The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TC Electronic Hall of Fame mini Reverb CZ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 10:08:53

TC Electronic Hall of Fame mini Reverb CZ

TC Electronic Hall of Fame mini Reverb CZ

Hall of Fame Mini Reverb

Hall of Fame Mini Reverb

Návod k použití

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne 24.1.1997 a nařízení vlády
č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

ObsahDůležité bezpečnostní instrukce .........................................................................................................................................3 
Servis ...............................................................................................................................................................................3 
Varování ..........................................................................................................................................................................3 
Vysvětlení grafických symbolů ........................................................................................................................................3 

Než začnete ...........................................................................................................................................................................3 
O tomto návodu ...............................................................................................................................................................3 
Získání podpory ...............................................................................................................................................................3 

O tomto pedálu......................................................................................................................................................................4 
Hall of Fame Mini Reverb ................................................................................................................................................4 
True Bypass.....................................................................................................................................................................4 

TonePrint ...............................................................................................................................................................................4 
Co je to TonePrints? ........................................................................................................................................................4 
Přenos TonePrints do vašeho pedálu pomocí aplikace Toneprint..................................................................................5 
Editace TonePrint s editorem TonePrint..........................................................................................................................5 

Nastavení ...............................................................................................................................................................................6 
Připravte… ....................................................................................................................................................................... 6 
Nastavte… .......................................................................................................................................................................6 
Hrajte…............................................................................................................................................................................6 

Vstupy, výstupy a ovládací prvky .......................................................................................................................................6 
Zapnutí/vypnutí napájení/přepnutí efektu ........................................................................................................................6 
Nožní pedál......................................................................................................................................................................6 
Audio vstup a výstup........................................................................................................................................................7 
Ovládání efektů................................................................................................................................................................7 
Typy dozvuků...................................................................................................................................................................7 

Údržba ....................................................................................................................................................................................8 
Aktualizace firmwaru........................................................................................................................................................8 

Často kladené otázky ...........................................................................................................................................................9 
Často kladené otázky o pedálech TonePrints .................................................................................................................9 

Odkazy ...................................................................................................................................................................................9 
Zdroje pro TonePrint........................................................................................................................................................9 
Zdroje podpory.................................................................................................................................................................9 
TC Electronic na….........................................................................................................................................................10 

Technická specifikace ........................................................................................................................................................10 

2

Důležité bezpečnostní instrukce

1. Přečtěte si tyto instrukce.
2. Uschovejte tyto instrukce.
3. Dodržujte všechna varování.
4. Postupujte podle instrukcí.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte podle instrukcí výrobce.
8. Neinstalujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů),

generující teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před poškozením.
10. Používejte pouze příslušenství, specifikované výrobcem.
11. Odpojte tento přístroj během bouřky, nebo když ho nebudete dlouhou dobu používat.
12. Všechny opravy svěřte kvalifikované osobě. Servis je nutný, když je přístroj jakkoli poškozený: když je poškozený

napájecí kabel, když do přístroje nateče tekutina nebo vnikne nějaký předmět, když byl přístroj vystavený dešti, když
přístroj nepracuje normálně nebo když přístroj spadnul.

Servis

Všechny opravy musí provádět kvalifikovaná osoba.

Varování

Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti a nestavte na něj
nádoby, naplněné tekutinou, jako jsou např. květinové vázy.

Neinstalujte tento přístroj do těsných prostor.

Vysvětlení grafických symbolů

Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může způsobit
úraz.
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace, týkající se
použití a údržby přístroje.

Než začnete

O tomto návodu

Použijte tento návod pro získání informací, jak sestavit a používat váš TC produkt.

Přečtěte si návod od začátku do konce, abyste nevynechali důležité informace.

Aktuální verzi tohoto návodu si můžete stáhnout z webových stránek tcelectronic.com/support/manuals

Získání podpory

Pokud budete mít otázky ohledně produktu po přečtení tohoto návodu, kontaktujte naší TC podporu:

tcelectronic.com/support

Užijte si váš TC produkt!

3

O tomto pedálu

Děkujeme, že jste si koupili tento produkt TC Electronic! Děláme to nejlepší, aby vám sloužil mnoho let, a věříme, že si ho
užijete.

Hall of Fame Mini Reverb

TC Electronic je synonymum pro nejlépe znějící dozvuky. Shromáždili jsme ikonické dozvukové zvuky, které znáte a
milujete, do elegantní malé krabičky, která jednoduše zní šíleně dobře – můžete to hned jít vyzkoušet.

Rozsah je vším

Hale of Fame Mini vám umožňuje experimentovat a hrát s dozvukem jak chcete. S deseti různými typy dozvuku, ze kterých
si můžete vybrat, nebudete nikdy bez skvělého dozvukového zvuku.

Ovládání Hall of Fame Mini je nádhera

Je skvělé, že pouze tři ovládací prvky (Decay, Tone a Level) vám poskytují široký rozsah tonálního nastavení zvuku – jasný
a pružný, teplý a živý nebo s giganticky temnými odrazy…

True Bypass

My v TC máme jednoduchou filozofii: když používáte jeden z našich produktů, měli byste slyšet něco úžasného – a když
ne, neměli byste ho slyšet vůbec. To je to, proč má tento pedál funkci True Bypass. Když je deaktivovaný, je skutečně
vypnutý a má nulový vliv na váš tón, výsledkem čehož je optimální čistota a nulová ztráta kvality.

Také můžete být potěšeni, že tento efektový pedál TC Electronic vám poskytuje čistý, nepracovaný zvukový průchod bez
jakékoli digitální konverze – zachovává váš originální tón čistý a bez jakéhokoli zpoždění. Tato funkce se nazývá „analogový
čistý průchod“.

TonePrint

Tento produkt TC Electronic podporuje funkci TonePrints. Více o této funkci viz. webové stránky tcelectronic.com/toneprint/

Co je to TonePrints?

Když se podíváte na váš efektový pedál TC Electronic, uvidíte jen pár knoflíků. Některé pedály mají jen jeden knoflík. Takže
jeden knoflík, jedna funkce, správně?

Ve skutečnosti je toho zde mnohem více, než oči vidí.

Hvězdami vyladěný charakteristický zvuk

Když TC Electronic vyráběla pedál, vztah mezi ovládacími prvky a mnoha parametry „pod palubou“ byl definován vývojáři,
hudebníky a produktovými specialisty, kteří oživují zvuk. To nám dává vynikající startovní bod: špičkově znějící pedál
s dobře vyváženým ovládáním.

Ale nebylo by skvělé, kdyby světový famózní hráči na kytaru – jako Paul Gilbert, Guthrie Govan, John Petrucci nebo Steve
Vai – virtuálně předělali váš dozvukový pedál a definovali, co se má stát „za scénou“?

To je přesně to, co vám funkce TonePrint umožňuje.

TC Electronic spolupracuje se špičkovými hráči na kytaru, kteří zkoumají skrytý tonální potenciál, mění ovládání a vytvářejí
svůj osobní TonePrint. A my vám tyto TonePrint poskytujeme. Jejich nahrání do pedálu je skutečně snadné (viz. „Přenos
TonePrints do vašeho pedálu pomocí aplikace Toneprint“) – a s vynikajícím editorem TonePrint můžete dokonce vytvářet
vlastní charakteristický pedál, vyladěný speciálně pro vaše požadavky.

Můžete měnit TonePrint ve vašem pedálu jak často chcete, a co je na tom nejlepší:

Je to úplně zdarma.

4

Přenos TonePrints do vašeho pedálu pomocí aplikace Toneprint

Možnost virtuálně předělat váš efektový pedál TC Electronic by nebylo moc užitečné, když k tomu bylo potřeba mnoho
zařízení. Proto jsme vytvořili aplikaci TonePrint. Aplikace TonePrint je zdarma pro populární smartphony, které umožňují
poslat nové nastavení TonePrint přímo do vašeho efektového pedálu kdykoli a kdekoli máte tuto potřebu.

Získání aplikace TonePrint

Pokud vlastníte iPhone, můžete si stáhnout aplikaci TonePrint z Apple App Store.
Pokud vlastníte Android telefon, můžete si stáhnout aplikaci TonePrint z Google Play.

Jakmile aplikaci máte, nejsou nutná žádná další stahován nebo nákupy v aplikaci. Ke všem dostupným TonePrints máte
přístup z aplikace a všechny TonePrints jsou zdarma.

Přenos TonePrint do vašeho pedálu – krok po kroku

 Spusťte aplikaci TonePrint na vašem smartphonu.
 Najděte TonePrint, který chcete použít. TonePrint můžete procházet podle umělce nebo produktu (např. typu pedálu).

Také najdete Featured TonePrint.
 Připojte kytaru nebo baskytaru k vašemu pedálu TonePrint.
 Zapněte váš pedál TonePrint.
 Nastavte hlasitost na vašem nástroji a nastavte přepínač snímače na jedno sejmutí.
 Podržte reproduktor vašeho smartphonu v blízkosti zvoleného snímače a stiskněte „Beam to pedal“.

Editace TonePrint s editorem TonePrint

Aplikace TonePrint umožňuje použít TonePrint, vytvořený vaším oblíbeným kytarovým nebo baskytarovým hráčem. Ale to
je jen začátek. Pomocí TC editoru TonePrint můžete vytvářet vlastní charakteristické pedálové zvuky.

Funkce editoru TonePrint

 Použijte editor TonePrint pro vytvoření vlastních zvuků.
 Užijte si kompletní ovládání všech efektových parametrů a chování efektů – je to vaše vize, váš zvuk.
 Přizpůsobte si funkce knoflíků a rozsah knoflíků svým potřebám a zvukům.
 Poslouchejte vaše zvukové výtvory v reálném čase živě – provádějte změny za chodu a poslouchejte okamžitě

výsledky.
 Pracujte s počítačem PC a Mac.

Poslední, ale ne nejmenší…

 Editor TonePrint je absolutně zdarma!

Získání editoru TonePrint

Když chcete získat editor TonePrint pro váš počítač Windows nebo OS X, stáhněte si ho z

tcelectronic.com/toneprint-editor/

Pokud plánujete používat editor TonePrint na vašem Apple iPad, stáhněte si ho z Apple App Store.

Pamatujte, že pro práci s pedály TC Electronic Mini je vyžadována verze editoru TonePrint 2.0 nebo vyšší. Verze 2.0 má
funkci Library, která vám umožňuje přístup a použití TonePrint i bez internetového připojení.

Získání návodu k editoru TonePrint
Stáhněte si návod k editoru TonePrint z
tcelectronic.com/toneprint-editor/support/

5

Když otevřete návod k editoru TonePrint v programu Adobat Reader, můžete kliknout na odkaz pro přímý skok na část,
která vás zajímá.

Nastavení

Připravte…
Vaše krabice s efektovým pedálem TC Electronic by měla obsahovat následující položky:
 Váš efektový pedál TC Electronic
 1 USB kabel (Typ A na Mini-B)
 1 nálepku TC Electronic
 1 leták s řadou kytarových FX produktů TC.
Zkontrolujte všechny položky, zda nejsou poškozené přepravou. V případě poškození informujte přepravce a dodavatele.
Pokud došlo k poškození, uschovejte veškerý obalový materiál, protože ho lze použít jako důkaz hrubé manipulace.

Nastavte…
 Připojte 9 V napájecí zdroj s následujícím symbolem k DC vstupní zdířce vašeho efektového pedálu TC Electronic.

Tento produkt nemá prostor pro baterii. Pro funkci přístroje je nutné napájení.
Tento produkt není dodáván s napájecím zdrojem. Doporučujeme použít TC Electronic PowerPlug 9 (prodávaný
samostatně).
 Připojte napájecí zdroj do zásuvky.
 Připojte váš nástroj ke zdířce na pravé straně pedálu pomocí kabel s 1/4“ konektorem.
 Připojte výstupní zdířku na levé straně pedálu k vašemu zesilovači pomocí kabel s 1/4“ konektorem.
Hrajte…

Vstupy, výstupy a ovládací prvky

Zapnutí/vypnutí napájení/přepnutí efektu
Napájení
Pro napájení vašeho pedálu připojte napájecí zdroj do vstupní napájecí zdířky.
Vstupní napájecí zdířka vašeho efektového pedálu TC Electronic je standardní 5.5/2.1 mm
DC konektor (střed = zem).
Váš efektový pedál TC Electronic vyžaduje napájení 9 V/100 mA nebo více (napájecí
adaptér není v příslušenství). TC Electronic doporučuje použít PowerPlug 9.
Pro minimalizaci rušení použijte napájecí zdroj s izolovaným výstupem.
Nožní pedál
 Pro zapnutí efektu stiskněte nožní pedál.
 Pro vypnutí efektu stiskněte nožní pedál znovu.

6

Audio vstup a výstup

Audio vstup

Audio vstup na pravé straně tohoto pedálu je standardní ¼“ zdířka (mono/TS).

 Připojte vaší kytaru k audio vstupu na pravé straně vašeho pedálu pomocí běžného ¼“ mono kabelu.

Audio výstup

Audio výstup na levé straně tohoto pedálu je standardní ¼“ zdířka (mono/TS).

 Připojte audio výstup vašeho pedálu k následujícímu zařízení v signálovém řetězci pomocí běžného ¼“ mono kabelu.

USB port

Použijte standardní Mini-B USB port na vašem efektovém pedálu TC Electronic pro připojení pedálu k počítači. To
umožňuje nahrát nastavení TonePrint do pedálu nebo vytvořit vlastní TonePrint pomocí TC editoru TonePrint. Pro více
informací viz. „TonePrint“.

Pokud je zde aktualizace firmwaru pedálu, lze jí také nainstalovat pomocí USB portu – viz. „Aktualizace firmwaru“.

Ovládání efektů

Pamatujte, že přiřazení knoflíků na vašem pedálu TC Electronic je výchozí přiřazení. Použitím editoru TonePrint můžete
změnit nastavení všech knoflíků, že pak ovládají jeden nebo několik parametrů dle vaší volby. Pro více informací viz. návod
k použití TonePrint.

Knoflík REVERB – ovládání úrovně dozvuku

Použijte knoflík REVERB pro ovládání úrovně dozvuku.

Pamatujte, že knoflíkem REVERB vašeho pedálu Hall of Fame Mini Reverb můžete ovládat jiné parametry než úroveň
dozvuku použitím TC editoru TonePrint. Parametr přiřazený knoflíku REVERB je uložený jako část nastavení TonePrint.

Typy dozvuků

Pro začátek: populární Hall of Fame dozvuk TonePrint

Tato část návodu popisuje některé klasické typy dozvuků, které můžete přenést do vašeho Hall of Fame Mini Reverb pedálu
jak je popsáno v „Přenos TonePrint do vašeho pedálu pomocí aplikace TonePrint“.

Ale pamatujte, že to je jen začátek: Vždy si můžete vytvořit vlastní osobní dozvuky pomocí editoru TonePrint, který je
zdarma.

Dozvuk ROOM

Dozvuk ROOM simuluje relativně malou, dobře zařízenou místnost. V takové místnosti je většina odrazů pohlcena měkkými
materiály a zvuk je odrážen pouze stěnami (pokrytými tapetami), okny a možná některým nábytkem.

Dozvuk HALL

Dozvuk HALL je široký, lehce rozprostřený dozvuk. Simuluje velký prostor, ale přidává zdrojovému materiálu jemnou
akustickou příchuť. Špičkový diskrétní dozvuk pro velký epický zvuk při delším nastavení parametru rozpadu, ale také je
perfektní pro pravý obklopující zvuk při kratším nastavení parametru rozpadu.

Dozvuk SPRING

Dozvuk SPRING byl navržený pro reprodukci zvuku dozvuku staré pružiny, jako je např. ten, který se používá u starých
kytarových zesilovačů.

7

Dozvuk PLATE

Před digitální érou se dozvuk vytvářel pomocí pružin nebo velkých kovových plátů. Dozvuk PLATE se dá poznat podle
velmi rozprostřeného a jasného zvuku a je vynikající pro kytaru, když hledáte významný kytarový dozvuk.

Dozvuk CHURCH

Dozvuk CHURCH je vysoce rozprostřený, velký dozvuk, který lze poznat podle emulace mnoha tvrdých povrchů různých
tvarů, nacházejících se v tradičních kostelních místnostech. Pokud hledáte velký dozvuk a myslíte, že HALL je příliš čistý
a subtilní – zkuste CHURCH.

Dozvuk MOD (modulace)

Starší digitální dozvuky často zněly sterilně a chladně, takže inženýři přidávali k dozvuku chorus, aby měl „teplejší“ zvuk.
Dozvuk MOD je dalším krokem a umožňuje vám použít různé modulační efekty na dozvuk pro další tonální možnosti. Tento
dozvuk je skutečně zaznamenatelný v živých situacích.

Dozvuk LOFI

Dozvuk LOFI je „nízký a špinavý“ dozvuk. Použijte LOFI a ukažte svoje povědomí přímým zamířením na druhou stranu od
„uhlazených“ typů diskrétních studiových dozvuků. Udělejte prohlášení!

Dozvuk TILE

Použijte dozvuk TILE, pokud požadujete efekt „koupelny“. TILE simuluje kvality malé až střední místnosti s obklady
s mnoha odrazy a současně se chová slušně k originálnímu zdrojovému materiálu. Toto není měkký uhlazený dozvuk –
tento rozřeže mix!

Dozvuk AMB

AMB je chladný, velmi krátký dozvuk, který emuluje pocit prostředí. Perfektní pro kompenzaci pouštního pocitu.

Dozvuk GATE

GATE je klasický typ dozvuku typicky slyšitelný u virblových a kopacích bubnů v mnoha nahrávkách 80. let. GATE se
používá spíše než náhlé zkrácení rozpadu dozvuku. Vyzkoušejte ho – a postavte se mimo běžné používání kytarových
dozvuků.

Údržba

Aktualizace firmwaru

TC může poskytnout aktualizaci vnitřního softwaru vašeho pedálu – firmwaru. Aktualizace firmwaru vašeho TC pedálu
vyžaduje…

 Počítač s Microsoft Windows nebo OS X a standardním USB rozhraním.
 Specifikovaný DC napájecí zdroj pro váš pedál.

Příprava aktualizace firmwaru

 Stáhněte si nejnovější firmware ze stránek „Support“ pro váš TC pedál. Jsou zde aktualizátory
- pro Microsoft Windows (zde je ZIP archív obsahující instalátor firmwaru) a
- pro OS X (zde je soubor diskového obrazu obsahující instalátor firmwaru).

 Odpojte všechny kabely (včetně napájecího) od vašeho TC pedálu.
 Připojte pedál k počítači pomocí USB kabelu.
 Stiskněte a podržte nožní spínač na vašem TC pedálu. Pokud má pedál více nožních spínačů, stiskněte a podržte ten

nejvíc vlevo.
 Připojte DC napájecí zdroj.
 LED na vašem pedálu by měla svítit zeleně. Pokud má váš TC pedál více LED, ta nejvíce vlevo by měla svítit zeleně.

To indikujte, že pedál j připravený na příjem aktualizace softwaru.
 Uvolněte nožní spínač.

8

 Vás TC pedál je nyní rozpoznán jako zařízení pro aktualizaci.
Aplikování aktualizace firmware

 Opusťte všechny MIDI aplikace (např. váš DAW) na vašem počítači a spusťte aktualizátor firmwaru, který jste si stáhli
v kroku 1.

 V aplikaci aktualizátoru firmwaru vyberte váš TC pedál z výsuvné nabídky pod záhlavím „STEP 1“.
 Když se tlačítko „Update“ pod záhlavím „STEP 2“ rozsvítí zeleně, klikněte na něj.
Aktualizace firmwaru je nyní přenesena do vašeho TC pedálu. Vyčkejte, dokud indikátor průběhu nedosáhne 100%. Když
je proces aktualizace kompletní, pedál se automaticky restartuje.

Často kladené otázky

Často kladené otázky o pedálech TonePrints
„Jsou pedály TonePrint analogové, nebo digitální?“
Čistý signál vaší kytary prochází přímo skrze tento pedál a není žádným způsobem digitalizován. „Efektový“ signál je pouze
přidán.
„Pedály TonePrint mají vyvážené nebo nevyvážené vstupy/výstupy?“
Pedály TonePrint mají nevyvážené vstupy a výstupy. Používají kabely s TS konektory (např. standardní nástrojové kabely).
„Je možné použít tento pedál TonePrint v efektové smyčce elektronkového zesilovače?“
Ano. Všechny pedály TonePrint mají široký rozsah zisku a jsou navržené pro použití v nástrojovou i linkovou úrovní. Existuje
několik zesilovačů, které jsou schopné dávat mnohem větší úroveň, než je běžná +4 dBu linková úroveň signálu z důvodu
uspořádání jejich efektových smyček. S těmito zesilovači je možné přebudit vstup. Ale pro 99% všech ostatních zesilovačů
fungují pedály TonePrint správně.
Pro další informace o vašem efektovém pedálu TC Electronic navštivte stránky podpory:
tcelectronic.com/support/

Odkazy

Zdroje pro TonePrint

 TonePrint: tcelectronic.com/toneprint/
 Produkty TonePrint: tcelectronic.com/toneprint/toneprint-products/
 Aplikace TonePrint: tcelectronic.com/toneprint-app/
 Editor TonePrint: tcelectronic.com/toneprint-editor/
 Návod k editoru TonePrint: tcelectronic.com/toneprint-editor/support/
Zdroje podpory

 Podpora TC Electronic: tcelectronic.com/support/
 TC Electronic - Produktový software: tcelectronic.com/support/software/
 TC Electronic – Návody ke všem produktům: tcelectronic.com/support/manuals/
 Uživatelské fórum TC Electronic: forum.tcelectronic.com/

9

TC Electronic na…

 Web: tcelectronic.com/
 Facebook: facebook.com/tcelectronic
 Google Plus: plus.google.com/+tcelectronic/
 Twitter: twitter.com/tcelectronic
 YouTube: youtube.com/user/tcelectronic

Technická specifikace

Pamatujte, že z důvodu stálého vývoje, je změna následující specifikace vyhrazena bez dalšího upozornění.

Režim Bypass True Bypass
Signálové obvody Analogový čistý průchod
Rozměry (š x h x v) 48 x 48 x 93 mm
Vstupní konektor Standardní ¼“ zdířka – mono/TS
Výstupní konektor Standardní ¼“ zdířka – mono/TS
Napájecí vstup Standardní 9 V DC, negativní střed, > 100 mA (napájecí zdroj není dodáván)
Možnost napájení z baterie -
Vstupní impedance 1 MΩ
Výstupní impedance 100 Ω
USB port Mini USB konektor pro nahrání a editaci uživatelských nastavení TonePrint a pro
aktualizaci softwaru

10


Click to View FlipBook Version