The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-20 10:21:54

Bose L1 Compact A4

Bose L1 Compact A4

L1® Compact

Přenosný systém řadového uspořádání

Návod k použití

Návod k rychlému sestavení

2

Důležité informace

Přečtěte si tento návod k použití
Věnujte čas následujícím instrukcím a přečtěte se pečlivě tento návod k použití. Pomůže Vám správně
používat nový systém a využít všech jeho funkcí. Uschovejte tento návod pro použití v budoucnosti.

Varování:
Pro snížení nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti nebo
vlhkosti.

Varování:
Pro snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem nerozebírejte tento systém, pokud nejste kvalifikovanou
osobou. Opravy svěřte kvalifikované osobě.

CAUTION

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitř přístrojové skříně je neizolované
nebezpečné napětí. Napětí může být dostačující pro způsobení elektrického šoku.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele, že v návodu k použití jsou důležité
informace o použití přístroje.

Upozornění:
Tento přístroj by měl být připojený do síťové zásuvky s ochranným uzemněním.

Upozornění:
Neprovádějte žádnou modifikaci systému nebo příslušenství. Neautorizovaná změna může ovlivnit
bezpečnost nebo výkonnost systému.

Upozornění:
Nestavte zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíčky na nebo do blízkosti přístroje.

Upozornění:
Pokud je vidlice síťového kabelu použita jako odpojovací zařízení, musí být toto snadno přístupná.

Poznámka:
Tento přístroj musí být používán v interiéru. Nebyl testovaný pro venkovní použití ani pro použití
v rekreačních automobilech nebo na lodích.

Tento přístroj vyhovuje směrnici EMC 2004/108/EC a směrnici pro nízké napětí 2006/95/EC.
Kompletní prohlášení o shodě najdete na www.bose.com/static/compliance/index.html.

Varování:
Tento přístroj by neměl být vystavován stříkající vodě a neměly by na něj být stavěny nádoby s vodou, jako
květinové vázy. Jako u jiných elektronických produktů dbejte, aby do systému nevnikla žádná tekutina.
Tekutina může způsobit závadu a/nebo nebezpečí požáru.

© 2009 Bose Corporation. Žádná část této práce nesmí být reprodukována, modifikována, distribuována
nebo jinak použita bez předchozího písemného povolení.

3

Důležité bezpečnostní informace

1. Přečtěte si tyto instrukce.
2. Uschovejte tyto instrukce.
3. Dodržujte všechna varování.
4. Postupujte podle instrukcí.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte přístroj podle instrukcí výrobce.
8. Neinstalujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje

(včetně zesilovačů), generující teplo.
9. K připojení použijte pouze síťovou zásuvku s uzemněním.
10. Chraňte napájecí kabel, aby se na něj nešlapalo, nebo aby nebyl nějak přiskřípnutý.
11. Používejte pouze příslušenství, specifikované výrobcem.
12. Odpojte tento přístroj během bouřky nebo když ho nebudete dlouhou dobu používat.
13. Všechny opravy svěřte kvalifikované osobě. Servis je nutný když je přístroj jakkoli poškozený:

když je poškozený napájecí kabel, když do přístroje nateče tekutina nebo vnikne nějaký předmět,
když byl přístroj vystavený dešti, když přístroj nepracuje normálně nebo když přístroj spadnul –
14. Aby nedošlo k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zabraňte přetížení síťových
zásuvek nebo prodlužovacích kabelů.
15. Dejte pozor na vniknutí předmětů nebo tekutin do přístroje – mohou se dotknout míst
s nebezpečným napětím nebo zkratovat vnitřní části a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
16. Bezpečností značky najdete na krytech přístroje.
17. Používejte správné zdroje napájení – Připojujte přístroj pouze ke správnému zdroji napájení,
specifikovanému v návodu k použití.
18. Přístroj by neměl být vystavený kapající nebo stříkající vodě a neměly by se na něj stavět nádoby
s tekutinami, jako jsou květinové vázy.
19. Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. svíčky.
20. Indikátor napájení – Indikuje stav napájení. Modrá: Napájení je zapnuté.

4

Obsah

Návod k rychlému sestavení ............................................................................................................................. 2
Důležité informace ............................................................................................................................................. 3
Důležité bezpečnostní informace ...................................................................................................................... 4
Obsah ................................................................................................................................................................ 5
Úvod................................................................................................................................................................... 6

Vítejte ............................................................................................................................................................. 6
Vlastnosti a výhody ........................................................................................................................................ 6
Přehled produktu............................................................................................................................................ 7
Sestavení systému ............................................................................................................................................ 8
Konfigurace systému...................................................................................................................................... 8
Sestavení systému......................................................................................................................................... 9

Sestavení v rozložené pozici...................................................................................................................... 9
Sestavení v prodlužené pozici.................................................................................................................... 9
Prodloužení reproduktorového pole ......................................................................................................... 10
Připojení napájení k systému ................................................................................................................... 10
Ovládání .......................................................................................................................................................... 11
Připojení a ovládání ..................................................................................................................................... 11
Výstupy na zadním panelu ....................................................................................................................... 12
Připojení zdrojů ............................................................................................................................................ 12
Nastavení ovládání kanálu 1 (mikrofonního) ............................................................................................... 13
Nastavení ovládání kanálu 2........................................................................................................................ 13
Použití předvolby ToneMatch® pro akustickou kytaru............................................................................. 14
Scénáře připojení ......................................................................................................................................... 14
Třída ......................................................................................................................................................... 14
Prezentace ............................................................................................................................................... 15
Sólové hudební vystoupení ...................................................................................................................... 16
DJ vystoupení........................................................................................................................................... 16
Pokročilá sestava s použitím audio enginu T1 ToneMatch® ................................................................... 17

Jeden hudebník .................................................................................................................................... 17
Několik hudebníků ................................................................................................................................ 18
Mixovaná sestava ................................................................................................................................. 18
Údržba ............................................................................................................................................................. 19
Údržba vašeho produktu.............................................................................................................................. 19
Čištění ...................................................................................................................................................... 19
Odstraňování závad ..................................................................................................................................... 19
Nástěnka společenství Bose® ................................................................................................................. 20
Vyhledání servisu ..................................................................................................................................... 20
Příslušenství................................................................................................................................................. 20
Limitovaná záruka a registrace .................................................................................................................... 20
Technické informace .................................................................................................................................... 21
Mechanické .............................................................................................................................................. 21
Elektrické .................................................................................................................................................. 21

5

Úvod

Vítejte

Děkujeme, že jste si koupili přístroj Bose® L1 Compact, přenosný systém řadového uspořádání. Ať jste
hudebník zesilující svůj nástroj, mobilní DJ bavící posluchače nebo hostitel vlastní speciální události, tento
systém poskytne kvalitní zvuk pro obecenstvo, čítající cca 100 lidí.
Tento návod k použití poskytuje detailní instrukce k sestavení a používání Vašeho systému L1® Compact a
vysvětluje jak připojit různé audio zdroje. Pro další informace o použití tohoto systému včetně tipů, technik a
často kladených otázek prosím navštivte webové stránky www.Bose.com/musicians na internetu.

Vlastnosti a výhody

• Jednorázové přemístění – Celý systém je tak lehký, že se dá přenést najednou.
• Sestavení během minuty – Spojovací komponenty systému L1® Compact umožňují sestavit systém

během minuty. Nejsou nutné žádné externí reproduktorové kabely. Integrovaná basová ozvučnice
s intuitivním uživatelským rozhraním eliminuje potřebu samostatných komponentů.
• Zaplňte místnost s jedním reproduktorem – Ať hrajete živě nebo přehráváte reprodukovanou hudbu,
ať vystupujete v kavárně nebo místě pro 100 posluchačů, reproduktorová technologie Bose® Spatial
Dispersion™ poskytuje téměř 180° tonálně vyváženého zvukového pokrytí, takže nejsou žádná mrtvá
místa.
• Kombinace PA a monitoru – Posluchači se těší z mnohem konzistentnějšího a intimnějšího poslechu,
protože systém stojí za hudebníkem a slouží jako monitor pro jeviště a zesilovací systém pro
posluchače. Umělec sám ovládá zvuk.
• Univerzálnost – Navíc k hudebním vystoupením L1® Compact poskytuje kvalitní zvuk pro široké
množství obecných účelů, jako jsou prezentace, oslavy, mluvené slovo a přehrávání hudby pro cca 100
posluchačů.
• Integrované zpracování signálu ToneMatch® - Poskytuje vysokou úroveň přizpůsobení tónu po váš
mikrofon nebo nástroj pro zajištění poslechového zážitku, kterého většina muzikantů dosahuje pouze
s použitím nahrávacího studia.
• Dvě možnosti sestavení – Systém L1® Compact lze použít buď v rozložené poloze pro menší
obecenstvo nebo v rozšířené poloze pro větší obecenstvo.

6

Přehled produktu

Přenosný systém řadového uspořádání L1® Compact je dodáván ve dvou krabicích.
Opatrně vybalte krabice a zkontrolujte, že máte všechny položky, uvedené na této stránce.

Varování:
Aby nedošlo k udušení, odstraňte plastové sáčky z dosahu dětí.

Systém L1® Compact se skládá z:

• Napájecího podstavce L1® Compact
• Reproduktorové pole L1® Compact
• Prodloužení L1® Compact

Systém L1® Compact je dodáván s násuvným krytem pro napájecí podstavec a polstrovanou brašnou pro
prodloužení L1® Compact.

Krabice s napájecím postavcem Krabice s prodloužení

Napájecí podstavec L1® Compact Prodloužení L1® Compact
s reproduktorovým polem

Reproduktorové pole

Napájecí kabel Polstrovaná brašna
Násuvný kryt napájecího podstavce

Pro kompletní seznam volitelného vybavení a příslušenství prosím navštivte: www.Bose.com/musicians.
7

Sestavení systému

Konfigurace systému

Univerzální systém L1® Compact můžete sestavit ve dvou jedinečných pozicích.
Následující příklady Vám pomohou rychle určit pozici, která je pro vás nejvhodnější.

Rozložená pozice Prodloužená pozice

Reproduktorové pole

Stůl Prodloužení

Napájecí podstavec

Prodloužení

Reproduktorové pole

Napájecí
podstavec

Menší publikum Větší publikum

• Intimnější akustické vystoupení • Hudební vystoupení
• Přehrávání hudby – posluchárna/kavárna
• Prezentace
• Mluvená řeč • DJ vystoupení

• Hlášení – velké prostory

Prodlužení L1® Compact není vyžadováno při použití přenosného systému řadového uspořádání L1®
Compact v rozložené pozici. Je určeno pro situace, kde potřebujte vyvýšit reproduktorové pole pro projekci
zvuku pro větší obecenstvo.

8

Sestavení systému

Před propojováním sestavte přenosný systém řadového uspořádání L1® Compact v rozložené pozici
(systém je dodáván v rozložené pozici) nebo v prodloužené pozici.

Sestavení v rozložené pozici
Pro získání kvalitního zvuku a zajištění, že sedící posluchači budou slyšet plný frekvenční rozsah systému
ho umístěte na stůl (viz. obrázek nahoře) v úrovni uší nebo na přední okraj pódia (není na obrázku). Tím
umožníte čistou a rovnoměrnou projekci zvuku pro celé hlediště.
Sestavení v prodlužené pozici
Ve velkých místnostech nebo s velkým obecenstvem, kdy je zvuk blokovaný překážkami, je nejlepší sestavit
systém řadového uspořádání L1® Compact v prodloužené pozici.

9

Prodloužení reproduktorového pole
Když máte systém na místě:
1. Vysuňte reproduktorové podle nahoru a mimo napájecí podstavec a dočasně je položte stranou.

Poznámka:
Dvě prodloužení L1® Compact jsou identická. Kterékoli můžete použít nahoru nebo dolu, ale pokud
použijete jedno prodloužení, musíte použít i druhé.
2. Srovnejte konektor na spodku prodloužení se zásuvkou v napájecím podstavci a zasuňte prodloužení do
napájecího podstavce.
Zasuňte prodloužení do napájecího podstavce zcela a plně pro zajištění stability a dobrého propojení.

12

3. Srovnejte zbývající prodloužení a zasuňte ho na místo.
4. Srovnejte reproduktorové pole a zasuňte je na místo.

4
3

Připojení napájení k systému
1. Ujistěte se, že je napájení vypnuté vypínačem (dolní poloha).
2. Připojte jeden konec napájecího kabelu do konektoru v napájecím podstavci.
3. Připojte druhý konec do síťové zásuvky.

2
1

3

4. Před zapnutím systému připojte zvukové zdroje. Viz. „Ovládání“ a „Připojení zdrojů“ dále.

10

Ovládání

Připojení a ovládání

Ovládací panel napájecího podstavce poskytuje všechny nezbytné konektory\, ovládací prvky a indikátory
pro ovládání.

1 7 6
2 8
9
3 10 11
4

5

12

Kanál 1 (Mikrofonní vstup) Kanál 2 (Pomocný kanál – násobný vstup)

Vstupní kanál 1 je pouze pro použití s mikrofonem. 6. Indikátor signálu/špičky – Barevně zobrazuje

Integrované zpracování signálu ToneMatch® stav vstupního signálu.

poskytuje vysokou úroveň přizpůsobení tónu pro • Zelená: Přítomnost vstupního signálu

zajištění poslechového prožitku, kterého většina • Červená: Přebuzení vstupního signálu
hudebníků dosahuje pouze s použitím nahrávacího

studia. 7. Ovládání hlasitosti – Nastavení celkové

1. Indikátor signálu/špičky – Barevně zobrazuje hlasitosti všech vstupních zdrojů, připojených ke

stav vstupního signálu. kanálu 2.

• Zelená: Přítomnost vstupního signálu 8. 1/8“ stereofonní vstup – Vyvážený analogový

• Červená: Přebuzení vstupního signálu vstup pro připojení audio zdrojů, jako jsou

přenosné MP3 přehrávače, satelitní rádio,

2. Ovládání hlasitosti – Nastavení hlasitosti přenosné počítače, video projektory a

mikrofonu. inteligentní karty.

3. Ovládání výšek – Nastavení výšek mikrofonu. 9. RCA stereofonní vstup – Analogový vstup pro

připojení audio zdrojů jako jsou DVD

4. Ovládání basů – Nastavení hloubek mikrofonu. přehrávače, VCR přehrávače, videoherní

konzole, DJ mixážní pulty, klávesy a další

5. Mikrofonní vstup – Analogový vstup pro nástroje. Pro nejlepší výsledek připojte signál

připojení vyváženého XLR mikrofonního kabelu. levého i pravého kanálu.

K dispozici je mikrofonní předvolba

ToneMatch®. 10. ¼“ vstup - Vyvážený analogový vstup pro

připojení kytar a dalších nástrojů. Akceptuje buď

¼“ TRS vyvážený nebo TS nevyvážené kabely.

11. Přepínač ToneMatch® - Při připojení akustické
kytary k ¼“ vstupu ho přepněte do polohy pro
umožnění předvolby ToneMatch®. Při připojení
jiného nástroje než akustické kytary k ¼“ vstupu
přepněte přepínač dolu do polohy Line Level.

12. LED Indikátor napájení – Indikuje stav
napájení.
Modrá: Zapnuté napájení

11

¼“ výstup RCA výstup

Výstupy na zadním panelu

¼“ výstup – Monofonní analogový výstup, který akceptuje buď ¼“ TRS vyvážený nebo TS nevyvážený
kabel. Lze ho použít pro propojení několika systémů L1® Compact propojením ¼“ výstupu z jednoho
systému L1® Compact s ¼“ vstupem (kanál 2) druhého systému L1® Compact. Tím zajistíte další pokrytí
pro velké prostory. ¼“ výstup také můžete použít pro připojení domácího PA systému a použít systém L1®
Compact jako osobní monitor.

Poznámka:
Použití TS nevyváženého kabelu způsobí snížení audio úrovně o -6 dBu.

TRS TS

RCA výstup – Monofonní analogový výstup s linkovou úrovní pro připojení audio zařízení, jako jsou CD
rekordéry a flash rekordéry. Pro nejlepší výsledek připojte signál levého i pravého kanálu.

Levý kanál Pravý kanál

Připojení zdrojů

Před připojením zvukového zdroje nastavte knoflík Volume kanálu zcela proti směru hodinových ručiček.

12

Nastavení ovládání kanálu 1 (mikrofonního)

Kanál 1 je určený pouze pro použití s dynamickým ručním mikrofonem. Nepřipojujte k tomuto vstupu žádné
jiné zdroje.
1. Před použitím mikrofonu nastavte knoflík Volume kanálu 1 zcela proti směru hodinových ručiček.
2. Během mluvení do mikrofonu nastavte knoflíkem Volume požadovanou úroveň.

Pro nejlepší výsledek držte během mluvení mikrofon blízko rtů. Držení mikrofonu dále než 7.6 cm od rtů
během mluvení vede k nižší celkové hlasitosti a může ovlivnit celkovou čistotu.

Mikrofonní vstup kanálu 1 je vybavený integrovanou předvolbou ToneMatch® pro automatickou
optimalizaci zvuku z mikrofonu.
3. Nastavte knoflíky Treble a Bass pro doladění zvuku podle vašeho požadavku.

Nastavení ovládání kanálu 2

Při připojování audio zdroje ke vstupu kanálu 2 proveďte následující kroky pro nastavení hlasitosti.
1. Na napájecím podstavci nastavte knoflík Volume kanálu 2 zcela proti směru hodinových ručiček.
2. Připojte audio zdroj k vhodnému vstupu kanálu 2.

3. Otočte knoflíkem Volume kanálu 2 doprava, dokud indikátor hlasitosti nesvítí zeleně nebo žlutě.
Pokud indikátor hlasitosti svítí trvale červeně, snižte hlasitost.

Poznámka:
Můžete současně připojit několik audio zdrojů, každý k jednomu ze vstupů kanálu 2. Avšak musíte nastavit
hlasitost na každém audio zdroji pro dosažení požadovaného efektu mixování.

13

Použití předvolby ToneMatch® pro akustickou kytaru
Můžete použít předvolbu ToneMatch® připojením k ¼“ vstupu kanálu 2 a přepnutím přepínače ToneMatch®
do polohy . Předvolba ToneMatch® je určená speciálně pro použití s akustickou kytarou.

Poznámka:
Přepínač předvolby ToneMatch® ovlivňuje pouze ¼“ vstup. Zvuk ze zařízení, připojeného k 1/8“
stereofonnímu vstupu a RCA stereofonnímu vstupu není ovlivňován.

Scénáře připojení

Je zde mnoho cest pro připojení a použití systému L1® Compact. Následující stránky ukazují několik
příkladů typických scénářů.
Třída
Typický scénář sestavení pro použití ve třídě může obsahovat DVD přehrávač, připojený k systému L1®
Compact.

14

Prezentace
Připojte audio výstup z přenosného počítače a přenášejte multimediální prezentaci.
V posluchárně může sestava obsahovat dva systémy L1® Compact, několik mikrofonů a mixážní pult.

Bezdrátový Drátový

15

Sólové hudební vystoupení
Několik vstupů systému L1® Compact umožňuje sólistovi připojit vokální mikrofon, hudební nástroj a
doprovodnou stopu.

DJ vystoupení
DJové používají násobné vstupní zdroje (CD přehrávač, MP3 přehrávač atd.) připojené k mixážnímu pultu.
V tomto scénáři jsou dva výstupy mixážního pultu vedeny do dvou systémů L1® Compact pro stereofonní
zvuk.

16

Pokročilá sestava s použitím audio enginu T1 ToneMatch®
Pro náročnější vstoupení mohou hudebníci přidat volitelný audio engine T1 ToneMatch® do své sestavy. T1
nabízí rozšíření vstupů a výstupů, přístup ke kvalitním efektům, dynamické zpracování a naší
nejpokrokovější knihovnu tvarování tónu. Navíc Audio engine T1 ToneMatch® poskytuje další
vstupní/výstupní možnosti.
Volitelný audio engine T1 ToneMatch® vyžaduje volitelný zdroj napájení. Pro více informací o audio enginu
T1 ToneMatch® prosím navštivte www.Bose.com/musicians.

Jeden hudebník
Jeden hudebním může přidat mikrofon a audio engine T1 ToneMatch® do své sestavy.

17

Několik hudebníků
V tomto scénáři duo klávesy - kytara zpívá a hraje přes jeden audio engine T1 ToneMatch® a systém L1®
Compact.

Mixovaná sestava
Na následujícím obrázku je sestava pro několik hudebníků. Tento scénář používá dva systémy L1®
Compact a audio engine T1 ToneMatch®.

18

Údržba

Údržba vašeho produktu

Čištění

• Čistěte přístrojovou skříň pouze měkkým, suchým hadříkem.
• Nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemikálie nebo čistící roztoky, obsahující alkohol, čpavek neb

brusné látky.
• Nepoužívejte v blízkosti přístroje žádné spreje a nenechejte do otvorů v přístroji vniknout žádnou

tekutinu.
• Pokud je to nutné, můžete opatrně vysát vysavačem síťku napájecího podstavce L1® Compact.

Odstraňování závad

Pokud zaznamenáte problém během používání tohoto produktu, zkuste následující řešení.

Doporučené nástroje pro odstraňování závad:
• Náhradní síťový napájecí kabel
• Kabel s XLR a ¼“ úhono konektorem

Problém Co dělat

Systém je připojený, • Ujistěte se, že používáte napájecí kabel napájecího podstavce L1®
Compact z příslušenství.
napájení je zapnuté, ale
• Ujistěte se, že napájecí kabel je plně připojený k napájecímu podstavci i do
indikátor napájení síťové zásuvky.

nesvítí. • Ujistěte se, že síťová zásuvka je pod proudem. Zkuste do zásuvky připojit
lampičku nebo jiné zařízení.
Indikátor napájení svítí,
ale chybí zvuk. • Zkuste jiný napájecí kabel.
• Pokud je k dispozici, zkuste jiný napájecí podstavec.
Chybí střední až vysoké
frekvence • Ujistěte se, že je nastavená hlasitost na napájecím podstavci knoflíkem
z reproduktorového pole Volume.
L1® Compact.
• Ujistěte se, že je nastavena hlasitost na vašem nástroji.
Zvuk nástroje nebo • Ujistěte se, že je nástroj nebo audio zdroj připojený do odpovídající vstupní
zvukového zdroje je
zkreslený. zdířky.

Dochází ke zpětné • Připojte nástroj nebo audio zdroj do napájecího podstavce s použitím jiného
vazbě mikrofonu. kabelu.

• V rozložené poloze vždy postavte systém na stůl do úrovně uší posluchačů.
• Ujistěte se, že prodloužení L1® Compact a reproduktorové pole L1®

Compact jsou pevně spojené.

• Ujistěte se, že propojení není poškozené.
• Zkuste vyčistit kontakty na reproduktorech čistícím sprejem na elektronické

kontakty.

• Snižte hlasitost připojeného audio zdroje.
• Pokud připojujete externí mixážní pult, ujistěte se, že ekvalizace pro

hloubky, středy a výšky na mixážním pultu je nastavená do střední polohy.

• Snižte výstup mixážního pultu.

• Umístěte mikrofon tak, aby nemířil přímo na reproduktorové pole L1®
Compact.

• Umístěte mikrofon blízko vašim rtům.
• Zkuste jiný mikrofon.
• Zkuste jiné umístění pro přenosný systém řadového uspořádání L1®

Compact a/nebo zpěváka na pódiu.

• Zvětšete vzdálenost mikrofonu od reproduktoru.
• Pokud používáte hlasový efektový procesor, zjistěte, zda nezpůsobuje

zpětnou vazbu.

19

Nástěnka společenství Bose®
Pro spolupráci s dalšími vlastníky výrobku L1® a pro tipy jak co nejvíce využít přenosný systém řadového
uspořádání L1® Compact prosím navštivte nástěnku společenství hudebníků Bose® na:
http://Bose.infopop.cc/eve.
Vyhledání servisu
Pro další pomoc v řešení problémů kontaktujte servis a technickou podporu Bose na
www.Bose.com/musicians.

Příslušenství

Pro informace o příslušenství navštivte www.Bose.com/musicians.

Limitovaná záruka a registrace

Váš přenosný systém řadového uspořádání L1® Compact je pokrytý limitovanou přenositelnou zárukou.
Detaily o limitované záruce najdete na registrační kartě produktu, nacházející se v krabici. Přečtěte si
instrukce na kartě, jak se zaregistrovat. Neprovedení registrace nijak neovlivňuje práva limitované záruky.
Přenosný systém řadového uspořádání L1® Compact je pokrytý patenty vydanými v USA a dalších zemích.

Sériová čísla a registrace produktu
Poznamenejte si sériová čísla systému zde a na registrační kartu produktu.
Reproduktorové pole L1® Compact: ______________________________
Napájecí podstavec L1® Compact: _______________________________
Prodloužení L1® Compact: ______________________________________
Bose doporučuje uschovat doklad o koupi společně s tímto návodem.

20

Technické informace

Mechanické

Díl Rozměry (V x Š x H) (cm) Hmotnost (kg)
11.2
Napájecí podstavec s reproduktorovým polem L1® 41.8 x 33.9 x 42.6
1.35
Compact 1.05 každý
11.2
Reproduktorové pole L1® Compact 40.8 x 7 x 7.1 13.3

Prodlužení L1® Compact (2) 83 x 7 x 7.1

Rozložená verze 41.8 x 33.9 x 42.6

Prodloužená verze 199.5 x 33.9 x 42.6

Krabice Hmotnost (kg)
Reproduktory L1® Compact 13.8
Prodlužení L1® Compact 3.4

Elektrické 100 – 240 V stř., 50/60 Hz, 200 W max
Síťové napájení
Špičkový proud 230 V: 18.2 A
120 V: 9.7 A

BOSE, L1 a TONEMATCH jsou registrované obchodní značky společnosti Bose Corporation v USA a
dalších zemích.

21


Click to View FlipBook Version