The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-28 08:27:30

Behringer DI800 HU

Behringer DI800 HU

Használati útmutató

1.1 verzió
2004. június

DI800

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM: FIGYELMEZTETÉS:

Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése A tűzveszély vagy elektromos áramütés
érdekében soha nem vegyük le a berendezés veszélyének elkerülése érdekében, a berendezést
fedőlapját vagy hátlapját. A berendezés belsejében ne érje eső vagy nedvesség hatása.
nincsenek felhasználó által javítható részek;
meghibásodás esetén mindig hívjunk szakembert.

Ez a szimbólum figyelmeztet a Ez a szimbólum figyelmeztet a fontos
burkolaton belüli szigeteletlen üzemeltetési és karbantartási
veszélyes feszültség jelenlétére — utasításokra.
ez a feszültség elég nagy ahhoz, A kézikönyvben található ilyen
hogy áramütést okozhasson. utasításokat mindig tanácsos
elolvasni.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ:

1) Olvassuk el az használati útmutatót.

2) Őrizzük meg a használati útmutatót.

3) Tartsuk be a figyelmeztetéseket.

4) Kövessük az utasításokat.

5) A készüléket ne használjuk víz közelében.

6) A készüléket csak száraz ruhával törölhetjük át.

7) Ne fedjük le a szellőző nyílásokat. Az üzembe helyezést a gyári utasítások szerint
végezzük el.

8) Hagyjunk mindig elegendő távolságot a készülék és fűtőtestek, hőtároló berendezések,
tűzhelyek vagy egyéb hősugárzó berendezések (ideértve az erősítőket is) között.

9) Ne korlátozzuk a polarizált vagy földelt dugaszok biztonságos működését.
A polarizált dugasz két érintkezőcsapja közül az egyik szélesebb mint a másik.

A földelt dugasznak két érintkezőcsapja és egy harmadik földelő villája van.
A széles érintkezőcsap vagy a harmadik villa a saját biztonságunkat szolgálja.
Amennyiben a dugasz nem illik a csatlakozóaljzatba, cseréltessük ki az aljzatot egy
villanyszerelővel.

10) A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy megakadályozható legyen a rálépés vagy a
közelében elhelyezett tárgyak általi kilyukasztás. Különös figyelmet kell szentelni a
vezetékeknek és dugaszoknak, a dugaszolóaljzatoknak és annak a pontnak, ahol a
tápkábel kilép a berendezésből.

2

DI800
11) Csak a gyártó által engedélyezett kiegészítőket vagy tartozékokat használhatjuk.
12) Csak a mellékelt, illetve a gyártó által engedélyezett kerekes kocsit, állványt, háromlábú

állványt, oszlopkart és asztalt használhatjuk. Kerekes kocsival történő szállításkor
ügyeljünk arra, hogy a készülékkel megrakott kocsi mozgatása közben nehogy
megbotoljunk.

13) Hosszabb használaton kívüli időszak, illetve villámlásokkal kísért vihar esetén a
berendezés tápkábelét húzzuk ki a csatlakozóaljzatból.

14) A berendezést csak szakember javíthatja. Javításra van szükség, ha a készülék
bármilyen módon (mint például a tápkábel vagy dugasz ) megsérült, a doboz belsejébe
idegen tárgy vagy folyadék került, a berendezést eső vagy túlzott nedvesség hatása
érte, a berendezés működése nem az elvárt vagy a berendezést leejtették.

15) FIGYELEM – A karbantartásra, szervizelésre vonatkozó utasítások csak
szakembereknek szólnak. Az elektromos áramütés kockázatának csökkentése
érdekében kizárólag csak a használati útmutatóban szereplő szervizelési műveleteket
hajtsa végre. A többi szerelési műveletet csak szakember végezheti.

3

DI800

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS ............................................................................................................................ 4
1.1. TEENDŐK A BERENDEZÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT ........................................................... 5
1.1.1. Szállítás....................................................................................................................... 5
1.1.2. Beindítás................................................................................................................. 5

2. KEZELŐSZERVEK.................................................................................................................. 6
3. ALKALMAZÁSI PÉLDÁK........................................................................................................ 8

3.1. BASSZUSGITÁR CSATLAKOZTATÁSA ...................................................................................... 8
3.2. BILLENTYŰS HANGSZER, DJ-KEVERŐPULT STB. KIMENETI JELEINEK KONVERTÁLÁSA............... 8
3.3. MIKROFONJEL KONVERTÁLÁSA ............................................................................................. 8
3.4. JEL LEVÉTELE A HANGSUGÁRZÓ KIMENETÉRŐL ..................................................................... 9
4. AUDIÓ CSATLAKOZÁSOK .................................................................................................... 9
5. MŰSZAKI JELLEMZŐK ........................................................................................................ 10

1. BEVEZETÉS

A DI-boksz segítségével közvetlenül levehetők a nagy impedanciájú, aszimmetrikus jelek,
például a gitár és a gitárerősítő között. Erről a ponttól a jelek közvetlenül betáplálhatók egy
keverőpultba.
Aktív és passzív DI-boksz egységeket különböztetünk meg. A passzív DI-boksz olcsóbb,
viszont teljesítménye nagymértékben függ annak a berendezésnek az impedanciájától, amelyre
csatlakoztatjuk. Amikor az impedancia a keverőpult végen változik, ugyanez történik a DI-boksz
bemeneténél mérhető impedanciával is. A passzív DI-boksz csak akkor működik megfelelően,
ha a csatlakoztatott berendezés impedanciája pontosan meg van határozva (nagy a
bemenetnél, kicsi a kimenetnél).
Ezzel szemben az aktív DI-boksz egységekre (mint pl. a DI800) nem érvényesek ezek a
korlátozások, mivel a bemenetre betáplált jelet egy erősítő pufferezi. A DI800 bemeneti
impedanciája rendkívül nagy. Nem befolyásolja a hangforrást és egyáltalán nincs hatással a DI-
bokszon átáramló jelekre. A kimeneti impedancia szimmetrikus és nagyon kicsi, így a jel sokkal
kevésbé érzékeny a zajok felszedésére. Az ULTRA-DI PRO a jeleket optimálisan továbbítja a
csatlakoztatott berendezés impedanciájától függetlenül.
Az ULTRA-DI PRO tápáramellátása nem csak táphálózatról lehetséges, ugyanis működtethető
a keverőpult fantomtápjáról is.

4

DI800

1.1. Teendők a berendezés üzembe helyezése előtt

1.1.1. Szállítás

Az ULTRA-DI PRO berendezést gyárilag gondosan becsomagoltuk, és a csomagolást úgy
terveztük, hogy az egység védett legyen az esetlegesen előforduló durva bánásmóddal
szemben. Mindamellett javasoljuk a csomag és tartalmának alapos átvizsgálását a szállítás
közben esetleg előforduló fizikai sérülések szempontjából.

Ha az egységen sérülés található semmiképp se küldje vissza a BEHRINGER cég
részére, hanem azonnal értesítse a márkakereskedőt és a szállítócéget, ellenkező
esetben nem garantáljuk a kár megtérítését vagy a berendezés cseréjét. A
szállítással kapcsolatos kárigényeket az áruküldemény címzettjének kell
bejelenteni.
Az ULTRA-DI PRO berendezés használat és szállítás közbeni optimális védelme
érdekében javasoljuk, hogy azt mindig a tartótáskában helyezze el.
Kérjük, hogy mindig az eredeti csomagolást használja, hogy elkerülhető legyen a
tárolás vagy szállítás alatti rongálódás.
Ne hagyja, hogy a berendezéssel vagy annak csomagolásával gyerekek játszanak
felügyelet nélkül.
A csomagoláshoz használt anyagokat a környezetvédelmi előírások betartása
mellett dobja ki.

1.1.2. Beindítás

Ellenőrizzük, hogy a berendezés körül elegendő hely áll-e rendelkezésre a hűtés biztosítására,
és a túlmelegedés elkerülése érdekében semmiképp se helyezzük az ULTRA-DI PRO egységet
nagyhőmérsékletű berendezések, pl. erősítők és hősugárzó testek stb. közelébe.

A készülék táphálózatra csatlakoztatása előtt ellenőrizzük, hogy az adott helyen
alkalmazott feszültség megfelel-e a berendezés üzemeltetési feszültségének!
A csatlakozóaljzatnál található biztosítéktartón három háromszögjelzés van elhelyezve. Ezek
közül kettő egymással szemben van elhelyezve. A berendezés az előbb említett jelölések
közelében megjelölt feszültségre van beállítva, és a másik tápfeszültségre való átkapcsolás a
biztosítéktartó 180°-os elforgatásával lehetséges. FONTOS: ez a megállapítás nem érvényes
a csak 120 V AC feszültségre tervezett berendezésekre!
Ha a berendezést az eredeti beállítástól eltérő hálózati feszültségre állítjuk be,
ellenőrizzük a felhasznált biztosíték típusát és névleges jellemzőit. Részleteket lásd
a "Műszaki jellemzők" című részben.
A kiégett biztosítékokat csak azonos típusú és névleges jellemzőjű biztosítékkal
szabad kicserélni. Részleteket lásd a "Műszaki jellemzők" című részben.
A berendezés tartozéka a tápkábel, amely kielégíti az összes előírt biztonsági követelményt.
Ellenőrizzük, hogy az egység folyamatos földelése biztosítva van-e. A saját
biztonságunk érdekében, soha ne távolítsuk el vagy iktassuk ki a berendezés vagy
a tápkábel földelővezetékét.

5

DI800

2. KEZELŐSZERVEK

A BEHRINGER ULTRA-DI PRO nyolc azonos csatornával van felszerelve. Az alábbiakban
ismertetett kezelőszervek tehát az összes csatornára érvényesek.
1 Az INPUT aljzat szolgál a szimmetrikus és aszimmetrikus jelforrások csatlakoztatására.
2 Mivel az INPUT és a LINK csatlakozóaljzatok párhuzamosan vannak bekötve, így a LINK

TRS aljzat felhasználható bemenetként és az INPUT jel közvetlen aszimmetrikus
kimeneteként is. Az utóbbi esetben a LINK aljzat összeköthető például a monitorerősítő
bemenetével.
3 Az aszimmetrikus bemeneti jel az UNBAL OUT TRS aljzaton vehető le – az
erősítő-áramkörön történő áthaladás után (lásd 4 és 6 ). Alapjában véve, a jel azonos a
hátlap XLR kimenetén levehető jellel; az egyetlen különbség, hogy ez a jel aszimmetrikus,
így nem rendelkezik a földeléselválasztó funkcióval (lásd 5 ).

2.1. ábra: Az előlapon található kezelőszervek
4 A -30 dB csillapítás-kapcsolóval jelentősen megnövelhető a DI800 üzemelési tartománya a

nagy impedanciájú mikrofon vagy gitár alacsony jelszintjétől egészen a gitárerősítő
hangsugárzó-csatlakozókig.
A -30 dB kapcsolót csak akkor használjuk, ha a DI800 elkezd torzítani (nem a
mikrofon-előerősítő). Ha nem fordul elő ez a probléma, akkor kerüljük ennek a
funkciónak a használatát, mivel a lehető legalacsonyabb jel-zaj arány eléréséhez a
legkisebb mértékű csillapítás szükséges.
5 A GND LIFT kapcsoló használatával a bemenet és kimenet földelése teljesen
elválasztható. Attól függően, hogy hogyan van földelve az a berendezés, amelyre a DI800
egységet csatlakoztattuk, a GND LIFT kapcsoló használatával csökkenthetők a búgási
zajok vagy a földelési hurkok. A GND LIFT kapcsológomb lenyomása esetén a
földelővezeték megszakításra kerül (a LED pirosan világít). Ha a kapcsoló a PHANTOM
OR MAINS POWER ON állásban van, akkor a LED zölden világít (ekkor a GND LIFT
kapcsológomb nincs benyomva).
6 A +20 dB kapcsolóval 20 dB-el növelhetjük a bemeneti jelszintet.
7 A POWER gombot használhatjuk a DI800 bekapcsolásához. A POWER gomb mindig az
OFF pozícióban legyen, amikor a készüléket a táphálózatra csatlakoztatjuk.

6

DI800
A készülék táphálózatról történő leválasztásához húzzuk ki a hálózati
csatlakozóaljzatból a tápkábelt. A berendezés telepítésekor mindig vegyük
figyelembe, hogy az aljzat könnyen hozzáférhető helyen legyen. Rack szerelés
esetén gondoskodjunk arról, hogy az egység könnyen leválasztható legyen a
táphálózatról a tápkábel dugaszának kihúzásával vagy a rack közelében
elhelyezetett kapcsoló használatával.

2.2. ábra: A hátlapon található aljzatok
8 A BAL OUT aljzatok (1-8) az 1-8. csatornák szimmetrikus mikrofonkimenetei.

Az összeköttetés létrehozásához használjunk kiváló minőségű szimmetrikus
mikrofonkábeleket.
9 A táphálózati csatlakozáshoz szabványos IEC aljzat áll rendelkezésre. Az ehhez
szükséges tápkábel a berendezés tartozéka.
10 GYÁRTÁSI SZÁM. Kérjük töltse ki és küldje vissza a garancialevelet a vásárlástól
számított 14 napon belül, különben elveszik a garanciális jogosultság. Honlapunk
(www.behringer.com) is rendelkezésére áll a regisztráláshoz.
11 BIZTOSÍTÉKTARTÓ/FESZÜLTSÉGVÁLASZTÓ. A készülék csatlakoztatása előtt
ellenőrizzük, hogy a kijelzőn látható feszültség megegyezik-e a táphálózatéval. A hibás
biztosítékokat mindig az előírt jellemzőjű biztosítékkal cseréljük ki. Egyes egységek olyan
biztosítéktartóval vannak ellátva, amely két különböző pozícióban működtethető, így
lehetőség van a 230 V és 120 V tápfeszültség közötti átváltásra.

7

DI800

3. ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

3.1. Basszusgitár csatlakoztatása

3.1. ábra: Gitár DI-boksz Gitárerősítő/keverőpult
A fenti ábra a DI-boksz standard alkalmazását mutatja be. Az erősítőbe betáplált jel változatlan
marad, egyszerűen csak levételre, majd továbbításra kerül az erősítőre. A kis impedanciájú
szimmetrikus jelet a rendszer a keverőpult mikrofonbemenetére küldi. Ez az alkalmazás
különösen előnyös basszusgitárok használata esetén, mivel kevés mikrofon is képes nagy
jelszintek mellett lineárisan továbbítani a mélyfrekvenciákat. Effektek használata esetén a
DI800 berendezést az effektberendezés után illesszük be, így az effektek monitorozása a
teremhangosító vagy a felvevő rendszeren át végezhető.

3.2. Billentyűs hangszer, DJ-keverőpult stb. kimeneti jeleinek
konvertálása

3.2. ábra: DJ keverőpult DI-boksz Keverőpult
Ez a konfiguráció billentyűs hangszert, DJ-keverőpultot vagy egyéb vonalszintű monó/sztereó
jelforrást tartalmaz, és különösen akkor előnyös, ha hosszú kábelek használatára van szükség
(pl. FOH keverőpult csatlakoztatásához). Jelhurok alakítható ki egy másik erősítőhöz a LINK
kimenet használatával. Így egy olyan monitorjelet kapunk, amely független a tényleges FOH
jeltől.

3.3. Mikrofonjel konvertálása

Az átlagos minőségű mikrofonok gyakran aszimmetrikus, nagy impedanciájú kimenetekkel
rendelkeznek. A DI800 segítségével ezek a mikrofonok hosszú kábelek segítségével köthetők
rá a keverőpultra búgás vagy interferencia létrejöttének veszélye nélkül. Ebből a célból a
mikrofont csatlakoztatni kell a DI-boksz bemenetére, és a DI-boksz kimenetét rá kell kötni a
keverőpult mikrofonbemenetére.

8

DI800

3.3. ábra: Mikrofon csatlakoztatása

3.4. Jel levétele a hangsugárzó kimenetéről

Előfordul, hogy a jelet közvetlenül a hangsugárzó kimenetéről szeretnénk levenni, még akkor is,
ha csak egy hangsugárzó-kimenet áll rendelkezésre. A DI800 egység -30 dB kapcsolójának
használatával a keverőpult az erősítő kimenetére csatlakoztatható (maximum 3000 watt 4
ohmon). Ebben a beállításban nem kell aggódni amiatt, hogy a DI800 túlterhelés miatt
tönkremegy. Csöves erősítő használata esetén egy hangsugárzót vagy egy hasonló
terhelőellenállást kell csatlakoztatni a LINK kimenetre.

3.4. ábra: Csatlakoztatás a végerősítő kimenetére
A hangsugárzó csatlakozójának bekötése előtt ellenőrizzük, hogy a GROUND LIFT
kapcsoló az ON pozícióban van-e. Ezzel megakadályozható az erősítő kimenetének
véletlenszerű rövidre zárása. Emellett a csatlakozódugasz csúcsát a pirossal jelölt
hangsugárzó-csatlakozóra kell bekötni. A DI800 fémháza semmiképp sem
érintkezhet a többi berendezéssel.

4. AUDIÓ CSATLAKOZÁSOK

Gondoskodjunk arról, hogy kizárólag szakképzett személy végezze a DI800
telepítését és működtetését. A telepítés és működtetés alatt biztosítani kell a
felhasználók elektromos földelését, ellenkező esetben az elektrosztatikus töltések
befolyásolhatják a készülék üzemelését és meghibásodást okozhatnak.

9

DI800

5. MŰSZAKI JELLEMZŐK

Audiobemenetek 1/4" TS csatlakozó, aszimmetrikus
Csatlakozók DC-szétválasztású
Típus 1 MΩ
Bemeneti impedancia +18 dBu/+48 dBu (-30 dBu csillapítás)
Maximális bemeneti szint
Audiokimenetek XLR, szimmetrikus
Csatlakozók 1/4" TS csatlakozó, aszimmetrikus
Elektromosan szimmetrizált kimeneti fokozat
Típus 680 Ω, szimmetrikus
Impedancia +23 dBu, szimmetrikus
Maximális kimeneti szint +16 dBu, aszimmetrikus

Rendszerspecifikáció 20 Hz és 120 kHz között (±3 dB)
Frekvenciatartomány -104 dBu
Jel-zaj arány (SNR)
Tápáramellátás Európa
Feszültség 230 V~, 50 Hz
Általános export modell
Teljesítményfelvétel 120/230 V~, 50-60 Hz
Biztosíték 10 W
100-120 V~: T 200 mA H 250 V
Tápaljzat 200-240 V~: T 125 mA H 250 V
Méretek/tömeg Szabványos IEC aljzat
Méretek (mag.xszél.xmag.)
Tömeg 44,5 mm x 482,6 mm x 217 mm)
Szállítási tömeg kb. 2,2 kg
kb. 3,5 kg

A BEHRINGER cég folyamatosan törekszik a legmagasabb minőségi szintet fenntartani. Szükség esetén külön
tájékoztatás nélkül módosításokra kerülhet sor. A műszaki adatok és az egység külső megjelenése ezért eltérhet az
itt szereplő táblázatok, illetve ábrák tartalmától.

10


Click to View FlipBook Version