The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Devolo D 9667 Home Control Humidity Senzor CZ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-07 09:28:06

Devolo D 9667 Home Control Humidity Senzor CZ

Devolo D 9667 Home Control Humidity Senzor CZ

Home Control Humidity Sensor

Senzor Vlhkosti

ZAČÍNÁME

2

Děkujeme vám za důvěru k produktům značky Devolo.

Před instalací zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uložte si tyto pokyny
k pozdějšímu použití.
Ikony:

Velmi důležité upozornění. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození
zařízení.

Důležité upozornění, které je potřeba dodržovat.

Informace a tipy pro konfiguraci zařízení.

Užívání
Používejte toto zařízení, tak jak je popsáno v následujících pokynech, abyste předešli
poškození zařízení či úrazu.

CE prohlášení o shodě

Výrobky odpovídají základním požadavkům směrnic 2014/53 / EU, 2014/35 / EU
a dalším příslušným ustanovením zákona o rádiových a telekomunikačních
vysílacích zařízeních (FTEG) a jsou určeny pro použití v EU , Švýcarsku a
Norsku. K dispozici je výtisk prohlášení CE.

3
devolo Home Control

Home Control (také známá jako inteligentní domácnost) se týká specifické kontroly elektrických
domácích zařízení. Sysém Home Control od devolo používá Z-WaveTM wireless standardy.

Systém Home Control vyžaduje Z-WaveTM- kompatibilní řídicí jednotku, jako je Centrální jednotka

od společnosti devolo. Použijte Portál Home Control pro koordinaci Senzoru Vlhkosti Home
Control a všech ostatních zařízení Home Control. K Centrální jednotce Home Control můžete
přistupovat prostřednictvím aplikace devolo a na adrese www.mydevolo.com v prohlížeči.

Další informace o nastavení centrální jednotky domácího ovládání naleznete
v nápovědě k instalaci a / nebo online nápovědě Home Control.

Přístup k Home Control Centrální jednotce přes my devolo app (určeno pro smartphony a tablety)

Otevřete my devolo app ı Home Control a zvolte Home Control Central Unit.

Přístup k Home Control Central Unit přes prohlížeč (PC/laptop)

Na stránce www.mydevolo.com ı Home Control zvolte Home Control Central Unit.

Další informace o ovládání a konfiguraci všech zařízení Home Control
Devolo a příkladů aplikací naleznete na stránkách 10-16.

4

5

The Home Control Humidity Sensor - Senzor Vlhkosti

Senzor vlhkosti Home Control měří teplotu a vlhkost. Zaznamenává jejich změny a tím pomáhá
udržovat optimální vlhkost v obytných prostorech. Optimální hodnota se pohybuje od 40 do 60
procent. Senzor vlhkosti Home Control je vybaven integrovanou LED diodou a bezpečnostním
tlačítkem, které oznámí případné odpadnutí či demontáž senzoru.

Bezpečnostní tlačítko

(na zadní straně senzoru)

Červená LED

Senzor

Senzor vlhkosti Home Control lze použít různými způsoby. V závislosti na použití umístěte
senzor vlhkosti Home Control následujícím způsobem:

ć Chcete-li si zjistit pohodlné klima, umístěte Senzor vlhkosti Home Control na místo

vaší komfortní zóny, například do obývacího pokoje v blízkosti sedací soupravy.

6

ć Chcete-li zjistit rosný bod a zabránit růstu plísní, umístěte Senzor vlhkosti Home Control

do rohu místnosti.

ć Pro ovládání ventilace umístěte Senzor vlhkosti Home Control do koupelny.

Podrobnější popis a možnosti využití funkcí Senzoru vlhkosti Home Control naleznete
v online nápovědě Home Control.

Baterie

Vždy udržujte baterie mimo otevřený plamen a vysoké teploty. Vyhněte se
přímému slunečnímu záření a tepelnému záření!
Vždy odstraňte všechny baterie ze zařízení na baterie, která pouze
skladujete a nepoužívají se. Staré baterie mohou vytékat a tak poškodit
zařízení!
Nepoužívejte dobíjecí baterie!
Při vkládání baterií se ujistěte, že polarita je správná. Nesprávné
používání baterií může poškodit zařízení!

Do Senzoru Vlhkosti Home Control se používají běžně dostupné lithiové
baterie CR123(A). Informace o výměně baterie naleznete v online nápovědě
Home Control.

7

Přihlášení Pohybového Senzoru k Centrální jednotce (např. Centrální jednotka
Home Control )

Senzor Vlhkosti Home Control je určen pouze k vnitřnímu použití.
Nevystavujte Senzor Vlhkosti Home Control přímému slunečnímu záření a
sálavému teplu!

Pro zajištění nejlepšího bezdrátového dosahu Senzoru Vlhkosti Home Control se
vyvarujte jeho stínění za objekty, které blokují (tlumí) signál a vyvarujte se rušivých
zdrojů. Zeslabení signálu v důsledku tlumení mohou být způsobeny nábytkem, rostlinami
a zejména kovovými předměty, které se nacházejí mezi zařízeními. Mezi možné zdroje
rušení patří elektrické přístroje, jako je mikrovlnná trouba nebo počítač. V takových
případech udržujte přístroj nejméně asi 50 cm od takového zdroje.

ቢ Umístěte Senzor Vlhkosti Home Control v blízkosti požadovaného místa použití.

ባ Pokud se připojujete k Centrální jednotce Home Control od devolo, následujte popsaný

postup na straně 3, zvolte Home Control Central Unit a vyberte Devices ı Add device

(symbol plus pro přidání zařízení) ı devolo Home Control Humidity Sensor. Dále

postupujte podle pokynů v textu (pouze anglicky) nebo následujte video průvodce a přihlaste
se tak k Centrální jednotce Home Control.

8

Instalace Senzoru Vlhkosti Home Control

ቤ Před připojením Senzoru Vlhkosti Home Control nejprve zkontrolujte, zda je senzor zobrazen
na Portálu Home Control. Poté zkontrolujte, zda se ve složce (widgetu) zobrazují i hodnoty
vlhkosti, teploty a rosného bodu. Pokud ano, můžete pokračovat v instalaci.

Namontujte Senzor vlhkosti Home Control na plochý a rovný povrch tak, aby bylo
při instalaci zařízení stisknuto černé Bezpečnostní tlačítko na zadní straně snímače.

ብ Pokud používáte oboustrannou pásku k upevnění senzoru vlhkosti domácí kontroly, přilepte
pásku na střed (pod Bezpečnostní tlačítko) na zadní straně snímače a připojte Senzor vlhkosti
Home Control na požadované místo.

Při instalaci do zdi pomocí šroubů se ujistěte, že se v místě instalace
nenachází žádné plynové, vodovodní a ani elektrické vedení.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiné!

9

ቦ Pokud používáte k upevnění Senzoru Vlhkosti Home Control šrouby oddělte spodní

a vrchní část senzoru odjištěním příchytky na vrchní straně ᕡ a tak uvolněte kryt senzoru (od
shora dolů ᕢ a ᕣ).

ć Použijte spodní díl senzoru k označení otvorů a vyvrtání do požadovaného umístění,

následně pomocí šroubů připevněte spodní díl senzoru.

ć Nasaďte vrchní díl senzoru nejdříve ve spodní části kde je příchytka ᕣ
ć Následně přitlačte kryt v horní části (od spodu na horu, ᕣ a ᕢ). Tím dokončíte instalaci

Senzoru Vlhkosti Home Control.

Nyní můžete pohodlně ovládat Senzor Vlhkosti pomocí portálu Home Control a Centrální
jednotku. Další informace o kontrole a konfiguraci všech zařízení Devolo Home Control a
příklady aplikací naleznete v online nápovědě Home Control.

Přehled funkcí portálu Home Control 10

po přihlášení na www.mydevolo.com klikněte na ikonu Home Control

zvolte již registrovanou Centrální Jednotku kterou chcete spravovat (může být zobrazeno i více
Centrálních Jednotek) nebo přes symbol + přidejte novou

11

Ovládací menu je zobrazeno ve vrchní části stránky.

Dashboard - plocha, sloužící pro rychlý přehled a přístup k nastavení jednotlivých zařízení či
funkcí. Jednoduše si zde vytvořte vlastní přehledy zařízení např. dle pokojů, pater
apod.
Možnost mít i více ploch, např 1-6 (viz obrázek)

12

Devices - zde jsou zobrazena veškerá zařízení registrovaná k Centrální jednotce.
Na této stránce můžete také přidávat nová zařízení k Centrální Jednotce.

Pro přidání zařízení klikněte na
symbol + vpravo nad tabulkou.

Zobrazí se nabídka zařízení
pro přidání, zvolte vybrané a
dále následujte video průvodce.

13

Groups - zde můžete vytvářet skupiny pro zařízení, která mají fungovat společně.

Příklady: Termostatická radiátorová hlavice a Pokojový termostat - udržování prostorové teploty
Detektor kouře a Siréna - Zvukový alarm při detekci kouře
Chytrá zásuvka a Pohybový senzor - senzor zjistí pohyb a zásuvka rozsvítí světlo nebo
zapne jiné zařízení a pod.

Můžete si vytvořit jednotlivé skupiny nebo skupiny v určitých lokacích.
Pro vytvoření skupiny použijte symbol +

Schedules - zde můžete vytvářet časové plány pro jednotlivá zařízení 14

Příklady: Termostatická hlavice od 08.00 do 20.00 na 21°C; od 20.00 do 08.00 na 18,5°C
Chytrá zásuvka (svítící dekorace v okně) - zapnuto od 18.00 do 01.00 pouze v so a ne.

Pro vytvoření časového plánu použijte
symbol +; do šedého prostoru si
přetáhněte dostupná zařízení či
skupiny zobrazené níže a zadejte
časový plán.

15 Scenes - zde si můžete připravovat různé scénáře jak mají zařízení společně fungovat a co mají

vykonat v dané situaci.
Příklad: Vodní Senzor zjistí únik vody - informovat mne pomocí emailu a Push zprávy
Důležité: tyto uložené scénáře nevykonávají žádnou činnost, slouží pro použití v sekci Rules

Notifications - slouží k zadání emailové adresy a telefonního čísla, kam následně jsou zasílány
informace a upozornění (např. životnost baterií v zařízeních nebo zvolené činnosti
zařízení). Pro přidání zvolte symbol +.

Rules (pravidla) - zde nastavujete pravidla pro fungování jednotlivých zařízení, skupin či scénářů. 16

Příklady:
Pokud (if) Okenní senzor
signalizuje otevřené okno
Pak (Then) Termostatická
Radiátorová hlavice sníží
teplotu na 17°C.

Pokud (if) Senzor Vlhkosti
signalizuje nízkou vlhkost
Pak (Then) poslat informaci
do mailu a Push zprávy.

17

Servis a Záruka

Záruka: 3 roky

Pokud zjistíte, že je vaše zařízení devolo poškozené již během instalace nebo během záruční
doby, obraťte se na prodejce, který vám produkt prodal. Prodávající se postará o opravu nebo

nárok na záruku. Úplné záruční podmínky naleznete na adrese www.devolo.com/warranty.

Great Britain 0203 024 18 38 (national rate) [email protected]
Sweden 0077 1400 480 (national rate) [email protected]
Finland 972 519 125 (national rate) [email protected]
Norway 81 500 174 (national rate) [email protected]
Denmark 070 136 001 (national rate) [email protected]
Other countries +49 241 70 525 18 (international rate) [email protected]

Likvidace

Zařízení Home Control ani jejich baterie nesmí být likvidovány s domácím odpadem. Místo toho
je můžete bezplatně vrátit na obecním sběrném místě nebo u prodejce (např. Supermarket,
specializovaná prodejna).

devolo AG 44299/0516
Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen – Germany
www.devolo.com


Click to View FlipBook Version