The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Behringer UB1622FX, 1832FX, 2222FX, 2442FX HU

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-29 09:56:16

Behringer UB1622FX, 1832FX, 2222FX, 2442FX HU

Behringer UB1622FX, 1832FX, 2222FX, 2442FX HU

EURORACK UB1622FX-PRO UB1832FX-PRO UB2222FX-PRO UB2442FX-PRO

1.0 verzió Használati útmutató

2002. március

EURORACK Ez a szimbólum figyelmeztet a
fontos üzemeltetési és
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK karbantartási utasításokra.
A kézikönyvben található ilyen
FIGYELEM: utasításokat mindig tanácsos
Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése elolvasni.
érdekében soha nem vegyük le a berendezés
fedőlapját vagy hátlapját. A berendezés belsejében
nincsenek felhasználó által javítható részek;
meghibásodás esetén mindig hívjunk szakembert.
FIGYELMEZTETÉS:
A tűzveszély vagy elektromos áramütés
veszélyének elkerülése érdekében, a berendezést
ne érje eső vagy nedvesség hatása.

Ez a szimbólum figyelmeztet a
burkolaton belüli szigeteletlen
veszélyes feszültség jelenlétére
— ez a feszültség elég nagy
ahhoz, hogy áramütést
okozhasson.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ:

A berendezés működtetésének megkezdése előtt tanulmányozzuk át az összes biztonsági és
üzemeltetési utasítást.

A használati útmutató megőrzése:
A biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmazó kézikönyvet mindenképpen meg kell
őrizni, mivel később is szükség lehet rá.

A figyelmeztető utasítások betartása:
A berendezésen és a használati útmutatóban található összes figyelmeztető utasítást be kell
tartani.

Utasítások követése:
Az összes üzemeltetési és felhasználói utasítást be kell tartani.

Víz és nedvesség hatása:
A berendezést nem szabad vizes környezetben vagy annak közelében használni (pl. fürdőkád,
mosogató, mosdó, mosoda közelében, nedves alagsori helyiségben vagy uszodában stb.).

Szellőzés:
A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy ne akadályozzuk meg a üzemszerű szellőzést. Például,
a berendezést ne helyezzük ágyra, takaróra vagy olyan hasonló felületre, amely elzárhatja a
szellőző nyílásokat: illetve ne helyezzük be beépített egységként, pl. könyvszekrénybe vagy
más szekrénybe, mivel ezzel megakadályozzuk a szellőző nyílásokon keresztüli szabad
légáramlást.

2

EURORACK

Hő hatása:
Hagyjunk mindig elegendő távolságot a berendezés és fűtőtestek, hőtároló egységek, tűzhelyek
vagy egyéb hősugárzó berendezések (ideértve az erősítőket is) között.

Áramforrás:
A berendezést csak a használati útmutatóban előírt, illetve a berendezésen megjelölt típusú
tápáramforrásra szabad csatlakoztatni.

Földelés vagy polarizálás:
A tápkábel védelme.
A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy megakadályozható legyen a rálépés vagy a közelében
elhelyezett tárgyak általi kilyukasztás. Különös figyelmet kell szentelni a vezetékeknek és
dugaszoknak, a dugaszolóaljzatoknak és annak a pontnak, ahol a tápkábel kilép a
berendezésből.

Tisztítás:
A berendezést csak a gyártó által megadott útmutatások alapján szabad tisztítani.

Használaton kívüli időszakok:
Hosszabb használaton kívüli időszak esetén a berendezés tápkábelét ki kell húzni a
csatlakozóaljzatból.

Tárgyak vagy folyadék berendezésbe kerülése:
Ügyelni kell arra, hogy ne kerülhessen idegen tárgy a berendezésbe, illetve a burkolat nyílásain
keresztül ne folyhasson bele folyadék.

Meghibásodások és azok kijavítása:
A berendezést csak szakember javíthatja az alábbi esetekben:

a tápkábel vagy dugasz megsérült vagy
a doboz belsejébe idegen tárgy vagy folyadék került,
a berendezést eső vagy túlzott nedvesség hatása érte,
a berendezés működése nem az elvárt vagy egyértelmű teljesítménycsökkenés észlelhető
vagy
a berendezést leejtették vagy egyéb fizikai károsodás érte.

Karbantartás:
A felhasználó által végrehajtható karbantartási műveletek vagy módosítások a használati
útmutatóban szerepelnek. Ettől eltérő bármilyen karbantartási műveletet/javítást csak
szakember végezhet.

3

EURORACK

TARTALOM

1. BEVEZETÉS ...................................................................................................................... 6
1.1 Általános keverőpult funkciók.......................................................................................... 6
1.2 Használati útmutató ........................................................................................................ 7
1.3 Első lépések .................................................................................................................... 7
1.3.1 Szállítás .................................................................................................................... 7
1.3.2 Első üzembe helyezés.............................................................................................. 7
1.3.3. Garancia ................................................................................................................... 8

2. KEZELŐSZERVEK ÉS CSATLAKOZÓK ........................................................................... 8
2.1. Mono csatornák ........................................................................................................... 8
2.1.1. Mikrofon és vonalbemenetek.................................................................................... 8
2.1.2 Hangszínszabályozó................................................................................................. 9
2.1.3. AUX SEND ............................................................................................................. 10
2.1.4. Adatútválasztó gomb, PAN, SOLO és csatornafader ............................................. 11
2.2. Sztereó csatornák ...................................................................................................... 12
2.2.1. Csatornabemenetek ............................................................................................... 12
2.2.2. Hangszínszabályozó - sztereó csatornák ............................................................... 12
2.2.3. AUX SEND kimenetek/sztereó csatornák............................................................... 13
2.2.4. Routing (jelútválasztó) kapcsológomb, SOLO- és csatornafader ........................... 13
2.3. Kezelőfelület és főbb szekciói.................................................................................... 13
2.3.1. MON vezérlés, AUX SEND 1, 2 és 3 (FX).............................................................. 13
2.3.2. AUX SEND jack csatlakozók .................................................................................. 14
2.3.3. STEREO AUX RETURN csatlakozók..................................................................... 15
2.3.4. Az UB1832FX-PRO berendezés kontroll-szekciója................................................ 16
2.3.5. STEREO AUX RETURN vezérlés .......................................................................... 16
2.3.6. Kiegészítés az UB1832FX-PRO berendezéshez ................................................... 18
2.3.7. Surround funkció (csak UB1832FX-PRO) .............................................................. 19
2.3.8. Tape input/tape output............................................................................................ 19
2.3.9. Lámpaaljzat (csak az UB2442FX-PRO berendezésre) .......................................... 19
2.3.10. Szintmérő és kontroll ........................................................................................... 20
2.3.11. Alcsoportok (subgroup) és MAIN MIX fader ........................................................ 22

3. GRAFIKUS 9-SÁVOS HANGSZÍNSZABÁLYOZÓ (CSAK UB1832FX-PRO) .................. 23
4. DIGITÁLIS EFFEKTPROCESSZOR ................................................................................ 23
5. A HÁTLAPON TALÁLHATÓ CSATLAKOZÓK ................................................................. 25

5.1. MAIN MIX kimenetek, INSERT pontok és CONTROL ROOM kimenetek ................. 25
5.2. Sub-group kimenetek................................................................................................. 25
5.3. Insert pontok .............................................................................................................. 26
5.4. Közvetlen kimenetek (csak UB2442FX-PRO) ........................................................... 26
5.5. Tápfeszültség, fantomtáp és biztosíték...................................................................... 26
6. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................................... 28
6.1. Tartóelem állványra szereléshez ............................................................................... 28
6.2. Kábelcsatlakozók ....................................................................................................... 28

6.2.1. Audiocsatlakozó...................................................................................................... 28
7. MŰSZAKI JELLEMZŐK.................................................................................................... 30
8. GARANCIA....................................................................................................................... 33

4

EURORACK

ELŐSZÓ

Kedves Vevő!!

Biztos vagyok benne, hogy Ön az olyan emberek közé tartozik, akik munkájukat teljes
erőbedobással végzik, szinte hobbynak tekintik, és az általuk kiválasztott szakterületet kiválóan
ismerik!

Én is ide tartozom, hiszen már 30 éve szenvedélyes zenebarát és az elektronikai termékek
megszállottja vagyok. Ennek eredménye nemcsak az, hogy a BEHRINGER céget
megalapítottam, hanem arra a képességre is szert tettem, hogy lelkesedésemet át tudom adni
munkatársaimnak és azt meg tudom velük osztani.

Ezalatt az idő alatt mindvégig a stúdió-technológiával és a végfelhasználókkal foglalkoztam, és
sikerült felismernem, hogy melyek a legfontosabb szempontok egy termék kifejlesztésekor.
Ezek az alábbiak: hangminőség, megbízhatóság és könnyű kezelhetőség. És ami még ennél is
több, sikerült kitolni a műszaki korlátokat egészen a lehetőségek maximumáig.

Pontosan ez az eredmény motivált engem az új keverőpult-család fejlesztésének
kezdeményezésében. Mivel az EURORACK termékcsalád világszerte új szabványt teremtett,
tudtam, hogy az ösztönzésemre indított termékfejlesztésnek különösen ambiciózus célokat kell
kitűznie.

Az új UB jelű keverőpultok az én általam kialakított koncepció alapján készültek. A tervezés, a
komplett kapcsolási rajz és a nyomtatott áramköri kártya mind a saját munkám. Alapos
gondossággal választottam ki a berendezés minden egyes komponensét azzal a céllal, hogy a
keverőpultoknál alkalmazható analóg és digitális technológiákat maximálisan kihasználjam.

Az alapkoncepcióm az volt, hogy Ön, mint felhasználó korlátok nélkül kamatoztathassa
képességeit és kreativitását. Az eredmény ez a szinte ösztönösen kezelhető és hihetetlenül
erőteljes keverőpult. Nem maradhat el a lenyűgöző hatás sem a különösen rugalmas
jelútválasztási lehetőségeknek és a funkciók fantasztikusan bő választékának köszönhetően.
Az olyan újító szellemű technológiák, mint a teljesen új IMP ("invisible" mikrofon-előerősítés),
optimális hangminőséget garantálnak. A kiváló minőségű komponensek páratlan
megbízhatóságról gondoskodnak még szélsőséges terhelés mellett is.

Az új UB keverőpult család kiváló minőségű és mégis igen egyszerű a kezelése. Azonnal
méltányolni fogja, hogy én mint zenész és hangmérnök Önt mint végfelhasználót helyeztem
előtérbe, és ezeket a terméket csak azért sikerült így megalkotni, mivel a berendezés minden
egyes részletében benne van a saját szenvedélyem és törődésem.

Köszönöm, hogy bizalmat szavazott termékemnek és az UB keverőpult mellett döntött. Ezen
kívül mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki a saját személyes elkötelezettségével és
szenvedélyével segített engem abban, hogy megalkossam ezt a lenyűgöző keverőpult-családot.

Köszönettel

Uli Behringer

5

EURORACK

1. BEVEZETÉS

Gratulálunk! A BEHRINGER EURORACK beszerzésével Ön egy olyan termékre tett
szert, amely kis mérete ellenére hihetetlenül sokoldalú és kiváló audioteljesítménnyel
rendelkezik.

A BEHRINGER EURORACK termék jellemzői a kiváló minőségű optimális fantomtáppal
ellátott mikrofon-előerősítők, a szimmetrikus vonalbemenet és a külső effektberendezések
csatlakoztathatósága. Az átfogó és alaposan átgondolt jelútválasztási lehetőségek miatt az
EURORACK alkalmas mind élő, mind pedig stúdió alkalmazásokra.

IMP "INVISIBLE" mikrofon-előerősítő
A mikrofoncsatornák a BEHRINGER vadonatúj IMP INVISIBLE mikrofon-előerősítőjével vannak
ellátva az alábbi jellemzőkkel:

• 130 dB dinamikatartomány a hihetetlen nagyságú "belvilághoz".
• A sávszélesség terjedelme 10 Hz alatt kezdődik és 200 kHz felett ér véget, hogy még a

legfinomabb árnyalatokat is kristálytisztán lehessen reprodukálni.
• A különösen kis zajú és torzításmentes kapcsolástechnika abszolút természetes és

transzparens jelvisszaadást garantál.
• Tökéletesen illeszkedik minden elképzelhető, maximum 60 dB erősítéssel és +48 voltos

fantomtáppal rendelkező mikrofonhoz.
• Lehetővé teszi a 24 bit/192 kHz HD-felvevő kiterjesztett dinamikus tartományának teljes

kihasználását és ezáltal az optimális audiominőség garantálását.

Ezen kívül az BEHRINGER EURORACK 24 bites A/D és D/A konverterrel ellátott
effektprocesszorral is rendelkezik. A processzor fel van szerelve az általunk kipróbált és tesztelt
19"-os multieffekt berendezés (VIRTUALIZER PRO DSP2024P) effektalgoritmusaival. 99 előre
beprogramozott effekt áll rendelkezésre elsőrangú teremszimulációkkal, késleltetési és
modulációs effektekkel, illetve kompressziós, csőtorzítási és egyéb effektekkel elképesztő
audiominőséget garantálva.

A PRO gyártmánycsaládba tartozó keverőpultok korszerű, integrált kapcsolásos üzemmóddal
ellátott tápegységgel rendelkeznek. Ennek egyik legnagyobb előnye (a hagyományos
áramkörökkel szemben), hogy a kapcsolásos üzemmódú tápegység automatikusan
alkalmazkodik a 100 és 240 Volt közötti tápfeszültségekhez. Ezen kívül a sokkal nagyobb
hatékonysága miatt kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos tápegységek.

FIGYELEM!

" Fel szeretnénk hívni a figyelmét arra a tényre, hogy a szélsőségesen magas

hangerő halláskárosodást okozhat és/vagy tönkreteheti a fejhallgatót vagy
hangszórót. A berendezés bekapcsolása előtt mindig teljesen halkítsa le a MAIN
MIX fadert és a fejhallgató hangerejét. Mindig óvatosan járjon el a megfelelő
hangerő beállításakor.

6

EURORACK

1.1 Általános keverőpult funkciók

A keverőpult három fő funkciót lát el:

• Jelfeldolgozás: Előerősítés, szintszabályozás, frekvencia-átvitel korrekciója, effektek
keverése.

• Jelelosztás: A jelek összegyűjtése az AUX SEND kimeneteken az effektek feldolgozására,
monitormix, elosztás különböző felvevősávokon, teljesítményerősítés, vezérlőterem és 2-
sávos kimenetek.

• Keverés: Hangerő/frekvenciaelosztás beállítása, az egyes jelek pozícionálása a
sztereoképre, a teljes mix szintszabályozása a felvevőegységekhez/keresztfrekvenciás
erősítőkhöz/teljesítményerősítőkhöz. Az összes többi keverési funkció a fenti fő alapelv
alkalmazásával működik.

A BEHRINGER keverőpult kezelőfelülete optimálisan van kialakítva olyan módon, hogy a fenti
funkciókat egyszerűen lehessen alkalmazni és ugyanakkor pedig a jelút könnyen követhető
legyen.

1.2 Használati útmutató

A használati útmutató egyrészt áttekintő képet ad a kezelőszervekről, másrészt pedig
részletes leírást nyújt azok használatáról. A kezelőszervek közötti kapcsolat megértéséhez,
azokat funkcióik szerint csoportokba rendeztük. Ha részletesebb információkra van szüksége,
látogassa meg weboldalunkat a http://www.behringer.com címen, ahol további magyarázatok
találhatók, pl. az effektekről és a dinamikus alkalmazásokról.

" A keverőpulthoz adott blokkdiagram áttekintő képet szolgáltat a bemenetek és

kimenetek közötti kapcsolatokról, illetve az azokhoz tartozó kapcsológombokról
és kezelőelemekről.

Pillanatnyilag csak próbálja nyomon követni a jel útját a mikrofon bemenettől az "aux
send 1" csatlakozóig. Nehogy elkedvetlenedjen a lehetőségek hatalmas tárházától; az egész
sokkal könnyebb, mint gondolná! Ha ugyanakkor rápillant a kezelőszervekre, igen hamar meg
fog barátkozni a keverőpulttal és pillanatok alatt képes lesz a rendelkezésre álló lehetőségek
többségének kihasználására.

1.3 Első lépések

1.3.1 Szállítás

A keverőpultot a gyárban gondosan összecsomagolták a biztonságos szállítás
érdekében. Ennek ellenére javasoljuk, hogy alaposan vizsgálja meg a csomagot és annak
tartalmát, hogy a szállítás közben nem fordult-e elő valamilyen fizikai sérülés.

" Ha a berendezésen sérülést lát, ne küldje vissza hozzánk. Azonnal értesítse a

márkakereskedőt és a szállítmányozó céget, ellenkező eseten nem garantáljuk a
kártérítést vagy cserét.

7

EURORACK
1.3.2 Első üzembe helyezés

Ellenőrizze, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre a készülék körül a szellőzéshez,
illetve a túlmelegedés megakadályozása érdekében soha ne helyezze a berendezést magas
hőmérsékletű készülékek pl. radiátorok vagy teljesítményerősítők közelébe. A keverőpultot a
táphálózatra a saját csatlakozó zsinórjával csatlakoztassa. A keverőpult kielégíti a vonatkozó
biztonsági előírásokat. A kiolvadt biztosítékokat csak azonos típusú és névleges jellemzővel
rendelkező biztosítékkal pótolja.

" Felhívjuk a figyelmet, hogy minden berendezést megfelelő módon kell földelni. A

saját biztonsága érdekében, soha nem szabad leszerelni az elektromos
berendezésekről vagy tápkábelekről a földelővezetéket, illetve tilos annak
hatástalanítása.

" Mindig gondoskodjon arról, hogy csak szakképzett személy végezze a keverőpult

üzembe helyezését és működtetését. Az üzembe helyezés és működtetés alatt a
felhasználónak megfelelő elektromos érintkezésben kell lennie a földdel, ellenkező
esetben az elektrosztatikus kisülések befolyásolhatják a berendezés működését.
1.3.3. Garancia
Szánjon időt a jótállási jegy kitöltésére és annak beszerzéstől számított 14 napon belüli
visszajuttatására, hogy biztosított legyen a garanciális kötelezettségek teljesítése. Ugyanakkor
regisztrálhatja magát a világhálón is az alábbi címen: www.behringer.com. A gyártási szám a
keverőpult hátlapján található.

8

EURORACK

2. KEZELŐSZERVEK ÉS CSATLAKOZÓK

Ez a fejezet írja le a keverőpult különböző kezelőszerveinek használatát. Az összes vezérlést,
kapcsológombot és csatlakozót a későbbiekben részletesen ismertetjük.

2.1. Mono csatornák

2.1.1. Mikrofon és vonalbemenetek

2.1. ábra: A Mic/Line bemenetek csatlakozói MIC
és kezelőszervei Mindegyik mono bemeneti csatorna
szimmetrikus XRL mikrofonbemenettel
rendelkezik, illetőleg átkapcsolható fantomtáp
(+48 V) szolgál a kondenzátormikrofon
táplálásához.

" A fantomtáp bekapcsolása előtt

némítsa le a monitor-rendszert.
Ellenkező esetben halláskárosodást
okozó kattogó jeleket küldhet a
készülék a hangszórókra. Olvassa el
az 5.5. "Tápfeszültség, fantomtáp és
biztosíték" fejezetet is.

LINE IN
Mindegyik mono bemenet rendelkezik egy
1/4"-os jack csatlakozós szimmetrikus
vonalbementettel is. Nem szimmetrikus
kimenettel rendelkező egységek is
csatlakoztathatók ezekre a bemenetekre mono
jack csatlakozók felhasználásával.

" Megjegyezzük, hogy használható a

mikrofonbemenet vagy a csatorna
vonalbemenete is, viszont a kettő
együtt nem!

9

EURORACK

INSERT
A beszúrási pontok lehetővé teszik a jelek dinamikus processzorral vagy
hangszínszabályozóval való feldolgozását. A forrás lehet pre-fader, pre-EQ és pre-aux
adatkimenet. A beszúrási pontokról részletesebb leírás található az 5.3. fejezetben.

" Az UB2442FX-PRO, UB1622FX-PRO, UB1832FX-PRO és az UB2222FX-PRO

berendezések INSERT kivezetése a konzol hátoldalán található.

GAIN
A GAIN vezérlés a bemeneti erősítés szabályozására használható. Ezt a vezérlést mindig
teljesen jobbra kell forgatni, ha forrást csatlakoztatunk a bemenetek egyikéhez. A GAIN
vezérlés mind a mikrofon, mind pedig a LINE bemeneti szintet szabályozza. A "MIC"
skálabeosztás jelzi az erősítési tartományt (10 és 60 dB között), míg a "LINE" mutatja a
bemeneti szintet (+10 és -40 dBu között). Ezekkel biztosítható az optimális szintillesztés.

A két leggyakrabban használt üzemeltetési szint (+4dBu és -10 dBV) külön ki van emelve a
gyors és pontos szintbeállítás érdekében.

LO CUT
Ezen kívül a keverőpult mono csatornái nagy meredekségű LO CUT szűrővel rendelkeznek a
szükségtelen, kisfrekvenciás jelkomponensek kiküszöbölésére (75 Hz, 18 dB/oktáv).

2.1.2 Hangszínszabályozó

Az összes mono bemeneti csatorna 3-sávos hangszínszabályozóval van ellátva
(félparametrikus közepes átviteli frekvenciával). Az összes sáv maximum 15 dB-ig szolgáltatja
az erősítést vagy levágást. A középső pozícióban a hangszínszabályozó ki van kapcsolva.

A felső (HI) és alsó (LO) sávok lépcsős szűrők,
amelyek az összes frekvenciát a saját levágási
frekvenciájuk alatt vagy felett növelik vagy
csökkentik. A felső és alsó sávok levágási
frekvenciái 12 kHz, illetve 80 Hz. A közepes
tartomány esetén, a konzol félparametrikus
hangszínszabályozással rendelkezik 1 oktávos
szűrési minőséggel (Q), 100 Hz és 8 kHz
közötti hangolhatósággal. Az erősítés vagy
levágás értékének beállításához, használjuk a
MID vezérlést, míg a FREQ vezérlés szolgál a
központi frekvencia meghatározására.

2.2. ábra: A bemeneti csatornák
hangszínszabályozója

10

2.1.3. AUX SEND EURORACK

Az AUX SEND vezérlések egy vagy több
csatornából gyűjtik össze a jeleket, majd
továbbítják egy úgynevezett buszra. A buszjel
ezután elküldésre kerül egy AUX SEND
kimenetre, majd pedig átirányításra kerül
például egy aktív kontroll-hangszóróhoz vagy
külső effektberendezéshez. Az utóbbi esetben
a visszaküldött effektek visszahozhatók a
konzolra az AUX RETURN bemeneteken
keresztül.
Az összes AUX SEND kimenet mono, post-EQ
és maximum +15 dB-es erősítésre képes.

2.3. ábra: Az AUX SEND vezérlések a
csatornasávokon

Pre-fader/post-fader
Ha effekteket használunk a csatornajelen, akkor rendszerint az AUX SEND post-fader úgy van
beszabályozva, hogy az effekt és a száraz jel közötti balansz állandó marad még akkor is, ha a
csatornafader változik. Ha nem így történne, akkor a csatorna effektjele akkor is hallható
maradna, ha a csatornafadert nullára állítjuk. A kontroll-funkció esetén az AUX SEND
kimenetek általában pre-faderek, tehát a csatornafader pozíciójától függetlenül működnek.

PRE
Ha a PRE gombot lenyomjuk, a hozzárendelt AUX SEND pre-faderként működik.

AUX (FX)
Az FX jelöléssel ellátott AUX SEND vezérlések közvetlen útválasztást biztosítanak a beépített
effektprocesszorokhoz, és ezáltal post-fader és post-mute státuszban működnek. Részletesebb
információkat lásd a 4. "DIGITÁLIS EFFEKTPROCESSZOROK" fejezetben.

" Amennyiben beépített effektprocesszort használ, ellenőrizze, hogy a STEREO AUX

RETURN 3 bemenetre nincs-e valami csatlakoztatva (UB2442FX-PRO és
UB2222FX-PRO), ugyanis, ha valami csatlakoztatva van, a visszajuttatott belső
effektek némításra kerülnek. Ez a megállapítás nem érvényes arra az esetre, ha az
FX OUT jack csatlakozást használunk a külső effektberendezés meghajtására.

" UB1622FX-PRO és UB1832FX-PRO: Ezekre a keverőpultokra a fenti megállapítás a

STEREO AUX RETURN 2 jack kivezetésre vonatkozik, mivel ezeknek a
modelleknek nincs dedikált effektkimenetük.

11

EURORACK

2.1.4. Adatútválasztó gomb, PAN, SOLO és csatornafader

PAN

A PAN vezérlés határozza meg a csatornajel

pozícióját a sztereoképen belül. Alcsoportokkal

való munkavégzés esetén a PAN vezérlés

használható a jel egyetlen kimenethez való

hozzárendeléséhez, amely további

rugalmasságot biztosít a felvételi

helyzetekben. Például a 3-as és 4-es

alcsoportokba való adatútválasztás esetén, a

teljesen balra való pásztázás a jelet csak a

3-as, míg a teljesen jobbra való pásztázás a

jelet a csak a 4-es csoportkimenetre irányítja.

2.4. ábra: Panoráma és jelútválasztó MUTE
vezérlések és csatornafader A MUTE gomb megszakítja az előcsatorna
fader jelutat, így a MAIN MIX-ben elnémítja a
csatornát. A post-fader funkcióra beállított AUX
SEND vezérlések hasonló módon némításra
kerülnek az adott csatornára, míg a pre-fader
monitor jelutak aktívak maradnak függetlenül
attól, hogy a csatorna némítva van-e vagy
sem.

MUTE LED
A MUTE LED dióda jelzi a némított csatornát.

PEAK LED
A PEAK LED dióda akkor kezd el világítani, ha a bemenő jel túl magas. Ha ilyen eset fordul elő,
nullázza le a GAIN vezérlést, és szükség esetén ellenőrizze az EQ csatorna beállítását.
SOLO
A SOLO gombot használhatjuk a csatornajel szólóbuszra (Solo in Place) vagy PFL buszra (Pre
Fader Listen) való átirányítására. Ezzel a megoldással lehetőség nyílik arra, hogy a
csatornajelet a főkimenet jelének befolyásolása nélkül is meghallgathassuk. A meghallgatni
kívánt jelet vagy a panoráma vezérlés előtt (PFL, mono) vagy a panoráma vezérlés és
csatornafader után (szóló, sztereó) vehetjük le (lásd a 2.3.10. "Szintmérők és monitor funkció"
részt).

SUB (1-2 és 3-4)
A SUB gomb a jelet átirányítja a megfelelő alcsoporthoz. Az UB2442FX-PRO berendezés 4
alcsoporttal rendelkezik (1-2 és 3-4).

MAIN
A MAIN kapcsoló a jelet a fő keverőbuszra irányítja.

A csatornafader határozza meg a csatorna hangerejét a MAIN MIX-ben (vagy SUBMIX-ben).

12

2.2. Sztereo csatornák EURORACK

2.2.1. Csatornabemenetek Mindegyik sztereó csatorna két szimmetrikus
jack csatlakozós vonalszint bemenettel
rendelkezik a baloldali és jobboldali
csatornákhoz- Az UB2442FX-PRO berendezés
esetén a 9/10 és 11/12 csatornák egy
kiegészítő - fantomtáppal rendelkező - XLR
mikrofon-csatlakozóval vannak ellátva. Ha
csak a bal jack csatlakozót (L) használjunk, a
csatorna mono módban működik. A sztereó
csatornákat úgy terveztük, hogy képesek
legyenek a tipikus vonaljelszintek kezelésére,
és a modelltől függően szintkapcsolóval (+4
dBu vagy -10 dBV) és/vagy vonalerősítés
vezérléssel rendelkeznek. Mindkét jack
bemenet esetén használhatók aszimmetrikus
csatlakozódugók is.

2.5. ábra: Különböző sztereó
csatornabemenetek

LO CUT és MIC GAIN
Ez a két vezérlőelem XLR csatlakozással rendelkezik az UB2442FX-PRO készüléken, és a
75 Hz alatti frekvenciák kiszűrésére (LO CUT), illetve a mikrofonszint szabályozására (MIC
GAIN) szolgál.

LINE GAIN
Ezt a vezérlést használjuk a vonaljelszintek szabályozására a 13-16. csatornákon (csak
UB2442FX-PRO).

LEVEL
A szintillesztéshez az UB1662FX-PRO, UB1832FX-PRO és UB2222FX-PRO sztereó
bemenetei LEVEL kapcsolóval vannak ellátva a +4 dBu és a -10 dBV szintek közötti
választáshoz. +10 dBV esetén (házi felvételi szint) a bemenet sokkal érzékenyebb, mint +4 dBu
(stúdiószint) esetén.

2.2.2. Hangszínszabályozó - sztereó csatornák
A sztereó csatornák sztereó EQ szekciót tartalmaznak. A nagyfrekvenciás és kisfrekvenciás
sávok levágási frekvenciái a 12 kHz és 80 Hz, míg a közepes frekvenciatartomány felső és alsó
sávjainak frekvenciája 3 kHz és 500 Hz értékkel azonosak. A Hi és Lo vezérlések azonos
karakterisztikával rendelkeznek, mint az EQ a mono csatornákon. Mindkét közepes
tartományba eső sáv csúcsjelszűrő típusú. A sztereó EQ magasabb rendű, mint a két mono EQ
egy sztereó jelen, mivel két külön EQ rendszerint a bal és jobb csatorna közötti különbözőséget
eredményezi.

13

EURORACK

2.2.3. AUX SEND kimenetek/sztereó csatornák

A sztereó csatornák AUX SEND kimenetei lényegében azonos módon működnek, mint a mono
csatornáké. Mivel az AUX SEND kimenetek mono kimenetek, a sztereó csatornáról elküldött
jeleket először mono jelekké kell összegezni, mielőtt még azok eljutnának az AUX buszhoz.

2.2.4. Routing (jelútválasztó) kapcsológomb, SOLO- és csatornafader

BAL
A BALANCE vezérlésnek a PAN (panoráma)
vezérléshez hasonló funkciója van.
A balanszvezérlés határozza meg a bal és
jobb bemeneti jelek egymáshoz viszonyított
szintjét, mielőtt még mindkét jel továbbításra
kerül a bal/jobb fő keverőbuszra (vagy
páratlan/páros alcsoport).

2.6. ábra: Balanszvezérlés és némítás (mute) A sztereó csatornák fennmaradó vezérlőelemei
kapcsológomb
a mono csatornák megfelelő vezérlőelemeivel

azonos funkcióval rendelkeznek (MUTE gomb,

MUTE és PEAK LED-ek, SOLO gomb, SUB és

MAIN kapcsológombok és csatornafader).

2.3. Kezelőfelület és főbb szekciói

Az előzőekben nyomon követhettük a jelek áramlását felülről lefelé annak érdekében, hogy
megérthessük a csatornasávokat; most pedig magát a keverőpultot fogjuk megnézni balról
jobbra haladva. A jelek mindegyik csatornasáv esetén azonos pontról vannak összegyűjtve,
majd pedig együttesen továbbításra kerülnek a fő szekcióba.

2.3.1. MON vezérlés, AUX SEND 1, 2 és 3 (FX)

Az AUX 1 vezérlés feltekerése egy adott csatorna esetén a jel AUX SEND 1-es buszra való
továbbítását jelenti.

" Mivel az UB1832FX-PRO kiegészítő kontroll-útvonallal van ellátva, a

csatornasávokban az első AUX vezérlés a MON nevet kapta. A konzol erre az AUX
útvonalra dedikált MONITOR master-faderrel rendelkezik.

14

EURORACK

AUX SEND 1, 2 és 4
Az AUX SEND 1 vezérlés szabályozza az
egyes csatornák AUX SEND 1 kimenetei által
létrehozott mix master-send szintjét.
Ehhez hasonló módon az AUX SEND 2
vezérlés szolgál az AUX 2 busz
master-vezérlésére, míg az AUX SEND 4
vezérli az AUX 4 buszt.

AUX SEND 3 (FX)
Az FX vezérlés határozza meg az
effektfeldolgozás jelszintjét, azaz szabályozza
a külső (vagy belső) effektberendezések
szintjét.
UB1622FX-PRO és UB1832FX-PRO: ezeken
a konzolokon ezt a funkciót az AUX SEND 2
vezérlés hajtja végre (FX).
2.7: ábra: Az AUX SEND vezérlés a fő vezérlő
szekción

SOLO
A SOLO kapcsológomb az AUX SEND kimenetek CONTROL ROOM/PHONES kimeneteken
keresztül végzett különálló monitorozására, és szintmérővel való ellenőrzésére használható.

" Ha csak egy AUX busz jelét szeretnénk monitorozni, a többi SOLO kapcsológomb

egyikét sem kell benyomni, és a MODE kapcsológombnak a SOLO pozícióban kell
lennie (nincs lenyomva).

2.3.2. AUX SEND jack csatlakozók AUX SEND jack csatlakozók
2.8. ábra: AUX SEND jack csatlakozók Az AUX SEND jack csatlakozókat kell
használni a monitor funckió
teljesítményerősítője vagy az aktív kontroll
hangszórórendszer csatlakoztatásakor. A
vonatkozó AUX útvonalat pre-fader funkcióra
kell beállítani.

" Az UB2222FX-PRO esetén az AUX

SEND 1 állandó pre-faderként van
huzalozva, és ezáltal a MON
elnevezést kapta. Az UB1832FX-PRO
modell dedikált monitor kimenettel
rendelkezik (MON OUT jack
csatlakozó) (lásd a 2.3.4. részt).

Mint már említettük a csatornák AUX SEND kivezetései (ha post-faderként vannak beállítva)
felhasználhatók a külső effektberedezések csatlakoztatására.

15

EURORACK

AUX SEND (FX)
Az AUX SEND (FX) szolgál a master AUX mix átvitelére (a csatornák FX vezérléseiről). Ez
csatlakoztatható egy külső effektberendezésre az FX busz jelének feldolgozásához. A
feldolgozott jel ezek után visszaküldhető az effektberendezésről az STEREO AUX RETURN
jack csatlakozókon keresztül.

2.3.3. STEREO AUX RETURN csatlakozók

" Az UB2222FX-PRO, UB1832FX-PRO

és az UB1622FX-PRO berendezések
esetén a STEREO AUX RETURN jack
csatlakozók a berendezés előlapján
találhatók.

2.9. ábra: Az AUX RETURN csatlakozók STEREO AUX RETURN
A STEREO AUX RETURN 1 jack csatlakozó
általában a post-fader AUX SEND kimenetek
használatával létrehozott effekt-mixek
visszajuttatására szolgál a kimenet külső
effektberendezéshez való csatlakoztatásával.
Ha csak a bal jack kivezetés van
csatlakoztatva, akkor az AUX RETURN
bemenet automatikusan átkapcsol mono
üzemmódra.

" Ezeket a jack kivezetéseket kiegészítő vonalbemenetként is használhatjuk.

Az összes sztereó AUX RETURN bemenet szimmetrikus, viszont használhatók aszimmetrikus
csatlakozókkal is. Ha egy AUX SEND kivezetést monitor funkcióra használunk, akkor a
hozzákapcsolódó fel nem használt AUX RETURN kivezetések rendelkezésre állnak a többi
vonalszintjelhez (pl. billentyűzet).

" A sztereó return jack bemenetre betáplált jel kivihető egy AUX SEND jack

kimeneten keresztül. Részletesebb információkat lásd a 2.3.5. "STEREO AUX
RETURN 1/2 (AUX SEND-re)" részben.

STEREO AUX RETURN FX
A STEREO AUX RETURN FX jack bemenetek fogadják az effekt-mix visszaküldött jeleit (ezek
a jelek az FX SEND csatornák használatával hozhatók létre). Ha ezeket a jack bemeneteket
már használjuk kiegészítő bemenetként, akkor az effektjel egy másik csatornán keresztül
küldhető vissza a konzolra. Ennek előnye, hogy ekkor a szóban forgó csatorna EQ-ja
használható a visszatérő effektjelre.

" Ebben a példában, az effektek visszaküldésére használt csatorna FX

vezérlőgombját teljesen el kell forgatni az óramutatóval ellentétes irányban,
ellenkező esetben visszacsatolási problémák fordulhatnak elő.

" Ha a belső effektprocesszort szeretnénk használni, akkor nem csatlakoztathatunk

semmit a STEREO AUX RETURN FX jack bemenetre, kivéve azt az esetet, ha a
feldolgozott jelet az FX OUT (UB2222FX-PRO és UB2442FX-PRO) kimeneten
keresztül szeretnénk leágaztatni.

16

EURORACK

2.3.4. Az UB1832FX-PRO berendezés kontroll-szekciója
Az UB1832FX-PRO berendezés egyik jellemző különbsége a termékcsaládhoz tartozó többi
berendezéshez képest, hogy külön monitor kimenettel rendelkezik.

A konzolon található első AUX SEND (MON)
kimenetet arra használjuk, hogy összeállítsuk
a monitormixet a csatornákról és azt
továbbítsuk a MONITOR fader felé.

2.10. ábra: Az UB1832FX-PRO monitor
kimenete

MUTE
A monitor SEND kimenetének némításához
nyomjuk meg a MUTE kapcsológombot.
SOLO
A SOLO kapcsológombbal továbbítható a
monitor-send a szólóbuszra (post-fader és
post-mute) vagy a PFL buszra (pre-fader és
pre-mute). A fővezérlő szekcióban elhelyezett
MODE kapcsoló pozíciója határozza meg,
hogy melyik busz kerül kiválasztásra.

2.11. ábra: Az UB1832FX-PRO monitor-fadere

2.3.5. STEREO AUX RETURN vezérlés
STEREO AUX RETURN 1
A STEREO AUX RETURN 1 vezérlés határozza meg a MAIN MIX-ben a jel szintjét. Ha a
STEREO AUX RETURN 1 bemenetet effektek visszaküldésre használjuk, ez fogja
meghatározni az effektek szintjét, amennyiben bármilyen "száraz" csatornajellel keverik.

" Ha ilyen módon használjuk a bemenetet, akkor az effektberendezést 100%-os

effektre kell beállítani.

17

EURORACK

STEREO AUX RETURN 1/2 (TO AUX SEND)
A két jobboldali STEREO AUX return vezérlés
speciális funkcióval rendelkezik: segítségükkel
effektek adhatók a monitormixhez. Lásd az
alábbi példát (UB1622FX-PRO effekt-
berendezéshez csatlakoztatva):

Monitormix effektusokkal

Ebben a példában, az effektberendezés az

alábbi módon állítandó be: az AUX SEND 2

jack kimenetet az effektberendezés L/Mono

bemenetéhez kell csatlakoztatni, és a

kimenete visszacsatlakozik a STEREO AUX

RETURN 1 jack kivezetésbe.

Csatlakoztassuk az AUX SEND 1 kimenetet a

2.12. ábra: STEREO AUX RETURN és monitor-rendszer erősítőjéhez. Az AUX SEND
STEREO AUX RETURN (TO AUX SEND) 1 master-vezérlés határozza meg a monitormix
teljes hangerejét.
vezérlések
A STEREO AUX RETURN (TO AUX SEND)

vezérlés segítségével az effektjel átúsztatható

a monitormixbe.

Erre az alkalmazásra kiválóan használható a BEHRINGER POWERPLAY PRO
HA4600/HA4700/HA8000 fejhallgatóhoz készült többfokozatú erősítő, amely négy (HA8000:
nyolc) sztereó-felhallgató mixet szolgáltat a stúdiófelvételekhez.
A következő táblázat mutatja, hogy a keverőpulton található jack kivezetések közül, melyek
használhatók erre a célra.

2. táblázat: Csatlakozók és vezérlések az effektussal kevert monitormixhez

A külső effektberendezés a A külső effektberendezés a Az effektjel a monitormixet az
jelet az alábbi kimenetről
kapja: jelet az alábbi bemenetre küldi alábbi vezérlésen keresztül éri
AUX SEND 2
vissza: el:
AUX SEND 1
UB1622FX-PRO
AUX SEND 2
STEREO AUX RETURN 1 STEREO AUX RETURN 1 (TO
AUX SEND 2
csatlakozók AUX SEND 1) vezérlés
AUX SEND 1
UB1832FX-PRO

STEREO AUX RETURN 2 Az FX/AUX 2 RET MONITOR

csatlakozók kapcsolója

UB2222FX-PRO

STEREO AUX RETURN 1 STEREO AUX RETURN 1 (TO

vagy 2 AUX SEND 1) vezérlés

csatlakozók

UB2442FX-PRO

STEREO AUX RETURN 1 STEREO AUX RETURN 1 (TO

csatlakozók AUX SEND 1) vezérlés

Opcionális:

STEREO AUX RETURN 2 STEREO AUX RETURN 2 (TO

csatlakozók AUX SEND 2) vezérlés

18

EURORACK

STEREO AUX RETURN FX
Az UB1622FX-PRO és az UB1832FX-PRO keverőpultokon megfelel a STEREO AUX RETURN
2 bemenetnek, míg az UB2222FX-PRO és az UB2442FX-PRO keverőpultoknál azonos a
STEREO AUX RETURN 3 bemenettel.
A STEREO AUX RETURN FX vezérlés használható az AUX RETURN FX jack bemenetről
érkező és a MAIN MIX-be kevert jel szintjének meghatározására. Ha ezekhez a jack
csatlakozókhoz nincs semmi csatlakoztatva, akkor a beépített effektmodul kimenete jelenik
meg.

MAIN MIX/TO SUBS
Ez a kapcsológomb továbbítja a betáplált jelet a STEREO AUX RETURN FX jack csatlakozón
keresztül vagy a MAIN MIX-hez (nincs lenyomva) vagy az almixhez (lenyomott állapotban).
Az UB2442FX-PRO berendezésen kiválaszthatjuk, hogy melyik alcsoporthoz szeretnénk
hozzárendelni a jelet (1-2/3-4 kapcsolók, a MAIN MIX/TO SUBS gombtól jobbra).

SOLO RETURNS
Ezen kívül ez a modell még lehetővé teszi, hogy az aux return jeleket a szólóbuszra vagy PFL
buszra továbbítsuk. A LED világít, ha a SOLO funkció bekapcsolt állapotban van.

STEREO AUX RETURN 4 (csak az UB2442FX-PRO esetén)
Ez a vezérlés a többi sztereó aux return vezérléshez hasonló módon működik. Ezen kívül a
CTRL ROOM & PHONES ONLY kapcsológomb használatával egy egyszerű kontroll-útvonalat
hozhatunk létre.

CTRL ROOM & PHONES ONLY
Ezt a kapcsológombot használhatjuk az AUX RETURN 4 jack bemeneten megjelenő jel
vezérlőterembe és fejhallgató kimenetre való továbbítására.

2.3.6. Kiegészítés az UB1832FX-PRO berendezéshez
Az UB1832FX-PRO berendezés sztereó faderrel rendelkezik az AUX RETURN FX-hez és
számos jelútválasztási opciót szolgáltat: a MUTE letiltja az effektus visszaküldését (a PFL
buszra természetesen ez nem érvényes), a SOLO az effektet a SOLO vagy PFL buszra küldi, a
SUB pedig az alcsoportokhoz, míg a MAIN a MAIN MIX-hez.

MONITOR
A MONITOR kapcsológombbal küldhetjük el az
AUX RETURN 2 jack bemeneten megjelenő
jelet a kontroll útvonalra a csatornákról érkező
kontroll-jelekkel együtt.
Ha az effektjelet el szeretnénk küldeni a
monitormixre, az aux 1-et is a pre-fader
funkcióra kapcsolhatjuk, meghajthatjuk az
effektberendezést az aux 1 kimenetről és
visszaküldhetjük az effektjelet az AUX
RETURN 2 bemeneten keresztül a
kontrolljelhez.

2.13. ábra: Az UB1832FX-PRO berendezés
FX/AUX 2 return fadere

19

EURORACK

2.3.7. Surround funkció (csak UB1832FX-PRO)

A SURROUND funkció az EFFECT TO MAIN

kapcsolóval engedélyezhető/tiltható le. Ezzel a

beépített effektussal kiterjedtebb sztereó

hangzás érhető el, így sokkal életszerűbb és

áthatóbb hangvisszaadás valósítható meg. A

SURROUND EFFECT vezérlőgomb

használható az effektus intenzitásának

2.14. ábra: A SURROUND funkció szabályozására.
vezérlőelemei

2.3.8. Tape input/tape output

TAPE INPUT
A TAPE INPUT jack csatlakozót (RCA)
kétsávos felvevő egységek csatlakoztatására
tervezték (pl. DAT-felvevő), vagy pedig
használható sztereó vonalbemenetként is. A
második EURORACK keverőpult vagy a
BEHRINGER ULTRALINK PROMX882
kimenőjele is csatlakoztatható erre a
kivezetésre. Ha egy hi-fi erősítő kimenetét
2.15. ábra: Kétsávos csatlakozó és lámpaaljzat csatlakoztatjuk (forrásválasztó kapcsolóval) a
TAPE INPUT-ra, akkor egyéb forrásokat is
hallgathatunk (pl. kazettás magnó, CD-lejátszó
stb.).

TAPE OUTPUT
Ezek a csatlakozók párhuzamosan vannak bekötve a MAIN OUT kivezetésre és a fő keverési
jelet továbbítják (nem szimmetrikus). Ezt a kivezetést kell csatlakoztatni a felvevő egység
bemenetéhez. A végső kimeneti szint a nagypontosságú MAIN MIX faderrel szabályozható.

" Ha kompresszort vagy zavarszűrőt csatlakoztatunk a kétsávos kimenet után,

akkor a MAIN MIX fader valószínűleg nem lesz képes kielégítő átúsztatási effektus
létrehozására.

2.3.9. Lámpaaljzat (csak az UB2442FX-PRO berendezésre)
A BNC aljzat használható a gégecsöves lámpák csatlakoztatására (12 V DC, max. 0,5 A).

20

EURORACK

2.3.10. Szintmérő és kontroll

TAPE
A TAPE kapcsológombbal küldhető el a jel a
TAPE IN jack kivezetésről a szintmérőhöz, a
CONTROL ROOM OUT kimenetekhez és a
PHONES jack csatlakozóhoz. Ezzel a
megoldással egyszerű módon ellenőrizhetők a
felvett jelek a kontroll-hangszórókon vagy
fejhallgatókon keresztül.

SUBS 1-2 vagy SUB
A SUBS 1-2 kapcsológomb az 1-2 alcsoport
(1-2 subgroup) jelét a szintmérőhöz, a
CONTROL ROOM OUT kimenetekre és a
fejhallgatókra küldi.

2.16. ábra: Az UB2442FX-PRO vezérlőterem SUBS 3-4
és fejhallgató szekciója A SUBS 3-4
kapcsológomb hasonló funkciót

hajt végre a 3-4 alcsoportra (3-4 subgroup)

(csak az UB2442FX-PRO berendezésre

érvényes).

MAIN MIX
A MAIN MIX kapcsológomb a MAIN MIX jelet a CONTROL ROOM OUT és a PHONES
kimenetekre, illetve a szintmérőhöz küldi.

CTRL & PHONES
Ezt a vezérlést használjuk a vezérlőterem kimeneti szintjének és a fejhallgatók hangerejének
szabályozására.

TAPE TO MAIN
Ha a TAPE TO MAIN kapcsológombot benyomjuk, a kétsávos bemenőjel továbbításra kerül a
MAIN MIX-re és így további bemenetként szolgál a szalagos felvevőkhöz. Ezen kívül
csatlakoztathatók ide MIDI hangszerek vagy egyéb jelek, amennyiben azoknál nem szükséges
további jelfeldolgozás. Ezzel együtt ez a kapcsológomb letiltja, hogy a MAIN MIX jel a TAPE
OUT kimenetre kerüljön.

POWER
A kék színű POWER LED dióda jelzi a berendezés bekapcsolt állapotát.

+48 V
A piros színű "+48V" LED dióda elkezd világítani, amikor a fantomtáp bekapcsolt állapotban
van. A fantomtáp a kondenzátormikrofon működtetéséhez szükséges.

" A fantomtáp bekapcsolt állapotában ne csatlakoztassunk mikrofont a keverőpultra

vagy ne kössük le a mikrofonokat (ugyanez érvényes a színpadi vagy fali
kapcsolószekrényre). A mikrofonokat mindig a fantomtáp bekapcsolása előtt
csatlakoztassuk. Ezen kívül a kontroll/PA hangszórókat is tanácsos elnémítani a
fantomtáp aktiválása előtt. A bekapcsolás után, várjunk kb. egy percet a bemeneti
erősítés beszabályozása előtt, hogy a rendszernek legyen ideje stabilizálódni.

21

EURORACK

LEVEL METER
A nagy pontosságú szintmérők mindig pontos kijelzést adnak a jelszintről.

LEVEL SETTING:
Digitális felvevőre való felvétel esetén a felvevő szintmérőjét nem szabad túlterhelni. Ennek oka
az, hogy az analóg felvételektől eltérően, a kellemetlen digitális torzítások már kisebb
szinttúllépésnél is előfordulhatnak.
Analóg felvételek készítésekor a felvevőkészülék decibelmérőinek kb. +3 dB értéket kell
mutatniuk kisfrekvenciás jeleknél (pl. lábdob). Inerciájuknak köszönhetően a decibelmérők
hajlamosak túl alacsony jelszintek kijelzésére 1 kHz felett. A hangszerek esetén maximum -10
dB-ig javasolt a meghajtás. Erős pergésű dobok esetén a meghajtás maximuma kb. 0 dB
legyen.

" Az EURORACK csúcs-szintmérői a frekvenciától szinte teljesen függetlenül jelzik

ki a szintet. 0 dB felvételi jelszint javasolt szinte valamennyi jeltípus esetén.

MODE
A MODE kapcsológomb határozza meg, hogy a csatorna SOLO kapcsológombja PFL (Pre
Fader Listen = fader előtti hallgatás) vagy SOLO (Solo In Place) módban működik-e.

PFL
A PFL funkció aktiválásához nyomjuk meg a MODE kapcsológombot. A PFL funkció a
szintbeállításra használható. A forrásjel pre-fader jel és a mono PFL buszhoz van
hozzárendelve. A "PFL" módban csak a csúcs-szintmérő baloldala működik. A PFL módban
hallgatott csatornát úgy kell meghajtani, hogy a decibelmérő 0 dB értéket jelezzen.

SOLO
Ha a MODE kapcsológomb nincs lenyomva, akkor a sztereó SOLO busz aktív. A SOLO
lényegében a "Solo In Place" rövidítése. Ez a mód alkalmas a jelek külön-külön vagy csoportos
meghallgatására. Amint megnyomjuk a SOLO gombot, az összes nem SOLO módban lévő
csatorna némításra kerül a kontroll-útvonalon (vezérlőterem és fejhallgatók). A sztereokép
csatornapozíciója megmarad. A SOLO busz továbbítja a csatorna panoráma vezérléseinek
kimenő jeleit, az AUX SEND jeleket és a sztereó vonalbemeneteket. Az UB2442FX-PRO
berendezésen az összes AUX RETURN jel és az UB1832FX-PRO berendezésen csak az AUX
RETURN 2 jelek vihetők át a SOLO buszra. A SOLO busz rendszerint post-faderként működik.

" A PAN vezérlés a csatornasávban állandó teljesítménykarakterisztikát garantál. Ez

azt jelenti, hogy a jel mindig állandó szinten van a sztereó panorámában betöltött
pozíciójától függetlenül. Ha a PAN vezérlést teljesen jobbra vagy balra forgatjuk,
akkor a szóban forgó csatornán a szint 4 dB értékkel fog megnőni. Ezzel
biztosítható, hogy a középső pozícióba állítva az audiojel nem tűnik
hangosabbnak. Ennélfogva, aktivált SOLO funkció esetén (Solo in Place),
amennyiben a panorámavezérelt csatornákból érkező audiojel esetén a vezérlést
nem forgatjuk teljesen jobbra vagy balra, úgy azok hangerejének kijelzése
alacsonyabb lesz, mint a PFL funkció esetén.

Rendszerint a SOLO jeleket a vezérlőterem kimeneteken és a fejhallgató jack csatlakozón
keresztül kontrollálják, és a szintmérőn jelzik ki a jelszinteket. Ha megnyomunk egy SOLO
gombot, a szalagos egység bemenetéről, az alcsoportoktól és a MAIN MIX-ről érkező jelek
levágásra kerülnek ebből a kimenetből és a szintmérő jelekből.

22

EURORACK

MAIN SOLO
A MAIN SOLO LED dióda azonnal elkezd világítani, amikor a csatorna vagy AUX SEND
kimenet SOLO kapcsológombját megnyomják. A MODE kapcsolónak "Solo" állásban kell
lennie.

PFL
A PFL LED jelzi, hogy a csúcs-szintmérő PFL módra van állítva.

2.17. ábra: PHONES jack csatlakozó PHONES jack
Erre az 1/4"-os sztereó jack kivezetésre
csatlakoztatható a fejhallgató (UB2442FX-PRO
esetén: 2 PHONES jack csatlakozó van). A
PHONES csatlakozásra továbbított jel azonos
a CONTROL ROOM kimenetre küldött jellel.

2.3.11. Alcsoportok (subgroup) és MAIN MIX fader

Az alcsoportok és a MAIN MIX kimenő
szintjének vezérlésére nagy pontosságú, kiváló
minőségű faderek állnak rendelkezésre.

LEFT/RIGHT kapcsológomb
Az alcsoport-vezérlő faderek felett található
kapcsológombok az alcsoportok jeleit a főbusz
bal vagy jobb oldalához rendelik hozzá.
Ugyanakkor a jelek továbbíthatók mindkét
oldalra is, vagy akár az egyikre sem. Az utóbbi
esetben a SUBMIX csak a megfelelő alcsoport
kimeneteken van jelen.

2.18. ábra: Alcsoport és MAIN MIX faderek

23

EURORACK

3. GRAFIKUS 9-SÁVOS HANGSZÍNSZABÁLYOZÓ (CSAK
UB1832FX-PRO)

A grafikus sztereó hangszínszabályozó
lehetővé teszi a hangzás teremakusztikához
való illesztését.

EQUALIZER
Ezzel a kapcsológombbal aktiválhatjuk a
grafikus hangszínszabályozót.

MAIN MIX/MONITOR

Ezzel a kapcsolóval válthatunk a MAIN MIX és

3.1. ábra: Az UB1832FX-PRO grafikus sztereó a MONITOR MIX között. Ha a gomb nincs
hangszínszabályozója lenyomva, a hangszínszabályozó sztereó
módban aktív a MAIN MIX-et tekintve, és

inaktív a MONITOR MIX-re.

A kapcsológomb lenyomott állapotában a
hangszínszabályzó mono módban aktív a
MONITOR MIX-et tekintve és inaktív a MAIN
MIX-re.

4. DIGITÁLIS EFFEKTPROCESSZOR

99 EREDETI VIRTUALIZER ALAPBEÁLLÍTÁS
Az alábbiakban áttekintő képet adunk a multi-effekt processzor alapbeállításairól. Az
effektmodul több különböző standard effektet szolgáltat, ilyenek pl. a reverb (zengetés), chorus
(kórus), flanger (rövid késlelteltés), delay (késleltetés), pitch shifter (hangmagasság-váltás) és
különböző kombinációs effektek, amelyeket a 19"-os VIRTUALIZER PRO DSP2024P
effektprocesszor állít elő. A csatornáknál az AUX SEND FX és az AUX SEND FX master
vezérlés teszi lehetővé az effektprocesszorba a jelek betáplálását.

A beépített sztereó effektprocesszor előnye,
hogy nem kell vezetékkel csatlakoztatni. Ezzel
a módszerrel kizárható a búgó hang vagy a
jelszint hibás illesztésének veszélye már a
kezdettől fogva, és így a kezelhetőség is
jelentősen egyszerűsödik.

4.1. ábra: Digitális effektmodul
FX Parallel
A beprogramozott effektek klasszikus "keverési effektek". Ha elmozdítjuk a STEREO AUX
RETURN FX vezérlést, akkor a csatornajel (szárazjel) és a effekjel keverése jön létre. A két jel
közötti balansz a csatornafaderrel és a STEREO AUX RETURN FX vezérléssel szabályozható.

24

EURORACK

INS(ERT) FX( NO CH. ROUTING)
A jobb oszlop tartalmazza a komplett jelfeldolgozásra használt alapbeállításokat. Ezt nem
szabad összekeverni azzal az esettel, amikor effektet adunk a száraz csatornajelhez. Ha ezeket
a beprogramozott effekteket használjuk, akkor a száraz csatornajelek nem küldhetők a főbuszra
vagy az alcsoportokhoz (a MAIN kapcsológomb és a SUB kapcsológomb a csatornafader
mellett). Ehelyett csak az effektjeleket kell továbbítani a MAIN MIX-re vagy az alcsoportokhoz
(STEREO AUX RETURN FX vezérlés).
FX OUT
Az UB2222FX-PRO és az UB2442FX-PRO keverőpultok külön szimmetrikus és sztereó
kimenetekkel rendelkeznek az effektberendezésekhez (érintkezőcsúcs = baloldali jel, gyűrű =
jobboldali jel; dugasztest = földelés/árnyékolás). Ennek következtében lehetőség van
zengetéssel kiemelt vokális sáv felvételére a "száraz" vokális sávval párhuzamosan; ha a
későbbiekben elvégezzük a lekeverést, akkor szabadon dönthetünk a hozzáadott zengetés
mértékéről.

" Az UB2442FX-PRO effektkimenete a hátlapon van, míg az UB2222FX-PRO

effektkimenete az előlapon található az AUX SEND kimenetek mellett.
FX FOOTSW.
A lábkapcsoló jack kivezetésére szabványos lábkapcsoló csatlakoztatható, és ez a kapcsoló
felhasználható az effektprocesszor be- és kikapcsolására. A kijelző alsó részén látható világítás
jelzi, hogy az effektprocesszor elnémításra került a lábkapcsolóval.

" A 6.2. fejezetben illusztráció található a lábkapcsoló helyes bekötéséről.

LEVEL
Az effektmodulon található LED szintmérőnek elegendően magas szintet kell jeleznie.
Ellenőrizzük, hogy a LED csak a csúcs-szinteken világít-e. Ha folyamatosan világít, akkor az
effektprocesszor túl van terhelve, és ez kellemetlen torzításokat okozhat.
PROGRAM
A beprogramozott effektet közül a PROGRAM gombbal választhatunk. A kijelzőn felvillan az
aktuális alapbeállítás sorszáma. A kiválasztott alapbeállítás előhívásához, nyomjuk be a
gombot. Ekkor a villogás megszűnik. A kiválasztott alapbeállítás előhívható a lábkapcsolóval is.

25

EURORACK

5. A HÁTLAPON TALÁLHATÓ CSATLAKOZÓK

5.1. MAIN MIX kimenetek, INSERT pontok és CONTROL ROOM kimenetek

MAIN OUTPUTS
A MAIN kimenetek továbbítják a MAIN MIX
jelet (szimmetrikus XLR jack csatlakozók
+4dBu névleges szinttel). Ezzel párhuzamosan
az 1/4"-os PHONE jack csatlakozók
továbbítják a MAIN MIX jelet szimmetrikus
formátumban (UB1622FX-PRO: ennél a
berendezésnél a PHONE jack kimenetek nem
szimmetrikusak és az előlapon találhatók).

CONTROL ROOM OUTPUTS

A vezérlőterem kimenet általában a

vezérlőterem kontroll-rendszeréhez van

5.1. ábra: MAIN MIX kimenetek, MAIN MIX csatlakoztatva és a sztereó mix, vagy
INSERT pontok és CONTROL ROOM kiválasztás esetén, a SOLO jeleket továbbítja.

kimenetek MAIN INS(ERTS) (csak UB2442FX-PRO)

Itt találhatók a MAIN MIX INSERT pontjai. A

jelúton ezek post-main mix erősítések, viszont

pre-main faderek. Ezeket használhatjuk pl.

dinamikaprocesszor vagy grafikus

hangszínszabályozó beiktatására. Lásd az 5.3.

fejezet INSERT pontokkal kapcsolatos

információit is.

5.2. Sub-group kimenetek SUB OUTPUTS
Az alcsoport kimenetek nem szimmetrikusak
5.2. ábra: Sub-group kimenetek és a csatornafader mellett található SUB
kapcsológombbal az egyes alcsoportokhoz
kijelölt csatornák keverését állítják elő
(UB2442FX-PRO: 1-2 vagy 3-4
kapcsológombok). Ilyen módon például egy
alcsoportot továbbküldhetünk egy második
keverőpultra vagy a kimenetet felvételi
kimenetként használhatjuk fel a fő
kimenetekkel párhuzamosan. Ezzel a
módszerrel több sáv egyszerre vehető fel.
8-sávos felvevő esetén használjunk Y
kábeleket és úgy kössük be a berendezés
bemeneteit, hogy 2x4 sáv álljon rendelkezésre
(pl. 1-es csatorna az 1-es és 2-es sávhoz stb.).
Az első lépésben az 1., 3., 5. és 7. sávok
vehetők fel, míg a másodikban a 2., 4., 6. és 8.
sávok.

26

EURORACK

5.3. Insert pontok

" Az UB2442FX-PRO készüléken a

csatornához tartozó insert pontok a

vezérlőpanelen találhatók a

vonalbemenetek és az erősítés-

vezérlés között.

5.3. ábra: Insert pontok

Az insert pontok igen hasznosak, ha dinamikaprocesszorral vagy hangszínszabályozóval
csatornajeleket szeretnénk feldolgozni. A zengető- vagy egyéb effektberendezésektől eltérően,
amelyek jeleit rendszerint a száraz jelhez adjuk hozzá, a dinamikaprocesszorok a
leghatékonyabbak a komplett jelfeldolgozáshoz. Ebben az esetben az AUX SEND útvonalak a
kevésbé tökéletes megoldásnak tekinthetők. Jobb megoldás, ha megszakítjuk a jelutat és
dinamikaprocesszort és/vagy hangszínszabályozót iktatunk közbe (insert pont). A feldolgozás
után a jel visszakerül a keverőpultra, mégpedig pontosan oda ahonnan jött. Azonban, a
csatornajelutat csak úgy lehet megszakítani, ha egy dugaszt helyezünk el a megfelelő jack
aljzatban (sztereó phone dugasz: érintkezőcsúcs = jelkimenet; gyűrű = return bemenet). Az
összes mono bemeneti csatorna INSERT pontokkal van ellátva. Ezek a pre-fader, pre-EQ és
pre-aux send. Az INSERT pontok felhasználhatók pre-EQ közvetlen kimenetként is a jelút
megszakítása nélkül. Erre a célra, szükség van egy mono fejhallgató dugasszal ellátott kábelre,
ami a szalagos hangfelvevőhöz vagy az effektberendezéshez van csatlakoztatva, míg a
keverőpult oldalon hidalt sztereó fejhallgató dugasszal kell csatlakozni (érintkezőcsúcs és gyűrű
csatlakoztatva).

5.4. Közvetlen kimenetek (csak UB2442FX-PRO)

DIRECT OUTPUTS
Az UB2442FX-PRO közvetlen kimenetei (egy
minden egyes mono bemeneti csatornára).
ideálisak a felvételkészítésre, amennyiben
több sávot kell egyszerre felvenni. Ezek az
aszimmetrikus fejhallgató jack csatlakozók a
post-EQ, post-mute és post-fader.

5.4. ábra: Közvetlen kimenetek

5.5. Tápfeszültség, fantomtáp és biztosíték

5.5. ábra: Tápfeszültség és biztosíték BIZTOSÍTÉKTARTÓ
A keverőpultot a berendezéshez szállított IEC
hálózati csatlakozódugasszal ellátott kábellel
csatlakoztathatjuk a hálózatra. Ez a kábel
megfelel a biztonsági előírásoknak. A kiolvadt
biztosítékokat csak azonos típusú és névleges
jellemzővel rendelkező biztosítékkal szabad
kicserélni.

27

EURORACK
IEC hálózati csatlakozóaljzat
A táphálózatra IEC csatlakozódugasszal ellátott kábellel csatlakozhatunk. A csatlakozókábel a
berendezés tartozéka.
POWER kapcsoló
A keverőpultot a POWER kapcsológombbal kapcsolhatjuk be.
PHANTOM kapcsológomb
A PHANTOM kapcsológomb aktiválja a fantomtápot (a kondenzátormikrofon működtetéséhez
szükséges) a mono csatornák XLR aljzatain. A piros +48 V LED világít a fantomtáp bekapcsolt
állapotában. Általában a dinamikus mikrofonok is használhatók fantomtáppal, feltéve hogy
szimmetrikus konfigurációban vannak bekötve. Kétség esetén, kérdezze meg a mikrofon
gyártóját!

" A fantomtáp bekapcsolt állapotában ne csatlakoztassunk keverőpultra vagy ne

kössük le a keverőpultról mikrofonokat (ugyanez érvényes a színpadi vagy fali
kapcsolószekrényre). A mikrofonokat mindig a fantomtáp bekapcsolása előtt
csatlakoztassuk. Ezen kívül a kontroll/PA hangszórókat is tanácsos elnémítani a
fantomtáp aktiválása előtt. A bekapcsolás után, várjunk kb. egy percet a bemeneti
erősítés beszabályozása előtt, hogy a rendszernek legyen ideje stabilizálódni.

" Figyelem! Feltétlenül olvassa el a 6.2.1. "Audiocsatlatkozások" fejezetben szereplő

információkat.
GYÁRTÁSI SZÁM
Olvassa el a 1.3.3. rész gyártási számmal kapcsolatos információit.

28

EURORACK

6. ÜZEMBE HELYEZÉS

6.1. Tartóelem állványra szereléshez

A keverőpult tartozéka két 19"-os tartóelem, ami a keverőpult oldalpaneljeire szerelhető fel.
Mielőtt hozzászerelnénk a keverőpulthoz a tartóelemet, ki kell venni a bal- és jobboldali
paneltartó csavarokat. Ezután ez a két csavar használható fel a tartóelemhez való rögzítéshez.
A tartóelemek felszerelése után a keverőpult tetszőleges, kereskedelemben kapható 19"-os
állványon elhelyezhető. Gondoskodjon a berendezés körüli megfelelő légáramlásról, és ne
helyezze el a keverőpultot radiátorok vagy teljesítményerősítők közelében, mivel az ilyen
elhelyezés a keverőpult túlmelegedését okozhatja.

" A 19"-os tartóelem rögzítéséhez csak a keverőpult rögzítésére szolgáló csavarokat

szabad felhasználni.

6.2. Kábelcsatlakozók

A keverőpult különböző csatlakozásainak kialakításához igen sok kábelre van szükség. Az
alábbi ábrák mutatják a kábelek különböző bekötési lehetőségeit. Csak kiváló minőségű
kábeleket használjon.

1/4"-os TS csatlakozódugasz lábkapcsolós működtetéshez

6.1. ábra: Lábkapcsoló csatlakozódugasz

6.2.1. Audiocsatlakozó
Használjon kereskedelemben kapható RCA kábeleket a 2-sávos bemenetek és kimenetek
bekötéséhez.
Természetesen nem szimmetrikus csatlakozók is ráköthetők a szimmetrikus
bemenetre/kimenetre. A gyűrű vagy dugasztest csatlakoztatásához használjunk mono dugaszt
vagy sztereó dugaszt (vagy 1 & 3 dugaszt XLR csatlakozó esetén).

29

EURORACK

Aszimmetrikus használat XLR " Figyelem! Soha nem szabad
csatlakozókkal
aszimmetrikus XLR csatlakozókat
alkalmazni (1-es és 3-as tű
csatlakoztatása) a MIC bemeneti
jack csatlakozókon, ha fantomtápot
szeretnénk használni.

Aszimmetrikus használat esetén az 1-es és 3-as tűt át kell
hidalni

6.2. ábra: XLR csatlakozók

Az 1/4"-os TS csatlakozó aszimmetrikus Az 1/4"-os TRS csatlakozó szimmetrikus
használata használata

6.3. ábra: Mono dugasz A szimmetrikus és aszimmetrikus dugaszokhoz való
csatlakozáshoz, a gyűrűt és a dugasztestet át kell hidalni
INSERT SEND RETURN 1/4"-os TRS
csatlakozóval sztereó dugasz esetén

6.4. ábra: Sztereó dugasz

Fejhallgató csatlakozás 1/4"-os TRS
csatlakozóval

Az INSERT SEND kimenetet csatlakoztassa az 6.6. ábra: Sztereó dugasz fejhallgató
effektberendezés bemenetéhez, és az INSERT RETURN csatlakoztatásához

bemenetet pedig a kimenethez

6.5. ábra: INSERT SEND/RETURN sztereó
dugasz

30

EURORACK

7. MŰSZAKI JELLEMZŐK

Mono bemenetek

Mikrofon bemenetek (IMP "Invisible" mikrofon előerősítés)

Típus XLR, elektronikusan szimmetrizált

diszkrét bemenő áramkör

Mic E.I.N. (20 kHz - 20 kHZ) -134 dB/135,7 dB A-súlyozott
@ 0 Ω belső ellenállás -131 dB/133,3 dB A-súlyozott
@ 50 Ω belső ellenállás -129 dB/130,5 dB A-súlyozott
@ 150 Ω belső ellenállás

Frekvencia-átvitel < 10 Hz - 150 kHz (-1 dB)
< 10 Hz - 200 kHz (-3 dB)

Erősítési tartomány +10 és +60 dB között
Max. bemeneti szint +12 dBu @ + 10 dB erősítés

Impedancia kb. 2,6 kΩ, szimmetrikus
Jel-zaj hányados 110 dB/112 dB A-súlyozott
(0 dBu In @ +22 dB erősítés)

Torzítás (THD+N) 0,005%/0,004% A-súlyozott

Vonalbemenet 1/4"-os TRS csatlakozó
Típus elektronikusan szimmetrizált

Impedancia kb. 20 kΩ, szimmetrikus

Erősítési tartomány 10 kΩ, aszimmetrikus
Max. bemeneti szint -10 és +40 dB között
30 dBu

Átúsztatási csillapítás1 90 dB
(áthallási csillapítás) 89 dB
Főfader zárva 89 dB
Csatorna némítva
Csatornafader zárva

Frekvencia-átvitel +0 dB/-1 dB
Mikrofon input to main out +0dB/-3 dB
< 10 Hz - 90 kHz
< 10 Hz - 160 kHz

Sztereó bemenetek 1/4"-os TRS csatlakozó,
Típus elektronikusan szimmetrizált

Impedancia kb. 20 kΩ
Max. bemeneti szint +22 dBu

EQ mono csatornák 80 Hz/±15 dB
Kis 100 Hz - 8 kHz/±15 dB
Közép 12 kHz//±15 dB
Nagy

31

EQ sztereó csatornák EURORACK
Kis
Alsó közép 80 Hz/±15 dB
Felső közép 500 Hz/±15 dB
Nagy 3 kHz/±15 dB
12 kHz/±15 dB

AUS SEND kimenetek 1/4"-os TS csatlakozó, aszimmetrikus
Típus
kb. 120 Ω
Impedancia +22 dBu
Max. kimeneti szint

STEREO AUX RETURN bemenetek

Típus 1/4"-os TRS csatlakozó,

elektronikusan szimmetrizált

Impedancia kb. 20 kΩ szimm./10 kΩ aszimm.

Max. bemeneti szint +22 dBu

Fő kimenetek XLR, elektronikusan szimmetrizált
Típus és 1/4"-os TRS, szimmetrikus
1/4"-os TS csatlakozó, aszimmetrikus
csak UB1622FX-PRO
Impedancia kb. 240 Ω szimm./120 Ω aszimmetrikus
Max. kimeneti szint +28 dBu
+22 dBu (UB1622FX-PRO)

Vezérlőterem kimenetek 1/4"-os TS csatlkaozó, aszimmetrikus
Típus
kb. 120 Ω
Impedancia +22 dBu
Max. kimeneti szint

Fejhallgató kimenetek 1/4"-os TRS csatlakozó, aszimmetrikus
Típus +19 dBu/150 Ω (+25 dBm)

Max. kimeneti szint

DSP 24 bites Texas Instruments
Konverter 24 bites Sigma-Delta
64/128-szoros mintavételi torzítás
Mintavételezési gyakoriság 46,875 kHz

MAIN MIX rendszeradatok2 -101 dB
Zaj -100 dB (UB2442FX-PRO)

MAIN MIX @ -∞

Csatornafader -∞

MAIN MIX @ 0 dB 93 dB
Csatornafader -∞ 96 dB (UB1622FX-PRO)
87 dB (UB2442FX-PRO)

MAIN MIX @ 0 dB -81 dB
Csatornafader @ 0 dB -83 dB (UB1622FX-PRO)
-80 dB (UB2442FX-PRO)

32

Tápáramellátás EURORACK
Teljesítményfelvétel
37 W (UB1622FX-PRO)
Biztosíték 43 W (UB1832FX-PRO)
UB2442FX-PRO: 46 W (UB2222FX-PRO)
Hálózati csatlakozás 47 W (UB2442FX-PRO)
100 - 240 V ∼: T 500 mA H
100 - 240 V ∼: T 630 mA H
szabványos IEC csatlakozó

Fizikai adatok kb. 97 mm x 301 mm x 351 mm
UB1662FX-PRO kb. 97 mm x 408 mm x 367 mm
Méretek (mag. x szél. x mély.) kb. 136 mm x 418 mm x 438 mm
UB1832FX-PRO/UB2222FX-PRO
Méretek (mag. x szél. x mély.)
UB2442FX-PRO
Méretek (mag. x szél. x mély.)

Tömeg (nettó) kb. 3,3 kg
UB1622FX-PRO kb. 4,7 kg
UB1832FX-PRO kb. 4,8 kg
UB2222FX-PRO kb. 5,9 kg
UB2442FX-PRO

Mérési körülmények:
1: 1 kHz 0 dBu-hoz viszonyítva; 20 Hz - 20 kHz; vonalbemenet; főbemenet; egységerősítés
2: 20 Hz - 20 kHz; a főkimeneten mérve. 1-4 csatornák: egységerősítés; EQ flat; összes csatorna a MAIN MIX-

en; 1/3 csatorna amilyen balra csak lehet; 2/4 csatorna amilyen jobbra csak lehet. Referencia = +6dBu.

A BEHRINGER folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően a fenti műszaki adatok változhatnak.

33

EURORACK

8. GARANCIA

1 § GARANCIALEVÉL/ONLINE REGISZTRÁLÁS

A hosszabbított garanciális igények érvényesítése érdekében a vevőnek a 3§ előírásaival
összhangban - a termék beszerzését követő 14 napon belül - vissza kell küldeni a BEHRINGER
Spezielle Studiotechnik GmbH részére a garancialevelet. A garancialevél időben való
visszaküldésének elmulasztása (postai bélyegző dátuma alapján) a hosszabbított garanciális
kötelezettségek érvénytelenítését vonja maga után.

Az itt felsorolt feltételek szerint a vevő választhatja az online regisztrálás módszerét is az alábbi
Internet címeken: www.behringer.com vagy www.behringer.de.

2 § GARANCIA

1. BEHRINGER (BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, beleértve a BEHRINGER
leányvállalatait is, a BEHRINGER Japan kivételével) garanciát vállal a termék mechanikus és
elektromos részegységeinek anyag- és megmunkálási hibáira a termék beszerzésétől számított
egy (1) éves időszakra az alábbi garanciális szabályok szerint. Amennyiben a terméknél
bármilyen hiányosság vagy meghibásodás tapasztalható a megadott garanciális időszakon
belül, - kivéve a normál kopást és/vagy nem előírásszerű kezelést -, a BEHRINGER vállalja
saját megítélése szerint a termék javítását vagy cseréjét.

2. Ha a garanciális igény jogos, a terméket a BEHRINGER visszaküldi bérmentesített
szállítmányban.

3. A fentiektől eltérő garanciális igény kifejezetten elutasításra kerül.

3 § JÓVÁHAGYÁSI SZÁM VISSZAKÜLDÉSE

1. A garanciális szerviz biztosításához a vevőnek (vagy a márkakereskedőnek) fel kell
hívnia munkaidőben a BEHRINGER által kijelölt képviseletek egyikét (lásd a csatolt listát) még
a termék visszaküldése előtt. A beszélgetés során ismertetni kell a felmerült problémát. A
BEHRINGER ezt követően kiad egy engedélyezési számot.

2. Ezután a terméket vissza kell küldeni az eredeti csomagolásban - az engedélyezési
szám megjelölésével - a BEHRINGER által megadott címre.

3. A BEHRINGER nem fogad bérmentesítés nélküli szállítmányokat.

34

EURORACK

4 § GARANCIÁLIS SZABÁLYOK

1. A garanciális szolgáltatás csak akkor biztosítható, ha a termékkel együtt elküldik a
kereskedő által kibocsátott eredeti számlát. A BEHRINGER által a garanciális szabályok
figyelembe vételével javításra vagy cserére alkalmasnak ítélt terméket, a BEHRINGER az
átvételtől számított 30 napon belül kijavítja vagy kicseréli.

2. Ha a terméket módosítani vagy adaptálni kell az alkalmazott nemzeti, illetve nemzetközi
műszaki vagy biztonsági szabványoknak való megfelelőség érdekében (a berendezés eredeti
fejlesztési vagy gyártási országától eltérő országban), úgy ez a módosítás/adaptálás nem
tekinthető anyag- vagy megmunkálási hibának. A garancia nem vonatkozik ilyenfajta
módosításokra/adaptálásra, és független attól, hogy annak végrehajtása előírásszerű vagy
sem. A jelen garancia kikötései értelmében a BEHRINGER nem tehető felelőssé az ilyen
módosításból/adaptálásból eredő költségekért.

3. A garancia nem érvényes a szemlékre és karbantartási/javítási munkákra, különösen
abban az esetben, ha ennek szükségessége az előírásoktól eltérő használat miatt következett
be.

Ugyanez vonatkozik a normál elhasználódásra vagy kopásra is, különös tekintettel az alábbi
részegységekre: faderek, potméterek, billentyűzetek/gombok és hasonló elemek.

4. Az alábbi okok miatt bekövetkező meghibásodásokra/üzemzavarokra nem vonatkozik a
garancia:

nem előírásszerű használat, a berendezés hanyag vagy hibás működtetése a BEHRINGER
kezelési és karbantartási útmutatójában szereplő utasítások be nem tartása miatt,
a berendezés csatlakoztatása vagy üzemeltetése a termék felhasználási országában
alkalmazandó műszaki vagy biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával,
vis maior vagy a BEHRINGER által nem befolyásolható körülmények által okozott
meghibásodások/üzemzavarok.

5. Jogosulatlan személy által végzett javítás vagy a termék kinyitása érvényteleníti a
garanciát.

6. Ha a termék BEHRINGER által végzett felülvizsgálatának eredménye az, hogy a
kérdéses meghibásodás nem tartozik a garanciális kötelezettségek közé, úgy a felülvizsgálat
költségét a vevőnek kell állnia.

7. A garanciális feltételeknek nem megfelelő termék javítási költségeit kizárólag a vevő
állja. A BEHRINGER informálja a vevőt az ilyen körülmény fennállásáról. Ha a vevő nem bocsát
ki írásbeli javítási megrendelést az értesítést követő 6 héten belül, a BEHRINGER visszajuttatja
a terméket a szállítás és csomagolás költségeit tartalmazó számlával együtt. Az ilyen költségek
szintén külön számlázásra kerülnek, ha a vevő írásban megrendeli a javítást.

35

EURORACK
5 § A GARANCIA ÁTRUHÁZHATÓSÁGA
A garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg (a kereskedő ügyfele) és nem ruházható át a
terméket esetleg később megvásárló vevőre. A BEHRINGER nevében senki sem
(kiskereskedő, stb.) vállalhat garanciális kötelezettséget a termékre.

6 § KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY
A BEHRINGER nem megfelelő garanciális szolgáltatása nem jogosítja fel a vevőt kártérítési
igény (pl. következményes kár miatt) benyújtására. A BEHRINGER kártérítési kötelezettsége
semmiképp sem haladhatja meg a termék számlázott értékét.

7 § EGYÉB GARANCIÁLIS JOGOK ÉS NEMZETI JOGSZABÁLYOK
1. Ez a garancia nem zárja ki vagy korlátozza a vevő nemzeti jogszabályokban lefektetett
törvényes jogait, különös tekintettel az eladóval szemben fennálló, a hatályos eladási
szerződésből fakadó jogokra.
2. Az itt megfogalmazott garanciális rendelkezések mértékadók, kivéve ha sértik a nemzeti
jogszabályok hatályos előírásait.

36


Click to View FlipBook Version