The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-12-05 10:28:28

Pioneer DEH-P4800MP CZ

Pioneer DEH-P4800MP CZ

CD/MP3/WMA PŘEHRÁVAČ/TUNER RDS S MOŽNOSTÍ OVLÁDÁNÍ MULTI-CD PŘEHRÁVAČE DEH-P4800MP

DEH-P4800MP

Instalační
a uživatelský manuál

51

OBSAH 50

INSTALAČNÍ MANUÁL................................................................................................ 3
Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer ............................................................... 3

ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ ............................................................. 3
INSTALACE ........................................................................................................................................ 6

Montáž zpředu a zezadu podle DIN................................................................................................. 6
Montáž zpředu podle DIN................................................................................................................. 6
Montáž zezadu podle DIN ................................................................................................................ 7
Montážní šrouby předního panelu.................................................................................................... 7

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ............................................................................................ 8
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU...................................................................................................... 8
O tomto přístroji................................................................................................................................ 8
O tomto uživatelském manuálu........................................................................................................ 8
V případě problémů.......................................................................................................................... 8
Přehled funkcí tohoto přístroje ......................................................................................................... 8
O souborech WMA ........................................................................................................................... 9
Navštivte naše webové stránky........................................................................................................ 9
Ochrana proti krádeži ....................................................................................................................... 9
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ......................................................................................................... 11
Čelní panel ..................................................................................................................................... 11
Volitelný dálkový ovladač ............................................................................................................... 12
Zapnutí napájení přístroje .............................................................................................................. 12
Volba požadovaného zdroje signálu .............................................................................................. 12
Vypnutí napájení přístroje .............................................................................................................. 12
OVLÁDÁNÍ TUNERU ........................................................................................................................ 13
Poslech rozhlasového vysílání....................................................................................................... 13
Ovládání složitějších funkcí tuneru ................................................................................................ 13
Ukládání kmitočtů rozhlasových stanic do paměti a jejich vyvolávání........................................... 14
Ladění rozhlasových stanic se silným signálem ............................................................................ 14
Ukládání rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem do paměti předvoleb................................. 14
POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU RDS ............................................................................................................ 15
Úvodní informace o systému RDS ................................................................................................. 15
Přepínání zobrazení jednotlivých RDS dat na displeji ................................................................... 15
Přelaďování na alternativní kmitočty .............................................................................................. 16
Příjem dopravních hlášení.............................................................................................................. 17
Příjem varovných hlášení pomocí funkce PTY Alarm.................................................................... 17
Seznam názvů typu programu (PTY)............................................................................................. 18
OVLÁDÁNÍ VESTAVĚNÉHO CD PŘEHRÁVAČE ........................................................................... 18
Přehrávání kompaktních disků....................................................................................................... 18
Ovládání složitějších funkcí vestavěného CD přehrávače............................................................. 19
Opakované přehrávání................................................................................................................... 19
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ........................................................................................ 20
Přehrávání ukázek skladeb na kompaktním disku......................................................................... 20
Přerušení přehrávání pauzou......................................................................................................... 20
Používání komprese zvuku a funkce BMX..................................................................................... 20
Volba metody vyhledávání ............................................................................................................. 21
Vyhledávání každé 10. skladby na aktuálním disku ...................................................................... 21
Práce s tituly kompaktních disků.................................................................................................... 21
Používání funkcí pro textové kompaktní disky (CD TEXT) ............................................................ 22

1

OVLÁDÁNÍ MP3/WMA/WAV PŘEHRÁVAČE .................................................................................. 23
Přehrávání souborů MP3/WMA/WAV ............................................................................................ 23
Ovládání složitějších funkcí přehrávání souborů MP3/WMA/WAV
na vestavěném CD přehrávači....................................................................................................... 24
Opakované přehrávání skladeb ..................................................................................................... 25
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ........................................................................................ 25
Přehrávání ukázek složek a skladeb.............................................................................................. 25
Přerušení přehrávání souborů MP3/WMA/WAV pauzou ............................................................... 26
Používání komprese zvuku a funkce BMX..................................................................................... 26
Volba metody vyhledávání ............................................................................................................. 26
Vyhledávání každé desáté skladby v aktuální složce .................................................................... 27
Zobrazení textových informací na discích se soubory MP3/WMA/WAV ....................................... 27
Rolování dlouhých textových informací na displeji ........................................................................ 28

OVLÁDÁNÍ MULTI-CD PŘEHRÁVAČE ........................................................................................... 28
Přehrávání kompaktního disku....................................................................................................... 28
Používání 50-ti diskového multi-CD přehrávače............................................................................ 29
Ovládání složitějších funkcí multi-CD přehrávače ......................................................................... 29
Opakované přehrávání skladeb ..................................................................................................... 29
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ........................................................................................ 29
Přehrávání ukázek kompaktních disků a skladeb.......................................................................... 30
Přerušení přehrávání kompaktního disku pauzou ......................................................................... 30
Používání hracích seznamů funkce ITS......................................................................................... 30
Práce s tituly kompaktních disků.................................................................................................... 32
Používání funkcí pro textové kompaktní disky (CD TEXT) ............................................................ 33
Používání komprese zvuku a zvýraznění dynamiky basů ............................................................. 33

NASTAVENÍ ZVUKOVÝCH FUNKCÍ................................................................................................ 34
Úvodní informace o zvukových funkcí............................................................................................ 34
Nastavení symetrií.......................................................................................................................... 34
Používání ekvalizéru ...................................................................................................................... 35
Nastavení fyziologické regulace hlasitosti (Loudness) .................................................................. 36
Používání subwooferového výstupu .............................................................................................. 37
Používání filtru s horní propustí ..................................................................................................... 37
Zvýraznění úrovně hlubokých kmitočtů.......................................................................................... 38
Zvýraznění předního zvukového obrazu (F.I.E.) ........................................................................... 38
Funkce přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje (SLA)...................................................................... 38

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ ................................................................................................................ 39
Změna počátečních nastavení ....................................................................................................... 39
Změna kroku ladění FM tuneru ...................................................................................................... 39
Zapínání a vypínání funkce Auto PI Seek...................................................................................... 39
Zapínání/vypínání vstupu pro externí komponentu........................................................................ 40
Nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu .............................................. 40
Úspora spotřeby energie z baterie ................................................................................................. 40

OSTATNÍ FUNKCE ........................................................................................................................... 41
Používání externí komponenty připojené ke vstupu AUX.............................................................. 41

DOPLŇKOVÉ INFORMACE ............................................................................................................. 42
Chybová hlášení............................................................................................................................. 42
Vypínání zvukového výstupu systému ........................................................................................... 42
CD přehrávač a péče o kompaktní disky ....................................................................................... 42
Pokyny týkající se používání nahrávatelných a přepisovatelných disků (CD-R/CD-RW).............. 43
O souborech MP3, WMA a WAV ................................................................................................... 43
Slovníček pojmů ............................................................................................................................. 45

TECHNICKÉ ÚDAJE......................................................................................................................... 47

49 2

CD přehrávač / přehrávač souborů MP3/WMA/ CD přehrávač
tuner RDS s možností ovládání multi-CD Systém...........................................................................................systém zvukových kompaktních disků
přehrávače Použitelné zvukové nosiče...............................................................................................kompaktní disky
DEH-P4800MP Signálový formát:
Instalační a uživatelský manuál Vzorkovací kmitočet.....................................................................................................................44,1kHz
Počet kvantizačních bitů..........................................................................................................16; lineární
VÝSTRAHA ! Kmitočtová charakteristika........................................................................................5 - 20,000Hz (±1dB)
Odstup signál/šum................................................................................................94dB (1kHz, síť IEC-A)
Výrobek je vybaven laserem. Dynamický rozsah.................................................................................................................92dB (1kHz)
Počet kanálů...............................................................................................................................2 (stereo)
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Formát dekódování souborů MP3....................................................................MPEG-1&2 Audio Layer-3
Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi. Formát dekódování souborů WMA..............................................................................Ver. 7, 7.1, 8, 9,10

NEBEZPEČÍ ! (2-kanálový zvuk)
Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. (Windows Media Player)
Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. Formát dekódování souborů WAV...............................................................lineární PCM & MS ADPCM

Tento výrobek vyhovuje novému barevnému značení kabelů. FM tuner
Kmitočtový rozsah..........................……………................................................................87,5 - 108MHz
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování Použitelná citlivost............................................…………….....…......8dBf (0,7µV/75Ω, mono, S/Š:30dB)
a další šíření díla zakázáno. Práh citlivosti při 50dB......................................................………………...........10dBf (0,9µV/75Ω, mono)
Odstup signál/šum................................................……………….....................................75dB (síť IEC-A)
INSTALAČNÍ MANUÁL Zkreslení.............................................................…………….....................0,3% (při 65dBf, 1kHz, stereo)

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer 0,1% (při 65dBf, 1kHz, mono)
Kmitočtová charakteristika..................................................……………..................30 - 15,000Hz (±3dB)
Přečtěte si, prosím, pozorně tento uživatelský manuál, abyste si osvojili správné ovládání tohoto Separace stereofonních kanálů.........................................……………..................45dB (při 65dBf, 1kHz)
modelu. Po přečtení tohoto manuálu jej odložte na známé a bezpečné místo, abyste se k němu mohli Selektivita......................................................................................................................80 dB (±200 kHz)
kdykoli znovu vrátit.
MW tuner
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ Kmitočtový rozsah.......................………….......….................................................531 - 1,602kHz (9kHz)
Použitelná citlivost............................……………............................................................18µV (S/Š:20dB)
Poznámky: Odstup signál/šum................................................……………….....................................65dB (síť IEC-A)
Tento přístroj je určen pro vozidla používající 12-ti voltovou baterii a negativní systém zemnění.
LW tuner
Před nainstalováním přístroje do rekreačního vozidla, nákladního automobilu nebo do autobusu Kmitočtový rozsah.................................................................…………….............................153 - 281kHz
zkontrolujte jmenovité napětí baterie. Použitelná citlivost..............................................................……………..........................30µV (S/Š:20dB)
Odstup signál/šum................................................……………….....................................65dB (síť IEC-A)
Z důvodů zamezení zkratu v elektrickém systému nezapomeňte před zahájením instalace odpojit
od baterie kabel záporného pólu (-). Poznámka:
Technické údaje a konstrukce mohou být za účelem zlepšení modifikovány bez předchozího
Podrobnosti o připojení výkonového zesilovače a ostatních přístrojů vyhledejte v příslušných upozornění.
uživatelských manuálech, poté proveďte správné propojení.
48
Kabely zajistěte pomocí kabelových úchytek nebo pomocí lepicí pásky. Kabely chraňte před
mechanickým poškozením omotáním lepicí páskou v místech, kde spočívají na kovových částech.

3

TECHNICKÉ ÚDAJE Trasy volte bezpečně tak, aby se kabely nedotýkaly pohyblivých částí, jako je řadicí páka, ruční
brzda nebo kolejnice sedadel. Kabely neveďte místy s vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu
Všeobecné topení. Roztavení nebo potrhání kabelové izolace má za následek nebezpečí zkratu na kostru vozidla.
Napájecí napětí...…...……………..........................................14,4V ss (přípustný rozsah: 10,8V - 15,1V)
Systém zemnění..........................…………….............................................................................negativní Nepřipojujte žlutý přívodní kabel k baterii jeho protažením otvorem do prostoru motoru vozidla.
Maximální odběr proudu...............................…………….................................................................10,0 A Tím dojde k poškození izolace tohoto vodiče a způsobení velmi nebezpečného zkratu.
Rozměry (Š x V x H):
DIN Nezkracujte žádné přívodní kabely; v opačném případě nemusí ochranný obvod v žádané situaci
správně fungovat.
montážní rozměr...............................................………...…............................178 x 50 x 157 mm
čelní panel..............................................................……………........................188 x 58 x 19 mm Nikdy nepřivádějte elektrickou energii k jiným přístrojům odstraněním izolace napájecího kabelu
D tohoto přístroje a následným napojením na tento kabel. Tím by došlo k překročení jeho proudové
montážní rozměr...............................................…………...............................178 x 50 x 162 mm zatížitelnosti a následnému přehřátí.
čelní panel..............................................................……………........................170 x 48 x 14 mm
Hmotnost.............................................................................................……..……............................1,3 kg Při výměně pojistky dbejte na použití pouze takové pojistky, která má jmenovitou hodnotu stejnou,
jako je hodnota předepsaná na držáku pojistky.
Zvuková část
Vzhledem k tomu, že je tento přístroj vybaven jedinečným obvodem BPTL, nikdy nezapojujte
Maximální výstupní výkon...................................................…………….......................................50W x 4 reproduktorové kabely tak, aby byly přímo uzemněny, nebo aby byly přívody s označením (-)
50W x 2/4Ω + 70 W x 1/2Ω (pro subwoofer) společné pro pravý a levý reproduktor.

Trvalý výstupní výkon...........................................…………….................27W x 4 (DIN45324,+B=14,4V) Reproduktory připojené k tomuto přístroji musí mít minimální jmenovitý výkon 50W a impedanci
Zátěžná impedance...........................…….................................................................................4 - 8Ω x 4 v rozmezí 4 až 8Ω. Připojení reproduktorů, jejichž jmenovitý výkon a/nebo impedance neleží v těchto
mezích může mít za následek vývin kouře, shoření nebo trvalé poškození.
4 - 8Ω x 2 + 2Ω x 1
Maximální úroveň výstupu předzesilovače/výstupní impedance..…………………........……...2,2 V/1 kΩ Během zapnutí napájení tohoto přístroje je na jeho modrém/bílém vodiči přítomen řídící signál;
3-pásmový parametrický ekvalizér: tento vodič propojte s vodičem systémového dálkového ovládání externího výkonového zesilovače
(Hloubky)..........................................……………............................................kmitočty: 40/80/100/160 Hz nebo s reléovou řídící svorkou automobilové antény (maximální zatížitelnost 300mA, 12V ss). Pokud
Činitel jakosti Q...........................................................................................................0,35/0,59/0,95/1,15 je vozidlo vybaveno okenní anténou, propojte tento vodič s napájecí svorkou anténního
předzesilovače.
(+6dB při zesílení)
Zesílení...........................................................................................................................................±12 dB Pokud je k tomuto systému připojen externí výkonový zesilovač, pak dbejte na to, abyste
(Středy)...................................................................……………......................kmitočty: 200/500/1k/2k Hz nepřipojili modrý/bílý vodič k jeho napájecí svorce. Stejně tak nepřipojujte modrý/bílý vodič k napájecí
Činitel jakosti Q...........................................................................................................0,35/0,59/0,95/1,15 svorce automobilové antény. Takovéto propojení by mohlo způsobit nadměrný odběr proudu a
poruchu.
(+6 dB při zesílení)
Zesílení........................................................................................................................................... ±12dB Z důvodů zamezení zkratu chraňte nezapojené přívody a zejména reproduktorové kabely zakrytím
(Výšky)..................................................................…………….................kmitočty: 3,15k/8k/10k/12,5kHz izolační páskou.
Činitel jakosti Q...........................................................................................................0,35/0,59/0,95/1,15
Z důvodů zamezení nesprávného propojení je vstupní konektor kabelu IP-BUS označen modrou a
(+6dB při zesílení) výstupní konektor černou barvou. Propojte správně konektory se shodným barevným označením.
Zesílení.......................................................................................................................................... ±12 dB
Pokud je tento přístroj nainstalován ve vozidle, jehož spínač zapalování není vybaveno ACC
Křivka stejné hlasitosti (pomocnou) polohou, pak je nutné spojit červený vodič tohoto přístroje s tou svorkou, jejíž spínání je
(Hloubky)..............…………….................................................................+3,5 dB (100Hz),+3 dB (10kHz) svázáno s polohou spínače zapalování vozidla ON/OFF (zapnuto/vypnuto). V opačném případě může
(Středy).................................……………...............................................+10 dB (100Hz),+6,5 dB (10kHz) při opuštění vozidla na několik hodin dojít k vybití jeho baterie.
(Výšky)..................................................……………...............................+11 dB (100Hz),+11 dB (10kHz)
Černý vodič slouží k uzemnění (připojení na kostru). Dbejte na to, aby zem spojená s tímto
(hlasitost: -30dB) vodičem byla oddělená od země komponent odebírajících velký proud, jako například výkonových
Filtr s horní propustí (HPF): zesilovačů. V případě připojení těchto přístrojů na společnou zem a pozdějšího přerušení uzemnění
Kmitočet...................................................................................................................50/63/80/100/125 Hz hrozí nebezpečí jejich poškození nebo shoření.
Strmost....................................................................................................................................-12 dB / okt
UPOZORNĚNÍ:
Výstup pro subwoofer: Barvy přívodních kabelů k tomuto přístroji a k jiným přístrojům se mohou vzájemně lišit i přesto, že
Dělicí kmitočet……………………..........…………………………… ………….…….50/63/80/100/125 Hz
Strmost……………………………………………………………………………………......………-18 dB / okt jejich funkce jsou stejné. Při propojování tohoto přístroje s jiným přístrojem si proto prostudujte
Zisk......………………………………………………………………..…………...…...……………+6 - -24 dB dodávané instalační manuály obou přístrojů a propojte vzájemně kabely se stejnou funkcí.
Fáze.............................................................................................................................normální/obrácená
Zvýraznění hlubokých kmitočtů: 4
Zisk............................................................................................................................................+12 - 0dB

47

m3u
Hrací seznamy skladeb vytvořené pomocí programu "WINAMP" mají příponu .m3u.
MP3
MP3 je zkratkou pro MPEG Audio Layer 3 a představuje standard komprese zvukových dat podle
pracovní skupiny (MPEG) organizace ISO (International Standards Organization). Formát MP3 je
schopen zkomprimovat zvuková data až na 1/10 objemu obvyklého u konvenčních disků.
MS ADPCM
Tato zkratka označuje adaptivní diferenční pulzně-kódovou modulaci společnosti Microsoft
představující záznamový formát signálu používaný multimediálním programovým vybavením
Microsoft.
Multi-session
Multi-session je metoda nahrávání umožňující pozdější přidání dalších dat na disk. Během nahrávání
dat na disk CD-ROM, CD-R nebo CD-RW jsou všechna data od začátku až do konce považována za
jedinou jednotku neboli session. Multi-session je metoda záznamu více, než 2 takovýchto jednotek na
disk.
Počet kvantizačních bitů
Počet kvantizačních bitů je jedním z faktorů určujících celkovou kvalitu zvuku. Čím vyšší je "bitová
hloubka", tím vyšší je také kvalita zvuku. Se stoupající bitovou hloubkou však stoupá také objem dat a
tedy i potřebný úložný prostor.
Zápis po částech (packet-write)
Tento výraz je obecným označením metody záznamu dat na disk CD-R, atd. po jednotlivých
souborech obdobně, jako probíhá záznam souborů na diskety nebo na pevné disky.
VBR
VBR je zkratkou pro proměnný bitový tok. Obecně platí, že konstantní bitový tok (CBR) je rozšířenější.
Z důvodů flexibilního přizpůsobení bitového toku potřebám zvukové komprese však lze zařídit, aby
komprese upřednostňovala kvalitu zvuku.
WAV
WAV je zkratkou od slova "waveform" - vlnová křivka a představuje standardní formát zvukových
souborů v prostředí Windows®.
WMA
Zkratka WMA znamená Windows MediaTM Audio a označuje technologii komprese zvukového signálu
vyvinutou společností Microsoft Corporation. Data formátu WMA lze kódovat pomocí přehrávače
Windows Media Player verze 7 nebo vyšší.
Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation na území USA a dalších zemí.

5 46

Umístění souborů MP3/WMA/WAV ve složkách INSTALACE
Na obrázku vpravo je znázorněna struktura disku CD-ROM
Poznámky:
obsahujícího soubory MP3/WMA/WAV. Podsložky jsou Před konečným nainstalováním přístroje proveďte předběžné kabelové propojení, přesvědčte se,
znázorněny jako složky nacházející se v aktuálně vybrané zda je vše správně propojeno a zda systém a tento přístroj správně fungují.
složce. Pro zajištění správného nainstalování používejte pouze součásti dodávané k tomuto přístroji.
Použití součástí neschválených výrobcem může mít za následek chybnou funkci.
Poznámky: Obraťte se na vašeho dealera s žádostí o posouzení, zda instalace bude vyžadovat vrtání děr
Čísla složek budou přiřazena tímto přístrojem - uživatel nebo jiné úpravy vozidla.
Přístroj instalujte na takovém místě, kde nebrání pohybům řidiče a kde nemůže způsobit poranění
nemůže složky očíslovat. cestujících při náhlém zastavení, například nouzovém.
Z prázdných složek (t.j. bez souborů MP3/WMA/WAV) Polovodičový laser bude v případě přehřátí poškozen, proto přístroj neinstalujte na místě s
vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu topení.
nelze načítat data. (Tyto složky budou automaticky vynechány Pokud instalační úhel překročí velikost 600 od vodorovné roviny, nemusí přístroj vykazovat
bez zobrazení odpovídajícího čísla). optimální výkon.

Na tomto přístroji lze přehrávat soubory MP3/WMA/WAV Montáž zpředu a zezadu podle DIN
obsažené až v 8 úrovních složek. U souborů nacházejících se
ve složkách s vyššími úrovněmi však může docházet ke Tento přístroj lze nainstalovat buď "zpředu" (konvenční přední montáž DIN) nebo "zezadu" (zadní
zpoždění začátku přehrávání. Z těchto důvodů se montáž DIN s použitím závitových otvorů na boku šasi). Podrobnosti naleznete na následujících
nedoporučuje používat disky s více, než 2 úrovněmi složek. obrázcích popisujících instalační metody.

Na jediném disku lze přehrát až 99 složek. Montáž zpředu podle DIN

Slovníček pojmů Instalace s gumovou průchodkou

Bitový tok 6
Tato veličina vyjadřuje objem dat za jednu sekundu v jednotkách bps (bity za sekundu). Čím vyšší je
bitový tok, tím více informací je k dispozici pro reprodukci zvuku a tím je také vyšší jeho kvalita při
použití stejné metody kódování (např. MP3).

ID3 Tag
Metoda zanesení informací o skladbě do souboru MP3. Tyto vložené informace obvykle obsahují
název skladby, jméno umělce skladby, název alba, hudební žánr, rok produkce, komentáře a další
údaje. Jejich obsah lze volně upravovat pomocí programů vybavených funkcemi na úpravu ID3 Tagů.
Délka těchto informací je sice omezena počtem znaků, lze je však prohlížet během přehrávání
skladeb.

Formát ISO9660
Tento formát představuje mezinárodní standard logiky formátování složek a souborů na discích
CD-ROM. Formát ISO9660 je dále upraven předpisy pro následující dvě úrovně:
Level 1:
Název souboru je vytvořen ve formátu 8.3 znaků (název se skládá maximálně z 8 znaků složených z
půl-bytových velkých písem anglické abecedy, půl-bytových číslovek a podtržítka "_". Přípona souboru
má 3 znaky).
Level 2:
Název souboru může obsahovat maximálně 31 znaků (včetně oddělovacího znaménka "." a přípony
souboru). Každá složka smí obsahovat nejvýše 8 vnořených složek.
Rozšířené formáty
Joliet: název souboru může obsahovat maximálně 64 znaků.
Romeo: název souboru může obsahovat maximálně 128 znaků.

Lineární pulzně-kódová modulace - PCM (LPCM)
Tato zkratka označuje pulzně-kódovou modulaci, která představuje záznamový systém hudebních
disků CD a DVD.

45

Vyjmutí přístroje Některé zvukové kompaktní CD disky obsahují sousední skladby, které na sebe hladce navazují
Chcete-li vyjmout rám, odblokujte jej vytažením jeho horní a spodní části směrem ven. (Při nasazování bez pauzy. V případě převedení takovýchto skladeb na soubory MP3/WMA/WAV s následným
rámu orientujte stranu s drážkou směrem dovnitř). vypálením na disk CD-R/CD-RW/CD-ROM je tento přehrávač bude přehrávat s krátkou pauzou bez
ohledu na délku pauzy mezi skladbami na originálním zvukovém CD disku.
Vyjmutí rámu usnadníte uvolněním předního panelu.
Upozornění:
Montáž zezadu podle DIN Při vytváření názvu souboru MP3/WMA/WAV je nutné přidat odpovídající příponu (.mp3 nebo

Instalace s použitím otvorů pro šrouby na boční straně přístroje. .wma nebo .wav).
1. Vyjměte rám. Tento přístroj automaticky identifikuje soubory MP3/WMA/WAV určené k přehrávání podle přípony
Chcete-li vyjmout rám, odblokujte jej vytažením jeho horní a spodní části směrem ven. (Při nasazování
rámu orientujte stranu s drážkou směrem dovnitř). (.mp3, .wma nebo .wav). Z důvodů zamezení vzniku rušivých signálů a chybné funkce proto tuto
příponu nepoužívejte u souborů jiných typů, než MP3/WMA/WAV.
Vyjmutí rámu usnadníte uvolněním předního panelu.
2. Upevnění přístroje do továrních montážních úchytek. Další informace o souborech MP3
Zobrazení názvu alba (titulu disku), názvu skladby a jména umělce skladby u souborů je
Nalezněte polohu, ve které se závitové otvory v montážní úchytce a
v hlavní jednotce nacházejí v zákrytu, poté vložte a utáhněte 2 kompatibilní s formátem ID3 Tag verze 1.0, 1.1. 2.2, 2.3 a 2.4. Pokud soubor obsahuje současně
šrouby na každé straně. V závislosti na tvaru závitových otvorů ID3 Tag verze 1.x i 2.x, má prioritu ID3 tag verze 2.x.
v úchytce použijte stahovací šrouby (5 x 8 mm) nebo šrouby se
zapuštěnou hlavou (5 x 9 mm). Funkci emfáze u tohoto přístroje je platná pouze tehdy, pokud jsou přehrávány soubory MP3 se
vzorkovacími kmitočty 32, 44.1 a 48 kHz. (Tento přístroj podporuje přehrávání souborů se
Montážní šrouby předního panelu vzorkovacími kmitočty 16, 22.05, 24, 32, 44.1 a 48 kHz).

Pokud nechcete využívat možnosti odnímání a nasazování čelního panelu, můžete jej k tomuto Tento přístroj nepodporuje hrací seznam m3u.
přístroj trvale připevnit pomocí dodávaných šroubů a držáků. Tento přístroj není kompatibilní s formátem MP3i (interaktivní soubory MP3) ani s formátem
mp3PRO.
7 Obecně platí, že kvalita zvuku souborů MP3 se zlepšuje se zvyšujícím se bitovým tokem. Tento
přístroj je schopen přehrávat soubory s bitovým tokem v rozsahu 8 kb/s až 320 kb/s; vzhledem
k dosažení určitého kvalitativního standardu zvuku se však doporučuje přehrávat pouze soubory
nahrané s bitovým tokem alespoň 128 kb/s.

Další informace o souborech WMA
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WMA nahrané pomocí programu Windows Media Player

verze 7, 7.1, 8 a 9.
Na tomto přístroji lze přehrávat pouze soubory WMA nahrané se vzorkovacím kmitočtem 32, 44.1

a 48kHz.
Obecně platí, že kvalita zvuku souborů WMA se zlepšuje se zvyšujícím se bitovým tokem. Tento

přístroj je schopen přehrávat soubory s bitovým tokem v rozsahu 48 kb/s až 320 kb/s (CBR) nebo 48
kb/s až 384 kb/s (VBR); vzhledem k dosažení určitého kvalitativního standardu zvuku se však
doporučuje přehrávat pouze soubory nahrané vyššími bitovými toky.
Tento přístroj nepodporuje přehrávání následujících formátů:
− Windows Media Audio 9 Professional (5.1 kanálů)
− Windows Media Audio 9 Lossless (bezeztrátový formát)
− Windows Media Audio 9 Professional (hlasový formát)

Další informace o souborech WAV
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WAV nahrané ve formátu lineární pulzně-kódové

modulace (LPCM) nebo ve formátu MS ADPCM.
Soubory WAV určené k přehrávání na tomto přístroji musejí mít vzorkovací kmitočet 16 kHz,

22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz nebo 48 kHz (LPCM) nebo 22.05 kHz a 44.1 kHz (MS
ADPCM). Vzorkovací kmitočet zobrazený na displeji může být zaokrouhlen.

Obecně platí, že kvalita zvuku souborů WAV se zlepšuje se zvyšujícím se stoupajícím počtem
kvantizačních bitů. Tento přístroj je schopen přehrávat nahrávky s 8 a 16 (LPCM) nebo 4 (MS
ADPCM) kvantizačními bity. Aby mohlo být dosaženo uspokojivé kvality zvuku, doporučuje se
používat pouze disky nahrané s větším počtem kvantizačních bitů.

44

Po zapnutí topení vozidla v chladném počasí se může na vnitřních součástech CD přehrávače UŽIVATELSKÝ MANUÁL
vytvořit kondenzace, která narušuje jeho správnou funkci. Nastane-li takováto situace, pak přístroj
ponechte vyschnout vypnutím zhruba na jednu hodinu a vlhké kompaktní disky vysušte otřením PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
měkkou tkaninou.
Tento výrobek při likvidaci nekombinujte s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci
Nárazy během jízdy způsobené nerovnostmi na silnici mohou způsobit výpadky v přehrávání. elektronických výrobků vyžadujících řádné zpracování a recyklaci je k dispozici samostatný
sběrný systém v souladu s platnou legislativou.
Pokyny týkající se používání nahrávatelných a přepisovatelných disků
(CD-R/CD-RW) Soukromé domácnosti ve 25-ti členských zemí EU, v Švýcarsku a v Norsku nabízejí bezplatné vracení
použitých elektronických výrobků do určených sběrných zařízení nebo maloobchodnímu prodejci
Na tomto přístroji lze přehrávat pouze disky CD-R/CD-RW, které byly uzavřeny (finalizovány). (v případě zakoupení jiného podobného výrobku).
Přehrávání nahrávatelných disků CD-R/CD-RW nahraných na hudebním nahrávači nebo Informace o správné metodě likvidace v ostatních zemích obdržíte u místních úřadů.
v osobním počítači může být na tomto přístroji znemožněno v důsledku charakteristik, poškrabání Touto likvidací je zaručeno, že likvidovaný výrobek bude podroben správnému zpracování a recyklaci
nebo znečistění disku nebo v také v důsledku znečistění či kondenzace čočky tohoto přístroje. a budou tedy vyloučeny nežádoucí účinky na životní prostředí a lidské zdraví.
Přehrávání disků nahraných v osobním počítači může být znemožněno také vlivem nastavení
vypalovacího programu a operačního systému. Dodržujte proto správný formát záznamu na disk. O tomto přístroji
(Informace obdržíte u výrobce příslušného programu).
Přehrávání disků CD-R/CD-RW může být znemožněno vlivem jejich vystavení přímým slunečním Tuner tohoto přístroje je svými kmitočty určen pro provoz na území Západní Evropy, Asie, Středního
paprskům, vysokým teplotám nebo v důsledku skladovacích podmínek ve vozidle. východu, Afriky a Oceánie.
Na displeji tohoto přístroje se nemusejí správně zobrazit tituly a další textové informace
zaznamenané na disku CD-R/CD-RW (platí pro zvuková data ve formátu CD-DA). Upozornění
Tento přístroj podporuje funkci vynechávání skladeb na discích CD-R/CD-RW. Skladby obsahující Zabraňte styku tohoto přístroje s tekutinami, v opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.
informace o vynechání skladeb budou automaticky vynechávány (platí pro zvuková data ve formátu Styk tohoto přístroje s tekutinami může mít také za následek poškození, vývin kouře a přehřátí.
CD-DA). Funkci Pioneer CarStereo-Pass lze používat pouze na území SRN.
Pokud do mechaniky tohoto přístroje vložíte disk CD-RW, pak prodleva před zahájením Mějte tento uživatelský manuál vždy po ruce pro odkazy na ovládací postupy a upozornění.
přehrávání bude delší v porovnání s konvenčním diskem CD nebo CD-R. Úroveň hlasitosti udržujte vždy na dostatečně nízké úrovni, abyste mohli vnímat okolní zvuky.
Před použitím disků CD-R/CD-RW si pozorně prostudujte pokyny uvedené na jejich obalech. Tento přístroj chraňte před vlhkostí.
Při odpojení automobilové baterie bude obsah paměti předvoleb vymazán a předvolby bude nutné
O souborech MP3, WMA a WAV naprogramovat znovu.

MP3 je zkratkou pro MPEG Audio Layer 3 a standardem technologie zvukové komprese. O tomto uživatelském manuálu
WMA je zkratkou pro Windows Media Audio a označuje technologii komprese zvukového signálu
vyvinutou společností Microsoft Corporation. Soubory WMA lze vytvářet pomocí programu Windows Tento výrobek je vybaven celou řadou dokonalých funkcí, které zaručují špičkovou provozní a
Media Player verze 7 nebo vyšší. příjmovou kvalitu. Koncepce všech těchto funkcí směřuje k maximální uživatelské jednoduchosti,
WAV je zkratkou od slova "waveform" - vlnová křivka a představuje standardní formát zvukových mnohé z nich však nehovoří samy za sebe. Proto si tento uživatelský manuál klade za cíl vám pomoci
souborů v prostředí Windows®. k získání toho největšího možného užitku, které tyto funkce nabízejí a maximalizovat tak vaši
Přehrávání souborů WMA nemusí probíhat správně v závislosti na aplikaci, ve které byly poslechovou pohodu.
vytvořeny. Doporučujeme, abyste se před použitím tohoto přístroje seznámili se všemi funkcemi a způsobem
Také zobrazení názvu alba a další znakových informací u souborů WMA nemusí být správné jejich ovládání prostudováním tohoto manuálu. Je obzvláště důležité, abyste si přečetli a řídili se
v závislosti na aplikaci, ve které byly vytvořeny. VAROVÁNÍMI a UPOZORNĚNÍ.
Přehrávání souborů WMA obsahujících obrázky může být zahájeno s mírným zpožděním.
Tento přístroj umožňuje přehrávání souborů MP3/WMA/WAV nahraných na discích CD-ROM, CD- V případě problémů
R a CD-RW. Přehrávat lze disky kompatibilní se standardem ISO9660 Level 1 a Level 2 a se
systémem souborů Romeo a Joliet. Pokud tento výrobek vykazuje nevyhovující funkčnost, obraťte se na Vašeho dealera nebo na
Na tomto přístroji lze také přehrávat disky nahrané metodou multi-session. autorizovaný servis Pioneer.
Soubory MP3/WMA/WMA nejsou kompatibilní se zápisem dat po částech (packet-write).
Maximální počet zobrazitelných znaků názvu souboru včetně přípony (.mp3, .wma nebo wav) je Přehled funkcí tohoto přístroje
64 počínaje od prvního znaku.
Maximální počet zobrazitelných znaků názvu složky je 64. Přehrávání kompaktních CD disků
U souborů nahraných podle standardů systému souborů Romeo nebo Joliet lze zobrazit pouze Na tomto přístroji lze přehrávat hudební disky CD / CD-R / CD-RW.
prvních 64 znaků.
U disků obsahujících soubory MP3/WMA/WAV v kombinaci se zvukovými daty nahranými 8
v režimu CD-EXTRA nebo MIXED-MODE CD lze přehrávat oba druhy dat přepínáním režimů
MP3/WMA/WMA a CD-DA.
Pořadí výběru jednotlivých složek na disku pro přehrávání a další úkony jsou určeny pořadím
jejich nahrání ve vypalovacím programu. Z těchto důvodů nemusí být skutečné pořadí přehrávání
totožné s předpokládaným pořadím. Některé vypalovací programy však umožňují pořadí přehrávání
vytvořit.

43

Přehrávání souborů MP3 DOPLŇKOVÉ INFORMACE
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory MP3 zaznamenané na disku CD-ROM / CD-R / CD-RW
(nahrávky odpovídající standardu ISO9660 Level 1/Level 2). Chybová hlášení

Dodávka tohoto přístroje poskytuje licenci pouze pro soukromé, nekomerční využití a neposkytuje Při kontaktování vašeho dealera nebo servisního centra Pioneer si nezapomeňte poznamenat
licenci ani předpokládaný nárok na použití tohoto výrobku pro jakékoli komerční (tedy ziskové) zobrazující se chybové hlášení.
vysílání v reálném čase (prostřednictvím pozemních, satelitních, kabelových nebo jiných médií),
vysílání/stahování přes internet, intranet nebo jiné sítě či jiné systémy na distribuci elektronických Chybové hlášení Možná příčina Doporučené nápravné opatření
dat, například aplikace poskytující placený přístup nebo přístup na požádání ke zvukových datům. ERROR-11,12,17,30
Pro takovéto účely je nutné obdržet zvláštní licenci. Podrobnosti naleznete na webových ERROR-11,12,17,30 Znečistěný kompaktní disk. Vyčistěte kompaktní disk.
stránkách http://www.mp3licencing.com. ERROR-15
ERROR-10,11,12, 15, Poškrabaný kompaktní disk. Použijte jiný kompaktní disk.
Přehrávání souborů WMA 17,30,A0
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WMA zaznamenané na discích CD-ROM/CD-R/CD-RW Vložený disk neobsahuje data. Použijte jiný kompaktní disk.
(v souladu se standardem ISO9660 Level 1 / Level 2). ERROR-22, 23
Elektrická nebo mechanická Zapněte zapalování vozidla a opět jej
Přehrávání souborů WAV NO AUDIO
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WAV zaznamenané na discích CD-ROM/CD-R/CD-RW závada. vypněte, nebo přepněte na jiný zdroj
(nahrávky ve formátu Linear PCM (LPCM)/MS ADPCM). SKIPPED
signálu pro poslech, poté zpět na CD
O souborech WMA PROTECT
přehrávač.
Logo Windows MediaTM vytištěné na obalu sděluje, že tento přístroj podporuje
přehrávání souborů WMA. Nepřehrávatelný formát Použijte jiný kompaktní disk.
Zkratka WMA znamená Windows MediaTM Audio a označuje technologii komprese
zvukového signálu vyvinutou společností Microsoft Corporation. Data formátu kompaktního CD disku.
WMA lze kódovat pomocí programu Windows Media Player verze 7 nebo vyšší.
Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo Vložený disk neobsahuje žádné Použijte jiný kompaktní disk.
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území USA a
dalších zemí. přehrávatelné soubory

Poznámky: Vložený disk obsahuje soubory Použijte jiný kompaktní disk.
Některé aplikace použité ke kódování souborů WMA mohou způsobit jejich chybné přehrávání na
tomto přístroji. WMA chráněné systémem DRM
V závislosti na verzi aplikace Windows Media Player použité pro kódování souborů WMA se
nemusí správně zobrazovat název alba a další textové informace. proti kopírování.
U souborů WMA obsahujících kódovaná obrazová data může docházet k mírnému zpoždění
zahájení přehrávání. Všechny soubory na vloženém Použijte jiný kompaktní disk.

Navštivte naše webové stránky disku jsou chráněny systémem

Navštivte naše webové stránky na následující adrese: DRM.

Zaregistrujte svůj výrobek. Podrobnosti o nákupu uchováváme v databázi, abychom vám tyto Vypínání zvukového výstupu systému
informace mohli poskytnout v případě pojistné události, například ztráty nebo krádeže.
Na našich stránkách naleznete nejnovější informace o společnosti Pioneer Corporation. V následujících případech dojde k automatickému vypnutí zvukového výstupu systému:
Probíhá odchozí nebo příchozí volání na mobilním telefonu připojeném k tomuto systému.
Ochrana proti krádeži Navigační jednotka připojená k tomuto systému reprodukuje hlasové povely.

Čelní panel nasazený na hlavním trupu přístroje lze odejmout a uložit v dodávaném ochranném Zvukový výstup systému bude vypnutý, na displeji se zobrazí symbol MUTE a nebude možné
pouzdře za účelem odlákání zlodějů. provádět žádná nastavení s výjimkou regulace hlasitosti. Po ukončení telefonního hovoru nebo
reprodukce hlasových navigačních povelů bude obnoven normální provoz.
Upozornění:
Při odnímání/nasazování čelního panelu nikdy nevyvíjejte sílu a dbejte na to, abyste ani displej CD přehrávač a péče o kompaktní disky
nebo tlačítka nesvírali silou.
Čelní panel chraňte před nadměrnými nárazy. Na tomto CD přehrávači přehrávejte pouze kompaktní disky
Čelní panel chraňte před přímým slunečním světlem a vysokými teplotami. označené některým ze dvou symbolů uvedených vpravo.

9 Tento přístroj je určen výhradně pro přehrávání konvenčních
kruhových kompaktních disků; kompaktní disky nepravidelných tvarů
se mohou v CD přehrávači zaseknout nebo může dojít ke
znemožnění jejich přehrávání.

Před zahájením přehrávání každý kompaktní disk zkontrolujte a nepoužívejte polámané,
poškrabané nebo zohýbané kompaktní disky.

Při manipulaci s kompaktními disky dbejte na to, abyste se nedotýkali jejich nahraného (duhově
zabarveného) povrchu.

Po použití uložte kompaktní disk do určeného obalu.
Kompaktní disky nevystavujte přímým slunečním paprskům, ani vysokým teplotám.
Na povrch kompaktních disků nepřilepujte žádné štítky, nepište na ně a zabraňte jejich styku
s chemikáliemi.
Nečistotu z kompaktního disku odstraníte otřením měkkou tkaninou od
středového otvoru směrem k okrajům.

42

OSTATNÍ FUNKCE Odejmutí čelního panelu
1. Uvolněte čelní panel stisknutím tlačítka DETACH.
Používání externí komponenty připojené ke vstupu AUX Stisknutím tlačítka DETACH dojde k oddělení pravé strany panelu od hlavního
trupu přístroje.
K tomuto přístroji lze připojit až dvě externí komponenty, například videorekordér nebo přenosné 2. Uchopte čelní panel a vyjměte jej.
zařízení (dodávané samostatně). Tato zařízení budou po připojení automaticky rozpoznána jako Uchopte čelní panel za pravou stranu a odtáhněte jej směrem doleva, čímž
zdroje AUX s označením AUX1 nebo AUX2. Vztah mezi zdroji AUX1 a AUX2 je vysvětlen v dojde k jeho oddělení od hlavního trupu přístroje.
následujících odstavcích. 3. Sejmutý čelní panel uložte do dodávaného ochranného pouzdra, kde
bude bezpečně uchován.
O vstupech AUX1 a AUX2 Nasazení čelního panelu
Externí komponentu lze k tomuto přístroji připojit dvěma způsoby. 1. Podržte čelní panel rovnoběžně s hlavním trupem přístroje.
Zdroj AUX1: 2. Zatlačte čelní panel na přední plochu hlavního trupu přístroje tak, aby byl bezpečně
Připojení externí komponenty pomocí stereofonního kabelu s konektorem minijack. upevněn v určené poloze.

Zasuňte stereofonní konektor minijack do vstupní zásuvky na tomto přístroji. 10
Více informací naleznete v instalačním manuálu.
Tato externí komponenta bude automaticky identifikována jako zdroj AUX1.
Zdroj AUX2:
Připojení externí komponenty pomocí adaptéru IP-BUS-RCA (dodávaného samostatně)
Propojte tento přístroj s externí komponentou vybavenou výstupem RCA-CINCH pomocí
adaptéru IP-BUS-RCA, například CD-RB20/CD-RB10 (dodávaného samostatně).
Více informací naleznete v uživatelském manuálu adaptéru IP-BUS-RCA.
Tato externí komponenta bude automaticky identifikována jako zdroj AUX2.

Toto propojení je k dispozici pouze tehdy, je-li externí komponenta vybavena výstupy RCA-
CINCH.

Zvolení externí komponenty připojené ke vstupu AUX jako zdroje signálu
Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte externí komponentu (AUX1 nebo AUX2) jako zdroj

signálu.
Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí položka AUX.
Externí komponentu nelze vybrat jako zdroj signálu, pokud je vstup AUX vypnutý. Více informací
naleznete v článku "Zapínání / vypínání vstupu pro externí komponentu" na straně 40.

Zadání názvu komponenty připojené ke vstupu AUX
Zobrazený název externí komponenty na displeji (AUX1 nebo AUX2) lze změnit.
1. Vyberte externí komponentu (AUX) jako zdroj signálu, poté podržte tlačítko FUNCTION,
dokud se na displeji nezobrazí nápis TITLE IN (zadávání titulů).
2. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadovaný znak abecedy.
Každým stisknutím tlačítka S se zobrazí jednotlivé znaky abecedy,
nejprve písmena v pořadí A B C... X Y Z, poté číslice v pořadí
1 2 3...> [ ]. Každým stisknutím tlačítka T se jednotlivé znaky zobrazí
v obráceném pořadí, například Z Y X ...C B A.
3. Stisknutím tlačítka X přesuňte kurzor na následující znakovou pozici.
Jakmile se zobrazí požadovaný znak, přesuňte kurzor stisknutím tlačítka X na následující pozici, poté
vyberte další znak. Stisknutím tlačítka W přesunete kurzor na displeji zpět.
4. Po zadání celého titulu přesuňte kurzor na poslední pozici stisknutím tlačítka X.
Dalším stisknutím tlačítka X bude zadaný titul uložen do paměti.
5. Zobrazení normálního přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka BAND.

41

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ Zapínání/vypínání vstupu pro externí komponentu

Čelní panel K tomuto přístroji lze připojit externí komponentu; pokud chcete používat externí komponentu, je
nejprve nutné aktivovat vstup AUX. Více informací o připojování a používání externích komponent
(1) Tlačítko TA (8) Tlačítko DETACH naleznete v článku "Používání externí komponenty připojené ke vstupu AUX" na straně 41.
Toto tlačítko slouží k zapínání a vypínání Stisknutím tohoto tlačítka dojde k odejmutí čelního 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim nastavení vstupu pro externí komponentu
funkce dopravního hlášení. panelu z hlavního trupu přístroje. (AUX1/AUX2).
Stisknutím a podržením dojde k zapínání Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis AUX1/AUX2.
a vypínání pohotovosti pro přerušení (9) Tlačítko SW 2. Stisknutím tlačítka S nebo T podle potřeby zapněte nebo vypněte vstup AUX1/AUX2.
příjmem zpráv (NEWS). Stisknutím tohoto tlačítka dojde k aktivaci nabídky Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde k zapnutí nebo k vypnutí vstupu pro externí komponentu
nastavení subwooferu; stisknutím a podržením dojde k a odpovídající stav se zobrazí na displeji (např. AUX1: ON - zapnuto).
(2) Tlačítko AUDIO aktivaci nabídky zesílení basů.
Toto tlačítko slouží k volbě různých funkcí Nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu
na řízení kvality zvuku. (10) Tlačítka 1-6
Tato tlačítka slouží k ladění předvolených rozhlasových K zadním výstupům tohoto přístroje (k přívodům pro zadní reproduktory a k výstupu RCA-CINCH) lze
(3) Funkční tlačítko (FUNCTION) stanic a k volbě čísel kompaktních CD disků. připojit buď širokopásmové reproduktory (položka R-SP:FUL) nebo subwoofer (položka R-SP:S/W).
Toto tlačítko slouží k přepínání různých Pokud pro zadní výstup tohoto přístroje vyberete nastavení R-SP:S/W, pak k přívodům pro zadní
funkcí. (11) Tlačítko BAND reproduktory můžete připojit přímo subwoofer bez nutnosti použití samostatného zesilovače.
Toto tlačítko slouží k přepínání tří pásem FM a pásma Tento přístroj je implicitně (od výrobce) nastaven pro připojení širokopásmových reproduktorů jakožto
(4) Tlačítko EQ MW/LW a ke zrušení režimu ovládání jednotlivých zadních (položka R-SP:FUL). Pokud k výstupům pro zadní reproduktory připojíte širokopásmové
Toto tlačítko slouží k přepínání funkcí. reproduktory (při zvolení položky R-SP:FUL), můžete ke konektorům RCA-CINCH subwooferového
jednotlivých ekvalizačních křivek. výstupu připojit další širokopásmové reproduktory (P/O: FUL) nebo subwoofer (P/O: S/W).

(5) Otvor pro vkládání kompaktních disků (12) Tlačítko SOURCE, regulátor hlasitosti VOLUME 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim (funkci) nastavení výstupu pro zadní
Do tohoto otvoru vložte kompaktní CD Tento přístroj se zapíná vybráním zdroje signálu. reproduktory (položka R-SP).
disk určený k přehrávání. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka vyberete
postupně jednotlivé zdroje. Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka R-SP.
(6) Tlačítko EJECT Otáčením zvýšíte nebo snížíte hlasitost podle potřeby. 2. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadované nastavení výstupu pro zadní
Toto tlačítko slouží k vyjmutí kompaktního reproduktory.
CD disku z vestavěného CD přehrávače. (13) Tlačítka Každým stisknutím tlačítka S nebo T bude vybráno nastavení R-SP:FUL (širokopásmový
Tato tlačítka slouží k provádění ručního a reproduktor) a R-SP:S/W (subwoofer) a odpovídající stav se zobrazí na displeji.
(7) Tlačítko DISPLAY automatického ladění stanic tuneru, k rychlému
Toto tlačítko slouží k přepínání postupu vpřed / vzad a k volbě požadovaných skladeb. Pokud není k tomuto přístroji připojen subwoofer, vyberte nastavení R-SP:FUL (širokopásmové
jednotlivých režimů zobrazení na displeji. Tato tlačítka se také používají k ovládání různých reproduktory).
funkcí.
Pokud je k výstupům pro zadní reproduktory tohoto přístroje připojen subwoofer, vyberte
11 nastavení R-SP:S/W.

Pokud je výstup pro zadní reproduktory nastaven na R-SP:S/W (subwoofer), nelze změnit
nastavení ovladače subwooferu.
3. Vyberte požadované nastavení ovladače subwooferu stisknutím tlačítka W nebo X.
Každým stisknutím tlačítka W nebo X bude vybrána možnost P/O:S/W nebo P/O:FUL a odpovídající
stav se zobrazí na displeji.

Poznámky:
Po provedení požadovaného nastavení bude zvukový signál na výstupu k dispozici teprve po

zapnutí subwooferového výstupu (viz článek "Používání subwooferového výstupu" na str.37)
v nabídce zvukových funkcí.

V případě změny tohoto nastavení bude obnoveno výchozí (tovární) nastavení subwooferového
výstupu v nabídce zvukových funkcí.

Úspora spotřeby energie z baterie

Vnitřní mikroprocesor tohoto přístroje stále odebírá malý proud i ve vypnutém stavu, aby bylo možné
přístroj rychle uvést do provozu. Zapnutím režimu úspory energie z baterie zabráníte zbytečnému
chodu mikroprocesoru a ušetříte tím baterii svého vozu.

Je-li zapnutý režim úspory energie, nelze do tohoto přístroje zasunout disk ani jej vyjmout ve
vypnutém stavu; v takovémto případě přístroj nejprve zapněte stisknutím tlačítka SOURCE.

Upozornění:
V případě odpojení automobilové baterie bude režim úspory energie zrušen. Při opětovném připojení
baterie režim úspory energie znovu zapněte. Pokud klíč zapalování vozidla není vybaven pomocnou
(ACC) polohou, pak při vypnutí režimu úspory energie přístroj může v závislosti na metodě zapojení
odebírat proud z baterie.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte položku SAVE (režim úspory energie).
2. Stisknutím tlačítka S nebo T podle potřeby zapněte nebo vypněte režim úspory energie.

40

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ Volitelný dálkový ovladač

Změna počátečních nastavení Dálkový ovladač CD-R310 je dodáván samostatně.
Ovládání se provádí stejným způsobem, jako pomocí odpovídajících tlačítek na čelním panelu. Popis
Nabídka počátečních nastavení slouží k provedení různých výchozích nastavení tohoto přístroje. funkcí jednotlivých tlačítek na dálkovém ovladači je totožný s popisem odpovídajících tlačítek na
(1) Zobrazení funkce počátečních nastavení čelním panelu s výjimkou tlačítka ATT, jehož funkce je popsána v následující tabulce.
V této pozici se zobrazuje stav vybrané funkce.
(14) Tlačítko PAUSE
1. Stiskněte tlačítko SOURCE a podržte je, dokud nedojde k vypnutí přístroje. Stisknutím tohoto tlačítka dojde k zařazení/vyřazení pauzy.
2. Stiskněte znovu tlačítko SOURCE a podržte je, dokud se na displeji nezobrazí název funkce.
3. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte jednu z dostupných funkcí počátečních nastavení. (15) Tlačítko ATT
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION přepínejte jednotlivé režimy nastavení v následujícím Toto tlačítko slouží k rychlému snížení úrovně hlasitosti (cca o 90%); opětovným stisknutím se
pořadí: hlasitost navrátí na původní úroveň.
FM (krok ladění FM tuneru) - A-PI (zapínání/vypínání funkce Auto PI Seek) - AUX1 (vstup pro externí
komponentu 1) - AUX2 (vstup pro externí komponentu 2) - R-SP (Nastavení výstupu pro zadní (16) Tlačítko SOURCE
reproduktory a ovladače subwooferu) - SAVE (Režim úspory energie) Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat jednotlivé zdroje signálu. Stisknutím a podržením
dojde k vypnutí napájení přístroje.
Nabídku počátečních nastavení zrušíte stisknutím tlačítka BAND.
Nabídku počátečních nastavení můžete zrušit také podržením tlačítka SOURCE, dokud nedojde k (17) Tlačítka regulace hlasitosti (VOLUME)
vypnutí přístroje. Stisknutím těchto tlačítek podle potřeby zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti.

Změna kroku ladění FM tuneru Zapnutí napájení přístroje

Za normálních okolností je krok automatického ladění v pásmu FM nastaven na 50kHz; při aktivaci Napájení přístroje zapnete stisknutím tlačítka SOURCE na čelním panelu.
režimu AF (přelaďování na alternativní kmitočty) nebo TA (dopravní hlášení) se krok ladění změní na Napájení přístroje bude zapnuto v okamžiku vybrání některého zdroje signálu.
100kHz. Při aktivaci přelaďování na alternativní kmitočty však může být žádoucí změnit krok ladění na
50kHz. Volba požadovaného zdroje signálu
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim (funkci) nastavení kroku ladění FM tuneru
(položka FM). Požadovaný zdroj signálu vyberete stisknutím tlačítka SOURCE; chcete-li používat vestavěný CD
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí symbol FM. přehrávač, vložte do tohoto přístroje kompaktní disk podle pokynů na straně 18.
2. Stisknutím tlačítka W nebo X nastavte požadovaný krok ladění v pásmu FM.
Každým stisknutím tlačítka W nebo X dojde k přepnutí kroku ladění FM tuneru na hodnotu 50kHz Vyberte požadovaný zdroj signálu stisknutím tlačítka SOURCE na čelním panelu.
nebo 100kHz, která bude použita během aktivace funkce AF nebo TA. Nastavený krok ladění FM Každým stisknutím tlačítka SOURCE dojde k přepnutí zdroje v následujícím pořadí:
tuneru se zobrazí na displeji. tuner - televizní tuner - vestavěný CD přehrávač - multi-CD přehrávač - externí komponenta 1-
Poznámka: externí komponenta 2 - vstup AUX1 - vstup AUX2
Poznámky:
Pro ruční ladění stanic bude vždy použit krok 50kHz.
Zdroj signálu pro poslech nelze vybrat v následujících případech:
Zapínání a vypínání funkce Auto PI Seek - K tomuto přístroji připojena požadovaná zdrojová komponenta.
- V mechanice tohoto přístroje není vložen kompaktní CD disk.
Tento přístroj je schopen automaticky vyhledávat jiné rozhlasové stanice vysílající stejný program - V multi-CD přehrávači není vložen zásobník.
i během vyvolávání předvolených stanic. - Vstup pro externí zdroj signálu (AUX1 nebo AUX2) je vypnutý - viz str.40.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim (funkci) automatického vyhledávání stejného Externí komponentou se rozumí výrobek značky Pioneer (dostupný například v budoucnu), který
typu programu (položka A-PI). sice není s tímto přístrojem kompatibilní jako zdroj signálu, avšak je uzpůsoben k ovládání svých
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis A-PI. základních funkcí pomocí tohoto přístroje. Tímto přístrojem lze ovládat až dvě externí
2. Stisknutím tlačítka S nebo T zapněte nebo vypněte funkci A-PI. komponenty. V případě připojení dvou externích komponent jim tento přístroj automaticky přiřadí
Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde k zapnutí nebo vypnutí funkce A-PI a odpovídající stav označení "externí komponenta 1" a "externí komponenta 2".
se zobrazí na displeji (např. A-PI: ON - zapnuto). Pokud je modrý/bílý vodič tohoto přístroje připojen k reléové ovládací svorce automobilové antény,
pak při zapnutí napájení tohoto přístroje dojde k vysunutí antény. Chcete-li anténu zasunout,
39 vypněte napájení tohoto přístroje.

Vypnutí napájení přístroje

Přístroj vypnete stisknutím a podržením tlačítka SOURCE.

12

OVLÁDÁNÍ TUNERU Zvýraznění úrovně hlubokých kmitočtů

Poslech rozhlasového vysílání Funkce zvýraznění úrovně hlubokých kmitočtů zesiluje úroveň basů pod 100 Hz. Čím více je úroveň
hlubokých kmitočtů zesílena, tím je basový zvuk výraznější a celková reprodukce výkonnější. Při
V následujícím článku jsou popsány základní kroky potřebné k ovládání tuneru. Popis ovládání použití této funkce se subwooferem dochází k zesílení zvuků dělicím kmitočtem.
složitějších funkcí tuneru začíná na této straně. 1. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte položku BASS.
Funkci AF (přelaďování na alternativní kmitočty) tohoto přístroje lze zapínat a vypínat. Při normálním Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí nápis BASS.
způsobu ladění stanic musí tato funkce zůstat vypnutá (viz str.16).
Funkci zvýraznění basů můžete vybrat také stisknutím a podržením tlačítka SW.
(1) Indikátor přijímaného pásma (BAND) 2. Stisknutím tlačítka S nebo T nastavte požadovanou úroveň.
Tento indikátor sděluje aktuální přijímané pásmo tuneru: Během zvyšování/snižování úrovně se na displeji zobrazuje nápis 0 - 6.
MW, LW nebo FM.
Zvýraznění předního zvukového obrazu (F.I.E.)
(2) Indikátor čísla předvolené stanice
Tento indikátor sděluje číslo zvolené předvolby. Funkce F.I.E. (zvýraznění předního zvukového obrazu) využívá jednoduchou metodu na zlepšení
předního zvukového obrazu spočívající v potlačení úrovně středových a vysokých kmitočtů, které
(3) Indikátor přijímaného kmitočtu vycházejí ze zadních reproduktorů. Výstup ze zadních reproduktorů je pak omezen pouze na nízké
Tento indikátor sděluje aktuální přijímaný kmitočet tuneru. kmitočty; u této funkce můžete zvolit kmitočet, jehož úroveň má být potlačena.

(4) Indikátor stereofonního příjmu ( ) Upozornění:
Tento indikátor sděluje, že aktuálně přijímaná rozhlasová stanice vysílá stereofonní signál. Pokud funkci F.I.E. vypnete, ze zadních reproduktorů budou navíc k hlubokým kmitočtům
vycházet všechny ostatní kmitočty. Proto dbejte na to, abyste před vypnutím funkce F.I.E snížili
1. Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte tuner jako zdroj signálu. úroveň hlasitosti a zabránili tak jejímu náhlému skokovému zvýšení.
Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí nápis TUNER.
2. Upravte úroveň hlasitosti pomocí regulátoru VOLUME. 1. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim zvýraznění předního zvukového obrazu (položka
Otáčením regulátoru podle potřeby zvyšte nebo snižte úroveň hlasitosti. FIE).
3. Stisknutím tlačítka BAND vyberte požadované pásmo. Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí nápis FIE.
Stiskněte opakovaně tlačítko BAND, dokud se na displeji nezobrazí požadované pásmo: FM1, FM2 2. Zapněte funkci F.I.E. stisknutím tlačítka S.
nebo MW/LW.
4. Chcete-li zahájit ruční ladění, stiskněte krátce tlačítko W nebo X a rychle je uvolněte. Funkci F.I.E. vypnete stisknutím tlačítka T.
Každým stisknutí některého z těchto tlačítek dojde ke krokovému zvýšení nebo snížení přijímaného 3. Vyberte požadovaný kmitočet stisknutím tlačítka W nebo X.
kmitočtu. Každým stisknutím jednoho z těchto tlačítek dojde k přepnutí kmitočtu v následujícím pořadí:
5. Chcete-li zahájit automatické ladění, stiskněte tlačítko W nebo X, podržte je zhruba na jednu
sekundu a poté je uvolněte. 100 - 160 - 250 (Hz)
Tuner bude procházet kmitočtové pásmo, dokud nebude nalezena rozhlasová stanice s dostatečně
silným signálem pro příjem. Poznámky:
Po zapnutí funkce F.I.E. proveďte vyvážení poměru hlasitostí zvuku z předních a ze zadních
Automatické ladění zrušíte krátkým stisknutím tlačítka W nebo X.
Podržením a stisknutím tlačítka W nebo X můžete jednotlivé rozhlasové stanice vynechávat. reproduktorů pomocí nastavení symetrií (viz str.34).
Automatické ladění bude pokračovat v okamžiku uvolnění tlačítka. Funkci F.I.E. vypněte, pokud používáte systém pouze 2 reproduktorů.

Poznámka: Funkce přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje (SLA)
Pokud naladěná stanice vysílá stereofonní signál, na displeji se rozsvítí indikátor stereofonního
Funkce SLA (Source Level Adjustment) zamezuje vzniku radikálních skoků v hlasitosti během
příjmu ( ). přepínání jednotlivých zdrojů signálu.

Ovládání složitějších funkcí tuneru Nastavení jsou odvozena z hlasitosti rozhlasového příjmu v pásmu FM, která zůstává konstantní.
1. Porovnejte si poslechem hlasitost příjmu v pásmu FM s hlasitostí jiného zdroje signálu, který
(1) Funkční zobrazení chcete nastavit.
V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí. 2. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim (funkci) přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje
(položka SLA).
(2) Indikátor LOC Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka SLA.
Tento indikátor svítí během zapnutí automatického ladění 3. Stisknutím tlačítka S nebo T podle potřeby zvyšte nebo snižte úroveň hlasitosti.
místních stanic. Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde ke zvýšení nebo ke snížení úrovně hlasitosti vybraného
zdroje.
Stisknutím tlačítka FUNCTION zobrazíte názvy jednotlivých funkcí.
Během zvyšování nebo snižování úrovně hlasitosti zdroje se na displeji se zobrazuje symbol
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION přepínejte zobrazení následujících funkcí na displeji: SLA +4 - SLA -4.

BSM (paměť nejlepších stanic) - REG (příjem regionálních stanic) - LOCAL (automatické ladění Poznámky:
místních stanic) - TA (pohotovost pro dopravní hlášení) - AF (přelaďování na alternativní kmitočty) Vzhledem k tomu, že úroveň hlasitosti FM tuneru je považována za referenční, nelze pomocí

Zobrazení kmitočtu obnovíte stisknutím tlačítka BAND. funkce SLA upravovat úroveň hlasitosti FM tuneru.
Pokud je zvoleno pásmo MW/LW, jsou k dispozici pouze funkce BSM a LOCAL. Hlasitost příjmu v pásmu MW/LW lze pomocí funkce SLA upravovat stejně, jako u jiných zdrojů

13 signálu, než tuner.
Hlasitosti zvuku z vestavěného CD přehrávače a z multi-CD přehrávače budou pomocí funkce

SLA automaticky nastaveny na společnou úroveň.
Podobně budou automaticky nastaveny na společnou úroveň také hlasitosti zvuku z externí

komponenty 1 a z externí komponenty 2.

38

Používání subwooferového výstupu Poznámka:
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, bude automaticky
Tento přístroj je vybaven výstupem pro subwoofer, který lze podle potřeby zapínat a vypínat.
1. Stisknutím tlačítka SW vyberte položku SUB W. obnoveno zobrazení přijímaného kmitočtu.
Na displeji se zobrazí nápis SUB W.
Ukládání kmitočtů rozhlasových stanic do paměti a jejich vyvolávání
Nabídku nastavení subwooferu můžete vybrat také stisknutím tlačítka AUDIO na čelním panelu.
Položka SUB W není k dispozici, pokud je v nabídce počátečních nastavení vybrána možnost Stisknutím libovolného z tlačítek 1 - 6 v sadě předvoleb lze do paměti snadno uložit až šest
(P/O: FUL). rozhlasových stanic. Tyto stanice lze později opět vyvolat stisknutím příslušného tlačítka.
2. Zapněte subwooferový výstup stisknutím tlačítka S.
Na displeji se zobrazí nápis SUB W: NOR; subwooferový výstup je nyní zapnutý. Po nalezení kmitočtu rozhlasové stanice, který chcete uložit do paměti, stiskněte
Pokud byla naposledy vybrána obrácená fáze subwooferového výstupu, na displeji se zobrazí požadované tlačítko v sadě předvoleb a podržte jej, dokud příslušné číslo předvolby
symbol SUB W: REV. nepřestane blikat.
Subwooferový výstup vypnete stisknutím tlačítka T. Indikátor čísla předvolené stanice odpovídajícího stisknutému tlačítku bude blikat a poté se trvale
3. Stisknutím tlačítka W nebo X nastavte požadovanou fázi subwooferového výstupu. rozsvítí. Vybraná rozhlasová stanice tak bude uložena do paměti předvoleb.
Stisknutím tlačítka W, resp. X vyberete obrácenou (na displeji se zobrazí symbol REV), resp. normální Při dalším stisknutí stejného tlačítka předvolby 1 - 6 bude kmitočet příslušné rozhlasové stanice
fázi (na displeji se zobrazí symbol NOR). vyvolán z paměti.

Nastavení dělicího kmitočtu a výstupní úrovně subwooferového výstupu Poznámky:
Do paměti tohoto přístroje lze uložit až 18 rozhlasových stanic v pásmu FM (po 6-ti v každém ze
Pokud je výstup pro subwoofer zapnutý, můžete nastavit dělicí kmitočet a výstupní úroveň jeho tří dílčích pásem FM) a 6 rozhlasových stanic v pásmech MW/LW.
signálu. Rozhlasové stanice uložené v paměti pod tlačítky předvoleb 1 - 6 lze ladit (vyvolávat) též pomocí
1. Stisknutím tlačítka SW vyberte položku 80: 0. tlačítka S nebo T.
Stiskněte opakovaně tlačítko SW, dokud se na displeji nezobrazí nápis 80: 0.
Ladění rozhlasových stanic se silným signálem
Nabídku nastavení subwooferu můžete vybrat také stisknutím tlačítka AUDIO na čelním panelu.
Položka 80:0 je k dispozici pouze tehdy, pokud je subwooferový výstup zapnutý. Funkce automatického ladění místních stanic umožňuje uložit do paměti pouze stanice s dostatečně
Pokud byly parametry subwooferového výstupu upravovány dříve, na displeji se namísto symbolu silným signálem a zaručit tak kvalitní příjem.
80 zobrazí naposledy nastavený dělicí kmitočet.
2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovaný dělicí kmitočet. 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci automatického ladění stanic (položka LOCAL).
Každým stisknutím tlačítka W nebo X dojde k přepnutí dělicího kmitočtu v následujícím pořadí: Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis LOCAL.
2. Zapněte režim automatického ladění místních stanic stisknutím tlačítka S.
50 - 63 - 80 - 100 - 125 (Hz) Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená citlivost ladění místních stanic (např. LOCAL 2).
3. Stisknutím tlačítek W nebo X nastavte požadovanou citlivost.
Ze subwooferu budou reprodukovány pouze signály s kmitočtem nižším, než je kmitočet vybraný V pásmu FM, resp. MW/LW jsou k dispozici čtyři, resp. dvě úrovně citlivosti:
určující horní hranici přenášeného pásma.
3. Stisknutím tlačítka S nebo T upravte výstupní úroveň signálu subwooferu. FM: LOCAL 1 - LOCAL 2 - LOCAL 3 - LOCAL 4
Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde ke zvýšení nebo ke snížení úrovně signálu subwooferu a MW/LW: LOCAL 1 - LOCAL 2
během této změny se na displeji zobrazuje nápis +6 - -24.
Nastavení LOCAL 4 umožňuje příjem pouze stanic s nejsilnějším signálem, zatímco nižší nastavení
Používání filtru s horní propustí postupně umožňují přijímat stanice se slabším signálem.

Chcete-li zamezit reprodukci zvuků s nízkými kmitočty obsažených ve výstupním signálu pro 4. Chcete-li obnovit normální automatické ladění, vypněte automatické ladění místních stanic
subwoofer z předních nebo ze zadních reproduktorů, zapněte filtr s horní propustí (HPF). Z předních stisknutím tlačítka T.
a ze zadních reproduktorů pak budou vystupovat pouze signály s kmitočty vyššími, než odpovídá Na displeji se zobrazí nápis LOCAL:OFF (automatické ladění místních stanic je vypnuto).
spodní hranici pásma určené vybraným kmitočtem.
Ukládání rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem do paměti předvoleb
1. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim nastavení filtru s horní propustí.
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka HPF. Funkce BSM (paměť nejlepších stanic) provádí automatické ukládání šesti nejsilnějších rozhlasových
2. Zapněte filtr s horní propustí stisknutím tlačítka S. stanic do paměti předvoleb pod tlačítky 1 až 6. Po uložení do paměti lze tyto stanice snadno naladit
Na displeji se zobrazí nápis HPF: 80 a filtr s horní propustí je nyní zapnutý. stisknutím příslušného tlačítka.

Pokud byl filtr s horní propustí upravován dříve, na displeji se namísto nápisu HPF: 80 zobrazí 1. Vyberte funkci BSM stisknutím tlačítka FUNCTION.
naposledy vybraný kmitočet. Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis BSM.
2. Zapněte funkci BSM stisknutím tlačítka S.
Filtr s horní propustí vypnete stisknutím tlačítka T. Indikátor BSM začne blikat a během této doby bude do paměti předvoleb uloženo šest nejsilnějších
3. Stisknutím tlačítka W nebo X nastavte požadovaný dělicí kmitočet filtru s horní propustí. rozhlasových stanic v pořadí podle síly jejich signálu pod tlačítky předvoleb 1 - 6. Po dokončení
Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte dělicí kmitočet v následujícím pořadí: ukládání do paměti indikátor BSM přestane blikat.

50 - 63 - 80 - 100 - 125 (Hz) Chcete-li ukládání stanic do paměti vypnout v průběhu jeho činnosti, stiskněte tlačítko T.

Z předních a ze zadních reproduktorů budou vystupovat pouze signály s kmitočty vyššími, než Poznámka:
odpovídá spodní hranici pásma určené vybraným kmitočtem. Rozhlasové stanice uložené do paměti předvoleb pomocí funkce BSM pravděpodobně nahradí
rozhlasové stanice, které byly do dříve paměti předvoleb uloženy ručně pod tlačítky 1 - 6.
37
14

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU RDS Jemné nastavení ekvalizační křivky
Pro každé pásmo ekvalizační křivky (EQ-L / EQ-M / EQ-H) můžete nastavit středový kmitočet a činitel
Úvodní informace o systému RDS jakosti Q (charakteristiku křivky).

RDS (Radiový datový systém) je systém na předávání textových informací spolu s rozhlasovými 1. Podržte tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí kmitočet a činitel jakosti Q (např.
programy v pásmu FM. Tyto informace, které nejsou slyšitelné, poskytují celou řadu možností, jako F-80: Q1W).
například název programové služby (=název stanice), zobrazení typu programu, pohotovost pro 2.Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO vyberte pásmo, které chcete nastavit:
dopravní hlášení a automatické ladění. Účelem těchto informací je usnadnit posluchačům nalezení a (hloubky) - (středy) - (výšky)
naladění požadované stanice. 3. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovaný středový kmitočet tohoto pásma.
Stiskněte opakovaně tlačítko W nebo X, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný kmitočet:
(1) Zobrazení názvu programové služby Nízké kmitočty (Low): 40 - 80 - 100 - 160 (Hz)
V této pozici se zobrazuje název typu vysílaného programu. Středové kmitočty (Mid): 200 - 500 - 1k - 2k (Hz)
Nízké kmitočty (High): 3k - 8k - 10k - 12k (Hz)
(2) Indikátor TP 4. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadovaný činitel jakosti Q v následujícím pořadí:
Tento indikátor sděluje naladění stanice vysílající dopravní 2N - 1N - 1W - 2W
informace (TP). Poznámka:

(3) Indikátor TA: ON V případě provedení úprav bude vlastní ekvalizační křivka (CUSTOM) aktualizována.
Tento indikátor svítí, je-li zapnutá funkce TA (pohotovost pro dopravní hlášení).
Nastavení fyziologické regulace hlasitosti (Loudness)
(4) Indikátor AF
Tento indikátor svítí, je-li zapnutá funkce AF (přelaďování na alternativní kmitočty). Funkce Loudness (fyziologická regulace hlasitosti) provádí kompenzaci poklesů úrovní v oblasti
nízkých a vysokých kmitočtů při nízkých hlasitostech.
Stisknutím tlačítka FUNCTION zobrazíte názvy jednotlivých funkcí. 1. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim (funkci) nastavení fyziologické regulace hlasitosti.
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION přepínejte zobrazení následujících funkcí na displeji: Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka LOUD.
2. Zapněte fyziologickou regulaci hlasitosti stisknutím tlačítka S.
BSM (paměť nejlepších stanic) - REG (příjem regionálních stanic) - LOCAL (automatické ladění Na displeji se zobrazí symbol aktuální úrovně fyziologické hlasitosti (např. LOUD:MID).
místních stanic) - TA (pohotovost pro dopravní hlášení) - AF (přelaďování na alternativní kmitočty) 3. Stisknutím tlačítka W nebo X nastavte požadovanou úroveň fyziologické regulace hlasitosti.
Každým stisknutím tlačítka W nebo X dojde k přepnutí úrovně fyziologické hlasitosti v následujícím
Zobrazení kmitočtu obnovíte stisknutím tlačítka BAND. pořadí:
Pokud je zvoleno pásmo MW/LW, jsou k dispozici pouze funkce BSM a LOCAL. LOW (nízká) - MID (střední) - HI (vysoká)
4. Fyziologickou regulaci hlasitosti vypnete stisknutím tlačítka T.
Poznámky: Na displeji se zobrazí symbol LOUD:OFF (vypnuto).
Pokud neprovedete žádnou změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, na displeji bude
automaticky obnoveno zobrazení přijímaného kmitočtu.
Všechny rozhlasové stanice nemusejí vysílat data RDS.
Funkce RDS, jako například AF (vyhledávání alternativních kmitočtů) nebo TA (pohotovost pro
dopravní hlášení) jsou aktivovány pouze tehdy, pokud je tuner naladěn na rozhlasové stanice
vysílající data RDS.

Přepínání zobrazení jednotlivých RDS dat na displeji

Po naladění požadované stanice RDS se na displeji zobrazí její název. Kmitočtu této stanice můžete
zobrazit podle následujícího postupu:

Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující zobrazení na displeji:

název programové služby - informace o typu programu (PTY) - kmitočet přijímané stanice

Seznam jednotlivých typů programů (PTY) (identifikačních kódů programů) naleznete na straně 18.

Informace o typu programu (PTY) a kmitočet aktuálně přijímané stanice se na displeji zobrazují po
dobu 8 sekund.

15 36

3. Stisknutím tlačítka W nebo X upravte podle potřeby stereováhu (stereofonní střed mezi Přelaďování na alternativní kmitočty

levými a pravými reproduktory). Pokud signál přijímané rozhlasové stanice během jejího poslechu zeslábne nebo pokud nastanou jiné
Při stisknutí tlačítka W nebo X se na displeji zobrazí symbol BAL: 0; při každém stisknutí tlačítka W problémy s příjmem, pak tato funkce automaticky přeladí přijímač na jiný kmitočet ve stejné síti, na
nebo X dojde k posunutí středu stereofonní symetrie směrem k levým nebo k pravým reproduktorům. kterém je vysílán silnější signál.

Během pohybu středu stereofonní symetrie zleva doprava se na displeji zobrazuje symbol Funkce AF je podle výchozího nastavení zapnutá.

BAL: L15 - BAL: R15. 1. Zapněte funkci AF (přelaďování na alternativní kmitočty) stisknutím tlačítka FUNCTION.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí indikátor AF.
Používání ekvalizéru 2. Zapněte funkci AF stisknutím tlačítka S.
Stisknutím tlačítka S se na displeji zobrazí nápis AF:ON.
Funkce ekvalizéru umožňuje dosáhnout požadovaného přizpůsobení reprodukovaného zvuku 3. Funkci AF vypnete stisknutím tlačítka T.
akustickým charakteristikám interiéru vozidla nastavením jeho tónových korekcí. Stisknutím tlačítka T se na displeji zobrazí nápis AF:OFF.

Vyvolávání ekvalizačních křivek Poznámky:
Pokud je zapnutá funkce AF, pak automatické ladění nebo ladění pomocí funkce BSM bude
Tento přístroj je vybaven šesti předvolenými ekvalizačními křivkami, které lze podle potřeby kdykoli omezeno pouze na stanice RDS.
snadno vyvolat; předvolené křivky jsou popsány v následující tabulce: Pokud vyvoláte předvolenou rozhlasovou stanici z paměti, může tuner tuto rozhlasovou stanici
aktualizovat novým kmitočtem ze seznamu alternativních kmitočtů této stanice (dostupné pouze
Zobrazení na displeji Popis ekvalizační křivky při používání předvoleb v pásmech FM1 a FM2). V případě odlišnosti RDS dat přijímané stanice
SUPER BASS Super bass - zvýraznění basů od RDS dat původně uložené stanice se na displeji nezobrazí žádné číslo předvolené stanice.
POWERFUL Silná křivka Během vyhledávání alternativního kmitočtu funkcí AF může dojít k dočasnému přerušení zvuku
NATURAL Přirozená křivka jiným programem.
VOCAL Zpěvová křivka Funkci AF lze zapínat a vypínat samostatně v každém pásmu FM.
CUSTOM Vlastní křivka
EQ FLAT Rovná křivka Používání funkce PI Seek (vyhledávání programu podle jeho identifikace)
Pokud se přístroji nepodaří nalézt vhodný alternativní kmitočet nebo pokud příjem během poslechu
Položka CUSTOM představuje vlastní ekvalizační křivku vytvořenou uživatelem. V případě rozhlasového programu zeslábne, tuner automaticky zahájí vyhledávání jiné stanice vysílající stejný
provedení změny budou nová nastavení uložena do paměti pod položkou CUSTOM. program. Během tohoto vyhledávání se na displeji zobrazí nápis PI SEEK a zvukový výstup bude
vypnut. Po dokončení vyhledávání funkcí PI Seek bude reprodukce zvuku obnovena bez ohledu na
V případě vybrání položky EQ FLAT (rovná křivka) nebudou na zvuk aplikovány žádné úpravy ani úspěšnost.
korekce. Toto nastavení je tedy výhodné pro posouzení účinku ostatních křivek přepínáním "rovné"
křivky (EQ FLAT) a vybrané nastavené křivky. Používání funkce Auto PI Seek pro předvolené rozhlasové stanice
Pokud předvolené stanice nelze vyvolat z paměti, například během cest na dlouhé vzdálenosti, pak
Stisknutím tlačítka EQ vyberte požadovanou ekvalizační křivku. tento přístroj lze nastavit tak, aby prováděl vyhledávání funkcí PI Seek také při ladění stanic uložených
Opakovaným stisknutím tlačítka EQ přepínejte následující ekvalizační křivky: v paměti předvoleb.
SUPER BASS (Super bass) - POWERFUL (silná)- NATURAL (přirozená) - VOCAL (zpěvy) -
CUSTOM (vlastní) - EQ FLAT (rovná) Funkce Auto PI Seek je podle výchozího nastavení vypnutá (stav OFF); zapnutí této funkce
provedete podle postupu v článku "Zapínání a vypínání funkce Auto PI Seek" na straně 39.
Vytvoření vlastní ekvalizační křivky
Omezení přijímaných stanic na stanice vysílající regionální programy
Aktuálně vybranou ekvalizační křivku můžete upravit podle potřeby; takto upravená křivka bude Pokud funkci AF používáte k automatickému přelaďování tuneru, pak funkce regionálního příjmu
uložena do paměti pod položkou CUSTOM. omezuje výběr pouze na stanice vysílající regionální programy.
1. Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim (funkci) nastavení ekvalizéru.
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka EQ. 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci regionálního příjmu (položka REG).
2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadované pásmo, které chcete upravit. Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis REG.
Každým stisknutím jednoho z těchto tlačítek dojde k přepnutí pásma v následujícím pořadí: 2. Zapněte funkci regionálního příjmu stisknutím tlačítka S.
Stisknutím tlačítka S se na displeji zobrazí nápis REG:ON.
EQ-L (nízké kmitočty) - EQ-M (středové kmitočty) - EQ-H (vysoké kmitočty) 3. Funkci regionálního příjmu vypnete stisknutím tlačítka T.
Stisknutím tlačítka T se na displeji zobrazí nápis REG:OFF.
3. Stisknutím tlačítka S nebo T upravte ekvalizační křivku podle vlastních požadavků.
Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde ke zvýšením nebo ke snížení úrovně vybraného pásma. Poznámky:
Během zvyšování/snižování úrovně se na displeji zobrazuje symbol +6 - -6. Regionální programové vysílání a regionální sítě jsou organizovány odlišně v závislosti na dané
zemi (tj. mohou se měnit s časem, podle státu nebo oblasti).
Po dokončení vyberte další pásmo a proveďte jeho nastavení zopakováním uvedeného postupu. Číslo předvolené rozhlasové stanice může na displeji zhasnout, pokud tuner naladí regionální
rozhlasovou stanici, která je odlišná od stanice původně zadané.
Poznámka: Funkci regionálního příjmu lze zapínat a vypínat samostatně v každém pásmu FM.
V případě provedení úprav bude vlastní ekvalizační křivka (CUSTOM) aktualizována.
16
35

Příjem dopravních hlášení NASTAVENÍ ZVUKOVÝCH FUNKCÍ

Funkce TA (pohotovost pro dopravní hlášení) umožňuje automaticky přeladit na poslech dopravního Úvodní informace o zvukových funkcí
hlášení bez ohledu na zdroj signálu, který právě posloucháte. Funkci TA lze aktivovat pro příjem
stanice TP (stanice vysílající dopravní informace) nebo pro příjem stanice EON TP obsahující (1) Indikátor zvukových funkcí
informace o dalších programových okruzích (odkazy na další stanice TP). Tento indikátor sděluje aktuální stav zvukových funkcí.
1. Nalaďte rozhlasovou stanici TP nebo EON TP.
Po naladění rozhlasové stanice TP nebo EON TP se na displeji rozsvítí indikátor TP. (2) Indikátor CUSTOM
2. Stisknutím tlačítka TA zapněte pohotovost pro příjem dopravních hlášení. Tento indikátor svítí, pokud je aktuálně vybrána vlastní
Po stisknutí tlačítka TA se na displeji rozsvítí indikátor TA :ON a bude aktivována pohotovost pro ekvalizační křivka.
příjem dopravních hlášení.
(3) Indikátor SW
Chcete-li pohotovost pro dopravní hlášení vypnout, stiskněte znovu tlačítko TA. Tento indikátor se zobrazuje během zapnutí subwooferového výstupu.
3. Po zahájení příjmu dopravního hlášení upravte hlasitost reprodukovaného zvuku pomocí
regulátoru hlasitosti (VOLUME). (4) Indikátor zvýraznění hlubokých kmitočtů
Otáčením regulátoru podle potřeby zvyšte nebo snižte úroveň hlasitosti. Tento indikátor svítí, je-li zapnuto zvýraznění hlubokých kmitočtů.
Nově nastavená hlasitost je uložena v paměti a bude použita pro následující dopravní hlášení.
4. Příjem dopravních hlášení můžete v jeho průběhu zrušit stisknutím tlačítka TA. (5) Indikátor fyziologické regulace hlasitosti
Vypnutím příjmu dopravních hlášení bude obnovena reprodukce zvuku z původního zdroje signálu, Tento indikátor svítí, je-li zapnutá funkce fyziologické regulace hlasitosti.
tuner však zůstane v pohotovosti pro další příjem, dokud nebude znovu stisknuto tlačítko TA.
(6) Indikátor FIE
Příjem dopravních hlášení můžete zrušit také stisknutím tlačítka SOURCE, BAND, S, T, W nebo Tento indikátor svítí, je-li zapnuto zvýraznění předního zvukového obrazu.
X.
Poznámky: Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO přepínejte jednotlivé zvukové funkce.
Funkci TA můžete také zapínat a vypínat v nabídce, která je přístupná po stisknutí tlačítka Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO budou postupně vybrány následující zvukové funkce:
FUNCTION.
Po ukončení příjmu dopravního hlášení se systém přepne zpět na poslech z původního zdroje FAD (nastavení symetrií) - EQ (nastavení ekvalizační křivky) - LOUD (nastavení fyziologické regulace
signálu. hlasitosti) - SUB W (zapínání / vypínání a nastavení fáze subwooferového výstupu) - 80:0 (nastavení
Pokud je zapnutá funkce TA, budou během automatického ladění nebo ladění pomocí funkce úrovně / dělicího kmitočtu subwooferového výstupu) - HPF (filtr s horní propustí) - BASS (zvýraznění
BSM do paměti uloženy pouze stanice TP nebo EON TP (informace o dalších programových hlubokých kmitočtů) - FIE (zvýraznění předního zvukového obrazu) - SLA (přizpůsobení úrovně
okruzích). hlasitosti zdroje signálu)

Příjem varovných hlášení pomocí funkce PTY Alarm Položka SUB W není k dispozici, pokud je v nabídce počátečních nastavení vybrána položka
P/O: FUL (viz str.40).
PTY Alarm je speciálním PTY kódem, kterým jsou vysílána hlášení týkající se mimořádných událostí,
například přírodních katastrof. Pokud tuner přijme kód varovného hlášení, na displeji se zobrazí nápis Položka 80:0 je k dispozici pouze tehdy, pokud byl výstup pro subwoofer dříve zapnutý pomocí
ALARM a úroveň hlasitosti bude nastavena na hodnotu zvolenou pro funkci TA. Jakmile stanice položky SUB W.
přestane vysílat varovné hlášení, systém se navrátí k poslechu z předchozího zdroje signálu.
Funkci SLA (přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje) nelze aktivovat, pokud je jako zdroj signálu
Příjem varovných hlášení můžete zrušit stisknutím tlačítka TA. vybrán FM tuner.
Příjem varovných hlášení můžete zrušit také stisknutím tlačítka SOURCE, BAND, S, T, W nebo
X. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení jednotlivých zdrojů signálu.

17 Poznámka:
Pokud neprovedete změnu nastavení některé zvukové funkce do 30-ti sekund, na displeji bude

automaticky obnoveno zobrazení zdroje signálu.

Nastavení symetrií

Pomocí této funkce můžete nastavit předo-zadní poměr a stereováhu pro dosažení ideálních
poslechových podmínek ve všech obsazených místech vozidla.
1. Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO vyberte režim symetrií.
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO, dokud se na displeji nezobrazí položka FAD.

Pokud bylo nastavení symetrií upravováno již dříve, na displeji se zobrazí nápis BAL.
2. Stisknutím tlačítka S nebo T upravte podle potřeby předo-zadní poměr hlasitostí.
Každým stisknutím tlačítka S nebo T dojde k posunu středu hlasitosti směrem k předním nebo
k zadním reproduktorům.
Během posunu středu hlasitostí od předních reproduktorů směrem k zadním reproduktorům se na
displeji zobrazuje symbol FAD: F15 - FAD: R15.

Správné nastavení při použití pouze dvou reproduktorů je FAD: 0.
Nastavení předo-zadního poměru hlasitostí není k dispozici, pokud je výstup pro zadní
reproduktory tohoto přístroje nastaven na subwoofer (je vybrána položka R-SP :S/W). Více
informací naleznete v článku "Nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu" na
straně 40.

34

Zobrazení titulů kompaktních disků Seznam názvů typu programu (PTY)
Na displeji lze zobrazit titul libovolného disku, pro který byl tento titul dříve zadán.
Úzká kategorie Typ programu
Stiskněte tlačítko DISPLAY. NEWS Zprávy
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení: AFFAIRS Aktuální události
INFO Všeobecné rady a informace
zobrazení uplynulého hracího času - DISC TITLE (zobrazení titulů kompaktních disků) SPORT Sportovní programy
WEATHER Zprávy o počasí/meteorologické informace
Pokud vyberete položku DISC TITLE (zobrazení titulů kompaktních disků), na displeji se zobrazí titul FINANCE Zprávy z kapitálového trhu, ekonomiky, obchodu, apod.
aktuálně přehrávaného kompaktního disku. POP MUS Populární hudba
ROCK MUS Současná moderní hudba
Pokud pro aktuálně přehrávaný disk nebyl zadán žádný titul, na displeji se zobrazí symbol EASY MUS Hudba pro snadný poslech
NO DISC TITLE. OTH MUS Ostatní druhy hudby, které nelze zařadit do žádné kategorie
JAZZ Programy vysílající jazzovou hudbu
Používání funkcí pro textové kompaktní disky (CD TEXT) COUNTRY Programy vysílající country hudbu
NAT MUS Programy vysílající národní hudbu
Následující funkce lze používat pouze tehdy, pokud je k tomuto přístroji připojen multi-CD přehrávač OLDIES Programy vysílající staré hity a hudbu "zlaté éry"
kompatibilní se standardem CD TEXT. FOLK MUS Programy vysílající folkovou hudbu
Některé kompaktní disky obsahují textové informace zakódované během výroby. K těmto informacím L.CLASS Lehká klasická hudba
patří například titul disku, název skladby, jméno umělce nebo hrací čas. Disky tohoto druhu se CLASSIC Vážná klasická hudba
nazývají textové (CD TEXT). Pouze tyto speciálně kódované disky podporují dále popsané funkce. EDUCATE Vzdělávací programy
DRAMA Veškeré rozhlasové hry a seriály
Zobrazení titulů na textových discích (CD TEXT) CULTURE Program zabývající se všemi aspekty národní nebo regionální kultury
Stiskněte tlačítko DISPLAY. SCIENCE Programy z oblasti přírody, vědy a techniky
VARIED Lehké zábavné programy
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení: CHILDREN Programy pro děti
SOCIAL Programy o společenských událostech
zobrazení uplynulého hracího času - DISC TITLE (zobrazení titulů kompaktních disků) - DISC ARTIST RELIGION Náboženské programy nebo služby
(zobrazení jména umělce disku) - TRACK TITLE (zobrazení názvu skladby) - TRACK ARTIST PHONE IN Programy s možností telefonování v průběhu pořadu
(zobrazení jména umělce skladby) TOURING Cestovní programy, nejsou určeny k poskytování hlášení o dopravních situacích
LEISURE Programy o zájmových a rekreačních činnostech
Pokud na textovém kompaktním disku (CD TEXT) není určitá informace zaznamenána, na displeji DOCUMENT Dokumentární programy
se zobrazí symbol NO XXXX (např. NO TRACK TITLE - chybí název skladby).
OVLÁDÁNÍ VESTAVĚNÉHO CD PŘEHRÁVAČE
Rolování dlouhých názvů na displeji
Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit pouze prvních 16 znaků titulu disku (DISC TITLE), jména Přehrávání kompaktních disků
umělce disku (DISC ARTIST), názvu skladby (TRACK TITLE) nebo jména umělce skladby (TRACK
ARTIST). Pokud délka zaznamenané informace přesahuje 16 znaků, můžete zbývající text zobrazit V následujícím článku jsou popsány základní kroky potřebné k ovládání vestavěného CD přehrávače.
rolováním směrem doleva. Popis ovládání složitějších funkcí začíná na straně 19.

Stiskněte tlačítko DISPLAY a podržte je, dokud nebude zahájeno rolování textu směrem (1) Indikátor čísla skladby
doleva. V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávané skladby.
Na displeji se zobrazí zbývající znaky titulu.
(2) Indikátor uplynulého hracího času
Používání komprese zvuku a zvýraznění dynamiky basů V této pozici se zobrazuje čas uplynulý od začátku aktuální
skladby.
Tyto funkce lze používat pouze u multi-CD přehrávače, který je podporuje.
Funkce COMP (komprese) a DBE (zvýraznění dynamiky basů) umožňují nastavit kvalitu 1. Vložte kompaktní CD disk do mechaniky přehrávače.
přehrávaného zvuku multi-CD přehrávače. Každou z těchto funkcí lze nastavit ve dvou úrovních. Tím bude automaticky zahájeno přehrávání.
Funkce komprese (COMP) vyrovnává rozdíly hlasitějších a tišších pasáží při vyšších úrovních
hlasitosti. Funkce zvýraznění dynamiky basů (DBE) vytváří bohatší zvuk zvyšováním úrovně Kompaktní disk vyjmete stisknutím tlačítka EJECT.
hlubokých kmitočtů. Porovnejte jednotlivé efekty poslechem a vyberte ten, který je nejvhodnější pro Z důvodů zamezení chybné funkce dbejte na to, aby během otevření čelního panelu nepřišly
zlepšení zvuku poslouchané skladby. kontakty na trupu přístroje do styku s žádným kovovým předmětem.
2. Upravte úroveň hlasitosti pomocí regulátoru VOLUME.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci nastavení komprese zvuku/zvýraznění Otáčením regulátoru podle potřeby zvyšte nebo snižte úroveň hlasitosti.
dynamiky basů. 3. Rychlý postup vpřed nebo vzad provedete stisknutím a podržením tlačítka W nebo X.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka COMP. Pokud je vybrána metoda vyhledávání ROUGH (vyhledávání každé 10. skladby), pak stisknutím a
podržením tlačítka W nebo X lze vyhledávat každou desátou skladbu na aktuálním kompaktním
Pokud připojený multi-CD přehrávač funkce COMP/DBE nepodporuje, na displeji se při pokusu o disku (více informací naleznete v článku "Volba metody vyhledávání" na straně 21).
jejich aktivaci zobrazí nápis NO COMP.
2. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadované nastavení. 18

Opakovaným stisknutím tlačítka S nebo T přepínejte postupně následující nastavení:

COMP OFF (vypnuto) - COMP 1 - COMP 2 - COMP OFF (vypnuto) - DBE1 - DBE2

33

4. Přechod na jinou skladbu směrem vzad nebo vpřed provedete stisknutím tlačítka W nebo X. Odstranění kompaktního disku z hracího seznamu ITS
Stisknutím tlačítka X bude proveden přechod na začátek následující skladby. Jedním stisknutím Chcete-li z hracího seznamu ITS odstranit všechny skladby kompaktního disku, je nutné, aby bylo
tlačítka W bude proveden přechod na začátek aktuální skladby; opětovným stisknutím tohoto tlačítka přehrávání funkcí ITS vypnuto.
bude proveden přechod vždy na začátek předchozí skladby.
1. Zahajte přehrávání kompaktního disku, který chcete odstranit.
Poznámky: Požadovaný kompaktní disk vyberte pomocí tlačítka S nebo T.
Na vestavěném CD přehrávači lze současně přehrávat jeden standardní (jednoduchý) 12cm nebo 2. Stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka TITLE IN,
poté stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte položku ITS.
8cm kompaktní disk. Nepoužívejte adaptér na 8cm kompaktní disky. Po zobrazení položky TITLE IN stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji
Do CD mechaniky nevkládejte jiné předměty kromě kompaktních disků. nezobrazí položka ITS.
Pokud disk nelze do mechaniky zcela zasunout nebo pokud po zasunutí disku nedojde k zahájení 3. Stisknutím tlačítka T odstraňte z hracího seznamu ITS všechny skladby na aktuálně
přehrávaném kompaktním disku.
jeho přehrávání, ujistěte se, zda je vložen etiketovou stranou vzhůru. Vyjměte disk stisknutím Všechny skladby na aktuálně přehrávaném kompaktním disku budou odstraněny ze seznamu ITS;
tlačítka EJECT a před opětovným vložením jej zkontrolujte, zda není poškozen. poté se na displeji zobrazí symbol ITS CLR.
4. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání.
Pokud nastanou problémy s provozem vestavěného CD přehrávače, na displeji se může zobrazit
chybové hlášení, například ERROR-11. V takovémto případě problém identifikujte podle článku Práce s tituly kompaktních disků
"Chybová hlášení" na straně 42.
Pro jednotlivé kompaktní disky můžete zadat tituly, které lze později zobrazit. Pomocí titulů můžete
Pokud je v mechanice vložen textový kompaktní disk (CD TEXT), na displeji bude automaticky snadno vyhledávat požadované kompaktní disky pro přehrávání.
zahájeno rolování titulu disku a názvů skladeb směrem doleva.
Zadávání titulů kompaktních disků
Ovládání složitějších funkcí vestavěného CD přehrávače Pomocí této funkce můžete do multi-CD přehrávače zadat tituly o délce až 8 znaků pro nejvýše 100
kompaktních disků (uložených v hracím seznamu ITS).
(1) Funkční zobrazení
V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí. 1. Zahajte přehrávání kompaktního disku, pro který chcete zadat titul.
Disk vyberte pomocí tlačítka S nebo T.
(2) Indikátor RPT 2. Stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis TITLE IN.
Tento indikátor sděluje zapnutí opakovaného přehrávání Po zobrazení nápisu TITLE IN přepínejte opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION zobrazení
skladeb. následujících funkcí na displeji:
Stisknutím tlačítka FUNCTION zobrazíte názvy jednotlivých funkcí.
TITLE IN (zadávání titulů kompaktních disků) - ITS (programování skladeb pro okamžitou volbu)
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION přepínejte zobrazení následujících funkcí na displeji:
Režim zadávání titulů (TITLE IN) nelze používat během přehrávání textového kompaktního disku
RPT (opakované přehrávání) - RDM (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - SCAN (přehrávání (CD TEXT) na multi-CD přehrávači kompatibilním se standardem CD TEXT, neboť na textových
ukázek skladeb) - PAUSE (zařazení pauzy v přehrávání) - COMP (komprese a funkce BMX) - FF/REV kompaktních discích jsou tituly již zaznamenány.
(volba metody vyhledávání)
3. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadovaný znak
Zobrazení normálního přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka BAND. abecedy.

Poznámka: Každým stisknutím tlačítka S se zobrazí jednotlivé znaky abecedy, nejprve písmena v pořadí A B C...
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, na displeji bude X Y Z, poté číslice a symboly v pořadí 1 2 3...> [ ]. Každým stisknutím tlačítka T se jednotlivé znaky
automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání. zobrazí v obráceném pořadí, například Z Y X ...C B A.

Opakované přehrávání 4. Stisknutím tlačítka X přesuňte kurzor na následující znakovou pozici.
Jakmile se zobrazí požadovaný znak, přesuňte kurzor stisknutím tlačítka X na následující pozici, poté
Funkce opakovaného přehrávání umožňuje opakovaný poslech stejné skladby. vyberte další znak. Stisknutím tlačítka W přesunete kurzor na displeji zpět.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci opakovaného přehrávání skladeb (RPT). 5. Po zadání celého titulu přesuňte kurzor na poslední pozici stisknutím tlačítka X.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis RPT. Dalším stisknutím tlačítka X bude zadaný titul uložen do paměti.
2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání skladeb. 6. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání.
Stiskněte opakovaně tlačítko W nebo X, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný rozsah
opakovaného přehrávání skladeb z následujících možností: Poznámky:
Zadané tituly disků zůstávají uloženy v paměti i po vyjmutí příslušného disku ze zásobníku a při
DSC - opakování aktuálního kompaktního disku,
TRK - opakování pouze aktuální skladby. jeho opětovném vložení budou znovu vyvolány.
Po uložení dat 100 kompaktních disků do paměti budou data nejstaršího disku vždy přepsána
Poznámka:
Pokud během opakovaného přehrávání jedné skladby (TRK) provedete přechod na jinou skladbu daty nového disku.

nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah opakovaného přehrávání se změní na opakování celého 32
disku (DSC).

19

Vytvoření hracího seznamu pro přehrávání pomocí funkce ITS Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Pomocí funkce ITS můžete naprogramovat a přehrávat až 99 skladeb na jeden disk pro celkový počet Tato funkce umožňuje přehrávat skladby na kompaktním disku v náhodném pořadí.
až 100 kompaktních disků (se zadanými tituly). U modelů multi-CD přehrávačů starších, než 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
CDX-P1250 a CDX-P650 lze do hracího seznamu uložit maximálně 24 skladeb. Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis RDM.
2. Zapněte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí stisknutím tlačítka S.
1. Zahajte přehrávání kompaktního disku, který chcete naprogramovat. Na displeji se zobrazí symbol RDM :ON; jednotlivé skladby budou přehrávány v náhodném pořadí.
Vyberte požadovaný disk stisknutím tlačítka S nebo T. 3. Funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí vypnete stisknutím tlačítka T.
2. Stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka TITLE IN Na displeji se zobrazí symbol RDM :OFF a přehrávání skladeb bude pokračovat v normálním pořadí.
(zadávání titulů), poté opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte položku ITS.
Po zobrazení položky TITLE IN stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji Přehrávání ukázek skladeb na kompaktním disku
nezobrazí následující funkce:
TITLE IN (zadávání titulů kompaktních disků) - ITS (programování skladeb pro okamžitou volbu) Tato funkce slouží k přehrávání ukázek představujících zhruba prvních 10 sekund z každé skladby na
3. Vyberte požadovanou skladbu stisknutím tlačítka W nebo X. kompaktním CD disku.
4. Stisknutím tlačítka S uložte aktuální skladbu do hracího seznamu. 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci přehrávání ukázek skladeb.
Na displeji se krátce zobrazí nápis ITS IN sdělující přidání aktuální skladby do hracího seznamu. Poté Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis SCAN.
se na displeji znovu zobrazí nápis ITS. 2. Zapněte funkci přehrávání ukázek stisknutím tlačítka S.
5. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání. Na displeji se zobrazí symbol SCAN: ON a bude zahájeno přehrávání prvních 10-ti sekund z každé
skladby na vloženém kompaktním disku.
Poznámka: 3. Jakmile naleznete požadovanou skladbu, vypněte funkci přehrávání ukázek stisknutím
Po uložení dat 100 kompaktních disků do paměti budou data nejstaršího disku vždy přepsána tlačítka T.
Na displeji se zobrazí symbol SCAN: OFF a přehrávání aktuální skladby bude pokračovat normálním
daty nového disku. způsobem.

Přehrávání skladeb uložených v hracím seznamu pomocí funkce ITS Pokud bylo na displeji automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání, vyberte režim
přehrávání ukázek (SCAN) znovu stisknutím tlačítka FUNCTION.
Skladby, ze kterých byl funkcí ITS vytvořen hrací seznam, lze pomocí této funkce snadno přehrávat.
Přehrávání skladeb uložených v hracím seznamu ITS bude zahájeno zapnutím přehrávání pomocí Poznámka:
funkce ITS (ITS-P). Po dokončení přehrávání ukázek všech skladeb kompaktního disku bude obnoveno normální

1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání skladeb. přehrávání.
Postupujte podle pokynů v článku "Opakované přehrávání skladeb" na straně 29.
2. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte přehrávání skladeb funkcí ITS. Přerušení přehrávání pauzou
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis ITS-P.
3. Zapněte přehrávání funkcí ITS stisknutím tlačítka S. Tato funkce umožňuje dočasné přerušení přehrávání kompaktního disku.
Na displeji se zobrazí symbol ITS-P:ON, bude zahájeno přehrávání skladeb uložených v hracím
seznamu, a to ve dříve vybraném rozsahu opakovaného přehrávání celého zásobníku (MCD) nebo 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci pauzy.
celého disku (DSC). Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis PAUSE.
2. Zařaďte pauzu stisknutím tlačítka S.
Pokud v aktuálním rozsahu nejsou naprogramovány žádné skladby pro přehrávání pomocí funkce Na displeji se zobrazí symbol PAUSE: ON a přehrávání aktuální skladby bude přerušeno.
ITS, na displeji se zobrazí nápis EMPTY. 3.Pauzu vypnete stisknutím tlačítka T.
4. Přehrávání pomocí funkce ITS vypnete stisknutím tlačítka T. Na displeji se zobrazí symbol PAUSE: OFF a přehrávání bude pokračovat od bodu původního
Na displeji se zobrazí symbol ITS-P:OFF a přehrávání bude pokračovat od aktuální skladby a zařazení pauzy.
kompaktního disku normálním způsobem.
Poznámka:
Odstranění skladby z hracího seznamu ITS Pauzu můžete také zařazovat/vyřazovat stisknutím tlačítka PAUSE.

Chcete-li z hracího seznamu ITS odstranit jednu skladbu, je nutné, aby bylo přehrávání funkcí ITS Používání komprese zvuku a funkce BMX
zapnuto. Pokud je přehrávání funkcí ITS již zapnuto, přejděte ke kroku 2. Pokud přehrávání funkcí ITS
není dosud zapnuto, stiskněte tlačítko FUNCTION. Funkce COMP (komprese) a BMX umožňují nastavit kvalitu reprodukovaného zvuku tohoto
1. Zahajte přehrávání kompaktního disku obsahujícího skladbu, kterou chcete odstranit z přehrávače. Každou z těchto funkcí lze nastavit ve dvou úrovních. Funkce komprese (COMP)
hracího seznamu ITS, poté zapněte přehrávání funkcí ITS. vyrovnává rozdíly hlasitějších a tišších pasáží při vyšších úrovních hlasitosti. Funkce BMX vytváří
Proveďte postup v článku "Přehrávání skladeb uložených v hracím seznamu pomocí funkce ITS" na bohatší zvuk úpravou odrazů. Porovnejte jednotlivé efekty poslechem a vyberte ten, který je
této straně. nejvhodnější pro zlepšení zvuku poslouchané skladby na kompaktním CD disku.
2. Stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka TITLE IN,
poté stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte položku ITS. 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci pauzy.
Po zobrazení položky TITLE IN stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis COMP.
nezobrazí položka ITS. 2. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadované nastavení.
3. Vyberte požadovanou skladbu stisknutím tlačítka W nebo X. Opakovaným stisknutím tlačítka S nebo T přepínejte postupně následující nastavení:
4. Odstraňte tuto skladbu z hracího seznamu ITS stisknutím tlačítka T.
Aktuální skladba bude takto odstraněna ze seznamu ITS a bude zahájeno přehrávání další skladby COMP OFF (vypnuto) - COMP 1 - COMP 2 - COMP OFF (vypnuto) - BMX 1 - BMX 2
v seznamu ITS.
20
Pokud nejsou v aktuálním rozsahu přítomny žádné skladby hracího seznamu, na displeji se
zobrazí symbol EMPTY a přehrávání bude pokračovat normálním způsobem.
5. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání.

31

Volba metody vyhledávání 3. Zapněte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí stisknutím tlačítka S.
Na displeji se zobrazí symbol RDM :ON a jednotlivé skladby budou přehrávány v náhodném pořadí ve
Pomocí této funkce můžete vybrat požadovanou metodu vyhledávání skladeb, a sice rychlý postup dříve vybraném rozsahu opakovaného přehrávání: MCD (opakování všech disků v multi-CD
vpřed/vzad nebo vyhledávání každé 10. skladby. přehrávači) nebo DSC (opakované přehrávání aktuálního kompaktního disku).
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim volby metody vyhledávání skladeb. 4. Funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí vypnete stisknutím tlačítka T.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis FF/REV. Na displeji se zobrazí symbol RDM :OFF a jednotlivé skladby budou přehrávány v normálním pořadí.

Pokud byla naposledy vybrána metoda vyhledávání ROUGH (vyhledávání každé 10. skladby), na Poznámka:
displeji se zobrazí nápis ROUGH. Pokud funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí zapnete během opakování aktuálního
2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovanou metodu vyhledávání.
Opakovaným stisknutím W nebo X přepínejte postupně následující nastavení: kompaktního disku (DSC) a poté obnovíte zobrazení přehrávání, na displeji se zobrazí symbol
DRDM.
FF/REV - rychlý postup vpřed nebo vzad,
ROUGH - vyhledávání každé 10. skladby. Přehrávání ukázek kompaktních disků a skladeb

Vyhledávání každé 10. skladby na aktuálním disku V režimu DSC (opakované přehrávání aktuálního kompaktního disku) budou přehrávány ukázky
představující zhruba prvních 10 sekund z každé skladby na vybraném disku. V režimu MCD
Pokud daný disk obsahuje více, než 10 skladeb, můžete vyhledávat každou 10. skladbu. V případě (opakování všech disků v multi-CD přehrávači) budou přehrány začátky prvních skladeb jednotlivých
velkého počtu skladeb na jednom disku tak můžete přibližně vyhledat skladbu, kterou chcete disků o délce zhruba 10-ti sekund.
přehrávat. 1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání skladeb.
1. Vyberte metodu vyhledávání ROUGH SEARCH. Postupujte podle pokynů v článku "Opakované přehrávání skladeb" na straně 29.
2. Stisknutím a podržením tlačítka W nebo X spusťte vyhledávání každé 10. skladby na 2. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci přehrávání ukázek skladeb (SCAN).
kompaktním disku. Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis SCAN.
3. Zapněte funkci přehrávání ukázek stisknutím tlačítka S.
Pokud kompaktní disk obsahuje méně, než 10 skladeb, pak stisknutím a podržením tlačítka X Na displeji se zobrazí symbol SCAN :ON (přehrávání ukázek zapnuto) a bude zahájeno přehrávání
bude proveden přechod na poslední skladbu disku. Stisknutím a podržením tlačítka X bude prvních 10-ti sekund z každé skladby aktuálního disku (nebo ze všech prvních skladeb jednotlivých
proveden přechod na poslední skladbu disku také v případě, pokud po vyhledání každé 10. skladby vložených disků).
na disku zbývá méně, než 10 skladeb. 4. Jakmile naleznete požadovanou skladbu (nebo disk), vypněte funkci přehrávání ukázek
stisknutím tlačítka T.
Pokud kompaktní disk obsahuje méně, než 10 skladeb, pak stisknutím a podržením tlačítka W Na displeji se zobrazí symbol SCAN :OFF (přehrávání ukázek vypnuto) a přehrávání aktuální skladby
bude proveden přechod na první skladbu disku. Stisknutím a podržením tlačítka W bude proveden nebo disku bude pokračovat normálním způsobem.
přechod na první skladbu disku také v případě, pokud po vyhledání každé 10. skladby na disku
zbývá méně, než 10 skladeb. Pokud bylo na displeji automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání, vyberte režim
přehrávání ukázek (SCAN) znovu stisknutím tlačítka FUNCTION.
Práce s tituly kompaktních disků
Poznámky:
Pro jednotlivé kompaktní disky můžete zadávat tituly, které lze později zobrazit. Při příštím vložení Po dokončení přehrávání ukázek skladeb nebo disku bude obnoveno normální přehrávání.
kompaktního CD disku do mechaniky, pro který byl zadán titul, se tento titul zobrazí na displeji. Pokud funkci přehrávání ukázek skladeb zapnete během opakování aktuálního kompaktního disku

Zadávání titulů kompaktních disků (DSC) a poté obnovíte zobrazení přehrávání, na displeji se zobrazí symbol DSCN.
Pomocí této funkce můžete do paměti tohoto přístroje zadat tituly o délce až 10-ti znaků až pro 48
kompaktních disků. Přerušení přehrávání kompaktního disku pauzou

1. Zahajte přehrávání kompaktního disku, pro který chcete zadat titul. Tato funkce umožňuje dočasné přerušení přehrávání kompaktního disku.
2. Stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis TITLE IN.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci pauzy.
Režim zadávání titulů (TITLE IN) nelze aktivovat u textových kompaktních disků (CD TEXT), Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis PAUSE.
neboť na textových kompaktních discích jsou tituly již zaznamenány. 2. Zařaďte pauzu stisknutím tlačítka S.
3. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadovaný znak Na displeji se zobrazí symbol PAUSE:ON a přehrávání aktuální skladby bude přerušeno.
abecedy. 3. Vypněte pauzu stisknutím tlačítka T.
Na displeji se zobrazí symbol PAUSE:OFF a přehrávání bude pokračovat od bodu původního
Každým stisknutím tlačítka S se zobrazí jednotlivé znaky abecedy, nejprve písmena v pořadí A B C... zařazení pauzy.
X Y Z, poté číslice a symboly v pořadí 1 2 3...>[ ]. Každým stisknutím tlačítka T se jednotlivé znaky
zobrazí v obráceném pořadí, například Z Y X ...C B A. Používání hracích seznamů funkce ITS
4. Stisknutím tlačítka X přesuňte kurzor na následující znakovou pozici.
Jakmile se zobrazí požadovaný znak, přesuňte kurzor stisknutím tlačítka X na následující pozici, poté Funkce ITS (okamžitá volba skladeb) umožňuje vytvoření hracího seznamu z oblíbených skladeb na
vyberte další znak. Stisknutím tlačítka W přesunete kurzor na displeji zpět. kompaktních discích vložených v zásobníku multi-CD přehrávače. Po přidání oblíbených skladeb do
5. Po zadání celého titulu přesuňte kurzor na poslední pozici stisknutím tlačítka X. hracího seznamu můžete pomocí funkce ITS přehrávat pouze tyto vybrané skladby.
Dalším stisknutím tlačítka X bude zadaný titul uložen do paměti.
6. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání. 30

21

Používání 50-ti diskového multi-CD přehrávače Poznámky:
Zadané tituly disků zůstávají uloženy v paměti i po vyjmutí disku z vestavěného CD přehrávače
Pomocí tohoto přístroje lze ovládat pouze ty funkce 50-ti diskového multi-CD přehrávače, které jsou a při jeho opětovném vložení budou znovu vyvolány.
popsány v tomto manuálu. Po uložení dat 48 kompaktních disků do paměti budou data nejstaršího disku vždy přepsána daty
nového disku.
Ovládání složitějších funkcí multi-CD přehrávače Pokud je k tomuto přístroji připojen multi-CD přehrávač, lze zadat tituly až pro 100 kompaktních
disků.
(1) Funkční zobrazení
V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí. Zobrazení titulů kompaktních disků
Na displeji lze zobrazit titul libovolného disku, pro který byl tento titul dříve zadán.
(2) Indikátor RPT
Tento indikátor se zobrazuje tehdy, pokud je rozsah Stiskněte tlačítko DISPLAY.
opakovaného přehrávání nastaven na aktuální skladbu. Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení:
zobrazení uplynulého hracího času - DISC TITLE (zobrazení titulů kompaktních disků)
Stisknutím tlačítka FUNCTION zobrazíte názvy jednotlivých funkcí. V případě vybrání položky DISC TITLE (tituly kompaktních disků) se na displeji zobrazí titul aktuálně
přehrávaného kompaktního disku.
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION přepínejte zobrazení následujících funkcí na displeji:
Pokud pro aktuálně přehrávaný disk nebyl zadán žádný titul, na displeji se zobrazí symbol
RPT (opakované přehrávání) - RDM (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - SCAN (přehrávání NO DISC TITLE.
ukázek skladeb) - ITS-P (přehrávání funkcí ITS) - PAUSE (zařazení pauzy v přehrávání) - COMP
(komprese a zvýraznění dynamiky basů) Používání funkcí pro textové kompaktní disky (CD TEXT)

Zobrazení normálního přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka BAND. Některé kompaktní disky obsahují textové informace zakódované během výroby. K těmto informacím
patří například titul disku, název skladby, jméno umělce nebo hrací čas. Disky tohoto druhu se
Poznámka: nazývají textové (CD TEXT). Pouze tyto speciálně kódované disky podporují dále popsané funkce.
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, na displeji bude Zobrazení titulů na textových discích (CD TEXT)

automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání. Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení:
Opakované přehrávání skladeb zobrazení uplynulého hracího času - DISC TITLE (zobrazení titulu kompaktního disku) - DISC ARTIST
(zobrazení jména umělce disku) - TRACK TITLE (zobrazení názvu skladby) - TRACK ARTIST
Na multi-CD přehrávači jsou k dispozici tři rozsahy opakovaného přehrávání skladeb: MCD (zobrazení jména umělce skladby)
(opakování všech disků v multi-CD přehrávači), TRK (opakované přehrávání jedné skladby) a DSC
(opakované přehrávání celého kompaktního disku) Pokud na textovém kompaktním disku (CD TEXT) není určitá informace zaznamenána, na displeji
se zobrazí symbol NO XXXX (např. NO TRACK TITLE - chybí název skladby).
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci opakovaného přehrávání skladeb (RPT).
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka RPT. Rolování dlouhých názvů na displeji
2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání skladeb. Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit pouze prvních 16 znaků titulu disku (DISC TITLE), jména
Stiskněte opakovaně tlačítko W nebo X, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný rozsah umělce disku (DISC ARTIST), názvu skladby (TRACK TITLE) nebo jména umělce skladby (TRACK
opakovaného přehrávání skladeb z následujících možností: ARTIST). Pokud délka zaznamenané informace přesahuje 16 znaků, můžete zbývající text zobrazit
rolováním směrem doleva.
MCD - opakování všech disků v multi-CD přehrávači,
TRK - opakování pouze aktuální skladby, Stiskněte tlačítko DISPLAY a podržte je, dokud nebude zahájeno rolování textu směrem
DSC - opakování aktuálního kompaktního disku. doleva.
Na displeji se zobrazí zbývající znaky titulu.
Poznámky:
Pokud během opakovaného přehrávání vyberete jiný kompaktní disk, režim opakovaného 22
přehrávání skladeb se změní na MCD (opakování všech disků v multi-CD přehrávači).
Pokud během opakovaného přehrávání jedné skladby (TRK) provedete přechod na jinou skladbu
nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah opakovaného přehrávání se změní na DSC (opakování
celého kompaktního disku).
Pokud během zvolení rozsahu opakovaného přehrávání celého disku (DSC) obnovíte na displeji
zobrazení přehrávání, zobrazí se nápis DRPT.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Tato funkce umožňuje přehrávat skladby v náhodném pořadí v jednom z následujících rozsahů
opakovaného přehrávání: MCD (opakování všech disků v multi-CD přehrávači) nebo DSC (opakování
aktuálního kompaktního disku).

1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání.
Postupujte podle pokynů v předchozím článku "Opakované přehrávání skladeb".
2. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí (RDM).
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí položka RDM.

29

OVLÁDÁNÍ MP3/WMA/WAV PŘEHRÁVAČE Rolování dlouhých textových informací na displeji

Přehrávání souborů MP3/WMA/WAV Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit pouze prvních 16 znaků názvu složky (FOLDER), názvu
souboru (FILE), názvu skladby (TRACK TITLE), jména umělce (ARTIST), názvu alba (ALBUM) nebo
V následujícím článku jsou popsány základní kroky potřebné komentáře (COMMENT). Pokud délka zaznamenané informace přesahuje 16 znaků, můžete zbývající
k přehrávání souborů MP3/WMA/WAV na vestavěném CD text zobrazit rolováním směrem doleva.
přehrávači. Popis ovládání složitějších funkcí MP3/WMA/WAV
přehrávače začíná na následující straně. Stiskněte tlačítko DISPLAY a podržte je, dokud nebude zahájeno rolování textu směrem
doleva.
(1) Indikátor čísla skladby Na displeji se zobrazí zbývající znaky titulu.
Tento indikátor sděluje číslo aktuálně přehrávané skladby (souboru).
Poznámka:
(2) Indikátor čísla složky U souborů WAV je narozdíl od souborů ve formátu MP3 nebo WMA k dispozici pouze zobrazení
V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávané složky. názvu složky (FOLDER) nebo souboru (FILE).

(3) Indikátor uplynulého hracího času OVLÁDÁNÍ MULTI-CD PŘEHRÁVAČE
V této pozici se zobrazuje čas uplynulý od začátku aktuální skladby (souboru).
Přehrávání kompaktního disku
(4) Indikátor WMA
Tento indikátor se zobrazuje během přehrávání souboru WMA. Pomocí tohoto přístroje lze ovládat multi-CD přehrávač, který je dodáván samostatně.
V následujícím článku jsou popsány základní kroky potřebné k ovládání multi-CD přehrávače. Popis
(5) Indikátor MP3 ovládání složitějších funkcí multi-CD přehrávače začíná na následující straně.
Tento indikátor se zobrazuje během přehrávání souboru MP3.
(1) Indikátor čísla skladby
1. Do otvoru CD mechaniky vložte disk CD-ROM. V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávané skladby.
Tím bude automaticky zahájeno přehrávání.
(2) Indikátor čísla kompaktního disku
Disk CD-ROM vyjmete stisknutím tlačítka EJECT. V této pozici se zobrazuje číslo aktuálně přehrávaného
Z důvodů zamezení chybné funkce dbejte na to, aby během otevření čelního panelu nepřišly kompaktního disku.
kontakty na trupu přístroje do styku s žádným kovovým předmětem.
2. Upravte úroveň hlasitosti pomocí regulátoru VOLUME. (3) Indikátor hracího času
Otáčením regulátoru podle potřeby zvyšte nebo snižte úroveň hlasitosti. V této pozici se zobrazuje čas uplynulý od začátku aktuální skladby.
3. Vyberte požadovanou složku stisknutím tlačítka S nebo T.
Tímto způsobem nelze vybrat složku, která neobsahuje žádný soubor MP3/WMA/WAV. 1. Vyberte multi-CD přehrávač jako zdroj signálu stisknutím tlačítka SOURCE.
Chcete-li provést návrat do složky 01 (kořenová složka), stiskněte a podržte tlačítko BAND; pokud Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud nebude multi-CD přehrávač vybrán jako zdroj signálu
však tato složka neobsahuje žádné soubory, přehrávání bude zahájeno od složky 02. pro poslech.
4. Chcete-li provést rychlý postup vpřed nebo vzad, stiskněte a podržte tlačítko W nebo X. 2. Upravte úroveň hlasitosti pomocí regulátoru VOLUME.
Rychlý postup vpřed nebo vzad je k dispozici pouze pro aktuálně přehrávaný soubor; v okamžiku Otáčením regulátoru podle potřeby zvyšte nebo snižte úroveň hlasitosti.
dosažení předchozího nebo následujícího souboru bude tato funkce zrušena. 3. Pomocí tlačítek 1 až 6 vyberte kompaktní disk, který chcete poslouchat.
Pokud je vybrána metoda vyhledávání ROUGH (hrubě), pak stisknutím a podržením tlačítka W Kompaktní disky nacházející se v pozicích 1 až 6 vyberete stisknutím odpovídajícího číselného
nebo X můžete provádět přechod na každou desátou skladbu v aktuální složce. (Více informací tlačítka.
naleznete v článku "Volba metody vyhledávání" na straně 26). Chcete-li zvolit kompaktní disk nacházející se v pozicích 7 až 12, stiskněte a podržte odpovídající
5. Chcete-li přejít na předchozí nebo následující skladbu, stiskněte tlačítko W nebo X. tlačítko - například disk č.7 vyberete podržením tlačítka 1, dokud se příslušné číslo nezobrazí na
Stisknutím tlačítka X bude proveden přechod na začátek následující skladby. Jedním stisknutím displeji.
tlačítka W bude proveden přechod na začátek aktuální skladby; každý dalším stisknutím tohoto
tlačítka bude proveden přechod vždy na začátek předchozí skladby. Jednotlivé disky můžete také volit postupně pomocí tlačítek S/T.
4. Chcete-li rychle postupovat vpřed nebo vzad, stiskněte a podržte tlačítko W nebo X.
23 5. Chcete-li přejít na jinou skladbu směrem vzad nebo vpřed, stiskněte tlačítko W nebo X.
Stisknutím tlačítka X provedete přechod na začátek následující skladby. Jedním stisknutím tlačítka W
provedete přechod na začátek aktuální skladby. Každým dalším stisknutím tohoto tlačítka provedete
přechod vždy na začátky předchozích skladeb.

Poznámky:
Po dokončení přípravných úkonů prováděných multi-CD přehrávačem se na displeji zobrazí

symbol READY.
Pokud multi-CD přehrávač vykazuje chybnou funkci, na displeji se může zobrazit chybové hlášení,

například ERROR-11. V takovémto případě problém identifikujte a odstraňte pomocí uživatelského
manuálu multi-CD přehrávače.

Pokud v zásobníku není vložen žádný kompaktní disk, na displeji se zobrazuje hlášení NO DISC.
Pokud je v mechanice vložen textový kompaktní disk (CD TEXT), na displeji bude automaticky
zahájeno rolování titulu disku a názvů skladeb směrem doleva.

28

Vyhledávání každé desáté skladby v aktuální složce Poznámky:
U kompaktních CD disků obsahujících soubory MP3/WMA/WAV i zvuková data (CD-DA),
Pokud daná složka obsahuje více, než 10 skladeb, můžete pomocí následující funkce vyhledávat
každou 10. skladbu; u složek s velkým počtem skladeb tak se můžete rychle přiblížit ke skladbě, například u disků nahraných v režimu CD-EXTRA nebo MIXED-MODE, lze oba typy zvukových dat
kterou chcete přehrávat. (MP3 a CD-DA) přepínat pouhým stisknutím tlačítka BAND.
1. Vyberte metodu vyhledávání ROUGH (hrubě).
Proveďte postup v předchozím článku "Volba metody vyhledávání". V případě přepnutí přehrávání souborů MP3/WMA/WAV a zvukových dat (CD-DA) bude
2. Stisknutím a podržením tlačítka W nebo X spusťte vyhledávání každé 10. skladby v aktuální přehrávání zahájeno vždy od první skladby na disku.
složce.
Na vestavěném CD přehrávači tohoto přístroje lze přehrávat soubory MP3/WMA/WAV
Pokud daná složka obsahuje méně, než 10 skladeb, pak stisknutím a podržením tlačítka X bude zaznamenané na disku CD-ROM (informace o přehrávatelných souborech naleznete na straně 42).
proveden přechod na poslední skladbu ve složce; podržením tlačítka X bude proveden přechod
na poslední skladbu také v případě, pokud je po dokončení vyhledávání každé 10. skladby Do otvoru CD mechaniky nevkládejte žádné jiné předměty kromě kompaktních disků.
zbývající počet skladeb nižší, než 10. V některých případech se po zahájení přehrávání může zvuk ozývat se zpožděním. Tato situace
Pokud daná složka obsahuje méně, než 10 skladeb, pak stisknutím a podržením tlačítka W bude nastává zejména u disků, které byly nahrány metodou multi-session nebo u disků obsahujících
proveden přechod na první skladbu ve složce; podržením tlačítka W bude proveden přechod na mnoho složek. Během načítání informací z disku se na displeji zobrazuje nápis FORMAT READ.
první skladbu také v případě, pokud je po dokončení vyhledávání každé 10. skladby zbývající Pokud disk nelze do mechaniky zcela zasunout nebo pokud po zasunutí disku nelze zahájit
počet skladeb nižší, než 10. přehrávání, ujistěte se, zda je disk vložen etiketovou stranou nahoru. Vyjměte disk stisknutím
tlačítka EJECT a před jeho opětovným vložením do mechaniky se ujistěte, zda není poškozen.
Zobrazení textových informací na discích se soubory MP3/WMA/WAV Přehrávání skladeb probíhá v pořadí podle čísel souborů. Složky neobsahující žádné soubory
budou vynechány. (Pokud například kořenová složka 01 neobsahuje žádné soubory, přehrávání
Textové informace zaznamenané na disku se soubory MP3/WMA/WAV zobrazíte podle následujícího bude zahájeno od složky 02).
postupu. U souborů nahraných v režimu VBR (proměnný bitový tok) se během rychlého postupu vpřed
nebo vzad nebude správně zobrazovat uplynulý hrací čas.
Přehrávání disku se soubory MP3/WMA Pokud vložený kompaktní disk neobsahuje žádné přehrávatelné soubory, na displeji se zobrazí
Stiskněte tlačítko DISPLAY. nápis NO AUDIO.
Pokud vložený kompaktní CD disk obsahuje soubory WMA, které jsou chráněny pomocí systému
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení: na ochranu autorských práv (DRM), bude chráněný soubor vynechán a na displeji se zobrazí nápis
SKIPPED.
zobrazení uplynulého hracího času - FOLDER (název složky) - FILE (název souboru) - TRACK TITLE Pokud jsou všechny soubory na vloženém kompaktním CD disku chráněny systémem DRM, na
(název skladby) - ARTIST (jméno umělce) - ALBUM (název alba) - COMMENT (komentář) - bitový tok displeji se zobrazí nápis PROTECT.
Během rychlého postupu vpřed nebo vzad se neozývá žádný zvuk.
U souborů MP3 nahraných v režimu VBR (proměnný bitový tok) není zobrazení bitového toku Pokud nastanou problémy s funkcí vestavěného CD přehrávače, na displeji se zobrazí chybové
k dispozici. hlášení, například ERROR-11; pokud takováto situace nastane, identifikujte problém podle článku
U souborů WMA nahraných v režimu VBR se zobrazí průměrná hodnota bitového toku. "Chybová hlášení" na straně 42.
Pokud na kompaktním disku se soubory MP3/WMA není určitá informace zaznamenána, na Po vložení disku se soubory MP3/WMA/WAV do mechaniky bude na displeji automaticky
displeji se zobrazí symbol NO XXXX (např. NO NAME - chybí název). zahájeno rolování názvu složky a názvu souboru směrem doleva.
V závislosti na verzi programu iTunes® použitého pro zápis souborů MP3 na disk se nemusejí
správně zobrazit komentáře. Ovládání složitějších funkcí přehrávání souborů MP3/WMA/WAV na
iTunes® je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA a v dalších vestavěném CD přehrávači
zemích.
V závislosti na verzi programu Windows Media Player použitého ke kódování souborů WMA se (1) Funkční zobrazení
nemusejí správně zobrazit názvy alb a další textové informace. V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí.

Přehrávání disku se soubory WAV (2) Indikátor RPT
Tento indikátor se zobrazuje v případě, pokud je rozsah
Stiskněte tlačítko DISPLAY. opakovaného přehrávání nastaven na opakování aktuální
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení: skladby (souboru).

zobrazení uplynulého hracího času - FOLDER (název složky) - FILE (název souboru) - vzorkovací Stisknutím tlačítka FUNCTION zobrazte názvy jednotlivých funkcí.
kmitočet
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION přepínejte zobrazení následujících funkcí na displeji:
Pokud na kompaktním disku se soubory WAV není určitá informace zaznamenána, na displeji se
zobrazí symbol NO XXXX (např. NO NAME - chybí název). RPT (opakované přehrávání) - RDM (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - SCAN (přehrávání
Soubory WAV určené k přehrávání na tomto přístroji musejí mít vzorkovací kmitočet 16 kHz, ukázek složek a skladeb) - PAUSE (zařazení pauzy v přehrávání) - COMP (komprese zvuku a funkce
22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz nebo 48 kHz (LPCM) nebo 22,05 kHz a 44,1 kHz (MS BMX) - FF/REV (volba metody vyhledávání)
ADPCM). Vzorkovací kmitočet zobrazený na displeji může být zaokrouhlen.
Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení normálního přehrávání.
27
Poznámka:
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, na displeji bude

automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání.

24

Opakované přehrávání skladeb 4. Jakmile naleznete požadovanou skladbu (nebo složku), vypněte přehrávání ukázek
stisknutím tlačítka T.
U souborů MP3/WMA/WAV jsou k dispozici 3 rozsahy opakovaného přehrávání: FLD (opakované Na displeji se zobrazí nápis SCAN :OFF (vypnuto) a přehrávání aktuální skladby (složky) bude
přehrávání souborů ve složce), TRK (opakované přehrávání jedné skladby) a DSC (opakované pokračovat normálním způsobem.
přehrávání všech skladeb).
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim opakovaného přehrávání. Pokud dojde k automatickému obnovení zobrazení normálního přehrávání na displeji, vyberte
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis RPT. funkci přehrávání ukázek skladeb (SCAN) znovu stisknutím tlačítka FUNCTION.
2. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání stisknutím tlačítka W nebo X. Poznámky:
Stiskněte opakovaně tlačítko W nebo X, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný rozsah
opakovaného přehrávání z následujících možností: Po dokončení přehrávání ukázek skladeb nebo složek bude obnoveno normální přehrávání.
Pokud přehrávání ukázek skladeb zapnete v rozsahu složky (FLD) a poté obnovíte zobrazení
FLD - opakované přehrávání skladeb v aktuální složce, normálního přehrávání, na displeji se zobrazí nápis FSCN.
TRK - opakované přehrávání aktuální skladby,
DSC - opakované přehrávání celého disku. Přerušení přehrávání souborů MP3/WMA/WAV pauzou

Poznámky: Tato funkce slouží k dočasnému přerušení přehrávání souborů MP3/WMA/WAV pauzou.
Pokud během opakovaného přehrávání skladeb vyberete jinou složku, rozsah opakovaného 1. Vyberte režim pauzy stisknutím tlačítka FUNCTION (položka PAUSE).
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis PAUSE.
přehrávání se změní na DSC (opakované přehrávání celého disku). 2. Zapněte pauzu stisknutím tlačítka S.
Pokud během opakovaného přehrávání aktuální skladby (TRK) provedete přechod na jinou Na displeji se zobrazí nápis PAUSE:ON a přehrávání aktuální skladby bude přerušeno.
3. Pauzu vypnete stisknutím tlačítka T.
skladbu nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah opakovaného přehrávání se změní na opakované Na displeji se zobrazí nápis PAUSE:OFF a přehrávání bude pokračovat normálním způsobem od
přehrávání složky (FLD). místa původního přerušení.

Pokud je zvolen režim opakovaného přehrávání celé složky (FLD), nelze přehrávat skladby Používání komprese zvuku a funkce BMX
v podsložkách příslušné složky.
Funkce COMP (komprese) a BMX umožňují nastavit kvalitu reprodukovaného zvuku CD přehrávače.
Pokud během zvolení rozsahu opakovaného přehrávání celé složky (FLD) obnovíte na displeji Každou z těchto funkcí lze nastavit ve dvou úrovních. Funkce komprese (COMP) vyrovnává rozdíly
zobrazení přehrávání, zobrazí se nápis FRPT. hlasitějších a tišších pasáží při vyšších úrovních hlasitosti. Funkce BMX vytváří bohatší zvuk úpravou
odrazů. Porovnejte jednotlivé efekty poslechem a vyberte ten, který je nejvhodnější pro zlepšení zvuku
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí poslouchané skladby na kompaktním CD disku.
1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim komprese zvuku/funkci BMX.
Tato funkce slouží k přehrávání skladeb v náhodném pořadí, a sice v rozsahu složky (FLD) nebo Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis COMP.
celého disku (DSC). 2. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadované nastavení.
Opakovaným stisknutím tlačítka S nebo T přepínejte postupně následující nastavení:
1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání. COMP OFF (vypnuto) - COMP 1 - COMP 2 - COMP OFF (vypnuto) - BMX 1 - BMX 2
Proveďte postup v předchozím článku "Opakované přehrávání skladeb".
2. Vyberte režim přehrávání skladeb v náhodném pořadí stisknutím tlačítka FUNCTION. Volba metody vyhledávání
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis RDM.
3. Zapněte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí stisknutím tlačítka S. K dispozici jsou dvě metody vyhledávání, a sice rychlý postup vpřed/vzad a vyhledávání každé desáté
Na displeji se zobrazí nápis RDM :ON (zapnuto) a skladby budou přehrávány v náhodném pořadí ve skladby.
dříve vybraném rozsahu složky (FLD) nebo celého disku (DSC). 1. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim volby metody vyhledávání.
4. Funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí vypnete stisknutím tlačítka T. Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis FF/REV.
Na displeji se zobrazí nápis RDM :OFF a přehrávání skladeb bude pokračovat normálním způsobem.
Pokud byla dříve vybrána metoda vyhledávání ROUGH (hrubě), na displeji se zobrazí symbol
Poznámka: ROUGH.
Pokud přehrávání skladeb v náhodném pořadí zapnete v rozsahu složky (FLD) a poté obnovíte 2. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovanou metodu vyhledávání.
Stiskněte opakovaně tlačítko W nebo X, dokud se na displeji nezobrazí symbol odpovídající
zobrazení normálního přehrávání, na displeji se zobrazí nápis FRDM. požadované metodě vyhledávání.
FF/REV - rychlý postup vpřed nebo vzad,
Přehrávání ukázek složek a skladeb ROUGH (hrubě) - vyhledávání každé desáté skladby.

Pokud je vybrána možnost FLD (opakované přehrávání složky), budou postupně přehrávány úseky 26
představující zhruba prvních 10 sekund z každé skladby ve zvolené složce. Pokud je vybrána možnost
DSC (opakované přehrávání disku), budou postupně přehrávány úseky představující prvních 10
sekund z každé první skladby v jednotlivých složkách.

1. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání.
Postupujte podle pokynů v předchozím článku "Opakované přehrávání skladeb".
2. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci přehrávání ukázek skladeb.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí nápis SCAN.
3. Zapněte přehrávání ukázek skladeb stisknutím tlačítka S.
Na displeji se zobrazí nápis SCAN :ON (zapnuto) a budou přehrávány úseky představující prvních 10
sekund z každé skladby v aktuální složce (nebo z každé první skladby ve všech složkách).

25


Click to View FlipBook Version