The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-05 03:59:04

Devolo Magic 1 WiFi 0918 CZ

Devolo Magic 1 WiFi 0918 CZ

Návod k obsluze
devolo M agic 1 WiFi 2-1

BaSys CS
devolo Magic 1 WiFi 2-1

© 2018 devolo AG Aachen (Německo)
Přestože byly informace v tomto návodu zpracovány s maximální péčí, nelze je považovat za záruku vlastností produktu. Společnost devolo
ručí pouze do té míry, specifikované v podmínkách prodeje a dodávky.
Rozmnožování, reprodukce a distribuce dokumentace a softwaru dodaného s tímto produktem a používání jeho obsahu je předmětem
písemného souhlasu společnosti devolo. Vyhrazujeme si právo provádět jakékoli změny, které vzniknou v důsledku technického vývoje.
AndroidTM je registrovaná ochranná známka společnosti Open Handset Alliance.
Linux® je registrovaná ochranná známka společnosti Linus Torvalds.
Ubuntu® je registrovaná ochranná známka společnosti Canonical Ltd.
Mac® a Mac OS X® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.
iPhone®, iPad® a iPod® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.
Windows® a Microsoft® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft, Corp.
devolo, dLAN® a logo devolo jsou registrované ochranné známky společnosti devolo AG.
Všechny ostatní názvy zde uvedené mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Žádná odpovědnost za technické chyby nebo opomenutí.

devolo AG
Charlottenburger Allee 67
52068 Aachen
Deutschland
www.devolo.com

Aachen, září 2018

Verze 1.0
BaSys CS

BaSys CSObsah

1 Př1e.1dmOltuovma t.o. .n.á.v.o.d.u.............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 66
1.2 Zamýšlené použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1.3 Prohlášení o shodě CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.4 Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.5 devolo na internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

2 Ú2vo.1dde.v.o.l.o.M. .a.g.ic. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......................... .. .. .. .. .. .. 1100
2.2 devolo Magic 1 WiFi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3 Párování - vytvoření PLC připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3.1 PLC světelná indikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3.2 Tlačítko WiFi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.3 WiFi světelná indikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3.4 Tlačítko Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.5 Síťové konektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3.6 WiFi antény. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3.7 Integrovaná elektrická zásuvka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3 U3v.e1deOnbísdaho pbraolevnoíz. u............... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2211
3.2 Systémové požadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.3 Připojení devolo Magic 1 WiFi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3.1 Balíček Starter Kit - automatické nastavení pro novou síť devolo Magic PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3.2 Balíček Addition – rozšíření stávající PLC sítě přidáním dalšího adaptéru devolo Magic 1 WiFi. 23
3.3.3 Změna síťového hesla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3.4 Integrace devolo Magic 1 WiFi do stávající WiFi sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.4 Instalace softwaru devolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.5 Odebrání adaptéru devolo Magic z PLC sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

devolo Magic 1 WiFi

BaSys CS 4 Ko4n.1fiVguyvraocláensíítwěeb. o. .v.éh. .o.r.o.z.h.r.a.n.í.. .. .. .. .. ............................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ 2266
4.2 Obecné informace o menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.3 Oblast Overview (Přehled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.4 WiFi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.4.1 Status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.4.2 WiFi sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.4.3 Host sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.4.4 Mesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.4.5 Řízení plánu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.4.6 WiFi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.4.7 Neighbour sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.5 Powerline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.6 LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.6.1 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.6.2 Konfigurace IPv4/IPv6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.7 Oblast System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.7.1 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.7.2 Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.7.3 Konfigurace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.7.4 Firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.7.5 Config Sync. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5 D5o.1dTateeckhn. i.c.k.é. s.p.e.c.if.i.k.a.c.e.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4488
5.2 Frekvenční rozsah a přenosový výkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.3 Kanály a nosné frekvence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.4 Optimalizace šířky pásma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.5 Likvidace vysloužilých zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.6 Záruční podmínky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

devolo Magic 1 WiFi

Předmluva 6

1 Předmluva Popis ikon
Tato část obsahuje stručný popis ikon, použitých v tom-
Vítejte ve fantastickém světě devolo Magic! to návodu a/nebo na štítku, konektoru zařízení, a popis
Jako nikdy předtím: devolo Magic promění váš dům či ikon, použitých na obalu:
byt na multimediální domácnost, která je připravena na BaSys CS
budoucnost již dnes. devolo Magic vám nabízí znatelně Ikona Popis
vyšší rychlost, větší stabilitu i dosah, což vám ve výsledku Velmi důležitý bezpečnostní symbol
poskytne perfektní zážitek z internetu! varující před přímou hrozbou zásahu
elektrickým napětím, které může vést
1.1 O tomto návodu k vážnému zranění nebo k úmrtí.
Důležitý bezpečnostní symbol varující
Před nastavením zařízení si pečlivě přečtěte všechny před potenciálně nebezpečnou situací,
pokyny a návod uschovejte pro pozdější použití. jako nebezpečí popálení, které může
Po krátkém představení "devolo Magic" a devolo Magic vést k lehkému zranění / ke škodám.
1 WiFi se v kapitole 2 a v kapitole 3 dozvíte, jak úspěšně Důležitá poznámka, kdy nedodržení
začít používat adaptér v síti. pokynů může vést k vážným škodám
Kapitola 4 podrobně popisuje možnosti nastavení na majetku.
vestavěného konfiguračního rozhraní. Zařízení může být používáno pouze v
interiéru, v suchém prostředí.
Tipy pro optimalizaci šířky pásma, údaje o kompatibilitě
s prostředím, a informace o záručních podmínkách,
naleznete v kapitole 5 na konci tohoto návodu.

devolo Magic 1 WiFi

7 Předmluva

Ikona Popis 1.2 Zamýšlené použití
Výrobce/distributor používá označení
CE k prohlášení, že produkt splňuje BaSys CSProdukty devolo, software a příslušenství devolo vždy
všechny platné evropské předpisy a byl používejte tak, jak je zde popsáno, tím zabráníte mož-
podroben předem popsaným nosti vzniku škod a/nebo zranění.
postupům pro posouzení shody.
Produkty
Používá se pro zabránění nesprávné Produkty devolo jsou komunikační zařízení určená pro
likvidace elektrických a elektronických vnitřní použití.* V závislosti na produktu jsou vybavena
zařízení a ke snížení tohoto druhu moduly PLC- (PowerLine Communication) a/nebo Wi-
odpadu prostřednictvím opětovného Fi. Počítače, notebooky, smartphony, tablety, smart TV
použití, recyklace a dalších způsobů a další zařízení připojená tímto způsobem, jsou integro-
využití. Směrnice WEEE EU stanoví vána do domácí sítě přes stávající elektrické vedení a/
minimální standardy pro nakládání s nebo Wi-Fi bez jakéhokoliv složitého vedení. Zařízení
elektroodpadem v rámci EU. devolo se nikdy nesmí používat venku, protože vlivem
Doplňující informace, podklady a tipy vysokého kolísání teplot a vlhkosti může dojít k poško-
pro konfiguraci zařízení. zení produktu či power line systému. Také se nesmí
Označuje dokončený postup, akci, atd. instalovat ve výšce nad 2 metry, pokud není k dispozici
další upevňovací mechanismus. Produkty devolo jsou
určeny pro provoz v EU, Švýcarsku a Norsku.
*Jedinou výjimku tvoří venkovní produkty devolo, které
mají certifikaci IP pro venkovní použití.

Software
Zařízení devolo lze používat pouze s volně stažitelnými
programy, které jsou k dispozici na webových stránkách
devolo AG (www.devolo.com) nebo v app store (iOS a

devolo Magic 1 WiFi

Google Play). Jakékoli modifikace firmwaru či softwaru BaSys CS Předmluva 8
může daný produkt poškodit, a v nejhorším případě jej
učinit nepoužitelným, a také nepříznivě ovlivnit shodu. 1.4 Bezpečnostní pokyny
Vždy používejte nejaktuálnější verzi softwaru, tím získá-
te nejnovější bezpečnostní funkce a aktualizace zařízení. Před prvním použitím zařízení devolo: Je velmi důležité,
Instalovaný software devolo vás automaticky upozorní, abyste si přečetli a porozuměli všem bezpečnostním a
pokud je k dispozici nová verze softwaru. provozním pokynům; uschovejte je pro budoucí použití.

Příslušenství NEBEZPEČÍ! Úraz elektrickým proudem.
Používejte pouze dodávané příslušenství: Nesahejte do elektrické zásuvky, neotevírejte
zařízení a nevkládejte žádné předměty do
Síťový kabel: RJ45-RJ45 Cat-5e UTP elektrické zásuvky nebo do větracích otvorů.

1.3 Prohlášení o shodě CE Uživatelé nemusí provádět žádnou údržbu zařízení
devolo. V případě poškození odpojte zařízení devolo od
Tento produkt je ve shodě s technickými síťového napájení tím, že jej vytáhnete ze zásuvky. Poté
požadavky dle směrnic 2014/35/EU, 2014/30/ kontaktujte výhradně kvalifikovaný odborný personál
EU, 2011/65/EU a 2009/125/EC. (poprodejní servis).
Tento produkt je určen pro použití v EU, Za poškození se považuje, například:
Švýcarsku a Norsku.
Výtisk zjednodušeného prohlášení o shodě CE tohoto pokud je poškozená síťová zástrčka
produktu je k dispozici také v části: pokud bylo zařízení devolo zasaženo tekutinou
www.devolo.com/support/ce. (například deštěm, polito vodou, atd.).
pokud je zařízení devolo nefunkční
pokud je poškozen kryt zařízení devolo.

Nezapojujte zařízení devolo přímo do sebe.
U zařízení, která jsou zapojena do sebe může dojít
ke snížení přenosové rychlosti.

devolo Magic 1 WiFi

9 Předmluva

NEBEZPEČÍ! Úraz elektrickým proudem. BaSys CS Zařízení devolo neumisťujte blízko zdroje otevřeného
Zařízení musí být zapojeno do elektrické ohně (jako je plamen svíčky, apod.).
zásuvky s připojeným uzemňovacím vodičem.
POZOR! Poškození krytu čisticími prostředky
Zařízení devolo lze provozovat pouze v elektrické síti, s obsahem rozpouštědel.Čistěte pouze části
jak je popsáno na typovém štítku. mimo elektrických kontaktů a suchou látkou.

Chcete-li zařízení devolo odpojit od elektrické sítě, 1.5 devolo na internetu
odpojte jej od elektrické zásuvky.
Podrobné informace o produktech devolo a devolo
Elektrická zásuvka a všechna připojená síťová zařízení Magic naleznete na: www.devolo.com.
musí být snadno přístupná, aby bylo možné je v případě Zde najdete popisy produktů a dokumentaci a také
potřeby rychle vytáhnout ze zásuvky. aktualizace softwaru devolo a firmwaru vašeho zařízení.

POZOR! Zvýšení povrchové teploty během Pokud máte další náměty nebo návrhy týkající se
provozu. Některé části krytu se mohou velmi produktů devolo, neváhejte použít kontakt:
zahřát. Zařízení devolo umístěte tak, aby [email protected]!
nemohlo dojít k náhodnému dotyku, vždy
dodržujte optimální umístění.

Zařízení devolo musí být instalováno pouze v místech,
která zaručují dostatečné větrání. Výřezy a otvory na
krytu jsou určeny pro ventilaci:

Nezakrývejte zařízení devolo během provozu.
Na zařízení devolo neumisťujte žádné předměty.
Do otvorů na zařízení devolo nevkládejte žádné
předměty.

Zařízení devolo nevystavujte přímému tepelnému
záření (např. radiátoru, přímému slunečnímu světlu).

devolo Magic 1 WiFi

2 Úvod Úvod 10
větší stabilitou a větším dosahem, čímž vám poskytuje
2.1 devolo Magic perfektní zážitek z internetu!
Nechte se inspirovat produkty, které jsou překvapivě
Domov je místo, kde je devolo Magic - devolo Magic v snadno instalovatelné, s impozantní, inovativní
každém okamžiku proměňuje váš dům či byt na multi- technologií a bezkonkurenční výkonností.
mediální domov budoucnosti s výrazně vyšší rychlostí,
BaSys CS
Obr. 1 devolo Magic v celém domě

devolo Magic 1 WiFi

11 Úvod

Název konceptu devolo žádoucí, a/nebo kde je problematický provoz Wi-Fi, kde
Název konceptu devolo Magic má následující signál často slábne kvůli stropům a stěnám.
strukturu:
Chcete-li nastavit síť pomocí devolo Magic, budete
Produktová řada BaSys CSdevolo Magic potřebovat alespoň dvě zařízení devolo Magic.
Kategorie 1 Z technických důvodů nejsou zařízení řady devolo
výkonnosti Magic kompatibilní se zařízeními dLAN.
WiFi
Typ přenosu 2 2.2 devolo Magic 1 WiFi
Počet zásuvek 1 (= ano)
Integrovaná Stručný úvod k adaptéru devolo Magic:
elektrická zásuvka Rozbalte - zapojte - začněte a připravte se na novou
generaci osvědčené technologie Powerline a inovativní-
Buďte připraveni na technologii budoucnosti již dnes ho bezdrátového WiFi připojení s vysokou rychlostí a
devolo Magic ztělesňuje novou generaci osvědčené tech- stabilitou:
nologie Powerline (PLC), založené na špičkové architek-
tuře G.hn., která byla vyvinuta Mezinárodní telekomu- Powerline
nikační unií (ITU), kdy vývoj probíhal především ve Při rychlosti až 1200 Mbps
spolupráci s průmyslovým sdružením HomeGrid Na vzdálenosti až 400 metrů
Forum. Produkty devolo Magic jsou certifikovány podle Bezpečně s 128 bit šifrováním AES Powerline
standardů HomeGrid a jsou kompatibilní s ostatními
HomeGrid certifikovanými produkty. Mesh WiFi
Stejně jako technologie HomePlug AV, používaná ve Při rychlosti až 200 Mbps
vyspělých dLAN zařízeních devolo, tak i devolo Magic Čtyři antény pokrývají současně Wi-Fi frekvence
využívá pro přenos dat stávající domovní elektrické 2.4 a 5 GHz za využití plného rozsahu celého
rozvody a zajišťuje ideální výkonnost a stabilitu i tam, frekvenčního pásma 5 GHz (Dynamic Frequency
kde síťové kabely nelze úspěšně použít nebo kde nejsou Selection, DFS).

devolo Magic 1 WiFi

Úvod 12

Air-time fairness - rychlejší WiFi zařízení mají v síti Vlastnosti devolo Magic 1 WiFi
přednost
Integrovaná elektrická zásuvka
Řízení pásem - použití optimálního frekvenčního
pásma (frekvenční pásmo 2.4 a 5 GHz) Tlačítko PLC s LED indikací stavu
Tlačítko WiFi s LED indikací stavu
Roaming - rychlé a bezproblémové připojení k Čtyři interní WiFi antény
nejsilnějšímu přístupovému WiFi bodu Dva síťové konektory
Resetovací tlačítko (vedle síťových konektorů)
Zabezpečení - technologie WPA2 pro bezdrátové
připojení (high-speed standardy IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
BaSys CS LED indikaci stavu lze zakázat. Více informací
Praktické doplňkové funkce - do devolo Magic 1 WiFi naleznete v kapitole 4 Konfigurace sítě nebo v
jsou integrovány funkce, jako rodičovská kontrola, WiFi manuálu pro software devolo Cockpit, který je
host, časová kontrola a Config Sync k dispozici online na:
www.devolo.com/cockpit.
Efektivita - integrovaný režim PowerSave automatic-
ky snižuje spotřebu energie, pokud je zaznamenán nízký
přenos dat.

2 síťové konektory na devolo Magic 1 WiFi umožňují
připojit stacionární síťová zařízení (například herní
konzoli, televizory nebo multimediální receivery) k
vašemu přístupovému bodu přes síť Powerline (např.
internetový router).

Integrovaná elektrická zásuvka může být použita
(jako normální zásuvka) pro napájení dalšího zařízení
nebo prodlužovacího kabelu.

devolo Magic 1 WiFi

13 Úvod

BaSys CS Obr. 3 Síťové konektory
Obr. 2: devolo Magic 1 WiFi s konektorem
pro danou zemi a zásuvky 2.3 Párování - vytvoření PLC připojení

devolo Magic 1 WiFi Adaptéry devolo Magic, které jsou z výroby ve výchozím
stavu, tj. byly zakoupeny nebo úspěšně resetovány (viz
kapitola 3.5 Resetování adaptéru devolo Magic nebo
kapitola Odebrání adaptéru ze sítě devolo Magic PLC),
se po opětovném připojení k elektrické síti pokusí
spárovat (vytvořit PLC připojení) s jiným adaptérem
devolo Magic.
Spuštění nové sítě devolo Magic PLC
Po zapojení adaptérů devolo Magic do dostupných
elektrických zásuvek se do 3 minut automaticky vytvoří
nová síť devolo Magic.

Rozšíření stávající sítě devolo Magic PLC přidáním BaSys CS Úvod 14
dalšího adaptéru devolo Magic 2 Během 3 minut stiskněte tlačítko PLC na adaptéru
Chcete-li v síti devolo Magic začít používat nové zaříze- devolo Magic, který chcete přidat do stávající sítě devolo
ní devolo Magic 1 WiFi, musíte jej nejdříve připojit ke Magic. LED tohoto adaptéru také bliká bíle.
stávajícím devolo Magic jako síťovým adaptérům. Toho
lze dosáhnout použitím sdíleného hesla, které lze Za chvíli začne blikající LED svítit bíle. Adaptér
přiřadit různými způsoby: devolo Magic byl úspěšně integrován do vaší
stávající sítě devolo Magic.
Pomocí devolo Cockpit nebo aplikace devolo
(viz kapitola 3.4 Instalace softwaru devolo) Podrobné informace o instalaci adaptérů devolo
Pomocí webového rozhraní (viz kap. 4.5 Powerline) Magic naleznete v kapitole 3.3 Připojení devolo
Pomocí tlačítka PLC, jak je popsáno níže: Magic 1 WiFi.
1 Zapojte nový adaptér devolo Magic do dostupné
elektrické zásuvky a po dobu přibližně 1 sekundy 2.3.1 PLC světelná indikace
stiskněte tlačítko PLC na adaptéru devolo Magic ve
stávající síti devolo Magic. Integrovaná PLC světelná indikace (LED) zobrazuje
stav devolo Magic 1 WiFi svícením a/nebo blikáním:
V každém provedeném postupu párování lze přidat
současně pouze jeden další adaptér devolo Magic.

LED Blikání Význam LED zobrazení stavu
Spuštění procesu (webové rozhraní*)
1 Červená Rozsvítí se po
LED dobu až 2 sec. Nelze zakázat

devolo Magic 1 WiFi

15 Úvod

LED Blikání Význam LED zobrazení stavu
(webové rozhraní*)
2 Červená Bliká v intervalu Stav 1: Reset adaptéru devolo Magic byl
LED 0.5 sec.BaSys CSúspěšný. Tlačítko PLC/reset bylo stisknuto a Nelze zakázat

(zap/vyp) drženo po dobu 10 sekund.

Stav 2: Adaptér devolo Magic má (opět) výchozí
tovární nastavení. Od posledního resetu nedošlo
k žádnému párování s jiným adaptérem devolo
Magic.
Připojte adaptér k jinému adaptéru devolo
Magic a vytvořte plnohodnotnou PLC síť, jak je
popsáno v kapitole 2.3 Párování - vytvoření
PLC připojení.

3 Červená Svítí nepřetržitě Stav 1: Ostatní síťové uzly jsou v pohotovostním Nelze zakázat
LED režimu a v současné době nejsou přístupné přes
síťové napájení. PLC LED ostatních adaptérů
devolo Magic blikají krátce.

Stav 2: Připojení k ostatním síťovým uzlům bylo
přerušeno. Mohlo dojít k elektromagnetickému
nebo radiovému rušení na vedení. V takovém
případě umístěte adaptéry devolo Magic blíže k
sobě nebo se pokuste vypnout zdroj rušení.

devolo Magic 1 WiFi

Úvod 16

LED Blikání Význam LED zobrazení stavu
(webové rozhraní*)
4 Červená a Bliká v intervalech Přenosová rychlost dat není v optimálním
0.1 sec. červeně / rozsahu. **BaSys CS Lze zakázat
2 sec. bíle
bílá LED

5 Bílá LED Stav 1: Bliká v Stav 1: Tento adaptér devolo Magic je v režimu Nelze zakázat
intervalech párování a systém hledá nové adaptéry devolo
Magic.
0.5 sec.

Stav 2: Bliká v Stav 2: Někdo spustil funkci "Identify device"
intervalech (Identifikovat zařízení) na webovém rozhraní
1 sec. nebo v aplikaci devolo. Tato funkce identifikuje
hledaný adaptér devolo Magic.

6 Bílá LED Svítí nepřetržitě Připojení devolo Magic nemá žádné problémy Lze zakázat
a adaptér devolo Magic je připraven k provozu.

7 Bílá LED Bliká v Adaptér devolo Magic je v pohotovostním Lze zakázat
intervalech režimu. *** Nelze zakázat

0.1 sec. (zap) /

5 sec. (vyp)

8 Červená a Bliká v intervalech Adaptér devolo Magic provádí aktualizaci
bílá LED 0.5 sec. červeně / firmwaru.
0.5 sec. bíle

devolo Magic 1 WiFi

17 Úvod

*Informace o webovém rozhraní naleznete v kapitole Výchozí WiFi klíč pro počáteční instalaci devolo Magic
4 Konfigurace sítě. 1 WiFi je WiFi klíč zařízení. Na typovém štítku na zadní
straně krytu naleznete unikátní klíč.
**Informace o zlepšení přenosové rychlosti naleznete
v kapitole 5.4 Optimalizace šířky pásma.

***Adaptér devolo Magic se přepne do pohotovostního
režimu po uplynutí přibližně 10 minut, pokud není k
síťovému rozhraní připojeno žádné aktivní síťové zaří-
zení (např. počítač) a WiFi je vypnutá. V tomto režimu
nemá adaptér devolo Magic přístup přes elektrické
vedení. Jakmile je síťové zařízení (např. počítač)
připojené k síťovému rozhraní znovu zapnuto, adaptér
devolo Magic je přes elektrické vedení opět přístupný.
BaSys CS
Zkontrolujte, zda je adaptér správně připojen k
napájení a zda bylo úspěšně provedeno párování.
Další informace naleznete v části 3.3 Připojení
devolo Magic 1 WiFi.

2.3.2 Tlačítko WiFi Obr. 4: Typový štítek

Toto tlačítko ovládá následující funkce:
Zapnutí / vypnutí WiFi
Ve výchozím nastavení z výroby je nastavení WiFi
povoleno a šifrování WiFi je nastaveno na WPA2.

devolo Magic 1 WiFi

Před zahájením práce na síti si zapište Wi-Fi klíč BaSys CS Úvod 18
devolo Magic 1 WiFi. pro zapnutí WiFi a znovu pro aktivaci WPS.
Unikátní klíč zařízení najdete na typovém štítku
na zadní straně krytu. Pokud je zapnuté WiFi připojení a tato nastavení
Aby bylo možné k devolo Magic 1 WiFi později chcete zkopírovat do jiného adaptéru devolo Magic,
připojit přes WiFi váš notebook, smartphon nebo pokračujte přečtením kapitoly 4.7.5 Config Sync.
tablet, jako klíč zabezpečení sítě zadejte tento vámi
poznamenaný WiFi klíč WPS je jedním z šifrovacích standardů vyvinutých
WiFi Alliance. Cílem WPS je, aby bylo snazší přidat
Chcete-li WiFi vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zařízení do stávající sítě. Podrobnější informace
WiFi déle než 3 sekundy. naleznete v kapitole 4.4.6 WiFi Protected Setup
(WPS).
Chcete-li WiFi znovu zapnout, krátce klepněte na
tlačítko WiFi. 2.3.3 WiFi světelná indikace

Připojení Wi-Fi zařízení prostřednictvím WPS Integrovaná WiFi světelná indikace (LED) zobrazuje
Pokud je zařízení stále ve výchozím nastavení z stav devolo Magic 1 WiFi svícením a/nebo blikáním:

výroby, klepněte na tlačítko WiFi pro aktivaci WPS.
aktPivookvuadt,bdyvloakWráitFsitpisřkipnoějteentílavčyíptknoutWo aiFcih; jceedtenoWuPS

WiFi-LED Blikání Význam LED zobrazení stavu
(webové rozhraní*)

1 Bílá LED Bliká v intervalech Adaptér devolo Magic je v režimu WPS Nelze zakázat
0.1 sec. (zap) / pro integraci zařízení s podporou WiFi
5 sec. (vyp) přes WPS.

devolo Magic 1 WiFi

19 Úvod

WiFi-LED Blikání Význam LED zobrazení stavu
Wi-Fi je zapnutá a aktivní. (webové rozhraní*)
2 Bílá LED Svítí nepřetržitě Lze zakázat
BaSys CS
3 Bílá LED Vypnutý Stav 1: Někdo nastavil funkci "WiFi Lze zakázat
LED" v nastaveních LED ve webovém
rozhraní nebo v aplikaci devolo.
Indikátor WiFi je vypnutý a adaptér
devolo Magic je stále připraven k
použití.
Stav 2: Někdo nastavil funkci WiFi
síťového režimu "WiFi network mode"
v nastaveních Wi-Fi sítě ve webovém
rozhraní nebo v aplikaci devolo.
Funkce WiFi je zakázána.

2.3.4 Tlačítko Reset Reset na výchozí tovární nastavení
1 Chcete-li adaptér devolo Magic odebrat ze sítě devolo
Tlačítko Reset (vedle síťových konektorů) má dvě různé Magic a úspěšně resetovat celou konfiguraci na výchozí
funkce: tovární nastavení, stiskněte a podržte tlačítko Reset po
dobu delší, než 10 sekund.
Restart Mějte na paměti, že všechna nastavení, která již byla
Pokud stisknete tlačítko Reset po dobu kratší, než provedena, budou ztracena!
10 sekund, zařízení se restartuje.

devolo Magic 1 WiFi

2 Počkejte, dokud nezačne LED blikat bíle a potom BaSys CS Úvod 20
adaptér devolo Magic odpojte od elektrické sítě. devolo Magic 1 WiFi

Adaptér devolo Magic byl úspěšně odebrán ze
stávající sítě devolo Magic.

2.3.5 Síťové konektory

Pomocí standardního síťového kabelu můžete přes
síťové konektory na adaptéru devolo Magic připojit
stacionární zařízení, jako jsou počítače, herní konzole,
atd.

2.3.6 WiFi antény

Interní WiFi antény slouží k bezdrátovému připojení k
dalším síťovým zařízením.

2.3.7 Integrovaná elektrická zásuvka

Pro připojení spotřebiče k síťovému napájení vždy po-
užijte integrovanou elektrickou zásuvku na adaptéru
devolo Magic. Výkonnost PLC mohou negativně
ovlivnit zejména elektronická zařízení se síťovým
adaptérem.
Integrovaný síťový filtr v adaptéru devolo Magic filtruje
jakékoliv vnější rušení a redukuje pokles výkonnosti
PLC.

21 Uvedení do provozu BaSys CS Online dokumentace
nebo
3 Uvedení do provozu
Balíček Multiroom Kit:
Tato kapitola popisuje vše, co potřebujete vědět, abyste 2 devolo Magic 1 WiFi
nastavili a používali devolo Magic 1 WiFi. Popisuje 1 devolo Magic 1 LAN 1-1
připojení adaptéru a krátce popisuje software devolo. 1 síťový kabel
Návod k obsluze
3.1 Obsah balení Bezpečnostní informační leták
Prohlášení CE
Před zahájením instalace zařízení devolo se ujistěte, že Online dokumentace
je dodávka devolo Magic 1 WiFi kompletní:
devolo AG si vyhrazuje právo změnit obsah balení bez
Balíček Single Kit: předchozího upozornění.
devolo Magic 1 WiFi
Návod k obsluze 3.2 Systémové požadavky
Bezpečnostní informační leták
Prohlášení CE Operační systémy podporující devolo Cockpit:
Online dokumentace
Windows 7 (32-bit/64-bit),
nebo Ubuntu 13.10 (32-bit/64-bit),
Mac (OS X 10.9)
Balíček Starter Kit:
devolo Magic 1 WiFi Internetové připojení
devolo Magic 1 LAN 1-1
1 síťový kabel
Návod k obsluze
Bezpečnostní informační leták

Prohlášení CE

devolo Magic 1 WiFi

Vezměte prosím na vědomí, že počítač nebo jiné BaSys CS Uvedení do provozu 22
zařízení musí mít síťovou kartu nebo síťový adaptér
se síťovým rozhraním. 3n.a3s.t1avBeanlííčpekroSntaorvteoruKPiLt C- asuíťtodmevaotliockMé agic

Pro nastavení sítě devolo Magic budete potřebovat 1 Připojte jeden devolo Magic 1 LAN 1-1 k
alespoň dva adaptéry devolo Magic. vašemu přístupovému bodu pro připojení k
internetu (např. internetový router).
3.3 Připojení devolo Magic 1 WiFi
POZOR! Nebezpečí zakopnutí. Síťový kabel
POZOR! Poškození zařízení způsobené veďte tak, aby nehrozilo riziko zakopnutí a
okolními podmínkami. Zařízení používejte zajistěte, aby byla elektrická zásuvka a
pouze v interiéru, v suchém prostředí. připojená síťová zařízení snadno přístupná.
V následujících částech je popsáno, jak připojit devolo
Magic 1 WiFi a integrovat jej do sítě, a vysvětleny 2 Oba adaptéry devolo Magic zapojte do dostupných
přesné postupy, založené na potenciálních síťových elektrických zásuvek během 3 minut. Jakmile LED na
scénářích. obou adaptérech blikají v pravidelných intervalech 0.5
sec, jsou připraveny k provozu a automaticky zahájit
Přípustný rozsah napájecího napětí a spotřebu proces vytváření vzájemného šifrovaného propojení
energie naleznete na typovém štítku na zadní straně (viz kapitola 2.3.1 PLC světelná indikace).
zařízení. Další technické informace o produktech
devolo naleznete na: Pokud se LED na obou adaptérech devolo
www.devolo.com. Magic rozsvítí bíle, je vaše síť devolo Magic
nastavena podle vašich specifikací a je
chráněna před neoprávněným přístupem.

devolo Magic 1 WiFi

23 Uvedení do provozu BaSys CS Pomocí webového rozhraní adaptéru devolo Magic
(viz kapitola 4.5 Powerline)
3.3.2 Balíček Addition – rozšíření stávající PLC nebo
sítě přidáním dalšího adaptéru devolo Pomocí devolo Cockpit nebo aplikace devolo. Další
Magic 1 WiFi informace naleznete v následující kapitole.

Než budete moci používat devolo Magic 1 WiFi ve vaší 3.3.4 Integrace devolo Magic 1 WiFi do
síti devolo Magic, musíte jej nejdříve připojit k stáva- stávající WiFi sítě
jícím devolo Magic jako síťovým adaptérům. Toho lze
dosáhnout použitím sdíleného hesla. 1 Vytvořte WiFi připojení k notebooku, tabletu nebo
1 Zapojte devolo Magic 1 WiFi do dostupné elektrické smartphonu zadáním vámi dříve poznanenaného WiFi
zásuvky. Jakmile LED bliká v pravidelných intervalech klíče, jako bezpečnostního klíče sítě (viz kapitola
0.5 sekundy, adaptér je připraven k provozu, ale ještě Zapnutí / vypnutí WiFi).
není integrován do sítě devolo Magic (viz kapitola 2.3.1 2 Abyste zajistili, že má devolo Magic 1 WiFi stejnou
PLC světelná indikace). konfiguraci WiFi, jako WiFi router, můžete použít WiFi
přístupová data, kdy povolíte funkci Wi-Fi Clone
2 Během 3 minut stiskněte po dobu přibližně 1 sekundy pouhým stisknutím tlačítka. Toto může být povoleno
tlačítko PLC na adaptéru devolo Magic ve vaší stávající různými způsoby:
síti devolo Magic. Aktivace WiFi Clone:

Pokud svítí na obou devolo Magic adaptérech Aktivujte Wi-Fi Clone stisknutím tlačítka: Nejprve
LED bíle, nový adaptér byl úspěšně integrován stiskněte tlačítko WiFi s ikonou WiFi na přední straně
do vaší stávající sítě devolo Magic. devolo Magic 1 WiFi a pak stiskněte tlačítko WPS na
routeru, na kterém jsou WiFi přístupová data, které
V každém provedeném postupu párování lze přidat chcete použít.
současně pouze jeden další adaptér devolo Magic. nebo

3.3.3 Změna síťového hesla

Síťové heslo lze také změnit následujícími způsoby:

devolo Magic 1 WiFi

Aktivujte WiFi Clone z webového rozhraní. Více BaSys CS Uvedení do provozu 24
informací o této funkci naleznete v kapitole 4.4.6 WiFi Manuál k produktu, softwaru a další informace o
Protected Setup (WPS). devolo Cockpit naleznete na:
www.devolo.com/cockpit.
Další informace o webovém rozhraní naleznete v
kapitole 4 Konfigurace sítě. Stažení aplikace devolo
Bezplatná aplikace devolo app slouží také pro kontrolu
Připojení zařízení k WiFi síti a konfiguraci připojení WiFi, Magic a LAN pro adaptér
3 Vytvořte WiFi připojení k notebooku, tabletu nebo devolo Magic pomocí smartphonu nebo tabletu, které se
smartphonu zadáním vámi dříve poznanenaného připojují k adaptéru devolo Magic prostřednictvím
WiFi klíče, jako bezpečnostního klíče sítě (viz kapitola domácí Wi-Fi sítě.
Zapnutí / vypnutí WiFi).
1 Stáhněte si aplikaci devolo app na smartphon nebo
3.4 Instalace softwaru devolo tablet z příslušného obchodu.
2 Aplikace devolo se umístí ve smartphonu nebo v
Instalace softwaru devolo Cockpit tabletu do seznamu aplikací, jako obvykle. Klepnutím
devolo Cockpit nalezne všechny dostupné adaptéry na ikonu aplikace přejdete do nabídky start.
devolo Magic ve vaší síti devolo Magic, zobrazí o nich
informace a individuálně šifruje vaši síť devolo Magic. Více informací o aplikaci devolo najdete na:
Software můžete použít pro navigaci v integrovaném www.devolo.com/devolo-app.
webovém rozhraní.
3.5 Odebrání adaptéru devolo Magic
Operační systémy podporující devolo Cockpit (verze z PLC sítě
5.0 nebo novější):
Chcete-li odebrat adaptér devolo Magic z vaší sítě a
Windows 7 (32-bit/64-bit) nebo novější, úspěšně obnovit celou konfiguraci na výchozí tovární
Ubuntu 13.10 (32-bit/64-bit), nastavení, stiskněte tlačítko reset déle než 10 sec.
Mac (OS X 10.9) Počkejte, dokud nezačne LED blikat bíle a pak adaptér
odpojte od elektrické zásuvky.

devolo Magic 1 WiFi

25 Uvedení do provozu BaSys CS
Mějte na paměti, že všechna nastavení, která již byla
provedena, budou ztracena!
Chcete-li napájecí zdroj integrovat do jiné sítě, postu-
pujte podle pokynů v kapitole 3.3.2 Balíček Addition –
rozšíření stávající PLC sítě přidáním dalšího adaptéru
devolo Magic 1 WiFi.

devolo Magic 1 WiFi

4 Konfigurace sítě BaSys CS Konfigurace sítě 26
Ve výchozím nastavení se webové rozhraní otevře
devolo Magic 1 WiFi má vestavěné webové rozhraní, přímo. Pokud ale bylo nastaveno přístupové heslo
které lze vyvolat pomocí standardního webového přes volbu System  Management, musíte
prohlížeče. Zde můžete změnit všechna nastavení pro nejprve toto heslo zadat. Více informací naleznete
provozování zařízení. v části 4.7 System.

4.1 Vyvolání webového rozhraní 4.2 Obecné informace o menu

Přístup k vestavěnému webovému rozhraní pro devolo Nabídky funkcí jsou popsány v příslušném rozhraní,
Magic 1 WiFi můžete získat různými způsoby: stejně jako v příslušné kapitole návodu. Posloupnost
popisu v tomto návodu vychází ze struktury menu.
Pomocí aplikace devolo na smartphonu nebo tabletu Čísla obrázků pro rozhraní zařízení slouží pouze jako
můžete přistupovat k webovému rozhraní přechodem příklady.
na stránku přehledu (overview page) aplikace devolo a
a poklepáním na ozubené kolečko/šipku. Přihlášení
Webové rozhraní není chráněno heslem. Proto je při
Více informací o aplikaci devolo naleznete v prvním přihlášení vyžadováno zadání přihlašovacího
kapitole 3.4 Instalace softwaru devolo. hesla, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích
nebo stran.
Své stávající heslo zadejte při každém dalším přihlášení a
Pomocí softwaru Cockpit pod Start  Všechny pro- potvrďte jej stisknutím Log in (Přihlásit).
gramy  devolo devolo Cockpit, můžete přistu-
povat k webovému rozhraní zařízení klepnutím na
příslušnou záložku devolo Magic 1 WiFi. Program
pak určuje aktuální IP adresu a spustí konfiguraci ve
webovém prohlížeči.

devolo Magic 1 WiFi

27 Konfigurace sítě

Odhlášení Povinná pole
Z webového rozhraní se odhlásíte kliknutím na Pole s červeným okrajem jsou povinná. To znamená, že
Log out. abyste mohli pokračovat v konfiguraci, v těchto polích
musí být provedeny záznamy.
Výběr jazyka
Ze seznamu vyberte požadovaný jazyk. Text nápovědy pro prázdná pole
Pole, která dosud nebyla vyplněna, obsahují načtený
Centrální oblasti webového rozhraní a jejich podkatego- text nápovědy, který označuje požadovaný obsah. Tento
rie jsou na levém okraji. Kliknutím na položku se přímo text nápovědy okamžitě zmizí, jakmile bude obsah pole
přesunete do požadované oblasti. zadán.
BaSys CS
Výchozí nastavení
Některá pole obsahují výchozí nastavení, která zajišťují
co největší kompatibilitu a snadné použití. Výchozí
nastavení jsou označena v rozbalovacích nabídkách "*".

Výchozí nastavení lze samozřejmě nahradit vlastními
informacemi.

Obr. 5: Menu Overview (Přehled) Doporučená nastavení
Provádění změn Některá pole obsahují doporučená nastavení.
Jakmile je provedena změna, v záhlaví příslušné stránky Doporučená nastavení lze samozřejmě nahradit
nabídky se zobrazí hvězdička (*). vlastními informacemi.

Tabulky
V tabulce můžete provést změny kliknutím na odpoví-
dající řádek tabulky. V režimu editace mají odpovídající
řádky tabulky modré pozadí.

devolo Magic 1 WiFi

Tabulky mají funkci filtru, což usnadňuje práci. Funkce Konfigurace sítě 28
vyhledávání search může být ještě dále omezena pomo-
cí speciálních znaků, jako ! nebo " ". System
Zde můžete zobrazit informace o statusu zařízení.

Neplatná zadání
Chyby při zadávání jsou buď zvýrazněny červeným
okrajem, nebo jsou zobrazeny chybové zprávy.

Tlačítka
Klepnutím na tlačítko Save uložíte nastavení pro
příslušné oblasti webového rozhraní.

Klepnutím na Back nebo použitím Menu path nad
tlačítky opustíte příslušné oblasti webového rozhraní.

Klepnutím na ikonu koše odstraníte vaše zadání.

Klepnutím na ikonu se šipkou znovu načtete seznam.
BaSys CS WiFi
Zde můžete zobrazit informace o stavu bezdrátové
sítě, jako jsou používané frekvenční kanály, SSID a
připojená WiFi zařízení.

4.3 Oblast Overview (Přehled)

Oblast Overview (Přehled) zobrazuje stav devolo Magic
1 WiFi a připojených LAN, PLC a WiFi zařízení.

devolo Magic 1 WiFi

29 Konfigurace sítě LAN
Zde můžete zobrazit informace o stavu kabelové sítě,
Powerline např. informace o protokolu nebo o rychlosti připojení
Zde můžete zobrazit informace o stavu vaší sítě devolo obou ethernetových portů, apod.
Magic a připojených zařízení.

BaSys CS
4.4 WiFi

Zde můžete provádět veškeré změny týkající se vaší
bezdrátové WiFi sítě.

devolo Magic 1 WiFi

4.4.1 Status Konfigurace sítě 30
server "bridge" nebo "RADIUS". Navíc zde můžete vidět
Zde se zobrazuje aktuální status konfigurace WiFi sítě. nově přidané SSID s možnými VLAN konfiguracemi.
Kromě připojených WiFi stanic s detailními základními Podrobné informace o příslušném frekvenčním pásmu
informacemi, jako je MAC adresa, vybrané kmitočtové můžete zobrazit pomocí vyhledávací funkce search.
pásmo, SSID, přenosové rychlosti a doby trvání spojení,
se zde zobrazí informace o tom, zda jste nakonfigurovali
BaSys CS
Obr. 6: Status WiFi

devolo Magic 1 WiFi

31 Konfigurace sítě BaSys CS

4.4.2 WiFi sítě

Na WiFi networks můžete provést všechny potřebné změny ve
WiFi síti.

Obr. 7: WiFi sítě
devolo Magic 1 WiFi

Konfigurace sítě 32

WiFi network mode Channel
devolo Magic 1 WiFi podporuje jak paralelní provoz, Ve frekvenčním pásmu 2.4 GHz je k dispozici 13 kaná-
tak samostatný provoz obou frekvenčních WiFi pásem. lů. Pro Evropu jsou doporučené kanály 1, 6 a 11. Tím je
zajištěno, že se frekvenční pásma kanálů nebudou pře-
Pole WiFi network mode umožňuje definovat krývat a nevzniknou problémy s připojením.
preferované nastavení kliknutím na příslušné pole:
Ve frekvenčním pásmu 5 GHz je k dispozici 11 kanálů.
BaSys CS
2.4 GHz + 5 GHz – provoz obou frekvenčních pásem Výchozí nastavení pro výběr kanálu je Automatic
2.4 GHz – provoz pouze frekvenčního pásma 2.4 GHz (Automaticky). V tomto nastavení provádí devolo
5 GHz – provoz pouze frekvenčního pásma 5 GHz Magic 1 WiFi výběr kanálů pravidelně a automaticky.
Off – zde můžete v případě potřeby WiFi vašeho Jinými slovy, pokud se poslední připojená stanice
adaptéru devolo Magic 1 WiFi úplně vypnout. odhlásí, okamžitě se provede vyhledávání vhodného
kanálu. Pokud nejsou připojeny žádné stanice,
Mějte na paměti, že po uložení tohoto zařízení automaticky vybírá kanál po dobu 15 minut.
nastavení dojde k odpojení od stávajícího Za zmínku stojí, že vaše připojená zařízení také musí
bezdrátového připojení k devolo Magic 1 vyšší frekvenční pásmo 5 GHz podporovat. Od kanálu
WiFi. V takovém případě nakonfigurujte 52 se dostanete do rozsahu "radar". Při prvním přístupu
zařízení přes Ethernet. k zařízení se automaticky zahájí detekce "radar detection
Network name phase" (DFS), během níž nemá devolo Magic 1 WiFi
přístup k síti přes WiFi.
Pole network name (Název sítě) (SSID) určuje název
bezdrátové sítě. Tento název můžete vidět při přihla- Channels
šování do sítě WiFi, což vám umožní identifikovat V poli Channel můžete vybrat kanál 2.4 GHz a 5 GHz
správnou WiFi síť. ručně. Pokud si nejste jisti, které bezdrátové kanály jsou

devolo Magic 1 WiFi

33 Konfigurace sítě registraci a správu uživatelských informací pro více
využívány vašimi blízkými zařízeními, vyberte možnost přístupových WiFi bodů jako centrální server pro
Automatic. autentizaci a účet.

Hide SSID: 4.4.3 Host sítě
SSID určuje název bezdrátové sítě. Tento název můžete
vidět při přihlašování do WiFi sítě, což vám umožní Pokud máte návštěvy a chcete jim poskytnout přístup k
identifikovat správnou podsíť. internetu bez rozdávání hesla pro WiFi, kromě hlavního
Pokud je volba Hide SSID (Skrýt SSID) zakázána, je připojení k Internetu můžete vytvořit samostatný účet
zobrazen název vaší sítě. Při skrytí sítě musí potenciální hosta. Ten může mít vlastní název sítě, časový limit a
uživatelé sítě znát přesný název SSID a zadat jej ručně, WiFi heslo. Tímto způsobem mohou vaši hosté získat
aby mohli nastavit připojení. přístup k internetu bez přístupu do vaší lokální sítě.
Nastavení se provádí v poli Guest network.
Některé WiFi stanice mají potíže s připojením ke
skrytým bezdrátovým sítím. Pokud připojení k síti
se skrytým identifikátorem SSID způsobuje
problémy, zkuste nastavit připojení s viditelným
identifikátorem SSID a teprve poté jej zkusit skrýt.
BaSys CS
Security Obr. 8: WiFi sítě hosta
Bezpečnostní standard WPA2 Personal (WiFi Protec- Pro nastavení účtu hosta aktivujte volbu Enable (Povolit).
ted Access) slouží pro zabezpečení přenosu dat ve vaší
bezdrátové síti. Tato metoda používá individuální klíče Účet hosta můžete také povolit nebo zakázat v
sestávající z písmen a čísel a zobrazených speciálních aplikaci devolo pomocí tlačítka Guest account.
znaků s délkou až 63 znaků. Pomocí klávesnice jej
můžete jednoduše zadat do pole Key (Klíč).

devolo Magic navíc podporuje šifrovací klíč WPA/
WPA2 Enterprise Mode. Server RADIUS zpracovává

devolo Magic 1 WiFi

Frequency band BaSys CS Konfigurace sítě 34
V poli Frequency band (Frekvenční pásmo) vyberte
režim frekvenčního pásma, který chcete používat (viz 4.4.4 Mesh
kapitola Režim WiFi sítě).
Mesh
Network name Všechny adaptéry devolo Magic řady WiFi nabízejí mesh
V poli Network name (Název sítě) definujte název sítě WiFi zahrnující zcela nové a vylepšené funkce pro WiFi
hosta. připojení:

Key Rychlý roaming zajišťuje, že všichni WiFi klienti, jako
Šifrovat klíčem byste měli také účet hosta, s cílem zabrá- jsou smartphony a tablety, jsou vždy připojeny k nejsil-
nit tomu, aby někdo v dosahu signálu narušil síť a např. nějšímu WiFi hotspotu. To je obzvláště důležité, když se
sdílel vaše internetové připojení. K tomu je k dispozici lidé s mobilními zařízeními pohybují z místnosti do
bezpečnostní standard WPA/WPA2 (WiFi Protected místnosti.
Access).
Tato metoda umožňuje používat individuální klíče, jenž Navíc, nová funkce air-time fairness zpracovává
obsahují písmena a čísla o délce až 63 znaků. Jednoduše požadavky vysokorychlostních WiFi klientů s vyšší
je můžete zadat pomocí klávesnice. prioritou. To zabraňuje tomu, aby starší zařízení, která
Chcete-li tak učinit, zadejte odpovídající počet znaků do mohou vyžadovat více času pro stahování, vytvářela tzv.
pole Key. "WiFi bottlenecks" (zúžení WiFi sítě).

QR code Integrované řízení pásma zajišťuje, že se všechny
Nastavit připojení k síti hosta pro mobilní zařízení lze WiFi stanice automaticky přepnou na optimální
pohodlně pomocí QR kódu. Naskenování QR kódu frekvenční pásmo (frekvenční pásmo 2.4 a 5 GHz), aby
automaticky přenese pověření pro síť hosta do přísluš- bylo vždy možné použít nejlepší možné WiFi připojení.
ného mobilního zařízení. Chcete-li zapnout funkci mesh, aktivujte možnost
Enable (Povolit).
Funkce mesh je na devolo Magic 1 WiFi ve výchozím
nastavení zapnuta.

devolo Magic 1 WiFi

35 Konfigurace sítě BaSys CS

Obr. 9: Mesh WiFi
WiFi Clone
Funkce WiFi Clone umožňuje jednoduše zkopírovat
konfigurační WiFi data existujícího přístupového bodu
WiFi (např. WiFi router) do všech přístupových bodů
WiFi (Single SSID). Proces spusťte pomocí možnosti
Start setup (Spustit nastavení) a poté stiskněte tlačítko
WPS na zařízení, které obsahuje WiFi přístupová data
(SSID a WiFi), které chcete použít.
devolo Magic 1 WiFi

Konfigurace sítě 36

4.4.5 Řízení plánu

Oblast Schedule control umožňuje definovat, kdy
a pokud, má být vaše WiFi zapnutá a vypnutá.

BaSys CS

Obr. 10: Řízení plánu v poli WiFi schedule control

devolo Magic 1 WiFi

37 Konfigurace sítě BaSys CS
Povolení funkce WiFi schedule control
Chcete-li ovládat čas zapnutí a vypnutí WiFi, aktivujte
možnost Enable (Povolit).
Konfigurace
V poli Configuration můžete definovat více časových
úseků pro každý den v týdnu, kdy má být bezdrátová síť
aktivována. Funkce WiFi schedule control v tomto čase
bezdrátovou síť automaticky zapne nebo vypne.
Automatické odpojení
Pokud povolíte možnost Automatic disconnection,
bezdrátová síť se nevypne, dokud se neodhlásí poslední
stanice.
Ruční zapnutí a vypnutí zařízení (pomocí tlačítka)
má před automatickým časovým řízením vždy
přednost. Vaše nastavení se pak automaticky projeví
během následující definované časové periody.

4.4.6 WiFi Protected Setup (WPS)

WiFi Protected Setup (WPS) je jedním z mezinárodních
standardů pro šifrování, vyvinutých společností WiFi
Alliance, který je určen pro snadné a rychlé nastavení
bezpečné bezdrátové sítě. Šifrovací klíče příslušných
WiFi zařízení jsou automaticky a nepřetržitě odesílány
na další WiFi zařízení v bezdrátové síti.

devolo Magic 1 WiFi

Konfigurace sítě 38

Povolení WPS šifrování
Abyste mohli používat WPS šifrování, aktivujte možnost
Enable (Povolit).

BaSys CS
Obr. 11: WPS Stisknutím příslušného tlačítka Start v uživatel-
devolo Magic 1 WiFi nabízí dvě různé varianty přenosu ském rozhraní pod WiFi  WPS Pushbutton.
těchto šifrovacích klíčů: 2 Pak buď stiskněte tlačítko WPS na WiFi zařízení,
které přidáváte, nebo povolte mechanismus WPS v
WPS pomocí WPS Pushbutton nastavení WiFi na vašem WiFi zařízení. Nyní si
1 Spusťte proces šifrování na devolo Magic 1 WiFi. zařízení vymění své šifrovací klíče a vytvoří bezpečné
WiFi připojení. Indikátor WiFi na předním panelu
Stisknutím tlačítka WiFi na přední straně indikuje proces synchronizace blikáním.
zařízení nebo

devolo Magic 1 WiFi

39 Konfigurace sítě 4.4.7 Neighbour sítě
WPS pomocí PIN kódu
1 Chcete-li bezpečně propojit WiFi zařízení ve vaší V oblasti Neighbour networks (Neighbour sítě neboli
bezdrátové síti prostřednictvím varianty PIN, zadejte sousední sítě) se zobrazují viditelné bezdrátové sítě ve
individuální klíč ve webovém rozhraní pod WiFi  vašem okolí.
WPS  WPS PIN a spusťte proces šifrování stisknutím
příslušného tlačítka Start.
2 Otevřete webové rozhraní WiFi klienta, jež chcete
přidat, a přeneste vybraný PIN kód na devolo Magic 1
WiFi. Potvrďte proces šifrování, jak je zde popsáno.
Nyní si zařízení vymění své šifrovací klíče a vytvoří
bezpečné WiFi připojení. LED WiFi na předním panelu
indikuje synchronizaci blikáním.
BaSys CS
Použití metody WPS předpokládá použití šifrovacího
standardu WPA/WPA2. Proto vezměte na vědomí
následující automatická nastavení:

Pokud je pod WiFi  WiFi networks (WiFi sítě)
předtím vybráno No encryption (Bez šifrování), WPA2
se nastaví automaticky. Nově vygenerované heslo se
zobrazí pod WiFi  WiFi networks v poli Key (Klíč).

Pokud je pod WiFi  WiFi networks (WiFi sítě)
předtím vybráno WPA/WPA2, toto nastavení zůstane s
dříve přiděleným heslem.

devolo Magic 1 WiFi

Konfigurace sítě 40

BaSys CS
Obr. 12: Neighbour sítě

4.5 Powerline

Veškeré změny PLC sítě se provádějí v oblasti Powerline.

devolo Magic 1 WiFi

41 Konfigurace sítě

Pouze pomocí tlačítka PLC (viz kapitola 2.3 Párování
- vytvoření PLC připojení a 3.3 Připojení devolo Magic
1 WiFi)

Pomocí webového rozhraní v menu PLC; jak je
popsáno níže:
BaSys CS
Obr. 13: Přehled oblasti Powerline Oblast Pairing (Párování) - použití fyzického tlačítka
a on-screen tlačítka
Oblast Pairing (Párování) - vytvoření PLC připojení
Abyste mohli používat devolo Magic 1 WiFi ve vaší síti 1 Nejprve stiskněte tlačítko PLC na adaptéru devolo
devolo Magic, musíte jej nejdříve připojit ke stávajícím Magic ve vaší stávající síti.
devolo Magic jako síťovým adaptérům. Toho lze dosáh- 2 Pak klikněte na tlačítko Pairing, čímž spustíte proces
nout použitím sdíleného hesla, které lze přiřadit různý- párování. To může nějakou dobu trvat.
mi způsoby: Jakmile je nový adaptér devolo Magic integrován do
vaší stávající sítě, objeví se v seznamu dostupných a
zřízených připojení (viz kapitola PLC připojení).

Oblast Pairing (Párování) - použití vlastního hesla
Vaší síti můžete také přiřadit vlastní heslo PLC, které si
vyberete. Zadejte toto heslo pro každý adaptér devolo
Magic v poli Network password (Síťové heslo) a zadání
potvrďte klepnutím na ikonu diskety.

Nezapomeňte, že vlastní heslo není automaticky při-
řazeno celé síti PLC. Je nutné jej přiřadit samostatně

devolo Magic 1 WiFi

Konfigurace sítě 42

každému adaptéru devolo Magic.

Unpairing (Zrušení párování) - resetování nebo BaSys CSOblast PLC connections (PLC připojení)
odebrání adaptéru ze sítě V tabulce jsou uvedeny všechny dostupné a připojené
adaptéry devolo Magic pro vaši síť spolu s následujícími
1 Chcete-li adaptér devolo Magic odebrat ze sítě devolo detaily:
Magic, klikněte na Unpair. Device ID: ID zařízení (číslo) příslušného adaptéru
2 Počkejte, dokud nezačne LED blikat červeně a poté devolo Magic v síti devolo Magic
odpojte adaptér devolo Magie od elektrické sítě. MAC address: MAC adresa příslušného adaptéru
devolo Magic
Oblast Advanced settings (Pokročilá nastavení) Send (Mbps): Rychlost přenosu odchozích dat
V těchto nastaveních naleznete následující možnosti: Receive (Mbps): Rychlost přenosu příchozích dat
Role: Úloha příslušného adaptéru devolo Magic v síti
PLC domain name: Název sítě
* označuje lokální adaptér devolo Magic
Force node type:
Master doména
Automaticky*: doporučené výchozí nastavení
Koncový bod

Nastavení potvrďte kliknutím na ikonu diskety.

devolo Magic 1 WiFi

43 Konfigurace sítě BaSys CS4.6.1 Status

4.6 LAN Zde můžete vidět aktuální status LAN adaptérů devolo
Magic. Oblast Ethernet zobrazuje síťová zařízení při-
V oblasti LAN lze změnit síťová nastavení. pojená ke dvěma síťovým konektorům Port 1 a Port 2
(např. PC, NAS atd.).
Obr. 14: Status LAN
K webovému rozhraní pro devolo Magic 1 WiFi lze IPv4/IPv6
přistupovat pomocí aktuální IP adresy. Může to být V závislosti na tom, jak je zařízení devolo Magic 1 WiFi
IPv4 a/nebo IPv6 adresa, která je zadána ručně jako připojeno k Internetu (IPv4 nebo IPv6), jsou zobrazeny
statická adresa, nebo je automaticky načtena z DHCP aktuální síťové informace, například v polích Address,
serveru. Subnet mask, Standard gateway a DNS server.
devolo Magic 1 WiFi
4.6.2 Oblast IPv4/IPv6 configuration
(Konfigurace IPv4/IPv6)

Ve výchozím nastavení z výroby je pro IPv4 povolena
pouze možnost Retrieve network settings from a
DHCP server (DHCP enabled -povoleno). To znamená,
že je adresa IPv4 načtena automaticky z DHCP serveru.
Aktuální přiřazená síťová data jsou viditelná (zašedlá).
Pokud v síti již existuje DHCP server, který přiděluje IP
adresy (např. internetový router), je třeba zvolit
možnost Retrieve network settings from a DHCP
server (DHCP enabled - povoleno), aby od něj mohl
devolo Magic 1 WiFi automaticky přijímat adresu.
Chcete-li přiřadit statickou IP adresu, vyplňte příslušná
poleAddress, Subnet mask, Default gateway a DNS
server.

Nastavení potvrďte kliknutím na ikonu diskety. BaSys CS Konfigurace sítě 44
Potom adaptér devolo Magic restartujte (viz kapitola
4.7.3 Konfigurace), abyste zajistili, že změny se projeví. Obr. 15: Status System

Oblast IPv6 configuration (Konfigurace IPv6) 4.7.1 Status
Chcete-li používat automatické přiřazení IP adresy a v
síti již existuje DHCP server, který přiděluje IP adresy Zde můžete vidět nejdůležitější informace o adaptéru
(např. internetový router), je třeba zvolit Retrieve devolo Magic, jako aktuální datum a čas, časové pásmo,
network settings from a DHCP server (DHCP IPv6 MAC adresa adaptéru, status LED WiFi a Powerline a
enabled - povoleno) aby od něj mohl devolo Magic 1 dvě ovládací tlačítka (tlačítko PLC a tlačítko WiFi).
WiFi automaticky přijímat adresu.
Chcete-li přiřadit statickou IP adresu, vyplňte příslušná
pole Address, Subnet mask, Default gateway a DNS
server.
Nastavení potvrďte kliknutím na ikonu diskety.
Potom adaptér devolo Magic restartujte (viz kapitola
4.7.3 Konfigurace), abyste zajistili, že změny se projeví.

4.7 Oblast System

V oblasti System můžete nakonfigurovat nastavení
zabezpečení a další funkce adaptéru devolo Magic.

devolo Magic 1 WiFi

45 Konfigurace sítě BaSys CSV tomto režimu není adaptér devolo Magic dostupný
přes síť Powerline. Jakmile je síťové zařízení (např. PC)
4.7.2 Management připojené k síťovému rozhraní znovu zapnuto, adaptér
devolo Magic může být přes elektrické vedení opět
System information umožňují zadat uživatelsky defino- přístupný.
vané názvy do polí Device name (Název zařízení) (host- Pohotovostní režim PowerSave mode je ve výchozím
name) a Device location (Umístění zařízení). Obě tyto nastavení adaptéru devolo Magic povolen.
informace jsou užitečné, pokud má být v síti použito víc Nastavení LED umožňují zakázat (disable) zobrazování
adaptérů devolo Magic identifikovat je v síti. stavu LED indikátorů WiFi a Powerline. Jas LED diody
Pod Change access password lze změnit přístupové WiFi lze také snížit tak, aby adaptér devolo Magic mohl
heslo pro přístup k webovému rozhraní. fungovat jako noční osvětlení.
Ve výchozím nastavení není vestavěné webové rozhraní Nicméně, chybový stav je indikován odpovídajícím
pro devolo Magic 1 WiFi chráněno heslem. Heslo dopo- blikáním LED diod bez ohledu na toto nastavení (viz
ručujeme přiřadit, až když je instalace devolo Magic 1 kapitola 2.3.1 PLC světelná indikace).
WiFi dokončena, aby byla následně zajištěna ochrana
před neoprávněnými manipulacemi třetích stran. Informace o chování LED na adaptéru devolo
Magic v pohotovostním režimu naleznete v kapitole
Chcete-li tak učinit, požadované nové heslo zadejte 2.3.1 PLC světelná indikace.
2x. Nyní je webové rozhraní chráněno před S cílem ochránit vaše nastavení před nežádoucími
neoprávněným přístupem pomocí vašeho hesla! změnami, můžete ovládací tlačítka na adaptéru devolo
Magic zcela zakázat. Jednoduše zakažte možnost
Položka Powerline standby settings umožňuje povolit Enable PLC button nebo Enable WiFi button.
(enabled) režim úspory energie adaptéru devolo Magic.
Pokud je povolena (enabled) možnost Permit Power- Ovládací tlačítka jsou ve výchozím nastavení adaptéru
Save mode (Režim úspory energie), devolo Magic 1 devolo Magic povolena.
WiFi se automaticky po 10 minutách přepne do poho- Pod Time zone můžete vybrat aktuální časové pásmo,
tovostního režimu, pokud není aktivní žádné připojení např. Evropa/Berlín. Možnost Time server (NTP) vám
k síti Ethernet, což znamená, že k síťovému rozhraní
není připojeno žádné aktivní síťové zařízení (například
počítač).

devolo Magic 1 WiFi

Konfigurace sítě 46

specifikovat časový server. Časový server je server na Vezměte na vědomí, že budou ztracena vaše osobní
Internetu, jehož úkolem je poskytování přesného času. WiFi a PLC nastavení. Resetována budou také vaše
Většina časových serverů je spojena s radio hodinami. poslední přiřazená hesla pro devolo Magic 1 WiFi.
Vyberte časové pásmo a časový server; adaptér devolo
Magic 1 WiFi automaticky přepíná mezi standardním Pro účely zálohování lze všechna aktivní konfigurační
a letním časem. nastavení přenášet do počítače, ukládat je jako soubory
a znovu načíst do devolo Magic 1 WiFi. Tato funkce
4.7.3 Konfigurace může být užitečná pro vytváření různých konfigurací,
které vám umožňují rychle a jednoduše nastavit zařízení
Uložení konfigurace zařízení pro použití v různých síťových prostředích.
Chcete-li uložit povolenou konfiguraci do počítače jako
soubor, vyberte příslušné tlačítko v Management 
System  Save device configuration as file. Pak zadejte
místo uložení a název pro soubor vašeho nastavení.
BaSys CS Restart zařízení

Chcete-li devolo Magic 1 WiFi restarovat, v System 
Configuration vyberte tlačítko Restart.

Obnovení konfigurace zařízení 4.7.4 Firmware
Existující konfigurační soubor můžete odeslat do devolo
Magic 1 WiFi v System  Configuration a v této oblasti Aktuální firmware
jej povolit (enabled). Vyberte vhodný soubor pomocí Aktuálně nainstalovaný firmware devolo Magic 1 WiFi
tlačítka Select file ... (Vybrat soubor ...) a akci spusťte se zobrazuje v oblasti Current firmware.
kliknutím na tlačítko Restore (Obnovit).
Stažení aktualizovaného firmwaru
Resetování konfigurace zařízení Firmware devolo Magic 1 WiFi obsahuje software pro
devolo Magic 1 WiFi se resetuje na výchozí tovární provozování zařízení. V případě potřeby vydává devolo
hodnoty v Management  System výběrem nové verze na internetu, jako soubory ke stažení. Tyto
možnosti Reset device configuration. aktualizace slouží, např., k modifikaci stávajících funkcí.

1 Pro aktualizaci firmwaru klikněte na Download upda-
ted firmware. Odkaz vás zavede na webovou stránku

devolo Magic 1 WiFi

47 Konfigurace sítě BaSys CS
devolo, odkud stáhněte příslušný soubor pro devolo
Magic 1 WiFi do počítače.

2 Pak přejděte na System  Firmware  oblast Run
update. Klikněte na Select file… ( Vybrat soubor ...) a
vyberte stažený soubor.

3 Pomocí Run update ( Spustit aktualizaci) potvrďte
proces aktualizace. Po úspěšné aktualizaci se devolo
Magic 1 WiFi automaticky restartuje.

Zajistěte, aby proces aktualizace nebyl
přerušen.

4.7.5 Config Sync

Funkce Config Sync umožňuje zkopírovat celou WiFi
konfiguraci adaptéru devolo Magic 1 WiFi do nového
adaptéru devolo Magic, jako jsou následující nastavení:

WiFi síť
Síť hosta
Mesh WiFi
Nastavení času a časového serveru
Chcete-li zapnout funkci Config Sync, aktivujte možnost
Enable (Povolit).

Vezměte na vědomí, že WiFi je vždy zapnutá nebo
vypnutá pro celou síť. Proto nejprve ukončete
Config Sync na zařízení, které chcete konfigurovat
nebo přepněte samostatně.

devolo Magic 1 WiFi

5 Dodatek Dodatek 48
Technické specifikace ve frekvenčním pásmu 5 GHz

5.1 Technické specifikace Frekvenční rozsah 5 GHz
IEEE standard 802.11 a/h
802.11 n
Vnitřní frekv. rozsah 802.11 ac
Vnitřní a venkovní
frekvenční rozsah 5150 – 5350 MHz
Zabezpečení BaSys CS128 bit AES 5150 – 5725 MHz
(802.11 a/h, n)
Port zařízení 2x RJ45 (síťové připojení) 5150 – 5350 MHz /
Spotřeba energie Max: 7.6 W 5470 – 5725 MHz
Typicky: 5.1 W (802.11 ac)
Stand-by: 2.0 W

Napájení interní
196-250 V AC
50 Hz

Teplota (skladovací / -25°C až 70 °C / 0°C až 40°C Šířka pásma kanálu 20 MHz (802.11 a/h)
provozní) 20, 40 MHz (802.11 n)
20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160
Rozměry (v mm, bez 152x76x40 (VxŠxD) MHz (802.11 ac)
zástrčky)

Okolní podmínky (vlhkost) 10-90%, nekondenzující Max. vnitřní přenosový 200 mW (kanál 36 – 64) / 23

Certifikace CE výkon (EIRP) dBm

5.2 Frekvenční rozsah a přenosový Max. přenosový výkon 1,000 mW (kanál 100 – 140) / 30
výkon dBm

devolo Magic 1 WiFi

49 Dodatek

Technické specifikace ve frekvenčním pásmu 2.4 GHz Kanál Nosná frekvence
52 5260 MHz
Frekvenční rozsah 2.4 GHz 56 5280 MHz
IEEE standard 802.11 b 60 5300 MHz
802.11 g 64 5320 MHz
802.11 n 100 5500 MHz
BaSys CS 104 5520 MHz
Vnitřní frekv. rozsah – 108 5540 MHz
112 5560 MHz
Vnitřní a venkovní 2399.5 – 2484.5 MHz 116 5580 MHz
frekvenční rozsah 120 5600 MHz
124 5620 MHz
Šířka pásma kanálu 20 MHz (802.11 b/g) 128 5600 MHz
20, 40 MHz (802.11 n) 132 5660 MHz
136 5680 MHz
Max. vnitřní přenosový 100 mW / 20 dBm 140 5700 MHz
výkon (EIRP)

Max. přenosový výkon 100 mW / 20 dBm

5.3 Kanály a nosné frekvence

Kanály a frekvence v pásmu 5 GHz

Kanál Nosná frekvence Kanály a frekvence v pásmu 2.4 GHz
36 5180 MHz
40 5200 MHz Kanál Nosná frekvence
44 5220 MHz 1 2412 MHz
48 5240 MHz 2 2417 MHz

devolo Magic 1 WiFi

Kanál Nosná frekvence Dodatek 50
3 2422 MHz
4 2427 MHz 5.4 Optimalizace šířky pásma
5 2432 MHz
6 2437 MHz Chcete-li výrazně zlepšit přenosovou kapacitu sítě, do-
7 2442 MHz poručujeme dodržovat následující "pravidla připojení":
8 2447 MHz
9 2452 MHz devolo Magic 1 WiFi zapojte přímo do zásuvky.
10 2457 MHz Nepoužívejte rozdvojky, může se tím zhoršit přenos
11 2462 MHz signálů PLC.
12 2467 MHz
13 2472 MHz Pokud je ve stěně několik zásuvek přímo vedle sebe,
chovají se jako rozdvojka. Optimální jsou jednotlivé
zásuvky.
BaSys CS

Obr. 16: Optimalizace šířky pásma
devolo Magic 1 WiFi


Click to View FlipBook Version