The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-25 08:46:17

Energy Sistem Tower Wi-Fi HU

Energy Sistem Tower Wi-Fi HU

ENERGY MULTIROOM WI-FI TORONY

ENERGY MULTIROOM WI-FI TORONY

1

ENERGY MULTIROOM WI-FI TORONY

BEVEZETÉS 4.0-s Bluetooth kapcsolat:

Köszönjük a bizalmát, és hogy 4.0 + EDR (Fejlesztett Adatátvitel).
megvásárolta az új Energy Multiroom
Wi-Fi Tornyot. Bízunk benne, hogy élvezni II. osztály. Hatótávolság legfeljebb 10m.
fogja termékünk használatát.
Bluetooth profilok®: A2DP; AVRCP.
Ez a Wi-Fi rendszer egy csodálatos, 6 Wat-
tos teljesítményű, 2.1-es hangrendszerrel Frekvencia: 2.4 GHz ISM range.
rendelkezik, és számos lehetőséget nyújt,
hogy a kedvenc dalait bárhol lejátssza SD kártyaolvasó: legfeljebb 64 GB-os SD
otthonában, akár Bluetoothon keresz- flash kártyákról képes MP3/WAV fájlok
tül, akár külső memóriáról, akár audio beolvasására.
bemeneten keresztül.
USB memóriaolvasó: legfeljebb 64 GB-os
Kérjük, olvassa el a használati utasítást, USB flash meghajtókról képes MP3/WAV
hogy a lehető legjobban ki tudja használ- fájlok beolvasására.
ni a termék által nyújtott lehetőségeket és
a lehető legnagyobb teljesítményt érje el. 5 előre programozott digitális hangszín,
az USB és az SD üzemmódokhoz.
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
Kétsávos, analóg hangszínszabályozó.
Óvja az Energy Multiroom Wi-Fi To-
rony készüléket a párától és a magas Fadobozos hangszóró.
hőmérséklettől.
Távirányító, melynek hatótávolsága leg-
Ne nyomja meg a hangszórók mem- feljebb 10 m.
bránját.
3,5 mm-es audio bemenet.
Ne használjon maró vagy szemcsés
tisztítószereket. USB csatlakozók leadott teljesítménye: 5V 2A

Ne szerelje szét az eszközt. A javításokat Érintőképernyő LED megvilágítással.
végeztesse az Energy Sistem Technol-
ogy S.A. megfelelő szakértelemmel Digitális LED kijelző.
rendelkező munkatársaival.
Hálózati csatlakozás: 120-240 V / 50-60 Hz.
Bizonyosodjon meg arról, hogy mindig
kikapcsolja az Energy Multiroom Wi-Fi A TERMÉK TARTALMA
Tornyot, amikor nem használja.
• Energy Multiroom Wi-Fi Torony.
TECHNIKAI JELLEMZŐK
• Távirányító.
2.1-es hangrendszer, 60 W teljesítménny-
el. (1 db 4”-es, 30 W-os mélynyomó + 2 • 3,5 mm-es audio bemeneti kábel
db 4”-es, 10 W-os, teljes hangterjedelmű (mini-jack).
hangszóró + 1 db 1,5”-es, 10 W-os magas)
KAPCSOLÓDÁS ÉS PARANCSOK
Frekvenciatartomány: 20 Hz-20 Hz.
A különböző funkciók használatához ny-
Wi-Fi csatlakozás: omja meg a Funkcióválasztó gombot (4).
A képernyőn láthatja a kiválasztott funk-
Szabvány: 802.11 b/g/n. ciót. Ha nem csatlakoztatott más eszközt
az USB vagy az SD/MMC csatlakozóba,
Frekvenciatartomány: 2,412 GHz ~ 2,484 GHz. a Funkcióválasztó gomb (4) segítségével
az APP, a Bluetooth és az audio bemen-
Támogatott biztonsági protokoll: WPA-PSK. et 2 üzemmód között választhat.

Titkosítás szabványa: AES. Amennyiben más eszközt csatlakozta-
tott az USB vagy SD csatlakozókhoz, az
Kompatibilis vezeték nélküli han- Energy Multiroom Wi-Fi Torony automati-
grendszerek: Airplay and DLNA. kusan a megfelelő üzemmódra vált. Ha
egyszerre több üzemmód is aktív, a Funk-
cióválasztó gomb (4) megnyomásával
válthat azok között.

2

ENERGY MULTIROOM WI-FI TORONY

1. Előző 15. Basszus szabályozó
2. Hangerő – 16. Be- / Kikapcsoló
3. Hangszínszabályozó 17. Szoprán szabályozó
4. Üzemmód / Wi-Fi szinkronizálás 18. Hangerő –
5. Lejátszási mód / Beállítások 19. Következő
20. Mappa
visszaállítása (10 mp) 21. Üzemmód
6. Hangerő + 22. Némítás
7. Következő 23. Be – Ki
8. Lejátszás – Szünet / Be – Ki 24. Lejátszási mód
9. USB bemenet 25. Beállítások visszaállítása
10. SD-kártya olvasó 26. Hangszínszabályozó
11. 3,5 mm-es audio bemenet 27. Hangerő +
12. USB töltőcsatlakozók 28. Előző
13. Készüléktartó 29. Lejátszás – Szünet
14. RCA audio bemenet
3

ENERGY MULTIROOM WI-FI TORONY

A TORONY BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA KEZDETI BEÁLLÍTÁSOK

Miután az Energy Multiroom Wi-Fi Tornyot Kövesse az alábbi lépéseket a hangszóró
bedugta a konnektorba, kapcsolja be a beállításához:
torony hátoldalán található Be- / Kikapc-
soló (16) „BE” állapotba kapcsolásával. 1. Kapcsolja be a Wi-Fi hangszórót, majd
Ettől kezdve a készüléket bekapcsolhat- várjon 15 másodpercig. Hangjelzés fogja
ja a kijelző tetején található Lejátszás / jelezni, ha a hangszóró készen áll, hogy
Szünet gombot (8) két másodpercen APP üzemmódban használja.
át nyomva tartva, vagy a távirányítón
található Be / Ki gombbal (23). 2. Indítsa el az applikációt, majd válassza
az „Add Device” (készülék hozzáadása)
Ha hosszú időn át nem tervezi használni lehetőséget. Kérjük, ellenőrizze, hogy a
a tornyot, javasoljuk, hogy ne csak a ki- készülék csatlakozik az Ön privát Wi-Fi
jelző tetején kapcsolja ki, hanem a Be- / hálózatához.
Kikapcsoló (16) „KI” állapotba kapc-
solásával is.

AZ ENERGY WI-FI APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE 3. Írja be a saját Wi-Fi hálózata jelszavát, majd
nyomja meg a „Next” (következő) gombot.
Kérjük, töltse le az Energy Wi-Fi ap-
plikációt, hogy a legtöbbet hozhassa ki a
termékünkből:

Irányítsa a készüléket okostelefonjáról
vagy tabletjéről. Akár több készülékről is
irányíthatja egy időben.

Csatlakoztasson akár több Energy Wi-Fi
hangszórót is, hogy akár szinkronban, akár
egy készüléken lejátszhassa a kiválasztott
tartalmat (Multiroom üzemmód).

Fedezze fel az online rádióállomásokat a
TuneIn segítségével.

Hallgassa kedvenc zenéjét a Spotify-ról.

Az applikációt közvetlenül a Play Store-
ból vagy az App Store-ból is letöltheti, ha
kikeresi az „Energy Wi-Fi” applikációt.

4

ENERGY MULTIROOM WI-FI TORONY

4. Tartsa nyomva a hangszóró Wi-Fi szink- HOGYAN HASZNÁLJA AZ ENERGY WI-FI
ronizálás gombját (4), míg a következő APPLIKÁCIÓT
szöveget nem hallja: „Waiting for Wi-Fi
connection” (Wi-Fi csatlakozásra kész). Az applikáció főmenüjében négy kate-
Hangüzenet igazolja, ha a szinkronizálás góriát láthat:
sikeres volt. Ha ez nem történik meg, kér-
jük, ismételje meg a folyamatot az első
lépéstől.

5. Válasszon nevet a hangszórónak.
Választhat egy előre meghatározott
névlistából, vagy a „Custom” (egyedi)
opció segítségével írjon be saját nevet.

Miután kiválasztotta a hangszóró nevét, Favourites (Kedvencek)
nyomja meg a „Done” (kész) gombot. A
hangszóró készen áll a használatra! Ez a kategória lehetővé teszi, hogy
gyorsan hozzáférjen kedvenc dalaihoz,
Megjegyzés: más módon is csatlakoz- valamint azokhoz, amelyeket előre el-
tathatja a hangszórót a magán Wi-Fi mentett. A listát úgy alakítottuk ki, hogy
hálózatához. Kérjük, olvassa el a „Hog- könnyen hozzáadhasson vagy törölhes-
yan csatlakoztathatja a hangszórót Wi-Fi sen dalokat.
hálózatához” c. fejezetet.
My music (Saját zenék)
LEJÁTSZÁS BEÁLLÍTÁSAI
Játssza le a készüléken tárolt dalokat. Az
Miután elvégezte a hangszóró egyszerűség kedvéért, a dalokat album,
beállítását, a következő lehetőségei illetve előadó szerint rendeztük. Emellett
vannak kedvenc zenéi lejátszására: Ön létrehozhatja a saját lejátszási listáit,
valamint hozzáférhet a legutóbb le-
játszott dalokhoz. Ha USB memóriát vagy
SD-kártyát csatlakoztat a hangszóróhoz,
akkor a külső memóriához is hozzáférhet,
és onnan is kiválaszthatja, melyik dalt
szeretné lejátszani. A dalok továb-
bi adatainak megnyitásával a dalt
hozzáadhatja a kedvencekhez vagy
akár az aktuális lejátszási listához, és
megtekintheti a dalhoz kapcsolódó
adatoka is.

5

ENERGY MULTIROOM WI-FI TORONY

TuneIn AUX 2. A torony hátoldalán található.
Ez egy RCA sztereo bemenet. A TV
Ezzel a funkcióval az online rádióadók vagy más hangrendszer hosszú távú
széles skálájához férhet hozzá. Bármilyen bekötésére terveztük. Az Üzemmód (4)
zenét hallgathat, a világon bárhonnan, opció segítségével engedélyezheti vagy
vagy akár kedvenc sportműsorát is. tilthatja le a bejövő jeleket.

Spotify TÖBB ENERGY WI-FI HANGSZÓRÓJA VAN?

Ha Prémium Spotify hozzáférése van, Csatlakoztassa azokat, és élvezze a Mul-
ezzel a funkcióval az Energy Multiroom tiroom üzemmódot
hangszórón át hallgathatja kedvenc ze-
néit. Ez a funkció az applikáció főmenü- Magán Wi-Fi hálózatához egyszerre
jéből érhető el. több hangszórót is csatlakoztathat,
és egyszerre szabályozhatja azokat
LEJÁTSZÁSI ÜZEMMÓDOK, MELYEKHEZ okostelefonjáról, tabletjéről, vagy más
NEM SZÜKSÉGES AZ ENERGY WI-FI eszközök segítségével.
APPLIKÁCIÓ
Miután elvégezte az első hangszóró
A fent említett lejátszási üzemmódok kezdeti beállítását, válassza a „+” op-
mellett, a többi, külső lejátszási üzem- ciót, és kövesse a „Kezdeti beállítások”
módot is irányíthatja az applikáción fejezetben leírtakat, hogy a második
keresztül. A következő bemenetekhez hangszórót is csatlakoztassa.
azonban nincs feltétlenül szükség az ap-
plikációra:

Bluetooth

Az üzemmódváltáshoz nyomja meg a
hangszórón található Üzemmód gom-
bot (4) és válassza a Bluetooth üzem-
módot (a képernyőm megjelennek a
„-bt-„ betűk). Miután kiválasztotta az
üzemmódot, csatlakoztasson Bluetooth
eszközt az Energy Multiroomhoz. A kapc-
solat kialakításához nem lesz szüksége
további kódokra.

Ez a legmegfelelőbb üzemmód, hogy a
készülékén online videókat játsszon le.

Kivehető USB / SD memória Ismételje meg ezeket a lépéseket a töb-
bi hangszórónál is. Multiroom üzemmód-
Ha a hangszóróhoz külső USB vagy SD ban egyszerre akár nyolc hangszórót is
memóriát csatlakoztat, az automati- csatlakoztathat.
kusan elindítja az USB/SD üzemmódot.
Lejátszhatja a külső memóriára mentett Az applikáción keresztül mindegyik
MP3 vagy WAV fájlokat, a hangszóró hangszórót szabályozhatja. Minden
üzemmódját pedig az Üzemmód gomb hangszórót egy sor jelképez. Különböző
(4) megnyomásával változtathatja meg. zeneszámokat is lejátszhat rajtuk, vagy
egyszerre mindegyiken lejátszhatja ugyanazt.
Audio bemenet

Az Energy Multiroom Wi-Fi Tornyon két
audio bemenet is található, melyhez
másik készülék csatlakoztatható.

AUX 1. A felső kijelző egyik oldalán talál-
ható. 3,5 mm-es mini-jack bemenet.
Amint a készülék észleli a bejövő jelet,
minden más üzemmódot elnémít.

6

ENERGY MULTIROOM WI-FI TORONY

Egyéni Multiroom üzemmód

Ez az alapértelmezetten beállított Multi-
room üzemmód. Mindegyik hangszóró
egymástól függetlenül játssza le a zenét,
és mindegyiket különállóan szabályozhat-
ja, az applikáción keresztül vagy közve-
tlenül az érintőkijelzőn. Onnan tudhatja,
hogy ez az üzemmód aktív, hogy a „List
of devices” (eszközlista) menüben minde-
gyik készülék külön soron jelenik meg.

Szinkronizált Multiroom üzemmód Mindegyik hangszóróhoz hozzárendel-
het egy csatornát.
A szinkronizált Multiroom üzemmód le-
hetővé teszi, hogy mindegyik hangszórón • L = Bal csatorna
ugyanazt a zenét játssza le. Ahhoz, hogy
az applikációban beállítsa ezt az üzem- • R = Jobb csatorna
módot, menjen a „List of devices” (esz-
közlista) képernyőre, válassza ki, melyik • LR = Sztereo
hangszórót szeretné egy másikhoz kapc-
solni, majd húzza azt a másik hangszóró A szinkronizált üzemmód aktív marad,
sorára. Várjon néhány másodpercig, míg manuálisan ki nem kapcsolja, így
míg azt nem látja, hogy a két eszköz sz- például, ha bekapcsolja az elsődleges
inkronizálása megtörtént. A szinkronizált hangszórón a Bluetooth üzemmódot az
sorok megjelennek az applikáció képer- Üzemmód gomb (4) segítségével, a tar-
nyőjén. Ezzel a módszerrel csoportokat talmat az összes szinkronizált hangszóróra
hozhat létre, melyekben egy elsődleges sugározhatja.
hangszóró mellett megtalálható a többi.
Az egyéni Multiroom üzemmód ismételt
beállításához a képernyőn ragadja meg
a szinkronizált másodlagos hangszóró
sorát, és húzza azt a pontozott vonal alá.
Láthatja, hogy a pontozott vonal eltűnik.
Várjon néhány másodpercet, amíg a
folyamat befejezi a szinkronizált üzem-
mód leállítását.

7

ENERGY MULTIROOM WI-FI TORONY

HOGYAN KAPCSOLÓDJON A 1.2) Lépjen be az Eszközkezelőbe
HANGSZÓRÓ SAJÁT HÁLÓZATÁRA (Vezérlőpult ► Hangok és hardverek ►
Eszköz hozzáadása ► Aktív eszközök).
Az Energy Multiroom hangszórók sa- Várja meg, hogy a készülék megjelen-
ját Wi-Fi hálózatot tartanak fenn, hogy jen, és adja a listához, mint külső eszközt.
kommunikálni tudjanak az azonos A készülék a hálózat nevével fog meg-
termékcsaládba tartozó készülékek- jelenni. Várja meg, amíg a kapcsolat
kel. Ezeket a hálózatokat könnyű azo- megfelelően feláll.
nosítani, mert az alapértelmezett név
az „Energy Multiroom_XXXX” sémát 1.3) Sugározza a zenét a hangszóróra.
követi, melyben az XXXX az egyes Nyissa meg a Windows Médialejátszót,
készülékek egyedi azonosítója. A hálózat válassza ki a sugározni kívánt dalokat,
nevét lehet módosítani, a készülék nyissa meg a További beálltások menüt
beállítás-varázslójának segítségével. (jobb klikk), és válassza a „Lejátszás külső
További információért olvassa el a „Wi-Fi eszközön” menüpontot. A befejezéshez
beállítás-varázsló” c. fejezetet. válassza ki a hangszórót a megjelenő
listából.
Közvetlenül kapcsolódhat a hangszóró-
ja által létrehozott Wi-Fi hálózathoz. Ez 2) Linux:
a hálózat alapértelmezetten titkosított,
és WAP-PSK (AES) jelszót használ. Az 2.1) Csatlakozzon a készülék hálóza-
alapértelmezett jelszó 0123456789. Ja- tához. További információért olvassa el
vasoljuk, hogy ezt a jelszót változtassa a „Hogyan kapcsolódjon a hangszóró
meg egy olyanra, melyet könnyedén saját hálózatára” c. fejezetet.
megjegyez. Ezt az applikáción keresz-
tül teheti meg, a „Device information” 2.2) Nyissa meg a terminált, és írja be
(készülék adatai) menüben, vagy a a következő parancsokat a pulseau-
készülék beállítás-varázslóján keresztül. dio-dlnam csomag telepítéséhez, mely
További információért olvassa el a „Wi-Fi lehetővé teszi, hogy a DLNA protokollal
beállítás-varázsló” c. fejezetet. más eszközökre sugározza a zenét:

Ennek az üzemmódnak a legfőbb sudo add-apt repository ppa:qos/pulseaudio-dlna
előnye, hogy nem lesz szüksége routerre.
sudo apt-get update
Hátrányai: Nem fér majd hozzá az inter-
nethez az Ön által használt készüléken sudo apt-get install pulseaudio-dlna
keresztül.
pulseaudio-dlna
HOGYAN CSATLAKOZTASSA A
HANGSZÓRÓT A PC-JÉHEZ 2.3) Nyissa meg az operációs rendszer
Audio Menedzserét, és válassza ki az
Az Energy Multiroom hangszórók vezeték Energy Multiroom Wi-Fi hangszórót, mint
nélküli, DLNA protokollt használva kom- elsődleges hangkimenetet.
munikálnak egymással, az általuk létre-
hozott hálózatban. Ez lehetővé teszi, 3) Mac OS:
hogy Ön a hangszórót más, ilyen típusú
protokollt használó, pl. a Linux vagy Win- 3.1) Csatlakozzon a készülék hálóza-
dows operációs rendszert használó esz- tához. További információért olvassa el
közhöz csatlakoztassa. AirPlay protokol- a „Hogyan kapcsolódjon a hangszóró
lal (MacOS) is használható. saját hálózatára” c. fejezetet.

3.2) Nyissa meg az iTunes-t, használ-
ja az AirPlay protokollt, és válassza ki a
készüléket külső lejátszónak.

1) Windows 10:

1.1) Csatlakozzon a készülék hálóza-
tához. További információért olvassa el
a „Hogyan kapcsolódjon a hangszóró
saját hálózatára” c. fejezetet.

8

ENERGY MULTIROOM WI-FI TORONY

HANGSZÍNSZABÁLYOZÓ A HANGSZÓRÓ NYELVÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Az Energy Multiroom Wi-Fi Torony A hangszóró nyelvét az applikáción
hátoldalán két hangszínszabályozó talál- keresztül állíthatja át. Nyissa meg a
ható: hangszóró beállításait a lejátszott dal
sorának jobb felső sarkában meg-
Szoprán szabályozó (17). Ezt a funkciót a jelenő, Settings (beállítások) ikon meg-
„Treble” (szoprán) felirat jelöli. nyomásával:

Basszus szabályozó (17). Ezt a funkciót a
„Bass” (basszus) felirat jelöli.

Az öt előre programozott hangszínből is
választhat, a kijelzőn vagy a távirányítón
található Hangszínszabályozó gomb (3,
illetve 26) megnyomásával:

EQ 0: Normál.

EQ 1: Pop.

EQ 2: Rock.

EQ 3: Jazz.

EQ 4: Klasszikus.

KÜLSŐ ESZKÖZÖK TÖLTÉSE Ezután válassza a „Speaker info”-t
(hangszóró adatokat), mire megjelenik
Az Energy Multiroom Wi-Fi Toronyba két a nyelvválasztásra szolgáló menü. Két
USB töltőcsatlakozót (12) építettünk, me- nyelv érhető el: angol és spanyol.
lyeken át feltöltheti az azokhoz USB-ká-
bellel csatlakoztatott külső eszközöket,
pl. okostelefonokat vagy tableteket,
akár zene lejátszása közben is.

Az USB töltőcsatlakozók műszaki jel-
lemzői:

• Feszültség: 5V

• Áramerősség: 2A

5V-nál nagyobb feszültséget igénylő
készülékek nem tölthetők fel a tornyon
keresztül.

9

ENERGY MULTIROOM WI-FI TORONY

HOGYAN CSATLAKOZTATHATJA A Ekkor futtassa a háttérben az applikációt
HANGSZÓRÓT A WI-FI HÁLÓZATÁHOZ (ne zárja be), és nyissa meg a készüléke
Wi-Fi beállításait. Ezt követően csatla-
Az „Initial settings” (kezdeti beállítások) koznia kell a hangszóró Wi-Fi hálóza-
fejezetben leírt, hagyományos megkö- tához. További információért olvassa el
zelítés mellet két alternatíva is ren- a „Hogyan kapcsolódjon a hangszóró
delkezésére áll a kapcsolat létre- saját hálózatára” c. fejezetet. Amint ezt
hozására. megtette, állítsa vissza az applikációt
teljes képernyőre, hogy visszatérjen a
Az első lehetőség, hogy a hangszóró folyamat korábbi pontjára. Az eddig re-
hálózatához kapcsolódik. További in- jtett „Next” (következő) opció megjele-
formációért olvassa el a „Hogyan kapc- nik a képernyő felső sarkában.
solódjon a hangszóró saját hálózatára”
c. fejezetet. Amint a kapcsolat létrejött,
nyissa meg az eszköztelepítő varázs-
lót, és csatlakoztassa a hangszórót
egy kiválasztott hálózathoz, a „Wi-Fi
beállítás-varázsló” c. fejezetben leírtak-
nak megfelelően.

A második lehetőség, hogy az applikáció
segítségével csatlakoztatja a hangszórót.
Ez a lehetőség csak Androidot használó
készülékeken érhető el. Ha a készülékek
csatlakoztatása után hibaüzenetet
kap, megnyithatja a Wi-Fi hálózatok
beállítására szolgáló ablakot, és újrakezd-
heti a keresést. Nyomja meg a „Manually
connect to a network” (manuális csatla-
kozás hálózathoz) gombot.

10

ENERGY MULTIROOM WI-FI TORONY

Nyomja meg ezt a gombot, és nyissa ROUTER MINIMUM KÖVETELMÉNYEK
meg a menüt, mely listázza az összes
hálózatot, ami a hangszóróról elérhető. Ahhoz, hogy a hangszórók megfelelően
Válassza ki az Ön által kívánt hálóza- működjenek Wi-Fi kapcsolaton keresztül
tot és végezze el a beállításokat, ha a magánhálózata routere meg kell, fe-
szükséges. Ezáltal kikényszerítheti, hogy leljen a következő követelményeknek:
a hangszóró az Ön magán hálózatához
kapcsolódjon. • 2,4 GHz-es Wi-Fi sáv. A Multiroom
rendszer nem kompatibilis az 5 GHz-
es sávokkal.

• A hálózat, melyhez a hangszórót
csatlakoztatja, WAP PSK (AES) tit-
kosítást kell, használjon, vagy jelszó
nélküli kell, legyen.

• A routernek támogatnia kell az IGMP
protokollt, hogy megfelelően kom-
munikáljon a hangszórókkal.

• A hálózaton, melyhez a hangszórókat
csatlakoztatja, engedélyezni kell az
SSID-sugárzást.

• Vegye figyelembe az alábbi fejlett
router beállításokat, melyek prob-
lémákat okozhatnak:

• Statikus IP cím kiosztása.

• Kapcsolódások szűrése MAC cím
alapján.

A routert portálként is használja. Ah-
hoz, hogy hozzáférjen az internethez,
szükséges, hogy a böngésző létrehoz-
zon egy hozzáférési csomópontot. A
hangszórókat nem lehet úgy beállítani,
hogy kapcsolódjanak az ilyen típusú
routerekhez.

Azok a hálózatok, melyekben nagy a
zajszint, vagy a router és a hangszóró
közötti kapcsolat teljesítménye alacso-
ny, a beállításokat befolyásoló hibák is
jelentkezhetnek. Kérjük, ellenőrizze, hogy
a router és a hangszóró közötti távolság
ne legyen túl nagy, és a Wi-Fi sáv ne le-
gyen túlterhelt.

11

ENERGY MULTIROOM WI-FI TORONY

WI-FI BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ A „Settings” (beállítások) menüben
három fület találunk. A „Status” (stá-
Az Energy Multiroom hordozható Wi-Fi tusz) fül általános adatokat tartalmaz a
készülékhez Wi-Fi beállítás-varázsló is jár, készülékről, mint például a specifikációk,
hogy könnyen beállíthassa a hangszóró vezérlőprogramok, vagy az IP cím, ha ez
Wi-Fi paramétereit. eszköz hálózathoz csatlakozik.

Kétféle módon is futtathatja a varázslót: A „System” (rendszer) fülön található
a Nyelvválasztás opció, valamint a
1. Az első mód esetén csatlakozzon a Beállítás varázsló. Minden módosítást el
hangszóró hálózatához. További in- kell menteni, a „Save” (mentés) gomb
formációért olvassa el a „Hogyan megnyomásával.
kapcsolódjon a hangszóró saját
hálózatára” c. fejezetet, és nyissa A hangszóró vezérlőprogramjait
meg a böngészőből a 10.10.10.254 manuálisan vagy online is lehet frissíte-
IPS címet. ni. Visszaállíthatja az alapértelmezett
beállításokat is.
2. A második lehetőség, hogy egy
olyan eszközről, ami ugyanazon a A „network” (hálózat) fülön válik lehetővé
hálózaton van, mint a hangszóró, a jelszó, a titkosítási mód, vagy a hangszóró
böngészőn keresztül csatlakozik a hálózata nevének módosítása.
hangszóró IP címéhez. Az IP címet a
„Speaker info” (hangszóró adatai)
menüpontban találja, az applikáció
beállítások menüjében.

Amikor megvan a hozzáférés, meg-
jelenik a Wi-Fi menü. Ezen a beállítások
menün keresztül férhet hozzá a
hangszóró hálózati adataihoz. Az aktív
hálózat neve a képernyő felső részén
látható, míg az elérhető hálózatok alat-
ta látszanak. Ha választ a listából, a
hangszóróhoz kiválasztott aktív hálózat a
kiválasztott hálózatra változik.

12

ENERGY MULTIROOM WI-FI TORONY

JÓTÁLLÁS JOGVÉDELEM

Az Energy Sistem Technology SA 36 A társaság, minden márkájának és min-
hónapig felelős minden olyan hibáért, den termékének neve a társaság által
mely a termék megvásárlásának bejegyzett védelem alatt áll.
időpontjában fennállt. A jótállás
érvényes minden hibára, mely a gyártás- ©2016, Energy Sistem®.
ból, vagy az annak során felhasznált
anyagok hibájából származik. A jótállás Minden jog fenntartva.
nem vonatkozik a balesetekből, he-
lytelen használatból vagy jogosulatlan SZABVÁNYNYILATKOZAT
személy által végzett módosításokból
eredő hibákra. A 36 hónapos jótállás az Gyártó neve: Energy Sistem Technology, S.A.
Európai Unió területén belül érvényes.
Más országok esetén, kérjük, a vonat- Címe: C/ Calpe, 1 - 03509 Finestrat
kozó szabályozás kapcsán egyeztessen
a helyi kereskedővel. Alicante (Spanyolország)

A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA Tel: +34 902 388 388

Keresse fel a http://energysistem.com/ Fax: +34 902 119 034
en/support (http://energysistem.com/
en/support) honlapot és válassza ki Adószám: A53107488
az Ön által használt terméket a GYIK
(Gyakorta ismétlődő kérdések) és a fel- Teljes felelősségünk tudatában kijelent-
használói útmutató megtekintéséhez, jük, hogy a termék, melynek
a driverek és az esetleges új verziók
letöltéséhez, valamint, hogy kérdéseket Neve: Energy Multiroom Wi-Fi Torony
tehessen fel a technikai supportnak és
megtekinthesse a jótállást. Származási helye: Kína

Azt, hogy a felhasználói útmutató az Ön minden tekintetben megfelel az Eu-
nyelvén is elérhető-e, a http://www.en- rópai Parlament 99/05/CE számú ren-
ergysistem.com/en-en/support/manuals deletének és az Európa Tanács 1999.
(http://www.energysistem.com/enen/ március 9-i ülésén meghatározott
normáknak és szabványoknak.
support/manuals) honlapon ellenőrizhe-
ti. Felkeresheti a kereskedőt is, akitől a
terméket vásárolta. Vigye magával a
vásárláskor kapott blokkot vagy számlát.

Fontos: ez a jótállás nem vonatkozik a
jótállással érintett terméken tárolt ada-
tok sérülésére vagy elvesztésére. Ennek
megfelelően, az Energy Sistem Technol-
ogy, S.A. műszaki osztálya nem vállal fe-
lelősséget a fent említett információban
bekövetkezett veszteségekért. Ennek
fényében javasoljuk, készítsen biztonsá-
gi másolatot az adatairól, és távolítson
el minden személyes adatot a készülék
belső memóriájából, mielőtt azt elküldi,
illetve küldje el csupán az eredetileg is
rajta levő adatokkal.

A termékspecifikációk előzetes értesítés
nélküli módosításának jogát fenntartjuk.

13


Click to View FlipBook Version
Previous Book
การคิด มัธยม การงาน
Next Book
การคิด ประถม ศิลปะ