The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-21 11:06:56

Energy Sistems EN 426515 B2 HU

Energy Sistems EN 426515 B2 HU

ENERGY MUSIC BOX BEVEZETÉS Bizonyosodjon meg arról, hogy mindig ki- Technikai jellemzők ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 1. Mikrofon
BLUETOOTH B2 Köszönjük, hogy megvásárolta az új Ener- kapcsolja az Energy Bluetooth B2 Music Box- Kétirányú Bluetooth® csatlakozás, 4.0-s ver- ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 2. Hangerő -
gy Bluetooth B2 Music Boxot. Bízunk benne, ot, amikor nem használja. zió. Akár 1 méter hatótáv. 3. Hangerő +
HASZNÁLATI UTASÍTÁS hogy élvezni fogja használatát. Csak akkor töltse fel a lítium akkumulátort, A2DP és AVRCP profilt támogat. 4. Mód / Bluetooth keresés
Hordozható MP3 lejátszó, Bluetooth tech- amikor az lemerült, hogy hosszabb legyen 2.0-ás hangszórók, akusztikus erősítőrendszerrel. 5. Be / Ki / Lejátszás / Szünet / Hang
ENERGY MUSIC BOX nológiával. Audio bemenet és tölthető ak- az élettartama. Leadott teljesítmény: 6 W.
BLUETOOTH B2 kumulátor. Élvezze a zenét vezeték nélkül, Frekvenciatartomány: 80 Hz ~ 20 KHz. vezérlése
bármilyen Bluetooth eszközről. JELLEMZŐK S/N arány: >80 dB. 6. Előző
HASZNÁLATI UTASÍTÁS Kérjük, olvassa el a használati utasítást, Általános jellemzők Beépített mikrofon (hangvezérlés). 7. Következő
hogy a lehető legjobban ki tudja használni Továbbítsa és élvezze a zenét vezeték nélkü- 3,5 mm-es audio bemenet. 8. Funkció-visszajelző LED
a termék által nyújtott lehetőségeket, a leg- li Bluetooth technológia használatával. Tölthető lítium akkumulátor. 9. Töltésvisszajelző LED
nagyobb biztonsággal és a legjobb teljesít- Teljesen kompatibilis az iOS, Android™, Win- Audio kimenet. 10. USB csatlakozó a töltéshez
ménnyel. dows Mobile, Blackberry és más rendszereket Akkumulátor jellemzői 11. Audio bemenet
használó okostelefonokkal és tabletekkel. Névleges kapacitás: 800 mAh.
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS Szabadon szárnyaló hang: hallgasson és os- Névleges feszültség: 3.7V. ELSŐDLEGES FUNKCIÓK
Óvja az Energy Bluetooth B2 Music Boxot az szon meg zenét bárhol. Üzemidő Bluetooth üzemmódban, közepes A készülék be- és kikapcsolása
ütésektől, a portól, a párától és a magas Hangszórók akusztikus erősítőrendszerrel: tisz- hangerőn: 9 óra*. A készülék bekapcsolásához tartsa nyom-
hőmérséklettől. ta hangok, kemény basszusok. Üzemidő audio bemenet üzemmódban, va a Be / Ki (5) gombot két másodpercig. A
Ne használjon maró vagy szemcsés tisz- Hordozható, kompakt dizájn, bárhova közepes hangerőn: 10 óra*. Visszajelzőn (8) megjelenik a szív ikon, mely
títószereket. magával viheti és erősítheti zenéjét. * Becsült üzemidő. A nagyobb hangerő jelzi, hogy a készülék bekapcsolt. A készülék
Mindig tartsa tisztán a hangszórót, a 3,5 mm-es audio bemenet: hallgasson ze- nagyobb fogyasztással jár. kikapcsolásához tartsa nyomva a Be / Ki (5)
portörléshez használjon puha, száraz nét hordozható lejátszóról vagy akár asztali gombot két másodpercig.
törlőkendőt. számítógépről. A TERMÉK TARTALMA Az akkumulátor töltése
Ne szerelje szét az eszközt. A javításokat Bluetooth hangvezérlés funkció. • Energy Bluetooth B2 Music Box Amikor a hangszóró nem ad hangot, vagy
végeztesse az Energy Sistem Soyntec S.A. Tölthető akkumulátor. • Audio kábel: 3,5 mm. nem kapcsol be, itt az ideje feltölteni az ak-
megfelelő szakértelemmel rendelkező • USB 2.0 töltőkábel. kumulátort. A csomagban levő USB töltőká-
munkatársaival. bel mini USB végződését csatlakoztassa
az Energy Bluetooth B2 Music Boxhoz (10),
BEVEZETÉS Bizonyosodjon meg arról, hogy mindig ki- Technikai jellemzők
Köszönjük, hogy megvásárolta az új Ener- kapcsolja az Energy Bluetooth B2 Music Box- Kétirányú Bluetooth® csatlakozás, 4.0-s ver- 1. Mikrofon
gy Bluetooth B2 Music Boxot. Bízunk benne, ot, amikor nem használja. zió. Akár 1 méter hatótáv. 2. Hangerő -
hogy élvezni fogja használatát. Csak akkor töltse fel a lítium akkumulátort, A2DP és AVRCP profilt támogat. 3. Hangerő +
Hordozható MP3 lejátszó, Bluetooth tech- amikor az lemerült, hogy hosszabb legyen 2.0-ás hangszórók, akusztikus erősítőrendszerrel. 4. Mód / Bluetooth keresés
nológiával. Audio bemenet és tölthető ak- az élettartama. Leadott teljesítmény: 6 W. 5. Be / Ki / Lejátszás / Szünet / Hang
kumulátor. Élvezze a zenét vezeték nélkül, Frekvenciatartomány: 80 Hz ~ 20 KHz.
bármilyen Bluetooth eszközről. JELLEMZŐK S/N arány: >80 dB. vezérlése
Kérjük, olvassa el a használati utasítást, Általános jellemzők Beépített mikrofon (hangvezérlés). 6. Előző
hogy a lehető legjobban ki tudja használni Továbbítsa és élvezze a zenét vezeték nélkü- 3,5 mm-es audio bemenet. 7. Következő
a termék által nyújtott lehetőségeket, a leg- li Bluetooth technológia használatával. Tölthető lítium akkumulátor. 8. Funkció-visszajelző LED
nagyobb biztonsággal és a legjobb teljesít- Teljesen kompatibilis az iOS, Android™, Win- Audio kimenet. 9. Töltésvisszajelző LED
ménnyel. dows Mobile, Blackberry és más rendszereket Akkumulátor jellemzői 10. USB csatlakozó a töltéshez
használó okostelefonokkal és tabletekkel. Névleges kapacitás: 800 mAh. 11. Audio bemenet
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS Szabadon szárnyaló hang: hallgasson és os- Névleges feszültség: 3.7V.
Óvja az Energy Bluetooth B2 Music Boxot az szon meg zenét bárhol. Üzemidő Bluetooth üzemmódban, közepes ELSŐDLEGES FUNKCIÓK
ütésektől, a portól, a párától és a magas Hangszórók akusztikus erősítőrendszerrel: tisz- hangerőn: 9 óra*. A készülék be- és kikapcsolása
hőmérséklettől. ta hangok, kemény basszusok. Üzemidő audio bemenet üzemmódban, A készülék bekapcsolásához tartsa nyom-
Ne használjon maró vagy szemcsés tisz- Hordozható, kompakt dizájn, bárhova közepes hangerőn: 10 óra*. va a Be / Ki (5) gombot két másodpercig. A
títószereket. magával viheti és erősítheti zenéjét. * Becsült üzemidő. A nagyobb hangerő Visszajelzőn (8) megjelenik a szív ikon, mely
Mindig tartsa tisztán a hangszórót, a 3,5 mm-es audio bemenet: hallgasson ze- nagyobb fogyasztással jár. jelzi, hogy a készülék bekapcsolt. A készülék
portörléshez használjon puha, száraz nét hordozható lejátszóról vagy akár asztali kikapcsolásához tartsa nyomva a Be / Ki (5)
törlőkendőt. számítógépről. A TERMÉK TARTALMA gombot két másodpercig.
Ne szerelje szét az eszközt. A javításokat Bluetooth hangvezérlés funkció. • Energy Bluetooth B2 Music Box Az akkumulátor töltése
végeztesse az Energy Sistem Soyntec S.A. Tölthető akkumulátor. • Audio kábel: 3,5 mm. Amikor a hangszóró nem ad hangot, vagy
megfelelő szakértelemmel rendelkező • USB 2.0 töltőkábel. nem kapcsol be, itt az ideje feltölteni az ak-
munkatársaival. kumulátort. A csomagban levő USB töltőká-
bel mini USB végződését csatlakoztassa az
Energy Bluetooth B2 Music Boxhoz (10),

a másik végét pedig egy olyan USB csat- koztatni, tartsa nyomva a Hangot vezérlő (5) AUDIO BEMENET az Európai Unió területén belül érvényes. JOGVÉDELEM • ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
lakozóhoz, amely alkalmas más eszközök gombot. A jelenlegi kapcsolat megszűnik, Az Energy Bluetooth B2 Music Box élvezetére Más országok esetén, kérjük, a vonatkozó A társaság, minden márkájának és minden • ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
töltésére (pl. PC, fali vagy autós töltő). A LED és a készülék új eszközt keres, amellyel szink- Bluetooth eszközzel való párosítás nélkül is szabályozás kapcsán egyeztessen a helyi termékének neve a társaság által bejegyzett • ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
visszajelző (9) ekkor vörösen világít, és amint ronizálódhat. lehetőség nyílik, az audio bemenetnek (11) kereskedővel. védelem alatt áll. valamint az Európai Parlament 99/5/CE
a töltés befejeződött, kikapcsol. köszönhetően, melybe 3,5 mm-es jack ká- ©2015, Energy Sistem Technology. Minden jog számú rendeletének és az Európa Tanács
Megjegyzés: A töltés idejére javasolt A LEJÁTSZÁS IRÁNYÍTÁSA belt csatlakoztathat, annak másik végét a A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA fenntartva. 1999. március 9-i ülésén meghatározott
a készüléket kikapcsolni. Ne hagyja a Amint az Energy Bluetooth B2 Music Box média lejátszóba dugva. Az Energy Blue- 1. Keresse fel a http://support.energysistem. normáknak és szabványoknak.
készüléket hosszú ideig teljesen lemerült ak- kapcsolódik egy másik eszközhöz, a tooth B2 Music Boxot be kell kapcsolni, hogy com (http://support.energysistem.com) SZABVÁNYNYILATKOZAT
kumulátorral. hangszórón keresztül szabályozhatja a ezt a funkciót használni tudja. honlap Támogatás részét és válassza ki az Kibocsátó neve: Energy Sistem Technology, Finestrat, 2016. szeptember 1.
hangerőt. Ezt a Hangerő – (2) és a Hangerő Megjegyzés: Audio bemeneti üzemmód- Ön által használt terméket a GYIK (Gyakor- S.A. - CIF: A53107488 Daniel Havillio
BLUETOOTH KAPCSOLAT + (3) gombokkal teheti meg. ban a lejátszást és a hangerőt nem lehet a ta ismétlődő kérdések) és a felhasználói út- Címe: C/ Calpe, 1 - 03509 Finestrat - Alicante
Minden alkalommal, amikor bekapcsolja az A lejátszás szüneteltetéséhez vagy újrain- hangszóróról irányítani, ezt a csatlakoztatott mutató megtekintéséhez, a driverek és az (Spain) Termékfejlesztési Igazgató
Energy Bluetooth B2 Music Boxot, automa- dításához nyomja meg egyszer a Lejátszás/ lejátszón teheti meg. esetleges új verziók letöltéséhez, valamint, Tel: + 34 902 388 388 / + 34 966 813 257
tikusan elindul a kapcsolódás. Ezzel párhu- Szünet gombot (5). hogy kérdéseket tehessen fel a technikai Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük,
zamosan a csatlakoztatni kívánt Bluetooth A zeneszámok közötti váltáshoz nyomja le a JÓTÁLLÁS supportnak, és megtekinthesse a jótállást. hogy a termék, melynek
eszközön (pl. okostelefon, tablet, laptop) is Következő (7) vagy az Előző (6) gombot. Az Energy Sistem Technology SA 36 hónapig Azt, hogy a felhasználói útmutató az Ön Meghatározása: hordozható hangszóró
elindul a kapcsolódás. Amint a másik esz- felelős minden olyan hibáért, mely a ter- nyelvén is elérhető-e, a http://www.en- Márkája: Energy Sistem
köz azonosította az Energy Bluetooth B2 HÍVÁSFOGADÁS mék megvásárlásának időpontjában fen- ergysistem.com/en-en/support/manuals Modell: Energy B2 Music Box
Music Boxot, válassza a Kapcsolódást, és Amint az Energy Bluetooth B2 Music Box kapc- nállt. Az akkumulátorra nem vonatkozik a (http://www.energysistem.com/enen/sup- Gyártó: Energy Sistem Technology, S.A.
az eszközök ezt azonnal, további jelszavak solódik az Ön okostelefonjához, közvetlenül azon 36 hónapos jótállás, a jótállás arra csupán port/manuals) honlapon ellenőrizheti. Származási helye: Kína
használata nélkül elvégzik. A hangszóró le- keresztül fogadhatja hívásait, és a mikrofont (1) 12 hónapig érvényes. A jótállás érvényes 2. Ehelyett felkeresheti a kereskedőt, akitől minden tekintetben megfelel az alábbiakban
játssza a kapcsolat létrejöttét jelző hangot. használhatja a beszédhez. A bejövő hívás foga- minden hibára, mely a gyártásból, vagy a terméket vásárolta. Vigye magával a meghatározott normáknak és szabványoknak.
Ahhoz, hogy a legutóbb csatlakoztatott esz- dásához nyomja meg a Hangot vezérlő (5) gom- az annak során felhasznált anyagok hibá- vásárláskor kapott blokkot vagy számlát. • EN 60950-1:2006
közt ismét csatlakoztassa, csak be kell kapc- bot, majd amikor befejezte a beszélgetést, a hívás jából származik. A jótállás nem vonatkozik a A termékspecifikáció előzetes értesítés • +A11:2009
solnia az Energy Bluetooth B2 Music Boxot, és lezárásához nyomja meg ismét ezt a gombot (5). balesetekből, hibás használatból vagy jogo- nélküli módosításának jogát fenntartjuk. • +A1:2010
a szinkronizálás automatikusan megkezdő- Ha zenét hallgat a hívás érkezésekor, a lejátszás sulatlan személy által végzett módosítások- • +A12:2011
dik. Ha másik Bluetooth eszközt kíván csatla- szünetel, a hívás befejezésekor pedig újraindul. ból eredő hibákra. A 36 hónapos jótállás • EN 62479:2010

a másik végét pedig egy olyan USB csat- koztatni, tartsa nyomva a Hangot vezérlő (5) AUDIO BEMENET az Európai Unió területén belül érvényes. JOGVÉDELEM • ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
lakozóhoz, amely alkalmas más eszközök gombot. A jelenlegi kapcsolat megszűnik, Az Energy Bluetooth B2 Music Box élvezetére Más országok esetén, kérjük, a vonatkozó A társaság, minden márkájának és minden • ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
töltésére (pl. PC, fali vagy autós töltő). A LED és a készülék új eszközt keres, amellyel szink- Bluetooth eszközzel való párosítás nélkül is szabályozás kapcsán egyeztessen a helyi termékének neve a társaság által bejegyzett • ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
visszajelző (9) ekkor vörösen világít, és amint ronizálódhat. lehetőség nyílik, az audio bemenetnek (11) kereskedővel. védelem alatt áll. valamint az Európai Parlament 99/5/CE
a töltés befejeződött, kikapcsol. köszönhetően, melybe 3,5 mm-es jack ká- ©2015, Energy Sistem Technology. Minden jog számú rendeletének és az Európa Tanács
Megjegyzés: A töltés idejére javasolt A LEJÁTSZÁS IRÁNYÍTÁSA belt csatlakoztathat, annak másik végét a A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA fenntartva. 1999. március 9-i ülésén meghatározott
a készüléket kikapcsolni. Ne hagyja a Amint az Energy Bluetooth B2 Music Box média lejátszóba dugva. Az Energy Blue- 1. Keresse fel a http://support.energysistem. normáknak és szabványoknak.
készüléket hosszú ideig teljesen lemerült ak- kapcsolódik egy másik eszközhöz, a tooth B2 Music Boxot be kell kapcsolni, hogy com (http://support.energysistem.com) SZABVÁNYNYILATKOZAT
kumulátorral. hangszórón keresztül szabályozhatja a ezt a funkciót használni tudja. honlap Támogatás részét és válassza ki az Kibocsátó neve: Energy Sistem Technology, Finestrat, 2016. szeptember 1.
hangerőt. Ezt a Hangerő – (2) és a Hangerő Megjegyzés: Audio bemeneti üzemmód- Ön által használt terméket a GYIK (Gyakor- S.A. - CIF: A53107488 Daniel Havillio
BLUETOOTH KAPCSOLAT + (3) gombokkal teheti meg. ban a lejátszást és a hangerőt nem lehet a ta ismétlődő kérdések) és a felhasználói út- Címe: C/ Calpe, 1 - 03509 Finestrat - Alicante
Minden alkalommal, amikor bekapcsolja az A lejátszás szüneteltetéséhez vagy újrain- hangszóróról irányítani, ezt a csatlakoztatott mutató megtekintéséhez, a driverek és az (Spain) Termékfejlesztési Igazgató
Energy Bluetooth B2 Music Boxot, automa- dításához nyomja meg egyszer a Lejátszás/ lejátszón teheti meg. esetleges új verziók letöltéséhez, valamint, Tel: + 34 902 388 388 / + 34 966 813 257
tikusan elindul a kapcsolódás. Ezzel párhu- Szünet gombot (5). hogy kérdéseket tehessen fel a technikai Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük,
zamosan a csatlakoztatni kívánt Bluetooth A zeneszámok közötti váltáshoz nyomja le a JÓTÁLLÁS supportnak, és megtekinthesse a jótállást. hogy a termék, melynek
eszközön (pl. okostelefon, tablet, laptop) is Következő (7) vagy az Előző (6) gombot. Az Energy Sistem Technology SA 36 hónapig Azt, hogy a felhasználói útmutató az Ön Meghatározása: hordozható hangszóró
elindul a kapcsolódás. Amint a másik esz- felelős minden olyan hibáért, mely a ter- nyelvén is elérhető-e, a http://www.en- Márkája: Energy Sistem
köz azonosította az Energy Bluetooth B2 HÍVÁSFOGADÁS mék megvásárlásának időpontjában fen- ergysistem.com/en-en/support/manuals Modell: Energy B2 Music Box
Music Boxot, válassza a Kapcsolódást, és Amint az Energy Bluetooth B2 Music Box kapc- nállt. Az akkumulátorra nem vonatkozik a (http://www.energysistem.com/enen/sup- Gyártó: Energy Sistem Technology, S.A.
az eszközök ezt azonnal, további jelszavak solódik az Ön okostelefonjához, közvetlenül azon 36 hónapos jótállás, a jótállás arra csupán port/manuals) honlapon ellenőrizheti. Származási helye: Kína
használata nélkül elvégzik. A hangszóró le- keresztül fogadhatja hívásait, és a mikrofont (1) 12 hónapig érvényes. A jótállás érvényes 2. Ehelyett felkeresheti a kereskedőt, akitől minden tekintetben megfelel az alábbiakban
játssza a kapcsolat létrejöttét jelző hangot. használhatja a beszédhez. A bejövő hívás foga- minden hibára, mely a gyártásból, vagy a terméket vásárolta. Vigye magával a meghatározott normáknak és szabványoknak.
Ahhoz, hogy a legutóbb csatlakoztatott esz- dásához nyomja meg a Hangot vezérlő (5) gom- az annak során felhasznált anyagok hibá- vásárláskor kapott blokkot vagy számlát. • EN 60950-1:2006
közt ismét csatlakoztassa, csak be kell kapc- bot, majd amikor befejezte a beszélgetést, a hívás jából származik. A jótállás nem vonatkozik a A termékspecifikáció előzetes értesítés • +A11:2009
solnia az Energy Bluetooth B2 Music Boxot, és lezárásához nyomja meg ismét ezt a gombot (5). balesetekből, hibás használatból vagy jogo- nélküli módosításának jogát fenntartjuk. • +A1:2010
a szinkronizálás automatikusan megkezdő- Ha zenét hallgat a hívás érkezésekor, a lejátszás sulatlan személy által végzett módosítások- • +A12:2011
dik. Ha másik Bluetooth eszközt kíván csatla- szünetel, a hívás befejezésekor pedig újraindul. ból eredő hibákra. A 36 hónapos jótállás • EN 62479:2010


Click to View FlipBook Version