro přehrávání.
přístroje není vložen žádný disk; v takovémto případě vložte do mechaniky disk způsobem Otáčením, resp. stisknutím provedete přechod na jiný titul disku, resp. zahájení přehrávání.
popsaným na straně 20.
2. Rychlý postup vpřed nebo vzad provedete vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače Jednotlivé tituly disků můžete přepínat také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru
směrem doleva nebo doprava. nebo dolů.
Pokud je vybrána metoda vyhledávání Rough Search (vyhledávání každé 10. skladby), pak Pokud pro některý kompaktní disk nebyl titul zadán, na displeji se zobrazí nápis No D. Title.
vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava lze vyhledávat Pokud v některé pozici zásobníku není vložen žádný kompaktní disk, na displeji se vedle
každou desátou skladbu na aktuálním kompaktním disku (více informací naleznete v článku příslušného čísla disku zobrazí nápis No Disc.
"Volba metody vyhledávání" na straně 31).
3. Přechod na jinou skladbu směrem vzad nebo vpřed provedete vychýlením vícefunkčního Používání funkcí pro textové kompaktní disky (CD TEXT)
ovladače směrem doleva nebo doprava.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava bude proveden přechod na začátek Následující funkce lze používat pouze tehdy, pokud je k tomuto přístroji připojen multi-CD přehrávač
následující skladby. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva bude proveden přechod na kompatibilní se standardem CD TEXT.
začátek aktuální skladby; opětovným vychýlením směrem doleva bude proveden přechod vždy na
začátek předchozí skladby. Některé kompaktní disky obsahují textové informace zakódované během výroby. K těmto informacím
patří například titul disku, název skladby, jméno umělce nebo hrací čas. Disky tohoto druhu se
Poznámka: nazývají textové (CD TEXT). Pouze tyto speciálně kódované disky podporují dále popsané funkce.
Po vložení textového kompaktního CD disku (CD TEXT) do mechaniky tohoto přístroje bude
automaticky zahájeno rolování titulu disku na displeji. Pokud je v nabídce počátečních nastavení Zobrazení titulů na textových discích (CD TEXT)
zapnuto nepřetržité rolování (Ever Scroll), bude rolování titulu disku probíhat nepřetržitě. Více Pomocí této funkce lze zobrazit titul libovolného disku, pro který byl titul dříve zadán.
informací o funkci nepřetržitého rolování naleznete v článku "Zapínání/vypínání nepřetržitého
rolování na displeji (Ever Scroll)" na straně 80. Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení:
Přímá volba skladby zobrazení hracího času - : zobrazení titulu disku - : zobrazení jména umělce disku a hracího
času - : zobrazení názvu skladby a hracího času - : zobrazení jména umělce skladby a hracího
Pomocí dálkového ovladače můžete skladby vybírat přímo zadáním odpovídajícího čísla. času - : zobrazení titulu disku a : jména umělce disku - : zobrazení názvu skladby a :
1. Stiskněte tlačítko DIRECT. jména umělce skladby
Zobrazí se okno pro zadání čísla skladby.
2. Zadejte číslo požadované skladby stisknutím tlačítka 0-9. Pokud na textovém kompaktním disku (CD TEXT) není určitá informace zaznamenána, příslušný
název se na displeji nezobrazí.
Zadané číslo můžete zrušit stisknutím tlačítka CLEAR.
3. Stiskněte tlačítko DIRECT. Rolování dlouhých názvů na displeji
Tím bude zahájeno přehrávání skladby se zadaným číslem. Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit pouze prvních 14 znaků titulu disku, jména umělce disku,
názvu skladby nebo jména umělce skladby. Pokud délka zaznamenané informace přesahuje 14
Poznámka: znaků, můžete zbývající text zobrazit rolováním směrem doleva.
Pokud po aktivaci režimu přímé volby skladby neprovedete žádný úkon po dobu osmi sekund,
bude tento režim automaticky zrušen. Stiskněte tlačítko DISPLAY a podržte je, dokud nebude zahájeno rolování textu směrem
doleva.
29 Tím bude spuštěno rolování titulů.

62

4. Odstraňte tuto skladbu z hracího seznamu ITS vychýlením vícefunkčního ovladače směrem Ovládání složitějších funkcí vestavěného CD přehrávače
dolů.
Aktuální skladba bude takto odstraněna ze seznamu ITS a bude zahájeno přehrávání další skladby (1) Funkční zobrazení
v seznamu ITS. V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí.

Pokud nejsou v aktuálním rozsahu přítomny žádné skladby hracího seznamu, na displeji se 1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
zobrazí nápis ITS empty a přehrávání bude pokračovat normálním způsobem. Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT.
5. Zobrazení normálního přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka BAND. 2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr. Na displeji se
Odstranění kompaktního disku z hracího seznamu ITS zobrazí název vybrané funkce.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.
Chcete-li z hracího seznamu ITS odstranit všechny skladby kompaktního disku, je nutné, aby bylo Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava budou postupně vybírány jednotlivé funkce
přehrávání funkcí ITS vypnuto. v následujícím pořadí:
1. Zahajte přehrávání kompaktního disku, který chcete odstranit. Play mode (opakované přehrávání) - Random mode (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - Scan
Požadovaný kompaktní disk vyberte vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů. mode (přehrávání ukázek skladeb) - Pause (zařazení pauzy v přehrávání) - Compression (komprese
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci ITS (programování skladeb pro okamžitou a funkce BMX) - Search mode (volba metody vyhledávání) - TitleInput "A" (zadávání titulů disků)
volbu).
Na displeji se zobrazí nápis ITS memo. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem dolů odstraňte z hracího seznamu ITS všechny Poznámky:
skladby na aktuálně přehrávaném kompaktním disku.
Všechny skladby na aktuálně přehrávaném kompaktním disku budou odstraněny ze seznamu ITS; Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, na displeji bude
poté se na displeji zobrazí nápis Memory deleted. automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání.
4. Zobrazení normálního přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka BAND.
Opakované přehrávání
Práce s tituly kompaktních disků
Vestavěný CD přehrávač nabízí dva rozsahy opakovaného přehrávání: Disc repeat (opakované
Pro jednotlivé kompaktní disky můžete zadávat tituly, které lze později zobrazit. Pomocí titulů můžete přehrávání celého disku) a Track repeat (opakované přehrávání jedné skladby).
snadno vyhledávat požadované kompaktní disky pro přehrávání. 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci opakovaného přehrávání.
Na displeji se zobrazí nápis Play mode.
Zadávání titulů kompaktních disků 2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání
z následujících možností:
Pomocí této funkce můžete do paměti multi-CD přehrávače zadat tituly o délce až 10-ti znaků až pro
100 kompaktních CD disků (pro použití v hracím seznamu ITS). Disc repeat (opakování celého kompaktního disku)
1. Zahajte přehrávání kompaktního disku, pro který chcete zadat titul. Track repeat (opakování jedné skladby)
Požadovaný kompaktní disk vyberte vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů. Poznámka:
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim zadávání titulů disků (položka TitleInput). Pokud během opakovaného přehrávání jedné skladby (Track repeat) provedete přechod na jinou
Na displeji se zobrazí nápis TitleInput "A". skladbu nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah opakovaného přehrávání se změní na opakování
3. Stisknutím tlačítka DISPLAY vyberte požadovanou znakovou sadu. celého disku (Disc repeat).
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte postupně následující znakové sady:
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
abeceda (velká písmena), číslice a symboly - abeceda (malá písmena) - evropské znaky, například
písmena s diakritikou (např. á, à, ä, ç) - číslice a symboly Tato funkce umožňuje přehrávat skladby na kompaktním disku v náhodném pořadí.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo Na displeji se zobrazí nápis Random.
dolů vyberte požadovaný znak abecedy. 2. Zapněte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí stisknutím vícefunkčního ovladače.
Jednotlivé skladby budou přehrávány v náhodném pořadí.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru se zobrazí jednotlivé znaky, číslice a
symboly ve vzestupném pořadí (A B C...). Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem Funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního
dolů se jednotlivé znaky zobrazí v sestupném pořadí. ovladače.

5. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava přesuňte kurzor na následující 30
znakovou pozici.
Jakmile se zobrazí požadovaný znak, přesuňte kurzor vychýlením vícefunkčního ovladače směrem
doprava na následující pozici, poté vyberte další znak. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem
doleva přesunete kurzor na displeji zpět.

6. Po zadání celého titulu přesuňte kurzor na poslední pozici vychýlením vícefunkčního
ovladače směrem doprava.
Dalším vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava bude zadaný titul uložen do paměti.

7. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání.

61

Přehrávání ukázek skladeb na kompaktním disku Používání hracích seznamů funkce ITS

Tato funkce slouží k přehrávání ukázek představujících zhruba prvních 10 sekund z každé skladby na Funkce ITS (okamžitá volba skladeb) umožňuje vytvoření hracího seznamu z oblíbených skladeb na
kompaktním CD disku. kompaktních discích vložených v zásobníku multi-CD přehrávače. Po přidání oblíbených skladeb do
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci přehrávání ukázek skladeb. hracího seznamu můžete pomocí funkce ITS přehrávat pouze tyto vybrané skladby.
Na displeji se zobrazí nápis Scan mode.
2. Zapněte funkci přehrávání ukázek stisknutím vícefunkčního ovladače. Vytvoření hracího seznamu pro přehrávání pomocí funkce ITS
Tím bude zahájeno přehrávání prvních 10-ti sekund z každé skladby na vloženém kompaktním disku.
3. Jakmile naleznete požadovanou skladbu, vypněte funkci přehrávání ukázek stisknutím Pomocí funkce ITS můžete naprogramovat a přehrávat až 99 skladeb na jeden disk pro celkový počet
vícefunkčního ovladače. až 100 kompaktních disků (se zadanými tituly). U modelů multi-CD přehrávačů starších, než
Přehrávání aktuální skladby bude pokračovat normálním způsobem. CDX-P1250 a CDX-P650, lze do hracího seznamu uložit maximálně 24 skladeb.

Pokud bylo na displeji automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání, vyberte režim 1. Zahajte přehrávání kompaktního disku, který chcete naprogramovat.
přehrávání ukázek (Scan mode) znovu pomocí vícefunkčního ovladače. Vyberte požadovaný disk vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
Poznámka: 2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci ITS (programování skladeb pro okamžitou
Po dokončení přehrávání ukázek skladeb na kompaktním disku bude obnoveno normální volbu).
přehrávání. Na displeji se zobrazí nápis ITS memo.
3. Vyberte požadovanou skladbu vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo
Přerušení přehrávání pauzou doprava.
4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru uložte aktuální skladbu do hracího
Tato funkce umožňuje dočasné přerušení přehrávání kompaktního disku. seznamu.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci pauzy. Na displeji se zobrazí nápis Memory complete sdělující přidání aktuální skladby do hracího seznamu.
Na displeji se zobrazí nápis Pause. 5. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přehrávání.
2. Zařaďte pauzu stisknutím vícefunkčního ovladače.
Přehrávání aktuální skladby bude přerušeno. Poznámka:
Po uložení dat 100 kompaktních disků do paměti budou data nejstaršího disku vždy přepsána
Pauzu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače. daty nového disku.

Používání komprese zvuku a funkce BMX Přehrávání skladeb uložených v hracím seznamu pomocí funkce ITS

Funkce COMP (komprese) a BMX umožňují nastavit kvalitu reprodukovaného zvuku CD přehrávače. Skladby, ze kterých byl funkcí ITS vytvořen hrací seznam, lze pomocí této funkce snadno přehrávat.
Každou z těchto funkcí lze nastavit ve dvou úrovních. Funkce komprese (COMP) vyrovnává rozdíly Přehrávání skladeb uložených v hracím seznamu ITS multi-CD přehrávače bude zahájeno zapnutím
hlasitějších a tišších pasáží při vyšších úrovních hlasitosti. Funkce BMX vytváří bohatší zvuk úpravou přehrávání pomocí funkce ITS (ITS-P).
odrazů. Porovnejte jednotlivé efekty poslechem a vyberte ten, který je nejvhodnější pro zlepšení zvuku
poslouchané skladby na kompaktním CD disku. 1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání skladeb.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Compression. Postupujte podle pokynů v článku "Opakované přehrávání skladeb" na straně 58.
Na displeji se zobrazí nápis Compression. 2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim přehrávání skladeb pomocí funkce ITS.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte požadované nastavení. Na displeji se zobrazí nápis ITS Play mode.
Opakovaným stisknutím vícefunkčního ovladače přepínejte postupně následující nastavení: 3. Zapněte přehrávání funkcí ITS stisknutím vícefunkčního ovladače.
COMP/BMX OFF (vypnuto) - COMP 1 - COMP 2 - COMP/BMX OFF (vypnuto) - BMX 1 - BMX 2 Na displeji se zobrazí nápis ITS Play ON (zapnuto), bude zahájeno přehrávání skladeb uložených v
hracím seznamu, a to ve dříve vybraném rozsahu opakování všech disků v multi-CD přehrávači
Volba metody vyhledávání (multi-CD repeat) nebo opakovaného přehrávání aktuálního kompaktního disku (Disc repeat).

Pomocí této funkce můžete vybrat požadovanou metodu vyhledávání skladeb, a sice rychlý postup Pokud v aktuálním rozsahu nejsou naprogramovány žádné skladby pro přehrávání pomocí funkce
vpřed/vzad nebo vyhledávání každé 10. skladby. ITS, na displeji se zobrazí nápis ITS empty.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim volby metody vyhledávání skladeb. Přehrávání skladeb pomocí funkce ITS vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
Na displeji se zobrazí nápis Search mode.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou metodu vyhledávání. Odstranění skladby z hracího seznamu ITS
Opakovaným stisknutím vícefunkčního ovladače přepínejte postupně následující nastavení:
Chcete-li z hracího seznamu ITS odstranit jednu skladbu, je nutné, aby bylo přehrávání funkcí ITS
FF/REV - Rychlý postup vpřed nebo vzad. zapnuto. Pokud je přehrávání funkcí ITS již zapnuto, přejděte ke kroku 2. Pokud přehrávání funkcí ITS
Rough search - Vyhledávání každé 10. skladby. není dosud zapnuto, zapněte je pomocí vícefunkčního ovladače.

31 1. Zahajte přehrávání kompaktního disku obsahujícího skladbu, kterou chcete odstranit
z hracího seznamu ITS, poté zapněte přehrávání funkcí ITS.
Proveďte postup v předchozím článku "Přehrávání skladeb uložených v hracím seznamu pomocí
funkce ITS".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci ITS (programování skladeb pro okamžitou
volbu).
Na displeji se zobrazí nápis ITS memo.
3. Vyberte požadovanou skladbu vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo
doprava.

60

Poznámky: Vyhledávání každé 10. skladby na aktuálním disku
Pokud během opakovaného přehrávání vyberete jiný kompaktní disk, režim opakovaného
přehrávání skladeb se změní na M-CD repeat (opakování všech disků v multi-CD přehrávači). Pokud daný disk obsahuje více, než 10 skladeb, můžete vyhledávat každou 10. skladbu. V případě
Pokud během opakovaného přehrávání jedné skladby (Track repeat ) provedete přechod na jinou velkého počtu skladeb na jednom disku tak můžete přibližně vyhledat skladbu, kterou chcete
skladbu nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah opakovaného přehrávání se změní na Disc přehrávat.
repeat (opakování celého kompaktního disku). 1. Vyberte metodu vyhledávání Rough Search.
Více informací naleznete v předchozím článku "Volba metody vyhledávání".
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí 2. Vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava spusťte
vyhledávání každé 10. skladby na kompaktním disku.
Tato funkce slouží k přehrávání skladeb v náhodném pořadí, a sice v rozsahu všech disků v multi-CD
přehrávači (M-CD repeat) nebo aktuálního kompaktního disku (Disc repeat). Pokud kompaktní disk obsahuje méně, než 10 skladeb, pak vychýlením a podržením
vícefunkčního ovladače směrem doprava bude proveden přechod na poslední skladbu disku.
1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání. Vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doprava bude proveden přechod na
Proveďte postup v předchozím článku "Opakované přehrávání skladeb". poslední skladbu disku také v případě, pokud po vyhledání každé 10. skladby na disku zbývá
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim přehrávání skladeb v náhodném pořadí. méně, než 10 skladeb.
Na displeji se zobrazí nápis Random mode. Pokud kompaktní disk obsahuje méně, než 10 skladeb, pak vychýlením a podržením
3. Zapněte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí stisknutím vícefunkčního ovladače. vícefunkčního ovladače směrem doleva bude proveden přechod na první skladbu disku.
Skladby budou přehrávány v náhodném pořadí ve dříve vybraném rozsahu všech disků v multi-CD Vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva bude proveden přechod na
přehrávači (M-CD repeat) nebo aktuálního kompaktního disku (Disc repeat). první skladbu disku také v případě, pokud po vyhledání každé 10. skladby na disku zbývá méně,
než 10 skladeb.
Funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí vypnete opětovným stisknutím VÍCEFUNKČNÍHO
OVLADAČE. Práce s tituly kompaktních disků

Přehrávání ukázek kompaktních disků a skladeb Podle následujícího postupu lze do paměti tohoto přístroje zadávat tituly kompaktních CD disků a
zobrazovat je; při příštím vložení kompaktního CD disku do mechaniky, pro který byl dříve zadán titul,
V režimu Disc repeat (opakované přehrávání aktuálního kompaktního disku) budou přehrávány se tento titul zobrazí na displeji.
ukázky představující zhruba prvních 10 sekund z každé skladby na vybraném disku. V režimu M-CD
repeat (opakování všech disků v multi-CD přehrávači) budou přehrány začátky prvních skladeb Pomocí této funkce můžete do paměti tohoto přístroje zadat tituly o délce až 10-ti znaků až pro 48
jednotlivých disků o délce zhruba 10-ti sekund. kompaktních disků.
Režim zobrazení titulů není k dispozici během přehrávání textového kompaktního CD disku (CD
1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání skladeb. TEXT), neboť na tomto disku jsou textové informace již zaznamenány.
Postupujte podle pokynů v článku "Opakované přehrávání skladeb" na straně 58.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci přehrávání ukázek skladeb. Zadávání titulů kompaktních disků
Na displeji se zobrazí nápis Scan mode.
3. Zapněte funkci přehrávání ukázek stisknutím vícefunkčního ovladače. Titul libovolného disku, který byl dříve zadán, můžete zobrazit na displeji.
Tím bude zahájeno přehrávání prvních 10-ti sekund z každé skladby aktuálního disku (nebo ze všech 1. Zahajte přehrávání kompaktního disku, pro který chcete zadat titul.
prvních skladeb jednotlivých vložených disků). 2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim zadávání titulů disků.
4. Jakmile naleznete požadovanou skladbu (nebo disk), vypněte funkci přehrávání ukázek Na displeji se zobrazí nápis TitleInput "A".
stisknutím vícefunkčního ovladače. 3. Stisknutím tlačítka DISPLAY vyberte požadovanou znakovou sadu.
Přehrávání aktuální skladby nebo disku bude pokračovat normálním způsobem. Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte postupně následující znakové sady:

Pokud bylo na displeji automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání, vyberte režim abeceda (velká písmena), číslice a symboly - abeceda (malá písmena) - evropské znaky, například
přehrávání ukázek (Scan mode) znovu stisknutím vícefunkčního ovladače. písmena s diakritikou (např. á, à, ä, ç) - číslice a symboly

Poznámka: 4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo
Po dokončení přehrávání ukázek skladeb nebo disku bude obnoveno normální přehrávání. dolů vyberte požadovaný znak abecedy.

Přerušení přehrávání kompaktního disku pauzou Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru se zobrazí jednotlivé znaky, číslice a
symboly ve vzestupném pořadí (A B C...). Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem
Tato funkce umožňuje dočasné přerušení přehrávání kompaktního disku. dolů se jednotlivé znaky zobrazí v sestupném pořadí.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci pauzy. 5. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava přesuňte kurzor na následující
Na displeji se zobrazí nápis Pause. znakovou pozici.
Jakmile se zobrazí požadovaný znak, přesuňte kurzor vychýlením vícefunkčního ovladače směrem
2. Zařaďte pauzu stisknutím vícefunkčního ovladače. doprava na následující pozici, poté vyberte další znak. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem
Přehrávání aktuální skladby bude přerušeno. doleva přesunete kurzor na displeji zpět.

Pauzu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače. 6. Po zadání celého titulu přesuňte kurzor na poslední pozici vychýlením vícefunkčního
ovladače směrem doprava.
59 Dalším vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava bude zadaný titul uložen do paměti.

7. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přehrávání.

32

Poznámky: Poznámka:
Zadané tituly disků zůstávají uloženy v paměti i po vyjmutí disku z vestavěného CD přehrávače a Pokud po aktivaci režimu přímé volby skladby neprovedete žádný úkon po dobu osmi sekund,
při jeho opětovném vložení budou znovu vyvolány. bude tento režim automaticky zrušen.
Po uložení dat 48 kompaktních disků do paměti budou data nejstaršího disku vždy přepsána daty
nového disku. Používání 50-ti diskového multi-CD přehrávače
Pokud je k tomuto přístroji připojen multi-CD přehrávač, lze zadat tituly až pro 100 kompaktních
disků. Pomocí tohoto přístroje lze ovládat pouze ty funkce 50-ti diskového multi-CD přehrávače, které jsou
Tituly kompaktních disků nelze pomocí tohoto přístroje zadávat, je-li připojen multi-CD přehrávač, popsány v tomto manuálu.
který funkce titulů disků nepodporuje. Tento přístroj není určen k ovládání seznamu titulů disků u 50-ti diskového multi-CD přehrávače; více
informací o používání titulů disků naleznete v článku "Výběr požadovaného kompaktního disku ze
Zobrazení titulů disků seznamu titulů" na straně 62.
Pomocí této funkce lze zobrazit titul libovolného disku, pro který byl titul dříve zadán.
Ovládání složitějších funkcí multi-CD přehrávače
Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení: (1) Funkční zobrazení
zobrazení hracího času - : zobrazení titulu disku a hracího času V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí.

Používání funkcí pro textové kompaktní disky (CD TEXT) 1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT.
Některé kompaktní disky obsahují textové informace zakódované během výroby. K těmto informacím 2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
patří například titul disku, název skladby, jméno umělce nebo hrací čas. Disky tohoto druhu se Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr. Na displeji se
nazývají textové (CD TEXT). Pouze tyto speciálně kódované disky podporují dále popsané funkce. zobrazí název vybrané funkce.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.
Zobrazení titulů na textových discích (CD TEXT) Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava budou postupně vybírány jednotlivé funkce
Pomocí této funkce lze zobrazit titul libovolného disku, pro který byl titul dříve zadán. v následujícím pořadí:
Play mode (opakované přehrávání) - Random mode (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - Scan
Stiskněte tlačítko DISPLAY. mode (přehrávání ukázek skladeb) - Pause (zařazení pauzy v přehrávání) - Compression (komprese
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení: a funkce BMX) - ITS Play mode (přehrávání pomocí funkce ITS) - ITS memo (programování hracího
zobrazení hracího času - : zobrazení titulu disku - : zobrazení jména umělce disku a hracího seznamu funkce ITS) - TitleInput "A" zadávání titulů disků
času - : zobrazení názvu skladby a hracího času - : zobrazení jména umělce skladby a hracího
času - : zobrazení titulu disku a : jména umělce disku - : zobrazení názvu skladby a : Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přehrávání.
jména umělce skladby Poznámky:

Pokud na textovém kompaktním disku (CD TEXT) není určitá informace zaznamenána, příslušný Režim zadávání titulů není k dispozici během přehrávání textového kompaktního disku (CD TEXT)
název se na displeji nezobrazí. na multi-CD přehrávači kompatibilním se standardem CD TEXT, neboť na textových kompaktních
discích jsou tituly již zaznamenány.
Rolování dlouhých názvů na displeji Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, bude automaticky
Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit pouze prvních 14 znaků titulu disku, jména umělce disku, obnoveno zobrazení přehrávání.
názvu skladby nebo jména umělce skladby. Pokud délka zaznamenané informace přesahuje 14
znaků, můžete zbývající text zobrazit rolováním směrem doleva. Opakované přehrávání skladeb

Stiskněte tlačítko DISPLAY a podržte je, dokud nebude zahájeno rolování textu směrem Na multi-CD přehrávači jsou k dispozici tři rozsahy opakovaného přehrávání skladeb: Multi-CD repeat
doleva. (opakování všech disků v multi-CD přehrávači), Track repeat (opakované přehrávání jedné skladby) a
Poznámka: Disc repeat (opakované přehrávání celého kompaktního disku)
Pokud byla v nabídce počátečních nastavení zapnuta funkce nepřetržitého rolování (Ever Scroll), 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim opakovaného přehrávání.
budou se textové informace uložené na kompaktním CD disku na displeji posouvat nepřetržitě. Na displeji zobrazí nápis Repeat mode.
Více informací naleznete v článku "Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever 2. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání stisknutím vícefunkčního ovladače.
Scroll)" na straně 80. Stiskněte opakovaně vícefunkční ovladač, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný rozsah
opakovaného přehrávání z následujících možností:
33
M-CD repeat - opakování všech disků v multi-CD přehrávači.
Track repeat - opakování pouze aktuální skladby.
Disc repeat - opakování aktuálního kompaktního disku.

58

OVLÁDÁNÍ MULTI-CD PŘEHRÁVAČE Výběr skladeb ze seznamu titulů
Funkce seznamu titulů skladeb slouží k zobrazení titulů skladeb na textovém kompaktním CD disku
Přehrávání kompaktního disku (CD TEXT) a k výběru požadované skladby pro přehrávání.
1. Aktivujte režim seznamu titulů skladeb stisknutím tlačítka LIST.
Pomocí tohoto přístroje lze ovládat multi-CD přehrávač, který je dodáván samostatně. 2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný titul skladby.
V následujícím článku jsou popsány základní kroky potřebné k ovládání multi-CD přehrávače. Popis Otáčením, resp. stisknutím provedete přechod na jiný titul skladby, resp. zahájení přehrávání.
ovládání složitějších funkcí multi-CD přehrávače začíná na následující straně.
Jednotlivé tituly skladeb můžete přepínat také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem
(1) Indikátor čísla kompaktního disku nahoru nebo dolů.
V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávaného Pokud neprovedete žádnou změnu v seznamu do cca 30 sekund, dojde k automatickému zrušení
kompaktního disku. režimu seznamu skladeb.

(2) Indikátor čísla skladby Přehrávání souborů MP3/WMA/AACWAV
V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávané
skladby. V následujícím článku jsou popsány základní kroky potřebné k přehrávání souborů
MP3/WMA/AAC/WAV na vestavěném CD přehrávači. Popis ovládání složitějších funkcí
(3) Indikátor uplynulého hracího času MP3/WMA/AAC/WAV přehrávače začíná na straně 35.
V této pozici se zobrazuje čas uplynulý od začátku aktuální
skladby. (1) Indikátor MP3/WMA/AAC/WAV
Tento indikátor sděluje typ aktuálně přehrávaného souboru.
1. Vyberte multi-CD přehrávač jako zdroj signálu stisknutím tlačítka SOURCE.
Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí nápis Multi CD. (2) Indikátor čísla složky
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte kompaktní disk, který chcete Tento indikátor sděluje číslo aktuálně přehrávané složky.
poslouchat.
(3) Indikátor čísla skladby
Jednotlivé disky vyberete také pomocí tlačítek 1 - 6 na dálkovém ovladači. V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávané skladby (souboru).
− Pro disky 1 až 6 stiskněte odpovídající číselné tlačítko.
− Chcete-li zvolit kompaktní disk nacházející se v pozicích 7 až 12, stiskněte a podržte (4) Indikátor uplynulého hracího času
V této pozici se zobrazuje čas uplynulý od začátku aktuální skladby (souboru).
odpovídající tlačítko - například disk č.7 vyberete podržením tlačítka 1, dokud se příslušné
číslo nezobrazí na displeji. (5) Indikátor bitového toku/vzorkovacího kmitočtu
3. Chcete-li provést rychlý postup vpřed nebo vzad, vychylte a podržte vícefunkční ovladač Tento indikátor sděluje bitový tok nebo vzorkovací kmitočet aktuální skladby (titulu).
směrem doleva nebo doprava.
4. Přechod na jinou skladbu směrem vzad nebo vpřed provedete vychýlením vícefunkčního 1. Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte vestavěný CD přehrávač jako zdroj signálu pro poslech.
ovladače směrem doleva nebo doprava. Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí nápis Compact Disc.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava bude proveden přechod na začátek
následující skladby. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva bude proveden přechod na Vestavěný CD přehrávač (položka Compact Disc) nelze vybrat, pokud v mechanice tohoto
začátek aktuální skladby; opětovným vychýlením směrem doleva bude proveden přechod vždy na přístroje není vložen žádný disk; v takovémto případě vložte do mechaniky disk způsobem
začátek předchozí skladby. popsaným na straně 20.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou složku.
Poznámky: Tímto způsobem nelze vybrat složku, která neobsahuje žádný soubor MP3/WMA/AAC/WAV.
Po dokončení přípravných úkonů prováděných multi-CD přehrávačem se na displeji zobrazí Podržením tlačítka BAND se navrátíte do složky 01 (kořenová složka). Pokud však složka 01
symbol Ready. (kořenová) neobsahuje žádné soubory, přehrávání bude zahájeno od složky 02.
Pokud multi-CD přehrávač vykazuje chybnou funkci, na displeji se může zobrazit chybové hlášení, 3. Rychlý postup vpřed nebo vzad provedete vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače
například ERROR-11. V takovémto případě problém identifikujte a odstraňte pomocí směrem doleva nebo doprava.
uživatelského manuálu multi-CD přehrávače. Pokud je vybrána metoda vyhledávání Rough Search (vyhledávání každé 10. skladby), pak
Pokud v zásobníku není vložen žádný kompaktní disk, na displeji se zobrazuje hlášení No Disc. vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava lze vyhledávat
Pokud vyberete textový kompaktní disk (CD TEXT) vložený do multi-CD přehrávače každou desátou skladbu v aktuální složce (více informací naleznete v článku "Volba metody
kompatibilního se standardem CD TEXT, bude automaticky zahájeno rolování titulu disku a názvu vyhledávání" na straně).
skladby na displeji. Pokud je v nabídce počátečních nastavení zapnuto nepřetržité rolování (Ever 4. Přechod na jinou skladbu směrem vzad nebo vpřed provedete vychýlením vícefunkčního
Scroll), bude rolování názvu kompaktního disku a titulů skladeb probíhat nepřetržitě. Více ovladače směrem doleva nebo doprava.
informací o funkci nepřetržitého rolování naleznete v článku "Zapínání/vypínání nepřetržitého Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava bude proveden přechod na začátek
rolování na displeji (Ever Scroll)" na straně 80. následující skladby. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva bude proveden přechod na
začátek aktuální skladby; opětovným vychýlením směrem doleva bude proveden přechod vždy na
Přímá volba skladby začátek předchozí skladby.

Pomocí dálkového ovladače můžete skladby vybírat přímo zadáním odpovídajícího čísla. 34
1. Stiskněte tlačítko DIRECT.
Zobrazí se okno pro zadání čísla skladby.
2. Zadejte číslo požadované skladby stisknutím tlačítka 0-9.

Zadané číslo můžete zrušit stisknutím tlačítka CLEAR.
3. Stiskněte tlačítko DIRECT.
Tím bude zahájeno přehrávání skladby se zadaným číslem.

57

Poznámky: Přerušení přehrávání skladby pauzou
U disků obsahujících soubory MP3/WMA/AAC/WAV i zvuková CD data (CD-DA), například u
disků nahraných v režimu CD-EXTRA a MIXED-MODE CD, lze oba režimy (MP3/WMA/AAC/WAV Pauza slouží k pozastavení přehrávání skladby.
a CD-DA) přepínat stisknutím tlačítka BAND. 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Pause (Pauza).
V případě přepnutí režimu přehrávání ze souborů MP3/WMA/AAC/WAV na zvuková CD data (CD- Na displeji se zobrazí nápis Pause (pauza).
DA) bude přehrávání zahájeno vždy od první skladby. 2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zařaďte pauzu.
Na vestavěném CD přehrávači tohoto přístroje lze přehrávat soubory MP3/WMA/AAC/WAV Přehrávání aktuální skladby bude přerušeno pauzou.
zaznamenané na disku CD-ROM (informace o přehrávatelných souborech naleznete na straně
83). Chcete-li pauzu zrušit, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.
Přehrávání skladeb probíhá v pořadí podle čísel souborů. Složky neobsahující žádné soubory
budou vynechány. (Pokud například kořenová složka 01 neobsahuje žádné soubory, přehrávání Zastavení přehrávání
bude pokračovat od složky 02).
U souborů nahraných v režimu VBR (proměnný bitový tok) se během rychlého postupu vpřed 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Stop (Zastavit).
nebo vzad nebude správně zobrazovat uplynulý hrací čas. Na displeji se zobrazí nápis Stop.
Během rychlého postupu vpřed/vzad není reprodukován žádný zvuk. 2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zastavte přehrávání.
Pokud režim zobrazení na displeji přepnete na zobrazení textových informací stisknutím tlačítka Přehrávání aktuální skladby se zastaví.
DISPLAY, bude automaticky zahájeno rolování názvu složky a souboru. Pokud je v nabídce
počátečních nastavení zapnuto nepřetržité rolování (Ever Scroll), bude rolování názvu složky a Odpojení audio přehrávače Bluetooth
souboru probíhat nepřetržitě. Více informací o funkci nepřetržitého rolování naleznete v článku
"Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever Scroll)" na straně 80. Pokud audio přehrávač Bluetooth již nechcete používat s tímto přístrojem, můžete bezdrátové
V závislosti na znakových sadách uložených na disku se mohou znaky azbuky zobrazovat připojení Bluetooth zrušit.
chybně. Více informací o povolených znakových sadách pro ruské texty naleznete v pojednání o 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Disconnect audio
souborech MP3, WMA, AAC a WAV na straně 85. (Odpojit přehrávač).
Na displeji se zobrazí nápis Disconnect audio (odpojit přehrávač).
Přímá volba skladby v aktuální složce 2. Stisknutím vícefunkčního ovladače odpojte audio přehrávač Bluetooth
Na displeji se zobrazí nápis Disconnected; audio přehrávač Bluetooth je nyní od tohoto přístroje
Pomocí dálkového ovladače můžete skladby vybírat přímo zadáním odpovídajícího čísla. odpojen.
1. Stiskněte tlačítko DIRECT.
Zobrazí se okno pro zadání čísla skladby. Zobrazení BD adresy tohoto přístroje
2. Zadejte číslo požadované skladby stisknutím tlačítka 0-9.
Každému zařízení vybavenému bezdrátovou technologií Bluetooth je přiřazena jedinečná, 48-bitová
Zadané číslo můžete zrušit stisknutím tlačítka CLEAR. adresa zařízení skládající se z 12-místného šestnáctkového řetězce. Tento přístroj je schopen
3. Stiskněte tlačítko DIRECT. zobrazovat BD adresu registrovaného mobilního telefonu i vlastní BD adresu.
Tím bude zahájeno přehrávání skladby se zadaným číslem.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Device Info (informace o
Poznámka: zařízení).
Pokud po aktivaci režimu přímé volby skladby neprovedete žádný úkon po dobu osmi sekund, Na displeji se zobrazí název zařízení tohoto přístroje (Pioneer BT Unit).
bude tento režim automaticky zrušen. 2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva vyberte aktivujte zobrazení BD adresy.
Na displeji se zobrazí 12-místný hexadecimální řetězec.
Ovládání složitějších funkcí přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/WAV
na vestavěném CD přehrávači Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava obnovte zobrazení názvu zařízení.

(1) Funkční zobrazení Poznámka:
V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí. V případě vychýlení vícefunkčního ovladače směrem dolů během zobrazení BD adresy (nebo
názvu zařízení) se zobrazí verze systému tohoto přístroje. Více informací naleznete v
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku. následujícím článku "Zobrazení verze systému pro případ opravy".
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION. Zobrazení verze systému pro případ opravy
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr. Na displeji se
zobrazí název vybrané funkce. Pokud se v případě chybné funkce tohoto přístroje obracíte na vašeho dealera s žádostí o opravu,
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci. můžete být požádáni o sdělení verze systému tohoto přístroje a modulu Bluetooth. Verze systému
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava budou postupně vybírány jednotlivé funkce obou zařízení můžete zobrazit a potvrdit.
v následujícím pořadí: 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Device Info (informace o
zařízení).
Play mode (opakované přehrávání) - Random mode (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - Scan Na displeji se zobrazí název zařízení (Pioneer BT Unit) tohoto přístroje.
mode (přehrávání ukázek skladeb) - Pause (zařazení pauzy v přehrávání) - Compression (komprese 2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem dolů aktivujte zobrazení verze systému tohoto
a funkce BMX) - Search mode (volba metody vyhledávání) přístroje.
Na displeji se zobrazí verze systému (mikroprocesoru) tohoto přístroje.
Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přehrávání.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva se na displeji zobrazí verze modulu
35 Bluetooth tohoto přístroje. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava se zobrazí
verze systému tohoto přístroje.

56

Připojení audio přehrávače Bluetooth Poznámka:
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, na displeji bude
Aby tento přístroj mohl ovládat audio přehrávač Bluetooth, je nutné vytvořit bezdrátové připojení automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání.
Bluetooth.
Tato funkce vytváří připojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Opakované přehrávání

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku. U souborů MP3/WMA/AAC/WAV jsou k dispozici 3 rozsahy opakovaného přehrávání: Folder repeat
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT. (opakované přehrávání souborů ve složce), Track repeat (opakované přehrávání jedné skladby) a
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION. Disc repeat (opakované přehrávání všech skladeb).
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr. 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim opakovaného přehrávání.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte položku Connection open (otevřené připojení). Na displeji zobrazí nápis Play mode.
4. Stisknutím vícefunkčního ovladače otevřete připojení. 2. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání stisknutím vícefunkčního ovladače.
Na displeji se zobrazí nápis Always waiting (probíhá čekání) a přístroj je nyní v režimu pohotovosti Stiskněte opakovaně vícefunkční ovladač, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný rozsah
pro připojení audio přehrávače Bluetooth. opakovaného přehrávání z následujících možností:
5. Provedením potřebných úkonů na audio přehrávači Bluetooth jej připojte k tomuto přístroji.
Po úspěšném zřízení připojení se na displeji zobrazí nápis Connected (připojeno). Disc repeat - opakované přehrávání všech skladeb.
Track repeat - opakované přehrávání pouze aktuální skladby.
Způsob ovládání se liší podle typu používaného audio přehrávače Bluetooth. Podrobnosti Folder repeat - opakované přehrávání aktuální složky.
naleznete v uživatelském manuálu audio přehrávače Bluetooth.
Poznámky:
Ovládání funkcí Pokud během opakovaného přehrávání skladeb vyberete jinou složku, rozsah opakovaného
přehrávání se změní na Disc repeat (opakované přehrávání celého disku).
Po připojení k tomuto přístroji pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze na audio přehrávači Pokud během opakovaného přehrávání aktuální skladby (Track repeat) provedete přechod na
Bluetooth ovládat přehrávání ("Play"), zastavení ("Stop") a další funkce z funkční nabídky tohoto jinou skladbu nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah opakovaného přehrávání se změní na
přístroje. opakované přehrávání složky (Folder repeat).
(1) Funkční zobrazení Pokud je zvolen režim opakovaného přehrávání celé složky (Folder repeat), nelze přehrávat
skladby v podsložkách příslušné složky.
V této pozici ze zobrazuje stav vybrané funkce.
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT. Tato funkce slouží k přehrávání skladeb v náhodném pořadí, a sice v rozsahu složky (Folder repeat)
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION. nebo celého disku (Disc repeat).
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr.
Názvy jednotlivých funkcí se budou zobrazovat na displeji. 1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci. Proveďte postup v předchozím článku "Opakované přehrávání".
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava nebo doleva přepínejte jednotlivé funkce v 2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
následujícím pořadí: Na displeji se zobrazí nápis Random mode.
3. Zapněte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí stisknutím vícefunkčního ovladače.
Disconnect audio (odpojit přehrávač) - Play (přehrát) - Stop (zastavit) - Pause (přerušit pauzou) - Skladby budou přehrávány v náhodném pořadí ve dříve vybraném rozsahu složky (Folder repeat)
Device info (informace o zařízení) nebo celého disku (Disc repeat).

Je-li audio přehrávač Bluetooth připojen pomocí profilu A2DP, ve funkční nabídce se zobrazí Funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního
pouze položky Disconnect audio (odpojit přehrávač) a Device info (informace o zařízení). ovladače.
Pokud audio přehrávač Bluetooth nebyl k tomuto přístroji dosud připojen, ve funkční nabídce se
zobrazí pouze položky Connection open (otevřené připojení) a Device info (informace o Přehrávání ukázek složek a skladeb
zařízení). Ostatní funkce nebudou k dispozici.
Zobrazení přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka BAND. Pokud je vybrána možnost Folder repeat (opakované přehrávání složky), budou postupně přehrávány
úseky představující zhruba prvních 10 sekund z každé skladby ve zvolené složce. Pokud je vybrána
Poznámky: možnost Disc repeat (opakované přehrávání disku), budou postupně přehrávány úseky představující
Pokud neprovedete žádnou změny do cca 30 sekund, bude zobrazení seznamu automaticky prvních 10 sekund z každé první skladby v jednotlivých složkách.
zrušeno.
U různých audio přehrávačů Bluetooth připojených k tomuto přístroji může být ovládání některých 1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání.
funkcí chybné. Postupujte podle pokynů v předchozím článku "Opakované přehrávání".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci přehrávání ukázek skladeb.
Přehrávání skladeb na audio přehrávači Bluetooth Na displeji se zobrazí nápis Scan mode.
3. Zapněte přehrávání ukázek skladeb stisknutím vícefunkčního ovladače.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Play (Přehrát). Tím bude zahájeno přehrávání úseků představující prvních 10 sekund z každé skladby v aktuální
Na displeji se zobrazí nápis Play (přehrát). složce (nebo z každé první skladby ve všech složkách).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače spusťte přehrávání. 4. Jakmile naleznete požadovanou skladbu (nebo složku), vypněte přehrávání ukázek
stisknutím vícefunkčního ovladače.
55 Přehrávání aktuální skladby (složky) bude pokračovat normálním způsobem.

Pokud dojde k automatickému obnovení zobrazení normálního přehrávání na displeji, vyberte
funkci přehrávání ukázek skladeb (Scan mode) znovu stisknutím vícefunkčního ovladače.

36

Poznámka: POUŽÍVÁNÍ AUDIO PŘEHRÁVČE BLUETOOTH
Po dokončení přehrávání ukázek skladeb nebo složek bude obnoveno normální přehrávání.
Přehrávání skladeb na audio přehrávači Bluetooth
Přerušení přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/WAV pauzou
K tomuto přístroji lze připojit samostatně dodávaný přenosný audio přehrávač Bluetooth vybavený
Tato funkce umožňuje dočasné přerušení přehrávání souboru MP3/WMA/AAC/WAV pauzou. bezdrátovou technologií Bluetooth (audio přehrávač Bluetooth).
Váš audio přehrávač můžete ovládat pomocí bezdrátové technologie Bluetooth i tehdy, pokud
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci pauzy. neobsahuje modul Bluetooth - v takovémto případě lze použít samostatně dodávaný adaptér
Na displeji se zobrazí nápis Pause. Bluetooth.
2. Zařaďte pauzu stisknutím vícefunkčního ovladače.
Přehrávání aktuální skladby bude přerušeno. (1) Ikona zdroje signálu
V této pozici se zobrazuje vybraný zdroj.
Pauzu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
(2) Název zařízení
Používání komprese zvuku a funkce BMX V této pozici se zobrazuje název zařízení připojeného audio
přehrávače (nebo adaptéru) Bluetooth.
Funkce COMP (komprese) a BMX umožňují nastavit kvalitu reprodukovaného zvuku CD přehrávače.
Každou z těchto funkcí lze nastavit ve dvou úrovních. Funkce komprese (COMP) vyrovnává rozdíly (3) Indikátor připojení
hlasitějších a tišších pasáží při vyšších úrovních hlasitosti. Funkce BMX vytváří bohatší zvuk úpravou V této pozici se zobrazuje stav bezdrátového připojení.
odrazů. Porovnejte jednotlivé efekty poslechem a vyberte ten, který je nejvhodnější pro zlepšení zvuku
poslouchané skladby na kompaktním CD disku. Upozornění:
Tento přístroj podporuje ovládání audio přehrávače Bluetooth pomocí profilu A2VP nebo AVRCP;
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Compression. připojované audio přehrávače nebo adaptéry Bluetooth musejí být s těmito profily kompatibilní.
Na displeji se zobrazí nápis Compression. - Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): na audio přehrávači lze přehrávat pouze
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte požadované nastavení. skladby.
Opakovaným stisknutím vícefunkčního ovladače přepínejte postupně následující nastavení: - Profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): na audio přehrávači lze přehrávat,
COMP/BMX OFF (vypnuto) - COMP 1 - COMP 2 - COMP/BMX OFF (vypnuto) - BMX 1 - BMX 2 pozastavovat, vybírat skladby, atd.
Vzhledem k tomu, že na trhu je k dispozici mnoho audio přehrávačů Bluetooth, může se způsob
Volba metody vyhledávání ovládání audio přehrávače Bluetooth pomocí tohoto přístroje značně měnit. Potřebné informace
vyhledejte v uživatelském manuálu audio přehrávače Bluetooth i v uživatelském manuálu tohoto
Pomocí této funkce můžete vybrat požadovanou metodu vyhledávání skladeb, a sice rychlý postup přístroje.
vpřed/vzad nebo vyhledávání každé 10. skladby. Na displeji tohoto přístoje nelze zobrazit informace o skladbách (např. uplynulý hrací čas, názvy
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim volby metody vyhledávání skladeb. skladeb, indexy skladeb, apod.).
Na displeji se zobrazí nápis Search mode. Během poslechu skladeb na audio přehrávači Bluetooth nepoužívejte mobilní telefon, pokud je to
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou metodu vyhledávání. možné; v případě ovládání mobilního telefonu může jeho signál rušit přehrávání skladeb šumem.
Opakovaným stisknutím vícefunkčního ovladače přepínejte postupně následující nastavení: Během hovoru na mobilním telefonu připojenému k tomuto přístroji pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth bude zvukový výstup přehrávání skladeb na audio přehrávači Bluetooth
FF/REV - Rychlý postup vpřed nebo vzad. připojenému k tomuto přístroji vypnut.
Rough search - Vyhledávání každé 10. skladby. Pokud během poslechu skladby na audio přehrávači Bluetooth přepnete na jiný zdroj signálu,
přehrávání této skladby bude pokračovat do jejího konce.
Vyhledávání každé 10. skladby v aktuální složce
Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte audio přehrávač Bluetooth.
Pokud aktuální složka obsahuje více, než 10 skladeb, můžete pomocí následující funkce vyhledávat Pokud se na displeji nezobrazuje položka BT Audio, je nutné nejprve aktivovat audio zdroj
každou 10. skladbu; u složek obsahujících velký počtem skladeb tak můžete přibližně vyhledat Bluetooth (BT Audio) v nabídce počátečních nastavení. Podrobnosti naleznete v článku "Aktivace
skladbu, kterou chcete přehrávat. audio zdroje Bluetooth" na straně 80.
1. Vyberte metodu vyhledávání Rough search (hrubě).
Více informací naleznete v předchozím článku "Volba metody vyhledávání". Příprava audio přehrávače Bluetooth k provozu
2. Vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava spusťte
vyhledávání každé 10. skladby v aktuální složce. Před připojením audio přehrávač Bluetooth je nutné jej připravit k provozu.
1. Aktivace
Pokud aktuální složka obsahuje méně, než 10 skladeb, pak vychýlením a podržením Informace o způsobu zapnutí audio zdroje Bluetooth naleznete v článku "Aktivace audio zdroje
vícefunkčního ovladače směrem doprava bude proveden přechod na poslední skladbu ve Bluetooth" na straně 80.
složce. Vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doprava bude proveden 2. Připojení
přechod na poslední skladbu ve složce také v případě, pokud po vyhledání každé 10. skladby na Informace o způsobu připojení audio přehrávače Bluetooth k tomuto přístroji naleznete v článku
disku zbývá méně, než 10 skladeb. "Připojení audio přehrávače Bluetooth" na této straně.
Pokud aktuální složka obsahuje méně, než 10 skladeb, pak vychýlením a podržením
vícefunkčního ovladače směrem doleva bude proveden přechod na první skladbu ve složce. Jakmile bude audio přehrávač připojen pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, u zdroje BT
Vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva bude proveden přechod na Audio bude možné ovládat přehrávání ("Play"), zastavení ("Stop") a pauzu ("Pause").
první skladbu ve složce také v případě, pokud po vyhledání každé 10. skladby na disku zbývá Před použitím audio přehrávačů bude pravděpodobně nutné zadat do tohoto přístroje PIN kód.
méně, než 10 skladeb. Pokud zřízení připojení vašeho přehrávače vyžaduje zadání PIN kódu, vyhledejte tento kód v
příslušné dokumentaci přehrávače. Informace o způsobu zadání PIN kódu naleznete v článku
37 "Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth" na straně 80).

54

Zobrazení BD adresy tohoto přístroje Zobrazení textových informací na discích se soubory MP3/WMA/AAC/WAV

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Device Info (informace o Pomocí této funkce lze zobrazit textové informace zaznamenané na disku se soubory
zařízení). MP3/WMA/AAC/WAV.
Na displeji se zobrazí název zařízení tohoto přístroje (Pioneer BT Unit).
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva vyberte aktivujte zobrazení BD adresy. Zobrazení během přehrávání disku se soubory MP3/WMA/AAC/WAV
Na displeji se zobrazí 12-místný hexadecimální řetězec.
Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava obnovte zobrazení názvu zařízení. Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení:

Poznámka: zobrazení uplynulého hracího času - : zobrazení názvu složky a hracího času - : zobrazení
V případě vychýlení vícefunkčního ovladače směrem dolů během zobrazení BD adresy (nebo
názvu zařízení) se zobrazí verze systému tohoto přístroje. Více informací naleznete v názvu souboru a hracího času - : zobrazení názvu složky a : názvu souboru - : zobrazení
následujícím článku "Zobrazení verze systému pro případ opravy".
jména umělce a : názvu alba - : zobrazení jména umělce a : názvu skladby - :zobrazení
Zobrazení verze systému pro případ opravy komentáře a bitového toku

Pokud se v případě chybné funkce tohoto přístroje obracíte na vašeho dealera s žádostí o opravu, U souborů MP3 nahraných v režimu VBR (proměnný bitový tok) se v případě vybrání zobrazení
můžete být požádáni o sdělení verze systému tohoto přístroje a modulu Bluetooth. Verze systému bitového toku hodnota bitového toku nezobrazí (na displeji se zobrazí nápis VBR).
obou zařízení můžete zobrazit a potvrdit. U souborů WMA nahraných v režimu VBR se zobrazí průměrná hodnota bitového toku.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Device Info (informace o Pokud na kompaktním disku se soubory MP3/WMA/AAC není určitá informace zaznamenána, titul
zařízení). ani název se na displeji nezobrazí.
Na displeji se zobrazí název zařízení (Pioneer BT Unit) tohoto přístroje. V závislosti na verzi programu iTunes® použitého ke kódování souborů MP3 se nemusejí správně
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem dolů aktivujte zobrazení verze systému tohoto zobrazit komentáře.
přístroje. V závislosti na verzi programu Windows media Player použitého ke kódování souborů WMA se
Na displeji se zobrazí verze systému (mikroprocesoru) tohoto přístroje. nemusejí správně zobrazit názvy alb a další textové informace.

Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva se na displeji zobrazí verze modulu Zobrazení během přehrávání disku se soubory WAV
Bluetooth tohoto přístroje. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava se zobrazí
verze systému tohoto přístroje. Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení:
Nastavení animačního okna pro příchozí volání
zobrazení uplynulého hracího času - : zobrazení názvu složky a hracího času - : zobrazení
Příchozím voláním můžete přiřadit některé animační okno; vybraná animace se bude zobrazovat na
pravé straně okna při přijmutí volání. názvu souboru a hracího času - : zobrazení názvu složky a : názvu souboru
Každému uživatelskému telefonu lze přiřadit jiné animační okno. Soubory WAV určené k přehrávání na tomto přístroji musejí mít vzorkovací kmitočet 16 kHz,
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku. 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz nebo 48 kHz (LPCM) nebo 22.05 kHz a 44.1 kHz (MS
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO, ENTERTAINMENT a RECEIVING MOVIE. ADPCM). Vzorkovací kmitočet zobrazený na displeji může být zaokrouhlen.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku RECEIVING MOVIE (animace při příchozím
volání). Rolování textových informací na displeji
Otáčením, resp. stisknutím změníte, resp. vyberete požadovanou položku nabídky.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadované animační okno. Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit pouze prvních 14 znaků titulu disku, jména umělce disku,
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde k přepnutí animačního názvu skladby nebo jména umělce skladby. Pokud délka zaznamenané informace přesahuje 14
okna v následujícím pořadí: znaků, můžete zbývající text zobrazit rolováním směrem doleva.

Okno 1 - Okno 2 - Okno 3 - Okno 4 Stiskněte tlačítko DISPLAY a podržte je, dokud nebude zahájeno rolování textu na displeji.
Tím bude spuštěno rolování titulů.
4. Stisknutím vícefunkčního ovladače vybranou animaci uložte.
Animace bude uložena do paměti a bude obnoveno původní zobrazení na displeji. Poznámky:
U souborů WAV je narozdíl od souborů ve formátu MP3, WMA nebo AAC k dispozici pouze
zobrazení názvu složky a názvu souboru.
Pokud byla v nabídce počátečních nastavení zapnuta funkce nepřetržitého rolování (Ever Scroll),
budou se textové informace uložené na kompaktním CD disku na displeji posouvat nepřetržitě.
Více informací o funkci nepřetržitého rolování naleznete v článku "Zapínání/vypínání nepřetržitého
rolování na displeji (Ever Scroll)" na straně 80.

53 38

Výběr skladeb ze seznamu titulů 2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva neb o doprava vyberte požadovaný
vyzváněcí tón.
Funkce seznamu titulů skladeb slouží k zobrazení titulů skladeb na textovém kompaktním CD disku Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k vybrání jednoho
(CD TEXT) a k výběru požadované skladby pro přehrávání. vyzváněcího tónu v následujícím pořadí:
1. Stisknutím tlačítka LIST aktivujte režim seznamu názvu souborů.
Na displeji se zobrazí názvy souborů a složek. OFF (vypnuto) - BEEP 1 (tón 1) - BEEP 2 (tón 2) - BEEP 3 (tón 3)
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný název souboru (nebo název složky).
Otáčením, resp. stisknutím provedete přechod na jiný název souboru nebo složky, resp. zahájení Nastavení automatického zamítání volání
přehrávání; vychýlením směrem doprava zobrazíte seznam souborů (složek) ve vybrané složce.
Pokud je tato funkce zapnutá, přístroj bude automaticky zamítat všechna příchozí volání.
Jednotlivé názvy souborů nebo složek můžete přepínat také vychýlením vícefunkčního ovladače Tuto funkci nelze nastavit samostatně pro jednotlivé uživatelské telefony.
směrem nahoru nebo dolů.
Návrat k předchozímu seznamu (ke složce o úroveň výš) provedete vychýlením vícefunkčního 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Refuse calls (zamítnout
ovladače směrem doleva. příchozí volání).
Pokud je číslo složky/souboru vyšší než 100, zobrazí se pouze poslední 2 číslice dané Na displeji se zobrazí nápis Refuse calls.
složky/souboru. 2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkci automatického zamítnutí volání.
Na pravé straně displeje se zobrazuje počet složek/souborů v aktuálně vybrané složce. Na displeji se zobrazí nápis ON (automatické zamítnutí volání zapnuto).
Pokud neprovedete žádnou změnu v seznamu do cca 30 sekund, dojde k automatickému zrušení
režimu seznamu skladeb. Chcete-li automatické zamítnutí volání vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

POUŽÍVÁNÍ TELEFONU S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH Nastavení automatického odpovídání

Telefonování s volnýma rukama (handsfree) z mobilních telefonů vybavených Je-li tato funkce zapnutá, přístroj bude automaticky odpovídat na všechna příchozí volání.
technologií Bluetooth Tuto funkci nelze nastavit samostatně pro jednotlivé uživatelské telefony.

Pokud je váš mobilní telefon vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth, můžete jej připojit k tomuto 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Auto answer
přístroji a telefonovat s volnýma rukama i během jízdy. (automatické odpovídání).
Na displeji se zobrazí nápis Auto answer.
Upozornění: 2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkci automatického odpovídání.
Vzhledem k tomu, že je tento přístroj v pohotovosti pro komunikaci s telefony pomocí bezdrátové Na displeji se zobrazí nápis ON (automatické zamítnutí volání zapnuto).
technologie Bluetooth, může používání tohoto přístroje při vypnutém motoru způsobit vybíjení
baterie. Chcete-li funkci automatického odpovídání vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

(1) Ikona zdroje signálu Poznámka:
Tato ikona ukazuje aktuálně vybraný zdroj. Je-li současně zapnuté funkce automatického zamítání i automatického odpovídání, má prioritu
funkce automatického zamítání a všechna příchozí volání budou automaticky zamítnuta.
(2) Název zařízení
V této pozici se zobrazuje název připojeného mobilního Zobrazení BD adresy (zařízení Bluetooth)
telefonu.
Každému zařízení vybavenému bezdrátovou technologií Bluetooth je přiřazena jedinečná, 48-bitová
(3) Indikátor úrovně signálu adresa zařízení skládající se z 12-místného šestnáctkového řetězce. Tento přístroj je schopen
Tento indikátor sděluje intenzitu přijímaného signálu mobilního telefonu. zobrazovat BD adresu registrovaného mobilního telefonu i vlastní BD adresu.
Úroveň, kterou ukazuje tento indikátor, může být odlišná od skutečné úrovně signálu.
Zobrazení BD adresy mobilního telefonu
(4) Indikátor čísla uživatele 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Delete phone (odstranit
V této pozici se zobrazuje registrační číslo mobilního telefonu. telefon).
Na displeji se zobrazí nápis Delete phone (odstranit telefon).
(5) Indikátor stavu baterie 2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadované
Tento indikátor sděluje úroveň nabití baterie mobilního telefonu. registrační přiřazení.
Úroveň, kterou ukazuje tento indikátor, může být odlišná od skutečné úrovně nabití baterie. Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde k přepnutí
Pokud informace o úrovni nabití baterie není k dispozici, v pozici indikátoru intenzity se registračního přiřazení v následujícím pořadí:
nezobrazí žádné informace.
P1 (uživatelský telefon 1) - P2 (uživatelský telefon 2) - P3 (uživatelský telefon 3) - G1 (hostující telefon
(6) Indikátor příchozího volání 1) - G2 (hostující telefon 2)
Tento indikátor se zobrazuje v případě přijmutí dosud neprověřeného příchozího volání.
Je-li přiřazení prázdné, na displeji se zobrazí nápis No data (chybí data) a ovládání nelze
(7) Indikátor automatického odpovídání/zamítání provádět.
Je-li zapnuta funkce automatického odpovídání, v této pozici se zobrazuje indikátor AUTO (více 3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva zapněte zobrazení BD adresy.
informací naleznete v článku "Nastavení automatického odpovídání" na straně 52). Na displeji se zobrazí 12-místný hexadecimální řetězec.
Je-li zapnuta funkce automatického zamítání, v této pozici se zobrazuje indikátor REJECT (více Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava obnovte zobrazení názvu zařízení.
informací naleznete v článku "Nastavení automatického zamítání" na straně 52). 4. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení pohovostního režimu.

(8) Kalendář 52
V této pozici se zobrazuje aktuální datum a čas (v případě připojení telefonu).

39

Uložení telefonních čísel do předvoleb Poznámky:
Pokud je klíč zapalování nastaven v poloze ACC nebo ON, tento přístroj je v režimu pohotovosti
Do předvoleb P 1 - P 10 lze uložit až šest často používaných telefonních čísel pro rychlou volbu v pro příjem telefonických volání.
režimu, pokud je přístroj v režimu pohotovosti pro telefonní volání. Pro zajištění správného vysílání a příjmu hlasového signálu a dat pomocí bezdrátové technologie
1. Zobrazte seznam a vyberte požadované telefonní číslo. Bluetooth musí být mezi tímto přístrojem a mobilním telefonem přímá vzdálenost nejvýše 10 m. V
Zobrazte telefonní číslo, které chcete uložit do paměti. závislosti na daném prostředí však může být skutečná přenosová vzdálenost kratší, než
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava zobrazte seznam podrobností. odhadovaná vzdálenost.
Na displeji se zobrazí jméno a telefonní číslo vybrané položky. Používání technologie Bluetooth vyžaduje, aby komunikující zařízení podporovala některé profily.
3. Stiskněte jedno z tlačítek 0-9 a podržte je, dokud se neozve zvukový signál. Tento přístroj je kompatibilní s následujícími profily:
Vybrané telefonní číslo bylo uloženo do paměti. Dalším stisknutím stejného tlačítka bude telefonní − GAP (Generic Access Profile)
číslo vyvoláno z paměti. − SDAP (Service Discovery Application Profile)
− OPP (Object Push Profile)
Do paměti lze uložit až 50 telefonních čísel (po 10-ti číslech pro každý ze tří registrovaných − HSP (Head Set Profile)
telefonů a dva hostující telefony). − HFP (Hands Free Profile)
− A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Volání zadáním telefonního čísla − AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Pokud je vybrán telefon jako zdroj signálu, budou nastavení hlasitosti a ekvalizační křivky
Volání lze uskutečnit také přímým zadáním čísla. automaticky upravena podle zdrojového mobilního telefonu. Při přepnutí na jiný zdroj se nastavení
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Number dial (přímá hlasitosti a ekvalizační křivky automaticky navrátí na původní hodnoty.
volba čísla). Ekvalizační křivka je pro telefon nastavena pevně; je-li vybrán telefon jako zdroj signálu, nelze
Na displeji se zobrazí nápis Number dial (přímá volba čísla). provádět nastavení zvukových funkcí podle kapitoly "Nastavení zvukových funkcí" na straně 71-
76.
Tuto nabídku aktivujete také stisknutím tlačítka DIRECT na dálkovém ovladači.
2. Vyberte číslo vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů. Telefon jako zdroj signálu
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru budou přepínána čísla v pořadí 0 1 2 ... 9 + # * _;
vychýlením vícefunkčního ovladače směrem dolů budou přepínána čísla v pořadí _ * # + 9 ... 2 1 0. Pohotovostní režim

Jednotlivá čísla můžete zadávat také stisknutím tlačítek 0-9 na dálkovém ovladači. Po zřízení propojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zůstane tento přístroj v režimu
3. Vychýlením vícefunčního ovladače směrem doprava přesuňte kurzor na následující pozici. pohotovosti pro telefonování na pozadí, dokud trvá spojení. Znamená to, že můžete volně používat
Po zobrazení požadovaného čísla přesuňte kurzor na následující pozici vychýlením vícefunkčního ostatní funkce přístroje a zároveň být v pohotovosti pro příjem hovorů.
ovladače směrem doprava, poté vyberte další číslo. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem
doleva se na displeji můžete pohybovat zpět. Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte telefon jako zdroj signálu.
Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí nápis Telephone.
Celkem lze zadat až 24 čísel.
4. Po dokončení zadání čísla stiskněte vícefunkční ovladač. Položku Telephone vyberete také stisknutím tlačítka PHONE.
Zobrazí se dialog pro potvrzení hovoru.
5. Uskutečněte hovor stisknutím vícefunkčního ovladače. Před použitím telefonování s volnýma rukama
Během vytáčení se na displeji zobrazuje nápis Dialing.
6. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka PHONE. Před zahájením telefonování s volnýma rukama pomocí tohoto přístroje je nutné tento přístroj
Na displeji se zobrazí předpokládaný čas volání, který se může mírně lišit od skutečné délky hovoru. nakonfigurovat na spolupráci s mobilním telefonem; znamená to zřízení bezdrátové komunikace
pomocí technologie Bluetooth mezi tímto přístrojem a mobilním telefonem, registrace telefonu do
Potlačení ozvěny a redukce šumu tohoto přístroje a nastavení úrovně hlasitosti.
1. Připojení
Během telefonování s volnýma rukama ve vozidle můžete potlačit nežádoucí ozvěnu. Tato funkce Více informací o způsobu připojení mobilního telefonu vybaveného technologií Bluetooth naleznete v
snižuje nežádoucí ozvěny a šum během telefonování s volnýma rukama a zachovává tak článku "Připojení mobilního telefonu" na straně.
požadovanou kvalitu zvuku.
Nyní musí být telefon dočasně připojen; pro využití všech možností této technologie je však
Tuto funkci nelze nastavit samostatně pro jednotlivé zdroje signálu. doporučeno telefon do tohoto přístroje registrovat.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Echo cancel (Potlačení 2. Registrace
ozvěny). Před použitím je nutné provést registraci mobilního telefonu vybaveného technologií Bluetooth do
Na displeji se zobrazí nápis Echo cancel. tohoto přístroje. Více informací naleznete v článku "Registrace mobilního telefonu" na straně 44.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkci potlačení ozvěny. 3. Nastavení hlasitosti
Na displeji se zobrazí nápis ON (zapnuto). Po připojení mobilního telefonu nastavte hlasitost zvuku ze sluchátka podle své chuti; tato hlasitost
bude uložena do paměti tohoto přístroje jako výchozí.
Potlačení ozvěny vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače. Nastavení hlasitosti zvuku volajícího a vyzvánění závisejí na typu mobilního telefonu.
V případě velkého rozdílu mezi hlasitostí vyzvánění a hlasitostí volajícího může být celková
Nastavení vyzvánění úroveň hlasitosti nestabilní.
Před odpojením mobilního telefonu od tohoto přístroje nezapomeňte znovu nastavit jeho hlasitost
Pomocí této funkce můžete změnit vyzváněcí tón. na požadovanou úroveň. Pokud byla hlasitost zvuku mobilního telefonu nastavena na nulovou
Vyzváněcí tón vybraný pro tento přístroj nemá žádný vliv na vyzváněcí tón používaný telefonem. hodnotu ("mute"), zůstane na nulové úrovni i po jeho odpojení od tohoto přístroje.
Pokud nechcete, aby tento přístroj a mobilní telefon vyzváněly současně, doporučuje se
vyzváněcí tón jednoho z těchto zařízení vypnout. 40

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Ring tone (vyzváněcí
tón).
Na displeji se zobrazí nápis Ring tone.

51

Základní úkony telefonování s volnýma rukama 4. Vymažte obsah paměti stisknutím vícefunkčního ovladače.
Na displeji se zobrazí nápis Cleared a data vybrané položky budou z paměti tohoto přístroje
V následujícím článku jsou popsány základní kroky potřebné k telefonování s volnýma rukama pomocí odstraněna.
bezdrátové technologie Bluetooth. Popis složitějších úkonů telefonování s volnýma rukama začíná v
článku "Ovládání složitějších funkcí telefonování s volnýma rukama" na straně 42. Používání historie volání

Uskutečnění volání V paměti historie volání je uloženo deset posledních uskutečněných hovorů, přijatých hovorů a
Vytočení čísla zmeškaných hovorů společně s příslušnými časy a daty. Seznamem historie volání lze procházet a
Nejjednodušší způsob volání spočívá v prostém vytočení čísla. vybírat z něj požadovaná čísla.
1. Stiskněte tlačítko DIRECT na dálkovém ovladači, poté vytočte požadované číslo stisknutím
tlačítek 0-9. Zobrazení historie volání
2. Potvrďte číslo stisknutím joysticku na dálkovém ovladači.
3. Zavolejte na zadané číslo stisknutím tlačítka OFF HOOK (zvednout) na dálkovém ovladači. Paměť historie volání je rozdělena do tří skupin: zmeškané hovory, poslední volaná čísla a přijaté
hovory. U každé položky lze zobrazit datum a čas volání a číslo (případně jméno, pokud existuje v
Telefonní číslo vytočíte také pomocí funkční nabídky. telefonním seznamu).
Více informací naleznete v článku "Volání přímým zadáním telefonního čísla" na straně 51.
1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte telefonní seznam.
Volání na telefonní číslo ze seznamu nebo z historie volání Opakovaným stisknutím tlačítka LIST přepínejte následující seznamy:
Více informací naleznete v článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu" na straně 47 a v článku
"Volání na telefonní číslo z historie volání" na straně 50. telefonní seznam - zmeškané hovory - volaná čísla -přijaté hovory

Předvolby telefonních čísel Více informací naleznete v článku "Používání telefonního seznamu" na straně.
Často volaná čísla lze uložit do předvoleb pro rychlé vyvolání. Informace o způsobu uložení čísla do Pokud v telefonním seznamu nejsou žádná čísla uložena, na displeji se zobrazí nápis No Data.
předvolby naleznete v článku "Přiřazení telefonních čísel" na straně 49. 2. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadované číslo.
1. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadované číslo Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přepínejte telefonní čísla uložená v
předvolby. seznamu.
Na displeji se zobrazí předvolená čísla P1 - P10. Pokud je číslo v telefonním seznamu již uloženo, zobrazí se jméno.
Telefonní číslo změníte také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
Předvolby č. P1 - P10 můžete vyvolávat z paměti také vychýlením stisknutím tlačítek 0-9 na 3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava zobrazte seznam podrobností.
dálkovém ovladači. V seznamu podrobností se zobrazí čas, datum volání a telefonní číslo.
Pokud je dané číslo již uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se také jméno. Pokud je číslo v telefonním seznamu již uloženo, zobrazí se jméno.
V případě vybrání předvolby, které nebylo přiřazeno žádné číslo, se na displeji zobrazí nápis No Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přejdete na předchozí nebo
data (chybí data). následující telefonní číslo zobrazené v seznamu podrobností.
2. Odchozí volání uskutečníte stisknutím vícefunkčního ovladače. Pokud neprovedete žádný úkon do cca 30 sekund, bude zobrazení seznamu automaticky
Tento úkon provedete také stisknutím tlačítka OFF HOOK (zvednout) na dálkovém ovladači. zrušeno.

Hlasové rozpoznávání Volání na telefonní číslo z historie
Je-li váš mobilní telefon vybaven technologií hlasového rozpoznávání, můžete uskutečnit volání
pomocí hlasových povelů. 1. Zobrazte seznam a vyberte telefonní číslo.
Zobrazte telefonní číslo, na které chcete volat.
Způsob ovládání se liší podle typu použitého mobilního telefonu. Více informací týkajících se 2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava zobrazte seznam podrobností.
ovládání naleznete v uživatelském manuálu mobilního telefonu. V seznamu podrobností se zobrazí datum a čas volání a telefonní číslo.
Tuto funkci lze ovládat pouze tehdy, pokud bylo vytvořeno spojení pomocí profilu HFP (Hands
Free Profile). Pokud je číslo v telefonním seznamu již uloženo, zobrazí se jméno.
3. Uskutečněte volání stisknutím vícefunčního ovladače.
1. Stiskněte tlačítko BAND a podržte je, dokud se na displeji nezobrazí nápis Voice dial 4. Volání ukončíte stisknutím tlačítka PHONE.
(hlasové vytáčení). Na displeji se zobrazí předpokládaný celkový čas hovoru, který se může odlišovat od skutečné délky
Na displeji se zobrazí nápis Voice dial; jakmile se zobrazují nápis Voice dial ON (hlasové vytáčení volání.
zapnuto), funkce hlasového rozpoznávání je připravena.
Volání na mezinárodní číslo ze seznamu historie volání
Pokud připojený mobilní telefon funkci hlasového rozpoznávání nepodporuje, na displeji se Chcete-li vytočit mezinárodní telefonní číslo uložené v paměti historie volání, zařaďte před volací znak
zobrazí nápis No voice dial (vytáčení pomocí hlasového rozpoznávání není k dispozici) a země znak +.
ovládání není možné. 1. Během zobrazení seznamu podrobností vložte znak + stisknutím a podržením vícefunkčního
2. Vyslovte jméno volaného. ovladače.
Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače vložíte do telefonního čísla znak +.
41
Znak + lze přidat pouze tehdy, je-li vybrán seznam zmeškaných hovorů, seznam volaných čísel
nebo seznam přijatých volání.
Znak + odstraníte opětovným stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače.
2. Uskutečněte volání stisknutím vícefunkčního ovladače.
3. Volání ukončíte stisknutím tlačítka PHONE.

50

Odstranění položky z telefonního seznamu Příchozí volání

Jednotlivé položky lze z telefonního seznamu postupně odstraňovat. Chcete-li odstranit všechny Příjem příchozího volání
položky z telefonního seznamu, proveďte postup v článku "Vymazání obsahu paměti" na této straně. Příchozí volání můžete přijímat i tehdy, je-li vybrán jiný zdroj signálu, než Telephone (telefon) nebo je-
1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte telefonní seznam. li tento přístroj vypnutý. Chcete-li, aby tento přístroj přijímal telefonní hovory automaticky, proveďte
2. Pomocí vícefunkčního ovladače zobrazte podrobnosti o požadované položce telefonního postup v článku "Nastavení automatického odpovídání" na straně 52.
seznamu. 1. Během vyzvánění stiskněte vícefunkční ovladač.
Proveďte postup popsaný v bodech 2 až 5 předchozího článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu".
3. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte okno pro volbu kategorie. Tento úkon můžete provést také stisknutím tlačítka OFF HOOK (zvednout) na dálkovém ovladači.
Na displeji se zobrazí nápis Edit genre. Pokud byl na mobilním telefonu vybrán soukromý režim, telefonování s volnýma rukama nelze
4. Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava zapněte okno pro vymazání uskutečnit.
paměti. 2. Chcete-li volání ukončit, stiskněte tlačítko PHONE.
Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte okna v následujícím pořadí: Na displeji se zobrazí předpokládaný celkový čas hovoru, který se může odlišovat od skutečné délky
volání.
Edit genre (okno pro zadání kategorie) - Edit name (okno pro zadání názvu) - Edit number (okno pro Po odpojení telefonu se může ozývat šum.
zadání čísla) - Clear memory (okno pro vymazání paměti) Tento úkon můžete provést také stisknutím tlačítka ON HOOK (zavěsit) na dálkovém ovladači.

5. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava zobrazte potvrzující dialog. Zamítnutí příchozího volání
Na displeji se zobrazí nápis Clear memory YES (ano, vymazat obsah paměti). Příchozí volání je možné zamítnout. Chcete-li tento přístroj nastavit na automatické zamítání všech
příchozích volání, proveďte postup v článku "Nastavení automatického zamítání volání" na straně 52.
Pokud obsah paměti nechcete vymazat, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva; zobrazení
na displeji bude obnoveno. Během vyzvánění stiskněte tlačítko PHONE.
6. Stisknutím vícefunkčního ovladače uložte nové číslo do paměti. Tím dojde k zamítnutí příchozího volání.
Na displeji se zobrazí nápis Cleared; telefonní číslo bylo odstraněno a na displeji bude obnoveno
zobrazení položek telefonního seznamu. Zamítnutý hovor bude zaznamenán seznamu historie zmeškaných volání. Informace o
zmeškaných číslech naleznete v článku "Používání historie volání" na straně 50.
Používání předvoleb čísel Tento úkon můžete provést také stisknutím tlačítka ON HOOK (zavěsit) na dálkovém ovladači.

Přiřazení čísel předvolbám Příjem čekajícího hovoru
Deset nejpoužívanějších čísel můžete uložit do seznamu předvoleb (P1 - P10). Pokud během aktuálního hovoru přichází jiný hovor, na displeji se zobrazí číslo volajícího (nebo jeho
jméno, je-li uloženo v telefonním seznamu) oznamující čekání dalšího hovoru. V takovémto případě
Chcete-li zavolat na číslo uložené v předvolbě, proveďte postup v článku "Předvolby telefonních můžete přijmout čekající hovor a prvního volajícího přidržet, nebo čekající hovor zamítnout; ve druhém
čísel" na straně 41. případě bude číslo zaznamenáno jako zmeškaný hovor.
1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte telefonní seznam. 1. Přijměte čekající hovor stisknutím vícefunkčního ovladače.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače zobrazte podrobnosti o požadované položce telefonního
seznamu. Tento úkon můžete provést také stisknutím tlačítka OFF HOOK (zvednout) na dálkovém ovladači.
Proveďte postup popsaný v bodech 2 až 5 předchozího článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu". Stisknutím vícefunkčního ovladače můžete přepínat jednotlivé přidržované volající.
3. Stisknutím a podržením jednoho z tlačítek 0-9 na dálkovém ovladači uložte vybrané číslo do 2. Stisknutím tlačítka PHONE ukončíte veškeré hovory.
paměti předvoleb pod tímto tlačítkem. Stisknutím tlačítka PHONE dojde k ukončení veškerých hovorů včetně čekajícího.
Stisknutím tlačítka 1 uložíte číslo do předvolby P1, stisknutím tlačítka 4 do předvolby P4, atd.; Tento úkon můžete provést také stisknutím tlačítka ON HOOK (zavěsit) na dálkovém ovladači.
stiskněte tlačítko a podržte je, dokud se neozve zvukový signál. Čekající hovory nelze ukončovat jednotlivě - lze je pouze přepínat. Stisknutím tlačítka PHONE
Do paměti lze uložit celkem 50 čísel (10 čísel pro každý ze tří registrovaných telefonů a dva veškeré hovory ukončíte.
hostující telefony).
Zamítnutí příchozího volání
Vymazání obsahu paměti Pokud současný hovor nechcete přerušovat čekajícím hovorem, můžete čekající hovor zamítnout a
přidat jeho číslo do seznamu zmeškaných volání.
V paměti tohoto přístroje je uložen telefonní seznam, čísla příchozích/odchozích volání a předvolená
čísla. Pomocí této funkce lze uvedené údaje odstranit. Hovor zamítnete stisknutím tlačítka PHONE.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Clear memory (vymazat paměť). Tento úkon můžete provést také stisknutím tlačítka ON HOOK (zavěsit) na dálkovém ovladači.
Na displeji se zobrazí nápis Clear memory (vymazat paměť).
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou Ovládání složitějších funkcí telefonování s volnýma rukama
položku.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů budou vybrány položky v (1) Funkční zobrazení
následujícím pořadí: V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí.

Phone book (telefonní seznam) - Missed calls (zmeškané hovory) - Dialled calls (poslední volaná 1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
čísla) - Receiv. calls (příchozí volání) - Dial preset (předvolená čísla) - All clear (vymazat vše) Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a RECEIVING MOVIE.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
V případě vybrání položky All Clear (vymazat vše) bude vymazán veškerý obsah paměti. Otáčením, resp. stisknutím vyberte položku nabídky, resp. potvrďte volbu.
Název funkce se zobrazí na displeji.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače doprava vyberte položku, kterou chcete odstranit z 3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.
paměti. Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava přepínejte jednotlivé funkce v následujícím pořadí:
Na displeji se zobrazí nápis Clear memory YES (ano, vymazat obsah paměti); přístroj je nyní v Funkce zobrazující se na displeji se liší podle způsobu připojení mobilního telefonu a stavu registrace.
pohotovosti pro vymazání obsahu paměti.
42
Pokud obsah paměti nechcete vymazat, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva; na displeji
bude obnoveno původní zobrazení.

49

Telefon není dosud připojen: Úprava jmen osob telefonního seznamu

Search & Connect (vyhledat a připojit) - Connection open (otevřené připojení) - Connect phone Jména osob uložených v telefonním seznamu lze upravovat. Každé jméno může být dlouhé až 40
(připojit telefon) - Delete phone (odstranit telefon) - PH.B transfer (přenos telefonního seznamu) - znaků.
Refuse calls (nastavení automatického zamítání) - Auto answer (nastavení automatického 1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte telefonní seznam.
odpovídání) - Ring tone (volba vyzváněcího tónu) - Auto connect (nastavení automatického 2. Pomocí vícefunkčního ovladače zobrazte podrobnosti o požadované položce telefonního
připojení) - Echo cancel (potlačení ozvěny) - Device Info (informace o zařízení) seznamu.
Proveďte postup popsaný v bodech 2 až 5 předchozího článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu".
Telefon je připojen, ale není registrován: 3. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte okno pro volbu kategorie.
Na displeji se zobrazí nápis Edit genre.
Disconnect phone (odpojení telefonu) - Set phone (registrace telefonu) - Delete phone (odstranění 4. Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava zapněte okno pro zadávání
telefonu) - PH.B transfer (přenos telefonního seznamu) - Number dial (volání zadáním čísla) - názvu.
Refuse calls (nastavení automatického zamítání hovorů) - Auto answer (nastavení automatického Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte okna v následujícím pořadí:
odpovídání) - Ring tone (nastavení vyzváněcího tónu) - Auto connect (nastavení automatického
připojení) - Echo cancel (potlačení ozvěny) - Device info (informace o zařízení) Edit genre (okno pro zadání kategorie) - Edit name (okno pro zadání názvu) - Edit number (okno pro
zadání čísla) - Clear memory (okno pro vymazání paměti)
Telefon je připojen a registrován:
5. Stisknutím tlačítka DISPLAY vyberte požadovanou znakovou sadu.
Disconnect phone (odpojení telefonu) - Delete phone (odstranění telefonu) - PH.B transfer (přenos Každým stisknutím tlačítka DISPLAY dojde k přepnutí znakové sady v následujícím pořadí:
telefonního seznamu) - PH.B.Name view (zobrazení jmen v telefonním seznamu) - Clear memory
(vymazání obsahu paměti) - Number dial (volání zadáním čísla) - Refuse calls (nastavení abeceda (velká písmena), číslice a symboly - abeceda (malá písmena) - evropské znaky, například
automatického zamítání hovorů) - Auto answer (nastavení automatického odpovídání) - Ring tone písmena s diakritikou (např. á, à, ä, ç) nebo ruské znaky (azbuka)
(nastavení vyzváněcího tónu) - Auto connect (nastavení automatického připojení) - Echo cancel
(potlačení ozvěny) - Device info (informace o zařízení) Stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY můžete přepínat sadu ISO8859-1 (evropská latinka) a
ISO8859-2 (ruská azbuka).
Položka PH.B.Name view (zobrazení jmen v telefonním seznamu) není k dispozici, je-li mobilní Různé znakové sady nelze kombinovat.
telefon registrován jako hostující).
Pokud je mobilní telefon propojen s tímto přístrojem pomocí bezdrátové technologie Bluetooth s 6. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovaný znak.
použitím profilu HSP (Head Set Profile), položky PH.B.Name view (zobrazení jmen v telefonním Chcete-li znak odstranit a ponechat mezeru, vyberte znak "_" (podtržítko).
seznamu), Clear memory (vymazání obsahu paměti), Number dial (volání zadáním čísla) a
Refuse calls (nastavení automatického zamítání hovorů) nejsou k dispozici. 7. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava přesuňte kurzor na následující
Zobrazení přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka BAND. znakovou pozici.
Po zobrazení požadovaného znaku přesuňte vychýlením vícefunkčního ovladače doprava kurzor na
Připojení mobilního telefonu následující pozici, poté vyberte další znak. Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva se přesunete
vždy o jednu pozici zpět.
Bezdrátová komunikace telefonu s tímto přístrojem vyžaduje nejprve zřízení spojení pomocí 8. Nový název uložíte stisknutím vícefunkčního ovladače.
technologie Bluetooth; toto spojení lze vytvořit několika způsoby. Po uložení názvu bude na displeji obnoveno zobrazení položek telefonního seznamu.

Za normálních okolností je spojení zřízeno pomocí profilu HFP, který dává plnou kontrolu nad Úprava telefonních čísel
dostupnými funkcemi telefonu. V některých případech však může být spojení vytvořeno pomocí
profilu HSP a některé funkce nemusejí být k dispozici. Položky uložené v telefonním seznamu lze upravovat.
Telefon může být připojen pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, avšak nemusí být dosud 1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte telefonní seznam.
registrován. V tomto případě se považuje za dočasně připojený a v důsledku toho jsou některé 2. Pomocí vícefunkčního ovladače zobrazte podrobnosti o požadované položce telefonního
funkce omezeny. Chcete-li v plné míře využívat všech funkcí, je doporučeno telefon do tohoto seznamu.
přístroje registrovat. Více informací naleznete v článku "Registrace připojeného mobilního Proveďte postup popsaný v bodech 2 až 5 předchozího článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu".
telefonu" na straně 44. 3. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte okno pro volbu kategorie.
Na displeji se zobrazí nápis Edit genre.
Vyhledávání dostupných mobilních telefonů 4. Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava zapněte okno pro zadávání
čísla.
Tento přístroj je schopen vyhledat dostupné mobilní telefony používající bezdrátovou technologii Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte okna v následujícím pořadí:
Bluetooth. Seznamu na obrazovce pak můžete vybrat ten, který chcete připojit.
1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače položku Search & Connect Edit genre (okno pro zadání kategorie) - Edit name (okno pro zadání názvu) - Edit number (okno pro
(vyhledat a připojit). zadání čísla) - Clear memory (okno pro vymazání paměti)
Na displeji se zobrazí nápis Search & Connect (vyhledat a připojit).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače spusťte hledání dostupných mobilních telefonů. 5. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přesuňte kurzor na číslo,
Během hledání se na displeji bude zobrazovat nápis Searching (probíhá hledání); při nalezení které chcete změnit.
dostupných telefonů podporujících bezdrátovou technologii Bluetooth se zobrazí příslušné názvy 6. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte číslo.
zařízení nebo nápis Name not found (název nenalezen), pokud název není k dispozici. Zopakováním uvedených kroků dokončete úpravy.
7. Stisknutím vícefunkčního ovladače uložte nové číslo do paměti.
Pokud se tomuto přístroji nepodaří nalézt dostupné mobilní telefony, na displeji se zobrazí nápis Po uložení nového čísla bude na displeji obnoveno zobrazení seznamu podrobností.
Not found (nenalezeno).
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte název zařízení, které 48
chcete připojit.

43

Nastavení řazení jmen v telefonním seznamu 4. Stisknutím vícefunkčního ovladače připojte vybraný mobilní telefon.
Během připojování se na displeji zobrazí nápis Connecting (probíhá připojení); připojení dokončíte
Jména v telefonním seznamu lze řadit abecedně podle jména nebo příjmení. zkontrolováním názvu zařízení (Pioneer BT Unit) a zadáním linkového kódu do mobilního telefonu.
Tato funkce nemusí být u některých mobilních telefonů k dispozici. Po úspěšném zřízení připojení se na displeji zobrazí nápis Connected (připojeno).

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku PH.B.Name view Výchozí linkový kód je 0000; tento kód můžete změnit v nabídce počátečních nastavení. Více
(zobrazení jmen v telefonním seznamu). informací naleznete v článku "Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie
Na displeji se zobrazí nápis Invert Names YES (obrátit pořadí jmen). Bluetooth" na straně 80.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače změňte pořadí řazení jmen.
Na displeji se zobrazí nápis Inverted (obrácené pořadí); jména se nyní budou zobrazovat v Inicializace připojení pomocí mobilního telefonu
obráceném pořadí.
Opakovaným stisknutím vícefunkčního ovladače přepínejte řazení jmen od prvního nebo od Po uvedení přístroje do režimu otevřeného připojení (Connection open) lze vytvořit bezdrátové
posledního. připojení pomocí technologie Bluetooth inicializací z mobilního telefonu. V případě pochybností o
způsobu inicializace připojení z mobilního telefonu použijte uživatelský manuál dodávaný s mobilním
Volání na telefonní číslo ze seznamu telefonem.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Connection open
Po nalezení požadovaného čísla v telefonním seznamu jen můžete vybrat a zavolat na něj. (otevřené připojení).
1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte telefonní seznam. Na displeji se zobrazí nápis Connection open (otevřené připojení).
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte první písmeno 2. Stisknutím vícefunkčního ovladače aktivujte otevřené připojení.
hledaného jména. Na displeji se zobrazí nápis Always waiting (probíhá čekání) a přístroj je nyní v režimu pohotovosti
Při každém vychýlení vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k vybrání dalšího pro mobilní telefon.
písmene abecedy. 3. Ovládáním mobilního telefonu vytvořte připojení k tomuto přístroji.
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazujte postupně jednotlivé položky.
Na displeji se zobrazí první tři položky telefonního seznamu, které začínají vybraným písmenem, Způsob ovládání se liší podle používaného mobilního telefonu; více informací naleznete v
například "Ben", "Brian" a "Burt" v případě vybrání písmene "B". uživatelském manuálu mobilního telefonu.
4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte jméno telefonního Dokončení připojení bude pravděpodobně vyžadovat zadání linkového kódu do mobilního
seznamu, na které chcete volat. telefonu.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde k přepnutí položek Výchozí linkový kód je nastaven na 0000; tento kód lze změnit v nabídce počátečních nastavení.
telefonního seznamu. Více informací naleznete v článku "Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie
5. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava zobrazte podrobné údaje vybrané Bluetooth" na straně 80.
položky.
V podrobném seznamu se zobrazují telefonní číslo, jméno a kategorie (pokud byla přiřazena) Odpojení mobilního telefonu
příslušné položky.
Pokud telefon připojený k tomuto přístroji již nechcete používat, můžete bezdrátové připojení pomocí
Jména a telefonní čísla můžete přepínat podržením tlačítka DISPLAY. technologie Bluetooth ukončit.
Pokud bylo do jedné položky zadáno více telefonních čísel, vyberte požadované otáčením 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Disconnect phone
vícefunkčního ovladače. (odpojit telefon).
Chcete-li se navrátit zpět a vybrat jinou položku, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva. Na displeji se zobrazí název zařízení připojeného telefonu.
6. Zahajte volání stisknutím vícefunkčního ovladače. 2. Stisknutím vícefunkčního ovladače odpojte mobilní telefon od tohoto přístroje.
7.Volání ukončíte stisknutím tlačítka PHONE. Po dokončení odpojení se na displeji zobrazí nápis Disconnected (odpojeno).
Na displeji se zobrazí předpokládaná délka hovoru (tento údaj se může poněkud lišit od skutečné
délky hovoru). Registrace připojeného mobilního telefonu

Rozdělení telefonních čísel do kategorií Dočasně připojený telefon můžete do tohoto přístroje zaregistrovat, aby bylo možné využívat všech
výhod funkcí poskytovaných bezdrátovou technologií Bluetooth. Celkem lze zaregistrovat pět telefonů:
Pokud telefonní seznam obsahuje mnoho položek, je výhodné je rozdělit do konkrétních kategorií pro tři uživatelské a dva hostující. Je-li telefon zaregistrován jako uživatelský, lze používat všechny funkce;
snadnější vyhledávání. K dispozici jsou čtyři předvolené kategorie, do kterých lze jednotlivé položky je-li zaregistrován jako hostující, jsou některé funkce omezeny.
rozdělit: Home (domov), Mobile (mobilní telefon), Office (kancelář) a Other (ostatní). 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Set phone (nastavit
1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte telefonní seznam. telefon).
2. Pomocí vícefunkčního ovladače zobrazte podrobnosti o požadované položce telefonního Na displeji se zobrazí nápis Set phone (nastavit telefon).
seznamu. 2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte registrační přiřazení.
Proveďte postup popsaný v bodech 2 až 5 předchozího článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu". Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde k přepnutí
3. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte okno pro volbu kategorie. registračního přiřazení v následujícím pořadí:
Na displeji se zobrazí nápis Edit genre.
4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou P1 (uživatelský telefon 1) - P2 (uživatelský telefon 2) - P3 (uživatelský telefon 3) - G1 (hostující telefon
kategorii. 1) - G2 (hostující telefon 2)
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů budou kategorie přepínání v
následujícím pořadí: Během výběru jednotlivých přiřazení můžete kontrolovat, zda je telefon v příslušné pozici již
registrován. Je-li přiřazení prázdné, na displeji se zobrazí nápis No data (chybí data); pokud bylo
Home (domov) - Mobile (mobilní telefon) - Office (kancelář) - Other (ostatní) přiřazení provedeno, zobrazí se název zařízení. Chcete-li přiřazení nahradit novým telefonem, je
nejprve nutné aktuální přiřazení odstranit. Více informací naleznete v článku "Odstranění
5. Stisknutím vícefunkčního ovladače přiřaďte kategorii vybranému číslu. registrovaného telefonu" na straně 45.
Vybraná kategorie bude přiřazena telefonnímu číslu a na displeji bude obnoveno zobrazení seznamu Chcete-li zobrazit BD adresu (zařízení Bluetooth) telefonu, vychylte vícefunkční ovladač směrem
podrobností. doleva.

47 44

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače registrujte mobilní telefon do tohoto přístroje. Automatické připojení k registrovanému telefonu
Po dokončení registrace se na displeji zobrazí nápis Reg. Completed (registrace hotova).
Je-li aktivováno automatické připojení, přístroj automaticky vytvoří spojení s mobilním telefonem,
Pokud se registrace nepodařila, na displeji se zobrazí nápis Reg. ERROR (chyba registrace); v jakmile se bude nacházet ve vysílacím dosahu.
takovémto případě se navraťte k bodu 1 a proveďte nový pokus.
Tato funkce nemusí být k dispozici pro všechny telefony; pokud se registrovanému telefonu
Odstranění registrovaného telefonu nepodaří vytvořit automatické připojení, použijte ruční připojení popsané v následujícím textu.
Tato funkce není k dispozici, pokud probíhá přehrávání skladeb na audio přehrávači pomocí
Pokud telefon registrovaný do tohoto přístroje již nechcete používat, můžete jej s registračního bezdrátové technologie Bluetooth. V takovémto případě přehrávání zastavte a vyberte jiný zdroj
přiřazení odstranit a nahradit jiným telefonem. signálu, aby se mobilní telefon mohl pomocí této funkce připojit.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Delete phone (odstranit Pokud pracujete z funkční nabídkou zdroje Telephone nebo BT Audio, pak tento přístroj nebude
telefon). inicializovat automatické připojení k registrovanému telefonu.
Na displeji se zobrazí nápis Delete phone (odstranit telefon). Tuto funkci nelze nastavit pro samostatně pro jednotlivé uživatelské telefony.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadované 1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Auto connect
registrační přiřazení. (automatické připojení).
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde k přepnutí Na displeji se zobrazí nápis Auto connect (automatické připojení).
registračního přiřazení v následujícím pořadí: 2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte automatické připojení.
Na displeji se zobrazí nápis ON (zapnuto).
P1 (uživatelský telefon 1) - P2 (uživatelský telefon 2) - P3 (uživatelský telefon 3) - G1 (hostující telefon Pokud je používaný mobilní telefon připraven pro bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth,
1) - G2 (hostující telefon 2) spojení s hlavní jednotkou bude vytvořeno automaticky.
Chcete-li automatické spojení odpojit, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.
Je-li přiřazení prázdné, na displeji se zobrazí nápis No data (chybí data) a ovládání nelze
provádět. Používání telefonního seznamu
Chcete-li zobrazit BD adresu (zařízení Bluetooth) telefonu, vychylte vícefunkční ovladač směrem
doleva. Do telefonního seznamu lze uložit až 500 jmen a čísel. Čísla z telefonního seznamu lze postupně
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava vyberte možnost Delete YES (ano, zobrazovat na displeji přístroje a vybírat požadovaná čísla pro volání. Jména a telefonní čísla uložená
odstranit). v adresáři registrovaného uživatelského telefonu lze snadno přenést do telefonního seznamu tohoto
Na displeji se zobrazí nápis Delete YES (Ano, odstranit); přístroj je nyní v pohotovosti pro odstranění přístroje a rychle jej zaplnit vlastními kontaktními údaji.
mobilního telefonu.
4. Odstraňte telefon stisknutím vícefunkčního ovladače. Přenesení záznamů do telefonního seznamu
Po odstranění mobilního telefonu se na displeji zobrazí nápis Deleted (Odstraněno).
Tato funkce je k dispozici pouze pro mobilní telefony, které jsou v tomto přístroji registrovány jako
Připojení registrovaného mobilního telefonu uživatelské. Telefonní seznamy z hostujících telefonů do tohoto přístroje přenášet nelze.
Telefonní seznam tohoto přístroje můžete zaplnit přenesením čísel z adresáře registrovaného
Po zaregistrování telefonu do tohoto přístroje je vytvoření bezdrátového připojení pomocí technologie uživatelského telefonu.
Bluetooth jednoduché - připojení lze vytvořit ručně vybráním registračního přiřazení nebo automaticky, Do telefonního seznamu lze uložit celkem 500 položek: 300 položek od uživatele 1, 150 položek od
je-li registrovaný telefon v dosahu. uživatele 2 a 50 položek od uživatele 3.

Ruční připojení registrovaného telefonu Některé telefony nemusejí umožňovat přenesení celého telefonního seznamu současně. V
takovémto případě přeneste hesla telefonního seznamu postupně provedením odpovídajících
Vyberte registrační přiřazení, ke kterému chcete ručně připojit telefon. úkonů na mobilním telefonu.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Connect phone (připojit V závislosti na typu mobilního telefonu připojeného pomocí technologie Bluetooth nemusí tento
telefon). přístroj správně zobrazovat telefonní seznam (některé znaky mohou být zkresleny).
Na displeji se zobrazí nápis Connect phone (připojit telefon). Pokud telefonní seznam v mobilním telefonu obsahuje obrázková data, nemusí být správně
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadované přenesen.
registrační přiřazení. 1. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku PH.B. Transfer
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde k přepnutí (přenos telefonního seznamu).
registračního přiřazení v následujícím pořadí: Na displeji se zobrazí nápis PH.B. Transfer.
2. Stisknutím VÍCEFUNKČNÍHO OVLADAČE aktivujte režim pohotovosti pro přenos telefonního
P1 (uživatelský telefon 1) - P2 (uživatelský telefon 2) - P3 (uživatelský telefon 3) - G1 (hostující telefon seznamu.
1) - G2 (hostující telefon 2) Na displeji se zobrazí nápis Transfer.
Je-li vybrán telefon (Telephone) jako zdroj signálu, můžete režim pohotovosti pro přenos
Je-li přiřazení prázdné, na displeji se zobrazí nápis No data (chybí data) a ovládání nelze telefonního seznamu aktivovat také stisknutím a podržením tlačítka PHONE.
provádět. 3. Spusťte přenos telefonního seznamu ovládáním mobilního telefonu.
Chcete-li zobrazit BD adresu (zařízení Bluetooth) telefonu, vychylte vícefunkční ovladač směrem Více informací týkajících se ovládání mobilního telefonu naleznete v jeho uživatelském manuálu.
doleva. Během přenosu telefonního seznamu se na displeji zobrazuje symbol přesýpacích hodin.
Na displeji se zobrazují také informace o tom, kolik položek již bylo přeneseno a celkový počet,
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače připojte k tomuto přístroji vybraný mobilní telefon. který má být přenesen.
Během připojování se na displeji zobrazí nápis Connecting (probíhá připojení). Po vytvoření připojení 4. Po ukončení přenosu se na displeji zobrazí nápis Data transferred (přenos dat dokončen).
se zobrazí nápis Connected (připojeno).
46
45


Click to View FlipBook Version