The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-12-06 09:33:17

Pioneer IDK-80 CZ

Pioneer IDK-80 CZ

Ovládací kolébka pro přehrávač iPod IDK-80

IDK-80

Návod k použití

iPod je obchodní značka společnosti Apple Computer, Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek PIONEER.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení uschovejte návod pro
případné pozdější použití.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne 24.1.1997 a
nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.
Využijte výhod online registrace Vašeho produktu na www.pioneer.co.uk (www.pioneer-eur.com).

Obsah

Obsah .....................................................................................................................................................................................2
1 Než začnete ........................................................................................................................................................................3

Kontrola příslušenství..........................................................................................................................................................3
Připevnění adaptéru podle typu přehrávače iPod...............................................................................................................3
2 Ovládací prvky a displej ....................................................................................................................................................4
Horní panel..........................................................................................................................................................................4
Zadní panel .........................................................................................................................................................................4
3 Propojení ............................................................................................................................................................................5
Připojení k AV receiveru Pioneer ........................................................................................................................................5
4 Další informace ..................................................................................................................................................................6
Specifikace ..........................................................................................................................................................................6
Čištění přístroje ...................................................................................................................................................................6

-2-

1 Než začnete Po výběru typu adaptéru, který odpovídá Vašemu
přehrávači iPod, ho vložte do kolébky následovně.
Kontrola příslušenství

Zkontrolujte, že máte veškeré dodávané příslušenství:

• Adaptér pro různé modely iPod x6
• Návod k použití
• Záruční list

Připevnění adaptéru podle typu přehrávače
iPod

Aby Váš přehrávač pasoval správně na připojovací
konektor kolébky, musíte použít správný typ adaptéru
podle typu Vašeho přehrávače iPod. Každý adaptér má
označení modelu podle následujícího obrázku.

Označení • Je také možné použít adaptér z originální kolébky
modelu iPod iPod.

Značka modelu Odpovídající typ iPod • Při použití modelů iPod páté generace s tímto
iPod 20GB iPod 20 GB čtvrté generace systémem použijte prosím adaptér, dodávaný
iPod 40GB iPod 40 GB čtvrté generace s přehrávačem iPod.
mini iPod mini
Color 20GB 30 GB iPod 20 GB/30 GB • Při použití modelů iPod třetí generace s tímto
<barevný displej> systémem použijte prosím díl „Apple iPod Universal
Color 40 GB 60GB iPod 40 GB/60 GB Dock adapter 3-pack for iPod with Dock Connector“,
<barevný displej> který lze zakoupit u prodejců přístrojů Apple.
nano iPod nano

-3-

2 Ovládací prvky a displej Zadní panel

Horní panel

3

3. Konektor pro řídící kabel iPod
Použijte ho pro připojení k AV receiveru Pioneer,
s konektor pro připojení řídícího kabelu iPod (jako je
model VSX-84TXSi nebo VSX-AX4ASi (název
modelu závisí na oblasti)).

12

1. Konektor pro iPod
Zde položte přehrávač iPod pro jeho připojení a
nabíjení.

2. Místo pro adaptér příslušného typu přehrávače
iPod
Zde vložte adaptér, který odpovídá Vašemu typu
přehrávače iPod.

-4-

3 Propojení 1. Připojte konektor na tomto přístroji ke konektoru
pro přehrávač iPod na AV receiveru.
Připojení k AV receiveru Pioneer Použijte řídící kabel pro iPod, dodávaný
s receiverem. Připojte oba konce podle následujícího
Připojte tento přístroj k AV receiveru Pioneer obrázku (ujistěte se, že značka na konektoru
s konektorem pro řídící kabel iPod (jako je model VSX- směřuje nahoru).
84TXSi nebo VSX-AX4ASi (název modelu závisí na
oblasti)). Pak můžete použít dálkový ovladač receiveru 2. Umístěte přehrávač iPod na konektor v kolébce.
pro ovládání tohoto přístroje.
3. Zapněte napájení AV receiveru.
Upozornění: Detaily o ovládání přehrávače iPod s použitím
• Před připojováním nebo odpojováním tohoto přístroje řídícího kabelu viz. návod dodávaný s receiverem.

k AV receiveru se ujistěte, že napájení AV receiveru
je vypnuté.

iPod >
>
Music >
Extras
Settings iPod
Shuffle Songs
Backlight

MENU
MENU

Tento přístroj IN

Řídící kabel iPod AV receiver Pioneer s konektorem
(dodávaný s AV receiverem pro připojení řídícího kabelu iPod
Pioneer)

-5-

4 Další informace Čištění přístroje

Specifikace • Pro odstranění prachu a nečistot použijte
prachovku.
• Hlavní přístroj
• Pokud je povrch přístroje příliš špinavý, vyčistěte ho
Rozměry… 99 mm (š) x 33 mm (v) x 74 mm (h) měkkým hadříkem, navlhčeným ve slabém roztoku
Hmotnost… 150 g neutrálního saponátu a pak ho zcela osušte.
Nepoužívejte vosky nebo čističe na nábytek.
• Příslušenství
• Nikdy nepoužívejte k čistění přístroje nebo v jeho
Adaptér iPod .......................................................6 blízkosti ředidla, benzín, insekticidní spreje nebo jiné
Návod k použití ...................................................1 chemikálie, protože může dojít ke korozi povrchu
Záruční list ..........................................................1 přístroje.

Poznámka:
• Změna provedení a specifikace za účelem vylepšení

vyhrazena bez upozornění.

-6-


Click to View FlipBook Version