The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-07-03 11:11:29

Pioneer MVH-08UB, MVH-08UBG HU

Pioneer MVH-08UB, MVH-08UBG HU

MVH-08UB
MVH-08UBG

DIGITÁLIS AUTÓRÁDIÓ

Használati útmutató

MVH-08UB / MVH-08UBG
1

MVH-08UB / MVH-08UBG

Mielőtt elkezdené………………………1 Csatlakozások/Telepítés ..................12
Kezdjen bele!......................................2 Csatlakozások ..............................12
Telepítés .......................................14
Alapvető használat .........................2
Előlap eltávolítása...........................3 Kiegészítő információk .....................16
SETUP (beállítás) menü .................4 Hibaelhárítás.................................16
A demonstrációs megjelenítés Hibaüzenetek ................................16
kikapcsolása ...................................4 Kezelési javaslatok .......................17
INITIAL (kezdeti) beállítások...........5 Tömörített audiofájlok
Rádió ..................................................6 kompatibilitása ..............................18
Az elmentett adók hallgatása..........6 Zenefájlok sorrendje .....................19
Legjobban fogható állomások Orosz karaktertábla.......................19
memóriája (BSM) ............................6 Szerzői jogok és védjegyek ..........19
Egy állomás kézi keresése .............6 Specifikációk .................................20
USB/AUX............................................7
Lejátszás.........................................7 Ezen füzet használatáról:
Zenehallgatás Androidon ................8  A továbbiakban minden USB
Műveletek .......................................9
Beállítások..........................................9 háttértárat (memóriaeszközt,
FUNCTION (funkció) beállítások ..10 pendrive-ot stb.) vagy USB
SYSTEM (rendszer) beállítások....10 zenelejátszót közösen "USB
AUDIO (hang) beállítások .............11 eszköz" néven említünk.

2

MVH-08UB / MVH-08UBG

Mielőtt elkezdené

Köszönjük, hogy PIONEER terméket megelőzhetjük a szakszerűtlen
vásárolt! hulladékkezelés lehetséges negatív
hatásait a környezetre és az emberi
Mielőtt használatba venné a terméket, egészségre!
kérjük, olvassa át ezt az útmutatót, hogy
biztos megfelelően üzemeltesse! FIGYELEM!
Különösen fontos hogy a "VIGYÁZAT!"  Ne próbálja meg maga beépíteni
és a "FIGYELEM!" jelölésű
szövegrészeket gondosan átolvassa, és vagy megjavítani a készüléket! Ha
betartsa az abban foglaltakat! Ezt a a készüléket olyan személy építi
füzetet őrizze meg egy biztonságos és be vagy szervizeli, akinek nincs
hozzáférhető helyen, mert később is képesítése és tapasztalata az
szükséges lehet beleolvasnia! elektronika, az autóelektronika
területén, az veszélyes lehet, és
Ha ki akarja dobni a terméket, ne a fennáll az áramütés vagy egyéb
háztartási hulladék közé keverje! Az sérülés veszélye.
elektromos készülékek megfelelő  Ne kezelje az eszközt vezetés
megsemmisítésével, hasznosításával közben! Mindig húzódjon le az
és újrahasznosításával külön szelektív útról, és parkoljon le egy
hulladékgyűjtési rendszer foglalkozik a biztonságos helyen, mielőtt az
jogszabályokkal összhangban. eszköz kezelőszerveit használná!
Az EU (illetve Svájc és Norvégia)
polgárai a használt elektromos VIGYÁZAT!
eszközeiket speciális elektromos  Ne engedje, hogy a készülék
hulladékgyűjtő-pontokra kell, hogy
eljuttassák, vagy visszavihetik a folyadékkal vagy nedvesség
készülékeiket a szaküzletekbe, ha kerüljön kapcsolatba. Ez áramütést
hasonló terméket vásárolnak. A fent okozhat. Ráadásul a készülék is
nem említett országokban, vegye fel a meghibásodhat, túlmelegedhet és
kapcsolatot a helyi hatóságokkal, hogy füstölhet is, ha nedvességgel
informálhassák tennivalóiról. érintkezik.
Ezzel biztosíthatjuk, hogy a kidobott  Mindig olyan hangerőn hallgassa a
terméket ártalmatlanítják, feldolgozzák zenét, hogy hallja a környezetét
és újrahasznosítják, és ezáltal vezetés közben!

Ha problémákat tapasztal

Ha az eszköz nem működik
megfelelően, kérjük, keresse fel a
vásárlás helyét vagy a legközelebbi
Pioneer szakszervizt!

1

MVH-08UB / MVH-08UBG

Kezdjen bele!

Alapvető használat

MVH-08UB/08UBG

Gyakran használt műveletek

Cél Teendő

Bekapcsolás* Nyomja meg az SRC/OFF gombot, hogy bekapcsolja
az eszközt! Nyomja le és tartsa lenyomva az SRC/OFF

Hangerő állítása gombot az eszköz kikapcsolásához!
Egy forrás kiválasztása Forgassa a multifunkciós vezérlőt!
Nyomja meg ismételten, többször az SRC/OFF
A kijelzett információk gombot!
beállítása Nyomja meg ismételten, többször a DISP gombot!
Visszalépés az előző
képernyőre/listára Nyomja meg a BAND/DIMMER gombot!
Visszatérés a normál
képernyőre a menüből Nyomja meg és tartsa lenyomva a BAND/DIMMER
gombot!

* Ha az eszköz kék/fehér vezetékét csatlakoztatjuk az autó automata antennájának

vezérlőcsatlakozójára, akkor a rádió bekapcsolásakor az antenna is automatikusan

előbújik. Az antenna visszahúzásához kapcsolja ki a rádiót, vagy váltson hangforrást!

2

MVH-08UB / MVH-08UBG
A kijelzőn megjelenő ikonok:

Kijelzés Leírás
Akkor jelenik meg, ha a kiválasztott menünek van alsóbb menüeleme.

Akkor jelenik meg, ha a gombot megnyomjuk.
Azt jelzi, hogy a helyi adó keresése funkció be van kapcsolva. (10. oldal)
Akkor jelenik meg, ha be van kapcsolva a véletlenszerű lejátszás.
Akkor jelenik meg, ha be van kapcsolva az ismétléses lejátszás.

Előlap eltávolítása

Vegye le az előlapot, hogy megelőzze a lopást! Húzza ki az esetlegesen az előlapra
csatlakoztatott kábeleket és eszközöket, és kapcsolja ki az eszközt, mielőtt levenné az
előlapot!

FONTOS
 Előzze meg, hogy az előlapot nagyobb rázkódás, ütődés érje!
 Az előlapot mindig közvetlen napfénytől és nagyobb hőhatásoktól védett helyen

tárolja!
 Mindig egy védőtokban vagy táskában tárolja az előlapot!

3

MVH-08UB / MVH-08UBG

SETUP (beállítás) menü

Beszerelés után, amint ráadjuk a gyújtást az autóra, a képernyőn a [SET UP :YES]
felirat jelenik meg.
1 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot!
Ha nem végez semmilyen műveletet, akkor 30 másodperc múlva magától eltűnik a
menü. Ha nem szeretné azonnal beállítani a készüléket, forgassa a multifunkciós
vezérlőgombot, hogy kiválassza a [NO] opciót, majd nyomja meg a megerősítéshez.
2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot az opciókra (options), majd nyomja
meg a megerősítéshez!
A menü következő opciójára történő lépéshez mindig meg kell erősítenie a választását.

Menüelem Leírás
Válassza ki a nyelvet a tömörített zenefájlok
LANGUAGE (Nyelv) adatainak megjelenítéséhez!
[ENG] (Angol), [РУС] (Orosz),
[TUR] (Török) Állítsa be az órát.
CLOCK SET Válassza ki az FM hangolás lépcsőjét - 100 kHz
FM STEP vagy 50 kHz.
[100], [50]

3 [QUIT :YES] üzenet az összes beállítás elvégzése után jelenik meg.
Hogy visszatérjen a beállítási menü elejére, forgassa a multifunkciós vezérlőgombot,
hogy kiválassza a [QUIT :NO] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot a
megerősítéshez!
4 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot a beállítások megerősítéséhez.

MEGJEGYZÉS
 Kiléphet a beállítás menüből, ha megnyomja az SRC/OFF gombot!
 Ezeket a beállításokat elvégezheti bármikor a SYSTEM menüben, vagy az

INITIAL (kezdeti) beállításoknál.

A demonstrációs (demó) megjelenítés kikapcsolása (DEMO
OFF)

1 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot, hogy megjelenítse a főmenüt!
2 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza a [SYSTEM] menüt,
majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez!
3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza a [DEMO OFF]
menüelemet, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez!
4 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza a [YES] elemet, majd
nyomja meg a gombot a megerősítéshez!

4

MVH-08UB / MVH-08UBG

INITIAL (kezdeti) beállítások

1 Nyomja le és tartsa lenyomva az SRC/OFF gombot, amíg az eszköz kikapcsol!
2 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot, hogy megjelenítse a főmenüt!
3 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot, hogy kiválassza az [INITIAL]
menüelemet, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez!
4 Forgassa a multifunkciós vezérlőgombot a kiválassza a kívánt elemet, majd
nyomja meg a gombot a megerősítéshez!

MEGJEGYZÉS
 A lehetőségek típusonként eltérhetnek.

Menüelem Leírás

FM STEP Válassza ki az FM hangolás lépcsőjét - 100 kHz vagy 50 kHz.

[100], [50]

SP-P/O [REAR/SUB.W] Ezt válassza, amikor egy teljes spektrumú hangszóró

MODE van csatlakoztatva a hátsó hangszóró-kimenetre,

vagy ha egy mélynyomó az RCA kimenetre!

[SUB.W/SUB.W] Ezt válassza, amikor egy passzív mélynyomó van

kötve közvetlenül a hátsó hangszóró-kimenetre és

egy mélynyomó az RCA kimenetre!

[REAR/REAR] Ezt válassza, amikor teljes spektrumú hangszórók

vannak csatlakoztatva a hátsó hangszóró-kimenetre

és az RCA kimenetre is! Ha teljes spektrumú

hangszórók vannak kötve a hátsó hangszóró-

kimenetekre, és az RCA csatlakozót nem használja,

akkor mindegy, hogy [REAR/SUB.W] vagy

[REAR/REAR] állásban van-e ez az opció.

DIM SETTING A kijelző fényerejét állíthatja be.

[SYNC CLOCK], [MANUAL]

SYSTEM RESET A [YES]-t választva a teljes rendszerbeállítást

[YES], [CANCEL] ("Igen", megismételheti. Az eszköz magától újraindul. (Pár

"Mégse") adatot akkor is megőriz a készülék, ha teljes

rendszer-visszaállítást végez.)

5

MVH-08UB / MVH-08UBG

Rádió

A rádió frekvenciatartománya Nyugat-Európában, Ázsiában, a Közel-Keleten,
Afrikában és Óceániában használható. Más területeken használva lehet, hogy gyenge
lesz a vétel. Az RDS (rádió adatrendszer) funkció csak olyan FM rádióadóknál
működik, amelyek sugároznak RDS jeleket.

Az elmentett adók hallgatása

1 Nyomja meg többször az SRC/OFF gombot, amíg a [RADIO] forrás nincs
kiválasztva!
2 Nyomja meg a BAND/DIMMER gombot, hogy válasszon az [FM1], [FM2], [FM3],
[MW] vagy az [LW] sávok közül!
3 Nyomja meg az 1-től 6-ig számozott gombok valamelyikét!

TIPP
 A |◄◄ / ►►| gombok szintén használhatók elmentett állomások keresésére, ha

a [FUNCTION] menü [PCH] almenüjében [SEEK] van beállítva. (10. oldal)

Legjobban fogható állomások memóriája (BSM)

A hat legerősebben fogható rádióállomást tárolja el a készülék az 1-6 gombokra.
1 Miután kiválasztotta a sávot, nyomja meg a multifunkciós vezérlőgombot, hogy
megjelenítse a főmenüt!
2 Forgassa a multifunkciós vezérlőt, hogy kiválassza a [FUNCTION] menüelemet,
majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez!
3 Forgassa a multifunkciós vezérlőt, hogy kiválassza a [BSM] menüelemet, majd
nyomja meg a gombot!

Egy állomás kézi keresése

1 Miután kiválasztotta a sávot, nyomja meg vagy a |◄◄ / ►►| gombot!
Nyomja le és tartsa lenyomva pár másodpercig, és amikor elengedi, a rádió egy
fogható rádióállomást fog keresni. A keresés megáll, amint a rádió egy adót talál.
Hogy megszakítsa a keresést, nyomja meg a |◄◄ / ►►| gombok valamelyikét!

MEGJEGYZÉS
 A [SEEK] elemnek a FUNCTION menüben [MAN] ("Kézi") beállításon kell lennie.

(10. oldal)

Egy állomás eltárolása manuálisan

1 Ha el akarja tárolni az éppen hallgatott rádióadót, nyomja meg (és tartsa
lenyomva) a számozott gombok valamelyikét, amíg be nem fejezi a villogást!

6

MVH-08UB / MVH-08UBG

USB/AUX

Lejátszás

Húzza ki a fülhallgatót az eszközből, mielőtt csatlakoztatja az autórádióhoz!

USB eszközök (Android eszközöket is beleértve)
1 Nyissa ki az USB csatlakozó fedőlapját!
2 Csatlakoztassa az USB eszközt!

MEGJEGYZÉS
 Ha a SYSTEM menüben az [USB AUTO] lehetőség [ON] állásban van, akkor

azonnal elindul a zenelejátszás, amint rácsatlakoztatja az USB eszközt az
autórádióra.

VIGYÁZAT!
 Használja az opcionális Pioneer CD-U50E USB kábelt az eszköz

csatlakoztatásakor! Ha közvetlenül a fejegységre csatlakoztatja az eszközt, az
veszélyes lehet, mert kilóg belőle! Mindig állítsa le a zenelejátszást, mielőtt
kihúzza az USB eszközt!

AOA csatlakoztatás

A fejegység mellé kapott kábellel csatlakoztathatja Android 5.0 (vagy újabb) rendszerű
eszközét AOA lejátszáshoz.

7

MVH-08UB / MVH-08UBG

Zenehallgatás Androidon

Ez a funkció csak az Android OS 5.0 vagy újabb szoftverrel rendelkező eszközök
esetén használható, amelyek Bluetooth SPP és AOA (Android Open Accessory) 2.0
támogatással rendelkeznek.

1 Nyomja meg többször az SRC/OFF gombot, amíg az [ANDROID] forrás nincs
kiválasztva!

Alapvető műveletek Használat

Cél A nyomja meg a |◄◄ vagy a ►►| gombot!
Egy zene kiválasztása Nyomja le és tartsa lenyomva a |◄◄ vagy a ►►|
Gyors előre és hátra tekerés
gombot!
Szünet (pause)/lejátszás Nyomja meg a 4/PAUSE gombot!
folytatása

AUX

1 Csatlakoztassa a sztereó mini-jack csatlakozót az AUX aljzatba!
2 Nyomogassa az SRC/OFF gombot, amíg az [AUX] forrás nincs kiválasztva!

MEGJEGYZÉS
 Ha a SYSTEM menü [AUX] lehetősége [OFF], akkor nem választható ki az AUX,

mint jelforrás.

8

MVH-08UB / MVH-08UBG

Műveletek

Sokféle beállítást végezhet el a FUNCTION menüben (10. oldal). Vegye figyelembe,

hogy az alábbi lehetőségek nem működnek egy AUX eszközzel. Az AUX készülék

használatakor magát az eszközt vezérelje a zenelejátszáshoz!

Cél Művelet

Mappa/Album kiválasztása * A nyomja meg az 1 vagy 2 gombot!
Egy zene (fejezet) kiválasztása A nyomja meg a |◄◄ vagy a ►►| gombot!
Gyors előre és hátra tekerés Nyomja meg és tartsa lenyomva a |◄◄ vagy a
►►| gombot!

Fájl keresése listáról 1 Nyomja meg a gombot a lista kijelzéséhez.
2 Forgassa a multifunkciós vezérlőt, hogy
kiválassza a kívánt fájlt, mappát, kategóriát,
majd nyomja meg a jóváhagyáshoz!

3 Forgassa a multifunkciós vezérlőt, hogy
kiválassza a kívánt fájlt, majd nyomja meg a
gombot a megerősítéshez!
Elindul a lejátszás.

A kiválasztott mappában Nyomja meg a multifunkciós vezérlőt, amikor a
(vagy kategóriában) lévő mappa/kategória van kiválasztva!
fájlok listája*

A kiválasztott mappában Nyomja meg és tartsa lenyomva a multifunkciós

(vagy kategóriában) lévő fájl vezérlőt, amikor a mappa/kategória van

lejátszása* kiválasztva!

Ismétléses lejátszás Nyomja meg a 6/ gombot!

Véletlenszerű lejátszás Nyomja meg az 5/ gombot!

Szünet (pause)/lejátszás Nyomja meg a 4/PAUSE gombot!

folytatása

* Csak tömörített zenéknél

Beállítások

Sokféle beállítást módosíthat a főmenüben.
1 Nyomja meg a multifunkciós vezérlőt, hogy megjelenítse a főmenüt!
2 Forgassa a multifunkciós vezérlőt, hogy kiválassza az alábbi menüpontok
valamelyikét, és nyomja meg a gombot megerősítéshez!

 FUNCTION (funkció) beállítások (10. oldal)
 AUDIO (hang) beállítások (11. oldal)
 SYSTEM (rendszer) beállítások (10. oldal)
3 Forgassa a multifunkciós vezérlőt, hogy kiválassza az opciókat és nyomja meg
a gombot a megerősítéshez!

9

MVH-08UB / MVH-08UBG

FUNCTION (funkció) beállítások

A menüben található lehetőségek változhatnak a hangforrás függvényében.

Menüelem A hat legerősebben fogható rádiót tárolja el a készülék az
1-6 gombokra.

BSM RADIO A hat legerősebben fogható rádiót tárolja el a készülék az 1-6
gombokra.
LOCAL RADIO (helyi) Jelerősséghez korlátozza a rádióadók hangolását.
FM: : [OFF], [LV1],
[LV2], [LV3], [LV4] A |◄◄ vagy a ►►| gombokkal kereshet rádióállomásokat
MW/LW: [OFF], egyenként (kézi hangolásnál), vagy választhat rádióadót az
[LV1], [LV2] elmentettek közül.
SEEK ("keresés")
[MAN], [PCH]

SYSTEM (rendszer) beállítások

Akkor is elérhetőek ezek a beállítások, ha az eszköz ki van kapcsolva.

Menüelem Leírás
Válassza ki a tömörített zenefájlok adatainak
LANGUAGE megjelenítendő nyelvét!
(Nyelv)[ENG] (Angol),
[РУС] (Orosz), [TUR] Az óra beállítása. (4. oldal)
CLOCK SET Az idő megjelenítése.
12/24 óra

[12H], [24H] Kapcsolja [ON] állásra, ha szeretné az AUX bemenetet
AUX használni!

[ON], [OFF] ("Be", "Ki") [ON] állásnál azonnal elindul a zenelejátszás, amint
USB AUTO rácsatlakoztatja az USB eszközt/Android eszközt az
autórádióra Válassza az [OFF] lehetőséget, ha az USB
[ON], [OFF] ("Be", "Ki") eszközt/Android eszközt csak tölteni szeretné!

10

MVH-08UB / MVH-08UBG

AUDIO (hang) beállítások

Menüelem Leírás

FADER*1 Az első és a hátsó hangszórók
közti egyensúlyt állíthatja be.
BALANCE Az jobb és bal oldali hangszórók
közti egyensúlyt állíthatja be.
EQ SETTING Kiválasztható és személyre
[SUPER BASS], [POWERFUL], [NATURAL], szabható vele az equalizer görbéje.
[VOCAL], [CUSTOM1], [CUSTOM2],[FLAT] A [CUSTOM1] minden jelforráshoz
("Szuper basszus", "Erőteljes", "Természetes", külön állítható be. Habár az alábbi
"Vokál", "Egyéni 1", "Egyéni 2", "Lapos") kombinációkhoz ugyanazt a
Az equalizer sávját és szintjét választhatja meg beállítást alkalmazza.
a még egyedibb hangzásért. USB, ANDROID, és APP (Android)
Equalizer sávok: [80HZ], [250HZ], [800HZ], [CUSTOM2] minden forráshoz
[2.5KHZ], [8KHZ] ugyanazt a beállítást alkalmazza.
Equalizer szintje: [+6] to [–6] Az equalizer beállítások között az
EQ gombbal váltogathat.
LOUDNESS Kompenzálja a hangminőséget
[OFF], [LOW], [MID], [HI] alacsony hangerőnél.
SUB.W*2 A mélynyomó fázisát állíthatja be.
[NOR], [REV], [OFF]
SUB.W CTRL*2*3 Csak a kiválasztott frekvenciánál
Levágó frekvencia: [50HZ], [63HZ], [80HZ], alacsonyabbak kerülnek
[100HZ],[125HZ], [160HZ], [200HZ] lejátszásra a mélynyomón.
Kimeneti jelszint: [-24] - [+6]
Levágás szintje: [-12], [–24] A basszus kiemelés szintje.
BASS BOOST
[0] - [+6] Csak a kiválasztott frekvenciánál
HPF SETTING magasabb hangok kerülnek
Levágó frekvencia: [OFF],[50HZ], [63HZ], lejátszásra a hangszórókon.
[80HZ], [100HZ],[125HZ], [160HZ], [200HZ]
Levágás szintje: [+12] - [–24] dB Külön állítható a jelforrások
SLA [+4] - [–4] hangereje (kivéve a rádió). Az
alábbi kombinációkhoz ugyanazt a
beállítást alkalmazza.
USB, APP (Android)

*1 Nem elérhető, ha a kezdeti beállításoknál az [SP-P/O MODE]-ot [SUB.W/SUB.W]

állásban használja(5. oldal).

*2 Nem elérhető, ha a kezdeti beállításoknál az [SP-P/O MODE]-ot [REAR/REAR]

állásban használja (5. oldal).

*3 Nem elérhető, ha a [SUB.W] mód [OFF]

11

MVH-08UB / MVH-08UBG

Csatlakozások/Telepítés

Csatlakozások – Ne kösse a sárga kábelt közvetlenül
az akkumulátorra, a motortérbe vezető
FONTOS lyukon keresztül!
 Ha olyan autóba építi be, aminek a – Fedje le a szabadon lógó kábelek
csatlakozóit szigetelőszalaggal!
gyújtáskapcsolóján nincs ACC – Ne rövidítse le/ vágja el a kábeleket!
pozíció, akkor, ha nem köti be a – Soha ne blankolja meg az
piros (gyújtás érzékelő) vezetéket áramellátó kábelt, hogy megossza az
a megfelelő csatlakozásba, a áramot más eszközökkel, mert a
fejegység lemerítheti az kábelek kapacitása korlátozott!
akkumulátort. – Az előírt kapacitású biztosítékot
használja!
 Ha nem az alábbi kondíciók szerint – Soha ne kösse a negatív hangszóró-
építi be és használja az egységet, kábelt közvetlenül a földelésre!
akkor az tűz- és balesetveszélyes, – Soha ne kössön egybe több
illetve nem fog megfelelően hangszóró negatív kábeleit!
üzemelni:  Ha az eszköz be van kapcsolva, a

– A jármű, amibe beépíti negatív vezérlőjeleket a kék-fehér kábel
földelésű, 12 voltos akkumulátorral továbbítja. Ezt a kábelt kösse a
rendelkezzen. külső erősítő vezérlőkapcsolójára,
– 50 Watt maximális kimeneti vagy az autó motorizált
teljesítményű, 4Ω és 8Ω közötti antennájára (max. 300mA 12 V
ellenállású hangszórókat használjon. DC). Ha üvegantennája van a
 A rövidzárlat, túlmelegedés és járműnek, csatlakoztassa az
antenna tápellátó-csatlakozására!
meghibásodás elkerülése  Soha ne kösse a kék-fehér kábelt
érdekében tartsa be az alábbiakat: egy erősítő tápcsatlakozására!
– Beszerelés előtt az akkumulátor Valamint soha ne kösse az
negatív csatlakozóját válassza le! automata antenna
– A kábeleket rögzítse kábelrögzítővel tápcsatlakozására! Ha ráköti, az
vagy szigetelő szalaggal. A fémmel meghibásodáshoz, vagy az
érintkező vezetékeket tekerje körbe akkumulátor lemerüléséhez vezet.
szigetelő szalaggal!  A fekete kábel a föld. Minden
– Minden kábelt úgy helyezzen el, eszköz földeléskábelét (különösen
hogy ne érintkezzenek mozgó a nagy áramigényű eszközökét,
alkatrészekkel, pl. váltókar, üléssínek! mint pl. egy erősítő) külön kell
– Minden kábelt úgy helyezzen el, bekötni! Ha nem így tesz, és
hogy ne legyenek a közelében forró véletlenül leválik a kábel, az tűzet
alkatrészek, pl. a fűtés fúvókája! és balesetet, illetve hibás
működést okozhat.

12

MVH-08UB / MVH-08UBG

Ez az egység

1 A hátsó hangszórók vagy a 1 A tápelkábel bemenetéhez
mélynyomó kimenete 2 Bal
2 Az antenna bemenete 3 Jobb
3 A tápkábel bemenete 4 Első hangszórók
4 Biztosíték (10 A) 5 Hátsó hangszórók
Tápkábel 6 Fehér
Végezze el ezeket a csatlakoztatásokat, 7 Fehér/Fekete
ha nem csatlakoztatja a hátsó 8 Szürke
hangszóró-kábeleket a mélynyomóhoz. 9 Szürke/Fekete
10. Zöld
Akkor végezze el ezeket a 11 Zöld/fekete
csatlakoztatásokat, ha külön erősítő 12 Ibolya
nélkül köti rá az egységre a 13 Ibolya/fekete
mélynyomót! 14 8 Fekete (földelés)
Egy tiszta, festékmentes fémfelülethez
kösse!
15 Sárga
Ezt a folyamatos 12 Voltos csatlakozóra
kösse!
16 Piros
A gyújtásvezérléshez kell csatlakoztatni
(12 V DC).
17 Kék/fehér
Ezt a kábelt kösse a külső erősítő
vezérlőkapcsolójára, vagy az autó
motorizált antennájára (max. 300mA 12
V DC).
18 Mélynyomó (4 Ω)
19 Ha egy 2 Ω-os mélynyomót
használ, akkor az ibolya / ibolya-
fekete kivezetésre kösse! Semmit ne

13

MVH-08UB / MVH-08UBG

kössön a zöld és a zöld/fekete Telepítés
csatlakozóra.

20 Nem használt. FONTOS
21 Mélynyomó (4 Ω) x 2  Ellenőrizze az összes rendszert és

MEGJEGYZÉS csatlakozót a végső beépítés előtt!
 Változtassa meg az eszköz kezdő  Ne használjon nem megengedett

beállításait! Nézze át az "SP-P/O alkatrészeket, mert meghibásodást
MODE" leírását! (5. oldal) A okozhatnak!
mélynyomó kimenete monó.  Érdeklődjön a kereskedőjénél,
hogy az ön autójába történő

Erősítő (külön kapható) beszereléshez szükség van-e
Ha erősítőt használ, így kösse be: fúrásra vagy egyéb módosításokra.
 Ne telepítse az eszközt, ha:

– A jármű használatát akadályozná.

– Ha hirtelen megállásnál sérülést

okozhat az utasoknak.

1 Rendszer-távirányító  A félvezető lézer túlmelegedés
Csatlakoztassa a kék/fehér kábelhez! esetén megsérülhet. – Az eszközt
2 Erősítő (külön kapható) úgy helyezze el, hogy ne legyenek
3 Csatlakoztassa RCA kábellel (külön a közelében forró alkatrészek, pl. a
kapható) fűtés fúvókája!
4 Hátsó kimenethez vagy
mélynyomóhoz  Akkor optimális az egység
5 Hátsó hangszórókhoz vagy teljesítménye, ha a
mélynyomóhoz dőlése nem több 60°-
nál.

 Ha telepíti, győződj meg róla, hogy

az eszköz hátán lévő hőelvezetők

körül megfelelő mennyiségű hely

áll rendelkezésre a szellőzéshez! A

kábeleket is úgy csoportosítsa,

rögzítse, hogy ne takarják el a

szellőzőket!

DIN aljzatba szerelés

1 Helyezze be a mellékelt
rögzítőkeretet a műszerfalba!
2 Rögzítse a keretet a fém fülek
behajlításával (90°)! Ehhez használjon
egy csavarhúzót!

14

MVH-08UB / MVH-08UBG

A mellékelt rögzítőkonzol
használata

Ellenőrizze, hogy a mellékelt konzol
megfelelő-e az autójához, és ha igen,
akkor rögzítse az alábbi módon.

1 Műszerfal
2 Rögzítőkeret
Győződjön meg róla, hogy biztosan
rögzült az egység! Az instabil
beszerelés sokféle meghibásodáshoz
vezethet.

Ha nem használja a
mellékelt rögzítőkeretet

1 Állítsa egy vonalba a rögzítő
konzolt a fejegység oldalán lévő
lyukakkal, hogy a konzol a helyére
kerüljön!

2 Mindkét oldalon egy-egy csavart
húzzon meg, hogy ne essen le a
konzol!

1 Menetes csavar (5 mm × 9 mm, nincs
mellékelve a termékhez)
2 Rögzítőkonzol
3 Műszerfal vagy konzol

15

MVH-08UB / MVH-08UBG

Az eszköz eltávolítása (ha a Kiegészítő információk
mellékelt konzollal Hibaelhárítás
rögzítette)

1 Vegye le a keretet! A kijelző visszaáll az alap kijelzésre.
→ Nem végzett semmilyen műveletet 30
1 Keret! másodpercig.
2 Bemetszett fül – Végezzen egy műveletet!
Az előlap eltávolításával könnyebben Az ismétlési tartomány váratlanul
kivehető a rögzítőkeret. megváltozik.
Ha visszahelyezi a keretet, a bemetszett → Az ismétlés sávja megváltozhat, ha
oldala legyen alul! lejátszás közben zenét / mappát váltunk,
2 Tolja be a két kivevőkulcsot a vagy gyors előre vagy hátra tekerés
fejegység két oldala mellett, amíg be közben.
nem kattannak a helyükre! – Változtassa meg ismét az ismétlési
3 Húzza ki a fejegységet a sávot!
műszerfalból! Nem játszik le egy almappát az
egység.
→ Almappákat nem játszik le az egység
[FLD] (mappa) ismétlés módban.
– Változtassa meg megint az ismétlés
tartományát!
A hang szakadozik.
→ Ha külső eszközt használunk, mint
például egy mobiltelefont, az előidézhet
ilyesmit.
– Helyezze messzebb a fejegységtől az
interferenciát okozó eszközt!

Hibaüzenetek

Általános

AMP ERROR
→ Az egység nem tud megfelelően
működni, vagy a hangszóró csatlakozás
nem megfelelő.
→ Aktiválódott a védőáramkör.
– Ellenőrizze a hangszóró-
csatlakozásokat!
– Vegye le a gyújtást, majd újra adja rá
(ez újraindítja a rendszert)! Ha az
üzenet továbbra is jelen van, keressen

16

MVH-08UB / MVH-08UBG

fel egy Pioneer szakszervizt vagy a ERROR-19

vásárlás helyét! → Nem sikerült a kommunikáció.

USB eszköz – Az alábbi lehetőségekkel
próbálkozzon, majd váltson vissza az

NO AUDIO USB eszközre!

→ Nincsenek zenék.  Vegye le a gyújtást, majd újra

– Másoljon zenéket az USB eszközre, adja rá (ez újraindítja a

és csatlakoztassa újra! rendszert)!

→ A csatlakoztatott USB eszköz  Távolítsa el az USB háttértárat!

biztonsági védelemmel van ellátva.  Váltson másik hangforrásra!

– Kövesse az USB eszköz útmutatóját,

hogy kikapcsolja a védelmet! ERROR-23

→ Az USB eszköz nincs megfelelően

SKIPPED megformázva.

→ A csatlakoztatott USB eszköz DRM – Formázza meg az USB eszközt

védett fájlokat tartalmaz. FAT12, FAT16 vagy FAT32

– A védett fájlok nem játszhatók le. fájlrendszerre.

PROTECT Kezelési javaslatok
→ A csatlakoztatott USB eszköz minden
fájlja DRM védett. USB háttértár
– Cserélje ki az USB háttértárat!
 USB elosztó (HUB) használata
N/A USB
→ A csatlakoztatott eszközt nem nem támogatott.
támogatja az egység.
– Válassza le az eszközt, és használjon  Biztosan csatlakoztassa a
olyat, amit felismer a fejegység!
háttértárat mielőtt vezetni kezd!
CHECK USB
→ Az USB csatlakozó, vagy USB kábel Vigyázzon, nehogy az autó
rövidzárlatos.
– Ellenőrizze, hogy az USB csatlakozó, padlójára essen az eszköz, mert
vagy USB kábel nem akadt-e bele
valamibe, vagy nem sérült-e! beragadhat a fék-, vagy a gázpedál
→ A csatlakoztatott eszköz több áramot
fogyaszt, mint amennyit a fejegység le alá is!
képes adni.
– Távolítsa el az USB háttértárat, és ne  Az USB eszköz függvényében az
használja! Vegye le a gyújtást, majd újra
adja rá (ez újraindítja a rendszert)! Csak alábbi hibák léphetnek fel.
kompatibilis USB háttértárat használjon!
̶ Az elérhető műveletek

változhatnak.

̶ Lehet, hogy az USB eszközt

nem lehet felismerni.

̶ Lehet, hogy a fájlokat nem

lehet lejátszani.

̶ Az eszköz lehet, hogy

interferenciát generál

rádióhallgatás közben.

17

MVH-08UB / MVH-08UBG

Tömörített audiofájlok WMA fájlok
kompatibilitása Fájl kiterjesztés

.wma

 A szövegek (beleértve a fájl Bit ráta 48 kbps (CBR)
neveket is) első 32 karaktere - 320 kbps / 48
jeleníthető meg. Mintavételezési kbps - 384
frekvencia kbps (VBR)
 Az eszköz nem biztos, hogy Windows Media™ 32 kHz, 44.1
lejátszik minden WMA fájlt, ez a Audio Professional, kHz, 48 kHz
kódoló programon múlik. Lossless, Voice/DRM Nem
Stream/ Videóképes kompatibilis
 Lehet, hogy lassabban indul el a stream
zenelejátszás, ha kép információk
vannak a fájlba kódolva, vagy túl MP3 fájlok
sok mappa található az USB
eszközön.

 Az orosz szövegeket csak akkor Fájl kiterjesztés .mp3
tudja megjeleníteni, ha azok Bit ráta 8 kbps - 320 kbps
kódolása: (CBR), VBR
̶ Unicode (UTF-8, UTF-16) Mintavételezési 16 kHz - 48 kHz
̶ Ha nem Unicode a szöveg frekvencia (32 kHz, 44.1 kHz,
kódolása, akkor a Windows 48 kHz kiemelve)
orosz nyelvű beállítása alatt Kompatibilis ID3 2.2, 2.3, 2.4
kellett, hogy kódolják. tag verzió
M3u lejátszási Nem kompatibilis
VIGYÁZAT! lista
 A Pioneer nem garantálja, hogy az MP3i (MP3 Nem kompatibilis
interaktív), mp3
egység minden USB háttértárral PRO

kompatibilis, és a Pioneer nem WAV fájlok

vállal felelősséget semmilyen Fájl kiterjesztés .wav
adatvesztésért, ami a készülék
használata során esetleg előfordul Kvantizációs 8 és 16 (LPCM), 4
a médialejátszókon, bitek (MSADPCM)
okostelefonokon vagy más Mintavételezési 16 kHz - 48 kHz
eszközökön. frekvencia (LPCM), 22.05 kHz
 Ne hagyjon lemezeket, USB és 44.1 kHz (MS
ADPCM)

eszközöket közvetlen napfénynek,

vagy nagyobb hőnek kitéve.

18

USB eszköz MVH-08UB / MVH-08UBG

Orosz karaktertábla

Lehet, hogy lassabban indul el a

zenelejátszás, ha túl sok mappa van az

USB eszközön.

Lejátszható Akár 8 szint (A
mappák gyakorlatias
hierarchiája hierarchia kevesebb
mint két szintű.)

Lejátszható Akár 500
mappák száma Akár 15 000
Lejátszható Nem kompatibilis
fájlok
Jogvédett Csak az első partíció
fájlok játszható le
lejátszása
Partícionált
USB eszköz

Zenefájlok sorrendje Szerzői jogok és védjegyek

A felhasználó nem rendelhet sorszámot WMA
a mappákhoz, nem határozhatja meg a
lejátszás sorrendjét. A zenefájlok A "Windows Media" a Microsoft
sorrendje a csatlakoztatott eszközökön Corporation bejegyzett védjegye az
múlik. USA-ban és más országokban.
Az USB-n tárolt rejtett fájlokat a A termék tartalmaz a Microsoft
fejegység nem játssza le. Corporation által birtokolt
technológiákat, ezeket a Microsoft
Példa a hierarchiára írásos engedélye nélkül nem lehet
továbbadni.

Android™

Az Android a Google Inc. bejegyzett
védjegye.

1-től 6-ig: Lejátszási sorrend.
01 - 05: Mappa sorszáma

19

MVH-08UB / MVH-08UBG

Specifikációk ±12 dB (2 dB-es lépcső)
Általános Mélynyomó (monó)
Frekvencia:

Tápellátás: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz
14.4 V DC 125 Hz/160 Hz/200 Hz
(10.8 V - 15.1 V megengedhető) Lejtés:
–12 dB/oktáv, –24 dB/oktáv
Földelési rendszer: Erősítés:
Negatív típus +6 dB - –24 dB
Fázis:
Maximális áramfogyasztás: Normál/Fordított
10.0 A

Méretek (Sz × H × M):

DIN USB
Ház: 178 mm × 50 mm × 97 mm
Előlap: 188 mm × 58 mm × 17 mm USB szabvány specifikáció:

D USB 2.0 full speed
Ház: 178 mm × 50 mm × 97 mm Maximális áramellátás:

Előlap: 170 mm × 46 mm × 17 mm 500 mA
Tömeg: USB protokoll

0.5 kg MSC (MAsss Storage Class)
AOA (Android Nyílt Kiegészítő) 2.0
Audio (hang) Fájlrendszer:

Maximális kimeneti teljesítmény: FAT12, FAT16, FAT32
50 W × 4 csatorna/4 Ω (mélynyo mó MP3 dekódoló formátum:
nélkül)
50 W × 2 csatorna/4 Ω + 70Wx 1 MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
csatorna/2 Ω (mélynyomóval) WMA dekódoló formátum:

Folyamatos kimenő teljesítmény: Ver. 7, 7.1, 8, 9 (2 csatornás hang)
22W × 4 (50 Hz - 15 000 Hz, 5 % (Windows Media Player)
THD, 4 Ω terhelés, mindkét csatorna WAV jel formátum:
meghajtva) Lineáris PCM & MSADPCM
(Tömörítetlen)

Ellenállás: FM rádiókészülék
4 Ω (4 Ω - 8 Ω megengedhető)
Frekvencia sáv:
Előerősítés maximális kimeneti szint: 87.5 MHz - 108.0 MHz
2.0 V
Használható érzékenység:
Hangosítási kontúr:

+10 dB (100 Hz), 11 dBf
+6.5 dB (10 kHz) (1.0 μV/75 Ω mono, S/N: 30 dB)
(hangerő: –30 dB) Jel-zaj-ráta:
Equalizer (5-sávos grafikus equalizer): 72 dB (IEC-A hálózat)

Frekvencia: MW rádiókészülék
80 Hz/250 Hz/800 Hz/2.5 kHz/8 kHz

Equalizációs sáv: Frekvencia sáv: 531 kHz - 1602 kHz

20

MVH-08UB / MVH-08UBG

Használható érzékenység:
25 μV (S/N: 20 dB)

Jel-zaj-ráta:
62 dB (IEC-A hálózat)

LW rádiókészülék

Frekvencia sáv:
153 kHz – 281kHz

Használható érzékenység:
28 μV (S/N: 20 dB)

Jel-zaj-ráta:
62 dB (IEC-A hálózat)

MEGJEGYZÉS
 A termék specifikációi és

megjelenése előzetes bejelentés
nélkül megváltozhat az újabb
verziókban.

21


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Revista Toluna Julio Perú
Next Book
Salon Development Project