The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-29 10:13:07

Behringer UL2000M HU

Behringer UL2000M HU

Kezelési útmutató

ULTRALINK UL2000M

FONTOS BIZTONSÁGI INTELMEK

FIGYELEM! Az elektromos áramütés veszélye A háromszög alakú villámjelek
VESZÉLY! miatt tilos eltávolítani a készülék szigeteletlen elektromos feszültség alatt
borítólemezét és hátlapját. lévő alkatrészek jelenlétére hívják fel a
A berendezés nem tartalmaz a figyelmet.
felhasználó által javítható alkatrészt.
A felkiáltójellel ellátott fejezetek fontos
Elektromos áramütést vagy tüzet figyelmeztetéseket tartalmaznak.
okozhat, ha víz vagy nedvesség éri a Feltétlenül be kell tartani a biztonsági
berendezést, ezért tilos olyan helyen instrukciókat és figyelmeztetéseket.
működtetni, ahol eső vagy más
folyadék érheti, emellett folyadékot
tartalmazó eszközt - például vázát -
sem szabad ráhelyezni.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI INTELMEK

1) Feltétlenül olvassa el az alábbiakban ismertetésre kerülő figyelmeztetéseket.
2) A készülék működtetése során mindenkor a biztonsági instrukciók szerint kell eljárni.
3) Kizárólag a kezelési útmutatóban ismertetett módon szabad használni a készüléket.
4) A berendezést tilos víz közelében működtetni.
5) A készülékház tisztítása száraz ruhával történjék.
6) A készülékházon kialakított nyílások a berendezés belsejében fejlődő hő szabad eltávozására szolgálnak. Tilos eltakarni

a szellőzőnyílásokat!
7) A készüléket nem szabad magas hőmérsékletű berendezés, például kályha vagy radiátor közelében működtetni.
8) A hálózati kábel vezetését úgy kell megoldani, hogy ne léphessenek rá a helyiségben tartózkodó és közlekedő

személyek.
9) Kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékok és kiegészítők használhatók a berendezéshez.
10) A berendezés alátámasztására és mozgatására szolgáló eszköz kiválasztásakor figyelembe kell venni a gyártó ajánlásait.
11) Ajánlatos áramtalanítani a huzamos ideig használaton kívül hagyott készüléket a hálózati csatlakozódugó kihúzásával.
12) Bármilyen jellegű javítást csak képzett szakember végezhet a készüléken. Javításra szorul a készülék, ha rendellenes

működés tapasztalható, folyadék került a belsejébe, megsérült a hálózati kábel szigetelése vagy erős fizikai hatás érte.

ELEKTROMOSSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

1) A hálózati áramforrás céljára szolgáló fali konnektor környezeti hőmérséklete 0°C és 40°C között lehet.
2) Tilos folyadékot tárolni a konnektor közelében!
3) A készüléket tilos kültérben telepített tápegységről működtetni!
4) A hálózati dugaszolóaljzatot ne érje huzamos ideig közvetlen napsugárzás, és ne legyen kitéve szélsőséges

hőmérsékletnek.
5) A túlmelegedés megakadolyásozása érdekében gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről.
6) A hálózati áramellátásra szolgáló berendezésen kizárólag szakképzett villanyszerelő végezhet javítást.

2

ULTRALINK UL2000M

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETŐ ........................................................................................................................................... 4
1.1 Bekapcsolás előtt .......................................................................................................................... 4
1.1.1 Szállítás............................................................................................................................... 4
1.1.2 Regisztráció ........................................................................................................................ 4
1.1.3 A vevőegység működtetése................................................................................................ 4
1.1.4 A mikrofon működtetése ..................................................................................................... 5
1.1.5 Online regisztráció .............................................................................................................. 5

2. ULR2000 VEVŐEGYSÉG..................................................................................................................... 6
2.1 Kezelőszervek és csatlakozók ...................................................................................................... 6
2.1.1 Előlap .................................................................................................................................. 6
2.1.2 Kijelző.................................................................................................................................. 7
2.1.3 Hátlap.................................................................................................................................. 8
2.2 Menürendszer ............................................................................................................................... 8
2.2.1 TUNE (hangolás) ................................................................................................................ 8
2.2.2 SCAN (pásztázás) .............................................................................................................. 8
2.2.3 SQUELCH (zajzár).............................................................................................................. 9
2.2.4 AUTO MUTE (némítás)..................................................................................................... 10
2.2.5 DISPLAY (kijelzés)............................................................................................................ 10
2.2.6 LOCK (lezárás) ................................................................................................................. 10
2.2.7 PRESET (programozás) ................................................................................................... 10

3. ULM2000 MIKROFON ........................................................................................................................ 12
3.1 Kezelőszervek ............................................................................................................................. 12
3.2 Mikrofon működtetés................................................................................................................... 12
3.2.1 Bekapcsolás...................................................................................................................... 12
3.2.2 Csatornabeállítás .............................................................................................................. 12
3.2.3 Sajátfrekvencia beállítás ................................................................................................... 13
3.2.4 Programozás..................................................................................................................... 14
3.2.5 Erősítés ............................................................................................................................. 15
3.2.6 Automatikus némítás ........................................................................................................ 15
3.2.7 Kikapcsolás....................................................................................................................... 16
3.3 Státuszellenőrzés........................................................................................................................ 16
3.3.1 Elemtöltöttség és átviteli csatorna .................................................................................... 16
3.3.2 Átviteli frekvencia .............................................................................................................. 17
3.3.3 Programhely...................................................................................................................... 17
3.3.4 Erősítés ............................................................................................................................. 17
3.3.5 Némítás............................................................................................................................. 17
3.4 ULM2000 jelszint-beállítás .......................................................................................................... 17

4. ALKALMAZÁSI PÉLDA ..................................................................................................................... 18

5. TELEPÍTÉS ......................................................................................................................................... 18
5.1 Telepítési információk ................................................................................................................. 18
5.2 Rack-rendszerű beépítés ............................................................................................................ 19
5.3 Audio-csatlakoztatások ............................................................................................................... 20

6. MŰSZAKI ADATOK............................................................................................................................ 21
6.1 ULR2000 vevőegység................................................................................................................. 21
6.2 ULM2000 mikrofon...................................................................................................................... 22

MIKROFON GYORSTELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ......................................................................................... 23

3

ULTRALINK UL2000M

1. BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy az ULTRALINK berendezés mellett döntött. A BEHRINGER gyártmányú UL2000M típusjelű
berendezés megvásárlásával Ön egy modern, nagyteljesítményű vezetéknélküli hangrendszer birtokába jutott.
A számos fejlett funkciónak és szolgáltatásnak köszönhetően az UL2000M típusjelű mikrofonos hangrendszer
minden helyzetben biztosítja a lehető legjobb hangminőséget és a mobilitást, ami nélkülözhetetlen feltétele a
színvonalas színpadi előadásoknak és az egyéb produkcióknak.
A helyileg érvényes távközlési előírásoktól függően akár 20 rendszer is működtethető egyidejűleg.
Az ULR2000 típusjelű vevőegység két komplett, azonos frekvencián működő vételi csatornát használ.
Ez a funkció nem igényel felhasználói beavatkozást. Az úgynevezett valós diverzitás lehetővé teszi az abszolút
zavarmentes jelátvitelt. Ezzel a technológiával a felhasználó korlátlan mozgásszabadsághoz jut, ezáltal minden
figyelmét a lényegre fordíthatja: a zenei produkcióra.
Az IRC kompander rendkívül széles dinamikatartományról gondoskodik. Mivel az énekhang profitál ebből a
legtöbbet, az UL2000M rendszer ideális az élő előadások hangosítására.
A mikrofon kiváló minőségű, Panasonic gyártmányú kardioid-karakterisztikájú kapszulát tartalmaz, ami azt jelenti
a gyakorlatban, hogy a mikrofon irányítottan érzékeli a hangot az oldalról érkező hang rovására. A háttérből
érkező jelek többsége elnyomásra kerül. Az iránykarakterisztikának köszönhetően szituációtól függetlenül
minimális szinten marad a gerjedés.
Az ULTRALINK széria három gyári programhelyet kínál egyenként 8 állandó, zavarmentes csatornával.
Ezáltal lehetővé válik több rendszer párhuzamos használata, anélkül, hogy az egyes rendszerek zavarnák
egymást. Lehetőség van még 8 saját frekvencia tárolására is a felhasználói programhelyeken az egyedi igények
kiszolgálása érdekében.
A kijelzőn látható átviteli csatornaszám ellenőrzésével vagy az átviteli frekvencia összehasonlításával lehet
kijelölni a mikrofonokat a vevőegységhez. A BEHRINGER ULTRALINK eszközei színkódok segítségével segítik
elő a könnyű és gyors azonosítást.
A fentiek mellett sok más hasznos szolgáltatás is elérhető, például a Scan és az Auto Mute funkció, ami tovább
fokozza az élő előadás biztonságos lebonyolítását.
 Az alábbi instrukciók azt a célt szolgálják, hogy megismertessék Önnel a berendezés kezelőszerveit és az

általuk elérhető funkciók működését. A figyelmes elolvasás után célszerű megőrizni a kezelési útmutatót,
mert a jövőben még szüksége lehet rá.

1.1 Bekapcsolás előtt

1.1.1 Szállítás
Az UL2000M típusjelű mikrofonrendszer biztonságos csomagolásban kerül leszállításra, mégis ajánlatos
ellenőrizni a kartondoboz és a tartalom sértetlen állapotát.
 A szállítás során esetlegesen megsérült eszközöket nem közvetlenül kell a gyártóhoz küldeni, hanem a

kereskedőhöz vagy a szállítással megbízott céghez kell fordulni, mert csak ebben az esetben
érvényesíthető a cserére/javításra vonatkozó garanciális igény.
 A készüléket az eredeti csomagolásban kell visszaszállítani.
 Csomagolás közben fokozott körültekintéssel kell eljárni a közelben tartózkodó gyermekek testi épségének
megóvása érdekében.
 A csomagolóanyag selejtezése során vegye figyelembe a helyileg érvényes környezetvédelmi előírásokat.

1.1.2 Regisztráció
A berendezés első alkalommal történő feszültség alá helyezése és bekapcsolása előtt el kell végezni a
regisztrációt a helyi postai/távközlési hatóságnál! A bejelentéssel kapcsolatos tudnivalókat az illetékes hatóság
biztosítja.

1.1.3 A vevőegység működtetése
Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről a készülék közvetlen közelében, és nem szabad erősítőre vagy
fűtőberendezésre helyezni a túlmelegedés megakadályozása érdekében.
Kizárólag a csomaghoz mellékelt hálózati adapter (E-SPS1) használható az ULR2000 vevőegység
áramellátására.

4

ULTRALINK UL2000M

Az adapterhez különböző szabványú csatlakozókat lehet használni a rendelkezésre álló dugaszolóaljzatnak
megfelelően (1.1 ábra).
1. Nyomja meg, és tartsa benyomva az adapter 'A' jelű gombját a csatlakozóvilla kioldásához.

A csatlakozóvilla eltávolítása után elengedheti a gombot.
2. Helyezze be a megfelelő csatlakozódugót az adapterbe egészen kattanásig.

1.1 ábra: cserélhető csatlakozódugós hálózati adapter

1.1.4 A mikrofon működtetése
Az ULM2000 típusjelű mikrofon működtetése mindössze egy vagy két 9V-os elemről történik. Egyetlen elem
használata esetén értelemszerűen rövidebb a működési időtartam. A két elemtartó kamra bármelyike
használható.
 Két elem használata esetén ügyelni kell arra, hogy azonos töltöttségű és állapotú legyen a két áramforrás.

Csere céljából mindig vadonatúj elemeket használjon.
Az elem közelgő lemerülését gyorsuló ütemű villogással jelzi a mikrofon alján található LED. Ezzel együtt
speciális (nem hallható) jelet küld a mikrofon a vevőegység felé, amely "LowBat" üzenettel jelzi a gyenge
töltöttségi szintet a kijelzőn. Az adó-vevő rendszer megbízható működése érdekében célszerű minél előbb
cserélni az elemet a "LowBat" üzenet megjelenése után.
A mikrofonelemek cseréje:
1. Csavarja le a mikrofonmarkolat felső részét az alsó rész szoros megtartása mellett.
2. Húzza ki ütközésig az elemtartót a mikrofonból.
3. Távolítsa el a régi elemeket, és helyezzen be egy vagy két új 9 voltos elemet.
4. Tegye a mikrofon felső részét a markolatra, és csavarja szorosan vissza.

1.1.5 Online regisztráció
Vásárlás után ne felejtse regisztrálni az új BEHRINGER berendezést a www.behringer.com weboldalon, és
figyelmesen elolvasni az ott ismertetésre kerülő garanciális feltételeket.
A berendezés esetleges meghibásodása esetén a BEHRINGER mindent megtesz a hiba gyors
megszüntetéséért. A garanciális szervizzel kapcsolatos ügyintézés a vásárlás helyén történik.
Ne feledje, hogy a megvásárolt termék regisztrációja elősegíti a reklamáció gyors és hatékony intézését!

5

ULTRALINK UL2000M

2. ULR2000 VEVŐEGYSÉG

2.1 Kezelőszervek és csatlakozók

Ez a fejezet az ULR2000 típusjelű vevőegység különféle kezelőszerveinek és csatlakozóinak ismertetésével
foglalkozik.

2.1.1 Előlap

2.1 ábra: ULR2000 előlap

1 POWER

Az ULR2000 típusjelű vevőegység be- és kikapcsolásához legalább két másodpercig megnyomva kell
tartani a POWER gombot. A berendezés áramtalanításához ki kell húzni a hálózati csatlakozódugót az
áramforrásból. Az ULR2000 készülék telepítési módjától függetlenül gondoskodni kell a hálózati adapter
könnyű hozzáférhetőségéről. Szükség esetén külön kapcsoló közbeiktatásával kell biztosítani a gyors
áramtalanítást.
 FONTOS tudni, hogy a POWER gombbal nem áramtalanítható a berendezés. Ha huzamos ideig nem
használja a mikrofonrendszert, húzza ki a hálózati adaptert a fali konnektorból az áramtalanításhoz.

2 VOLUME

A vevőegység hangkimeneti szintje a VOLUME gombbal szabályozható. Szimmetrikus csatlakoztatás
esetén 12,5 dBu a maximális kimeneti szint, míg aszimmetrikus konfiguráció mellett 6,5 dBu a maximális
érték.
 A hangkimkeneti szint beállításakor célszerű figyelembe venni azt, hogy a magas kimeneti szint torzításhoz
vezethet, emellett túlvezérelheti az ULR2000 vevőegységhez csatlakoztatott berendezést (keverőpult,
fejhallgató). A magas hangerő halláskárosodáshoz is vezethet, illetve a hangsugárzókban is kárt tehet.
Célszerű a VOLUME MIN gombbal teljesen lecsökkenteni a hangerőt az ULR2000 vevőegység
bekapcsolása előtt.

3 Kijelző

A kijelzőn történik az összes fontos paraméter megjelenítése (lásd: 2.1.2 fejezet).

4 SET

A SET gomb két funkcióval rendelkezik:
1. Menü megjelenítés
2. Értékbeállítás a menüben

5 és

Ezzel a két gombbal lehet navigálni a menürendszerben, illetve módosítani a kijelzőn megjelenített
paramétereket (pl. frekvencia, csatornaszám, programhely). Az alapmenü megjelenített állapotában (vagyis
amikor nincs menü kiválasztva) a és a gombbal lehet átváltani az átviteli csatornát a kijelölt
programhelyen belül. A és a gomb ismétlő funkcióval is rendelkezik, vagyis a művelet folyamatossá
válik a gomb megnyomva tartásával. Egyszerűen elvégezhető például a vivőfrekvencia beállítása.

6

ULTRALINK UL2000M

6 Színkód

A BEHRINGER ULTRALINK adóegységek mindegyike színkódolható színes gyűrűk segítségével, ezáltal
könnyen elvégezhető az eltérő frekvenciákra állított adóegységek azonosítása. Az adó- és vevőegység
illesztését is elősegíti, ha a vevőegység is el van látva színes sávokkal.

7 ANTENNA

Két rúdantenna csatlakoztatható az előlapon található ANTENNA 1 és ANTENNA 2 aljzatba.

2.1.2 Kijelző

2.2 ábra: ULR2000 kijelző

8 (antennaszimbólum)

Ez a két antennaszimbólum jelzi, hogy melyik antennajel van feldolgozás alatt. A bal oldali szimbólum
világít, ha az ANTENNA 1 aljzatba csatlakoztatott antenna az erősebb, míg a jobb oldali szimbólum azt jelzi,
hogy az ANTENNA 2 aljzatba csatlakoztatott antenna jele az erősebb.

9 RF LEVEL

A 8-szegmenses RF jelszintmérő kijelző mutatja a vivőfrekvencia térerőszintjét az ULR2000 vevőegységen.
Ha nincs kijelzés, vagyis egyetlen szegmens sem világít, az azt jelenti, hogy a vevőegység nem érzékel
vivőfrekvenciát. Az 1-3 szegmens világítása gyenge vételt jelent, ilyen esetben magasabb a zajszint.
Minél több szegmens világít, annál jobb a vivőfrekvencia vételi minősége.

10 AF szintmérő

A keverőpultokon és az erősítőkön található műszerhez hasonlóan 8-szegmenses AF sáv jelzi a demodulált
hangjel hangerőszintjét. Ha nincs vagy alacsony jelamplitúdó, akkor nincs kijelzés.
A maximális, de még torzításmentes AF-szintet 7 szegmens jelzi (és nem 8!).
 A 8 szegmens csak akkor világít, ha túlvezérelt a hangjel vagy amikor nincs érzékelhető RF jel (túl magas
zajt gerjeszt a vevőegység).

11 Alfanumerikus kijelző

Az ULR2000 vevőegység működésével kapcsolatos értékek megjelenítésére szolgál a 6-jegyű
alfanumerikus szekció. Itt jelenik meg többek között a csatornaszám, a csatornaszín, a frekvencia és a
különféle menüelemek.

12 CHANNEL

Az ULR2000 alapállapotában (vagyis amikor nincs menü kiválasztva) a és gomb megnyomásával
lehet átkapcsolni az átviteli csatornát a kijelölt programhelyen belül. Ha világít a CHANNEL, akkor az egyes
csatornaszámok láthatók a kijelzőn (például CHAN1). A felhasználói frekvencia programhelyen történő
tárolásakor csatornaszám kerül bevitelre.

13 FREQ MHz

A FREQ MHz kijelző világítása közben a és a gombbal történő átviteli csatorna átkapcsolásával a
kijelölt csatorna frekvenciája is megjelenítésre kerül.
 Ha sem a CHANNEL, sem a FREQ MHz kijelző nem világít, akkor a beállított csatornához tartozó színkód
kerül megjelenítésre. A felhasználói frekvencia programhelyen történő tárolásakor csatornaszínkódot kell
megadni.

7

ULTRALINK UL2000M

14 MUTE

A MUTE kijelző az ULR2000 vevőegység hangkimenetének kikapcsolt állapotában világít.
Ha gyengül a demodulált AF, akkor megnő a zaj, és romlik a jel-zaj viszony.
A SQUELCH menüelem segítségével jel-zaj viszony küszöbértéket lehet megadni (dB-ben). Ha az aktuális
jel-zaj viszony a felhasználó által megadott küszöbérték alá esik, akkor a vevőegység automatikusan
némítja a jelet (lásd: 2.2.3 fejezet).

2.1.3 Hátlap

2.3 ábra: ULR2000 hátlap

15 Hálózati 12 voltos tápbemeneti csatlakozó (tartozékként mellékelt csatlakozókábellel)

 Áramkimaradás esetén legalább 10 másodpercig várni kell a visszakapcsolással a berendezés áramköri
elemeinek megóvása érdekében.

16 OUTPUT / BALANCED (szimmetrikus XLR jelkimeneti csatlakozó)

17 Szimmetrikus TRS jelkimeneti csatlakozó

18 GND (földcsatlakozó)

A berendezés földeléséhez csavarral kell rögzíteni a földkábelt a GND terminálhoz.

19 SERIAL NUMBER (gyári sorozatszám)

2.2 Menürendszer

A SET gomb rövid ideig tartó megnyomásával lehet belépni az ULR2000 menürendszerébe. Menük segítségével
történik a különféle opciók önálló konfigurálása.
A és gombokkal lehet menüelemet választani (például TUNE, SCAN). A SET gombbal az aktuális menü
almenüje választható ki. A és a gombbal beállítás végezhető az almenüben. Beállítás (értékmódosítás) után
a SET gombot kell megnyomni a jóváhagyáshoz.
 A menü kiválasztását követően egy bizonyos tétlenség után automatikusan megtörténik a kilépés az adott

menüből.

2.2.1 TUNE (hangolás)
A TUNE menüben történik a vivőfrekvencia kiválasztása 798,100 - 805,900 MHz közötti tartományban.
Ez a frekvencia tárolásra kerül az 1. számú felhasználói programhely nyolc bankjának egyikében. Az ULR2000
vevőegység alapbeállításaitól függően (lásd: 2.2.5 fejezet) a memóriabank kiválasztásakor megjelenik a kijelzőn a
csatornaszám vagy csatornaszínkód megadását kérő prompt.
 A vivőfrekvencia 25 kHz-es növekményekkel állítható be.

1. Nyomja meg a SET gombot a menübe történő belépéshez. Az első menüelem a TUNE (hangolás).
2. Nyomja meg ismét a SET gombot a TUNE almenübe történő belépéshez. A kijelzőn villog a

frekvenciaérték.
3. A és a gombok segítségével állítsa be a frekvenciát 25 kHz-es növekménnyel.

8

ULTRALINK UL2000M

4. Ha érvényes frekvencia került megadásra, akkor nyomja meg ismét a SET gombot. A kijelzőn
megjelenik a beállítás mentési célpontját kérő prompt. Az aktuális alapbeállítástól függően (2.2.5
fejezet) csatornaszín-kódot (BLUE, RED....) vagy csatornaszámot (CHAN1, CHAN2....) kell megadni.

5. A tárhely kiválasztása a és a gombbal történik.

6. Nyomja meg ismét a SET gombot a frekvencia tárolásához. Ezzel befejeződött a művelet, és az
alapbeállítások megjelennek a kijelzőn (csatornaszám, csatornafrekvencia vagy színkód).

 A felhasználó által kiválasztott frekvencia minden esetben az 1. számú felhasználói programhelyre kerül
mentésre. Szükség esetén a készülék automatikusan erre a programhelyre kapcsol.

2.2.2 SCAN (pásztázás)

A rádió- és tévékészülék állomáskereső funkciójához hasonlóan az ULR2000 is rendelkezik automatikusan
adókeresésre szolgáló SCAN funkcióval. Az eredményes pásztázáshoz bekapcsolt állapotban kell lennie az
adóegységnek (ULM2000).

1. Nyomja meg a SET gombot a menürendszerbe történő belépéshez.

2. Nyomja meg egy alkalommal a gombot a SCAN menü kiválasztásához.

3. Nyomja meg ismét a SET gombot a SCAN almenübe történő belépéshez. A kijelzőn az aktuális
frekvencia látható.

4. Nyomja meg a vagy a gombot az adókeresés indításához.

5. Ha az ULR2000 vevőegység talál adófrekvenciát, megjelenik a kijelzőn az eredmény. Ha a talált
frekvencia nem egyezik meg a keresett frekvenciával, akkor tovább folytatható a pásztázás a vagy a
gombbal.

6. Ha megtalálta a vevőegység a kívánt frekvenciát, akkor nyomja meg a SET gombot. Ennek hatására a
kijelzőn megjelenik a beállítás mentési célpontját kérő prompt. Az aktuális alapbeállítástól függően
(2.2.5 fejezet) csatornaszín-kódot (BLUE, RED....) vagy csatornaszámot (CHAN1, CHAN2....) kell
megadni.

7. A tárhely kiválasztása a és a gombbal történik.

8. Nyomja meg ismét a SET gombot a frekvencia tárolásához. Ezzel befejeződött a művelet, és a kijelző
visszatér az alapbeállítások megjelenítéséhez (csatornaszám, csatornafrekvencia vagy színkód).

 A folyamatban lévő frekvenciapásztázás bármikor megszakítható a SET gombbal. A megszakított
pásztázás újraindítható a 4. és 5. lépések végrehajtásával, illetve tárolható az aktuális frekvencia a 6-8.
lépések szerint.

2.2.3 SQUELCH (zajzár)

A vezeték nélküli jelátviteli rendszerek működése során számolni kell járulékos zajra és interferenciára. A Squelch

funkció lehetővé teszi az ULR2000 némítását a beállított zajszint elérésekor.

0dB: nincs némítás

alacsony dB: jelentős zaj esetén lép működésbe a zajzár

magas dB: alacsony zaj esetén is működésbe lép a zajzár

Zajzár beállítása:

1. Nyomja meg a SET gombot a menürendszerbe történő belépéshez.

2. Nyomja meg két alkalommal a gombot a SQUELCH menü kiválasztásához.

3. Nyomja meg ismét a SET gombot a SQUELCH almenübe történő belépéshez. A kijelzőn az aktuális
dB-érték látható.

4. Állítsa be a dB küszöbértéket a és a gombbal. A 0 és 45 dB közötti tartományban 5 dB-es
növekménnyel lehet beállítást végezni.

 0dB-es küszöb beállítása esetén a bejövő jelhez kapcsolódó zajszint mértékétől függetlenül letiltásra kerül a
zajzár.

5. Nyomja meg a SET gombot a dB-érték tárolásához. Ezzel befejeződött a művelet, és a kijelző visszatér
az alapbeállítások megjelenítéséhez (csatornaszám, csatornafrekvencia vagy színkód).

9

ULTRALINK UL2000M

2.2.4 AUTO MUTE (automatikus némítás)
Hallható zajt okoz az adóegység (ULM2000) be- és kikapcsolása, illetve a csatornaváltás, vagy amikor megszűnik
a jelátvitel például az elem lemerülése miatt. A zajhatároló engedélyezése (2.2.3) ellenére sem garantálható a
zajelnyomás tökéletes működése a reakcióidő miatt.
A latenciaidő áthidalásra szolgál az ULR2000 praktikus Auto Mute funkciója.
Az ULM2000 mikrofon kikapcsolásakor, valamint csatornaváltáskor és elemlemerülés közben speciális jelet
továbbít az adóegység a vevőegység felé. Az ULR2000 érzékeli a jelet, és automatikusan kikapcsolja a
kimenetét, mielőtt ténylegesen bekövetkezne a mikrofon kikapcsolása vagy a csatornaváltás, illetve az
elemkapacitás kritikus szint alá süllyedése.
 A hatékony automatikus némítás érdekében mind az adó- mind a vevőegységen aktiválni kell az Auto Mute

funkciót.

Auto Mute funkció aktiválása / letiltása:
1. Nyomja meg a SET gombot a menürendszerbe történő belépéshez.
2. Nyomja meg három alkalommal a gombot az A.MUTE menü kiválasztásához.
3. Nyomja meg ismét a SET gombot az A.MUTE almenübe történő belépéshez. A kijelzőn az aktuális
beállítás (ON vagy AMTOFF) látható.
4. Kapcsolja be vagy ki az Auto Mute funkciót a és a gombbal.
5. Nyomja meg a SET gombot a beállítás véglegesítéséhez. Ezzel befejeződött a művelet, és a kijelző
visszatér az alapbeállítások megjelenítéséhez (csatornaszám, csatornafrekvencia vagy színkód).

2.2.5 DISPLAY (kijelzés)
Az ULR2000 vevőegység bekapcsolásakor az alabeállítások jelennek meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy az
utoljára kiválasztott csatorna lesz látható, amely azonnal átkapcsolható a és a gombbal.
A kiválasztott csatorna háromféle módon jeleníthető meg a kijelzőn. A három közül az adott alkalmazáshoz
leginkább illeszkedő megjelenítési módot célszerű kiválasztani:
- Pontos vivőfrekvencia-kijelzés (FREQ)
- Csatornaszám-kijelzés (CHANNL)
- Csatornához rendelt színkód-kijelzés (COLOR)

ULR2000 alapbeállítások módosítása:
1. Nyomja meg a SET gombot a menürendszerbe történő belépéshez.
2. Nyomja meg egy alkalommal a gombot a DISPL menü kiválasztásához.
3. Nyomja meg ismét a SET gombot a DISPL almenübe történő belépéshez. A kijelzőn az aktuális
alapbeállítás látható.
4. Válasszon alapkijelző módot a és a gombbal.
5. Nyomja meg a SET gombot a beállítás véglegesítéséhez. Ezzel befejeződött a művelet, és a kijelző
visszatér az alapbeállítások megjelenítéséhez.

2.2.6 LOCK (lezárás)
A beállítások akaratlan módosítása megelőzhető a LOCK billentyűzár funkcióval. A SET gomb kivételével az
összes kezelőszerv letiltásra kerül (a POWER gomb is). A billentyűzár aktív állapotában a "LOCKED" üzenet
reagál minden gombnyomásra.

A Lock funkció aktiválása:
1. Nyomja meg a SET gombot a menürendszerbe történő belépéshez.
2. Nyomja meg két alkalommal a gombot a LOCK menü kiválasztásához.
3. Nyomja meg ismét a SET gombot a LOCK almenübe történő belépéshez. A kijelzőn az aktuális
beállítás (LOCKOFF) látható.
4. Kapcsolja be a billentyűzár funkciót a vagy a gombbal. Ennek hatására LOC ON-ra vált a kijelző.
5. Nyomja meg a SET gombot a billentyűzár bekapcsolásához. Ezzel befejeződött a művelet, és a kijelző
visszatér az alapbeállítások megjelenítéséhez.

10

ULTRALINK UL2000M

A billentyűzár feloldása:

1. Nyomja meg a SET gombot (a kijelzőn megjelenik a LOC ON üzenet).

2. Nyomja meg egy alkalommal a vagy a gombot a LOCOFF kiválasztásához.

3. Nyomja meg a SET gombot a billentyűzár feloldásához. Ezzel befejeződött a művelet, és a kijelző
visszatér az alapbeállítások megjelenítéséhez.

2.2.7 PRESET (programozás)
Az ULR2000 vevőegység 4, egyenként 8 csatornás programhellyel rendelkezik.

Gyári programhelyek (2., 3. és 4. programhely)

Az ULR2000 modellben 3 gyári programhely található egyenként 8 interferenciamentes csatornával. Ez azt jelenti,
hogy a programhelyek alatt tárolt 8 csatorna egyszerre futtathat 8 különböző adó- és vevőegységet egymás
zavarása nélkül.

A három gyári programhelybe tartozó csatornákat különböző frekvenciákhoz lehet rendelni, ezáltal könnyen
kiválasztható a legjobb átvitelt biztosító frekvenciatartomány.

Az alábbi táblázat a gyári programhelyeken tárolt frekvenciákat tartalmazza:

Csatorna 2. programhely 3. programhely 4. programhely
1
798.700 MHz 798.400 MHz 798.100 MHz

2 799.950 MHz 798.950 MHz 798.650 MHz

3 800.650 MHz 799.800 MHz 799.500 MHz

4 801.050 MHz 801.450 MHz 801.150 MHz

5 802.850 MHz 803.250 MHz 802.950 MHz

6 804.500 MHz 803.650 MHz 803.350 MHz

7 805.350 MHz 804.350 MHz 804.050 MHz

8 805.900 MHz 805.600 MHz 805.300 MHz

2.1 táblázat: gyárilag beállított frekvenciák a 2., 3. és 4. programhelyen

Felhasználói programhely (1. programhely)
Az 1. programhely a felhasználói, amely nyolc frekvencia tárolására alkalmas.
Ha nincsenek saját felhasználói frekvenciák tárolva az 1. programhelyen, akkor a 3. programhelyen tárolt
frekvenciákat használja a berendezés.

Programhely betöltése
1. Nyomja meg a SET gombot a menürendszerbe történő belépéshez.
2. Nyomja meg egy alkalommal a gombot a PRESET menü kiválasztásához.
3. Nyomja meg ismét a SET gombot a PRESET almenübe történő belépéshez. A kijelzőn az aktuális
programhely látható.
4. Válasszon programhelyet a vagy a gombbal. A kijelölt programhelyek megjelennek a kijelzőn
(PSET1...4).
5. Nyomja meg a SET gombot a kijelölt programhely betöltéséhez. Ezzel befejeződött a művelet, és a
kijelző visszatér az alapbeállítások megjelenítéséhez.

11

ULTRALINK UL2000M

3. ULM2000 MIKROFON

3.1 Kezelőszervek

Ez a fejezet az ULM2000 típusjelű mikrofon különféle kezelőszerveinek ismertetésével foglalkozik.

3.1 ábra: ULM2000 alulnézetből

1 POWER

Az ULM2000 típusjelű mikrofon be- és kikapcsolásához legalább két másodpercig megnyomva kell tartani a
POWER gombot. A POWER gomb rövid ideg tartó megnyomásával a bevitt értékek kerülnek jóváhagyásra
(lásd a későbbi fejezetekben), valamint az aktuális adóbeállításokat, a kiválasztott csatornát és az
elemkapacitás állapotát lehet ellenőrizni.

2 STATUS

A státuszjelző LED háromféle tempójú villogással értesít a mikrofon működési állapotáról:
- A lassú ütemű villogás azt jelenti, hogy sikeresen megtörtént a kilépés a programozó módból
- A közepes ütemű villogás a csatornaszámról vagy a frekvenciaértékekről tájékoztat
- A gyors villogás hibát jelez, például az elem lemerülését vagy a téves adatbevitelt

3 MUTE

A MUTE gombbal némítható a mikrofon, emellett program módba kapcsolható a 9-es vagy a 0-ás számjegy
kiválasztásával, vagy lehetővé teszi az adott beállítás kiolvasását.

4 CHANNEL

Egy csavarhúzó segítségével csatorna- és frekvenciaválasztás végezhető a kapcsolóval.

Az elemtartó kamrán található a gyári sorozatszám. A sorozatszám leolvasásához ki kell nyitni az elemtartót
(1.1.4).

3.2 Mikrofon működtetés

A kezelési útmutató utolsó oldalán táblázatos összefoglaló látható a mikrofon működtetéséről.

3.2.1 Bekapcsolás
1. Nyomja meg, és legalább két másodpercig tartsa megnyomva a POWER gombot.
2. Bekapcsolást követően a státuszjelző LED villogással nyújt információt az elem töltöttségi szintjéről:
1 villanás: majdnem lemerült elem................5 villanás: teljesen feltöltött állapotú elem
3. Ezt követi az aktuális csatorna kijelzése:
1 villanás: az 1-es csatorna van kiválasztva.....................8 villanás: a 8-as csatorna van kiválasztva

3.2.1 Bekapcsolás
Lehetőség van a CHANNEL kapcsoló (4) segítségével csatornaválasztásra, akár a mikrofon kikapcsolt
állapotában is.

Csatornaválasztás bekapcsolt mikrofonon:
 Csatornaválasztás közben ne legyen bekapcsolva a némító funkció!

12

ULTRALINK UL2000M

1. Fordítsa a kapcsolót az 1-8. pozíciók egyikébe (a választani kívánt csatornaszámnak megfelelően).
Érvényes szám kiválasztása esetén a LED gyors villogással nyugtázza a műveletet.

2. Nyomja meg rövid ideig a POWER gombot. Ennek hatására közepes ütemű villogásba kezd a LED.
A jelzési ciklusba tartozó villanások száma megfelel a kiválasztott csatorna sorszámának.

 Érvénytelen csatornaszám (pl: 0 vagy 9) kiválasztása esetén az utoljára kiválasztott csatorna marad
érvényben.

Csatornaválasztás kikapcsolt mikrofonon:

1. Fordítsa a kapcsolót az 1-8. pozíciók egyikébe (a választani kívánt csatornaszámnak megfelelően).

2. A mikrofon bekapcsolásakor automatikusan beállításra kerül a kiválasztott csatorna.
 Érvénytelen csatornaszám (pl: 0 vagy 9) kiválasztása esetén az utoljára kiválasztott csatorna marad

érvényben.

3.2.3 Sajátfrekvencia beállítás
Lehetőség van a vivőfrekvencia tetszőleges kiválasztására a 798,1 és 805,9 MHz közötti tartományban.
A kiválasztott frekvencia az 1-es számú felhasználói programhelyen kerül tárolásra.
 A vivőfrekvencia 25 kHz-es lépésekben állítható be, vagyis a kiválasztott frekvenciának a 25 kHz maradék

nélküli többszörösének kell lennie. Ha a kiválasztott frekvencia nem maradék nélküli többszöröse a 25 kHz-
nek, illetve nem esik a a 798,1 és a 805,9 MHz közötti tartományba, akkor hibaüzenetet generál az
ULM2000 mikrofon (gyors ütemű 5 villanással jelez a LED).

1. Kapcsolja be a némítást a mikrofonon a MUTE kapcsolóval. Ekkor program módba állítható a készülék.

2. Fordítsa a CHANNEL kapcsolót 9-es állásba, majd nyomja meg és tartsa legalább két másodpercig
megnyomva a POWER gombot a kiválasztás nyugtázásához. A státuszjelző LED egy alkalommal
felvillan közepes tempóval, majd ismét egyszer lassan. Ezzel megtörtént a belépés program módba,
ahol 6-jegyű frekvencia megadására vár a rendszer.

3. Adja meg a hat számjegyet az alábbiak szerint:
- Válassza ki a kívánt számjegyet a csatornaválasztó gombbal. Az érvényes szám kiválasztását egy
gyors felvillanással igazolja vissza a LED. Ezzel a módszerrel még jóváhagyás előtt ellenőrizhető,
hogy korrekt érték került-e kiválasztásra, vagyis a 25 kHz többszöröse és a fent említett
tartományba tartozó.
- Nyomja meg röviden a POWER gombot a kiválasztás jóváhagyásához.
- Érvényes frekvencia bevitele esetén ismét felvillan a LED, míg 5 felvillanás figyelmeztet az
érvénytelen érték megadására. Érvénytelen bevitel esetén lezárásra kerül a program mód, és a 2.
lépéssel újra kell kezdeni a műveletet.
Egy rövid szünet után a LED közepes tempójú villogásokkal közli a kiválasztott értéket (esetünkben
4-et).

 A 0 értéket nagyon rövid villanással jelzi a LED.
 Ha 5 másodpercig nem történik bevitel (a CHANNEL választókapcsolóval vagy a POWER gombbal), akkor

5 gyors villanással jelez a LED, és megszakításra kerül a program mód.

Miután megtörtént a 6 számjegyű frekvenciaérték bevitele, meg kell adni a frekvencia tárolására szolgáló
csatorna számát.

4. Válasszon csatornát a CHANNEL kapcsolóval 1 és 8 között (példánkban: 2). Az érvényes
csatornaválasztásra egy rövid villanással reagál a LED. Ezzel a módszerrel még jóváhagyás előtt
ellenőrizhető a megadott csatornaszám érvényessége.

5. Nyomja meg röviden a POWER gombot a kiválasztás jóváhagyásához.

6. Érvényes bevitel esetén ismét felvillan a LED, míg 5 felvillanással figyelmeztet a bevitel
érvénytelenségére. Érvénytelen bevitel esetén lezárásra kerül a program mód, és a 2. lépéssel újra kell
kezdeni a műveletet.
Egy rövid szünet után a LED közepes tempójú villogásokkal közli a kiválasztott értéket (jelen példa
szerint két felvillanással).

13

ULTRALINK UL2000M

7. Egy második szünet után következik a művelet visszaigazolására szolgáló LED jelzés:
- A frekvencia sikeres tárolását 2 lassú felvillanás igazolja vissza, és program módban marad a
mikrofon.
- Ha 5 alkalommal gyorsan villog a LED, akkor a frekvencia nem került tárolásra, vagyis újra kell
kezdeni a műveletet a 2. lépéstől.

 Ha 5 másodpercig nem történik bevitel (a CHANNEL választókapcsolóval vagy a POWER gombbal), akkor
5 gyors villanással jelez a LED, és megszakításra kerül a program mód.

8. Kapcsolja ki a némítást a mikrofonon a MUTE kapcsolóval.
 Ezzel megtörtént a felhasználói frekvencia tárolása az 1-es számú programhelyen!

3.2.4 Programozás
Az ULM2000 mikrofon 4, egyenként 8 csatornás programhellyel rendelkezik.

Gyári programhelyek (2., 3. és 4. programhely)

Az ULR2000 modellben 3 gyári programhely található egyenként 8 interferenciamentes csatornával. Ez azt jelenti,
hogy a programhelyek alatt tárolt 8 csatorna egyszerre futtathat 8 különböző adó- és vevőegységet egymás
zavarása nélkül.
A három gyári programhelybe tartozó csatornákat különböző frekvenciákhoz lehet rendelni, ezáltal könnyen
kiválasztható a legjobb átvitelt biztosító frekvenciatartomány.
Az alábbi táblázat a gyári programhelyeken tárolt frekvenciákat tartalmazza:

Csatorna 2. programhely 3. programhely 4. programhely

Í 1 798.700 MHz 798.400 MHz 798.100 MHz

2 799.950 MHz 798.950 MHz 798.650 MHz

3 800.650 MHz 799.800 MHz 799.500 MHz

4 801.050 MHz 801.450 MHz 801.150 MHz

5 802.850 MHz 803.250 MHz 802.950 MHz

6 804.500 MHz 803.650 MHz 803.350 MHz

7 805.350 MHz 804.350 MHz 804.050 MHz

8 805.900 MHz 805.600 MHz 805.300 MHz

3.1 táblázat: gyárilag beállított frekvenciák a 2., 3. és 4. programhelyen

Felhasználói programhely (1. programhely)

Az 1. programhely a felhasználói, amely nyolc frekvencia tárolására alkalmas.
Ha nincsenek saját felhasználói frekvenciák tárolva az 1. programhelyen, akkor a 3. programhelyen tárolt
frekvenciákat használja a berendezés.

Programhely betöltése

1. Kapcsolja be a némítást a mikrofonon a MUTE kapcsolóval. Ekkor program módba állítható a készülék.

2. Fordítsa a CHANNEL kapcsolót 0 állásba, majd nyomja meg és tartsa legalább két másodpercig
megnyomva a POWER gombot a kiválasztás nyugtázásához. A státuszjelző LED egy alkalommal
felvillan közepes tempóval, majd ismét egyszer lassan. Ezzel megtörtént a belépés program módba,
ahol egyjegyű szám megadására vár a rendszer.

3. Válasszon ki egy programhely-sorszámot, például a 3-ast a CHANNEL választókapcsoló segítségével
(Választható opciók: 1-4). Egy gyors felvillanással nyugtázza a LED az érvényes kiválasztást. Ezzel a
módszerrel még jóváhagyás előtt ellenőrizhető a megadott érték.

 Az 5-ös és 6-os szám kiválasztásásával a mikrofonerősítés módosítható (3.2.5), a 7-es és a 8-as pedig az
automatikus némítés beállítására vonatkozik (3.2.6). Nem érvényes a 0 és a 9.

4. Nyomja meg röviden a POWER gombot a kiválasztás jóváhagyásához.

5. Érvényes bevitel esetén ismét felvillan a LED, míg 5 felvillanással figyelmeztet a bevitel
érvénytelenségére. Érvénytelen bevitel esetén lezárásra kerül a program mód, és a 2. lépéssel újra kell
kezdeni a műveletet.
Egy rövid szünet után a LED közepes tempójú villogásokkal közli a kiválasztott értéket (jelen példa
szerint három villanással).

14

ULTRALINK UL2000M

 Ha 5 másodpercig nem történik bevitel (a CHANNEL választókapcsolóval vagy a POWER gombbal), akkor
5 gyors villanással jelez a LED, és megszakításra kerül a program mód.

6. Egy második szünet után következik a művelet visszaigazolására szolgáló LED jelzés:
- A programhely sikeres betöltését 2 lassú felvillanás igazolja vissza, és program módban marad a
mikrofon.
- Ha 5 alkalommal gyorsan villog a LED, akkor a programhely nem került betöltésre, vagyis újra kell
kezdeni a műveletet a 2. lépéstől.

7. Kapcsolja ki a némítást a mikrofonon a MUTE kapcsolóval.

3.2.5 Erősítés
Lehetőség van az ULM2000 mikrofon által továbbított jel erősségének szabályozására. A jellemzően halk
beszédhang esetén a "High Gain", a hangos előadáshoz pedig a "Low Gain" beállítás ajánlott.

1. Kapcsolja be a némítást a mikrofonon a MUTE kapcsolóval. Ekkor program módba állítható a készülék.

2. Fordítsa a CHANNEL kapcsolót 0 állásba, majd nyomja meg és tartsa legalább két másodpercig
megnyomva a POWER gombot a kiválasztás nyugtázásához. A státuszjelző LED egy alkalommal
felvillan közepes tempóval, majd ismét egyszer lassan. Ezzel megtörtént a belépés program módba,
ahol egyjegyű szám megadására vár a rendszer.

3. Válasszon ki egy számot a CHANNEL választókapcsoló segítségével:
- Alacsony erősítés: 5
- Magas erősítés: 6

Egy gyors felvillanással nyugtázza a LED az érvényes kiválasztást. Ezzel a módszerrel még
jóváhagyás előtt ellenőrizhető az elvégzett beállítás.

 Az 1-4 számok kiválasztásásával a programhely-beállítás módosítható (3.2.4), a 7-es és a 8-as pedig az
automatikus némítés beállítására vonatkozik (3.2.6). Nem érvényes a 0 és a 9.

4. Nyomja meg röviden a POWER gombot a kiválasztás jóváhagyásához.

5. Érvényes bevitel esetén ismét felvillan a LED, míg 5 felvillanással figyelmeztet a bevitel
érvénytelenségére. Érvénytelen bevitel esetén lezárásra kerül a program mód, és a 2. lépéssel újra kell
kezdeni a műveletet.
Egy rövid szünet után a LED közepes tempójú villogásokkal közli a kiválasztott értéket (jelen példa
szerint három villanással).
- Alacsony erősítés: egy villanás közepes tempóval
- Magas erősítés: két villanás közepes tempóval

 Ha 5 másodpercig nem történik bevitel (a CHANNEL választókapcsolóval vagy a POWER gombbal), akkor
5 gyors villanással jelez a LED, és megszakításra kerül a program mód.

6. Egy második szünet után következik a művelet visszaigazolására szolgáló LED jelzés:
- A programhely sikeres betöltését 2 lassú felvillanás igazolja vissza, és program módban marad a
mikrofon.
- Ha 5 alkalommal gyorsan villog a LED, akkor a programhely nem került betöltésre, vagyis újra kell
kezdeni a műveletet a 2. lépéstől.

7. Kapcsolja ki a némítást a mikrofonon a MUTE kapcsolóval.

3.2.6 Automatikus némítás
Hallható zajt okoz az adóegység (ULM2000) be- és kikapcsolása, illetve a csatornaváltás, vagy amikor megszűnik
a jelátvitel például az elem lemerülése miatt. A zajhatároló engedélyezése ellenére sem garantálható a
zajelnyomás tökéletes működése a reakcióidő miatt.
A latenciaidő áthidalásra szolgál az ULM2000 praktikus Auto Mute funkciója.
Az ULM2000 mikrofon kikapcsolásakor, valamint csatornaváltáskor és elemlemerülés közben speciális jelet
továbbít az adóegység a vevőegység felé. Az ULR2000 érzékeli a jelet, és automatikusan kikapcsolja a
kimenetét, mielőtt ténylegesen bekövetkezne a mikrofon kikapcsolása vagy a csatornaváltás, illetve az
elemkapacitás kritikus szint alá süllyedése.

15

ULTRALINK UL2000M

 A hatékony automatikus némítás érdekében mind az adó- mind a vevőegységen aktiválni kell az Auto Mute
funkciót.

Auto Mute funkció aktiválása / letiltása:

1. Kapcsolja be a némítást a mikrofonon a MUTE kapcsolóval. Ekkor program módba állítható a készülék.

2. Fordítsa a CHANNEL kapcsolót 0 állásba, majd nyomja meg és tartsa legalább két másodpercig
megnyomva a POWER gombot a kiválasztás nyugtázásához. A státuszjelző LED egy alkalommal
felvillan közepes tempóval, majd ismét egyszer lassan. Ezzel megtörtént a belépés program módba,
ahol egyjegyű szám megadására vár a rendszer.

3. Válasszon ki egy számot a CHANNEL választókapcsoló segítségével:
- Auto Mute funkció aktiválása: 7
- Auto Mute funkció letiltása: 8

Egy gyors felvillanással nyugtázza a LED az érvényes kiválasztást. Ezzel a módszerrel még
jóváhagyás előtt ellenőrizhető az elvégzett beállítás.

 Az 1-4 számok kiválasztásásával a programhely-beállítás módosítható (3.2.4), az 5-ös és a 6-os pedig a
mikrofonerősítésre vonatkozik (3.2.5). Nem érvényes a 0 és a 9.

4. Nyomja meg röviden a POWER gombot a kiválasztás jóváhagyásához.

5. Érvényes bevitel esetén ismét felvillan a LED, míg 5 felvillanással figyelmeztet a bevitel
érvénytelenségére. Érvénytelen bevitel esetén lezárásra kerül a program mód, és a 2. lépéssel újra kell
kezdeni a műveletet.
Egy rövid szünet után a LED közepes tempójú villogásokkal közli a kiválasztott értéket (jelen példa
szerint három villanással).
- Auto Mute aktív: egy villanás közepes tempóval
- Auto Mute inaktív: két villanás közepes tempóval

 Ha 5 másodpercig nem történik bevitel (a CHANNEL választókapcsolóval vagy a POWER gombbal), akkor
5 gyors villanással jelez a LED, és megszakításra kerül a program mód.

6. Egy második szünet után következik a művelet visszaigazolására szolgáló LED jelzés:
- Az automatikus némítás módosítását 2 lassú felvillanás igazolja vissza, és program módban marad
a mikrofon.
- Ha 5 alkalommal gyorsan villog a LED, akkor az Auto Mute státusz változatlan maradt, vagyis újra
kell kezdeni a műveletet a 2. lépéstől.

7. Kapcsolja ki a némítást a mikrofonon a MUTE kapcsolóval.

3.2.7 Kikapcsolás
A mikrofon kikapcsolásához legalább két másodpercig megnyomva kell tartani a POWER gombot. A LED hosszú
felvillanással jelzi a kikapcsolást.

 A mikrofon tárolja a frekvencia- és csatornabeállításokat. Ezek a paraméterek kerülnek alkalmazásra a
mikrofon majdani bekapcsolásakor.

3.3 Státuszellenőrzés

A mikrofon használata közben szükség lehet a működési paraméterek ellenőrzésére. A működési paraméterek
lekérdezéséhez nem kell kikapcsolni a mikrofont.

3.3.1 Elemtöltöttség és átviteli csatorna

A mikrofon kikapcsolásához legalább két másodpercig megnyomva kell tartani a POWER gombot. A LED hosszú
felvillanással jelzi a kikapcsolást.

1. Fordítsa a CHANNEL kapcsolót 0 állásba. A MUTE kapcsoló bármilyen pozícióban lehet.

2. Nyomja meg röviden a POWER gombot.

3. A művelet hatására megtörténik a státuszkijelzés közepes tempójú LED villanásokkal:

- Elemkapacitás: 1 = lemerülve 5= teljesen feltöltve

- Kiválasztott csatorna: 1= 1. csatorna 8= 8. csatorna

16

ULTRALINK UL2000M

 A státuszkijelzés feltétele, hogy bekapcsolt állapotban legyen a vevőegység. A POWER gomb rövid ideig
tartó megnyomásával nem kapcsol be vagy ki a mikrofon.

3.3.2 Átviteli frekvencia
1. Fordítsa a CHANNEL kapcsolót 9 állásba. A MUTE kapcsoló bármilyen pozícióban lehet.
2. Nyomja meg röviden a POWER gombot.
3. A programozáshoz hasonlóan hat közepes tempójú felvillanás jelzi az átviteli frekvenciát. Az egyes
kódokat rövid szünet választja el egymástól.

 A 0 értéket rövid felvillanással jelzi a LED, ezért könnyen megkülönböztethető az 1-es értéktől.
 A státuszkijelzés feltétele, hogy bekapcsolt állapotban legyen a vevőegység. A POWER gomb rövid ideig

tartó megnyomásával nem kapcsol be vagy ki a mikrofon.

3.3.3 Programhely
1. A MUTE kapcsoló OFF pozícióban legyen (vagyis nem lehet aktív a némítás).
2. Fordítsa a CHANNEL választókapcsolót 1, 2, 3 vagy 4-es állásba, majd nyomja meg rövid ideig a
POWER gombot.
3. A művelet hatására megtörténik a programhely sorszámkijelzése a LED közepes tempójú
felvillanásával.

3.3.4 Erősítés
1. A MUTE kapcsoló OFF pozícióban legyen (vagyis nem lehet aktív a némítás).
2. Fordítsa a CHANNEL választókapcsolót 5-ös vagy 6-os állásba, majd nyomja meg rövid ideig a
POWER gombot.
3. A művelet hatására megtörténik a mikrofonerősítés aktuális státuszának kijelzése a LED közepes
tempójú felvillanásával.
- Alacsony erősítés: egyetlen villanás közepes tempóval
- Magas erősítés: két villanás közepes tempóval

3.3.5 Némítás
1. A MUTE kapcsoló OFF pozícióban legyen (vagyis nem lehet aktív a némítás).
2. Fordítsa a CHANNEL választókapcsolót 7-es vagy 8-as állásba, majd nyomja meg rövid ideig a
POWER gombot.
3. A művelet hatására megtörténik az Auto Mute funkció aktuális státuszának kijelzése a LED közepes
tempójú felvillanásával.
- Automatikus némítás kikapcsolva: egyetlen villanás közepes tempóval
- Automatikus némítás aktív: két villanás közepes tempóval

3.4 ULM2000 jelszint-beállítás

 Az ULM2000 jelszintjének optimális beállításához az erősítést a sugárzott jel szintjéhez kell állítani (3.2.5).
A keverőpult mikrofoncsatornáján akkor megfelelő az erősítés, ha a csúcsjelző LED csak ritkán villan fel, vagy
egyáltalán nem világít. Induláskor célszerű középállásba helyezni a mikrofoncsatorna EQ gombjait. A kívánt hang
eléréséhez pozicionálja a mikrofont a hangforráshoz vagy akár vigye körbe a stúdióban. Csak azután kezdje
használni az ekvalizátorokat és a DSP-ket, miután kielégítő hangot produkál a mikrofon.

17

ULTRALINK UL2000M

4. ALKALMAZÁSI PÉLDA

A 4.1 ábra a BEHRINGER ULTRALINK szériához tartozó eszközök egyszerű összeállítását szemlélteti.
Az ULR2000 vevőegység szimmetrikus XLR kimenetéhez kell csatlakoztatni a keverőpultot, természetesen a
TRS kimenet használható a jelút következő eszközének a fogadására.

4.1 ábra: Az ULR2000 vevőegység és az ULM2000 mikrofon bekötése

5. TELEPÍTÉS

5.1 Telepítési információk

 A telepítési hely kiválasztásakor fontos szempont, hogy a berendezések közvetlen közelében ne legyenek
nagyméretű fémfelületek (radiátor, fémszekrény, vasbetonfal).

 A hangrendszer komponenseit a padlószinthez képest legalább 1 méter magasságban ajánlott működtetni.
 Az optimális vétel biztosítása érdekében célszerű 90°-os szögben elfordítani az antennát a mikrofon

irányához képest. Az antennák egymással bezárt szöge ne haladja meg a 40°-ot.
 A zavarmentes vétel egyik feltétele, hogy ne legyen nagyméretű objektum az adó- és vevőegység között.

A méret mellett az adott tárgy anyaga is befolyásolja a zavarás mértékét.
 A következő fejezet az ULR2000 vevőegység rack-rendszerű beépítésével kapcsolatban tartalmaz hasznos

információkat.

18

ULTRALINK UL2000M

5.2 Rack-rendszerű beépítés

Az ULR2000 vevőegység antennája a készülék előlapján kapott helyet, ami lehetővé teszi az akadálytalan rack-
rendszerű telepítést.
A készülék el van látva tartóval és csatlakozóval az alábbi telepítési lehetőségeket biztosítva:

1. Egyetlen berendezés rack-be építése esetén az egyik oldalra kell szerelni tartóelemet. Ilyenkor nincs
szükség a tartozékként mellékelt csatlakozóra.

2. Két vevőegység rack-be építése esetén első lépésként egymásra kell szerelni a készülékeket a
csatlakozó segítségével. Az egyik készülék bal oldalához, a másik készülék jobb oldalához kell
rögzíteni a tartót. Ezután beépíthető rack-be a rendszer.

 A megfelelő vétel biztosítása érdekében a rack felső részébe célszerű telepíteni a vevőegységet, hogy az
előlapi antenna túlnyúljon a rack tetején.

Az ULR2000 vevőegység 1 HE magas helyet igényel a 19"-os rack-ben. Gondoskodni kell további 10 cm helyről a
hátlapi csatlakozók számára.
M6-os csavarokkal és anyákkal történik a rack-be szerelés.
A túlmelegedés megelőzése érdekében elegendő helyet kell biztosítani a berendezések környezetében, és nem
szabad közvetlenül teljesítményerősítőt vagy más hasonló, hőkibocsátó berendezést a vevőegységre helyezni.
Kettőnél több vevőegység rack-rendszerű konfigurálása esetén elegendő helyre van szükség a kiálló antennák
miatt. (5.1 ábra). Interferenciát okozhat ugyanis, ha az alsó egység antennája takarja a fölé szerelt egység
antennáját.

5.1 ábra: Egymás fölé telepített ULR2000 vevőegységek

19

ULTRALINK UL2000M

5.3 Audio-csatlakoztatások

Az ULR2000 vevőegység elektronikusan szimmetrikus audio-csatlakozókkal van felszerelve, amelyek
aszimmetrikus berendezések fogadására is alkalmasak.

5.2 ábra: XLR csatlakozó

5.3 ábra: 1/4"-os TS csatlakozó

5.4 ábra: 1/4"-os TRS csatlakozó
Az egyéb gyártmányú mikrofonokkal szemben az ULM2000 rádiómikrofont nem lehet kábellel csatlakoztatni,
vagyis csak vezeték nélküli összeköttetés lehetséges.

20

ULTRALINK UL2000M

 Az ULM2000 mikrofon telepítését és működtetését szakképzett ember végezze. Telepítés és működtetés
közben gondoskodni kell a felhasználó megfelelő földeléséről. Az elektromos kisülések kedvezőtlenül
befolyásolhatják a berendezés működését.

6. MŰSZAKI ADATOK

6.1 ULR2000 vevőegység

RF jellemzők
Vételi rendszer .................................................................. True Diversity
Moduláció.......................................................................... szélessávú FM
Frekvenciatartomány ........................................................ 794 - 810 MHz
Vételi frekvenciák (EU/USA/CA)....................................... 320 frekvencia 798,1 - 805,9 MHz tartományban, 25

kHz-es lépésekkel
Csatornák száma.............................................................. 8 (szabadon programozható és kapcsolható)
Csatorna-sávszélesség .................................................... < 500 kHz
Csatornatávolság.............................................................. 400 kHz (minimum)
Névleges/csúcs frekvenciaeltérés .................................... ± 32 kHz / ± 48 kHz
Frekvenciastabilitás .......................................................... < ± 15 ppm
Érzékenység (kompanderrel)............................................ < 2,0 µV @ 47 dB (A) jel/zaj viszony
Antennabemenetek........................................................... 2 db. BNC csatlakozó
Antennabemeneti impedancia .......................................... 50 Ω
Hatótávolság ..................................................................... 100 méter (névleges) - ULM2000 vevőegységhez

kapcsolódva, és optimális feltételek mellett

AF jellemzők (ULM2000 vevőegységgel)
Zajcsökkentés ................................................................... nagyteljesítményű IRC tömörítő rendszer, elő/deemfázis
AF frekvenciaátvitel .......................................................... 30 - 19 000 Hz (-3 dB)
Teljes harmonikus torzítás................................................ 0,4% (1 kHz)
Jel-zaj viszony................................................................... > 105 dB (A)
Zajhatároló kapcsolási küszöb.......................................... 0 - 125 µV (szabályozható)
Kimenőfeszültség ............................................................. 9,5 dBu / 12,5 dBu @ XLR és jack csatlakozón
Kimenőfeszültség-szabályozás ........................................ 0 - 40 dB
Működési hőmérséklet...................................................... -10°C - +50°C
Vonatkozó szabványok..................................................... ETS 300 445, ETS 300 422, FCC

Energiaellátás
Tápegység ........................................................................ 12 V DC adapter, E-SPS1 modell
Tápfeszültség.................................................................... 100 - 240 V~, 50-60 Hz
Névleges áramfelvétel ...................................................... 250 mA

Méret- és tömegadatok
Méretek (szélesség x magasság x mélység).................... 211 mm x 44 mm x 124 mm
Tömeg............................................................................... 0,65 kg

21

ULTRALINK UL2000M

6.2 ULM2000 mikrofon

RF jellemzők
Moduláció.......................................................................... szélessávú FM
Frekvenciatartomány ........................................................ 794 - 810 MHz
Vételi frekvenciák (EU/USA/CA)....................................... 320 frekvencia 798,1 - 805,9 MHz tartományban, 25

kHz-es lépésekkel
Csatornák száma.............................................................. 8 (szabadon programozható és kapcsolható)
Csatorna-sávszélesség .................................................... < 200 kHz
Csatornatávolság.............................................................. 400 kHz (minimum)
Névleges/csúcs frekvenciaeltérés .................................... ± 32 kHz / ± 48 kHz
Frekvenciastabilitás .......................................................... < ± 15 ppm
Antenna............................................................................. beépített
Hatótávolság ..................................................................... 100 méter (névleges) - ULR2000 mikrofonhoz

kapcsolódva, és optimális feltételek mellett

AF jellemzők (ULR2000 mikrofonnal)
Zajcsökkentés ................................................................... nagyteljesítményű IRC tömörítő rendszer, elő/deemfázis
AF frekvenciaátvitel .......................................................... 30 - 19 000 Hz (-3 dB)
Teljes harmonikus torzítás................................................ < 0,4%
Jel-zaj viszony................................................................... > 105 dB (A)

Mikrofon
Típus ................................................................................. Panasonic® hátlemezes kondenzátormikrofon FET

impedancia-konverterrel
Iránykarakterisztika........................................................... kardioid
Érzékenység ..................................................................... -47 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)
Frekvenciamenet .............................................................. 100 - 18000 Hz
Maximális bemeneti hangnyomás .................................... > 120 dB SPL
Jel-zaj viszony................................................................... > 60 dB
Működési hőmérséklet...................................................... -10°C - +50°C
Vonatkozó szabványok..................................................... ETS 300 445, ETS 300 422, FCC
Áramellátás ....................................................................... 2 x 9 V alkálielem (IEC 6LR61-PP3)
Áramfelvétel ...................................................................... 75 mA (jellemző)
Nyugalmi áramfelvétel ...................................................... 31 mA (jellemző)
Működési idő..................................................................... > 12 óra

Méret- és tömegadatok
Méretek (szélesség x magasság x mélység).................... 48 mm x 254 mm x 48 mm
Tömeg............................................................................... 0,25 kg

22

ULTRALINK UL2000M

MIKROFON GYORSTELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

23


Click to View FlipBook Version