The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-12-06 04:42:11

Pioneer DEH-P6800MP CZ

Pioneer DEH-P6800MP CZ

(Středy).................................……………...............................................+10 dB (100Hz),+6,5 dB (10kHz) CD/MP3/WMA/AAC/WAV PŘEHRÁVAČ/TUNER RDS DEH-P6800MP
(Výšky)..................................................……………...............................+11 dB (100Hz),+11 dB (10kHz)
DEH-P6800MP
(hlasitost: -30dB)
Tónové korekce Instalační
(hloubky)……………………………………………………………………………kmitočet: 40/63/100/160 Hz a uživatelský manuál

zesílení: ±12 dB
(výšky)…….……………….………………………….……………..…………..kmitočet: 2,5k/4k/6,3k/10 kHz

zesílení: ±12 dB
Filtr s horní propustí (HPF):
Kmitočet...............................................................................................................................50/80/125 Hz
Strmost....................................................................................................................................-12 dB / okt

Výstup pro subwoofer:
Dělicí kmitočet………………………………………………………………… ………….…….50/80/125 Hz
Strmost……………………………………………………………………………………......………-18 dB / okt
Zisk......…………………………………………………………………………………...…...……………±12 dB
Fáze.............................................................................................................................normální/obrácená

CD přehrávač

Systém...........................................................................................systém zvukových kompaktních disků
Použitelné zvukové nosiče...............................................................................................kompaktní disky
Signálový formát:
Vzorkovací kmitočet.....................................................................................................................44,1kHz
Počet kvantizačních bitů..........................................................................................................16; lineární
Kmitočtová charakteristika........................................................................................5 - 20,000Hz (±1dB)
Odstup signál/šum................................................................................................94dB (1kHz, síť IEC-A)
Dynamický rozsah.................................................................................................................92dB (1kHz)
Počet kanálů...............................................................................................................................2 (stereo)
Formát dekódování souborů MP3....................................................................MPEG-1&2 Audio Layer-3
Formát dekódování souborů WMA...................................................Ver. 7,7.1, 8,9,10 (2-kanálový zvuk)
Formát dekódování souborů AAC.......................................................................................MPEG-4 AAC

(kódování pouze formátem iTunes®)
Formát dekódování souborů WAV...............................................................lineární PCM & MS ADPCM

FM tuner

Kmitočtový rozsah..........................……………................................................................87,5 - 108MHz
Použitelná citlivost............................................…………….....…......8dBf (0,7µV/75Ω, mono, S/Š:30dB)
Práh citlivosti při 50dB......................................................………………...........10dBf (0,9µV/75Ω, mono)
Odstup signál/šum................................................……………….....................................75dB (síť IEC-A)
Zkreslení.............................................................…………….....................0,3% (při 65dBf, 1kHz, stereo)

0,1% (při 65dBf, 1kHz, mono)
Kmitočtová charakteristika..................................................……………..................30 - 15,000Hz (±3dB)
Separace stereofonních kanálů.........................................……………..................45dB (při 65dBf, 1kHz)
Selektivita......................................................................................................................80 dB (±200 kHz)

MW tuner

Kmitočtový rozsah.......................………….......….................................................531 - 1,602kHz (9kHz)
Použitelná citlivost............................……………............................................................18µV (S/Š:20dB)
Odstup signál/šum................................................……………….....................................65dB (síť IEC-A)

LW tuner

Kmitočtový rozsah.................................................................…………….............................153 - 281kHz
Použitelná citlivost..............................................................……………..........................30µV (S/Š:20dB)
Odstup signál/šum................................................……………….....................................65dB (síť IEC-A)

Poznámka:
Technické údaje a konstrukce mohou být za účelem zlepšení modifikovány bez předchozího
upozornění.

55

OBSAH Zápis po částech (packet-write)
Tento výraz je obecným označením metody záznamu dat na disk CD-R, atd. po jednotlivých
INSTALAČNÍ MANUÁL .....................................................................................3 souborech obdobně, jako probíhá záznam souborů na diskety nebo na pevné disky.
Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer ............................................................... 3
VBR
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ...............................................3 VBR je zkratkou pro proměnný bitový tok. Obecně platí, že konstantní bitový tok (CBR) je rozšířenější.
INSTALACE..........................................................................................................................6 Z důvodů flexibilního přizpůsobení bitového toku potřebám zvukové komprese však lze zařídit, aby
komprese upřednostňovala kvalitu zvuku.
Montáž zpředu a zezadu podle DIN................................................................................................. 6
Montáž zpředu podle DIN................................................................................................................. 6 WAV
Montáž zezadu podle DIN ................................................................................................................ 7 WAV je zkratkou od slova "waveform" - vlnová křivka a představuje standardní formát zvukových
Montáž čelního panelu ..................................................................................................................... 8 souborů v prostředí Windows®.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL..................................................................................8 WMA
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU .......................................................................................8 Zkratka WMA znamená Windows MediaTM Audio a označuje technologii komprese zvukového signálu
O tomto přístroji................................................................................................................................ 9 vyvinutou společností Microsoft Corporation. Data formátu WMA lze kódovat pomocí přehrávače
Registrace výrobku........................................................................................................................... 9 Windows Media Player verze 7 nebo vyšší. Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou ochranné
O tomto uživatelském manuálu........................................................................................................ 9 známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území USA
V případě problémů.......................................................................................................................... 9 a dalších zemí.
Popis funkcí...................................................................................................................................... 9
O souborech WMA ......................................................................................................................... 10 TECHNICKÉ ÚDAJE
O souborech AAC .......................................................................................................................... 10
Ochrana přístroje proti krádeži....................................................................................................... 10 Všeobecné
O demonstračním (demo) režimu .................................................................................................. 11
Používání a péče o dálkový ovladač.............................................................................................. 11 Napájecí napětí...…...……………..........................................14,4V ss (přípustný rozsah: 10,8V - 15,1V)
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ...........................................................................................13 Systém zemnění..........................…………….............................................................................negativní
Čelní panel ..................................................................................................................................... 13 Maximální odběr proudu...............................…………….................................................................10,0 A
Volitelný dálkový ovladač ............................................................................................................... 14 Rozměry (Š x V x H):
ZÁKLADNÍ ÚKONY............................................................................................................14 DIN
Zapnutí napájení přístroje .............................................................................................................. 14
Volba požadovaného zdroje signálu .............................................................................................. 14 montážní rozměr...............................................………...…............................178 x 50 x 157 mm
Vložení kompaktního CD disku do mechaniky............................................................................... 15 čelní panel..............................................................……………........................188 x 58 x 19 mm
Nastavení hlasitosti ........................................................................................................................ 15 D
Vypnutí napájení přístroje .............................................................................................................. 15 montážní rozměr...............................................…………...............................178 x 50 x 162 mm
OVLÁDÁNÍ TUNERU .........................................................................................................16 čelní panel..............................................................……………........................170 x 46 x 14 mm
Poslech rozhlasového vysílání....................................................................................................... 16 Hmotnost.............................................................................................……..……............................1,3 kg
Ovládání složitějších funkcí tuneru ................................................................................................ 16
Ukládání kmitočtů rozhlasových stanic do paměti a jejich vyvolávání........................................... 17 Zvuková část
Ladění rozhlasových stanic se silným signálem ............................................................................ 17
Ukládání rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem do paměti předvoleb................................. 17 Maximální výstupní výkon...................................................…………….......................................50W x 4
POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU RDS..............................................................................................18 50W x 2/4Ω + 70 W x 1/2Ω (pro subwoofer)
Úvodní informace o systému RDS ................................................................................................. 18
Přepínání zobrazení jednotlivých RDS dat na displeji ................................................................... 18 Trvalý výstupní výkon...........................................…………….................27W x 4 (DIN45324,+B=14,4V)
Přelaďování na alternativní kmitočty .............................................................................................. 19 Zátěžná impedance...........................…….................................................................................4 - 8Ω x 4
Příjem dopravních hlášení.............................................................................................................. 20
Vyhledávání požadovaného typu programu (funkce PTY) ............................................................ 20 4 - 8Ω x 2 + 2Ω x 1
Používání funkce radiového textu .................................................................................................. 21 Maximální úroveň výstupu předzesilovače/výstupní impedance..…………………........……...2,2 V/1 kΩ
Seznam názvů typu programu (PTY)............................................................................................. 22 3-pásmový parametrický ekvalizér:
OVLÁDÁNÍ VESTAVĚNÉHO CD PŘEHRÁVAČE.............................................................23 (Hloubky)..........................................……………............................................kmitočty: 40/80/100/160 Hz
Přehrávání kompaktních disků....................................................................................................... 23 Činitel jakosti Q...........................................................................................................0,35/0,59/0,95/1,15
Ovládání složitějších funkcí vestavěného CD přehrávače............................................................. 23
Opakované přehrávání................................................................................................................... 23 (+6dB při zesílení)
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ........................................................................................ 24 Zesílení...........................................................................................................................................±12 dB
Přehrávání ukázek skladeb na kompaktním disku......................................................................... 24 (Středy)...................................................................……………......................kmitočty: 200/500/1k/2k Hz
Přerušení přehrávání pauzou......................................................................................................... 24 Činitel jakosti Q...........................................................................................................0,35/0,59/0,95/1,15
Používání komprese zvuku a funkce BMX..................................................................................... 24
Volba metody vyhledávání ............................................................................................................. 25 (+6 dB při zesílení)
Vyhledávání každé 10. skladby na aktuálním disku ...................................................................... 25 Zesílení........................................................................................................................................... ±12dB
Práce s tituly kompaktních disků.................................................................................................... 25 (Výšky)..................................................................…………….................kmitočty: 3,15k/8k/10k/12,5kHz
Používání funkcí pro textové kompaktní disky (CD TEXT) ............................................................ 26 Činitel jakosti Q...........................................................................................................0,35/0,59/0,95/1,15

1 (+6dB při zesílení)
Zesílení.......................................................................................................................................... ±12 dB

Křivka stejné hlasitosti
(Hloubky)..............…………….................................................................+3,5 dB (100Hz),+3 dB (10kHz)

54

Slovníček pojmů OVLÁDÁNÍ MP3/WMA/AAC/WAV PŘEHRÁVAČE...........................................................27
Přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/WAV.................................................................................... 27
AAC Ovládání složitějších funkcí přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/WAV ....................................... 28
Zkratka AAC znamená Advanced Audio Coding neboli pokročilé kódování zvukových dat a označuje Opakované přehrávání skladeb ..................................................................................................... 28
standardní technologii komprese zvukového signálu pro formáty MPEG 2 a MPEG 4. Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ........................................................................................ 28
Přehrávání ukázek složek a skladeb.............................................................................................. 29
Bitový tok Přerušení přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/WAV pauzou....................................................... 29
Tato veličina vyjadřuje objem dat za jednu sekundu v jednotkách bps (bity za sekundu). Čím vyšší je Výběr složek ze seznamu .............................................................................................................. 29
bitový tok, tím více informací je k dispozici pro reprodukci zvuku a tím je také vyšší jeho kvalita při Používání komprese zvuku a funkce BMX..................................................................................... 30
použití stejné metody kódování (např. MP3). Volba metody vyhledávání ............................................................................................................. 30
Vyhledávání každé 10. skladby v aktuální složce.......................................................................... 30
ID3 Tag Zobrazení textových informací na discích se soubory MP3/WMA/AAC/WAV ............................... 30
Metoda zanesení informací o skladbě do souboru MP3. Tyto vložené informace obvykle obsahují
název skladby, jméno umělce skladby, název alba, hudební žánr, rok produkce, komentáře a další OVLÁDÁNÍ MULTI-CD PŘEHRÁVAČE.............................................................................32
údaje. Jejich obsah lze volně upravovat pomocí programů vybavených funkcemi na úpravu ID3 Tagů. Přehrávání kompaktního disku....................................................................................................... 32
Délka těchto informací je sice omezena počtem znaků, lze je však prohlížet během přehrávání Používání 50-ti diskového multi-CD přehrávače............................................................................ 32
skladeb. Ovládání složitějších funkcí multi-CD přehrávače ......................................................................... 33
Opakované přehrávání skladeb ..................................................................................................... 33
Formát ISO9660 Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ........................................................................................ 33
Tento formát představuje mezinárodní standard logiky formátování složek a souborů na discích Přehrávání ukázek kompaktních disků a skladeb.......................................................................... 34
CD-ROM. Formát ISO9660 je dále upraven předpisy pro následující dvě úrovně: Přerušení přehrávání kompaktního disku pauzou ......................................................................... 34
Level 1: Používání hracích seznamů funkce ITS......................................................................................... 34
Název souboru je vytvořen ve formátu 8.3 znaků (název se skládá maximálně z 8 znaků složených z Práce s tituly kompaktních disků.................................................................................................... 36
půl-bytových velkých písem anglické abecedy, půl-bytových číslovek a podtržítka "_". Přípona souboru Používání funkcí pro textové kompaktní disky (CD TEXT) ............................................................ 37
má 3 znaky). Používání komprese zvuku a zvýraznění dynamiky basů ............................................................. 38
Level 2:
Název souboru může obsahovat maximálně 31 znaků (včetně oddělovacího znaménka "." a přípony NASTAVENÍ ZVUKOVÝCH FUNKCÍ .................................................................................38
souboru). Každá složka smí obsahovat nejvýše 8 vnořených složek. Úvod do nastavení zvukových funkcí............................................................................................. 38
Kompenzace ekvalizačních křivek (EQ-EX)................................................................................... 39
Rozšířené formáty Nastavení symetrií.......................................................................................................................... 39
Joliet: název souboru může obsahovat maximálně 64 znaků. Používání ekvalizéru ...................................................................................................................... 39
Romeo: název souboru může obsahovat maximálně 128 znaků. Nastavení úrovně hlubokých a vysokých kmitočtů ........................................................................ 41
Nastavení fyziologické regulace hlasitosti (Loudness) .................................................................. 41
Lineární pulzně-kódová modulace - PCM (LPCM) Používání subwooferového výstupu .............................................................................................. 42
Tato zkratka označuje pulzně-kódovou modulaci, která představuje záznamový systém hudebních Používání přímého výstupu............................................................................................................ 42
disků CD a DVD. Používání filtru s horní propustí ..................................................................................................... 43
m3u Funkce přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje (SLA)...................................................................... 43
Hrací seznamy skladeb vytvořené pomocí programu "WINAMP" mají příponu .m3u. Automatické přizpůsobování hlasitosti (ASL)................................................................................. 43
MP3
MP3 je zkratkou pro MPEG Audio Layer 3 a představuje standard komprese zvukových dat podle POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ .................................................................................................44
pracovní skupiny (MPEG) organizace ISO (International Standards Organization). Formát MP3 je Změna počátečních nastavení ....................................................................................................... 44
schopen zkomprimovat zvuková data až na 1/10 objemu obvyklého u konvenčních disků. Nastavení časového údaje ............................................................................................................. 44
Změna kroku ladění FM tuneru ...................................................................................................... 44
MS ADPCM Zapínání a vypínání funkce Auto PI Seek...................................................................................... 45
Tato zkratka označuje adaptivní diferenční pulzně-kódovou modulaci společnosti Microsoft Zapínání/vypínání varovného tónu................................................................................................. 45
představující záznamový formát signálu používaný multimediálním programovým vybavením Zapínání/vypínání vstupu pro externí komponentu........................................................................ 45
Microsoft. Zapínání/vypínání snížení jasu displeje ......................................................................................... 45
Nastavení úrovně jasu displeje ...................................................................................................... 45
Multi-session Nastavení barvy osvětlení displeje................................................................................................. 45
Multi-session je metoda nahrávání umožňující pozdější přidání dalších dat na disk. Během nahrávání Nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu .............................................. 46
dat na disk CD-ROM, CD-R nebo CD-RW jsou všechna data od začátku až do konce považována za Vypínání zvuku/snížení hlasitosti během telefonování .................................................................. 46
jedinou jednotku neboli session. Multi-session je metoda záznamu více, než 2 takovýchto jednotek na Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever Scroll) ................................................ 47
disk.
OSTATNÍ FUNKCE ............................................................................................................47
Počet kvantizačních bitů Používání externí komponenty připojené ke vstupu AUX.............................................................. 47
Počet kvantizačních bitů je jedním z faktorů určujících celkovou kvalitu zvuku. Čím vyšší je "bitová Používání různých zábavných zobrazení na displeji ..................................................................... 48
hloubka", tím vyšší je také kvalita zvuku. Se stoupající bitovou hloubkou však stoupá také objem dat Úvodní informace o ovládání DVD přehrávače.............................................................................. 48
a tedy i potřebný úložný prostor.
DOPLŇKOVÉ INFORMACE...............................................................................................49
53 Chybová hlášení a odstraňování závad vestavěného CD přehrávače .......................................... 49
CD přehrávač a péče o kompaktní disky ....................................................................................... 49
Pokyny týkající se používání nahrávatelných a přepisovatelných disků (CD-R/CD-RW).............. 50
O souborech MP3, WMA, AAC a WAV.......................................................................................... 50
Slovníček pojmů ............................................................................................................................. 53

TECHNICKÉ ÚDAJE ..........................................................................................................54

2

CD přehrávač / přehrávač souborů O umístění souborů MP3/WMA/AAC/WAV ve složkách
MP3/WMA/AAC/WAV / tuner RDS s možností Na obrázku vpravo je znázorněna struktura disku CD-ROM
ovládání multi-CD přehrávače obsahujícího soubory MP3/WMA/AAC/WAV. Podsložky
DEH-P6800MP jsou znázorněny jako složky nacházející se v aktuálně
Instalační a uživatelský manuál vybrané složce.

VÝSTRAHA ! Poznámky:
Čísla složek budou přiřazena tímto přístrojem - uživatel
Výrobek je vybaven laserem. nemůže složky očíslovat.
Složky neobsahující soubory MP3/WMA/AAC/WAV nelze
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. kontrolovat. (Tyto složky budou automaticky vynechány bez
Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi. zobrazení odpovídajícího čísla).
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory
NEBEZPEČÍ ! MP3/WMA/AAC/WAV obsažené až v 8 úrovních složek.
Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. U souborů nacházejících se ve složkách s vyššími
Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. úrovněmi však může docházet ke zpoždění začátku
přehrávání. Z těchto důvodů se nedoporučuje používat
Tento výrobek vyhovuje novému barevnému značení kabelů. disky s více, než 2 úrovněmi složek.
Na jediném disku lze přehrávat soubory umístěné
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování maximálně v 99 složkách.
a další šíření díla zakázáno.
52
INSTALAČNÍ MANUÁL

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer

Přečtěte si, prosím, pozorně tento uživatelský manuál, abyste si osvojili správné ovládání tohoto
modelu. Po přečtení tohoto manuálu jej odložte na známé a bezpečné místo, abyste se k němu mohli
kdykoli znovu vrátit.

ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ

Poznámky:
Tento přístroj je určen pro vozidla používající 12-ti voltovou baterii a negativní systém zemnění.

Před nainstalováním přístroje do rekreačního vozidla, nákladního automobilu nebo do autobusu
zkontrolujte jmenovité napětí baterie.

Z důvodů zamezení zkratu v elektrickém systému nezapomeňte před zahájením instalace odpojit
od baterie kabel záporného pólu (-).

Podrobnosti o připojení výkonového zesilovače a ostatních přístrojů vyhledejte v příslušných
uživatelských manuálech, poté proveďte správné propojení.

Kabely zajistěte pomocí kabelových úchytek nebo pomocí lepicí pásky. Kabely chraňte před
mechanickým poškozením omotáním lepicí páskou v místech, kde spočívají na kovových částech.

3

Upozornění: Trasy volte bezpečně tak, aby se kabely nedotýkaly pohyblivých částí, jako je řadicí páka, ruční
Při vytváření názvu souboru MP3/WMA/WAV je nutné přidat odpovídající příponu (.mp3 nebo brzda nebo kolejnice sedadel. Kabely neveďte místy s vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu
.wma). topení. Roztavení nebo potrhání kabelové izolace má za následek nebezpečí zkratu na kostru vozidla.
Tento přístroj automaticky identifikuje soubory MP3/WMA/WAV určené k přehrávání podle přípony
(.mp3, .wma nebo .wav). Z důvodů zamezení vzniku rušivých signálů a chybné funkce proto tuto Nepřipojujte žlutý přívodní kabel k baterii jeho protažením otvorem do prostoru motoru vozidla.
příponu nepoužívejte u souborů jiných typů, než MP3/WMA/WAV. Tím dojde k poškození izolace tohoto vodiče a způsobení velmi nebezpečného zkratu.

Další informace o souborech MP3 Nezkracujte žádné přívodní kabely; v opačném případě nemusí ochranný obvod v žádané situaci
správně fungovat.
Zobrazení názvu alba (titulu disku), názvu skladby a jména umělce skladby u souborů je
kompatibilní s formátem ID3 Tag verze 1.0, 1.1. 2.2, 2.3 a 2.4. Pokud soubor obsahuje současně Nikdy nepřivádějte elektrickou energii k jiným přístrojům odstraněním izolace napájecího kabelu
ID3 Tag verze 1.x i 2.x, má prioritu ID3 tag verze 2.x. tohoto přístroje a následným napojením na tento kabel. Tím by došlo k překročení jeho proudové
Funkci emfáze u tohoto přístroje je platná pouze tehdy, pokud jsou přehrávány soubory MP3 se zatížitelnosti a následnému přehřátí.
vzorkovacími kmitočty 32, 44.1 a 48 kHz. (Tento přístroj podporuje přehrávání souborů se
vzorkovacími kmitočty 16, 22.05, 24, 32, 44.1 a 48 kHz). Při výměně pojistky dbejte na použití pouze takové pojistky, která má jmenovitou hodnotu stejnou,
Tento přístroj nepodporuje hrací seznam m3u. jako je hodnota předepsaná na držáku pojistky.
Tento přístroj není kompatibilní s formátem MP3i (interaktivní soubory MP3) ani s formátem
mp3PRO. Vzhledem k tomu, že je tento přístroj vybaven jedinečným obvodem BPTL, nikdy nezapojujte
Obecně platí, že kvalita zvuku souborů MP3 se zlepšuje se zvyšujícím se bitovým tokem. Tento reproduktorové kabely tak, aby byly přímo uzemněny, nebo aby byly přívody s označením (-)
přístroj je schopen přehrávat soubory s bitovým tokem v rozsahu 8 kb/s až 320 kb/s; vzhledem společné pro pravý a levý reproduktor.
k dosažení určitého kvalitativního standardu zvuku se však doporučuje přehrávat pouze soubory
nahrané s bitovým tokem alespoň 128 kb/s. Reproduktory připojené k tomuto přístroji musí mít minimální jmenovitý výkon 50W a impedanci
v rozmezí 4 až 8Ω. Připojení reproduktorů, jejichž jmenovitý výkon a/nebo impedance neleží v těchto
Další informace o souborech WMA mezích může mít za následek vývin kouře, shoření nebo trvalé poškození.

Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WMA nahrané pomocí programu Windows Media Player Během zapnutí napájení tohoto přístroje je na jeho modrém/bílém vodiči přítomen řídící signál;
verze 7, 7.1, 8 a 9. tento vodič propojte s vodičem systémového dálkového ovládání externího výkonového zesilovače
Na tomto přístroji lze přehrávat pouze soubory WMA nahrané se vzorkovacím kmitočtem 32, 44.1 nebo s reléovou řídící svorkou automobilové antény (maximální zatížitelnost 300mA, 12V ss). Pokud
a 48kHz. je vozidlo vybaveno okenní anténou, propojte tento vodič s napájecí svorkou anténního
Obecně platí, že kvalita zvuku souborů WMA se zlepšuje se zvyšujícím se bitovým tokem. Tento předzesilovače.
přístroj je schopen přehrávat soubory s bitovým tokem v rozsahu 48 kb/s až 320 kb/s (CBR) nebo
48 kb/s až 384 kb/s (VBR); vzhledem k dosažení určitého kvalitativního standardu zvuku se však Pokud je k tomuto systému připojen externí výkonový zesilovač, pak dbejte na to, abyste
doporučuje přehrávat pouze soubory nahrané vyššími bitovými toky. nepřipojili modrý/bílý vodič k jeho napájecí svorce. Stejně tak nepřipojujte modrý/bílý vodič k napájecí
Tento přístroj nepodporuje přehrávání následujících formátů: svorce automobilové antény. Takovéto propojení by mohlo způsobit nadměrný odběr proudu a
− Windows Media Audio 9 Professional (5.1 kanálů) poruchu.
− Windows Media Audio 9 Lossless (bezeztrátový formát)
− Windows Media Audio 9 Professional (hlasový formát) Z důvodů zamezení zkratu chraňte nezapojené přívody a zejména reproduktorové kabely zakrytím
izolační páskou.
Další informace o souborech AAC
Z důvodů zamezení nesprávného propojení je vstupní konektor kabelu IP-BUS označen modrou a
Tento přístroj přehrává soubory AAC kódované v programu iTunes® verze 4.1.1.54. výstupní konektor černou barvou. Propojte správně konektory se shodným barevným označením.
Na tomto přístroji lze přehrávat pouze soubory AAC nahrané se vzorkovacím kmitočtem 11.025,
16, 22.05, 24, 32, 44.1 a 48kHz. Pokud je tento přístroj nainstalován ve vozidle, jehož spínač zapalování není vybaveno ACC
Obecně platí, že kvalita zvuku souborů AAC se zlepšuje se zvyšujícím se bitovým tokem. Tento (pomocnou) polohou, pak je nutné spojit červený vodič tohoto přístroje s tou svorkou, jejíž spínání je
přístroj je schopen přehrávat soubory s bitovým tokem v rozsahu 16 kb/s až 320 kb/s. Vzhledem svázáno s polohou spínače zapalování vozidla ON/OFF (zapnuto/vypnuto). V opačném případě může
k dosažení určitého kvalitativního standardu zvuku se však doporučuje přehrávat pouze soubory při opuštění vozidla na několik hodin dojít k vybití jeho baterie.
nahrané vyššími bitovými toky.
Tento přístroj nepodporuje přehrávání následujících formátů: Černý vodič slouží k uzemnění (připojení na kostru). Dbejte na to, aby zem spojená s tímto
- Apple Lossless vodičem byla oddělená od země komponent odebírajících velký proud, jako například výkonových
zesilovačů. V případě připojení těchto přístrojů na společnou zem a pozdějšího přerušení uzemnění
Další informace o souborech WAV hrozí nebezpečí jejich poškození nebo shoření.

Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WAV nahrané ve formátu lineární pulzně-kódové UPOZORNĚNÍ:
modulace (LPCM) nebo ve formátu MS ADPCM. Barvy přívodních kabelů k tomuto přístroji a k jiným přístrojům se mohou vzájemně lišit i přesto, že
Soubory WAV určené k přehrávání na tomto přístroji musejí mít vzorkovací kmitočet 16 kHz,
22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz nebo 48 kHz (LPCM) nebo 22.05 kHz a 44.1 kHz (MS jejich funkce jsou stejné. Při propojování tohoto přístroje s jiným přístrojem si proto prostudujte
ADPCM). Vzorkovací kmitočet zobrazený na displeji může být zaokrouhlen. dodávané instalační manuály obou přístrojů a propojte vzájemně kabely se stejnou funkcí.
Obecně platí, že kvalita zvuku souborů WAV se zlepšuje se zvyšujícím se stoupajícím počtem
kvantizačních bitů. Tento přístroj je schopen přehrávat nahrávky s 8 a 16 (LPCM) nebo 4 (MS 4
ADPCM) kvantizačními bity. Aby mohlo být dosaženo uspokojivé kvality zvuku, doporučuje se
používat pouze disky nahrané s větším počtem kvantizačních bitů.

51

Pokyny týkající se používání nahrávatelných a přepisovatelných disků
(CD-R/CD-RW)

Na tomto přístroji lze přehrávat pouze disky CD-R/CD-RW, které byly uzavřeny (finalizovány).
Přehrávání nahrávatelných disků CD-R/CD-RW nahraných na hudebním nahrávači nebo v
osobním počítači může být na tomto přístroji znemožněno v důsledku charakteristik, poškrabání
nebo znečistění disku nebo v také v důsledku znečistění či kondenzace čočky tohoto přístroje.
Přehrávání disků nahraných v osobním počítači může být znemožněno také vlivem nastavení
vypalovacího programu a operačního systému. Dodržujte proto správný formát záznamu na disk.
(Informace obdržíte u výrobce příslušného programu).
Přehrávání disků CD-R/CD-RW může být znemožněno vlivem jejich vystavení přímým slunečním
paprskům, vysokým teplotám nebo v důsledku skladovacích podmínek ve vozidle.
Na displeji tohoto přístroje se nemusejí správně zobrazit tituly a další textové informace
zaznamenané na disku CD-R/CD-RW (platí pro zvuková data ve formátu CD-DA).
Tento přístroj podporuje funkci vynechávání skladeb na discích CD-R/CD-RW. Skladby obsahující
informace o vynechání skladeb budou automaticky vynechávány (platí pro zvuková data ve
formátu CD-DA).
Pokud do mechaniky tohoto přístroje vložíte disk CD-RW, pak prodleva před zahájením
přehrávání bude delší v porovnání s konvenčním diskem CD nebo CD-R.
Před použitím disků CD-R/CD-RW si pozorně prostudujte pokyny uvedené na jejich obalech.

O souborech MP3, WMA, AAC a WAV

MP3 je zkratkou pro MPEG Audio Layer 3 a standardem technologie zvukové komprese.
WMA je zkratkou pro Windows MediaTM Audio a označuje technologii komprese zvukového
signálu vyvinutou společností Microsoft Corporation. Soubory WMA lze vytvářet pomocí programu
Windows Media Player verze 7 nebo vyšší.
Zkratka AAC znamená Advanced Audio Coding neboli pokročilé kódování zvukových dat a
označuje standardní technologii komprese zvukového signálu.
WAV je zkratkou od slova "waveform" - vlnová křivka a představuje standardní formát zvukových
souborů v prostředí Windows®.
Přehrávání souborů WMA nemusí probíhat správně v závislosti na aplikaci, ve které byly
vytvořeny.
Také zobrazení názvu alba a další znakových informací u souborů WMA nemusí být správné
v závislosti na aplikaci, ve které byly vytvořeny.
Tento přístroj umožňuje přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/WAV nahraných na discích CD-
ROM, CD-R a CD-RW. Přehrávat lze disky kompatibilní se standardem ISO9660 Level 1 a Level 2
a se systémem souborů Romeo a Joliet.
Na tomto přístroji lze také přehrávat disky nahrané metodou multi-session.
Soubory MP3/WMA/AAC/WAV nejsou kompatibilní se zápisem dat po částech (packet-write).
Maximální počet zobrazitelných znaků názvu souboru včetně přípony (.mp3, .wma, m4a nebo
.wav) je 64 počínaje od prvního znaku.
Maximální počet zobrazitelných znaků názvu složky je 64.
U souborů nahraných podle standardů systému souborů Romeo nebo Joliet lze zobrazit pouze
prvních 64 znaků.
U disků obsahujících soubory MP3/WMA/AAC/WAV v kombinaci se zvukovými daty nahranými
v režimu CD-EXTRA nebo MIXED-MODE CD lze přehrávat oba druhy dat přepínáním režimů
MP3/WMA/AAC/WAV a CD-DA.
Pořadí výběru jednotlivých složek na disku pro přehrávání a další úkony jsou určeny pořadím
jejich nahrání ve vypalovacím programu. Z těchto důvodů nemusí být skutečné pořadí přehrávání
totožné s předpokládaným pořadím. Některé vypalovací programy však umožňují pořadí
přehrávání vytvořit.
Některé zvukové kompaktní CD disky obsahují sousední skladby, které na sebe hladce navazují
bez pauzy. V případě převedení takovýchto skladeb na soubory MP3/WMA/AAC/WAV s
následným vypálením na disk CD-R/CD-RW/CD-ROM je tento přehrávač bude přehrávat s
krátkou pauzou bez ohledu na délku pauzy mezi skladbami na originálním zvukovém CD disku.

5 50

DOPLŇKOVÉ INFORMACE INSTALACE

Chybová hlášení a odstraňování závad vestavěného CD přehrávače Poznámky:
Před konečným nainstalováním přístroje proveďte předběžné kabelové propojení, přesvědčte se,
Při kontaktování vašeho dealera nebo servisního centra Pioneer si nezapomeňte poznamenat zda je vše správně propojeno a zda systém a tento přístroj správně fungují.
zobrazující se chybové hlášení. Pro zajištění správného nainstalování používejte pouze součásti dodávané k tomuto přístroji.
Použití součástí neschválených výrobcem může mít za následek chybnou funkci.
Chybové hlášení Možná příčina Doporučené nápravné opatření Obraťte se na vašeho dealera s žádostí o posouzení, zda instalace bude vyžadovat vrtání děr
ERROR-11,12,17,30 nebo jiné úpravy vozidla.
ERROR-11,12,17,30 Znečistěný kompaktní disk. Vyčistěte kompaktní disk. Přístroj instalujte na takovém místě, kde nebrání pohybům řidiče a kde nemůže způsobit poranění
ERROR-10,11,12,15, cestujících při náhlém zastavení, například nouzovém.
17,30,A0 Poškrabaný kompaktní disk. Použijte jiný kompaktní disk. Polovodičový laser bude v případě přehřátí poškozen, proto přístroj neinstalujte na místě s
vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu topení.
ERROR-15 Elektrická nebo mechanická Zapněte zapalování vozidla a opět jej Pokud instalační úhel překročí velikost 600 od vodorovné roviny, nemusí přístroj vykazovat
ERROR-23 optimální výkon.
závada. vypněte, nebo přepněte na jiný zdroj
No Audio Montáž zpředu a zezadu podle DIN
signálu pro poslech, poté zpět na CD
TRK SKIPPED Tento přístroj lze nainstalovat buď "zpředu" (konvenční přední montáž DIN) nebo "zezadu" (zadní
přehrávač. montáž DIN s použitím závitových otvorů na boku šasi). Podrobnosti naleznete na následujících
PROTECT obrázcích popisujících instalační metody.
Vložený disk neobsahuje data. Použijte jiný kompaktní disk.
Montáž zpředu podle DIN
Nepřehrávatelný formát Použijte jiný kompaktní disk.
Instalace s gumovou průchodkou
kompaktního CD disku.
6
Vložený disk neobsahuje žádné Použijte jiný kompaktní disk.

přehrávatelné soubory

Vložený disk obsahuje soubory Použijte jiný kompaktní disk.

WMA chráněné systémem DRM

proti kopírování.

Všechny soubory na vloženém Použijte jiný kompaktní disk.

disku jsou chráněny systémem

DRM.

CD přehrávač a péče o kompaktní disky

Na tomto CD přehrávači přehrávejte pouze kompaktní disky
označené jedním z napravo uvedených symbolů Compact Disc
Digital Audio.

Tento přístroj je určen výhradně pro přehrávání konvenčních
kruhových kompaktních disků; kompaktní disky nepravidelných tvarů
se mohou v CD přehrávači zaseknout nebo může dojít ke
znemožnění jejich přehrávání.
Před zahájením přehrávání každý kompaktní disk zkontrolujte a nepoužívejte polámané,
poškrabané nebo zohýbané kompaktní disky, které by mohly přehrávač poškodit.
Při manipulaci s kompaktními disky dbejte na to, abyste se nedotýkali jejich nahraného povrchu
(bez potisku).
Po použití uložte kompaktní disk do určeného obalu.
Kompaktní disky nevystavujte přímým slunečním paprskům, ani vysokým teplotám.
Na povrch kompaktních disků nepřilepujte žádné štítky, nepište na ně a zabraňte jejich styku s
chemikáliemi.
Nečistotu z kompaktního disku odstraníte otřením měkkou tkaninou od
středového otvoru směrem k okrajům.

Po zapnutí topení vozidla v chladném počasí se může na vnitřních součástech CD přehrávače
vytvořit kondenzace, která narušuje jeho správnou funkci. Nastane-li takováto situace, pak přístroj
ponechte vyschnout vypnutím zhruba na jednu hodinu a vlhké kompaktní disky vysušte otřením
měkkou tkaninou.
Nárazy během jízdy způsobené nerovnostmi vozovky mohou způsobit výpadky v přehrávání.

49

Vyjmutí přístroje Používání různých zábavných zobrazení na displeji

Montáž zezadu podle DIN Během poslechu programu z jednotlivých zdrojů signálu můžete sledovat různá zábavná zobrazení na
displeji.
Instalace s použitím otvorů pro šrouby na boční straně přístroje.
1. Vyjměte rám. Stiskněte tlačítko ENTERTAINMENT.
Při každém stisknutí tlačítka ENTERTAINMENT dojde k přepnutí režimu zobrazení na displeji
2. Upevnění přístroje do továrních montážních úchytek. v následujícím pořadí:
Nalezněte polohu, ve které se závitové otvory v montážní úchytce a vizuální pozadí 1 - vizuální pozadí 2 - vizuální pozadí 3 - vizuální pozadí 4 - indikátor úrovně 1 -
v hlavní jednotce nacházejí v zákrytu, poté vložte a utáhněte 2 indikátor úrovně 2 - indikátor úrovně 3 - animace 1 - animace 2 - zábavné hodiny - zobrazení ikony
šrouby na každé straně. V závislosti na tvaru závitových otvorů zdroje signálu
v úchytce použijte stahovací šrouby (5 x 8 mm) nebo šrouby se
zapuštěnou hlavou (5 x 9 mm). Úvodní informace o ovládání DVD přehrávače

7 K tomuto přístroji lze připojit samostatně dodávaný jednodiskový DVD přehrávač nebo multi-DVD
přehrávač.
Informace o způsobu ovládání naleznete v uživatelském manuálu jednodiskového DVD přehrávače
nebo multi-DVD přehrávače. V tomto článku jsou uvedeny informace týkající se odlišností ovládání
DVD přehrávače pomocí tohoto přístroje od popisu uvedeném v uživatelském manuálu
jednodiskového DVD přehrávače nebo multi-DVD přehrávače.

Ovládání

Pomocí tohoto přístroje lze ovládat následující funkce:
Používání hracích seznamů funkce ITS a titulů disků (Viz následující článek).

Ovládání následující funkce je odlišné:
Ovládání funkční nabídky (Viz následující článek)

Ovládání funkční nabídky

Stisknutím tlačítka FUNCTION během přehrávání disku DVD zobrazíte názvy jednotlivých
funkcí.
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION přepínejte následující funkce:
Repeat (opakované přehrávání skladeb) - Pause (zařazení pauzy v přehrávání)

Stisknutím tlačítka FUNCTION během přehrávání disku Video CD zobrazíte názvy
jednotlivých funkcí.
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION přepínejte následující funkce:
Repeat (opakované přehrávání skladeb) - Pause (zařazení pauzy v přehrávání)

Stisknutím tlačítka FUNCTION během přehrávání disku CD zobrazíte názvy jednotlivých
funkcí.
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION přepínejte následující funkce:
Repeat (opakované přehrávání skladeb) - Random (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - Scan
(přehrávání ukázek skladeb) - ITS Play (přehrávání skladeb pomocí funkce ITS - okamžitá volba
skladeb) - Pause (zařazení pauzy v přehrávání)

Poznámky:
Funkce ITS Play (přehrávání skladeb pomocí funkce ITS) je k dispozici pouze tehdy, pokud je
k tomuto přístroji připojen multi-DVD přehrávač.
Funkce opakovaného přehrávání se liší podle jednotlivých typů disků.

- Stisknutím tlačítka W nebo X během přehrávání disku DVD vyberete požadovaný rozsah
opakovaného přehrávání.
- Stisknutím tlačítka W nebo X během přehrávání disku Video CD nebo CD zapnete nebo
vypnete funkci opakovaného přehrávání.

Používání hracích seznamů funkce ITS a titulů disků

Tyto funkce jsou k dispozici během přehrávání kompaktních CD disků, pokud je k tomuto přístroji
připojen multi-DVD přehrávač. Ovládání se provádí stejným způsobem, jako u multi-CD přehrávače.
Více informací naleznete v kapitole "Ovládání multi-CD přehrávače".

48

Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever Scroll) Montáž čelního panelu

Pokud je funkce nepřetržitého rolování na displeji (Ever Scroll) zapnutá, budou se textové informace Pokud nechcete využívat možnosti odnímání a nasazování čelního panelu, můžete jej k tomuto
zaznamenané na kompaktním CD disku na displeji posouvat nepřetržitě; pokud chcete, aby se tyto přístroji trvale připevnit pomocí dodávaných montážních šroubů a držáku.
informace posouvaly pouze jednou, vyberte pro tuto funkci nastavení OFF (vypnuto). 1. K oběma stranám čelnímu panelu připevněte držáky.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte položku Ever Scroll (nepřetržité rolování).
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka Ever Scroll. 2. Nasaďte čelní panel do určené polohy na hlavním trupu
2. Stisknutím tlačítka S nebo T zapněte funkci nepřetržitého rolování. přístroje.
Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde k zapnutí nebo vypnutí nepřetržitého rolování
a odpovídající stav se zobrazí na displeji (např. Ever Scroll:ON). 3. Zdvihněte držáky do kolmé polohy.

OSTATNÍ FUNKCE 4. Připevněte čelní panel k přístroji pomocí montážních
šroubů.
Používání externí komponenty připojené ke vstupu AUX
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
K tomuto přístroji lze pomocí samostatně dodávaného adaptéru s konektory IP-BUS-RCA, například PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
CD-RB20 / CD-RB10 připojit přídavnou (externí) komponentu vybavenou výstupními konektory
RCA-CINCH. Podrobnosti naleznete v uživatelském manuálu adaptéru IP-BUS-RCA. Tento výrobek při likvidaci nekombinujte s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci
Zvolení externí komponenty připojené ke vstupu AUX jako zdroje signálu elektronických výrobků vyžadujících řádné zpracování a recyklaci je k dispozici samostatný
sběrný systém v souladu s platnou legislativou.
Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte externí komponentu (AUX) jako zdroj signálu. Soukromé domácnosti ve 25-ti členských zemí EU, v Švýcarsku a v Norsku nabízejí bezplatné vracení
Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí položka AUX. použitých elektronických výrobků do určených sběrných zařízení nebo maloobchodnímu prodejci
(v případě zakoupení jiného podobného výrobku).
Externí komponentu nelze vybrat jako zdroj signálu, pokud je vstup AUX vypnutý. Více informací Informace o správné metodě likvidace v ostatních zemích obdržíte u místních úřadů.
naleznete v článku "Zapínání/vypínání vstupu pro externí komponentu" na straně 45. Touto likvidací je zaručeno, že likvidovaný výrobek bude podroben správnému zpracování a recyklaci
a budou tedy vyloučeny nežádoucí účinky na životní prostředí a lidské zdraví.
Zadání názvu komponenty připojené ke vstupu AUX
Zobrazený název externí komponenty na displeji (AUX) lze změnit. 8
1. Vyberte externí komponentu (AUX) jako zdroj signálu, poté podržte tlačítko FUNCTION,
dokud se na displeji nezobrazí položka TITLE (zadávání titulů).
2. Stisknutím číselného tlačítka 1 vyberte požadovanou znakovou sadu.
Opakovaným stisknutím číselného tlačítka 1 přepínejte postupně následující znakové sady:
abeceda (velká písmena), číslice a symboly - abeceda (malá písmena) - evropské znaky a písmena s
diakritikou (např. á, à, ä, ç)

Zadávání číslic a symbolů vyberete stisknutím číselného tlačítka 2.
3. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadovaný znak
abecedy.

Každým stisknutím tlačítka S se zobrazí jednotlivé znaky abecedy, nejprve písmena v pořadí A B C...
X Y Z, poté číslice a symboly v pořadí 1 2 3...@ # <. Každým stisknutím tlačítka T se jednotlivé znaky
zobrazí v obráceném pořadí, například Z Y X ...C B A.
4. Stisknutím tlačítka X přesuňte kurzor na následující znakovou pozici.
Jakmile se zobrazí požadovaný znak, přesuňte kurzor stisknutím tlačítka X na následující pozici, poté
vyberte další znak. Stisknutím tlačítka W přesunete kurzor na displeji zpět.
5. Po zadání celého titulu přesuňte kurzor na poslední pozici stisknutím tlačítka X.
Dalším stisknutím tlačítka X bude zadaný titul uložen do paměti.
6. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání.

47

O tomto přístroji Nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu

Tuner tohoto přístroje je svými kmitočty určen pro provoz na území Západní Evropy, Asie, Středního K zadnímu výstupu tohoto přístroje (výstupy pro zadní reproduktory a zásuvky RCA-CINCH) lze
východu, Afriky a Oceánie. připojit širokopásmové reproduktory (položka REAR SP:FULL) nebo subwoofer (položka REAR
SP:S/W). Pokud pro zadní výstup tohoto přístroje vyberete nastavení REAR SP:S/W, pak k přívodům
Upozornění pro zadní reproduktory můžete připojit přímo subwoofer bez nutnosti použití samostatného zesilovače.
Zabraňte styku tohoto přístroje s tekutinami, v opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. Tento přístroj je implicitně (od výrobce) nastaven pro připojení širokopásmových reproduktorů jakožto
Styk tohoto přístroje s tekutinami může mít také za následek poškození, vývin kouře a přehřátí. zadních (položka REAR SP:FULL). Pokud jsou k výstupům pro zadní reproduktory připojeny
Funkci Pioneer CarStereo-Pass lze používat pouze na území SRN. širokopásmové reproduktory (v případě vybrání položky REAR-SP:FULL), můžete subwoofer připojit
Mějte tento uživatelský manuál vždy po ruce pro odkazy na ovládací postupy a upozornění. k zásuvkám RCA-CINCH subwooferového výstupu. V takovémto případě můžete dále určit, zda
Úroveň hlasitosti udržujte vždy na dostatečně nízké úrovni, abyste mohli vnímat okolní zvuky. použijete vestavěný ovladač subwooferu tohoto přístroje (filtr se spodní propustí, nastavení fáze) -
Tento přístroj chraňte před vlhkostí. položka PREOUT :S/W nebo externí ovladač - položka PREOUT :FULL.
Při odpojení automobilové baterie bude obsah paměti předvoleb vymazán a předvolby bude nutné
naprogramovat znovu. 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte nastavení výstupu pro zadní reproduktory.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka REAR SP.
Registrace výrobku 2. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadované nastavení výstupu pro zadní
reproduktory.
Navštivte naše webové stránky na následující adrese: Každým stisknutím tlačítka S nebo T bude vybráno nastavení REAR SP: FULL (širokopásmový
reproduktor) nebo REAR SP: S/W (subwoofer) a odpovídající stav se zobrazí na displeji.
Zaregistrujte svůj výrobek. Podrobnosti o nákupu uchováváme v databázi, abychom vám tyto
informace mohli poskytnout v případě pojistné události, například ztráty nebo krádeže. Pokud není k zadnímu výstupu připojen subwoofer, vyberte nastavení REAR SP :FULL
(širokopásmové reproduktory).
O tomto uživatelském manuálu Pokud je k zadnímu výstupu připojen subwoofer, vyberte nastavení REAR SP :S/W.
Pokud je výstup pro zadní reproduktory nastaven na REAR SP :S/W (subwoofer), nelze změnit
Tento výrobek je vybaven celou řadou dokonalých funkcí, které zaručují špičkovou provozní a nastavení ovladače subwooferu.
příjmovou kvalitu. Koncepce všech těchto funkcí směřuje k maximální uživatelské jednoduchosti, 3. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte subwooferový nebo přímý (širokopásmový) výstup na
mnohé z nich však nehovoří samy za sebe. Proto si tento uživatelský manuál klade za cíl vám pomoci zásuvkách RCA-CINCH.
k získání toho největšího možného užitku, které tyto funkce nabízejí a maximalizovat tak vaši Každým stisknutím tlačítka W nebo X bude vybráno nastavení vestavěného ovladače subwooferu
poslechovou pohodu. (PREOUT: S/W) nebo externího ovladače subwooferu (PREOUT: FULL) a odpovídající stav se
Doporučujeme, abyste se před použitím tohoto přístroje seznámili se všemi funkcemi a způsobem zobrazí na displeji.
jejich ovládání prostudováním tohoto manuálu. Je obzvláště důležité, abyste si přečetli a řídili se
VAROVÁNÍMI a UPOZORNĚNÍ. Poznámky:
Po provedení požadovaného nastavení bude zvukový signál na výstupu k dispozici teprve po
V případě problémů zapnutí přímého výstupu (viz článek "Používání přímého výstupu" na str.42) nebo
subwooferového výstupu (viz článek "Používání subwooferového výstupu" na str.42) v nabídce
Pokud tento výrobek vykazuje nevyhovující funkčnost, obraťte se na Vašeho dealera nebo na zvukových funkcí.
autorizovaný servis Pioneer. V případě změny nastavení ovladače subwooferu bude obnoveno výchozí (tovární) nastavení
subwooferového výstupu a přímého výstupu v nabídce zvukových funkcí.
Popis funkcí V tomto režimu nastavení dochází k současnému přepínání druhu signálu na přívodech pro zadní
reproduktory a na zadním výstupu RCA-CINCH.
Přehrávání kompaktních CD disků
Na tomto přístroji lze přehrávat hudební disky CD / CD-R / CD-RW. Vypínání zvuku/snížení hlasitosti během telefonování

Přehrávání souborů MP3 Pomocí této funkce můžete vybrat úplné vypnutí nebo jen snížení hlasitosti zvuku systému během
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory MP3 zaznamenané na disku CD-ROM / CD-R / CD-RW volání nebo přijímání hovorů na mobilním telefonu připojeném k tomuto přístroji.
(nahrávky odpovídající standardu ISO9660 Level 1/Level 2).
Během telefonování dojde k vypnutí zvuku systému, na displeji se zobrazuje nápis MUTE nebo
Dodávka tohoto přístroje poskytuje licenci pouze pro soukromé, nekomerční využití a neposkytuje ATT a nelze provádět žádná nastavení zvukových funkcí.
licenci ani předpokládaný nárok na použití tohoto výrobku pro jakékoli komerční (tedy ziskové) Po ukončení telefonování bude obnoven normální provoz.
vysílání v reálném čase (prostřednictvím pozemních, satelitních, kabelových nebo jiných médií), 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte položku Telephone.
vysílání/stahování přes internet, intranet nebo jiné sítě či jiné systémy na distribuci elektronických Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka Telephone.
dat, například aplikace poskytující placený přístup nebo přístup na požádání ke zvukových datům. 2. Stisknutím tlačítka W nebo X podle potřeby vyberte vypnutí nebo snížení hlasitosti zvuku
Pro takovéto účely je nutné obdržet zvláštní licenci. Podrobnosti naleznete na webových systému během telefonování.
stránkách http://www.mp3licencing.com. Každým stisknutím tlačítka W nebo X bude střídavě vybráno snížení hlasitosti (Telephone :ATT)
nebo vypnutí (Telephone :MUTE) zvuku systému během telefonování a odpovídající stav se zobrazí
9 na displeji.

46

Zapínání a vypínání funkce Auto PI Seek Přehrávání souborů WMA
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WMA zaznamenané na discích CD-ROM/CD-R/CD-RW (v
Tento přístroj je schopen automaticky vyhledávat jiné rozhlasové stanice vysílající stejný program souladu se standardem ISO9660 Level 1 / Level 2).
i během vyvolávání předvolených stanic.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim (funkci) automatického vyhledávání stejného Přehrávání souborů AAC
typu programu. Na tomto přístroji lze přehrávat také soubory AAC zaznamenané na discích CD-ROM / CD-R / CD-
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka Auto PI. RW.
2. Stisknutím tlačítka S nebo T podle potřeby zapněte nebo vypněte funkci Auto PI.
Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde k zapnutí nebo vypnutí funkce Auto PI a odpovídající Přehrávání souborů WAV
stav se zobrazí na displeji (např. Auto PI: ON - zapnuto). Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WAV zaznamenané na discích CD-ROM/CD-R/CD-RW
(nahrávky ve formátu ISO9660 Level 1/lLevel 2).
Zapínání/vypínání varovného tónu
O souborech WMA
Pokud do 5-ti sekund neodejmete čelní panel z hlavního trupu přístroje nebo nevypnete zapalování
vozidla, ozve se varovný tón. Znění varovného tónu můžete podle potřeby zapínat a vypínat. Logo Windows MediaTM vytištěné na obalu sděluje, že tento přístroj podporuje
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim zapínání / vypínání varovného tónu. přehrávání souborů WMA.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí symbol Warning. Zkratka WMA znamená Windows MediaTM Audio a označuje technologii komprese
2. Zapněte nebo vypněte znění varovného tónu stisknutím tlačítka S nebo T. zvukového signálu vyvinutou společností Microsoft Corporation. Data formátu
Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde k zapnutí nebo k vypnutí varovného tónu a odpovídající WMA lze kódovat pomocí programu Windows Media Player verze 7 nebo vyšší.
stav se zobrazí na displeji (např. Warning: ON - zapnuto). Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území USA a
Zapínání/vypínání vstupu pro externí komponentu dalších zemí.

K tomuto přístroji lze připojit externí komponentu; pokud chcete používat externí komponentu, je Poznámky:
nejprve nutné aktivovat vstup AUX. Některé aplikace použité ke kódování souborů WMA mohou způsobit jejich chybné přehrávání na
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim nastavení vstupu pro externí komponentu. tomto přístroji.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí symbol AUX. V závislosti na verzi aplikace Windows Media Player použité pro kódování souborů WMA se
2. Stisknutím tlačítka S nebo T podle potřeby zapněte nebo vypněte vstup AUX. nemusí správně zobrazovat název alba a další textové informace.
Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde k zapnutí nebo k vypnutí vstupu pro externí komponentu U souborů WMA obsahujících kódovaná obrazová data může docházet k mírnému zpoždění
a odpovídající stav se zobrazí na displeji (např. AUX: ON - zapnuto). zahájení přehrávání.

Zapínání/vypínání snížení jasu displeje O souborech AAC

Z důvodů zamezení nadměrného jasu displeje tohoto přístroje v nočních hodinách dochází při zapnutí Zkratka AAC znamená Advanced Audio Coding neboli pokročilé kódování zvukových dat a označuje
světel vozidla ke snížení intenzity jasu; tuto funkci můžete podle potřeby zapínat/vypínat. standardní technologii komprese zvukového signálu pro formáty MPEG 2 a MPEG 4.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim zapínání/vypínání snížení jasu displeje. Ke kódování souborů AAC lze použít několik aplikací; formáty souborů a jejich přípony se však liší
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka Dimmer. podle aplikace použité pro kódování.
2. Stisknutím tlačítka S nebo T podle potřeby zapněte nebo vypněte snížení jasu displeje. Tento přístroj přehrává soubory AAC kódované v programu iTunes® verze 4.8 a starší.
Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde k zapnutí nebo k vypnutí snížení jasu displeje a iTunes® je ochrannou známkou společnosti Apple Computer, Inc., registrovanou na území USA a v
odpovídající stav se zobrazí na displeji (např. Dimmer: ON - zapnuto). dalších zemích.

Nastavení úrovně jasu displeje Ochrana přístroje proti krádeži

Tato funkce slouží k nastavení jasu displeje; jas displeje je implicitně nastaven na stupeň 12. Čelní panel nasazený na hlavním trupu přístroje lze odejmout a uložit v dodávaném ochranném
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim nastavení jasu displeje. pouzdře za účelem odlákání zlodějů.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka Brightness.
2. Nastavte požadovaný jas pomocí tlačítka W nebo X. Pokud čelní panel neodejmete z hlavního trupu přístroje do několika sekund po vypnutí
Každým stisknutím tlačítka W nebo X dojde ke zvýšení nebo ke snížení úrovně jasu displeje; zapalování, ozve se varovný tón.
v průběhu zvyšování nebo snižování úrovně jasu se na displeji zobrazuje symbol 0 - 15. Znění varovného tónu lze zapínat a vypínat; varovný tón vypnete podle postupu v článku
"Zapínání/vypínání varovného tónu" na straně 45.
Nastavení barvy osvětlení displeje
Upozornění:
Na tomto přístroji jsou k dispozici dvě barvy osvětlení displeje, a sice zelená a červená. Pomocí této Při odnímání/nasazování čelního panelu nikdy nevyvíjejte sílu a dbejte na to, abyste ani displej
funkce můžete zvolit požadovanou barvu. nebo tlačítka nesvírali silou.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte nastavení barvy osvětlení displeje. Čelní panel chraňte před nadměrnými nárazy.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka ILLUMI. Čelní panel chraňte před přímým slunečním světlem a vysokými teplotami.
2. Vyberete požadovanou barvu osvětlení stisknutím tlačítka W nebo X.
Každým stisknutím tlačítka W nebo X bude položka ILLUMI nastavena na RED (červená) nebo GRN 10
(zelená) a odpovídající nastavení se zobrazí na displeji (např. ILLUMI: GRN - zelená).

45

Odejmutí čelního panelu POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ
1. Otevřete čelní panel stisknutím tlačítka OPEN.
2. Uchopte čelní panel za levou stranu a opatrně jej vytáhněte směrem ven. Změna počátečních nastavení
Během vytahování čelního panelu dbejte na to, abyste jej nesvírali nadměrnou
silou nebo neupustili. Nabídka počátečních nastavení slouží k provedení různých výchozích nastavení tohoto přístroje.
3. Sejmutý čelní panel uložte do dodávaného ochranného pouzdra, kde bude bezpečně (1) Funkční zobrazení
uchován.
Nasazení čelního panelu V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí.

Chcete-li čelní panel nasadit, podržte jej rovnoběžně s hlavním 1. Stiskněte tlačítko SOURCE a podržte je, dokud nedojde k vypnutí přístroje.
trupem přístroje, poté jej pevně bezpečně uchyťte do montážních 2. Stiskněte tlačítko FUNCTION podržte je, dokud se na displeji nezobrazí časový údaj.
držáků. 3. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte jednu z následujících funkcí počátečních
nastavení:
O demonstračním (demo) režimu (nastavení časového údaje) - FM Step (nastavení kroku ladění FM tuneru) - Auto PI
(zapínání/vypínání funkce Auto PI Seek) - Warning (zapínání/vypínání znění varovného tónu) - AUX
Tento přístroj je vybaven dvěma demonstračními režimy, a sice reverzním a funkčním. (zapínání/vypínání vstupu pro externí komponentu) - Dimmer (zapínání/vypínání snížení jasu displeje)
Demonstrační režim nelze vypnout (zrušit) při otevřeném čelním panelu. - Brightness (nastavení úrovně jasu displeje) - ILLUMI (nastavení barvy osvětlení displeje) - REAR
SP (nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu) - Telephone (vypínání
Upozornění: zvuku/snížení hlasitosti během telefonování) - Ever Scroll (zapínání/vypínání nepřetržitého rolování
Červený vodič (ACC) tohoto přístroje je nutné propojit se svorkou svázanou s klíčem zapalování textu na displeji)
vozidla (zapnuto/vypnuto); v opačném případě může dojít k vybíjení baterie. Způsob ovládání jednotlivých funkcí je popsán v následujících odstavcích.

Reverzní demonstrační režim Nabídku počátečních nastavení zrušíte stisknutím tlačítka BAND.
Pokud neprovedete do cca 30-ti sekund žádný úkon, zobrazení na displeji se změní na reverzní a Nabídku počátečních nastavení zrušíte také stisknutím a podržením funkčního tlačítka
tento děj bude opakovat každých 10 sekund. Reverzní demonstrační režim zrušíte stisknutím tlačítka (FUNCTION).
5 při vypnutém napájení tohoto přístroje a nastavení klíče zapalování vozidla do polohy ACC nebo
ON; opětovným stisknutím tlačítka 5 bude reverzní demonstrační režim pokračovat. Nastavení časového údaje
Funkční demonstrační režim
Funkční demonstrační režim bude zahájen automaticky při vypnutí napájení tohoto přístroje během Tato funkce slouží k nastavení hodin na displeji přístroje.
nastavení klíče zapalování do polohy ACC nebo ON. Funkční demonstrační režim zrušíte v 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim nastavení hodin.
jeho průběhu stisknutím tlačítka 6. Opětovným stisknutím tlačítka 6 bude funkční demonstrační režim Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí časový údaj.
pokračovat. Pamatujte na to, že pokud funkční demonstrační režim pokračuje i po vypnutí motoru 2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte údaj, který chcete nastavit v následujícím pořadí:
vozidla, může dojít k vybíjení baterie. Hodiny - Minuty
Vybraný údaj určený k nastavení (hodiny nebo minuty) bude na
Používání a péče o dálkový ovladač displeji blikat.

Vložení baterie 3. Nastavte správný časový údaj pomocí tlačítka S nebo T.
Vysuňte držák baterie v zadní části dálkového ovladače a vložte baterii se správnou orientací Stisknutím tlačítka S, resp. T dojde ke zvýšení, resp. ke snížení hodinového nebo minutového údaje.
kladného (+) a záporného (-) pólu.
Změna kroku ladění FM tuneru
11
Za normálních okolností je krok automatického ladění v pásmu FM nastaven na 50kHz; v případě
zapnutí funkce AF (přelaďování na alternativní kmitočty) nebo TA (dopravní hlášení) se krok ladění
změní na 100kHz. Během zapnutí funkce přelaďování na alternativní kmitočty však může být žádoucí
změnit krok ladění na 50kHz.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim (funkci) nastavení kroku ladění FM tuneru.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka FM Step.
2. Stisknutím tlačítka W nebo X nastavte požadovaný krok ladění v pásmu FM.
Každým stisknutím tlačítka W nebo X dojde k přepnutí kroku ladění FM tuneru na hodnotu 50kHz
nebo 100kHz, která bude použita během aktivace funkce AF nebo TA. Nastavený krok ladění FM
tuneru se zobrazí na displeji.

Poznámka:
Pro ruční ladění stanic bude vždy použit krok 50kHz.

44

Používání filtru s horní propustí VAROVÁNÍ:
Lithiovou baterii udržujte mimo dosah dětí; v případě spolknutí ihned vyhledejte lékaře.
Chcete-li zamezit reprodukci zvuků s nízkými kmitočty obsažených ve výstupním signálu pro
subwoofer z předních nebo ze zadních reproduktorů, zapněte filtr s horní propustí (HPF). Z předních UPOZORNĚNÍ:
a ze zadních reproduktorů pak budou vystupovat pouze signály s kmitočty vyššími, než odpovídá Používejte pouze lithiovou baterii CR2025 (3V).
spodní hranici pásma určené vybraným kmitočtem. Pokud nemáte v úmyslu dálkový ovladač používat po dobu delší, než 1 měsíc, vyjměte baterii.
Vyčerpanou baterii znovu nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte ani nevhazujte do ohně.
1. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim nastavení filtru s horní propustí (položka HPF). S baterií nemanipulujte pomocí kovových nástrojů.
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka HPF. Baterii neskladujte společně s kovovými materiály.
2. Zapněte filtr s horní propustí stisknutím tlačítka S. V případě výtoku baterie dálkový ovladač dokonale vyčistěte a vložte novou baterii.
Na displeji se zobrazí symbol HPF 80 Hz a filtr s horní propustí je nyní zapnutý. Vyčerpanou lithiovou baterii likvidujte v souladu s platnými zákony a ekologickými předpisy.
Používání dálkového ovladače
Filtr s horní propustí vypnete stisknutím tlačítka T. Chcete-li tento přístroj ovládat dálkovým ovladačem, zaměřte dálkový ovladač na čelní panel.
3. Stisknutím tlačítka W nebo X nastavte požadovaný mezní kmitočet filtru s horní propustí. Dálkový ovladač nemusí vykazovat správnou funkci na přímém slunečním světle.
Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte dělicí kmitočet v následujícím pořadí: Upozornění:
Dálkový ovladač neukládejte na místech s vysokou teplotou ani na přímém slunečním světle.
50 - 80 - 125 (Hz) Zabraňte pádu dálkového ovladače na podlahu vozidla, kde by mohl vniknout pod brzdový nebo
plynový pedál.
Z předních a ze zadních reproduktorů budou vystupovat pouze signály s kmitočty vyššími, než
odpovídá spodní hranici pásma určené vybraným kmitočtem. 12

Funkce přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje (SLA)

Funkce SLA (Source Level Adjustment) zamezuje vzniku radikálních skoků v hlasitosti během
přepínání jednotlivých zdrojů signálu.

Nastavení jsou odvozena z hlasitosti rozhlasového příjmu v pásmu FM, která zůstává konstantní.
1. Porovnejte si poslechem hlasitost příjmu v pásmu FM s hlasitostí jiného zdroje signálu, který
chcete nastavit.
2. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim (funkci) přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje
(položka SLA).
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka SLA.
3. Stisknutím tlačítka S nebo T podle potřeby zvyšte nebo snižte úroveň hlasitosti.
Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde ke zvýšení nebo ke snížení úrovně hlasitosti vybraného
zdroje.

Během zvyšování nebo snižování úrovně hlasitosti zdroje se na displeji se zobrazuje symbol
SLA +4 - SLA -4.

Poznámky:
Hlasitost příjmu v pásmu MW/LW lze pomocí funkce SLA upravovat stejně, jako u jiných zdrojů
signálu, než tuner.
Hlasitosti zvuku z vestavěného CD přehrávače a z multi-CD přehrávače budou pomocí funkce
SLA automaticky nastaveny na společnou úroveň.
Podobně budou automaticky nastaveny na společnou úroveň také hlasitosti zvuku z externí
komponenty 1 a z externí komponenty 2.

Automatické přizpůsobování hlasitosti (ASL)

Za jízdy se hladina hluku ve vozidle mění v závislosti na rychlosti jízdy a stavu vozovky. Funkce
automatického přizpůsobování hlasitosti (ASL) tento proměnný hluk monitoruje a pokud jeho hladina
stoupne, automaticky zvýší úroveň hlasitosti. Citlivost funkce ASL (velikost změny hlasitosti v
závislosti na hladině hluku) lze nastavit v 5-ti úrovních.
1.Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim (funkci) automatického přizpůsobování hlasitosti
(ASL).
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka ASL.
2. Zapněte funkci automatického přizpůsobování hlasitosti (ASL) stisknutím tlačítka S.
Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená úroveň citlivosti (např. ASL MID).

Funkce ASL vypnete stisknutím tlačítka T.
3. Vyberte požadovanou úroveň citlivosti funkce ASL stisknutím tlačítka W nebo X.
Stiskněte opakovaně tlačítko W nebo X, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná úroveň citlivosti z
následujících možností:
LOW (nízká) - MID-L (středně nízká) - MID (střední) - MID-H (středně vysoká) - HIGH (vysoká)

43

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ Používání subwooferového výstupu

Čelní panel Tento přístroj je vybaven výstupem pro subwoofer, který lze podle potřeby zapínat a vypínat.
1. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte položku Sub-W1.
(1) Tlačítko AUDIO (8) Tlačítko TA Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí nápis Sub-W1.
Toto tlačítko slouží k volbě různých funkcí Toto tlačítko slouží k zapínání a vypínání
na řízení kvality zvuku. funkce dopravního hlášení. Následující nastavení můžete provést také v nabídce, která se zobrazí stisknutím tlačítka SW na
tomto přístroji.
(2) Funkční tlačítko (FUNCTION) (9) Tlačítka 1-6 Položka Sub-W1 není k dispozici, pokud je v nabídce počátečních nastavení vybrán externí
Toto tlačítko slouží k přepínání různých Tato tlačítka slouží k ladění předvolených ovladač subwooferu (PREOUT: FULL).
funkcí. rozhlasových stanic a k volbě čísel 2. Zapněte subwooferový výstup stisknutím tlačítka S.
kompaktních CD disků v případě připojení Na displeji se zobrazí symbol Sub-W1 Normal; subwooferový výstup je nyní zapnutý.
(3) Tlačítko SW multi-CD přehrávače. Subwooferový výstup vypnete stisknutím tlačítka T.
Toto tlačítko slouží k přímé volbě nabídky 3. Stisknutím tlačítka W nebo X nastavte požadovanou fázi subwooferového výstupu.
nastavení subwooferu. Více informací (10) Tlačítko EQ Stisknutím tlačítka W, resp. X vyberete obrácenou (na displeji se zobrazí symbol Rev.), resp.
naleznete v článku "Používání Toto tlačítko slouží k přepínání jednotlivých normální fázi (na displeji se zobrazí symbol Normal).
subwooferového výstupu" na straně 42. ekvalizačních křivek.
Stisknutím a podržením dojde k vybrání Nastavení dělicího kmitočtu a výstupní úrovně subwooferového výstupu
nabídky kompenzace ekvalizačních křivek. (11) Tlačítko BAND Pokud je výstup pro subwoofer zapnutý, můžete nastavit dělicí kmitočet a výstupní úroveň jeho
Více informací naleznete v článku Toto tlačítko slouží k přepínání pásem FM a signálu.
"Kompenzace ekvalizačních křivek (EQ- MW/LW a ke zrušení režimu ovládání 1. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte položku Sub-W2.
EX)" na straně 39. jednotlivých funkcí. Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka Sub-W2.

(4) Tlačítko SOURCE, regulátor hlasitosti (12) Tlačítko DISPLAY Následující nastavení můžete provést také v nabídce, která se zobrazí stisknutím tlačítka SW na
VOLUME Toto tlačítko slouží k přepínání jednotlivých tomto přístroji.
Tento přístroj se zapíná vybráním zdroje režimů zobrazení na displeji. Položka Sub-W2 je k dispozici pouze tehdy, pokud je subwooferový výstup zapnutý.
signálu. Opakovaným stisknutím tohoto 2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovaný dělicí kmitočet.
tlačítka vyberete postupně jednotlivé (13) Tlačítka Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte dělicí kmitočet v následujícím pořadí:
zdroje. Tato tlačítka slouží k provádění ručního a
Otáčením zvýšíte nebo snížíte hlasitost automatického ladění stanic tuneru, k 50 - 80 - 125 (Hz)
podle potřeby. rychlému postupu vpřed / vzad a k volbě
požadovaných skladeb na kompaktním disku. Ze subwooferu budou reprodukovány pouze signály s kmitočet nižším, než je horní hranice pásma
(5) Tlačítko OPEN Tato tlačítka se také používají k ovládání určená zadaným kmitočtem.
Toto tlačítko slouží k otevírání čelního různých funkcí. 3. Stisknutím tlačítka S nebo T upravte výstupní úroveň signálu subwooferu.
panelu. Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde ke zvýšení nebo ke snížení úrovně signálu subwooferu
Během zvyšování nebo snižování úrovně se na displeji zobrazuje symbol +6 až -6.
(6) Tlačítko ENTERTAINMENT
Toto tlačítko slouží k přepínání zábavných Používání přímého výstupu
zobrazení na displeji.
Pokud je přímý výstup tohoto přístroj zapnutý, pak zvukový signál neprochází filtrem se spodní
(7) Tlačítko TEXT propustí tohoto přístroje pro subwoofer, nýbrž je k dispozici přímo na výstupu RCA-CINCH.
Toto tlačítko slouží k zapínání a k vypínání 1. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim zapínání / vypínání přímého výstupu.
funkce radiového textu. Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka NonFad ON.

13 Režim zapínání / vypínání přímého výstupu lze vybrat pouze tehdy, pokud je v nabídce
počátečních nastavení vybrán externí ovladač subwooferu - položka PREOUT: FULL (viz str.46).
2. Přímý výstup zapnete stisknutím tlačítka S.
Na displeji se zobrazí nápis NonFad ON a přímý výstup je nyní zapnutý.
Přímý výstup vypnete stisknutím tlačítka T.

Nastavení úrovně signálu přímého výstupu
Pokud je přímý výstup ("Non Fading" ) tohoto přístroje zapnutý, můžete nastavit úroveň jeho signálu.
1. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim nastavení úrovně přímého výstupu.
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka NonFad 0.
2. Stisknutím tlačítka S nebo T upravte úroveň signálu přímého výstupu.
Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde k zvýšení nebo ke snížení úrovně signálu přímého
výstupu. Během zvyšování nebo snižování úrovně se na displeji zobrazuje symbol +6 až -6.

42

Nastavení úrovně hlubokých a vysokých kmitočtů Volitelný dálkový ovladač

Pomocí této funkce lze nastavit úroveň hlubokých a vysokých kmitočtů. Možnost vybrání Ovládání se provádí stejným způsobem, jako pomocí odpovídajících tlačítek na čelním panelu. Popis
požadovaného kmitočtu a nastavení úrovně dává uživateli kontrolu nad celkovým vyvážením funkcí jednotlivých tlačítek na dálkovém ovladači je totožný s popisem odpovídajících tlačítek na
reprodukovaného zvuku. čelním panelu s výjimkou tlačítka ATT, jehož funkce je popsána v následující tabulce.

Nastavení úrovně hlubokých a vysokých kmitočtů je k dispozici pouze tehdy, pokud je zapnutá (14) Tlačítka regulace hlasitosti (VOLUME)
funkce kompenzace ekvalizačních křivek (EQ-EX) a pokud je vybrána vlastní ekvalizační křivka Stisknutím těchto tlačítek podle potřeby zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti.
(Custom).
(15) Tlačítko ATT
Nastavení úrovně hlubokých a vysokých kmitočtů Toto tlačítko slouží k rychlému snížení úrovně hlasitosti (cca o 90%); opětovným stisknutím se
hlasitost navrátí na původní úroveň.
Úroveň hlubokých a vysokých kmitočtů nastavíte podle následujícího postupu:
1. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim nastavení úrovně hlubokých/vysokých kmitočtů (16) Tlačítko PAUSE
(položka Bass). Stisknutím tohoto tlačítka dojde k zařazení/vyřazení pauzy.
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka Bass.
(17) Tlačítko SOURCE
Pokud byla naposledy nastavena úroveň vysokých kmitočtů, na displeji se zobrazí symbol Treble. Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat jednotlivé zdroje signálu. Stisknutím a podržením
2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte režim nastavení hlubokých nebo vysokých kmitočtů. dojde k vypnutí napájení přístroje.
Stisknutím tlačítka W, resp. X se na displeji zobrazí symbol Bass, resp. Treble.
3. Stisknutím tlačítka S nebo T nastavte požadovanou úroveň. ZÁKLADNÍ ÚKONY
Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde ke zvýšení nebo ke snížení úrovně hlubokých nebo
vysokých kmitočtů; v průběhu zvyšování nebo snižování úrovně se na displeji zobrazuje symbol Zapnutí napájení přístroje
+6 - -6.
Napájení přístroje zapnete stisknutím tlačítka SOURCE na čelním panelu.
Volba hloubkového kmitočtu Napájení přístroje bude zapnuto v okamžiku vybrání některého zdroje signálu.

Hloubkový kmitočet, jehož úroveň má být nastavena, vyberete podle následujícího postupu: Volba požadovaného zdroje signálu
1. Podržte tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí kmitočet a činitel jakosti Q
(např. F 80 Q 1W). Požadovaný zdroj signálu vyberete stisknutím tlačítka SOURCE; chcete-li používat vestavěný CD
2. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte položku Bass. přehrávač, vložte do tohoto přístroje kompaktní disk (viz str.23).
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka Bass.
3. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovaný kmitočet. Vyberte požadovaný zdroj signálu stisknutím tlačítka SOURCE na čelním panelu.
Stiskněte opakovaně tlačítko W nebo X, dokud se požadovaný kmitočet nezobrazí na displeji: Každým stisknutím tlačítka SOURCE dojde k přepnutí zdroje v následujícím pořadí:
40 - 63 - 100 -160 (Hz) tuner - televizní tuner - DVD přehrávač / multi-DVD přehrávač - vestavěný CD přehrávač - multi-
CD přehrávač - externí komponenta 1- externí komponenta 2 - vstup AUX
Volba výškového kmitočtu
14
Výškový kmitočet, jehož úroveň má být nastavena, vyberete podle následujícího postupu:
1. Podržte tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí kmitočet a činitel jakosti Q
(např. F 80 Q1 W).
2. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte položku Treble.
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka Treble.
3. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovaný kmitočet.
Stiskněte opakovaně tlačítko W nebo X, dokud se požadovaný kmitočet nezobrazí na displeji:
2.5k - 4k - 6.3k - 10k (Hz)

Nastavení fyziologické regulace hlasitosti (Loudness)

Funkce Loudness (fyziologická regulace hlasitosti) provádí kompenzaci poklesů úrovní v oblasti
nízkých a vysokých kmitočtů při nízkých hlasitostech.
1. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim (funkci) nastavení fyziologické regulace hlasitosti.
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka Loud.
2. Zapněte fyziologickou regulaci hlasitosti stisknutím tlačítka S.
Na displeji se zobrazí symbol aktuální úrovně fyziologické hlasitosti (Loud MID).
3. Stisknutím tlačítka W nebo X nastavte požadovanou úroveň fyziologické regulace hlasitosti.
Každým stisknutím tlačítka W nebo X dojde k přepnutí úrovně fyziologické hlasitosti v následujícím
pořadí:

LOW (nízká) - MID (střední) - HIGH (vysoká)

4. Fyziologickou regulaci hlasitosti vypnete stisknutím tlačítka T.
Na displeji se zobrazí symbol Loud OFF (vypnuto).

41

Poznámky: Stisknutím tlačítka EQ vyberte požadovanou ekvalizační křivku.
Zdroj signálu pro poslech nelze vybrat v následujících případech: Opakovaným stisknutím tlačítka EQ přepínejte následující ekvalizační křivky:
Powerful (silná) - Natural (přirozená) - Vocal (Super bass) - Custom (vlastní) - Flat (rovná) - Super
- K tomuto přístroji připojena požadovaná zdrojová komponenta. Bass (zvýraznění basů)
- V mechanice tohoto přístroje není vložen kompaktní CD disk.
- V mechanice DVD přehrávače není vložen DVD disk. Vytvoření vlastní ekvalizační křivky
- V multi-CD přehrávači není vložen zásobník. Aktuálně vybranou ekvalizační křivku můžete upravit podle potřeby; takto upravená křivka bude
- V multi-DVD přehrávači není vložen zásobník. uložena do paměti pod položkou CUSTOM.
- Vstup pro externí zdroj signálu (AUX) je vypnutý - viz str.45. 1. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim (funkci) nastavení ekvalizéru.
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí nápis EQ.
Externí komponentou se rozumí výrobek značky Pioneer (dostupný například v budoucnu), který 2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadované pásmo, které chcete upravit.
sice není s tímto přístrojem kompatibilní jako zdroj signálu, avšak je uzpůsoben k ovládání svých Každým stisknutím jednoho z těchto tlačítek dojde k přepnutí pásma v následujícím pořadí:
základních funkcí pomocí tohoto přístroje. Tímto přístrojem lze ovládat až dvě externí EQ LOW (nízké kmitočty) - EQ MID (středové kmitočty) - EQ HIGH (vysoké kmitočty)
komponenty. V případě připojení dvou externích komponent jim tento přístroj automaticky přiřadí 3. Stisknutím tlačítka S nebo T upravte ekvalizační křivku podle vlastních požadavků.
označení "externí komponenta 1" a "externí komponenta 2". Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde ke zvýšením nebo ke snížení úrovně vybraného pásma.
Pokud je modrý/bílý vodič tohoto přístroje připojen k reléové ovládací svorce automobilové antény, Během zvyšování/snižování úrovně se na displeji zobrazuje symbol +6 - -6.
pak při zapnutí napájení tohoto přístroje dojde k vysunutí antény. Chcete-li anténu zasunout,
vypněte napájení tohoto přístroje. Po dokončení vyberte další pásmo a proveďte jeho nastavení zopakováním uvedeného postupu.
Poznámka:
Vložení kompaktního CD disku do mechaniky
V případě provedení úprav bude vlastní křivka (Custom) aktualizována.
1. Otevřete čelní panel přístroje stisknutím tlačítka OPEN.
Tím bude zpřístupněn otvor pro vkládání kompaktního disku. Jemné nastavení ekvalizační křivky
Pro každé pásmo ekvalizační křivky (EQ LOW / EQ MID / EQ HIGH) můžete nastavit středový
Po vložení kompaktního disku vyberte vestavěný CD přehrávač stisknutím tlačítka SOURCE. kmitočet a činitel jakosti Q (charakteristiku křivky).
2. Vložte kompaktní CD disk do mechaniky přehrávače.
Tím bude automaticky zahájeno přehrávání. 1. Podržte tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí kmitočet a činitel jakosti Q (např.
F 80 Q 1W).
Kompaktní disk vyjmete stisknutím tlačítka EJECT. 2.Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO vyberte pásmo, které chcete nastavit, z možností
Z důvodů zamezení chybné funkce dbejte na to, aby hloubky, středy, výšky:
během otevření čelního panelu nepřišly kontakty na trupu (hloubky) - (středy) - (výšky) - Bass (nastavení úrovně hlubokých kmitočtů) - Treble
přístroje do styku s žádným kovovým předmětem. (nastavení úrovně vysokých kmitočtů)

Poznámky: Režimy Bass (nastavení úrovně hlubokých kmitočtů) a Treble (nastavení úrovně vysokých
Na vestavěném CD přehrávači lze současně přehrávat jeden standardní (jednoduchý) 12cm nebo kmitočtů) jsou k dispozici pouze tehdy, pokud je zapnutá funkce kompenzace ekvalizačních křivek
jeden 8cm kompaktní disk. Nepoužívejte adaptér na 8cm kompaktní disky. (EQ-EX) a pokud je vybrána vlastní ekvalizační křivka (Custom).
Do CD mechaniky nevkládejte jiné předměty kromě kompaktních disků. 3. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovaný středový kmitočet tohoto pásma.
V některých případech může dojít po zahájení přehrávání kompaktního disku ke zpoždění Stiskněte opakovaně tlačítko W nebo X, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný kmitočet:
reprodukce zvuku; během této doby probíhá čtení dat a na displeji se zobrazuje nápis Format Nízké kmitočty (Low): 40 - 80 - 100 - 160 (Hz)
Read. Středové kmitočty (Mid): 200 - 500 - 1k - 2k (Hz)
Pokud disk nelze do mechaniky zcela zasunout nebo pokud po zasunutí disku nedojde k zahájení Nízké kmitočty (High): 3.15k - 8k - 10k - 12.5k (Hz)
jeho přehrávání, ujistěte se, zda je vložen etiketovou stranou nahoru - vyjměte disk stisknutím 4. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadovaný činitel jakosti Q v následujícím pořadí:
tlačítka EJECT a před opětovným vložením jej zkontrolujte, zda není poškozen. 2N - 1N - 1W - 2W
Pokud se na displeji zobrazuje chybové hlášení, například ERROR-11, identifikujte problém podle Poznámka:
článku "Chybová hlášení a odstraňování závad vestavěného CD přehrávače" na straně 49. V případě provedení úprav bude vlastní křivka (Custom) aktualizována.
Pokud vkládání a vyjímání disku neprobíhá správně, můžete kompaktní CD disk vyjmout
stisknutím a podržením tlačítka EJECT při otevřeném čelním panelu. 40

Nastavení hlasitosti

Požadovanou úroveň hlasitosti nastavíte pomocí regulátoru VOLUME.
Hlasitost zvýšíte nebo snížíte otáčením regulátoru VOLUME na čelním panelu nebo stisknutím tlačítek
VOLUME na dálkovém ovladači.

Vypnutí napájení přístroje

Napájení přístroje vypnete stisknutím tlačítka SOURCE a jeho podržením po dobu zhruba
jedné sekundy.

15

Kompenzace ekvalizačních křivek (EQ-EX) OVLÁDÁNÍ TUNERU

Funkce EQ-EX se používá ke kompenzaci jednotlivých ekvalizačních křivek; pokud je vybrána vlastní Poslech rozhlasového vysílání
ekvalizační křivka (CUSTOM), můžete pro každý zdroj signálu nastavit úroveň hlubokých a vysokých
kmitočtů. V následujícím článku jsou popsány základní kroky potřebné k ovládání tuneru. Popis ovládání
složitějších funkcí tuneru začíná na následující straně.
Zapněte funkci kompenzace ekvalizačních křivek (EQ-EX) stisknutím a podržením tlačítka Funkci AF (přelaďování na alternativní kmitočty) tohoto přístroje lze zapínat a vypínat. Při normálním
SW. Na displeji se zobrazí indikátor EQ-EX. způsobu ladění stanic musí tato funkce zůstat vypnutá (viz str.19).
Funkci kompenzace ekvalizačních křivek vypnete opětovným stisknutím a podržením tlačítka SW.
Pokud neprovedete žádnou změnu nastavení funkce kompenzace ekvalizačních křivek (EQ-EX) (1) Indikátor stereofonního příjmu ( )
do 8 sekund, na displeji bude automaticky obnoveno zobrazení zdroje. Tento indikátor sděluje, že aktuálně přijímaná rozhlasová
stanice vysílá stereofonní signál.
Nastavení symetrií
(2) Indikátor LOC
Pomocí této funkce můžete nastavit předo-zadní poměr a stereováhu pro dosažení ideálních Tento indikátor sděluje zapnutí automatického ladění místních
poslechových podmínek ve všech obsazených místech vozidla. stanic.
1. Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim symetrií.
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka Fad. (3) Indikátor čísla předvolené stanice
Tento indikátor sděluje číslo zvolené předvolby.
Pokud bylo nastavení symetrií upravováno již dříve, na displeji se zobrazí symbol Bal.
2. Stisknutím tlačítka S nebo T upravte podle potřeby předo-zadní poměr hlasitostí. (4) Indikátor přijímaného pásma (BAND)
Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde k posunu středu hlasitosti směrem k předním nebo Tento indikátor sděluje aktuální přijímané pásmo tuneru: MW, LW nebo FM.
k zadním reproduktorům.
(5) Indikátor přijímaného kmitočtu
Během posunu středu hlasitostí od předních reproduktorů směrem k zadním reproduktorům se na Tento indikátor sděluje aktuální přijímaný kmitočet tuneru.
displeji zobrazuje symbol Fad F15 - Fad R15.
Správné nastavení při použití pouze dvou reproduktorů je Fad F/R 0. 1. Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte tuner jako zdroj signálu.
Nastavení předo-zadního poměru hlasitostí není k dispozici, pokud je výstup pro zadní Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí nápis Tuner.
reproduktory tohoto přístroje nastaven na subwoofer (je vybrána položka REAR SP :S/W). Další 2. Vyberte požadované pásmo stisknutím tlačítka BAND.
informace naleznete v článku "Nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu" Stiskněte opakovaně tlačítko BAND, dokud se na displeji nezobrazí pásmo FM1, FM2, FM3 (FM)
na straně 46. nebo MW/LW.
3. Stisknutím tlačítka W nebo X upravte podle potřeby stereováhu (stereofonní střed mezi 3. Chcete-li zahájit ruční ladění, stiskněte krátce tlačítko W nebo X a rychle je uvolněte.
levými a pravými reproduktory). Při každém stisknutí některého z těchto tlačítek dojde ke krokovému zvýšení nebo snížení přijímaného
Při stisknutí tlačítka W nebo X se na displeji zobrazí symbol Bal R/L 0; při každém stisknutí tlačítka kmitočtu.
W nebo X dojde k posunutí středu stereofonní symetrie směrem k levým nebo k pravým 4. Chcete-li zahájit automatické ladění, podržte tlačítko W nebo X zhruba na jednu sekundu a
reproduktorům. Během pohybu středu stereofonní symetrie zleva doprava se na displeji zobrazuje poté je uvolněte.
symbol Bal L9 - Bal R9. Tuner bude procházet kmitočtové pásmo, dokud nebude nalezena rozhlasová stanice s dostatečně
silným kmitočtem pro příjem.
Používání ekvalizéru
Automatické ladění zrušíte krátkým stisknutím tlačítka W nebo X.
Funkce ekvalizéru umožňuje dosáhnout požadovaného přizpůsobení reprodukovaného zvuku Podržením a stisknutím tlačítka W nebo X můžete jednotlivé rozhlasové stanice vynechávat.
akustickým charakteristikám interiéru vozidla nastavením jeho tónových korekcí. Automatické ladění bude pokračovat v okamžiku uvolnění tlačítka.

Vyvolávání ekvalizačních křivek Ovládání složitějších funkcí tuneru

Tento přístroj je vybaven sedmi předvolenými ekvalizačními křivkami, které lze podle potřeby kdykoli (1) Funkční zobrazení
snadno vyvolat; předvolené křivky jsou popsány v následující tabulce: V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí.

Zobrazení na displeji Popis ekvalizační křivky Stisknutím tlačítka FUNCTION zobrazíte názvy jednotlivých funkcí.
Super bass Super bass - zvýraznění basů
Powerful Silná křivka Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION přepínejte zobrazení následujících funkcí na displeji:
Natural Přirozená křivka
Vocal Zpěvová křivka BSM (paměť nejlepších stanic) - Regional (příjem regionálních stanic) - Local (automatické ladění
Custom Vlastní křivka místních stanic) - (volba požadovaného typu programu - PTY) - TA (pohotovost pro dopravní hlášení)
Flat Rovná křivka - AF (přelaďování na alternativní kmitočty) - News (přerušení vysílání příjmem zpráv)

Položka Custom představuje vlastní ekvalizační křivku vytvořenou uživatelem. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přijímaného kmitočtu.
Pro každý zdroj signálu lze vytvořit samostatnou vlastní ekvalizační křivku Custom . (Pro Pokud je zvoleno pásmo MW/LW, jsou k dispozici pouze funkce BSM nebo Local.
vestavěný CD přehrávač a multi-CD přehrávač bude automaticky vytvořena společná ekvalizační
křivka). V případě provedení změny budou nová nastavení uložena do paměti pod položkou Poznámka:
Custom . Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, bude automaticky
V případě vybrání položky Flat (rovná křivka) nebudou na zvuk aplikovány žádné úpravy ani obnoveno zobrazení přijímaného kmitočtu.
korekce. Toto nastavení je tedy výhodné pro posouzení účinku ostatních křivek přepínáním
"rovné" křivky (Flat) a vybrané nastavené křivky. 16

39

Ukládání kmitočtů rozhlasových stanic do paměti a jejich vyvolávání Používání komprese zvuku a zvýraznění dynamiky basů

Stisknutím jednotlivých tlačítek v sadě předvoleb 1- 6 lze do paměti snadno uložit až šest Tyto funkce lze používat pouze u multi-CD přehrávače, který je podporuje.
rozhlasových stanic. Tyto stanice lze později vyvolat stisknutím příslušného tlačítka. Funkce COMP (komprese) a DBE (zvýraznění dynamiky basů) umožňují nastavit kvalitu
přehrávaného zvuku multi-CD přehrávače. Každou z těchto funkcí lze nastavit ve dvou úrovních.
Po nalezení kmitočtu rozhlasové stanice, který chcete uložit do paměti, stiskněte Funkce komprese (COMP) vyrovnává rozdíly hlasitějších a tišších pasáží při vyšších úrovních
požadované tlačítko v sadě předvoleb 1- 6 a podržte je, dokud příslušné číslo předvolby hlasitosti. Funkce zvýraznění dynamiky basů (DBE) vytváří bohatší zvuk zvyšováním úrovně
nepřestane blikat. hlubokých kmitočtů. Porovnejte jednotlivé efekty poslechem a vyberte ten, který je nejvhodnější pro
Indikátor čísla předvolené stanice odpovídajícího stisknutému tlačítku bude na displeji blikat a poté se zlepšení zvuku poslouchané skladby.
trvale rozsvítí. Vybraná rozhlasová stanice tak bude uložena do paměti předvoleb.
Při dalším stisknutí stejného tlačítka v sadě předvoleb 1- 6 bude kmitočet příslušné rozhlasové stanice 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci nastavení komprese zvuku/zvýraznění
vyvolán z paměti. dynamiky basů.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis COMP.
Poznámky:
Do paměti tohoto přístroje lze uložit až 18 rozhlasových stanic v pásmu FM (po 6-ti v každém ze Pokud připojený multi-CD přehrávač funkce COMP/DBE nepodporuje, na displeji se při pokusu o
tří dílčích pásem FM) a 6 rozhlasových stanic v pásmech MW/LW. jejich aktivaci zobrazí symbol No Comp.
Rozhlasové stanice uložené v paměti pod jednotlivými tlačítky předvoleb 1- 6 lze ladit (vyvolávat) 2. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadované nastavení.
také pomocí tlačítka S nebo T.
Opakovaným stisknutím tlačítka S nebo T přepínejte postupně následující nastavení:
Ladění rozhlasových stanic se silným signálem
Comp OFF (vypnuto) - Comp. 1 - Comp. 2 - Comp. OFF (vypnuto) - DBE1 - DBE2
Funkce automatického ladění místních stanic umožňuje uložit do paměti pouze stanice s dostatečně
silným signálem a zaručit tak kvalitní příjem. NASTAVENÍ ZVUKOVÝCH FUNKCÍ

1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci automatického ladění stanic (položka LOCAL). Úvod do nastavení zvukových funkcí
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis LOCAL.
2. Zapněte režim automatického ladění místních stanic stisknutím tlačítka S. (1) Zobrazení vybrané zvukové funkce
Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená citlivost ladění místních stanic (např. LOCAL 2). V této pozici se zobrazuje název vybrané zvukové funkce
3. Stisknutím tlačítek W nebo X nastavte požadovanou citlivost. a stav jejího nastavení.
V pásmu FM, resp. MW/LW jsou k dispozici čtyři, resp. dvě úrovně citlivosti:
Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO přepínejte jednotlivé zvukové funkce.
FM: LOCAL 1 - LOCAL 2 - LOCAL 3 - LOCAL 4
MW/LW: LOCAL 1 - LOCAL 2 Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO budou postupně zvoleny následující zvukové funkce:

Nastavení LOCAL 4 umožňuje příjem pouze stanic s nejsilnějším signálem, zatímco nižší nastavení Fad (nastavení symetrií) - EQ (nastavení ekvalizační křivky) - Bass (nastavení úrovně hlubokých a
postupně umožňují přijímat stanice se slabším signálem. vysokých kmitočtů) - Loud (nastavení fyziologické regulace hlasitosti) - Sub-W1 (zapínání / vypínání
a nastavení fáze subwooferového výstupu)/Non Fad (zapínání / vypínání přímého výstupu) - Sub-W2
4. Chcete-li obnovit normální automatické ladění, vypněte automatické ladění místních stanic (nastavení dělicího kmitočtu / úrovně subwooferového výstupu)/Non Fad (nastavení úrovně přímého
stisknutím tlačítka T. výstupu) - HPF (filtr s horní propustí) - SLA (přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje signálu) - ASL
Na displeji se zobrazí nápis LOCAL:OFF (automatické ladění místních stanic je vypnuto). (automatické přizpůsobování hlasitosti)

Ukládání rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem do paměti předvoleb Režim Bass (nastavení úrovně hlubokých a vysokých kmitočtů) je k dispozici pouze tehdy, pokud
je zapnutá funkce kompenzace ekvalizačních křivek (EQ-EX) a pokud je vybrána vlastní
Funkce BSM (paměť nejlepších stanic) provádí automatické ukládání šesti nejsilnějších rozhlasových ekvalizační křivka (CUSTOM).
stanic do paměti předvoleb pod tlačítky 1 až 6. Po uložení do paměti lze tyto stanice snadno naladit Položka Sub-W1 není k dispozici, pokud je v nabídce počátečních nastavení vybrán externí
stisknutím příslušného tlačítka. ovladač subwooferu - položka PREOUT: FULL (viz str.46).
Položka Sub-W2 je k dispozici pouze tehdy, pokud byl výstup pro subwoofer dříve zapnutý
1. Vyberte funkci BSM stisknutím tlačítka FUNCTION. pomocí položky Sub-W1.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis BSM. Přímý výstup lze zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud je v nabídce počátečních nastavení zvolen
2. Zapněte funkci BSM stisknutím tlačítka S. externí ovladač subwooferu PREOUT: FULL (viz str.46).
Indikátor BSM začne blikat a během této doby bude do paměti předvoleb uloženo šest nejsilnějších Nastavení parametrů přímého výstupu lze provést pouze tehdy, pokud byl tento výstup předem
rozhlasových stanic v pořadí podle síly jejich signálu pod tlačítky předvoleb 1 - 6. Po dokončení zapnut v režimu zapínání/vypínání přímého výstupu.
ukládání do paměti indikátor BSM přestane blikat. Funkce SLA (přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje) nelze aktivovat, pokud je jako zdroj signálu
vybrán FM tuner.
Chcete-li ukládání stanic do paměti vypnout v průběhu jeho činnosti, stiskněte tlačítko T. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení jednotlivých zdrojů signálu.

Poznámka: Poznámka:
Rozhlasové stanice uložené do paměti předvoleb pomocí funkce BSM pravděpodobně nahradí Pokud neprovedete změnu nastavení některé zvukové funkce do 30-ti sekund, na displeji bude
rozhlasové stanice, které byly do dříve paměti předvoleb uloženy ručně pod tlačítky 1 - 6. automaticky obnoveno zobrazení zdroje signálu.

17 38

Výběr kompaktních CD disků ze seznamu titulů POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU RDS
Pomocí seznamu titulů lze zobrazit tituly kompaktních disků zadaných do paměti multi-CD přehrávače
a vybrat požadovaný titul pro přehrávání. Úvodní informace o systému RDS
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte přehrávání požadovaného titulu disku.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí titul kompaktního disku. RDS (Radiový datový systém) je systém na předávání textových informací spolu s rozhlasovými
2. Stisknutím tlačítka W nebo X procházejte seznamem zadaných titulů. programy v pásmu FM. Tyto informace, které nejsou slyšitelné, poskytují celou řadu možností, jako
například název programové služby (=název stanice), zobrazení typu programu, pohotovost pro
V pozici disků, pro které nebyly zadány tituly se na displeji zobrazí symbol No D-Title. dopravní hlášení a automatické ladění. Účelem těchto informací je usnadnit posluchačům nalezení
3. Stisknutím tlačítka S zahajte přehrávání oblíbeného titulu kompaktního disku. a naladění požadované stanice.
(1) Indikátor TXT
Používání funkcí pro textové kompaktní disky (CD TEXT)
Tento indikátor svítí během přijmu radiového textu.
Následující funkce lze používat pouze tehdy, pokud je k tomuto přístroji připojen multi-CD přehrávač (2) Indikátor NEWS
kompatibilní se standardem CD TEXT.
Některé kompaktní disky obsahují textové informace zakódované během výroby. K těmto informacím Tento indikátor svítí, pokud je zapnutá funkce NEWS
patří například titul disku, název skladby, jméno umělce nebo hrací čas. Disky tohoto druhu se (pohotovost pro přerušení příjmem zpráv)
nazývají textové (CD TEXT). Pouze tyto speciálně kódované disky podporují dále popsané funkce. (3) Indikátor TP
Tento indikátor sděluje naladění stanice vysílající dopravní informace (TP).
Zobrazení titulů na textových discích (CD TEXT) (4) Zobrazení názvu programové služby
Stiskněte tlačítko DISPLAY. V této pozici se zobrazuje název typu vysílaného programu.
Stisknutím tlačítka FUNCTION zobrazíte názvy jednotlivých funkcí.
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení: Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION přepínejte zobrazení následujících funkcí na displeji:
zobrazení uplynulého hracího času - Disc Title (zobrazení titulů kompaktních disků) - DiscArtist BSM (paměť nejlepších stanic) - Regional (příjem regionálních stanic) - Local (automatické ladění
Name (zobrazení jména umělce disku) - TrackTitle (zobrazení názvu skladby) - TrackArtist Name místních stanic) - volba požadovaného typu programu (PTY) - TA (pohotovost pro dopravní hlášení) -
(zobrazení jména umělce skladby) AF (přelaďování na alternativní kmitočty) - News (přerušení vysílání příjmem zpráv)
Zobrazení kmitočtu obnovíte stisknutím tlačítka BAND.
Pokud na textovém kompaktním disku (CD TEXT) není určitá informace zaznamenána, titul či Pokud je zvoleno pásmo MW/LW, jsou k dispozici pouze funkce BSM a Local.
název se nezobrazí.
Poznámky:
Rolování dlouhých názvů na displeji Pokud neprovedete žádnou změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, na displeji bude
Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit pouze prvních 16 znaků titulu disku (Disc Title), jména umělce automaticky obnoveno zobrazení přijímaného kmitočtu.
disku (DiscArtist Name), názvu skladby (TrackTitle) nebo jména umělce skladby (TrackArtist Všechny rozhlasové stanice nemusejí vysílat data RDS.
Name). Pokud délka zaznamenané informace přesahuje 16 znaků, můžete zbývající text zobrazit Funkce RDS, jako například AF (vyhledávání alternativních kmitočtů) nebo TA (pohotovost pro
rolováním směrem doleva. dopravní hlášení) jsou aktivovány pouze tehdy, je-li tuner naladěn na rozhlasové stanice vysílající
data RDS.
Stiskněte tlačítko DISPLAY a podržte je, dokud nebude zahájeno rolování textu směrem
doleva. Přepínání zobrazení jednotlivých RDS dat na displeji
Na displeji se zobrazí zbývající znaky titulu.
Po naladění požadované stanice RDS se na displeji zobrazí její název. Kmitočet této stanice zobrazíte
Poznámka: podle následujícího postupu:
Pokud byla v nabídce počátečních nastavení zapnuta funkce nepřetržitého rolování (Ever Scroll), Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující zobrazení na displeji:
budou se textové informace uložené na kompaktním CD disku na displeji posouvat nepřetržitě. název programové služby - informace o typu programu (PTY) a přijímaný kmitočet
Pokud chcete dočasně zobrazit prvních 16 znaků textových informací a zahájit rolování od Seznam jednotlivých typů programů (PTY) (identifikačních kódů programů) naleznete na straně 22.
začátku, stiskněte a podržte tlačítko DISPLAY. Více informací o funkci nepřetržitého rolování
naleznete v článku "Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever Scroll)" na straně Informace o typu programu (PTY) a kmitočet aktuálně přijímané stanice se na displeji zobrazují po
47. dobu 8 sekund.
V případě přijmutí nulového kódu PTY se na displeji nezobrazí žádné údaje - tento stav znamená,
37 že příslušná stanice nemá svůj programový obsah definován.
Pokud tento přístroj není schopen kód PTY přijmout v důsledku příliš slabého signálu, na displeji
se pozici informací o typu programu (PTY) zobrazí prázdné místo.

18

Přelaďování na alternativní kmitočty Práce s tituly kompaktních disků

Pokud signál během poslechu naladěné rozhlasové náhle zeslábne, nebo pokud nastanou jiné Pro jednotlivé kompaktní disky můžete zadat tituly, které lze později zobrazit. Pomocí titulů můžete
problémy, pak tato funkce automaticky přeladí přijímač na jiný kmitočet v dané síti, na kterém je snadno vyhledávat požadované kompaktní disky pro přehrávání.
vysílán silnější signál.
Zadávání titulů kompaktních disků
Funkce AF je podle výchozího nastavení zapnutá. Pomocí této funkce můžete do multi-CD přehrávače zadat tituly o délce až 16-ti znaků až pro 100
kompaktních disků (uložených v hracím seznamu ITS).
1. Zapněte funkci AF (přelaďování na alternativní kmitočty) stisknutím tlačítka FUNCTION.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí indikátor AF. 1. Zahajte přehrávání kompaktního disku, pro který chcete zadat titul.
2. Zapněte funkci AF stisknutím tlačítka S. Disk vyberte pomocí tlačítka S nebo T.
Stisknutím tlačítka S se na displeji zobrazí symbol AF:ON. 2. Stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis TITLE.
3. Vypněte funkci AF stisknutím tlačítka T. Po zobrazení položky TITLE stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí
Stisknutím tlačítka T se na displeji zobrazí symbol AF:OFF. nápis TITLE.

Poznámky: TITLE (zadávání titulů kompaktních disků) - ITS (programování skladeb pro okamžitou volbu)
Pokud je funkce AF zapnutá, pak automatické ladění nebo ladění pomocí funkce BSM bude
omezeno pouze na stanice RDS. Režim zadávání titulů (TITLE) nelze používat během přehrávání textového kompaktního disku
Pokud vyvoláte předvolenou rozhlasovou stanici z paměti, může tuner tuto rozhlasovou stanici (CD TEXT) na multi-CD přehrávači kompatibilním se standardem CD TEXT, neboť na textových
aktualizovat novým kmitočtem ze seznamu alternativních kmitočtů této stanice (dostupné pouze kompaktních discích jsou tituly již zaznamenány.
při používání předvoleb v pásmech FM1 a FM2). V případě odlišnosti RDS dat přijímané stanice
od RDS dat původně uložené stanice se na displeji nezobrazí žádné číslo předvolené stanice. 3. Stisknutím číselného tlačítka 1 vyberte požadovanou znakovou sadu.
Během vyhledávání alternativního kmitočtu funkcí AF může dojít k dočasnému přerušení zvuku Opakovaným stisknutím číselného tlačítka 1 přepínejte postupně následující znakové sady:
jiným programem. abeceda (velká písmena, číslice a symboly) - abeceda (malá písmena) - evropské znaky a písmena s
Funkci AF lze zapínat a vypínat samostatně v každém pásmu FM. diakritikou (např. á, à, ä, ç)

Používání funkce PI Seek (vyhledávání programu podle jeho identifikace) Zadávání číslic a symbolů vyberete stisknutím číselného tlačítka 2.
Pokud se přístroji nepodaří nalézt vhodný alternativní kmitočet nebo pokud příjem během poslechu 4. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadovaný znak
rozhlasového programu zeslábne, tuner automaticky zahájí vyhledávání jiné stanice vysílající stejný abecedy.
program. Během tohoto vyhledávání se na displeji zobrazí symbol PI SEEK a zvukový výstup je
vypnut. Po dokončení vyhledávání funkcí PI Seek bude reprodukce zvuku obnovena bez ohledu na Každým stisknutím tlačítka S se zobrazí jednotlivé znaky abecedy, nejprve písmena v pořadí A B C...
úspěšnost. X Y Z, poté číslice a symboly v pořadí 1 2 3...@ # <. Každým stisknutím tlačítka T se jednotlivé znaky
zobrazí v obráceném pořadí, například Z Y X ...C B A.
Používání funkce Auto PI Seek pro předvolené rozhlasové stanice 5. Stisknutím tlačítka X přesuňte kurzor na následující znakovou pozici.
Pokud předvolené stanice nelze vyvolat z paměti, například během cest na dlouhé vzdálenosti, pak Jakmile se zobrazí požadovaný znak, přesuňte kurzor stisknutím tlačítka X na následující pozici, poté
tento přístroj lze nastavit tak, aby prováděl vyhledávání funkcí PI Seek také při ladění stanic uložených vyberte další znak. Stisknutím tlačítka W přesunete kurzor na displeji zpět.
v paměti předvoleb. 6. Po zadání celého titulu přesuňte kurzor na poslední pozici stisknutím tlačítka X.
Dalším stisknutím tlačítka X bude zadaný titul uložen do paměti.
Funkce Auto PI Seek je podle výchozího nastavení vypnutá (stav OFF); zapnutí této funkce 7. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání.
provedete podle postupu v článku "Zapínání a vypínání funkce Auto PI Seek" na straně 45.
Poznámky:
Omezení přijímaných stanic na stanice vysílající regionální programy Zadané tituly disků zůstávají uloženy v paměti i po vyjmutí příslušného disku ze zásobníku a při
Pokud k automatickému přelaďování tuneru používáte funkci AF, pak funkce regionálního příjmu jeho opětovném vložení budou znovu vyvolány.
omezuje výběr pouze na stanice vysílající regionální programy. Po uložení dat 100 kompaktních disků do paměti budou data nejstaršího disku vždy přepsána
daty nového disku.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci regionálního příjmu.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Regional. Zobrazení titulů kompaktních disků
2. Zapněte funkci regionálního příjmu stisknutím tlačítka S. Na displeji lze zobrazit titul libovolného disku, pro který byl tento titul dříve zadán.
Stisknutím tlačítka S se na displeji zobrazí symbol Regional:ON.
3. Funkci regionálního příjmu vypnete stisknutím tlačítka T. Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Stisknutím tlačítka T se na displeji zobrazí symbol Regional:OFF. Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení:

Poznámky: zobrazení uplynulého hracího času - Disc Title (zobrazení titulů kompaktních disků)
Regionální programové vysílání a regionální sítě jsou organizovány odlišně v závislosti na dané
zemi (t.zn. mohou se měnit s časem, podle státu nebo oblasti). Pokud vyberete položku Disc Title (zobrazení titulů kompaktních disků), na displeji se zobrazí titul
Číslo předvolené rozhlasové stanice může na displeji zhasnout, pokud tuner naladí regionální aktuálně přehrávaného kompaktního disku.
rozhlasovou stanici, která je odlišná od stanice původně zadané.
Funkci regionálního příjmu lze zapínat a vypínat samostatně v každém pásmu FM. Pokud je v mechanice vložen disk obsahující titul, bude automaticky zahájeno jeho rolování
na displeji.
19 Pokud pro aktuálně přehrávaný disk nebyl zadán žádný titul, na displeji se zobrazí symbol No
Disc Title.

36

Poznámka: Příjem dopravních hlášení
Po uložení dat 100 kompaktních disků do paměti budou data nejstaršího disku vždy přepsána
daty nového disku. Funkce TA (pohotovost pro dopravní hlášení) umožňuje automaticky přeladit na poslech dopravního
hlášení bez ohledu na zdroj signálu, který právě posloucháte. Funkci TA lze aktivovat pro příjem
Přehrávání skladeb uložených v hracím seznamu pomocí funkce ITS stanice TP (stanice vysílající dopravní informace) nebo pro příjem stanice EON TP obsahující
informace o dalších programových okruzích (odkazy na další stanice TP).
Skladby, ze kterých byl funkcí ITS vytvořen hrací seznam, lze pomocí této funkce snadno přehrávat.
Přehrávání skladeb uložených v hracím seznamu ITS bude zahájeno zapnutím přehrávání pomocí 1. Nalaďte rozhlasovou stanici TP nebo EON TP.
funkce ITS (ITS-P). Po naladění rozhlasové stanice TP nebo EON TP se na displeji rozsvítí indikátor TP.
2. Stisknutím tlačítka TA zapněte pohotovost pro příjem dopravních hlášení.
1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání skladeb. Po stisknutí tlačítka TA se na displeji rozsvítí indikátor TA ON (zapnuto) a bude aktivována pohotovost
Postupujte podle pokynů v článku "Opakované přehrávání skladeb" na straně 33. pro příjem dopravních hlášení.
2. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte přehrávání skladeb funkcí ITS.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis ITS Play. Chcete-li pohotovost pro dopravní hlášení vypnout, stiskněte znovu tlačítko TA.
3. Zapněte přehrávání funkcí ITS stisknutím tlačítka S. 3. Po zahájení příjmu dopravního hlášení upravte úroveň hlasitosti pomocí regulátoru
Na displeji se zobrazí symbol ITS Play:ON, bude zahájeno přehrávání skladeb uložených v hracím VOLUME.
seznamu, a to ve dříve vybraném rozsahu opakovaného přehrávání celého zásobníku (MCD) nebo Otáčením regulátoru podle potřeby zvyšte nebo snižte úroveň hlasitosti.
celého disku (DISC). Nově nastavená hlasitost je uložena v paměti a bude použita pro následující dopravní hlášení.
4. Příjem dopravních hlášení můžete v jeho průběhu zrušit stisknutím tlačítka TA.
Pokud v aktuálním rozsahu nejsou naprogramovány žádné skladby pro přehrávání pomocí funkce Vypnutím příjmu dopravních hlášení bude obnovena reprodukce zvuku z původního zdroje signálu,
ITS, na displeji se zobrazí nápis ITS Empty. tuner však zůstane v pohotovosti pro další příjem, dokud nebude znovu stisknuto tlačítko TA.
4. Přehrávání pomocí funkce ITS vypnete stisknutím tlačítka T.
Na displeji se zobrazí symbol ITS Play:OFF a přehrávání bude pokračovat od aktuální skladby a Příjem dopravních hlášení můžete ukončit také stisknutím tlačítka SOURCE, BAND, S, T, W
kompaktního disku normálním způsobem. nebo X.

Odstranění skladby z hracího seznamu ITS Poznámky:
Funkci TA můžete také zapínat a vypínat v nabídce, která je přístupná po stisknutí tlačítka
Chcete-li z hracího seznamu ITS odstranit jednu skladbu, je nutné, aby bylo přehrávání funkcí ITS FUNCTION.
zapnuto. Pokud je přehrávání funkcí ITS již zapnuto, přejděte ke kroku 2. Pokud přehrávání funkcí ITS Po ukončení příjmu dopravního hlášení se systém přepne zpět na poslech z původního zdroje
není dosud zapnuto, stiskněte tlačítko FUNCTION. signálu.
1. Zahajte přehrávání kompaktního disku obsahujícího skladbu, kterou chcete odstranit z Pokud je zapnutá funkce TA, budou během automatického ladění nebo ladění pomocí funkce
hracího seznamu ITS, poté zapněte přehrávání funkcí ITS. BSM do paměti uloženy pouze stanice TP nebo EON TP (informace o dalších programových
Proveďte postup v článku "Přehrávání skladeb uložených v hracím seznamu pomocí funkce ITS" na okruzích).
této straně.
2. Stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis TITLE, poté Vyhledávání požadovaného typu programu (funkce PTY)
stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte položku ITS.
Po zobrazení položky TITLE stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí Rozhlasovou stanici můžete naladit také pomocí informací o typu programu (PTY).
nápis ITS.
3. Vyberte požadovanou skladbu stisknutím tlačítka W nebo X. Naladění rozhlasové stanice RDS podle informací o požadovaném typu programu (PTY)
4. Odstraňte tuto skladbu z hracího seznamu ITS stisknutím tlačítka T.
Aktuální skladba bude takto odstraněna ze seznamu ITS a bude zahájeno přehrávání další skladby Tato funkce slouží k vyhledávání rozhlasových stanic podle požadovaného typu programu; seznam
v seznamu ITS. jednotlivých typů programu naleznete na straně 22.

Pokud nejsou v aktuálním rozsahu přítomny žádné skladby hracího seznamu, na displeji se 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci vyhledávání požadovaného typu programu
zobrazí symbol ITS Empty a přehrávání bude pokračovat normálním způsobem. (položka PTY).
5. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání. Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis PTY.
2. Vyberte požadovaný typ programu stisknutím tlačítka W nebo X.
Odstranění kompaktního disku z hracího seznamu ITS K dispozici jsou čtyři následující kategorie programů:
News&Inf (zprávy a informace) - Popular (populární hudba) - Classics (klasická hudba) - Others
Chcete-li z hracího seznamu ITS odstranit všechny skladby kompaktního disku, je nutné, aby bylo (ostatní)
přehrávání funkcí ITS vypnuto. 3. Spusťte vyhledávání stisknutím tlačítka S.
Po stisknutí tlačítka S bude název typu programu na displeji blikat; přístroj zahájí vyhledávání
1. Zahajte přehrávání kompaktního disku, který chcete odstranit. rozhlasové stanice vysílající požadovaný typ programu. Po nalezení této stanice se na displeji zobrazí
Požadovaný kompaktní disk vyberte pomocí tlačítka S nebo T. název odpovídajícího typu programu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis TITLE, poté
stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte položku ITS . Vyhledávání zastavíte stisknutím tlačítka T.
Po zobrazení položky TITLE stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí
nápis ITS. Poznámky:
3. Stisknutím tlačítka T odstraňte z hracího seznamu ITS všechny skladby na aktuálně Skutečné programy některých rozhlasových stanic se mohou lišit od názvu vysílaného kódem
přehrávaném kompaktním disku. PTY.
Všechny skladby na aktuálně přehrávaném kompaktním disku budou odstraněny ze seznamu ITS; Při nenalezení rozhlasové stanice vysílající zvolený typ programu se na displeji zobrazí na cca 2
poté se na displeji zobrazí symbol ITS Clear. sekundy symbol Not Found (nenalezeno), poté bude obnoven příjem původní stanice.
4. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání.
20
35

Přerušení příjmem zpravodajského programu Přehrávání ukázek kompaktních disků a skladeb
Tento přístroj lze nastavit tak, aby v případě přijmutí zpravodajského programu stanice identifikované
příslušným kódem PTY došlo k přepnutí příjmu z libovolné aktuální stanice na zpravodajský program. Pokud je vybrána možnost DISC (opakování aktuálního kompaktního disku), budou postupně
Po ukončení tohoto zpravodajského programu bude obnoven příjem původního programu. přehrávány úseky představující zhruba prvních 10 sekund z každé skladby na vybraném disku. Pokud
je vybrána možnost MCD (opakování všech disků v multi-CD přehrávači), budou postupně přehrávány
Stisknutím a podržením tlačítka TA zapněte pohotovost pro přerušení zpravodajským úseky představující prvních 10 sekund z každé první skladby v jednotlivých složkách.
programem. 1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání skladeb.
Podržte tlačítko TA, dokud se na displeji nezobrazí nápis News (zapnutí pohotovosti pro příjem Postupujte podle pokynů v článku "Opakované přehrávání skladeb" na straně 33.
zpráv). 2. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci přehrávání ukázek skladeb.
Chcete-li pohotovost pro přerušení zpravodajským programem vypnout, znovu stiskněte a podržte Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Scan.
tlačítko TA, dokud se na displeji nezobrazí nápis News (vypnutí pohotovosti pro příjem zpráv). 3. Zapněte funkci přehrávání ukázek stisknutím tlačítka S.
Příjem zpravodajského programu můžete vypnout také stisknutím tlačítka TA. Na displeji se zobrazí symbol Scan: ON a bude zahájeno přehrávání prvních 10-ti sekund z každé
Příjem zpravodajského programu můžete ukončit v jeho průběhu také stisknutím tlačítka skladby aktuálního disku (nebo ze všech prvních skladeb jednotlivých vložených disků).
SOURCE, BAND, S, T, W nebo X. 4. Jakmile naleznete požadovanou skladbu (nebo disk), vypněte funkci přehrávání ukázek
stisknutím tlačítka T.
Poznámka: Na displeji se zobrazí symbol Scan:OFF a přehrávání aktuální skladby nebo disku bude pokračovat
Pohotovost pro přerušení zpravodajským programem můžete zapínat a vypínat také v nabídce, normálním způsobem.
která se zobrazí po stisknutí tlačítka FUNCTION.
Pokud bylo na displeji automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání, vyberte režim
Příjem varovných hlášení pomocí funkce PTY Alarm přehrávání ukázek (SCAN) znovu stisknutím tlačítka FUNCTION.
PTY Alarm je speciálním PTY kódem, kterým jsou vysílána hlášení týkající se mimořádných událostí,
například přírodních katastrof. Pokud tuner přijme kód varovného hlášení, na displeji se zobrazí Poznámka:
symbol ALARM a úroveň hlasitosti bude nastavena na hodnotu zvolenou pro funkci TA. Jakmile Po dokončení přehrávání ukázek skladeb nebo disku bude obnoveno normální přehrávání.
stanice přestane vysílat varovné hlášení, systém se navrátí k poslechu z předchozího zdroje signálu.
Přerušení přehrávání kompaktního disku pauzou
Příjem varovných hlášení můžete zrušit stisknutím tlačítka TA.
Příjem varovných hlášení můžete zrušit také stisknutím tlačítka SOURCE, BAND, S, T, W nebo Tato funkce umožňuje dočasné přerušení přehrávání kompaktního disku.
X.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci pauzy.
Používání funkce radiového textu Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Pause.
2. Zařaďte pauzu stisknutím tlačítka S.
Tuner tohoto přístroje je schopen zobrazovat data radiového textu vysílaná rozhlasovými stanicemi Na displeji se zobrazí symbol Pause:ON a přehrávání aktuální skladby bude přerušeno.
RDS, například informace o aktuální rozhlasové stanici, název aktuálně vysílané skladby nebo jméno 3. Vypněte pauzu stisknutím tlačítka T.
umělce. Na displeji se zobrazí symbol Pause:OFF a přehrávání bude pokračovat od bodu původního zařazení
pauzy.
Tuner automaticky uloží do paměti radiový text z posledních tří relací, přičemž text příslušející
nejstarší relaci bude vždy nahrazen novým přijímaným textem. Používání hracích seznamů funkce ITS

Zobrazení radiového textu Funkce ITS (okamžitá volba skladeb) umožňuje vytvoření hracího seznamu z oblíbených skladeb na
Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit aktuálně přijímaný radiový text a tři poslední relace radiového kompaktních discích vložených v zásobníku multi-CD přehrávače. Po přidání oblíbených skladeb do
textu. hracího seznamu můžete pomocí funkce ITS přehrávat pouze tyto vybrané skladby.
1. Zobrazte radiový text stisknutím tlačítka TEXT.
Na displeji se zobrazí radiový text aktuálně naladěné rozhlasové stanice. Vytvoření hracího seznamu pro přehrávání pomocí funkce ITS

Zobrazení radiového textu můžete zrušit stisknutím tlačítka TEXT nebo BAND. Pomocí funkce ITS můžete naprogramovat a přehrávat až 99 skladeb na jeden disk pro celkový počet
Pokud příjem radiového textu právě neprobíhá, na displeji se zobrazuje symbol No Text. až 100 kompaktních disků (se zadanými tituly). U modelů multi-CD přehrávačů starších, než
2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyvolejte z paměti postupně poslední tři relace radiového CDX-P1250 a CDX-P650 lze do hracího seznamu uložit maximálně 24 skladeb.
textu.
Každým stisknutím tlačítka W nebo X dojde k zobrazení současného radiového textu a posledních tří 1. Zahajte přehrávání kompaktního disku, který chcete naprogramovat.
relací radiového textu. Vyberte požadovaný disk stisknutím tlačítka S nebo T.
Pokud nejsou v paměti uložena žádná data radiového textu, zobrazení na displeji se nezmění. 2. Stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis TITLE (zadávání
3. Stisknutím tlačítka S nebo T rolujte zobrazení radiového textu na displeji. titulů), poté opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte položku ITS.
Stisknutím tlačítka S přejdete na začátek relace radiového textu. Stisknutím tlačítka T bude zahájeno Po zobrazení položky TITLE stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí
rolování radiového textu. následující funkce:
TITLE (zadávání titulů kompaktních disků) - ITS (programování skladeb pro okamžitou volbu)
21 3. Vyberte požadovanou skladbu stisknutím tlačítka W nebo X.
4. Stisknutím tlačítka S uložte aktuální skladbu do hracího seznamu.
Na displeji se krátce zobrazí symbol ITS Input sdělující přidání aktuální skladby do hracího seznamu.
Poté se na displeji znovu zobrazí nápis ITS.
5. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání.

34

Ovládání složitějších funkcí multi-CD přehrávače Ukládání radiového textu do paměti a jeho vyvolávání

(1) Funkční zobrazení Pod tlačítky 1 - 6 můžete uložit do paměti data až 6-ti relací radiového textu.
V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí. 1. Zobrazte radiový text, který chcete uložit do paměti.
Postupujte podle pokynů v předchozím článku Zobrazení radiového textu.
Stisknutím tlačítka FUNCTION zobrazíte názvy jednotlivých funkcí. 2. Uložte vybraný radiový text do paměti stisknutím a podržením libovolného z tlačítek 1 až 6.
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION přepínejte zobrazení následujících funkcí na displeji: Na displeji se zobrazí číslo předvolby a vybraný radiový text bude takto uložen do paměti.
Dalším stisknutím stejného tlačítka 1 - 6 v režimu zobrazení radiového textu bude uložený text
Repeat (opakované přehrávání) - (seznam titulů kompaktních disků) - Random (přehrávání skladeb v z paměti vyvolán.
náhodném pořadí) - Scan (přehrávání ukázek skladeb) - ITS Play (přehrávání skladeb pomocí funkce
ITS) - Pause (přerušení přehrávání pauzou) - COMP. (komprese a zvýraznění dynamiky basů) Seznam názvů typu programu (PTY)

Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání. Obecná kategorie Úzká kategorie Typ programu
Zprávy
Poznámka: News&Inf (Zprávy a News Aktuální události
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, na displeji bude Všeobecné rady a informace
automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání. informace) Affairs Sportovní programy
Zprávy o počasí/meteorologické informace
Opakované přehrávání skladeb Info Zprávy z kapitálového trhu, ekonomiky, obchodu, apod.
Populární hudba
Na multi-CD přehrávači jsou k dispozici tři rozsahy opakovaného přehrávání skladeb: MCD Sport Současná moderní hudba
(opakování všech disků v multi-CD přehrávači), TRACK (opakované přehrávání jedné skladby) a Hudba pro snadný poslech
DISC (opakované přehrávání celého kompaktního disku) Weather Ostatní druhy hudby, které nelze zařadit do žádné kategorie
Programy vysílající jazzovou hudbu
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci opakovaného přehrávání skladeb (Repeat). Finance Programy vysílající country hudbu
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Repeat. Programy vysílající národní hudbu
2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání skladeb. Popular (Populární Pop Mus Programy vysílající staré hity a hudbu "zlaté éry"
Stiskněte opakovaně tlačítko W nebo X, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný rozsah Programy vysílající folkovou hudbu
opakovaného přehrávání skladeb z následujících možností: hudba) Rock Mus Lehká klasická hudba
Vážná klasická hudba
MCD - opakování všech disků v multi-CD přehrávači, Easy Mus Vzdělávací programy
TRACK - opakování aktuální skladby,
DISC - opakování aktuálního kompaktního disku. Oth Mus Veškeré rozhlasové hry a seriály

Poznámky: Jazz Program zabývající se všemi aspekty národní nebo
Pokud během opakovaného přehrávání vyberete jiný kompaktní disk, režim opakovaného regionální kultury
přehrávání skladeb se změní na MCD (opakování všech disků v multi-CD přehrávači). Country
Pokud během opakovaného přehrávání jedné skladby (TRACK) provedete přechod na jinou Programy z oblasti přírody, vědy a techniky
skladbu nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah opakovaného přehrávání se změní na opakování Nat Mus
aktuálního kompaktního disku (DISC). Lehké zábavné programy
Oldies
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí Programy pro děti
Folk Mus
Tato funkce umožňuje přehrávat skladby v náhodném pořadí v jednom z rozsahů opakovaného Programy o společenských událostech
přehrávání: MCD (opakování všech disků v multi-CD přehrávači) a DISC (opakování aktuálního Classics (Klasická L.Class
kompaktního disku). Náboženské programy nebo služby
hudba) Classic
1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání. Programy s možností telefonování v průběhu pořadu
Postupujte podle pokynů v předchozím článku "Opakované přehrávání skladeb". Others (Ostatní) Educate
2. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Cestovní programy, nejsou určeny k poskytování hlášení o
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Random. Drama dopravních situacích
3. Zapněte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí stisknutím tlačítka S.
Na displeji se zobrazí nápis Random: ON; jednotlivé skladby budou přehrávány v náhodném pořadí Culture Programy o zájmových a rekreačních činnostech
ve dříve vybraném rozsahu opakovaného přehrávání: MCD (opakování všech disků v multi-CD
přehrávači) nebo DISC (opakování aktuálního kompaktního disku). Science Dokumentární programy
4. Funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí vypnete stisknutím tlačítka T. Varied
Na displeji se zobrazí symbol Random:OFF a jednotlivé skladby budou přehrávány v normálním Children
pořadí. Social
Religion
33 Phone In
Touring

Leisure
Document

22

OVLÁDÁNÍ VESTAVĚNÉHO CD PŘEHRÁVAČE OVLÁDÁNÍ MULTI-CD PŘEHRÁVAČE

Přehrávání kompaktních disků Přehrávání kompaktního disku

V následujícím článku jsou popsány základní kroky potřebné k ovládání vestavěného CD přehrávače. Pomocí tohoto přístroje lze ovládat multi-CD přehrávač, který je dodáván samostatně.
Popis ovládání složitějších funkcí začíná na této straně. V následujícím textu jsou popsány základní kroky potřebné k přehrávání kompaktního disku v
multi-CD přehrávači. Popis ovládání složitějších funkcí multi-CD přehrávače začíná na straně 33.
(1) Indikátor čísla skladby (1) Indikátor čísla kompaktního disku
V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávané
skladby. V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávaného
kompaktního disku.
(2) Indikátor uplynulého hracího času (2) Indikátor hracího času
V této pozici se zobrazuje čas uplynulý od začátku aktuální V této pozici se zobrazuje čas uplynulý od začátku aktuální
skladby. skladby.
(3) Indikátor čísla skladby
1. Vyberte vestavěný CD přehrávač jako zdroj stisknutím tlačítka SOURCE. V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávané skladby.
Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí nápis Compact Disc. 1. Vyberte multi-CD přehrávač jako zdroj signálu stisknutím tlačítka SOURCE.
Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí nápis Multi CD.
Vestavěný CD přehrávač (Compact disc) nelze vybrat, pokud v mechanice není vložen disk; v 2. Pomocí tlačítek 1 - 6 vyberte kompaktní CD disk, který chcete poslouchat.
takovémto případě vložte do mechaniky disk podle postupu na straně 15. Kompaktní disky nacházející se v pozicích 1 až 6 vyberete stisknutím odpovídajícího číselného
2. Rychlý postup vpřed nebo vzad provedete stisknutím a podržením tlačítka W nebo X. tlačítka.
Pokud je vybrána metoda vyhledávání ROUGH SEARCH (vyhledávání každé 10. skladby), pak Chcete-li zvolit kompaktní disk nacházející se v pozicích 7 až 12, stiskněte a podržte odpovídající
stisknutím a podržením tlačítka W nebo X lze vyhledávat každou desátou skladbu na aktuálním tlačítko - například disk č.7 vyberete podržením tlačítka 1, dokud se příslušné číslo nezobrazí na
kompaktním disku (více informací naleznete v článku "Volba metody vyhledávání" na straně 25). displeji.
3. Přechod na jinou skladbu směrem vzad nebo vpřed provedete stisknutím tlačítka Jednotlivé disky můžete vybírat také postupně pomocí tlačítek S/T.
W nebo X. 3. Chcete-li rychle postupovat vpřed nebo vzad, stiskněte a podržte tlačítko W nebo X.
Stisknutím tlačítka X bude proveden přechod na začátek následující skladby. Jedním stisknutím 4. Chcete-li přejít na jinou skladbu směrem vzad nebo vpřed, stiskněte tlačítko W nebo X.
tlačítka W bude proveden přechod na začátek aktuální skladby; opětovným stisknutím tohoto tlačítka Stisknutím tlačítka X bude proveden přechod na začátek následující skladby. Stisknutím tlačítka W
bude proveden přechod vždy na začátek předchozí skladby. bude proveden přechod na začátek aktuální skladby; každým dalším stisknutím tlačítka W bude
proveden přechod vždy na začátek předchozí skladby.
Ovládání složitějších funkcí vestavěného CD přehrávače
Poznámky:
(1) Funkční zobrazení Po dokončení přípravných úkonů prováděných multi-CD přehrávačem se na displeji zobrazí nápis
V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí. Ready.
Pokud multi-CD přehrávač vykazuje chybnou funkci, na displeji se může zobrazit chybové hlášení,
Stisknutím tlačítka FUNCTION zobrazíte názvy jednotlivých funkcí. například ERROR-11. V takovémto případě problém identifikujte a odstraňte s použitím
uživatelského manuálu multi-CD přehrávače.
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION přepínejte zobrazení následujících funkcí na displeji: Pokud v zásobníku není vložen žádný kompaktní disk, na displeji se zobrazuje hlášení No Disc.

Repeat (opakované přehrávání) - Random (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - Scan Používání 50-ti diskového multi-CD přehrávače
(přehrávání ukázek skladeb) - Pause (zařazení pauzy v přehrávání) - Comp./BMX (komprese a
funkce BMX) - FF/REV (volba metody vyhledávání) Pomocí tohoto přístroje lze ovládat pouze ty funkce 50-ti diskového multi-CD přehrávače, které jsou
popsány v tomto manuálu. Tento přístroj nepodporuje funkce seznamů titulů kompaktních CD disků u
Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání. 50-diskových multi-CD přehrávačů. Více informací naleznete na straně Výběr kompaktních CD disků
ze seznamu titulů na straně 40.
Poznámka:
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, na displeji bude 32
automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání.

Opakované přehrávání

Funkce opakovaného přehrávání umožňuje opakovaný poslech stejné skladby.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci opakovaného přehrávání skladeb (položka
Repeat).
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Repeat.
2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání skladeb.
Stiskněte opakovaně tlačítko W nebo X, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný rozsah
opakovaného přehrávání skladeb z následujících možností:

DISC - opakování aktuálního kompaktního disku,
TRACK - opakování aktuální skladby.

23

Během přehrávání souborů MP3 nahraných s proměnným bitovým tokem (VBR) se bitový tok na Poznámka:
displeji nezobrazí ani v případě vybrání zobrazení bitového toku (na displeji se zobrazí symbol Pokud během opakovaného přehrávání jedné skladby (TRACK) provedete přechod na jinou
VBR). skladbu nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah opakovného přehrávání se změní na opakování
Během přehrávání souborů WMA nahraných s proměnným bitovým tokem (VBR) se na displeji celého disku (DISC).
zobrazí průměrná hodnota tohoto bitového toku.
Pokud na disku CD-ROM se soubory MP3/WMA není určitá informace zaznamenána, na displeji Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
se zobrazí symbol No XXXX (např. No Track Title - chybí název skladby).
V závislosti na programu iTunes® použitém pro kódování souborů MP3 se nemusí správně Tato funkce umožňuje přehrávat skladby na kompaktním disku v náhodném pořadí.
zobrazovat komentář. 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
V závislosti na verzi programu Windows Media Player použitého ke kódování souborů WMA se Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Random.
nemusí správně zobrazovat název alba a další textové informace. 2. Zapněte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí stisknutím tlačítka S.
Na displeji se zobrazí symbol Random:ON; jednotlivé skladby budou přehrávány v náhodném pořadí.
Během přehrávání disku se soubory AAC 3. Funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí vypnete stisknutím tlačítka T.
Stiskněte tlačítko DISPLAY. Na displeji se zobrazí symbol Random:OFF a přehrávání skladeb bude pokračovat v normálním
pořadí.
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení:
Přehrávání ukázek skladeb na kompaktním disku
Zobrazení uplynulého hracího času - Folder Name (zobrazení názvu složky) - File Name (zobrazení
názvu souboru) - Track Title (zobrazení názvu skladby) - Artist Name (zobrazení jména umělce) - Tato funkce slouží k přehrávání ukázek představujících zhruba prvních 10 sekund z každé skladby na
Album Title (zobrazení názvu alba) - Comment (zobrazení komentáře)- zobrazení bitového toku - kompaktním CD disku.
zobrazení informací o DAB tuneru 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci přehrávání ukázek skladeb.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Scan.
Pokud na disku CD-ROM se soubory AAC není určitá informace zaznamenána, na displeji se 2. Zapněte funkci přehrávání ukázek stisknutím tlačítka S.
zobrazí symbol No XXXX (např. No Folder Name - chybí název alba). Na displeji se zobrazí symbol Scan: ON a bude zahájeno přehrávání prvních 10-ti sekund z každé
skladby na vloženém kompaktním disku.
Během přehrávání disku se soubory WAV 3. Jakmile naleznete požadovanou skladbu, vypněte funkci přehrávání ukázek stisknutím
Stiskněte tlačítko DISPLAY. tlačítka T.
Na displeji se zobrazí symbol Scan: OFF a přehrávání aktuální skladby bude pokračovat normálním
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení: způsobem.

Zobrazení uplynulého hracího času - Folder Name (zobrazení názvu složky) - File Name (zobrazení Pokud bylo na displeji automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání, vyberte režim
názvu souboru) - zobrazení vzorkovacího kmitočtu přehrávání ukázek (Scan) znovu stisknutím tlačítka FUNCTION.

Soubory WAV určené k přehrávání na tomto přístroji musejí mít vzorkovací kmitočet 16 kHz, Poznámka:
22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz nebo 48 kHz (LPCM) nebo 22.05 kHz a 44.1 kHz (MS Po dokončení přehrávání ukázek skladeb na kompaktním disku bude obnoveno normální
ADPCM). Vzorkovací kmitočet zobrazený na displeji může být zaokrouhlen. přehrávání.

Rolování dlouhých názvů na displeji Přerušení přehrávání pauzou
Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit pouze prvních 16 znaků názvu složky (Folder Name), názvu
souboru (File Name), názvu skladby (Track Title), jména umělce skladby (Artist Name), názvu alba Tato funkce umožňuje dočasné přerušení přehrávání kompaktního disku.
(Album Title) a komentáře (Comment).
Pokud délka zaznamenané informace přesahuje 16 znaků, můžete zbývající text zobrazit rolováním 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci pauzy.
směrem doleva. Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Pause.
2. Zařaďte pauzu stisknutím tlačítka S.
Stiskněte tlačítko DISPLAY a podržte je, dokud nebude zahájeno rolování textu směrem Na displeji se zobrazí symbol Pause: ON a přehrávání aktuální skladby bude přerušeno.
doleva. 3.Pauzu vypnete stisknutím tlačítka T.
Na displeji se zobrazí zbývající znaky titulu. Na displeji se zobrazí symbol Pause: OFF a přehrávání bude pokračovat od bodu původního zařazení
pauzy.
Poznámky:
U souborů WAV se narozdíl od souborů MP3, WMA a AAC zobrazuje pouze název složky (Folder Používání komprese zvuku a funkce BMX
Name) a název souboru (File Name).
Pokud byla v nabídce počátečních nastavení zapnuta funkce nepřetržitého rolování (Ever Scroll), Funkce COMP (komprese) a BMX umožňují nastavit kvalitu reprodukovaného zvuku tohoto
budou se textové informace uložené na kompaktním CD disku na displeji posouvat nepřetržitě. přehrávače. Každou z těchto funkcí lze nastavit ve dvou úrovních. Funkce komprese (COMP)
Pokud chcete dočasně zobrazit prvních 16 znaků textových informací a zahájit rolování od vyrovnává rozdíly hlasitějších a tišších pasáží při vyšších úrovních hlasitosti. Funkce BMX vytváří
začátku, stiskněte a podržte tlačítko DISPLAY. Více informací o funkci nepřetržitého rolování bohatší zvuk úpravou odrazů. Porovnejte jednotlivé efekty poslechem a vyberte ten, který je
naleznete v článku "Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever Scroll)" na straně nejvhodnější pro zlepšení zvuku poslouchané skladby na kompaktním CD disku.
47.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci pauzy.
31 Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Comp.
2. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadované nastavení.
Opakovaným stisknutím tlačítka S nebo T přepínejte postupně následující nastavení:

Comp./BMX OFF (vypnuto) - Comp. 1 - Comp. 2 - Comp./BMX OFF (vypnuto) - BMX 1 - BMX 2

24

Volba metody vyhledávání Používání komprese zvuku a funkce BMX

Pomocí této funkce můžete vybrat požadovanou metodu vyhledávání skladeb, a sice rychlý postup Funkce COMP (komprese) a BMX umožňují nastavit kvalitu reprodukovaného zvuku tohoto
vpřed/vzad nebo vyhledávání každé 10. skladby. přehrávače. Každou z těchto funkcí lze nastavit ve dvou úrovních. Funkce komprese (COMP)
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim volby metody vyhledávání skladeb. vyrovnává rozdíly hlasitějších a tišších pasáží při vyšších úrovních hlasitosti. Funkce BMX vytváří
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis FF/REV. bohatší zvuk úpravou odrazů. Porovnejte jednotlivé efekty poslechem a vyberte ten, který je
nejvhodnější pro zlepšení zvuku poslouchané skladby na kompaktním CD disku.
Pokud byla naposledy vybrána metoda vyhledávání ROUGH SEARCH (vyhledávání každé 10.
skladby), na displeji se zobrazí nápis ROUGH SEARCH. 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci pauzy.
2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovanou metodu vyhledávání. Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Comp.
Opakovaným stisknutím W nebo X přepínejte postupně následující nastavení: 2. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadované nastavení.
Opakovaným stisknutím tlačítka S nebo T přepínejte postupně následující nastavení:
FF/REV - rychlý postup vpřed nebo vzad,
ROUGH SEARCH - vyhledávání každé 10. skladby. Comp./BMX OFF (vypnuto) - Comp. 1 - Comp. 2 - Comp./BMX OFF (vypnuto) - BMX 1 - BMX 2

Vyhledávání každé 10. skladby na aktuálním disku Volba metody vyhledávání

Pokud daný disk obsahuje více, než 10 skladeb, můžete vyhledávat každou 10. skladbu. V případě Pomocí této funkce můžete vybrat požadovanou metodu vyhledávání skladeb, a sice rychlý postup
velkého počtu skladeb na jednom disku tak můžete přibližně vyhledat skladbu, kterou chcete vpřed/vzad nebo vyhledávání každé 10. skladby.
přehrávat. 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim volby metody vyhledávání skladeb.
1. Vyberte metodu vyhledávání ROUGH SEARCH. Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis FF/REV.
2. Stisknutím a podržením tlačítka W nebo X spusťte vyhledávání každé 10. skladby na
kompaktním disku. Pokud byla naposledy vybrána metoda vyhledávání ROUGH SEARCH (vyhledávání každé 10.
skladby), na displeji se zobrazí nápis ROUGH SEARCH.
Pokud kompaktní disk obsahuje méně, než 10 skladeb, pak stisknutím a podržením tlačítka X 2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovanou metodu vyhledávání.
bude proveden přechod na poslední skladbu disku. Stisknutím a podržením tlačítka X bude Opakovaným stisknutím W nebo X přepínejte postupně následující nastavení:
proveden přechod na poslední skladbu disku také v případě, pokud po vyhledání každé 10.
skladby na disku zbývá méně, než 10 skladeb. FF/REV - rychlý postup vpřed nebo vzad,
Pokud kompaktní disk obsahuje méně, než 10 skladeb, pak stisknutím a podržením tlačítka W ROUGH SEARCH - vyhledávání každé 10. skladby.
bude proveden přechod na první skladbu disku. Stisknutím a podržením tlačítka W bude proveden
přechod na první skladbu disku také v případě, pokud po vyhledání každé 10. skladby na disku Vyhledávání každé 10. skladby v aktuální složce
zbývá méně, než 10 skladeb.
Pokud aktuální složka obsahuje více, než 10 skladeb, můžete vyhledávat každou 10. skladbu.
Práce s tituly kompaktních disků V případě velkého počtu skladeb v jedné složce tak můžete snadno vyhledat skladbu, kterou chcete
přehrávat.
Pro jednotlivé kompaktní disky můžete zadávat tituly, které lze později zobrazit. Při příštím vložení 1. Vyberte metodu vyhledávání ROUGH SEARCH.
kompaktního CD disku do mechaniky, pro který byl zadán titul, se tento titul zobrazí na displeji. 2. Stisknutím a podržením tlačítka W nebo X spusťte vyhledávání každé 10. skladby v aktuální
složce.
Zadávání titulů kompaktních disků
Pokud aktuální složka obsahuje méně, než 10 skladeb, pak stisknutím podržením tlačítka X bude
Pomocí této funkce můžete do paměti tohoto přístroje zadat tituly o délce až 10-ti znaků až pro 48 proveden přechod na poslední skladbu ve složce. Stisknutím a podržením tlačítka X bude
kompaktních disků. proveden přechod na poslední skladbu v aktuální složce také v případě, pokud po vyhledání
každé 10. skladby zbývá ve složce méně, než 10 skladeb.
1. Zahajte přehrávání kompaktního disku, pro který chcete zadat titul. Pokud aktuální složka obsahuje méně, než 10 skladeb, pak stisknutím podržením tlačítka W bude
2. Stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis TITLE. proveden přechod na první skladbu ve složce. Stisknutím a podržením tlačítka W bude proveden
přechod na první skladbu v aktuální složce také v případě, pokud po vyhledání každé 10. skladby
Režim zadávání titulů (TITLE) nelze aktivovat u textových kompaktních disků (CD TEXT), neboť zbývá ve složce méně, než 10 skladeb.
na textových kompaktních discích jsou tituly již zaznamenány.
3. Stisknutím číselného tlačítka 1 vyberte požadovanou znakovou sadu. Zobrazení textových informací na discích se soubory MP3/WMA/AAC/WAV
Opakovaným stisknutím číselného tlačítka 1 přepínejte postupně následující znakové sady:
Pomocí této funkce lze zobrazit textové informace zaznamenané na disku se soubory
abeceda (velká písmena), číslice a symboly - abeceda (malá písmena) - evropské znaky, například MP3/WMA/AAC/WAV.
písmena s diakritikou (např. á, à, ä, ç)
Během přehrávání disku se soubory M3/WMA
Zadávání číslic a symbolů vyberete stisknutím číselného tlačítka 2. Stiskněte tlačítko DISPLAY.
4. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadovaný znak
abecedy. Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení:

Každým stisknutím tlačítka S se zobrazí jednotlivé znaky abecedy, nejprve písmena v pořadí A B C... Zobrazení uplynulého hracího času - Folder Name (zobrazení názvu složky) - File Name (zobrazení
X Y Z, poté číslice a symboly v pořadí 1 2 3...@ # <. Každým stisknutím tlačítka T se jednotlivé znaky názvu souboru) - Track Title (zobrazení názvu skladby) - Artist Name (zobrazení jména umělce) -
zobrazí v obráceném pořadí, například Z Y X ...C B A. Album Title (zobrazení názvu alba) - Comment (zobrazení komentáře) - zobrazení bitového toku
5. Stisknutím tlačítka X přesuňte kurzor na následující znakovou pozici.
Jakmile se zobrazí požadovaný znak, přesuňte kurzor stisknutím tlačítka X na následující pozici, poté 30
vyberte další znak. Stisknutím tlačítka W přesunete kurzor na displeji zpět.
6. Po zadání celého titulu přesuňte kurzor na poslední pozici stisknutím tlačítka X.
Dalším stisknutím tlačítka X bude zadaný titul uložen do paměti.
7. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání.

25

Přehrávání ukázek složek a skladeb Poznámky:
Zadané tituly disků zůstávají uloženy v paměti i po vyjmutí disku z vestavěného CD přehrávače a
Pokud je vybrána možnost FOLDER (opakované přehrávání složky), budou postupně přehrávány při jeho opětovném vložení budou znovu vyvolány.
úseky představující zhruba prvních 10 sekund z každé skladby ve vybrané složce. Pokud je vybrána Po uložení dat 48 kompaktních disků do paměti budou data nejstaršího disku vždy přepsána daty
možnost DISC (opakované přehrávání všech skladeb na disku), budou postupně přehrávány úseky nového disku.
představující prvních 10 sekund z každé první skladby v jednotlivých složkách. Pokud je k tomuto přístroji připojen multi-CD přehrávač, lze zadat tituly až pro 100 kompaktních
1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání. disků.
Postupujte podle pokynů v článku "Opakované přehrávání skladeb" na straně 28.
2. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci přehrávání ukázek skladeb. Zobrazení titulů kompaktních disků
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Scan. Na displeji lze zobrazit titul libovolného disku, pro který byl tento titul dříve zadán.
3. Zapněte přehrávání ukázek stisknutím tlačítka S.
Na displeji se zobrazí symbol Scan: ON a bude zahájeno přehrávání prvních 10-ti sekund z Stiskněte tlačítko DISPLAY.
jednotlivých skladeb v aktuální složce (nebo prvních 10 sekund ze všech prvních skladeb v Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení:
jednotlivých složkách).
4. Po nalezení požadované skladby (nebo složky) přehrávání ukázek skladeb vypněte zobrazení uplynulého hracího času - Disc Title (zobrazení titulů kompaktních disků)
stisknutím tlačítka T.
Na displeji se zobrazí symbol Scan: OFF (přehrávání ukázek vypnuto) a přehrávání aktuální skladby V případě vybrání položky Disc Title (tituly kompaktních disků) se na displeji zobrazí titul aktuálně
(složky) bude pokračovat normálním způsobem. přehrávaného kompaktního disku.

Pokud bude na displeji automaticky obnoveno zobrazení přehrávání, zapněte přehrávání ukázek Pokud je v mechanice vložen disk obsahující titul, bude automaticky zahájeno jeho rolování na
znovu stisknutím tlačítka FUNCTION. displeji.
Pokud pro aktuálně přehrávaný disk nebyl zadán žádný titul, na displeji se zobrazí symbol
Poznámka: No Disc Title.
Po dokončení přehrávání ukázek skladeb nebo složek budou skladby přehrávány normálním
způsobem. Používání funkcí pro textové kompaktní disky (CD TEXT)

Přerušení přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/WAV pauzou Některé kompaktní disky obsahují textové informace zakódované během výroby. K těmto informacím
patří například titul disku, název skladby, jméno umělce nebo hrací čas. Disky tohoto druhu se
Tato funkce slouží k dočasnému přerušení přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/WAV pauzou. nazývají textové (CD TEXT). Pouze tyto speciálně kódované disky podporují dále popsané funkce.
1. Vyberte režim pauzy stisknutím tlačítka FUNCTION.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Pause. Zobrazení titulů na textových discích (CD TEXT)
2. Zapněte pauzu stisknutím tlačítka S. Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Na displeji se zobrazí symbol Pause: ON a přehrávání aktuální skladby bude přerušeno.
3. Pauzu vypnete stisknutím tlačítka T. Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení:
Na displeji se zobrazí symbol Pause: OFF a přehrávání bude pokračovat normálním způsobem od
místa původního přerušení. zobrazení uplynulého hracího času - Disc Title (zobrazení titulů kompaktních disků) - DiscArtist
Name (zobrazení jména umělce disku) - Track Title (zobrazení názvu skladby) - TrackArtist Name
Výběr složek ze seznamu (zobrazení jména umělce skladby)

Pomocí této funkce lze zobrazit seznam názvů složek na disku a vybrat požadovanou složku pro Pokud na textovém kompaktním disku (CD TEXT) není určitá informace zaznamenána, příslušný
titul či název se nezobrazí.
přehrávání.
Rolování dlouhých názvů na displeji
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte seznam názvů složek. Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit pouze prvních 16 znaků titulu disku (Disc Title), jména umělce
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Root (kořenová disku (DiscArtist Name), názvu skladby (Track Title) nebo jména umělce skladby (TrackArtist
Name). Pokud délka zaznamenané informace přesahuje 16 znaků, můžete zbývající text zobrazit
složka). rolováním směrem doleva.
2. Stisknutím tlačítka W nebo X procházejte seznamem názvů složek, které byly dříve zadány.
Stiskněte tlačítko DISPLAY a podržte je, dokud nebude zahájeno rolování textu směrem
Pokud vybraná složka obsahuje soubory, na displeji se zobrazí symbol . doleva.
Na displeji se zobrazí zbývající znaky titulu.
3. Stisknutím tlačítka S spusťte přehrávání obsahu oblíbeného titulu.
Poznámka:
Tím bude zahájeno přehrávání souborů ve vybrané složce. Pokud byla v nabídce počátečních nastavení zapnuta funkce nepřetržitého rolování (Ever Scroll),
budou se textové informace uložené na kompaktním CD disku na displeji posouvat nepřetržitě.
Pokud vybraná složka neobsahuje žádné soubory, na displeji se zobrazí symbol NO FILES. Pokud chcete dočasně zobrazit prvních 16 znaků textových informací a zahájit rolování od
začátku, stiskněte a podržte tlačítko DISPLAY. Více informací o funkci nepřetržitého rolování
29 naleznete v článku "Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever Scroll)" na straně
47.

26

OVLÁDÁNÍ MP3/WMA/AAC/WAV PŘEHRÁVAČE Ovládání složitějších funkcí přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/WAV

Přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/WAV (1) Funkční zobrazení
V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí.
V následujícím článku jsou popsány základní kroky potřebné k přehrávání souborů
MP3/WMA/AAC/WAV na vestavěném CD přehrávači. Popis ovládání složitějších funkcí Stisknutím tlačítka FUNCTION zobrazte názvy jednotlivých funkcí.
MP3/WMA/AAC/WAV přehrávače začíná na následující straně.
(1) Indikátor MP3/WMA/AAC/WAV Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION přepínejte následující funkce:

Tento indikátor svítí během přehrávání souboru Repeat (opakované přehrávání) - Random (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - Scan
MP3/WMA/AAC/WAV. (přehrávání ukázek skladeb) - Pause (zařazení pauzy v přehrávání) - Comp./BMX (komprese a
(2) Indikátor čísla složky funkce BMX) - FF/REV (volba metody vyhledávání)
V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávané složky.
Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání.
(3) Indikátor čísla skladby
V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávané skladby (souboru). Poznámka:
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, na displeji bude
(4) Indikátor uplynulého hracího času automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání.
V této pozici se zobrazuje čas uplynulý od začátku aktuální skladby (souboru).
Opakované přehrávání skladeb
1. Vyberte vestavěný CD přehrávač jako zdroj stisknutím tlačítka SOURCE.
Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí nápis Compact Disc. U souborů MP3/WMA/AAC/WAV jsou k dispozici 3 rozsahy opakovaného přehrávání: FOLDER
(opakované přehrávání souborů ve složce), TRACK (opakované přehrávání jedné skladby) a DISC
Vestavěný CD přehrávač (Compact disc) nelze vybrat, pokud v mechanice není vložen disk; (opakované přehrávání všech skladeb).
v takovémto případě vložte do mechaniky disk podle postupu na straně 15. 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim opakovaného přehrávání.
2. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadovanou složku. Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Repeat.
Tímto způsobem nelze vybrat složku, která neobsahuje žádný soubor MP3/WMA/AAC/WAV. 2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání.
Podržením tlačítka BAND se navrátíte do složky 01 (kořenová složka). Pokud však složka 01 Stiskněte opakovaně tlačítko W nebo X, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný rozsah
(kořenová) neobsahuje žádné soubory, přehrávání bude zahájeno od složky 02. opakovaného přehrávání z následujících možností:
3. Chcete-li provést rychlý postup vpřed nebo vzad, stiskněte a podržte tlačítko W nebo X.
Rychlý postup vpřed nebo vzad je k dispozici pouze pro aktuálně přehrávaný soubor; při dosažení FOLDER - opakované přehrávání skladeb v aktuální složce,
předchozího nebo následujícího souboru bude tato funkce zrušena. TRACK - opakované přehrávání aktuální skladby,
Pokud je vybrána metoda vyhledávání ROUGH SEARCH (vyhledávání každé 10. skladby), pak DISC - opakované přehrávání všech skladeb.
stisknutím a podržením tlačítka W nebo X lze vyhledávat každou desátou skladbu na aktuálním
kompaktním disku (více informací naleznete v článku "Volba metody vyhledávání" na straně 30). Poznámky:
4. Chcete-li přejít na předchozí nebo následující skladbu, stiskněte tlačítko W nebo X. Pokud během opakovaného přehrávání skladeb vyberete jinou složku, rozsah opakovaného
Stisknutím tlačítka X bude proveden přechod na začátek následující skladby. Stisknutím tlačítka W přehrávání se změní na DISC (opakované přehrávání celého disku).
bude proveden přechod na začátek aktuální skladby; každým dalším stisknutím tlačítka W bude Pokud během opakovaného přehrávání aktuální skladby (TRACK) provedete přechod na jinou
proveden přechod vždy na začátek předchozí skladby. skladbu nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah opakovaného přehrávání se změní na opakované
přehrávání složky (FOLDER).
Poznámky: Pokud je zvolen režim opakovaného přehrávání celé složky (FOLDER), nelze přehrávat skladby v
U disků obsahujících soubory MP3/WMA/AAC/WAV i zvuková CD data (CD-DA), například u podsložkách příslušné složky.
disků nahraných v režimu CD-EXTRA a MIXED-MODE CD, lze oba režimy (MP3/WMA/AAC/WAV
a CD-DA) přepínat stisknutím tlačítka BAND. Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
V případě přepnutí režimu přehrávání ze souborů MP3/WMA/AAC/WAV na zvuková CD data (CD-
DA) bude přehrávání zahájeno vždy od první skladby. Tato funkce slouží k přehrávání skladeb v náhodném pořadí, a sice v rozsahu složky (FOLDER) nebo
Na vestavěném CD přehrávači tohoto přístroje lze přehrávat soubory MP3/WMA/AAC/WAV celého disku (DISC).
zaznamenané na disku CD-ROM (informace o přehrávatelných souborech naleznete na straně
12). 1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání.
Přehrávání skladeb probíhá v pořadí podle čísel souborů. Složky neobsahující žádné soubory Proveďte postup v předchozím článku "Opakované přehrávání skladeb".
budou vynechány. (Pokud například kořenová složka 01 neobsahuje žádné soubory, přehrávání 2. Vyberte režim přehrávání skladeb v náhodném pořadí stisknutím tlačítka FUNCTION.
bude pokračovat od složky 02). Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis Random.
U souborů nahraných v režimu VBR (proměnný bitový tok) se během rychlého postupu vpřed 3. Stisknutím tlačítka S zapněte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
nebo vzad nebude správně zobrazovat uplynulý hrací čas. Na displeji se zobrazí symbol Random: ON a bude zahájeno přehrávání skladeb v náhodném pořadí
Pokud vložený kompaktní disk neobsahuje žádné přehrávatelné soubory, na displeji se zobrazí ve dříve vybraném rozsahu složky (FOLDER) nebo disku (DISC).
nápis No Audio. 4. Přehrávání skladeb v náhodném pořadí vypnete stisknutím tlačítka T.
Pokud vložený kompaktní CD disk obsahuje soubory WMA, které jsou chráněny pomocí systému Na displeji se zobrazí symbol Random: OFF a přehrávání skladeb bude pokračovat normálním
na ochranu autorských práv (DRM), bude chráněný soubor vynechán a na displeji se zobrazí způsobem.
symbol TRK SKIPPED.
Pokud jsou všechny soubory na vloženém kompaktním CD disku chráněny systémem DRM, na 28
displeji se zobrazí symbol PROTECT.
Během rychlého postupu vpřed nebo vzad není reprodukován zvuk.

27


Click to View FlipBook Version