The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-07-04 07:43:03

Pioneer GM-D8604 HU

Pioneer GM-D8604 HU

GM-D8604

4-csatornás, hidalható végerősítő

Kezelési útmutató

GM-D8604

BEKAPCSOLÁS ELŐTT

Köszönjük, hogy PIONEER berendezést vásárolt! Mielőtt csatlakoztatná és telepítené az
erősítőt
A készülék üzembe helyezése előtt tanulmányozza át
alaposan a kezelési útmutatót, különös tekintettel a • Ez a berendezés 12 voltos akkumulátorral és
negatív testelésű rendszerrel működik.
és a kifejezésekkel Ha bármilyen kétség merül fel a gépjármű
kezdődő bekezdések tartalmára. akkufeszültségével vagy testelési rendszerével
Elolvasás után őrizze meg a füzetet, mert a kapcsolatban, végeztesse el szakemberrel a
későbbiek során szüksége lehet rá. szükséges méréseket.

Nem szabad az általános háztartási hulladékkal • Bekötés során elsőként a testkábelt kell
együtt kezelni a tönkrement vagy elhasznált csatlakoztatni, mégpedig a gépjármű
elektronikai eszközöket és elemeket. karosszériájához. A testkábel rögzítésére szolgáló
A selejtezendő készülékek és akkumulátorok csavar esetleges kilazulása túlmelegedést, füstöt,
szakszerű kezelése, feldolgozása és meghibásodást vagy akár elektromos tüzet is
újrahasznosítása érdekében mindig a helyileg okozhat. A - külön megvásárolható - tápkábel
érvényes jogszabályokat és előírásokat kell követni szakadása vagy az erősítő biztosítékának
a selejtezés során. kiolvadása esetén ellenőrizni kell a tápellátás és a
hangsugárzó csatlakozóit.
Az Európai Unió tagállamaiban, valamint Svájcban és A probléma okának kiderítése és megoldása után
Norvégiában ingyenesen történik az elektronikus kizárólag azonos értékű biztosítékot szabad
hulladékok begyűjtése a kijelölt létesítményekben, cserére használni.
illetve - hasonló termék vásárlása esetén - a
kereskedőknél. • Csere céljából kizárólag az előírt névleges
Az egyéb régiókban a helyileg érvényes előírásoknak értékűvel azonos biztosíték használható.
megfelelően kell eljárni az elektronikus hulladékok Ellenkező esetben túlmelegedés léphet fel, füst
selejtezésekor. keletkezhet és égési sérülést történhet.
A szelektív hulladékkezelés eredményeként
megfelelő eljárás segítségével történik a környezetre • Ellenőrizze a tápcsatlakozásokat és a
és az egészségre káros anyagok ártalmatlanítása. hangsugárzók bekötését az akkumulátor- vagy az
erősítő-biztosíték kiolvadásakor. Mindenképpen ki
Látogassa meg weboldalunkat! kell deríteni a túlzott áramfelvétel okát, és csak
utána cserélni a biztosítékot.
http://www.pioneer.co.uk
• Regisztrálja a terméket a weboldalon, és • Sík felületre kell telepíteni az erősítőt.
A biztonságos működés érdekében ne telepítse
használja ki a regisztráció előnyeit! egyenetlen felületre a készüléket.
A regisztráció lehetővé teszi az esetleges
biztosítási káresemény gyors rendezését. • Az áramütés és a túlmelegedés veszélye miatt
nem szabad olyan helyre szerelni az erősítőt, ahol
folyadékkal kerülhet érintkezésbe.

• A weboldalon folyamatosan frissített információkat
olvashat a PIONEER termékeiről.

Teendők meghibásodás esetén

A készülék rendellenes működése esetén forduljon a
legközelebbi hivatalos PIONEER márkaszervizhez
segítségért.

2

GM-D8604

• Az erősítő telepítése során ügyeljen arra, hogy ne • Az erősítő és a hangsugárzók védelmét szolgálja
kerüljenek alkatrészek, például csavarok az az erősítő védőáramköre, amely üzemzavar
erősítő és a gépjármű közé. esetén azonnal megszakítja az áramellátást, és
piros színre vált a POWER/PROTECT lámpa.
• Nem kerülhet folyadék az erősítő belsejébe, és A hangsugárzó-kimeneti csatlakozók vagy a
nem kerülhet érintkezésbe folyadékkal a hangsugárzó-kábelek zárlata esetén
készülék. Elektromos áramütés lehet a áramtalanítani kell a rendszert, majd ellenőrizni a
következmény, ha víz vagy más folyadék éri az hangsugárzók bekötését.
erősítőt, emellett túlmelegedés, füstképződés
lehet a következmény.

• Abnormális működés esetén megszakításra kerül
az erősítő tápellátása a rongálódás megelőzése
érdekében. Ilyen esetben áramtalanítani kell a
rendszert, majd alaposan ellenőrizni a tápellátást
és a hangsugárzó-bekötéseket.

• A szerelési és bekötési munka alatt minden
esetben kösse ki az akkumulátor negatív (-)
kábelét a rövidzárlat elkerülése érdekében.

• Tilos módosítást vagy átalakítást eszközölni a
berendezésen, emellett nem szabad szétszerelni
az erősítőt. Elektromos tűz vagy áramütés lehet
az illetéktelen beavatkozás következménye.

• A biztonságos közlekedés érdekében csak olyan
hangerő mellett ajánlatos használni a rendszert,
ami mellett még hallható a forgalom zaja.

• Az erősítő kikapcsolt vagy alacsony
fordulatszámon járó motor mellett történő
huzamos idejű működtetése az akkumulátor
lemerülését okozhatja.

Az erősítő védőáramköréről

Az erősítő és a hangsugárzók védelmét szolgálja az
erősítő védőáramköre, amely üzemzavar esetén
azonnal megszakítja az áramellátást.
A védőáramkör az alábbi események bekövetkezése
esetén lép működésbe:

- Ha zárlat történik a hangsugárzó-kimeneti
csatlakozón vagy a hangsugárzó-vezetékben.

- Ha túlmelegszik az erősítő belső része.

- Ha egyenáramú feszültség kerül a
hangsugárzó-kimeneti csatlakozókra.

3

GM-D8604

BEÁLLÍTÁSOK

Az erősítő részei

Elölnézet • Használja a HIGH pozíciót a 4 volt kimeneti
feszültséggel működő, RCA csatlakozós autós
sztereó készülékkel.

Hátulnézet 4 LPF/HPF szűrőkapcsoló

Ezzel a kapcsolóval kiválasztható az alul- és a
felüláteresztő szűrő.

• Mélynyomó csatlakoztatása esetén válassza az
LPF beállítást (aluláteresztő szűrés). Ezzel a
beállítással csak az alacsony frekvenciájú
hangtartomány kerül a hangsugárzóra.

• Szélessávú hangsugárzó csatlakoztatása esetén
válassza a HPF vagy az OFF pozíciót.
OFF állásban a teljes frekvenciatartomány
továbbításra kerül a hangsugárzó felé, míg HPF
állásban levágásra kerül az alsó
frekvenciatartomány.

A kapcsoló beállításához használjon csavarhúzót. 5 Bemenetválasztó kapcsoló

1 POWER/PROTECT tápkijelző Kétcsatornás bemenethez tolja a 2CH állásba,
négycsatornás bemenethez tolja a 4CH állásba a
A tápfeszültség kijelzésére szolgál a LED. kapcsolót.

• Működési hiba esetén piros színre vált a LED. • Csak akkor lehet bemenetet választani, ha RCA
rendszerben van csatlakoztatva az erősítő.
2 Frekvenciavágás (FREQ) Hangsugárzó-bemeneti csatlakoztatás esetén
automatikusan a 4CH kapcsolóállás lép érvénybe a
Ezzel a kapcsolóval lehet kiválasztani a levágási kapcsoló tényleges pozíciójától függetlenül.
frekvenciát 40 Hz és 500 Hz között (ha LPF/HPF
állásban van az LPF/HPF kapcsoló. Az erősítés megfelelő beállítása

3 Erősítés-szabályozás (GAIN) • Az erősítő beépített védőáramköre működésbe
lép túlvezérlés, szakszerűtlen használat és
Az "CHANNEL A" és a "CHANNEL B" erősítés- helytelen csatlakoztatás esetén.
szabályozó segítségével elvégezhető az autós
sztereó készülék kimenetének összeillesztése az • Túlhajtás esetén néhány másodpercre lekapcsol
erősítővel. A kapcsoló szokásos beállítása a hangkimenet, a fejegység lehalkítása után pedig
"NORMAL" pozíció. Ha az erősítőhöz kapcsolt visszakapcsol.
készülék hangerőszabályzójával sem lehet elegendő
hangerőszintet elérni, célszerű erősítést alkalmazni a • A hangkimenet levágása helytelen erősítés-
végerősítőn. Amennyiben torzítás lép fel a beállítást is jelezhet. A zavartalan működés
hangsugárzókon, forgassa balra a gombot. biztosítása érdekében célszerű olyan beállítást
alkalmazni a végerősítőn, amellyel a fejegység
• Egyetlen bemeneti csatlakozó használata esetén maximális hangerő-beállítása esetén sem lép
állítsa azonos pozícióba az "A" és "B" erősítés- működésbe a védőáramkör.
szabályzót.
• Ha megfelelő erősítés-beállítás mellett is
• RCA csatlakozós (500mV-os kimenetű) autós rendszeresen működésbe lép a védőáramkör,
sztereó készülék használata esetén állítsa forduljon Pioneer márkaszervizhez segítségért.
NORMAL pozícióba a gombot. Amennyiben 4 volt
vagy annál magasabb kimeneti feszültségű
Pioneer autós sztereó készülék van az erősítőhöz
csatlakoztatva, úgy a GAIN gomb segítségével
végezze el a kimeneti jelszint illesztését

4

GM-D8604

Végfok erősítés-szabályozás

Előkimenet: 4 V Előkimenet: 2 V
(szabvány:
500 mV)

A fenti illusztráción NORMAL beállítás látható.

A végerősítő erősítés-szabályozása és a
fejegység kimeneti teljesítménye közötti
viszony

Hangtorzításhoz és ennek ellenére elégtelen
hangteljesítményhez vezet, ha túl magasra van állítva
a végerősítő erősítése.

Hullámforma alakulása az erősítés-
szabályozás függvényében

Ha a hullámalak torzítását okozza a magas kimeneti
teljesítmény, akkor az erősítés növelésekor minimális
mértékben nő a kimeneti teljesítmény.

5

GM-D8604

A KÉSZÜLÉK BEKÖTÉSE

Csatlakoztatás és bekötés 7 Sztereó fejegység RCA kimeneti
csatlakozókkal - (Nem tartozék)

8 Külső kimenet
Ha egyetlen bemeneti csatlakozó van használva,
akkor ne kössön semmit a 'B' jelű RCA bemeneti
csatlakozóba.

9 RCA dugós interkonnekt kábel
(Nem tartozék)

10 'A' RCA bemeneti csatlakozó

11 'B' RCA bemeneti csatlakozó

12 Hangsugárzó-kimenetek
Tanulmányozza át a hangsugárzó-bemenet
bekötésével foglalkozó fejezetet (9. oldal)

13 Rendszervezérlő kábel - (Nem tartozék)
Kösse be a kábel csatlakozódugóját a sztereó
fejegység távvezérlő-termináljába.
Az anyacsatlakozó beköthető az antennarelé-
terminálba. Ha a sztereó fejegység nem
rendelkezik távvezérlő-terminállal, akkor az
apacsatlakozót a gyújtáskapcsolón keresztül
kösse be a tápkivezetéshez.

14 Biztosíték (2 x 30 A)

14 Front oldal

13 Hátoldal

1 Speciális piros akkumulátorkábel Végezze el az INPUT SELECT bemenetválasztó
(Külön megvásárolható) kapcsoló beállítását a 4. oldalon olvasható
Az akkumulátor pozitív (+) kivezetése és a információk szerint.
biztosíték közötti kábel legfeljebb 30 cm hosszú
lehet. Az erősítő bekötésével kapcsolatos
A megfelelő kábelkeresztmetszetről a 10. figyelmeztetések
oldalon olvashat részleteket. Az akkumulátor-
kábel, a testkábel és az opcionális közvetlen • A vezetékeket több ponton ajánlatos rögzíteni
testkábel azonos keresztmetszetű legyen. bilincsekkel és ragasztószalaggal. A kábelek
A pozitív akkumulátorkábel csatlakoztatása szigetelését ajánlatos szigetelőszalaggal
legyen az utolsó bekötési lépés. megerősíteni az autó fémrészeivel érintkező
részeken.
2 Biztosíték (80 A - külön kapható)
• Az erősítő tápkábeléről tilos más fogyasztót
3 Pozitív (+) saru működtetni. A tápkábel az erősítő teljesítményére
van méretezve, ezért az azt meghaladó
4 Negatív (-) saru áramfelvétel túlmelegedést okozhat.

5 Akkumulátor

6 Testkábel, saruval szerelve
(Külön megvásárolható)
A testkábel azonos keresztmetszetű legyen az
akkumulátorkábellel.

6

GM-D8604

• A gyári kábeleket nem szabad megrövidíteni, mert A hangsugárzókkal kapcsolatos
károsan befolyásolhatja a védőáramkör követelmények
működését.
Csak olyan hangsugárzókat használjon, amelyek
• Nem szabad a hangsugárzó-vezetéket megfelelnek az alábbi kritériumoknak.
közvetlenül testelni, vagy a negatív vezetéket Meghibásodáshoz vagy akár elektromos tűzhöz
egynél több hangsugárzóhoz csatlakoztatni. vezethet a feltételeket nem teljesítő hangsugárzók
használata. A hangsugárzók impedanciája 2 Ω és
• Ha az erősítő rendszervezérlő kábele a 8 Ω között lehet, míg 4 Ω és 8 Ω között lehet
gyújtáskapcsolón keresztül van bekötve (12V kétcsatornás és egyéb hídkapcsolt konfigurációban.
DC), az erősítő bekapcsolt állapotba kerül a
gyújtáskapcsoló ON-állásában, függetlenül az Mélynyomó
autós sztereó készülék be- vagy kikapcsolt
állapotától. Ennek megfelelően kikapcsolt vagy Hangcsatorna Teljesítménykezelés
alapjáraton üzemelő motor mellett lemerülhet az
akkumulátor. Négycsatornás Névleges bemenet:
kimenet min. 100 W
• A külön megvásárolt akkumulátor tápkábelt a Kétcsatornás kimenet
lehető legtávolabb kell vezetni a hangsugárzó- Névleges bemenet:
kábelektől, valamint az antennától, Háromcsatornás 'A' min. 300 W
antennavezetéktől és a tunertől. kimenet
Háromcsatornás 'B' Névleges bemenet:
Hídkapcsolások kimenet min. 100 W

Névleges bemenet:
min. 300 W

'A' ábra - helyes 'B' ábra - helytelen

Minden más hangsugárzó

Hangcsatorna Teljesítménykezelés

Négycsatornás Névleges bemenet:
kimenet min. 200 W
Kétcsatornás kimenet
Névleges bemenet:
Háromcsatornás 'A' min. 600 W
kimenet
Háromcsatornás 'B' Névleges bemenet:
kimenet min. 200 W

Névleges bemenet:
min. 600 W

Tilos 2 ohm (vagy alacsonyabb) impedanciájú
hangszórókat párhuzamosan összekapcsolni, mert az
eredő impedancia 1 ohm (vagy kevesebb) lesz, ami
az erősítő túlmelegedéséhez, meghibásodásához
vezethet.
Az erősítő túlhevült felülete sérülést okozhat.

Az erősítő kétcsatornás hidalt módban történő
üzemeltetéséhez a hangsugárzók eredő
impedanciája legalább 2 ohm legyen, vagyis a Left +
és a Right - kimenetekre két, 4 ohm impedanciájú
('A' ábra) hangszóró csatlakoztatható párhuzamosan,
vagy egyetlen 4 ohmos hangsugárzó használható.

7

GM-D8604

A hangsugárzók bekötése Kétcsatornás kimenet (monó)

A hangsugárzókimeneti mód lehet négycsatornás,
háromcsatornás (sztereó vagy monó) és kétcsatornás
(sztereó vagy monó). Végezze el a bekötést a kívánt
kimeneti mód szerint, az alábbi ábrák segítségével.

Négycsatornás kimenet

(1) Hangsugárzó-kimenet (monó)

Háromcsatornás kimenet

(1) Bal
(2) Jobb
(3) 'A' hangsugárzó-kimenet
(4) 'B' hangsugárzó-kimenet

Háromcsatornás kimenet (sztereó)

(1) Bal
(2) Jobb
(3) 'A' hangsugárzó-kimenet
(4) 'B' hangsugárzó-kimenet

(1) Jobb hangsugárzó-kimenet
(2) Bal hangsugárzó-kimenet

8

GM-D8604

Bekötés az RCA bemeneti (1) RCA 'A' bemenet
csatlakozóba Kétcsatornás kimenet esetén az 'A' bemenetet
használja
Csatlakoztassa az RCA csatlakozós sztereó
fejegység kimenetét az erősítő RCA bemenetébe. (2) RCA dugós interkonnekt kábel.
(3) A sztereó fejegység RCA kimenetéből
• Az erősítő RCA kimenetein az RCA 'A' bemenetbe (4) RCA 'B' bemenet
táplált jel kerül továbbításra.
Bekötés a hangsugárzóbemeneti
Négy-/háromcsatornás kimenet kábellel

• Állítsa '4CH' pozícióba az INPUT SELECT Kösse össze a sztereó fejegység hangsugárzó-
kapcsolót. kimenetét az erősítő hangsugárzó-bemenetével a
tartozékként mellékelt vezeték segítségével.
• Nem szabad egyszerre bekötni az RCA

bemenetet és a hangsugárzó-bemeneti
csatlakozót.

(1) RCA 'A' bemenet (1) Sztereó fejegység
(2) RCA 'B' bemenet (2) Hangsugárzó-kimenet
(3) RCA dugós interkonnekt kábel. (3) Piros: jobb, pozitív
(4) A sztereó fejegység RCA kimenetébe (ha a (4) Fekete: jobb negatív
(5) Fekete: bal negatív
fejegységen egyetlen RCA kimenet található, (6) Fehér: bal pozitív
akkor inkább az 'A' bemenetet használja) (7) Hangsugárzó-bemeneti csatlakozó (erősítő
(5) INPUT SELECT bemenetválasztó kapcsoló.
(tolja a "4CH pozícióba). RCA-bemenet)

Kétcsatornás kimenet (sztereó / monó) Ha a fejegység felőli hangsugárzó-bemeneti kábelt az
erősítőhöz kapcsoljuk, az erősítő automatikusan
• Állítsa '2CH' pozícióba az INPUT SELECT bekapcsol a fejegység bekapcsolásával, illetve a
kapcsolót. fejegység kikapcsolásakor az erősítő is kikapcsol.
Bizonyos fejegységekkel nem garantált az
automatikus együttkapcsolás működése, ilyen
esetben használjon (külön kapható) rendszervezérlő
kábelt. Több erősítő összekapcsolása esetén minden
egységet csatlakoztatni kell a rendszervezérlő
kábellel a szinkronkapcsolás működéséhez.

9

GM-D8604

A forrasztásmentes bekötésről 1 Vezesse át az akkumulátor-tápkábelt a
motortérből az utastérbe.
• Egy idő után kilazulhat a csatlakozás, ezért
rendszeresen ellenőrizni kell a csavarok • A kábel átvezetéséhez szükséges furat készítése
meghúzását. során ne felejtse eltávolítani a sorját a furat
széléről, mert az éles fémrészek ledörzsölhetik a
• Ne forrassza meg az összesodort kábelvégeket! kábel szigetelését.

• A vezetékek rögzítése során ügyeljen arra, Miután megtörtént az erősítő összekötése a
nehogy a szigetelést szorítsák meg a csavarok. hangsugárzókkal és a sztereó fejegységgel,
visszaszerelheti a tápkábelt az akkumulátor
• Használja a mellékelt imbuszkulcsot a kapcsokba pozitív (+) sarujához.
történő szereléshez, és alaposan húzza meg a
kábelvég leszorítására szolgáló csavarokat. Ezzel
együtt ne erőltesse a meghúzást, mert elnyíródhat
a vezeték.

A tápkábel bekötése a kapcsokra

FIGYELEM! (1) Pozitív saru
(2) Akkumulátorkábel (külön megvásárolandó)
Túlmelegedést, működési zavart és tüzet okozhat, ha
nem megfelelően vannak rögzítve a hangsugárzó- Az akkumulátor pozitív (+) kivezetése és a
vezetékek a terminálba. biztosíték közötti kábel legfeljebb 30 cm hosszú
Ennek megelőzése érdekében alaposan húzza meg a lehet.
saruk rögzítésére szolgáló szorítócsavarokat. (3) Biztosíték (80 A)

• Csak az ajánlott kábeleket használja az 2 Egy blankolószerszám segítségével távolítsa
akkumulátor és a testelés csatlakoztatásához. el az akkumulátorkábel, a testkábel és a
A külön megvásárolható akkumulátorkábelt vezérlőkábel mindkét végéről a szigetelést,
közvetlenül az akkumulátor pozitív (+) sarujához, megközelítően 10 mm hosszúságban, majd
a testkábelt pedig a gépjármű karosszériájához sodorja össze a vezetékszálakat.
kell rögzíteni.

• Az alábbi táblázatban AWG mértékegységben
vannak feltüntetve az ajánlott
kábelkeresztmetszetek a kábelhosszúságok
függvényében. Csak azonos keresztmetszetű
kábel használható az akkumulátor és a testelés
csatlakoztatására.

• A hangsugárzók bekötéséhez 8 AWG és 16 AWG
közötti keresztmetszetű kábelt használjon.

Akkumulátor- és testkábel méretek

Vezetékhosszúság Keresztmetszet

4,5 méter alatt 8 AWG

7,2 méter alatt 6 AWG

11,4 méter alatt 4 AWG

10

GM-D8604

3 Szerelje be a kábelvégeket a sorkapocsba. (1) Szorítócsavarok
(2) Hangsugárzó-kábelek
A beillesztett sarukat alaposan szorítsa meg a (3) Hangsugárzó-kivezetés
csavarokkal.

(1) Akkukábel
(2) Tápkivezetés
(3) Testkábel
(4) Testkivezetés
(5) Rendszervezérlő kábel
(6) Rendszervezérlő kivezetés
(7) Szorítócsavarok

A hangsugárzókimeneti terminál
bekötése

1 Egy blankolófogó segítségével csupaszítsa
meg a vezetéket 10 – 12 mm hosszon, majd
sodorja össze a szálakat.

2 Szerelje be a kábelvégeket a csatlakozósorba.
• A beillesztett kábelvégeket szorosan rögzítse a

csavarokkal.

11

GM-D8604

BESZERELÉS

Az erősítő telepítése előtt Szerelés padlószőnyegre vagy
padlólemezre
FIGYELEM!
1 Tegye az erősítőt a végleges beszerelési
• Telepítés és szerelés során mindenképpen a helyére, helyezze be a tartozékként mellékelt
tartozékként mellékelt alkatrészeket használja. négy darab 4 x 18 mm-es csavart, majd a
Idegen alkatrészek és anyagok felhasználása csavarokat csavarhúzóval lefelé nyomva
esetén nem garantált a biztonságos működés. jelölje át a fúrási pozíciókat.

• A beszerelésre vonatkozó intelmek: 2 Készítsen négy, 2,5 mm átmérőjű furatot a
megjelölt pontokon.
- Nem szabad az erősítőt olyan helyre szerelni,
ahol az autó erőteljes fékezése személyi 3 Helyezze rá az erősítőt a négy furatra, és
sérülést okozhat a vezetőnek vagy az hajtsa be a csavarokat a rögzítéshez.
utasoknak.
(1) Önmetsző csavarok (4 mm x 18 mm
- Az erősítő helyének kiválasztásakor fontos (2) 2,5 mm átmérőjű furat
szempont, hogy ne akadályozza a vezetőt, (3) Padlószőnyeg vagy padlólemez
ezért ne szerelje például a vezetőülés elé. (4) Furattávolságok: 257 mm
(5) Furattávolságok: 181 mm
• A kábelek vezetését úgy kell megoldani, hogy ne
akadhassanak össze a gépjármű mozgó
alkatrészeivel, például a sebességváltó-karral,
kézifékkel vagy az ülésmozgató szerkezettel.

• Az erősítő beszereléséhez szükséges fúrás előtt
meg kell győződni arról, hogy nincs-e a fúró
útjában alkatrész, például kábel, fékcső.

• A csavarok behajtásakor vigyázzon arra, nehogy
a csavarhegy átlyukasszon egy vezetéket.
Azt is figyelembe kell venni, hogy a gépjármű
használata során folyamatos rázkódásnak van
kitéve az erősítő és a közvetlen közelében futó
kábelek, ezek egymáshoz való dörzsölődése
szintén elkoptathatja a szigetelést, ami
szélsőséges esetben akár tüzet is okozhat.

• Áramütés veszélye miatt nem szabad olyan
helyre szerelni az erősítőt, ahol folyadékkal
kerülhet érintkezésbe.

• Az erősítő helyének kiválasztásakor biztosítani
kell a készülék belsejében keletkező hő szabad
eltávozását, ezért ne takarja le padlószőnyeggel.

• Nem célszerű az erősítőt közvetlenül az ajtó mellé
szerelni, mert esős időben víz kerülhet a
készülékre.

• Ne helyezze az erősítőt instabil felületre, például
a pótkerék fedőlapjára.

• Az erősítő elhelyezésére vonatkozóan nincs
általános szabály, hiszen a különböző típusú
gépjárművek belső kialakítása alaposan eltér
egymástól.

• Ajánlatos először átmenetileg bekötni az erősítőt,
és úgy kipróbálni.

12

GM-D8604

MŰSZAKI ADATOK

Áramellátás................. 14,4 V DC (10,8 V - 15,1 V) Megjegyzések:

Testelési rendszer ........................... Negatív típusú • A gyártó fenntartja a jogot a műszaki
jellemzők és a kivitel előzetes értesítés
Áramfelvétel........................ 33,5 A (4Ω terhelésen) nélküli módosítására.

Átlagos áramfelvétel ..... 3,1 A (4Ω négy csatornán) • Ezen a készüléken az átlagos áramfelvétel
4,4 A (4Ω két csatornán - hidalt) megközelíti a maximális áramfelvételt,
amikor audiojel kerül a bemenetre.
Biztosítékok ............................................... 2 x 30 A Több erősítő összekapcsolásakor ezt az
értéket kell felhasználni a teljes
Méretek (mm) .... 265 (szél.)x60 (mag.)x200 (mély) áramfelvétel kiszámításához.

Súly ................................. 2,6 kg (vezetékek nélkül)

Max. kimenőteljesítmény ................ 4 x 200 W (4Ω)
........................................................ 2 x 600 W (4Ω)
.................................................................... 1200 W

Folyamatos kimenőteljesítmény ............. 4 x 100 W
(14,4 V, 4Ω, 20 Hz - 20 kHz, ≤ 1% THD +N)

4 x 150 W
(14,4 V, 2Ω, 1 kHz, ≤ 1% THD +N)

4 x 125 W
(14,4 V, 1Ω, 1 kHz, ≤ 1% THD +N)

2 x 300 W
(14,4 V, 4Ω, hidalva, 1 kHz, ≤ 1% THD +N)

2 x 250 W
(14,4 V, 2Ω, hidalva, 1 kHz, ≤ 1% THD +N)

Kimeneti impedancia ............ 4Ω (1Ω és 8Ω között)

Frekvenciaátvitel......... 10Hz ~ 50kHz (+0dB, -3dB)

Jel-zaj arány ........................ 95 dB (IEC-A hálózat)

Torzítás .................................... 0,05% (10W, 1kHz)

Aluláteresztő szűrés
Levágási frekvencia.................. 40Hz - 500Hz
Vágási meredekség.................... -12 dB/oktáv

Felüláteresztő szűrés
Levágási frekvencia.................. 40Hz - 500Hz
Vágási meredekség.................... -12 dB/oktáv

Erősítés-szabályozás:
RCA ........................................... 0,2 V ~ 6,5 V
Hangsugárzó .............................. 0,8 V ~ 16 V

Maximális bemeneti szint / impedancia:
RCA ............................................ 6,5 V / 25kΩ
Hangsugárzó ............................... 16 V / 12kΩ

13


Click to View FlipBook Version