The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-20 08:54:39

Bose QuietComfort 15 CZ

Bose QuietComfort 15 CZ

QUIETCOMFORT® 15 QuietComfort 15

Sluchátka Acoustic Noise Cancelling®

Návod k použití

Důležité informace

Přečtěte si návod k použití

Přečtěte si pečlivě následující návod k použití. Pomůže vám nastavit a správně používat vaše nová
sluchátka Bose®. Uschovejte návod pro budoucí použití.

Varování:
• Zvuky jako varovné houkání sirény apod. znějí při použití sluchátek jinak. Dávejte na ně při použití

sluchátek pozor.
• Dlouhodobé poslouchání hudby při vysoké hlasitosti může způsobit trvalé poškození sluchu.

Neposlouchejte hudbu se sluchátky při vysoké hlasitosti, především pak dlouhodobě.
• Chraňte baterie před dětmi.

Upozornění:
• Nepoužívejte tato sluchátka při řízení automobilu nebo když nemožnost slyšet okolní zvuky může

představovat nebezpečí pro vás a vaše okolí.
• Dbejte, aby sluchátka neupadla, abyste na ně nesedli nebo aby nebyla ponořena do vody.

Baterie
Použité baterie zlikvidujte správným způsobem, podle místních předpisů. Baterie nespalujte.

Tento přístroj vyhovuje směrnici EMC 89/336/EEC a směrnici pro nízké napětí 72/23/EEC.
Kompletní prohlášení o shodě najdete na http://www.bose.com/ compliance.

Úvod

Děkujeme, že jste si koupili sluchátka QuietComfort® 15 Acoustic Noise Cancelling® od Bose®.
Tři dekády výzkumu vyústily v nejpokrokovější technologii potlačení šumu, jaká kdy byla. Sluchátka
QuietComfort 15 nabízejí tuto technologii potlačení šumu přičemž zachovávají špičkovou audio výkonnost a
komfort. Využijte je během letu, v práci nebo když jen odpočíváte.

Sluchátka QuietComfort® 15 Ochranné pouzdro

Sluchátkový kabel Baterie Letecký adaptér

2

Než si sluchátka nasadíte

1. Zdvihněte vršek pravého náušníku pro přístup do bateriového prostoru.
2. Otevřete bateriový prostor a vložte baterii podle obrázku.

Pouze pro redukci šumu

RL

Nasaďte si sluchátka. Na pravém náušníku posuňte přepínač napájení do polohy On. Indikátor baterie se
rozsvítí.

Pokud požadujete pouze potlačení šumu, nemusíte připojovat sluchátkový kabel.

Pro redukci šumu a audio přehrávání

RL

Sluchátka můžete použít s množstvím audio zdrojů: zvuk přehrávaný v letadle, CD, DVD nebo MP3
přehrávač, osobní počítač nebo domácí stereofonní systém.
Maximální vstupní napětí je 9 Vrms.

3

Pro použití redukce šumu a přehrávání zvuku:
1. Jemně zcela zatlačte sluchátkový konektor do otvoru pro konektor v levém náušníku, dokud tělo

konektoru nesplyne s náušníkem.

2. Připojte sluchátkový kabel k audio zdroji. Pro informace o použití sluchátek v letadle viz. „Připojení
k zábavnímu systému letadla“ dále.

Poznámka:
Nastavení LO přepínače LEVEL snižuje úroveň hlasitosti silných audio výstupních signálů, které bývají
v leteckých systémech. Když zjistíte, že úroveň hlasitosti je příliš nízká, nastavte přepínač LEVEL do
polohy HI. Tento přepínač nemá vliv na systém redukce šumu.
3. Nasaďte si sluchátka. Na pravém náušníku posuňte přepínač napájení do polohy On. Indikátor baterie
se rozsvítí.

Připojení k zábavnímu systému letadla

Konfigurace audio zdířek v letadlech se liší. Podívejte se na konfigurace zdířek do následující tabulky.
Jedna 3.5 mm zdířka (na většině přenosných zdrojů)
Použijte jeden konektor. Není nutný adaptér.

Jedna 3.5 mm zdířka a jedna napájecí zdířka.
Použijte jeden konektor do 3.5 mm zdířky (té větší)
Menší zdířka zůstane nezapojená.
Dvě 3.5 mm zdířky.
Použijte adaptér s dvojitým 3.5 mm výstupem.

Jedna napájecí zdířka a dvě 3.5 mm zdířky
Použijte adaptér s dvojitým 3.5 mm výstupem pro
připojení do dvou 3.5 mm zdířek.
Napájecí zdířka zůstane nezapojená.

4

Pro připojení k zábavnímu systému letadla vybavenému duálními výstupními konektory použijte duální 3.5
mm výstupní adaptér.

Poznámka:
Zvuk ze systému letadla se nemusí vyrovnat vysoce kvalitnímu zvuku z domácího stereofonního systému
nebo z přenosného zdroje.
Varování:
Pro připojení sluchátek k audio systému letadla použijte pouze letecký adaptér Bose®. NEPOUŽÍVEJTE
adaptéry určené pro mobilní telefony pro připojení k audio systému letadla, protože může dojít z důvodu
přehřátí k popálení nebo úrazu. Sejměte a odpojte sluchátka ihned, jak zaznamenáte zvýšení teploty nebo
ztrátu zvuku.

Skladování sluchátek

Pro uložení sluchátek do pouzdra otočte náušníky dovnitř a pak umístěte sluchátka do pouzdra.

Upozornění:
Nesprávné otočení náušníků může způsobit poškození sluchátek.

Životnost baterie a její výměna

I když záleží na používání, životnost baterie je průměrně 35 hodin. Když zbývá cca 5 hodin životnosti
baterie, indikátor baterie začne blikat.
Při výměně použijte AAA alkalickou baterii (IEC LR03).
Poznámka:
Zbývající čas životnosti baterie se liší při použití dobíjecí baterie. Jsou doporučené NiMH baterie.

Čištění sluchátek

Pravidelné čištění není nutné. Avšak podle potřeby můžete otřít vnější povrch sluchátek vlhkým hadříkem.
Dbejte, aby se do otvorů v náušnících nedostala vlhkost a aby byly čisté.

5

Připojení polstrování náušníků

Pokud se polstrování náušníků částečně nebo zcela odpojí:
1. Zatlačte montážní okraj polstrování do náušníku.

2. Stiskněte montážní okraj polstrování po jeho obvodu, aby všech osm pojistek zapadlo na své místo.

Náhradní díly a příslušenství

Příslušenství nebo náhradní díly lze objednat u vašeho prodejce Bose®.

Odstraňování závad

Problém redukce Co dělat

Nefunguje • Ujistěte se, že přepínač napájení na sluchátkách je zapnutý a že indikátor
šumu. baterie svítí.

Nízká nebo žádná • Vyměňte baterii.
hlasitost.
• Ujistěte se, že audio zdroj je zapnutý a že hlasitost je nastavená.
Praskání, přerušovaná • Nastavte přepínač LEVEL do polohy HI.
ztráta redukce šumu. • Zkontrolujte připojení sluchátkového kabelu do zdroje a do sluchátek.

Hluboký rušivý zvuk. • Zkontrolujte připojení sluchátkového kabelu do zdroje a do sluchátek.
• Vyměňte baterii.
Hlasitost je příliš vysoká.
• Nastavte si sluchátka na uších.
• Ujistěte se, že v náušnících není cizí předmět.
• Ujistěte se, že otvory v náušnících nejdou blokované.

• Snižte hlasitost zdroje.
• Nastavte přepínač LEVEL do polohy LO.

Další doporučení

Sluchátka QuietComfort® 15 jsou určená pro použití pasažéry v letadlech. Nebyla navržena tak, aby
vyhovovala potřebám pilotů a posádky nebo předpisům pro komunikační sluchátka.

Pro piloty a posádku, kteří požadují komunikační sluchátka, Bose nabízí letecká sluchátka, speciálně
navržená pro vyhovění potřebným předpisům. Mají mikrofon s odpovídajícím výkonem a srozumitelností pro
potřeby kritické komunikace. Také jsou navržena tak, aby odolala podmínkám prostředí, které nastanou při
ztrátě tlaku v letadle.

6

Varování:
Kromě nouzového případu Bose doporučuje nepoužívat tato sluchátka jako letecká komunikační sluchátka,
protože:
• S vybitou nebo nesprávně instalovanou baterií není slyšet žádný příchozí zvuk. To může vést

k potencionální ztrátě komunikace během pilotování letadla.
• Extrémně silná úroveň okolních šumu společná většině vrtulových letadel může bránit příjmu příchozí

audio komunikace, především během startu a přistání.
• Sluchátka QuietComfort® 15 nejsou navržená pro šumové podmínky, výškové, teplotní a jiné podmínky

prostředí, společné pro nekomerční letadla, výsledkem čehož může být rušení kritické komunikace.

7


Click to View FlipBook Version