The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-10-03 10:47:45

mojomojo-overdrive_CZ

mojomojo-overdrive_CZ

MANUÁL UŽIVATELE

Obsah

Obsah........................................................................................................................................................................ 1
Důležité bezpečnostní instrukce............................................................................................................................... 2
Úvod.......................................................................................................................................................................... 3
Připojení .................................................................................................................................................................... 3
Ovládací prvky........................................................................................................................................................... 4
Výměna baterie......................................................................................................................................................... 4
Technická specifikace............................................................................................................................................... 4

Strana: 1 / 5

Důležité bezpečnostní instrukce

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Dodržujte tyto pokyny.
3. Dbejte na všechny výstrahy.
4. Respektujte veškeré instrukce.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte výhradně suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte větrací otvory skříňky. Přístroj instalujte podle pokynů výrobce.
8. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla (tepelné zářiče, tělesa ústředního topení, pokojová kamna) ani

v blízkosti jiných přístrojů (včetně zesilovačů), které vydávají teplo.
9. Používejte výhradně doplňky/příslušenství specifikované výrobcem.
10. Veškeré servisní zásahy nechte provést kvalifikovaným servisním personálem. Provedení servisního zása-

hu je nutné vždy, když došlo k jakémukoliv poškození přístroje (například poškození síťové šňůry, vniknutí
kapaliny nebo cizích předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven působení vlhkosti nebo deště, přístroj ne-
funguje obvyklým způsobem, přístroj spadl na zem).

VÝSTRAHA!

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem PŘÍSTROJ NESMÍ BÝT VYSTAVEN kapající nebo stříkající vodě; zajis-
těte, aby na přístroji nebyly umísťovány jakékoliv předměty obsahující kapalinu (vázy apod.).

Toto zařízení nesmí být instalováno ve stísněných prostorách.

Servis

Veškeré servisní práce musí být prováděny kvalifikovaným personálem.

Upozornění

Upozorňujeme, že jakékoli změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny v tomto Manuálu, mohou
anulovat Vaše oprávnění k ovládání tohoto zařízení.

Při výměně baterie dodržujte pečlivě instrukce pro manipulaci s bateriemi v tomto Manuálu

EMC / EMI

Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální zařízení Class B, podle Části 5 Pravi-
del FCC. Tyto limity jsou navrženy k tomu, aby poskytly přiměřenou ochranu proti škodlivým interferencím v obyt-
ných zařízeních.

Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a pokud není instalováno a pou-
žíváno v souladu s instrukcemi, může vyvolávat škodlivé interference s rádiovou komunikací. Nicméně zde nee-
xistuje záruka, že ve speciálních instalacích nedojde ke vzniku takovéto interference. Pokud toto zařízení vyvolá-
vá škodlivé interference ve vztahu k příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, které mohou být zjištěny za-
pnutím a vypnutím zařízení, pokuste se tyto interference odstranit pomocí jednoho nebo několika v následujícím
uvedených opatření:
- změňte orientaci nebo umístění přijímací antény;
- zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem;
- připojte zařízení na jiný zásuvkový okruh, než ke kterému je připojen přijímač;
- - kontaktujte prodejce zařízení nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika se žádostí o radu.

Pro kanadské zákazníky

Toto digitální zařízení Class B je v souladu s kanadskou normou ICES-003.

Strana: 2 / 5

Úvod

Blahopřejeme! Právě jste si koupili pedál Overdrive, který vdechne Vašemu zvuku život, kouzlo a něco, co zaru-
čeně pozvedne vaše hraní.
Kytaroví hráči všude hledají něco, čím by se dostali za okraj - dotek kouzla pro své tóny, poskytujícího jejich tó-
nům více výrazu, osobnosti, a harmonie. Těžko se o popisuje - ale Vy vždy poznáte, že jste toho dosáhli - zježí se
Vám vlasy na krku. MOJO MOJO je pedál, poskytující při každém sešlápnutí záblesk, jiskřivý a čirý overdrive se
základem pevným jako skála. Sladké bluesové tóny, robustní a vzletné rytmické tóny - to všechno je tady. Pedál
MOJO MOJO je vybaven přímočarou a přesto širokou sadou ovladačů - a přepínač "Voice" umožňuje rychle přejít
do zvuku, který obsahuje plné, šťavnaté, a nezředěné tóny - jiskřící muzikálností a MOJO!

www.tcelectronic.com
www.youtube.com/tcelectronic

Připojení

1. Efekt ON/OFF (True Bypass)
2. ¼" mono jack - vstup
3. ¼" mono jack - výstup
4. Ovládání basů
5. Ovládání výšek
6. Ovládání drive
7. Ovládání úrovně
8. Přepínač hlasu ("voice")
9. Napájení (9 VDC)

Vstupní konektor
¼" mono jack (vstup). Jestliže provozujete pedál s baterií, doporučujeme
odpojit vstupné konektor, pokud nehrajete - ušetříte tím baterii.
Výstupní konektor
¼" mono jack (výstup) pro připojení dalšího pedálu nebo přímé připojení
k zesilovači nebo mixážnímu pultu.
Napájení
Použijte napájecí zdroj 9 VDC označený následujícím symbolem:

Strana: 3 / 5

Ovládací prvky

Bass & Treble
Ovládací prvky basů a výšek. Přidejte basy pro více šťávy nebo je trochu uberte pro tvrdší zvuk u velkých repro-
soustav. Přidejte výšky pro proříznutí příliš husté směsi nebo je uberte pro získání jemnějšího tónu.

DRIVE
Ovládání množství overdrive. Při nízkém nastavení DRIVE působí jako booster a "zhušťuje" Váš tón. Na opačném
konci stupnice získáte hladké a zpěvné charakteristiky.

LEVEL
Nastavení celkové úrovně.

Přepínač Voice
K dispozici jsou dva typy. Pokud je přepínač v "horní" poloze, frekvenční rozsah je stejný jako vstupní signál. Po-
kud je přepínač ve "spodní" poloze, dojde k zesílení nízkých frekvencí. Toto je excelentní v případě, kdy kytara
přebírá velkou část zvukového spektra (například rytmická kytara v triu).

Výměna baterie

Odšroubujte matici na zadní straně pedálu a odstraňte krycí destičku. Vyjměte starou baterii a vložte novou -
pozor na správnou polaritu! Namontujte zpět krycí destičku. Doporučujeme odpojit vstupné konektor, pokud ne-
hrajete - ušetříte tím baterii.

Baterie NIKDY nezahřívejte, nerozebírejte, nevhazujte do ohně ani do vody. Dobíjejte POUZE
akumulátorové baterie! Pokud nebudete pedál používat delší dobu, vyjměte baterii - proslouží-
te tak její životnost. Baterie VŽDY likvidujte v souladu s lokálními zákony a předpisy.

Technická specifikace

Zvuky Unikátní obvod s charakteristikami lampového zesilovače - silné výšky - nízká kompre-
se - a ohromující hloubky. Dotekem ovládaná tónová kontrola a úroveň efektu - trsát-
Velikost a hmotnost kem a regulátorem hlasitosti na Vaší kytaře. Pracuje skutečně skvěle - jako samostatný
Baterie drive, ve spojení s jinými pedály, nebo jako overdrive zesilovač. Dvoupásmový aktivní
Design ekvalizér se separátní regulací basů a výšek. Přepínač "Voice" pro kontrolu basového
rozsahu.
Konektory a vstu- 72 mm x 122 mm x 50 mm - 300 g (bez baterie)
py/výstupy Odběr proudu 16 mA
Knoflíky apod. Non-stop hraní: s uhlíkovou baterií 6,5 hod, s alkalickou baterií 25 hod.
V obalu najdete... Tyto údaje se mění v závislosti na aktuálních podmínkách používání.
Drsný "kladívkový" povrch, hliníkový tlakový odlitek určený pro náročné podmínky.
Lesklý práškový nátěr
Unikátní přístup k baterii (jediný šroub) pro rychlou výměnu.
Celokovový design - tento pedál je navržen tak, aby se na něj mohlo šlapat!
Kovové konektory (jack)

Knoflíky Overdrive, Level, Bass a Treble - vysoce kvalitní potenciometry s kovovým hří-
delem
Taktilní nožní spínač pro vysoké namáhání, "True Bypass" pro nulové zbarvení tónu
Leták TC Electronic Guitar, nálepka TC Electronic.

Tyto specifikace podléhají změnám bez ohlášení.

Strana: 4 / 5

TC Electronic, Sindalsvej 34, DK-8240 Risskov
[email protected]

Copyright © 2015 for Czech Translation
BaSys CS, s.r.o.

Sodomkova 1478/8 | 102 00 Praha 10 | www.basys.cz
All rights reserved.

Strana: 5 / 5


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Tasha R Bridal Catalog
Next Book
Prévia Piteira Zeni