The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-03 11:12:40

Pioneer BDP-450 HU

Pioneer BDP-450 HU

BDP-450

Blu-ray 3DTM LEJÁTSZÓ

Európai felhasználók részére:
Használja ki az online regisztrálásból fakadó előnyöket, látogassa meg a
http://www.pioneer.co.uk (vagy http://www.pioneer.eu) honlapot.
Az útmutató elektronikus verziója letölthető a weboldalunkról.

Használati útmutató

BDP-450

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Köszönjük, hogy PIONEER terméket választott. A készülék működtetésének megismeréséhez feltétlenül olvassa el ezt a
használati útmutatót. Az elolvasás után tegye az útmutatót biztonságos helyre, mivel később is szüksége lehet rá.

FONTOS!

A fekete háromszögben elhelyezett FIGYELEM: A fekete háromszögben elhelyezett
villámszimbólum a készülék felkiáltójel a készülék kezelési
belsejében lévő szigeteletlen, ezért AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS útmutatójában található fontos
életveszélyes feszültség jelenlétére MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN üzemeltetési és karbantartási
hívja fel a felhasználó figyelmét. Ez NEM SZABAD LEVENNI A utasításokra hívja fel a figyelmet.
a feszültség elég nagy lehet ahhoz, KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. A
hogy elektromos áramütést BURKOLATON BELÜL NINCSENEK
okozzon. FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ
RÉSZEGYSÉGEK. A JAVÍTÁST
CSAK SZAKKÉPZETT SZERELŐ
VÉGEZHETI.

FIGYELEM Működési feltételek
Ez a termék az 1-es lézerosztályba tartozik, az IEC
60825-1:2007 biztonsági előírásoknak megfelelően. Az üzemelési környezet előírt hőmérséklete és
nedvességtartalma:
FIGYELMEZTETÉS
Ez a berendezés nem vízálló. A tűzesetek vagy rezgés +5 °C és +35 °C között; 85% relatív páratartalom
miatt bekövetkező sérülések elkerülése érdekében ne (hűtőnyílások nyitott állapotában). A berendezés nem
helyezzen el a készülék közelében folyadékot használható az alábbi környezetekben: közvetlen
tartalmazó edényt (pl. vázát vagy virágcserepet), illetve napsugárzásnak vagy igen erős mesterséges fénynek
ne tegye ki az egységet csepegő, fröccsenő folyadék kitett helyeken; nagy nedvességtartalmú vagy nem
vagy eső, nedvesség hatásának. megfelelően szellőző helyiségekben.

FIGYELMEZTETÉS Ha a tápkábel dugasza nem illeszthető be a hálózati
A berendezés első csatlakoztatása előtt olvassa el csatlakozóaljzatba, akkor a dugaszt le kell szerelni és
alaposan az alábbi részt. kicserélni egy megfelelő típusúra. A tápkábel
A tápfeszültség eltérő lehet az országtól vagy csatlakozódugaszának cseréjét és felszerelését csak
régiótól függően. Ellenőrizze, hogy a berendezés szakképzett szerelő végezheti. Súlyos elektromos
használati helyén a tápfeszültség megfelel-e a áramütést okozhat, ha a levágott dugaszt bedugják a
hátlapon szereplő értéknek (pl. 230 V vagy 120 V). tápaljzatba. Ezért ne feledkezzen meg a levágott
dugasz eldobásáról. Ha a berendezést hosszabb ideig
SZELLŐZÉS nem használják (pl. nyaralás miatt), akkor a tápkábelt
A berendezés elhelyezésekor, a hőelvezetés javítása húzza ki a fali aljzatból.
érdekében, elegendő helyet kell hagyni a berendezés
körül a megfelelő szellőzés biztosításához (minimum 10 FIGYELEM
cm felül, hátul és 10 cm mindegyik oldalon).
A STANDBY/ON kapcsolóval a berendezés nem
FIGYELMEZTETÉS választható le teljes egészében a táphálózatról. Tehát
A készülékházon található rések és nyílások a olyan elhelyezést kell választani, hogy baleset
megfelelő szellőzés, a termék megbízható üzemelése, előfordulása esetén könnyen kihúzható legyen a
illetve a túlmelegedés elkerülése és a tűzveszély hálózati csatlakozódugó. A berendezést olyan helyre
megakadályozása érdekében vannak elhelyezve. Ezért kell telepíteni, hogy a tápkábel könnyen kihúzható
ezeket a nyílásokat soha nem szabad elzárni vagy legyen a hálózati aljzatból egy esetleges baleset
lefedni, pl. újsággal, abrosszal, függönnyel, stb. Ezen előfordulása esetén. Ha a berendezést hosszabb ideig
kívül a berendezést nem szabad vastag bolyhos nem használja (pl. nyaralás miatt), akkor a tápkábelt
szőnyegen, ágyon, kanapén vagy textilen elhelyezni. húzza ki a fali aljzatból.

Ez a termék általános háztartási használatra készült.
Ha a terméket nemcsak magáncélokra használják (pl.
üzleti célra étteremben, gépjárműben vagy hajón), és
ennek következménye az, hogy a berendezést javítani
kell, akkor a javítás díját ki kell fizetni a garanciális
időszak alatt is.

2

BDP-450

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A TÁPKÁBELLEL FIGYELMEZTETÉS
KAPCSOLATBAN
A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen nyílt
A tápkábelt mindig a dugaszánál fogja meg. Soha ne lángú forrásokat (pl. égő gyertyát) a berendezésre.
húzza ki a kábelt a vezetéknél fogva, és soha ne
nyúljon a kábelhez vizes kézzel, mivel ennek
következménye rövidzárlat vagy elektromos áramütés
lehet. A tápkábelre soha ne helyezzen tárgyakat,
bútorokat, stb. Ügyeljen a tápkábel sértetlenségére. Ne
kössön csomót a kábelre, illetve ne kösse össze másik
kábellel. A tápkábelt mindig úgy helyezze el, hogy ne
léphessen rá senki. A sérült kábel tüzet vagy
elektromos áramütést okozhat. Végezze el a tápkábel
rendszeres ellenőrzését. Ha sérülést talál rajta, keresse
fel a legközelebbi PIONEER márkakereskedőt és
rendeljen cserekábelt.

A használt készülékek és elemek selejtezésével kapcsolatos információk

Berendezésekhez A termékeken, csomagolásokon és/vagy a mellékelt dokumentációkban feltüntetett szimbólumok
használt arra hívják fel a figyelmet, hogy nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kezelni a
szimbólum tönkrement vagy elhasznált elektronikai eszközöket és elemeket.

A használt és tönkrement készülékek és akkumulátorok szakszerű kezelése, feldolgozása és
újrahasznosítása érdekében mindig a helyileg érvényes jogszabályokat és előírásokat kell
követni a selejtezés során.

Akkumulátorokhoz Az előírásoknak megfelelő selejtezés hozzájárul a természeti erőforrások megóvásához, ezen
használt keresztül az egészség megőrzéséhez.
szimbólum
Az elhasznált elektronikai termékek begyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatban a helyi
önkormányzatok, a kijelölt gyűjtőhelyek, valamint az értékesítők szolgálnak részletes
információkkal.

Az ábrán látható szimbólumok kizárólag az Európai Unióban érvényesek.

EU-n kívüli országok:
Európán kívül az adott ország hatályos előírásait kell figyelembe venni a selejtezéshez.

Figyelmeztetések a 3D-s videózással kapcsolatban

• Hagyja abba a videózást, ha fáradtnak vagy kellemetlenül érzi magát a 3D-s képek nézésekor.

• A gyerekek, különösen a 6 év alattiak, különösen érzékenyek, ezért a közelben tartózkodó felnőtteknek
kell figyelniük a rajtuk észlelhető fáradtság vagy nyugtalanság jeleit.

• A 3D-s videózás közben tartson szüneteket.
Fáradtságot vagy rossz közérzetet okozhat, ha nagyon hosszú ideig néz 3D-s képeket szünetek közbeiktatása
nélkül.

3

BDP-450

TARTALOM Átkapcsolás a másodlagos videóra......................... 26

1. fejezet: Alapvető tudnivalók.................................. 5 CD/SACD lejátszási terület módosítása .............. 26
Lemezinformációk megjelenítése ........................ 26
Doboz tartalma ......................................................... 5 BONUSVIEW vagy BD-LIVE funkciók ................. 26
Lejátszási funkciók .............................................. 27
Elemek behelyezése a távirányítóba..................... 5 FUNCTION menü használata ................................. 28
Szoftverfrissítés ........................................................ 5
Lejátszó működtetése mobil eszközről Lejátszás egy megadott időponttól
(iPod, iPhone, iPad stb.) ........................................... 5 (Time Search)...................................................... 28
Lejátszható lemez-/fájltípusok .................................. 6 Megadott cím, jelenet vagy műsorszám lejátszása
(Search)............................................................... 28
Támogatott lemezek.............................................. 6 Lejátszás folytatása egy kiválasztott pozíciótól
Támogatott fájlok................................................... 9 (folytatólagos lejátszás) ....................................... 29
Kezelő- és kijelzőszervek ....................................... 11 Kiválasztott lemeztartomány, cím vagy jelenet
(műsorszám/fájl) lejátszása véletlen sorrendben. 29
Távvezérlő .......................................................... 11
Előlap .................................................................. 13 5. fejezet: HOME MEDIA GALLERY Lejátszás........ 30
Előlapi kijelző ...................................................... 14
Hátlap.................................................................. 14 Home Media Gallery jellemzők ............................... 30

2. fejezet: Csatlakoztatás......................................... 15 A hálózati lejátszásról.......................................... 30
Fájlok hálózati lejátszása ........................................ 31
Csatlakoztatás HDMI kábellel................................. 15 Lemezek lejátszása és USB lejátszás .................... 31

HDMI szabvány................................................... 15 Képfájlok lejátszása............................................. 31
HDMI Control funkció .......................................... 16 Lejátszás megadott sorrendben (lejátszási lista) .... 32
TV-készülék csatlakoztatása............................... 17
AV rádióerősítő vagy végerősítő csatlakoztatása 17 Műsorszámok/fájlok hozzáadása ........................ 32
Audio-/videokábelek csatlakoztatása...................... 18 Lejátszási lista használata................................... 32
Műsorszámok/fájlok törlése a lejátszási listából .. 32
AV rádióerősítő vagy végerősítő csatlakoztatása
koaxiális digitális audiokábellel ........................... 18 6. fejezet: Webtartalom lejátszása........................... 33
Komponensek csatlakoztatása az USB portra........ 18
Elérhető webtartalmak ............................................ 33
USB eszközök..................................................... 18 Tételek lejátszása ................................................... 33
USB eszköz csatlakoztatása............................... 19
Csatlakoztatás a hálózatra LAN interfészen át ....... 19 7. fejezet: Bővített szintű beállítások ...................... 34

Csatlakoztatás vezeték nélküli LAN hálózatra .... 20 Beállítások módosítása........................................... 34
Tápkábel csatlakoztatása ....................................... 20
Initial Setup képernyő használata........................ 34
3. fejezet: Üzembe helyezés .................................... 21 Szoftverfrissítés ................................................... 41
Összes beállítás visszaállítása a gyári
Beállítások elvégzése a "Setup Navigator" alapértelmezett értékre........................................ 42
menüben................................................................. 21 Digitális audioformátumok kimenetre küldése......... 43
TV működtetése a lejátszó távvezérlőjével............. 21 Nyelvkódok és országkódok táblázata.................... 44

TV készülékek gyártókódjainak listája................. 22 Nyelvkódok táblázata .......................................... 44
Ország-/területkódok táblázata............................ 44
4. fejezet: Lejátszás.................................................. 23
8. fejezet: Kiegészítő információk ........................... 45
Lemezek vagy fájlok lejátszása .............................. 23
A használattal kapcsolatos tudnivalók .................... 45
Keresés előre és vissza ...................................... 23
Kiválasztott jelenetek, műsorszámok vagy fájlok A készülék mozgatása......................................... 45
lejátszása ............................................................ 23 Telepítési hely kiválasztása................................. 45
Tartalom átugrása ............................................... 23 Készülék kikapcsolása ........................................ 45
Lassított lejátszás................................................ 23 Kondenzáció........................................................ 45
Léptetés előre és vissza...................................... 23 A készülék tisztítása ............................................ 45
A cím vagy műsorszám kiválasztott szakaszának Készülék üvegajtós rackbe helyezése................. 45
ismétlődő lejátszása (A-B Repeat) ...................... 24 Olvasófej tisztítása .............................................. 46
Ismétlődő lejátszás (Repeat Play)....................... 24 A lemezek kezelése............................................. 46
Lejátszás előre meghatározott sorrendben Hibaelhárítás........................................................... 47
(programozott lejátszás)...................................... 24
Könyvjelzők elhelyezése ..................................... 24 Lejátszás ............................................................. 47
Méretváltoztatás.................................................. 25 HDMI Control funkció .......................................... 50
Fényképek lejátszása diavetítésként................... 25 Hálózat ................................................................ 51
Kameraállások módosítása .................................... 25 Egyéb .................................................................. 51
Átkapcsolás a felirati nyelvek között ....................... 25 Szójegyzék.............................................................. 52
Műszaki jellemzők................................................... 54
Audió mód kiválasztása ...................................... 25
Átkapcsolás a másodlagos videóra ........................ 26

4

BDP-450

1. FEJEZET: ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

Doboz tartalma 2 Helyezze be az elemeket (AAA/R03 x 2).

• Távvezérlő x 1 Az elemeket az elemtartóban látható +/- jelek szerint
• Videó/audió kábel (sárga/fehér/piros dugasz) x 1 helyezze be.
• AAA/R03 szárazelemek x 2
• Garancialevél
• Tápkábel
• Használati útmutató (ez a dokumentum)

Elemek behelyezése a távirányítóba 3 Zárja be a távirányító fedelét.

A lejátszóhoz adott elemek csak a készülék A fedelet stabilan rögzítse a helyén (kattanó hang
működésének ellenőrzésére szolgálnak, ezért rövid az hallható).
élettartamuk. Javasoljuk a hosszabb élettartamú alkáli
elemek használatát.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne használja vagy tárolja az elemeket közvetlen

napsugárzásnak kitett vagy nagyon meleg helyen
(pl. autó belsejében vagy hősugárzó közelében).
Ez ugyanis az elemek szivárgását, túlhevülését,
felrobbanását vagy lángra lobbanását okozhatja.
Ugyanakkor csökkenhet az elemek élettartama
vagy teljesítménye.

Figyelem Szoftverfrissítés

• Csak az előírt elemeket használja. Ezen kívül, ne A lejátszóval kapcsolatos termékinformációk a Pioneer
használjon együtt régi és új elemeket. weboldalán állnak rendelkezésre. Ellenőrizze ezen a
weboldalon a Blu-ray lejátszóra vonatkozó frissítéseket
• Az elemek behelyezésekor ellenőrizze a polaritást és szervizinformációkat.
az elemtartó falán feltüntetett + és – jelzés alapján.
Európa:
• Ne melegítse és ne szerelje szét az elemeket, http://www.pioneer.eu/
illetve ne dobja azokat nyílt lángba vagy vízbe.
Lejátszó működtetése mobil eszközről
• Az elemek feszültsége különböző lehet még akkor (iPod, iPhone, iPad stb.)
is, ha hasonló a kinézetük. Ne használjon együtt
különböző típusú elemeket. A lejátszó mobil eszközzel is vezérelhető. Ehhez a
mobil eszközre speciális szoftvert kell telepíteni.
• Ha huzamosabb ideig (hónapokig) nem használja a A részletesebb termékinformációk a Pioneer
készüléket, akkor vegye ki az elemeket a weboldalán állnak rendelkezésre.
távirányítóból, hogy elkerülhető legyen az elemek A speciális szoftver előzetes értesítés nélkül
szivárgása. Szivárgás esetén törölje át az elemtartó módosítható vagy megszüntethető a továbbfejlesztése.
belső részét, és helyezzen be új elemeket. Ha az
elemszivárgás során folyadék kerül a bőrre, akkor
öblítse le bőséges vízzel.

• A használt elemek selejtezésekor tartsa be az adott
országban érvényes jogszabályokat és
környezetvédelmi előírásokat.

1 Nyissa ki a távirányító hátsó fedelét.

5

BDP-450

Lejátszható lemez-/fájltípusok

Támogatott lemezek

A lemezcímkén, csomagoláson vagy borítón az alábbi jelzések egyikének kell lennie a lemez lejátszhatóságához.
Figyelem

• Csak lezárt lemezek lejátszása lehetséges.

1. Mozifilmeket vagy zenefájlokat tartalmazó lemezek. Ez a lejátszó nem támogatja a "multisession" (többmenetes) vagy "multiborder"
felvételi módokat.

2. Kétrétegű lemezek is.
3. BDP-450
4. A lejátszás előtt véglegesíteni kell.
5. DVD-R Authoring lemezek (3,95 és 4,7 GB) lejátszása nem lehetséges.
6. Beleértve az AVCHD formátumot is.
7. Beleértve az AVCREC formátumot is.
8. Nem játszhatók le a DVD-RW 1.0 verziójú lemezek:
9. Video CD lemezek is.

6

BDP-450

• A "Blu-ray Disc", "Blu-ray" és "Blu-ray Disc" logók a A fenti formátumoknak megfelelő audiót tartalmazó BD
Blu-ray Disc Association kereskedelmi védjegyei. lemez behelyezése előtt válassza ki a menüképernyőn
a megfelelő formátumot.
•A szimbólum a DVD Format/Logo Forgalmazás a Dolby Laboratories engedélyével.
A "Dolby" és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories
Licensing Corporation védjegye. tulajdonában álló védjegy.
A készülék az alábbi USA szabadalmak licencével kerül
™ Nem támogatott lemezek legyártásra: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872
• HD DVD lemezek számú és egyéb USA vagy világszabadalmak (kiadott
• DVD-RAM lemezek vagy folyamatban lévő). A DTS-HD logó és szimbólum,
Előfordulhat, hogy a fenti lemezeken kívül egyéb továbbá a DTS-HD Master Audio a DTS Inc. bejegyzett
lemezek lejátszása sem lehetséges. és kereskedelmi védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz.
© DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
Megjegyzés
™ BD-lemezek lejátszása
• Egyes lemezek lejátszása akkor sem lehetséges,
ha azokon a fenti logók láthatóak. • Az alábbi formátumokkal kompatibilis BD (BDMV)
lemezek játszhatók le a készülékkel.
• A 8 cm-es lemezek lejátszásához helyezze a – Blu-ray lemez, csak olvasható (ROM)
lemezt a lemeztálca 8 cm-es mélyedésébe. Nincs formátum, 2-es verzió
szükség adapterre. Nem lehetséges a 8 cm-es – Blu-ray lemez, írható (R) formátum, 2-es verzió
BD-ROM lemezek lejátszása. – Blu-ray lemez, újraírható (RE) formátum, 3-as
verzió
™ Engedély nélküli másolatok lejátszása
A lejátszó támogatja a BD-ROM Profile 5 verziót.
Cinavia közlemény
A "Blu-ray 3D" megnevezés és a "Blu-ray 3D" logó a
Ez a termék a Cinavia technológiát használja egyes Blu-ray Disc Association kereskedelmi védjegyei.
kereskedelmi forgalomban kapható filmek és videók,
illetve a hozzájuk tartozó hangfelvételek engedély A lejátszó képes a BONUSVIEW funkciók, pl.
nélküli másolatának használati korlátozására. Ha a másodlagos videó (kép a képben) és másodlagos audió
készülék felismeri az engedély nélküli másolat tiltott lejátszására. A BONUSVIEW funkcióval használt
használatát, akkor megjelenik egy üzenet, és a adatok (pl. másodlagos videó (kép a képben) és
lejátszás vagy másolás megszakításra kerül. másodlagos audió) elmenthetők a memóriában.
A másodlagos videó és másodlagos audió lejátszásával
A Cinavia technológiáról részletesebb információk kapcsolatos részleteket lásd a lemez útmutatójában.
állnak rendelkezésre a Cinavia online vevőszolgálatnál
a http://www.cinavia.com honlapon. Ha levélben A "BONUSVIEW" a Blu-ray Disc Association
szeretne információkat kapni a Cinavia technológiáról, kereskedelmi védjegye.
akkor küldjön egy levelezőlapot az alábbi címre:
Cinavia Consumer Information Center, P.O.Box 86851, Az interneten át használhatók az olyan BD-LIVE
San Diego, CA, 92138, USA. funkciók, mint a mozielőzetesek vagy egyéb
szinkronnyelvek és felirati nyelvek letöltése, továbbá az
A szerzői jog (2004-2010) tulajdonosa a Verance on-line játékok lejátszása. A BD-LIVE funkcióval letöltött
Corporation. A Cinavia™ a Verance Corporation adatok (előzetesek stb.) a készülék memóriájában
kereskedelmi védjegye. A technológiát a 7,369,677 kerülnek elmentésre. A BD-LIVE funkciókról
számú USA szabadalom védi, és a Verance részletesebb leírás található a lemez használati
Corporation által beadott igény a világszabadalomra útmutatójában.
függőben van. Minden jog fenntartva.
A "BD-LIVE" logó a Blu-ray Disc Association
™ Audió formátumok kereskedelmi védjegye.

A lejátszó az alábbi audió formátumokat támogatja:

• Dolby TrueHD

• Dolby Digital Plus

• Dolby Digital

• DTS-HD Master Audio

• DTS-HD High Resolution Audio

• DTS Digital Surround

• MPEG audio (AAC)

• Linear PCM

A Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master
Audio és DTS-HD High Resolution Audio surround
hangzásának kiaknázásához javasoljuk, hogy a
lejátszót csatlakoztassa HDMI kábellel az itt felsorolt
audió formátumokkal kompatibilis AV erősítőre.

7

BDP-450

BD-ROM lemezek esetén lehetőség van BD-J (Java) – Orosz modellek: 5
alkalmazások használatára pl. interaktív címek
létrehozására, akár játékokra is. – Egyéb: 3

Az Oracle és Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak Csak a készülék régiókódjával azonos kóddal ellátott
bejegyzett kereskedelmi védjegyei. A többi lemezek lejátszása lehetséges.
megnevezés a megfelelő tulajdonos kereskedelmi
védjegye. A lejátszón az alábbi lemezek lejátszása lehetséges.
• Az alábbi formátumokkal kompatibilis BD (BDAV)
• BD lemezek:
lemezek játszhatók le a készülékkel.
– Blu-ray lemez, írható (R) formátum, 1-es verzió – Európa, Ausztrália és Új-Zéland számára
– Blu-ray lemez, újraírható (RE) formátum, 2-es készült modellek: B (B jelölést tartalmazó) és
ALL
verzió
– Orosz modellek: C (C jelölést tartalmazó) és
™ DVD lemezek lejátszása ALL

Ez a címke jelzi a VR (Video Recording) formátumban – Egyéb: A (A jelölést tartalmazó) és ALL
rögzített DVD-RW lemezek lejátszási kompatibilitását.
A "record-only-once" titkosító programmal rögzített • DVD lemezek:
lemezek esetén a lejátszás csak CPRM kompatibilis
eszköz használatával lehetséges. – Európa számára készült modellek: 2 (2-es
Az AVCHD rövidítés nagyfelbontású, digitális azonosítót tartalmazó) és ALL
kamkorder formátumot takar, amely rendkívül hatékony
kódolási technológiával teszi lehetővé a nagyfelbontású – Ausztrália és Új-Zéland számára készült
felvételek készítését a különféle adathordozó modellek: 4 (4-es azonosítót tartalmazó) és
eszközökre. ALL

Az "AVCHD" és az "AVCHD" logó a Panasonic – Orosz modellek: 5 (5-ös azonosítót tartalmazó)
Corporation és Sony Corporation kereskedelmi és ALL
védjegyei.
– Egyéb: 3 (3-as azonosítót tartalmazó) és ALL
™ Régiókódok
™ CD lemezek lejátszása
A Blu-ray lejátszókhoz és a BD-ROM vagy DVD-Video
lemezekhez régiószám van hozzárendelve. Másolásvédett CD lemezek: A lejátszó megfelel az
A régiószám mutatja meg, hogy a termék melyik Audio CD formátum specifikációinak. Ez a lejátszó nem
régióban kerül értékesítésre. támogatja az olyan lemezek lejátszását vagy funkcióit,
Ehhez a lejátszóhoz az alábbi régiószámok vannak amelyek nem felelnek meg ezeknek a specifikációknak.
hozzárendelve:
• BD-ROM: ™ DualDisc lejátszás

– Európa, Ausztrália és Új-Zéland számára A DualDisc egy újfajta kétoldalas lemez, melynek egyik
készült modellek: B oldalán DVD tartalom (videó, audió stb.), míg a másik
oldalán nem DVD tartalom (pl. digitális audiofelvétel)
– Orosz modellek: C található.
– Egyéb: A
• DVD-Video: Ez a készülék a DualDisc lemezek DVD oldalának
– Európa számára készült modellek: 2 lejátszására használható.
– Ausztrália és Új-Zéland számára készült
A lemez nem DVD, azaz audió oldala, nem kompatibilis
modellek: 4 ezzel a lejátszóval.

A DualDisc lemezek betöltésekor vagy eltávolításakor
könnyen megkarcolódhat a címkés oldal. Kerülje a
karcos, sérült lemezek lejátszását.

A DualDisc lemezekről részletesebb információk
kaphatók a lemez gyártójától vagy a lemez
forgalmazójától.

™ Számítógéppel vagy BD/DVD felvevőkkel
megírt lemezek lejátszása

• Az alkalmazástól és a számítógépes környezet
beállításaitól függően nem minden esetben
garantált a számítógéppel megírt lemezek
lejátszása. A lemezeket a lejátszóhoz előírt
formátumban kell megírni. Részletesebb
információkért forduljon a forgalmazóhoz.

• Meghiúsulhat a számítógéppel vagy a BD/DVD
felvevőkkel megírt lemezek lejátszása, ha az írási
minőség nem megfelelő a lemezjellemzők,
karcolások, szennyeződések vagy az írófej
szennyeződése miatt.

8

BDP-450

™ Zenei fájlok, képfájlok és mappák DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified®
tanúsítású terméket regisztrálni kell a DivX
A zenei és képfájlok lejátszása akkor lehetséges ezzel Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszásához.
a készülékkel, ha a lemezen vagy USB memórián tárolt A regisztrációs kód generálásához olvassa el az
mappák elrendezése az alábbi. eszközbeállítás menü "DivX VOD" részét. A regisztrálás
részletes leírását lásd a vod.divx.com weboldalon.
Példa mappaszerkezetre:

* Az egy mappán belül található mappák és fájlok A DivX®, DivX Certified®, DivX Plus TM HD és a
száma (beleértve a gyökérkönyvtárat is) maximum kapcsolódó logók a Rovi Corporation és
256 lehet. Az egymás alá ágyazott mappák leányvállalatainak kereskedelmi védjegyei, és a
maximális száma pedig 5. készülék gyártója engedéllyel használja.

Megjegyzés Megjegyzés
• A lejátszón megjelenített mappák és fájlok neve
• A DivX® tanúsítvánnyal rendelkező terméket
eltérhet a számítógépen megjelenített névtől. regisztrálni kell a DivX Video-on-Demand (VOD)
tartalom lejátszásához. Első lépésként végezze el a
Támogatott fájlok DivX VOD regisztrációs kód generálását a
berendezésre, majd adja meg a regisztrációs
A készülék alkalmas a BD, DVD, CD lemezekre vagy eljárás alatt. Fontos: A DivX VOD tartalom DivX
USB eszközökre rögzített mozifilmek, képek és DRM másolásvédelemmel van ellátva, amely
zenefájlok lejátszására. korlátozza a DivX minősítésű berendezésekkel
végzett lejátszást. Ha olyan DivX VOD tartalmat
™ Támogatott videoformátumok próbál meg lejátszani, ami nem engedélyezett erre
a berendezésre, akkor megjelenik az
• Real RMVB (csak ázsiai és tajvani modellekre) Authorization Error üzenet, és nem lehetséges a
tartalom lejátszása. Részletesebb információkat
A Real RMVB logó a RealNetworks, Inc. kereskedelmi lásd a www.divx.com/vod honlapon.
vagy regisztrált védjegye.
– A lejátszó DivX VOD regisztrációs kódja a
• DivX Plus HD formátum HOME MENU ¼ Initial Setup ¼ Playback ¼
A lejátszó DivX Certified® minősítésű, így alkalmas a DivX (R) VOD DRM ¼ Registration Code
DivX® és DivX PlusTM HD (H.264/MKV) videók menüben ellenőrizhető.
lejátszására maximum 1080p HD felbontásig, a
prémium tartalmat is beleértve. – Egyes DivX VOD fájlokra korlátozva van a
DIVX VIDEO: A DivX a DivX, LLC (a Rovi Corporation megtekintések száma. Az ilyen fájlok
leányvállalata) által létrehozott digitális videoformátum. lejátszásakor megjelenik a kijelzőn, hogy még
Ez a készülék hivatalos DivX minősítésű készülék, hány alkalommal lehetséges a fájl
amely képes a DivX videók lejátszására. Bővebb megtekintése. Nem játszhatók le azok a fájlok,
információkért és a fájlok DivX videóvá konvertálásához amelyekre a fennmaradó alkalmak száma
szükséges szoftvereszközök letöltéséhez látogassa elérte a 0-t (a kijelzőn megjelenik a This DivX
meg a divx.com honlapot. rental Expired üzenet). Tetszőleges
alkalommal lejátszhatók azok a fájlok,
amelyekre a megtekintések száma nincs
korlátozva (ezekre nem jelenik meg a
fennmaradó alkalmak száma).

9

BDP-450

™ Lejátszható fájlok táblázata

Lejátszható médium

BD-R / RE /-R

Támogatott DL / RE DL
fájlok
/-R LTH, USB Hálózat Fájljellemzők
(kiterjesztés) DVD-R / RW / eszközök1
-R DL / +R / Mintavételi gyakoriság: maximum 48 kHz
MP3 Bitsebesség: legfeljebb 320 kbps
(.mp3) +RW / +R DL, Audiotípus: MPEG-1 Audio Layer3
Mintavételi gyakoriság: maximum 48 kHz
CD-R / RW Bitsebesség: legfeljebb 192 kbps
Audiotípus: WMA 9-es verzió
WMA Mintavételi gyakoriság: maximum 192 kHz
(.wma) Kvantálási bitsebesség: 16 bit
Csatornák száma: 2-csatornás
LPCM Mintavételi gyakoriság: maximum 192 kHz
(.wav) Kvantálási bitsebesség: 16 bit, 24 bit
Csatornák száma: 2-csatornás
FLAC
(.flac) Maximális felbontás: 4 000 x 3 000 pixel

JPEG Támogatott verziók: DivX® PLUS HD
(.jpg/.jpeg) Maximális felbontás:
Max. 1 920 x 1 080 (DivX® PLUS HD)
DivX Max. 1 280 x 720 (MKV)
(.avi/.divx/.mkv) Maximális felbontás: maximum 1 920 x 1 080
pixel
MP4 Videó: MPEG4, MPEG-4 AVC (4.1-es szint)
(.mp4) Audió: AAC, MP3
Maximális felbontás: maximum 1 280 x 720
WMV pixel
(.wmv) Videó: WMV9, WMV9AP (VC-1)
Audió: WMA
AVI Maximális felbontás: maximum 1 920 x 1 080
(.avi) pixel
Videó: MPEG4
3GP Audió: MP3, AAC, AC-3
(.3gp) Maximális felbontás: 1 920 x 1 080, 8 Mbps-ig
Videó: H.263, MPEG4, H.264
FLV Audió: MPEG-4 AAC
(.flv) Videó: Sorenson H.263 (FLV1), On2 VP6
(FLV4), Screen video, H.264
RMVB3 Audió: MP3, ADPCM, Linear PCM,
(.rm/.rmvb) Nellymoser, Speex, AAC, HE-AAC
Maximális felbontás: maximum 1 280 x 720
pixel
Videó: RealVideo®
Audió: RealAudio®, AAC

1. A készülék a FAT16, FAT32 vagy NTFS fájlrendszereket támogatja.
2. Csak ázsiai és tajvani modellekre.

Megjegyzés

• A fájlstruktúrától és a szerverkapacitástól függően nem garantálható az összes fájl lejátszása, beleértve a fenti
táblázatban felsorolt fájlokat is.

• A DRM (Digital Rights Management) védelemmel ellátott fájlok lejátszása nem támogatott.

• Nem lehetséges az AVCHD tartalmak lejátszása a LAN hálózaton át.

10

BDP-450

Kezelő- és kijelzőszervek

Távvezérlő

1 STANDBY/ON – Ezzel a gombbal kapcsolható ki
és be a készülék.

2 CONTINUED – Ezzel a gombbal folytatható a
lejátszás egy megadott pozíciótól.

3 TV CONTROL

4 AUDIO

5 FL DIMMER
A gomb minden egyes megnyomásakor változik az
előlapi kijelző fényereje és/vagy az előlapi LED-ek
világítása átkapcsol az alábbi táblázatban
ismertetett módon.

Előlapi kijelző Jelzések FL OFF
PQLS Kikapcsolva
Fényesen világít Világít Kikapcsolva
Közepes fényerő Világít Kikapcsolva
Sötéten világít Világít Világít
Kikapcsolva Kikapcsolva

CD/SACD

Hibrid lemezek esetén ez a gomb használható a CD és
SACD rétegek közötti átkapcsolásra.

6 TOP MENU

– BD-ROM vagy DVD-Video főmenü
megjelenítése.

7 FUNCTION

8 HOME MEDIA GALLERY

9

Menüelemek kiválasztása, beállítások módosítása
és kurzormozgatás.

ENTER – A kiválasztott tétel vagy a módosított
beállítás stb. jóváhagyására használható.

10 HOME MENU

11 REV

12 f PLAY

13

14 PAUSE

15 Számgombok – Ezekkel a gombokkal választható
ki és játszható le a nézni vagy hallgatni kívánt
cím/fejezet/műsorszám, illetve ezek a gombok
szolgálnak a menütételek kiválasztására.

16 CLEAR – Nyomja meg ezt a gombot a beírt
számok stb. törléséhez.

17 DISPLAY

11

BDP-450

18 KEYLOCK Megjegyzés

19 Távvezérlő LED – Világít, amikor parancsot • A távvezérlés üzemmódba kapcsolható AV erősítők
továbbítanak a távvezérlőről. Villog a TV-sáv működtetéséhez a RECEIVER CONTROL szekció
kódjának beállítása alatt. gombjai használhatók az AV rádióerősítő
távvezérlés módjának “1”-re állításával.
20 OPEN/CLOSE – Nyomja meg a lemeztálca Részletesebb leírást lásd az AV rádióerősítő
kinyitásához. használati útmutatójában.

21 RECEIVER CONTROL • A távvezérlőn 2 db. ENTER gomb található.
(9-es és 35-ös sorszámmal).
22 SUBTITLE

23 ANGLE

24 HDMI
A HDMI Mode beállítás átkapcsolására
használható. A gomb 2 másodpercnél hosszabb
ideig tartó megnyomásával átkapcsolható a lejátszó
HDMI OUT kimenetéről továbbított videojelek
felbontása.

25 EXIT

26 POP UP MENU/MENU – Ezzel a gombbal
jeleníthetők meg a BD-ROM vagy DVD-Video
menük.

27 RETURN – Nyomja meg ezt a gombot az
előző képernyő visszaállításához.

28 Színgombok – Ezekkel a gombokkal navigálhat a
BD-ROM menükben.
PROGRAM
BOOK MARK
ZOOM
INDEX

29 FWD

30

31 STOP

32 2nd VIDEO

33 2nd AUDIO

34 A-B

35 ENTER – A kiválasztott tétel vagy a módosított
beállítás stb. jóváhagyására használható.

36 REPEAT

37 SKIP SEARCH – Ez a gomb használható a 30
másodperces előreléptetésre a SKIP SEARCH
gomb lejátszás alatti megnyomásakor.

38 REPLAY – A lejátszás 10 másodpercet
visszaléptet, ha a REPLAY gombot megnyomja a
lejátszás alatt.

12

BDP-450

Előlap

1 STANDBY/ON – Ezzel a gombbal kapcsolható ki
és be a készülék.
Ha nem kapcsol ki a készülék, akkor tartsa
megnyomva a gombot legalább 5 másodpercig.
A készülék ekkor újraindul, és ezt követően
működtethető.

2 FL OFF jelzés

3 Lemeztálca

4 Előlapi kijelző

5 Távérzékelő – Erre az érzékelőre kell irányítani a
távvezérlőt kb. 7 méter távolságon belül.
A távvezérlő jelek vételében problémák
fordulhatnak elő, ha a közelben neonfény világít.
Ilyen esetben vigye távolabb a készüléket a
neonfénytől.

6 PQLS jelzés

7 OPEN/CLOSE – Nyomja meg a lemeztálca
nyitásához és zárásához.

8 – Nyomja meg ezt a gombot a lejátszás
leállításához.

9 USB port

10 – Nyomja meg ezt a gombot a lejátszás
indításához.

13

BDP-450

Előlapi kijelző

1 – A lejátszás alatt világít. 6 24HZ/50HZ/60HZ – A kimenetre küldött videó
2 – A lejátszás szüneteltetése alatt világít. képkocka vagy mező frekvenciája világít.
3 HD – Akkor világít, ha HDMI kábel van
7 EXT – USB eszköz csatlakoztatása esetén világít.
csatlakoztatva, és a kimeneti videojelek felbontása
1080/50i, 1080/50p, 720/50p, 1080/24p, 1080/60i, 8 CONTROL – A Control funkció bekapcsolt
1080/60p vagy 720/60p. állapotában világít.
4 LAN – A hálózati csatlakozás alatt világít.
5 Karakteres kijelző – Cím, fejezet, műsorszám 9 HDMI 1 2 – HDMI eszköz csatlakoztatása esetén
sorszámának, az eltelt időtartam stb. kijelzése. világít. A [1] világít, ha az eszköz a HDMI OUT
(MAIN) aljzatra, a [2] világít, ha az eszköz a HDMI
Hátlap OUT (SUB) aljzatra van csatlakoztatva.

1 HDMI OUT aljzat
2 LAN (10/100) aljzat
3 DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat
4 USB port
5 AC IN

™ HDMI aljzatok

MAIN – Csatlakoztassa ezt az aljzatot HDMI kompatibilis TV, AV rádióerősítő vagy végerősítő stb. bemenetére.
A rendszer működtetésekor főleg ezt az aljzatot használják.
SUB – Csatlakoztassa ezt az aljzatot HDMI kompatibilis AV rádióerősítő vagy végerősítő bemenetére.

14

BDP-450

2. FEJEZET: CSATLAKOZTATÁS

Bármilyen csatlakozás vagy kapcsolatbontás előtt Az “x.v.Color” promóciós nevet azokra a
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali berendezésekre használják, amelyek széles színskálájú
aljzatból. színtér létrehozására képesek az xvYCC nemzetközi
szabvány specifikációi alapján.
A csatlakoztatás után végezze el a beállításokat a
Setup Navigator vagy Initial Setup menüben a
csatlakoztatott kábel típusának megfelelően.

Részleteket lásd a csatlakoztatott berendezés
használati útmutatójában.

Csatlakoztatás HDMI kábellel Az "x.v.Color" és a szimbólum a Sony

Az audió és videó jelek digitális jelként továbbíthatók a Corporation kereskedelmi védjegyei.
HDMI kompatibilis berendezésekre a hang- és
képminőség megtartásával. ™ A HDMI OUT aljzaton át lejátszható
audiojelek
Megjegyzés
• Végezze el a beállításokat a Setup Navigator • Dolby TrueHD
• Dolby Digital Plus
menüben a csatlakoztatott HDMI kompatibilis • Dolby Digital
berendezés típusának megfelelően. Állítsa be az • DTS-HD Master Audio
Initial Setup menüben a HDMI Mode elemet a
lejátszóra csatlakoztatott berendezéstől függően. • DTS-HD High Resolution Audio (nagyfelbontású
• A használt HDMI kábeltől függően előfordulhat, audió)
hogy a 1080p felbontású videojelek nem
továbbíthatók a kimenetre. • DTS Digital Surround
• MPEG-2 AAC (csak ázsiai és tajvani modellekre)
HDMI szabvány • Linear PCM

Ez az erősítő a High-Definition Multimedia Interface Az alábbi feltételeket kielégítő lineáris PCM
(HDMI®) technológiát használja. audiojelek továbbíthatók a kimenetre:
– Mintavételi gyakoriság: 32 kHz-től 192 kHz-ig
A HDMI, a HDMI Logo és High-Definition Multimedia
Interface (nagyfelbontású multimédiás interfész) a – Csatornák száma: maximum 8 (maximum 6 a
HDMI Licensing, LLC. bejegyzett védjegyei az USA-ban 192 kHz-es mintavételi gyakoriságra)
és egyéb országokban.
• DSD audio
A lejátszó támogatja a "Deep Color" funkciót.
A hagyományos lejátszók 8-bites színmélységű ™ DVI eszköz csatlakoztatása esetén:
videojelet továbbítanak YCbCr 4:4:4 vagy RGB
formátumban; a "Deep Color" funkciót támogató • Nem csatlakoztathatók olyan DVI berendezések
lejátszók a videojeleket színkomponensenként 8 bitnél (pl. számítógépes monitorok), amelyek nem
nagyobb színmélységben tudják továbbítani. Megfelelő HDCP kompatibilisek. A HDCP specifikáció
színárnyalat reprodukálható, ha a lejátszó a "Deep biztosítja a DVI/HDMI interfészen át továbbított
Color" funkciót támogató TV-készülékre van audiovizuális tartalom védelmét.
csatlakoztatva.
• A kimeneten nem vehetők le audiojelek. Használjon
Ez a lejátszó kompatibilis az “x.v.Color” funkcióval, audiokábelt stb.
amellyel széles színskálájú színtér hozható létre az
xvYCC specifikációk alapján. • A lejátszó HDMI kompatibilis készülékek
Ha ezzel a készülékkel az “xvYCC” szabványoknak csatlakoztatására alkalmas. DVI berendezés
megfelelő videojeleket játszanak le és a készülék csatlakoztatása esetén – a DVI eszköztől függően
“x.v.Color" kompatibilis TV-re stb. van csatlakoztatva, – nem mindig garantálható a megfelelő működés.
akkor a színvisszaadási képességek kibővülnek, és a
természetes színek minden eddiginél hűebben
jeleníthetők meg.

15

BDP-450

HDMI Control funkció ™ HDMI mód beállítása

Az alábbi funkciók akkor használhatók, ha Pioneer A készülék két HDMI OUT (MAIN, SUB) aljzattal van
HDMI kompatibilis lapostévét vagy AV rendszert ellátva.
(AV rádióerősítő vagy végerősítő stb.) csatlakoztatnak a
lejátszóra HDMI kábel használatával. Ezzel kapcsolatban az előző részben olvasható
részletes információ.
Lásd a tévé és AV rendszer (AV rádióerősítő vagy
végerősítő stb.) használati útmutatóját is. A HDMI Mode beállítást a lejátszás előtt kell
kiválasztani a HDMI Control funkció megfelelő
™ HDMI Control funkció használatának használatához.
feltételei
A beállítás elvégzéséhez nyomja meg a HOME MENU
• A HDMI funkció akkor működik, ha a HDMI funkció gombot a Home Menu képernyő megjelenítéséhez,
beállítása az On a HDMI kábelekkel csatlakoztatott majd válassza ki az Initial Setup Æ Audio Output Æ
összes berendezésre. HDMI Mode elemeket.

• Az összes berendezés csatlakoztatásának és Állítsa be az alábbi táblázat alapján a HDMI módot a
beállításának elvégzése után ellenőrizze, hogy a csatlakozás típusának megfelelően.
lejátszó által továbbított kép megjelenik-e a tévén.
(A csatlakoztatott berendezések cseréje, a HDMI HDMI HDMI OUT MAIN HDMI OUT SUB
kábel kihúzása és/vagy bekötése után is el kell Mode Video Audio Control Video Audio Control
végezni az ellenőrzést.) Ha a lejátszó által
továbbított kép nem jelenik meg a tévé képernyőjén, Dual
akkor valószínű, hogy nem megfelelő a HDMI Separate
funkció működése. Pure
Audio
• A HDMI funkcióhoz használjon nagy sebességű
HDMI®/TM kábeleket. Előfordulhat, hogy a HDMI Figyelem
vezérlés működése nem megfelelő, ha másmilyen
típusú HDMI kábelt használ. • Ha a HDMI OUT (MAIN) és HDMI OUT (SUB)
aljzatokról egyidejűleg vehetők le jelek, akkor az
• Egyes modellek esetén a HDMI funkció neve a optimális képminőség eléréséhez a TV-t a HDMI
"KURO LINK" vagy "HDMI Control". OUT (MAIN) aljzatra kell csatlakoztatni. A használt
TV-től függően nem garantálható a videojelek
• A HDMI funkció kizárólag csak a Pioneer által levétele a HDMI OUT (SUB) aljzatról. Az audiojelek
gyártott készülékek esetén működik (akkor is, ha a mind a HDMI OUT (MAIN), mind a HDMI OUT
készülékek HDMI kábellel vannak összekötve). (SUB) aljzatról levehetők.

™ A HDMI funkcióval végezhető műveletek ™ Sound Retriever Link funkció

• Optimális képminőség biztosítható a HDMI Sound Retriever Link jellemzők
kompatibilis tévékészülékeken.
A Sound Retriever Link funkció a hangminőség
A HDMI funkció aktiválásakor a lejátszó HDMI korrigálására alkalmazott technológia, amely
aljzatáról optimális képminőséget biztosító automatikusan beállítja a tömörített anyagok
videojelek vehetők le. hangminőségét a HDMI Control funkciót használó AV
rádióerősítőkre.
• A lejátszó működtetése a tévékészülék
távvezérlőjével A Sound Retriever Link funkcióval jobb minőségű
hangzás hozható létre a csatlakoztatott AV erősítő
A tévékészülékről az alábbi funkciók vezérelhetők: Sound Retriever funkciójának automatikus
lejátszás indítása és leállítása, menük beállításával.
megjelenítése.
A Sound Retriever Link funkció csak az alábbi
• A lejátszóról elküldött kép a TV képernyőjén esetekben használható erre a lejátszóra.
jelenik meg (Auto-Select funkció)
• PC Audio Stream anyagok lejátszása USB
A bemenet automatikusan átkapcsol a eszközökről vagy hálózaton át.
tévékészüléken és az AV rendszeren (AV
rádióerősítőn vagy végerősítőn stb.), amikor a • A Sound Retriever Link funkcióval kompatibilis
lejátszást elindítják a készüléken vagy megjelenítik Pioneer AV rádióerősítők HDMI kábellel
a HOME menüt. A bemenet átkapcsolásakor a csatlakoztathatók erre a lejátszóra az alábbi
tévéképernyőn megjelenik a lejátszási kép és a beállítással.
HOME menü.
Control: On (bekapcsolva)
• Tévékészülék automatikus be-/kikapcsolása
(egyidejű bekapcsolás funkció) • Olvassa el az AV rádióerősítő használati
útmutatóját is.
Amikor a lejátszón elkezdődik a lejátszás vagy
megjelenik a HOME menü, akkor a tévékészülék • A Sound Retriever Link funkcióval kompatibilis AV
automatikusan bekapcsol, ha előzőleg nem volt rádióerősítők listáját lásd a Pioneer weboldalán.
bekapcsolt állapotban. Amikor a tévékészüléket
kikapcsolják, a lejátszó is automatikusan kikapcsol.

16

BDP-450

Figyelem • A PQLS 2ch funkció aktiválásakor előfordulhat,
• A lejátszót közvetlenül csatlakoztassa a Sound hogy nem megfelelőek a lejátszó VIDEO OUTPUT
aljzatáról továbbított színek. Ilyen eset előfordulása
Retriever Link funkcióval kompatibilis AV erősítőre. esetén kösse össze a TV és AV erősítő HDMI
Ha nem közvetlenül van csatlakoztatva az erősítő aljzatait a kép megjelenítéséhez.
vagy AV konverter (pl. HDMI switch), akkor
működési hibák fordulhatnak elő. • Kapcsolja be a HDMI OUT aljzatra csatlakoztatott
AV erősítőt, majd indítsa el a lemez lejátszását.
™ Stream Smoother funkció Megjegyzés

A Stream Smoother funkció automatikusan javítja a • A PQLS funkció aktiválásakor a lejátszó előlapi
képminőséget a hálózati videotartalom lejátszásakor. kijelzőjén a PQLS jelzés világít.
Ehhez a rendszer kiváló minőségű beépített áramkört
használ a moszkitózaj, a blokkzaj stb. csökkentéséhez. TV-készülék csatlakoztatása
A Stream Smoother funkció csak az alábbi esetekben
használható erre a lejátszóra. Az AV rádióerősítő és végerősítő HDMI kábeles
• Videomegosztó szolgáltatás hálózati vagy csatlakoztatásának leírását lásd az "AV rádióerősítő és
végerősítő csatlakoztatása" részben.
adathordozón tárolt PC tartalom lejátszása.
Figyelem
Megjegyzés • A kábel csatlakoztatásakor és kihúzásakor mindig a
• Ez a funkció akkor is aktiválódik, ha nincs
dugaszt fogja meg.
csatlakoztatva AV erősítő. • Ha a dugasz megfeszül, akkor hibás érintkezés

™ PQLS funkció jellemzői fordulhat elő vagy nem lehetséges a videojelek
továbbítása.
A PQLS (Precision Quartz Lock System) a HDMI
Control funkciót használó és a digitális audió-jelátvitelt Csatlakoztasson egy TV-t a HDMI OUT (MAIN) aljzatra.
vezérlő technológia. A lejátszó kimeneti jeleinek
vezérlése az AV erősítőről történik a kiváló lejátszási A TV csatlakoztatható AV erősítőn vagy végerősítőn át
hangminőség eléréséhez, az erősítő is a HDMI OUT (MAIN) aljzatra. Lásd az "AV erősítő
kvarcoszcillátorának használatával. Ezzel a vagy végerősítő csatlakoztatása" részt.
megoldással kiküszöbölhető a jelátvitel alatt generált
dzsitter hatása, amely kedvezőtlenül befolyásolja a Figyelem
hangminőséget. • A HDMI Mode beállítása a Dual legyen.
• A lejátszó az alábbi funkciókat támogatja:
AV rádióerősítő vagy végerősítő
– "PQLS 2ch Audio" funkció, amely csak a zenei csatlakoztatása
CD lemezek lejátszásakor aktiválódik (CD-DA
lemezek). A Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital,
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio
– "PQLS Multi Surround" funkció, amely a vagy DTS Digital Surround hangzás előállításához
lineáris PCM audiojeleket továbbító összes csatlakoztasson a lejátszóra AV rádióerősítőt vagy
lemez (BD, DVD stb.) lejátszása esetén végerősítőt. Az AV rádióerősítő vagy végerősítő
aktiválódik. tévékészülékre és hangsugárzókra történő
csatlakoztatásának módját olvassa el az AV
– "PQLS Bitstream" funkció, amely a rádióerősítő vagy végerősítő használati útmutatójában.
bitadatfolyamot továbbító jelek lejátszásakor
aktiválódik.

• A különböző PQLS funkciók akkor aktiválódnak, ha
a PQLS funkciót támogató Pioneer AV erősítő
közvetlenül a HDMI OUT aljzatra van
csatlakoztatva HDMI kábel használatával, és a
lejátszó beállítása az alábbi.
Control: On (bekapcsolva)

• Lásd az AV erősítő használati útmutatóját is.
• A PQLS funkciót támogató AV erősítők listáját lásd

a Pioneer weboldalán.

Figyelem
• A PQLS funkció abbahagyhatja a működést, ha a

videokimenet felbontását átkapcsolják. A PQLS
funkció ismét működni kezd, ha a lejátszást
leállítják, majd újraindítják.

17

BDP-450

Figyelem Figyelem
• A HDMI Mode beállítása a Separate legyen.
• A kábel csatlakoztatásakor és kihúzásakor mindig a • Ha a HDMI OUT (SUB) aljzatra csatlakoztatott AV
dugaszt fogja meg.
erősítő TV-re is csatlakoztatva van, akkor a TV
• Ha a dugasz megfeszül, akkor hibás érintkezés bemenete automatikusan átkapcsolhat. Ilyen eset
fordulhat elő vagy nem lehetséges a videojelek előfordulása esetén kapcsolja ki a TV-n a HDMI
továbbítása. Control funkciót.

Audio-/videokábelek csatlakoztatása

Megjegyzés
• Végezze el a beállításokat a Setup Navigator

menüben a csatlakoztatott kábel típusának
megfelelően.
• A videojelek kimenetre küldéséhez az alábbi
videokábelekkel végezze el a csatlakoztatást
(kivéve a HDMI csatlakoztatást):

AV rádióerősítő vagy végerősítő
csatlakoztatása koaxiális digitális
audiokábellel

A lejátszó hátlapja

Jobb video- és hangminőség elérése

A TV (vagy projektor) és AV erősítő lejátszóra
csatlakoztatását úgy végezze el, hogy a video- és
audiojelek külön-külön kerüljenek továbbításra a kiváló
minőségű videó és audió előállításához.

Megjegyzés
• A videó AV rádióerősítőről vagy erősítőről történő

bekapcsolásához csatlakoztasson a videó
kimenetekre is.

Komponensek csatlakoztatása az USB
portra

USB eszközök

Az alábbi jellemzőjű USB memóriák csatlakoztathatók a
lejátszóra.
• USB 2.0 kompatibilis USB flash memória (minimum

1 GB kapacitás, legalább 2 GB javasolt) vagy HDD
(maximum 2 TB kapacitás)
• Fájlrendszer: FAT16, FAT32 vagy NTFS

18

BDP-450

Megjegyzés Megjegyzés
• Az USB portra memóriakártya-olvasón vagy USB
• Az ettől eltérő fájlrendszerre formatált eszközök
nem használhatók. Az ilyen eszközök adott hubon át csatlakoztatott eszközök működése nem
esetben használhatók, ha a lejátszóról végzik el a garantálható.
formatálásukat. • Az USB kábel hossza maximum 2 méter legyen.

• A több partícióra felosztott USB memóriák Csatlakoztatás a hálózatra LAN
felismerése nem garantált. interfészen át

• Egyes USB eszközöknél előfordulhat a nem Ha a készüléket LAN aljzaton át csatlakoztatja a
megfelelő működés. hálózatra, akkor lehetőség nyílik a hálózati
komponenseken (pl. számítógépen) tárolt audiofájlok
• Az USB memóriák megfelelő működését nem lejátszására a HOME MEDIA GALLERY bemenetek
tudjuk garantálni. használatával.

USB eszköz csatlakoztatása

Figyelem

• Az USB memória csatlakoztatása vagy lekötése
előtt ne feledkezzen meg a lejátszó
kikapcsolásáról.

• Használjon üres USB memóriát (amin nincs semmi
elmentve).

• Ha külső merevlemezt használ külső memóriának,
akkor ne feledkezzen meg a merevlemez
bekapcsolásáról a lejátszó bekapcsolása előtt.

• Ha az USB memória írásvédett, akkor ne
feledkezzen meg az írásvédelem feloldásáról.

• Az USB kábel bekötésekor fogja meg a dugaszt,
pozícionálja a megfelelő irányba, majd dugja be
vízszintesen.

• A dugasz túlzott megterhelése gyenge érintkezést
okozhat, így nem lehetséges az írás az USB
eszközre.

• Ne húzza ki a tápkábelt, ha USB memória van
csatlakoztatva és a lejátszó be van kapcsolva.

Kösse össze a készülék LAN aljzatát a router (DHCP
szerver funkcióval ellátott vagy nem ellátott) LAN
aljzatával. Ehhez használjon egyenes bekötésű LAN
kábelt (CAT5 vagy fejlettebb verzió).

Kacsolja be a DHCP szervert a routeren. Ha a router
nem rendelkezik beépített DHCP szerver funkcióval,
akkor kézzel kell beállítani a hálózatot.

Részleteket lásd az "IP cím beállítása" részben.

™ LAN csatlakozó specifikációja

LAN aljzat: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) aljzat

Megjegyzés

• Olvassa el a csatlakoztatott berendezés használati
útmutatóját is, mivel a berendezés használata és a
csatlakoztatási módszer különböző lehet az
internetkapcsolattól függően.

• A szélessávú internetkapcsolathoz szerződést kell
kötni egy internetszolgáltatóval. Részletesebb
információkért lépjen kapcsolatba az
internetszolgáltatóval.

19

BDP-450

Csatlakoztatás vezeték nélküli LAN
hálózatra

A LAN aljzat használatával lehetőség van a vezeték
nélküli hálózatra történő csatlakozásra.
A csatlakoztatáshoz használja az AS-WL300 konvertert
(nem tartozék).
• Lásd az AS-WL300 használati útmutatóját.

Tápkábel csatlakoztatása

A tápkábelt csak azt követően csatlakoztassa ismét, ha
megtörtént a készülékek közötti összes bekötés.

20

BDP-450

3. FEJEZET: ÜZEMBE HELYEZÉS

Beállítások elvégzése a "Setup ™ Teendők, ha nem jelenik meg a "Setup
Navigator" menüben Navigator" menü

Ne feledkezzen meg a beállítások elvégzéséről az f Nyomja meg a HOME MENU gombot a
alábbi esetekben. HOME menü megnyitásához, válassza ki az
• A lejátszó első üzembe helyezésekor. Initial Setup ¼ Setup Navigator ¼ Start
• Az Initial Setup menüben végzett formatálás után. elemeket, majd nyomja meg az ENTER gombot.
• A lejátszó szoftverének frissítése után.
TV működtetése a lejátszó
Figyelem távvezérlőjével
• A lejátszó bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy
Ha a lejátszó távvezérlőjén beprogramozza a TV-márka
megfelelőek-e a lejátszó és a többi berendezés gyártókódját, akkor a TV működtethető a lejátszó
közötti csatlakozások. A lejátszó bekapcsolása előtt távvezérlőjével is.
kapcsolja be a többi berendezést.
• HDMI Control kompatibilis Pioneer TV vagy Figyelem
frontprojektor használata esetén állítsa ON-ra a • Egyes modellek esetén előfordulhat, hogy a TV
lejátszó bekapcsolása előtt a csatlakoztatott
berendezés HDMI Control funkcióját. nem működtethető a lejátszó távvezérlőjével annak
ellenére sem, hogy a TV márkája szerepel a
gyártókódok listájában.
• A beállítás visszaállhat az alapértelmezett értékre
az elemcsere után. Ilyen esetben végezze el ismét
a gyártókód megadását.

1 Kapcsolja be a tévét, majd a bemenetet.

A TV-készülék működtetését lásd a tévéhez tartozó
használati útmutatóban.

2 Kapcsolja be a készüléket.
Nyomja meg a STANDBY/ON gombot.
Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a Setup Navigator.

3 Indítsa el a Setup Navigator funkciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
• Ekkor megnyílik a Setup Navigator menü.

4 Válassza ki a menünyelvet.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

Ha HDMI Control kompatibilis Pioneer TV van 1 Adja meg a 2-jegyű gyártókódot.
csatlakoztatva a lejátszó HDMI OUT aljzatára, akkor a A bevitelhez használja a számgombokat (0 – 9) a
rendszer a nyelvbeállításokat importálja a Pioneer tévé TV CONTROL gomb lenyomva tartása közben.
nyelvi beállításaiból még a Setup Navigator képernyő
megnyitása előtt. Megjegyzés
• A gyári alapértelmezett beállítás a 00 (PIONEER).
5 Válassza ki a csatlakoztatott TV-re a megfelelő • A kód hibás bevitele esetén engedje el a
kimeneti felbontást.
TV CONTROL gombot, majd ismételje meg a
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd bevitelt.
• Ha több kód van megadva ugyanarra a gyártóra,
nyomja meg az ENTER gombot. akkor próbálja meg megadni a kódot a jelzett
sorrendben, amíg a TV működtetése nem sikerül.
6 Válassza ki a csatlakoztatott TV-re a megfelelő
képméretarányt. 2 Ellenőrizze, hogy a TV működtethető-e.
Működtesse a TV-t a TV CONTROL gombbal.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
– TV-készülék be- és kikapcsolása.
nyomja meg az ENTER gombot. INPUT SELECT – TV-bemenet bekapcsolása.
CH +/– – TV csatorna kiválasztása.
7 Zárja be a Setup Navigator menüt. VOL +/– – Hangerő beállítása.

Nyomja meg az ENTER gombot.

• A Setup Navigator eltűnik a képernyőről, és a
beállítást a rendszer elmenti.

• Nyomja meg a RETURN gombot az előző

képernyő visszaállításához.

21

BDP-450

TV készülékek gyártókódjainak listája
Gyártókódok

PIONEER 00, 31, 32, 07, 36, 42, 51, GRAETZ 31, 42 PHOENIX 32
22 GRANADA 07, 35, 42, 43, 48 PHONOLA 07
ACURA 44 GRADIENTE 30, 57 PROFEX 42, 44
ADMIRAL 31 GRANDIN 18 PROTECH 07, 42, 44, 46, 49
AIWA 60 GRUNDIG 31, 53 QUELLE 31, 32, 07, 42, 45, 53
AKAI 32, 35, 42 HANSEATIC 07, 42 R-LINE 07
AKURA 41 HCM 18, 44 RADIOLA 07
ALBA 07, 39, 41, 44 HINARI 07, 41, 44 RADIOSHACK 10, 23, 21, 02
AMSTRAD 42, 44, 47 HISAWA 18 RBM 53
ANITECH 44 HITACHI 31, 33, 34, 36, 42, 43, 54, RCA 01, 10, 15, 16, 17, 18, 61, 62,
ASA 45 06, 10, 24, 25, 18 09
ASUKA 41 HUANYU 56 REDIFFUSION 32, 42
AUDIOGONIC 07, 36 HYPSON 07, 18, 46 REX 31, 46
BASIC LINE 41, 44 ICE 46, 47 ROADSTAR 41, 44, 46
BAUR 31, 07, 42 IMPERIAL 38, 42 SABA 31, 36, 42, 51
BEKO 38 INDIANA 07 SAISHO 39, 44, 46
BEON 07 INGELEN 31 SALORA 31, 32, 42, 43
BLAUPUNKT 31 INTERFUNK 31, 32, 07, 42 SAMBERS 49
BLUE SKY 41 INTERVISION 46, 49 SAMSUNG 07, 38, 44, 46, 69, 70
BLUE STAR 18 ISUKAI 41 SANYO 35, 45, 48, 21, 14, 91
BPL 18 ITC 42 SBR 07, 34
BRANDT 36 ITT 31, 32, 42 SCHAUB LORENZ 42
BTC 41 JEC 05 SCHNEIDER 07, 41, 47
BUSH 07, 41, 42, 44, 47, 56 JVC 13, 23 SEG 42, 46
CASCADE 44 KAISUI 18, 41, 44 SEI 32, 40, 49
CATHAY 07 KAPSCH 31 SELECO 31, 42
CENTURION 07 KENDO 42 SHARP 02, 19, 27, 67, 90
CGB 42 KENNEDY 32, 42 SIAREM 32, 49
CIMLINE 44 KORPEL 07 SIEMENS 31
CLARIVOX 07 KOYODA 44 SINUDYNE 32, 39, 40, 49
CLATRONIC 38 LEYCO 07, 40, 46, 48 SKANTIC 43
CONDOR 38 LIESENK&TTER 07 SOLAVOX 31
CONTEC 44 LOEWE 07 SONOKO 07, 44
CROSLEY 32 LUXOR 32, 42, 43 SONOLOR 31, 35
CROWN 38, 44 M-ELECTRONIC 31, 44, 45, 54, 56, SONTEC 07
CRYSTAL 42 07, 36, 51 SONY 04
CYBERTRON 41 MAGNADYNE 32, 49 SOUNDWAVE 07
DAEWOO 07, 44, 56 MAGNAFON 49 STANDARD 41, 44
DAINICHI 41 MAGNAVOX 07, 10, 03, 12, 29 STERN 31
DANSAI 07 MANESTH 39, 46 SUSUMU 41
DAYTON 44 MARANTZ 07 SYSLINE 07
DECCA 07, 48 MARK 07 TANDY 31, 41, 48
DIXI 07, 44 MATSUI 07, 39, 40, 42, 44, 47, 48 TASHIKO 34
DUMONT 53 MCMICHAEL 34 TATUNG 07, 48
ELIN 07 MEDIATOR 07 TEC 42
ELITE 41 MEMOREX 44 TELEAVIA 36
ELTA 44 METZ 31 TELEFUNKEN 36, 37, 52
EMERSON 42 MINERVA 31, 53 TELETECH 44
ERRES 07 MITSUBISHI 09, 10, 02, 21, 31 TENSAI 40, 41
FERGUSON 07, 36, 51 MULTITECH 44, 49 THOMSON 36, 51, 52, 63
FINLANDIA 35, 43, 54 NEC 59 THORN 31, 07, 42, 45, 48
FINLUX 32, 07, 45, 48, 53, 54 NECKERMANN 31, 07 TOMASHI 18
FIRSTLINE 40, 44 NEI 07, 42 TOSHIBA 05, 02, 26, 21, 53
FISHER 32, 35, 38, 45 NIKKAI 05, 07, 41, 46, 48 TOWADA 42
FORMENTI 32, 07, 42 NOBLIKO 49 ULTRAVOX 32, 42, 49
FRONTECH 31, 42, 46 NOKIA 32, 42, 52 UNIDEN 92
FRONTECH/PROTECH 32 NORDMENDE 32, 36, 51, 52 UNIVERSUM 31, 07, 38, 42, 45,
FUJITSU 48 OCEANIC 31, 32, 42 46, 54
FUNAI 40, 46, 58 ORION 32, 07, 39, 40 VESTEL 07
GBC 32, 42 OSAKI 41, 46, 48 VICTOR 13
GE 00, 01, 08, 07, 10, 11, 17, 02, OSO 41 VOXSON 31
28, 18 OSUME 48 WALTHAM 43
GEC 07, 34, 48 OTTO VERSAND 31, 32, 07, 42 WATSON 07
GELOSO 32, 44 PALLADIUM 38 WATT RADIO 32, 42, 49
GENERAL 29 PANAMA 46 WHITE WESTINGHOUSE 07
GENEXXA 31, 41 PANASONIC 31, 07, 08, 42, 22 YOKO 07, 42, 46
GOLDSTAR 10, 23, 21, 02, 07, 50 PATHO CINEMA 42 ZENITH 03, 20
GOODMANS 07, 39, 47, 48, 56 PAUSA 44
GORENJE 38 PHILCO 32, 42
GPM 41 PHILIPS 31, 07, 34, 56, 68

22

BDP-450

4. FEJEZET: LEJÁTSZÁS

Lemezek vagy fájlok lejátszása • Ha a következő alkalommal a lejátszást egy
megadott ponttól szeretné folytatni, akkor olvassa
Ez a fejezet ismerteti a lejátszáshoz szükséges főbb el a "Lejátszás folytatása egy megadott ponttól
műveleteket. A használható lemez- és fájltípusokat lásd (folytatólagos lejátszás)" részt.
az útmutató elején. A lemezekre rögzített mozifilmek,
képek és zenefájlok lejátszása a Home Media Gallery • Egyes lemezekre nem használható a "lejátszás
funkcióval történik. folytatása" funkció.

1 Nyomja meg a STANDBY/ON gombot a Keresés előre és vissza
készülék bekapcsolásához.
Előtte kapcsolja be a tévét, majd a bemenetet. f A lejátszás alatt nyomja meg a REV vagy
FWD gombot.
2 Nyomja meg a OPEN/CLOSE gombot a
lemeztálca kinyitásához, majd helyezze be a lemezt. • A pásztázási sebesség a gomb minden egyes
megnyomásakor megváltozik. A sebesség függ a
Megjegyzés lemeztől vagy fájltól (a sebesség megjelenik a TV
• A lemez nyomtatott fele felfelé nézzen. képernyőn).
• A lemez beolvasásához hosszabb időre lehet
™ A normál lejátszás folytatásához:
szükség. A beolvasás befejezése után megjelenik a
lemez típusa a lejátszó előlapján. Nyomja meg a PLAY gombot.
• Ha BD íróval írt és használati korlátozásokkal
ellátott BD lemezt helyez be, akkor megjelenik a Kiválasztott jelenetek, műsorszámok vagy
PIN kód bevitelére szolgáló képernyő. Ilyen fájlok lejátszása
esetben adja meg a PIN kódot.
f Adja meg a kiválasztani kívánt jelenet/
3 Nyomja meg a PLAY gombot a lejátszáshoz. műsorszám/fájl sorszámát a lejátszás alatt.
• A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a
• Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd
PAUSE gombot a lejátszás alatt. nyomja meg az ENTER gombot.
• A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP
• Nyomja meg a CLEAR gombot a beírt számok
gombot a lejátszás alatt. törléséhez.

Megjegyzés Tartalom átugrása
• Egyes lemezek lejátszása automatikusan
f A lejátszás alatt nyomja meg a vagy
elkezdődik a lemeztálca bezárásakor. gombot.
• A DVD-Video lemezek szülői felügyelet funkcióval
•A gomb megnyomásakor a lejátszás
vannak ellátva. A szülői felügyelet feloldásához
adja meg a lejátszó beállításai között regisztrált előreugrik a következő jelenet/műsorszám/fájl
jelszót.
elejére.
™ Teendők a lemezmenü megjelenése esetén
•A gomb megnyomásakor (a video- vagy
Egyes lemezek esetén a lemezmenü automatikusan
megjelenik a lejátszás indításakor. A lemezmenü audiofájl lejátszása alatt) a lejátszás visszaléptet az
tartalma és működtetése az adott lemeztől függ.
aktuális jelenet/műsorszám/fájl elejére. A gomb
™ Lejátszás folytatása a leállítási ponttól
("lejátszás folytatása" funkció) kettős megnyomásakor a lejátszás visszaléptet az

• Ha a lejátszás alatt megnyomja a STOP gombot, előző jelenet/műsorszám/fájl elejére.
akkor a készülék a leállítási pontot elmenti a
memóriában. A PLAY gomb megnyomásakor a • Ha megnyomja a gombot a képfájl lejátszása
lejátszás ettől a leállítási ponttól folytatódik.
alatt, akkor a lejátszás visszatér az előző fájlra.
• A "lejátszás folytatása" funkció törléséhez nyomja
meg a STOP gombot a lejátszás leállított Lassított lejátszás
állapotában.
f A lejátszás szüneteltetése alatt tartsa lenyomva
Megjegyzés a vagy gombot.
• A "lejátszás folytatása" funkció automatikusan
• A sebesség a gomb minden egyes
törlésre kerül az alábbi esetekben: megnyomásakor változik (a sebesség megjelenik a
– A lemeztálca kinyitásakor. TV képernyőn).
– A fájllistát tartalmazó ablak átkapcsolásakor.
– A készülék kikapcsolásakor. (BD és DVD ™ A normál lejátszás folytatásához:

lemezek esetén ez a művelet nem törli a f Nyomja meg a PLAY gombot.
"lejátszás folytatása" funkciót.)
Léptetés előre és vissza

f A lejátszás szüneteltetése alatt nyomja meg a

vagy gombot.

• A gomb minden egyes megnyomásakor a kép egy
lépést léptet előre vagy vissza.

23

BDP-450

™ A normál lejátszás folytatásához: Lejátszás előre meghatározott sorrendben
(programozott lejátszás)
f Nyomja meg a PLAY gombot.
1 Nyomja meg a lejátszás alatt a PROGRAM
A cím vagy műsorszám kiválasztott gombot.
szakaszának ismétlődő lejátszása (A-B
Repeat) • Ekkor megjelenik a programozó képernyő.

Használja az alábbi eljárást a cím vagy műsorszám 2 Válassza ki a program sorszámát.
kiválasztott szakaszának ismétlődő lejátszásához.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
1 Nyomja meg a lejátszás alatt az A-B gombot a
kezdőpont kiválasztásához. nyomja meg az ENTER gombot.
• Ekkor a TV-n megjelenik az A- felirat.
3 Válassza ki a lejátszani kívánt címet.
2 Nyomja meg a lejátszás alatt az A-B gombot a
végpont kiválasztásához. Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd a
• Ekkor elkezdődik az "A-B" szakasz ismétlődő gombot.

lejátszása. 4 Válassza ki a lejátszani kívánt jelenetet.

™ Az "A-B Repeat" mód törlése Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

• Nyomja meg az "A-B Repeat" lejátszás alatt az A-B nyomja meg az ENTER gombot.
gombot.
5 Nyomja meg a PLAY gombot.
Megjegyzés • Ekkor elkezdődik a lejátszás.
• Az "A-B Repeat" lejátszás az alábbi esetekben
™ Program szerkesztése
kerül törlésre:
– Az ismétlési tartományon kívüli keresés 1 Válassza ki, hogy melyik programot szeretné
szerkeszteni, majd nyomja meg az ENTER gombot.
esetén.
– Másik ismétlődő vagy véletlen sorrendű 2 Válassza ki a címet/jelenetet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
lejátszás indításakor.
– Ha a keresés a FUNCTION menüvel történt. ™ Program törlése

Ismétlődő lejátszás (Repeat Play) f Válassza ki, hogy melyik programot szeretné
törölni, majd nyomja meg a CLEAR gombot.
Használja az alábbi eljárást a lemez, cím, jelenet,
műsorszám vagy fájl ismétlődő lejátszásához. • Az összes program törléséhez nyomja meg a
RETURN gombot.
f Nyomja meg a lejátszás alatt a REPEAT
gombot. Megjegyzés

• A REPEAT gomb minden egyes megnyomásakor • Ha a programozott lejátszáshoz audió CD-t használ,
az ismétlődő lejátszási mód az alábbi sorrendben akkor a 3-as lépésben a műsorszámot kell
váltakozik. kiválasztani.
BD
Aktuális jelenet ¼ Aktuális cím • Ez a funkció nem működik a BD lemezekre.
DVD
Aktuális jelenet ¼ Aktuális cím ¼ Összes cím Könyvjelzők elhelyezése
CD/Video fájl/Audiofájl/Képfájl
Aktuális műsorszám/fájl ¼ A mappában található Az aktuálisan lejátszás alatt álló videóhoz könyvjelzőket
összes műsorszám/összes fájl rendelhet hozzá a jelenetek későbbi lejátszásához.

™ Ismétlődő lejátszási mód törlése f Nyomja meg a lejátszás alatt a BOOKMARK
gombot.
• Nyomja meg az ismétlődő lejátszás alatt a
REPEAT gombot. • Ekkor a rendszer elhelyezi a könyvjelzőt.
• Maximum 12 könyvjelző helyezhető el.
Megjegyzés
• Az ismétlődő lejátszás az alábbi esetekben kerül ™ Könyvjelzővel megjelölt jelenet lejátszása

törlésre: 1 Tartsa lenyomva néhány másodpercig a
– Az ismétlési tartományon kívüli keresés BOOKMARK gombot.

esetén. • Ekkor megjelenik a könyvjelzők listája.
– Másik ismétlődő vagy véletlen sorrendű
2 Válassza ki a lejátszani kívánt könyvjelzőt.
lejátszás indításakor.
– Ha a keresés a FUNCTION menüvel történt. Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

24

BDP-450

™ Könyvjelző törlése Átkapcsolás a felirati nyelvek között

f Válassza ki, hogy melyik könyvjelzőt szeretné A több felirati nyelvet tartalmazó lemezek vagy fájlok
törölni, majd nyomja meg a CLEAR gombot. esetén a feliratok átkapcsolhatók a lejátszás alatt.
• Egyes lemezek esetén nem megengedett a
Figyelem
könyvjelzők hozzárendelése.
• A könyvjelzők az alábbi esetekben kerülnek • A DVD vagy BD írókkal rögzített lemezek esetén
nem lehetséges a felirati nyelvek átkapcsolása.
törlésre: Részleteket lásd a rögzítésre használt berendezés
– A készülék kikapcsolásakor. használati útmutatójában.
– A lemeztálca kinyitásakor.
f Nyomja meg a lejátszás alatt a SUBTITLE
Méretváltoztatás gombot.

f Nyomja meg a lejátszás alatt a ZOOM gombot. • A TV-képernyőn megjelenik az aktuális felirati nyelv
• A ZOOM gomb minden egyes megnyomásakor a és a rögzített felirati nyelvek összes száma.
A felirati nyelv módosításához nyomja meg az
méretváltoztatás mértéke az alábbi sorrendben ismét a SUBTITLE gombot.
váltakozik.
ZOOM 2x ¼ ZOOM 3x ¼ ZOOM 4x ¼ ZOOM 1/2x • A felirati nyelvek átkapcsolhatók a FUNCTION
¼ ZOOM 1/3x ¼ ZOOM 1/4x ¼ Normál (nem menü Subtitle elemének kiválasztásával is.
jelenik meg)
• Ha a felirati nyelvek nem módosíthatók a
Megjegyzés SUBTITLE gomb megnyomásával, akkor a
• Ez a funkció nem működik egyes lemezekre. módosítást végezze el a menüképernyőről.

Fényképek lejátszása diavetítésként ™ Feliratok kikapcsolása

Ez a funkció a fényképek automatikus léptetésével f Nyomja meg a SUBTITLE gombot vagy válassza
végzi a lejátszást. ki a FUNCTION menü Subtitle elemét az OFF státusz
kiválasztásához.
f Nyomja meg a lejátszás alatt az INDEX gombot.
™ Külső felirati fájlok megjelenítése a DivX
• Ekkor megjelenik a képfájlok mintaképe. médiafájlok lejátszásakor
Egyidejűleg maximum 12 mintakép jeleníthető meg.
A DivX médiafájlokban rögzített feliratokon kívül a
• Ha kiválasztja valamelyik képet, majd megnyomja lejátszó a külső felirati fájlok megjelenítését is
az ENTER gombot, akkor elkezdődik a diavetítés a támogatja. Ha a fájl neve azonos a DivX médiafájl
kiválasztott képtől. nevével, csak a kiterjesztésük különbözik, és a fájl
kiterjesztése az alábbiak egyike, akkor a készülék a fájlt
™ Fényképek forgatása/invertálása külső felirati fájlként kezeli. Megjegyzés: a DivX
médiafájlokat és a külső felirati fájlokat azonos
A diavetítés lejátszásakor vagy szüneteltetésekor a kép mappában kell elhelyezni. Csak egy külső felirati fájl
jeleníthető meg a lejátszón. Használjon számítógépet
az alábbi módon módosul a gombok az olyan külső felirati fájlok törléséhez, amelyeket nem
szeretne megjeleníteni a lemezről.
megnyomásakor.
Megjegyzés
¨ gomb: forgatás jobbra 90°-kal
• A fájltól függően előfordulhat, hogy a külső felirati
§ gomb: forgatás balra 90°-kal fájlok megjelenítése nem megfelelő.

© gomb: vízszintes tükrözés Audió mód kiválasztása

ª gomb: függőleges tükrözés A többszörös audiofolyamokat / -csatornákat tartalmazó
lemezek vagy fájlok esetén a lejátszás alatt
Kameraállások módosítása átkapcsolható az audiofolyam / -csatorna.

A több kameraállást tartalmazó BD-ROM és DVD-Video f A lejátszás alatt nyomja meg az AUDIO gombot.
lemezeknél a kameraállás módosítható a lejátszás alatt.
• Ekkor a TV-képernyőn megjelenik az aktuális audió
f Nyomja meg a lejátszás alatt az ANGLE gombot. és a rögzített audiofolyamok összes száma.
Az audió módosításához nyomja meg ismét az
• A TV-képernyőn megjelenik az aktuális AUDIO gombot.
kameraállás és a rögzített állások összes száma.
• Au audió mód átkapcsolható a FUNCTION menü
A kameraállás módosításához nyomja meg az Audio elemének kiválasztásával is.
ismét az ANGLE gombot.
• Ha nem sikerül az audiofolyam módosítása az
• A kameraállás átkapcsolható a FUNCTION menü AUDIO gomb megnyomásával, akkor használja a
Angle elemének kiválasztásával is. lemezmenüt.

• Ha a kameraállások nem módosíthatók az ANGLE
gomb megnyomásával, akkor a módosítást
végezze el a menüképernyőről.

25

BDP-450

Átkapcsolás a másodlagos videóra Lemezinformációk megjelenítése

Használja az alábbi eljárást a másodlagos audiót f Nyomja meg a DISPLAY gombot.
tartalmazó BD-ROM lemezeknél a másodlagos audió
átkapcsolására. Ekkor megjelennek a TV-képernyőn a lemezinformációk.
Az információk kijelzésének kikapcsolásához nyomja
Nyomja meg a lejátszás alatt a 2nd AUDIO meg ismét a DISPLAY gombot.
gombot.
• Ekkor a TV-képernyőn megjelenik az aktuális audió Eltérő információ jelenik meg a lejátszás alatt és a
lejátszás leállításakor.
és a rögzített audiofolyamok összes száma.
Az audió átkapcsolásához nyomja meg ismét a 2nd BONUSVIEW vagy BD-LIVE funkciók
AUDIO gombot.
• A másodlagos audiofolyam a FUNCTION menü A lejátszó kompatibilis a BD-Video BONUSVIEW és
Secondary Audio menüpontjában is kiválasztható. BD-LIVE funkciókkal.
• Ha nem sikerül az audiofolyam átkapcsolása a 2nd
AUDIO gomb megnyomásával, akkor használja a A BONUSVIEW funkcióval kompatibilis BD-Video
lemezmenüt. lemezek esetén az alábbi kiegészítő funkciók
használhatók: másodlagos videó (kép a képben) és a
™ Másodlagos audió kikapcsolása másodlagos audió. A BD-LIVE funkciót támogató
lemezek lejátszásakor speciális videoképek és egyéb
Nyomja meg többször a 2nd AUDIO gombot adatok tölthetők le az internetről.
vagy válassza ki a FUNCTION menü Secondary
Audio elemét az OFF státusz kiválasztásához. A BD Video lemezen rögzített és a BD-LIVE funkcióval
letöltött adatok az USB flash memórián tárolhatók
Átkapcsolás a másodlagos videóra (külső memória). Az ilyen funkciók használatához
csatlakoztasson az USB portra olyan USB flash
Használja az alábbi eljárást a BD-ROM lemezen memóriát (minimum 1 GB kapacitás, 2 GB vagy
rögzített másodlagos videó (kép a képben) nagyobb kapacitás javasolt), amely az USB 2.0 High
bekapcsolásához. Speed (480 Mbit/s) szabványt támogatja.

Nyomja meg a lejátszás alatt a 2nd VIDEO • Az USB flash memória csatlakoztatása vagy
gombot. lekötése előtt ne feledkezzen meg a lejátszó
• Ekkor a TV-képernyőn megjelenik az aktuális kikapcsolásáról.

másodlagos videó és a rögzített másodlagos • Az USB flash memórián tárolt adatok előhívásához
videofolyamok összes száma. először helyezze be az adatok letöltésekor használt
A másodlagos videó kiválasztásához nyomja meg a lemezmédiumot (ha másik lemezt helyez be, akkor
2nd VIDEO gombot. nem lehetséges az USB memórián tárolt adatok
lejátszása).
Elsődleges audió/videó Másodlagos audió/videó
• Ha más adatokat (előzőleg rögzített) tartalmazó
• A másodlagos videofolyam a FUNCTION menü USB flash memóriát helyez be, akkor problémák
Secondary Video menüpontjában is kiválasztható. merülhetnek fel a videó és audió lejátszáskor.

• Ha nem sikerül a másodlagos videó módosítása a • A lejátszás alatt soha ne húzza ki az USB flash
2nd VIDEO gomb megnyomásával, akkor memóriát.
használja a lemez menüképernyőjét.
• Az adatok betöltéséhez (olvasás/írás) hosszabb
™ Másodlagos videó kikapcsolása időre lehet szükség.

Nyomja meg többször a 2nd VIDEO gombot Figyelem
vagy válassza ki a FUNCTION menü Secondary
Video elemét az OFF státusz kiválasztásához. • A BONUSVIEW és BD-LIVE funkciók használata
nem garantálható, ha az USB flash memórián nem
CD/SACD lejátszási terület módosítása áll rendelkezésre elegendő tárhely. Lásd a USB
memórián tárolt virtuális csomagadatok és BD-LIVE
1 Lejátszási terület kiválasztása adatok törlésének leírását.
Nyomja meg a stop módban a CD/SACD gombot.
A gomb minden egyes megnyomásakor az előlapi Megjegyzés
kijelzőn átkapcsol a lejátszási terület.
[CD AREA] ¼ [SACD 2CH] ¼ [SACD MCH] ¼ (vissza • Az USB flash memóriák megfelelő működését nem
az elejére) tudjuk garantálni.
• Nyomja meg kétszer a gombot a lejátszás alatt,
• A BD-LIVE funkció adatainak lejátszása függ a
ha törölni szeretné a folytatólagos lejátszási módot használt lemeztől. Bővebb információkat lásd a
a lejátszási terület kiválasztása előtt. lemezhez mellékelt használati útmutatóban.

• A BD-LIVE funkció használatához hálózati
kapcsolatra és megfelelő beállításokra van
szükség.

• A BD-LIVE funkcióval automatikusan lehet
kapcsolódni az internetre. A BD-LIVE funkciót
támogató lemezek ID kódokat küldhetnek a
tartalomszolgáltató részére az interneten át a
lejátszó és a lemez azonosításához.

26

BDP-450

Lejátszási funkciók

A használható funkciók függnek a lemez és fájl típusától. Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók.
A használható funkciókat az alábbi táblázat tartalmazza.

Funkció1 BD-ROM BD-R DVD DVD-R /-RW Lemez/fájl típusa Videó Kép- Audió Audio DVD
/-RE Video (VR AVCREC AVCHD fájl fájl fájl CD Audio1
3
Pásztázás előre és 3 3 3 formátum) 33 44 4
vissza2
Kiválasztott címek, 12 3
jelenetek vagy 14
műsorszámok 6
lejátszása 7
Tartalom átugrása
Lassított lejátszás2,5

Léptetés előre és
vissza2
"A-B szakaszismétlés"
mód2
Ismétlődő lejátszás

Méretváltoztatás

Kameraállás8

Felirati nyelv9

Audió10

Másodlagos audió1,11

Másodlagos videó1,13

Lemezinformációk

1 Előfordulhat, hogy egyes lemezek vagy fájlok esetén nem működnek a táblázatban [ ] jellel megjelölt funkciók.

2 Egyes lemezek esetén a normál lejátszás automatikusan folytatódik a jelenetek átváltásakor.

3 Nem hallható hang a előre- és visszafelé történő pásztázás alatt.

4 Zaj hallható az előre- és visszafelé történő pásztázás alatt.

5 • Nem hallható hang a lassított lejátszás alatt.

• Nem lehet módosítani a sebességet a fordított irányú lassított lejátszás alatt.

6 Nem lehetséges a fordított irányú lassított lejátszás.

7 Nem lehetséges a fordított irányú léptető lejátszás.

8 A kameraállás jel jelenik meg az olyan jeleneteknél, melyeket több kameraállásból rögzítettek, ha az Angle Mark beállítása az On.

9 • A rögzített feliratok típusa függ a lemeztől vagy fájltól.

• Egyes esetekben a feliratok átkapcsolhatnak vagy lemez módosításra szolgáló menüképernyője azonnal megjelenik, viszont nem
jelenik meg a lemezen rögzített aktuális felirat vagy a feliratok összes száma.

10 A rögzített audiofolyamok típusa függ a lemeztől vagy fájltól.

11 • A rögzített másodlagos audiofolyamok típusa függ a lemeztől vagy fájltól.

• Egyes esetekben a másodlagos audió átkapcsolhat vagy a lemez módosításra szolgáló menüképernyője azonnal megjelenik,
viszont nem jelenik meg a lemezen rögzített aktuális másodlagos audiofolyam vagy a másodlagos audiofolyamok összes száma.

• A másodlagos audió jelzés jelenik meg az olyan jeleneteknél, melyekre másodlagos audiofolyamot rögzítettek, ha a Secondary
Audio Mark beállítása az On.

12 Egyes lemezek nem tartalmaznak másodlagos audiofolyamot.

13 • Egyes esetekben a másodlagos videó átkapcsolhat vagy a módosításra szolgáló lemezmenü azonnal megjelenik, viszont nem
jelenik meg a lemezen rögzített aktuális másodlagos videofolyam vagy a másodlagos videofolyamok összes száma.

• A másodlagos videó jelzése látható az olyan jeleneteknél, melyekre másodlagos videofolyamot rögzítettek, és a PIP Mark
beállítása az On.

14 Egyes lemezek nem tartalmaznak másodlagos videofolyamot.

27

BDP-450

FUNCTION menü használata Tétel Leírás
Visszaléptetés 10 másodperccel.
A lejátszó működési státuszától függően különböző Ins Replay
funkciók hívhatók be. (keresés vissza) Lejátszási sebesség módosítása a
diavetítés lejátszása alatt.
1 Nyissa meg a FUNCTION menüt. Slide Show Diavetítés stílusának módosítása a
Nyomja meg a lejátszás alatt a FUNCTION gombot. (diavetítés) diavetítés alatt.

2 Válassza ki a beállítási tételt. Transition
(átmenet)

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd 1. A lemeztől függően az információtípusok egyike jelenik
meg.
nyomja meg az ENTER gombot.
2. A másodlagos videó jelzés jelenik meg az olyan
Megjegyzés jeleneteknél, melyekre másodlagos videofolyamot
rögzítettek, ha az PIP Mark beállítása az On.
• A nem módosítható tételek szürke színben
láthatóak. A kiválasztható tételek függnek a lejátszó 3. A másodlagos audió jelzés jelenik meg az olyan
státuszától. jeleneteknél, melyekre másodlagos audiofolyamot
rögzítettek, ha a Secondary Audio Mark beállítása az
™ Kiválasztott tétel beállításának módosítása On.

Használja a gombokat a módosításhoz. Megjegyzés

™ FUNCTION menü bezárása • A választható tételek függnek a lemeztípustól.

Nyomja meg a FUNCTION gombot. • A rögzített másodlagos audiofolyamok típusa függ
a lemeztől és fájltól.
™ FUNCTION menütételek listája
• Egyes lemezek nem tartalmaznak másodlagos
Tétel Leírás audio-/videofolyamot.
Video Adjust Ebben a menüben módosíthatók a
(képbeállítás) főegység képminőség-beállításai. • Egyes esetekben a másodlagos audió/videó
Title (cím) Az aktuálisan lejátszás alatt álló lemez átkapcsolhat vagy a módosításra szolgáló
címinformációinak és a címek összes lemezmenü azonnal megjelenik, viszont nem
Chapter számának megjelenítése. Kiválasztható a jelenik meg a lemezen rögzített aktuális
(track/file)1 lejátszani kívánt cím is. (Lásd az alábbi másodlagos audio-/videofolyam vagy a
(jelenet leírást.) másodlagos audio-/videofolyamok összes száma.
(műsorszám/ Az aktuálisan lejátszás alatt álló lemez
fájl)) jelenet (műsorszám/fájl) információinak és Lejátszás egy megadott időponttól (Time
a jelenetek összes számának Search)
Time (idő) megjelenítése. Kiválasztható a lejátszani
kívánt jelenet (műsorszám/fájl) is. (Lásd az 1 Válassza ki a Time funkciót.
Mode (mód) alábbi leírást.)
Audio (hang) Megjeleníti az eltelt vagy fennmaradó Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
Angle időtartamot. Ezen kívül megadható, hogy
(kameraállás) honnan szeretné indítani a lejátszást. nyomja meg az ENTER gombot.
Subtitle (felirat) (Lásd az alábbi leírást.)
Code Page Lejátszási mód módosítása. 2 Adja meg az időpontot.
(kódlap) Audió mód kiválasztása
Second Video BD-ROM / DVD-Video lemez Az idő megadásához használja a számgombokat
(másodlagos kameraállásának módosítása. (0 - 9).
videó)2 Felirati nyelv módosítása.
Second Audio Felirati kódlap módosítása. • A 45. perctől történő lejátszáshoz írja be a 0, 0, 4, 5,
(másodlagos 0 és 0 számokat, majd nyomja meg az ENTER
audió)3 BD-ROM másodlagos videofolyamok (kép gombot.
Bitrate a képben) módosítása.
(bitsebesség) • A 1 óra 20. perctől történő lejátszáshoz írja be a 0,
Still off (állókép A BD-ROM másodlagos audió 1, 2, 0, 0 és 0 számokat, majd nyomja meg az
kikapcsolása) módosítása. ENTER gombot.
Ins Search
(keresés előre) Audió/videó és másodlagos videó/audió • Nyomja meg a CLEAR gombot a beírt számok
bitsebességének megjelenítése. törléséhez.
A BD-ROM állókép kikapcsolása.
3 Lejátszás indítása az idő megadásával
Előreléptetés 30 másodperccel. Nyomja meg az ENTER gombot.

Megadott cím, jelenet vagy műsorszám
lejátszása (Search)

1 Válassza ki a lejátszani kívánt címet, jelenetet,
műsorszámot vagy fájlt.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

2 Adja meg a lejátszani kívánt cím, jelenet,
műsorszám vagy fájl sorszámát.

A szám megadásához használja a számgombokat

(0 - 9) vagy a gombokat.

28

BDP-450

• A 32-es címtől történő lejátszáshoz írja be a 3 és 2 ™ Kevert sorrendű lejátszás
számokat, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Kiválasztott lemeztartomány, cím vagy jelenet
• Nyomja meg a CLEAR gombot a beírt számok (műsorszám/fájl) lejátszása véletlen sorrendben.
törléséhez. Mindegyik tétel csak egyszer játszható le.

3 Lejátszás indítása a cím, jelenet vagy
műsorszám megadásával
Nyomja meg az ENTER gombot.

Lejátszás folytatása egy kiválasztott
pozíciótól (folytatólagos lejátszás)

Ezzel a funkcióval egy kiválasztott pozíciótól indítható a
lejátszás a következő alkalommal, akár a készülék
kikapcsolása esetén is.

™ Beállítás

f Nyomja meg a lejátszás alatt a CONTINUED
gombot abban a pozícióban, ahonnan folytatni
szeretné a lejátszást.

Ekkor a TV képernyőn megjelenik a kiválasztott
pozícióhoz tartozó lejátszási időtartam.

™ Lejátszás

1 Nyomja meg a PLAY gombot annak a címnek
a lejátszásához, amire beállította a folytatólagos
lejátszást.

Ekkor megjelenik a folytatólagos lejátszási mód
képernyő.

2 Használja a gombokat a YES válasz

kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER

gombot.

A lejátszás a megadott pozíciótól indul.

Megjegyzés

• A folytatólagos lejátszás beállítása törlésre kerül a
OPEN/CLOSE gomb megnyomásakor.

• A folytatólagos lejátszás működése nem minden
lemez esetén garantált.

Kiválasztott lemeztartomány, cím vagy
jelenet (műsorszám/fájl) lejátszása
véletlen sorrendben

Kétféle típus között lehet választani.

1 Válassza ki a Mode funkciót.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

2 Válassza ki a lejátszási módot.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

™ Véletlen sorrendű lejátszás

Kiválasztott lemeztartomány, cím vagy jelenet
(műsorszám/fájl) lejátszása véletlen sorrendben.
Ugyanaz a tétel egymás után is lejátszható.

29

BDP-450

5. FEJEZET: HOME MEDIA GALLERY LEJÁTSZÁS

Home Media Gallery jellemzők A PC-n vagy a DMS (Digital Media Server) szerveren
tárolt fájlok lejátszása külső DMC (Digital Media
A lejátszó Home Media Gallery funkciójával Controller) paranccsal lehetséges. A DMC által vezérelt
megjeleníthető a bemeneti források listája és elindítható eszközök elnevezése: DMR (Digital Media Renderer).
a lejátszás. Ez a fejezet ismerteti a funkciók Ez a készülék támogatja a DMR funkciót. A DMR
használatához szükséges beállításokat és lejátszási módban külső kontrollerről irányíthatók többek között az
eljárásokat. A számítógépen vagy hálózati olyan műveletek, mint a fájlok lejátszása és a lejátszás
komponenseken tárolt fájlok lejátszásához ajánlott leállítása.
elolvasni a hálózati komponenshez adott használati • A hálózati komponenseken tárolt audiofájlok
útmutatót is.
Az alábbi bemeneti források lejátszása lehetséges a lejátszásához és az internetes rádióállomások
Home Media Gallery funkcióval. meghallgatásához be kell kapcsolni a router DHCP
• BD-R/RE (BDAV formátum) lemezek szerver funkcióját. Ha a router nem rendelkezik
• DVD-R/RW (VR formátum) lemezek beépített DHCP szerver funkcióval, akkor kézzel
• Zenei CD (CD-DA, SACD és DTS CD) lemezek kell beállítani a hálózatot. Ellenkező esetben nem
• Mozifilmeket, képeket vagy zenefájlokat stb. lehetséges a hálózati komponenseken tárolt fájlok
lejátszása.
tartalmazó DVD/CD lemezek.
• USB eszköz A hálózati lejátszásról
• Hálózati szervereken tárolt fájlok (a lejátszó LAN
Az erősítő hálózati lejátszás funkciója az alábbi
interfészére csatlakoztatott PC-k vagy technológiákat használja:
komponensek).
™ Windows Media Player
Megjegyzés
• A Home Media Gallery funkcióval a LAN (Local Részleteket lásd a Windows Media Player 11/ Windows
Media Player 12 szoftverek leírásánál.
Area Network) aljzatra csatlakoztatott
médiaszervereken tárolt fájlok lejátszása ™ DLNA
végezhető.
• Az alábbi fájlok lejátszása lehetséges a Home DLNA CERTIFIED™ audiolejátszó
Media Gallery funkcióval: A Digital Living Network Alliance (DLNA) szórakoztató
– Személyi számítógépek Microsoft Windows elektronikai berendezésekkel, számítógépes
termékekkel és mobil eszközökkel foglalkozó vállalat.
Vista vagy XP operációs rendszerrel és A Digital Living a digitális média egyszerű
telepített Windows Media Player 11 megosztására kínál megoldásokat vezetékes vagy
programmal. vezeték nélküli házi hálózatokon keresztül.
– Személyi számítógépek Microsoft Windows 7 A DLNA tanúsítványt jelző logó segítségével
operációs rendszerrel és telepített Windows egyszerűen felismerhetők azok a termékek, amelyek
Media Player 12 programmal. megfelelnek a DLNA együttműködési irányelveknek.
– DLNA kompatibilis digitális médiaszerverek Ez a készülék megfelel a DLNA együttműködési
(PC-ken vagy egyéb komponenseken). irányelveknek (1.5 verzió). Ha a készülékhez DLNA
A PC-n vagy DMS (Digital Media Server) szerveren szerverrel működtetett számítógépet vagy más egyéb
tárolt fájlok lejátszása külső DMC (Digital Media DLNA kompatibilis eszközt csatlakoztatnak, akkor
Controller) paranccsal lehetséges. A lejátszó támogatja szükség lehet a szoftver vagy a többi készülék
a DMP fájlok lejátszását. beállításainak módosítására. Ezzel kapcsolatban a
szoftver vagy a komponens használati útmutatójában
olvasható részletes információ.
A DLNA® és a DLNA CERTIFIED® a Digital Living
Network Alliance kereskedelmi védjegyei és/vagy
márkanevei.

™ Hálózaton keresztül lejátszható tartalom

• Kompatibilis formátumba kódolt fájlok esetén is
előfordulhatnak lejátszási problémák.

• A szerver típusától vagy verziójától függően nem
garantált az összes funkció korlátlan
használhatósága.

30

BDP-450

• A támogatott fájlformátumok függnek az aktuális 2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt tartalmazó
szervertől. A szerver által nem támogatott fájlok szervert.
nem kerülnek megjelenítésre a készüléken.
További információkért lépjen kapcsolatba a 3 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
szerver gyártójával.
Használja a gombot a kiválasztáshoz, majd
™ Jogi nyilatkozat a harmadik fél által
birtokolt tartalomról nyomja meg az ENTER gombot.

A harmadik fél által szolgáltatott tartalomhoz történő ™ Home Media Gallery funkció bezárása
hozzáféréshez nagysebességű internetes kapcsolatra
van szükség, melynek feltétele adott esetben a Nyomja meg a HOME MEDIA GALLERY gombot.
regisztrálás és előfizetés.
Megjegyzés
A harmadik fél által nyújtott tartalomszolgáltatás
előzetes értesítés nélkül módosulhat, felfüggesztésre • Ha nem sikerül a szerverek megjelenítése a Home
kerülhet, megszakadhat és megszűnhet, ezért a Media Gallery képernyőn, akkor válassza ki a
Pioneer nem vállal felelősséget az ilyen események DLNA Search menüelemet, majd nyomja meg az
előfordulásáért. ENTER gombot.

A Pioneer nem állítja és nem garantálja a Lemezek lejátszása és USB lejátszás
tartalomszolgáltatások folyamatos elérhetőségét az
adott időtartamon keresztül, ezért elhárít minden 1 Nyomja meg a HOME MEDIA GALLERY gombot
kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget. a Home Media Gallery funkció megjelenítéséhez.

™ A hálózatos lejátszás jellemzői A Home Media Gallery funkció megjeleníthető a HOME
menü Home Media Gallery elemének kiválasztásával,
• Félbeszakadhat a lejátszás a számítógép majd az ENTER gomb megnyomásával is.
leállításakor, vagy amennyiben a tartalom
lejátszása közben törlésre kerülnek a médiafájlok. 2 Válassza ki a Disc vagy USB opciót.

• Ha probléma merül fel a hálózati környezettel Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
kapcsolatban (pl. túlterhelés), akkor előfordulhat,
hogy a tartalom nem jelenik meg, vagy nem lesz nyomja meg az ENTER gombot.
megfelelő a lejátszása (a lejátszás megszakadhat
vagy leállhat). Az optimális működéshez 3 Válassza ki a Photo/Music/Video/AVCHD opciót.
10BASE-T/100BASE-TX kapcsolat javasolt a
készülék és a PC között. Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

• Több kliens egyidejű lejátszása esetén nyomja meg az ENTER gombot.
szakadozhat vagy megállhat a lejátszás.
• Ez a lépés nem alkalmas a BDAV/VR/AVCREC
• A csatlakoztatott PC-re telepített biztonsági formátumban írt lemezek kiválasztására.
szoftvertől, illetve annak beállításától függően
blokkolásra kerülhet a hálózati kapcsolat. • Ha AVCHD formátumú fájlokat szeretne lejátszani
USB eszközről, akkor hozzon létre az USB
A Pioneer nem vállal felelősséget, ha a Home Media eszközön egy “AVCHD” mappát, majd másolja át a
Gallery funkciók hibás működését a hálózati lejátszani kívánt fájlokat tartalmazó “BDMV”
kapcsolatban előforduló kommunikációs hiba és/vagy a mappát az “AVCHD” mappába.
PC vagy egyéb csatlakoztatott berendezés nem
megfelelő működése okozza. Lépjen kapcsolatba a PC 4 Válassza ki a lejátszani kívánt
gyártójával vagy az internetszolgáltatóval. címet/műsorszámot vagy fájlt.

A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
védjegye az USA-ban és/vagy egyéb országokban.
nyomja meg az ENTER gombot.
Ez a termék a Microsoft Corporation tulajdonában álló
technológiát tartalmazza, és nem használható vagy Lejátszás a kiválasztott címtől/műsorszámtól vagy fájltól
értékesíthető a Microsoft Licensing, Inc. engedélye indul.
nélkül.
• Ha a lejátszani kívánt fájl mappában van elmentve,
A Microsoft ®, Windows ®7, Windows ®Vista, Windows akkor azt a mappát kell kiválasztani, amely
®XP, Windows ®2000, Windows ®Millennium Edition, elsőként tartalmazza a fájlt.
Windows ®98, és WindowsNT ® a Microsoft
Corporation kereskedelmi vagy bejegyzett védjegyei az Képfájlok lejátszása
USA-ban és/vagy egyéb országokban.
™ Diavetítés jellemzői
Fájlok hálózati lejátszása
A lemezen rögzített vagy a mappában elmentett fájlok
1 Nyomja meg a HOME MEDIA GALLERY gombot megjelenítése automatikusan átkapcsol.
a Home Media Gallery funkció megjelenítéséhez.
Megjegyzés
A Home Media Gallery funkció megjeleníthető a HOME
menü Home Media Gallery elemének kiválasztásával, • Zenei CD (CD-DA/SACD/DTS-CD) lemezek
majd az ENTER gomb megnyomásával is. lejátszásakor megjelenik a "Now Playing"
képernyő.

• Egyes BD-R/-RE lemezek lejátszási védelemmel
vannak ellátva. A védelem törléséhez adja meg a
lemezre beállított jelszót.

• Több másodpercig is eltarthat a lejátszás indítása.
Ez nem meghibásodás.

31

BDP-450

• Előfordulhat, hogy egyes fájlokat nem tud lejátszani Műsorszámok/fájlok törlése a lejátszási
a készülék. listából

• A megtekintések száma korlátozva lehet. 1 Válassza ki a törölni kívánt műsorszámot/fájlt,
majd nyomja meg a POP UP MENU gombot a POP
• A csatlakoztatott eszköztől és az egyéb UP MENU menü előhívásához.
körülményektől függően hosszabb időre lehet
szükség a lejátszás indításához és a kép 2 Használja a gombokat a "Remove from
megjelenítéséhez.
Playlist" elem kiválasztásához, majd nyomja meg az

Lejátszás megadott sorrendben ENTER gombot.
(lejátszási lista)

Az alábbi lemezekre rögzített műsorszámok és fájlok
adhatók hozzá a lejátszási listához.

• Zenefájlokat tartalmazó DVD/CD lemezek és USB
memóriák

Műsorszámok/fájlok hozzáadása

Használja az alábbi eljárást a műsorszámok és fájlok
hozzáadásához a lejátszási listához.

1 Nyomja meg a HOME MEDIA GALLERY gombot
a Home Media Gallery funkció megjelenítéséhez.

A Home Media Gallery funkció megjeleníthető a HOME
menü Home Media Gallery elemének kiválasztásával,
majd az ENTER gomb megnyomásával is.

2 Válassza ki a Disc vagy USB opciót.

Előtte helyezze be a lemezt.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

3 Válassza ki a listához hozzáadni kívánt
műsorszámot/fájlt.

Használja a gombot a kiválasztáshoz.

4 Nyomja meg a POP UP MENU gombot a POP UP
MENU képernyő megnyitásához.

5 Válassza ki az "Add to Playlist" elemet a
lejátszási listához történő hozzáadáshoz.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

Ekkor a 3. lépésben kiválasztott műsorszám vagy fájl
hozzáadásra kerül a lejátszási listához.

• További műsorszámok vagy fájlok hozzáadásához
ismételje meg a 3-5. lépéseket.

Lejátszási lista használata

1 Nyomja meg a HOME MEDIA GALLERY gombot
a Home Media Gallery funkció megjelenítéséhez.

A Home Media Gallery funkció megjeleníthető a HOME
menü Home Media Gallery elemének kiválasztásával,
majd az ENTER gomb megnyomásával is.

2 Válassza ki a lejátszási listát.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

3 Válassza ki a lejátszani kívánt
műsorszámot/fájlt.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól/fájltól indul és a
lista végének eléréséig tart. A / gombokkal
választható ki a következő vagy előző műsorszám/fájl.
Ekkor megjelenik a "Now Playing" képernyő.

32

BDP-450

6. FEJEZET: WEBTARTALOM LEJÁTSZÁSA

A lejátszó képes az interneten található streamek Tételek lejátszása
lejátszására is.
Figyelem
Elérhető webtartalmak
A lejátszás előtt csatlakozni kell az internetre. Lásd a
• YouTube (MPEG4 AVC H.264) "Csatlakoztatás a hálózatra LAN interfészen át" részt.

• Picasa 1 Hívja elő a "kiválasztás" képernyőt.

• Netflix A "kiválasztás" képernyő előhívható a HOME

Megjegyzés MENU gomb megnyomásával, majd a "Web Contents
¼ Desired web content" elemek kijelölésével.
YouTube
2 Válassza ki a webtartalom típusát.
• Az alábbi méretű YouTube videók lejátszása
lehetséges. Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

– Standard minőség (400 x 226 pixel, 200 kbps) nyomja meg az ENTER gombot.

– Közepes minőség (480 x 360 pixel, 512 kbps) 3 Használja a gombokat a lejátszani kívánt

– Kiváló minőség (854 x 480 pixel, 900 kbps) tétel kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER

– HD (720p) (1280 x 720 pixel, 2 Mbps) gombot.

– HD (1080p) (1920 x 1080 pixel, 4 Mbps) Nyomja meg az EXIT gombot a lejátszás leállításához.
Ekkor abbamarad a videó lejátszása, és ismét
• A lejátszó támogatja a YouTube Leanback megjelenik a Home Menu képernyő.
szolgáltatást. A YouTube Leanback szolgáltatás
jelenleg csak angol nyelven áll rendelkezésre. ™ Netflix szolgáltatás

További információkat lásd a YouTube súgóban a A Netflix azonnali adatfolyamot kínál a Netflix tagok
http://www.google.com/ support/youtube/ számára korlátlan fiókkal. Ezzel a funkcióval
weboldalon. használható a Netflix szolgáltatás az interneten át.
A Netflix szolgáltatásról részletesebb leírás található a
• A mobiltelefonokhoz készült YouTube videók http://www.netflix.com/ help/ weboldalon, vagy lépjen
lejátszása nem lehetséges. be a Netflix fiókjába és kattintson az oldal tetején
található súgóra.
• Egyes YouTube videók lejátszása nem lehetséges.
Megjegyzés
Picasa
• A Netflix csak az USA-ban, Kanadában és az
• A Picasa csak angol nyelven áll rendelkezésre. Egyesült Királyságban áll rendelkezésre.
Részletesebb információkat lásd a
http://picasa.google.com/support/ weboldalon. 1 Netflix képernyő megjelenítése.

– A Picasa Web albumok használatának Nyomja meg a Netflix gombot.
megkezdése előtt regisztrálja a PC-n a
felhasználói nevet és jelszót. • Vagy nyomja meg a HOME MENU gombot és
válassza ki a Web Contents Netflix elemet.
– Ha először használja a Picasa szolgáltatást,
akkor válassza ki az "új felhasználó" ikont, • A Netflix szolgáltatás első aktiválása után OSD
majd adja meg a regisztrált felhasználói nevet üzenetek segítik a használatot.
és a jelszót.
2 Olvassa el a képernyőn megjelenő jogi
• Az internetes csatlakozási környezettől függően nyilatkozatot. Ha egyetért a leírtakkal, akkor
nem mindig garantálható a webtartalmak megfelelő válassza ki az utolsó oldalon az "Agree" választ.
lejátszása. (Ha nem ért egyet a leírtakkal, akkor nem
használható a szolgáltatás).
• A webtartalmak lejátszásához szélessávú
internetes kapcsolatra van szükség. A szélessávú 3 Hajtsa végre a képernyőn megjelenő
internetkapcsolathoz szerződést kell kötni egy utasításokat és válassza ki a megfelelő tételt.
internetszolgáltatóval.
4 A lejátszás megkezdése után a
• A harmadik fél által szolgáltatott tartalomhoz gombokkal kezelhető a lejátszási folyamat.
történő hozzáféréshez nagysebességű internetes
kapcsolatra van szükség, melynek feltétele adott 5 Nyomja meg az EXIT gombot a Netflix képernyő
esetben a regisztrálás és előfizetés. A harmadik fél bezárásához.
által nyújtott tartalomszolgáltatás előzetes értesítés
nélkül módosulhat, felfüggesztésre kerülhet,
megszakadhat és megszűnhet, ezért a Pioneer
nem vállal felelősséget az ilyen események
előfordulásáért. A Pioneer nem állítja és nem
garantálja a tartalomszolgáltatások folyamatos
elérhetőségét az adott időtartamon keresztül, ezért
elhárít minden kifejezett vagy hallgatólagos
felelősséget.

• A lemezlejátszás és ez a funkció nem használható
egyszerre.

33

BDP-450

7. FEJEZET: BŐVÍTETT SZINTŰ BEÁLLÍTÁSOK

Beállítások módosítása ™ Az Initial Setup képernyő bezárása

Initial Setup képernyő használata Nyomja meg a HOME MENU vagy RETURN
gombot.
1 A lejátszás leállításakor jelenítse meg a Home
Menu képernyőt. Megjegyzés

Nyomja meg a HOME MENU gombot. • A kiválasztható tételek függnek a lejátszó
státuszától.
2 Válassza ki az Initial Setup menüt.
• A gyári beállítások vastag betűvel vannak kiemelve.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

3 Válassza ki a tételt, majd módosítsa a beállítást.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz,

majd nyomja meg az ENTER gombot.

Beállítás Opciók Magyarázat

Display Setting (kijelző
beállítása)

TV Screen (TV képernyő) 16:9 Full Ezt a beállítást kell kiválasztani a széles képarányú (16:9)
TV-k csatlakoztatása esetén.

16:9 Normal Ezt a beállítást kell kiválasztani a széles képarányú (16:9)
TV-k csatlakoztatása esetén. A 4:3 arányú képek
megjelenítésekor a képernyő oldalsó részén függőleges
fekete sávok láthatók.

4:3 Pan&Scan Válassza ki ezt a beállítás 4:3-as TV csatlakoztatása és
16:9-es videók lejátszása esetén. A 4:3-as képernyőn végzett
videó lejátszásakor a kép bal és jobb oldalát a rendszer
levágja. (Ez a funkció akkor működik, ha a lemezen a 4:3PS
jelzés látható.)

4:3 Letterbox Válassza ki ezt a beállítás 4:3-as TV csatlakoztatása és
16:9-es videók lejátszása esetén. A videók lejátszásakor a
képernyő felső és alsó részén fekete sávok láthatók.

• CTI (színátmenet javítása): Tisztább színkontúrokkal rendelkező képek hozhatók létre.

Video Adjust (képbeállítás) LCD Válassza ezt az opciót, ha LCD TV-t csatlakoztat.

PDP Válassza ezt az opciót, ha plazmatévét csatlakoztat.

Projector Válassza ki ezt az opciót, ha egyéb gyártmányú
frontprojektort csatlakoztat.

Professional Ezzel a beállítással a rendszer korlátozza a videojelek
felbontását. Válassza ki ezt az opciót, ha professzionális
monitort csatlakoztat.

Custom (egyedi) A memóriában elmenthetők a képminőség-beállítások.

Stream Smoother Auto Ezzel a beállítással javítható a hálózati videotartalmak
képminősége.

Off (ki)

Audio Output
(hangkimenet)

Digital Output (digitális Bitstream (bitfolyam) Válassza ki ezt az opciót a digitális audiojelek közvetlen
kimenet) kimenetre küldéséhez.

PCM Válassza ki ezt az opciót, ha a digitális audiojeleket PCM
audiojelekké szeretné konvertálni.

Re-encode Ha a BD lemez másodlagos audiót és interaktív audiót
(újrakódolás) tartalmaz, akkor a rendszer a két audiojelet összekeveri és
Dolby Digital vagy DTS audióra konvertálva küldi a
kimenetre.

Off (kikapcsolás) Válassza ki ezt az opciót, ha nem szeretne digitális
audiojeleket a kimenetre továbbítani.

34

BDP-450

Beállítás Opciók Magyarázat

DTS Downmix (lekeverés) Stereo A rendszer a lineáris PCM jellé konvertált DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio vagy DTS Digital
Surround jeleket 2-csatornás jellé (sztereó) konvertálva küldi
a kimenetre.

Lt/Rt A rendszer a lineáris PCM audiojelekké konvertált DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio vagy DTS
Digital Surround audiojeleket Dolby Surround kompatibilis
2-csatornás jelekké konvertálva küldi a kimenetre (ha a
csatlakoztatott AV rádióerősítő vagy végerősítő kompatibilis a
Dolby Pro Logic móddal, akkor az AV rádióerősítő vagy
végerősítő a lineáris PCM audiojeleket suround audijelként
küldi a kimenetre).

Downsampling 48k A DIGITAL OUT kimeneten levehető audiojelek a beállított
(lekonvertálás) 96k mintavételi frekvencia alá vannak korlátozva. A kiválasztást a
192k csatlakoztatott berendezés teljesítménye szerint kell
beállítani.

• Nem játszhatók le az olyan források, amelyek mintavételi gyakorisága nagyobb, mint 192 kHz.

• Másolásvédett lemezek vagy fájlok lejátszásakor a jelek maximum 48 kHz mintavételi gyakorisággal kerülnek a
kimenetre, a beállítástól függetlenül.

DRC (dinamikatartomány- Off (kikapcsolva) Válassza ki ezt az opciót, ha az audiojeleket a DRC funkció
vezérlés) használata nélkül szeretné a kimenetre küldeni.

On (bekapcsolva) Ezzel a funkcióval állítható be a leghangosabb és leglágyabb
hangok közötti tartomány (dinamikatartomány) az átlagos
hangerőn történő lejátszáshoz. Ezt a funkciót akkor érdemes
használni, ha nehezen hallhatók a párbeszédek vagy éjszaka
néz mozifilmeket.

Auto (automatikus) Ezzel a beállítással a DRC funkció automatikusan
be-/kikapcsol a lemezről küldött audiojelektől függően.
A beállítás csak Dolby TrueHD jelek esetén hatásos.

• Ez a beállítás a Dolby Digital, Dolby TrueHD és Dolby Digital Plus jelekre érvényes.

• A DRC beállítás az alábbi kimenetek audiojeleire érvényes:

– Az analóg audiojelek az AUDIO OUT kimenetekről vehetők le.

– A lineáris PCM audiojelek a DIGITAL OUT vagy HDMI OUT kimenetekről vehetők le.

• A lemeztől függően a beállítás hatása gyenge lehet.

• A hatás különböző lehet a hangsugárzóktól, az AV rádióerősítő beállításaitól stb. függően.

HDMI

HDMI Mode Dual A video- és audiojelek egyidejűleg vehetők le a két HDMI
OUT aljzatról. Válassza ki ezt a beállítást, ha a video- és
audiojeleket két TV-re szeretné egyidejűleg továbbítani.

Separate Válassza ki ezt a beállítást, ha a video- és audiojeleket külön
szeretné továbbítani (a videojeleket a HDMI OUT (MAIN), az

audiojeleket pedig a HDMI OUT (SUB) aljzatról).

Pure Audio Válassza ki ezt a beállítást, ha csak a zene hangminőségét
szeretné javítani a berendezések mindkét HDMI kimenetre
csatlakoztatása esetén. Ezzel a beállítással az audiojelek
csak a HDMI OUT (SUB) aljzatról, míg a videojelek csak a
HDMI OUT (MAIN) aljzatról vehetők le a DISPLAY gomb
megnyomásakor.

Lásd a "HDMI mód beállítása" részt.

Color Space (színtér) RGB Ezzel a beállítással a videojelek RGB jelként kerülnek a
kimenetre. Válassza ki ezt a beállítást, ha a színek túl
fakónak tűnnek és a fekete szín pedig túl fényes.

YCbCr Ezzel a beállítással a videojelek YCbCr 4:4:4 jelként kerülnek
a kimenetre.

YCbCr 422 Ezzel a beállítással a videojelek YCbCr 4:2:2 jelként kerülnek
a kimenetre.

Full RGB Ezzel a beállítással a videojelek RGB jelként kerülnek a
kimenetre. Válassza ki ezt az opciót, ha a színek túl
tömörnek tűnnek és a sötét színek pedig egységes fekete
színként jelennek meg.

35

BDP-450

Beállítás Opciók Magyarázat

Resolution (felbontás) Auto A lejátszó HDMI OUT kimenetéről továbbított videojelek
felbontásának kiválasztása automatikusan történik.

480P/576P A HDMI OUT kimenet videojelei a kiválasztott felbontással
kerülnek továbbításra. A felbontás a HDMI gomb
720P megnyomásával módosítható, az Auto beállítás azonban itt
1080I nem választható ki. A felbontás a HDMI gomb 2
1080P másodpercnél hosszabb ideig tartó megnyomásával
kapcsolható át.

HDMI Audio Out (HDMI Bitstream (bitfolyam) Válassza ki ezt az opciót a HDMI audiojelek közvetlen
audiokimenet) kimenetre küldéséhez.

PCM Válassza ki ezt az opciót, ha a HDMI audiojeleket
2-csatornás audiojelekké szeretné konvertálni.

Re-encode Ha a BD lemez másodlagos audiót és interaktív audiót
(újrakódolás) tartalmaz, akkor a rendszer a két audiojelet összekeveri és
Dolby Digital vagy DTS audióra konvertálva küldi a
kimenetre.

Off (kikapcsolás) Adja meg ezt a beállítást, ha nem szeretne audiojelet
továbbítani a HDMI kimenetről.

Control (HDMI Control On (bekapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha a lejátszót HDMI kábellel
funkció) csatlakoztatott AV berendezés távvezérlőjével szeretné
működtetni.

Off (kikapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha a lejátszót nem a HDMI
kábellel csatlakoztatott AV berendezés távvezérlőjével
szeretné működtetni.

A Sound Retriever Link, a Stream Smoother Link és a PQLS funkció használatához a HDMI Control funkciót be kell
kapcsolni (On).

HDMI Deep color (HDMI 30bits (30 bites) Ezzel a beállítással a videojelek 30 bites színmélységgel
színmélység) kerülnek a kimenetre.

36bits (36 bites) Ezzel a beállítással a videojelek 36 bites színmélységgel
kerülnek a kimenetre.

Off (kikapcsolás) Ezzel a beállítással a videojelek 24 bites színmélységgel
(normál) kerülnek a kimenetre.

A [30bits] vagy [36bits] opció kiválasztása esetén a Color Space beállítása ne a YCbCr 422 legyen.

HDMI 1080P 24Hz On (bekapcsolás) Válassza ki ezt az opciót, ha a felbontás beállítása az Auto
vagy 1080P, és ha 1080p/24 felbontású videojeleket küld a
készülék 1080p/24 kompatibilis TV-re.

Off (kikapcsolás) Válassza ki ezt az opciót, ha a felbontás beállítása az 1080P,
és ha 1080p/60 felbontású videojeleket küld a készülék
1080p/60 kompatibilis TV-re.

HDMI 3D Auto A 3D lemezek esetén a lemez lejátszása 3D-s képekkel
történik.

Off (kikapcsolás) A készülék nem játssza le a 3D-s képeket.

3D Notice (3D értesítő) Yes (igen) Itt állítható be, hogy a 3D-s képek lejátszásakor
No (nem) megjelenjen-e a 3D értesítő.

Network (hálózat)

IP setting (IP beállítás) Ebben a menüben állítható be a lejátszó és a DNS szerver IP címe.

Proxy Server (proxy Csak akkor kell beállítani a proxy szervert, ha az internetszolgáltató ezt kéri.
szerver)

Information (információ) A MAC cím, az IP cím, az alhálózati maszk, az alapértelmezett átjáró és a DNS szerver
(elsődleges és másodlagos) beállításainak megjelenítése.

Connection test Ezzel a kiválasztással tesztelhető a hálózati csatlakozás.
(csatlakozási teszt)

Internet Connection Enable Ezt a beállítást kell kiválasztani az internetes csatlakozáshoz.
(internetkapcsolat) (engedélyezés)

Disable (letiltás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretne
kapcsolódni az internetre.

36

BDP-450

Beállítás Opciók Magyarázat

BD-Live connection Permitted Az összes lemez esetén engedélyezett a BD-LIVE tartalmak
(BD-Live kapcsolat) (engedélyezve) elérése.

Partial Permitted Csak a biztonságosként jóváhagyott lemezekre
(részben engedélyezett a BD-LIVE tartalmak elérése.
engedélyezett)

Prohibited (letiltva) Egyik lemezre sem engedélyezett a BD-LIVE tartalmak
elérése.

DLNA Enable Ezt a beállítást kell kiválasztani a DLNA szerverre történő
(engedélyezés) csatlakozáshoz.

Disable (letiltás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretne csatlakozni
a DLNA szerverre.

Nyelv

OSD választható nyelvek Válasszon ki egy nyelvet az OSD nyelvlistából.

Audio (hang) választható nyelvek Válasszon ki egy nyelvet a nyelvlistából az alapértelmezett
audionyelv beállításához a BD-ROM és DVD-Video
* Egyes lemezek esetén lejátszáshoz.
előfordulhat, hogy nem
módosítható a nyelv.

Ha olyan nyelvet állít be, amelyik nincs rögzítve a BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan kiválasztja
valamelyik rögzített nyelvet a lejátszáshoz.

Subtitle (felirat) választható nyelvek Válasszon ki egy nyelvet a nyelvlistából az alapértelmezett
felirati nyelv beállításához a BD-ROM és DVD-Video
* Egyes lemezek esetén lejátszáshoz.
előfordulhat, hogy nem
módosítható a nyelv.

Ha olyan nyelvet állít be, amelyik nincs rögzítve a BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan kiválasztja
valamelyik rögzített nyelvet a lejátszáshoz.

Menu (menü) választható nyelvek Válasszon ki egy nyelvet a nyelvlistából az alapértelmezett
menünyelv beállításához a BD-ROM és DVD-Video
* Egyes lemezek esetén lemezekre.
előfordulhat, hogy nem
módosítható a nyelv.

Ha olyan nyelvet állít be, amelyik nincs rögzítve a BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan kiválasztja
valamelyik rögzített nyelvet a lejátszáshoz.

Playback (lejátszás)

Angle Mark (kamera On (bekapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha meg szeretné jeleníteni a
szimbólum) kamera szimbólumot a tévéképernyőn.

Off (kikapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretné
megjeleníteni a kamera szimbólumot a tévéképernyőn. Ez a
gyári alapértelmezett beállítás.

PIP Mark (PIP szimbólum) On (bekapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha meg szeretné jeleníteni a
PIP szimbólumot a tévéképernyőn.

Off (kikapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretné
megjeleníteni a PIP szimbólumot a tévéképernyőn. Ez a gyári
alapértelmezett beállítás.

Secondary Audio Mark On (bekapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha meg szeretné jeleníteni a
(másodlagos audió Off (kikapcsolás) "másodlagos audió" szimbólumot a tévéképernyőn.
szimbólum)
Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretné
megjeleníteni a "másodlagos audió" szimbólumot a
tévéképernyőn. Ez a gyári alapértelmezett beállítás.

DivX(R) VOD DRM Registration Code A lejátszó DivX VOD fájlok lejátszásához szükséges
(regisztrációs kód) regisztrációs kódjának megjelenítése.

Netflix Information (Netflix Netflix információ bekapcsolása és kikapcsolása. Ezen kívül ellenőrizhető a Netflix ESN.
információ)

DVD Playback (DVD DVD AUDIO Válassza ki ezt a beállítást, ha csak a DVD-Audio lemez
lejátszás) audió részét szeretné lejátszani.

* Ez a beállítás a DVD VIDEO Válassza ki ezt a beállítást, ha csak a DVD-Audio lemez
DVD-Audio lemezek videó részét szeretné lejátszani.
lejátszására vonatkozik.

37

BDP-450

Beállítás Opciók Magyarázat
Internet Setting
(internet-beállítás) Permitted A webtartalom jelszó megadása nélkül nézhető.
(engedélyezve)
Disc Auto Playback
(automatikus lejátszás) Partial Permitted A webtartalom megnézéséhez jelszót kell megadni.
(részben engedélyez)
Last Memory (utolsó
memória) Prohibited (letiltva) Nem nézhetők webtartalmak.

PBC (lejátszásvezérlés) On (bekapcsolás) A lemezek lejátszása automatikusan beindul a lemez
betöltésekor.
Setup Navigator
(beállítás-navigátor) Off (kikapcsolás) A betöltött lemezek lejátszása nem kezdődik el
Security (biztonság) automatikusan.
Change Password (jelszó
módosítása) On (bekapcsolás) Válassza ki ezt a beállítást, ha el szeretné menteni azt a
Parental Control pontot, ahol utoljára leállította a lejátszást. Az elmentett
(gyerekzár) pontot megjegyzi a rendszer a lemeztálca kinyitása vagy a
Country Code (országkód) készülék készenléti módba kapcsolása után is.
Options (opciók)
Screen Saver Off (kikapcsolás) Válassza ki ezt a beállítást, ha csak a folytatólagos lejátszási
(képernyőkímélő) módot szeretné használni.

Auto Power Off On (bekapcsolás) Válassza ki ezt a beállítást, ha a PBC kompatibilis
(automatikus kikapcsolás) Video-CD-ket (version 2.0) a lemezmenü használatával
szeretné lejátszani.
Quick Start (gyorsindítás)
Off (kikapcsolás) Válassza ki ezt a beállítást, ha a PBC kompatibilis
Update (frissítés) Video-CD-ket (version 2.0) a lemezmenü használata nélkül
szeretné lejátszani.
Load Default (alapállapot
betöltése) Beállítások elvégzése a "Setup Navigator" menüben.
System Information
(rendszerinformációk) Regisztrálja (módosítsa) a szülői felügyeleti szint beállításához vagy a gyerekzárral
Disc Auto Update (frissítő ellátott DVD-Video lemezek zárolásának feloldásához szükséges jelszót.
lemez) Alapértelmezett jelszó: "0000".
Itt végezhető el a szülői felügyeleti szint módosítása.
BUDA
Itt módosítható az ország/terület kódja.

Off (kikapcsolás) A rendszer nem aktiválja a képernyőkímélő funkciót.
1 min
2 min A rendszer aktiválja a képernyőkímélő funkciót, ha nem
3 min hajtanak végre semmilyen műveletet egy/kettő/három percig.
A távvezérlő működtetése kikapcsolhatja a képernyőkímélőt.

Off (kikapcsolás) Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretné, hogy a
készülék automatikusan kikapcsoljon. Ez az alapértelmezett
beállítás a nem európai modellekre.

10 min A készülék automatikusan kikapcsol, ha nem hajtanak végre
20 min semmilyen műveletet 10/20/30 percen át. Az európai
30 min modellekre az alapértelmezett beállítás a 30 perc.

On (bekapcsolás) Válassza ki ezt a beállítást, hogy rövidebb ideig tartson a
rendszer beindítása.

Off (kikapcsolás) Válassza ki ezt a beállítást, ha normál indítást szeretne.

Disc (lemez) Válassza ki a szoftverfrissítés módszerét.

USB Storage (USB)

Network (hálózat)

Ebben a menüben végezhető el a gyári alapbeállítások visszaállítása.

Itt ellenőrizhető a rendszer verziószáma.

On (bekapcsolás) Megjelenik a szoftverfrissítés képernyő, ha a lejátszó
frissítőfájlját tartalmazó lemezt behelyezik.
Off (kikapcsolás)
BUDA Information A szoftverfrissítő képernyőt manuálisan kell kiválasztani.
BUDA Setup
Megjeleníti és beállítja a csatlakoztatott USB eszközön tárolt
BUDA adatokat.

38

BDP-450

™ Képbeállítások • IP cím automatikus beállítása

1 Válassza ki a Display Setting Æ Video Adjust On – A lejátszó IP címének hozzárendelése
elemeket. automatikusan történik. Válassza ki ezt a beállítást,
ha DHCP szerverfunkcióval ellátott szélessávú
Használja a gombot a kiválasztáshoz, majd routert vagy modemet használ. A lejátszó IP címét
automatikusan kiosztja a DHCP szerver.
nyomja meg az ENTER gombot.
Off – A lejátszó IP címének manuális beállítása.
2 Válassza ki, majd hagyja jóvá a Custom elemet. Használja a számgombokat (0 – 9) az IP cím, az
alhálózati maszk és az alapértelmezett átjáró
Használja a gombot a kiválasztáshoz, majd megadásához.

nyomja meg az ENTER gombot. Megjegyzés

3 Válassza ki a tételt, majd módosítsa a beállítást. • A DHCP szerverfunkcióval kapcsolatos egyéb
információkat lásd a hálózati eszköz használati
A kijelölés a gombokkal, a beállítás módosítása útmutatójában.

pedig a gombokkal történik. A beállítás • Az IP cím kézi beírásához szükség lehet a
szolgáltató vagy hálózati adminisztrátor
befejezése után nyomja meg a RETURN gombot a segítségére.

beállítási képernyő bezárásához.

Beállítási tételek listája

Tétel Leírás ™ Proxy szerver beállítása
Prog.Motion
Végezze el a beállítást a képtípus Csak akkor kell beállítani a proxy szervert, ha az
Pure Cinema szerint (mozi- vagy állókép). Ez a internetszolgáltató ezt kéri.
beállítás csak akkor használható, ha a
Brightness videokép váltott soros letapogatású. 1 Válassza ki a Network ¼ Proxy Server ¼ Next
(fényerő) Screen elemeket.
Contrast Ezzel a beállítással optimalizálható a
(kontraszt) progresszív pásztázás a filmek Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
Hue lejátszásakor.
nyomja meg az ENTER gombot.
Saturation Ez a beállítás szolgál a TV-képernyő
(színtelítettség) fényerejének szabályozására. 2 A Proxy szerver beállításához válassza ki a
Detail (kontúr) "Use" vagy "Not use" opciót.
YNR Ez a beállítás szolgál a TV-képernyő
kontrasztjának szabályozására. Használja a gombokat a módosításhoz, majd
CNR
Ezzel a beállítással határozható meg a nyomja meg gombot.
MNR TV-képernyő színbalansza (zöld és
piros). • Use – Ezt a beállítást kell kiválasztani proxy
BNR szerver használata esetén.
Ez a beállítás szolgál a TV-képernyő
színtelítettségének szabályozására. • Not use – Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha
nem használ proxy szervert.
A képkontúrok beállítására használható.
A Use opció kiválasztása esetén folytassa a 3.
Zajszűrés beállítása az Y (fényerő) lépéssel.
komponens számára.
3 Állítsa be a szerver-kiválasztási módszert.
Zajszűrés beállítása a C (színtelítettség)
komponens számára. Használja a gombokat a módosításhoz, majd

Moszkitózaj (a kontúrokon létrejött nyomja meg a gombot.
torzítás az MPEG tömörítés miatt)
csökkentése a képen. • IP Address – Írja be az IP címet.

Blokkzaj csökkentése (a blokkalakú • Server Name – Adja meg a szerver nevét.
torzítást az MPEG tömörítés generálja) a
képen.

Megjegyzés 4 Adja meg az IP címet vagy a szerver nevét.

• A Video Adjust beállítások nem befolyásolják a Ha az IP címet választotta a 3. lépésben, akkor a
Blu-ray 3D vagy a HDMI OUT (SUB) aljzatokról bevitelhez használja a számgombokat (0 - 9). Használja
továbbított képeket. a gombokat a kurzor mozgatásához. Ha a 3.
lépésben a szervernevet választotta, akkor használja a
™ IP cím beállítása számgombokat (0-9) a szoftveres billentyűzet
megnyitásához. Ezután használja a
1 Válassza ki a Network ¼ IP setting ¼ Next gombokat a karakterek és tételek kiválasztáshoz, majd
Screen elemeket. nyomja meg az ENTER gombot a jóváhagyáshoz.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd 5 Írja be a port sorszámát.

nyomja meg az ENTER gombot. Nyomja meg a gombot, majd a szám megadásához
használja a számgombokat (0 - 9).

2 Adja meg az IP címet. 6 Nyomja meg az ENTER gombot a beállításhoz.

Használja a gombokat a lejátszó és a DNS

szerver IP címének beállításához, majd nyomja meg az

ENTER gombot.

39

BDP-450

™ Hálózati beállítások megjelenítése ™ Jelszó regisztrálása vagy módosítása

f Válassza ki a Network ¼ Information ¼ Next Használja ezt az eljárást a gyerekzár beállításához
Screen elemeket. szükséges kód regisztrálásához vagy módosításához.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd A lejátszó alapértelmezett jelszava

nyomja meg az ENTER gombot. A gyári alapértelmezett beállítás: 0000.

Ekkor megjelenik a MAC cím, az IP cím, az alhálózati • A készülék kérheti a jelszó megadását a jelszó
maszk, az alapértelmezett átjáró és a DNS szerver módosításához.
(elsődleges és másodlagos) beállítása.
• A lejátszó alapértelmezett beállításainak
Ha az Auto Set IP Address beállítása az On, akkor a visszaállításakor a jelszó is visszaáll az
beállított értékek automatikusan megjelennek. alapértelmezett értékre.

Megjegyzés 1 Válassza ki a Security ¼ Change Password ¼
Next Screen elemeket.
• A “0.0.0.0” jelzés jelenik meg, ha nem történik meg
az IP cím beállítása. Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

™ Hálózati kapcsolat tesztelése nyomja meg az ENTER gombot.

2 Adja meg a jelszót.

f Válassza ki a Network ¼ Connection Test ¼ Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd nyomja
Start elemeket. meg az ENTER gombot.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd Használja a gombokat a kurzor mozgatásához.

nyomja meg az ENTER gombot. 3 Írja be ismét a jelszót.

A teszt sikeres befejezése után megjelenik a “Network Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd nyomja
is OK” üzenet. Ha ettől eltérő üzenet látható, akkor meg az ENTER gombot.
ellenőrizze a kapcsolatokat és/vagy beállításokat.
Használja a gombokat a kurzor mozgatásához.

™ Másik nyelv kiválasztása • A jelszó módosításához először adja meg az
előzőleg regisztrált jelszót, majd adja meg az új
1 Válassza ki a Language menüelemet. jelszót.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd Megjegyzés

nyomja meg az ENTER gombot. • Javasoljuk a jelszó feljegyzését.

2 Válassza ki az OSD, Audio, Subtitle vagy Menu • A jelszó elfelejtése esetén állítsa vissza a lejátszó
elemet. beállításait az alapértelmezettre, majd regisztráljon
egy új jelszót.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

3 Válassza ki a használni kívánt nyelvet. ™ Szülői felügyelet szintjének módosítása a
DVD/BD-ROM lemezekre
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot. Az erőszakos jeleneteket tartalmazó egyes DVD-Video
lemezeken gyerekzárszintek vannak beállítva
Megjegyzés (ellenőrizze a lemezborítót stb.). Az ilyen lemezek
megnézésének korlátozásához állítsa a lejátszó szintjét
• Ha olyan nyelvet állít be, amelyik nincs rögzítve a a lemezen beállított szintnél alacsonyabbra.
BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan
kiválasztja valamelyik rögzített nyelvet a 1 Válassza ki a Security ¼ Parental Control „
lejátszáshoz. Next Screen elemeket.

™ A BD lemezekhez és alkalmazói adatokhoz Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
hozzáadott adatok törlése
nyomja meg az ENTER gombot.
Használja ezt az eljárást a BD lemezekhez (a BD-LIVE
funkcióval letöltött és a BONUSVIEW funkcióval 2 Adja meg a jelszót.
használt adatok) és alkalmazói adatokhoz hozzáadott
adatok törléséhez. Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd nyomja
meg az ENTER gombot.

Használja a gombokat a kurzor mozgatásához.

Figyelem 3 Módosítsa a szintet.

• Hosszabb időre lehet szükség az adatok Használja a gombokat a módosításhoz, majd
törléséhez.
nyomja meg az ENTER gombot a beállításhoz.
• Ne húzza ki a tápkábelt az adatok törlése alatt.
Megjegyzés
1 Válassza ki a BUDA ¼ BUDA Setup elemeket.
• A szint beállítása az Off vagy egy Level1 és
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd Level8 közötti szint lehet. Az Off beállítás esetén a
megtekintés nincs korlátozva.
nyomja meg az ENTER gombot.

2 Válassza ki az Fmt buda beállítást.
Nyomja meg az ENTER gombot.

40

BDP-450

™ Ország-/területkód módosítása 5 Ezután elkezdődik a frissítés.

1 Válassza ki a Security ¼ Country Code ¼ Next Nyomja meg az ENTER gombot.
Screen elemeket.
• A szoftver frissítéséhez hosszabb időre lehet
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd szükség.

nyomja meg az ENTER gombot. • A frissítés befejezése után a lejátszó
automatikusan újraindul.
2 Adja meg a jelszót.

Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd nyomja ™ Frissítés USB flash memória/lemez
meg az ENTER gombot. használatával

Használja a gombokat a kurzor mozgatásához.

3 Módosítsa az ország-/területkódot. Megjegyzés

Használja a gombokat a módosításhoz, majd • Ha a Pioneer weboldalán rendelkezésre áll frissítő
fájl, akkor használjon számítógépet a fájl
nyomja meg az ENTER gombot a beállításhoz. letöltéséhez az USB memóriára vagy lemezre.
Olvassa el figyelmesen a Pioneer weboldalán
Szoftverfrissítés található utasításokat a frissítő fájl letöltéséről.

A lejászó szoftvere az alábbi módszerek • A frissítő fájlt az USB flash memória vagy lemez
valamelyikének használatával frissíthető: gyökérkönyvtárába kell elmenteni. Ne tárolja a fájlt
egy mappán belül.
• Internetes kapcsolaton át.
• Az USB memórián vagy lemezen csak a frissítő fájl
• Lemez használatával. legyen, egyéb fájlokat ne tartalmazzon.

• USB flash memória használatával. • A lemezről történő frissítéshez használjon CD-R
vagy CD-RW lemezt.
A lejátszóval kapcsolatos termékinformációk a Pioneer
weboldalán állnak rendelkezésre. Ellenőrizze a • Ez a lejátszó a FAT32/16 vagy NTFS rendszerben
weboldalon a Blu-ray lejátszóra vonatkozó frissítéseket formázott USB memóriákat támogatja. Ha az USB
és szervizinformációkat. memóriát a számítógéppel formázza, akkor
használja az alábbi beállításokat:
Figyelem
– Fájlrendszer: FAT32
• A szoftver frissítése alatt ne hajtson végre egyéb
műveleteket. Ekkor ugyanis megszakadhat a – Allokációs egység mérete: alapértelmezett
frissítés, aminek a következménye hibás működés allokációs egység
lehet.
• Az USB memória vagy lemez csak a legújabb
– USB tárolóeszköz lekötése frissítő fájlt tartalmazza.

– Tápkábel kihúzása • Ne használjon USB hosszabbítókábelt az USB
memória csatlakoztatásához a lejátszóra. USB
– Tartsa lenyomva 5 másodpercnél hosszabb hosszabbítókábel használata esetén a lejátszó
ideig a főegység STANDBY/ON gombját. működtetésekor problémák merülhetnek fel.

• Két eljárás áll rendelkezésre a szoftverfrisítésre és 1 Csatlakoztassa az USB memóriát vagy helyezze
-letöltésre. Mindkét eljáráshoz hosszabb időre van be a lemezt (amin a frissítő fájl található).
szükség.
2 A lejátszás leállításakor jelenítse meg a Home
• A szoftverfrissítés alatt nem végezhető egyéb Menu képernyőt.
művelet. Ezen kívül a frissítési eljárás nem állítható
le. Nyomja meg a HOME MENU gombot.

• Ha az előlapi kijelző ki van kapcsolva, akkor 3 Válassza ki az Initial Setup menüt.
kapcsolja be az FL DIMMER gombbal. Ha a
szoftver frissítését az előlapi kijelző kikapcsolt Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
állapotában végzi, akkor ne húzza ki a tápkábelt,
amíg készülék ki nem kapcsol. nyomja meg az ENTER gombot.

™ Frissítés internetes kapcsolaton át 4 Válassza ki az Options ¼ Update ¼ Disc vagy
USB Storage ¼ Start elemeket.
1 Csatlakozzon az internetre.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz,
2 A lejátszás leállításakor jelenítse meg a Home
Menu képernyőt. majd nyomja meg az ENTER gombot.

Nyomja meg a HOME MENU gombot. 5 Ezután elkezdődik a frissítés.

3 Válassza ki az Initial Setup menüt. • A szoftver frissítéséhez hosszabb időre lehet
szükség.
Használja a gombot a kiválasztáshoz, majd
• A frissítés befejezése után a lejátszó
nyomja meg az ENTER gombot. automatikusan újraindul.

4 Válassza ki az Options ¼ Update ¼ Network
Start elemeket.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz,

majd nyomja meg az ENTER gombot.

41

BDP-450

Összes beállítás visszaállítása a gyári
alapértelmezett értékre

1 Ellenőrizze, hogy a lejátszó be van-e kapcsolva.

2 A lejátszás leállításakor jelenítse meg a Home
Menu képernyőt.

Nyomja meg a HOME MENU gombot.

3 Válassza ki az Initial Setup menüt.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

4 Válassza ki az Options ¼ Load Default ¼ Next
Screen elemeket.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

5 Válassza ki az OK parancsot.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

Megjegyzés

• Az összes gyári alapbeállítás visszaállítása után
használja a Setup Navigator funkciót a lejátszó
beállításainak elvégzéséhez.

42

BDP-450

Digitális audioformátumok kimenetre küldése

1 Ha nincs másodlagos audió vagy interaktív audió, akkor a lemeztől függően a jelek újrakódolás nélkül kerülhetnek a kimenetre.
2 BDP-150
3 A többcsatornás audiojeleket a készülék 2-csatornás audiojellé konvertálva küldi a kimenetre.
4 Csak ázsiai és tajvani modellekre.
5 A Resolution opció 480I vagy 480P vagy Auto beállítása esetén, és ha a csatlakoztatott berendezés nem támogatja a 480i/480p

felbontást, akkor az SACD lemezek DSD audiojele két csatornán (bal és jobb frontcsatorna) kerül a kimenetre.
6 Ha a HDMI Audio Out beállítása a Bitstream, akkor nem kerül hang a kimenetre.
7 BDP-450
8 Ha a csatlakoztatott berendezés kétcsatornás (bal és jobb front), akkor a lekeverést tiltó DVD Audio lemezek esetén a

többcsatornás audiojelek kétcsatornásként kerülnek a kimenetre (bal és jobb front).
9 Nem továbbítható a kimenetre digitális audiojel azokra a lemezekre, amelyekre tiltva van a lekeverés.

Megjegyzés
• A lemeztől függően a csatornák száma különbözhet.
• A csatlakoztatott HDMI berendezéstől függően a HDMI kimeneti jelek és a csatornák száma különbözhet.
• A HDMI audiokimenet és a csatornák száma különbözhet, ha a Resolution beállítása a 480I vagy 480P, illetve

akkor, ha a beállítás az Auto és a csatlakoztatott berendezés csak a 480i/480p felbontást támogatja.
• A BD videolemezekre három típusú audiojel van rögzítve.

– Elsődleges audió: a főhang.
– Másodlagos audió: kiegészítésként hozzáadott hang (pl. rendezői, színészi stb. kommentek).
– Interaktív audió: Pl. az események alatt hallható kattanó hangok. Az interaktív audió lemezfüggő.

43

BDP-450

Nyelvkódok és országkódok táblázata

Nyelvkódok táblázata

Nyelv megnevezése, nyelvkód, beírandó kód

Abkhazian, ab/abk, 0102 French, fr/fra, 0618 Macedonian, mk/mkd, 1311 Slovenian, sl/slv, 1912
Afar, aa/aar, 0101 Galician, gl/glg, 0712 Malagasy, mg/mlg, 1307 Somali, so/som, 1915
Afrikaans, af/afr, 0106 Georgian, ka/kat, 1101 Malay, ms/msa, 1319 Sotho, Southern, st/sot, 1920
Albanian, sq/sqi, 1917 German, de/deu, 0405 Malayalam, ml/mal, 1312 Spanish, es/spa, 0519
Amharic, am/amh, 0113 Greek, el/ell, 0512 Maltese, mt/mlt, 1320 Sundanese, su/sun, 1921
Arabic, ar/ara, 0118 Guarani, gn/grn, 0714 Maori, mi/mri, 1309 Swahili, sw/swa, 1923
Armenian, hy/hye, 0825 Gujarati, gu/guj, 0721 Marathi, mr/mar, 1318 Swati, ss/ssw, 1919
Assamese, as/asm, 0119 Hausa, ha/hau, 0801 Mongolian, mn/mon, 1314 Swedish, sv/swe, 1922
Aymara, ay/aym, 0125 Hebrew, iw/heb, 0923 Moldavian, mo/mol, 1315 Tagalog, tl/tgl, 2012
Azerbaijani, az/aze, 0126 Hindi, hi/hin, 0809 Nauru, na/nau, 1401 Tajik, tg/tgk, 2007
Bashkir, ba/bak, 0201 Hungarian, hu/hun, 0821 Nepali, ne/nep, 1405 Tamil, ta/tam, 2001
Basque, eu/eus, 0521 Icelandic, is/isl, 0919 Norwegian, no/nor, 1415 Tatar, tt/tat, 2020
Belarusian, be/bel, 0205 Indonesian, in/ind, 0914 Occitan, oc/oci, 1503 Telugu, te/tel, 2005
Bengali, bn/ben, 0214 Interlingua, ia/ina, 0901 Oriya, or/ori, 1518 Thai, th/tha, 2008
Bihari, bh/bih, 0208 Interlingue, ie/ile, 0905 Oromo, om/orm, 1513 Tibetan, bo/bod, 0215
Bislama, bi/bis, 0209 Inupiaq, ik/ipk, 0911 Panjabi, pa/pan, 1601 Tigrinya, ti/tir, 2009
Breton, br/bre, 0218 Irish, ga/gle, 0701 Persian, fa/fas, 0601 Tonga (Tonga Islands), to/ton,
Bulgarian, bg/bul, 0207 Italian, it/ita, 0920 Polish, pl/pol, 1612 2015
Burmese, my/mya, 1325 Japanese, ja/jpn, 1001 Portuguese, pt/por, 1620 Tsonga, ts/tso, 2019
Catalan, ca/cat, 0301 Javanese, jw/jav, 1023 Pushto, ps/pus, 1619 Tswana, tn/tsn, 2014
Central Khmer, km/khm, 1113 Kalaallisut, kl/kal, 1112 Quechua, qu/que, 1721 Turkmen, tk/tuk, 2011
Chinese, zh/zho, 2608 Kannada, kn/kan, 1114 Romanian, ro/ron, 1815 Turkish, tr/tur, 2018
Corsican, co/cos, 0315 Kashmiri, ks/kas, 1119 Romansch, rm/roh, 1813 Twi, tw/twi, 2023
Croatian, hr/hrv, 0818 Kazakh, kk/kaz, 1111 Rundi, rn/run, 1814 Ukrainian, uk/ukr, 2111
Czech, cs/ces, 0319 Kinyarwanda, rw/kin, 1823 Russian, ru/rus, 1821 Urdu, ur/urd, 2118
Danish, da/dan, 0401 Kirghiz, ky/kir, 1125 Samoan, sm/smo, 1913 Uzbek, uz/uzb, 2126
Dutch, nl/nld, 1412 Korean, ko/kor, 1115 Sango, sg/sag, 1907 Vietnamese, vi/vie, 2209
Dzongkha, dz/dzo, 0426 Kurdish, ku/kur, 1121 Sanskrit, sa/san, 1901 Volapük, vo/vol, 2215
English, en/eng, 0514 Lao, lo/lao, 1215 Scottish Gaelic, gd/gla, 0704 Welsh, cy/cym, 0325
Esperanto, eo/epo, 0515 Latin, la/lat, 1201 Serbian, sr/srp, 1918 Western Frisian, fy/fry, 0625
Estonian, et/est, 0520 Latvian, lv/lav, 1222 Serbo-Croatian, sh/---, 1908 Wolof, wo/wol, 2315
Finnish, fi/fin, 0609 Lingala, ln/lin, 1214 Shona, sn/sna, 1914 Xhosa, xh/xho, 2408
Fijian, fj/fij, 0610 Lithuanian, lt/lit, 1220 Sindhi, sd/snd, 1904 Yiddish, ji/yid, 1009
Faroese, fo/fao, 0615 Sinhalese, si/sin, 1909 Yoruba, yo/yor, 2515
Slovak, sk/slk, 1911 Zulu, zu/zul, 2621

Ország-/területkódok táblázata San Marino, sm, 1913
Singapore, sg, 1907
Ország/terület megnevezése, Ország-/területkód, beírandó kód Slovakia, sk, 1911
Slovenia, si, 1909
Anguilla, ai, 0109 Dominican Republic, do, 0415 Lithuania, lt, 1220 Spain, es, 0519
Antigua and Barbuda, ag, 0107 Estonia, ee, 0505 Luxembourg, lu, 1221 Suriname, sr, 1918
Argentina, ar, 0118 Finland, fi, 0609 Macedonia, the Former Sweden, se, 1905
Armenia, am, 0113 France, fr, 0618 Yugoslav Switzerland, ch, 0308
Australia, au, 0121 Georgia, ge, 0705 Republic of, mk, 1311 Taiwan, Province of China, tw,
Austria, at, 0120 Germany, de, 0405 Malaysia, my, 1325 2023
Azerbaijan, az, 0126 Greece, gr, 0718 Malta, mt, 1320 Tajikistan, tj, 2010
Bahamas, bs, 0219 Greenland, gl, 0712 Mexico, mx, 1324 Thailand, th, 2008
Barbados, bb, 0202 Grenada, gd, 0704 Moldova, Republic of, md, 1304 Trinidad and Tobago, tt, 2020
Belarus, by, 0225 Guyana, gy, 0725 Monaco, mc, 1303 Tunisia, tn, 2014
Belgium, be, 0205 Haiti, ht, 0820 Montserrat, ms, 1319 Turkey, tr, 2018
Belize, bz, 0226 Hong Kong, hk, 0811 Netherlands, nl, 1412 Turkmenistan, tm, 2013
Bermuda, bm, 0213 Hungary, hu, 0821 New Zealand, nz, 1426 Turks and Caicos Islands, tc,
Brazil, br, 0218 Iceland, is, 0919 Norway, no, 1415 2003
Bulgaria, bg, 0207 India, in, 0914 Pakistan, pk, 1611 Ukraine, ua, 2101
Canada, ca, 0301 Indonesia, id, 0904 Peru, pe, 1605 United Kingdom, gb, 0702
Cayman Islands, ky, 1125 Ireland, ie, 0905 Philippines, ph, 1608 United States, us, 2119
Chile, cl, 0312 Israel, il, 0912 Poland, pl, 1612 Uruguay, uy, 2125
China, cn, 0314 Italy, it, 0920 Portugal, pt, 1620 Uzbekistan, uz, 2126
Colombia, co, 0315 Jamaica, jm, 1013 Puerto Rico, pr, 1618 Venezuela, ve, 2205
Croatia, hr, 0818 Japan, jp, 1016 Romania, ro, 1815 Virgin Islands, British, vg, 2207
Cyprus, cy, 0325 Kazakhstan, kz, 1126 Russian Federation, ru, 1821
Czech Republic, cz, 0326 Korea, Republic of, kr, 1118 Saint Kitts and Nevis, kn, 1114
Denmark, dk, 0411 Kyrgyzstan, kg, 1107 Saint Lucia, lc, 1203
Dominica, dm, 0413 Latvia, lv, 1222 Saint Vincent and the
Liechtenstein, li, 1209 Grenadines, vc, 2203

44

BDP-450

8. FEJEZET: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

A használattal kapcsolatos tudnivalók Készülék kikapcsolása

A készülék mozgatása A műsorszóró jelektől függően csíkos minták
jelenhetnek meg a képernyőn, ha a TV-t bekapcsolják a
Ha át szeretné helyezni a készüléket egy másik helyre, lejátszó bekapcsolt állapotában. Ez nem jelenti a
akkor először vegye ki az esetleg betöltött lemezt, és lejátszó vagy TV meghibásodását. Ilyen esetben
zárja be a lemeztálcát. Ezután nyomja meg a kapcsolja ki a készüléket. Ugyanez a jelenség fordulhat
elő a rádió bekapcsolásakor (zaj hallható).
STANDBY/ON gombot a készülék készenléti
állapotba kapcsolásához, majd ellenőrizze, hogy az Kondenzáció
előlapi POWER OFF jelzés kialszik-e. Várjon legalább
10 másodpercet. Végül, húzza ki a tápkábelt. Ha a lejátszót hideg helyről meleg helyre viszi át (pl. téli
A lejátszás alatt soha ne emelje meg vagy ne időszakban) vagy a helyiség hőmérséklete hirtelen
mozgassa a készüléket — a nagy sebességen forgó megnövekszik (pl. a fűtés bekapcsolása miatt), akkor a
lemez megsérülhet. készülék belsejében vízcseppek csapódhatnak le (a
részegységeken és az olvasófejen). Páralecsapódás
Telepítési hely kiválasztása előfordulása esetén a lejátszó működésében zavarok
fordulhatnak elő, és nem lehetséges a lejátszás. Hagyja
Válasszon ki egy stabil helyet a TV vagy AV rendszer állni bekapcsolt állapotban a lejátszót
közelében (amire csatlakoztatva van a készülék). szobahőmérsékleten 1 vagy 2 órán át (az időtartam
A lejátszót ne helyezze a TV vagy monitor tetejére. függ a kondenzáció mértékétől). Miután elpárologtak a
Ezen kívül, a készüléket ne helyezze kazettás deck vízcseppek, működtethető a készülék.
vagy mágneses hatásra érzékeny komponensek A páralecsapódás akkor is előfordulhat, ha a lejátszót a
közelébe. légkondicionáló berendezésről érkező közvetlen
Kerülje az alábbi helyeket: légáram éri. Ilyen esetben vigye a készüléket egy másik
• Közvetlen napsugárzásnak kitett helyek. helyre.
• Nedves vagy gyengén szellőző helyek.
• Túlzottan meleg vagy hideg helyek. A készülék tisztítása
• Rezgésnek kitett helyek.
• Poros és cigarettafüstös helyek. Tisztítsa le a lejátszót puha ruhával. Makacs
• Korommal, gőzzel telített vagy nagyon meleg szennyeződések esetén használjon 5-6 rész vízben
feloldott semleges mosószert. A jól kicsavart
(konyha stb.) helyek. mosószeres törlőruhával tisztítsa le a szennyeződést,
majd törölje át ismét a készüléket puha, száraz ruhával.
™ Ne helyezzen tárgyakat a lejátszó tetejére Alkohol, hígító, benzin stb. leoldhatja a feliratokat vagy
a festéket. Ha a lejátszóval hosszasan érintkezik
Ne helyezzen tárgyakat a lejátszó tetejére. gumiból vagy PVC-ből készült tárgy, akkor a
készülékház megrongálódhat.
™ Ne fedje le a szellőzőnyílásokat Ha a tisztításhoz tisztítószerrel átitatott kendőt stb.
használ, akkor feltétlenül olvassa el a mellékelt
Ne használja a lejátszót bolyhos szőnyegre, ágyra vagy figyelmeztetéseket.
kanapéra helyezve, és ne fedje le a lejátszót takaróval Húzza ki a tápkábelt a tápaljzatból, ha a lejátszót
stb. Ilyenkor ugyanis megakadályozza a hőleadást, ami tisztítani szeretné.
a készülék meghibásodását okozhatja.
Készülék üvegajtós rackbe helyezése
™ A készüléket ne tartsa hőfforások közelében
Az üvegajtó zárt állapotában ne nyomja meg a
A lejátszót ne helyezze erősítő vagy hőt kibocsátó távvezérlő OPEN/CLOSE gombját a lemeztálca
egyéb komponens tetejére. Rackbe helyezés esetén a kinyitásához. Az ajtó megakadályozza a lemeztálca
készüléket az erősítő alatti polcra helyezze, hogy ne kinyitását, így a készülék megsérülhet.
érje az erősítő vagy egyéb audiokomponens által
kibocsátott hő hatása.

45

BDP-450

Olvasófej tisztítása ™ Speciális alakú lemezek

A lejátszó olvasófeje nem szennyeződhet a normál A speciális alakú lemezek (szív, sokszög stb. alakú)
használat alatt. Ha mégis hibás működés fordulna elő lejátszása nem lehetséges ezzel a készülékkel. Soha
por vagy szennyeződés miatt, akkor lépjen kapcsolatba ne használjon ilyen lemezeket, mert tönkretehetik a
a legközelebbi Pioneer szervizközponttal. Nem lejátszót.
javasoljuk a kereskedelmi forgalomban kapható
olvasófej-tisztító szerek használatát, mert kárt ™ Lemezeken előforduló páralecsapódás
okozhatnak az olvasófejben.
Ha a lemezt átviszik hideg helyről meleg helyre (pl.
A lemezek kezelése télen), akkor vízcseppek (kondenzáció) képződhetnek a
lemez felületén. A lemezek lejátszásával problémák
Ne használjon sérült, karcolt vagy deformálódott lehetnek, ha páralecsapódás alakul ki rajtuk.
lemezeket. A lemezekről ezért a behelyezés előtt óvatosan le kell
Vigyázzon arra, hogy ne karcolódjon meg vagy ne törölni a vízcseppeket.
szennyeződjön be a lemez írt felülete.
A lejátszóba egyidejűleg csak egy lemezt szabad
betölteni.
Ne ragasszon papírdarabokat vagy címkéket a lemezre,
vagy ne használjon a lemezfelületre íráshoz éles hegyű
ceruzát, golyóstollat stb. Ezek megsérthetik a lemezt.

™ Lemezek tárolása

A lemezeket mindig a tartójukba helyezve,
függőlegesen kell tárolni. Kerülni kell a forró, nedves,
továbbá a közvetlen napsugárzásnak kitett vagy
nagyon hideg helyeket.
Ne feledkezzen meg a lemezborítón feltüntetett
figyelmeztetésekről.

™ A lemezek tisztítása

A lemez lejátszásával problémák lehetnek, ha
ujjlenyomat vagy por kerül rá. Ilyen esetben használjon
tisztítókendőt stb. a lemez óvatos áttörléséhez belülről
kifelé. Ne használjon szennyezett törlőruhát.

Ne használjon benzint, hígítót és más hasonló illékony
anyagot. Ne használjon lemeztisztító sprayt és
antisztatikus szereket.

A makacs szennyeződések eltávolításához használjon
puha törlőruhát. A jól átitatott törlőruhával tisztítsa le a
szennyeződést, majd törölje át ismét a lemezt puha,
száraz ruhával.

46

BDP-450

Hibaelhárítás

A készülék nem előírásszerű működtetése gyakran okoz meghibásodást. Ha bármilyen problémát észlel a készülék
működtetésekor, akkor végezze el az ellenőrzést az alábbi táblázat alapján. Fontos tudni, hogy másik berendezés is
okozhat problémát. Ellenőrizze a többi komponenst és elektromos berendezést. Ha a hibát nem sikerül kijavítani az
alábbi útmutató használatával, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Pioneer szervizzel vagy kereskedővel, mivel a
készülék javításra szorul.

Lejátszás

Probléma Ellenőrzési szempontok Teendő
• A lemez lejátszása Ellenőrizze, hogy a szóban forgó lemez lejátszható-e ezen a
nem lehetséges. A behelyezett lemez készüléken.
• A lemeztálca lejátszható ezen a
automatikusan kinyílik. készüléken? • Ellenőrizze, hogy a szóban forgó fájl lejátszható-e ezen a
készüléken.
Nem látható kép vagy a A fájl lejátszható ezen a • Ellenőrizze, hogy a fájl nem sérült-e meg.
kép nem megfelelően készüléken? Előfordulhat, hogy karcolások miatt nem játszható le a lemez.
jelenik meg.
Vannak karcolások a Tisztítsa meg a lemezt.
lemezen?
A lemez elvetemedett és nem lejátszható.
Vannak szennyeződések
a lemezen? • A lemez nyomtatott fele felfelé nézzen.
• Helyezze be megfelelően a lemeztálcába a lemezt.
Van a lemezre
valamilyen címke Lásd a "Régiószámok" részt a lejátszón használható
ragasztva? lemezekkel kapcsolatban.
• Csatlakoztassa megfelelően a kábelt az eszközre.
A lemez megfelelően van • Kösse le a kábelt (video-/audiokábel vagy HDMI kábel), majd
behelyezve a végezze el ismét a kábel stabil csatlakoztatását.
lemeztálcába? Ha a kábelt sérült, akkor cserélje ki.
Olvassa el a csatlakoztatott komponens használati útmutatóját,
Megfelelő a régiószám? majd kapcsoljon a megfelelő bemenetre.

A videokábel • Nyomja meg a HDMI gombot a lejátszó HDMI OUT
megfelelően van kimenetéről továbbított videojelek felbontásának beállításához.
csatlakoztatva?
A 1080p vagy Deep Color videojelek továbbítása során
A videokábel megsérült? problémák merülhetnek fel az alkalmazott HDMI kábeltől vagy
a lejátszó beállításától függően. Ha a videojelek kimenetre
Megfelelő a küldéséhez a 1080p vagy Deep Color beállítást szeretne
csatlakoztatott tévé vagy használni, akkor csatlakoztasson egy beépített
AV rádióerősítő vagy hangszínszabályzóval nem rendelkező tévét nagysebességű
végerősítő bemenetének HDMI®/TM kábellel, majd állítsa vissza a lejátszó alapállapotát
beállítása? a Setup Navigator menü használatával.

A videokimenet A kép megjelenítése hibás lehet, ha DVI eszköz van
felbontása megfelelően csatlakoztatva.
van beállítva? Módosítsa a Color Space beállítást.

• A lejátszó A HDMI Mode beállítása ne a Pure Audio legyen.
csatlakoztatásához
használt HDMI kábel (pl.
standard HDMI®/TM
kábel) nem
nagysebességű
HDMI®/TM kábel?

• HDMI kábelt használ a
beépített
hangszínszabályzóhoz?

DVI eszköz van
csatlakoztatva?

A Color Space beállítása
megfelelő?

Megfelelő a HDMI Mode
beállítása?

47

BDP-450

Probléma Ellenőrzési szempontok Teendő
A lejátszás leáll. • A lejátszás leállhat, ha a készülék rezgető hatásnak van
A tévé képméretaránya kitéve vagy nem stabil helyen van elhelyezve.
A kép kimerevedik és megfelelően van • A lejátszás leállhat, ha a lejátszás közben USB eszköz
nem működnek az beállítva? csatlakoztatását vagy lekötését hajtják végre. Ne kösse le
előlap és a távvezérlő Megfelelő a TV Screen vagy csatlakoztassa az USB eszközt a lejátszás alatt.
gombjai. beállítás? • Nyomja meg a gombot a lejátszás leállításához, majd
indítsa újra a lejátszást.
Nem jelenik meg kép A lemez lejátszása • Ha a lejátszás nem állítható le, akkor nyomja meg a lejátszó
vagy a kép nem nagy lassítva történik? előlapján a STANDBY/ON gombot a készülék
felbontású a BD A lemez lejátszása kikapcsolásához, majd kapcsolja vissza a készüléket.
lemezek lejátszásakor. gyorsítva (előre vagy • Ha a készülék nem kapcsolható ki (készenléti módba), akkor
• A kép zavaros a vissza) történik? indítsa újra a készüléket. Ehhez tartsa lenyomva 5
lejátszás alatt. Az audiokábelek másodpercnél hosszabb ideig az előlap STANDBY/ON
• A kép sötét. megfelelően vannak gombját.
csatlakoztatva? • Nem garantálható a sérült lemezek lejátszása.
• A kép nyújtottan Megsérült az audiokábel? Egyes lemezek esetén előfordulhat, hogy nem lehetséges a
jelenik meg. Az Audio Out kimenet videojelek levétele a VIDEO kimenetről. Ilyen esetben a
• A kép levágva jelenik beállítása megfelelő? csatlakoztatáshoz használjon HDMI kábelt.
meg. A csatlakoztatott
• Nem lehetséges a komponensek (AV • A lejátszó a Rovi analóg másolásvédelmi technológiáját
képméretarány rádióerősítő vagy tartalmazza. Egyes tévéknél (pl. beépített videodeck) a kép
átkapcsolása. végerősítő) megfelelően megjelenítése nem megfelelő, ha másolásvédett DVD cím
vannak beállítva? lejátszását indítja el. Ez nem jelent meghibásodást.
A kép megszakítva • Ha a lejátszó vagy tévé DVD felvevőn / videodecken stb. át
látható. van csatlakoztatva, akkor a kép megjelenítése nem megfelelő
az analóg másolásvédelem miatt. Csatlakoztassa közvetlenül
Nem kapcsolhatók át a a lejátszót vagy tévét.
felirati nyelvek. Olvassa el a tévé használati útmutatóját és állítsa be megfelelő
• Nem vehető le hangjel értékre a tévé képméretarányát.
a kimeneten.
• A kimeneten levehető Végezze el a TV Screen megfelelő beállítását.
hangjel nem megfelelő.
Ha 1080/50i, 1080/50p, 720/ 50p, 1080/24p, 1080/60i,
1080/60p vagy 720/60p felbontású videojelek vehetők le a
HDMI OUT kimeneten, akkor előfordulhat, hogy azok
képméretaránya akkor is 16:9, ha a TV Screen beállítása a
4:3 (Pan&Scan).
A kép megjelenítése megszakadhat, ha a rögzített videojel
felbontása átkapcsol. A Resolution beállítása ne az Auto
legyen.
A DVD vagy BD írókkal rögzített lemezek esetén nem
lehetséges a felirati nyelvek átkapcsolása.
Nem hallható hang a lassított lejátszás és a gyors előre- és
visszatekerés alatt.

• Csatlakoztassa megfelelően a kábelt az eszközre.
• A dugaszt teljesen be kell tolni a stabil csatlakoztatáshoz.

Ha a kábelt sérült, akkor cserélje ki.
Állítsa be megfelelően a csatlakoztatott eszköz Audio Output
opcióját.
Olvassa el a csatlakoztatott komponens használati útmutatóját,
majd ellenőrizze a hangerőt, a bemenet és a hangsugárzó
beállításait stb.

48

BDP-450

Probléma Ellenőrzési szempontok Teendő
A HDMI Audio Out Állítsa a HDMI Audio Out kimenetet a Re-encode vagy PCM
Nem vehető le a kimenet beállítása opcióra.
kimeneten megfelelő?
többcsatornás hangjel. A videokimenet • Módosítsa a Resolution beállítást.
felbontása megfelelően
Zaj hallható a DTS van beállítva? Nem vehető le hangjel a HDMI OUT kimenetről, ha DVI eszköz
Digital Audio jelek DVI eszköz van van csatlakoztatva. Csatlakoztassa a berendezést a DIGITAL
DIGITAL OUT csatlakoztatva? OUT vagy az AUDIO OUT kimenetre.
kimeneteken át történő Egyes BD lemezek esetén az audiojelek továbbítása csak a
továbbításakor. Megfelelő a HDMI Mode DIGITAL OUT vagy a HDMI OUT kimeneteken át történik.
A 192 kHz-es vagy beállítása? Módosítsa a HDMI Mode beállítást a csatlakoztatott
96 kHz-es digitális A csatlakoztatott AV berendezéstől függően.
adiojelek nem vehetők rádióerősítő vagy Olvassa el az AV rádióerősítő vagy végerősítő használati
le a DIGITAL OUT végerősítő stb. útmutatóját, majd ellenőrizze az AV rádióerősítő vagy
kimenetről. audiokimenete végerősítő audiokimenetének beállítását.
Nem vehetők le a megfelelően van
kimeneten a beállítva? Használja a menüképernyőt vagy az AUDIO gombot a lemez
másodlagos audio- Többcsatornás hangzás többcsatornás hangzásának átkapcsolásához.
vagy interaktív van kiválasztva? Ha olyan AV rádióerősítő vagy végerősítő van csatlakoztatva a
audiojelek. A csatlakoztatott AV DIGITAL OUT kimenetre, amely nem kompatibilis a DTS
rádióerősítő vagy Digital Surround hangmóddal, akkor állítsa a Digital Output
A hang gyors vagy végerősítő kompatibilis a kimenetet a PCM opcióra.
lassú. DTS Digital Surround
hangmóddal? • A szerzői jogvédett audiojeleket a készülék átalakítja
A lemez behelyezése 48 kHz-es vagy annál kisebb frekvenciájú jelekké.
után a Loading üzenet • A Downsampling beállítása a 96KHz vagy 192KHz legyen.
jelenik meg a kijelzőn,
és nem kezdődik el a A HDMI Audio Out Ha a műsor hallgatásához a HDMI OUT kimenetet használja,
lejátszás. kimenet beállítása akkor állítsa a HDMI Audio Out kimenetet a PCM opcióra.
A jel jelenik meg a megfelelő?
fájlneveknél stb. Ha a műsor hallgatásához a DIGITAL OUT kimenetet
A "kevés memória" Megfelelő a Digital használja, akkor állítsa a Digital Output kimenetet a
üzenet jelenik meg a Output kimenet Re-encode vagy PCM opcióra.
BD-ROM lemez beállítása?
lejátszásakor. Ha a PQLS funkcióval kompatibilis Pioneer AV rádióerősítő
HDMI kábel vagy végerősítő közvetlenül a HDMI OUT kimenetre van
csatlakoztatása esetén csatlakoztatva HDMI kábel használatával, akkor a PQLS
az audiojelek levétele funkció aktiválásra kerül az audió CD lemezek (CD-DA)
olyan eszközökről lejátszásakor. Ezért a nem HDMI kábellel csatlakoztatott
történik, amelyek nem komponensekről érkező hang gyors vagy lassú lehet. Ilyen
HDMI kábellel vannak esetben állítsa a Control funkciót az Off státuszra.
csatlakoztatva?
Ha olyan lemezt helyez be, amelyre fájlok vannak rögzítve,
Nincs túl sok fájl rögzítve akkor a fájlok számától függően a betöltés több percig is
a lemezen? eltarthat.

A lejátszón nem megjeleníthető karakterek helyén a jel
látható.

• Csatlakoztasson USB memóriát.

• Törölje a csatlakoztatott USB memórián tárolt adatokat a
BUDA Setup funkció használatával.

49

BDP-450

HDMI Control funkció

Probléma Ellenőrzési szempontok Teendő
A HDMI kábel
Nem működik a HDMI megfelelően van A HDMI Control funkció használatához csatlakoztassa a tévét
Control funkció. csatlakoztatva? és AV rendszert (rádióerősítőt vagy végerősítőt) a HDMI OUT
A bekötéshez használt kimenetre.
HDMI kábel nagy
sebességű HDMI®/ TM Használjon nagysebességű HDMI®/ TM kábelt. A HDMI
kábel? Control funkció megfelelő működése nem garantálható, ha a
A lejátszó HDMI kábellel bekötéshez használt HDMI kábel nem nagy sebességű
van csatlakoztatva a HDMI®/ TM kábel.
TV-re a képek
megnézéséhez? Ha a videojelek nem a HDMI OUT kimenetről kerülnek
Megfelelő a HDMI Mode továbbításra, akkor a HDMI Control funkció nem működik.
beállítása? Ezért a TV-re HDMI kábellel csatlakozzon.

A HDMI Control funkció • Ha HDMI Control funkciót támogató berendezés van
beállítása az On a csatlakoztatva a HDMI OUT (MAIN) aljzatra, akkor a HDMI
lejátszón? Mode beállítása a Dual legyen.
A csatlakoztatott
berendezés támogatja a • Ha HDMI Control funkciót támogató berendezés van
HDMI Control funkciót? csatlakoztatva a HDMI OUT (SUB) aljzatra, akkor a HDMI
Mode beállítása a Separate vagy Pure Audio legyen.
A HDMI Control funkció
beállítása az On a Állítsa be a lejátszón a HDMI Control funkciót az On
lejátszón? státuszra.

Több lejátszó van • A HDMI Control funkció nem működik a Control funkciót nem
csatlakoztatva? támogató nem Pioneer gyártmányú készülékekkel még akkor
sem, ha azokat HDMI kábellel csatlakoztatják.

• A HDMI Control funkció nem működik, ha a HDMI Control
funkciót nem támogató berendezéseket csatlakoztatnak a
HDMI Control kompatibilis készülék és a lejátszó közé.

• Előfordulhat azonban az is, hogy egyes funkciók nem
működnek még akkor sem, ha a HDMI Control kompatibilis
Pioneer berendezést csatlakoztatnak.

Részleteket lásd a csatlakoztatott komponens használati
útmutatójában.

Állítsa be a HDMI Control funkciót az On státuszra a
csatlakoztatott berendezésen. A HDMI Control funkció csak
akkor működik, ha a Control beállítása az On a HDMI OUT
kimenetre csatlakoztatott összes berendezésre.

Az összes berendezés csatlakoztatásának és beállításának
elvégzése után ellenőrizze, hogy a lejátszó által továbbított
kép megjelenik-e a TV képernyőjén. (A csatlakoztatott
berendezések cseréje, a HDMI kábel kihúzása és/vagy
bekötése után is el kell végezni az ellenőrzést.) Ha a lejátszó
által továbbított kép nem jelenik meg a TV-képernyőn, akkor
valószínű, hogy a HDMI Control funkció működése nem
megfelelő.

Részleteket lásd a csatlakoztatott komponens használati
útmutatójában.

A HDMI Control funkció működése nem garantálható, ha
három vagy több lejátszó (ezt a készüléket is beleértve) van
csatlakoztatva HDMI kábellel.

50


Click to View FlipBook Version