The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-29 09:14:46

Behringer TC64 HU

Behringer TC64 HU

Gyorsbeüzemelési útmutató

(A teljes használati útmutatót keresse a behringer.com-on!)

CMD TOUCH TC64

Hangminta-indító kontroller 64 gombbal és többszínű LED visszajelzéssel

TC64

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Azok a csatlakozók, amiket ezzel a 8. Ne telepítse az eszközt hőforrások közelébe,
jellel jelöltünk, képesek olyan mint radiátorok, hősugárzók, tűzhelyek, vagy
feszültség alatt állnak, ami komoly más olyan eszközök mellé, amik hőt termelnek
áramütést okozhat. Csak jó minőségű, (beleértve az erősítőket is)!
professzionális hangszórókábeleket használjon, 9. A polarizált dugasz földelését ne kerülje
amik 3.35mm-es TS, vagy tekerve záródó meg! A polarizált dugasznak az egyik villája
csatlakozókkal vannak szerelve! Minden más szélesebb a másiknál. A földelt dugasznak két
telepítést vagy módosítást csak szakember tűje és egy harmadik, földelés érintkezője van.
végezhet el! A szélesebb tűt és a földelést az ön biztonsága
Ez a jel, ahol megjelenik, azt jelzi, érdekében tartalmazza. Ha a mellékelt
hogy szigeteletlen "veszélyes csatlakozó nem illeszkedik az ön
feszültség" található a ház belsejében, ami konnektorához, akkor egyeztessen egy
emberekre veszélyes áramütést okozhat. villanyszerelővel az elavult konnektor
Ez a jel, ahol megjelenik, arra cseréjéről!
figyelmeztet, hogy fontos használati 10. Figyeljen, hogy a tápkábelre ne lépjen rá,
és karbantartási utasítást tartalmaz a leírás. ne hajlítsa meg élesen (különösen a
Kérjük, olvassa el a használati útmutatót! csatlakoznál).
Figyelem! 11. Csak a gyártó által javasolt kiegészítőket
Az áramütés elkerülése érdekében ne használja!
vegye le a készülék tetejét (vagy a hátsó 12. Csak a gyártó által elfogadott/értékesített
panelt)! Nincs a termékben házilag javítható állvánnyal, asztallal, rögzítővel stb. használja!
alkatrész. Javítási munkákkal mindig Ha kocsira szereli, tologatás közben vigyázzon,
szakembert bízzon meg! hogy ne dőljön fel a kocsi vagy az eszköz, ne
Figyelem! gabalyodjon bele a kábelekbe!
Az áramütés veszélyének elkerülése 13. Viharban, vagy ha sokáig nem használja,
érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek húzza ki a konnektorból!
vagy más nedvességnek! A berendezést ne 14. Javítási munkálatokkal mindig szakembert
érje fröccsenő vagy csöpögő folyadék, ne bízzon meg! A készüléket szervizbe kell vinni,
tegyünk rá folyadékkal töltött edényeket - mint
váza, pohár stb. ha bármi módon megsérül, például a
Figyelem! tápkábel megtörik, folyadék kerül az
Az alábbi szervizelési útmutatók csak eszközbe, vagy ráesett valami
szakemberek számára vannak itt feltüntetve! nehéz tárgy, eső érte, vagy ha nem
Az áramütés elkerülése érdekében ne működik megfelelően.
végezzen el más karbantartási munkálatot, mint 15. Az eszközt csak földelt konnektorra
amit a használati útmutatóban leírtunk! Javítási csatlakoztassa!
munkálatokkal mindig szakembert bízzon meg! 16. Amikor a tápkábel dugasza vagy egy
1. Olvassa el ezeket az instrukciókat! hosszabbító a biztonsági megszakítás módja,
2. Mindig ezek szerint az instrukciók szerint akkor úgy helyezze el, hogy hozzáférhessen a
járjon el! megszakítókhoz!
3. Mindig tartsa szem előtt a
figyelmeztetéseket! 17. A termék helyes
4. Minden utasítást tartson be! megsemmisítése: Ez a jel azt
5. Ne használja a készüléket víz közelében! mutatja, hogy a terméket a
6. Csak száraz kendővel tisztítsa! WEEE direktívák (2012/19/EU)
7. Ne takarja el a szellőzőket! Csak a gyártó és az ön országában hatályos
által megadott módon telepítse! jogszabályok szerint nem szabad háztartási
hulladék közé dobni! Ezt a terméket hivatalos,
műszaki hulladékok megsemmisítésére jogosult
leadópontokra vagy hulladékudvarokra kell

1

TC64

szállítani (EEE). Az ilyen fajta hulladékok nem TÁRGYAKKAL VAGY ÁLLÍTOTT TÉNYEKKEL
KAPCSOLATBA HOZHATÓ.
megfelelő kezelése komoly egészségügyi és A termék specifikációi és megjelenése előzetes
bejelentés nélkül megváltozhat az újabb
környezetvédelmi kockázatokkal jár. A termék verziókban. Minden, a füzetben felmerülő
kifejezés a jogtulajdonosa védjegye. A MIDAS,
helyes megsemmisítésével ön is hozzájárulhat A KLARK TEKNIK, A TURBOSOUND, A
BEHRINGER, A BUGERA és A DDA a MUSIC
bolygónk és a meg nem újuló erőforrások Group IP Ltd. bejegyzett védjegyei. © MUSIC
Group IP Ltd. 2014, minden jog fenntartva.
megóvásához. A helyes megsemmisítéssel

kapcsolatban információkat az

önkormányzattól, a szemétszállítási társaságtól

vagy a www.hulladékudvar.hu weboldalról

szerezhet.

JOGI NYILATKOZAT LIMITÁLT GARANCIA
Az érvényesíthető garanciáról és felhasználási
A MUSIC GROUP NEM VÁLLAL SEMMILYEN feltételekről a Music Group honlapján
tájékozódhat: www.music-group.com/warranty.
FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT

VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, KÖZVETVE

VAGY KÖZVETLENÜL, AMI AZ ITT

LEÍRTAKKAL, LEFÉNYKÉPEZETT

2

TC64

CMD TOUCH TC64 bekötése

Első lépés: Bekötés

3

TC64

CMD TOUCH TC64 gombjai

2. Lépés: Vezérlők

Ezzel a két gombbal változtathatjuk a készülék működését a CMD TOUCH
TC64 saját módja és a szimulált Novation Launchpad S mód között. Bővebben olvashat erről a
következő oldalon.

4

TC64

CMD TOUCH TC64 - Kezdő lépések

3. Lépés: A kezdő lépések Programozók útmutatója
Arról, hogy a készülék milyen MIDI üzeneteket

1 Áttekintés küld és fogad, a behringer.com weboldalról
Ez a ‘Gyorsbeüzemelési útmutató’ segít, hogy letölthető "CMD TOUCH TC64 Programmer’s
beállíthassa a CMD TOUCH TC64-et, és Guide" tartalmaz mélyreható információkat.
röviden bemutatja a képességeit. A CMD
TOUCH TC64 egy párnagombos kontroller, 5 Novation Launchpad S emuláció
amivel hangmintákat indíthatunk, vagy A CMD TOUCH TC64 képes Launchpad S
aktiválhatunk különböző MIDI eseményeket. készüléket emulálni. Hogy váltson a működési
Minden gombja egy előre beállított MIDI módok között, nyomja le és tartsa lenyomva
hangjel-üzenetet küld. egyszerre a két MODE gombot a bal felső
sarokban, miközben csatlakoztatja az USB
2 Szoftver beállítás kábelt! A MODE gombok kétszer pirosan
A CMD TOUCH TC64 egy osztály-kompatibilis felvillannak, hogy jelezzék, hogy már
MIDI eszköz, így nem szükséges hozzá egy Launchpad S emuláció módban van az eszköz.
meghajtóvezérlő szoftver. Kétszer zölden villanva azt jelzik, hogy a
készülék visszakapcsolt CMD TOUCH TC64
3 Hardveres beállítás módba. A teljes üzemidő alatt az eszköz
Csatlakoztassa a CMD TOUCH TC64-et emlékezni fog a kiválasztott módra.
közvetlenül a Mac vagy PC számítógépére a
mellékelt USB kábellel! Az eszközt Apple* 6 Hogy növelje a fényerőt, nyomja le egyszerre
iPad*, vagy más iOS eszközhöz is és tartsa lenyomva a “MIXER", "USER 1" és
csatlakoztathatja Apple Lightning* to USB "USER 2" gombokat! Hogy visszatérjen a
Camera Adapter kábellel vagy Apple iPad normál fényerőre, nyomja le egyszerre és tartsa
Camera Connection Kit USB adapterrel a lenyomva a “MIXER", "USER 3" és "SESSION"
régebbi, 30 tűs modellek esetében. gombokat!

4 CMD TOUCH TC64

CMD TOUCH TC64 - MIDI térkép

5

TC64

Specifikációk

Számítógépes busz csatlakozás USB 2.0, B-típus
USB
Tápegység 5V
Feszültség 500 mW (normál fényerőnél)
Felvett teljesítmény (maximum) 750 mW (fényes módban)
USB-n keresztül
Áramforrás
Méretek / tömeg 25.3 x 240 x 240 mm
Méretek 0.77 kg
Tömeg

További fontos információk

Fontos információk pontja határoz meg. Ezek a szabályozások azt
szolgálják, hogy elfogadható védelmet
1. Regisztráljon az interneten! nyújtsanak a háztartásban történő telepítés
Kérjük, regisztrálja új MUSIC Group során az ártalmas interferenciákkal szemben.
felszerelését a behringer.com-on! Regisztrálja Ez az eszköz generál, sugároz és felhasznál
vásárlását könnyen átlátható online rádióhullámokat, és ha nem az instrukcióknak
felületünkön, hogy a javítási és egyéb igényeire megfelelően telepítik, akkor károsan
gyorsabban és hatékonyabban reagálhassunk! befolyásolhatja egyéb, rádióhullámokkal
Valamint olvassa el a felhasználási feltételeket, működő eszközök kommunikációját. De nem
és ha alkalmazható, akkor a garanciális garantálható, hogy az adott kiépítésnél nem jön
kondíciókat! létre káros interferencia. Ha az eszköz negatív
2. Meghibásodás hatással van a televízió vagy rádiókészülékek
vételére - ami ellenőrizhető azzal, hogy ki és
Ha nincs az ön közelében hivatalos MUSIC bekapcsoljuk a készüléket - a felhasználónak
Group márkakereskedés, kapcsolatba léphet a javasolt, hogy próbálja meg az alábbi
MUSIC Group helyi országos terjesztőjével, akit lehetőségeket az interferencia kiküszöbölésére.
a behringer.com weboldalon megtalál! Ha az ön Állítsa más irányba, vagy helyezze máshova az
országa nem szerepel a listán, próbálkozzon az antennát!
online támogatással a behringer.com "Support" Növelje a távolságot a készülékek között!
menüjében! Ha más nem elérhető, nyújtsa be Csatlakoztassa az eszközt másik áramkörre,
garanciális igényét a behringer.com konnektorra, mint azt az eszközt, amit zavar!
weboldalon, MIELŐTT visszaküldi a terméket! Konzultáljon a kereskedővel vagy egy
villanyszerelővel a lehetőségekről!
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION Az eszköz megfelel az FCC szabályozás 15-ös
pontjának. A használathoz az alábbi két feltétel
Megfelelési információ is szükséges:
(1) Az eszköz nem biztos, hogy interferenciát
Felelős fél: MUSIC Group Services NV Inc. generál, és
Cím: 5270 Procyon Street Las Vegas, NV (2) az eszköz interferenciát okoz, azt is
beleértve, hogy a készülék esetleg nem képes
89118 USA megfelelően működni.
Telefonszám: +1 702 800 8290
CMD TOUCH TC64 Fontos információk
Ez a felszerelés tesztekkel alátámasztva is Ha olyan módosításokat eszközöl a terméken,
megfelel a "Class A digitális eszköz" amit a MUSIC Group külön nem engedélyezett,
limitációknak, amit az FCC szabályok 15. akkor a MUSIC Group visszavonhatja a termék
használatának engedélyét.

6

TC64

Hallunk téged!

www.behringer.com
7


Click to View FlipBook Version