The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-04 11:13:01

Pioneer RB-DMX1 CZ

Pioneer RB-DMX1 CZ

DMX INTERFACE RB-DMX1

RB-DMX1

Návod k použití

rekordbox.com
Na předchozích webových stránkách Pioneer najdete různé typy informací a služeb, týkajících se produktu
rekordbox™
pioneerdj.com/support/
Pro otázky a odpovědi a další informace podpory pro tento přístroj navštivte předchozí webové stránky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Názvy částí

(1) Indikátor USB připojení
Svítí, když je spuštěný odpovídající software a bliká, když je software zastavený.

(2) USB konektor
Připojte přímo k počítači. USB rozbočovač nelze použít.

(3) DMX výstupní konektor
Připojte k DMX vstupnímu konektoru instalace.

(4) Bezpečnostní zámek Kensington.

Připojení

(1) Počítač
(2) USB kabel
(3) DMX kabel (XLR 3 piny)
(4) Instalace

-2-

Poznámka k likvidaci odpadu:

Když budete chtít přístroj vyhodit, nevyhazujte ho do směsného domovního odpadu. Je zde sběrný systém
elektronických zařízení v souladu s platnou legislativou, která vyžaduje správné zacházení a recyklaci.
Domácí uživatelé mohou vrátit jejich použité elektronické přístroje zdarma na určených sběrných místech nebo
prodejci (pokud si koupí podobný produkt).
Tím zajistíte správnou likvidaci přístroje bez negativního vlivu na životní prostředí.

Než začnete

Jak číst tento návod

Děkujeme, že jste si koupili výrobek značky Pioneer.
Přečtěte si tento návod k použití, který obsahuje důležité informace, které je nutné pochopit před použitím tohoto
produktu.
Po přečtení návod uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

Vlastnosti

Tento přístroj je DMX interface, určený speciálně pro „rekordbox dj“. Světelné informace ze softwaru rekordbox
mohou vystupovat jako osvětlovací signál kompatibilní s DMX512 a ovládat instalaci, připojenou k přístroji.
Má robustní kompaktní tělo pro snadné přenášení a osvětlování je možné provádět v souladu s DJ vystupováním.

Co je v krabici

 USB kabel (pro optimální výkonnost použijte USB kabel, dodávaný s přístrojem)
 Návod k použití
 Záruční list (pro některé oblasti)
 Karta s licenčním klíčem pro „rekordbox dj“

Poznámka:
Licenční klíč si dobře uschovejte, protože ho nelze vydat znovu.

O softwaru rekordbox

 rekordbox
rekordbox je obsáhlý software, který může spravovat audio stopy a provádět DJ vystupování. V režimu
LIGHTING můžete vytvářet a editovat osvětlování v souladu s audio stopami a nastavit instalace.

 rekordbox dj
rekordbox dj je funkce DJ vystupování softwaru rekordbox. Tuto funkci můžete použít po zadání licenčního klíče,
který je uvedený na dodané licenční kartě pro „rekordbox dj“. Také můžete provádět DJ vystupování v souladu
s osvětlením, vytvořeném v režimu LIGHTING.

Zobrazení návodu pro rekordbox a instalace rekordbox

1. Spusťte na počítači webový prohlížeč a přejděte na stránky rekordbox.
rekordbox.com

2. Klikněte na [Support] > [Manual] v nabídce.
3. Klikněte na požadovaný jazyk v seznam na stránce pro stažení.

 Pro informace a služby pro rekordbox viz. předchozí stránky rekordbox.
4. Nainstalujte rekordbox podle instalačních kroků v [Preparing rekordbox] na stránce pro stažení.

-3-

Operační prostředí

Použití je možné na počítači, který splňuje všechny vyžadované podmínky pro operační prostředí rekordbox.
 Pro informace o posledních požadavcích na systém, kompatibilitu a podporované operační systému pro

rekordbox viz. [System Requirements] na webových stránkách rekordbox.com.
 Použití internetu vyžaduje samostatnou smlouvu s poskytovatelem internetových služeb a placení poplatků.

 Počítač musí mít dva nebo více portů USB 2.0, jeden pro připojení přístroje a další pro připojení DJ kontroléru atd.

 Pro počítače, které mají pouze konektor USB Typu C je vyžadován kabel Typ C (samec) – USB A (samice).

Odstraňování závad

 Pokud máte pocit, že s přístrojem je něco špatného, přejděte na stránky podpory Pioneer DJ a podívejte se do
sekce [FAQ].
Pioneer.com/support/
Někdy je problém svázaný s jiným přístrojem. Zkontrolujte jiné použité komponenty a elektrická zařízení. Pokud
problém nelze nalézt, obraťte se na servis.

 Tento přístroj nemusí pracovat správně kvůli statické elektřině nebo jinému vnějšímu vlivu. V tomto případě lze
správnou operaci obnovit odpojení a opětovným připojením USB kabelu.

O obchodních značkách a registrovaných obchodních značkách

 „Pioneer DJ“ je obchodní značka společnosti PIONEER CORPORATION a je použitá v licenci.
 rekordbox je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka společnosti Pioneer DJ Corporation.
Názvy společností a produktů zde zmíněné jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky, patřící jejich
vlastníkům.

Upozornění k autorským právům

rekordbox omezuje přehrávání a kopírování chráněného hudebního obsahu.
 Když je při kódování dat atd. pro ochranu do hudebního obsahu vkládán ochranný signál, nemusí být možné

program normálně ovládat.
 Když rekordbox detekuje, že kódovaná data atd. obsahují v hudebním obsahu ochranný signál, zpracování

(přehrávání, čtení atd.) se může zastavit.

Prováděné nahrávky jsou pro vaše soukromé účely a podle autorských práv nesmějí být použity bez souhlasu
majitele autorských práv.
 Hudba nahraná z CD atd. je chráněna autorskými právy jednotlivých zemí a mezinárodním právem. Je plně na

osobě, která hudbu nahrává, aby zajistila, že je používána legálně.
 Při manipulaci s hudbou staženou z internetu atd. je plně na odpovědnosti osoby, která hudbu stahuje, že bude

použitá v souladu se smlouvou, uzavřenou s poskytovatelem obsahu.

Specifikace

Obecná – Hlavní přístroj
DMX kanály.............................................................. 1 univerzální (512 kanálů)
Napájení................................................................... 5 V ss
Jmenovitý proud....................................................... 500 mA
Hmotnost hlavního přístroje..................................... 0.3 kg
Max. rozměry ........................................................... 90 mm (Š) x 41.5 mm (V) x 90 mm (H)
Přípustná operační teplota....................................... +5° C až +35° C
Přípustná operační vlhkost ...................................... 5% až 85% (bez kondenzace)

Vstupní/výstupní konektory
USB konektor
Typ B........................................................................ 1
DMX výstupní konektor
XLR konektor (3 piny) .............................................. 1

 Změna specifikace a provedení tohoto produktu vyhrazena bez upozornění.
 © 2018 Pioneer DJ Corporation. Všechna práva vyhrazena.

-4-


Click to View FlipBook Version