The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-03 11:00:58

Pioneer BDP-170 HU

Pioneer BDP-170 HU

BDP-170
BDP-170-K
BDP-170-S
BDP-170-W

Blu-ray 3DTM LEJÁTSZÓ

Európai felhasználók részére:
Használja ki az online regisztrálásból fakadó előnyöket, látogassa meg a
http://www.pioneer.co.uk (vagy http://www.pioneer.eu) honlapot.
Az útmutató elektronikus verziója letölthető a weboldalunkról.

Használati útmutató

BDP-170

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Köszönjük, hogy PIONEER terméket választott. A készülék működtetésének megismeréséhez feltétlenül olvassa el ezt a
használati útmutatót. Az elolvasás után tegye az útmutatót biztonságos helyre, mivel később is szüksége lehet rá.

FIGYELEM: Működési feltételek
AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS Az üzemelési környezet előírt hőmérséklete és
MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN NEM SZABAD nedvességtartalma: +5 °C és +35 °C között; 85% relatív
LEVENNI A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. A páratartalom (hűtőnyílások nyitott állapotában).
BURKOLATON BELÜL NINCSENEK FELHASZNÁLÓ A berendezés nem használható az alábbi
ÁLTAL JAVÍTHATÓ RÉSZEGYSÉGEK. A JAVÍTÁST környezetekben: közvetlen napsugárzásnak vagy igen
CSAK SZAKKÉPZETT SZERELŐ VÉGEZHETI erős mesterséges fénynek kitett helyeken; nagy
nedvességtartalmú vagy nem megfelelően szellőző
FIGYELEM helyiségekben.
Ez a termék az 1-es lézerosztályba tartozik, viszont az
1-es osztálynál (IEC 60825-1:2007) magasabb szintű FIGYELMEZTETÉS
lézerdiódát tartalmaz. A folyamatos biztonság Ez a berendezés nem vízálló. A tűzesetek vagy rezgés
garantálása érdekében ne vegye le a készülék miatt bekövetkező sérülések elkerülése érdekében ne
burkolatát, és ne próbáljon hozzáférni a termék helyezzen el a készülék közelében folyadékot
belsejéhez. tartalmazó edényt (pl. vázát vagy virágcserepet), illetve
A készülék szervizelését csak szakember végezheti. ne tegye ki az egységet csepegő, fröccsenő folyadék
vagy eső, nedvesség hatásának.
Az alábbi figyelmeztető címkék vannak elhelyezve a
készülékházon. FIGYELEM
Címkék helye: a készülék belsejében. A STANDBY/ON kapcsolóval a berendezés nem
választható le teljes egészében a táphálózatról.
FIGYELMEZTETÉS Tehát olyan elhelyezést kell választani, hogy baleset
A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen nyílt előfordulása esetén könnyen kihúzható legyen a
lángú forrásokat (pl. égő gyertyát) a berendezésre. hálózati csatlakozódugó. A berendezést olyan helyre
kell telepíteni, hogy a tápkábel könnyen kihúzható
SZELLŐZÉS legyen a hálózati aljzatból egy esetleges baleset
A berendezés elhelyezésekor, a hőelvezetés javítása előfordulása esetén. Ha a berendezést hosszabb ideig
érdekében, elegendő helyet kell hagyni a berendezés nem használja (pl. nyaralás miatt), akkor a tápkábelt
körül a megfelelő szellőzés biztosításához (minimum húzza ki a fali aljzatból.
10 cm felül, hátul és 10 cm mindegyik oldalon).
Ez a termék általános háztartási használatra készült.
FIGYELMEZTETÉS Ha a terméket nemcsak magáncélokra használják
A készülékházon található rések és nyílások a (pl. üzleti célra étteremben, gépjárműben vagy hajón),
megfelelő szellőzés, a termék megbízható üzemelése, és ennek következménye az, hogy a berendezést
illetve a túlmelegedés elkerülése és a tűzveszély javítani kell, akkor a javítás díját ki kell fizetni a
megakadályozása érdekében vannak elhelyezve. garanciális időszak alatt is.
Ezért ezeket a nyílásokat soha nem szabad elzárni
vagy lefedni, pl. újsággal, abrosszal, függönnyel, stb.
Ezen kívül a berendezést nem szabad vastag bolyhos
szőnyegen, ágyon, kanapén vagy textilen elhelyezni.

2

BDP-170

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A TÁPKÁBELLEL Kondenzáció
KAPCSOLATBAN
Ha a lejátszót hideg helyről meleg helyre viszi át
A tápkábelt mindig a dugaszánál fogja meg. Soha ne (pl. téli időszakban) vagy a helyiség hőmérséklete
húzza ki a kábelt a vezetéknél fogva, és soha ne hirtelen megnövekszik (pl. a fűtés bekapcsolása miatt),
nyúljon a kábelhez vizes kézzel, mivel ennek akkor a készülék belsejében vízcseppek csapódhatnak
következménye rövidzárlat vagy elektromos áramütés le (a részegységeken és az olvasófejen).
lehet. A tápkábelre soha ne helyezzen tárgyakat, Páralecsapódás előfordulása esetén a lejátszó
bútorokat, stb. Ügyeljen a tápkábel sértetlenségére. Ne működésében zavarok fordulhatnak elő, és nem
kössön csomót a kábelre, illetve ne kösse össze másik lehetséges a lejátszás. Hagyja állni bekapcsolt
kábellel. A tápkábelt mindig úgy helyezze el, hogy ne állapotban a lejátszót szobahőmérsékleten 1 vagy 2
léphessen rá senki. A sérült kábel tüzet vagy órán át (az időtartam függ a kondenzáció mértékétől).
elektromos áramütést okozhat. Végezze el a tápkábel Akkor működtethető a készülék, ha már elpárologtak a
rendszeres ellenőrzését. Ha sérülést talál rajta, keresse vízcseppek. A páralecsapódás akkor is előfordulhat, ha
fel a legközelebbi PIONEER márkakereskedőt és a lejátszót a légkondicionáló berendezésről érkező
rendeljen cserekábelt. közvetlen légáram éri. Ilyen esetben vigye a készüléket
egy másik helyre.

A használt készülékek és elemek selejtezésével kapcsolatos információk

Berendezésekhez A termékeken, csomagolásokon és/vagy a mellékelt dokumentációkban feltüntetett szimbólumok
használt szimbólum arra hívják fel a figyelmet, hogy nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kezelni a

tönkrement vagy elhasznált elektronikai eszközöket és elemeket.

A használt és tönkrement készülékek és akkumulátorok szakszerű kezelése, feldolgozása és
újrahasznosítása érdekében mindig a helyileg érvényes jogszabályokat és előírásokat kell
követni a selejtezés során.

Akkumulátorokhoz Az előírásoknak megfelelő selejtezés hozzájárul a természeti erőforrások megóvásához, ezen
használt szimbólum keresztül az egészség megőrzéséhez.

Az elhasznált elektronikai termékek begyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatban a helyi
önkormányzatok, a kijelölt gyűjtőhelyek, valamint az értékesítők szolgálnak részletes
információkkal.

Az ábrán látható szimbólumok kizárólag az Európai Unióban érvényesek.

EU-n kívüli országok:
Európán kívül az adott ország hatályos előírásait kell figyelembe venni a selejtezéshez.

Figyelmeztetések a 3D-s videózással kapcsolatban

• Hagyja abba a videózást, ha fáradtnak vagy kellemetlenül érzi magát a 3D-s képek nézésekor.

• A gyerekek, különösen a 6 év alattiak, különösen érzékenyek, ezért a közelben tartózkodó felnőtteknek kell
figyelniük a rajtuk észlelhető fáradtság vagy nyugtalanság jeleit.

• A 3D-s videózás közben tartson szüneteket.
Fáradtságot vagy rossz közérzetet okozhat, ha nagyon hosszú ideig néz 3D-s képeket szünetek közbeiktatása
nélkül.

3

BDP-170

Tartalom

1. fejezet: Alapvető tudnivalók.................................. 5 Megadott cím, jelenet vagy műsorszám lejátszása
A doboz tartalma ...................................................... 5 (Search)............................................................... 27
Elemek behelyezése a távirányítóba..................... 5 Kiválasztott lemeztartomány, cím vagy jelenet
Szoftverfrissítés ........................................................ 5 (műsorszám/fájl) lejátszása véletlen sorrendben. 27
Lejátszó működtetése mobil eszközről (iPod, iPhone, Lejátszás folytatása egy kiválasztott pozíciótól
iPad stb.) .................................................................. 5 (folytatólagos lejátszás) .......................................... 27
Lejátszható lemez-/fájltípusok .................................. 6
Támogatott lemezek.............................................. 6 5. fejezet: HOME MEDIA GALLERY Lejátszás........ 28
Támogatott fájlok................................................... 9 Home Media Gallery jellemzők ............................... 28
Kezelő- és kijelzőszervek ....................................... 12 A hálózati lejátszásról.......................................... 28
Távvezérlő .......................................................... 12 Fájlok hálózati lejátszása ........................................ 29
Előlap .................................................................. 13 Lemezek lejátszása és USB lejátszás .................... 29
Hátlap.................................................................. 13 Képfájlok lejátszása............................................. 30
Lejátszás megadott sorrendben (lejátszási lista) .... 30
2. fejezet: Csatlakoztatás......................................... 14 Műsorszámok/fájlok hozzáadása ........................ 30
Csatlakoztatás HDMI kábellel................................. 14 Lejátszási lista használata................................... 30
HDMI szabvány................................................... 14 Műsorszámok/fájlok törlése a lejátszási listából .. 30
HDMI Control funkció .......................................... 14 Csatlakoztatás a Wi-Fi DirectTM funkcióval.............. 31
TV-készülék csatlakoztatása............................... 16 Wi-Fi jellemzők .................................................... 31
AV rádióerősítő vagy végerősítő csatlakoztatása 16 Miracast/Wi-Fi Direct funkció használata............. 31
Audio-/videokábelek csatlakoztatása...................... 16 Miracast/Wi-Fi Direct képernyő megjelenítése .... 31
AV rádióerősítő vagy végerősítő csatlakoztatása Miracast kapcsolat létrehozása ........................... 31
koaxiális digitális audiokábellel ........................... 16 A Miracast/Wi-Fi Direct funkcióval nem kompatibilis
Komponensek csatlakoztatása az USB portra........ 16 eszközök csatlakoztatása.................................... 32
USB eszközök..................................................... 16 WPS rendszerű csatlakoztatás............................ 32
USB eszköz csatlakoztatása............................... 17 SSID és jelszó módosítása.................................. 32
Csatlakoztatás a hálózatra LAN interfészen át ....... 17 Miracast/Wi-Fi Direct kapcsolat megszüntetése.. 32
Csatlakoztatás LAN kábellel (vezetékes LAN Mobil eszközön tárolt fotók, zenei és videó fájlok
kapcsolat)............................................................ 17 lejátszása ................................................................ 32
Csatlakoztatás vezeték nélküli LAN hálózatra .... 18
Tápkábel csatlakoztatása ....................................... 18 6. fejezet: Webtartalom lejátszása........................... 33
Elérhető webtartalmak ............................................ 33
3. fejezet: Üzembe helyezés .................................... 19 Tételek lejátszása ................................................... 33
Beállítások elvégzése a "Setup Navigator"
menüben................................................................. 19 7. fejezet: Bővített szintű beállítások ...................... 34
Beállítások módosítása........................................... 34
4. fejezet: Lejátszás.................................................. 20 Az Initial Setup képernyő használata................... 34
Lemezek vagy fájlok lejátszása .............................. 20 Szoftverfrissítés ................................................... 41
Quick View (gyorsnézet audióval) ....................... 20 Összes beállítás visszaállítása a gyári
Keresés előre és vissza ...................................... 21 alapértelmezett értékre........................................ 41
Kiválasztott jelenetek, műsorszámok vagy fájlok Vezeték nélküli hálózat ........................................... 42
lejátszása ............................................................ 21 Vezeték nélküli hálózat beállítása ....................... 42
Tartalom átugrása ............................................... 21 WPS konfiguráció (védett Wi-Fi hálózat) ................ 43
Visszatérés egy korábbi pozícióra....................... 21 WPS kapcsolat beállítása.................................... 43
Előreléptetés egy későbbi pozícióra.................... 21 Digitális audioformátumok kimenetre küldése......... 44
Lassított lejátszás................................................ 21 Nyelvkódok és országkódok táblázata.................... 45
Léptetés előre és vissza...................................... 21 Nyelvkódok táblázata .......................................... 45
Cím vagy műsorszám kiválasztott szakaszának Ország-/területkódok táblázata............................ 45
ismétlődő lejátszása (A-B Repeat) ...................... 21
Ismétlődő lejátszás (Repeat Play)....................... 21 8. fejezet: Kiegészítő információk ........................... 46
Lejátszás előre meghatározott sorrendben Használattal kapcsolatos tudnivalók ....................... 46
(programozott lejátszás)...................................... 22 A készülék mozgatása......................................... 46
Könyvjelzők elhelyezése ..................................... 22 Telepítési hely kiválasztása................................. 46
Méretváltoztatás.................................................. 22 Készülék kikapcsolása ........................................ 46
Fényképek lejátszása diavetítésként................... 22 Kondenzáció........................................................ 46
Kameraállások módosítása................................. 22 A készülék tisztítása ............................................ 46
Átkapcsolás a felirati nyelvek között.................... 23 Készülék üvegajtós rackbe helyezése................. 46
Feliratok áthelyezése .......................................... 23 Olvasófej tisztítása .............................................. 47
Audió mód kiválasztása ...................................... 23 A lemezek kezelése............................................. 47
CD/SACD lejátszási terület módosítása.............. 23 Hibaelhárítás........................................................... 48
Lemezinformációk megjelenítése........................ 23 Lejátszás ............................................................. 48
BONUSVIEW vagy BD-LIVE funkciók................. 24 HDMI Control funkció .......................................... 50
Lejátszási funkciók .............................................. 25 Hálózat ................................................................ 51
FUNCTION menü használata................................. 26 Vezeték nélküli LAN hálózat................................ 52
Lejátszás egy megadott időponttól Egyéb .................................................................. 54
(Time Search) ..................................................... 27 Szójegyzék.............................................................. 55
Műszaki jellemzők................................................... 57

4

BDP-170

1. FEJEZET: ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

A doboz tartalma 1 Nyissa ki a távirányító hátsó fedelét.

• Távvezérlő x 1 2 Helyezze be az elemeket (2 x AAA 700).
• AAA 700 mangánelem x 2 Az elemeket a – oldalon kezdje el behelyezni.
• Tápkábel
• Garancialevél
• Szoftverlicenc
• Használati útmutató (ez a dokumentum)

Elemek behelyezése a távirányítóba

A lejátszóhoz adott elemek csak a készülék
működésének ellenőrzésére szolgálnak, ezért rövid az
élettartamuk. Javasoljuk a hosszabb élettartamú alkáli
elemek használatát.

FIGYELMEZTETÉS 3 Zárja be a távirányító fedelét.
• Ne használja vagy tárolja az elemeket közvetlen A fedelet stabilan rögzítse a helyén (kattanó hang
hallható).
napsugárzásnak kitett vagy nagyon meleg helyen
(pl. autó belsejében vagy hősugárzó közelében). ™ Hozzáférés korlátozása az interneten
Ez ugyanis az elemek szivárgását, túlhevülését, előforduló káros információkhoz
felrobbanását vagy lángra lobbanását okozhatja. • A készülék olyan funkcióval van ellátva, amely
Ugyanakkor csökkenhet az elemek élettartama
vagy teljesítménye. korlátozza egyes webtartalmak megtekintését.
Pl., ha nem szeretné, hogy azokat gyerekek vagy
Figyelem más személyek is lássák.
• Ne használjon együtt régi és új elemeket. • A korlátozó funkció használatához módosítani kell
• Az elemek behelyezésekor ellenőrizze a polaritást az internetes beállításokat.

az elemtartó falán feltüntetett + és – jelzés alapján. Szoftverfrissítés
• Az elemek behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a
A lejátszóval kapcsolatos termékinformációk a Pioneer
(–) pólusnál ne sérüljön meg a rugó. Ez ugyanis az weboldalán állnak rendelkezésre. Ellenőrizze ezen a
elem szivárgását vagy túlhevülését okozhatja. weboldalon a Blu-ray lejátszóra vonatkozó frissítéseket
• Ne melegítse és ne szerelje szét az elemeket, és szervizinformációkat.
illetve ne dobja azokat nyílt lángba vagy vízbe. Európa:
• Az elemek feszültsége különböző lehet még akkor http://www.pioneer.eu/
is, ha hasonló a kinézetük. Ne használjon együtt
különböző típusú elemeket. Lejátszó működtetése mobil eszközről
• Ha huzamosabb ideig (hónapokig) nem használja a (iPod, iPhone, iPad stb.)
készüléket, akkor vegye ki az elemeket a
távirányítóból, hogy elkerülhető legyen az elemek A lejátszó mobil eszközzel is vezérelhető. Ehhez a
szivárgása. Szivárgás esetén törölje át az elemtartó mobil eszközre speciális szoftvert kell telepíteni.
belső részét, és helyezzen be új elemeket. Ha az A részletesebb termékinformációk a Pioneer
elemszivárgás során folyadék kerül a bőrre, akkor weboldalán állnak rendelkezésre.
öblítse le bőséges vízzel. A speciális szoftver előzetes értesítés nélkül
• A használt elemek selejtezésekor tartsa be az adott módosítható vagy megszüntethető a továbbfejlesztése.
országban érvényes jogszabályokat és
környezetvédelmi előírásokat.

5

BDP-170

Lejátszható lemez-/fájltípusok

Támogatott lemezek

A lemezcímkén, csomagoláson vagy borítón az alábbi jelzések egyikének kell lennie a lemez lejátszhatóságához.
Figyelem

• Csak lezárt lemezek lejátszása lehetséges.

1. Mozifilmeket vagy zenefájlokat tartalmazó lemezek.
2. Kétrétegű lemezek is.
3. A lejátszás előtt véglegesíteni kell.
4. DVD-R Authoring lemezek (3,95 és 4,7 GB) lejátszása nem lehetséges.
5. Beleértve az AVCHD formátumot is.
6. Beleértve az AVCREC formátumot is.
7. Nem játszhatók le a DVD-RW 1.0 verziójú lemezek:
8. Video CD lemezek is.

6

BDP-170

• A "Blu-ray Disc", "Blu-ray" és "Blu-ray Disc" logók a • Dolby Digital
Blu-ray Disc Association kereskedelmi védjegyei. • DSD
• DTS-HD Master Audio
•A szimbólum a DVD Format/Logo • DTS-HD High Resolution Audio
• DTS Digital Surround
Licensing Corporation védjegye. • MPEG audio (AAC)
• Linear PCM
™ Nem támogatott lemezek A Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD, DTS-HD
Master Audio és DTS-HD High Resolution Audio
• HD DVD lemezek surround hangzásának kiaknázásához javasoljuk, hogy
a lejátszót csatlakoztassa HDMI kábellel az itt felsorolt
• DVD-RAM lemezek audió formátumokkal kompatibilis AV erősítőre. A fenti
formátumoknak megfelelő audiót tartalmazó BD lemez
Előfordulhat, hogy a fenti lemezeken kívül egyéb behelyezése előtt válassza ki a menüképernyőn a
lemezek lejátszása sem lehetséges. megfelelő formátumot.
Forgalmazás a Dolby Laboratories engedélyével.
Megjegyzés A "Dolby" és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories
• Egyes lemezek lejátszása akkor sem lehetséges, tulajdonában álló védjegy.
A készülék az alábbi USA szabadalmak licencével kerül
ha azokon a fenti logók láthatóak. legyártásra: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
• A 8 cm-es lemezek lejátszásához helyezze a 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872
számú és egyéb USA vagy világszabadalmak (kiadott
lemezt a lemeztálca 8 cm-es mélyedésébe. Nincs vagy folyamatban lévő). A DTS-HD logó és szimbólum,
szükség adapterre. Nem lehetséges a 8 cm-es továbbá a DTS-HD Master Audio a DTS Inc. bejegyzett
BD-ROM lemezek lejátszása. és kereskedelmi védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz.
© DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
™ Engedély nélküli másolatok lejátszása
™ BD-lemezek lejátszása
Cinavia közlemény • Az alábbi formátumokkal kompatibilis BD (BDMV)
Ez a termék a Cinavia technológiát használja egyes
kereskedelmi forgalomban kapható filmek és videók, lemezek játszhatók le a készülékkel.
illetve a hozzájuk tartozó hangfelvételek engedély – Blu-ray lemez, csak olvasható (ROM)
nélküli másolatának használati korlátozására. Ha a
készülék felismeri az engedély nélküli másolat tiltott formátum, 2-es verzió
használatát, akkor megjelenik egy üzenet, és a – Blu-ray lemez, írható (R) formátum, 2-es verzió
lejátszás vagy másolás megszakításra kerül. – Blu-ray lemez, újraírható (RE) formátum,
A Cinavia technológiáról részletesebb információk
állnak rendelkezésre a Cinavia online vevőszolgálatnál 3-as verzió
a http://www.cinavia.com honlapon. A levélben szeretne A lejátszó támogatja a BD-ROM Profile 5 verziót.
információkat kapni a Cinavia technológiáról, akkor
küldjön egy levelezőlapot az alábbi címre: Cinavia A "Blu-ray 3D" megnevezés és a "Blu-ray 3D" logó a
Consumer Information Center, P.O.Box 86851, San Blu-ray Disc Association kereskedelmi védjegyei.
Diego, CA, 92138, USA.
A szerzői jog (2004-2010) tulajdonosa a Verance A lejátszó képes a BONUSVIEW funkciók, pl.
Corporation. A Cinavia™ a Verance Corporation másodlagos videó (kép a képben) és másodlagos audió
kereskedelmi védjegye. A technológiát a 7,369,677 lejátszására. A BONUSVIEW funkcióval használt
számú USA szabadalom védi, és a Verance adatok (pl. másodlagos videó (kép a képben) és
Corporation által beadott igény a világszabadalomra másodlagos audió) elmenthetők a memóriában.
függőben van. Minden jog fenntartva. A másodlagos videó és másodlagos audió lejátszásával
kapcsolatos részleteket lásd a lemez útmutatójában.
™ Másolásvédelem
Egyes Blu-rayTM lemezekre, DVD lemezekre és az A "BONUSVIEW" a Blu-ray Disc Association
interneten vagy egyéb hálózatokon lejátszott kereskedelmi védjegye.
tartalmakra másolásvédelmi technológiát használnak.
A másolásvédelmi technológia korlátozza a lejátszást
és az analóg kimenet használatát. A másolásvédelemre
vonatkozó rendelkezések változása miatt a
korlátozások függnek a berendezés vásárlási dátumától.
A korlátozással kapcsolatos beállítások frissítése a
szoftver frissítésével együtt is elvégezhető.

™ Audió formátumok
A lejátszó az alábbi audió formátumokat támogatja:
• Dolby TrueHD
• Dolby Digital Plus

7

BDP-170

Az interneten át használhatók az olyan BD-LIVE ™ Régiókódok
funkciók, mint a mozielőzetesek vagy egyéb A Blu-ray lejátszókhoz és a BD-ROM vagy DVD-Video
szinkronnyelvek és felirati nyelvek letöltése, továbbá az lemezekhez régiószám van hozzárendelve.
on-line játékok lejátszása. A BD-LIVE funkcióval letöltött A régiószám mutatja meg, hogy a termék melyik
adatok (előzetesek stb.) a készülék memóriájában régióban kerül értékesítésre.
kerülnek elmentésre. A BD-LIVE funkciókról Ehhez a lejátszóhoz az alábbi régiószámok vannak
részletesebb leírás található a lemez használati hozzárendelve (modellek szerint):
útmutatójában. • BD-ROM:

A "BD-LIVE" logó a Blu-ray Disc Association – Európa, Ausztrália és Új-Zéland: B
kereskedelmi védjegye. – Egyéb: A
• DVD-Video:
BD-ROM lemezek esetén lehetőség van BD-J (Java) – Európa: 2
alkalmazások használatára pl. interaktív címek – Ausztrália és Új-Zéland: 4
létrehozására, akár játékokra is. – Egyéb: 3
Csak a készülék régiókódjával azonos kóddal ellátott
Az Oracle és Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak lemezek lejátszása lehetséges.
bejegyzett kereskedelmi védjegyei. A többi A lejátszón az alábbi lemezek lejátszása lehetséges.
megnevezés a megfelelő tulajdonos kereskedelmi • BD lemezek:
védjegye. – Európa, Ausztrália és Új-Zéland:
• Az alábbi formátumokkal kompatibilis BD (BDAV)
B (B jelölést tartalmazó) és ALL
lemezek játszhatók le a készülékkel. – Egyéb: A (A jelölést tartalmazó) és ALL
– Blu-ray lemez, írható (R) formátum, 1-es verzió • DVD lemezek:
– Blu-ray lemez, újraírható (RE) formátum, – Európa: 2 (2-es azonosítót tartalmazó) és ALL
– Ausztrália és Új-Zéland: 4
2-es verzió
(4-es azonosítót tartalmazó) és ALL
™ DVD lemezek lejátszása – Egyéb: 3 (3-as azonosítót tartalmazó) és ALL

Ez a címke jelzi a VR (Video Recording) formátumban ™ CD lemezek lejátszása
rögzített DVD-RW lemezek lejátszási kompatibilitását. Másolásvédett CD lemezek: A lejátszó megfelel az
A "record-only-once" titkosító programmal rögzített Audio CD formátum specifikációinak. Ez a lejátszó nem
lemezek esetén a lejátszás csak CPRM kompatibilis támogatja az olyan lemezek lejátszását vagy funkcióit,
eszköz használatával lehetséges. amelyek nem felelnek meg ezeknek a specifikációknak.
Az AVCHD rövidítés nagyfelbontású, digitális
kamkorder formátumot takar, amely rendkívül hatékony ™ DualDisc lejátszás
kódolási technológiával teszi lehetővé a nagyfelbontású A DualDisc egy újfajta kétoldalas lemez, melynek egyik
felvételek készítését a különféle adathordozó oldalán DVD tartalom (videó, audió stb.) míg a másik
eszközökre. oldalán nem DVD tartalom (pl. digitális audiofelvétel)
található.
Az "AVCHD" és az "AVCHD" logó a Panasonic Ez a készülék a DualDisc lemezek DVD oldalának
Corporation és Sony Corporation kereskedelmi lejátszására használható.
védjegyei. A lemez nem DVD, azaz audió oldala, nem kompatibilis
ezzel a lejátszóval.
A DualDisc lemezek betöltésekor vagy eltávolításakor
könnyen megkarcolódhat a címkés oldal. Kerülje a
karcos, sérült lemezek lejátszását.
A DualDisc lemezekről részletesebb információk
kaphatók a lemez gyártójától vagy a lemez
forgalmazójától.

™ Számítógéppel vagy BD/DVD
felvevőkkel megírt lemezek lejátszása
• Az alkalmazástól és a számítógépes környezet

beállításaitól függően nem minden esetben
garantált a számítógéppel megírt lemezek
lejátszása. A lemezeket a lejátszóhoz előírt
formátumban kell megírni. Részletesebb
információkért forduljon a forgalmazóhoz.

8

BDP-170

• Meghiúsulhat a számítógéppel vagy a BD/DVD DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC (a Rovi Corporation
felvevőkkel megírt lemezek lejátszása, ha az írási leányvállalata) által létrehozott digitális videoformátum.
minőség nem megfelelő a lemezjellemzők,
karcolások, szennyeződések vagy az írófej Ez a készülék hivatalos DivX minősítésű készülék,
szennyeződése miatt. amely képes a DivX videók lejátszására. Bővebb
információkért és a fájlok DivX videóvá konvertálásához
™ Zenei fájlok, képfájlok és mappák szükséges szoftvereszközök letöltéséhez látogassa
A zenei és képfájlok lejátszása akkor lehetséges ezzel meg a divx.com honlapot.
a készülékkel, ha a lemezen vagy USB memórián tárolt DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified®
mappák elrendezése az alábbi. tanúsítású terméket regisztrálni kell a DivX
Példa mappaszerkezetre: Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszásához.
A regisztrációs kód generálásához olvassa el az
eszközbeállítás menü "DivX VOD" részét. A regisztrálás
részletes leírását lásd a vod.divx.com weboldalon.

* Az egy mappán belül található mappák és fájlok A DivX®, DivX Certified®, DivX Plus TM HD és a
száma (beleértve a gyökérkönyvtárat is) maximum 256 kapcsolódó logók a Rovi Corporation és
lehet. Az egymás alá ágyazott mappák maximális leányvállalatainak kereskedelmi védjegyei, és a
száma pedig 5. készülék gyártója engedéllyel használja.

Megjegyzés Megjegyzés
• A lejátszón megjelenített mappák és fájlok neve • A DivX® tanúsítvánnyal rendelkező terméket

eltérhet a számítógépen megjelenített névtől. regisztrálni kell a DivX Video-on-Demand (VOD)
tartalom lejátszásához. Első lépésként végezze el a
Támogatott fájlok DivX VOD regisztrációs kód generálását a
berendezésre, majd adja meg a regisztrációs
A készülék alkalmas a BD, DVD, CD lemezekre vagy eljárás alatt. Fontos: A DivX VOD tartalom DivX
USB eszközökre rögzített mozifilmek, képek és DRM másolásvédelemmel van ellátva, amely
zenefájlok lejátszására. korlátozza a DivX minősítésű berendezésekkel
végzett lejátszást. Ha olyan DivX VOD tartalmat
™ Támogatott videoformátumok próbál meg lejátszani, ami nem engedélyezett erre
• Real RMVB (csak ázsiai és tajvani modellekre) a berendezésre, akkor megjelenik az
Authorization Error üzenet, és nem lehetséges a
A Real RMVB logó a RealNetworks, Inc. kereskedelmi tartalom lejátszása. Részletesebb információkat
vagy regisztrált védjegye. lásd a www.divx.com/vod honlapon.
– A lejátszó DivX VOD regisztrációs kódja a
• DivX Plus HD formátum
A lejátszó DivX Certified® minősítésű, így alkalmas a HOME MENU ¼ Initial Setup ¼ Playback ¼
DivX® és DivX PlusTM HD (H.264/MKV) videók DivX® (R) VOD DRM ¼ Registration Code
lejátszására maximum 1080p HD felbontásig, a menüben ellenőrizhető.
prémium tartalmat is beleértve. – Egyes DivX VOD fájlokra korlátozva van a
megtekintések száma. Az ilyen fájlok
lejátszásakor megjelenik a kijelzőn, hogy még
hány alkalommal lehetséges a fájl
megtekintése. Nem játszhatók le azok a fájlok,
amelyekre a fennmaradó alkalmak száma
elérte a 0-t (a kijelzőn megjelenik a This DivX
rental Expired üzenet). Tetszőleges
alkalommal lejátszhatók azok a fájlok,
amelyekre a megtekintések száma nincs
korlátozva (ezekre nem jelenik meg a
fennmaradó alkalmak száma).

• YouTube

A YouTube™ a Google Inc. kereskedelmi védjegye.

9

BDP-170

™ Lejátszható fájlok táblázata

Lejátszható médium

BD-R/RE/

Támogatott -R DL/ RE DL USB Hálózat Fájljellemzők
fájlok / R LTH, eszközök1
Mintavételi gyakoriság: maximum 48 kHz
(kiterjesztés) DVD-R /RW/ Bitsebesség: legfeljebb 320 kbps
-R DL/ +R/ Audiotípus: MPEG-1 Audio Layer3
MP3 +RW/ +R DL, Mintavételi gyakoriság: maximum 48 kHz
(.mp3) CD-R/RW Bitsebesség: legfeljebb 192 kbps
Audiotípus: WMA 9-es verzió
WMA2 Mintavételi gyakoriság: maximum 96 kHz
(.wma) Bitsebesség: legfeljebb 192 kbps
Audiotípus: MPEG4-AAC
AAC3 Mintavételi gyakoriság: maximum 192 kHz
(.m4a) Kvantálási bitsebesség: 16 bit, 24 bit
Csatornák száma: 2-csatornás
WAV Mintavételi gyakoriság: maximum 192 kHz
(.wav) Kvantálási bitsebesség: 16 bit, 24 bit
Csatornák száma: többcsatornás
FLAC Mintavételi gyakoriság: maximum 192 kHz
(.flac) Kvantálási bitsebesség: 16 bit
Csatornák száma: 2-csatornás
Monkey’s Audio
(.ape) Maximális felbontás: 4 000 x 3 000 pixel

JPEG 3D fotó
(.jpg/.jpeg)
MPO Maximális felbontás: 2 048 x 1 024 pixel
(.mpo) A készülék nem támogatja az animált PNG
fájlokat.
PNG Maximális felbontás: 2 048 x 1 024 pixel
(.png) A készülék nem támogatja az animált GIF
fájlokat.
GIF A forgatást a készülék nem támogatja.
(.gif) Támogatott verziók: DivX® PLUS HD
Maximális felbontás:
DivX Max. 1 920 x 1 080 (DivX® PLUS HD)
(.avi/.divx/.mkv) Max. 1 280 x 720 (MKV)
Maximális felbontás: maximum 1 920 x 1 080
MP4 pixel
(.mp4) Videó: MPEG4, MPEG-4 AVC (4.1-es szint)
Audió: AAC, MP3
WMV Maximális felbontás: maximum 1 280 x 720
(.wmv) pixel
Videó: WMV9, WMV9AP (VC-1)
AVI Audió: WMA
(.avi) Maximális felbontás: maximum 1 920 x 1 080
pixel
Videó: MPEG4
Audió: MP3, AAC

10

BDP-170

Lejátszható médium

BD-R/RE/

Támogatott -R DL/ RE DL USB Hálózat Fájljellemzők
fájlok / R LTH, eszközök1
Videó: H.263, MPEG4, H.264
(kiterjesztés) DVD-R /RW/ Audió: MPEG-4 AAC
-R DL/ +R/ Videó: Sorenson H.263 (FLV1), VP6 (FLV4),
3GP +RW/ +R DL, H.264
(.3gp) CD-R/RW Audió: MP3, AAC
FLV Maximális felbontás: maximum 1 280 x 720
(.flv) pixel
Videó: RealVideo®
RMVB4 Audió: RealAudio®, AAC
(.rm/.rmvb)

1. A készülék a FAT16, FAT32 vagy NTFS fájlrendszereket támogatja.
2. A készülék nem támogatja a WMA Pro, Lossless és Voice eljárásokat.
3. A készülék nem támogatja az Apple veszteségmentes enkódolást.
4. Csak ázsiai és tajvani modellekre.

Megjegyzés

• A fájlstruktúrától és a szerverkapacitástól függően nem garantálható az összes fájl lejátszása, beleértve a fenti
táblázatban felsorolt fájlokat is.

• A vezeték nélküli LAN kapcsolatok esetén, a használati környezettől függően (rádiófrekvenciás zavarok stb.), a kép
vagy hang megszakadhat a kiváló képminőségű videofájlok (pl. HD minőség) vagy hangfájlok (pl. 192 kHz/24 bites
WAV vagy FLAC fájlok) lejátszásakor, mivel a rendszer ilyenkor nagy mennyiségű adatokat továbbít.

• A DRM (Digital Rights Management) védelemmel ellátott fájlok lejátszása nem támogatott.

• Nem lehetséges az AVCHD tartalmak lejátszása a LAN hálózaton át.

11

BDP-170

Kezelő- és kijelzőszervek 11 REV – Keresés visszafelé.

Távvezérlő 12 TOP MENU – Ezzel a gombbal jeleníthető meg a
BD-ROM vagy DVD-Video kezdőmenüje.
1 STANDBY/ON – Készülék be- és kikapcsolása.
2 CONTINUED – Lejátszás folytatása egy megadott 13 c/d/e/f – Ezekkel a gombokkal választhatók ki a
menütételek, módosíthatók a beállítások és
pozíciótól. mozgatható a kurzor.
3 AUDIO – Audió mód kiválasztása. ENTER – A kiválasztott tétel vagy a módosított
4 SUBTITLE – Felirati nyelv. beállítás stb. jóváhagyására használható.
5 CD/SACD – Hibrid lemezek esetén ezzel a
14 HOME MENU – Kezdőmenü kiválasztása.
gombbal lehet átkapcsolni a CD és SACD rétegek
között. 15 Színgombok – Ezekkel a gombokkal navigálhat a
6 REPEAT – Ismétlődő lejátszás beállítása. BD-ROM menükben.
7 A-B – Szakaszismétlés beállítása. PROGRAM – Program
8 YouTube – YouTube videó lejátszása. BOOK MARK – Könyvjelző
9 – Visszaléptetés. ZOOM – Nagyítás/kicsinyítés
10 STOP – Lejátszás leállítása. INDEX – Tartalom

16 Számgombok – Ezekkel a gombokkal választható
ki és játszható le a nézni vagy hallgatni kívánt
cím/fejezet/műsorszám, illetve ezek a gombok
szolgálnak a menütételek kiválasztására.

17 CLEAR – Nyomja meg ezt a gombot a beírt
számok stb. törléséhez.

18 OPEN/CLOSE – Ez a gomb használható a
lemeztálca kinyitására/bezárására.

19 DISPLAY – Lemezinformációk megjelenítése.

20 Miracast – Miracast / Wi-Fi Direct képernyő
megnyitása.

21 FL DIMMER – A gomb minden egyes
megnyomásakor az előlapi kijelző fényereje
átkapcsol.

22 SHORT SKIP – Nyomja meg a lejátszás közben,
ha tovább szeretne lépni a 30 másodperccel
későbbi pozícióra.

23 Replay – Nyomja meg a lejátszás közben, ha
vissza szeretne lépni a 10 másodperccel korábbi
pozícióra.

24 HDMI – A lejátszó HDMI OUT kimenetéről
továbbított videojelek felbontásának módosítása.

25 – Lejátszás-vezérlő gombok.

26 / – Lejátszás / szünet.

27 FWD – Keresés előre.

28 POP UP MENU/MENU – Ezzel a gombbal
jeleníthetők meg a BD-ROM vagy DVD-Video
menük.

29 RETURN – Nyomja meg ezt a gombot az
előző képernyő visszaállításához.

30 FUNCTION – Funkciómenü kiválasztása.

12

BDP-170

Előlap

1 STANDBY/ON – A készülék be-/kikapcsolására 6 OPEN/CLOSE – Nyomja meg ezt a gombot a
szolgál. lemeztálca kinyitásához.

2 Lemeztálca 7 – Nyomja meg ezt a gombot a lejátszás
leállításához.
3 Előlapi kijelző
8 USB port – USB aljzat
4 Reset gomb – Ha a készülék nem kapcsolható ki
(készenléti mód), akkor használjon egy vékony 9 – Nyomja meg ezt a gombot a lejátszás
pálcát a gomb megnyomásához. Ekkor a készülék indításához.
újraindul, és ismét működtethető.

5 Távérzékelő – Erre az érzékelőre kell irányítani a
távvezérlőt kb. 7 méter távolságon belül.
A távvezérlő jelek vételében problémák
fordulhatnak elő, ha a közelben neonfény világít.
Ilyen esetben vigye távolabb a készüléket a
neonfénytől.

Hátlap

1 DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat 4 LAN (10/100) aljzat
2 AUDIO OUT aljzatok 5 USB port
3 HDMI OUT aljzat 6 AC IN bemenet

13

BDP-170

2. FEJEZET: CSATLAKOZTATÁS

Bármilyen csatlakozás vagy kapcsolatbontás előtt Az "x.v.Color" és a szimbólum a Sony
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali
aljzatból. Corporation kereskedelmi védjegyei.
A csatlakoztatás után végezze el a beállításokat a
Setup Navigator vagy Initial Setup menüben a ™ A HDMI OUT aljzaton át lejátszható
csatlakoztatott kábel típusának megfelelően. audiojelek
Részleteket lásd a csatlakoztatott berendezés • Dolby TrueHD
használati útmutatójában. • Dolby Digital Plus
• Dolby Digital
Csatlakoztatás HDMI kábellel • DTS-HD Master Audio
• DTS-HD High Resolution Audio
Az audió és videó jelek digitális jelként továbbíthatók a • DTS Digital Surround
HDMI kompatibilis berendezésekre a hang- és • Linear PCM
képminőség megtartásával.
Az alábbi feltételeket kielégítő lineáris PCM
Megjegyzés audiojelek továbbíthatók a kimenetre:
• Végezze el a beállításokat a Setup Navigator – Mintavételi gyakoriság: 32 kHz-től 192 kHz-ig
– Csatornák száma: maximum 8 (maximum 6 a
menüben a csatlakoztatott HDMI kompatibilis
berendezés típusának megfelelően. 192 kHz-es mintavételi gyakoriságra)
• A használt HDMI kábeltől függően előfordulhat, • DSD audio
hogy a 1080p felbontású videojelek nem • AAC
továbbíthatók a kimenetre.
™ DVI eszköz csatlakoztatása esetén:
HDMI szabvány
• Nem csatlakoztathatók olyan DVI berendezések
Ez az erősítő a High-Definition Multimedia Interface (pl. számítógépes monitorok), amelyek nem
(HDMI®) technológiát használja. HDCP kompatibilisek. A HDCP specifikáció
biztosítja a DVI/HDMI interfészen át továbbított
A HDMI, a HDMI Logo és High-Definition Multimedia audiovizuális tartalom védelmét.
Interface (nagyfelbontású multimédiás interfész) a
HDMI Licensing, LLC. bejegyzett védjegyei az USA-ban • A kimeneten nem vehetők le audiojelek.
és egyéb országokban.
A lejátszó támogatja a "Deep Color" funkciót. • A lejátszó HDMI kompatibilis készülékek
A hagyományos lejátszók 8-bites színmélységű csatlakoztatására alkalmas. DVI berendezés
videojelet továbbítanak YCbCr 4:4:4 vagy RGB csatlakoztatása esetén – a DVI eszköztől függően
formátumban; a "Deep Color" funkciót támogató – nem mindig garantálható a megfelelő működés.
lejátszók a videojeleket színkomponensenként 8 bitnél
nagyobb színmélységben tudják továbbítani. Megfelelő HDMI Control funkció
színárnyalat reprodukálható, ha a lejátszó a "Deep
Color" funkciót támogató TV-készülékre van Az alábbi funkciók akkor használhatók, ha Pioneer
csatlakoztatva. HDMI kompatibilis lapostévét vagy AV rendszert
Ez a lejátszó kompatibilis az “x.v.Color” funkcióval, (AV rádióerősítő vagy végerősítő stb.) csatlakoztatnak a
amellyel széles színskálájú színtér hozható létre az lejátszóra HDMI kábel használatával.
xvYCC specifikációk alapján.
Ha ezzel a készülékkel az “xvYCC” szabványoknak Lásd a tévé és AV rendszer (AV rádióerősítő vagy
megfelelő videojeleket játszanak le és a készülék végerősítő stb.) használati útmutatóját is.
“x.v.Color" kompatibilis TV-re stb. van csatlakoztatva,
akkor a színvisszaadási képességek kibővülnek, és a ™ HDMI Control funkció használatának
természetes színek minden eddiginél hűebben
jeleníthetők meg. feltételei
Az “x.v.Color” promóciós nevet azokra a
berendezésekre használják, amelyek széles színskálájú • A HDMI funkció akkor működik, ha a HDMI funkció
színtér létrehozására képesek az xvYCC nemzetközi beállítása az On a HDMI kábelekkel csatlakoztatott
szabvány specifikációi alapján. összes berendezésre.

• Az összes berendezés csatlakoztatásának és
beállításának elvégzése után ellenőrizze, hogy a
lejátszó által továbbított kép megjelenik-e a tévén.
(A csatlakoztatott berendezések cseréje, a HDMI
kábel kihúzása és/vagy bekötése után is el kell
végezni az ellenőrzést.) Ha a lejátszó által
továbbított kép nem jelenik meg a tévé képernyőjén,
akkor valószínű, hogy nem megfelelő a HDMI
funkció működése.

14

BDP-170

• A HDMI funkcióhoz használjon nagy sebességű Figyelem
HDMI®/TM kábeleket. Előfordulhat, hogy a HDMI • A lejátszót közvetlenül csatlakoztassa a Sound
vezérlés működése nem megfelelő, ha másmilyen
típusú HDMI kábelt használ. Retriever Link funkcióval kompatibilis AV erősítőre.
Ha nem közvetlenül van csatlakoztatva az erősítő
• Egyes modellek esetén a HDMI funkció neve a vagy AV konverter (pl. HDMI switch), akkor
"KURO LINK" vagy "HDMI Control". működési hibák fordulhatnak elő.

• A HDMI funkció kizárólag csak a Pioneer által ™ Stream Smoother Link funkció
gyártott készülékek esetén működik (akkor is, ha a
készülékek HDMI kábellel vannak összekötve). Stream Smoother Link jellemzők
A Stream Smoother Link funkció használható a HDMI
™ A HDMI funkcióval végezhető műveletek Control funkcióval továbbított hálózati videotartalmak
képminőségének javítására. A Stream Smoother Link
• A lejátszó működtetése a tévékészülék funkcióval jobb minőségű és kevesebb zajt tartalmazó
távvezérlőjével kép hozható létre a csatlakoztatott AV erősítő Stream
Smoother funkciójának automatikus beállításával.
A tévékészülékről az alábbi funkciók vezérelhetők: A Stream Smoother Link funkció csak az alábbi
lejátszás indítása és leállítása, menük esetekben használható erre a lejátszóra.
megjelenítése. • Lemezeken és USB eszközökön tárolt PC

• A lejátszóról elküldött kép a TV képernyőjén tartalmak lejátszása.
jelenik meg (Auto-Select funkció) • A Stream Smoother Link funkcióval kompatibilis

A bemenet automatikusan átkapcsol a Pioneer AV erősítők HDMI kábellel
tévékészüléken és az AV rendszeren csatlakoztathatók erre a lejátszóra az alábbi
(AV rádióerősítőn vagy végerősítőn stb.), amikor a beállítással. Olvassa el az AV erősítő használati
lejátszást elindítják a készüléken vagy megjelenítik útmutatóját is.
a HOME menüt. A bemenet átkapcsolásakor a Control: On (bekapcsolva)
tévéképernyőn megjelenik a lejátszási kép és a A Stream Smoother Link funkcióval kompatibilis AV
HOME menü. erősítők listáját lásd a Pioneer weboldalán.

• Tévékészülék automatikus be-/kikapcsolása Figyelem
(egyidejű bekapcsolás funkció) • A lejátszót közvetlenül csatlakoztassa a Stream

Amikor a lejátszón elkezdődik a lejátszás vagy Smoother Link funkcióval kompatibilis AV erősítőre.
megjelenik a HOME menü, akkor a tévékészülék Ha nem közvetlenül van csatlakoztatva az erősítő
automatikusan bekapcsol, ha előzőleg nem volt vagy AV konverter (pl. HDMI switch), akkor
bekapcsolt állapotban. Amikor a tévékészüléket működési hibák fordulhatnak elő.
kikapcsolják, a lejátszó is automatikusan kikapcsol.

™ Sound Retriever Link funkció

Sound Retriever Link jellemzők

A Sound Retriever Link funkció a hangminőség
korrigálására alkalmazott technológia, amely
automatikusan beállítja a tömörített anyagok
hangminőségét a HDMI Control funkciót használó AV
rádióerősítőkre. A Sound Retriever Link funkcióval jobb
minőségű hangzás hozható létre a csatlakoztatott AV
erősítő Sound Retriever funkciójának automatikus
beállításával.

A Sound Retriever Link funkció csak az alábbi
esetekben használható erre a lejátszóra.

• PC Audio Stream anyagok lejátszása USB
eszközökről vagy hálózaton át.

• A Sound Retriever Link funkcióval kompatibilis
Pioneer AV rádióerősítők HDMI kábellel
csatlakoztathatók erre a lejátszóra az alábbi
beállítással.

Control: On (bekapcsolva)

• Olvassa el az AV rádióerősítő használati
útmutatóját is.

• A Sound Retriever Link funkcióval kompatibilis AV
rádióerősítők listáját lásd a Pioneer weboldalán.

15

BDP-170 A lejátszó hátlapja

TV-készülék csatlakoztatása

Az AV rádióerősítő és végerősítő HDMI kábeles
csatlakoztatásának leírását lásd az "AV rádióerősítő és
végerősítő csatlakoztatása" részben.

Figyelem
• A kábel csatlakoztatásakor és kihúzásakor mindig a

dugaszt fogja meg.
• Ha a dugasz megfeszül, akkor hibás érintkezés

fordulhat elő vagy nem lehetséges a videojelek
továbbítása.

A lejátszó hátlapja

Audio-/videokábelek csatlakoztatása

AV rádióerősítő vagy végerősítő
csatlakoztatása koaxiális digitális
audiokábellel

A lejátszó hátlapja

AV rádióerősítő vagy végerősítő Komponensek csatlakoztatása az USB
csatlakoztatása portra

A Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, USB eszközök
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio
vagy DTS Digital Surround, LPCM, AAC vagy DSD Az alábbi jellemzőjű USB memóriák csatlakoztathatók a
hangzás előállításához csatlakoztasson a lejátszóra AV lejátszóra.
rádióerősítőt vagy végerősítőt. Az AV rádióerősítő vagy • USB 2.0 kompatibilis USB flash memória (minimum
végerősítő tévékészülékre és hangsugárzókra történő
csatlakoztatásának módját olvassa el az AV 1 GB kapacitás, legalább 2 GB javasolt) vagy HDD
rádióerősítő vagy végerősítő használati útmutatójában. (maximum 2 TB kapacitás)
• Fájlrendszer: FAT16, FAT32 vagy NTFS
Figyelem
Megjegyzés
• A kábel csatlakoztatásakor és kihúzásakor mindig a • Az ettől eltérő fájlrendszerre formatált eszközök
dugaszt fogja meg.
nem használhatók.
• Ha a dugasz megfeszül, akkor hibás érintkezés • A több partícióra felosztott USB memóriák
fordulhat elő vagy nem lehetséges a videojelek
továbbítása. felismerése nem garantált.
• Egyes USB eszközöknél előfordulhat a nem

megfelelő működés.
• Az USB memóriák megfelelő működését nem

tudjuk garantálni.

16

BDP-170

USB eszköz csatlakoztatása Csatlakoztatás a hálózatra LAN
interfészen át
Figyelem
• Az USB memória csatlakoztatása vagy lekötése Ha a készüléket LAN aljzaton vagy vezeték nélküli LAN
rendszeren át csatlakoztatja a hálózatra, akkor
előtt ne feledkezzen meg a lejátszó lehetőség nyílik a hálózati komponenseken
kikapcsolásáról. (pl. számítógépen) tárolt audiofájlok lejátszására a
• Ha külső merevlemezt használ külső memóriának, HOME MEDIA GALLERY bemenetek használatával.
akkor ne feledkezzen meg a merevlemez Kapcsolja be a router DHCP szerver funkcióját.
bekapcsolásáról a lejátszó bekapcsolása előtt. Ha a router nem rendelkezik beépített DHCP szerver
• Ha az USB memória írásvédett, akkor ne funkcióval, akkor kézzel kell beállítani a hálózatot.
feledkezzen meg az írásvédelem feloldásáról. Részleteket lásd az "IP cím beállítása" részben.
• Az USB kábel bekötésekor fogja meg a dugaszt,
pozícionálja a megfelelő irányba, majd dugja be Megjegyzés
vízszintesen. • Olvassa el a csatlakoztatott berendezés használati
• A dugasz túlzott megterhelése gyenge érintkezést
okozhat, így nem lehetséges az írás az USB útmutatóját is, mivel az internetkapcsolattól
eszközre. függően a berendezés használata és a
• Ne húzza ki a tápkábelt, ha USB memória van csatlakoztatási módszer különböző lehet.
csatlakoztatva és a lejátszó be van kapcsolva. • A szélessávú internetkapcsolathoz szerződést kell
kötni valamelyik internetszolgáltatóval.
A lejátszó előlapja Részletesebb információkért lépjen kapcsolatba az
internetszolgáltatóval.
A lejátszó hátlapja • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Pioneer nem
vállal felelősséget a felhasználói hálózati
környezettel vagy a csatlakoztatott eszközökkel
kapcsolatos kommunikációs hibákért vagy
problémákért. Szükség esetén lépjen kapcsolatba a
csatlakoztatott eszközök viszonteladójával vagy
gyártójával.

Csatlakoztatás LAN kábellel (vezetékes LAN
kapcsolat)

Kösse össze a készülék LAN aljzatát a router (DHCP
szerver funkcióval ellátott vagy nem ellátott) LAN
aljzatával. Ehhez használjon egyenes bekötésű LAN
kábelt (CAT5 vagy fejlettebb).

Hátlap

Megjegyzés

• Az USB portra memóriakártya-olvasón vagy USB
hubon át csatlakoztatott eszközök működése nem
garantálható.

• Az USB kábel hossza maximum 2 méter legyen.

17

BDP-170

™ LAN csatlakozó specifikációja
LAN aljzat: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) aljzat

Csatlakoztatás vezeték nélküli LAN hálózatra

Kézi beállításokat kell elvégezni a vezeték nélküli LAN
hálózatra történő csatlakozáshoz. Részletesebb
információkat lásd a "Vezeték nélküli hálózat beállítása"
részben.

Tápkábel csatlakoztatása

A tápkábelt csak akkor csatlakoztassa, ha már előzőleg
megtörtént az összes berendezés bekötése.

Hátlap

18

BDP-170

3. FEJEZET: ÜZEMBE HELYEZÉS

Beállítások elvégzése a "Setup 5 Válassza ki a csatlakoztatott TV-re a megfelelő
Navigator" menüben kimeneti felbontást.

Ne feledkezzen meg a beállítások elvégzéséről az Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
alábbi esetekben. nyomja meg az ENTER gombot.
• A lejátszó első üzembe helyezésekor.
• Az Initial Setup menüben végzett formatálás után. 6 Válassza ki a csatlakoztatott TV-re a megfelelő
képméretarányt.
Figyelem
• A lejátszó bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
megfelelőek-e a lejátszó és a többi berendezés
közötti csatlakozások. A lejátszó bekapcsolása előtt 7 Zárja be a Setup Navigator menüt.
végezze el a csatlakoztatott berendezések
bekapcsolását. Nyomja meg az ENTER gombot.
• HDMI Control kompatibilis Pioneer TV vagy
frontprojektor használata esetén állítsa ON • A Setup Navigator eltűnik a képernyőről, és a
státuszra a lejátszó bekapcsolása előtt a beállítást a rendszer elmenti.
csatlakoztatott berendezés HDMI Control
funkcióját. • Nyomja meg a RETURN gombot az előző

képernyő visszaállításához.

1 Kapcsolja be a tévét, majd a bemenetet.
A TV-készülék működtetését lásd a tévéhez tartozó
használati útmutatóban.
2 Kapcsolja be a készüléket.
Nyomja meg a STANDBY/ON gombot.
Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a Setup Navigator
menü.

™ Teendők, ha nem jelenik meg a "Setup
Navigator" menü

f Nyomja meg a HOME MENU gombot a
HOME menü megnyitásához, válassza ki az Initial
Setup t Setup Navigator t Start elemeket, majd
nyomja meg az ENTER gombot.

3 Indítsa el a Setup Navigator funkciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
• Ekkor megnyílik a Setup Navigator menü.
4 Válassza ki a menünyelvet.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha HDMI Control kompatibilis Pioneer TV van
csatlakoztatva a lejátszó HDMI OUT aljzatára, akkor a
rendszer a nyelvbeállításokat importálja a Pioneer tévé
nyelvi beállításaiból még a Setup Navigator képernyő
megnyitása előtt.

19

BDP-170

4. FEJEZET: LEJÁTSZÁS

Lemezek vagy fájlok lejátszása Megjegyzés

Ez a fejezet ismerteti a lejátszáshoz szükséges főbb • A "lejátszás folytatása" funkció automatikusan
műveleteket. A használható lemez- és fájltípusokat lásd törlésre kerül az alábbi esetekben:
a 6. oldalon. A lemezekre rögzített mozifilmek, képek és
zenefájlok lejátszása a Home Media Gallery funkcióval – A lemeztálca kinyitásakor.
történik.
– A fájllistát tartalmazó ablak átkapcsolásakor.
1 Nyomja meg a STANDBY/ON gombot a
készülék bekapcsolásához. – A készülék kikapcsolásakor. (BD és DVD
Előtte kapcsolja be a tévét, majd a bemenetet. lemezek esetén ez a művelet nem törli a
"lejátszás folytatása" funkciót.)
2 Nyomja meg a OPEN/CLOSE gombot a
lemeztálca kinyitásához, majd helyezze be a lemezt. – A Miracast/Wi-Fi Direct képernyő
megnyitásakor.
Megjegyzés
• A lemez nyomtatott fele felfelé nézzen. • Ha a következő alkalommal a lejátszást egy
• A lemez beolvasásához hosszabb időre lehet megadott ponttól szeretné folytatni, akkor olvassa
el a "Lejátszás folytatása egy megadott ponttól
szükség. A beolvasás befejezése után megjelenik a (folytatólagos lejátszás)" részt.
lemez típusa a lejátszó előlapján.
• Ha BD íróval írt és használati korlátozásokkal • Egyes lemezekre nem használható a "lejátszás
ellátott BD lemezt helyez be, akkor megjelenik a folytatása" funkció.
PIN kód bevitelére szolgáló képernyő. Ilyen
esetben adja meg a PIN kódot. Quick View (gyorsnézet audióval)

3 Nyomja meg a / gombot a lejátszáshoz. A videók normál sebesség kb. 1,5-szeresén történő
• A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a lejátszásakor hang hallható.

/ gombot a lejátszás alatt. f Nyomja meg a gombot a BD vagy DVD
• A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP lejátszás alatt.

gombot a lejátszás alatt. • Ha megnyomja a gombot a gyors lejátszás

Megjegyzés alatt, akkor a lejátszás átvált a gyors
• Egyes lemezek lejátszása automatikusan
előretekerésre.
elkezdődik a lemeztálca bezárásakor.
• A BD-ROM/DVD-Video lemezek szülői felügyelet ™ Visszatérés a normál lejátszásra
• Nyomja meg a / gombot.
funkcióval vannak ellátva. A szülői felügyelet
feloldásához adja meg a lejátszó beállításai között Megjegyzés
regisztrált jelszót.
• Egyes BD-R/-RE lemezek lejátszási védelemmel • A gyors lejátszás alatt nem lehet a szünet módba
vannak ellátva. A védelem törléséhez adja meg a kapcsolni. A szünet mód a normál lejátszás
lemezre beállított jelszót. visszaállítása után választható ki.
• Ha nem megfelelő a kép vagy hang minősége
(lásd "Hibakeresés"). • A gyors lejátszás alatt az audió kimenet PCM
formátumú a készülék konfigurációjától függetlenül.
™ Teendők a lemezmenü megjelenése
esetén • Nem lehetséges átkapcsolni az audiót a gyors
Egyes lemezek esetén a lemezmenü automatikusan lejátszás alatt.
megjelenik a lejátszás indításakor. A lemezmenü
tartalma és működtetése az adott lemeztől függ. • Az audió formátumtól, pl. Dolby TrueHD és
DTS-HD Master Audio, függően előfordulhat, hogy
™ Lejátszás folytatása a leállítási ponttól a gyors előretekerés alatt nem hallható hang.
("lejátszás folytatása" funkció)
• Ha a lejátszás alatt megnyomja a STOP gombot, • A hangkimenetről részletesebb információk
olvashatók a "Digitális kimeneti audioformátumok"
akkor a készülék a leállítási pontot elmenti a részben.
memóriában. A / gomb megnyomásakor a
lejátszás ettől a leállítási ponttól folytatódik.
• A "lejátszás folytatása" funkció törléséhez nyomja
meg a STOP gombot a lejátszás leállított
állapotában.

20

BDP-170

Keresés előre és vissza ™ Normál lejátszás folytatása
f Nyomja meg a / gombot.
f A lejátszás alatt nyomja meg a REV vagy
FWD gombot. Léptetés előre és vissza

• A pásztázási sebesség a gomb minden egyes f A lejátszás szüneteltetése alatt nyomja meg a
megnyomásakor megváltozik. A sebesség függ a gombot.
lemeztől vagy fájltól (a sebesség megjelenik a TV
képernyőn). • A kép a gomb minden egyes megnyomásakor
előreléptet.
™ Normál lejátszás folytatása
Nyomja meg a / gombot. • Nem lehetséges visszafelé léptetés.

Kiválasztott jelenetek, műsorszámok vagy ™ Normál lejátszás folytatása
fájlok lejátszása f Nyomja meg a / gombot.

f Adja meg a kiválasztani kívánt Cím vagy műsorszám kiválasztott
jelenet/műsorszám/fájl sorszámát a lejátszás alatt. szakaszának ismétlődő lejátszása (A-B
Repeat)
• Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd
nyomja meg az ENTER gombot. Használja az alábbi eljárást a cím vagy műsorszám
kiválasztott szakaszának ismétlődő lejátszásához.
• Nyomja meg a CLEAR gombot a beírt számok 1 Nyomja meg a lejátszás alatt az A-B gombot a
törléséhez. kezdőpont kiválasztásához.
• Ekkor a TV-n megjelenik az [A-] felirat.
Tartalom átugrása 2 Nyomja meg a lejátszás alatt az A-B gombot a
végpont kiválasztásához.
f A lejátszás alatt nyomja meg a vagy • Ekkor elkezdődik az "A-B" szakasz ismétlődő
gombot.
lejátszása.
•A gomb megnyomásakor a lejátszás
™ Az "A-B Repeat" mód törlése
előreugrik a következő jelenet/műsorszám/fájl • Nyomja meg az "A-B Repeat" lejátszás alatt az A-B

elejére. gombot.

• A gomb megnyomásakor (a video- vagy Megjegyzés
audiofájl lejátszása alatt) a lejátszás visszaléptet az • Az "A-B Repeat" lejátszás az alábbi esetekben
aktuális jelenet/műsorszám/fájl elejére. A gomb
kettős megnyomásakor a lejátszás visszaléptet az kerül törlésre:
előző jelenet/műsorszám/fájl elejére. – Az ismétlési tartományon kívüli keresés

• Ha megnyomja a gombot a képfájl lejátszása esetén.
alatt, akkor a lejátszás visszatér az előző fájlra. – Másik ismétlődő vagy véletlen sorrendű

Visszatérés egy korábbi pozícióra lejátszás indításakor.

A REPLAY gomb használatával visszaléptethet a 10 Ismétlődő lejátszás (Repeat Play)
másodperccel korábbi pozícióra.
Használja az alábbi eljárást a lemez, cím, jelenet,
f Nyomja meg a lejátszás alatt a REPLAY műsorszám vagy fájl ismétlődő lejátszásához.
gombot. f Nyomja meg a lejátszás alatt a REPEAT
gombot.
Előreléptetés egy későbbi pozícióra • A REPEAT gomb minden egyes megnyomásakor

A SHORT SKIP gomb használatával előreléptethet a 30 az ismétlődő lejátszási mód az alábbi sorrendben
másodperccel későbbi pozícióra. váltakozik.
BD
f Nyomja meg a lejátszás alatt a SHORT SKIP Aktuális jelenet t Aktuális cím
gombot. DVD
Aktuális jelenet t Aktuális cím t Összes cím
Lassított lejátszás CD/Video fájl/Audiofájl/Képfájl
Aktuális műsorszám/fájl t A mappában található
f A lejátszás szüneteltetése alatt tartsa lenyomva összes műsorszám/összes fájl
a gombot.

• A sebesség a gomb minden egyes
megnyomásakor változik (a sebesség megjelenik a
TV képernyőn).

• A lassított lejátszás nem lehetséges visszafelé
irányban.

21

BDP-170

™ Ismétlődő lejátszási mód törlése ™ Könyvjelzővel megjelölt jelenet
• Nyomja meg az ismétlődő lejátszás alatt a lejátszása
1 Tartsa lenyomva néhány másodpercig a
REPEAT gombot. BOOKMARK gombot.
• Ekkor megjelenik a könyvjelzők listája.
Megjegyzés 2 Válassza ki a lejátszani kívánt könyvjelzőt.
• Az ismétlődő lejátszás az alábbi esetekben kerül Használja a e/f gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
törlésre:
– Az ismétlési tartományon kívüli keresés ™ Könyvjelző törlése
f Válassza ki, hogy melyik könyvjelzőt szeretné
esetén. törölni, majd nyomja meg a CLEAR gombot.
– Másik ismétlődő vagy véletlen sorrendű • Egyes lemezek esetén nem megengedett a

lejátszás indításakor. könyvjelzők hozzárendelése.
• A könyvjelzők törlésre kerülnek:
Lejátszás előre meghatározott sorrendben
(programozott lejátszás) – A készülék kikapcsolásakor.
– A lemeztálca kinyitásakor.
1 Nyomja meg a lejátszás alatt a PROGRAM
gombot. Méretváltoztatás
• Ekkor megjelenik a programozó képernyő.
2 Válassza ki a program sorszámát. f Nyomja meg a lejátszás alatt a ZOOM gombot.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd • A ZOOM gomb megnyomásakor a méretváltoztatás
nyomja meg az ENTER gombot.
3 Válassza ki a lejátszani kívánt műsorszámot / mértéke az alábbi sorrendben váltakozik.
címet / jelenetet. ZOOM 2x t ZOOM 3x t ZOOM 4x t ZOOM 1/2x
Használja a c/d/e/f gombokat a kiválasztáshoz, t ZOOM 1/3x t ZOOM 1/4x t Normál (nem
majd a nyomja meg az ENTER gombot. jelenik meg)
4 Nyomja meg a / gombot.
• Ekkor elkezdődik a lejátszás. Megjegyzés
• Ez a funkció nem működik egyes lemezekre.
™ Program szerkesztése
1 Válassza ki, hogy melyik programot szeretné Fényképek lejátszása diavetítésként
szerkeszteni, majd nyomja meg az ENTER gombot.
2 Válassza ki a címet/jelenetet, majd nyomja meg Ez a funkció a fényképek automatikus léptetésével
az ENTER gombot. végzi a lejátszást.
f Nyomja meg a lejátszás alatt az INDEX gombot.
™ Program törlése • Ekkor megjelenik a képfájlok mintaképe.
f Válassza ki, hogy melyik programot szeretné
törölni, majd nyomja meg a CLEAR gombot. Egyidejűleg maximum 12 mintakép jeleníthető meg.
• Az összes program törléséhez nyomja meg a • A kép kiválasztása és az ENTER gomb

RETURN gombot. megnyomása után elkezdődik a diavetítés a
kiválasztott képtől.
Megjegyzés
• Ha a programozott lejátszáshoz audió CD-t használ, ™ Fényképek forgatása/invertálása
A diavetítés lejátszásakor vagy szüneteltetésekor a kép
akkor a 3-as lépésben a műsorszámot kell az alábbi módon módosul a c/d/e/f gombok
kiválasztani. megnyomásakor.
• Ez a funkció nem működik a BD lemezekre.
f gomb: forgatás jobbra 90°-kal
Könyvjelzők elhelyezése e gomb: forgatás balra 90°-kal
c gomb: vízszintes tükrözés
Az aktuálisan lejátszás alatt álló videóhoz könyvjelzőket d gomb: függőleges tükrözés
rendelhet hozzá a jelenetek későbbi lejátszásához.
f Nyomja meg a lejátszás alatt a BOOKMARK Kameraállások módosítása
gombot.
• Ekkor a rendszer elhelyezi a könyvjelzőt. A több kameraállást tartalmazó BD-ROM és DVD-Video
• Maximum 12 könyvjelző helyezhető el. lemezek esetén a kameraállás átkapcsolható a
lejátszás alatt.
1 A lejátszás alatt nyomja meg a FUNCTION
gombot.

22

BDP-170

2 Válassza ki a FUNCTION menü Angle elemét. Feliratok áthelyezése
• Ekkor a TV-képernyőn megjelenik az aktuális
A BD-ROM vagy DVD lemezek lejátszása alatt a
kameraállás és a rögzített kameraállások összes feliratok pozíciója módosítható.
száma.
• Ha a kameraállások nem kapcsolhatók át, akkor a 1 Kezdje el a BD-ROM vagy DVD Video lemez
módosítást végezze el a menüképernyőről. lejátszását, majd jelenítse meg a feliratokat a TV
képernyőn.
Megjegyzés
• Egyes lemezek esetén nem lehetséges a 2 Tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a
SUBTITLE gombot.
kameraállás módosítása. • Ekkor a rendszer átkapcsol a felirat-áthelyezési

Átkapcsolás a felirati nyelvek között módba.
• A TV képernyőn megjelenik a [Subtitle shift mode]
A több felirati nyelvet tartalmazó lemezek vagy fájlok
esetén a feliratok átkapcsolhatók a lejátszás alatt. menü.

Figyelem 3 Használja a c/d gombokat a feliratok
• A DVD vagy BD írókkal rögzített lemezek esetén pozíciójának módosításához.
• Végezze el a c/d gombokkal a feliratok
nem lehetséges a felirati nyelvek átkapcsolása.
Részleteket lásd a rögzítésre használt berendezés áthelyezését.
használati útmutatójában. • A beállítás befejezése után nyomja meg az ENTER

f Nyomja meg a lejátszás alatt a SUBTITLE gombot.
gombot.
• A TV-képernyőn megjelenik az aktuális felirati nyelv 4 Lépjen ki a felirat-áthelyezési módból.
Nyomja meg az ENTER gombot.
és a rögzített felirati nyelvek összes száma.
A felirati nyelv módosításához nyomja meg az Audió mód kiválasztása
ismét a SUBTITLE gombot.
• A felirati nyelvek átkapcsolhatók a FUNCTION A többszörös audiofolyamokat / -csatornákat tartalmazó
menü Subtitle elemének kiválasztásával is. lemezek vagy fájlok esetén a lejátszás alatt
• Ha a felirati nyelvek nem módosíthatók a átkapcsolható az audiofolyam / -csatorna.
SUBTITLE gomb megnyomásával, akkor a
módosítást végezze el a menüképernyőről. f A lejátszás alatt nyomja meg az AUDIO gombot.
• Ekkor a TV-képernyőn megjelenik az aktuális audió
™ Feliratok kikapcsolása
és a rögzített audiofolyamok összes száma.
f Nyomja meg a SUBTITLE gombot vagy válassza Az audió módosításához nyomja meg ismét az
ki a FUNCTION menü Subtitle elemét az OFF státusz AUDIO gombot.
kiválasztásához. • Au audió mód átkapcsolható a FUNCTION menü
Audio elemének kiválasztásával is.
™ Külső felirati fájlok megjelenítése a DivX • Ha nem sikerül az audiofolyam módosítása az
médiafájlok lejátszásakor AUDIO gomb megnyomásával, akkor használja a
A DivX médiafájlokban rögzített feliratokon kívül a lemezmenüt.
lejátszó a külső felirati fájlok megjelenítését is
támogatja. Ha a fájl neve azonos a DivX médiafájl CD/SACD lejátszási terület módosítása
nevével, csak a kiterjesztésük különbözik, és a fájl
kiterjesztése az alábbiak egyike, akkor a készülék a fájlt 1 Lejátszási terület kiválasztása
külső felirati fájlként kezeli. Megjegyzés: a DivX Nyomja meg a stop módban a CD/SACD gombot.
médiafájlokat és a külső felirati fájlokat azonos A gomb minden egyes megnyomásakor az előlapi
mappában kell elhelyezni. Csak egy külső felirati fájl kijelzőn átkapcsol a lejátszási terület.
jeleníthető meg a lejátszón. Használjon számítógépet [CD AREA] t [SACD 2CH] t [SACD MCH] t (vissza
az olyan külső felirati fájlok törléséhez, amelyeket nem az elejére)
szeretne megjeleníteni a lemezről. Támogatott • Nyomja meg kétszer a STOP gombot a lejátszás
kiterjesztések: ".smi", ".srt", ".sub" és ".txt".
alatt, ha törölni szeretné a folytatólagos lejátszási
Megjegyzés módot a lejátszási terület kiválasztása előtt.
• A fájltól függően előfordulhat, hogy a külső felirati
Lemezinformációk megjelenítése
fájlok megjelenítése nem megfelelő.
f Nyomja meg a DISPLAY gombot.
Ekkor megjelennek a TV-képernyőn a lemezinformációk.
Az információk kijelzésének kikapcsolásához nyomja
meg ismét a DISPLAY gombot.
Eltérő információ jelenik meg a lejátszás alatt és a
lejátszás leállításakor.

23

BDP-170

BONUSVIEW vagy BD-LIVE funkciók

A lejátszó kompatibilis a BD-Video BONUSVIEW és
BD-LIVE funkciókkal.
A BONUSVIEW funkcióval kompatibilis BD-Video
lemezek esetén az alábbi kiegészítő funkciók
használhatók: másodlagos videó (kép a képben) és a
másodlagos audió. A BD-LIVE funkciót támogató
lemezek lejátszásakor speciális videoképek és egyéb
adatok tölthetők le az internetről.
A BD Video lemezen rögzített és a BD-LIVE funkcióval
letöltött adatok az USB flash memórián tárolhatók
(külső memória). Az ilyen funkciók használatához
csatlakoztasson az USB portra olyan USB flash
memóriát (minimum 1 GB kapacitás, 2 GB vagy
nagyobb kapacitás javasolt), amely az USB 2.0 High
Speed (480 Mbit/s) szabványt támogatja.
• Az USB flash memória csatlakoztatása vagy

lekötése előtt ne feledkezzen meg a lejátszó
kikapcsolásáról.
• Az USB flash memórián tárolt adatok előhívásához
először helyezze be az adatok letöltésekor használt
lemezmédiumot (ha másik lemezt helyez be, akkor
nem lehetséges az USB memórián tárolt adatok
lejátszása).
• Ha más adatokat (előzőleg rögzített) tartalmazó
USB flash memóriát helyez be, akkor problémák
merülhetnek fel a videó és audió lejátszáskor.
• A lejátszás alatt soha ne húzza ki az USB flash
memóriát.
• Az adatok betöltéséhez (olvasás/írás) hosszabb
időre lehet szükség.

Figyelem
• A BONUSVIEW és BD-LIVE funkciók használata

nem garantálható, ha az USB flash memórián nem
áll rendelkezésre elegendő tárhely. Lásd az USB
memórián tárolt virtuális csomagadatok és BD-LIVE
adatok törlésének leírását.

Megjegyzés
• Az USB flash memóriák megfelelő működését nem

tudjuk garantálni.
• A BD-LIVE funkció adatainak lejátszása függ a

használt lemeztől. Bővebb információkat lásd a
lemezhez mellékelt használati útmutatóban.
• A BD-LIVE funkció használatához hálózati
kapcsolatra és megfelelő beállításokra van
szükség.
• A BD-LIVE funkcióval automatikusan lehet
kapcsolódni az internetre. A BD-LIVE funkciót
támogató lemezek ID kódokat küldhetnek a
tartalomszolgáltató részére az interneten át a
lejátszó és a lemez azonosításához.

24

BDP-170

Lejátszási funkciók

A használható funkciók függnek a lemez és fájl típusától. Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók.
A használható funkciókat az alábbi táblázat tartalmazza.

Lemez/fájl típusa

DVD-R
/-RW
Funkció1 BD-ROM BD-R DVD AVCREC AVCHD Videó Kép- Audió Audio
Gyors lejátszás2 /-RE Video (VR fájl fájl fájl CD
formá-

tum)

Pásztázás előre és vissza 3 333 3 33 44

Short Skip / Replay

Kiválasztott címek,
jelenetek vagy
műsorszámok lejátszása
Tartalom átugrása

Lassított lejátszás5,6

Léptetés előre és
vissza7, 8
"A-B szakaszismétlés"
mód7
Ismétlődő lejátszás

Méretváltoztatás

Kameraállás9

Felirati nyelv10

Audió11
Lemezinformációk

1. Előfordulhat, hogy egyes lemezek vagy fájlok esetén nem működnek a táblázatban [ ] jellel megjelölt funkciók.
2. Az audió formátumtól függően (pl. Dolby TrueHD és DTS-HD Master Audio) előfordulhat, hogy nincs hang a gyors előretekerés

alatt.
3. Nem hallható hang az előre- és visszafelé történő pásztázás alatt.
4. Hang hallható az előre- és visszafelé történő pásztázás alatt.
5. A lassított lejátszás alatt nem hallható hang.
6. Nem lehetséges a fordított irányú lassított lejátszás.
7. Egyes lemezek esetén a normál lejátszás automatikusan folytatódik a jelenetek átváltásakor.
8. Nem lehetséges a fordított irányú léptető lejátszás.
9. A kameraállás szimbólum jelenik meg a több kameraállásból rögzített jeleneteknél, ha az Angle Mark beállítása az On.
10. • A rögzített feliratok típusa függ a lemeztől vagy fájltól.

• Egyes esetekben a feliratok átkapcsolhatnak vagy a módosításra szolgáló menüképernyő azonnal megjelenik, viszont nem jelenik
meg a lemezen rögzített aktuális felirat vagy a feliratok összes száma.
11. A rögzített audiofolyamok típusa függ a lemeztől vagy fájltól.

25

BDP-170

FUNCTION menü használata Tétel Leírás
A BD-ROM állókép kikapcsolása.
A lejátszó működési státuszától függően különböző Still off (állókép
funkciók hívhatók be. kikapcsolása) Előreléptetés 30 másodperccel.

1 Nyissa meg a FUNCTION menüt. Short Skip Visszaléptetés 10 másodperccel.
Nyomja meg a lejátszás alatt a FUNCTION gombot. (előreléptetés)
Lejátszási sebesség módosítása a
2 Válassza ki a beállítási tételt. Replay diavetítés lejátszása alatt.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd (visszaléptetés) Diavetítés stílusának módosítása a
nyomja meg az ENTER gombot. diavetítés alatt.
Slide Show
(diavetítés)

Transition
(átmenet)

Megjegyzés 1. A lemeztől függően az információtípusok egyike jelenik
meg.
• A nem módosítható tételek szürke színben
láthatóak. A kiválasztható tételek függnek a lejátszó 2. A másodlagos videó jelzés jelenik meg az olyan
státuszától. jeleneteknél, melyekre másodlagos videofolyamot
rögzítettek, ha az PIP Mark beállítása az On.
™ Kiválasztott tétel beállításának
módosítása 3. A másodlagos audió jelzés jelenik meg az olyan
Használja a c/d gombokat a módosításhoz. jeleneteknél, melyekre másodlagos audiofolyamot
rögzítettek, ha a Secondary Audio Mark beállítása az
On.

™ FUNCTION menü bezárása Megjegyzés
Nyomja meg a FUNCTION gombot.
• A választható tételek függnek a lemeztípustól.
™ FUNCTION menütételek listája
• A rögzített másodlagos audiofolyamok típusa függ
Tétel Leírás a lemeztől és fájltól.
Title (cím)1 Az aktuálisan lejátszás alatt álló lemez
címinformációinak és a címek összes • Egyes lemezek nem tartalmaznak másodlagos
Chapter számának megjelenítése. Kiválasztható a audio-/videofolyamot.
(jelenet) lejátszani kívánt cím is. (Lásd az alábbi
leírást.) • Egyes esetekben a másodlagos audió/videó
File (fájl) Az aktuálisan lejátszás alatt álló lemez átkapcsolhat vagy a módosításra szolgáló
jelenet (műsorszám/fájl) információinak és lemezmenü azonnal megjelenik, viszont nem
Time (idő) a jelenetek összes számának jelenik meg a lemezen rögzített aktuális
megjelenítése. Kiválasztható a lejátszani másodlagos audio-/videofolyam vagy a
Mode (mód) kívánt jelenet (műsorszám/fájl) is. (Lásd az másodlagos audio-/videofolyamok összes száma.
Audio (hang) alábbi leírást.)
Angle Az aktuális fájlinformációk megjelenítése.
(kameraállás) Válassza ki a kedvenc fájlt.
Subtitle (felirat) Megjeleníti az eltelt vagy fennmaradó
Code Page időtartamot. Ezen kívül megadható, hogy
(kódlap) honnan szeretné indítani a lejátszást.
Secondary (Lásd az alábbi leírást.)
Video Lejátszási mód módosítása.
(másodlagos Audió mód kiválasztása.
videó)2 BD-ROM / DVD-Video lemez
Secondary kameraállásának módosítása.
Audio Felirati nyelv módosítása.
(másodlagos Felirati kódlap módosítása.
audió)3
Bitrate BD-ROM másodlagos videofolyamok (kép
(bitsebesség) a képben) módosítása.

A BD-ROM másodlagos audió
módosítása.

Audió/videó és másodlagos videó/audió
bitsebességének megjelenítése.

26

BDP-170

Lejátszás egy megadott időponttól (Time ™ Véletlen sorrendű lejátszás
Search) Kiválasztott lemeztartomány, cím vagy jelenet
(műsorszám/fájl) lejátszása véletlen sorrendben.
1 Válassza ki a Time funkciót. Ugyanaz a tétel egymás után is lejátszható.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot. ™ Kevert sorrendű lejátszás
Kiválasztott lemeztartomány, cím vagy jelenet
2 Adja meg az időpontot. (műsorszám/fájl) lejátszása véletlen sorrendben.
Az idő megadásához használja a számgombokat Mindegyik tétel csak egyszer játszható le.
(0 - 9).
• A 45. perctől történő lejátszáshoz írja be a 0, 0, 4, 5, Lejátszás folytatása egy kiválasztott
pozíciótól (folytatólagos lejátszás)
0 és 0 számokat, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Ezzel a funkcióval egy kiválasztott pozíciótól indítható a
• A 1 óra 20. perctől történő lejátszáshoz írja be a 0, lejátszás a következő alkalommal, akár a készülék
1, 2, 0, 0 és 0 számokat, majd nyomja meg az kikapcsolása esetén is.
ENTER gombot.
• Nyomja meg a CLEAR gombot a beírt számok ™ Beállítás
törléséhez. f Nyomja meg a lejátszás alatt a CONTINUED
gombot abban a pozícióban, ahonnan folytatni
3 Lejátszás indítása az idő megadásával szeretné a lejátszást.
Nyomja meg az ENTER gombot. Ekkor a TV képernyőn megjelenik a kiválasztott
pozícióhoz tartozó lejátszási időtartam.
Megadott cím, jelenet vagy műsorszám
lejátszása (Search) ™ Lejátszás
1 Nyomja meg a / gombot annak a címnek a
1 Válassza ki a lejátszani kívánt címet, jelenetet, lejátszásához, amire beállította a folytatólagos
műsorszámot vagy fájlt. lejátszást.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd Ekkor megjelenik a folytatólagos lejátszási módot
nyomja meg az ENTER gombot. jóváhagyó képernyő.
• Az alábbi esetekben megjelenik a folyamatos
2 Adja meg a lejátszani kívánt cím, jelenet,
műsorszám vagy fájl sorszámát. lejátszást jóváhagyó képernyő.
A szám megadásához használja a számgombokat BD videók esetén
(0 - 9) vagy a c/d gombokat. A képernyő a film lejátszása után jelenik meg.
• A 32-es címtől történő lejátszáshoz írja be a 3 és 2
Rögzített felvételt tartalmazó lemezek
számokat, majd nyomja meg az ENTER gombot. A képernyő a mappa kiválasztása és a folyamatos
• Nyomja meg a CLEAR gombot a beírt számok lejátszásra beállított cím lejátszása után jelenik
meg.
törléséhez. 2 Használja a e/f gombokat a YES válasz
kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER
3 Lejátszás indítása a cím, jelenet vagy gombot.
műsorszám megadásával A lejátszás a megadott pozíciótól indul.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjegyzés
Kiválasztott lemeztartomány, cím vagy jelenet • A folytatólagos lejátszás beállítása törlésre kerül a
(műsorszám/fájl) lejátszása véletlen
sorrendben OPEN/CLOSE gomb megnyomásakor.
• A folytatólagos lejátszás működése nem minden
Kétféle típus között lehet választani.
lemez esetén garantált.
1 Válassza ki a Mode funkciót.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.

2 Válassza ki a lejátszási módot.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.

27

BDP-170

5. FEJEZET: HOME MEDIA GALLERY LEJÁTSZÁS

Home Media Gallery jellemzők A PC-n vagy DMS (Digital Media Server) szerveren
tárolt fájlok lejátszása külső DMC (Digital Media
A lejátszó Home Media Gallery funkciójával Controller) paranccsal lehetséges. A lejátszó
megjeleníthető a bemeneti források listája és elindítható támogatja a DMP fájlok lejátszását.
a lejátszás. Ez a fejezet ismerteti a funkciók A PC-n vagy a DMS (Digital Media Server)
használatához szükséges beállításokat és lejátszási szerveren tárolt fájlok lejátszása külső DMC (Digital
eljárásokat. A számítógépen vagy hálózati Media Controller) paranccsal lehetséges. A DMC
komponenseken tárolt fájlok lejátszásához ajánlott által vezérelt eszközök elnevezése: DMR (Digital
elolvasni a hálózati komponenshez adott használati Media Renderer). Ez a készülék támogatja a DMR
útmutatót is. funkciót. A DMR módban külső kontrollerről
Az alábbi bemeneti források lejátszása lehetséges a irányíthatók többek között az olyan műveletek, mint
Home Media Gallery funkcióval. a fájlok lejátszása és a lejátszás leállítása.
• BD-R/RE (BDAV formátum) lemezek • A hálózati komponenseken tárolt audiofájlok
• DVD-R/RW (VR formátum) lemezek lejátszásához és az internetes rádióállomások
• Zenei CD (CD-DA, SACD és DTS CD) lemezek meghallgatásához be kell kapcsolni a router DHCP
• Mozifilmeket, képeket vagy zenefájlokat stb. szerver funkcióját. Ha a router nem rendelkezik
beépített DHCP szerver funkcióval, akkor kézzel
tartalmazó DVD/CD lemezek. kell beállítani a hálózatot. Ellenkező esetben nem
• DVD/CD lemezek, amelyekre csak video-, kép vagy lehetséges a hálózati komponenseken tárolt fájlok
lejátszása.
audiofájlok vannak rögzítve.
• USB eszköz A hálózati lejátszásról
• Hálózati szervereken tárolt fájlok (a lejátszó LAN
Az erősítő hálózati lejátszás funkciója az alábbi
interfészére csatlakoztatott PC-k vagy technológiákat használja:
komponensek).
™ Windows Media Player
Megjegyzés Részleteket lásd a Windows Media Player 11/ Windows
• A Home Media Gallery funkcióval a LAN (Local Media Player 12 szoftverek leírásánál.

Area Network) aljzatra csatlakoztatott ™ DLNA
médiaszervereken tárolt fájlok lejátszása
végezhető. DLNA CERTIFIED™ audiolejátszó
• Az alábbi fájlok lejátszása lehetséges a Home A Digital Living Network Alliance (DLNA) szórakoztató
Media Gallery funkcióval: elektronikai berendezésekkel, számítógépes
– Személyi számítógépek Microsoft Windows termékekkel és mobil eszközökkel foglalkozó vállalat.
A Digital Living a digitális média egyszerű
Vista vagy XP operációs rendszerrel és megosztására kínál megoldásokat vezetékes vagy
telepített Windows Media Player 11 vezeték nélküli házi hálózatokon keresztül.
programmal. A DLNA tanúsítványt jelző logó segítségével
– Személyi számítógépek Microsoft Windows 7 egyszerűen felismerhetők azok a termékek, amelyek
operációs rendszerrel és telepített Windows megfelelnek a DLNA együttműködési irányelveknek.
Media Player 12 programmal. Ez a készülék megfelel a DLNA együttműködési
– DLNA kompatibilis digitális médiaszerverek irányelveknek (1.5 verzió). Ha a készülékhez DLNA
(PC-ken vagy egyéb komponenseken). szerverrel működtetett számítógépet vagy más egyéb
DLNA kompatibilis eszközt csatlakoztatnak, akkor
szükség lehet a szoftver vagy a többi készülék
beállításainak módosítására. Ezzel kapcsolatban a
szoftver vagy a komponens használati útmutatójában
olvasható részletes információ.
A DLNA® és a DLNA CERTIFIED® a Digital Living
Network Alliance kereskedelmi védjegyei és/vagy
márkanevei.

28

BDP-170

™ Hálózaton keresztül lejátszható tartalom Fájlok hálózati lejátszása

• Kompatibilis formátumba kódolt fájlok esetén is 1 Nyomja meg a HOME MENU gombot a
előfordulhatnak lejátszási problémák. kezdőmenü megnyitásához.

• A szerver típusától vagy verziójától függően nem 2 Válassza ki a [Home Media Gallery] funkciót,
garantált az összes funkció korlátlan majd nyomja meg az ENTER gombot.
használhatósága.
3 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt tartalmazó
• A támogatott fájlformátumok függnek az aktuális szervert.
szervertől. A szerver által nem támogatott fájlok
nem kerülnek megjelenítésre a készüléken. 4 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
További információkért lépjen kapcsolatba a Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
szerver gyártójával. nyomja meg az ENTER gombot.

™ Jogi nyilatkozat a harmadik fél által ™ Home Media Gallery funkció bezárása

birtokolt tartalomról f Nyomja meg a HOME MENU gombot.

A harmadik fél által szolgáltatott tartalomhoz történő Lemezek lejátszása és USB lejátszás
hozzáféréshez nagysebességű internetes kapcsolatra
van szükség, melynek feltétele adott esetben a 1 Nyomja meg a HOME MENU gombot a
regisztrálás és előfizetés. kezdőmenü megnyitásához.

A harmadik fél által nyújtott tartalomszolgáltatás 2 Válassza ki a [Home Media Gallery] funkciót,
előzetes értesítés nélkül módosulhat, felfüggesztésre majd nyomja meg az ENTER gombot.
kerülhet, megszakadhat és megszűnhet, ezért a 3 Válassza ki a Disc vagy USB opciót.
Pioneer nem vállal felelősséget az ilyen események Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
előfordulásáért. nyomja meg az ENTER gombot.

A Pioneer nem állítja és nem garantálja a 4 Válassza ki a Photo/Music/Video/AVCHD opciót.
tartalomszolgáltatások folyamatos elérhetőségét az Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
adott időtartamon keresztül, ezért elhárít minden nyomja meg az ENTER gombot.
kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget. • Ez a lépés nem alkalmas a BDAV/VR/AVCREC

™ A hálózatos lejátszás jellemzői formátumban írt lemezek kiválasztására.
• Ha AVCHD formátumú fájlokat szeretne lejátszani
• Félbeszakadhat a lejátszás a számítógép
leállításakor, vagy amennyiben a tartalom USB eszközről, akkor hozzon létre az USB
lejátszása közben törlésre kerülnek a médiafájlok. eszközön egy “AVCHD” mappát, majd másolja át a
lejátszani kívánt fájlokat tartalmazó “BDMV”
• Ha probléma merül fel a hálózati környezettel mappát az “AVCHD” mappába.
kapcsolatban (pl. túlterhelés), akkor előfordulhat,
hogy a tartalom nem jelenik meg, vagy nem lesz 5 Válassza ki a lejátszani kívánt
megfelelő a lejátszása (a lejátszás megszakadhat címet/műsorszámot vagy fájlt.
vagy leállhat). Az optimális működéshez Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
10BASE-T/100BASE-TX kapcsolat javasolt a nyomja meg az ENTER gombot.
készülék és a PC között. Lejátszás a kiválasztott címtől/műsorszámtól vagy fájltól
indul.
• Több kliens egyidejű lejátszása esetén • Ha a lejátszani kívánt fájl mappában van elmentve,
szakadozhat vagy megállhat a lejátszás.
akkor azt a mappát kell kiválasztani, amely
• A csatlakoztatott PC-re telepített biztonsági elsőként tartalmazza a fájlt.
szoftvertől, illetve annak beállításától függően
blokkolásra kerülhet a hálózati kapcsolat.

A Pioneer nem vállal felelősséget, ha a Home Media
Gallery funkciók hibás működését a hálózati
kapcsolatban előforduló kommunikációs hiba és/vagy a
PC vagy egyéb csatlakoztatott berendezés nem
megfelelő működése okozza. Lépjen kapcsolatba a PC
gyártójával vagy az internetszolgáltatóval.

A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye az USA-ban és/vagy egyéb országokban.

Ez a termék a Microsoft Corporation tulajdonában álló
technológiát tartalmazza, és nem használható vagy
értékesíthető a Microsoft Licensing, Inc. engedélye
nélkül. A Microsoft ®, Windows ®7, Windows ®Vista,
Windows ®XP, Windows ®2000, Windows ®Millennium
Edition, Windows ®98, és WindowsNT ® a Microsoft
Corporation kereskedelmi vagy bejegyzett védjegyei az
USA-ban és/vagy egyéb országokban.

29

BDP-170

Képfájlok lejátszása Lejátszási lista használata

™ Diavetítés jellemzői 1 Nyomja meg a HOME MENU gombot a
A lemezen rögzített vagy a mappában elmentett fájlok kezdőmenü megnyitásához.
megjelenítése automatikusan átkapcsol.
2 Válassza ki a [Home Media Gallery] funkciót,
Megjegyzés majd nyomja meg az ENTER gombot.
• Egyes BD-R/-RE lemezek lejátszási védelemmel
3 Válassza ki a lejátszási listát.
vannak ellátva. A védelem törléséhez adja meg a Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
lemezre beállított jelszót. nyomja meg az ENTER gombot.
• Több másodpercig is eltarthat a lejátszás indítása.
Ez nem meghibásodás. 4 Válassza ki a lejátszani kívánt
• Előfordulhat, hogy egyes fájlokat nem tud lejátszani műsorszámot/fájlt.
a készülék. Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
• A megtekintések száma korlátozva lehet. nyomja meg az ENTER gombot.
• A csatlakoztatott eszköztől és az egyéb A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól/fájltól indul és a
körülményektől függően hosszabb időre lehet lista végének eléréséig tart. A / gombokkal
szükség a lejátszás indításához és a kép választható ki a következő vagy előző műsorszám/fájl.
megjelenítéséhez. Ekkor megjelenik a "Now Playing" képernyő.

Lejátszás megadott sorrendben Műsorszámok/fájlok törlése a lejátszási
(lejátszási lista) listából

Az alábbi lemezekre rögzített műsorszámok és fájlok 1 Válassza ki a törölni kívánt műsorszámot/fájlt,
adhatók hozzá a lejátszási listához. majd nyomja meg a POP UP MENU gombot a POP
• Zenefájlokat tartalmazó DVD/CD lemezek és USB UP MENU menü előhívásához.

memóriák 2 Használja a c/d gombokat a "Delete from
Playlist" elem kiválasztásához, majd nyomja meg az
Műsorszámok/fájlok hozzáadása ENTER gombot.

Használja az alábbi eljárást a műsorszámok és fájlok Megjegyzés
hozzáadásához a lejátszási listához. • Az alábbi esetekben az összes információ törlődik

1 Nyomja meg a HOME MENU gombot a a lejátszási listából.
kezdőmenü megnyitásához. – A lemeztálca kinyitásakor.
– A készülék kikapcsolásakor.
2 Válassza ki a [Home Media Gallery] funkciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.

3 Válassza ki a Disc vagy USB opciót.
Előtte helyezze be a lemezt.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.

4 Válassza ki a listához hozzáadni kívánt
műsorszámot/fájlt.
Használja a f gombot a kiválasztáshoz.

5 Nyomja meg a POP UP MENU gombot a POP UP
MENU képernyő megnyitásához.

6 Válassza ki az "Add to Playlist" elemet a
lejátszási listához történő hozzáadáshoz.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Ekkor a 4. lépésben kiválasztott műsorszám vagy fájl
hozzáadásra kerül a lejátszási listához.
• További műsorszámok vagy fájlok hozzáadásához

ismételje meg a 4-6. lépéseket.

30

BDP-170

Csatlakoztatás a Wi-Fi DirectTM Megjegyzés
funkcióval • Ezzel a funkcióval egyidejűleg csak egy mobil

Wi-Fi jellemzők eszköz csatlakoztatható a készülékre.
• Ha másik mobil eszközt szeretne csatlakozatni,
A Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance tanúsító
védjegye. akkor először le kell választani az éppen
csatlakoztatott eszközt.
A Wi-Fi PROTECTED SETUP logó a Wi-Fi Alliance • A készülék kikapcsolásakor (készenléti mód) ez a
tanúsító védjegye. funkció is kikapcsol, és visszaállnak a funkció
Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, WPA, WPA2 használata előtt érvényes hálózati beállítások.
logók a Wi-Fi Alliance védjegyei. • A funkció használatához a mobil eszköznek Wi-Fi
képesnek kell lennie.
Miracast/Wi-Fi Direct funkció használata • Ez a készülék nem támogatja a mobil eszköz
vezérlését speciális alkalmazások használatával.
A Miracast és a Wi-Fi Direct funkcióval a készülék és a
mobil eszközök vezeték nélküli LAN router nélkül Miracast/Wi-Fi Direct képernyő megjelenítése
csatlakoztathatók.
A Miracast funkcióval a mobil eszközön lejátszott 1 Kapcsolja be a TV-t.
videók megjeleníthetők egy nagyképernyős TV-n.
A Wi-Fi Direct funkcióval a mobil eszközökön elmentett 2 Nyomja meg a STANDBY/ON gombot a
fotók, zenei anyagok és videofájlok lejátszása készülék bekapcsolásához.
végezhető, amihez DLNA kompatibilis alkalmazást kell Ekkor a TV-képernyőn megjelenik a Pioneer logó.
telepíteni az eszközre.
Megjegyzés
Figyelem • Ha nem jelenik meg a Pioneer logó, akkor végezze
• A modelltől függően előfordulhat, hogy a
el az alábbi ellenőrzéseket:
Miracast/Wi-Fi Direct kompatibilitás ellenére sem – Ha ez a készülék a lejátszási üzemmódban
sikerül a kapcsolat létrehozása.
• A Miracast/Wi-Fi Direct csatlakozási eljárás függ a van, akkor nyomja meg a STOP gombot.
mobil eszköztől. Részleteket lásd a mobil eszköz – Ha a Home Media Gallery vagy a kezdőmenü
használati útmutatójában.
• A mobil eszköz specifikációjától vagy típusától és látható, akkor nyomja meg a HOME MENU
az operációs rendszer verziójától függően gombot a képernyő bezárásához.
előfordulhat, hogy az eszköz nem kompatibilis a
Miracast/Wi-Fi Direct funkcióval. 3 Nyomja meg a Miracast gombot a
Részleteket lásd a mobil eszköz használati Miracast/Wi-Fi Direct képernyő megnyitásához.
útmutatójában. • A készülék és a mobil eszköz csatlakoztatásához
• A tartalom típusától függően előfordulhat, hogy
egyes szerzői jogvédett tartalmak stb. nem szükséges beállítások ezen a képernyőn adhatók
jeleníthetők meg a televízión vagy mobil eszközön. meg.
• A rádiófrekvenciás környezettől vagy a használt • A képernyő bezárásakor megszakad a
mobil eszköztől függően előfordulhat, hogy a videó Miracast/Wi-Fi Direct kapcsolat.
és audió lejátszása megszakad. • A lejátszás folytatása funkció automatikusan
• A lejátszási tartalomtól és a csatlakozási törlésre kerül a képernyő megnyitásakor.
környezettől függően előfordulhat, hogy a videó és
audió lejátszása megszakad. Miracast kapcsolat létrehozása
• A mobil eszközön végrehajtott művelet alatt
előfordulhat, hogy a videó és audió lejátszása Csatlakoztathatók az olyan mobil eszközök, amelyek a
megszakad. WiFi szabványnak megfelelő Miracast funkcióval
• Hagyja jóvá a Miracast/Wi-Fi Direct csatlakoztatási vannak ellátva.
környezetet a csatlakozási képernyőn. Nyomja meg a Miracast gombot a Miracast/Wi-Fi Direct
• A Miracast/Wi-Fi Direct kapcsolat létrehozása képernyő megnyitásához.
közben a készülék internetkapcsolata ideiglenesen • A Miracast funkciók nevei eltérnek az egyes mobil
megszakad.
eszközökön. Részleteket lásd a mobil eszköz
használati útmutatójában.

1 Kapcsolja be a mobil eszközön a Miracast
beállítást.
A mobil eszköz kijelzőjén ekkor megjelenik a
csatlakoztatható eszközök listája.

2 Válassza ki a mobil eszközön megjelenített
listából a “DIRECT-xxBD/BDP-170” eszköznevet.
A “xx” jelenti a készülék azonosító számát.

31

BDP-170

Figyelem 5 Nyomja meg az ENTER gombot.
Ezzel befejeződik a csatlakoztatás.
• Ha a mobil eszközön nem jelenik meg a Megjelenik a Miracast / WiFi Direct képernyő.

“DIRECT-xxBD/BDP-170” név, akkor nyomja meg a

távvezérlőn a RETURN és a Miracast gombot, SSID és jelszó módosítása

majd próbálja meg újra a vezérlést a Miracast/Wi-Fi A készülék és a mobil eszköz csatlakoztatásához
használt SSID és jelszó módosítható.
Direct képernyőről.
1 Nyomja meg a STANDBY/ON gombot a
Sikeres csatlakozás esetén a TV képernyőn is készülék bekapcsolásához.
megjelenik a mobil eszköz képernyője. Ekkor a TV képernyőn megjelenik a Pioneer logó.

Megjegyzés 2 Nyomja meg a Miracast gombot a
Miracast/Wi-Fi Direct képernyő megnyitásához.
• A mobil eszköz használatához olvassa el az eszköz
saját használati útmutatóját. 3 Használja a e/f gombokat a Refresh funkció
kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER
A Miracast/Wi-Fi Direct funkcióval nem gombot.
kompatibilis eszközök csatlakoztatása Ekkor az SSID és a jelszó megváltozik.
A készülék és a mobil eszköz közötti kapcsolat
Normál esetben az alábbi eljárást kell végrehajtani a megszakad.
csatlakozáshoz.
Figyelem
1 Nyissa meg a Miracast/Wi-Fi Direct képernyőt. • A változtatással együtt a rendszer törli a mobil

2 A mobil eszköz Wi-Fi hálózati beállításai közül eszközre megadott összes csatlakoztatási
válassza ki ennek a készüléknek a nevét a TV beállítást is.
képernyőn megjelenített ("DIRECT-xxBD/BDP-170") • Az SSID és a jelszó csak a frissítés (Refresh)
név alapján. végrehajtásakor változik meg. Biztonsági okokból
ajánlott a frissítés (Refresh) rendszeres elvégzése.
A “xx” jelenti a készülék azonosító számát. A kapcsolat megszakítása után a csatlakoztatás
beállítását ismét végre kell hajtani a Miracast/Wi-Fi
Figyelem Direct funkció használatához.

• Ha a mobil eszközön nem jelenik meg a

“DIRECT-xxBD/BDP-170” név, akkor nyomja meg a

távvezérlőn a RETURN és a Miracast gombot,

majd próbálja meg újra a vezérlést a Miracast/Wi-Fi

Direct képernyőről.

3 Adja meg a mobil eszközön ennek a Miracast/Wi-Fi Direct kapcsolat megszüntetése
készüléknek a jelszavát (a TV képernyőn látható).
1 Nyomja meg a RETURN gombot a
Megjegyzés
Miracast/Wi-Fi Direct képernyő megjelenített
• A mobil eszköz használatához olvassa el az eszköz
saját használati útmutatóját. állapotában.

• Ekkor a rendszer megszünteti a kapcsolatot.

WPS rendszerű csatlakoztatás • A rendszer visszaállítja a Miracast/Wi-Fi Direct
funkció használata előtt érvényes hálózati
Csak WPS képes mobil eszköz (nyomógombos beállításokat.
módszer) csatlakoztatható ezzel a módszerrel.
Megjegyzés
1 Nyissa meg a Miracsst / Wi-Fi Direct képernyőt.
• Ha a Miracast/Wi-Fi Direct kapcsolat alatt
2 Használja a e/f gombokat a WPS funkció lemezeket, USB eszközön tárolt anyagokat vagy
kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER webtartalmat szeretne lejátszani, akkor zárja be a
gombot. Miracast/Wi-Fi Direct képernyőt.

3 Használja a e/f gombokat a Next parancs Mobil eszközön tárolt fotók, zenei és
kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER videó fájlok lejátszása
gombot.
A mobil eszközön tárolt fotók, zenei és videó fájlok
4 Kapcsolja be 2 percen belül a mobil eszköz átküldhetők erre a készülékre.
WPS funkcióját.
Sikeres csatlakozás esetén a TV képernyőn megjelenik Megjegyzés
a [Connection Success] üzenet. • Olvassa el a mobil eszköz használati útmutatóját.
• Az eszköztől függően szoftvert kell telepíteni a
Megjegyzés
• A mobil eszköz használatához olvassa el az eszköz fotók, zenei és videó fájlok átküldéséhez.
• A mobil eszközre telepített szoftvertől függően
saját használati útmutatóját.
előfordulhat a nem megfelelő működés.

32

BDP-170

6. FEJEZET: WEBTARTALOM LEJÁTSZÁSA

A lejátszó képes az interneten található streamek ™ Hozzáférés korlátozása az internetes
lejátszására is. káros információkhoz
• Ez a készülék el van látva olyan funkcióval,
Elérhető webtartalmak
amellyel korlátozható az olyan webtartalmak stb.
• YouTube megtekintése, amelyekhez nem szeretné, hogy
• Picasa gyerekek vagy egyéb személyek hozzáférjenek.
• A korlátozó funkció használatához módosítsa az
Megjegyzés internetes beállításokat.

YouTube Tételek lejátszása

• A lejátszó támogatja a YouTube Leanback Figyelem
szolgáltatást. • A lejátszás előtt csatlakozni kell az internetre. Lásd

• A mobiltelefonokhoz készült YouTube videók a "Csatlakoztatás a hálózatra LAN interfészen át"
lejátszása nem lehetséges. részt.
1 Hívja elő a "kiválasztás" képernyőt.
• Egyes YouTube videók lejátszása nem lehetséges. A "kiválasztás" képernyő előhívható a HOME
MENU gomb megnyomásával, majd a "Web Contents
Picasa t Desired web content" elemek kijelölésével.
2 Válassza ki a webtartalom típusát.
• A Picasa csak angol nyelven áll rendelkezésre. Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
Részletesebb információkat lásd a nyomja meg az ENTER gombot.
http://picasa.google.com/support/ weboldalon. 3 Használja a c/d/e/f gombokat a lejátszani
kívánt tétel kiválasztásához, majd nyomja meg az
– A Picasa Web albumok használatának ENTER gombot.
megkezdése előtt regisztrálja a PC-n a Nyomja meg a STOP gombot a lejátszás
felhasználói nevet és jelszót. leállításához.
• Ezzel befejeződik a videó lejátszása.
– Ha először használja a Picasa szolgáltatást,
akkor válassza ki az "új felhasználó" ikont, ™ YouTube használata
majd adja meg a regisztrált felhasználói nevet 1 Nyissa meg a YouTube képernyőt.
és a jelszót. Nyomja meg a YouTube gombot.
• A lejátszás / leállítás / befejezés leírását lásd a
• Az internetes csatlakozási környezettől függően
nem mindig garantálható a webtartalmak megfelelő "Tételek lejátszása" részben.
lejátszása.

• A webtartalmak lejátszásához szélessávú
internetes kapcsolatra van szükség. A szélessávú
internetkapcsolathoz szerződést kell kötni egy
internetszolgáltatóval.

• A harmadik fél által szolgáltatott tartalomhoz
történő hozzáféréshez nagysebességű internetes
kapcsolatra van szükség, melynek feltétele adott
esetben a regisztrálás és előfizetés. A harmadik fél
által nyújtott tartalomszolgáltatás előzetes értesítés
nélkül módosulhat, felfüggesztésre kerülhet,
megszakadhat és megszűnhet, ezért a Pioneer
nem vállal felelősséget az ilyen események
előfordulásáért.

A Pioneer nem állítja és nem garantálja a
tartalomszolgáltatások folyamatos elérhetőségét az
adott időtartamon keresztül, ezért elhárít minden
kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget.

• A lemezlejátszás és ez a funkció nem használható
egyszerre.

33

BDP-170

7. FEJEZET: BŐVÍTETT SZINTŰ BEÁLLÍTÁSOK

Beállítások módosítása 2 Válassza ki az Initial Setup menüt.

Az Initial Setup képernyő használata Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
1 A lejátszás leállításakor jelenítse meg a Home
Menu képernyőt. 3 Válassza ki a tételt, majd módosítsa a beállítást.
Nyomja meg a HOME MENU gombot. Használja a c/d/e/f gombokat a kiválasztáshoz,
majd nyomja meg az ENTER gombot.

™ Az Initial Setup képernyő bezárása

Nyomja meg a HOME MENU vagy RETURN
gombot.

Megjegyzés
• A kiválasztható tételek függnek a lejátszó státuszától.
• A gyári beállítások vastag betűvel vannak kiemelve.

Beállítás Opciók Magyarázat

Display Setting (kijelző 16:9 Full Ezt a beállítást kell kiválasztani a széles képarányú (16:9)
beállítása) 16:9 Normal TV-k csatlakoztatása esetén.
Ezt a beállítást kell kiválasztani a széles képarányú (16:9)
TV Screen (TV képernyő) TV-k csatlakoztatása esetén. A 4:3 arányú képek
megjelenítésekor a képernyő oldalsó részén függőleges
4:3 Pan&Scan fekete sávok láthatók.
Válassza ki ezt a beállítás 4:3-as TV csatlakoztatása és
4:3 Letterbox 16:9-es videók lejátszása esetén. A 4:3-as képernyőn végzett
videó lejátszásakor a kép bal és jobb oldalát a rendszer
Video Adjust (képbeállítás) Standard levágja. (Ez a funkció akkor működik, ha a lemezen a 4:3PS
Vivid jelzés látható.)
Noise Reduction Cinema Válassza ki ezt a beállítás 4:3-as TV csatlakoztatása és
(zajcsökkentés) Custom (egyedi) 16:9-es videók lejátszása esetén. A videók lejátszásakor a
0 képernyő felső és alsó részén fekete sávok láthatók.
Audio Output 1 Itt választható ki a video-kimeneti mód.
(hangkimenet) 2
Digital Output (digitális 3 A képminőség a használt tévétől függően állítható be.
kimenet) Ez a beállítás szolgál a zajcsökkentés szintjének
Bitstream (bitfolyam) kiválasztására.

PCM Válassza ki ezt az opciót a digitális audiojelek közvetlen
kimenetre küldéséhez.
Re-encode Válassza ki ezt az opciót, ha a digitális audiojeleket
(újrakódolás) kétcsatornás audiojelekké szeretné konvertálni.
Ha a BD lemez másodlagos audiót és interaktív audiót
Downmix (lekeverés) Off (kikapcsolás) tartalmaz, akkor a rendszer a két audiojelet összekeveri és
Stereo Dolby Digital vagy DTS audióra konvertálva küldi a
Lt/Rt kimenetre.
Válassza ki ezt az opciót, ha nem szeretne digitális
audiojeleket a kimenetre továbbítani.
A rendszer a lineáris PCM jellé konvertált audiojeleket
2-csatornás jellé (sztereó) konvertálva küldi a kimenetre.
Surround kimeneti jelek (ha a csatlakoztatott AV rádióerősítő
vagy végerősítő kompatibilis a Dolby Pro Logic móddal, akkor
az AV rádióerősítő vagy végerősítő a lineáris PCM
audiojeleket suround audijelként küldi a kimenetre).

34

BDP-170

Beállítás Opciók Magyarázat

Max. Sampling Frequency 48k A DIGITAL OUT kimeneten levehető audiojelek a beállított

(maximális mintavételi 96k mintavételi frekvencia alá vannak korlátozva. A kiválasztást a

gyakoriság) 192k csatlakoztatott berendezés teljesítménye szerint kell

beállítani.

• Ha olyan fájl vagy lemez lejátszása van folyamatban, aminek a mintavételi gyakorisága nem nagyobb az aktuális

beállításnál, akkor az változatlan mintavételi gyakorisággal küldhető a kimenetre.

• Nem játszhatók le olyan források, amelyek mintavételi gyakorisága nagyobb, mint 192 kHz.

• Másolásvédett lemezek vagy fájlok lejátszásakor a jelek maximum 48 kHz mintavételi gyakorisággal kerülnek a

kimenetre, a beállítástól függetlenül.

DRC (dinamikatartomány- Off (kikapcsolva) Válassza ki ezt az opciót, ha az audiojeleket a DRC funkció

vezérlés) használata nélkül szeretné a kimenetre küldeni.

On (bekapcsolva) Ezzel a funkcióval állítható be a leghangosabb és leglágyabb

hangok közötti tartomány (dinamikatartomány) az átlagos

hangerőn történő lejátszáshoz. Ezt a funkciót akkor érdemes

használni, ha nehezen hallhatók a párbeszédek vagy éjszaka

néz mozifilmeket.

Auto (automatikus) Ezzel a beállítással a DRC funkció automatikusan

be-/kikapcsol a lemezről küldött audiojelektől függően.

A beállítás csak Dolby TrueHD jelek esetén hatásos.

• Ez a beállítás a Dolby Digital, Dolby TrueHD és Dolby Digital Plus jelekre érvényes.

• A DRC beállítás az alábbi kimenetek audiojeleire érvényes:

– Az analóg audiojelek az AUDIO OUT kimenetekről vehetők le.

– A lineáris PCM audiojelek a DIGITAL OUT vagy HDMI OUT kimenetekről vehetők le.

• A lemeztől függően a beállítás hatása gyenge lehet.

• A hatás különböző lehet a hangsugárzóktól, az AV erősítő beállításaitól stb. függően.

• Ez a beállítás a Dolby Digital, Dolby TrueHD és Dolby Digital Plus jelekre érvényes.

• A DRC beállítás az alábbi kimenetek audiojeleire érvényes:

– Az analóg audiojelek az AUDIO OUT kimenetekről vehetők le.

– A lineáris PCM audiojelek a DIGITAL OUT vagy HDMI OUT kimenetekről vehetők le.

• A lemeztől függően a beállítás hatása gyenge lehet.

• A hatás különböző lehet a hangsugárzóktól, az AV erősítő beállításaitól stb. függően.

HDMI RGB Ezzel a beállítással a videojelek RGB jelként kerülnek a
Color Space (színtér) kimenetre. Válassza ki ezt a beállítást, ha a színek túl
YCbCr fakónak tűnnek és a fekete szín pedig túl fényes.
YCbCr 422
Ezzel a beállítással a videojelek YCbCr 4:4:4 jelként kerülnek
a kimenetre.

Ezzel a beállítással a videojelek YCbCr 4:2:2 jelként kerülnek
a kimenetre.

Full RGB Ezzel a beállítással a videojelek RGB jelként kerülnek a
kimenetre. Válassza ki ezt az opciót, ha a színek túl
Resolution (felbontás) Auto tömörnek tűnnek és a sötét színek pedig egységes fekete
színként jelennek meg.

A lejátszó HDMI OUT kimenetéről továbbított videojelek
felbontásának kiválasztása automatikusan történik.

480I/576I A HDMI OUT kimenet videojelei a kiválasztott felbontással
480P/576P
720P kerülnek továbbításra.
1080I A felbontás a HDMI gomb megnyomásával módosítható, az
1080P Auto beállítás azonban itt nem választható ki.
A felbontás a HDMI gomb minden egyes megnyomásakor

átkapcsol.

HDMI Audio Out (HDMI Bitstream (bitfolyam) Válassza ki ezt az opciót a HDMI audiojelek közvetlen
audiokimenet) kimenetre küldéséhez.

PCM Válassza ki ezt az opciót, ha a HDMI audiojeleket
2-csatornás audiojelekké szeretné konvertálni.

Re-encode Ha a BD lemez másodlagos audiót és interaktív audiót
(újrakódolás) tartalmaz, akkor a rendszer a két audiojelet összekeveri és
Dolby Digital vagy DTS audióra konvertálva küldi a
Off (kikapcsolás) kimenetre.

Adja meg ezt a beállítást, ha nem szeretne audiojelet
továbbítani a HDMI kimenetről.

35

BDP-170

Beállítás Opciók Magyarázat

Control (HDMI Control On (bekapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha a lejátszót HDMI kábellel

funkció) csatlakoztatott AV berendezés távvezérlőjével szeretné

működtetni.

Off (kikapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha a lejátszót nem a HDMI

kábellel csatlakoztatott AV berendezés távvezérlőjével

szeretné működtetni.

A Sound Retriever Link és Stream Smoother Link használatához a Control funkciót be kell kapcsolni (On).

HDMI Deep color (HDMI 30bits (30 bites) Ezzel a beállítással a videojelek 30 bites színmélységgel

színmélység) kerülnek a kimenetre.

36bits (36 bites) Ezzel a beállítással a videojelek 36 bites színmélységgel

kerülnek a kimenetre.

Off (kikapcsolás) Ezzel a beállítással a videojelek 24 bites színmélységgel

(normál) kerülnek a kimenetre.

[30bits] vagy [36bits] opció kiválasztása esetén a Color Space beállítása ne az YCbCr 422 legyen.

HDMI 1080P 24Hz On (bekapcsolás) Válassza ki ezt az opciót, ha a felbontás beállítása az Auto

vagy 1080P, és ha 1080p/24 felbontású videojeleket küld a

készülék 1080p/24 kompatibilis TV-re.

Off (kikapcsolás) Válassza ki ezt az opciót, ha a felbontás beállítása az 1080P,

és ha 1080p/60 felbontású videojeleket küld a készülék

1080p/60 kompatibilis TV-re.

HDMI 3D Auto A 3D lemezek esetén a lejátszás 3D-s képekkel történik.

Off (kikapcsolás) A készülék nem játssza le a 3D-s képeket.

3D Notice (3D értesítő) Yes (igen) Itt állítható be, hogy a 3D-s képek lejátszásakor

No (nem) megjelenjen-e a 3D értesítő.

Network (hálózat)

IPAddress Setting (IP cím) Ebben a menüben állítható be a lejátszó és a DNS szerver IP címe.

Proxy Server (proxy Csak akkor kell beállítani a proxy szervert, ha az internetszolgáltató ezt kéri.

szerver)

Information (információ) A MAC cím, az IP cím, az alhálózati maszk, az alapértelmezett átjáró és a DNS szerver

(elsődleges és másodlagos) beállításainak megjelenítése.

Connection test Ezzel a kiválasztással tesztelhető a hálózati csatlakozás.

(csatlakozási teszt)

BD-Live connection Permitted Az összes lemez esetén engedélyezett a BD-LIVE tartalmak

(BD-Live kapcsolat) (engedélyezve) elérése.

Partial Permitted Csak a biztonságosként jóváhagyott lemezekre

(részben engedélyezett a BD-LIVE tartalmak elérése.

engedélyezett)

Prohibited (letiltva) Egyik lemezre sem engedélyezett a BD-LIVE tartalom.

DLNA Enable Ezt a beállítást kell kiválasztani a DLNA szerverre történő

(engedélyezés) csatlakozáshoz.

Disable (letiltás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretne csatlakozni

a DLNA szerverre.

Interfész Ethernet Ezt az opciót kell kiválasztani, ha LAN kábellel szeretne

csatlakozni a hálózatra.

Wireless (vezeték Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha vezeték nélkül szeretne

nélkül) csatlakozni a hálózatra.

Wireless Setting (vezeték Részletesebb információkat lásd a "Vezeték nélküli hálózat beállítása" részben.

nélküli beállítás)

Nyelv

OSD választható nyelvek Válasszon ki egy nyelvet az OSD nyelvlistából.

Audio (hang) választható nyelvek Válasszon ki egy nyelvet a nyelvlistából az alapértelmezett

* Egyes lemezek esetén audionyelv beállításához a BD-ROM és DVD-Video

előfordulhat, hogy nem lejátszáshoz.

módosítható a nyelv.

Ha olyan nyelvet állít be, amelyik nincs rögzítve a BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan kiválasztja

valamelyik rögzített nyelvet a lejátszáshoz.

Subtitle (felirat) választható nyelvek Válasszon ki egy nyelvet a nyelvlistából az alapértelmezett

* Egyes lemezek esetén felirati nyelv beállításához a BD-ROM és DVD-Video

előfordulhat, hogy nem lejátszáshoz.

módosítható a nyelv.

Ha olyan nyelvet állít be, amelyik nincs rögzítve a BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan kiválasztja

valamelyik rögzített nyelvet a lejátszáshoz.

36

BDP-170

Beállítás Opciók Magyarázat

Menu (menü) választható nyelvek Válasszon ki egy nyelvet a nyelvlistából az alapértelmezett

* Egyes lemezek esetén menünyelv beállításához a BD-ROM és DVD-Video

előfordulhat, hogy nem lemezekre.

módosítható a nyelv.

Ha olyan nyelvet állít be, amelyik nincs rögzítve a BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan kiválasztja

valamelyik rögzített nyelvet a lejátszáshoz.

Playback (lejátszás)

Angle Mark (kamera On (bekapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha meg szeretné jeleníteni a

szimbólum) kamera szimbólumot a tévéképernyőn.

Off (kikapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretné

megjeleníteni a kamera szimbólumot a tévéképernyőn.

PIP Mark (PIP szimbólum) On (bekapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha meg szeretné jeleníteni a

PIP szimbólumot a tévéképernyőn.

Off (kikapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretné

megjeleníteni a PIP szimbólumot a tévéképernyőn.

Secondary Audio Mark On (bekapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha meg szeretné jeleníteni a

(másodlagos audió "másodlagos audió" szimbólumot a tévéképernyőn.

szimbólum) Off (kikapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretné

megjeleníteni a "másodlagos audió" szimbólumot a

tévéképernyőn.

DivX VOD DRM Registration Code A lejátszó DivX VOD fájlok lejátszásához szükséges
(regisztrációs kód) regisztrációs kódjának megjelenítése.

Internet Setting Permitted A webtartalom jelszó megadása nélkül nézhető.

(internet-beállítás) (engedélyezve)

Partial Permitted A webtartalom megnézéséhez jelszót kell megadni.

(részben

engedélyezett)

Prohibited (letiltva) Nem nézhetők webtartalmak.

A webtartalmak hozzáférésének (pl. gyerekek vagy egyéb személyek által) korlátozásához válasza ki a [Partial

Permitted] vagy [Prohibited] opciót.

Disc Auto Playback On (bekapcsolás) A lemezek lejátszása automatikusan beindul a lemez

(automatikus lejátszás) betöltésekor.

Off (kikapcsolás) A betöltött lemezek lejátszása nem kezdődik el

automatikusan.

Last Memory (utolsó On (bekapcsolás) Válassza ki ezt a beállítást, ha el szeretné menteni azt a

memória) pontot, ahol utoljára leállította a lejátszást. Az elmentett

pontot megjegyzi a rendszer a lemeztálca kinyitása vagy a

készülék készenléti módba kapcsolása után is.

Off (kikapcsolás) Válassza ki ezt a beállítást, ha csak a folytatólagos lejátszási

módot szeretné használni.

PBC (lejátszásvezérlés) On (bekapcsolás) Válassza ki ezt a beállítást, ha a PBC kompatibilis

Video-CD-ket (version 2.0) a lemezmenü használatával

szeretné lejátszani.

Off (kikapcsolás) Válassza ki ezt a beállítást, ha a PBC kompatibilis

Video-CD-ket (version 2.0) a lemezmenü használata nélkül

szeretné lejátszani.

Setup Navigator Beállítások elvégzése a "Setup Navigator" menüben.

(beállítás-navigátor)

Security (biztonság)

Change Password (jelszó Regisztrálja (módosítsa) a szülői felügyeleti szint beállításához vagy a gyerekzárral

módosítása) ellátott DVD-Video lemezek zárolásának feloldásához szükséges jelszót.

Parental Control Itt végezhető el a szülői felügyeleti szint módosítása.

(gyerekzár)

Country Code (országkód) Itt módosítható az ország/terület kódja.

Options (opciók)

Screen Saver Off (kikapcsolás) A rendszer nem aktiválja a képernyőkímélő funkciót.

(képernyőkímélő) 1 min A rendszer aktiválja a képernyőkímélő funkciót, ha nem

2 min hajtanak végre semmilyen műveletet egy/kettő/három percig.
3 min A képernyőkímélő működtetése alatt az [SCNSVR] üzenet
látható az előlapi kijelzőn.

A távvezérlő működtetése kikapcsolhatja a képernyőkímélőt.

37

BDP-170

Beállítás Opciók Magyarázat
Auto Power Off
(automatikus kikapcsolás) Off (kikapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretné, hogy a
készülék automatikusan kikapcsoljon. Ez az alapértelmezett
Quick Start (gyorsindítás)
beállítása a nem európai modellekre.
Update (frissítés)
10 min A készülék automatikusan kikapcsol, ha nem hajtanak végre
Load Default (alapállapot
betöltése) 20 min semmilyen műveletet 10/20/30 percen át. Az európai
System Information 30 min modellekre az alapértelmezett beállítás a 20 perc.
(rendszerinformációk)
BUDA On (bekapcsolás) Válassza ki ezt a beállítást, hogy rövidebb ideig tartson a

rendszer beindítása.

Off (kikapcsolás) Válassza ki ezt a beállítást, ha normál indítást szeretne.

USB Storage (USB Válassza ki a szoftverfrissítés módszerét.
memória)

Network (hálózat)

Ebben a menüben végezhető el a gyári alapbeállítások visszaállítása.

Itt ellenőrizhető a rendszer verziószáma.

BUDA Information Megjeleníti és beállítja a csatlakoztatott USB eszközön tárolt
BUDA Setup BUDA adatokat.

38

BDP-170

™ Képbeállítások • Az IP cím kézi beírásához szükség lehet a
szolgáltató vagy hálózati adminisztrátor
1 Válassza ki a Display Setting t Video Adjust t segítségére.
Next Screen elemeket.
™ Proxy szerver beállítása
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd Csak akkor kell beállítani a proxy szervert, ha az
nyomja meg az ENTER gombot. internetszolgáltató ezt kéri.

2 Válassza ki a Custom elemet. 1 Válassza ki a Network t Proxy Server t Next
Screen elemeket.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot. nyomja meg az ENTER gombot.

3 Válassza ki a tételt, majd módosítsa a beállítást. 2 A Proxy szerver beállításához válassza ki a
"Use" vagy "Not use" opciót.
A kijelölés a c/d gombokkal, a beállítás pedig a e/f Használja a e/f gombokat a módosításhoz, majd
nyomja meg a d gombot.
gombokkal végezhető. A beállítás befejezése után • Use – Ezt a beállítást kell kiválasztani proxy

nyomja meg a RETURN gombot a beállítási szerver használata esetén.
• Not use – Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem
képernyő bezárásához.
használ proxy szervert.
Beállítási tételek listája A Use opció kiválasztása esetén folytassa a 3.
lépéssel.
Tétel Leírás
Brightness Ez a beállítás szolgál a TV-képernyő 3 Állítsa be a szerver-kiválasztási módszert.
(fényerő) fényerejének szabályozására. Használja a e/f gombokat a módosításhoz, majd
Saturation Ez a beállítás szolgál a TV-képernyő nyomja meg a d gombot.
(színtelítettség) színtelítettségének szabályozására. • IP Address – Írja be az IP címet.
Contrast Ez a beállítás szolgál a TV-képernyő • Server Name – Adja meg a szerver nevét.
(kontraszt) kontrasztjának szabályozására.
Hue Ezzel a beállítással határozható meg a 4 Adja meg az IP címet vagy a szerver nevét.
TV-képernyő színbalansza (zöld és Ha az IP címet választotta a 3. lépésben, akkor a
Saturation piros). bevitelhez használja a számgombokat (0 - 9). Használja
(színtelítettség) Ez a beállítás szolgál a TV-képernyő a e/f gombokat a kurzor mozgatásához. Ha a 3.
Sharpness színtelítettségének szabályozására. lépésben a szervernevet választotta, akkor használja a
(képélesség) Itt állítható be a képélesség szintje. számgombokat (0-9) a szoftveres billentyűzet
CTI megnyitásához. Ezután használja a c/d/e/f
(színátmenet) Tisztább színkontúrokkal rendelkező gombokat a karakterek és tételek kiválasztáshoz, majd
képek hozhatók létre. nyomja meg az ENTER gombot a jóváhagyáshoz.

™ IP cím beállítása 5 Írja be a port sorszámát.
Nyomja meg a d gombot, majd a szám megadásához
1 Válassza ki a Network t IP Address Setting t használja a számgombokat (0 - 9).
Next Screen elemeket.
6 Nyomja meg az ENTER gombot a beállításhoz.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot. ™ Hálózati beállítások megjelenítése

2 Adja meg az IP címet. f Válassza ki a Network ¼ Information ¼ Next
Screen elemeket.
Használja a c/d/e/f gombokat a lejátszó és a DNS Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
szerver IP címének beállításához, majd nyomja meg az nyomja meg az ENTER gombot.
ENTER gombot. Ekkor megjelenik a MAC cím, az IP cím, az alhálózati
maszk, az alapértelmezett átjáró és a DNS szerver
• IP cím automatikus beállítása (elsődleges és másodlagos) beállítása.
Ha az Auto Set IP Address beállítása az On, akkor a
On – A lejátszó IP címének hozzárendelése beállított értékek automatikusan megjelennek.
automatikusan történik. Válassza ki ezt a beállítást,
ha DHCP szerverfunkcióval ellátott szélessávú Megjegyzés
routert vagy modemet használ. A lejátszó IP címét • A “0.0.0.0” jelzés jelenik meg, ha nem történik meg
automatikusan kiosztja a DHCP szerver.
az IP cím beállítása.
Off – A lejátszó IP címének manuális beállítása.
Használja a számgombokat (0 – 9) az IP cím, az
alhálózati maszk és az alapértelmezett átjáró
megadásához.

Figyelem

• Az IP cím beállításához időre van szükség.

Megjegyzés

• Az IP cím megadása után válassza ki a
[Connection Test] funkciót a készülék
csatlakoztatásának ellenőrzéséhez.

• A DHCP szerverfunkcióval kapcsolatos egyéb
információkat lásd a hálózati eszköz útmutatójában.

39

BDP-170

™ Hálózati kapcsolat tesztelése 1 Válassza ki a Security ¼ Change Password ¼
f Válassza ki a Network ¼ Connection Test ¼ Next Screen elemeket.
Start elemeket. Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER gombot.
nyomja meg az ENTER gombot.
A teszt sikeres befejezése után megjelenik a “Network 2 Adja meg a jelszót.
is OK” üzenet. Ha ettől eltérő üzenet látható, akkor Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd nyomja
ellenőrizze a kapcsolatokat és/vagy beállításokat. meg az ENTER gombot.
Használja a e/f gombokat a kurzor mozgatásához.
™ Másik nyelv kiválasztása
1 Válassza ki a Language menüelemet. 3 Írja be ismét a jelszót.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd nyomja
nyomja meg az ENTER gombot. meg az ENTER gombot.
2 Válassza ki az OSD, Audio, Subtitle vagy Menu Használja a e/f gombokat a kurzor mozgatásához.
elemet. • A jelszó módosításához először adja meg az
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot. előzőleg regisztrált jelszót, majd adja meg az új
3 Válassza ki a használni kívánt nyelvet. jelszót.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Megjegyzés
• Javasoljuk a jelszó feljegyzését.
Megjegyzés • A jelszó elfelejtése esetén állítsa vissza a lejátszó
• Ha olyan nyelvet állít be, amelyik nincs rögzítve a
beállításait az alapértelmezettre, majd regisztráljon
BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan egy új jelszót.
kiválasztja valamelyik rögzített nyelvet a
lejátszáshoz. ™ Szülői felügyelet szintjének módosítása
a DVD/BD-ROM lemezekre
™ A BD lemezekhez és alkalmazói Az erőszakos jeleneteket tartalmazó egyes DVD-Video
adatokhoz hozzáadott adatok törlése lemezeken gyerekzárszintek vannak beállítva
Használja ezt az eljárást a BD lemezekhez (a BD-LIVE (ellenőrizze a lemezborítót stb.). Az ilyen lemezek
funkcióval letöltött és a BONUSVIEW funkcióval megnézésének korlátozásához állítsa a lejátszó szintjét
használt adatok) és alkalmazói adatokhoz hozzáadott a lemezen beállított szintnél alacsonyabbra.
adatok törléséhez.
1 Válassza ki a Security t Parental Control t
Figyelem Next Screen elemeket.
• Hosszabb időre lehet szükség az adatok Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
törléséhez.
• Ne húzza ki a tápkábelt az adatok törlése alatt. 2 Adja meg a jelszót.
Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd nyomja
1 Válassza ki a BUDA ¼ BUDA Setup elemeket. meg az ENTER gombot.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd Használja a e/f gombokat a kurzor mozgatásához.
nyomja meg az ENTER gombot.
2 Válassza ki az Fmt buda beállítást. 3 Módosítsa a szintet.
Nyomja meg az ENTER gombot. Használja a e/f gombokat a módosításhoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot a beállításhoz.
™ Jelszó regisztrálása vagy módosítása
Használja ezt az eljárást a gyerekzár beállításához Megjegyzés
szükséges kód regisztrálásához vagy módosításához. • A szint beállítása az Off vagy egy Level1 és
A lejátszó alapértelmezett jelszava
A gyári alapértelmezett beállítás: 0000. Level8 közötti szint lehet. Az Off beállítás esetén a
• A készülék kérheti a jelszó megadását a jelszó megtekintés nincs korlátozva.

módosításához. ™ Ország-/területkód módosítása
• A lejátszó alapértelmezett beállításainak
1 Válassza ki a Security t Country Code t Next
visszaállításakor a jelszó is visszaáll az Screen elemeket.
alapértelmezett értékre. Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.

2 Adja meg a jelszót.
Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Használja a e/f gombokat a kurzor mozgatásához.

40

BDP-170

3 Módosítsa az ország-/területkódot. • A frissítő fájlt az USB flash memória vagy lemez
Használja a e/f gombokat a módosításhoz, majd gyökérkönyvtárába kell elmenteni. Ne tárolja a fájlt
nyomja meg az ENTER gombot a beállításhoz. egy mappán belül.

Szoftverfrissítés • Az USB memórián vagy lemezen csak a frissítő fájl
legyen, egyéb fájlokat ne tartalmazzon.
A lejátszó szoftvere az alábbi módszerek
valamelyikének használatával frissíthető: • Ez a lejátszó a FAT32, FAT16 vagy NTFS
• Internetes kapcsolaton át. rendszerben formázott USB memóriákat támogatja.
• USB flash memória használatával. Ha az USB memóriát a számítógéppel formázza,
A lejátszóval kapcsolatos termékinformációk a Pioneer akkor használja az alábbi beállításokat:
weboldalán állnak rendelkezésre. Ellenőrizze a Blu-ray – Fájlrendszer: FAT32
lejátszóra vonatkozó frissítéseket és – Allokációs egység mérete: alapértelmezett
szervizinformációkat. allokációs egység

Figyelem • Az USB memória vagy lemez csak a legújabb
• A szoftver frissítése alatt ne hajtson végre egyéb frissítő fájlt tartalmazza.

műveleteket. Ekkor ugyanis megszakadhat a • Ne használjon USB hosszabbító kábelt az USB
frissítés, aminek következménye hibás működés memória csatlakoztatásához a lejátszóra. USB
lehet. hosszabbító kábel használata esetén a lejátszó
– USB tárolóeszköz lekötése működtetésekor problémák merülhetnek fel.
– Tápkábel kihúzása
– RESET gomb megnyomása 1 Csatlakoztassa az USB memóriát vagy helyezze
• Két eljárás áll rendelkezésre a szoftverfrisítésre és be a lemezt (amin a frissítő fájl található).
-letöltésre. Mindkét eljáráshoz hosszabb időre van
szükség. 2 A lejátszás leállításakor jelenítse meg a Home
• A frissítés alatt nem végezhető egyéb művelet. Menu képernyőt.
Ezen kívül a frissítési eljárás nem állítható le.
Nyomja meg a HOME MENU gombot.
™ Frissítés internetes kapcsolaton át
3 Válassza ki az Initial Setup menüt.
1 Csatlakozzon az internetre. Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2 A lejátszás leállításakor jelenítse meg a Home
Menu képernyőt. 4 Válassza ki az Options t Update t Disc vagy
Nyomja meg a HOME MENU gombot. USB Storage t Start elemeket.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
3 Válassza ki az Initial Setup menüt. nyomja meg az ENTER gombot.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot. 5 Ezután elkezdődik a frissítés.
Nyomja meg az ENTER gombot.
4 Válassza ki az Options t Update t Network t • A szoftver frissítéséhez hosszabb időre lehet
Start elemeket.
Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd szükség.
nyomja meg az ENTER gombot. • A frissítés befejezése után a készülék

5 Ezután elkezdődik a frissítés. automatikusan újraindul.
Nyomja meg az ENTER gombot.
• A szoftver frissítéséhez hosszabb időre lehet Összes beállítás visszaállítása a gyári
alapértelmezett értékre
szükség.
• A frissítés befejezése után a készülék 1 Ellenőrizze, hogy a lejátszó be van-e kapcsolva.

automatikusan újraindul. 2 A lejátszás leállításakor jelenítse meg a Home
Menu képernyőt.
™ Frissítés USB flash memória/lemez
használatával Nyomja meg a HOME MENU gombot.

Megjegyzés 3 Válassza ki az Initial Setup menüt.
• Ha a Pioneer weboldalán rendelkezésre áll frissítő Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
fájl, akkor használjon számítógépet a fájl
letöltéséhez az USB memóriára vagy lemezre. 4 Válassza ki az Options t Load Default t Next
Olvassa el figyelmesen a Pioneer weboldalán Screen elemeket.
található utasításokat a frissítő fájl letöltéséről. Használja a c/d gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.

5 Válassza ki az OK parancsot.
Használja a e/f gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.

41

BDP-170

Megjegyzés • Ha a hozzáférési pont vagy vezeték nélküli router
• Az összes gyári alapbeállítás visszaállítása után biztonsági kulccsal van ellátva, akkor ellenőrizze,
hogy a lejátszóra megadott WEP vagy WPA kód
használja a Setup Navigator funkciót a lejátszó pontosan megfelel-e a router adatainak. Szükség
beállításainak elvégzéséhez. esetén meg kell adni a biztonsági kódot.
• A termék eldobása előtt javasoljuk a gyári
alapállapot visszaállítását. 6 Biztonsági kód megadása.

Vezeték nélküli hálózat 1 Válassza ki a c/d/e/f gombokkal a
biztonsági kód szekciót, majd nyomja meg az
Vezeték nélküli hálózat beállítása ENTER gombot a szoftveres billentyűzet
előhívásához.
A vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához a
készüléket be kell állítani a hálózati kommunikációra. 2 Használja a c/d/e/f gombokat a karakterek
A beállítás a Setup menüben végezhető el. és tételek kiválasztáshoz, majd nyomja meg az
A NETWORK beállításokat az alábbiak szerint kell ENTER gombot.
elvégezni. A lejátszó hálózatra csatlakoztatása előtt el
kell végezni a hozzáférési pont vagy vezeték nélküli 3 Válassza ki a c/d/e/f gombokkal az abc,
router beállítását. ABC vagy !@#$ elemet a kisbetűs és nagybetűs
írásmód vagy a szimbólumok kiválasztásához.
™ Előkészítés
A vezeték nélküli hálózat beállítása előtt az alábbi 4 A biztonsági kód megadásának befejezéséhez
műveleteket kell elvégezni: válassza ki a c/d/e/f gombokkal az Enter
– Végezze el a hozzáférési pont vagy vezeték nélküli parancsot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

router beállítását. 7 Használja a c/d/e/f gombokat a Next parancs
– Jegyezze fel a hálózat SSID azonosítóját és kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Sikeres csatlakozás esetén megjelenik egy
biztonsági kódját. üzenet és az IP cím.

Megjegyzés 8 A Wireless Setting menü bezárásához nyomja
• Ez a készülék megfelel az IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi meg az ENTER gombot.

szabványoknak. Megjegyzés
• Csak a 2.4 GHz-es átvitelt támogatják az
• A WEP biztonsági módban általában 4 kulcs áll
IEEE802.11n szabványok. rendelkezésre a hozzáférési pont vagy vezeték
nélküli router beállításai között. Ha a hozzáférési
1 Válassza ki az Initial Setup t Network t pont vagy vezeték nélküli router a WEP biztonsági
Interface t Wireless menüelemeket, majd nyomja rendszert használja, akkor adja meg az 1. sz. kulcs
meg az ENTER gombot. biztonsági kódját a házi hálózatra történő
• A vezeték nélküli beállítások első alkalommal csatlakoztatáshoz.

történő megadásakor megjelenik a Wireless • Hozzáférési pontnak tekintjük azokat az eszközöket,
Setting oldal. Folytassa a 4. lépéssel. amelyekkel vezeték nélkül lehet csatlakozni a házi
• Ha már ki van választva a vezeték nélküli funkció, hálózatra.
akkor folytassa a 2. lépéssel.
Scan – A lejátszó megkeresi a közelben elérhető
2 Válassza ki az Initial Setup t Network t összes hozzáférési pontot vagy vezeték nélküli routert,
Wireless Setting t Next Screen menüelemeket, majd megjeleníti azokat egy listában.
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Manual – A hozzáférési pont nem mindig továbbítja a
3 Válassza ki a Yes opciót, majd nyomja meg az hozzáférési pont nevét (SSID). Ellenőrizze a router
ENTER gombot a folytatáshoz. beállításait a számítógépen, majd állítsa be a routert az
Az új csatlakoztatási beállítások felülírják a hálózat SSID továbbítására vagy adja meg manuálisan a
aktuális beállításait. hozzáférési pont nevét (SSID) a [Manual] menüben.

4 Megjelenik a Wireless Setting menü. Auto – Ha a hozzáférési pont vagy vezeték nélküli
Használja a c/d gombokat a Scan funkció router támogatja a nyomógombos konfigurációs
kiválasztásához. Használja a e/f gombokat a Next módszert, akkor válassza ki ezt az opciót, majd nyomja
parancs kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER meg a hozzáférési pont vagy vezeték nélküli router
gombot. nyomógombját 120 másodpercen belül. Ehhez nem kell
ismerni a hozzáférési pont nevét (SSID) és a
5 A lejátszó megkeresi a közelben elérhető hozzáférési pont vagy vezeték nélküli router biztonsági
hozzáférési pontokat vagy vezeték nélküli kódját.
routereket, majd megjeleníti azokat egy listában.
A c/d gombokkal válassza ki a lista valamelyik Megjegyzés
hozzáférési pontját vagy vezeték nélküli routerét,
majd nyomja meg az ENTER gombot. • Ha nincs DHCP szerver a hálózatban, akkor az IP
cím kézzel állható be. Lásd az "IP cím beállítása"
részt.

42

BDP-170

WPS konfiguráció (védett Wi-Fi 8 PIN kódos konfiguráció esetén hagyja jóvá a
hálózat) PIN kódot a [■PIN] képernyőn. Használja a e/f
gombokat a Next parancs kiválasztásához, majd
WPS kapcsolat beállítása nyomja meg az ENTER gombot.

A WPS a védett Wi-Fi hálózat rövidítése. A Wi-Fi 9 Írja be a 8. lépésben jóváhagyott PIN kódot a
Alliance iparági szövetség által megalkotott szabvány hozzáférési ponton.
segítségével egyszerűen elvégezhető a WPS
kompatibilis, vezeték nélküli LAN eszközök beállítása A PIN kód megadásának módszere LAN eszközönként
és a titkosítás konfigurálása. eltérő lehet. További részletekért tanulmányozza át a
LAN eszköz használati útmutatóját.
Ez a készülék támogatja mind a nyomógombos, mind a
PIN kódos konfigurálást.

PBC (nyomógombos konfiguráció)

A csatlakoztatási beállítások automatikusan
végrehajtásra kerülnek a WPS kompatibilis, vezeték
nélküli LAN eszköz WPS gombjainak a működtetésével.
Ezzel a módszerrel végezhető el a legegyszerűbben a
beállítás, de csak akkor, ha rendelkezik WPS gombbal
a WPS kompatibilis, vezeték nélküli LAN eszköz.

PIN kód megadása

A csatlakoztatási beállítások elvégzése az erősítő
kijelzőjén megjelenített 8-jegyű PIN kód megadásával
történik a csatlakoztatni kívánt hozzáférési pont
számára. Kövesse a "PIN kódos konfiguráció" részben
leírt utasításokat. A vezeték nélküli beállítások
végrehajtásakor az Initial Setup t Network t
Interface elem beállítása a Wireless legyen.

1 Nyomja meg a HOME MENU gombot.

Ekkor megjelenik a kezdőmenüt mutató képernyő.

2 Használja a c/d/e/f gombokat az Initial Setup
menü kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot.

Megjelenik a kijelzőn az Initial Setup menüképernyő.

3 Válassza ki az Initial Setup t Network t
Wireless Setting t Next Screen menüelemeket,
majd nyomja meg az ENTER gombot.

Megjelenik a jóváhagyást kérő képernyő.

4 Használja a e/f gombokat a Yes válasz
megadásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot.

Megjelenik a Wireless Setting képernyő.

5 Használja a c/d gombokat az Auto opció
kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER
gombot.

Ekkor megjelenik a WPS (Wi-Fi Protected Setup)
képernyő.

6 Használja a c/d gombokat a [■PBC] vagy
[■PIN] képernyők közötti átkapcsoláshoz.

PBC konfiguráció esetén folytassa a 7. lépéssel.

PIN konfiguráció esetén folytassa a 8. lépéssel.

7 PBC (nyomógombos) konfiguráció esetén,
válassza ki a [■PBC] képernyőn a e/f gombokkal a
NEXT elemet, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Ezután nyomja meg 120 másodpercen belül a
hozzáférési pont WPS gombját.

43

BDP-170

Digitális audioformátumok kimenetre küldése

Beállítás Bitfolyam PCM Újrakódolás

Konverziós módszer Csak az elsődleges A rendszer az elsődleges/ A rendszer az elsődleges/
audiojelek (moziflmek másodlagos és interaktív másodlagos és interaktív
főhangja stb.) kerülnek a
kimenetre. Nem vehetők le a audiojeleket PCM jellé audiojeleket PCM jellé
kimeneten a másodlagos és kovertálja és együtt küldi a konvertálja, majd
az interaktív audiojelek.
kimenetre.1 továbbkonvertálja Dolby
Digital vagy DTS

audiojelekké és együtt küldi
a kimenetre.2

Kimenet(ek) HDMI OUT DIGITAL HDMI OUT DIGITAL HDMI OUT DIGITAL AUDIO
kimenet OUT kimenet OUT kimenet OUT OUTPUT
Audiotípus kimenet
Dolby Digital kimenet PCM kimenet kimenet
5.1-csat. 2-csat.4
Dolby Digital Plus Dolby Digital Dolby Digital PCM Dolby Digital Dolby Digital
Dolby TrueHD3 PCM 2-csat.4 2-csat.6
DTS Digital Dolby Digital Dolby Digital 7.1-csat. DTS DTS
Surround Plus PCM 5.1-csat. 5.1-csat.
DTS-HD High Dolby Digital PCM 2-csat.6
Dolby DTS Digital 7.1-csat. Dolby Digital Dolby Digital
Resolution Audio3 TrueHD Surround PCM
PCM PCM
DTS-HD Master DTS Digital DTS ES 5.1-csat. 5.1-csat. 2-csat.6
Audio3 Surround 6.1-csat.
PCM PCM
DTS-HD DTS ES 7.1-csat.
SACD (DSD)3 High 6.1-csat.
PCM
Resolution PCM 7.1-csat.
Audio 2-csat.4
PCM
DTS-HD PCM 7.1-csat.
Master 2-csat.5
Audio PCM
5.1-csat.
PCM
7.1-csat.

DSD
5.1-csat.5

1. A Quick View (gyorsnézet) funkció használatakor az kimeneti audiojel PCM formátumú lesz a többi beállítástól függetlenül. Az LFE
csatorna nem küldhető a kimenetre (5.1 5.0, 7.1 7.0).

2. Ha nincs másodlagos audió vagy interaktív audió, akkor a lemeztől függően a jelek újrakódolás nélkül kerülhetnek a kimenetre.

3. A Quick View (gyorsnézet) funkció nem hajtható végre.

4. A többcsatornás audiojeleket a készülék 2-csatornás audiojelé konvertálva küldi a jeleket a kimenetre.

5. A Resolution opció 480I vagy 480P vagy Auto beállítása esetén, ha a csatlakoztatott berendezés nem támogatja a 480i/480p
felbontást, akkor az SACD lemezek DSD audiojele két csatornán (bal és jobb frontcsatorna) kerül a kimenetre.

6. Ha a HDMI Audio Out opció beállítása a Bitstream, akkor nem kerül hang a kimenetre.

Megjegyzés
• A lemeztől függően a csatornák száma különbözhet.
• A csatlakoztatott HDMI berendezéstől függően a HDMI kimeneti jelek és a csatornák száma különbözhet.
• A HDMI kimenet audiója és a csatornák száma különbözhet, ha a Resolution beállítása a 480I vagy 480P, illetve,

ha a beállítás az Auto és a csatlakoztatott berendezés csak a a 480i/480p felbontást támogatja.
• A BD videolemezekre három típusú audiojel van rögzítve.

– Elsődleges audió: a főhang.
– Másodlagos audió: kiegészítésként hozzáadott hang (pl. rendezői, színészi stb. kommentek).
– Interaktív audió: Pl. az események alatt hallható kattanó hangok. Az interaktív audió lemezfüggő.

44

BDP-170

Nyelvkódok és országkódok táblázata

Nyelvkódok táblázata

Nyelv megnevezése, nyelvkód, beírandó kód

Ország-/területkódok táblázata

Ország/terület megnevezése, Ország-/területkód, beírandó kód

45

BDP-170

8. FEJEZET: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Használattal kapcsolatos tudnivalók Készülék kikapcsolása

A készülék mozgatása A műsorszóró jelektől függően csíkos minták
jelenhetnek meg a képernyőn, ha a TV-t bekapcsolják a
Ha át szeretné helyezni a készüléket egy másik helyre, lejátszó bekapcsolt állapotában. Ez nem jelenti a
akkor először vegye ki az esetleg betöltött lemezt, és lejátszó vagy TV meghibásodását. Ilyen esetben
zárja be a lemeztálcát. Ezután nyomja meg a kapcsolja ki a készüléket. Ugyanez a jelenség fordulhat
elő a rádió bekapcsolásakor (zaj hallható).
STANDBY/ON gombot a készülék készenléti
állapotba kapcsolásához, majd ellenőrizze, hogy az Kondenzáció
előlapi POWER OFF jelzés kialszik-e. Várjon legalább
10 másodpercet. Végül, húzza ki a tápkábelt. Ha a lejátszót hideg helyről meleg helyre viszi át
A lejátszás alatt soha ne emelje meg vagy ne (pl. téli időszakban) vagy a helyiség hőmérséklete
mozgassa a készüléket — a nagy sebességen forgó hirtelen megnövekszik (pl. a fűtés bekapcsolása miatt),
lemez megsérülhet. akkor a készülék belsejében vízcseppek csapódhatnak
le (a részegységeken és az olvasófejen).
Telepítési hely kiválasztása Páralecsapódás előfordulása esetén a lejátszó
működésében zavarok fordulhatnak elő, és nem
Válasszon ki egy stabil helyet a TV vagy AV rendszer lehetséges a lejátszás. Hagyja állni bekapcsolt
közelében (amire csatlakoztatva van a készülék). állapotban a lejátszót szobahőmérsékleten 1 vagy 2
A lejátszót ne helyezze a TV vagy monitor tetejére. órán át (az időtartam függ a kondenzáció mértékétől).
Ezen kívül, a készüléket ne helyezze kazettás deck Miután elpárologtak a vízcseppek, működtethető a
vagy mágneses hatásra érzékeny komponensek készülék.
közelébe. A páralecsapódás akkor is előfordulhat, ha a lejátszót a
Kerülje az alábbi helyeket: légkondicionáló berendezésről érkező közvetlen
• Közvetlen napsugárzásnak kitett helyek. légáram éri. Ilyen esetben vigye a készüléket egy másik
• Nedves vagy gyengén szellőző helyek. helyre.
• Túlzottan meleg vagy hideg helyek.
• Rezgésnek kitett helyek. A készülék tisztítása
• Poros és cigarettafüstös helyek.
• Korommal, gőzzel telített vagy nagyon meleg Tisztítsa le a lejátszót puha ruhával. Makacs
szennyeződések esetén használjon 5-6 rész vízben
(konyha stb.) helyek. feloldott semleges mosószert. A jól kicsavart
mosószeres törlőruhával tisztítsa le a szennyeződést,
™ Ne helyezzen tárgyakat a lejátszó majd törölje át ismét a készüléket puha, száraz ruhával.
tetejére Alkohol, hígító, benzin stb. leoldhatja a feliratokat vagy
Ne helyezzen tárgyakat a lejátszó tetejére. a festéket. Ha a lejátszóval hosszasan érintkezik
gumiból vagy PVC-ből készült tárgy, akkor a
™ Ne fedje le a szellőzőnyílásokat készülékház megrongálódhat.
Ne használja a lejátszót bolyhos szőnyegre, ágyra vagy Ha a tisztításhoz tisztítószerrel átitatott kendőt stb.
kanapéra helyezve, és ne fedje le a lejátszót takaróval használ, akkor feltétlenül olvassa el a mellékelt
stb. Ilyenkor ugyanis megakadályozza a hőleadást, ami figyelmeztetéseket.
a készülék meghibásodását okozhatja. Húzza ki a tápkábelt a tápaljzatból, ha a lejátszót
tisztítani szeretné.
™ A készüléket ne tartsa hőforrások
közelében Készülék üvegajtós rackbe helyezése
A lejátszót ne helyezze erősítő vagy hőt kibocsátó
egyéb komponens tetejére. Rackbe helyezés esetén a Az üvegajtó zárt állapotában ne nyomja meg a
készüléket az erősítő alatti polcra helyezze, hogy ne távvezérlő OPEN/CLOSE gombját a lemeztálca
érje az erősítő vagy egyéb audiokomponens által kinyitásához. Az ajtó megakadályozza a lemeztálca
kibocsátott hő hatása. kinyitását, így a készülék megsérülhet.

46

BDP-170

Olvasófej tisztítása ™ Speciális alakú lemezek
A speciális alakú lemezek (szív, sokszög stb. alakú)
A lejátszó olvasófeje nem szennyeződhet a normál lejátszása nem lehetséges ezzel a készülékkel. Soha
használat alatt. Ha mégis hibás működés fordulna elő ne használjon ilyen lemezeket, mert tönkretehetik a
por vagy szennyeződés miatt, akkor lépjen kapcsolatba lejátszót.
a legközelebbi Pioneer szervizközponttal. Nem
javasoljuk a kereskedelmi forgalomban kapható ™ Lemezeken előforduló páralecsapódás
olvasófejtisztító-szerek használatát, mert kárt Ha a lemezt átviszik hideg helyről meleg helyre (pl.
okozhatnak az olvasófejben. télen), akkor vízcseppek (kondenzáció) képződhetnek a
lemez felületén. A lemezek lejátszásával problémák
A lemezek kezelése lehetnek, ha páralecsapódás alakul ki rajtuk.
A lemezekről ezért a behelyezés előtt óvatosan le kell
Ne használjon sérült, karcolt vagy deformálódott törölni a vízcseppeket.
lemezeket.
Vigyázzon arra, hogy ne karcolódjon meg vagy ne
szennyeződjön be a lemez írt felülete.
A lejátszóba egyidejűleg csak egy lemezt szabad
betölteni.
Ne ragasszon papírdarabokat vagy címkéket a lemezre,
vagy ne használjon a lemezfelületre íráshoz éles hegyű
ceruzát, golyóstollat stb. Ezek megsérthetik a lemezt.

™ Lemezek tárolása
A lemezeket mindig a tartójukba helyezve,
függőlegesen kell tárolni. Kerülni kell a forró, nedves,
továbbá a közvetlen napsugárzásnak kitett vagy
nagyon hideg helyeket.
Ne feledkezzen meg a lemezborítón feltüntetett
figyelmeztetésekről.

™ A lemezek tisztítása
A lemez lejátszásával problémák lehetnek, ha
ujjlenyomat vagy por kerül rá. Ilyen esetben használjon
tisztítókendőt stb. a lemez óvatos áttörléséhez belülről
kifelé. Ne használjon szennyezett törlőruhát.

Ne használjon benzint, hígítót és más hasonló illékony
anyagot. Ne használjon lemeztisztító sprayt és
antisztatikus szereket.

A makacs szennyeződések eltávolításához használjon
puha törlőruhát. A jól átitatott törlőruhával tisztítsa le a
szennyeződést, majd törölje át ismét a lemezt puha,
száraz ruhával.

47

BDP-170

Hibaelhárítás

A készülék nem előírásszerű működtetése gyakran okoz meghibásodást. Ha bármilyen problémát észlel a készülék
működtetésekor, akkor végezze el az ellenőrzést az alábbi táblázat alapján. Fontos tudni, hogy másik berendezés is
okozhat problémát. Ellenőrizze a többi komponenst és elektromos berendezést. Ha a hibát nem sikerül kijavítani az
alábbi útmutató használatával, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Pioneer szervizzel vagy kereskedővel, mivel a
készülék javításra szorul.

Lejátszás

Probléma Ellenőrzési szempontok Teendő
• A lemez lejátszása nem A behelyezett lemez Ellenőrizze, hogy a szóban forgó lemez lejátszható-e ezen a
lehetséges. lejátszható ezen a készüléken.
• A lemeztálca készüléken?
automatikusan kinyílik. A fájl lejátszható ezen a • Ellenőrizze, hogy a szóban forgó fájl lejátszható-e ezen a
készüléken? készüléken.
Nem látható kép vagy a • Ellenőrizze, hogy a fájl nem sérült-e meg.
kép nem megfelelően Vannak karcolások a Előfordulhat, hogy karcolások miatt nem játszható le a lemez.
jelenik meg. lemezen?
Vannak szennyeződések a Tisztítsa meg a lemezt.
A lejátszás leáll. lemezen?
Van a lemezre valamilyen A lemez elvetemedett és nem lejátszható.
címke ragasztva?
A lemez megfelelően van • A lemez nyomtatott fele felfelé nézzen.
behelyezve a lemeztálcába? • Helyezze be megfelelően a lemeztálcába a lemezt.
Megfelelő a régiószám? Lásd a "Régiószámok" részt a lejátszón használható lemezekkel
kapcsolatban.
A videokábel megfelelően • Szüntesse meg a páralecsapódás okát a készülék belsejében.
van csatlakoztatva? • A lemez rögzítési módjától, a lejátszófej státuszától, továbbá a
használt lemez és a készülék közötti kompatibilitástól függően nem
A videokábel megfelelően garantálható a lemez hibamentes lejátszása.
van csatlakoztatva? • Ha a rögzítési idő túl rövid, akkor nem biztos hogy lehetséges a
Megfelelő a csatlakoztatott lemez megfelelő lejátszása.
tévé vagy AV rádióerősítő • A nem DMV vagy BDAV formátumban írt BD-RE/-R lemezek
vagy végerősítő lejátszása nem lehetséges.
bemenetének beállítása? • Csatlakoztassa megfelelően a kábelt az eszközre.
A videokimenet felbontása • Kösse le a kábelt (video-/audiokábel vagy HDMI kábel), majd
megfelelően van beállítva? végezze el ismét a kábel stabil csatlakoztatását.
• A lejátszó Ha a kábelt sérült, akkor cserélje ki.
csatlakoztatásához használt
HDMI kábel (pl. standard Olvassa el a csatlakoztatott komponens használati útmutatóját, majd
HDMI®/TM kábel) nem kapcsoljon a megfelelő bemenetre.
nagysebességű HDMI®/TM
kábel? • Nyomja meg a HDMI gombot a lejátszó HDMI OUT kimenetéről
DVI eszköz van továbbított videojelek felbontásának beállításához.
csatlakoztatva? A készüléket és a tévét nagysebességű HDMII®/TM kábellel
A Color Space beállítása csatlakoztassa.
megfelelő?
A kép megjelenítése hibás lehet, ha DVI eszköz van csatlakoztatva.

Módosítsa a Color Space beállítást.

• A lejátszás leállhat, ha a készülék rezgető hatásnak van kitéve vagy
nem stabil helyen van elhelyezve.
• A lejátszás leállhat, ha a lejátszás közben USB eszköz
csatlakoztatását vagy lekötését hajtják végre. Ne kösse le vagy
csatlakoztassa az USB eszközt a lejátszás alatt.

48

BDP-170

Probléma Ellenőrzési szempontok Teendő
A kép kimerevedik és nem • Nyomja meg a gombot a lejátszás leállításához, majd indítsa újra
működnek az előlap és a A tévé képméretaránya a lejátszást.
távvezérlő gombjai. megfelelően van beállítva? • Ha a lejátszás nem állítható le, akkor nyomja meg a lejátszó
Megfelelő a TV Screen előlapján a STANDBY/ON gombot a készülék kikapcsolásához,
• A kép nyújtottan jelenik beállítás? majd kapcsolja vissza a készüléket.
meg. • Ha a készülék nem kapcsolható ki (készenléti mód), akkor használjon
• A kép levágva jelenik A hangerő minimálisra van egy vékony pálcát a gomb megnyomásához. Ekkor a készülék
meg. beállítva? újraindul, és ismét működtethető.
• Nem lehetséges a A lemez lejátszása lassítva • Előfordulhat, hogy nem lehetséges a karcolt lemezek lejátszása.
képméretarány történik? Olvassa el a tévé használati útmutatóját és állítsa be megfelelő értékre
átkapcsolása. A lemez lejátszása gyorsítva a tévé képméretarányát.
A kép megszakítva (előre vagy vissza) történik? Végezze el a TV Screen megfelelő beállítását.
látható. Az audiokábelek
Pixelesedés jelenik meg a megfelelően vannak Ha 1080/50i, 1080/50p, 720/ 50p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p vagy
képernyőn. csatlakoztatva? 720/60p felbontású videojelek vehetők le a HDMI OUT kimeneten,
Nem kapcsolhatók át a Megsérült az audiokábel? akkor előfordulhat, hogy azok képméretaránya akkor is 16:9, ha a TV
felirati nyelvek. Az Audio Output kimenet Screen beállítása a 4:3 (Pan&Scan).
• Nem vehető le hangjel a beállítása megfelelő? A kép megjelenítése megszakadhat, ha a rögzített videojel felbontása
kimeneten. A csatlakoztatott átkapcsol. Nyomja meg a HDMI gombot egy másik beállítás (nem
• A kimeneten levehető komponensek (AV Auto) kiválasztásához.
hangjel nem megfelelő. rádióerősítő vagy A digitális tömörítési technológia jellemzői miatt blokkalakú képek
végerősítő) megfelelően emelkedhetnek ki a képből, pl. a gyors mozgásokat tartalmazó
A bal/jobb audió vannak beállítva? jeleneteknél.
csatornákat a rendszer A HDMI Audio Out kimenet A DVD vagy BD írókkal rögzített lemezek esetén nem lehetséges a
megfordítja vagy csak beállítása megfelelő? felirati nyelvek átkapcsolása.
egyik oldal jele szólal meg. DVI eszköz van Ha a TV vagy AV erősítő hangereje minimálisra van beállítva, akkor
csatlakoztatva? növelje meg.
Nem hallható hang a lassított lejátszás és a gyors előre- és
Az audió kábelek visszatekerés alatt.
megfelelően vannak
csatlakoztatva? • Csatlakoztassa megfelelően a kábelt az eszközre.
• A dugaszt teljesen be kell tolni a stabil csatlakoztatáshoz.
• Ha bepiszkolódott a csatlakozó, akkor tisztítsa meg.
Ha a kábelt sérült, akkor cserélje ki.
Állítsa be megfelelően a csatlakoztatott eszköz Audio Output opcióját.

Olvassa el a csatlakoztatott komponens használati útmutatóját, majd
ellenőrizze a hangerőt, a bemenet és a hangsugárzó beállításait stb.

Állítsa a HDMI Audio Out kimenetet a Re-encode vagy PCM opcióra.

Nem vehető le hangjel a HDMI OUT kimenetről, ha DVI eszköz van
csatlakoztatva. Csatlakoztassa a berendezést a DIGITAL OUT vagy
az AUDIO OUT kimenetre.
• Egyes BD lemezek esetén az audiojelek továbbítása csak a DIGITAL
OUT vagy a HDMI OUT kimeneteken át végezhető.
• Előfordulhat, hogy nem játszható le hang az olyan lemezek esetén,
amelyek audiojelektől eltérő vagy nem szabványos hangjeleket
tartalmaznak.
• A másolásvédett lemezek lejátszásakor előfordulhat, hogy nem
mindig megfelelő a kimenetről levehető a kép- vagy hangjel. Ez nem
jelent meghibásodást.
Ellenőrizze, hogy a bal és jobb csatornák kábelei nincsenek-e fordítva
bekötve, illetve nincs-e lekötve valamelyik oldalon a csatlakozókábel.

49

BDP-170

Probléma Ellenőrzési szempontok Teendő
Nem vehető le a A csatlakoztatott AV Olvassa el az AV rádióerősítő vagy végerősítő használati útmutatóját,
kimeneten többcsatornás rádióerősítő vagy végerősítő majd ellenőrizze az AV rádióerősítő vagy végerősítő hangkimenetének
hangjel. stb. hangkimenete beállítását.
megfelelően van beállítva?
Zaj hallható a DTS Digital Többcsatornás hangzás van Használja a menüképernyőt vagy az AUDIO gombot a lemez
Audio jelek DIGITAL OUT kiválasztva? többcsatornás hangzásának átkapcsolásához.
kimeneteken át történő A csatlakoztatott AV Ha olyan AV rádióerősítő vagy végerősítő van csatlakoztatva a
továbbításakor. rádióerősítő vagy végerősítő DIGITAL OUT kimenetre, amely nem kompatibilis a DTS Digital
A 192 kHz-es vagy 96 kompatibilis a DTS Digital Surround hangmóddal, akkor állítsa a Digital Output kimenetet a
kHz-es digitális hangjelek Surround hangmóddal? PCM opcióra.
nem vehetők le a DIGITAL • A szerzői jogvédett audiojeleket a készülék átalakítja 48 kHz-es vagy
OUT kimenetről. A HDMI Audio Out kimenet annál kisebb frekvenciájú jelekké.
Nem vehetők le a beállítása megfelelő? • A Downsampling beállítása a 96KHz vagy 192KHz legyen.
kimeneten a másodlagos Megfelelő a Digital Output
audio- vagy interaktív kimenet beállítása? Ha a műsor hallgatásához a HDMI OUT kimenetet használja, akkor
audiojelek. Nincs túl sok fájl rögzítve a állítsa a HDMI Audio Out kimenetet a PCM opcióra.
lemezen? Ha a műsor hallgatásához a DIGITAL OUT kimenetet használja, akkor
A lemez behelyezése után állítsa a Digital Output kimenetet a Re-encode vagy PCM opcióra.
a Loading üzenet jelenik Ha olyan lemezt helyez be, amelyre fájlok vannak rögzítve, akkor a
meg a kijelzőn, és nem fájlok számától függően a betöltés több percig is eltarthat.
kezdődik el a lejátszás.
A jel jelenik meg a A lejátszón nem megjeleníthető karakterek helyén a jel látható.
fájlneveknél stb.
A "kevés memória" üzenet • Csatlakoztasson USB memóriát.
jelenik meg a BD-ROM • Törölje a csatlakoztatott USB memórián tárolt adatokat a BUDA
lemez lejátszásakor. Setup funkció használatával.

HDMI Control funkció

Probléma Ellenőrzési szempontok Teendő
A HDMI kábel megfelelően
Nem működik a HDMI van csatlakoztatva? A HDMI Control funkció használatához csatlakoztassa a tévét és AV
Control funkció. A bekötéshez használt rendszert (rádióerősítőt vagy végerősítőt) a HDMI OUT kimenetre.
HDMI kábel nagy sebességű Használjon nagysebességű HDMI®/TM kábelt. A HDMI Control funkció
HDMI®/TM kábel? megfelelő működése nem garantálható, ha a bekötéshez használt
A lejátszó HDMI kábellel van HDMI kábel nem nagy sebességű HDM/TM kábel.
csatlakoztatva a TV-re a
képek megnézéséhez? Ha a videojelek nem a HDMI OUT kimenetről kerülnek továbbításra,
A HDMI Control funkció akkor a HDMI Control funkció nem működik. Ezért a TV-re HDMI
beállítása az On a kábellel csatlakozzon.
lejátszón?
A csatlakoztatott Állítsa be a lejátszón a HDMI Control funkciót az On státuszra.
berendezés támogatja a
HDMI Control funkciót? • A HDMI Control funkció nem működik a Control funkciót nem
támogató nem Pioneer gyártmányú készülékekkel még akkor sem, ha
A HDMI Control funkció azokat HDMI kábellel csatlakoztatják.
beállítása az On a
lejátszón? • A HDMI Control funkció nem működik, ha a HDMI Control funkciót
nem támogató berendezéseket csatlakoztatnak a HDMI Control
kompatibilis készülék és a lejátszó közé.

• Előfordulhat azonban az is, hogy egyes funkciók nem működnek még
akkor sem, ha a HDMI Control kompatibilis Pioneer berendezést
csatlakoztatnak.

Részleteket lásd a csatlakoztatott komponens használati
útmutatójában.

Állítsa be a HDMI Control funkciót az On státuszra a csatlakoztatott
berendezésen. A HDMI Control funkció csak akkor működik, ha a
Control beállítása az On a HDMI OUT kimenetre csatlakoztatott
összes berendezésre.

Az összes berendezés csatlakoztatásának és beállításának elvégzése
után ellenőrizze, hogy a lejátszó által továbbított kép megjelenik-e a
TV képernyőjén. (A csatlakoztatott berendezések cseréje, a HDMI
kábel kihúzása és/vagy bekötése után is el kell végezni az
ellenőrzést.) Ha a lejátszó által továbbított kép nem jelenik meg a
TV-képernyőn, akkor valószínű, hogy a HDMI Control funkció
működése nem megfelelő.

Részleteket lásd a csatlakoztatott komponens használati
útmutatójában.

50


Click to View FlipBook Version